Page 1

Patronat de la Fundació Patrons institucionals:

Patrons no institucionals:

GENERALITAT DE CATALUNYA (Departament de Territori i Sostenibilitat)

ACCIONA TRANSMEDITERRÁNEA

PUERTOS DEL ESTADO

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS DE ESPAÑA

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

TURISME DE BARCELONA

ASTA LOGISTIK GRUPO

La fotografia és un element indispensable per al Museu Marítim de Barcelona en la seva tasca de difusió del patrimoni marítim, com a testimoni que parla d’històries fornides de mar.

HISTÒRIES DE MAR

9 788493 911102

AUTOTERMINAL

LES COL·LECCIONS FOTOGRÀFIQUES DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA HISTÒRIES DE MAR LES COL·LECCIONS FOTOGRÀFIQUES DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

Amb el suport de:

EL VIGIA FUNESPOR GRUP TCB GRUPO EDITORIAL MEN-CAR GRUPO GRIMALDI NAPOLI HOLDING M. CONDEMINAS MARÍTIMA DEL MEDITERRÁNEO ROMEU Y CÍA TERMINAL CATALUNYA VARADERO BARCELONA

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona


HISTÒRIES DE MAR LES COL·LECCIONS FOTOGRÀFIQUES DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA


© de l’edició: Museu Marítim de Barcelona Av. de les Drassanes, s/n 08001 Barcelona m.maritim@diba.cat www.mmb.cat © del text del pròleg: Pep Parer Farell © del text: Silvia Dahl Termens © dels dibuixos del capítol 4: Joan Santacreu Canut © de les fotografies: MMB © de les fotografies de la pàgina 13: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona © de les fotografies de les pàgines 38, 39, 40 i 41: Autoritat Portuària de Barcelona © dels drets de les fotografies de la pàgina 92 (autor: C. Pérez de Rozas): Arxiu Fotogràfic de Barcelona © dels drets de les fotografies de les pàgines 87, 172 i 186 (autor: J. Brangulí): Arxiu Nacional de Catalunya © de les portadetes, coberta i contracoberta: MMB. Els autors són de procedència desconeguda, exceptuant: pàg. 6: Ll. Batlle Arboix; pàg. 54: S. Dahl; pàg.108-109: L. Roisin; pàg. 186: J. Brangulí; pàg. 202: M. Galilea Palau. Solapes: M. Galilea Palau. Disseny, maquetació i impressió: Addenda Correcció i traducció al castellà: Addenda Primera edició: gener de 2012 ISBN: 978-84-939111-0-2 Dipòsit legal: B-1347/2012 Agraïments: A totes les persones i institucions que, durant anys, han donat suport a les tasques de l’arxiu fotogràfic i que han permès l’edició d’aquesta publicació. Col·laboradors: Membres de l’Associació d’Amics del Museu Marítim de Barcelona, Xavier Agramont Cruanyes, Joan Alemany Llovera, Josep Bertran Sanjuan, Jose Luis Biel, Camil Busquets Vilanova, Joaquim Cabezas Rectoret, Albert Campanera Rovira, Joan Eugeni Cañadas, Antonio Cortés Sanmartí, Josep Cruanyes Tor, Víctor Chust Díaz, Juan Miguel Díaz Estrada, Jose de Dios Dacal, Joaquim Dorda i Comas, Laia Foix, Manuel García García, Vicente García-Delgado, Laureano García, Andrew Gwatkin, Manuel González Pérez, Cristina Martín Millán, Jordi Montoro Fort, Xavier Moreno Rico, Imma Navarro i Molleví, Pep Parer Farell, Juan José Pérez Neel, Fabio Peña, Maria Lluïsa Pla Guarro, Santiago Ristol Oliver, Vicente L. Sanahuja, Javier Sánchez García, Jordi Serchs, Margarida Vives, Julio Ugartondo Ventura i Diego Yriarte.

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

No és permesa la reproducció total o parcial d’aquest llibre, ni la seva incorporació a un sistema informàtic, ni la seva transmissió en cap forma ni en cap mitjà, sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per gravació o altres mètodes, sense permís previ i per escrit dels titulars del copyright.

