Sognenyt juni 2024

Page 1

Herrested - Kullerup - Refsvindinge

Sognenyt

JUNI · JULI · AUGUST 2024

Orientering om...

Fødsel:

Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs­ og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk.

Navngivning:

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages på www.borger.dk.

Dødsfald:

Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.borger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henvendelse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendelse til sognets kirkeværge.

Navneændring:

Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer.

Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt.

Det er en god idé at søge vejledning ved sognepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

Attester:

Attester udskrives kun automatisk ved dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil derefter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage.

Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten.

Dåb:

Aftales med præsten. Et barn, der ikke i forvejen er navngivet, får navn ved dåben.

Vielse:

Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i folkekirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten.

Samtaler og hjemmebesøg:

Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge­ og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985.

Kirkebil:

Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Sognenyt Juni · Juli · August 2024 2 Deadline næste nummer: 8. august 2024 Indlæg skal sendes til Bjarne Ivan Hansen, mail abh@mail123.dk

Sommertanker om, den flygtige, men vidunderlige tid

Som sommeren kommer over os, flokkes vi ud i gaderne og i haverne. Vi får snakket med hinanden over hækken, og kan høre naboens børn lege i haven.

Det liv, som i løbet af efteråret blev pakket indenfor, bliver i løbet af foråret så småt pakket ud igen, og vi kommer ud blandt hinanden, og fornemmer, at vi lever sammen med andre – også herude i vores små landsbyer, hvor der kan være længere mellem naboerne. Og med solens genkomst, er det ligesom at det hele bliver lettere – vores sind bliver lysere og afspejler vejret. Tankerne om sommerferien, der nærmer sig, får vores skuldre til at sænke sig.

På den måde gør sommeren os milde og glade.

Måske er I, ligesom os, her i præstegården, lige så forbavsede over, at der nu pludselig snart er gået et helt skoleår. Min mand og jeg kan slet ikke forstå, at Niels snart ikke længere går i børnehaveklasse – han er jo næsten lige begyndt (sådan føles det i hvert fald!).

Men vi kan se, at han har forandret sig. Han er ikke kun blevet længere, men også meget mere moden, og mild. Han kan læse, regne og er blevet en haj til stikbold!

Ligeledes nærmer Ellinor slutningen af sin vuggestuetid, da hun skal begynde i børnehave til efteråret. Det føles som, at jeg kun lige er kommet tilbage fra barsel, så det kan jeg slet heller ikke forstå. Det er som om, at tiden flyver afsted. Børnene bliver ældre. Vi falder mere og mere på plads, uden at vi når at tænke over det sker – det sker bare.

Sådan kan livet føles, som øjeblikke, som er svære at holde fast i. Glæden og lykken, som øjeblikke, man ville ønske man kunne fastfryse, men også de passerer. Alting forandrer sig, og de gode tider kan og vil ikke kun forbli­

ve gode – for vi bydes alle sammen livet med alle dets facetter og følelser. Sådan er livet, og selvom det er vemodigt, er det samtidig en velsignelse vi gives, at også svære tider vil ende. Præcis, som vi ser det med årstidernes skiften.

Sommeren bringer os ud af vores skal, og tættere på hinanden. I ferierne har vi tiden til at nyde hinanden, og bruge tid sammen, hvor vi bare er – og ikke altid være på vej et sted hen. Selv vil jeg fokusere på bare at nyde det. Nyde det gode vejr, nyde mine dejlige børn, og ikke tage sorgerne på forskud. Tiden går stærkt, børnene bliver ældre, men med alle aldre følger noget smukt og dyrebart – både for dem og for os. Der vil komme tider, hvor bølgerne går højt, det ved jeg lige så sikkert, som jeg ved, at vinteren vil komme igen, og det er okay, for sådan er livet, og vi kan og skal tage det hele med. Det sure med det søde, for det hele har sin plads. Men lige nu, skinner solen, og så er det jo bare med at nyde den, mens den er der, og nyde menneskene i vores liv, mens vi har tiden.

