Sognenyt - Marts · April · Maj 2023

Page 1

Sognenyt

Herrested - Kullerup - Refsvindinge

MARTS · ARPIL · MAJ 2023

Fødsel:

Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs­ og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk.

Navngivning:

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.

Navngivning foretages på www.borger.dk.

Dødsfald:

Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.borger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henvendelse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendelse til sognets kirkeværge.

Navneændring:

Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer.

Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt.

Det er en god idé at søge vejledning ved sognepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

Attester:

Attester udskrives kun automatisk ved dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil derefter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage. Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten.

Dåb:

Aftales med præsten. Et barn, der ikke i forvejen er navngivet, får navn ved dåben.

Vielse: Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i folkekirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten.

Samtaler og hjemmebesøg: Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge­ og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985.

Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Sognenyt Marts · April · Maj 2023 2 Deadline næste nummer: 9. maj 2023 Indlæg skal sendes til Bjarne Ivan Hansen, mail abh@mail123.dk
Orientering om...

Præstens påskehilsen

Her i præstegården går livet sin vante gang. Vi er for alvor kommet tilbage i rutinerne som præstefamilie, tilbage på arbejde, i børnehave og i vuggestue.

Foråret nærmer sig, og erantisser og vintergækker fylder vores have med løfter om forår. Og med foråret følger også, en for mig, helt særlig tid, nemlig påsken. Jeg står jo i den noget specielle situation, at jeg har været præst her i 3,5 år, og stadig ikke har prøvet at holde én eneste af påskens mange gudstjenester.

Jeg blev ansat i september 2019, og da vi nåede foråret 2020, var kirkerne corona­lukkede. Året efter blev jeg sygemeldt i marts, og det følgende år var jeg på barsel.

Så I kan tro, at jeg nu er spændt på endelig at prøve, hvad det er, som påskens gudstjenester kan. Og særligt, hvad de kan her hos os.

Vi har i pastoratet planlagt familiegudstjeneste palmesøndag i Refsvindinge kirke, aftengudstjeneste med spisning skærtorsdag i Herrested kirke, langfredag med lidelseshistorie tilsat cellotoner i Kullerup, og påskegudstjeneste med smuk musik i Refsvindinge og Herrested påskedag, og 2. påskedag i Kullerup og Refsvindinge. Det hele er meget nyt, og meget spændende, og jeg glæder mig til at komme i gang og opleve, hvordan det bliver i praksis.

Og så glæder jeg mig også lidt til det hele er overstået, og jeg endelig kan kalde mig helt rigtig præst – for helt ærligt, så er en præst jo ikke færdiglært, før han eller hun har prædiket over kristendommens vigtigste begivenhed; påskeunderet, som jo er baggrunden for, at vi overhovedet har en kristendom i første omgang.

Påsken er en tid til at samles og bryde brødet sammen, det er tiden, hvor livet vender tilbage, fra den tilsyneladende døde jord, og det spejler vores liv.

Jeg tror, at vi har brug for, her midt i hverdag og rutiner, at standse op og forholde os til det nye liv, som spirer. Det nye, som er ved at ske i naturen om os, men også inde i os. Vi forandres med foråret. Vi forandres med påsken. Simon Grotian skriver i en ny salme at Guds nåde er en vintergæk, og det tror jeg, at der er noget om. Vi oplever med vintergækkerne løftet om forår og dermed også løftet om liv. Kristus er repræsenteret af påskeliljen af netop den grund; at livet genopstår af den døde kolde jord, for ham, såvel som for os.

Derfor glæder jeg mig til påsken – til at blive revet ud af hverdagen, og rutinerne for en stund, og føle taknemmeligheden over, at livet igen og igen vil vende tilbage. Og nu vil jeg så endelig få lov ­ Jeg håber vi ses!

Kærlig Hilsen Jeres sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef

Sognenyt Marts · April · Maj 2023 3

Livet er fyldt med håb

I vores hverdag går vi alle og håber på et eller andet. Håb der spænder fra noget så dagligdags som ”ønsket om godt vejr” til det store håb om ”fred over jorden”, som Ingemann siger det i Dejlig er jorden.

Hvad er håbet i grunden? Den amerikanske psykolog Charles Richard Snyder har defineret det som en positiv sindstilstand, der er baseret på en følelse af målrettet energi og tanker om, hvordan denne energi kan indfri mål. En anerkendt canadisk hjerneforsker mener, at håb tvinger hjernen til at udskille endorfiner, der giver lykkefølelse, samt enkefaliner der har en bedøvende virkning. Håbet menes derfor at være hjernens løsning på svære udfordringer, da dårlige tanker holdes ude.

