Page 1

0


Σημειώσεις και Ασκήσεις Πληροφορικής για παιδιά … και όχι μόνο! Τεύχος 1

Καλύπτει την ύλη για τις παιδικές πιστοποιήσεις όλων των φορέων

Μαρία Ζάππα – Κασαπίδη Μάιος 2006


Συνοπτικά περιεχόμενα τεύχους 1

Υπολογιστές και ιστορία Βασικός Εξοπλισμός Χρήση του υπολογιστή Ζωγραφική –Επίπεδο 1 Κείμενα –Επίπεδο 1 Υπολογιστικά φύλλα –Επίπεδο 1 Internet Ηλεκτρονική επικοινωνία Εισαγωγή στον Έλεγχο (το πρόγραμμα Drape)

Windows XP – Office 2003


Η ιστορία των υπολογιστών

(Μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία των υπολογιστών)

Μηχανισμός των Αντικυθήρων (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)


Η ιστορία των υπολογιστών

Περιεχόμενα ενότητας

Οι πρώτες προσπάθειες Έλληνες και υπολογιστές Η εξέλιξη, Ch. Babbage Οι πρώτοι υπολογιστές ENIAC Οι υπολογιστές σήμερα


Η ιστορία των υπολογιστών

Από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν οι πρώτες οργανωμένες ομάδες και άρχισαν οι άνθρωποι να συναλλάσσονται μεταξύ τους, δημιουργήθηκε και η ανάγκη για την εκτέλεση διάφορων υπολογισμών. Στην αρχή, χρησιμοποίησαν τα δάχτυλα των ποδιών και των χεριών και στη συνέ χεια βότσαλα, σπόρους από σιτάρι και καλαμπόκι και διάφορα χειροποίητα εργαλεία για να λογαριάΟι Ίνκας χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα από σχοινιά και κόμπους για τους υπολογισμούς τους.

σουν ή να μετρήσουν. Αργότερα εμφανίστηκαν τα πρώτα αριθμητικά σύμβολα.

Άβακας Η πρώτη συσκευή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για την εκτέ λεση υπολογισμών είναι ο άβακας (3000 πχ - Αρχαίοι Έλληνες,

Ρωμαίοι

και Σουμέριοι)

Γύρω στο 600 – 500 π.Χ. οι Κινέ ζοι βελτίωσαν τον άβακα, ο οποίος χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το αριθμήτηριο είναι μια παραλλαγή του άβακα πολύ διαδεδομένη στην Ανατολή και τη Ρωσία.


Η ιστορία των υπολογιστών

Οι πληροφορίες που έχουμε για την αρχαία ελληνική τεχνολογία είναι κυρίως γραπτές. Οι μόνοι μηχανισμοί (ή θραύσματα) που έχουν βρεθεί είναι ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων και ο Βυζαντινός μηχανισμός. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι μια συσκευή αστρονομικών υπολογισμών που χαρακτηρίζεται παγκόσμια ως ο "Αρχαιότερος Υπολογιστής". Κατασκευάστηκε γύρω στο 87 π.Χ. στη Ρόδο και διέθετε 32 οδοντωτά γρανάζια για τις ημερολογιακές κινήσεις και τους αστρολογικούς υπολογισμούς. Κατά τη μεταφορά του στη Ρώμη, το πλοίο βούλιαξε κοντά στα Αντικύθηρα και ανακαλύφθηκε γύρω στα 1900 από ομάδα σφουγγαράδων. Οι διαστάσεις του ήταν 16 x 32 x 9 cm (ίδιες με αυτέ ς ενός σύγχρονου φορητού υπολογιστή). Σήμερα βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο Βυζαντινός ημερολογιακός - αστρονομικός μηχανισμός χρονολογείται γύρω στο 500 μ.Χ. και βρίσκεται από το 1985 στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου

Ανακατασκευή του μηχανισμού των Αντικυθήρων από το νJohn Gleave


Η ιστορία των υπολογιστών

Τον μεσαίωνα, παράλληλα με την εξέ λιξη της επιστήμης των μαθηματικών, επινοήθηκαν μηχανές οι οποίες εκτελούσαν απλές μαθηματικέ ς πράξεις. Πρωτοπόροι θεωρούνται 

Ο Σκοτσέ ζος μαθηματικός Τζων Νέ πιερ (John Napier), ο οποίος το

1617 κατασκεύασε τα "κόκαλα του Νέ πιερ" (συσκευή για πολλαπλασιασμούς) και 

Ο Γάλλος Μπλεζ Πασκάλ (Blaise Pascal), γιος εφοριακού, που το

1642 σε ηλικία 19 ετών επινόησε έ να μηχανισμό για προσθέσεις - την "πασχαλινή". Πέ θανε πολύ νέ ος (σε ηλικία 32 ετών). Μία από τις γλώσσες προγραμματισμού των σημερινών Υπολογιστών φέρει το όνομά του. Charles Babbage - Ada Augusta Ο Τσάρλς Μπάμπατζ (Charles Babbage, 1792-1871), ήταν γόνος πλούσιας οικογέ νειας, μαθηματικός στο πανεπιστήμιο του Cambridge και ιδρυτικό μέ λος της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας. Το 1812, σχεδίασε τον πρώτο του υπολογιστή, τη Διαφορική Μηχανή, και λίγο αργότερα την Αναλυτική Μηχανή, που εκτελούσε υπολογισμούς σύμφωνα με τις οδηγίες του χειριστή της. Ο Τσάρλς Μπάμπατζ ανακάλυψε τις βασικέ ς αρχές του σύγχρονου υπολογιστή έ να αιώνα πριν την ύπαρξη της τεχνολογίας που θα επέτρεπε την κατασκευή του. Δικαίως λοιπόν θεωρείται ο "πατέρας" των υπολογιστών. Βοηθός του ήταν η λαίδη Ada Augusta, θετή κόρη του Λόρδου Βύρωνα, η οποία θεωρείται η πρώτη προγραμματίστρια, επειδή ανέ λυσε τους μηχανισμούς οι οποίοι καθορίζουν τη σειρά εκτέλεσης των εντολών στους σύνθετους υπολογισμούς.


Η ιστορία των υπολογιστών

Με την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού, εμφανιστήκαν και οι πρώτες ηλεκτρομηχανικές υπολογιστικέ ς μηχανέ ς. Στη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέ μου (1940-1945) γίνονται σημαντικές έρευνες στον τομέα των υπολογιστών. Πολλέ ς ομάδες επιστημόνων σε Αμερική και Ευρώπη εργάστηκαν και δημιούργησαν διάφορες υπολογιστικές μηχανές. Οι πιο γνωστές από αυτέ ς ήταν η ομάδα του Lee de Forest, των William Hewlett και David Packard, του John V. Atanasoff, του Konrad Zuse και του καθηγητή Howard Heiken.

ENIAC: Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής

To 1946 κατασκευάστηκε από τους Eckert και Mauchly (Έκερτ και Μότσλι) ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο ENIAC, Ο ENIAC ήταν έ νας πραγματικός γίγαντας και κατανάλωνε μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέ ργειας. Λεγόταν μάλιστα ότι όταν έ μπαινε σε λειτουργία έσβηναν όλα τα φώτα της Δυτικής Φιλαδέλφεια. Είχε μεγάλο όγκο, (καταλάμβανε συνολική επιφάνεια 160 m2) έκανε 5.000 προσθέ σεις ή 500 πολλαπλασιασμούς το δευτερόλεπτο. Εκτελούσε τις εργασίες του με βάση τις οδηγίες - το πρόγραμμα δηλαδή που είχε αποθηκευτεί σε αυτόν.


Η ιστορία των υπολογιστών

Το 1944 ο Μαθηματικός John Von Newman (Βον Νόυμαν) συνέ λαβε την ιδέ α ενός υπολογιστή όπου μαζί με τα δεδομένα θα μπορούσαν να αποθηκευτούν ταυτόχρονα στη μνήμη του και οι οδηγίες για την επεξεργασία τους. Από την έ ννοια του αποθηκευμέ νου προγράμματος ξεπήδησε και η ιδέ α του λογισμικού. Έτσι λοιπόν άρχισε σιγά-σιγά η διάκριση των δύο μερών του υπολογιστή:

του υλικού, δηλαδή του συνόλου των τεχνολογικών του τμημάτων

του λογισμικού, δηλαδή του συνόλου των οδηγιών που κατευθύνουν το υλικό για να λειτουργήσει.

Καθέ να από τα μέρη αυτά ακολούθησε τη δική του εξέλιξη.

Τα πρώτα εμπορικά μοντέλα


Η ιστορία των υπολογιστών

Κατηγορίες υπολογιστών Όπως αναφέ ραμε, οι πρώτοι υπολογιστές ήταν τεράστιοι σε όγκο και πολλοί αργοί σε σχέ ση με τους σημερινούς. Μπορούσαν να τους χειριστούν μόνο ειδικοί επιστήμονες, για λίγες και συγκεκριμέ νες εργασίες. Σήμερα δεν απαιτούνται τόσες πολλές ειδικέ ς γνώσεις και όπως είναι φυσικό δεν χρησιμοποιούμε τον ίδιο τύπο υπολογιστή σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, άλλον υπολογιστή χρειάζεται μια τράπεζα για τις εργασίες της και άλλον χρειαζόμαστε στο σπίτι για να γράψουμε έ να κείμενο. Έτσι, που μπορούμε να κατατάξουμε τους υπολογιστέ ς σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

 

τους μεγάλους υπολογιστές τους μικροϋπολογιστές

Οι μεγάλοι υπολογιστές χρησιμοποιούνται στους κρατικούς οργανισμούς, στις τράπεζες, στις βιομηχανίες κ.ά. όπου δηλαδή υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών. Στην κατηγορία των μικροϋπολογιστών ανήκουν οι υπολογιστέ ς που συναντάμε στα σχολεία, στο σπίτι, στις επιχειρήσεις, στα εργοστάσια, στα γραφεία. α τελευταία χρόνια κατασκευάζονται μικροϋπολογιστέ ς με πολύ μικρές διαστάσεις που μοιάζουν με βαλιτσάκι, και λέ γονται φορητοί γιατί μεταφέ ρονται πολύ εύκολα. Υπάρχουν όμως και ακόμη μικρότεροι υπολογιστέ ς

που

στην παλάμη μας!

χωράνε

μέ σα


9


Τα μέρη του υπολογιστή

Περιεχόμενα Ενότητας

Τι είναι ο υπολογιστής Από τι αποτελείται ο υπολογιστής Μονάδες εισόδου – εξόδου Περιφερειακή μνήμη, μέσα αποθήκευσης Το εσωτερικό του υπολογιστή Λογισμικό Ασκήσεις

Εικόνα από το bbc.co.uk/ict systems


Τα μέρη του υπολογιστή

Οι υπολογιστές, αυτές οι μηχανές που σε πολλούς δίνουν την εντύπωση «έξυπνων όντων» είναι στην πραγματικότητα μια συλλογή από μέταλλο, πλαστικό, καλώδια και ηλεκτρονικά κυκλώματα. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ακόμα εργαλείο στον πλούσιο κατάλογο των εφευρέσεων του ανθρώπου, που έχει σκοπό να τον ξεκουράσει και να τον βοηθήσει να περιορίσει την σπατάλη χρόνου και ενέργειας σε δραστηριότητες που επαναλαμβάνονται συχνά και πολλές φορές είναι βαρετές. Ο υπολογιστής είναι μια από τις πιο χρήσιμες αυτόματες μηχανές. Και αυτό γιατί μπορεί να εκτελέσει πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους εργασίες. Χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή για να: γράφουμε κείμενα ζωγραφίζουμε ακούμε μουσική παίζουμε παιχνίδια σχεδιάζουμε προϊόντα. Είναι χωρίς αμφιβολία μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύματος. Χάρις σ’ αυτόν άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει ο τρόπος εργασίας και ζωής του ανθρώπου. Στα χρόνια που έρχονται, όποιος δεν θα ξέρει να χρησιμοποιεί υπολογιστές θα μοιάζει με εκείνον που δεν ξέρει γράμματα. Στην σημερινή εποχή συναντούμε τον υπολογιστή σε πολλές καθημερινές δραστηριότητες. Μπορείς να αναγνωρίσεις μερικές από αυτές; Γράψε κάτω από κάθε εικόνα τι βλέπεις.


Τα μέρη του υπολογιστή Σε μύθους αρκετών πολιτισμών συναντάμε αναφορές σε «μαγικές μηχανές». Όπως είδαμε στην δεκαετία του 1940 οι μύθοι αυτοί αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα με την κατασκευή του πρώτου υπολογιστή: Μιας μηχανής που έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες πληροφοριών με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια, σύμφωνα πάντα με τις εντολές που δίνει ο άνθρωπος-χειριστής μέσω ενός προγράμματος. Τι σημαίνει όμως επεξεργασία; Ας το δούμε καλύτερα μέσα από μια άλλη γνωστή μας μηχανή, τον Αποχυμωτή !!

Ποια είναι η λειτουργία ενός αποχυμωτή; Βάζουμε μέσα τα φρούτα, τον βάζουμε σε λειτουργία και ύστερα από λίγα λεπτά ( επεξεργασία) έχουμε ένα λαχταριστό ποτήρι χυμό. Στην περίπτωση του υπολογιστή, φυσικά, τα υλικά δεν είναι φρούτα! Είναι τα δεδομένα, δηλαδή στοιχεία που γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο, όπως είναι οι αριθμοί, οι λέξεις, οι εικόνες και οι ήχοι. Μετά από την επεξεργασία των δεδομένων παίρνουμε τις πληροφορίες. ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΞΟΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η εξέλιξη των υπολογιστών και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων, συμβαδίζει με την εξέλιξη της πληροφορικής, δηλαδή της επιστήμης που ασχολείται με την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση των πληροφοριών. Βασικό, αλλά όχι μοναδικό, εργαλείο της επιστήμης αυτής είναι ο υπολογιστής, για τον οποίο δεν τρέφουν όλοι τα ίδια συναισθήματα…


Τα μέρη του υπολογιστή

Ένας υπολογιστής αποτελείται από

 το Υλικό (Hardware), που είναι ότι μπορώ να δω και να αγγίξω, και

 το Λογισμικό (software) που είναι τα προγράμματα του και δεν μπορώ ούτε να τα δω ούτε να τα αγγίξω. To Υλικό είναι συσκευές ή εξαρτήματα, καθένα από τα οποία εκτελεί μία (ή περισσότερες) λειτουργίες, και ανάλογα με το ρόλο της, παίρνει έναν από τους παρακάτω χαρακτηρισμούς:  Μονάδα Εισόδου: Βοηθά στην εισαγωγή δεδομένων στον υπολογιστή.  Μονάδα Κύριας Μνήμης: Είναι ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται προσωρινά τα δεδομένα για την επεξεργασία τους.  Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κεντρικός Επεξεργαστής: Η μονάδα αυτή είναι η καρδιά του υπολογιστή και η δουλεία της είναι η επεξεργασία των δεδομένων.  Μονάδα Εξόδου: Παρουσιάζει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων στη μορφή που έχει ζητήσει ο χρήστης. Άλλες φορές γραπτά, άλλες φορές σαν εικόνες ή ήχους. Οι συσκευές εισόδου και εξόδου που βοηθούν στην επικοινωνία μας με τις μονάδες του συστήματος, (που είναι ο επεξεργαστής και η μνήμη) λέγονται περιφερειακές μονάδες ή περιφερειακά (peripherals).


Τα μέρη του υπολογιστή

1.

Οθόνη Είναι μονάδα εξόδου. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους

είναι το μέγεθος (μετριέται σε ίντσες) και η ανάλυση (resolution), η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των εικονοστοιχείων (pixels).

2.

Το πληκτρολόγιο και ποντίκι Είναι οι βασικές μονάδες εισόδου που μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε με τον υπολογιστή.

3.

O εκτυπωτής Συσκευή εξόδου, για την γραπτή παρου-

σίαση των αποτελεσμάτων μιας εργασίας. Υπάρχουν διάφορα είδη εκτυπωτών που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Τα κυριότερα είναι: οι εκτυπωτές ακίδων, οι εκτυπωτές λέιζερ (laser printers), και τέλος εκτυπωτές ψεκασμού (inkjet). 4.

Ο σαρωτής (scanner). Μονάδα εισόδου που μας επιτρέπει να

εισάγουμε εικόνες ή κείμενα για να τα επεξεργαστούμε και να τα αποθηκεύσουμε. 5.

Το μόντεμ (modem). Συσκευή εισόδου και εξόδου απαραίτητη για την σύνδεσή

μας στο internet. Άλλες μονάδες εισόδου είναι το χειριστήριο (joystick), το μικρόφωνο, και η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ενώ τα ηχεία και τα ακουστικά είναι μονάδες εξόδου.


Τα μέρη του υπολογιστή

Μέσα αποθήκευσης – Μονάδες μέτρησης Εκτός από την κύρια μνήμη υπάρχει και η περιφερειακή μνήμη, υλικά δηλαδή στα οποία μπορεί να γίνει εγγραφή, τα οποία ονομάζονται περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης. Η χωρητικότητα των μέσων αποθήκευσης μετριέται σε Bytes. Το Bit είναι η μικρότερη μονάδα αποθήκευσης, Αμέσως μετά έχουμε το Byte που είναι ίσο με 8 bits, και το Kb (Kilobyte) ίσο με 1024 bytes. Ακολουθούν τα πολλαπλάσιά τους Mb (Megabyte), Gb (Gigabyte) και Tb (Terabyte). Τα περιφερικά μέσα αποθήκευσης, με σειρά χωρητικότητας είναι: 1. Ο σκληρός δίσκος.( Hard Disc Drive = C =) Είναι μόνιμα τοποθετημένος στον Η/Υ, είναι μέσο αποθήκευσης μεγάλης ποσότητας δεδομένων. 2. DVD (χωρητικότητα 5-7 Gb)

3. CD (χωρητικότητα 700 Mb)

4. Oι δισκέτες (Floppy Discs = A =1,44 Mb)


Τα μέρη του υπολογιστή

1. Η μητρική πλακέτα έχει υποδοχές και εκεί συνδέονται ο επεξεργαστής, η Κύρια μνήμη, οι κάρτες και ο σκληρός δίσκος. 2. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ-CPU). Είναι «το μυαλό» του υπολογιστή, ελέγχει όλες τις μονάδες που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν και είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών. Όπως φανερώνει το όνομά της επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί. 3. Ο σκληρός δίσκος (HDD) « C ». Είναι το βασικό μέσο αποθήκευσης στον υπολογιστή μας. 4. Η κύρια μνήμη η οποία είναι απευθείας συνδεδεμένη με την ΚΜΕ και αποτελείται από: 

Τη μνήμη RAM (Random Access Memory = μνήμη τυχαίας προσπέλασης) εκεί

αποθηκεύεται προσωρινά η εργασία μας και χάνεται αν κλείσουμε τον Η/Υ χωρίς να την σώσουμε σε άλλο μόνιμο μέσο αποθήκευσης. 

Τη μνήμη ROM (Read-only Memory= μόνο για ανάγνωση), δηλ. δεν μπορούμε

να γράψουμε σ’ αυτή. Περιέχει εντολές και δεδομένα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε π.χ. για το άνοιγμα του υπολογιστή. 5.

Τροφοδοτικό Όλες οι μονάδες παίρνουν ρεύμα από το τροφοδοτικό το οποίο

αλλάζει την τάση τροφοδοσίας του δικτύου από 220V σε χαμηλότερη κατάλληλη για τα διάφορα ηλεκτρονικά κυκλώματα της μητρικής πλακέτας .


Τα μέρη του υπολογιστή

Λογισμικό είναι όλα τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούμε για να … καταφέρει ο υπολογιστής να εκτελέσει την εργασία που θέλουμε. Να θυμάστε ότι ακόμα και αν έχουμε αγοράσει το πιο ακριβό Υλικό που βρήκαμε, δεν θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε αν δεν αγοράσουμε και εγκαταστήσουμε Λογισμικό. Το πρόγραμμα που μας είναι απολύτως απαραίτητο και αυτό πρέπει να εγκαταστήσουμε πρώτο στον υπολογιστή μας είναι το Λειτουργικό. Όπως λέει και το όνομά του με αυτό λειτουργεί ο υπολογιστής. Στις μέρες μας, το πιο διαδεδομένο Λειτουργικό είναι τα Windows XP της εταιρείας Microsoft. Ένα άλλο πολύ γνωστό λειτουργικό σύστημα είναι το Linux. Η εικόνα πιο κάτω όμως, μας δείχνει ότι οι χρήστες προτιμούν τα windows.

Και αυτό γιατί είναι πολύ εύκολο για τον κάθε ένα από εμάς να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί τα windows ως λειτουργικό σύστημα, ακόμα και αν δεν ξέρει τίποτε από υπολογιστές! Οι εικόνες θα δει μόλις τον ανοίξει, θα είναι «φιλικές» και με μερικά μόνο κλικ θα καταφέρει να επικοινωνήσει με το μηχάνημά του.


Ασκήσεις 1. Γράψε το όνομα κάτω από κάθε συσκευή ή εξάρτημα του υπολογιστή

18


2. Βάλε Χ στην σωστή στήλη για κάθε συσκευή

Συσκευές

Πληροφορία Είσοδος

Επεξεργασία Αποθήκευση

Έξοδος

CPU Μνήμη RAM Σκληρός δίσκος Δισκέτα Οθόνη Πληκτρολόγιο Ηχεία Εκτυπωτής Μόντεμ Ποντίκι CD-ROM 3. Απάντησε στις Ερωτήσεις 3.1 Μπορείς να εξηγήσεις τι είναι η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας; __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3.2 Ποια είναι τα προσωρινά και ποια τα μόνιμα μέσα αποθήκευσης. Προσωρινά

Μόνιμα

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3.3 Για μεγαλύτερη ευκολία θα προτιμούσες να εργάζεσαι .......... και γιατί; α.

με

δισκέτες

β.

με

CD-ROM

19

γ.