HISTÒRIES DE MAR LES COL·LECCIONS FOTOGRÀFIQUES DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

SILVIA DAHL TERMENS


ÍNDEX

Presentació

...........................................................................................................................................

Pròleg. La mar immòbil

.....................................................................................................................

9 11

Una història sobre l’Arxiu Fotogràfic de l’MMB Un artefacte nou .....................................................................................................................................

21

La gestió fotogràfica ...............................................................................................................................

22

Els inicis d’una trajectòria de gairebé un segle ......................................................................................

25

Cap a la consolidació de l’Arxiu Fotogràfic ............................................................................................

31

El tractament documental ......................................................................................................................

35

La creació d’un centre de documentació marítima .................................................................................

40

Nous reptes per a una nova fotografia ...................................................................................................

46

Un arxiu amb rumb de futur ..................................................................................................................

49

Fotografia del mar Una fotografia especialitzada en el mar ..................................................................................................

57

Els temes principals de les col·leccions ..................................................................................................

57

Els vaixells i el retrat naval ....................................................................................................................

60

El port de Barcelona ...............................................................................................................................

78

Ports i platges ........................................................................................................................................

84

Les Drassanes Reials de Barcelona .........................................................................................................

85

La pesca ..................................................................................................................................................

88

Els retrats ...............................................................................................................................................

89

La construcció naval ...............................................................................................................................

90

El temps de lleure ...................................................................................................................................

96

Esports de mar .......................................................................................................................................

96

Fotografia artística .................................................................................................................................

99

Fons Fotogràfic del Consorci de les Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona .......................

99

El mar a través de la nostra col·lecció El mar, la mar ......................................................................................................................................... 107 Els espais ................................................................................................................................................ 109 La gent ................................................................................................................................................... 137 Els vaixells ............................................................................................................................................. 161

Llegir la fotografia. Una font d’informació Bibliografia

....................................................................................

189

..........................................................................................................................................

203

Versión en castellano

..........................................................................................................................

205

7


LA GENT

n aquest món canviant, la fotografia s’ha convertit en una eina eficaç per documentar els processos adaptatius de l’home envers la mar. El vell pescador amb el rostre marcat pel sol i el vent, la remendadora que cus xarxes sobre la sorra, el capità que dirigeix la maniobra des del pont, l’estibador que manipula la mercaderia, el pràctic que grimpa per les escales del mercant, etc. Hi ha infinitat d’estampes que narren experiències de gent de mar. La instantaneïtat de la fotografia permet congelar aquests moments irrepetibles en el temps, perquè, com a període del passat que són, deixen de ser vius en el nostre present. A través d’ella, podem mantenir vius aquests fragments passats en el nostre pensament, i ressucitarem de l’oblit el vell pescador, les cosidores de xarxes i l’estibador. Diuen que les persones mai no moren si es manté viu el seu record en la nostra ment.

E


(Inferior) A les poblacions que no tenen port, les barques descansen sobre la sorra en finalitzar la jornada de pesca Salou, 1942. Autor desconegut

El mar a través de la nostra col·lecció. La gent

(Superior) Les diferents arts de pesca han estat la subsistència de generacions d’homes, dones i nens Blanes, 1957. X. Agramont Cruanyes (Col·lecció X. Agramont Cruanyes)

HISTÒRIES DE MAR

Sol i salnitre dibuixen llargues hores de treball a mar en la pell i mirada cremades d’aquest vell pescador d’Arenys de Mar 1918. Joan Torrus i Pla (Arxiu Joan Torrus i Pla)

138

139


140

Al moll tothom viu. Un gos descansa sobre les xarxes Barcelona, ca. 1980. X. Martí Alavedra (Col·lecció X. Martí Alavedra)

Pescador adobant xarxes al moll de Pescadors de Barcelona ca. 1960. X. Agramont Cruanyes (Col·lecció X. Agramont Cruanyes)

El mar a través de la nostra col·lecció. La gent

HISTÒRIES DE MAR

La xarxa pot ser la mà tancada que agafa o la mà oberta per on s’esmuny la sort.

