Sorø Turistmagasin

Page 1

O 2O17 DK/GB/DE

#02

Oplevelser · Attraktioner · Natur · Kunst · Kultur

Experiences · Erlebnisse · Attractions · Attraktionen · Nature · Natur · Art · Kunst · Culture · Kultur


INDHOLD 03 Velkommen / Welcome / Willkommen

04 Information / Information / Informationen

5-17 Oplevelser / Experiences / Erlebnisse 18-19 Attraktioner / Attractions / Attraktionen 20-21 Kort / Maps / Karte 22-23 Musik / Music / Musik 24-26 Kultur / Culture / Kultur 27-29 Kunst / Art / Kunst 30-37 Natur / Nature / Natur 38 Praktiske oplysninger / Practical information / Praktische informationen

2

SORØ2O17

Udgives af: Mark & Storm Grafisk A/S, Korsvangen 15, 5750 Ringe, Tlf. +45 62622277 Tekster & Billeder: Leveret af annoncører mfl. Forsidefoto: Niels-Henrik Glisbjerg Projektledelse, layout & tryk: Mark & Storm Grafisk A/S, Jens Jørgen Fjord Ørskov. Magasinet er afsluttet og leveret primo februar 2017. Der tages forbehold for fejl og aflyste arrangementer.


WILLKOMMEN / WELCOME / VELKOMMEN

Gert Jørgensen

VELKOMMEN

Hjerteligt velkommen til Sorø Kommune!

Welcome to Sorø Municipality!

Herzlich willkommen in der Gemeinde Sorø!

Velkommen til en verden af naturoplevelser og lyslevende kulturhistorie, som byder på masser af hyggelige stunder for hele familien.

Welcome to a world of natural experiences and a living cultural history, which offers plenty of enjoyable moments for the entire family.

I Sorø bymidte kan du mærke historiens vingesus. Gå i Christian IVs fodspor ned gennem Storgade og besøg hans gamle landevejskro, som i dag er museum, eller vores hyggelige bibliotek, som har til huse i den bygning, kongen opførte som studiebolig til sine sønner, da de skulle på Sorø Akademi. Tag et smut til middelalderen og besøg Absalons gravmæle i Sorø Klosterkirke. Du kan også køre til Tersløse og besøge Ludvig Holbergs stuer på Tersløsegaard eller oplev det smukke parkanlæg ved Dronning Margrethe I’s Vedbygaard i Ruds Vedby.

You can feel the history in Sorø’s town centre. Walk in Christian IV’s footsteps down Storgade and visit his old coaching inn, which is today a museum, or our cosy library, housed in a building built by the king to accommodate his sons when they attended Sorø Academy. Take a trip to the Middle Ages and visit Absalom’s tomb in Sorø Abbey Church. You can also drive to Tersløse and visit Ludvig Holberg’s accommodations on Tersløsegaard or discover the beautiful park beside Queen Margrethe I’s Vedbygaard in Ruds Vedby.

Willkommen in einer Welt der Naturerlebnisse und lebendiger Kulturgeschichte, die viele gemütliche Stunden für die ganze Familie bieten. In der Stadtmitte von Sorø können Sie das Flügelrauschen der Geschichte spüren. Begeben Sie sich in den Fußstapfen von Christian IV. durch Storgade und besuchen Sie seine alte Landgaststätte, die heute ein Museum ist, oder unsere gemütliche Bibliothek, die in dem Gebäude untergebracht ist, das der König als Studienwohnung für seine Söhne errichtete, als sie an der Akademie von Sorø studieren sollten. Machen Sie einen Ausflug ins Mittelalter und besuchen Absalons Denkmal in der Klosterkirche von Sorø. Sie können auch nach Tersløse fahren und die Stuben Ludvig Holbergs auf dem Tersløse-Hof besuchen oder die hübsche Parkanlage beim Vedby-Hof von Königin Margrethe I. in Ruds Vedby erleben.

Guf for øregangene finder du på Sorø Jazzfestival i uge 30, som byder på en perlerække af jazzkoncerter rundt om i hele kommunen, og på Sorø Internationale Musikfestival.

Entertainment for your ears can be found at Sorø Jazz Festival between July 24-30, which features a string of jazz concerts across the entire municipality, and at the Sorø International Music Festival.

Leckereien für den Gehörgang finden Sie beim Sorø Jazzfestival in der 30. Kalenderwoche, das eine Perlenkette von Jazzkonzerten in der ganzen Gemeinde bietet, und beim Internationalen Musikfestival von Sorø.

Gå på opdagelse i Sorø Turistmagasin 2017 eller besøg bykontoret på Sorø Bibliotek og få inspiration til din ferie. Rigtig hjerteligt velkommen!

Explore Sorø Tourist Magazine 2017 or visit the town office in Sorø Library and gain inspiration for your holiday. A very warm welcome!

Gehen Sie im „Turistmagasin 2017“ auf Entdeckungsreise oder besuchen Sie das Stadtbüro in der Bibliothek von Sorø und lassen Sie sich für Ihren Urlaub inspirieren. Seien Sie richtig herzlich willkommen!

Gert Jørgensen, Borgmester

Gert Jørgensen, Mayor

Gert Jørgensen, Bürgermeister

SORØ2O17

3


INFORMATION / INFORMATION / INFORMATIONEN

Bykontoret

Åbningstider / Opening hours / Öffnungszeiten Mandag / Monday / Montag 10.00 - 17.00 Tirsdag / Tuesday / Dienstag 10.00 - 17.00 Onsdag / Wednesday / Mittwoch lukket/closed Torsdag / Thursday / Donnerstag 10.00 - 17.00 Fredag / Friday / Freitag 10.00 - 15.00 Lørdag / Saturday / Freitag 10.00 - 13.00 Søndag / Sunday / Sonntag lukket/closed

4

På Sorø Bykontor kan vi guide og vejlede dig til alle de gode oplevelser der er i Sorø. Så kig endelig ind og få en snak med os.

At the Sorø Town Office, we can guide and advise you on all the great experiences found in Sorø. So, come by and chat with us.

Derudover er vi salgssted for DSB, Movia, Rejsekort, Billetnet m.m. og kan tilbyde både vore egne borgere og vore gæster en lang række ydelser:

In addition, we are a point of sale for DSB, Movia, Rejsekort, Billetnet etc. and can offer both our own citizens and our guests a wide range of services:

• Salg for DSB, Movia, Rejsekort, Billetnet/Ticketmaster & Billetten •S alg af div. billetter til lokale arrangementer •P jecer og brochurer over Sorø lokal­ område. • Salg af vandrekort og cykelkort • Salg af fiskekort til Sorø Søerne •B ooking af individuelle ture og guidede rundvisninger – for både små og større grupper. Bl.a. guidede ture i Sorø Klosterkirke, på Sorø Akademi og Byvandring i Sorø. •R eservation og charter af Turbåden Lille Claus. •U dlejning af AudioGuides til Sorø Klosterkirke •U dlejning af cykler

• Sales for DSB, Movia, Rejsekort, Billetnet / Ticketmaster & Billetten • Sale of various tickets to local events • Pamphlets and brochures of the Sorø area. • Sale of hiking and cycling maps • Sale of fishing licences for the Sorø Lakes • Booking of individual tours and guided tours - for both small and larger groups. Guided tours of Sorø Abbey Church, Sorø Academy, and Town Walks in Sorø to name a few. • Reservation and charter of the tour boat “Lille Claus.” • Rental of Audio Guides for Sorø Abbey Church • Bicycle rental

Se side 9 og 10 for mere information om guidede ture, billetter til Lille Claus m.m. Kontakt Bykontoret på tlf 5787 7020 eller mail bykontoret@soroe.dk.

See pages 9 and 10 for more information on guided tours, tickets to Lille Claus etc. Contact the Town Office by telephone +45 5787 7020 or email bykontoret@soroe.dk.

SORØ2O17

Im Stadtbüro von Sorø können wir Sie zu allen guten Erlebnissen in Sorø beraten und anleiten. Schauen Sie also bitte herein und sprechen Sie mit uns. Darüber hinaus sind wir Verkaufsstelle für DSB, Movia, Rejsekort, Billetnet u. v. a. m. und können sowohl unseren eigenen Bürgern als auch unseren Gästen eine ganze Reihe an Leistungen bieten: • Verkauf von DSB, Movia, Rejsekort, Billetnet/Ticketmaster & Billetten • Verkauf diverser Eintrittskarten zu örtlichen Veranstaltungen • Broschüren und Kataloge über die Region Sorø • Verkauf von Wander- und Radwegekarten • Verkauf von Angelscheinen für die Seen von Sorø • Buchung individueller Touren und geführte Rundgänge – für kleine und größere Gruppen. U. a. geführte Touren in der Klosterkirche von Sorø, zur Akademie von Sorø und Stadtwanderung in Sorø • Reservierung und Charter des Ausflugsbootes „Lille Claus“ • Verleih von AudioGuides für die Klosterkirche von Sorø • Fahrradverleih Weitere Informationen zu geführten Touren, Fahrkarten für „Lille Claus“ usw. finden Sie auf den Seiten 9 und 10. Wenden Sie sich unter Tel. +45 5787 7020 oder per E-Mail bykontoret@soroe.dk an das Stadtbüro.


ERLEBNISSE / EXPERIENCES / OPLEVELSER

Sorø Akademi

RUNDVISNING SORØ AKADEMI Grundlagt i 1586 af Frederik II. Hovedbygningen er fra 1826. En af Akademiets lektorer vil guide rundt gennem de historiske lokaler og præsentere historie fra kloster over akademi til moderne gymnasium og kostskole. Undervejs fortælles om Absalons, Holbergs og B.S. Ingemanns betydning for stedet. Og der vil være mulighed for at se dejlige kunstværker af bl.a. Eckersberg og Jens Juel. Varighed: ca. 1 time. Pris: Pr. pers kr. 55 (min. kr. 700). Adm. gebyr kr. 200.

TOUR OF SORØ ACADEMY Founded in 1586 by Frederick II. The main building is from 1826. One of the Academy’s lecturers will guide you through the historic rooms and present the history from the Monastery of the Academy to the Modern gymnasium and boarding school. Along the way, the story of Absalon’s, Holberg’s and B.S. Ingemann’s significance to the place is shared. You will also have the opportunity to see the lovely art by Eckersberg and Jens Juel, among others. Duration: approx. 1 hour. Price: Per person DKK 55 (min. DKK 700). Adm. fee DKK 200.

RUNDFAHRT ZUR AKADEMIE VON SORØ Im Jahr 1586 von Frederik II. gegründet. Das Hauptgebäude stammt aus dem Jahr 1826. Einer der Lehrer der Akademie wird durch die historischen Räumlichkeiten führen und die Geschichte von der Zeit als Kloster über die Zeit als Akademie bis hin zur Zeit als modernes Gymnasium und Internat vorstellen. Unterwegs wird von der Bedeutung Absalons, Holbergs und B.S. Ingemanns für diesen Ort berichtet. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich schöne Kunstwerke von u.a. Eckersberg und Jens Juel anzusehen. Dauer: 1 Stunde Preis: 55 DKK pro Person (mind. 700 DKK). Administrationsgebühr 200 DKK

BYVANDRING

BYVANDRING SORØ Tag med på en guidet byvandring rundt i Sorø by og ind på Sorø Akademis område. Oplev Sorøs historie fra tidlig middelalder til ind i 1800-tallet og naturligvis frem til i dag. På disse byvandringer lægges særlig vægt på præsentation af bevaringsværdige bygninger. Varighed: ca. 1 time. Pris: Pr. pers kr. 30 (min. kr. 700). Adm. gebyr kr. 200 SORØ TOWN TOUR Take a guided tour around the town of Sorø and onto the Sorø Academy campus. Discover Sorø’s history from the early Middle Ages to the middle of 1800s, and of course up until today. On these tours, a special emphasis is placed on presenting heritage buildings. Duration: approx. 1 hour. Price: per person DKK 30 (min. DKK 700). Adm. fee DKK 200. STADTWANDERUNG IN SORØ Nehmen Sie an einer Stadtführung im Stadtbereich Sorø und im Bereich der Akademie von Sorø teil. Erleben Sie die Geschichte von Sorø vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert und natürlich auch bis zum heutigen Tag. Bei diesen Stadtwanderungen liegt der Fokus auf der Vorstellung erhaltungswürdiger Gebäude. Dauer: etwa 1 Stunde. Preis: DKK pro Person 30 (mind. 700 DKK). Administrationsgebühr 200 DKK

SORØ2O17

5


OPLEVELSER / EXPERIENCES / ERLEBNISSE

Følgende rundvisninger skal bestilles på Bykontoret / The following tours must be booked in the Town Office / Die folgenden Rundgänge sind im Stadtbüro zu bestellen

RUNDVISNING SORØ KLOSTERKIRKE Sorø Kloster blev grundlagt i 1161 af Cisterciensermunke fra Esrum, på opfordring fra Absalon der i 1158 var blevet biskop i Roskilde. Kirken er landets 3. længste middelalder­kirke og rummer bl.a. en berømt frise af middelalderskjolde og et barokorgel der regnes for et af landets bedste. Tre danske konger er begravet i kirken: Christoffer II, Valdemar Atterdag og Oluf. Endvidere er også Absalon og Ludvig Holberg begravet i Sorø Klosterkirke. Varighed: ca. 1 time. Pris: Pr. pers kr. 30 (min. kr. 700). Adm. gebyr kr. 200.

and Oluf. Furthermore, Absalon and Ludvig Holberg are also buried in Sorø Abbey Church. Duration: approx. 1 hour. Price: Per person DKK 30 (min. DKK 700). Admin. fee DKK 200.

TOUR OF SORØ ABBEY Sorø Abbey was founded in 1161 by Cistercian monks from Esrum at the request of Absalon, who had become bishop of Roskilde in 1158. The church is the country’s third longest Medieval Church and houses a famous frieze of medieval shields and a baroque organ that is considered one of the country’s finest. Three Danish kings are buried in the church: Christoffer II, Valdemar Atterdag

RUNDFAHRT ZUR KLOSTER VON SORØ Das Kloster von Sorø wurde im Jahr 1161 nach Aufforderung von Absalon, der im Jahr 1158 Bischof von Roskilde wurde, von Cisterciensermönchen aus Esrum gegründet. Die Kirche ist die drittlängste Mittelalterkirche des Landes und umfasst unter anderem einen berühmten Fries aus mittelalterlichen Schilden und eine Barockorgel, die zu den besten des Landes zählt. Drei dänische Könige wurden in der Kirche begraben: Christoff der II., Valdemar Atterdag und Oluf. Absalon und Ludvig Holberg sind ebenfalls in der Klosterkirche von Sorø begraben. Dauer: 1 Stunde Preis: 30 DKK pro Person (mind. 700 DKK). Administrationsgebühr 200 DKK

SORØ LAKE · M/S LILLE CLAUS Take a tour on Lake Sorø with our charming tour boat Lille Claus. Discover Sorø from the lake and enjoy the beautiful scenery while navigating through the unique historic surroundings. Beer, water and wine can be purchased on board, but you are also welcome to bring your own food and drinks. Charter: 1 hour DKK 2500 (max 60 people) Prices 2017 Ticket prices (for each commenced hour) Children 0 - 3 years Free Children 4 - 14 years DKK 35 Adults DKK 65 Reservation fee DKK 50 (Regardless of the number of people. Reservations must always be paid in advance.