με

σκληρό

δίσκο


3. Σπάσε τον κώδικα

Οι λέξεις που ακολουθούν είναι γραμμένες με ένα μυστικό κώδικα! Τον Κώδικα Da Vinci1. Σπάσε τον κώδικά και γράψε δίπλα την λέξη που βρήκες. Όλες οι λέξεις αφορούν τα μέρη του υπολογιστή. ατεκσιδ ……………………………………………………………………………………………….. ςορηλκσ_ςοκσιδ ……………………………………………………………………………………. ςητσαγρεξεπε ………………………………………………………………………………………... ημηνμ ………………………………………………………………………………………………….. οιγολορτκηλπ ………………………………………………………………………………………… ηνοθο ………………………………………………………………………………………………….. ικιτνοπ ………………………………………………………………………………………………… ηκιρτημ ατεκαλπ …………………………………………………………………………………….

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΑΞΗ:

Βρείτε εικόνες που να δείχνουν την εξέλιξη των υπολογιστών καθώς και διάφορους τύπους σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων. Να δημιουργηθεί κολλάζ και να τοποθετηθεί στην αίθουσα.

1

O Leonardo Da Vinci, ο ιδιόρρυθμος αλλά και μεγαλοφυής Ιταλός αρχιτέκτονας, ζωγράφος, γλύπτης, μουσικός, εφευρέτης, μηχανικός, ανατόμος, γεωμέτρης και επιστήμονας που έζησε την περίοδο της Αναγέννησης, χρησιμοποιούσε στις σημειώσεις του την ανάποδη γραφή.

20


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή

Περιεχόμενα ενότητας

Άνοιγμα του υπολογιστή, επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών, μενού έναρξη Ποντίκι Πληκτρολόγιο Παράθυρα και παράθυρα διαλόγου Αρχεία και φάκελοι Αποθήκευση και εκτύπωση

22


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή

Όπως κάθε συσκευή, έτσι και ο υπολογιστής για να ξεκινήσει πρέπει να πιέσουμε ένα κουμπί! Το κουμπί τροφοδοσίας. Στην αρχή, γίνονται αυτόματα (χωρίς την συμμετοχή μας) ορισμένες απαραίτητες εργασίες στον υπολογιστή, που διαρκούν για μικρό χρονικό διάστημα. Συγχρόνως στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες για την εξέλιξη των εργασιών αυτών και για τη σύνθεση του υπολογιστή μας. Αν όλα εξελιχτούν ομαλά, τότε σε λίγα δευτερόλεπτα εμφανίζεται στην οθόνη … Η Επιφάνεια Εργασίας Είναι η πρώτη εικόνα που βλέπουμε μόλις ανοίξουμε τον υπολογιστή μας. Εμφανίζει με εικονίδια τους βασικούς φακέλους του Η/Υ μου, καθώς και τους φακέλους και τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιώ συχνότερα και θέλω να τα βρίσκω αμέσως. Στην επιφάνεια εργασίας υπάρχουν επίσης το κουμπί της Έναρξης του υπολογιστή, τα εικονίδια της γλώσσας, της ώρας και διαφόρων βοηθητικών προγραμμάτων που έχουμε εγκαταστήσει στον υπολογιστή μας και η γραμμή των εργασιών.

Για να αλλάξω εικόνα: Δεξί κλικ > ιδιότητες > Επιφάνεια εργασίας > επιλέγω εικόνα > οκ

Εικονίδια προγραμμάτων και φακέλων

Αλλαγή γλώσσας Ημερομηνία/ ώρα Ένταση ήχου Βοηθητικά προγράμματα

Κουμπί για το μενού Έναρξη

23


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή Επεξήγηση βασικών εικονιδίων της επιφάνειας εργασίας 1. Tα έγγραφά μου: Ο βασικός φάκελος για την αποθήκευση των εγγράφων μας. 2. Ο υπολογιστής μου: Εδώ μπορούμε να δούμε τι περιέχει ο υπολογιστής μας, τι περιφερειακές μονάδες έχουμε συνδέσει και τα κοινόχρηστα έγγραφά μας. 3. Θέσεις δικτύου: Εάν υπάρχει δίκτυο από εδώ μπορούμε να δούμε τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι. 4. Κάδος Ανακύκλωσης: Εδώ στέλνουμε τα αρχεία και τους φακέλους που έχουμε διαγράψει. Παραμένουν στον κάδο και μπορούμε να τα επαναφέρουμε μέχρι να τον αδειάσουμε. 5. Internet Explorer: Για την περιήγησή μας στο internet

Μερικές εργασίες που μπορώ να κάνω στην επιφάνεια εργασίας για να την …. τακτοποιήσω. Α. Με δεξί κλικ σε κενό σημείο στην επιφάνεια εργασίας μπορώ να τακτοποιήσω με διαφορετική σειρά τα εικονίδια, να δημιουργήσω νέα, ή να διαγράψω κάποιο από αυτά. Β. Επίσης με δεξί κλικ και επιλέγοντας από το μενού που εμφανίζεται τις ιδιότητες μπορώ να αλλάξω 1) το φόντο της οθόνης, (με δεξί κλικ >ιδιότητες > επιφάνεια εργασίας > και, ή διαλέγω Φόντο από τα προεπιλεγμένα ή πάω αναζήτηση > διερεύνηση σε (βρίσκω την εικόνα που έχω αποθηκεύσει, την επιλέγω και > εφαρμογή ή άνοιγμα 2) την μορφή των παραθύρων, (τι χρώμα θα έχουν και τι γραμματοσειρά ) 3) να ορίσω θέμα για την προφύλαξη της οθόνης ή διαλέγοντας ένα από τα προεπιλεγμένα ή δημιουργώντας ένα δικό μου ( για να γράψω ένα δικό μου επιλέγω Μήνυμα > και στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογώ το μήνυμά μου. 4) να κάνω ρυθμίσεις που αφορούν την φωτεινότητα και την ευκρίνεια της οθόνης

24


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή H γραμμή εργασιών

Στο κάτω μέρος της οθόνης της επιφάνειας εργασίας υπάρχει η γραμμή εργασιών, που περιλαμβάνει 1. αριστερά το κουμπί Έναρξη, 2. στο κέντρο εμφανίζονται τα ανοικτά παράθυρα με πιο σκούρο το ενεργό παράθυρο 3. δεξιά μας βλέπουμε την ώρα, διάφορες εφαρμογές που έχουμε εγκαταστήσει πχ πρόγραμμα antivirus, και την γλώσσα στην οποία δουλεύουμε. Το μενού Έναρξη Από το κουμπί Έναρξη τρεις εντολές πρέπει να ξέρω να χρησιμοποιώ καλά 1. Τα Προγράμματα: Από εδώ μπορώ να δω όλα τα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή μου, και να διαλέξω ποιο θέλω να χρησιμοποιήσω. Αν θέλω δηλαδή να ζωγραφίσω θα πάω στην Έναρξη, από εκεί στα Προγράμματα, θα ακολουθήσω την μπλε γραμμή και θα πάω δίπλα στον κατάλογο που θα εμφανιστεί και θα σταθώ λίγο στα Βοηθήματα. Από εκεί (χωρίς να σηκώσω το ποντίκι μου) θα πάω δίπλα στον καινούργιο ποιο μικρό κατάλογο που άνοιξε και θα πατήσω στην Ζωγραφική. Το ίδιο πρέπει να κάνω για όποιο πρόγραμμα θέλω ν’ ανοίξω. 2. Σβήσιμο Υπολογιστή: Από εδώ, και μόνο από εδώ σβήνουμε τον Υπολογιστή μας! 3. Βοήθεια και υποστήριξη: Και τίποτε άλλο να μην ξέρω να χρησιμοποιώ σε ένα υπολογιστή, πρέπει να ξέρω να ζητάω … Βοήθεια. Αν θέλω να κάνω κάτι και δεν γνωρίζω τον τρόπο, επιλέγω Βοήθεια και στο παράθυρο που ανοίγει γράφω στο ειδικό πλαίσιο την ερώτηση μου με απλά λόγια και σωστά πχ Αντιγραφή αρχείου σε δισκέτα. Από τις απαντήσεις που θα εμφανιστούν από κάτω διαλέγω αυτή που ταιριάζει και με διπλό κλικ την εμφανίζω στο διπλανό παράθυρο. 25


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή

Το ποντίκι, η συσκευή με την οποία επικοινωνούμε με τον υπολογιστή μας, έχει στο πάνω μέρος του συνήθως δύο κουμπιά, και στο κάτω μέρος του μια μπίλια ή ένα φωτάκι. Κουνώντας το πάνω σε μια ειδική επιφάνεια (mouse pad) ή απλώς στην επιφάνεια του γραφείου, η μπίλια ή το φωτάκι μεταδίδουν την κίνηση για να κινηθεί ο δείκτης του ποντικιού. Ο δείκτης αυτός μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές. Οι πιο συνηθισμένες είναι η κλεψύδρα (πρέπει να περιμένω να ολοκληρώσει ο υπολογιστής τις εργασίες που κάνει), η απλή γραμμή που μου δείχνει που γράφω και το λευκό βέλος  , που δημιουργείται όταν οδηγώ τον δείκτη έξω από τα περιθώρια της σελίδας και επιλέγει τις γραμμές κοντά από τις οποίες περνάει. Οι τρεις βασικές ενέργειες που μπορούμε κάνουμε με το ποντίκι είναι: Απλό αριστερό κλικ (click): Δείχνουμε με το δρομέα του ποντικιού ένα συγκεκριμένο σημείο στην οθόνη του υπολογιστή και πατάμε το κουμπί επιλογής του ποντικιού (αριστερό) για να επιλέξουμε κάτι. Διπλό αριστερό Κλικ (double click): Δείχνουμε με το δρομέα του ποντικιού ένα σημείο στην οθόνη του υπολογιστή και πατάμε δύο φορές το αριστερό κουμπί. Διπλό κλικ σημαίνει επιλογή και άνοιγμα του αρχείου ή του φακέλου. Δεξί κλικ: Το χρησιμοποιούμε για να βρούμε πιο εύκολα κάποιες εντολές. Όταν εντοπίσουμε αυτή που θέλουμε την επιλέγουμε με ένα απλό αριστερό κλικ. Σύρε και άφησε (drag and drop): Δείχνουμε με το δρομέα του ποντικιού ένα αντικείμενο στην οθόνη, πατάμε το αριστερό κουμπί του ποντικιού και κρατώντας το πατημένο το σύρουμε σε ένα άλλο σημείο της οθόνης. Εκεί ελευθερώνουμε το κουμπί. Ποντίκια κυκλοφορούν πολλά στην αγορά ( Υπάρχουν και … ασύρματα ποντίκια).

Το ποντίκι επινόησε το 1964 ο Doug Engelbart

26


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή

Το πληκτρολόγιο το χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε με τον υπολογιστή πατώντας τα διάφορα πλήκτρα του. Στο πληκτρολόγιο, διακρίνουμε τις ακόλουθες τρεις βασικές περιοχές: Εδώ γράφουμε τα γράμματα, αριθμούς, βάζουμε τόνους και τελείες ή κόμματα.

Εδώ γράφουμε μόνο αριθμούς

Τα πλήκτρα αυτά ονομάζονται ειδικών λειτουργιών και τα χρησιμοποιούμε για να εκτελέσουμε ειδικές εργασίες σε διάφορα προγράμματα. Πχ Στις παρουσιάσεις με το f5 κάνουμε την προβολή. Εξοικείωση με το πληκτρολόγιο  Γράμματα, αριθμοί και σύμβολα Για να γράψουμε ένα κείμενο στον υπολογιστή, πρέπει να πατήσουμε τα πλήκτρα με τους αντίστοιχους χαρακτήρες. Τέτοια πλήκτρα με γράμματα, αριθμούς, σημεία στίξεως(«!», «.» κ.ά.) και διάφορα σύμβολα (@,# κ.ά.), βρίσκονται στο κεντρικό κομμάτι του πληκτρολογίου. Για να εμφανίσουμε τα γράμματα ή τους αριθμούς ή τα σημεία στίξης αρκεί να πατήσουμε τα αντίστοιχα πλήκτρα. Σε όσα πλήκτρα υπάρχουν δύο σύμβολα, το πάτημα του πλήκτρου εμφανίζει στην οθόνη το σύμβολο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του. Αν θέλουμε να εμφανίσουμε τα σύμβολα που βρίσκονται στο πάνω μέρος των πλήκτρων, αρκεί να πατήσουμε το αντίστοιχο πλήκτρο, έχοντας πατημένο το Shift. 27


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή  Κενά ανάμεσα στις λέξεις και αλλαγή γραμμής Όταν γράφουμε στο χαρτί για να ξεχωρίσουμε δύο λέξεις αφήνουμε ένα κενό ανάμεσα τους. Το ρόλο αυτό στον υπολογιστή έχει το μεγάλο πλήκτρο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου και ονομάζεται πλήκτρο διαστήματος (SPACE BAR). Όταν πατήσουμε το πλήκτρο αυτό, εμφανίζεται στην οθόνη ένα κενό. Πρέπει όμως να το πατάμε μόνο μία φορά. Όταν γράφουμε και τα γράμματα φθάσουν στην άκρη δεξιά (δεξί περιθώριο) αλλάζουν σειρά μόνα τους. Αν θέλουμε εμείς να αλλάξουμε σειρά για μια καινούργια παράγραφο πατάμε το πλήκτρο enter. Αν όμως θέλουμε να αλλάξουμε σειρά χωρίς να αλλάξουμε παράγραφο πατάμε μαζί τα πλήκτρα shift και το enter.  Κείμενο με κεφαλαία. Με το πληκτρολόγιο συνήθως γράφουμε μικρά γράμματα. Παρόλα αυτά, πατώντας το πλήκτρο <Caps Lock> που είναι στα αριστερά μας μπορούμε να γράψουμε με κεφαλαία. Ξεκινήστε το πρόγραμμα WordPad (Έναρξη > Όλα τα Προγράμματα > Βοηθήματα > Word

Pad)

και

γράψτε

με

κεφαλαία

γράμματα

τις

φράσεις

«ΑΡΧΙΖΩ

ΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» και «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ»

 Πληκτρολόγηση ελληνικού - λατινικού κειμένου. Αλλαγή γλώσσας. Στον Η/Υ μπορούμε να χρησιμοποιούμε διάφορες γλώσσες για να γράψουμε ένα κείμενο. Αν πατήσουμε μαζί τα αριστερά πλήκτρα <Alt>+ <Shift> αλλάζει η γλώσσα του πληκτρολογίου από ελληνικά σε αγγλικά, ή από αγγλικά σε ελληνικά). Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, χρησιμοποιώντας το εικονίδιο επιλογής της γλώσσας που υπάρχει κάτω δεξιά στη γραμμή εργασιών του Η/Υ.

28


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή

 Τονισμός Πώς τονίζω τις διάφορες λέξεις; Για να τονίσετε ένα γράμμα (φωνήεν) πρέπει : 1. να πατήσετε και να αφήσετε αμέσως το πλήκτρο του τόνου δίπλα στο πλήκτρο Λ –L (αυτό με το ερωτηματικό) 2. να πατήσετε το φωνήεν που θέλετε να τονίσετε  Φωνήεντα με διαλυτικά, διαλυτικά και τόνο. Για να γράψετε ένα φωνήεν με διαλυτικά, πατήστε μια φορά τα πλήκτρα <Shift> + το πλήκτρο του τόνου και μετά το φωνήεν που θέλετε να γράψετε με διαλυτικά. Για να παραγάγετε ένα φωνήεν με τόνο και διαλυτικά, πατήστε μια φορά το συνδυασμό των πλήκτρων δεξί Alt + το πλήκτρο του τόνου και μετά το φωνήεν που θέλετε να παραχθεί με διαλυτικά και τόνο. Γράψτε τις ακόλουθες φράσεις, όπως ακριβώς τις βλέπετε. «Σήμερα θα εξοικειωθείτε με το πληκτρολόγιο. Θα μάθετε πως γράφουμε τις λέξεις που έχουν διαλυτικά πχ γαϊδούρι, παϊδάκια κλπ Θα μάθετε επίσης να γράφετε Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες (Greek and English) και να τονίζετε τα φωνήεντα, να βάζετε διαλυτικά και διαλυτικά με τόνο ταυτόχρονα. π χ. ά ό ύ έ ώ ϊ ϋ ΐ ΰ »  Το ερωτηματικό, η άνω κάτω τελεία, τα εισαγωγικά και το σύμβολο του Ευρώ Για να εμφανίσουμε το ερωτηματικό πατάμε το πλήκτρο με το Q, ενώ για να εμφανιστεί η άνω και κάτω τελεία, πατάμε το συνδυασμό των πλήκτρων shift και Q. Για να εμφανίσουμε τα εισαγωγικά πατάμε τον συνδυασμό Shift και συγχρόνως το πλήκτρο. Για να βάλετε το σύμβολο του Ευρώ (€) σε κάποιο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό των πλήκτρων δεξί ALT (ελληνικό πληκτρολόγιο) και Ε.

 ∆ιαγραφή χαρακτήρων Για να διαγράψουμε χαρακτήρες χρησιμοποιούμε τα πλήκτρα Backspace ή Delete . Με το πρώτο διαγράφουμε 29


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή τον χαρακτήρα που βρίσκεται αριστερά από το σημείο εισαγωγής, ενώ με τον δεύτερο το χαρακτήρα που βρίσκεται δεξιά του.  Τα πλήκτρα με τα βέλη Τα τέσσερα αυτά πλήκτρα αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα και βρίσκονται στο δεξί μέρος του πληκτρολογίου και τα χρησιμοποιούμε για να μετακινούμε το σημείο εισαγωγής ανάμεσα στους χαρακτήρες, κατά μία θέση κάθε φορά προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος τους. Έτσι μπορούμε να μεταφέρουμε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο του κειμένου, για να κάνουμε διορθώσεις. Εξάσκηση Ας κάνουμε τώρα λίγη εξάσκηση! Αν κάνουτε λάθη δεν πειράζει. Θα τα διορθώσετε. Πως; Απλά θα χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα με τα βέλη για να πάτε δίπλα στο λάθος να το σβύσετε με το backspace (σβύνει προς τα αριστερά) ή to delete(σβύνει προς τα δεξιά), να γράψετε το σωστό και να φύγετε πάλι με τα βέλη. Ένας άλλος τρόπος είναι να κάνετε δεξί κλικ μέσα στην λέξη και από το μικρό παράθυρο (μενού) που θα εμφανιστεί δίπλα πρέπει εσείς να κάνετε κλικ στην σωστή λέξη. Ξεκινήστε το πρόγραμμα WordPad (Έναρξη > Όλα τα Προγράμματα > Βοηθήματα > Word Pad) και Πληκτρολογήστε το Αλφάβητο μερικές φορές, μέχρι να μάθετε που βρίσκεται το κάθε γράμμα Πληκτρολογήστε μια λέξη για κάθε γράμμα του αλφάβητου (πχ Α-άλογο, Β-βουνό κλπ) Πληκτρολόγησε με την σειρά όλους τους αριθμούς όπως έκανες με τα γράμματα. 1, 2, Γράψτε μερικές φορές το όνομά σας με μικρά και κεφαλαία γράμματα Γράψε κάτι για σένα και την οικογένειά σου. Γράψτε μια μικρή ιστορία, για μια καλοκαιρινή περιπέτεια. 30


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή

Όταν διαβάζουμε, απλώνουμε πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ανοίγουμε αυτά που χρειαζόμαστε και κλείνουμε κάποια άλλα που δεν τα χρειαζόμαστε πλέον ή τα αφήνουμε όλα ανοικτά … Με παρόμοιο τρόπο εργαζόμαστε και στον υπολογιστή, όπου μπορούμε να κάνουμε πολλές δουλειές συγχρόνως. Όμως κάθε μια από αυτές πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα από τις άλλες. Γι’ αυτό εμφανίζεται στην οθόνη μέσα σε ένα δικό της χώρο, που ονομάζεται παράθυρο. Κάντε μια δοκιμή. Πατήστε δύο φορές στο εικονίδιο Τα έγγραφά μου που είναι στην επιφάνεια εργασίας. Αμέσως θα ανοίξει ένα «παράθυρο» μέσα στο οποίο θα δείτε τα περιεχόμενα του φακέλου σας Tα έγγραφά μου. Όπως πάνω στο γραφείο μου μπορώ να έχω ανοικτά πολλά βιβλία, έτσι και στον υπολογιστή μου μπορώ να έχω ανοικτά πολλά παράθυρα, αλλά θα δουλεύω κάθε φορά μόνο σε ένα από αυτά. Στο «ενεργό παράθυρο». Τα παράθυρα μπορώ να τα μεγαλώσω να τα κρύψω για όση ώρα δεν τα χρησιμοποιώ ή να τα κλείσω. Στην μπλε γραμμή που είναι πάνω-πάνω σε κάθε παράθυρο (λέγεται «γραμμή τίτλου» επειδή περιέχει τον τίτλο του εγγράφου μας ή του φακέλου στον οποίο είμαστε) υπάρχουν δεξιά τρια κουμπιά. Δείτε τι κάνει το κάθε ένα. το κρύβω (ελαχιστοποίηση)

κλείνω το παράθυρο= κλείνω το πρόγραμμα

του αλλάζω μέγεθος

Για να αλλάξουμε θέση πάνω στην οθόνη σε ένα ανοικτό παράθυρο, πρέπει να το πιάσουμε με τον δείκτη του ποντικιού από την γραμμή τίτλου, και να το σύρουμε με πατημένο το αριστερό πλήκτρο στην θέση που θέλουμε. Μόλις … φθάσουμε αφήνουμε το πλήκτρο του ποντικιού.