Rigtig god sommer til jer alle sammen!

Kærlig Hilsen

Jeres sognepræst, og familie.

Sognenyt Juni · Juli · August 2024 3

Konfirmationstale 2024

Efter Jesus var død og opstanden gik de elleve disciple til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede stadig. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« (Matthæusevangeliet kap. 28, v. 16-20.)

Kære konfirmander.

Tillykke med jeres dåb!

Ja, nu undrer I jer måske over den noget forsinkede lykønskning, med en dåbsdag, for så længe siden. Men det er faktisk derfor, at vi er her i dag. Fordi du engang blev døbt, men var alt for lille til at vide, hvad det indebar. Konfirmation betyder bekræftelse, præcis som i det engelske ord ”confirm”, som vi ofte bruger på vores telefoner og computere, når vi skal bekræfte, at vi har læst det med småt, før vi kan komme videre til den side, eller det indhold, som vi ledte efter. Meget ofte har vi slet ikke læst det med småt. Vi scroller bare hurtigt forbi, så vi kan komme videre. Men konfirmandundervisningen skal gerne være en måde at få jer til at gå igennem alt det, der stod med småt. En måde at få besvaret, hvad det egentlig var, som ens gudmor eller gudfar engang sagde ”ja” til, engang for en 13­14 år siden, da du var et lille, savlende, uskyldigt væsen.

Når vi døber børn i en af vores tre kirker i dag, så tænder vi dåbslys for dem. Det gør vi for at forældrene kan tage lysene med hjem, og tænde dem for deres børn hvert år på den dato, hvor de blev døbt, og tale med dem om, hvad der skete den dag. Og så for at vise forældrene, at der i deres lille purk, findes et lys, som også vi kan se – og

som Gud selv kan se. I dåben loves vi nemlig, at Gud ser os. At han vil være med os livet igennem, og længere endnu – helt indtil verdens ende.

”Dåbens lys er tændt, når livet slukkes”, sådan står der på den store sten på de ukendtes grav, ved Herrested kirke. Den har jeg vist jer konfirmander flere gange, fordi det netop er sådan et fint billede på, hvad dåbens løfte er. Ved dåben lover Gud os, at vi er Hans børn – og at vi skal være igennem hele livet – og forsat vil være det, når vi engang ikke lever længere.

Den flamme vi er på jorden – det lys som skinner i os – skal aldrig slukkes for ham –men vende tilbage til Guds evige lys, hvor det vil skinne i evigheden.

Men før da, er dåbens løfte, at Guds lys skal skinne for os i livet, i medgang og modgang. I lys og i mørke. Meget af tiden vil vi heldigvis være i lyset. Og præcis, som hvis man tænder lyset indenfor på en lys dag, vil vi ikke kunne se det lys, som skinner for os – men når ulykken rammer os, og vi står i mørket – der kan vi finde Hans lys, når vi ikke kan finde lyset i verdenen selv.

Jeg har haft glæden at lære jer konfirmander at kende i år. Og for mig, står det lys, som skinner i hver og en af jer, så lysende klart. I er sjove, søde, fjollede, snaksalige, nogle gange lidt platte og støjende – men først og fremmest helt utroligt elskelige.

Vores sidste oplevelse sammen var jeres konfirmandgudstjeneste, hvor vi lavede jer hvert et lys. Dem af jer, som ikke har lavet et selv, har jeg lavet et lys til. Det lys, skulle være en form for dåbslys – jeres konfirmandlys – og det lys, har jeg også taget med i dag.

Til gudstjenesten tændte jeres forældre jeres lys – men i dag, vil jeg bede jer om at tænde dem selv. For når vi konfirmerer jer, er det

Sognenyt Juni · Juli · August 2024 4

også fordi vi nu regner med, at I nu er gamle nok, til selv at være den, som rejser sig og tager imod dåbsløftet.