SEE VON SORØ · M/S LILLE CLAUS Erleben Sie eine Reise auf dem See von Sorø mit unserem charmanten Reiseboot Lille Claus. Erkunden Sie Sorø von der See aus und genießen Sie die wunderschöne Natur und segeln Sie durch einzigartige historische Umgebungen. An Bord können Sie Bier, Wasser und Wein erwerben, Sie können jedoch auch gerne Ihre eigenen Speisen und Getränke mitnehmen. Buchung: 1 Stunde 2500 DKK (Max. 60 Personen) Preise 2017 Ticketpreise (für jede angebrochene Stunde) Kinder 0-3 Jahre kostenfrei Kinder 4-14 Jahre 35,- DKK Erwachsene 65,- DKK Reservierungsgebühr 50,- DKK (Unabhängig von der Personenanzahl. Reservierungen sind stets im Voraus zu bezahlen.

SORØ SØ

M/S Lille Claus SORØ SØ · M/S LILLE CLAUS Tag en tur på Sorø Sø med vores charmerende turbåd Lille Claus. Oplev Sorø fra søsiden og nyd den smukke natur og sejladsen i unikke historiske omgivelser. Øl, vand og vin kan købes ombord, men I er også velkomne til at medbringe egen mad og drikkevarer. Charter: 1 time kr. 2500 (max 60 personer) Priser 2017 Billetpriser (for hver påbegyndt time) Børn 0 - 3 år Gratis Børn 4 - 14 år kr. 35,Voksen kr. 65,Reservationsgebyr kr. 50,(Uanset antal personer. Reservationer skal altid betales på forhånd.)

6

SORØ2O17


ERLEBNISSE / EXPERIENCES / OPLEVELSER

SILKEGÅRDEN SILKEGRØNT Silkegrønt har Danmarks største udvalg af kunstige blomster og planter. Vi har både en stor butik og et showroom, hvor man kan finde inspiration eller gode gaveidéer. Vi specialdesigner gerne buketter eller dekorationer så de passer til dig. Silkegrønt has Denmark’s largest selection of artificial flowers and plants. We have both a large shop and a showroom where you can find inspiration or great gift ideas. We can custom design bouquets or decorations to suit you. Silkegrønt bietet die landesweit größte Auswahl an kunstvollen Blumen und Pflanzen. Wir haben sowohl ein Verkaufsgeschäft als auch einen Ausstellungsraum, der Inspiration und schöne Geschenkideen bietet. Gerne fertigen wir Blumensträuße oder Dekorationen frei nach Ihren Wünschen an. Elmebjergvej 27A · 4180 Sorø · Tlf.: +45 57 82 06 00 www.silkegroent.dk • www.silkegaarden.dk

Á la carte · Selskaber

COMWELL SORØ BYDER

VELKOMMEN Kærlighed til mad, passion for råvarer og et bankende hjerte for gæstfrihed er essensen af hotel Comwell Sorø, der ligger midt i Sjællands smukkeste natur med skøn udsigt til vinmark, skove og søer. Glæd dig til at sætte dig godt til rette i vores smukke restaurant og nyde den hyggelige og afslappede atmosfære. Her er smagen af god mad og vin i fokus. Vi glæder os til at byde dig velkommen - ring og bestil bord på 57 83 56 00.

Comwell Sorø / Abildvej 100 / DK-4180 Sorø

Møder · Mad ud af huset

Cafe tre konger er den gamle biograf som danner rammer om en hyggelig atmosfære. Vi har en dejlig gårdhave, hvor man kan sidde og nyde sin mad. Vores kokke sætter en ære i at udnytte sæsonens råvarer og skabe en sanselig, æstetisk, og ikke mindst smagfuld oplevelse for vores gæster. Der er også mulighed for at hente en picnickurv hvis man skal en tur på Lille Claus eller en tur i Akademi.

Det er vores mission på Restaurant Støvlet Katrines Hus at give dig som gæst en totaloplevelse, hvor alle dine sanser bliver stimuleret og udfordret.

Åbningstider: Mandag - lørdag 11.00 - 22.00 · Søndag 11.00 til 21.00 Køkkenet lukker en time før.

Støvlet Katrines køkken er på en evig rejse mod det perfekte, det sublime, det uovertrufne måltid. Vi kommer hver dag lidt tættere på. Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Restaurant Støvlet Katrines Hus

Slagelsevej 63 · 4180 Sorø Tlf. 57835080 eller reservation@stovletkatrineshus.dk Mandag til lørdag kl. 12.00-16.00 og kl. 17.30-21.00 · Søndag lukket

Østergade 3 · 4180 Sorø · Tlf.: +45 57 83 41 14 · cafetrekonger.dk

SORØ2O17

7


OPLEVELSER / EXPERIENCES / ERLEBNISSE

Kom til SLARAFFEN SLARAFFEN er en årligt tilbagevendende børnekulturuge for børn i alderen 3-10 år, med et nyt tema hvert år. I 2017 bliver det CIRKUS. I løbet af ugen vil der være aktiviteter i skoler og daginstitutioner, hvor børnene lærer mere om årets tema i alle mulige afskygninger. I musikken, i kunsten, i fantasien. Klovne, artister, søløver - cirkus! Kom til SLARAFFEN og oplev en masse sjove aktiviteter, hvor vi bliver klogere på cirkus. Festugen kulminerer med et kæmpe optog om fredagen og med masser af aktiviteter for børnene, deres søskende og familie i Sorø Bymidte om lørdagen. Det bliver slarafme sjovt!

Come to SLARAFFEN SLARAFFEN is an annual children‘s cultural week for children aged 3-10 years old, with a new theme each year. In 2017 the theme will be CIRCUS. During the week, there will be activities in schools and daycare centres, where children learn more about this year‘s theme in all possible aspects. In music, in art, in the imagination. Clowns, entertainers, sea lions - the circus! Come to SLARAFFEN and experience a lot of fun activities, where we can learn more about the circus. The festival culminates in a huge parade on Friday and with plenty of activities for children, their siblings and family in Sorø town centre on Saturday. There will be loads of fun!

Komm zum SLARAFFEN SLARAFFEN ist eine jährlich wiederkehrende Kinderkulturwoche für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren, mit einem neuen Thema in jedem Jahr. 2017 geht es um den ZIRKUS. Im Laufe der Woche wird es viele Aktivitäten in Schulen und Tageseinrichtungen geben, wo die Kinder mehr zum Thema des Jahres in allen möglichen Schattierungen erfahren. In der Musik, in der Kunst, in der Fantasie. Clowns, Artisten, Seehunde – Zirkus! Kommen Sie zum SLARAFFEN und erleben Sie eine Menge lustige Aktivitäten, wo wir mehr über den Zirkus erfahren. Die Festwoche erreicht am Freitag mit einem riesigen Umzug und am Samstag mit Unmengen von Aktivitäten für die Kinder, ihre Geschwister und die Familie im Stadtzentrum von Sorø ihren Höhepunkt. Das wird schlaraffig lustig!

SORØ GOLF CLUB Velkommen på en af Danmarks smukkeste golfbaner – Sorø Golf Club Klubhuset har alle moderne faciliteter med en dejlig restaurant og en velassorteret golfshop. Klubben byder alle gæster velkommen, såvel enkelte greenfee som større grupper. Klubben tilbyder samtidig en række arrangementer for virksomheder, der har lyst til en dejlig og hyggelig dag for kunder og/eller medarbejdere. Kontakt Sorø Golfklub og få et tilbud. Klubben ligger kun få minutters kørsel fra flere overnatningsmuligheder.

Welcome to one of the most beautiful golf courses in Denmark Sorø Golf Course is a challenging and scenic 18-hole course which has been laid in the undulating terrain near the Tystrup-Bavelse Lakes. The clubhouse has all the modern facilities with a lovely restaurant and a well-stocked golf shop. The club welcomes all guests – both individual greenfees as well as large groups. The golf club also provides a number of functions for companies wanting a day of fun and conviviality for customers and/or employees. Please contact Sorø Golf Club and we will give you a quote. The club is only a few minutes drive to overnight accommodation.

Willkommen auf einem von Dänemarks schönsten Golfplätzen Der Sorø Golfklub verfügt über einen 18-Loch-Platz mit allen Trainingseinrichtungen, schön gelegen mit Aussicht über die Tystrup-Bavelse-Seen. Das Klubhaus bietet alle modernen Einrichtungen mit einem herrlichen Restaurant und einem gut sortierten Golfshop. Der Klub heißt alle Gäste herzlich willkommen, Einzelgolfer ebenso wie größere Gruppen. Der Klub bietet zugleich eine Reihe von Veranstaltungen für Unternehmen an, die Lust auf einen angenehmen und gemütlichen Tag für Kunden und/oder Mitarbeiter haben. Wenden Sie sich wegen eines Angebots an den Sorø Golf Club. Der Klub liegt nur wenige Fahrminuten von verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten entfernt.

Sorø Golfklub · Suserupvej 7A · DK-4180 Sorø · Tlf. +45 57 84 93 95 post@soroegolf.dk · soroegolf.dk

8

SORØ2O17


ERLEBNISSE / EXPERIENCES / OPLEVELSER

www.kragerup.dk Klatreparken Go High Go High er en af Sjællands mest udfordrende klatreparker og består af en ca. 6 km lang klatrebane øverst i trætoppene. Klatreparken har 6 klatrebaner med varierende sværhedsgrader og sammenlagt 3.500 meter svævebane, hvoraf den længste er på 408 m. Det giver både et adrenalin-kick samt en fantastisk udsigt over skov, sø og Storebæltsbroen. Hver klatrebane tager ca. 1 time at gennemføre alt efter fysisk form. Alle kan være med, da 2 af banerne både er ‘højdeskrækvenlige’ og ikke kræver, at man er i særlig god fysisk form. Så tag familie, venner eller kollegaer med til klatreparken Go High og få en naturoplevelse ud over det sædvanlige.

GO HIGH Go High Climbing Park Go High is one of Zealand’s most challenging climbing parks, and consists of an approx. 6km long climbing course in the tree tops. The climbing park has 6 climbing courses with varying difficulty levels, and a total of 3,500 meters of ziplines, of which the longest is 408 m. Here you’ll get an adrenalin rush and fantastic views over forests, lakes and the Storebælt Bridge. Each climbing course takes about 1 hour to complete, depending on one’s physical condition. Anyone can join, as two of the courses are “fear-of-heights friendly” and do not require that one is in very good physical condition. So, bring your family, friends or colleagues along to Go High climbing park and have an extraordinary natural experience.

Kletterpark Go High Go High ist einer der herausforderndsten Kletterparks Seelands und besteht aus einer ca. 6 km langen Kletterstrecke ganz oben in den Baumwipfeln. Der Kletterpark hat sechs Kletterstrecken mit variierenden Schwierigkeitsgraden und insgesamt 3.500 m Schwebebahnen, von denen die längste 408 m lang ist. Das gibt sowohl einen AdrenalinKick als auch eine fantastische Aussicht über den Wald, den See und die Brücke über den Großen Belt. Jede Kletterstrecke erfordert etwa eine Stunde, je nach körperlicher Verfassung. Alle können mitmachen, da zwei der Strecken „höhenangstfreundlich“ sind und auch nicht erfordern, dass man besonders fit ist. Nehmen Sie also die Familie, Freunde oder Kollegen mit zum Kletterpark Go High und erfahren Sie ein Naturerlebnis, welches das Gewöhnliche übersteigt.

Sommer på Parnas for hele familien

Kragerup Gods · Kragerupgaardsvej 33 · 4291 Ruds Vedby · Tlf. +45 58 26 12 50 · E-mail: info@kragerup.dk

Naturoplevelser — Café — Huleby — Søbad — Picnic — Klappedyr — Familieaktiviteter Parnas Natur & Aktivitetspark, Parnasvej 21 – 4180 Sorø Tlf. 23 87 83 87 — www.parnas.dk

SORØ2O17

9


den 9. april 2017 – kl. 10 -16

messe, der udbreder Voksne 25 Voks ratis s Børn g kendskabet til lækre Børn grati kulinariske kvalitetsprodukter fra det midt- og Ca. 40 stande med gårdvestsjællandske. Efter Smag i Sorø er en madOPLEVELSER EXPERIENCES / ERLEBNISSE Smag i Sorø er en madbutikker, bryggerier,/ vinproturen rundt på messen, messe, der udbreder messe, der udbreder ducenter, bagerier, mejerier, kan frokosten nydes i kendskabet til lækre kendskabet til lækre leverandører af delikatesser påHolbergsvej Sorø Fri Fagskole, Holbergsvej 7, 4180 Sorø på Sorø Fri Fagskole, 7, 4180 Sorø vores hyggelige restaurant. kulinariske kvalitetsprokulinariske kvalitetsproog meget mere. Vi glæder os til at se dig! dukter fra det midt- og dukter fra det midt- og Ca. 40 stande med gårdCa. 40 stande med gårdvestsjællandske. Efter vestsjællandske. Efter butikker, bryggerier, vinprobutikker, bryggerier, vinproturen rundt på messen, turen rundt på messen, ducenter, bagerier, mejerier, ducenter, bagerier, mejerier, kan frokosten nydes i kan frokosten nydes i leverandører af delikatesser leverandører af delikatesser vores hyggelige restaurant. vores hyggelige restaurant. og meget mere. og meget mere. Vi glæder os til at se dig! Vi glæder os til at se dig!

Fagskole, Holbergsvej 7, 4180 Sorø

Kulinariske oplevelser Kulinariske oplevelser

Læs mere på smagisoroe.dk

SMAG I SORØ

Læs mere på smagisoroe.dk

- SPÆNDENDE KULINARISKE OPLEVELSER

10

Smag i Sorø er en madmesse der har til formål at udbrede kendskabet til lækre kulinariske kvalitetsprodukter fra det midt- og vestsjællandske - samt at skabe en unik oplevelse til glæde for såvel de besøgende som for deltagerne.

Smag i Sorø is a food fair that aims to publicize the delicious, quality culinary products from Central and West Zealand - as well as to create a unique experience for the pleasure of both visitors and participants.

Efter turen rundt på messen, kan frokosten nydes i den hyggelige restaurant.

After a tour around the fair, lunch can be enjoyed in the cosy restaurant.

Palmesøndag, den 9. april 2017 kl. 10-16.

Palm Sunday, April 9, 2017 at 10-16.00.

Se mere på www.smagisoroe.dk

Find out more at www.smagisoroe.dk

SORØ2O17

nisted-bruun.dk

nisted-bruun.dk

nisted-bruun.dk

den 9. april 2017 – kl. 10 -16 Søndag den 9.Søndag april 2017 – kl. 10 -16

Læs mere på smagisoroe.dk

„Smag i Sorø“ (etwa „Geschmack in Sorø“) ist eine Lebensmittelmesse, die das Ziel hat, die Kenntnis über leckere kulinarische Qualitätsprodukte aus Mittel- und Westseeland zu verbreiten – sowie ein einzigartiges Erlebnis zur Freude sowohl der Besucher als auch der Teilnehmer zu schaffen. Nach der Tour über die Messe kann im gemütlichen Restaurant das Mittagessen genossen werden. Palmsonntag, den 9. April, 10-16 Uhr Erfahren Sie mehr auf www.smagisoroe.dk


ERLEBNISSE / EXPERIENCES / OPLEVELSER

HOTEL POSTGÅRDEN SORØ

Midt i Storegade ligger byens hotel, Hotel Postgaarden, et hotel med 23 værelser, moderne restaurant og selskabslokaler fra 10-200 personer.