31


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή Για να το αλλάξω μέγεθος το τραβάω … όπως δείχνουν τα βέλη στην διπλανή εικόνα, με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μου. Ο χώρος που έχω για να γράψω σε ένα παράθυρο, είναι μεγάλος. Για να τον δω όλο χρησιμοποιώ τις «μπάρες κύλισης»

Εμφανίζονται πάνω από όλα τα υπόλοιπα παράθυρα, συνήθως δεν επιτρέπουν την αλλαγή του μεγέθους τους. Εξαφανίζονται μόνο αφού δώσουμε μια εντολή για την εκτέλεση μιας εργασίας. Τα πιο γνωστά, αυτά που συναντάμε κάθε μέρα είναι το παράθυρο διαλόγου της αποθήκευσης και το παράθυρο διαλόγου της εκτύπωσης.

32


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή

Χρησιμοποιώντας το σύρσιμο (Drag and Drop) μετακινήστε τα εικονίδια της επιφάνειας εργασίας του Η/Υ έτσι ώστε να ανακατευτούν. Κατόπιν βάλτε τα πάλι σε τάξη (ερευνήστε όλους τους πιθανούς τρόπους) Αλλάξτε την εικόνα στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ με κάποια άλλη. Ορίστε νέο θέμα για την προφύλαξη της οθόνης. Ξεκινώντας από το εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου δείτε τα περιεχόμενα των αποθηκευτικών σας μέσων. Κάντε το ίδιο πατώντας το πλήκτρο με το παραθυράκι των Windows (ανάμεσα στο Ctrl και στο Alt ) και το Ε. Περιηγηθείτε από το Μενού έναρξη σε όλα τα Προγραμμάτα του υπολογιστή σας. Προσέχτε τα διάφορα μενού και υπομενού που εμφανίζονται κάθε φορά που σταματάτε πάνω σε κάποιο πρόγραμμα.

Γνωρίζετε τι είναι αυτά τα σχεδιάκια; Βάλτε ένα από αυτά να σας κάνει παρέα και να σας συμβουλεύει! ( Η διαδρομή είναι: Μενού Βοήθεια > Εμφάνιση του βοηθού του Office)

33


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή

Που πάνε όλα αυτά που γράφουμε ή Ζωγραφίζουμε; Όταν τελειώνουμε μια εργασία την «Αποθηκεύουμε» σε ένα αποθηκευτικό μέσο πχ στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή σε μια δισκέτα. Φαντάσου ότι ο υπολογιστής είναι ντουλάπι με συρτάρια που τα ανοίγουμε βλέπουμε τα περιεχόμενα και συμπληρώνουμε καινούργια. Κάθε συρτάρι (αποθηκευτικό μέσο) περιέχει φακέλους. Κάθε φάκελος περιέχει ένα ή περισσότερα αρχεία. Οι περισσότερες εφαρμογές προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά μου». Αν όμως αποθηκεύουμε όλες τις εργασίες μας στο φάκελο αυτό, μετά από λίγο καιρό δεν θα είναι εύκολο να τις εντοπίσουμε για να τις επεξεργαστούμε. Γι’ αυτό καλό είναι να αποθηκεύουμε τις εργασίες μας, σε διαφορετικούς φακέλους, στους οποίους να δίνουμε ονόματα ανάλογα με το θέμα που περιέχουν. Για παράδειγμα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα φάκελο για τα κείμενα με το όνομα «Κείμενα», ένα για τις ζωγραφιές με το όνομα «Εικόνες» κλπ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δημιουργήσουμε ένα φάκελο. Ο πιο απλός είναι να κάνουμε δεξί κλικ εκεί που θέλουμε να δημιουργήσουμε τον φάκελο, να επιλέξουμε Δημιουργία > Φάκελος > να δώσουμε όνομα στον φάκελο που δημιουργήσαμε.

Ένας φάκελος μπορεί να έχει μέσα εκτός από αρχεία και άλλους φακέλους, τους υποφακέλους, οι οποίοι με την σειρά τους θα έχουν μέσα αρχεία ή φακέλους, έτσι ώστε αν τους δούμε όλους μαζί να μοιάζουν με ένα δένδρο.

34


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή Διαχείριση αρχείων και φακέλων Πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι τα αρχεία που έχουμε αποθηκεύσει είναι σε λάθος φάκελο ή ο φάκελος είναι σε λάθος μέρος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μετακινήσουμε ένα αρχείο ή ένα φάκελο. Ο πιο απλός τρόπος είναι να τα επιλέξουμε (κλικ αριστερό) και από το μενού Επεξεργασία να επιλέξουμε Αποκοπή (για την μετακίνηση) ή αντιγραφή αν θέλουμε το ίδιο αρχείο ή ό ίδιος φάκελος να υπάρχει σε δύο μέρη. Κατόπιν πηγαίνουμε στον φάκελο που θέλουμε να τα τοποθετήσουμε και από το μενού Επεξεργασία επιλέγουμε Επικόλληση. Οι δύο εικόνες που ακολουθούν μας δείχνουν πια είναι η διαφορά της αντιγραφής και της αποκοπής (μεταφοράς). Μπορείς να το γράψεις με δικά σου λόγια δίπλα; _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

Τα αρχεία και οι φάκελοι έχουν όνομα! Τους το δίνουμε όταν τα δημιουργούμε. Υπάρχει όμως μια διαφορά… Τα ονόματα των αρχείων έχουν δύο τμήματα που τα χωρίζει μια τελεία. Το πρώτο μέρος είναι το όνομα τους και μετά την τελεία υπάρχουν τρία γράμματα (πάντα στα Αγγλικά), η επέκταση, που μας δείχνει με ποια εφαρμογή, ποιο πρόγραμμα δηλαδή δημιουργήθηκαν. Πχ η εργασία που γράψαμε για την ιστορία μπορεί να έχει όνομα Η επανάσταση.doc, μια άσκηση στο Excel μπορεί να λέγεται Μισθοδοσία.xls και η ζωγραφιά που δημιούργησα στο πρόγραμμα Ζωγραφικής Τα καράβια.jpg Τα ονόματα των φακέλων είναι πιο απλά … έχουν μόνο όνομα, όχι επέκταση πχ Τα έγγραφά μου, Οι εικόνες μου, Τα τραγούδια μου κλπ 35


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή

Εάν έχω γράψει λάθος το όνομα του αρχείου ή του φακέλου με δεξί κλικ μπορώ να τα μετονομάσω (να τους αλλάξω όνομα). Τα αρχεία ή τους φακέλους μπορώ επίσης να τα διαγράψω (με δεξί κλικ > Διαγραφή) και αν αλλάξω γνώμη να τα επαναφέρω, ανοίγοντας τον Κάδο Ανακύκλωσης που είναι στην επιφάνεια του υπολογιστή μου και επιλέγοντας Επαναφορά.

Στην εικόνα που ακολουθεί υπάρχουν ανακατεμένα Αρχεία διαφόρων τύπων και φάκελοι. Γράψε τα ξεχωριστά στις στήλες πιο κάτω.

Αρχεία

Φά-

κελοι

36


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή

Όταν εργάζομαι στον υπολογιστή πρέπει κατά διαστήματα να αποθηκεύω την εργασία μου, διότι αν συμβεί κάτι απρόοπτο (πχ μια διακοπή ρεύματος), θα την χάσω. Για να αποθηκεύσω μια καινούργια εργασία μου (κείμενο ή ζωγραφιά) επιλέγω από το μενού Αρχείο την εντολή Αποθήκευση ως. Θα ανοίξει το εξής παράθυρο διαλόγου

1

2

Δύο πράγματα πρέπει να προσέξω. 1. Να βρω τον σωστό φάκελο μέσα στον οποίο θα αποθηκεύσω την εργασία μου (1), και 2. Να της δώσω ένα όνομα που να μου θυμίζει τι είναι (2). Αν ονομάζω όλες τις εργασίες Έγγραφο 1, Έγγραφο 2 κλπ, δεν θα θυμάμαι τι θέμα έχει.

37


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή

Δεν υπάρχει τίποτε πιο ευχάριστο στο τέλος του μαθήματος από το να δούμε τυπωμένα τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Για να τυπώσουμε μια εργασία από το μενού Αρχείο επιλέγουμε Εκτύπωση και βλέπουμε αυτό το παράθυρο διαλόγου

2

3 1

Επιλέγουμε 1. ποια σελίδα θα τυπώσουμε 2. σε ποιόν εκτυπωτή 3. πόσες φορές και πατάμε ΟΚ

38


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή

Ζητούνται οι Απαντήσεις 1. Τι είναι επιφάνεια εργασίας;

2. Να εξηγήσετε τι σημαίνουν τα εικονίδια τα έγγραφά μου και ο υπολογιστής μου _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3. Ο Κάδος Ανακύκλωσης είναι προσωρινό μέσο αποθήκευσης για Α. Τα αρχεία που χρησιμοποιούμε συχνά

Β. Τα αρχεία που έχουμε διαγράψει.

( Τσεκάρετε το σωστό) 4. Γιατί πρέπει να εφαρμόζετε Screen Saver (προφύλαξη οθόνης); _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 5. Γιατί πρέπει να σώζουμε συχνά την εργασία μας; Α. Για να μην την ξεχάσουμε

Β. Για να μην την χάσουμε σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος

6. Για να βρούμε ένα πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας πρέπει να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε από το μενού Έναρξη. Σωστό

Λάθος

7. Για να κλείσουμε τον υπολογιστή μας πατάμε το μεγάλο κουμπί στο εμπρός μέρος

Σωστό

Λάθος

39


Άσκηση 1 

Δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομά σας.

Στον φάκελό σας δημιουργήστε έναν φάκελο για 4 από τα μαθήματά σας. Σιγουρευτείτε ότι δίνετε σε κάθε φάκελο το σωστό όνομα.

Δημιουργήστε έναν φάκελο μέσα σε έναν άλλο φάκελο (υπο--φάκελος - π.χ. στο φάκελο Γεωγραφία δημιουργήστε έναν υποφάκελο αποκαλούμενο «εργασίες για την Αττική»).

Το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι κάπως έτσι:

Άσκηση 2 

Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο και ονομάστε τον με το όνομά σας.

Δημιουργήστε έναν φάκελο μέσα σε αυτόν τον φάκελο, δημιουργήστε δηλαδή έναν υπο--φάκελλο και τον ονομάστε με το επώνυμό σας

Μετονομάστε τον υπο--φάκελο σας σε "Μαθήματα"

Μετονομάστε τον κύριο φάκελο σας (αυτόν με το όνομά σας) σε "Σχολείο "

Διαγράψτε όλους τους φακέλους σας

Επαναφέρατε τους φακέλους από τον κάδο ανακύκλωσης

40


Ζωγραφική με τον υπολογιστή Επίπεδα 1 και 2

Ms Paint Drawing for children

41


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1 Περιεχόμενα ενότητας

Ms Paint – Ζωγραφική Το παράθυρο Εργαλειοθήκη Παλέτα χρωμάτων Μενού Η πρώτη μου ζωγραφιά Περιοχή εργασίας, Αναίρεση Αποθήκευση Άνοιγμα αποθηκευμένης εικόνας Γεωμετρικά σχήματα Γραμμές, Εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης

Drawing for children Ένα άλλο πρόγραμμα ζωγραφικής

Προαπαιτούμενη γνώση Πριν ξεκινήσετε αυτή την ενότητα, πρέπει να γνωρίζετε πώς να: 

χρησιμοποιείτε και να ελέγχετε το ποντίκι,

να ανοίγετε το πρόγραμμα

42


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1

Μια από τις εργασίες που μπορούμε να κάνουμε με τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασμένος με το κατάλληλο πρόγραμμα. Τα Windows περιέχουν το πρόγραμμα Ζωγραφική (Ms Paint) αλλά υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία μπορείτε είτε να τα αγοράσετε, είτε να τα βρείτε ελεύθερα στο internet. Εμείς θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε το Paint από τα windows και το Drawing for Children που είναι ένα από τα αγαπημένα προγράμματα των παιδιών και μπορείτε να το βρείτε στην διεύθυνση http://www.cs.uu.nl/people/markov/kids/draw.html (υπάρχει και στο cd του βιβλίου)

Ms Paint

Drawing for Children

43


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1

Για να ξεκινήσουμε τη Ζωγραφική (Paint) των windows από το μενού έναρξη > επιλέγουμε προγράμματα > Βοηθήματα > Ζωγραφική Το παράθυρο της Ζωγραφικής

Όταν ζωγραφίζουμε με το χέρι χρησιμοποιούμε συνήθως χαρτί, μολύβια, πινέλα και χρώματα κ.ά. Τα ίδια υλικά, αλλά σε ηλεκτρονική μορφή, μας προσφέρει και η Ζωγραφική στον υπολογιστή μας. Στο αριστερό μέρος του παραθύρου υπάρχει η εργαλειοθήκη. Μια συλλογή από εικονίδια τα οποία αντιπροσωπεύουν τα εργαλεία με τα οποία θα ζωγραφίσουμε και περιέχει μολύβια, πινέλα σε διάφορα μεγέθη, γόμες κ.ά. Για να επιλέξουμε ένα εργαλείο πατάμε το αντίστοιχο εικονίδιο. Όταν ο δείκτης του ποντικιού παραμείνει πάνω σε ένα από τα εικονίδια της εργαλειοθήκης εμφανίζεται το όνομά του σε ένα κίτρινο πλαίσιο. Όταν όμως είναι στην περιοχή εργασίας, τότε έχει την μορφή του εργαλείου που έχουμε επιλέξει. 44


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1 Τα εργαλεία Α

Β

1

1

2

2

3

3

4

1-Β Εργαλείο Επιλογής

(Λάσο)

2-Β Εργαλείο Γεμίσματος

2-Α Γόμα

3-Β Μεγενθυτικός φακός

3-Α Σταγονόμετρο

4-Β Πινέλο

4

4-Α Μολύβι

5-Β Εργαλείο Κειμένου

5

5

5-Α Σπρέι

6-Β Καμπύλες Γραμμές

6

6

6-Α Ευθεία γραμμή

7-Β Κλειστά Σχήματα

7

7

7-Α Για Τετράγωνα σχήματα

8-Β Για τετράγωνα

8

8 9

9

1 2

1-Α Εργαλείο Επιλογής

με στρογγυλεμένες γωνίες

8-Α Για Οβαλ σχήματα

9. Δυνατότητες του εργαλείου που έχουμε επιλέξει (στην εικόνα μας, το εργαλείο για τις ευθείες γραμμές)

Τα εργαλεία αυτά, εμφανίζονται κάτω από την εργαλειοθήκη και μας δίνουν την δυνατότητα της διαφάνειας (2) όταν κάνουμε Επικόλληση ή γράφουμε πάνω σε επιφάνεια με χρώμα.

Εργαλεία επιλογής: Επιλέγουμε ολόκληρη την εικόνα ή ένα μέρος της και το διαγράφουμε ή το μετακινούμε ή το αντιγράφουμε στη ίδια την εικόνα ή σε άλλη.

Γόμα: κάνει ότι και στο τετράδιο μας. Σβήνει τα λάθη μας.

Μολύβι και πινέλο: για σχεδίαση μικρών ή μεγαλύτερων επιφανειών. Το πινέλο υπάρχει σε τρία μεγέθη και δύο σχήματα.

Γέμισμα με χρώμα (κουβαδάκι): γεμίζει με όποιο χρώμα διαλέξουμε ένα σχήμα ή το φόντο μιας εικόνας. Πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρχει κανένα κενό στο περίγραμμα του σχήματος γιατί το χρώμα θα απλωθεί παντού. Αν συμβεί αυτό επιλέγω Επεξεργασία > Αναίρεση, και πατάω τον μεγενθυτικό φακό για να μεγαλώσω την εικόνα όσες φορές χρειάζεται, βρίσκω το κενό και με το μολύβι το κλείνω. Επιστρέφω στο κουβαδάκι και γεμίζω το διορθωμένο σχήμα.

45


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1 

Επιλογή χρώματος: Αν θέλω να χρησιμοποιήσω το ίδιο ακριβώς χρώμα που υπάρχει σε ένα σημείο της εικόνας και σε ένα άλλο σημείο, επιλέγω το σταγονόμε-

τρο, κάνω κλικ επάνω του, και κατόπιν χρησιμοποιώ το εργαλείο που θέλω, πχ κουβαδάκι για να χρωματίσω. 

Σπρέι: Για να δημιουργήσουμε εφέ αερογράφου. Υπάρχουν και εδώ τρία μεγέθη.

Εργαλείο κειμένου: Το επιλέγουμε και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο ορίζουμε την περιοχή πάνω στην οποία θέλουμε να γράψουμε. Διαλέγουμε το είδος και το μέγεθος των γραμμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε από την γραμμή με τα εργαλεία που θα παρουσιαστεί αν επιλέξουμε Προβολή > Γραμμή εργαλείων κειμένου. Το χρώμα το διαλέγουμε από κάτω, από την παλέτα χρωμάτων.

Γεωμετρικά σχήματα: Χρησιμοποιώ τα εργαλεία αυτά για να ζωγραφίσω τετράγωνα, παραλληλόγραμμα, κύκλους κλπ. Κατόπιν μπορώ να τα γεμίσω με ότι χρώμα θέλω.

46


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1

1 Όταν ζωγραφίζουμε με το χέρι παίρνουμε τα χρώματα που χρειαζόμαστε από την παλέτα με το πινέλο. Στη ζωγραφική με τον υπολογιστή, παίρνουμε τα χρώματα από μια συλλογή με χρωματιστά τετράγωνα, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου, και λέγεται παλέτα χρωμάτων. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να διαλέξουμε το πράσινο χρώμα αρκεί να οδηγήσουμε το δείκτη του ποντικιού στο πράσινο τετραγωνάκι και να πατήσουμε το αριστερό πλήκτρο μας. Τότε το χρώμα εμφανίζεται και στο μπροστινό τετραγωνάκι στο αριστερό πλαίσιο της παλέτας. Αν τα χρώματα αυτά δεν είναι αρκετά μπορούμε να εμφανίσουμε το παράθυρο με τα προσαρμοσμένα χρώματα είτε κάνοντας δύο κλικ πάνω στο χρώμα από το οποίο θέλουμε λίγο πιο σκούρο ή λίγο πιο ανοικτό, είτε από το μενού Χρώματα > Επεξεργασία Χρωμάτων. Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέγουμε Ορισμός προσαρμοσμένων χρωμάτων και από εκεί την απόχρωση που θέλουμε και πατάμε οκ.

Χρώματα Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες χρωμάτων: 1. Τα βασικά (μπλε, το κίτρινο, κόκκινο που είναι αυτοτελή και δεν αποτελούν συνδυασμό άλλων χρωμάτων) και τα δευτερεύοντα (πορτοκαλί, το πράσινο, μωβ που προκύπτουν από την ανάμιξη δύο βασικών χρωμάτων) 2. Τα θερμά (είναι οι αποχρώσεις που κυριαρχούνται από κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο) και τα ψυχρά (οι αποχρώσεις που κυριαρχούνται από το μπλε, μωβ και πράσινο)

47


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1 3. Τα ουδέτερα (γκρι, μπεζ) και τα βοηθητικά (λευκό και μαύρο, που δεν θεωρούνται χρώματα, αλλά βοηθούν στην δημιουργία των διαφορετικών τόνων του χρώματος). Στην τέχνη, όπως και στη ζωή, το χρώμα έχει ρόλο πρωταγωνιστικό, εκπέμπει μηνύματα και στοχεύει στην ευαισθησία μας. Οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τα χρώματα για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να δείξουν αντιθέσεις και να δημιουργήσουν βάθος στα έργα τους. Θερμά χρώματα

Paul Cezanne

Vincent van Gogh

Ψυχρά χρώματα Vincent van Gogh

48


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1

Η γνωριμία σας με τα Μενού πρέπει να έχει ήδη γίνει στο μάθημα για την γνωριμία με τον υπολογιστή και τα Windows. Σε περίπτωση που είστε αληθινά αρχάριοι διαβάστε εδώ μερικά βασικά στοιχεία για την γραμμή μενού, καθώς και για το περιεχόμενο των μενού της Ζωγραφικής.

Η γραμμή Μενού βρίσκεται κάτω ακριβώς από την γραμμή τίτλου (με κόκκινο κύκλο στην εικόνα μας), και κάθε λέξη που υπάρχει εκεί κρύβει μια ομάδα από ομοειδής εντολές. Αυτό σημαίνει ότι στην ομάδα εντολών που υπάρχει στο μενού Χρώματα, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εντολή για κείμενο ή αποθήκευση. Τα μενού ανοίγουν αν πατήσετε πάνω στο όνομά τους. Αναλυτικά τα μενου της Ζωγραφικής περιλαμβάνουν: 1. Μενού Αρχείο (File) Στο μενού Αρχείο θα βρείτε όλες τις εντολές που έχουν να κάνουν με τι άλλο; Με το αρχείο! Δημιουργία

 Για το άνοιγμα ενός νέου αρχείου

Άνοιγμα

 Για το άνοιγμα ενός παλαιού αποθηκευμένου Αρχείου

Αποθήκευση

 Αλλαγών που έγιναν σε ένα Αρχείο

Αποθήκευση ως  Για την αποθήκευση ενός νέου αρχείου ή ενός παλαιού αρχείου με νέο όνομα ή σε νέα θέση Προεπισκόπηση  Βλέπω πως θα είναι η εικόνα μου όταν τυπωθεί. Εκτύπωση

 του Αρχείου μου 49


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1 Από εδώ, μπορείτε επίσης να κάνετε ηλεκτρονική ταχυδρόμηση της εικόνας σας (Αποστολή), ή να την ορίσετε σαν φόντο στην Επιφάνεια Εργασίας. 2. Μενού Επεξεργασία (Edit) Στο μενού αυτό οι εντολές αφορούν την Επεξεργασία της εικόνας σας. Οι κυριότερες είναι η Αναίρεση (Ακύρωση της τελευταίας ενέργειάς μου), Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση, με τις οποίες θα ασχοληθούμε σε ειδικό μάθημα, και ο Καθαρισμός μιας περιοχής της εικόνας.

3. Μενού Προβολή (View) Από εδώ μπορώ να εμφανίσω ή να αποκρύψω στοιχεία του παραθύρου της Ζωγραφικής, όπως είναι Η Γραμμή εργαλείων κειμένου, η Εργαλειοθήκη και το Πλαίσιο χρωμάτων.