Til selv at få bekræftet, at I er Guds elskede børn, og at hans lys skinner i jer – og til også at forstå det. Og skulle det stadig være lidt svært at forstå, så har jeg skrevet en lille hjælp til netop det, under jeres lys: Jeg har skrevet: ”husket savnet, elsket favnet”, som er titlen på en af de salmer, som vi sang til vores konfirmandgudstjeneste – og som jeg kæmpede jer igennem mange gange i løbet af undervisningen.

Jeg har skrevet netop de fire ord: husket, savnet, elsket og favnet fordi de fire ting er det helt grundlæggende, som alle mennesker længes efter: vi vil gerne have, at andre husker os og savner os, når vi ikke er der, og elsker os, og favner os, når vi er.

Er vi alle de fire ting, så er det meste andet lige meget. Men det kan modsat være særligt svært, hvis man ikke føler, at man er det, fordi de fire ting jo afhænger af andre mennesker, som vi ikke har magt over.

Vi kan ikke tvinge nogen til at huske, savne, elske eller favne os.

Og vi kan heller ikke huske, savne, elske og favne os selv – i hvert fald ikke så meget, at vi ikke har brug for andre også gør det for os. Men i dåben loves vi, at vi allerede er alle de fire ting af Gud. At Han altid vil huske os – at han altid vil elske os, og favne os i sit fællesskab på jorden – indtil han engang vil favne os i evigheden.

Vi kan stræbe efter andre menneskers accept. Føle vi skal være på en særlig måde for at passe ind i fællesskabet, eller for at være gode nok. Men Gud elsker os, som dem vi er. Med alle vores fejl og usikkerheder, og helt uden at vi skal gøre noget, for at være gode nok til ham. Han tog imod os i dåben, mens vi ikke kunne andet, end at savle og fylde bleer – og alligevel var vi gode nok til ham dengang.

På samme måde kan vi nu vide, at vi stadig er gode nok til ham i dag, og forsat vil blive ved med at være det. Vi kan vide, at han aldrig vil vende os ryggen – og at vi her i livet aldrig skal være alene i mørket.

For han har lovet os én gang for alle at være med os alle dage, helt indtil verdens ende. Han har lovet os, at Han vil være den, som lyser vejen op for vores fødder, når den føles allersværest at gå – men også på dage, som i dag, som er fyldte med lys, kærlighed og fællesskab.

Om lidt skal I konfirmeres. Og efter I er blevet konfirmeret, vil jeg bede jer om at tænde jeres konfirmandlys – og når I gør det, håber jeg, at I vil gøre det velvidende om, at I allerede er husket, savnet, elsket og favnet – værdsat præcis, som I er. For Guds eget lys skinner allerede i jer – og vil forsat gøre det i al evighed.

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tilmelding til konfirmationer 2025

Årets kommende konfirmander kan komme til tilmeldingsgudstjeneste:

Søndag d. 29. september kl. 10.30

i Herrested kirke, eller

Søndag d. 6. oktober kl. 10.30 i Refsvindinge kirke

Begge gudstjenester er åbne for tilmeldinger, uagtet hvilken af vores tre kirker, som man skal konfirmeres i.

Tilmelding via telefon er også mulig på tlf: 6598 1985, eller mail: ASJ@km.dk – husk ikke at sende CPR­numre over e­mail.

Undervisningen begynder med opstart i uge 43.

Sognenyt Juni · Juli · August 2024 5

Tak til årets konfirmander

Nu er årets konfirmander konfirmeret, og sendt godt på vej ud i verden. Jeg havde i år fornøjelsen af at have to små hold – i modsætning til det ene store hold, som jeg plejer. Og det har jeg været virkelig glad for. Jeg har haft muligheden for at lære konfirmanderne at kende på en helt anden måde end, jeg har prøvet før, og jeg har også haft oplevelsen af, at jeg ikke behøvede at være skrap og sur, for at få dem til at høre efter.