Located right on Storegade the town’s hotel, Hotel Postgaarden, has 23 rooms, a modern restaurant and banquet facilities for 10-200 people.

Restauranten serverer autentisk ærlig mad og har byens bedste udvalg i steaks, anrettet på planke eller jerntallerken, herudover et bredt udvalg i lækre gourmetburgere med masser af hjemmelavet tilbehør. Vi har også take away.

The restaurant serves authentic and honest food and has the town’s best selection of steaks, served on a plank or iron plate, in addition to a wide selection of delicious gourmet burgers with lots of homemade extras. We also offer takeaway.

Mimmerlund åbner i starten af 2017 som café, med detailudsalg af chauterievarer, et meget stort udvalg af oste, mere end 100 forskellige øl og mange vine. Herudover et bredt udvalg af lokale produkter – alt fra honning til gulerødder – således vil Mimmerlund være en café med et stort udvalg, der kan nydes på stedet eller købes med hjem. Mimmerlund finder du i gårdhaven på Hotel Postgaarden.

Mimmerlund opens in early 2017 as a café selling charcuterie products, a very large selection of cheeses, more than 100 different beers and many wines. In addition, a wide selection of local products everything from honey to carrots - makes Mimmerlund a café with a large selection that can be enjoyed on site or purchased and brought home. Mimmerlund is located in the courtyard to Hotel Postgaarden.

Kongesal og Dronningesal, er stedet med musik lige fra Jazz til rock – vi afholder løbende store arrangementer med mad, musik og dans. Til alle vores arrangementer serverer vi en stor lækker buffet, og der er bar med alt hvad hjertet begærer.

Kongesal og Dronningesal is the place with music ranging from jazz to rock we hold regular major events with food, music and dancing. For all our events, we serve a large and delicious buffet and a bar with everything your heart desires.

Vi arbejder rigtigt meget med lokale råvarer, og laver alt fra bunden- det giver den gode smag og det ærlige måltid, vi steger næsten alt på grill, dermed sikrer vi altid en smag af sommer og sol når du besøger byens spisested Hotel Postgaarden.

Much of our work uses local ingredients and we make everything from scratch - this creates great flavours and an honest meal - we fry almost everything on the grill, thus ensuring we always offer a taste of summer and sun when visiting the town’s eatery at Hotel Postgaarden.

Se hotellet, værelser, arrangementer og meget mere på hjemmesiden www.hotelpostgaarden.dk, her kan du også booke både billetter og værelse.

See the hotel, rooms, events and more on the website www.hotelpostgaarden.dk, here you can also book tickets and rooms.

Mitten auf der Storegade befindet sich das Hotel der Stadt, „Hotel Postgaarden“; ein Hotel mit 23 Zimmern, modernem Restaurant und Gesellschaftsräumen für 10 bis 200 Personen. Das Restaurant serviert authentische, ehrliche Speisen und hat die beste Steak-Auswahl der Stadt, angerichtet auf einer Planke oder einem Eisenteller, darüber hinaus eine breite Auswahl an leckeren Gourmet-Burgern mit Unmengen an hausgemachtem Zubehör. Unsere Speisen können Sie auch mitnehmen. Mimmerlund öffnet Anfang 2017 als Café, mit einem Einzelhandelsverkauf von Chauterie-Artikeln, einer sehr großen Käseauswahl, mehr als 100 verschiedenen Bieren und vielen Weinen. Darüber hinaus eine große Auswahl an lokalen Produkten – alles von Honig bis Mohrrüben – somit möchte Mimmerlund ein Café mit einer großen Auswahl sein, die vor Ort genossen oder für den Verzehr zuhause gekauft werden kann. Mimmerlund finden Sie im Hofgarten des Hotels Postgaarden. Königssaal und Königinnensaal, das ist der Ort mit Musik von Jazz bis Rock – wir veranstalten laufend große Ereignisse mit Speisen, Musik und Tanz. Zu allen unseren Veranstaltungen servieren wir ein großes leckeres Büffet, und es gibt eine Bar mit allem, was das Herz begehrt. Wir arbeiten sehr viel mit örtlichen Rohwaren und bereiten alles von Grund auf zu – das sorgt für den guten Geschmack und die ehrliche Mahlzeit; wir braten fast alles auf dem Grill, wodurch wir immer einen Geschmack von Sommer und Sonne gewährleisten, wenn Sie die Speisestätte der Stadt im Hotel Postgaarden besuchen. Sehen Sie sich das Hotel, die Zimmer, Veranstaltungen und mehr auf der Homepage www.hotelpostgaarden.dk an, wo Sie auch Eintrittskarten und Zimmer buchen können.

SORØ2O17

11


OPLEVELSER / EXPERIENCES / ERLEBNISSE

COMWELL UDSIGT OG AFSLAPNING Midt i Sjællands smukke natur, med skøn udsigt til skove og søer, finder du den hyggelige og moderne Comwell Sorø. Der tilbydes en bred vifte af aktivitetsmuligheder: pool, boblebad, solarium, billard, airhockey, dartspil og brætspil, ligesom der er mulighed for at leje cykler eller smage på vinkælderen. De hyggelige værelser er indrettet i klassisk stil, og indeholder alle moderne faciliteter. I Restaurant Pedersborg, kan du få en gastronomisk oplevelse, og samtidigt nyde den flotte panoramaudsigt over Sorø og Pedersborg Sø. Foruden moderne konference-, mødeog festlokaler, tilbydes afslapning i form af f.eks. massage og skønhedsbehandling. Alt dette finder du under Danmarks største stråtag!

Amidst Zealand’s beautiful nature, with its gorgeous views of woods and lakes, lies the charming and modern Comwell Sorø. It offers a wide range of activities: pool, jacuzzi, solarium, billiards, air hockey, darts and board games, and here it is possible to rent bicycles or taste from the wine cellar. The cosy rooms are decorated in a classic style, and include all modern amenities. At Restaurant Pedersborg, you can receive a culinary experience, and at the same time enjoy the panoramic view of Sorø and Pedersborg Lake. In addition to modern conference, meeting and banquet rooms, relaxation is offered in the form of massage and beauty treatments, for example. You’ll find all of this under Denmark’s largest thatched roof!

Abildvej 100 · DK - 4180 Sorø · www.comwellsoroe.dk

12

SORØ2O17

Mitten in der schönen Natur Seelands, mit herrlicher Aussicht über Wälder und Seen, finden Sie das gemütliche und moderne Comwell Sorø. Es wird eine breite Auswahl an Aktivitätsmöglichkeiten angeboten: Pool, Whirlpool, Solarium, Billard, Airhockey, Dartscheibe und Brettspiele, ebenso wie die Möglichkeit, Fahrräder zu mieten oder den Weinkeller zu testen. Die gemütlichen Zimmer sind im klassischen Stil eingerichtet und verfügen über alle modernen Annehmlichkeiten. Im Restaurant Pedersborg erfahren Sie ein gastronomisches Erlebnis und genießen gleichzeitig die herrliche Panoramaaussicht über Sorø und den See von Pedersborg. Neben modernen Konferenz-, Besprechungsund Festräumen wird Entspannung bspw. in Form von Massagen und Schönheitsbehandlungen angeboten. All’ das finden Sie unter Dänemarks größtem Strohdach!


ERLEBNISSE / EXPERIENCES / OPLEVELSER

BROBY OG SUSÅ KANOUDLEJNING Broby og Suså Kanoudlejning Du kan opleve måske Danmarks smukkeste natur, med en kanotur på Susåen, der med et rigt fugle- og dyreliv, giver en dejlig naturoplevelse. Der er også mulighed for Sjællands længste kanotur, fra Vetterslev til Slusehuset i Næstved. Flere steder langs Susåen, er der mulighed for overnatning på lejrpladser, samt på gården Egholm. www.brobykanoudlejning.dk www.kanoudlejning.dk

Broby and Suså Canoe Rental You can experience some of Denmark’s most beautiful scenery with a canoe trip on the Suså river which, with its rich bird and wildlife, provides a delightful natural experience. There is also the possibility of Zealand’s longest canoe trip, from Vetterslev to Slusehuset in Næstved. Accommodation at campsites is possible at several places along the Suså river, as well as on the Egholm estate.

Kanuverleih Broby und Suså Sie können die vielleicht schönste Natur Dänemarks erleben, auf einer Kanutour auf dem Susåen, der mit einem wirklich reichhaltigen Vogel- und Tierleben ein herrliches Naturerlebnis bietet. Es besteht auch die Möglichkeit zu Seelands längster Kanutour, von Vetterslev nach Slusehuset bei Næstved. An mehreren Stellen entlang des Susåen besteht die Möglichkeit zum Übernachten auf Lagerplätzen sowie auf dem Hof von Egholm.

Entr2é 5 kr.

Søndag den 9. april 2017 – kl. 10 -16 på Sorø Fri Fagskole, Holbergsvej 7, 4180 Sorø Ca. 40 stande med gårdbutikker, bryggerier, vinproducenter, bagerier, mejerier, leverandører af delikatesser og meget mere.

Smag i Sorø er en madmesse, der udbreder kendskabet til lækre kulinariske kvalitetsprodukter fra det midt- og vestsjællandske. Efter turen rundt på messen, kan frokosten nydes i vores hyggelige restaurant. Vi glæder os til at se dig! nisted-bruun.dk

Kulinariske oplevelser

Voksne atis r Børn g

Læs mere på smagisoroe.dk SORØ2O17

13


OPLEVELSER / EXPERIENCES / ERLEBNISSE

STØVLET KATRINES HUS www.stovletkatrineshus.dk Støvlet Katrines Hus ligger med udsigt til Sorø Sø. Det er vores mission på Restaurant Støvlet-Katrines Hus at give dig som gæst en totaloplevelse, hvor alle dine sanser bliver stimuleret og udfordret. Støvlet Katrines køkken er på en evig rejse mod det perfekte, det sublime, det uovertrufne måltid. Vi kommer hver dag lidt tættere på. Men for os er det turen i sig selv, som er det hele værd.

Støvlet Katrines Hus is located overlooking Sorø Lake. At Restaurant StøvletKatrines Hus, our mission is to provide our guests with a total experience where all their senses are stimulated and challenged. Støvlet Katrines kitchen is on a perpetual journey toward the perfect, sublime, and unrivalled meal. We come a little closer every day. But for us, the journey itself means everything.

„Støvlet Katrines Hus“ ist mit Aussicht zum See von Sorø gelegen. Es ist unsere Aufgabe im Restaurant „Støvlet-Katrines Hus“, Ihnen als Gast ein Gesamterlebnis zu bieten, bei dem alle Ihre Sinne angeregt und gefordert werden. Die Küche von „Støvlet Katrine“ ist auf einer ewigen Reise zur perfekten, erhabenen, unübertroffenen Mahlzeit. Wir nähern uns dem jeden Tag etwas mehr an. Für uns ist es aber die Reise selbst, die das Ganze wert macht.

CAFÉ TRE KONGER www.cafetrekonger.dk Den gamle biograf danner rammen om den gode smags- og stemningsoplevelse. Den historiske bygning er helt unik, og emmer af æstetik og atmosfære. Vi har højt til loftet og plads til at danne rammen om din fest! Med nordisk finesse og fokus på en ren råvarefilosofi byder vi jer indenfor til en uforglemmelig spiseoplevelse. Gastronomisk nytænkning, kombineret med et tvist, samt respekt for de gode gamle traditionelle retter – er omdrejningspunktet for vores madkultur på Café Tre Konger.

The old theatre creates the setting for a good taste and ambiance experience. The historic building is unique, and exudes aesthetics and atmosphere. We have high ceilings and space to provide the venue for your party! With Nordic finesse and focus on a pure material philosophy, we invite you inside for an unforgettable dining experience. Culinary innovation - combined with a twist and a respect for the good old traditional dishes - is the focal point of our cuisine at Café Tre Konger.

SORØ CAMPING En campingplads i naturskønne omgivelser - direkte ned til Pedersborg Badesø, og med kun 1,5 km til Sorø Bymidte med et bredtfavnende handelsliv. En plads med ro og atmosfære, krydret med muligheder for “børn i alle aldre”. Campingpladsen er en familieplads, hvor nærvær og hygge er nøgleordene. Vi har som mål, at skabe rare og hyggelige rammer i forbindelse med opholdet i Sorø, og ad den vej opnå det optimale udgangspunkt for ferieoplevelser på Sjælland.

14

SORØ2O17

A campsite ensconced amid beautiful countryside, right by Petersborg lake and just 1.5 km from Sorø town centre, with its extensive commercial life. A place at the same time atmospheric and peaceful, full of delights for “children of all ages”. The campsite particularly welcomes families, so closeness and comfort are our key-words. Our aim is to create pleasant and comfortable surroundings for your stay in Sorø, whilst along the way providing the optimal starting point for a holiday experience on Sjælland.

Das alte Kino bildet den Rahmen um das gute Geschmacks- und Stimmungserlebnis. Das historische Gebäude ist völlig einzigartig und strahlt Ästhetik und Atmosphäre aus. Wir haben viel Platz bis zur Decke und Raum, den Rahmen für Ihr Fest zu bilden! Mit nordischer Finesse und Fokus auf eine reine Rohwaren-Philosophie laden wir Sie ein zu einem unvergesslichen Speiseerlebnis. Gastronomisches Neudenken, kombiniert mit einem gewissen Etwas, sowie Respekt für die guten alten traditionellen Gerichte – das ist der Kernpunkt unserer Speisekultur im Café Tre Konger.

www.soroecamping.dk Ein Campingplatz in naturschöner Umgebung – direkt am Badesee von Pedersborg gelegen, und nur 1,5 km von der Stadtmitte von Sorø mit einem breit gefächerten Geschäftsleben entfernt. Ein Platz mit Ruhe und Atmosphäre, gewürzt mit Möglichkeiten für „Kinder jeden Alters“. Der Campingplatz ist ein Familienplatz, auf dem Gemeinschaft und Gemütlichkeit die Schlüsselwörter sind. Unser Ziel ist es, einen angenehmen und gemütlichen Rahmen in Verbindung mit dem Aufenthalt in Sorø zu bieten, und auf diesem Wege den optimalen Ausgangspunkt für Ferienerlebnisse in Seeland zu erzielen.


Å DK

ERLEBNISSE / EXPERIENCES / OPLEVELSER

GAMER MED LIV OG SJÆL

PASSION FOR GASTRONOMI

SLIP DEN INDRE DESIGNER FRI

UDVIKLENDE 10. KLASSE

Når passion for computerspil kan blive en levevej.

Til alle, der drømmer om en uddannelse inden for mad.

Til de kreative, der ønsker at arbejde med design.

Her bliver de unge rustet til ungdomsuddannelsen.