3. Μενού Εικόνα (Image) Στο μενού Εικόνα, εκτός από την εντολή Καθαρισμός με την οποία σβήνουμε ολόκληρη την ζωγραφιά μας, υπάρχουν και οι εντολές Αναστροφή / Περιστροφή, Αυξομείωση/

Παραμόρφωση,

και

Χαρακτηριστικά

και

Αδιαφανής Σχεδίαση τις οποίες θα δούμε αργότερα.

4. Μενού Χρώματα Αφορά την Επεξεργασία χρωμάτων και θα το δούμε στο επόμενο κεφάλαιο.

4. Μενού Βοήθεια Όπως σε όλα τα προγράμματα, έτσι και εδώ υπάρχουν πληροφορίες για την Ζωγραφική και απαντήσεις στις απορίες μας.

50


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1

Ανοίξτε την Ζωγραφική (Έναρξη > όλα τα Προγράμματα > Βοηθήματα). Πιθανόν ο χώρος εργασίας να είναι μικρός (όπως στην εικόνα αριστερά). Αν σκοπεύετε να κάνετε μια μικρή ζωγραφιά, αφήστε το έτσι. Διαφορετικά, πηγαίνετε τον δείκτη του ποντικιού σας στην κάτω δεξιά γωνία (πάνω στην μπλε κουκίδα που υπάρχει εκεί) και μόλις τον δείτε να γίνει μαύρο διπλό βέλος, πατήστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας και τραβήξετε προς τα κάτω και δεξιά. Κάντε το αντίθετο αν θέλετε να μικρύνετε την περιοχή εργασίας (τραβήξτε προς τα επάνω και αριστερά). Αν θέλετε να μεγαλώσετε την περιοχή εργασίας μόνο ως προς το πλάτος, τραβήξτε από την κουκίδα που είναι στη μέση της δεξιάς πλευρά της. Τραβήξετε από την κουκίδα που είναι στο κέντρο της κάτω πλευράς για να μεγαλώσετε τον καμβά μόνο προς τα κάτω. Για περισσότερες ρυθμίσεις ή για να δείτε κάποιες λεπτομέρειες για την εικόνα σας, επιλέξτε από το μενού Εικόνα την εντολή Χαρακτηριστικά. Στο παράθυρο που θα ανοίξει μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος, την ανάλυση και τα χρώματα. Αν το αρχείο σας έχει αποθηκευθεί τουλάχιστον μια φορά, θα δείτε και το μέγεθός του στον δίσκο. Δοκιμάστε να κάνετε την πρώτη σας εικόνα. Διαλέξτε ένα από τα εργαλεία και παρατηρήστε ότι όταν ο δείκτης του ποντικιού σας είναι μέσα στην περιοχή σχεδίασης, παίρνει το σχήμα του εργαλείου που έχετε διαλέξει!

51


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1

Για να γίνει η εικόνα που ακολουθεί χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν όλα τα εργαλεία από την εργαλειοθήκη. Ειδικά η γόμα χιλιάδες φορές !

Μπορείτε να αναγνωρίσετε με ποιο εργαλείο έγινε κάθε κομμάτι της ζωγραφιάς;

52


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1

Κάθε φορά που εργαζόμαστε στον υπολογιστή μας, ότι και να κάνουμε, πρέπει κατά διαστήματα να αποθηκεύουμε την εργασία μας, διότι ο κίνδυνος να την χάσουμε από ένα τυχαίο γεγονός (πχ διακοπή ρεύματος) είναι μεγάλος. Είδαμε ότι στο μενού αρχείο υπάρχουν δύο εντολές για την αποθήκευση. 1.

Αποθήκευση ως: Την χρησιμοποιούμε για να αποθηκεύσουμε ένα νέο αρχείο. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, διαλέγουμε προσεκτικά: 1. Την περιοχή στην οποία 2

θέλουμε να αποθηκεύσουμε την εικόνα μας. 2. Τον φάκελο ή το αποθη-

1

κευτικό μέσο (πχ δισκέτα) 3

3. Τον υποφάκελο μέσα στον οποίο θα πάει η εικόνα μας. 4. Τον τύπο του αρχείου 5

4

Στο τέλος πατάμε

Αποθήκευση (5).

Αν δεν διαλέξουμε εμείς το μέσο ή την περιοχή αποθήκευσης η εικόνα μας θα αποθηκευθεί με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (φάκελος Οι εικόνες μου, και τύπος του αρχείου Bitmap). Την ίδια εντολή και διαδικασία επιλέγουμε για να αποθηκεύσουμε ένα ήδη αποθηκευμένο αρχείο, σε άλλη θέση ή/και με άλλο όνομα. Δοκιμάστε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο στην Ζωγραφική και να το αποθηκεύσετε στον φάκελό σας ή στην δισκέτα σας. 53


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1 2. Αποθήκευση Αν έχουμε ήδη αποθηκεύσει μια φορά το αρχείο μας και κατά διαστήματα θέλουμε να αποθηκεύουμε την πρόοδο της εργασίας μας, τότε διαλέγουμε την εντολή Αποθήκευση. Την ίδια εντολή επιλέγουμε για να σώσουμε τις αλλαγές που κάναμε σε ένα παλαιό αρχείο που ανοίξαμε και συμπληρώσαμε ή διορθώσαμε.

Για να ανοίξουμε ένα παλαιό αρχείο και να δουλέψουμε πάλι σε αυτό 1. Ανοίγουμε την Ζωγραφική και από το μενού Αρχείο επιλέγουμε Άνοιγμα. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί (μοιάζει με το προηγούμενο της Αποθήκευσης) ψάχνουμε για την εικόνα μας. Όταν την εντοπίζουμε την επιλέγουμε και πατάμε Άνοιγμα. Ή 2. Ξεκινώντας από την Επιφάνεια εργασίας, βρίσκουμε τον φάκελο που έχουμε αποθηκεύσει την εικόνα μας, και όταν την ανακαλύψουμε κάνουμε δεξί κλικ επάνω της. Από το μενού που θα εμφανιστεί διαλέγουμε Άνοιγμα με > Ζωγραφική (εικόνα κάτω).

Χρησιμοποίησε και τους δύο τρόπους για να ανοίξεις το αρχείο που δημιούργησες στην προηγούμενη σελίδα. 54


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1

Κλειστά σχήματα – Γεωμετρικά Σχήματα – Εργαλείο Γεμίσματος Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία των γεωμετρικών σχημάτων για να δημιουργήσετε τις εικόνες που βλέπετε.

Πρέπει να προσέξετε τα σχήματα να είναι καλά κλεισμένα από όλες τις πλευρές. Τι θα γίνει υπάρχει έστω και ένα μικρό άνοιγμα; Ποιο εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιήσω για να δω καλύτερα την εικόνα μου και να την διορθώσω;

55


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1

Και για τους λίγο μεγαλύτερους, κάτι πιο καλλιτεχνικό.. Δημιουργήστε εικόνες εμπνευσμένες από τα έργα του ζωγράφου Piet Mondrian2.

2

Ολλανδός ζωγράφος (1872- 1944).Τα περισσότερα έργα του έχουν γεωμετρικό στυλ. Χρησιμοποιούσε κυρίως τα Βασικά χρώματα. Διάβασε περισσότερα στην Wikipedia (Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια) http://el.wikipedia.org/wiki

56


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1 Γραμμές Εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης (Πινέλο – Μολύβι)

Αυτά είναι τα βασικά είδη γραμμών. Τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης στην Ζωγραφική (μολύβι, πινέλο) σε συνδυασμό με τα χρώματα σου δίνουν της ευκαιρία να δοκιμάσεις το ταλέντο σου. 1. Προσπάθησε να γράψεις το όνομά σου με διάφορους τρόπους, χρησιμοποιώντας το μολύβι, το πινέλο με διάφορα χρώματα. Φαίνεται εύκολο, αλλά θέλει υπομονή. Δες μερικά παραδείγματα.

57


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1 2. Χρησιμοποίησε το πινέλο και το μολύβι για την άσκηση που ακολουθεί.

3. Άνοιξε τον φάκελο Ζωγραφική στο cd του βιβλίου και

βρες το αρχείο

DotToDot1(Εικόνα1). Άνοιξέ το με την Ζωγραφική (Δεξί κλικ > Άνοιγμα με) και ένωσε τις τελείες με αριθμητική σειρά. Το αποτέλεσμα θα είναι η Εικόνα2

Εικόνα 2

Εκόνα 1

58


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1

Αντιγράφω σημαίνει προσπαθώ να κάνω κάτι ίδιο με κάτι άλλο. Είναι όμως δύσκολο να έχουμε ένα σχέδιο ακριβώς ίδιο με κάποιο άλλο. Χρειάζεται υπομονή και χρόνο ή τις εντολές Αντιγραφή και Επικόλληση από το μενού Επεξεργασία. 1. Με το εργαλείο Επιλογής επιλέγουμε το τμήμα της εικόνας που θέλουμε να αντιγράψουμε και από το μενού Επεξεργασία επιλέγουμε Αντιγραφή. 2. Στην συνέχεια, από τον ίδιο κατάλογο επιλέγουμε Επικόλληση. Το τμήμα που αντιγράψαμε εμφανίζεται στην περιοχή σχεδίασης επάνω αριστερά. 3. Μεταφέρουμε το τμήμα της εικόνας στην σωστή θέση.

Για να δημιουργήσουμε το τρενάκι αυτό ζωγραφίσαμε ένα βαγόνι, το επιλέξαμε, το αντιγράψαμε και το επικολλήσαμε δύο φορές. Κάθε φορά πηγαίναμε το βαγόνι στην σωστή θέση. Αν ένα κομμάτι της ζωγραφιάς μας δεν μας αρέσει εκεί που είναι, μπορούμε εύκολα να το μεταφέρουμε κάπου αλλού. Θα το επιλέξουμε και θα το σύρουμε στην νέα θέση. Έχουμε την δυνατότητα να επικολλήσουμε στην ζωγραφιά μας εικόνες ολόκληρες ή τμήματά τους από άλλες ζωγραφιές ή εικόνες. Για να επικολλήσουμε μια εικόνα ολόκληρη που έχουμε κάπου αποθηκευμένη, από το μενού Επεξεργασία θα επιλέξουμε Επικόλληση Από και στο παράθυρο που θα ανοίξει θα επιλέξουμε την εικόνα (το αρχείο) που θέλουμε να κάνουμε Επικόλληση. Δείτε αυτό το παράδειγμα: Έχω μια ζωγραφιά με ένα καράβι (1) και μια ζωγραφιά με ένα τοπίο (2). Μπορώ στην δεύτερη ζωγραφιά να επιλέξω Επεξεργασία > Επικόλληση Από και να επικολλήσω το αρχείο με το καράβι. Το αποτέλεσμα θα είναι η εικόνα3

1

2 59

3


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1 Σημείωση: Αν θέλετε να κάνετε επικόλληση μια εικόνα χωρίς να φαίνεται το φόντο της, όταν την επιλέξετε για να την αντιγράψετε επιλέξτε επίσης Διαφανή σχεδίαση. Εξάσκηση 1. Τα ζώα της φάρμας Άνοιξε τον φάκελο Ζωγραφική/Τα ζώα της φάρμας που είναι στο cd του βιβλίου. Εκεί υπάρχουν αρχεία με ζώα που ζουν σε μια φάρμα. Άνοιξε τα ένα-ένα και ζωγράφισε τα. Αποθήκευσέ κάθε σκίτσο στον φάκελό σου.

Στον ίδιο φάκελο υπάρχει το αρχείο Φάρμα 1. Άνοιξε το και αυτό με την ζωγραφική. 2. Χρησιμοποίησε το εργαλείο του αερογράφου (σπρέι) και το εργαλείο

του

γεμίσματος

(κουβαδάκι) όπου χρειάζεται το κάθε ένα, για να το χρωματίσεις. 3. Χρησιμοποίησε από το μενού Επεξεργασία την εντολή Επικόλληση από, για να βάλεις τα ζώα που έχεις χρωματίσει προηγουμένως πάνω στην φάρμα. Μην ξεχάσεις να κάνεις αλλαγές στο μέγεθος, όπου χρειάζεται. Αποθήκευσε ξανά το αρχείο σου.

60


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1 Φτιάξε τώρα μόνος σου ένα φόντο για να δημιουργήσεις με την ίδια μέθοδο μια εικόνα σαν αυτή που υπάρχει στον ίδιο φάκελο και έχει το όνομα «Τα ζώα της φάρμας ταξιδεύουν». Δες το δικό μας για να πάρεις μια ιδέα.

2. Salvador Dali Χρησιμοποίησε την εντολή Επικόλληση από και δημιούργησε και εσύ … σουρεαλιστικά έργα σαν αυτά του μεγάλου ζωγράφου Salvador Dali3. Δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ για εικόνες. Αρκεί ένα καλό φόντο και ότι άλλο υπάρχει γύρω σου! Κατόπιν συμπλήρωσε την εικόνα σου με γραμμές, και χρώματα.

3

Ιδιόρρυθμος Ισπανός ζωγράφος, σουρεαλιστής, γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1904 και πέθανε στις 23 Ιανουαρίου του 1989. Διάβασε περισσότερα στην Wikipedia (Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια) http://el.wikipedia.org/wiki

61


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή –Επίπεδο 1

Το παιχνίδι με τα χρώματα, είναι μια ιστορία χωρίς τέλος. Το graffiti είναι μια μορφή τέχνης, που τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς οπαδούς και στην Ελλάδα. Eίναι μία κουλτούρα, μία τάση που εκφράζει τις ανησυχίες των νέων σε πολλές χώρες του κόσμου. Πολλά από τα έργα που βλέπετε στους τοίχους των πόλεων μπορείτε να τα κάνετε και εσείς στην ζωγραφική με το σπρέι. Εντάξει, θέλει δουλειά και εξάσκηση, αλλά αξίζει τον κόπο. Ας αρχίσουμε με κάτι απλό. 1. Δοκιμάστε να φτιάξετε αυτόν τον χιονάνθρωπο. Χρησιμοποιήστε μόνο το σπρέι! 2. Δημιουργήσετε graffiti με το όνομά σας. Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα εργαλεία.

Για την συνέχεια κάτι πιο δύσκολο, για τους μεγαλύτερους. Ένα τοπίο, φτιαγμένο όλο με σπρέι και ένα graffiti που δημιουργήθηκε πάνω σε … γκαραζόπορτα.

62


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή

Το Drawing for Children (περιέχεται στο CD του βιβλίου) είναι ένα πρόγραμμα ζωγραφικής ειδικά δημιουργημένο για παιδιά. Ο καλύτερος τρόπος για να το μάθετε είναι να ψάξετε τα κουμπιά και να δείτε τι κάνουν. Ας ρίξουμε όμως και μαζί μια ματιά. Υπάρ1

χουν όλα σχεδόν τα εργαλεία που είδαμε και στο Ms Paint, με λίγο διαφορετική μορφή. Επιπλέον υπάρχουν οι σφραγίδες που μας βοηθούν να δημιουργήσουμε επαναλαμβανόμενα μοτίβα πιο εύκολα.

2

Επιλέγοντας από την επάνω γραμμή με τα εργαλεία (1) ένα από αυτά, στην αριστερή πλευρά της οθόνης (2) εμφανίζονται όλες οι δυνατότητές του. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης (2) υπάρχει επίσης η παλέτα των χρωμάτων. Τα μικρά χεράκι που είναι ακριβώς από κάτω μας δείχνουν την πλευρά προς την οποία υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Διαβάστε μια μικρή περιγραφή για κάθε εργαλείο. Για να μάθετε περισσότερα για αυτό, απλώς χρησιμοποιήστε το!

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας μας

Περιέχει όλα τα εργαλεία ζωγραφικής. Πινέλα, μολύβια κλπ. Εδώ θα βρείτε επίσης τα εργαλεία για την αντιγραφή/αποκοπή (ψαλιδάκι) και επικόλληση (πινακάκι). Εδώ θα βρείτε επίσης γρασίδι, βροχή, σαπουνόφουσκες καθώς και δρόμους ή σιδηροδρομικές γραμμές.

Εργαλεία γεωμετρικών σχημάτων. Μην ξεχνάτε να διαλέγετε χρώμα από την παλέτα για κάθε ένα σχήμα

63


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή

Για να γράψετε πάνω σε μια εικόνα διαλέξτε το είδος των γραμμάτων που θέλετε και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Αν πατήσετε το shift τα γράμματα μεγαλώνουν. Αν θέλετε να γράψετε λοξά κάντε δεξί κλικ στην γραμματοσειρά και από το παράθυρο που θα εμφανιστεί διαλέξτε την κατεύθυνση του κειμένου. Όταν τελειώσετε το γράψιμο πατήστε Esc.

Μπορείτε να προσθέσετε πολλές μικρές εικόνες πάνω στην ζωγραφιά σας με τις σφραγίδες. Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια. Διαλέξτε πρώτα την κατηγορία και από την αριστερή πλευρά την σφραγίδα που θέλετε.

Το πρόγραμμα είναι εφοδιασμένο με μεγάλο αριθμό κλιπ άρτ. Αν κρατήσετε πατημένο το αριστερό και τραβήξετε, μπορείτε να τους αλλάξετε μέγεθος.

Μπορείτε να δημιουργήσετε φόντο για τις εικόνες σας. Διαλέγοντας ένα χρώμα από την παλέτα, και κάνοντας δεξί κλικ στο φόντο μπορείτε να δημιουργήσετε εντυπωσιακά εφέ πχ κόκκινα σύννεφα.

Με το κουμπί αυτό έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε σχήματα όπως σπίτια, δένδρα κλπ. Δοκιμάστε το δεξί κλικ ή κρατήστε πατημένο το Shift ή το Ctrl και θα εκπλαγείτε!

Με αυτό το κουμπί μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορα εφέ στην εικόνα σας, όπως να την κάνετε πιο φωτεινή ή πιο σκούρα, να την περιστρέψετε κλπ.

Για να τυπώσετε την εικόνα σας διαλέξτε πρώτα το μέγεθος και τον εκτυπωτή

Για να ξεκινήσετε μια καινούργια εικόνα.

64


Ζωγραφίζω στον υπολογιστή Για να ανοίξετε ξανά μια εικόνα που έχετε ήδη αποθηκεύσει.

Για να αποθηκεύσετε την εικόνα σας.

Και λίγη εξάσκηση. Φτιάξε και εσύ την γειτονιά σου ή το πάρκο σου!

65


Τα βασικά τα μάθαμε!! Στο επόμενο βιβλίο θα προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα ...

66


67


Περιεχόμενα ενότητας

Προγράμματα επεξεργασίας κειμένου Εισαγωγή, είδη εντύπων Κειμενογράφοι Τα παράθυρα Δημιουργία νέου αρχείου Αποθήκευση Διόρθωση κειμένων Επιλογή κειμένου Επεξεργασία Προεπισκόπηση, Εκτύπωση Μορφοποιήσεις Αντιγραφή, μετακίνηση και επικόλληση κειμένου Εισαγωγή εικόνας

Προαπαιτούμενη γνώση Πριν ξεκινήσετε αυτή την ενότητα, πρέπει να : 

αναγνωρίζετε τις απλές λέξεις και τους χαρακτήρες,

καταλαβαίνετε ότι το ποντίκι ελέγχει το δείκτη,

68


Όταν γράφουμε στο σχολείο ή στο σπίτι, συνήθως χρησιμοποιούμε χαρτί και μολύβι. Γράφουμε πρώτα το κείμενο και στη συνέχεια ελέγχουμε και διορθώνουμε τα ορθογραφικά και συντακτικά του λάθη. Πολλές φορές προσθέτουμε και εικόνες, ζωγραφιές, για να κάνουμε το γραπτό μας ωραιότερο. Ο υπολογιστής μας προσφέρει αντίστοιχες δυνατότητες. Στον υπολογιστή μπορούμε:

 

να πληκτρολογούμε το κείμενο, και συγχρόνως να το βλέπουμε στην οθόνη να το μορφοποιούμε, δηλαδή: να χρησιμοποιούμε διάφορα μεγέθη και τύ πους γραμμάτων

  

να χωρίζουμε παραγράφους να ορίζουμε το μέγεθος της σελίδας και να αλλάζουμε τα περιθώριά της να εισάγουμε εικόνες και σχέδια που έχουμε δημιουργήσει με άλλες εφαρ μογές

  

να τυπώνουμε το ηλεκτρονικό μας έγγραφο να το αποθηκεύουμε να διορθώνουμε το κείμενο

69


Γνωριμία με τα κείμενα

    

Γράμματα και προσκλήσεις για τους φίλους μου Τις εργασίες του σχολείου Περιοδικά και γιατί όχι; Βιβλία! Εξώφυλλα Αφίσες – Επιγραφές, Εφημερίδες

Για να δημιουργήσουμε όλα αυτά τα έγγραφα ή και ολόκληρα έντυπα πχ. ένα μικρό περιοδικό με τις εντυπώσεις όλων των συμμαθητών μας από μια εκδρομή, πρέπει ο υπολογιστής μας να έχει το κατάλληλο πρόγραμμα. Όλοι οι υπολογιστές έχουν το πρόγραμμα WordPad. Είναι ένα μικρό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που έχει αρκετές δυνατότητες αλλά είναι λίγο … περίεργη η εισαγωγή εικόνας. Το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι είναι το Word της εταιρείας Microsoft.Για να το εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας πρέπει να έχουμε αγοράσει το Office της Microsoft. Ένα σύνολο προγραμμάτων μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το word. Τελευταία όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν το Open Office. Είναι και αυτό ένα σύνολο προγραμμάτων και περιέχει πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, το Writer. Το πλεονέκτημα του είναι ότι προσφέρεται δωρεάν! Δεν χρειάζεται δηλαδή να το αγοράσετε για να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να το βρείτε ελεύθερο στο internet στην διεύθυνση www.openoffice.org Τέλος πολύ όμορφα έντυπα μπορούμε να δημιουργήσουμε και στο Ms Publisher, που περιέχεται και αυτό (όπως το word) στο Office της Microsoft.