141


HISTÒRIES DE MAR

Tradicionalment, els homes s’han aventurat a capturar el peix a mar mentre les dones resten a terra reparant xarxes i venent el peix.

142

Dones adobant xarxes al moll de Pescadors ca. 1975. Autor desconegut A l’esquerra, pluja de peix al moll de Pescadors de Barcelona 1982. X. Martí Alavedra (Col·lecció X. Martí Alavedra)

143


Tots els membres de la família participen en l’economia domèstica. Nen remant en un bot de llum al port de Barcelona ca. 1950. J. Angulo Bielsa

HISTÒRIES DE MAR

El mar a través de la nostra col·lecció. La gent

La seguretat que dóna el retorn a port, lluny dels cops de mar, aporta moments de reconfort Barcelona, ca. 1960. Autor desconegut

144

145


HISTÒRIES DE MAR

El mar a través de la nostra col·lecció. La gent

146 147


HISTÒRIES DE MAR

Ferro i suor a la factoria de Matagorda (Cadis). Treballadors recorrent les entranyes d’un vapor correu de la Cía. Trasatlántica Española ca. 1900. Autor desconegut

148

Intervencions en l’eix del timó i codast d’un vapor que s’està reparant al dic sec de Barcelona ca. 1920. Autor desconegut

El mar a través de la nostra col·lecció. La gent

A la pàgina anterior, treballs de reparació al dic sec de Barcelona 1982. X. Martí Alavedra (Col·lecció X. Martí Alavedra)

149


Com abans amb la fusta, els homes treballen el metall per donar forma als vaixells.

HISTÒRIES DE MAR

El mar a través de la nostra col·lecció. La gent

Treballs de reparació d’una motonau a la dàrsena del dic de Barcelona ca. 1960. Autor desconegut

150

151

Operaris dels Tallers Pons de Barcelona 1981. X. Martí Alavedra (Col·lecció X. Martí Alavedra)


152

Labor marinera 1957. J. Pla Janini

Mariners d’antany ca. 1940. J. Pla Janini

El mar a través de la nostra col·lecció. La gent

HISTÒRIES DE MAR

A mar cal un domini de l’equilibri sobre aquest medi en què mana l’escora i el vertigen.

153


154

Mariners a coberta d’un vaixell de l’US Navy durant una visita de la VI Flota al port de Barcelona 1953. X. Agramont Cruanyes (Col·lecció X. Agramont Cruanyes) Retrat dels oficials del vapor correu alemany Prinz Ludwig ca. 1906 (Arxiu Arranz)

El mar a través de la nostra col·lecció. La gent

HISTÒRIES DE MAR

Als vaixells es reprodueixen les classes socials de terra.

155


HISTÒRIES DE MAR

Si el cuiner de bord té una bona destresa en l’art culinari, el viatge té garantida una part important de l’harmonia. Personal de cuina del vapor correu Reina María Cristina ca. 1920. Autor desconegut

156

Tripulants i convidats fent un àpat a bord del vapor Conde Wifredo 1913. Autor desconegut

El mar a través de la nostra col·lecció. La gent

L’alimentació a bord és fonamental per viure i per sobreviure.

157


El mar també és obert als qui només en volen gaudir.

Platja de l’Estartit 1976. X. Agramont Cruanyes (Col·lecció X. Agramont Cruanyes)

HISTÒRIES DE MAR

La cerca visual a través de l’objectiu d’un telescopi o d’una càmera fotogràfica és plena de sorpreses Passeig Marítim de Barcelona 1967. X. Agramont Cruanyes (Col·lecció X. Agramont Cruanyes)

158

Banys La Deliciosa (Barcelona) Juliol 1917. Autor desconegut

159

Històries del Mar  
Històries del Mar  

Les col·leccions fotogràfiques del Museu Marítim de Barcelona. Podreu conèixer, al llarg de més de 200 pàgines, com ha estat la gestió d’u...

Advertisement