Mange taler i disse tider om problemer med konfirmander, og jeg kan godt genkende, at det kan være svært at få ro, særligt fordi man som præst ikke er lærer. Derfor bliver det mere uklart, hvad det er man skal, og den uklarhed, kan skabe uro. Men får man lært hinanden ordentligt at kende, så kan den usikkerhed overvindes af relationen mellem konfirmand og præst. Det er en relation, som går begge veje. Holder man af sine konfirmander, så har man lettere ved at bære over med småsnak og uro – og bryder de sig om deres præst, så er de også mere tilbøjelige til at lytte. Det har årets konfirmander lært mig, og det er jeg dybt taknemmelig for. De har været åbne, og givet mig en chance, så jeg kunne møde dem, hvor de er. Og om de husker, så meget om, hvad jeg har lært dem er i virkeligheden underordnet i min bog; for har de mødt en kirke, som ville dem, og en præst, som så dem, så er hovedformålet med konfirmandundervisningen opfyldt i min bog. Tusind tak til årets konfirmander – jeg glæder mig til at lære næste års konfirmander at kende i efteråret.

Sognepræst Anasia

Arrangementer i Herrested

Torsdag d. 20. juni, kl. 10.00 i Herrested præstegårdshave

Fællessang i præstegårdshaven

Vi vil sammen synge frit fra højskolesangbogen og salmebogen udendørs i den skønne, danske sommer, i præstens have. Der er halvtage, som vi kan sidde under, hvis det regner.

Vi håber meget at kunne samle menigheden fra alle tre sogne til en hyggelig dag fyldt med sommer og sang.

Sankt Hans i Herrested 2024.

Søndag den 23. juni tænder vi bålet bag ved kirken klokken 20.00.

Vores præst Anasia holder båltalen.

Klokken 18.00 er der mulighed for at være med til fællesspisning i et telt ved graverhuset. Maden er fra Jan Hein og består af Kylling/ skinke med kartofler og salater.

Pris: 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn mellem 7­13. Man er også velkommen til selv at medbringe mad. Tilmelding og betaling senest søndag den 16. juni.

Tilmelding Husk alle personer: Kirsten Hebjørn 25322862. Betaling mobil box 9750PE.

Medbring: Glas, bestik og service og drikkevarer.

Vi ses den 23. juni!!!!

Kirsten Hebjørn

Sognenyt Juni · Juli · August 2024 6

Historisk begivenhed i Pastoratet

Som omtalt i forrige udgave af Sognenyt havde menighedsrådene i Kullerup og Refsvindinge sogne, besluttet at indkalde menighederne til ekstraordinært menighedsmøde, hvor der skulle træffes beslutning om sammenlægning af de 2 sognes menighedsråd. Møderne blev som planlagt afholdt i Refsvindinge og Kullerup, hvor der henholdsvis fremmødte 17 og 6 stemmeberettigede, der alle stemte ja til en sammenlægning af menighedsrådene.

Ansøgninger bilagt referater fra møder, hvor beslutninger blev truffet samt andre oplysninger, blev via Provstiet sendt til biskoppen for Fyens Stift.

Konstitueret provst Keld Balmer Hansen anbefalede sammenlægningen, hvorefter biskop Mads Davidsen imødekom vores ansøgninger og indberettede det til Kirkeministeriet.

Fra det nye kirkeårs begyndelse søndag d. 1. december 2024 hedder det derefter Kullerup­Refsvindinge Menighedsråd.

Tæt samarbejde mellem de 2 sogne er ikke nyt.

Siden sidst

Bisatte/begravede:

Finn Jensen

Herrested kirke d. 1. marts.

Freddy Roland Drøschler

Kullerup kirke d. 26. marts.

Ingemann Offersen

Herrested kirke d. 16. april.

Karen Marie Pedersen

Refsvindinge kirke d. 25. april.

Jan Laurits Martin Frederiksen

Refsvindinge kirke d. 7. maj.

Viede:

Maria Christine Vium Jensen og

Thomas Jensen

Kullerup kirke d. 6. april.