70


Γνωριμία με τα κείμενα

Ερώτηση 1: Ο κειμενογράφος σου επιτρέπει να δημιουργείς διάφορα έντυπα:  Γρήγορα  Με καλή εμφάνιση  Και τα δύο  Κανένα από τα δύο Ερώτηση 2: Στον κειμενογράφο μπορείς να δημιουργήσεις:  Επιστολές  Αναφορές  Εγχειρίδια με οδηγίες χρήσεως  Όλα τα πιο πάνω

Ερώτηση 3:

Οι περισσότεροι επεξεργαστές κειμένου σου επιτρέπουν να ελέγξεις το έγγραφο για  Συντακτικά λάθη  Γραμματικά λάθη  Και τα δύο

Ερώτηση 4: Μπορείς να αλλάξεις ένα κείμενο:  Μορφοποιώντας το  Εισάγοντας εικόνες  Κανένα από τα δύο  Και τα δύο

Ερώτηση 5:

Τα πιο συνηθισμένα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου που χρησιμοποιούμε είναι:  WordPad  Microsoft Word  Και τα δύο  Κανένα από τα δύο

Ερώτηση 6: Ο επεξεργαστής κειμένου είναι:  Οδηγίες για να γράψεις στον υπολογιστή σωστά ένα γράμμα  Πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε για να γράψουμε ή να μορφοποιήσουμε ένα κείμενο  Πρόγραμμα για εκτύπωση κειμένου  Πρόγραμμα με κανόνες ορθογραφίας 71


Γνωριμία με τα κείμενα

Για να βρω και να ανοίξω όλα αυτά τα προγράμματα Ανοίγω τον υπολογιστή και ακολουθώ την διαδρομή: Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > και από εδώ επιλέγω Βοηθήματα για να ανοίξω το WordPad, ή προχωράω για να βρω το Word και να το ανοίξω ή για να βρω το Writer από το Open Office

.

72


Γνωριμία με τα κείμενα 1. Το παράθυρο του WordPad

2.Το παράθυρο του Ms Word

3.Το παράθυρο του Open Office - Writer

8

7

73


Γνωριμία με τα κείμενα

1. Τη γραμμή τίτλου, με το όνομα του προγράμματος, το όνομα του εγγράφου και τα κουμπιά για την αλλαγή μεγέθους ή το κλείσιμο του παραθύρου.

2. Την γραμμή επιλογής εντολών (μενού) με όλες τις εντολές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χωρισμένες σε ομάδες.

3. Την γραμμή βασικών εργαλείων, που περιέχει εικονίδια για βασικές εργασίες όπως είναι το άνοιγμα, η αποθήκευση και η εκτύπωση ενός εγγράφου.

4. Τη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης κειμένου με εργαλεία για την αλλαγή χρώματος, μεγέθους, στυλ κλπ του κειμένου

5. Τον χάρακα στον οποίο φαίνεται το πλάτος του κειμένου 6. Την περιοχή εργασίας που είναι η λευκή περιοχή. Καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του παράθυρου και εκεί εμφανίζεται το έγγραφό μας. Είναι το ηλεκτρονικό χαρτί μας.

7. Το σημείο εισαγωγής, δηλαδή η κατακόρυφη γραμμή που αναβοσβήνει και δείχνει πού θα εμφανιστούν τα γράμματα που θα πληκτρολογήσουμε.

8. Τις μπάρες κύλισης, κάθετη και οριζόντια, τις οποίες χρησιμοποιώ για να δω το κομμάτι του εγγράφου που δεν φαίνεται στην οθόνη Αν κάποιο από αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχει, μπορείτε να το εμφανίσετε κάνοντας κλικ στο μενού Προβολή > Γραμμές εργαλείων και από εκεί να το επιλέξετε. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν σε όλα τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, Οι εικόνες σε αυτή την σελίδα είναι από το παράθυρο του Ms Word.

74


Γνωριμία με τα κείμενα

Η άσκηση

Στην εικόνα που ακολουθεί γράψε τα ονόματα των βασικών στοιχείων του παραθύρου που βλέπετε.

75


Γνωριμία με τα κείμενα

Κάθε φορά που ανοίγω κάποιο από αυτά τα προγράμματα δημιουργείται ένα νέο κενό έγγραφο, το οποίο έχει ένα προσωρινό όνομα (πχ έγγραφο1, έγγραφο2 κλπ). Το έγγραφο αυτό θα πάρει το οριστικό όνομά του όταν το αποθηκεύσω για πρώτη φορά. Αν κλείσω το έγγραφο που δημιούργησα (αφού το αποθηκεύσω) και θελήσω αργότερα να το ανοίξω πάλι για να συμπληρώσω ή να διορθώσω κάτι, ανοίγω πρώτα τον φάκελο που είναι αποθηκευμένο και αφού το βρω, κάνω διπλό αριστερό κλικ επάνω του ή δεξί κλικ και από τις εντολές που θα δω διαλέγω Άνοιγμα ή Άνοιγμα με, για να το ανοίξω. Μπορώ ακόμα και την ώρα που εργάζομαι σε κάποιο έγγραφο, να ανοίξω ένα άλλο. 1. Ένα αποθηκευμένο έγγραφο. Από το Μενού Αρχείο χρησιμοποιώ την εντολή Άνοιγμα. Από το παράθυρο που θα ανοίξει βρίσκω πρώτα τον φάκελο στο οποίο το έχω αποθηκεύσει (1), το έγγραφο μου (2) και αφού το επιλέξω πατάω Άνοιγμα (3).

1

2

3

Ή 2. Ένα νέο έγγραφο από την Βασική γραμμή εργαλείων με το κουμπί

(σελιδούλα)

ή από το μενού Αρχείο > Δημιουργία > και από το παράθυρο που θα ανοίξει διαλέγω Κενό έγγραφο.

76


Γνωριμία με τα κείμενα

Όταν εργάζομαι στον υπολογιστή πρέπει κάθε λίγο να αποθηκεύω την εργασία μου γιατί σε περίπτωση που συμβεί κάτι απρόοπτο (πχ διακοπή ρεύματος) θα την χάσω. Αποθηκεύω την εργασία μου πατώντας πάνω στην δισκετούλα  που βρίσκεται στην γραμμή εργαλείων όλων των προγραμμάτων. Αν είναι η πρώτη φορά που αποθηκεύω το έγγραφο μου, θα εμφανιστεί το παράθυρο που βλέπουμε πιο κάτω. Δύο πράγματα πρέπει να προσέξω εδώ αν θέλω … να βρω ξανά το έγγραφο μου.

1.

Να διαλέξω το σωστό αποθηκευτικό μέσο και τον σωστό φάκελο (1)

2.

Να του δώσω ένα όνομα που να θυμίζει το περιεχόμενό του (2). Αν όλα τα έγ-

γραφα τα ονομάζω Έγγραφο1, Έγγραφο2 κλπ δεν θα θυμάμαι τι περιέχει το κάθε ένα και θα πρέπει κάθε φορά να το ανοίγω για να βλέπω το περιεχόμενό του. Αν αποφασίσω να αποθηκεύσω το έγγραφο μου και σε ένα άλλο φάκελο ή μέσο (πχ να το αποθηκεύσω και στην δισκέτα μου) διαλέγω την νέα θέση αποθήκευσης με την ίδια προσοχή και τον ίδιο τρόπο που αποθήκευσα το έγγραφο στην πρώτη θέση. Αν είσαι πιο έμπειρος μπορείς να διαλέξεις τις εντολές Αποθήκευση και Αποθήκευση ως από το μενού Αρχείο.

77


Γνωριμία με τα κείμενα

Οι γραμμές εργαλείων στον κειμενογράφο Writer (Open Office) έχουν πολύ μικρές διαφορές από τις γραμμές Εργαλείων του Word. Προσπάθησε να βρεις ποια εργαλεία από τις γραμμές του Writer δεν υπάρχουν στις γραμμές του Word.

Οι γραμμές εργαλείων του writer

Οι γραμμές εργαλείων του word

78


Γνωριμία με τα κείμενα

Για την Εισαγωγή κειμένου 1. Όταν πληκτρολογούμε αφήνουμε μόνο 1 διάστημα μεταξύ των λέξεων.

1. Αν βάλουμε κόμμα, τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό πρέπει να είναι αμέσως μετά την λέξη, χωρίς διάστημα. Το διάστημα πρέπει να είναι μετά το κόμμα ή την τελεία.

2. Δεν πατάμε Enter ή πολλές φορές το πλήκτρο του διαστήματος (Space bar) όταν νομίζουμε ότι φτάνουμε στο τέλος της γραμμής. Ο κειμενογράφος αλλάζει μόνος του γραμμή όταν χρειαστεί. Αυτό ονομάζεται Αναδίπλωση Κειμένου. Πατάμε Enter μόνο για να αρχίσουμε μια νέα παράγραφο.

3. Δεν χρησιμοποιούμε το πλήκτρο του διαστήματος για να στοιχίσουμε κείμενο, ή εικόνες, αλλά τα κουμπιά στην γραμμή εργαλείων.

4. Σώζουμε τακτικά την εργασία μας. Κάθε πέντε λεπτά είναι μια καλή πρόταση. Έτσι δεν κινδυνεύουμε να την χάσουμε. 79


Γνωριμία με τα κείμενα

Πληκτρολόγηση Επίπεδο 1 Οι ασκήσεις υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή (dot files) στο cd (Κείμενα/Τα πρώτα κείμενα)

1. Σταυρόλεξο

2. Picnic

4. Τα αγαπημένα μου

80

3. O μουσικός


Γνωριμία με τα κείμενα Πληκτρολόγηση Επίπεδο 2

Οι ασκήσεις υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στο cd

(Κείμενα/Τα πρώτα κείμενα)

1. Γράφω μια ιστορία για κάθε εικόνα που βλέπω

2. Γράφω για μια επίσκεψη στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς

81


Γνωριμία με τα κείμενα

Εικόνα 1 Όταν γράφουμε στο τετράδιο μας συχνά κάνουμε λάθη τα οποία φροντίζουμε να διορθώνουμε. Το ίδιο κάνουμε και όταν γράφουμε στον υπολογιστή. Συχνά βλέπουμε να εμφανίζονται κάτω από τις λέξεις μας κόκκινες ή πράσινες γραμμές. Οι κόκκινες γραμμές σημαίνουν ορθογραφικά λάθη και οι πράσινες λάθη συντακτικά. Οι κειμενογράφοι μας δίνουν την δυνατότητα να διορθώσουμε τα λάθη με τρεις τρόπους: 1. Μόλις εμφανιστεί η κόκκινη γραμμή διαβάζω προσεκτικά την λέξη για να βρω το λάθος. Χρησιμοποιώ τα βέλη του πληκτρολογίου για να πάω δίπλα στο λάθος γράμμα και αφού το σβήσω γράφω το σωστό. 2. Κάνουμε δεξί κλικ μέσα στην λέξη με την κόκκινη ή την πράσινη γραμμή και αμέσως εμφανίζεται ένα μικρό παραθυράκι (μενού συντόμευσης-εικόνα 1) που μας προτείνει την σωστή λέξη. Δεν έχουμε παρά να διαλέξουμε αυτή που θέλουμε, να πατήσουμε επάνω της με αριστερό κλικ και αυτόματα το λάθος μας θα διορθωθεί. 3. Αν έχω τελειώσει το γράψιμο και θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν έχει ξεφύγει κάποιο λάθος, χρησιμοποιώ το κουμπί

από την γραμμή Βασικών εργαλείων. Στο πα-

ράθυρο που θα εμφανιστεί (εικόνα 2) έχω την δυνατότητα να διαλέξω αν θα χρησιμοποιήσω την λέξη που προτείνει ο κειμενογράφος σαν σωστή (διαλέγω Αλλαγή), αν θα αγνοήσω την υπόδειξή του (διαλέγω Παράβλεψη) ή αν θα προσθέσω την λέξη στο λεξικό του κειμενογράφου ( διαλέγω Προσθήκη στο λεξικό).

Εικόνα 2

82


Γνωριμία με τα κείμενα

Οι ασκήσεις υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στο cd (Κείμενα/Διόρθωση κειμένου)

Διόρθωσε το 1

Διόρθωσε το 2

Σημ: Η άσκηση Διόρθωσε το 2 έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.

83


Γνωριμία με τα κείμενα

Χρησιμοποιούμε την Επιλογή για να ορίσουμε το κομμάτι του κειμένου στο οποίο θέλουμε να κάνουμε μια αλλαγή πχ να το αλλάξουμε χρώμα, να το μεγαλώσουμε ή να το διαγράψουμε. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος επιλογής είναι να τοποθετήσουμε το σημείο εισαγωγής στην αρχή του κειμένου που θέλουμε να επιλέξουμε και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, να περάσουμε πάνω από το κείμενο που θέλουμε να επιλέξουμε. Ελευθερώνουμε το πλήκτρο όταν φθάσουμε στο τέλος. Ένας άλλος τρόπος είναι να φέρουμε τον δείκτη του ποντικιού δίπλα στο κείμενο μας και κοντά στο αριστερό περιθώριο. Μόλις γίνει λευκό βέλος πατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και «δείχνουμε» το κομμάτι του κειμένου που θέλουμε να επιλέξουμε.

Τέλος μπορούμε να επιλέξουμε κείμενο με τους εξής τρόπους. Μια λέξη Μια παράγραφο Όλο το κείμενο Ξεχωριστά κομμάτια κειμένου

Κάνω διπλό κλικ μέσα στην λέξη Κάνω τριπλό κλικ μέσα στην παράγραφο Με τον συνδυασμό των πλήκτρων CTRL+A Επιλέγω το πρώτο κομμάτι με όποιο τρόπο θέλω, και κρατώντας πατημένο το ctrl επιλέγω και το δεύτερο.

Όποιο τρόπο και να χρησιμοποιήσω το αποτέλεσμα θα είναι κάπως έτσι:

84


Γνωριμία με τα κείμενα

Διαγραφή – Αντικατάσταση - Αναίρεση Πολλές φορές θα χρειαστεί στα κείμενα που γράφετε να σβήσετε, να αντικαταστήσετε ή να προσθέσετε ένα κομμάτι κειμένου. Έχουμε ήδη πει ότι για να διαγράψουμε κάποιους χαρακτήρες μέσα σε ένα κείμενο χρησιμοποιούμε το πλήκτρο Delete για να σβήσουμε προς τα δεξιά, ή το πλήκτρο Backspace για να σβήσουμε προς τα αριστερά από το σημείο εισαγωγής. Για να σβήσουμε ένα ολόκληρο κομμάτι κειμένου, το επιλέγουμε και πατάμε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα Backspace, Delete ή Enter. Για να αντικαταστήσουμε ένα κομμάτι κειμένου (να το σβήσουμε δηλαδή και στην θέση του να γράψουμε ένα άλλο), το επιλέγουμε και αρχίζουμε να πληκτρολογούμε. Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο με το πρώτο γράμμα του νέου κειμένου, το παλιό θα εξαφανιστεί… Αν έχουμε ξεχάσει κάτι να γράψουμε και θέλουμε να το προσθέσουμε μεταξύ των λέξεων, τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής στο σημείο που θέλουμε να μπει το καινούργιο κείμενο και αρχίζουμε να πληκτρολογούμε. Προσέχουμε να είναι σωστή η απόσταση μεταξύ των νέων λέξεων και των παλαιών. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες παραγράφους σε ένα κείμενο τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής πριν από την λέξη με την οποία θέλουμε να αρχίζει η νέα παράγραφος και πατάμε το πλήκτρο Enter Για να καταργήσουμε μια παράγραφο (να ενώσουμε ξανά το κείμενο) τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής πριν από την πρώτη λέξη της δεύτερης παραγράφου και πατάμε Backspace ή μετά την τελευταία λέξη της πρώτης από τις δύο παραγράφους και πατάμε Delete. Αν αλλάξαμε γνώμη και θέλουμε να ακυρώσουμε κάποια από τις ενέργειές μας, πατάμε το κουμπί της αναίρεσης

Αναίρεση

στην Βασική γραμμή εργαλείων.

Ακύρωση Αναίρεσης

85

Αν αλλάξετε πάλι γνώμη και θέλετε να ακυρώσετε την Αναίρεση χρησιμοποιήστε το αμέσως επόμενο κουμπί!


Γνωριμία με τα κείμενα

Βασική Επεξεργασία Κειμένου Άσκηση 1 Τα Βοηθητικά κείμενα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στο CD του βιβλίου/Κείμενα

 Ανοιξτε το έγγραφο με το όνομα Θέρετρα Μεσογείου.  Δημιουργήστε παραγράφους που να αρχίζουν με το όνομα κάθε θέρετρου.  Προσθέστε μία επιπλέον κενή γραμμή ανάμεσα στις παραγράφους.  Επιλέξτε μία-μια τις λέξεις Εtna ,Palma, Riviera, Majorca και αντικαταστήστε με τις αντίστοιχες Ελληνικές Αίτνα, Πάλμα, Ριβιέρα και Μαγιόρκα.

 Επέλεξε κάθε παράγραφο με διαφορετικό τρόπο.  Επέλεξε την παράγραφο που αναφέρεται στην Κρήτη και διέγραψε τη.  Χρησιμοποίησε την Αναίρεση για να ακυρώσεις την ενέργεια σου και να επαναφέρεις την παράγραφο που διέγραψες.

 Επέλεξε την τελευταία παράγραφο (Επέλεξε αυτό το κείμενο… σου αρέσει) και γράψε από πάνω δυο τρεις προτάσεις για ένα μέρος που σου αρέσει στην Ελλάδα ή κάπου αλλού στην Μεσόγειο.

 Δώσε του την μορφή που έχουν οι προηγούμενες παράγραφοι. Το τελικό έγγραφο πρέπει να είναι κάπως έτσι

86


Γνωριμία με τα κείμενα Άσκηση 2 Άνοιξε το έγγραφο Υπολογιστές και κάνε τις αλλαγές που βλέπεις πιο κάτω (διαγραφή, προσθήκη και διόρθωση κειμένου). Αποθήκευσε το έγγραφο με το όνομα Υπολογιστές-τελικό στην δισκέτα σου.

87


Γνωριμία με τα Κείμενα

Δεν υπάρχει τίποτε πιο ευχάριστο στο τέλος του μαθήματος από το να δούμε τυπωμένα τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Πριν όμως αρχίσουμε τις εκτυπώσεις πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το κείμενο είναι σωστό. Για να δούμε πως θα είναι η σελίδα μας όταν τυπωθεί χρησιμοποιούμε το κουμπί της Προεπισκόπησης από την Βασική γραμμή εργαλείων

. Θα εμφανιστεί μια νέα γραμμή εργαλείων

από την οποία μπορούμε: Αν βεβαιωθούμε ότι το κείμενο είναι όπως το θέλουμε, για να τυπώσουμε την εργασία μας χρησιμοποιούμε από την Βασική γραμμή εργαλείων το κουμπί ή από το μενού Αρχείο επιλέγουμε Εκτύπωση και στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί επιλέγουμε: 4. ποια σελίδα θα τυπώσουμε (όλες ή μόνο αυτή στην οποία είναι ο κέρσορας μας (τρέχουσα), 5. σε ποιόν εκτυπωτή (αν δουλεύουμε σε δίκτυο και υπάρχουν πολλοί εκτυπωτές), 6. πόσα αντίγραφα θέλουμε να τυπώσουμε, και πατάμε ΟΚ

88


Γνωριμία με τα Κείμενα

Τα Βοηθητικά κείμενα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στο CD του βιβλίου/Κείμενα

 Άνοιξε το έγγραφο Greek Alphabet  Δες το έγγραφο σε Προεπισκόπηση χρησιμοποιώντας το σχετικό εργαλείο από την Βασική Γραμμή Εργαλείων.

 Δες όλες τις σελίδες μαζί.  Δες μια-μια σελίδα ξεχωριστά.  Χρησιμοποίησε το εργαλείο του zoom στην γραμμή προεπισκόπησης για να δεις τις σελίδες σου πρώτα σε μέγεθος 50% και κατόπιν σε 75%.

 Χρησιμοποίησε τον μεγενθυτικό φακό για να ελέγξεις το κομμάτι του κειμένου που αναφέρεται στο γράμμα Δ.

 Κλείσε την Προεπισκόπηση.  Χρησιμοποίησε το κουμπί με τον εκτυπωτή για να εμφανίσεις το παράθυρο της εκτύπωσης.

 Εκτύπωσε την σελίδα 3 μόνο.  Εκτύπωσε την σελίδα 1, σε δύο αντίγραφα.  Εκτύπωσε όλες τις σελίδες σε 1 αντίγραφο. Απάντησε στις ερωτήσεις 1. Για να εκτυπώσεις ένα έγγραφο πρέπει να είναι ανοικτό Σωστό 

Λάθος 

2. Στον υπολογιστή σου μπορεί να είναι συνδεδεμένοι περισσότεροι από ένας εκτυπωτές Σωστό 

Λάθος 

89


Γνωριμία με τα Κείμενα

Μορφοποιήσεις Όταν γράφουμε στον υπολογιστή έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε κάθε φορά και άλλο είδος

ή

άλλο μέγεθος

ή

άλλο χρώμα γραμμάτων. Μπορούμε ε-

πίσης να γράψουμε με γράμματα πιο έντονα ή λίγο πλάγια ή υπογραμμισμένα. Τις δυνατότητες αυτές μας δίνουν τα εργαλεία από την Γραμμή Μορφοποίησης. Αν θέλουμε μπορούμε να συνδυάσουμε μερικές από τις δυνατότητες αυτές. Στυλ Γραμμάτων Μαρκαδόρος Υπογράμμισης

Μέγεθος

Χρώμα Γραμμάτων Έντονα

Πλάγια

Υπογραμμισμένα

Αν πατήσουμε πάνω στο βελάκι που έχει δίπλα του κάθε εργαλείο θα δούμε όλες τις επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι αν πατήσουμε στο βέλος δίπλα στο στυλ των γραμμάτων θα δούμε ένα πλήθος από γραμματοσειρές τακτοποιημένες με αλφαβητική σειρά (πάνω-πάνω είναι αυτές που χρησιμοποιήσαμε τελευταία) Για το μέγεθος όλων των χαρακτήρων που πληκτρολογούμε μπορούμε να διαλέξουμε από το 8 έως το 72. Πολλές επιλογές έχουμε επίσης και στα χρώματα των γραμματοσειρών, τα οποία δεν πρέπει να μπερδεύουμε με τα χρώματα του μαρκαδόρου υπογράμμισης που είναι ακριβώς δίπλα.