Vi byder på et år med oplevelser, venner ... og parathed

Vidste du at Sorø Fri Fagskole tilbyder et kostskoleår, hvor vi forbereder unge på faguddannelserne, samtidig med at de har det sjovt, knytter nye venskaber og udvikler sig. Er Gaming, Design eller Gastronomi lige noget for dig, så står vi klar til at give dig et fantastisk skoleår! Tjek os ud på www.fagskole.nu

nisted-bruun.dk

På Sorø Fri Fagskole ruster vi unge til deres ungdomsuddannelser

NALUND SORØ / D/IA RUDS VEDBY STENLILLE

LI /2017 23. – 30. JU SOROEJAZZ.DK SE MERE PÅ

Telefon: 5783 0102 / Sorø Fri fagskole / Holbergsvej 7 / 4180 Sorø / mail@fagskole.nu / fagskole.nu

Ø R O S G N I G SWIN

FESTI V SIDENAL 2013

L A V I T S E F Z Z A J S EN UGE søndag 30. juli d e m g o l ti li ju . 3 2 fra søndag

llige g på mange forske Koncerter hver da , kirker, museer, hoteller, er spillesteder – cafe ubber og i byens teater­ kl ts or sp e, rd gå rre he af dansk ikere fra toppen us m sal. Godt 100 zz medvirker. og international ja

G RESERVATION SE PROGRAM O OEJAZZ.DKere på forhånd. PÅ WWW.SOhuR reserv se! Det tilrådes at fulde OBS: RISIKO for

værlig der sig over uund Sorø Jazzen glæ sponsorer: og støtte fra fonde nd, Statens Kunstfo e, un m m Sorø ko ds ar , Knud Højga TrelleborgFonden Brand af 1848 Fond, t, de Fond, Egholtfon t. rie ge DagmarBryg

SORØ2O17

15


OPLEVELSER / EXPERIENCES / ERLEBNISSE

CAFÉ & RISTORANTE

VALENCIA - måske byens bedst beliggende restaurant ved Torvet, hvor man kan opleve stemningen, og få en sydlandsk kulinarisk oplevelse. Uanset om det gælder frokost eller aftensmad, eller at få stillet ‘den lille sult’, så er menukortet fyldt med mange italienske retter. I sommerhalvåret er der udendørsservering, hvor man kan nyde stemningen i købstaden.

www.valencia.dk

– möglicherweise das am besten gelegene Restaurant am Marktplatz, wo man die Stimmung erleben kann und ein südländisches kulinarisches Erlebnis erfährt. Unabhängig davon, ob es ums Mittagoder Abendessen geht oder der kleine Hunger gestillt werden soll, ist die Speisekarte mit vielen italienischen Gerichten gefüllt. Im Sommerhalbjahr wird unter freiem Himmel serviert, sodass man die Stimmung in der Handelsstadt genießen kann.

- Perhaps the town’s best situated restaurant, in the town square where you can experience the ambiance and receive a Mediterranean culinary experience. Whether it’s lunch, dinner, or just feeling “a little peckish,” the menu is filled with many Italian dishes. During the summer, there is outdoor seating where you can enjoy the ambiance of the market town.

TA’ MED TIL

15-20

Maj

2017 16

SORØ2O17

uge Klovne, linedansere, loppecirkus og hundekunster. Mine damer og herrer! Det er os en stor ære, at byde velkommen til dette års Slaraffen. Årets emne er Cirkus, og vi lover dig, at Sorø Bymidte vil summe af sjove og underholdende cirkusaktiviteter fra kl. 11-14. Så kig forbi lørdag den 20. maj, hvor vi også får besøg af Sebastian Klein og Chapper med deres sygeligt seje cirkusshow. Det bliver Slarafme sjovt! Slaraffen er børnekulturuge for børn i alderen 3-10 år. I løbet af ugen vil der være aktiviteter på skoler og daginstitutioner, hvor børnene fordyber sig i årets tema. Ugen kulminerer om fredagen, hvor ca. 800 festklædte børn går gennem Sorøs gader i et stort fælles optog ført an af Sorø Musiske Skole. Om lørdagen er der masser af gratis aktiviteter i Sorø bymidte for børn og familier.

DET BLIVER SLARAFME SJOVT!


ERLEBNISSE / EXPERIENCES / OPLEVELSER

Besøg Holberg

Info om arrangementer og åbningstider:

TERSLØSEGAARD Ludvig Holberg Museet

www.tersloesegaard.dk

Bestilling af gruppebesøg: post@tersloesegaard.dk Tlf. 74 46 67 70 Ludvig Holberg (1684-1754) købte i 1745 Tersløsegaard og boede der til sin død, hvor godset blev overdraget til Sorø Akademi. Holbergs stuer er åbne for besøgende, og der bydes i sæsonen på teater, foredrag og musik.

Tersløsegaard Holbergsvej 101 4293 Dianalund

BROBY OG SUSÅ KANOUDLEJNING

Velkommen på en af

Danmarks smukkeste golfbaner

NÆSTVEDVEJ 79 · 4180 SORØ TEL. +45 5764 8150 / +45 4010 2042 WWW.BROBYKANOUDLEJNING.DK WWW.KANOUDLEJNING.DK

Nyd en runde golf på vores smukke bane beliggende med udsigt til Tystrup sø. Klubhuset har alle moderne faciliteter med en dejlig restaurant og en velassorteret golfshop. Klubben byder alle gæster velkommen, såvel enkelte greenfee som større grupper. Vi tilbyder også arrangementer for virksomheder, der har lyst til at give kunder eller medarbejdere en dejlig oplevelse.

Glæd jer til midsommerforestilling 2017 Hexerie eller Blind Allarm Akademihaven i Sorø mandag 26. juni - lørdag 1. juli Se mere på www.holbergteatret.dk

Klubben ligger kun få minutters kørsel fra flere overnatningsmuligheder. Velkommen!

Sorø Golfklub

Suserupvej 7 / 4180 Sorø Telefon 5784 9093 post@soroegolf.dk / soroegolf.dk

SORØ2O17

17


ATTRAKTIONER / ATTRACTIONS / ATTRAKTIONEN

SORØ AKADEMI Sorø Akademi er et godt eksempel på, at Sorø har formået at bygge bro mellem det bevaringsværdige og det moderne.

Sorø Akademi er både lokalt gymnasium og landsdækkende kostskole, og har en fantastisk beliggenhed ved Sorø sø.

Sorø Akademi – is both a local ”gymnasium” (upper secondary school) and a national boarding school, and it is situated beautifully at the lakeside of Sorø Sø.

Sorø Akademie ist zugleich ein örtliches Gymnasium und eine landesweite Internatsschule und befindet sich in einer wunderschönen Lage am Sorø See.

”Akademiet” har formået at bygge bro mellem det bevaringsværdige og det moderne. Det var her grundlæggeren Frederik II sendte sin søn, Christian IV i skole for mere end 400 år siden. I dag får eleverne opdateret viden og et højt fagligt niveau i vores flotte historiske rammer og moderne naturvidenskabelige faciliteter.

The Academy has been able to build a bridge between the historical value of the old buildings and modern culture. This is where the founder Frederik II sent his son, Christian IV, to school more than 400 years ago. Today, the students acquire knowledge and a high academic level in our unique historical surroundings and modern science facilities.

Mange gamle traditioner, som fx. de store baller, holdes i hævd og kostskolen føjer også en særlig international bevidsthed til med elever fra hele verden.

Many old traditions, such as the great dances, are still upheld, and the boarding school students from all over the world also bring an international awareness to the school.

“Die Akademie” hat vermocht eine Brücke zwischen das Erhaltungswürdige und das Moderne zu bauen. Hier war es, dass der Gründer, König Friedrich dem Zweiten, vor 400 Jahre seinen Sohn, den späteren Christian dem Vierten, zur Schule schickte. Heute können die Schüler in unseren stattlichen, historischen Rahmen und die modernen, naturwissenschaftlichen Einrichtungen ein auf den neuesten Stand gebrachtes Wissen und ein hohes, fachliches Niveau erlangen. Viele alte Traditionen, wie z.B. die großen, jährlichen Bälle, werden in Ehren gehalten, und die Internatsschule mit Schüler aus aller Welt fügt ein besonder internationales Bewusstsein hinzu.

Sorø Akademis Skole · Akademigrunden 8 · 4180 Sorø · Tlf.: +45 57865786 · www.soroeakademi.dk

18

SORØ2O17


Her er tiden skruet tilbage Herregården hvor Ludvig Holberg boede i 1700-tallet er indrettet som museum På Ludvig Holberg Museet Tersløsegaard er tiden skruet næsten 300 år tilbage. Museet ligger i en fin trelænget barokbygning fra 1739 godt 11 km. nord for Sorø i landsbyen Tersløse. I år er det 272 år siden, den danske litteraturs fader, komedieforfatteren Ludvig Holberg, flyttede ind her. Han havde opnået vældig succes med sine populære komedier, romaner og historiske værker og havde samlet sig en betydelig formue. Den investerede han i Tersløsegaard, som var et meget stort gods på mange tusinde tønder land, så stort at kongen udnævnte Holberg til baron. Herregårdens hovedbygning står den dag i dag præcis som på Holbergs tid. Inde i museet er Holbergs arbejdsværelse, dagligstue og soveværelse åbne for besøg. Museet er omgivet af en smuk stor herregårdshave. Dygtig landmand ! På Tersløsegaard blev han også landmand, idet han selv ledede driften af godset med 140 tilhørende bøndergårde, tre vindmøller (dengang til at male korn!) og et teglværk. I 1754 døde han, 69 år gammel. Han var aldrig blevet gift og havde ingen børn, så han testamenterede hele det værdifulde gods til Sorø Akademi, fordi han ønskede at de unge skulle kunne få en solid uddannelse. Mange år senere i begyndelsen af det 20. århundrede blev herregårdens trefløjede hovedbygning reddet fra forfald af gamle elever fra Akademiet. De etablerede Den Holbergske Stiftelse og åbnede Holbergs stuer som museum i 1910. Det er denne private Stiftelse, som byder besøgende velkommen til Ludvig Holberg Museet. I sæsonen arrangeres foredrag, koncerter og komedier m.m. Programmet offentliggøres på www.tersloesegaard.dk

Go back in time. The manor where Ludvig Holberg lived in the 1700s is now a museum At the Ludvig Holberg Museum Tersløsegaard, time is turned back nearly 300 years. The museum is located in an elegant three-winged Baroque building from 1739, just over 11 kilometres north of Sorø in the village Tersløse. This year it is 272 years since the father of Danish literature, comedy writer Ludvig Holberg, moved in here. He had achieved tremendous success with his popular comedies, novels and historical works and had accumulated a considerable fortune. He invested this in Tersløsegaard, which was a very large estate including thousands of acres of land, so large in fact that the king appointed Holberg as baron. Today, the manor’s main building appears exactly as it did in Holberg’s time. Inside the museum Holberg’s work room, living room and bedroom are open for visitors. The museum is surrounded by a beautiful and large manor garden. Skilled farmer! On Tersløsegaard, he also became a farmer as he himself led the operation of the estate with its 140 associated farms, three wind mills (to grind grain) and a brickyard. He died in 1754, 69 years old. He was never married and had no children, so he bequeathed all his valuable belongings to Sorø Academy as he wanted to enable the youth to receive a solid education. Many years later in the early 20th century, the manor’s three-winged main building was saved from ruin by former Academy students. They established the Holberg Foundation and opened Holberg’s living rooms as a museum in 1910. It is this private Foundation that welcomes visitors to Ludvig Holberg Museum. In season, lectures, concerts and comedies etc. are organised. The programme is published at www.tersloesegaard.dk

Ludvig Holberg Museet · Holbergsvej · 101 · 4293 Dianalund · www.tersloesegaard.dk

Hier wurde die Zeit zurückgedreht. Der Herrenhof, wo Ludvig Holberg im 18. Jahrhundert wohnte, ist als Museum eingerichtet. Im Ludvig-Holberg-Museum im Tersløse-Hof wurde die Zeit fast 300 Jahre zurückgedreht. Das Museum befindet sich in einem herrlichen dreiflügeligen Barockgebäude von 1739, gut 11 km nördlich von Sorø im Landstädtchen Tersløse. In diesem Jahr ist es 272 Jahre her, dass der Vater der dänischen Literatur, der Komödiendichter Ludvig Holberg, hier einzog. Er hatte mit seinen beliebten Komödien, Romanen und historischen Werken einen riesigen Erfolg erzielt und ein bedeutendes Vermögen angehäuft. Dieses investierte er in den Hof von Tersløse, der ein sehr großes Gut mit vielen tausend Morgen Land war – so groß, dass der König Holberg zum Baron ernannte. Das Haupthaus des Herrenhofs steht heute genauso da wie zu Zeiten Holbergs. Im Museum sind Holbergs Arbeitszimmer, die Wohnstube und das Schlafzimmer für den Besuch geöffnet. Das Museum ist von einem herrlichen großen Herrenhofgarten umgeben. Tüchtiger Landwirt! Auf dem Hof von Tersløse wurde er auch zum Landwirt, indem er selbst den Betrieb des Gutes mit 140 zugehörigen Bauernhöfen, drei Windmühlen (damals mahlte man Getreide!) und ein Ziegelwerk leitete. 1754 verstarb er 69-jährig. Er heiratete nie und hatte keine Kinder, sodass er das wertvolle Gut an die Akademie von Sorø vermachte, da er den Wunsch hatte, dass die Jugend eine solide Ausbildung erhalten sollte. Viele Jahre später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wurde das dreiflügelige Haupthaus von ehemaligen Schülern der Akademie vor dem Verfall gerettet. Sie etablierten die Holbergsche Stiftung und öffneten 1910 die Stuben Holbergs als Museum. Es ist eine private Stiftung, die die Besucher im LudvigHolberg-Museum willkommen heißt. In der Saison werden Vorträge, Konzerte und Komödien u. v. a. m. veranstaltet. Das Programm wird auf www.tersloesegaard.dk veröffentlicht. SORØ2O17

19


KORT / MAPS / KARTE

17

19

18

20

25

21

22

23 24

01

Sorø Akademi Akademigrunden 8, 4180 Sorø Tel. +45 57 86 57 86 www.soroe-akademi.dk

09

Hotel Postgården Storgade 25, 4180 Sorø Tel. +45 57 83 22 22 www.hotelpostgaarden.dk

17

Birkegårdens Haver Tågerupvej 4, 4291 Ruds Vedby Tel. +45 58 26 00 42 www.birkegårdens-haver.dk

02

Sorø Klosterkirke Munkevænget 22, 4180 Sorø Tel. +45 57 83 26 20 www.soroeklosterkirke.dk

10

Café Tre Konger Østergade 3, 4180 Sorø Tel. +45 57 83 41 14 www.cafetrekonger.dk

18

Filadelfia Kolonivej 1, 4293 Dianalund Tel. +45 58 26 42 00 www.filadelfia.dk

03

Klosterporten Akademigrunden 8, 4180 Sorø

11

19

04

Parnas Parnasvej 21, 4180 Sorø Tel. +45 23 87 83 87 parnas.dk

Kulturcafé Ludvig Ingemannsvej 5, Sorø Tel. +45 20 68 65 25 www.kulturcafeludvig.dk