Indtil 1970 indgik vi i Kullerup­Refsvindinge Pastorat. Juulskovskolen vidner ligeledes om samhørighed på samme måde som Kullerup Refsvindinge Idrætsforeninger, kaldet KRIF.

Hvor der i dag, foruden sognepræsten, er 5 valgte medlemmer i hvert menighedsråd, vil der i det fælles råd samlet være 6 valgte med 3 fra hvert sogn. Det vil derfor efter vores menig blive nemmere at rekruttere engagerede rådsmedlemmer, hvilket hidtil har været vanskeligt. Og så vil sognepræstens antal af årlige møder blive reduceret med ca. en tredjedel.

Samarbejdet i pastoratet forbliver uændret, hvor vi sammen med Herrested Menighedsråd vil arbejde for et godt kirkeliv i alle 3 sogne. Nu gør vi os nogle erfaringer med denne sammenlægning af 2 menighedsråd, og lader det bane vejen for en mulig senere sammenlægning af alle 3 sognes menighedsråd.

Bjarne Ivan Hansen

Refsvindinge Menighedsråd

Døbte:

Jeppe Langæble Sørensen

Kullerup kirke d. 18. februar.

Atlas Birk Immerkær Nielsen

Herrested kirke d. 16. marts.

Caroline Bækmand Svendsen

Refsvindinge kirke d. 16. marts.

Eva Tagesen Hedegaard

Refsvindinge kirke d. 16. marts.

Asger Vium Jensen

Kullerup kirke d. 6. april.

Sognenyt Juni · Juli · August 2024 7

Månedens salmer i sommeren 2024:

Juni:

872 Vi synger for dig, Herre, Gud, Helligånd

Mel: Erling Lindgren, 2010

Tekst: Sten Kaalø 2010.

Vi synger for dig, Herre, Gud, Helligånd er en lovsang for Gud, som livets skaber og opretholder. Salmen priser Gud, som skaberen, men har først og fremmest den personlige og direkte relation som Gud har med hvert et menneske for øje, det ses tydeligt af anden vers, som lyder således:

2. O Herre, fra moders liv var jeg dog din. Du kaldte mig: Himlens barnlille!

Der stod jeg på livs­stigens nederste trin. Så gik jeg for alvor – så gik jeg i leg.

Og du fulgte med mig i livet.

Og alt dit er mit, helt kvit og helt frit.

Tak, Herre, for alt jeg får givet!

Derefter slår salmen over i, hvordan Gud bliver hos os, og støtter os, når livet bliver svært, og lader os finde en vej ud af mørket, igennem troen, før det hele til sidst opsamles i det sidste vers, som beder om, at Gud vil opretholde os i livet og give os del i sin opstandelse:

5. Så giv os i dag, nu, vort daglige brød. Og giv os din glæde i livet.

Ja, giv os opstandelsens solgyldne glød, Lad Ordet oplyse vort liv og vor død, Gudsordet, som trøster og nynner.

Som løfter den sten, ubærlig for én. Det Ord, hvormed livet begynder.

Månedens salme holder sommerferie i juli

August:

891 Bagerst i haven

Mel: Jakob Lorenzen, 2015

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen, 2011.

Bagerst i haven er en salme, som handler om tro, og tvivl, og frygten for at miste og dø. Det kan lyde tungt og mørkt, men salmen formidler budskabet let og poetisk, og bruger naturen som billeder på de store følelser.

Salmen begynder i haven, i det helt nære, hvor salmens fortæller sidder:

1. bagerst i haven, der sidder jeg tit kikker på blomster og blade tænker på livet og det der blev mit det jeg engang skal forlade

Derefter bevæger fortælleren sig ud i verdensrummet, i sin søgen efter Gud, og hans Rige:

2. søger dig, Herre, men himlen er stum havet ved intet at sige måne og stjerne er tavse derom –hvor er dit sted og dit rige?