Προσοχή: Πριν αλλάξουμε κάτι σε αυτά που γράψαμε (πριν τα μορφοποιήσουμε δηλαδή) πρέπει να τα επιλέξουμε. Χρώματα Γραμματοσειράς και Μαρκαδόρου

90


Γνωριμία με τα Κείμενα

(Στυλ και Χρώμα Γραμματοσειράς) 1. Αντέγραψε τον διάλογο που ακολουθεί και χρησιμοποίησε διαφορετική γραμματοσειρά (στυλ και χρώμα) για κάθε ένα από τα πρόσωπα. 2. Κάνε το τίτλο να ξεχωρίζει (άλλο χρώμα, άλλο μέγεθος). Το κείμενο είναι από το παλιό Αναγνωστικό της Δευτέρας Δημοτικού και αν δυσκολεύεσαι στην πληκτρολόγηση υπάρχει έτοιμο στο cd του βιβλίου στα Κείμενα / Βοηθητικά κείμενα «Ο Ανδρέας και η θάλασσα Μόλις είχε γυρίσει ο Ανδρέας από το ταξίδι του. Τα παιδιά μαζευτήκαν γύρω για να τον ακούσουν. Τα πιο πολλά δεν ήξεραν από θάλασσα ούτε από πλοία. -

Στο μέρος που πήγα, είπε ο Ανδρέας, δεν ήταν πλοία. Ήταν μόνο βάρκες. Ήταν και ψαράδες και μια μέρα έπιασαν ένα ψάρι τόσο μεγάλο σαν το μισό θρανίο.

-

Πως το έπιασαν τόσο μεγάλο; Ρώτησε ο Δημητράκης

-

Έριξαν τα δίχτυα και αυτό δεν μπορούσε να φύγει.

-

Ήταν πολύ μεγάλη ή θάλασσα; Ρώτησε ο Αλέκος

-

Ου! Δεν μπορούσα με τα μάτια μου να την δω όλη, απάντησε ό Αντρέας

-

Βαθιά ήταν; Είπε η Μαρία

-

Στην άκρη όχι. Όσο όμως προχωρούσες τόσο και βάθαινε

-

Και οι ψαράδες πάνε στα βαθιά; Φώναξε ο Νίκος

-

Εκεί που και πενήντα καμπαναριά να βάλεις το ένα απάνω στο άλλο πάλι θα τα σκεπάσει.»

91


Γνωριμία με τα Κείμενα

Αν θέλεις να μετακινήσεις (να μεταφέρεις) ένα κομμάτι του κειμένου ή μια εικόνα σε ένα άλλο σημείο στο έγγραφο σου ή σε ένα άλλο έγγραφο ή αν θέλεις να το αντιγράψεις για να το έχεις σε δύο ή και περισσότερες θέσεις στο ίδιο ή σε άλλο έγγραφο πρέπει να χρησιμοποιήσεις στην πρώτη περίπτωση την Αποκοπή (ή μετακίνηση),και στην δεύτερη την Αντιγραφή. Και οι δύο ενέργειες ολοκληρώνονται με την Επικόλληση. Οι ενέργειες αυτές γίνονται με πολλούς τρόπους, εμείς όμως τώρα θα μάθουμε να τις κάνουμε με τα κουμπιά από την Βασική Γραμμή Εργαλείων.

Δύο πραγματάκια πριν δοκιμάσετε! 1. Πρέπει πρώτα να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε! 2. Τα κείμενα ή οι εικόνες που αντιγράφουμε ή μετακινούμε, μέχρι να πάνε στην νέα θέση τους, μέχρι να ολοκληρώσουμε δηλαδή την διαδικασία με την Επικόλληση, μας περιμένουν στο Πρόχειρο του Office (ένα κομμάτι της μνήμης του υπολογιστή) Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν δύο εικόνες όπου βλέπετε την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε αν θέλετε να αντιγράψετε (1) ή να μετακινήσετε (2) ένα κομμάτι κειμένου. 1. Επιλέγουμε 2. Χρησιμοποιούμε το κουμπί της αποκοπής 3. κάνουμε Επικόλληση

ή της Αντιγραφής

στην θέση που θέλουμε.

92


Γνωριμία με τα Κείμενα

Εικόνα 1.

Εικόνα 2. 93


Γνωριμία με τα Κείμενα Με τις ίδιες ακριβώς ενέργειες μπορούμε να αντιγράψουμε ή να μετακινήσουμε κείμενα και εικόνες από ένα έγγραφο σε ένα άλλο.

Και οι 5 ασκήσεις υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στο cd/κείμενα / ΑντιγραφήΑποκοπή 94


Γνωριμία με τα Κείμενα

Τι θα ήταν ένα κείμενο χωρίς εικόνες; Βαρετό !! Tα κείμενά μας μπορούμε να τα κάνουμε πιο όμορφα αν προσθέσουμε εικόνες κάθε είδους, όπως φωτογραφίες, ζωγραφιές, σκίτσα κλπ. Τις εικόνες μπορούμε να τις διαλέξουμε από διάφορες πηγές, αλλά εμείς εδώ θα δούμε πως κάνουμε «εισαγωγή εικόνας από την έτοιμη συλλογή Clip-Art» που έχει ο κειμενογράφος. O πιο απλός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί με το ανθρωπάκι που βρίσκεται στην Γραμμή σχεδίασης (συνήθως είναι στο κάτω μέρος του παραθύρου μας, αλλά αν δεν υπάρχει μπορείτε να την εμφανίσετε από το μενού Προβολή > Γραμμές Εργαλείων > Σχεδίαση).

Στο παράθυρο που θα ανοίξει δίπλα και στο πλαίσιο Αναζή-

τηση γράφουμε το είδος

 της εικόνας που ζητάμε και πατάμε Αναζήτηση.  Όταν εμφανιστούν οι εικόνες διαλέγουμε αυτή που μας αρέσει και κάνουμε κλικ επάνω της.

 Η εικόνα πάει αμέσως στο έγγραφό μας! Δοκιμάστε να κάνετε εισαγωγή την πρώτη εικόνα από την συλλογή clip-art και την κατηγορία «μαθητής»

95


Γνωριμία με τα Κείμενα

Στο κείμενο μας μπορούμε να προσθέσουμε εικόνες που έχουμε δημιουργήσει στην Ζωγραφική. 1.

Ανοίγουμε το πρόγραμμα της Ζωγραφικής και ζωγραφίζουμε την εικόνα που θέ-

λουμε. 2.

Με τη βοήθεια των εργαλείων Επιλογής επιλέγουμε το τμήμα της εικόνας ή ολό-

κληρη την εικόνα που θέλουμε να αντιγράψουμε. 3.

Ανοίγουμε το μενού Επεξεργασία (της Ζωγραφικής) επιλέγουμε Αντιγραφή και

επιστρέφουμε στο κείμενό μας. 4.

Τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής εκεί που θέλουμε να πάει η εικόνα μας και

στην γραμμή Βασικών εργαλείων πατάμε το κουμπί της Επικόλλησης (βαλιτσάκι). Μια εικόνα που έχουμε αντιγράψει μπορώ να την επικολλήσουμε όσες φορές θέλουμε μέσα στο ίδιο ή σε άλλο έγγραφο!

96


Γνωριμία με τα Κείμενα

Οι ασκήσεις υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στο cd/tΚείμενα / Εισαγωγή εικόνας 97


Θα μας δείτε ξανά στο επόμενο βιβλίο ....

98


Υπολογιστικά φύλλα Γραφήματα

99


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα Υπολογιστικά φύλλα

Περιεχόμενα Ενότητας

Εισαγωγή Η βασική οθόνη Καταχωρήσεις, Μορφοποιήσεις Απλές Μαθηματικές πράξεις

Γραφήματα Εικονογραφήματα

Προαπαιτούμενη γνώση Πριν ξεκινήσετε αυτή την ενότητα, πρέπει να: 

χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι για να εισάγετε πληροφορίες στον υπολογιστή,

κατανοείτε απλά δεδομένα οργανωμένα σε ένα πίνακα

κάνετε απλές αριθμητικές πράξεις

(προαιρετικά) να γνωρίζετε τα βασικά από τον κειμενογράφο

100


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα Υπολογιστικά φύλλα

Το Excel είναι η εφαρμογή (το πρόγραμμα ) που ασχολείται κυρίως με τους αριθμούς, εκτελεί υπολογισμούς και παρουσιάζει με γραφικές παραστάσεις τις σχέσεις μεταξύ των δεδομένων. Το πρώτο πρόγραμμα των φύλλων εργασίας ονομαζόταν VisiCalc, εμφανίσθηκε το 1979, και ήταν πολύ εύκολο στη χρήση του. Δημιουργοί του ήταν ο Dan Bricklin και ο Bob Frankston.

Με τα υπολογιστικά φύλλα μπορούμε να υπολογίσουμε ή να καταγράψουμε ημερήσιες ή μηνιαίες θερμοκρασίες, τους βαθμούς των μαθητών μιας τάξης, τους χρόνους αθλητών σε αγωνίσματα, ή τα έσοδα και έξοδα μίας οικογένειας ή μιας εταιρείας. Υπολογιστικά φύλλα υπάρχουν στο MS Office (Excel) και στο Open Office (Calc). Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με το Ms Excel. Οι διαφορές με το Calc είναι μικρές και αν θέλετε μπορείτε να δοκιμάσετε να το χρησιμοποιήσετε και αυτό (όπως και το υπόλοιπο Open Office υπάρχει στο cd του βιβλίου σας.

101


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα Υπολογιστικά φύλλα

Όπως όλα τα άλλα παράθυρα των προγραμμάτων που συναντήσαμε μέχρι τώρα, έτσι και το παράθυρο στο Excel έχει Γραμμή Τίτλου, Γραμμή Μενού και Γραμμές Εργαλείων. Η περιοχή εργασίας όμως είναι διαφορετική. Αποτελείται από Στήλες, Γραμμές και Κελιά. Οι γραμμές είναι οριζόντιες και έχουν για όνομα ένα αριθμό 1,2,3 κλπ. Οι στήλες είναι κάθετες και έχουν για όνομα ένα γράμμα Α,Β,Γ, κλπ. Ένα φύλλο εργασίας έχει 65.000 γραμμές και 255 στήλες! Οι γραμμές και οι στήλες χωρίζουν το φύλλο εργασίας σε κελιά μέσα στα οποία πληκτρολογούμε αριθμούς, λέξεις ή τύπους. Το όνομα του κελιού αποτελείται από το όνομα της στήλης και της γραμμής στην οποία βρίσκεται. Το πρώτο κελί πάνω αριστερά λέγεται Α1.

102


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα Υπολογιστικά φύλλα

Παρατηρήστε προσεκτικά την εικόνα στην απέναντι σελίδα και δείτε ότι κάτω από τις γραμμές εργαλείων υπάρχει μια ακόμη γραμμή. Η Γραμμή των Τύπων. Εκεί γράφουμε ή εκεί εμφανίζονται οι μαθηματικοί τύπο και οι συναρτήσεις που γράφουμε στα κελιά. Ας ρίξουμε μια ματιά και στην οθόνη του Calc, μια και όλο και πιο πολλοί χρησιμοποιούν το Open Office στις μέρες μας.

Διαφορές θα δείτε μόνο στις γραμμές εργαλείων. Όμως, αν και μερικά κουμπιά έχουν διαφορετικό σχέδιο από εκείνο που έχουν στο Excel, κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά.

103


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα Υπολογιστικά φύλλα

Τα αρχεία στο Excel ονομάζονται Βιβλία Εργασίας. Ένα Βιβλίο Εργασίας αποτελείται από τα φύλλα εργασίας, τα οποία ονομάζονται Φύλλο 1, Φύλλο 2 κλπ. Τα ονόματα αυτά είναι στην καρτέλα του φύλλου, στο κάτω μέρος του.

Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα του φύλλου και να το ονομάσουμε όπως θέλουμε ή όπως ταιριάζει στην εργασία μας πχ

Αυτό μπορούμε να το κάνουμε αν πατήσουμε με δεξί κλικ πάνω στην καρτέλα του φύλλου και από το μενού που εμφανίζεται επιλέξουμε Μετονομασία. Με δεξί κλικ μπορούμε επίσης να αλλάξουμε και το χρώμα στις καρτέλες και να προσθέσουμε ή να διαγράψουμε ένα φύλλο εργασίας. Όταν ανοίγουμε ένα καινούργιο φύλλο εργασίας το κελί Α1 έχει μια έντονη γραμμή γύρω του. Αυτό συμβαίνει με κάθε κελί που είναι ενεργό (περιμένει να κάνουμε μια καταχώρηση – να γράψουμε κάτι). Για να πάμε από το ένα κελί στο άλλο μετακινούμαστε μέσα στο φύλλο εργασίας με τα πλήκτρα μετακίνησης (βελάκια για πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά ) ή απλά βάζουμε εκεί τον δείκτη του ποντικιού μας και πατάμε αριστερό κλικ. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο Tab. Πρακτική εφαρμογή Ανοίξτε ένα νέο αρχείο και μετακινηθείτε μέσα σ’ αυτό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα μετακίνησης και τα πλήκτρα page up και page down.

104


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα Υπολογιστικά φύλλα

Στα κελιά των φύλλων εργασίας μπορώ να γράψω (να καταχωρίσω) όχι μόνο αριθμούς, αλλά και γράμματα (ακόμη και κείμενα ολόκληρα) ή να βάλω εικόνες. Μπορώ ακόμα να δημιουργήσω σχήματα από την Γραμμή Σχεδίασης. Η καταχώριση των δεδομένων μέσα στα κελιά ενός φύλλου εργασίας είναι μια πολύ απλή υπόθεση. Αν είναι γράμματα ή αριθμοί απλά κάνω κλικ στο κελί που θέλω και γράψω! Αν πάλι θέλω να βάλω μια εικόνα, κάνω ότι και στον κειμενογράφο. Εισαγωγή >Εικόνα > από Αρχείο ή clip art. Ας υποθέσουμε ότι στην τάξη σας θα γίνει κάποια εκδρομή και εσείς που είσαστε υπεύθυνος / η για την κράτηση των θέσεων πρέπει να φτιάξετε έναν κατάλογο με τα ονόματα των μαθητών και πόσες θέσεις θέλει να κρατήσει ο κάθε ένας.  Ανοίξτε ένα καινούργιο βιβλίο στο Excel  Στο κελί Α1 πληκτρολογήστε το όνομα Γιάννης  Πατήστε το πλήκτρο με το δεξιό βέλος ή το ΤΑΒ  Στο κελί Β1 πληκτρολογήστε τον αριθμό 2  Πηγαίνετε στην δεύτερη σειρά και συνεχίστε την καταχώρηση των δεδομένων

Αλλαγές στο φύλλο εργασίας Αν έχετε γράψει ένα μεγάλο όνομα στην λίστα σας (πχ. Αλεξάνδρα) και δεν χωράει μπορείτε να μεγαλώσετε στην στήλη. Πηγαίνετε στην δεξιά γραμμή στο όνομά της στήλης, και μόλις ο κέρσορας γίνει διπλό βέλος τραβήξτε την προς τα δεξιά μέχρι εκεί που θέλετε. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να αλλάξετε πλάτος σε μια γραμμή. Πηγαίνετε στον αριθμό της στην κάτω γραμμή, και μόλις ο κέρσορας γίνει διπλό βέλος, τραβήξτε προς τα κάτω μέχρι εκεί που θέλετε. Αν έχετε κάνει κάπου λάθος και θέλετε να το διορθώσετε, κάντε διπλό κλικ στο κελί που θέλετε και όταν ο κέρσορας αρχίσει να αναβοσβήνει κάνετε την διόρθωση. 105


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα Υπολογιστικά φύλλα Αν θέλετε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο ενός ή περισσοτέρων κελιών και το αντικαταστήσετε, επιλέξτε το κελί ή τα κελιά που θέλετε και μετά πατήστε το πλήκτρο Delete. Για να επιλέξω

Κάνω

ένα κελί

κλικ μέσα στο κελί

μια γραμμή

κλικ στον αριθμό της γραμμής

μια στήλη

κλικ στο όνομα της στήλης

πολλά κελιά μαζί

τα περνάω με το ποντίκι και έχω πατημένο το shift

όλο το φύλλο εργασίας

πατάω ctrl + A

Δοκιμάστε να διαγράψτε από τον κατάλογο σας τον Νίκο. (Επιλογή των κελιών Α5 και Β5 > Delete) Στην θέση του ονόματος υπάρχει τώρα μια κενή γραμμή. Αν δεν θέλετε να μείνει έτσι επιλέξτε την γραμμή και μετά πατήστε δεξί κλικ. Εμφανίζετε ένα μενού από το οποίο θα επιλέξετε Διαγραφή και η γραμμή θα εξαφανιστεί. Αν θέλετε να την προσθέσετε πάλι θα επιλέξετε την γραμμή 6 > δεξί κλικ > εισαγωγή. Το ίδιο θα κάνετε αν θέλετε να προσθέσετε μια στήλη. Θα επιλέξετε την προηγούμενη και με δεξί κλικ θα κάνετε εισαγωγή. Πρακτική εφαρμογή 

Προσθέστε μια γραμμή πάνω από την γραμμή 1 και γράψτε το όνομα Εκδρομή στην Αράχοβα

Προσθέστε άλλες δύο γραμμές αμέσως από κάτω.

Προσθέστε μια στήλη ανάμεσα στην Α και στην Β

Παρατηρήστε ότι τα ονόματα των γραμμών και των στηλών διορθώνονται αυτόματα! 

Στην γραμμή 3 γράψτε το κελί Α3 «Όνομα» στο κελί Β3 «Επίθετο» και στο κελί C3 «Θέσεις».Προσθέστε και τα επίθετα των συμμαθητών σας

106


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα Υπολογιστικά φύλλα

Τα περιεχόμενα των κελιών μας μπορούμε να τα μορφοποιήσουμε. Να τους αλλάξουμε δηλαδή μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς, να χρωματίσουμε το φόντο των κελιών, να ορίσουμε ποιο σύμβολο νομίσματος θα εμφανίζεται κλπ. Όλες αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν είτε από την βασική γραμμή εργαλείων και την γραμμή μορφοποίησης. Τα περισσότερα από τα κουμπιά μορφοποίησης κειμένου τα γνωρίζετε ήδη, και γι’ αυτό θα ασχοληθούμε μόνο με την μορφοποίηση των κελιών. Με τα κουμπιά αυτά προθέτουμε γραμμές (περι γράμματα) στα κελιά μας και τα γεμίζουμε με χρώμα. 1. Το κουμπί για τα περιγράμματα είναι από τα πιο βασικά. Το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να βάλουμε σε ένα σύνολο κελιών στο φύλλο εργασίας μας περιγράμματα πιο έντονα ή άλλο χρώμα. Όταν το πατήσουμε ανοίγει το πινακάκι που βλέπουμε δίπλα. Πρέπει πρώτα να έχουμε επιλέξει το κελί, ή την γραμμή ή την στήλη στη οποία θέλουμε να προσθέσουμε περίγραμμα. Κατόπιν πατάμε στο κατάλληλο τετραγωνάκι, ανάλογα με την πλευρά στην οποία θέλουμε να μπει το περίγραμμα. Αν θέλουμε να έχουμε στην διάθεσή μας περισσότερες επιλογές, μπορούμε να επιλέξουμε Σχεδίαση περιγραμμάτων.

107


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα Υπολογιστικά φύλλα Ας δούμε στην πράξη τι κάνει κάθε ένα από αυτά. Στην άσκησή μας με την λίστα της εκδρομής

Να γράψουμε στο κελί D3 «Τιμή εισιτηρίου» και στα κελιά D4 - D8 το 3. Στο κελί Ε3 να γράψουμε «Σύνολο». Στο κελί Α10 να γράψουμε «Γενικό Σύνολο»

Να επιλέξουμε τα κελιά Α1 έως Ε2 και να κάνουμε συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο.

Να επιλέξουμε τις στήλες D και Ε και να ορίσουμε νομισματική μονάδα το Ευρώ και 2 δεκαδικά ψηφία.

Να αλλάξουμε τον τίτλο σε Arial 16στ. έντονα κόκκινα και το κελί Α10 σε Arial 12 στ. έντονα μαύρα.

Βάλτε στα κελιά Α1 – Ε2 περίγραμμα έντονο και γέμισμα γκρι. Το ίδιο στα κελιά Α10- Ε10.

Στα κελιά Α1 έως Ε10 βάλτε εξωτερικό περίγραμμα έντονο μαύρο και στα κελιά Α3 έως Ε8 εσωτερικό πλέγμα διακεκομμένο.

108


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα Υπολογιστικά φύλλα Άσκηση 1 Προσπαθήστε να φτιάξετε το πρόγραμμα του σχολείου σας. Παρατηρήστε ότι κάθε μάθημα έχει το δικό του χρώμα (πχ η Γλώσσα είναι παντού ροζ), και ότι έχουν γίνει συγχωνεύσεις κελιών.

Άσκηση 2 Είπαμε στην αρχή ότι στα φύλλα του Excel μπορούμε να προσθέσουμε και εικόνες από αρχείο ή από την συλλογή clip art. Δοκιμάστε να κάνετε μια εικονογραφημένη λίστα αγορών.