ZenGarden Bakkevej 27, Vedde 4295 Stenlille www.zen-garden.dk

12

20

Sorø Bådfart Storgade 7, 4180 Sorø Tel. +45 57 87 70 00 www.baadfart.dk

Støvlet Katrines Hus Gourmet restaurant Slagelsevej 63, 4180 Sorø Tel. +45 57 83 50 80 www.stovletkatrineshus.dk

Tersløsegård Holbergsvej 101 4293 Dianalund Tel. +45 58 26 43 84 www.tersloesegaard.dk

13

21

Sorø Bykontor & Bibliotek Storgade 7, 4180 Sorø Tel. +45 57 87 70 00 www.soroebib.dk/bykontor

Sorø Camping Udbyhøjvej 10, 4180 Sorø Tel. +45 57 83 02 02 www.soroecamping.dk

Silkegården Elmebjergvej 27A, 4180 Sorø Tel. +45 58 82 06 00 www.silkegaarden.dk

14

22

Sorø Kunstmuseum Storgade 9, 4180 Sorø Tel. +45 57 83 22 29 www.sorokunstmuseum.dk

Comwell Sorø Abildvej 100, 4180 Sorø Tel. +45 57 83 56 00 www.comwellsoroe.dk

Hotel Krebshuset Ringstedvej 87, 4180 Sorø Tel. +45 57 82 01 81 www.krebshuset.com

15

Pedersborg Kirke Kirkevænget 4180 Sorø

23

16

Sorø Station Stationspladsen 4180 Sorø www.dsb.dk

Broby Kanoudlejning Strandvejen 32, 4180 Sorø Tel. +45 57 64 81 50 www.brobykanoudlejning.dk

24

Sorø Golfklub Suserupvej 7A, 4180 Sorø Tel. +45 57 84 93 95 www.soroegolf.dk

25

Kragerup Gods Kragerupgårdsvej 33 · 4291 Ruds-Vedby Tel. +45 58 26 12 50 www.soroegolf.dk

05

05

06

07

08

20

Victoria Teatret Storgade 15, 4180 Sorø Tel. +45 57 83 06 63 www.victoriateatret.dk Sorø Museum Storgade 17, 4180 Sorø Tel. +45 57 83 40 63 aabne-samlinger.dk/svm/soroe

SORØ2O17


KARTE / MAPS / KORT

N V

Ø

15

S

14

13

12

09 10 06 08 05 07

11

03 02 01

04

16

SORØ2O17

21


Sorø Internationale Musikfestival – www.soroemusik.dk RIGTIG HJERTELIG VELKOMMEN TIL KLASSISK I SORØS 48. SÆSON 2017

A WARM WELCOME TO THE 48TH SEASON OF THE CLASSICAL MUSIC FESTIVAL IN SORØ IN 2017!

Sorø Internationale Musik­ festival byder i år på en imponerende koncertrække fordelt over 2 uger i august. Tilhørerne bydes på en bred vifte af koncerter på forskel­ lige spillesteder ud over Sorø Klosterkirke. Klassiske kon­ certer i forskellige sammen­ hænge og med flere mulig­ heder for at opleve Sorøs byrum.

Sorø International Music Festival invites you this year to an impressive series of concerts taking place within the first two weeks of August in Sorø. The audience is invited to dif­ ferent concert venues all across Sorø urban spaces in addition to the traditional venue of Sorø Abbey Church. You will have the oppor­ tunity to experience different types of classi­ cal music set in new and exciting open public settings.

Programmets detaljer og øvrig information findes på musikfestivalens hjemme­ side.

Please see more information in the sum­ mer programme of the festival or go to the festival’s web page: soroemusik.dk. Tickets can be bought online at ticketmaster.dk or at the City Office at Sorø Library, or in cash at the entrance before the concerts begin.

DIE 48. SAISON DES SORØ INTERNATIONALEN MUSIKFESTIVALS Mit ”Klassisch in Sorø” ladet das internationale Musikfestival in Sorø Ihnen wieder zu erlebnis­ reichen klassischen Konzerten in Sorø ein. Das Sommerprogramm findet statt innerhalb der ersten zwei Wochen in August. Konzerten wer­ den nicht nur in der Sorø Klosterkirche sondern auch in anderen öffentlichen Räumen in Sorø stattfinden, beispielsweise im Sorø Kunstmu­ seum und auf dem Bootsfahrt am Sorø See. Dieses Jahr gibt das Festival 15 Veranstaltungen mit einer Vielfalt von klassischen Angeboten – beispielsweise Konzerten für Orgel und Chor, sowohl auch Opera­ und Klavierkonzerten. Sie können mehr Informationen zu den einzel­ nen Konzerten bei soroemusik.dk finden. Die Eintrittskarten könnten am Eingang der Kon­ zerte (1 Stunde voraus) oder vorher online bei ticketmaster.dk oder im Fremdenverkehrsbüro in der Bibliothek in Sorø gekauft werden.

Program / Programme / Programm Søndag 6. august kl. 16.00

Åbningskoncert med PRESTO / Opening concert / Erstes Konzert

Mandag 7. august kl 20.00

Klassisk på vandet i skumringen, Sorø Bådfart / The concert is part of a special boattrip on the lake of Sorø / Das Konzert spielt auf einem Ausflug mit der Sorø Bootsverkehr auf dem Sorø See

Onsdag 9. august kl. 16.30

Orgelkoncert med Hans Fagius

Torsdag 10. august kl. 10­15

Masterclass i orgel ved Hans Fagius

Fredag 11. august kl. 17.30

Gershwin Strygerkvartet ved High­tea­koncert, Hotel Postgaarden

Lørdag 12. august

Opera i byen, Fratergaarden / Open air performances at yards by Sorø Academy and Sorø Art Museum / Gespielt ins Freie bei Sorø Akademie und Sorø Kunstmuseum

Lørdag 12. august kl. 20.00

Nordic Singers i Operakoncert på Sorø Kunstmuseum / Opera concert at Sorø Art Museum / Operkonzert Sorø Kunstmuseum

Søndag 13. august kl. 16.30

Sorø Drengekor / Sorø Boy’s Choir / Sorø Knabenchor

Mandag 14. august kl. 20.00

Concerto Copenhagen ved Globetrotteren Holberg / Globetrotter Holberg

Onsdag 16. august kl. 16.30

Duo fløjte og orgel / Concert for flute and organ / Konzert für Flőten und Orgel

Fredag 18. august kl. 20.00

Klaverkoncert / Piano concert / Klavierkonzert

Søndag 20. august kl. 16.00

Finalekoncert / Final concert with choir / Endkonzert mit Chor

Vinterkoncerter i marts måned / Winter concerts in March / Winterkonzerten im März Onsdag den 8. marts kl. 17.00 I Luthers Fodspor. Koncert/børnegudstjeneste med ensemblet GIOIA, Sorø Klosterkirke Lørdag den 11. marts kl. 15.30 Cafékoncert med Schuberts Winterrejse. Jakob Vad, baryton og Elisabeth Holmegaard Nielsen, pianist. Koncerten foregår i cafeen på Sorø Kunstmuseum


MUSIK / MUSIC / MUSIK

NÅR JAZZEN FARVER SORØ BLÅ

www.soroejazz.dk

Internationale stjerner har besøgt Sorø Jazzen, her den amerikanske tenorsaxofonist Jerry Bergonzi.

S wingende storformat som Niels Jørgen Steens A-team har også spillet i Sorø.

Jazz i intime omgivelser, her en koncert i Victoria biografens foyer.

Det er femte gang, der holdes Jazz­ festival i Sorø, og begivenheden er blevet noget af en institution. Festivalen tiltrækker omkring 100 af de bedste jazzmusikere fra ind- og udland. Tilsammen giver de godt tyve koncerter, hvilket gør festivalen til Sjællands største jazzevent (uden for København!)

When jazz paints Sorø blue! Each day between the 23rd to 30th of July, jazz will be performed across the municipality There is something special about Sorø. And there is something special about jazz. The town and the music have been found to fit quite well together. Could it be the lake and the music’s blue nuances? Is it nature’s and the harmony’s obvious beauty? Or is it the union of the old market town’s gentle pulse and jazz’ innovative rhythms that does it? In any case, the ambiance is elevated to new heights when Sorø Jazz Festival offers concerts every day for an entire summer week. This year the festival is from Sunday, July 23rd to Sunday, July 30th. It is the fifth time the Jazz Festival has been held in Sorø, and the event has become somewhat of an institution. The festival attracts around 100 of the best jazz musicians from home and abroad. Together they perform over twenty concerts, making the festival Zealand’s largest jazz event (outside of Copenhagen!)

Wenn der Jazz Sorø blau färbt! Vom 23. bis zum 30. Juli wird täglich in der ganzen Gemeinde Jazz gespielt. Es ist etwas Besonderes an Sorø. Und am Jazz ist etwas Besonderes. Es hat sich erwiesen, dass die Stadt und Musik prima zusammenpassen. Könnte es wohl an den blauen Farben des Sees und der Töne liegen? Ist es die offensichtliche Schönheit der Natur und der Harmonien? Oder ist es die Vereinigung des stillen Pulsschlags der alten Handelsstadt und der erneuernden Rhythmen des Jazz, die das ausmacht? Auf jeden Fall ist festzustellen, dass die Stimmung schön ist und zunimmt, wenn das Jazzfestival von Sorø eine ganze Sommerwoche lang an jedem einzelnen Tag Konzerte bietet. In diesem Jahr läuft das Festival vom Sonntag, dem 23. Juli, bis einschließlich Sonntag, den 30. Juli. Es ist das fünfte Mal, dass das Jazzfestival in Sorø veranstaltet wird, und das Ereignis ist so etwas wie eine Institution geworden. Das Festival zieht um die 100 der besten Jazzmusiker aus dem In- und Ausland an. Zusammen geben sie gut zwanzig Konzerte, die das Festival zu Seelands größtem Jazz­ event machen (außerhalb Kopenhagens!).

Jazz for alle Ambitionen er at præsentere nutidig professionnel jazz på de mange forskellige spillesteder for at nå et publikum, der kan overraskes af jazzens kvaliteter. Forventningerne er hidtil hver sommer blevet indfriet. Tusinder af mennesker er strømmet til jazzarrangementerne, deriblandt et stort antal tilrejsende gæster. Finde programmet på www.soroejazz.dk

Jazz for everybody The ambition is to present contemporary professional jazz at many different venues in order to reach, and surprise, an audience with jazz’ qualities. Expectations have been satisfied every summer, thus far. Thousands of people have flocked to the jazz events, including many travelling guests. Find the programme at www.soroejazz.dk

Jazz für alle Das Ziel ist es, an den vielen verschiedenen Spielstätten heutigen professionellen Jazz zu präsentieren, um ein Publikum zu erreichen, das sich von den Qualitäten des Jazz überraschen lassen kann. Die Erwartungen wurden bisher jeden Sommer erfüllt. Tausende Menschen sind zu den Jazzveranstaltungen geströmt, darunter eine große Zahl zugereister Gäste. Das Programm finden Sie auf www.soroejazz.dk.

Fra den 23. til den 30. juli spilles der hver dag jazz over hele kommunen Der er noget særligt ved Sorø. Og der er noget særligt ved jazz. Byen og musikken har vist sig at passe fint sammen. Kan det mon være søens og tonernes blå farver? Er det naturens og harmoniernes åbenbare skønhed? Eller er det foreningen af den gamle købstads stille puls og jazzens fornyende rytmer, der gør det? I hvert fald kan det konstateres, at stemningen løftes højt og skønt, når Sorø Jazzfestival i en hel sommeruge byder på koncerter hver eneste dag. I år spilles festivalen fra søndag den 23. juli til og med søndag den 30. juli.

SORØ2O17

23


KULTUR / CULTURE / KULTUR

SORØ HOLBERGS LAND Jeg er hjemløs!

Ich bin obdachlos!

Jeg er næsten lige fyldt 332 år… Jeg røres i hjertet ved minderne om mit navn… Jeg forstår egentlig ikke al den virak… Jeg gjorde det, mit hjerte hviskede mig i øret… -men folk står på nakken af hinanden for at fejre mig. Nu er man begyndt at udgive 20 solide bind af mine tekster. En anmelder giver forlods karakter: Endelig taler Holberg dansk Danmarks flittigste forfatter udkommer nu i moderne retskrivning. Som om det ikke var mig, der reddede det danske sprog fra fortabelse. Men jeg trøster mig med, at ’Historien gentager sig’. Vise ord, mit liv har bekræftet, lige siden jeg som den første konstaterede kvindernes skæbne udi samfundsordenen, fordi mændene havde valgt ’at dømme den halve del af Jordens indbyggere ubrugelige til vigtige og vanskelige forretninger’. På min sokkel foran Det kgl. Teater sidder jeg til spot og spe. Mine komedier spilles sjældent dér. Folk i Sorø kan høre mine knogler rasle i sarkofagen i Klosterkirken, når jeg skærer tænder over slige nymodens manerer. Men hånden på hjertet. I virkeligheden er jeg hjemløs. Mine komedier pendler fra sted til sted for at overleve. Mit navn er at finde overalt, men indtil videre, har jeg ventet 332 år.

Ich bin fast 332 Jahre alt... Ich werde bei Erinnerungen an meinen Namen zu Herzen gerührt... Ich verstehe eigentlich das ganze Theater nicht... Ich tat das, was mir mein Herz ins Ohr flüsterte... – aber die Leute überbieten sich gegenseitig, um mich zu feiern. Jetzt hat man begonnen, 20 dicke Bände meiner Texte herauszugeben. Ein Kritiker gibt im Voraus Noten: Endlich spricht Holberg Dänisch – Dänemarks fleißigster Verfasser erscheint jetzt in moderner Rechtschreibung. Als ob es nicht ich war, der die dänische Sprache vor dem Verlust rettete. Aber ich tröste mich damit, dass sich „die Geschichte wiederholt“. Weise Worte, die mein Leben bekräftigt haben, seit ich als Erster das Schicksal der Frauen in der Gesellschaftsordnung konstatierte, da die Männer entschieden hatten, „die Hälfte der Erdbewohner für wichtige und schwierige Geschäfte als unbrauchbar zu beurteilen“. Auf meinem Sockel vor dem königlichen Theater sitze ich zum Spott und Hohn. Meine Komödien werden dort selten gespielt. Die Menschen in Sorø können meine Knochen im Sarkophag in der Klosterkirche rascheln hören, wenn ich über derartige neumodische Manieren mit den Zähnen knirsche. Aber Hand aufs Herz. In Wirklichkeit bin ich obdachlos. Meine Komödien pendeln von Ort zu Ort, um zu überleben. Mein Name findet sich überall, aber bis auf Weiteres habe ich 332 Jahre gewartet.

I’m homeless! I have almost turned 332 years old... I am touched by the memories of my name ... I don’t really understand all the fuss... I did it, my heart whispered in my ear ... - but people are packed cheek by jowl to celebrate me. Now work has begun to publish 20 solid volumes of my texts. A reviewer provides this advance assessment: Finally, Holberg speaks Danish - Denmark’s most prolific author is now available in modern spelling. As though it was not I who saved the Danish language from obsolescence. But I consoled myself with the fact that “History repeats itself.” Wise words, my life has confirmed, ever since I was the first recorded activist of women’s rights in the social order, as the men had chosen ’to deem half the population of the Earth’s inhabitants as useless for important and difficult affairs.’ On my pedestal in front of the Royal Theatre, I sit in derision. My comedies rarely play there. People in Sorø can hear my bones rattle in the sarcophagus in the abbey church, as I grind my teeth over such new-fashioned manners. But hand to heart. In reality, I am homeless. My comedies go from place to place to survive. My name is found everywhere, but so far, I’ve been waiting 332 years.