I det næstsidste vers vender fortælleren tilbage til haven – hvor hun sidder yderst på bænken og beder, for dem, som hun har kær, og frygter at miste – før hun i sidste vers finder Gud i sin have:

6. Fuglene kvidrer i hassel og pil her er det sted du vil være lyse din fred her hvor livet blir til midt i det kendte og nære.

Sognenyt Juni · Juli · August 2024 8

Arrangementer i Refsvindinge

Sommerkoncert

Torsdag d. 6. juni 2024 kl. 20.00

Refsvindinge Kirke lægger rum til en festlig sommerkoncert med Odense Motetkor under ledelse af dirigent Christian Dyrst.

Koret har eksisteret siden 1932 og har et repertoire der spænder over kirkelig og verdslig musik fra renæssancen og frem til vor egen tid.

Foruden talrige koncerter i Danmark har koret også givet flere koncerter i udlandet, blandt andet Sverige, Tyskland, Polen, Skotland og Spanien.

Alle er velkomne til en festlig musikoplevelse, hvor vi efter koncerten vil nyde god sommervin, medens solen går sin vej for at skinne for andre.

Kirkekaffe

Der serveres kirkekaffe i våbenhuset efter højmessen d. 30. juni samt d. 4. august.

Det sker i Pastoratet sæt kryds i kalenderen

Torsdag d. 06.06.2024 kl. 20.00

Refsvindinge Kirke.

Sommerkoncert med Odense Motetkor.

Torsdag d. 20. juni 2024 kl. 10.00

Herrested præstegårdshave. Hygge med sang og kaffe.

Søndag d. 23. juni 2024 kl. 18.00 og kl. 20.00

Først fællesspisning i telt ved Herrested Kirkes graverhus.

Derefter tændes bålet bag ved Herrested Kirke.

Arrangementerne er nærmere omtalt andet sted i Sognenyt.

Søndag d. 15. september 2024

Kirkestafet mellem pastoratets 3 kirker.

Tirsdag d. 17. september 2024

Valgforsamling, valg til menighedsråd.

Nærmere omtale i næste udgave af Sognenyt.

Sognenyt Juni · Juli · August 2024 9

Refsvindinge Forsamlingshus

Grundlovsarrangement

Grundlovsdag, den 5. juni, kl. 14.30 – 17.00 afholder Refsvindinge Friskole et grundlovsarrangement med taler, foredrag m.m. Refsvindinge Forsamlingshus er på pladsen med en bod/stand. Mød op til Friskolens nye tiltag og få en hyggelig eftermiddag.

Privat Kræmmermarked

Et nyt arrangement ser dagens lys. På opfordring fra lokale arrangeres et privat kræmmermarked, hvor borgerne, der har noget at sælge ”køber” et bord. Herfra kan man sælge ting, som man ikke har brug for mere. Det kan være alt fra hjemmelavede ting, legetøj, tøj, brugsting m.m.

Både nye og brugte ting. Arrangementet finder sted søndag, den 16. juni kl. 11.00-15.00. Derfor mød op og gør en god handel. Der er

Alt har sin tid

Det gælder også som medlem af et menighedsråd. Desværre ser vi, at det at være medlem af et menighedsråd for mange er meget lang tid. Jeg skriver desværre, for det er ikke let at rekruttere nogen fra menigheden til at påtage sig arbejdet i et menighedsråd. Derfor ser vi medlemmer, der har deltaget i mange år. For eksempel undertegnede. Når denne periode slutter, har jeg været medlem af Refsvindinge Menighedsråd i 24 år, heraf 20 år som formand. Jeg kan se tilbage på år med spændende opgaver. Såvel større restaureringsprojekter som ansættelser af sognepræst og andet personale. Det har været en oplevelse at samarbejde med mange forskellige mennesker, præster, kirkens øvrige personale, samarbejdspartnere, Provsti og Stiftsøvrighed. Og ikke mindst eksperter fra Nationalmuseet og

gratis adgang til markedet, hvor der også kan købes pølser/brød, kaffe­te­øl­vand og kage.