109


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα Υπολογιστικά φύλλα

Ψυχραιμία! Δεν είναι τόσο άσχημο όσο φαίνεται. Το καλό με το Excel είναι ότι κάνει αυτόματα τους υπολογισμούς για λογαριασμό μας. Για να κάνουμε απλές μαθηματικές πράξεις χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω σύμβολα: + συν για την πρόσθεση - πλην για την αφαίρεση * επί για τον πολλαπλασιασμό / δια για την διαίρεση Δημιουργήστε μια σελίδα σαν αυτή

Στο κελί Α4 πληκτρολογήστε =Α2+Α3 και πατήστε Enter (το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι γυρισμένο στα Αγγλικά). Αν δυσκολεύεστε στην πληκτρολόγηση γράψτε μόνο το =, κατόπιν επιλέξτε με το ποντίκι το πρώτο κελί που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το + και επιλέξτε το δεύτερο κελί. Στο τέλος πατήστε Enter. Έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε όσα κελιά θέλετε. Κάντε τώρα και τις υπόλοιπες πράξεις: Στο κελί C4 πληκτρολογήστε =C2-C3 και πατήστε Enter Στο κελί Ε4

«

=Ε2/Ε3

Στο κελί G4

«

=G2*G3

« «

110


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα Υπολογιστικά φύλλα Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε περιγράμματα και να μειώσετε τα δεκαδικά ψηφία στο κελί Ε4. Προσοχή: Όλες οι πράξεις πρέπει να αρχίζουν με το = και τα ονόματα των κελιών να γράφονται με εγγλέζικους χαρακτήρες.

Αυτόματη άθροιση Εάν θέλουμε να προσθέσουμε μια ολόκληρη στήλη ή μια γραμμή με πολλά κελιά, για να μην πληκτρολογούμε επιλέγουμε το πρώτο ελεύθερο κελί μετά τους αριθμούς που θέλουμε να προσθέσουμε και πατάμε το κουμπί Σ που βρίσκεται στην γραμμή εργαλείων. Το Excel μας δίνει το αποτέλεσμα αυτόματα. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτόματη αφαίρεση ή διαίρεση. Πρακτική εφαρμογή: 1. Ανοίξτε την άσκηση εκδρομή και υπολογίστε το αποτέλεσμα για τα κελιά Ε4 έως Ε8. Να προστεθούν επίσης τα περιεχόμενα της στήλης C και της στήλης Ε. 2. Άνοιξε την άσκηση «Τα πρώτα βήματα» που είναι στον φάκελο Excel στο cd του βιβλίου. Προσπάθησε να κάνεις τις Απλές πράξεις.

Αντιγραφή και επικόλληση δεδομένων και τύπων Και στο Εxcel όπως και στον κειμενογράφο (word, WordPad κλπ) έχουμε την δυνατότητα αντιγραφής, μετακίνησης και επικόλλησης όλων όσων καταχωρούμε (κείμενα, αριθμούς, ημερομηνίες, εικόνες) όχι μόνο στα κελιά του ίδιου φύλλου εργασίας αλλά και σε κελιά σε άλλα φύλλα στο ίδιο βιβλίο εργασίας ή σε κάποιο άλλο. Επιλέγουμε αυτά που θέλουμε να αντιγράψουμε ή να μετακινήσουμε και χρησιμοποιούμε τα γνωστά κουμπιά από την γραμμή εργαλείων.

111


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα Υπολογιστικά φύλλα

Δημιουργήστε ένα λογιστικό φύλλο (Έναρξη > Excel). Μεταφέρετε εκεί τα δεδομένα που υπάρχουν στον πίνακα πιο κάτω και κάντε τις προσθέσεις πρώτα κάθετα και μετά οριζόντια. Κατόπιν προσθέστε και τα αποτελέσματα. Τι βλέπετε;

Η άσκηση υπάρχει έτοιμη το CD του βιβλίου στον φάκελο Excel.

112


Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα Υπολογιστικά φύλλα

113


114


Γραφήματα

Μια παροιμία λέει ότι μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Όταν λοιπόν θελήσουμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της εργασίας μας στο Excel ή το Calc θα χρησιμοποιήσουμε μια εικόνα – ένα γράφημα. Υπάρχουν πολλών ειδών γραφήματα. Στήλες, πίτες, γραμμές κλπ. Γραφήματα μπορούμε να δημιουργήσουμε επίσης και με εικόνες, τα εικονογραφήματα. Μια ματιά στις εφημερίδες ή στα περιοδικά θα σας δώσει πολλές ιδέες. Κάθε τύπος γραφήματος εξυπηρετεί και ένα διαφορετικό σκοπό. 1. Γράφημα στηλών Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει

ομαδοποιημένα τα

στοιχεία μας και για να μας δείξει τις συγκρίσεις μεταξύ των στοιχείων μας. Παρόμοιος τύπος γραφήματος είναι τα γραφήματα ράβδων. 2. Γράφημα πίτας Τα γραφήματα πίτας παρουσιάζουν το ποσοστό επί του συνόλου για τα διάφορα στοιχεία μας. 3. Γράφημα γραμμών Sales figures

Εμφανίζει την τάση σε ένα σύνολο δεδομένων. Πχ. Πόσες χι-

7 6

λιάδες άνθρωποι χρησιμοποίησαν το metro τα τελευταία 10

5 4 3

χρόνια.

2 1

Για να δημιουργήσουμε ένα γράφημα πρέπει πρώτα να επιλέξουμε τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουμε και να πατήσουμε το κουμπί

ή

στην γραμμή

εργαλείων. Αυτόματα ανοίγει ο οδηγός για την δημιουργία γραφημάτων, με έτοιμες όλες τις ρυθμίσεις που χρειαζόμαστε. Ακολουθούμε όλα τα βήματα, όπως φαίνονται στις εικόνες της επόμενης σελίδας, συμπληρώνουμε ότι μας χρειάζε115

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0


Γραφήματα ται, και στο τέλος επιλέγουμε αν το γράφημα μας θα είναι στο φύλλο εργασίας που δουλεύουμε ή σε ένα καινούργιο. Α1.Διαλέξτε τον τύπο του γραφήματος που θέλετε να δημιουργήσετε. Α2. Δείτε σε προεπισκόπηση το γράφημά σας. Α3. Πατήστε Επόμενο για να συνεχίσετε.

Β1. Δείτε ποια μορφή γραφήματος σας εξυπηρετεί καλύτερα (γραμμή ή στήλη) Β2. Πατήστε Επόμενο για να συνεχίσετε.

Γ. Προσθέστε τίτλους και ετικέτες στο γράφημα σας και Πατήστε Επόμενο για να συνεχίσετε.

Δ. Αποφασίστε που θα τοποθετήσετε το γράφημα σας και πατήστε Τέλος. 116


Γραφήματα Σίγουρα δεν σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα

3,5 3

από … αισθητικής απόψεως. Δεν υπάρχει

2,5 Σειρά1

2

Σειρά2

1,5

Σειρά3

1 0,5

πρόβλημα! Μπορείτε να τα αλλάξετε όλα. Κάνε δεξί κλικ πάνω σε κάθε στοιχείο του γραφήματος (στήλες, φόντο κλπ) και από το με-

0 1

νού που να εμφανιστεί επιλέξτε Μορφοποίη-

ση. Θα έχετε την δυνατότητα να δείτε το γράφημα σας εντελώς διαφορετικό! Δείτε μερικά γραφήματα στο Excel και το Calc (εδώ τα λένε Διαγράμματα)

Άνοιξε το στο cd του βιβλίου τον φάκελο Excel και στην άσκηση Τα πρώτα βήματα 1 κάνε τις ασκήσεις Γραφήματα 1 και Γραφήματα 2. Κάντε το ίδιο για την άσκηση Τα πρώτα βήματα 2.

117


Γραφήματα

Είναι από τα πιο όμορφα γραφήματα και πολλά παιδιά Ελέφαντες

τα χρησιμοποιούν συχνά. Α-

Λιοντάρια

κολουθήστε τα βήματα και θα

Μαιμούδες

δείτε πόσο απλό είναι να δημιουργήσετε και εσείς ένα ει-

Ελέφαντες

Λιοντάρια

κονογράφημα.

Μαιμούδες

1. Καταχωρήστε τα δεδομένα σας. 2. Επιλέξτε την περιοχή από όπου θέλετε να δημιουργήσετε το γράφημα 3. Από τον οδηγό Γραφημάτων επιλέξτε Στήλες και δημιουργήστε το γράφημα. 4. Κάνετε στο φύλλο που είσαστε Εισαγωγή μια εικόνας σχετικής με το γράφημα 5. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να είναι στην πρώτη στήλη και από το μενού Επεξεργασία επιλέξτε Αντιγραφή. 6. Επιλέξτε την πρώτη στήλη του γραφήματος που θέλετε να μορφοποιήσετε και από το μενού Επεξεργασία επιλέξτε Επικόλληση (Μην χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά από την γραμμή εργαλείων ή το δεξί κλικ). 7. Κάντε διπλό κλικ πάνω στην στήλη και από το Εφέ γεμίσματος επιλέξτε Εικόνα. 8.

Στο παράθυρο Εικόνα κάντε τις επιλογές που βλέπετε δίπλα και πατήστε ΟΚ.

9. Συνεχίστε με την επόμενη στήλη. Δοκιμάστε να κάνετε την πιο κάτω άσκηση:

118


Επαναληπτική Άσκηση  Παρατηρήστε τον παρακάτω πίνακα. Δείχνει τη θρεπτική αξία μιας ποικιλίας από διαφορετικά τρόφιμα για πρωινό.  Να εισάγετε τα δεδομένα αυτά σε λογιστικό φύλλο.  Δημιουργήστε κατάλληλο γράφημα για την γραφική απεικόνιση των στοιχείων σας.

Χρησιμοποιήστε τον ίδιο πίνακα για να κάνετε μια έρευνα στα ντουλάπια του σπιτιού σας και να καταγράψετε τα … ευρήματα σας! Επαναλάβετε την άσκηση με τα νέα δεδομένα. Να γίνει απεικόνιση με νέο γράφημα.

119


Jan Bourkman

120


Γνωριμία με τον Παγκόσμιο Ιστό - Αναζητήσεις

121


Κυκλοφορώ στο internet

Περιεχόμενα ενότητας

Εισαγωγή Δυνατότητες του Internet Κανόνες Τεστ – Επανάληψη WWW Παγκόσμιος ιστός Γραμμή Διεύθυνσης Βασικά Κουμπιά Υπερσύνδεσμοι , Αγαπημένα, Ιστορικό Αναζήτηση πληροφοριών/ Μηχανές αναζήτησης Συλλογή στοιχείων (κείμενα και εικόνες) από το Internet

Προαπαιτούμενη γνώση Πριν ξεκινήσετε αυτή την ενότητα, πρέπει να: 

χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

(προαιρετικά) να γνωρίζετε τα βασικά από τον κειμενογράφο

122


Κυκλοφορώ στο internet

INTERnational NETwork Το internet είναι ένας «αόρατος ιστός αράχνης» που συνδέει ένα πλήθος υπολογιστών σε όλο τον κόσμο έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσουν πληροφορίες και αρχεία. Εάν ο υπολογιστής σου είναι συνδεδεμένος στο internet, τότε μπορείς να συνδεθείς με εκατομμύρια υπολογιστές σε διαφορετικά μέρη του κόσμου! Η ιστορία του Internet ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του '60 και στις αρχές του '70. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ξεκίνησε εκείνη την εποχή τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος με σκοπό τη σύνδεση υπολογιστών σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα ονομάστηκε ARPANET και στόχευε αποκλειστικά στην επικοινωνία και στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφόρων υπολογιστών της χώρας. Στην αρχή χρησιμοποιήθηκε σε στρατιωτικούς και σε πανεπιστημιακούς υπολογιστές, αλλά μετά το 1991 το μικρό αυτό δίκτυο επεκτάθηκε, για να φτάσει σήμερα να συνδέει κυριολεκτικά όλο τον κόσμο και να γίνει το γνωστό Internet. Τι χρειαζόμαστε για να συνδεθούμε στο internet; Για να συνδεθείτε με το Internet, χρειάζεστε  Το απαραίτητο υλικό δηλαδή έναν υπολογιστή με μία συσκευή μόντεμ  Τηλεφωνική σύνδεση  Το απαραίτητο Λογισμικό, δηλαδή τα κατάλληλα προγράμματα περιήγησης (φυλλομετρητής ιστού-Browser)  Μία σύνδεση με κάποια εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet. Ακόμα και ένας παλιός υπολογιστής

μπορεί να σας βάλει στον κόσμο του

Internet χωρίς προβλήματα αρκεί να διαθέτει μόντεμ. Με το modem (μόντεμ) επιτυγχάνεται η επικοινωνία δύο υπολογιστών μέσω της απλής τηλεφωνικής γραμμής που ο καθένας από εμάς χρησιμοποιεί καθημερινά. 123


Κυκλοφορώ στο internet Τι μπορούμε να κάνουμε στο internet;

Να στείλουμε μηνύματα και να μιλήσουμε με φίλους απ’ όλο τον κόσμο. Να βρούμε πληροφορίες για πρόσωπα, υπηρεσίες, προϊόντα κλπ. Να παίξουμε. Να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα. Να αγοράσουμε από ένα CD μέχρι ένα αυτοκίνητο. Να κάνουμε συναλλαγές με Τράπεζες και Εφορία. Να … ξεφυλλίσουμε ιστοσελίδες

Όπως για να γράψουμε ή για να ζωγραφίσουμε στον υπολογιστή χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα, έτσι και για να χρησιμοποιήσουμε το internet πρέπει ο υπολογιστής μας να είναι εφοδιασμένος με το κατάλληλο πρόγραμμα. Τα προγράμματα αυτά ονομάζονται φυλλομετρητές ιστού (Browsers). Υπάρχουν διάφοροι Browsers, αλλά στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε συνήθως τον Microsoft Internet Explorer. Τελευταία όλο και πιο πολλοί χρησιμοποιούν τον Mozila Firefox, έναν φυλλομετρητή που κατεβάζουν ελεύθερα από το internet. Άλλο πολύ γνωστό πρόγραμμα είναι ο Netscape Navigator. Αν δεν ξέρεις ποιον φυλλομετρητή χρησιμοποιείς κοίταξε στην γραμμή τίτλου, όπου φαίνεται το όνομά του.

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (αλλιώς ISP, από τις λέξεις Internet Service Provider) είναι το κλειδί που θα μας ανοίξει την πόρτα στον κόσμο του Διαδικτύου. Επειδή είναι αδύνατον να επικοινωνούμε ξεχωριστά με καθέναν από τα εκατομμύρια υπολογιστών του Internet, τη διαδικασία αυτή αναλαμβάνουν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet. Τέτοιες εταιρείες είναι, π.χ., η FORTHnet, η HOL, η ΟΤΕnet και άλλες, οι οποίες έναντι κάποιας συνδρομής αναλαμβάνουν τη σύνδεσή σας με το Internet. 124


Κυκλοφορώ στο internet

125


Κυκλοφορώ στο internet Test - Επανάληψη 1. Για να αρχίσεις το ταξίδι στο internet χρειάζεσαι τον σωστό εξοπλισμό. Διάλεξε μια συσκευή

2. Ποιο κομμάτι του υπολογιστή είναι απαραίτητο για να συνδεθείς στο internet;

3. Οι πληροφορίες που παίρνεις ή στέλνεις από τον η/υ έρχονται … Α. Κατευθείαν στον Η/Υ

Β. Μέσω κεραίας

Γ. Μέσω τηλεφώνου

Δ. Με περιστέρι

4. Για να συνδεθείς στο internet χρειάζεσαι έναν … A. VIP=Very Important Person (κάποιος πολύ σπουδαίος) B. ISP= Internet Service Provider (εταιρεία παροχής υπηρεσιών) Γ. ESP=Especially Internet Provider (Ειδικός στο Internet)

5. Εκτός από το υλικό και τον παροχέα τι άλλο χρειάζεσαι για το internet; A.Τον κ. Bruiser (ένας γείτονας που γνωρίζει) Β. Έναν Browser (φυλλομετρητή ιστού) Γ. Τον Brow (τεχνικός) 126


Κυκλοφορώ στο internet 6. Τι σελίδες δεν πρέπει να κοιτάς στο internet; a. Σελίδες Εταιρειών που προσπαθούν να σου πουλήσουν πράγματα που δεν χρειάζεσαι. β. Εικόνες ή κείμενα που μπορεί να σε κάνουν να αισθανθείς άβολα (άσχημα) γ. Σελίδες που δεν αφορούν τα παιδιά δ. Όλα αυτά 7. Ποια από τα παρακάτω είναι προσωπικές πληροφορίες; α. Το ονοματεπώνυμο σου, η διεύθυνση σου, το τηλέφωνό σου και το σχολείο σου β. Το μικρό σου όνομα μόνο, η χώρα σου και το αγαπημένο σου φρούτο γ. Το όνομα της ομάδας σου, το αγαπημένο σου χρώμα ή ζώο. 8. Γιατί δεν πρέπει να μπαίνεις σε σελίδες που προσπαθούν να πουλήσουν διάφορα είδη σε παιδιά; α. Λένε αρκετά ψέματα και προσπαθούν να σε ξεγελάσουν. β. Δίνουν πολλές λάθος ή άσχημες πληροφορίες γ. Όλα αυτά 9. Τι πρέπει να κάνεις αν δεις ένα μήνυμα ή μια φωτογραφία που θα σε αναστατώσει ή θα σε μπερδέψει; α. Κλείνεις τον υπολογιστή και δεν το λες σε κανένα β. Κλείνεις τον υπολογιστή και το λες στους γονείς, στον δάσκαλο ή σε κάποιο ενήλικο που εμπιστεύεσαι. 10. Τι κάνεις αν πάρεις ένα μήνυμα από κάποιον που δεν ξέρεις και έχει μαζί (συνημμένο) ένα μυστήριο κείμενο; Πχ κάτι που ο τίτλος του μοιάζει με αυτόν: maria.exe a. To διαγράφεις χωρίς να το ανοίξεις β. Παραπονιέσαι στους γονείς γιατί δεν έχουν εγκαταστήσει ακόμα πρόγραμμα antivirus γ. Και τα δύο

127


Κυκλοφορώ στο internet

Πολλοί πιστεύουν ότι το Web (WWW), ο Παγκόσμιος Ιστός, είναι το ίδιο το Internet. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί το World Wide Web είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι του Internet, δηλαδή μία υπηρεσία του, στην οποία οφείλει και την τεράστια ανάπτυξή του. Το www είναι ένα σύνολο από Ιστοσελίδες (Web Pages), ηλεκτρονικά έγγραφα δηλαδή που δημιουργήθηκαν στον υπολογιστή είτε με την γλώσσα προγραμματισμού HTML, είτε με εφαρμογές πιο γνωστές σε εμάς όπως είναι το Word, το Publisher και το Power Point αλλά κυρίως με το FrontPage. Όλες οι ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο, είναι αποθηκευμένες σε Servers - Διακομιστές (μεγάλους υπολογιστές). Οι ιστοσελίδες περιέχουν κείμενα, εικόνες, video, ήχους κ.α. και υπερσυνδέσμους (Hyperlinks) που τους χρησιμοποιούμε για να πάμε σε άλλες σελίδες. Πολλές ιστοσελίδες μαζί, όταν έχουν ένα κοινό θέμα, και είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με ένα λογικό τρόπο, αποτελούν ένα ιστοχώρο (website). Η πρώτη σελίδα σε ένα website λέγεται Αρχική ή Home Page. Δείτε στην επόμενη εικόνα την αρχική σελίδα του ιστοχώρου Yahooligans, ό-

1 2 3 4

128


Κυκλοφορώ στο internet πως φαίνεται στον internet explorer και παρατηρήστε ότι και εδώ υπάρχει Γραμμή τίτλου (1), Γραμμή μενού (2), τα Βασικά εργαλεία (3) και επιπλέον η Γραμμή Διεύθυνσης (4).

Κάθε ιστοσελίδα έχει μια και μοναδική διεύθυνση (URL) πχ η διεύθυνση του web site της Disney είναι http://www.disney.com ενώ ή διεύθυνση της σελίδας για τα παιδιά του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού είναι www.imeakia.gr H Διεύθυνση μιας ιστοσελίδας (ή ενός Ιστοχώρου) είναι γραμμένη πάντα στα Αγγλικά και να και αρκετές Διευθύνσεις περιέχουν κενά ανάμεσα στις λέξεις τους, το σωστό είναι να μην έχουν ή να ενώνονται οι λέξεις με την κάτω παύλα. Αν πληκτρολογήσεις μια διεύθυνση στην σωστή θέση και πατήσεις Enter ή Μετάβαση θα σε πάει στην σελίδα που θέλεις. Πρέπει όμως να είσαι πολύ προσεκτικός γιατί και το παραμικρό λάθος να κάνεις στην πληκτρολόγηση, θα πας κάπου αλλού που μπορεί και να μην σου αρέσει!

