Forsvarsevne, innovasjon og høyteknologi

Page 53

Hele dette bilaget er utgitt av Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening

Look to Osterøy

~ Since 1957 ~

På innlandsperlen Osterøy ligger de høyteknologiske industribedriftene tett. K. Lerøy Metallindustri AS styrker nå sin posisjon som leverandør til norsk forsvarsindustri. Bak suksessen til K. Lerøy finner en vestlandsk stå-på-vilje, evnen til problemløsning og tidlig fokus på høyteknologi.

I tøff konkurranse signerte bedriften nylig en betydelig kontrakt med Rheinmetall Norway om levering av overlavetter til det norske forsvarets nye «tolvsju»-mitraljøser. K. Lerøy produserer alle mekaniske delene innomhus og står for all montering. – For Rheinmetall Norway er høy kvalitet, konkurransedyktig pris og evnen til å levere i tide det viktigste. Vi la også vekt på å velge en leverandør som forstår utfordringene i bransjen og som vi hadde god erfaring med. Våre to selskaper har jobbet sammen i over 20 år og har utviklet et sterkt samarbeid, kommenterer det tyskeide selskapet. – For oss er langsiktige relasjoner et kvalitetsstempel. Vi ønsker oss flere slike spennende prosjekter, der vi har hånd om hele verdikjeden fra råvare til ferdig testet og godkjent produkt, sier daglig leder Kjell Lerøy. Bedriften har spesialisert seg på produksjon av deler med svært strenge toleransekrav i de fleste materialer. Bedriften har en svært bred kundeportefølje, hvor de største kundegruppene er norsk forsvarsindustri og subsea-næringen. De innovative ostringene jakter hele tiden utfordringer på nye områder. K. Lerøy Metallindustri er helt i front i den teknologiske utviklingen og er vant til kunder som setter høye kvalitetskrav. Industri 4.0 er slett ingen fremtidsvisjon, men godt integrert i den daglige driften. Robotteknologi og digitalisering har gitt produktiviteten et løft, og aldri har bedriften hatt flere folk i arbeid. Dyktige og spesialiserte medarbeidere har mye av æren for veksten. Bedriften selger kunnskap og er stolt av sitt gode renommé. – K. Lerøy Metallindustri har stor kapasitet og står klar til å foredle dine ideer. Look to Osterøy, oppfordrer Kjell Lerøy.

Ett stoppested for kabler – Vi har en stor produksjonsbedrift i Nes i Ådal. Der er vi en hjørnesteinsbedrift på et mindre sted i Ringerike kommune på vei opp mot Valdres, sier Gabrielsen. T&G Elektro har utvidet produksjonslokalene det siste året. Det har blitt mer å gjøre.

Fiber – Vi er en nisjebedrift. Vi lager kabelsystemer, først og fremst forsvarsrelatert. Men vi leverer også til sivile, så når du får fiber inn i huset ditt, kommer fiberkablene sannsynligvis fra oss, forteller han. Aller mest er det militære, elektriske kabler som kommer fra fabrikken i Nes i Ådal. – De inngår i stort sett alt av forsvarsmateriell som produseres i Norge. Om det er missiler eller våpensystemer, så må de ha kabler og kabelsystemer. Så har vi andre store forsvarskunder og for eksempel produksjon av veldige

Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Kablene tåler tøff behandling både over og under vann, og de brukes i alt fra undervannsbåter til satellitter. – Vi har stor verdiskapning i distriktet, sier salgs- og markedssjef Petter Gabrielsen i T&G Elektro. spesielle produkter som blant annet sitter i F-35-flyene, sier Petter Gabrielsen. Bredden er stor. T&G Elektro leverer kabler til bruk både over og under vann. De sitter i satellitter, jagerfly, ubåter, marinefartøyer og stridsvogner. Men én ting har de felles:

Tøffe miljøer – De brukes i veldig tøffe miljøer. Dette er ikke den kabelen du vanligvis kjøper over disk. Kablene tåler mye og kan brukes mange ganger. Feltkabler skal tåle å bli kjørt over, kabler som skal tåle sol, olje, jord eller sand – eller undervannskabler som skal tåle vann og trykk, ramser Gabrielsen opp. Det nye nå er en bærekraft og miljøvennlig fremtid: Vi satser på ISO 14001 miljøsertifisering og solcellepark og reduksjon av miljøavtrykket

Umbilical-kabel fra T&G Elektro på utskytning av et Penguin-missil.

i leverandørkjeden, forteller Petter Gabrielsen. T&G er et familieselskap med over 65 år på nakken. Dagens eiere Ole Martin og Martin Grimsgaard er andre og tredje generasjon.

53


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.