Forskernes betragtninger er ganske interessante, men hvordan ser jeg som lægmand på begrebet håb. Jeg håber til stadighed på meget forskelligt. Nogle gange på noget, der har

så stor betydning for mig selv og andre, at jeg end ikke turde håbe, hvis ikke jeg havde troen til at bære håbet. Ja, troen er håbets anker, som jeg har hørt det sagt en gang.

Præst og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen skrev en fællessang til Folkekirkens Nødhjælps 100­års jubilæum i 2022. Den har fået titlen ”Du spør mig om håbet” og beskriver efter min mening helt enkelt, hvorfor man ikke skal opgive håbet, selv når håbløshed trænger sig på, og man føler sig magtesløs. Det kan skyldes mange ting, som for eksempel når man oplever ondskab som krigen i Ukraine.

Forfatteren har venligt givet tilladelse til publicering af sangen i Sognenyt, så her følger teksten på side 5.

Bjarne Ivan Hansen

Kirketjener ved Refsvindinge Kirke

Hej! Jeg hedder Helle Hansen og blev ansat som kirketjener d. 1. december 2022. Jeg har været ved faget i mange år, og har gennemgået de 5 ugers obligatoriske kurser.

Det kan være, I også har set mig virke andre steder i pastoratet, da jeg også er medhjælper ved Herrested Kirke samt lidt vikar ved Kullerup Kirke.

Det er et godt pastorat at arbejde ved, og jeg glæder mig til et godt samarbejde, ligesom jeg glæder mig til at lære menigheden at kende.

Jeg er bosat i Hesselager på en nedlagt landbrugsejendom. I min fritid arbejder jeg med blomster, korsang, revy og lidt spil på harmonika og guitar.

Glædeligt gensyn til Jer alle.

Helle

Sognenyt Marts · April · Maj 2023 4

Du spør mig om håbet

1.

3.

Du spør mig om håbet – hvad er det Det skinner i mørket, vil gribes en længsel en stemning en storm? og blive til hjælp der når frem en lysstribe ud over havet til steder hvor mennesker håber en skygge der søger sin form? at nogen vil håbe for dem men bedst som du tænker der ingenting er og bedst som du tænker der ingenting er så findes det så vokser det håbet håbet så findes det dér. så vokser der dér.

2.

4.

Det sættes på altre i kirker Så mættes de sultne, så rejses og står med sin sitrende glød der huse, så bygges der bro, på bordet og her hvor vi samles så grønnes de stenede marker og deler det daglige brød og skove begynder at gro og bedst som du tænker der ingenting er og bedst som du tænker der ingenting er så lyser det så lever det håbet håbet så lyser det dér. så lever det dér.

5.

Du spør mig om håbet – hvad ved jeg? fra Gud er det kommet engang en længsel i solmørke hjerter mod handling og tale og sang og bedst som du tænker der ingenting er så synger det håbet så synger det her.

Lisbeth Smedegaard Andersen

Forsidebilledet

Endelig er vores nye indgang til kirken færdig, forsinkelsen skyldes, at granitten fra Sverige var længe på vej! Nu er slisken og trappen klar til brug. Der er sat et flot gelænder op, som pynter og beskytter. Slisken er blevet bedre at gå på, og trappen bredere.

Det helt nye er, at vi har fået en lift, som kan hjælpe mennesker i kørestol eller med rollator at komme ind i kirken. Således skulle alle have mulighed for at komme i kirke.

Sognenyt Marts · April · Maj 2023 5

Palmesøndag:

Familiegudstjeneste med

årets konfirmander

Palmesøndag vil i år foregå i Refsvindinge kirke. Her håber jeg, at årets konfirmander vil deltage i gudstjenesten og, at vi sammen kan få lavet en hyggelig gudstjeneste, som varsler påskens komme.

Palmesøndag er den dag, hvor Jesus bliver fejret som en konge, da han ankommer til Jerusalem på sit æsel, med hosianna tilråb, og viften af palmeblade. Men det er også den dag, hvor Jesus indtræder i Jerusalem, og ved, at

han nu går sin død i møde. Det vil gudstjenesten handle om, på en måde, som vil være let at forstå, og deltage i, for både store og små.

Familiegudstjeneste betyder ikke, at man skal komme med nogen, eller være i familie med konfirmanderne. Det betyder derimod, at alle er velkomne og at alle kan være med, uanset alder eller tilhørsforhold.