Ørbæk-Marked

Fra den 12.-14. juli er det igen blevet tid til at afholde ”Fyns største Folkefest.” Vi er igen i år til stede på markedspladsen, hvor vi i vores telt har indrettet en bod med diverse spændende ting og sager. Markedet er et godt ”udstillingsvindue” for forsamlingshuset. Kom og besøg os på vores stand. Vi bor i gade nr. 13.

Nedtagning af ”Majstangen”

Efter en forhåbentligt dejlig sommer, er det blevet tid til at majstangen skal pilles ned og stilles i ”hi” til næste år. Det vil ske søndag, den 18. august om eftermiddagen. Det endelige program er ikke fastlagt endnu, men vi håber på godt vejr, så vi kan samles om nedtagningen og få en hyggelig eftermiddag.

Kirkeministeriet. Alt dette og meget mere har været medvirkende til, at det ikke har været svært at bevare gejsten.

I skrivende stund er det imidlertid min drøm, at mange vil møde op til de annoncerede orienteringsmøder, hvor der fortælles om arbejdet i et menighedsråd, hvor nærdemokratiet stadig findes.

Og opfyldelse af min drøm vil være, hvis der også melder sig en kandidat til formandsposten i det kommende Kullerup Refsvindinge Menighedsråd.

Jeg har flere gange tilkendegivet, at jeg ikke løber af plads, hvis min deltagelse findes nødvendig. Men, alt har sin tid – selv i en drøm.

Bjarne Ivan Hansen Formand for Refsvindinge Menighedsråd

Sognenyt Juni · Juli · August 2024 10

Kontakt og adresser

Sognepræst og begravelsesmyndighed: Anasia Sjøstedt­Elnef, Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Mandag er fridag.

Kullerup:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Kirkeværge: Niels Arndal, 26318420, niels.arndal74@gmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Refsvindinge:

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk

Kirkeværge: Henning Sørensen, 23920725

Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527

Kirketjener: Helle Hansen, 40173696

Herrested:

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.dk

Graver og kirketjener: Anne Thygesen, 61201882

Fælles personale: Kirkesanger: Mathias Kofod Mortensen, 42726042.

Organist: Asger Agerskov Buur, 23300604.

Sognenyt Juni · Juli · August 2024 11

Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

02.06

1. s. e. trinitatis

09.06

09:00 Gudstjeneste 10:30 Højmesse

2. s. e. trinitatis 10:30 Højmesse 09:00 Gudstjeneste

16.06

3. s. e. trinitatis 10:30 Højmesse 09:00 Gudstjeneste

23.06

4. s. e. trinitatis 09:00 Gudstjeneste v. MCJ

30.06

5. s. e. trinitatis 10:30 Højmesse m. dåb Kirkekaffe

07.07

6. s. e. trinitatis 09:00 Gudstjeneste 10:30 Højmesse

14.07

7. s. e. trinitatis 09:00 Gudstjeneste v. MCJ

21.07

8. s. e. trinitatis 09:00 Gudstjeneste v. MCJ

28.07

9. s. e. trinitatis 09:00 Gudstjeneste v. MCJ

04.08

10. s. e. trinitatis 09:00 Gudstjeneste 10:30 Højmesse Kirkekaffe

11.08

11. s. e. trinitatis 10:30 Højmesse m. dåb 09:00 Gudstjeneste

18.08

12. s. e. trinitatis 09:00 Gudstjeneste 10:30 Højmesse

25.08

13. s. e. trinitatis 09:00 Gudstjeneste 10:30 Højmesse

01.09

14. s. e. trinitatis 10:30 Højmesse 09:00 Gudstjeneste

* PSV = Pernille Skov Vilhelmsen, sognepræst i Skellerup­Ellinge pastorat

* MCJ = Mette Christina Juul, sognepræst i Flødstrup­Ullerslev pastorat

Kirkebil:

Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

A/S
Mark & Storm Grafisk
Herrested Refsvindinge Kullerup

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.