24

SORØ2O17


KULTUR / CULTURE / KULTUR

AKADEMIHAVEN OG FUSCHIAHAVEN

Akademihaven fremtræder som en landskabshave med grønne plæner, busketter og fritstående træer. Her kan fremhæves fine eksemplarer af tempeltræ - hjertetræ - hængeask og tulipantræ. Akademihavens beliggenhed ned til Sorø Sø giver haven et særligt aktiv, og fra års­tidernes skiftende scenerier kan nævnes ”Vildplænens” forårsflor. Og ”Fuchsia­ haven” som fra midt i juni er på sit højeste med mange forskellige sorter Fuchsia. Akademihaven er meget besøgt af turister og lokale. Sommerhalvåret igennem holdes mange sammenkomster af forskellig art. Havens areal dækker ca. 15 ha. Adgangen er fri, og der er åbent hele året.

Akademihaven is a landscape garden with green lawns, bushes and trees. Here, fine specimens of ginkgo trees are highlighted - Katsuras - European ash and tulip trees. Academihaven’s location down by Lake Sorø provides the garden with a special character, and one of the seasons’ scenes includes “the Wild Lawn’s” spring bloom. And “the fuchsia garden,” which is at it’s peak from mid-June, with many different varieties of Fuchsia. Academihaven is well-frequented by tourists and locals alike. Throughout the summer season, many gatherings are held of various sorts. The garden’s area covers approximately 15 ha. Admission is free and is open all year.

Der Garten der Akademie besticht durch seine grünen Pflanzen, Büsche und freistehenden Bäume. Hier lassen sich prächtige Gingkobäumen, Kuchenbäumen, Hängeeschen und Magnolien finden. Der Garten der Akademie ist am See von Sorø gelegen und bietet somit eine aktive Landschaft, besonders die von Jahreszeit zu Jahreszeit wechselnde Szenarien sorgen für herrliche Frühlingsblumen auf dem Wildrasen. Auch der „Fuchsiagarten“, der ab Mitte Juni in voller Blüte steht, ist mit seinen vielen verschiedenen Fuchsiaarten einen Blick wert. Der Garten der Akademie ist ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen und Einheimische. Während des Sommerhalbjahrs finden hier viele Treffen unterschiedlicher Art statt. Die Fläche des Gartens beläuft sich auf 15 ha. Der Eintritt ist kostenfrei und der Garten ist das ganze Jahr lang geöffnet.

Stiftelsen Sorø Akademi · Vænget, Søgade 17A · 4180 Sorø · Tlf.: +45 57 82 01 35 · www.stiftsor.dk/akademigrunden/akademihaven

HAUCHS PHYSISKE CABINET HAUCHS PHYSISKE CABINET Samlingen er skabt af kammerherre og overhofmarksal Adam Wilhelm Hauch (17551838). Købt af Kong Frederik VI i 1815. Skænket til Sorø Akademi i 1827. I dag kan vi beundre disse smukt forarbejdede apparater i Cabinettet på Vænget, Søgade 17. Nyopstillingen i specialdesignede montre med en enestående lyssætning suppleret af plancher med flot grafik giver en umiddelbar oplevelse samtidig med, at det fortæller historien om naturvidenskabens indtog i Danmark. Åbningstid: Se awhauch.dk

Hauchs Physiske Cabinet er en enestående samling af fysiske og kemiske apparater, samlet i perioden 1790-1815

HAUCH’S PHYSICAL CABINET A unique collection of physical instruments, collected between 1790 and 1815 by Chamberlain Adam Wilhelm Hauch. It was purchased by King Frederik VI in 1815 and gifted to Sorø Academy in 1827. Today, we can admire these beautifully manufactured instruments made of brass, mahogany, glass and ivory. Group tours can be booked outside of opening hours. Opening hours: awhauch.dk HAUCHS PHYSIKALISCHES KABINETT Eine einzigartige Sammlung physikalischer Apparate, von Kammerherr und Hofmarschall Adam Wilhelm Hauch im Zeitraum 1790-1815 gesammelt. 1815 von König Frederik VI. gekauft. 1827 der Sorø Akademie geschenkt. Heute können wir diese herrlich gearbeiteten Apparate aus Messing, Mahagoni, Glas und Elfenbein bewundern. Gruppenführungen sind auch außerhalb der Öffnungszeiten auf Vorbestellung möglich. Öffnungszeiten: awhauch.dk

Hauchs Physiske Cabinet · Søgade 17 · 4180 Sorø · Tlf: +45 2466 4416 · www.awhauch.dk SORØ2O17

25


KULTUR / CULTURE / KULTUR

SORØ KLOSTERKIRKE Sorø Klosterkirke er en af de største middelalderkirker i Danmark. Den er bygget i sidste del af 1100-tallet og er derfor et af de første teglstensbyggerier herhjemme, opført og støttet af biskop Absalon og den øvrige Hvideslægt. Tre danske konger er gravsat i kirken: Christoffer II, Valdemar Atterdag og Oluf. Desuden ligger biskop Absalon og digteren Ludvig Holberg inde i kirken. På kirkegården ligger B.S. Inge­ mann begravet. Kirken er åben alle dage kl. 9-16. Gratis adgang. Kirken er lukket for besøgende ved kirkelige handlinger. SORØ MONASTERY CHURCH Sorø Monastery Church is one of the biggest medieval churches in Denmark. It was constructed in the second half of 1100 and is therefore one of the first brick buildings in Denmark, erected and supported by Bishop Absalon and the influential Hvide family. Three Danish kings are entombed in the church: Chri­stoffer II, Valdemar Atterdag and Oluf. The church is also the final resting place for among others Bishop Absalon and the poet Ludvig Holberg. The church is open every day between 9am-4pm. Free admission. The church is closed to visitors during religious cere­ monies. DIE SORØ KLOSTERKIRCHE Die Sorø Klosterkirche ist eine der größten mittelalterlichen Kirchen in Dänemark. Sie wurde Ende des 12. Jahrhunderts erbaut und stellt somit eines der ersten Backsteingebäude des Landes dar, errichtet und unterstützt durch Bischof Absalon und das übrige Geschlecht der Hvide. Drei dänische Könige sind in der Kirche beigesetzt: Christoffer II., Waldemar IV. Atterdag und Oluf. Darüber hinaus liegen in der Kirche unter anderem auch Bischof Absalon und der Dichter Ludvig Holberg. Die Kirche ist täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Bei kirchlichen Veranstaltungen ist die Kirche für Be­sucher geschlossen.

26

SORØ2O17

SAXO PÅ BESØG Det eneste, der er bevaret af det middelalderlige kloster er Sorø Klosterkirke, Fraterbrønden, Klosterporten samt en del af kirkemuren. I øvrigt er Klosterporten det ældste beboede hus i Danmark. Historien fortæller, at det var her, at Saxo skrev en del af sin berømte Danmarks-krønike. SAXO VISITING Sorø Monastery Church, the Friar Well and the Convent Gate as well as a part of the church wall are the only remaining buildings of the medieval monastery. The Convent Gate is also the oldest inhabited house in Denmark. According to the history it was here that Saxo wrote part of his famous Chronicles of Denmark. SAXO ZU BESUCH Die Sorø Klosterkirche, der Fraterbrunnen und die Klosterpforte sind abgesehen von einem Teil der Kirchenmauer das Einzige, was vom mittelalterlichen Kloster erhalten ist. Übrigens ist die Klosterpforte das älteste bewohnte Haus in Dänemark. Die Geschichte erzählt, dass Saxo genau hier einen Teil seiner berühmten Dänemark-Chronik schrieb.

Stiftelsen Sorø Akademi · Vænget, Søgade 17A · 4180 Sorø Tlf.: +45 57Sorø 82 01 35 · www.stiftsor.dk/soroe-klosterkirke Stiftelsen Akademi · Vænget, Søgade 17A · 4180 Sorø Tlf.: +45 57 82 01 35 · www.stiftsor.dk/soroe-klosterkirker.dk


KUNST / ART / KUNST

Foto: Anders Sune Berg

SORØ KUNSTMUSEUM

SORØ KUNSTMUSEUM Sorø Kunstmuseum har til huse midt på byens centrale strøg, Storgade. En perlerække af de vigtigste kunstnere fra 300 års dansk kunsthistorie fordeler sig i smukke, klassicistiske stuer samt i helt moderne udstillingssale i museets anmelderroste tilbygning, tegnet af Lund­ gaard & Tranberg Arkitekter. Helt særligt i dansk regi er den store samling af russiske ikoner fra 1500-1900. Museets mange aktiviteter er tilrettelagt for voksne og børn. Året rundt afholdes foredrag, koncerter, oplæsninger og arrangementer for grupper. I cafeen tilbydes frokost, kaffe og kage, som kan nydes i museets solrige have i sommerhalvåret. I 2017 byder museet på to særudstillinger. Fra 4. februar til 5. juni præsenterer museet den store forskningsbaseret udstilling THEODOR PHILIPSEN. LYSETS OG FARVENS MESTER om maleren, der fornyede det danske guldalaldermaleri med inspiration fra den franske impressionisme. Fra 3. juni har museet fornøjelsen af at vise Sophia Kalkaus udstilling LINE OF CIRCLES, hvor kunstneren arrangerer sammenstød mellem den ideale geometriske cirkel og den foranderlige organiske krop. Museet kan også følges på Facebook og Instagram. SORØ ART MUSEUM Sorø Art Museum is situated in the middle of the town’s main street, Storgade. A fine selection of art works by the most important artists in Danish art history

are displayed in beautiful, neo-classicist rooms and in the modern exhibition galleries of the award winning extension designed by Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Quite exceptional for a Danish museum is the large collection of Russian icons from 1500-1900. The museum arranges various activities for adults and children. All year round we organize lectures, concerts, poetry readings, education, guided tours and events for groups. The café offers lunch, coffee and cake which you can enjoy in the sunny garden during the summer. SORØ KUNSTMUSEUM Das Sorø Kunstmuseum ist mitten in der Sorgade beheitmatet. Wie Perlen reihen sich Werke der wichtigsten Künstler aus 300 Jahren dänisher Kunstgschichte in den schönen klassizistischen Räume sowie den ganz modernen Ausstellungsräumen im von der Kritik hoch gelobten Anbau des Museums aneinander. Entworfen von Lundgaard & Tranberg Architekten. Etwas ganz Besonderes ist die grosse Sammlung russischer ikonen aus der Zeit 1500-1900. Die vielen Aktivitäten des Museums wenden sich an Erwachsene und Kinder. Das ganze Jahre über gibt es Worträge, Konzerte, Lesungen, Unterricht, Führungen und Arrangements für Gruppen. Im Café werden Mittagessen, Kaffee und Kuchen angeboten, die während des Sommers im sonnigen Garten des Museum genossen werden können.

Sorø Kunstmuseum · Storgade 9 · 4180 Sorø · +45 5783 2229 · www.sorokunstmuseum.dk

Foto: Lea Nielsen

Foto: Lea Nielsen

Foto: Anders Sune Berg

ÅBNINGSTIDER

Tirsdag - søndag kl. 11.00 - 16.00* Torsdag kl. 11.00 - 18.00 Mandag lukket *fra 1. april – 31. okt. kl. 11.00 - 17.00

SORØ2O17

27


Sorø Kunstmuseum Sophia Kalkau. Line of Circles Udstillingsperiode 3. juni - 27. august Sophia Kalkau skaber sine værker med et kamera, skulpturelle objekter i enkle former og sin egen krop. Hendes fotografier og installationer kan være både rene og æstetiske, intime og poetiske, eksistentielle i deres præsentation af det menneskelige, og overraskende bizarre og humoristiske. I udstillingen Line of Circles sætter Kalkau sin krop i spil overfor en af de mest brugte og symbol-ladede figurer i alle kulturer, nemlig cirklen. Cirklen er en samlende figur, der ofte betegner det evige, det absolutte og universets uendelighed. Men cirklen kan også være en boble, der omslutter og isolerer mennesket fra omverden. Med inspiration fra museets runde ovenlysvinduer skaber Sophia Kalkau en udstilling, der er en rejse ind i cirklens univers. Hun undersøger, hvad der sker, når den geometriske, perfekte cirkel støder sammen med den organiske, foranderlige menneskekrop. Udstillingen kommer til at bestå af fotografier og objekter, nye og ældre arbejder, som udgør en samlet komposition, hvor de enkelte værker spejler hinanden og trækker tråde ind i museets samling.

Sophia Kalkau. Line of Circles Exhibition period June 3 to August 27 Sophia Kalkau creates her works using a camera, sculptural objects in simple forms and her own body. Her photographs and installations can be both clean and aesthetic, intimate and poetic, existential in their presentation of the human, and surprisingly bizarre and humorous. In the exhibition, Line of Circles, Kalkau puts her own body into play opposite one of the most used and symbol-laden figures in all cultures: the circle. The circle is a unifying figure that often represents the eternal, the absolute and the universe’s endlessness. But the circle can also be a bubble that surrounds and isolates people from the outside world. With inspiration from the museum’s round skylights, Sophia Kalkau creates an exhibition that is a journey into the circle’s universe. She explores what happens when the geometric, perfect circle collides with the organic, variable human body. The exhibition will consist of photographs and objects, new and older works, forming an overall composition where the individual works mirror each other and resonate with the museum’s collection.

Foto: Morten Bay Knudsen

CAFÉ OG BUTIK Caféen på Sorø Kunstmuseum tilbyder et enkelt menukort med udgangspunkt i årstidernes skiften. Der lægges vægt på gode og lokale råvarer. Cafeen har en afslappet atmosfære og dejlig solrig gårdhave. Der er trådløs netadgang. Sortimentet i den arkitekttegnede mu­ seumsbutik har fokus på fairtrade og lokale produkter. Her findes godt design og kunsthåndværk samt kunstbøger- og kort. CAFÉ AND SHOP The cafe at Sorø Art Museum offers a single menu based on the season. The emphasis is on quality and local produce. The cafe has a relaxed atmosphere and a lovely sunny courtyard. There is also wireless internet access. The products

28

SORØ2O17

Foto: Lea Nielsen

KUNST / ART / KUNST

Sophia Kalkau. Line of Circles Ausstellungszeitraum: 3/6 bis 27/8 Sophia Kalkau schafft ihre Werke mit einer Kamera, skulpturellen Objekten in einfachen Formen und ihrem eigenen Körper. Ihre Fotografien und Installationen können sowohl rein und ästhetisch, intim und poetisch, in ihrer Darstellung des Menschlichen existenziell als auch überraschend bizarr und humoristisch sein. In der Ausstellung „Line of Circles“ bringt Kalkau ihren Körper gegenüber einer der in allen Kulturen meistverwendeten und symbolbehafteten Figur ins Spiel, nämlich dem Kreis. Der Kreis ist eine versammelnde Figur, die oft das Ewige, das Absolute und die Unendlichkeit des Universums bezeichnet. Der Kreis kann aber auch eine Blase sein, die den Menschen umschließt und von der Umwelt isoliert. Mit Inspiration von den runden Oberlichtern des Museums schafft Sophia Kalkau eine Ausstellung, die eine Reise in das Universum des Kreises darstellt. Sie erforscht, was passiert, wenn der geometrische, perfekte Kreis auf den organischen, veränderlichen Körper des Menschen stößt. Die Ausstellung besteht aus Fotografien und Objekten, aus neuen und älteren Arbeiten, die eine Gesamtkomposition ergeben, in der sich die einzelnen Werke widerspiegeln und Fäden in die Sammlung des Museums ziehen.

in the architect-designed museum shop emphasize fair trade and local products. Here you will find good design and artworks as well art books and cards. CAFÉ UND GESCHÄFT Das Café im Kulturmuseum von Sorø bietet eine einfache Auswahl an saisonalen Menüs. Es wird Wert auf qualitative Rohstoffe aus der Region gelegt. Das Café bietet eine gemütliche Atmosphäre und eine schöne sonnige Terrasse. Hier haben Sie auch kostenfreien Internet­zugang. Der von Architekten entworfene Museumsladen setzt auf Fairtrade-Produkte und lokale Waren. Hier werden Ihnen interessante Designs und Kunsthandwerk sowie Bücher und Karten zum Thema Kunst geboten.