Konfirmandgospel

Onsdag d. 25. januar var vores konfirmander med til Gospel Workshop med Rune Herold and the Gospel Brothers, sammen med konfirmanderne fra Ørbæk, Vindinge, Frørup­Taarup, samt Langå­Svindinge­Øksendrup.

Konfirmanderne ankom allerede kl. 15.30, og sang og øvede sig hele eftermiddagen, til deres familier var inviteret med til gospelguds­

tjeneste i Vindinge kirke kl. 19.00.

Vi sang bl.a. “This little light of mine”, og “lift Jesus higher”, og til gudstjenesten skulle forældrene også synge med.

Det var en sjov aften, og en god oplevelse, hvor konfirmanderne fik lov til at opleve en anderledes og noget mere livlig måde, at afholde en gudstjeneste på.

Sognenyt Marts · April · Maj 2023 6
Anasia Sjøstedt-Elnef

Minikonfirmander

Vi tilbød i år minikonfirmandundervisning til alle konfirmander fra Herrested i uge 3. Da der ikke tilmeldte sig så mange, slog vi os sammen med holdet fra Ørbæk kirke, og vi havde tilsammen 8 minikonfirmander.

Vi havde holdet begge præster sammen, og det var både hyggeligt og lærerigt for både præster og minikonfirmander.

Vi havde 4 gange, om hhv. kirkerummet, dåb, nadver og fadervor, før vi sluttede af med en gudstjeneste i Herrested kirke, hvor minikonfirmanderne fik uddelt diplomer og viste, at de havde lært fadervor. De havde også under forløbet skrevet bønner på blomster, som blev foldet, således at de ville ”springe ud”, når de blev lagt i vand i døbefonten, og det gjorde vi, under gudstjenesten. Rasmus og jeg ville gerne have haft dem meget længere, og vi håber på et glædeligt gensyn med mini’erne, som rigtige konfirmander om 4 år.

Årets konfirmander

2023:

Kullerup kirke. 07. maj kl. 10.15:

Ella Juhl Krogshede

Katrine Bygom Pedersen

Katrine Ljungberg Sørensen

Lea Arndal

Sigurd Rohan Willadsen

Tobias Høtoft Nielsen

Refsvindinge kirke d. 14. maj kl. 09:30

Bertel Holm Lundeborg

Emma Løwe Michelsen

Emma Lillelund Demant Sørensen

Josefine Wolff Nielsen

Kasper Baun Brobyskov Jepsen

Sofie Alexandersen

Refsvindinge kirke d. 14. maj kl. 11:00:

Anna Rokkjær Svop

Elias Granhøj Horne Andersen

Freja Marie Stephansen

Johannes Laurits Larsen

Mads Holm Sørensen

Mathias Bønneland Larsen

Smilla Esmann Fabricius

Tjalfe Esmann Fabricius

Herrested kirke d. 21. maj kl. 10.15:

Bertram Bertelsen

Isabella Laura Søgren

Josefine Moslund

Mathias Vemgaard Prinshold

Nanna Johanne Christoffersen

Nickolas Peter Hesselberg

Oskar Egelund Lyder

Philip Johansen

Sognenyt Marts · April · Maj 2023 7
Anasia

Månedens salmer i foråret:

Hver måned lærer vi en ny salme fra den nye salmebog 100 salmer. Vi synger dem hver søndag hele måneden, og lærer på den måde de nye salmer at kende.

Jeg vil her beskrive salmernes indhold, og sætte et passende vers ind fra hver salme, som en lille smagsprøve.

Marts: salme nr. 803: Maria snart er det forår skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen. Netop denne smukke salme, som egner sig så smukt til Maria bebudelsesdag, har vores pastorat et lidt særligt forhold til – melodien er nemlig skrevet af Birgitte Buur, som er mor til vores organist Asger Buur. Det er en smuk salme, som handler om længslen mod foråret, om længsel for forventning. Endvidere er den skrevet på en lige så smuk melodi, som afspejler denne glæde og forventning og efterlader en med et smil på læben. Jeg glæder mig meget til at høre Asger spille den i vores kirker i marts.

Sidste vers lyder således:

Maria himlens veninde dit forår er brusende hvidt en solsort synger mod solen på naboens gule stakit og barnet under dit hjerte er fyldt med Guds hellige ånd –det største og det mindste forenet til ét i hans hånd.

April: salme nr. 828: Det er påske, alting springer ud skrevet af Holger Lissner. Som titlen antyder, er det jo en påskesalme, og netop derfor skal vi synge den i påskemåneden. Det er en salme, som meget fint beskriver, hvordan påsken handler om overvindelsen af døden, og fremhæver opstandelseshåbet.

Sidste vers lyder således, og siger således om opstandelsen:

Dét er håbet, og det gir os mod, og det gør, at vi kan leve her med døden. Det er håbets puls, der banker i vort blod, når vi synes, vi må segne under nøden. Og når Gud gir liv

og gør det underfuldt af trods blir det påske og opstandelse hos os!

Maj: salme nr. 805: Når æbletræets hvide gren skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen. Når æbletræets hvide gren er en forårssalme, som handler om måneden maj, hvor Kristi Himmelfarts dag og pinsen er vigtige begivenheder. Salmen omhandler netop disse højtider, og rummer samtidig glæden over den spæde sommer, som findes i netop maj. Den fortæller også, om både Kristi Himmelfarts og pinsens særlige teologiske indhold; som jeg fint synes beskrives i 2 og 3 vers, som hænger så tæt sammen, at de skal gengives sammen: Anden og tredje vers lyder således (og de to sidste linjer synges to gange):

I maj er Kristi Himmelfart bag hvide skyer ser du klart at sådan en velsignet sol må komme fra hans kongestol. Han åbner rummet over dig og pinse er på vej

med vingebrus og helligånd der løser vores tungebånd så munden løber over med hvad hjertet fyldes af og ved. Et glædesbud forplanter sig: Guds rige er på vej.

Jeres sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Sognenyt Marts · April · Maj 2023 8

Arrangementer i Refsvindinge

Menighedsmøde torsdag d. 20. april 2023 kl. 18.00.

Mødet afholdes i Refsvindinge Forsamlingshus. Vi starter aftenen med et traktement, hvor der bydes på lækkert smørrebrød ledsaget af øl og vand. Efter spisningen beretter menighedsrådet om kirkekassens økonomi og rådets virksomhed såvel i det forgangne år som i det kommende år.

Derefter er der musikalsk underholdning ved

Therese og Hans.

Parret leverer et repertoire med humørfyldte operetter, musicals og danske sange, som hører årstiden til. Musikken leveres med små

historier og oplevelser, som parret har fået gennem sangene og deres musiske virke. Parret har begejstret publikum ved talrige arrangementer rundt omkring på Fyn, så der venter os en god musikalsk oplevelse. Vi slutter aftenen med kaffe/te og småkager.

Af hensyn til bestilling af smørrebrød: tilmelding senest mandag d. 17. april til Bjarne Ivan Hansen, 21260726 eller mail abh@mail123. dk. På gensyn til en dejlig aften, hvor alle er velkomne.

Kirkekaffe

Der serveres kirkekaffe i våbenhuset efter højmessen d. 12. marts, d. 16. april og d. 28. maj.

Refsvindinge Forsamlingshus

Fællesspisning

Er der noget bedre og nemmere end at tage til fællesspisning i Refsvindinge Forsamlingshus. Ingen planlægning, indkøb af mad, tilberedning og opvask. Nej vel! Vi har arrangeret fællesspisning fredag, den 17. marts 2023 kl. 18.00, hvor menuen består af: Koteletter i fad, vaniljeis m/jordbærsovs samt kaffe/te m småkager. Prisen for aftenens menu er kun 75,­ kr for voksne, mens børn spiser gratis.

Loppemarked

Det er igen blevet tid til loppemarked i Refsvindinge Forsamlingshus. Nærmere bestemt, lørdag, den 15. april 2023 kl. 1013. Vi har masser af gode varer på lager, så kom og gør et godt køb. Har du gode brugbare ting, som du ikke har brug for, kan der aftales tid for afhentning på tlf. 50554378.

Majstangsfest

Så skal majstangen atter rejses. Det sker fredag, den 12. maj 2023 kl. 17.30 på det grønne område v/forsamlingshuset. Efter at den pyntede stang har fundet

sin rette plads, serveres der helstegt pattegris med tilbehør samt pølser. Desuden kaffe/te og småkager. I løbet af aftenen vil der være en form for underholdning. Prisen for arrangementet er kun 125,­ kr. for voksne, børn spiser gratis. I tilfælde af dårligt vejr foregår spisningen indendørs. Måske er vi heldige at kunne høre nattergalen her på dens officielle aften.

Arrangementet afholdes i samarbejde m/ Refsvindinge Landsbyråd.