ART & CULTURE / KUNST & KULTUR / KUNST & KULTUR KRAGERUP GODS … HER KEDER I JER ALDRIG

I naturskønne omgivelser kun et kvarters kørsel fra Sorø ligger Kragerup Gods. Her er mulighederne mange for sjove og udfordrende aktiviteter. I klatreparken Go High kan I få mange timer til at gå på de 6 baner i forskellige niveauer og højder. Her får I med garanti et adrenalin kick og chancen for at se godset fra oven i en af de mange svævebaner. På vores 18hullers fodboldgolfbane er der lagt op til konkurrence, præcision og sjov for alle. Og skal mavemusklerne og balanceevnen for alvor udfordres, så kravl ind i en af vores gennemsigtige bolde og prøv at gå på vandet. Dette er bare et lille udpluk af de aktiviteter vi har at byde på. I Restaurant Blixen er I altid velkommen til at komme forbi og nyde en let frokost eller en lækker middag. De historiske rammer inviterer til en hyggelig oplevelse og om sommeren kan I nyde jeres mad og den smukke park på den store terrasse. Velkommen på Kragerup Gods.

SORØ2O17

29


NATUR / NATURE / NATUR

OPLEVELSER TYSTRUP BAVELSE Mellem Sorø og Næstved kan man opleve nogle af de mest dramatiske naturscenerier på Midtsjælland. Landskabet er så særpræget og værdifuldt, at området blev delvist fredet allerede i begyndelsen af 1960erne med henblik på at give det status af naturpark. Ved Tystrup-Bavelse forvandler det blide, midtsjællandske landbrugsland sig til et istidslandskab med bakker, ældgammel skov, søer og Sjællands største å – Susåen. Aktiviteter Man kan tage en svømmetur i Tystrup Sø, holde udkig efter havørnen, sejle i kano eller prøve, om fiskene vil bide på ved Hørhaven. Badestranden ved Frederiks­ kilde i den nordlige ende af Tystrup Sø er skabt ved at lægge læssevis af strand­ sand på søbredden. Vandet er rent, lavt og bunden fast, så hele familien kan nyde strandturen. Se på fugle Tystrup Bavelse er berømt for sine mange rovfugle. Ikke mindst havørnen, som yngler i området. Chancen for at se den imponerende fugl med et vingefang på næsten 2,50 meter er størst i vinterhalvåret. P-pladserne på syd- og vestsiden af

30

SORØ2O17

Tystrup Sø og det offentlige areal ved Hørhaven er et godt sted at starte. Sejl i kano Tystrup Bavelses søer og Susåen får hvert år besøg af ca. 12.000 gæster i kano, og Suså-systemet overgås i popularitet kun af Gudenåen. Smid snøren ud Fra stranden ved Hørhaven kan man fiske i Tystrup Sø, hvor man kan være heldig at fange gedde, aborre og sandart. Der kan også fiskes i Møllesøen ved Kongskilde Møllegård og de andre små søer i området omkring gården. Til fiskeri i Hundesøen i terrænet bag Friluftsgården kræves der fiskekort, som købes på stedet. Af hensyn til de badende er det ikke tilladt at fiske fra stranden ved Frederikskilde. Vandreture På Naturstyrelsens arealer findes to afmærkede vandreruter. Kongskildeturen er ca. 10 km, hvis man vælger den længste rute, mens Hørhaveturen er 2,5 km. Begge er afmærket med gult. Færdsel er tilladt overalt på græsarealer og i skove, undtagen i indhegninger.


NATUR / NATURE / NATUR

Attractions at Tystrup Bavelse Between Sorø and Næstved you can experience some of the most dramatic natural scenery in Central Zealand. The landscape is so unique and valuable that the area was partly protected in the early 1960s in order to give it the status of a nature park. By Tystrup Bavelse the gentle, Central Zealand agricultural landscape transforms into a glacial landscape with hills, ancient forest, lakes and Zealand’s largest river - the Suså. Activities You can take a swim in Tystrup Lake, keep a lookout for the white-tailed eagle, paddle a canoe or test whether the fish will bite by Hørhaven. The beach at Frederikskilde at the north end of Tystrup Lake was created by laying truck-loads of beach sand on the lake’s shore. The water is clean and shallow and the bottom firm, so the whole family can enjoy the beach trip. Bird watching Tystrup Bavelse is famous for its many birds of prey. Especially white-tailed ea-

gles, which nest in the area. The likelihood of seeing this impressive bird, with a wingspan of almost 2.5 meters, is greatest in the winter. The parking lots on the south and west side of Tystrup Lake and the public area at Hørhaven are a good place to start. Canoe paddling Each year, Tystrup Bavelse’s lakes and the Suså river receive around 12,000 canoe guests, and the Suså watershed is second in popularity only to the Gudenå river. Cast out a line You can fish in Tystrup Lake from the beach at Hørhaven, where you may be lucky enough to catch pike, perch and walleye. You can also go fishing in Mill Lake at Kongskilde Møllegård and the other small lakes in the area around the farm. For fishing in Hunde Lake in the region behind Friluftsgården, a fishing license is required that can be purchased on site. Out of consideration of swimmers, fishing is not permitted from the beach at Frederikskilde.

mit Hügeln, uraltem Wald, Seen und dem größten Fluss Seelands – dem Susåen. Aktivitäten Man kann im See von Tystrup baden gehen, nach dem Seeadler Ausschau halten, im Kanu fahren oder versuchen, ob die Fische am Hørhaven anbeißen. Der Badestrand bei Frederikskilde am nördlichen Ende des Sees von Tystrup wurde geschaffen, indem massenweise Strandsand am Seeufer abgelagert wurde. Das Wasser ist sauber, flach und der Boden fest, sodass die ganze Familie die Tour zum Strand genießen kann.

Erlebnisse in Tystrup-Bavelse Zwischen Sorø und Næstved kann man einige der eindrucksvollsten Naturszenerien von Mittelseeland erleben. Die Landschaft ist charakteristisch und wertvoll, da die Gegend bereits zu Beginn der 1960er Jahre im Hinblick auf die Verleihung des Status als Naturpark unter Naturschutz gestellt wurde. Bei Tystrup-Bavelse wandelt sich die sanfte, mittelseeländische Agrarlandschaft in eine Eiszeitlandschaft

Sehen Sie sich die Vögel an Tystrup-Bavelse ist für seine vielen Raubvögel bekannt. Nicht zuletzt für den Seeadler, der in der Gegend brütet. Die Chance, den beeindruckenden Vogel mit einer Flügelspannweite von fast 2,50 Metern zu sehen, ist im Winterhalbjahr am größten. Die Parkplätze an der Südund Westseite des Sees von Tystrup und der öffentliche Bereich bei Hørhaven sind ein guter Ausgangspunkt. Kanu fahren Die Seen von Tystrup-Bavelse und der

Hiking On the Nature Agency’s land, there are two marked trails. The Kongskilde route is about 10 km if you choose the longest route, while the Hørhave tour is 2.5 km. Both are marked in yellow. Access is permitted anywhere on the grasslands and forests, except in enclosures.

Susåen erhalten jedes Jahr Besuch von etwa 12.000 Gästen im Kanu, und das Suså-System wird in der Beliebtheit nur vom Gudenåen übertroffen. Werfen Sie die Leine aus Vom Strand bei Hørhaven aus kann man im See von Tystrup angeln, wo man Glück haben und Hechte, Barsche und Zander fangen kann. Es kann auch im Mühlensee beim Mühlenhof von Kongskilde und in den anderen kleinen Seen in der Umgebung des Hofes geangelt werden. Zum Angeln im Hundesee im Bereich hinter dem Freilufthof ist ein Angelschein erforderlich, der vor Ort gekauft werden kann. Aus Rücksicht auf die Badenden ist das Angeln am Strand von Frederikskilde nicht gestattet. Wanderungen In den Bereichen der Naturverwaltung gibt es gekennzeichnete Wanderwege. Die Kongekildetour ist ca. 10 km lang, wenn man die längste Strecke wählt, während die Hørhavestrecke 2,5 km misst. Beide sind gelb gekennzeichnet. Der Zutritt ist überall auf den Grasflächen und in Wäldern erlaubt, außer in umzäunten Bereichen.

SORØ2O17

31


NATUR / NATURE / NATUR

SORØ SØERNE Pedersborg Sø, Sorø Sø og Tuel Sø er kræs for lystfiskere. Der kommer fiskere fra hele verden for at søge lykken i disse guddommelige vandhuller. Hovedattraktionen er karpefiskeri, men også gedder, aborre og ål er værd at sætte penge på. Fiskekort er obligatorisk, og kan f.eks. købes på Sorø Sø Camping og Bykontoret.

Pedersborg Lake, Lake Sorø and Tuel Lake are perfect for anglers. Here, fishermen from around the world come to seek their fortune in these divine lakes. The main attraction is carp fishing, but one can also bet on pike, perch and eel. Fishing licences are mandatory and can be purchased at Lake Sorø Camping and the Town Office, among others.

Det er muligt at tage en herlig dukkert i Pedersborg Badesø som er stedet for en herlig dukkert, og i Sorø Sø, anbefales det at benytte søbadet.

It is possible to take a dip and Pedersborg Badesø is the place for a swim; in Lake Sorø the sea bath is recommended. If you are not into fishing or walking to the lakes, there are good opportunities to experience nature in other ways, like: hiking, biking, wildlife viewing, local attractions, shopping trips - or a little bit of everything.

Hvis ikke man er til fiskeri, eller en tur i søerne, er der gode muligheder for at opleve en natur i særklasse - vandreture, cykelture, dyreliv, seværdigheder, shoppeture - eller lidt af det hele.

Der See von Pedersborg, der See von Sorø und der See von Tuel sind ein wahres Fest für Hobbyangler. Angler aus der ganzen Welt kommen hierher, um ihr Glück an diesen göttlichen Gewässern zu versuchen. Hauptsächlich werden Karpfen gefangen, aber auch Hechte, Barsche und Aale sind geschätzt. Eine Angelgenehmigung ist verpflichtend und kann bspw. am Campingplatz am See von Sorø und im Tourismusbüro erworben werden. Der Badesee von Petersborg lädt zum einem herrlichen Bad ein, am See von Sorø wird empfohlen, die vorgesehene Badebereiche zu nutzen. Wenn man nicht aufs Angeln oder ein Bad in den Seen aus ist, gibt es gute Möglichkeiten, die luxuriöse Natur zu genießen, eine Wanderung, eine Fahrradtour oder eine Shoppingtour zu unternehmen oder sich Tiere und Sehenswürdigkeiten anzusehen – oder von allem etwas.

32

SORØ2O17


Tursejlads på Sorø sø med “Lille Claus” Bootstour auf dem See von Sorø mit „Lille Claus“

Sejler fra maj til september i de smukke historiske omgivelser

1 times sejlads:

Børn 0-3 år gratis, 4-14 år kr. 35,- og voksne kr. 65,Billetsalg hos Sorø Bykontor og ombord. Vær sikker på en plads - Husk at reservere.

Lej båden til en speciel begivenhed. Charter fra april til oktober kun 2.500,for første time, 1.500,- for følgende timer Reservation, charter og kontakt: Sorø Bykontor, Storgade 7, 4180 Sorø, Telefon: +45 57 87 70 20, bykontoret@soroe.dk


NATUR / NATURE / NATUR

PARNAS Historien om det navnkundige Parnas ved Sorø Sø kan dateres helt tilbage til 1700-tallet, hvor Trolde-Margrethe serverede te på stedet til forbipasserende gæster. I 1832 drak H.C. Andersen kaffe i Parnashuset sammen med B.S. Ingemann, og over tid udviklede Parnas sig til at være et af Sjællands største traktørsteder og havde besøg af en lang række berømte optrædende som fx Kai Normann Andersen, Liva Weel, Oswald Helmuth, Ivan Leth og Aksel Schiøtts.

The story of the famous Parnas at Lake Sorø dates back to the 1700s, where Trolde-Margrethe served tea to guests passing by. In 1832, H.C. Andersen drank coffee in ParnasHuset together with B.S. Ingemann, and over time Parnas developed to become one of Zealand’s better watering holes and was visited by numerous famous performers such as Kai Normann Andersen, Liva Weel, Oswald Helmuth, Ivan Leth and Aksel Schiatt.

Parnas havde sin storhedstid fra 1938 til 1970, hvor et lynnedslag betød, at Parnasgrunden kom til at stå tom i 45 år. Helt frem til 2015, hvor Parnas genopstod som Parnas Natur & Aktivitetspark.
I dag er det helt nybyggede ParnasHuset centrum for en lang række spændende aktiviteter, og med udsigt til den smukke natur har ParnasHuset plads til 180 spisende gæster eller 250 mødedeltagere.

Parnas had its heyday from 1938 to 1970, when a lightning strike caused Parnas to stand empty for 45 years. Right up until 2015, when Parnas reappeared as Parnas Nature & Activity Park. Today, the completely newly built ParnasHuset is a center for a wide range of exciting activities, and along with views of the beautiful scenery ParnasHuset accommodates 180 diners or 250 meeting delegates.

Med udgangspunkt i det historiske Parnas er ParnasHuset samlingspunkt for vigtige familiebegivenheder og fester - og som noget nyt nu også for konferencer, kurser og kulturelle arrangementer.

As with the historical Parnas, Parnas­ Huset is a focal point for important family events and celebrations - and now also for conferences, courses and cultural events.

Die Geschichte des berühmten Parnas am See von Sorø reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück, als Trolde-Margrethe vorbeigehenden Gästen Tee servierte. Im Jahr 1832 trank Hans Christian Ander­ sen zusammen mit B.S. Ingemann im Parnas-Haus Kaffee. Mit der Zeit entwickel­te sich Parnas zu einem der größten Ausflugslokale von Sjælland und wurde von einer Reihe an berühmten Persönlichkeiten wie etwa Kai Normann Andersen, Liva Weel, Oswald Helmuth, Ivan Leth und Aksel Schiøtts besucht. Seine Blütezeit erlebte Parnas zwischen 1938 und 1970, danach führte ein Blitzeinschlag dazu, dass das Grundstück des Parnas 45 Jahre lang leer stand. 2015 wurde Parnas als Natur- & Aktivitätspark Parnas erneut zum Leben erweckt. Heute ist das neu erbaute Parnas-Haus ein Zentrum für eine ganze Bandbreite an Aktivitäten und bietet mit seiner Aussicht auf die schöne Natur Platz für 180 speisende Gäste oder 250 Tagungsteilnehmer. Das Parnas-Haus ist Mittelpunkt für wichtige familiäre Anlässe und Feiern – und wird aktuell auch für Konferenzen, Kurse und kulturelle Veranstaltungen genutzt.