Sognenyt Marts · April · Maj 2023 9

Arrangementer i Herrested

Skærtorsdag i

Herrested Kirke

Torsdag den 6. april, Skærtorsdag, vil vi igen i år have gudstjeneste I Herrested Kirke Klokken

17.00 og efter den går vi forsamlingshuset og spiser middag sammen (lam med tilbehør). Alle er velkomne, det er gratis, men tilmelding er nødvendig senest den 30. marts på telefon 25322862 (Kirsten Hebjørn).

Bøn fundet af Kirsten Hebjørn i salmebogen

Gud, tak for denne dag, givet mig ny og hel og ubrugt, en dag af alle dage, af årene, tiden, givet mig, for at jeg skal leve den, i glæde og håb, i tro og tillid til livet. Gud, lad så dagen komme, lad mig gå ind i den til det, den vil møde mig med, så du ikke, når dagen er forbi, fyldt ud, skal spørge, forgæves efter troen Amen

Hygge, snak og sang i Herrested Onsdag den 17. maj klokken

14.30 inviterer menighedsrådet til en eftermiddag i konfirmandlokalet.

Her vil vi drikke kaffe, spise lidt godt, (menighedsrådet giver) høre, snakke og synge. Alle er velkomne uanset alder!

Indsamling til Folkekirkens nødhjælp

Søndag den 12. marts er der gudstjenester i Herrested klokken 9.15 og i Refsvindinge klokken 10.30. Efter gudstjenesterne samler vi ind til Folkekirkens nødhjælp. Konfirmanderne bliver sat på opgaven, men andre kan også få en tjans. Mød op og meld jer!

Bisættelser og begravelser december og januar:

8. december 2022:

Esther Marie Dinesen

Bisat fra Hellerup kirke, da Herrested kirke var midlertidigt lukket.

27. december 2022:

Lotte Frederiksen

Stedt til hvile på Refsvindinge kirkegård.

7. januar 2023:

Marie Bang Rasmussen

Bisat fra Refsvindinge kirke.

Sognenyt Marts · April · Maj 2023 10

Kontakt og adresser

Sognepræst og begravelsesmyndighed: Anasia Sjøstedt­Elnef, Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Mandag er fridag.

Kullerup:

Herrested:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Kirkeværge: Niels Arndal, 26318420, niels.arndal74@gmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Refsvindinge:

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk

Kirkeværge: Henning Sørensen, 23920725

Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527

Kirketjener: Helle Hansen, 40173696

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.dk

Graver og kirketjener: Anne Thygesen, 61201882

Fælles personale: Kirkesanger: Mathias Kofod Mortensen, 42726042.

Organist: Asger Agerskov Buur, 23300604.

Sognenyt Marts · April · Maj 2023 11

Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

Herrested Refsvindinge Kullerup

2.

* RM = Rasmus Markussen, sognepræst i Ørbæk kirke * KL = Kristina Løvenstrøm, sognepræst i Vindinge kirke

Kirkebil:

Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit

Mark & Storm Grafisk A/S
05.03 10:30
søndag i fasten Højmesse v. RM* 12.03 09:15 10:30
søndag i fasten Indsamlingsgudstjeneste Indsamlingsgudstjeneste Kirkekaffe 19.03 09:15 10:30 Midfaste søndag Gudstjeneste Højmesse 26.03 10:30
bebudelsesdag Højmesse m. dåb 02.04 10.30 Palmesøndag Familiegudstjeneste m. konfirmander 06.04 17.00 Skærtorsdag Aftengudstjeneste og fællesspisning 07.04 09:15 Langfredag Gudstjeneste v. KL* 09.04 10:30 09:15 Påskedag Højmesse Gudstjeneste 10.04 10:30 09:15
Påskedag Højmesse Gudstjeneste 16.04 10:30
s. eft. påske Højmesse v. KL* Kirkekaffe 23.04 10:30
s. eft. påske Gudstjeneste v. Årets konfirmander 30.04 09:15
s. eft. påske Gudstjeneste 05.05 10:30 Store bededag Højmesse 07.05 10:15
s. eft. påske Konfirmation 14.05 09:30 og 11:00 5. s. eft. påske Konfirmation 18.05 09:15 Kristi Gudstjeneste himmelfartsdag 21.05 10:15
søndag e. påske Konfirmation 28.05 10:30 Pinsedag Højmesse v. RM* Kirkekaffe
10:30
sogn.
2.
3.
Mariæ
2.
1.
2.
3.
4.
6.
29.05
pinsedag Musikgudstjeneste
v. KL*
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.