Parnas Natur & Aktivitetspark  ·  Parnasvej 21  ·  4180 Sorø  ·  www.parnas.dk  ·  Tlf. +45 23 87 83 87  ·  info@parnas.dk

34

SORØ2O17


NATUREN I

NATUR / NATURE / NATUR

SORØ Der er masser af dejlig natur i Sorø Kommune. De større, samlede naturområder er Åmosen, skovene mellem Ruds Vedby og Dianalund, moserne ved Munke Bjergby, Lillesø, Maglesø og Bromme Plantage, Sorøsøerne og skov- og engområderne både øst og vest for Sorø og endelig Tystrup sø og Susådalen. Hertil kommer de mange mindre naturområder i form af beplantninger, søer og vandløb og det varierede terræn. Ruds Vedby Friluftsbad er centralt beliggende i området ved skolen, hallen og det tilstødende idrætsanlæg og er hver sommer rammen om et meget aktivt foreningsliv i Ruds-Vedby Svømmeklub. NATURE IN SORØ There is plenty of beautiful nature in Sorø Municipality. The larger, collected natural areas are Åmosen, the forests between Ruds Vedby and Dianalund, the bogs at Munke Bjergby, Lillesø, Maglesø and Bromme Plantage, the Sorø Lakes, the forested and meadowed areas both east and west of Sorø and finally Tystrup Lake and the Suså river valley. In addition, there are many smaller natural areas in the form of plantations, lakes and streams and the varied terrain.

Ruds Vedby Outdoor Pool is centrally located next to the school, the hall and the adjacent sports facilities, and every summer provides the setting for the very active sports scene of Ruds-Vedby Swim Club. NATUR IN SORØ In der Gemeinde Sorø gibt es viel herrliche Natur. Die größeren zusammenhängenden Naturgebiete sind Åmosen, die Wälder zwischen Ruds Vedby und Dianalund, die Moore bei Munke Bjergby, Lillesø, Maglesø und Bromme Plantage, die Seen von Sorø und die Wald- und Wiesengebiete sowohl östlich als auch westlich von Sorø und schließlich der See von Tystrup und das Tal des Susåen. Dazu kommen die vielen kleineren Naturbereiche in Gestalt von Anpflanzungen, Seen und Wasserläufen sowie das abwechslungsreiche Terrain. Das Freibad von Ruds Vedby liegt zentral im Bereich der Schule, der Halle und der angrenzenden Sportanlage und bildet jeden Sommer den Rahmen für ein sehr aktives Vereinsleben im Schwimmverein von Ruds Vedby.

SORØ2O17

35


NATUR / NATURE / NATUR

NATURPARK ÅMOSEN Naturpark Åmosen er et område med unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabmæssige værdier. Naturparken udgør en sammenhængende “fugtig” landskabskorridor bestående af ådale, søer og moseområder, som strækker sig 45 km igennem et kuperet morænelandskab. Naturparken har et samlet areal på ca. 8000 ha. Naturpark Åmosen er Danmarks første Naturpark. Midt mellem Holbæk, Kalundborg og Sorø, finder du en smuk natur og et rigt kulturlandskab. Du kan besøge området til fods, på cykel eller i kano, ønsker du at overnatte er der et stort antal shelterpladser at vælge imellem.

Åmosen Nature Park is an area with unique cultural, natural, geological and landscape values. The nature park provides an interconnected “wet” landscape corridor consisting of river valleys, lakes and marshes, which extends 45 km through a hilly moraine landscape. The nature park has a total area of approximately 8000 ha. Åmosen nature park was Denmark’s first Nature Park. Midway between Holbæk, Kalundborg and Sorø, you will find beautiful nature and a rich cultural landscape. You can visit the area on foot, by bicycle or in a canoe. If you want to stay overnight, there are numerous shelters to choose from.

Besøgscenter i Naturpark Åmosen Formidlingscenter Fugledegård ligger lige ned til Tissø. I hovedbygningen er der en udstilling om Naturpark Åmosen, vikingerne ved Tissø og området. Der er udendørs spiseområde og bålplads til fri afbenyttelse.

Åmosen Nature Park Visitor’s Centre The information centre Fugledegård is located right down by Tissø. In the main building, there is an exhibition on Åmosen Nature Park, the Tissø Vikings and about the region. There is an outdoor picnic area and fireplace free to use.

www.facebook.com/naturparkaamosen www.naturparkaamosen.dk

36

SORØ2O17

Der Naturpark Åmosen ist ein Gebiet mit einzigartigen Kultur-, Natur-, geologischen und Landschaftswerten. Der Naturpark bildet einen zusammenhängenden „feuchten“ Landschaftskorridor, bestehend aus Flusstälern, Seen und Moorgebieten, die sich 45 km durch eine hügelige Moränenlandschaft erstrecken. Der Naturpark hat eine Gesamtfläche von ca. 8.000 ha. Der Naturpark Åmosen ist Dänemarks erster Naturpark. Mitten zwischen Holbæk, Kalundborg und Sorø finden Sie eine schöne Natur und eine reichhaltige Kulturlandschaft. Sie können die Gegend zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit dem Kanu besuchen, und wenn Sie übernachten möchten, haben Sie die Wahl zwischen zahlreichen Shelter-Plätzen. Vermittlungszentrum im Naturpark Åmosen Das Vermittlungszentrum Fugledegård liegt direkt am Tissø. Im Hauptgebäude ist eine Ausstellung zum Naturpark Åmosen, über die Wikinger und die Gegend. Es gibt einen Essplatz unter freiem Himmel und einen kostenlos nutzbaren Lagerfeuerplatz.


NATUR / NATURE / NATUR

www.dianalund.dk

DIANALUND

BYPARK

Dianalund Bypark, syd for Grønningen, blev etableret i 2006 som et rekreativt grønt område. Byparken er et naturskønt og attraktivt område, der består af en hundeskov, en naturlegeplads, en sø med en gangsti hele vejen rundt på ca. en kilometer, lejrplads og to shelters med bålplads i midten samt en bakke, der er et yndet kælkested om vinteren. Rundt om søen er der placeret bænke, så man kan sidde og nyde udsigten. Ved legepladsen er der to bord- og bænkesæt. Bjørnevad Å slynger sig igennem byparken og udvides undervejs til en lavvandet sø, der ved store nedbørsmængder opsamler byens regnvand.

Dianalund Town Park, south of Grønningen, was established in 2006 as a recreational green area. The town park is a scenic and attractive area consisting of a dog park, a nature playground, a lake with an approx. 1 km long footpath encircling it, a campground and two shelters with fire pits in the middle and a hill that is a popular tobogganing site in the winter. Benches are found around the lake so you can sit and enjoy the view. There are two sets of tables and benches by the playground. Bjørnevad River meanders through the town park and along the way it grows into a shallow lake, where the town’s rainwater is collected during heavy rainfall.

Der Stadtpark Dianalund, südlich von Grønningen, wurde 2006 als Erholungsgrünfläche angelegt. Der Stadtpark ist ein naturschönes und attraktives Gebiet, das aus einem Hundewald, einem Naturspielplatz, einem See mit einem rundherum führenden, etwa 1 km langen Fußweg, einem Lagerplatz und zwei „Shelters“ mit Lagerfeuerplatz in der Mitte sowie einem Hügel besteht, der im Winter ein beliebter Ort zum Rodeln ist. Rund um den See stehen Bänke, sodass man sich hinsetzen und die Aussicht genießen kann. Am Spielplatz befinden sich zwei Tisch- und Bankarrangements. Der Bjørnevad Å schlängelt sich durch den Stadtpark und weitet sich unterwegs zu einem Flachwassersee aus, der bei großen Niederschlagmengen das Regenwasser des Ortes auffängt.

SORØ2O17

37


PRAKTISKE OPLYSNINGER / PRACTICAL INFORMATION / PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Alarm / Emergency / Notruf Politi / Police / Polizei Apotek / Pharmacy / Apotheke

DSB Billetsalg / Tickets / Ticketverkauf Bibliotek / Library / Bibliothek Biludlejning / Car hire / Autovermietung Busser / Busses / Busse Billetter/ Tickets / Tickets Falck / Salvage Corps / Rettungsdienst Lægevagt / Medical Emergency / Notarzt Sorø Kommune / Municipality / Gemeinde Posthus / Post Office / Postamt

Sygehus / Hospital / Krankenhaus Taxa

Bykontoret / Tourism Office / Touristeninformation

Sorø Politistation, Rådhusvej 8 Sorø Apotek, Storgade 19A Stenlille Apotek, Hovedgaden 41 Dianalund Apotek, Torvet 26B Apoteksudsalg: DagliBrugsen i Ruds Vedby Sorø Bykontor Storgade 7 Sorø Bibliotek, Storgade 7 Dianalund Bibliotek, Sømosevej 4 Automeccanica, Energivej 1, Sorø Movia Sorø Bykontor Storgade 7

Tlf. 112 Tlf. 114 Tlf. +45 55 31 14 48 Tlf. +45 57 83 00 12 Tlf. +45 57 80 40 02 Tlf. +45 58 26 44 14 Tlf. +45 58 26 10 28 Tlf. +45 57 87 70 20 Tlf. +45 57 87 70 00 Tlf. +45 57 87 70 30 Tlf. +45 57 83 18 47 Tlf. +45 36 13 14 15 Tlf. +45 57 87 70 20

Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø, Bog & Ide, Storgade 31 Stenlille, Stationsvej 6 Dianalund, Torvet 28 Ruds Vedby, Rudsgade 11 Sygehus Vestsjælland,Slagelse Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30 Taxa Sorø Team Taxa Sorø Taxi Cap Storgade 7, 4180 Sorø

Tlf. +45 70 33 33 11 Tlf. +45 70 15 07 08 Tlf. +45 57 87 60 00 Tlf. +45 70 70 70 30 Tlf. +45 57 80 50 60 Tlf. +45 80 20 70 30 Tlf. +45 80 20 70 30 Tlf. +45 58 55 90 00 Tlf. +45 54 67 20 00 Tlf. +45 70 23 09 18 Tlf. +45 70 95 70 24 Tlf. +45 29 89 60 00 Tlf. +45 57 87 70 20

Vi vil gerne byde jer rigtig hjerteligt velkommen til Sorø Sø Camping. En campingplads i naturskønne omgivelser - direkte ned til Pedersborg Badesø, og med kun 1,5 km til Sorø Bymidte. Campingpladsen er en familieplads for “børn i alle aldre”, hvor nærvær og hygge er nøgleordene. Afterski I sommerhalvåret åbner vi ”Alpeterrassen” hvor der er mulighed for en kølig gefugtenheimer og tyrolermusik. · Hjemmebagt brød · Isbutik · Bolchekogeri · Sommercafé · Badesø · Kiosk · Hytter og lejligheder We would like to welcome you to Sorø Sø Camping. A campsite in scenic surroundings - directly down by Pedersborg swimming lake, and only 1.5 km from Sorø centre. The campsite is a family place for ”kids of all ages,” where presence and enjoyment are the key words. After-ski In the summer, we open the “Alpen terrace” where one can enjoy a cold “gefugten heimer” and Tyrolean music. · Home baked bread · Ice-cream parlour · Sweets shop · Summer café · Swimming beach · Kiosk · Cabins and apartments

Sorø Sø Camping Udbyhøjvej 10 l 4180 Sorø l Tlf +45 5783 0202 l info@soroecamping.dk l www.soroecamping.dk

38

SORØ2O17


KØBMAND METTE

EHLERS

HAR ALT HVAD DU BEHØVER... • • • • •

FØDEVARER SLAGTER DELIKATESSE VINE ØKOLOGISKE VARER

• TIPS & LOTTO • FRUGT & GRØNT • BAGERI • ØL & VAND • NONFOOD

ÅBNINGSTIDER:

Alle dage...... 08.00 - 20.00

MENY SORØ Ringstedvej 35 · 4180 Sorø Tlf.: +45 57 83 13 55 www.meny.dk


I Sorø centrum ligger byens hotel, Postgaarden. Hotellet har 23 værelser, moderne restaurant og selskabslokaler fra 20-200 personer.

The town’s hotel, Postgaarden, is found in Sorø’s centre. The hotel has 23 rooms, a modern restaurant and banquet facilities for 20-200 people.

Mimmerlund åbner i starten af 2017 som café, med detailudsalg af chauterievarer, et meget stort udvalg af oste, mere end 100 forskellige øl og mange vine. Mimmerlund finder du i gårdhaven på Hotel Postgaarden.

Mimmerlund opens in early 2017 as a café selling charcuterie products, a very large selection of cheeses, more than 100 different beers and many wines. Mimmerlund is located in the courtyard to Hotel Postgaarden.

Postgaarden inviterer indenfor i den gamle ejendom – i en moderne verden – hvor køkkenet tilbyder en dejlig veltilberedt frokostog aftenmenu i Holberg Restauranten.

In a modern world, Postgaarden invites us onto this old property, where the kitchen offers a delicious cooked lunch and dinner menu in Holberg restaurant.

I den nostalgiske restaurant, serverer køkkenchef René de la Cruz, spændende retter med masser af lokale råvarer. Vi vægter en god kvalitet, og gode smagsoplevelser. Vi har et stort udvalg i vine samt øl – alt til fornuftige priser.

In this nostalgic restaurant, the head chef serves René de la Cruz, exciting dishes using lots of local produce. We value good quality and delicious food experiences. We have a large selection of wines and beer - all at reasonable prices.

Im Zentrum von Sorø steht das Hotel der Stadt, Postgaarden. Das Hotel hat 23 Zimmer, ein modernes Restaurant und Gesellschaftsräume für 20 bis 200 Personen. Mimmerlund öffnet Anfang 2017 als Café, mit einem Einzelhandelsverkauf von Chauterie-Artikeln, einer sehr großen Käseauswahl, mehr als 100 verschiedenen Bieren und vielen Weinen. Mimmerlund finden Sie im Hofgarten des Hotels Postgaarden. Postgaarden lädt in das alte Eigentum ein – in eine moderne Welt – in dem die Küche ein herrlich zubereitetes Mittags- und Abendmenü im Restaurant Holberg anbietet. Im nostalgischen Restaurant serviert Küchenchef René de la Cruz interessante Gerichte mit Unmengen an örtlichen Rohwaren. Wir legen Wert auf gute Qualität und gute Geschmackserlebnisse. Wir haben eine große Auswahl an Weinen sowie Bier – alles zu vernünftigen Preisen.

Hotel Postgaarden Sorø Anno 1664

Hotel Postgaarden Sorø · Storgade 25 · DK 4180 Sorø · Telefon +45 57 83 22 22 · Se åbningtider på www.hotelpostgaarden.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.