Η ... ανατομία μιας διεύθυνσης http://www.imeakia.gr

http

www

http://www.tei.ath.edu

πρωτόκολλο επικοινωνίας παγκόσμιος ιστός (μερικές φορές αυτό μπορεί να λείπει ) Domain name = το όνομα της εταιρείας, του σχο-

imeakia.gr tei.ath.edu

λείου κλπ στον οποίο ανήκει ο ιστοχώρος και η χώρα που βρίσκεται, ή τι είδους οργανισμός είναι (edu=εκπαιδευτικός οργανισμός, com=μεγάλη εμπορική εταιρία κλπ) 129


Κυκλοφορώ στο internet

Σε πηγαίνει πίσω στην τελευταία σελίδα που είχες δει. Αν έχεις πάει πίσω για να ξαναδείς κάποια σελίδα με αυτό το κουμπί γυρνάς πάλι εκεί που ήσουν. Σταματάει το "φόρτωμα" μιας ιστοσελίδας. Αν μια σελίδα δεν "φορτώνει" κανονικά πχ. καθυστερεί ή τις λείπουν στοιχεία, πατώντας το κουμπί αυτό ανανεώνετε την εντολή σας. Σε πηγαίνει στην ιστοσελίδα που έχεις ορίσει να βλέπεις μόλις ανοίγει ο internet explorer. (Για να ορίσεις ποια σελίδα θα βλέπεις μόλις μπαίνεις στο internet : Μενού Εργαλεία > Επιλογές Internet) Το κουμπί αυτό σε πηγαίνει σε μια ιστοσελίδα απ' όπου μπορείς να κάνεις αναζητήσεις στο internet. Περισσότερα θα δούμε στο σχετικό κεφάλαιο. Πατώντας σε αυτό το κουμπί ανοίγει ένα παράθυρο όπου βλέπεις τις αγαπημένες σου σελίδες. Μπορείς από εδώ να επιλέξεις ποια θα επισκεφθείς. Πως τις αποθηκεύουμε εδώ θα το δούμε στην επόμενη σελίδα. Σου δείχνει ένα κατάλογο με τις σελίδες που είχες επισκεφθεί τις προηγούμενες μέρες ή εβδομάδες. Εκτυπώνει την σελίδα που βλέπεις. Από εδώ μπορείς να στείλεις μηνύματα ή να διαβάσεις αυτά που έχουν έλθει. 130


Κυκλοφορώ στο internet

Οι σελίδες στον Παγκόσμιο ιστό (www) συνδέονται μεταξύ τους με Υπερσυνδέσμους (Hyperlinks). Τρία πράγματα πρέπει να θυμάστε για αυτούς:

Ο Υπερσύνδεσμος είναι συνήθως άλλο χρώμα από το κείμενο και υπογραμμισμένος Όταν ακουμπάς πάνω του ο δείκτης του ποντικιού γίνεται χεράκι Αν κάνεις κλικ σε ένα Υπερσύνδεσμο θα πας σε άλλη σελίδα ή σε άλλο σημείο της ίδιας σελίδας. (Μπορείς να γυρίσεις εκεί που ήσουν με το κουμπί Πίσω)

Πολλές φορές θα τύχει να επισκεφθείς μια σελίδα να την δεις για λίγο και να φύγεις. Όταν αργότερα θελήσεις να την επισκεφθείς πάλι, πιθανόν να μην θυμάσαι την διεύθυνσή της, ή να μην μπορείς να την πληκτρολογήσεις σωστά. Υπάρχει λύση! Όταν εντοπίσεις κάποια σελίδα που σου αρέσει και αποφασίσεις ότι θέλεις να την επισκέπτεσαι συχνά πρόσθεσε την στα … Εδώ μπορείς να αποθηκεύσεις όλες τις σελίδες που αγαπάς και επισκέπτεσαι συχνά. Έτσι δεν θα χάνεις χρόνο πληκτρολογώντας το όνομά τους, με τον κίνδυνο να κάνεις λάθος. Δες πως γίνεται: Αν βρεις ένα site που σου αρέσει, 1. Την ώρα που το επισκέπτεσαι πάτησε στο κουμπί Αγαπημένα 2. Στο παράθυρο που θα ανοίξει στα αριστερά της σελίδας σας, επιλέγετε Προσθήκη και θα δείτε να εμφανίζεται το παράθυρο που βλέπετε δίπλα. 131


Κυκλοφορώ στο internet 3. Αν το όνομα που προτείνει ο explorer δεν σας λέει τίποτε (πολλές φορές λέει μόνο index, αλλά είπαμε ότι έτσι ονομάζονται όλες οι αρχικές σελίδες) γράψτε το όνομα που θέλετε εσείς στο πλαίσιο που υπάρχει. 4. Αν θέλετε μπορείτε να τακτοποιήσετε τις αγαπημένες σελίδες σας σε φακέλους ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να αποθηκεύσετε την σελίδα και πατήστε ΟΚ. Έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους επιλέγοντας το κουμπί Φάκελος και στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει γράφετε το όνομα του

φακέλου που δημιουργήσατε.

5. Μια άλλη δυνατότητα που έχετε είναι να επιλέξετε να επισκέπτεστε την σελίδα μέσω των Αγαπημένων χωρίς να είστε συνδεδεμένοι στο internet. Αρκεί να έχετε επιλέξει στο παράθυρο της προηγούμενης σελίδας, την ένδειξη Διαθέσιμη χωρίς σύνδεση. Θα χρειαστεί βέβαια πάλι να κάνετε ορισμένες ρυθμίσεις σε ένα ... νέο παράθυρο. Εξάσκηση Να επισκεφθείς τις τρεις σελίδες που βλέπεις πιο κάτω και να τις προσθέσεις στα Αγαπημένα.

www.Google.com

www.miniclip.com

Πριν δυο-τρεις ημέρες είδατε μια σελίδα και δεν το σκεφθήκατε εκείνη την ώρα να την προσθέσετε στα Αγαπημένα σας και τώρα θέλετε να την επισκεφθείτε ξανά, αλλά δεν θυμάστε την διεύθυνση της. Πατήστε το κουμπί Ιστορικό, και στα αριστερά σας θα ανοίξει ένα παράθυρο με όλε τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί τις τελευταίες ημέρες, χωρισμένες ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα. Διαλέξτε την σελίδα σας από εδώ και θα την δείτε να εμφανίζετε δίπλα. 132


Κυκλοφορώ στο internet Άσκηση - Επανάληψη 1. Στα πλαίσια που ακολουθούν γράψε τα ονόματα από τους δύο πιο γνωστούς Browsers.

2. Τι μας δείχνει η Γραμμή διεύθυνσης; _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. Αντιστοίχησε τα κουμπιά με τις λειτουργίες τους

4. Να περιγράψεις με δυο λόγια πως και γιατί προσθέτουμε μια σελίδα στα Αγαπημένα. _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 133


Κυκλοφορώ στο internet

O Παγκόσμιος ιστός περιέχει εκατομμύρια ιστοσελίδες με πληροφορίες. Ψάχνοντας για μια συγκεκριμένη πληροφορία είναι σαν να ψάχνεις ψύλλους στα άχυρα. Και όμως! Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται! Απλά ακλούθησε τους κανόνες που θα μάθουμε εδώ και θα βρίσκεις εύκολα και γρήγορά τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Πως θα ψάξεις στο internet; Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο πιο απλός και πιο γρήγορος είναι να επισκεφθείς ιστοσελίδες που ήδη γνωρίζεις και μπορεί να περιέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Από εκεί μπορείς να ακολουθήσεις τους υπερσυνδέσμους που υπάρχουν και να ψάξεις και σε παρόμοιες σελίδες για περισσότερα αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βρεις τις πληροφορίες που θέλεις, αλλά μπορεί επίσης ακολουθώντας τους υπερσυνδέσμους να απομακρυνθείς και να οδηγηθείς κάπου αλλού. Ευτυχώς, υπάρχουν μερικά ειδικά sites που σε βοηθούν εύκολα και γρήγορα να βρεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Ονομάζονται Μηχανές Αναζήτησης και αν χρησιμοποιήσεις τις σωστές λέξεις θα σου δώσουν μια λίστα με ιστοσελίδες που περιέχουν τις πληροφορίες που αναζητάς. Οι ιστοσελίδες θα σου δοθούν με την μορφή υπερσυνδέσμων και θα συνοδεύονται από μια μικρή περιγραφή για το περιεχόμενό τους.

134


Κυκλοφορώ στο internet

Όλα ξεκίνησαν το 1994 σε ένα πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Οι φοιτητές εκεί θέλησαν να προγραμματίσουν ένα search-robot που θα ανίχνευε στο Internet προγράμματα υπολογιστών και παιχνίδια. Η πρωτόγονη μηχανή αναζήτησης χτένιζε τις σελίδες του web για να βρει τις διευθύνσεις (URL), κρατούσε σημειώσεις και επέστρεφε με το φορτίο στη βάση δεδομένων, όπου και το αποθήκευε. Από εκεί μπορούσε κανείς να ψάξει για τις λέξεις που τον ενδιαφέρουν και να τσεκάρει μια λίστα με web sites που είχαν στον τίτλο τους την "καταζητούμενη" λέξη. Η πρώτη επίσημη Μηχανή Αναζήτησης μόλις είχε δημιουργηθεί, ήταν το Lycos και έτσι ιδρύθηκε η ομότιτλη εταιρεία. Αναζητήθηκαν χορηγοί. Η μηχανή βελτιώθηκε. Στόχος ήταν να χρησιμοποιείται από όλο και περισσότερους φανατικούς φίλους. Ταυτόχρονα το θέμα άρχισε να ενδιαφέρει τις διαφημιστικές εταιρείες. Τότε εμφανίστηκε και η δεύτερη μηχανή αναζήτησης, το WebCrawler, που πέτυχε και αυτό γρήγορα. Στην αρχή η μηχανή αναζήτησης έψαχνε λέξεις που υπήρχαν μόνο στις διευθύνσεις των σελίδων. Λίγο αργότερα προέκυψε η ανάγκη να ψάχνει και σε αρχεία κειμένων που ήταν αποθηκευμένα σε αυτές. Τότε ξέσπασε ο πόλεμος του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την δημιουργία όλο και περισσότερων και πιο εξελιγμένων

μηχανών

αναζήτησης.

http://67.18.47.148/com/index/search/google/default.asp# )

135

(πηγή:


Κυκλοφορώ στο internet

1

Αν ψάχνετε για φράσεις ολόκληρες χρησιμοποιήστε τα εισαγωγικά. πχ αν ψάχνετε για κέικ σοκολάτας θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα αν γράψετε "κέικ σοκολάτας"

2

Χρησιμοποίησε το σημάδι + πριν από τις λέξεις που πρέπει να εμφανίζονται οπωσδήποτε στα αποτελέσματά σου. πχ +Αφρική ή Αφρική +"έρημος Σαχάρα"

3

Χρησιμοποίησε το σημάδι - πριν από τις λέξεις που δεν θέλεις να εμφανίζονται στα αποτελέσματα. πχ. +Αφρική -Σαχάρα

4

Η ορθογραφία των λέξεων είναι πολύ σημαντική. Αν κάνετε κάποιο λάθος θα σας δοθούν λάθος αποτελέσματα.

Όσο πιο συγκεκριμένη είναι η αναζήτηση σας, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχετε. πχ αν ψάχνετε για το πρώτο 5

αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα και γράψετε στην Google μόνο αυτοκίνητο θα σας δοθούν 224.000 χιλιάδες σελίδες με αποτελέσματα γραμμένα στα Ελληνικά. Αν όμως γράψετε "ιστορία του αυτοκινήτου" +Ελλάδα, θα έχετε μόνο 34 σελίδες με αποτελέσματα.

136


Κυκλοφορώ στο internet

Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες οι οποίοι βοηθούν στη σωστή αναζήτηση, έτσι ώστε να αποφεύγεται η αναζήτηση σε σελίδες με ακατάλληλο ή αδιάφορο υλικό. Κάνε την αναζήτησή σου όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένη. Σκέψου λέξειςκλειδιά που είναι κατάλληλες, καθώς και τα συνώνυμα τους. Διάβαζε πάντα την μικρή περιγραφή που έχει κάθε υπερσύνδεσμος που παρουσιάζεται στα αποτελέσματα. Χρησιμοποίησε τουλάχιστον 2 μηχανές για να διασταυρώσεις αποτελέσματα για τα οποία έχεις αμφιβολία. Δεν δίνουν όλες οι μηχανές αναζήτησης τα ίδια αποτελέσματα.

Είναι πολύ σημαντικό να θυμάσαι πάντα ότι για όλα αυτά που βρίσκεις εσύ τόσο εύκολα στο internet κάποιος άλλος έχει δουλέψει. Αν τα χρησιμοποιήσεις χωρίς να αναφέρεις το όνομα του συγγραφέα ή (αν αυτό δεν αναφέρεται) την διεύθυνση της ιστοσελίδας θα έχεις διαπράξει το αδίκημα της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας. Γι’ αυτό μην ξεχνάς να αναφέρεις τις πηγές σου.

Το σήμα αυτό (χωρίς την μελισσούλα) είναι το σήμα του Copywrite. To πήρα από το site www.cyberbee.com όπου μπορείς να διαβάσεις (στα Αγγλικά δυστυχώς) πολλά πράγματα για το θέμα αυτό.

137


Κυκλοφορώ στο internet

1 .Βόλτα στα Σπήλαια Δυρού

Τα σπήλαια Δυρού είναι από τα ωραιότερα σπήλαια του κόσμου. Γράψε πως δημιουργήθηκαν. Η απάντηση είναι στην σελίδα http://www.mani.org.gr/spilaia/index.htm ____________________________________________________________________________ H πρώτη μας στάση είναι η Αλεπότρυπα. Ποιος ανακάλυψε το σπήλαιο και ποιοι επιστήμονες σπηλαιολόγοι το εξερεύνησαν; Η απάντηση είναι στην σελίδα http://www.mani.org.gr/spilaia/alepotr/alepotripa.htm ___________________________________________________________________________ Επόμενη στάση μας το σπήλαιο Γλυφάδας. Πως δημιουργήθηκε το σπήλαιο; Από ποια προϊστορικά ζώα βρέθηκαν οστά στο σπήλαιο; Ποιο είναι το μέγιστο βάθος των νερών και η θερμοκρασία τους; Να βρεις τις απαντήσεις στην σελίδα http://www.mani.org.gr/spilaia/glifada/glifada.htm και να τις γράψεις εδώ ____________________________________________________________________________ Στην συνέχεια επισκεφθείτε τις νέες αίθουσες του Δυρού και καταγράψτε τις πληροφορίες για τον πέτρινο καταρράκτη από την σελίδα http://www.mani.org.gr/spilaia/dirnea/neaspilaia_glifadas.htm ____________________________________________________________________________ Σε περίπτωση που δεν λειτουργούν οι σύνδεσμοι (συμβαίνει πολλές φορές ο δημιουργός της σελίδας να την αλλάζει θέση στον ιστό) χρησιμοποίησε τις λέξεις κλειδιά.

138


Κυκλοφορώ στο internet 2. Ζώα του Δάσους

Έχεις ακούσει τι τρώνε οι σκαντζόχοιροι; Τι γνωρίζεις για τους λαγούς; Είναι πραγματικά πονηρή η αλεπού; Κάνε την άσκηση που ακολουθεί και θα σου λυθούν όλες οι απορίες! Πρέπει να ερευνήσεις 4 ιστοσελίδες και να μαζέψεις στοιχεία για τα ζώα που βλέπεις στις εικόνες. Κατόπιν να συμπληρώσεις τον πίνακα που βρίσκεται στην επόμενη σελίδα με τις πληροφορίες που βρήκες. Αυτές είναι οι ιστοσελίδες που θα εξερευνήσεις. Αν η ιστοσελίδα δεν σε ικανοποιεί ή έχει αλλάξει θέση, ψάξε μόνος σου στο www.google.com.gr χρησιμοποιώντας ως λέξη κλειδί το όνομα του ζώου.

http://www.mani.org.gr/panida/skantz/skantzohoiros.htm http://www.prosotsani.gr/menoikio/panida_thilastika1.htm http://www.mani.org.gr/panida/alepou/alepou.htm http://www.prasino.gr/animals/alepou.htm http://www.haravgi.com.cy/27_07_2003/3/005.html

http://www.edessacity.gr/tourism/Pella/wetland/ed801-2wBIRDS10_el.htm http://www.alpha123.gr/page/default.asp?la=1&id=1309&ap=93&pl =14 83&pk=16 http://www.prosotsani.gr/menoikio/panida_thilastika1.htm http://www.mani.org.gr/panida/lagos/lagos.htm http://www.prasino.gr/animals/lagos.htm

139


Κυκλοφορώ στο internet Οδηγίες: 1. Κάθε

ιστοσελίδα

περιέχει

πληροφορίες

για

ένα

ζώο

του

σους. Πρόσθεσε την στα Αγαπημένα. 2. Συμπλήρωσε τον πίνακα ακολουθεί με τις πληροφορίες που βρήκες.

Σε ποια ιστοσελίδα βρήκες τις πληροφορίες;

Τι τρώει κάθε ζώο;

Ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε ζώου;

140

δά-


Είναι πολύ εύκολο να αντιγράψεις κείμενα ή φωτογραφίες από ιστοσελίδες. Ο υπολογιστής σου έχει πολύ μεγάλη μνήμη. Αποθηκεύει αυτά που αντιγράφεις στο Πρόχειρο (Clipboard) και περιμένει να τα χρησιμοποιήσεις. 1.Αντιγραφή κειμένων Για να αντιγράψεις ένα κείμενο από μια ιστοσελίδα, κάνε ότι ακριβώς έμαθες στον κειμενογράφο.

1. Τοποθέτησε τον δείκτη του ποντικιού σου στην αρχή του κειμένου που θέλεις να αντιγράψεις. 2. Κάνε αριστερό κλικ και με πατημένο το κουμπί, πέρασε τον δείκτη πάνω από το κείμενο. Μόλις φθάσεις στο τέλος ελευθέρωσε το κουμπί. 3. Κάνε δεξί κλικ πάνω στο επιλεγμένο κείμενο και από το μενού που θα εμφανιστεί επέλεξε Αντιγραφή (Copy). Ένας άλλος τρόπος είναι να πας στο μενού Επεξεργασία (Edit) και από εκεί να επιλέξεις την εντολή Αντιγραφή. Το κείμενο τώρα είναι στο Πρόχειρο και περιμένει ... 4. Άνοιξε ένα νέο έγγραφο στο WordPad (Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Βοηθήματα > WordPad) ή στο Word (Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Word). Κάνε δεξί κλικ πάνω στο κενό έγγραφο και επέλεξε Επικόλληση ή πήγαινε πάλι στο μενού Επεξεργασία και επέλεξε από εκεί Επικόλληση.

141


Κυκλοφορώ στο internet 2. Αποθήκευση εικόνων Θα ήταν πολύ βαρετό αν οι ιστοσελίδες περιείχαν μόνο κείμενα. Ευτυχώς όμως περιέχουν πάντα και εικόνες απλές ή κινούμενες. Δες πως τις αντιγράφουμε.

Οδήγησε τον δείκτη του ποντικιού σου στο κέντρο της εικόνας. Κάνε δεξί κλικ και διάλεξε την εντολή Αποθήκευση εικόνας ως (Save picture as) Θα πρέπει σε αυτό το βήμα να αποφασίσεις σε ποιο φάκελο θα αποθηκεύσεις την εικόνα σου. Όταν τον βρεις πάτησε Αποθήκευση (Save) Αργότερα μπορείς να κάνεις Εισαγωγή την εικόνα στο έγγραφό σου. Ένας άλλος τρόπος είναι να κάνεις δεξί κλικ και να επιλέξεις Αντιγραφή και κατόπιν κατευθείαν Επικόλληση στο έγγραφο.

Αν ανοίξεις ένα νέο έγγραφο στον κειμενογράφο σου και τον Internet explorer μαζί, μπορείς να αντιγράφεις εύκολα κείμενα και εικόνες και έτσι να δημιουργήσεις ένα κείμενο πανέμορφο για την σχολική σου εργασία. 3. Εκτυπώσεις Αν θέλεις μπορείς να εκτυπώσεις μια ιστοσελίδα. Είναι πολύ απλό. Στην Γραμμή Βασικών εργαλείων υπάρχει το κουμπί με τον εκτυπωτή, το οποίο πατάμε αφού ανοίξουμε τον εκτυπωτή μας και αποφασίσουμε ποια σελίδα θέλουμε να τυπώσουμε.

142


Εικόνα από το NetSmartKids

143


Έχω Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Περιεχόμενα ενότητας

Εισαγωγή , τι είναι και πως λειτουργεί ------------------------------ σελ. 219 Εξοπλισμός -------------------------------------------------------------------------- 220 Δικτυακό ταχυδρομεί ------------------------------------------------------------- 221 Κανόνες ασφαλείας, Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχ ------------------- 223 Αποστολή και λήψη μηνυμάτων ---------------------------------------------- 224 Τα πρέπει και δεν πρέπει ------------------------------------------------------- 226 Εξάσκηση – Τεστ ------------------------------------------------------------------- 228

Προαπαιτούμενη γνώση Πριν ξεκινήσετε αυτή την ενότητα, πρέπει να: 

χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

να γνωρίζετε τα βασικά από τον κειμενογράφο

144


Ο άνθρωπος από τα πανάρχαια χρόνια προσπάθησε να βρει τρόπους επικοινωνίας με τους συνανθρώπους του. Στην αρχή με σήματα φωτιάς ή καπνού και στα νεότερα χρόνια μετά την εφεύρεση του ηλεκτρισμού και την βελτίωση των τηλεπικοινωνιών με τον τηλέγραφο και το τηλέφωνο ή τον ασύρματο.

Στις μέρες μας, καθημερινά οι πολίτες του internet στέλνουν ο ένας στον άλλο εκατομμύρια μηνύματα. Ακόμα και εσείς μπορεί να στέλνετε δεκάδες μηνύματα χωρίς καν να το σκέφτεστε. Είναι προφανές ότι η ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι ένας εξαιρετικά δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι η αποστολή και λήψη μηνυμάτων (όχι μόνο κειμένων αλλά και αρχείων εικόνων, ήχων, video κλπ) μεταξύ ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαμέσου των τηλεφωνικών Δικτύων. Επειδή τα τηλεφωνικά δίκτυα καλύπτουν όλο τον κόσμο, η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι παγκόσμια. Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα μικρό κομμάτι κειμένου. Ακόμα και σήμερα, παρά την δυνατότητα που έχουμε να επισυνάπτουμε (να στέλνουμε μαζί) διάφορα αρχεία, τα emails εξακολουθούν να είναι κομμάτια κειμένου. Το πρώτο email στάλθηκε το 1971 από τον Roy Tomlinson, μηχανικό και καθηγητή στο Cambridge University. Αυτός πρώτος χρησιμοποίησε το @ για να ορίσει τον παραλήπτη του μηνύματος. Τα πλεονεκτήματα της Ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι πολλά 1. Στιγμιαία παράδοση των μηνυμάτων σας 2. Διαθέσιμο 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο 3. Φθηνό (παρά τις συνδρομές και τα έξοδα για τον εξοπλισμό –αν δεν υπάρχει-) 4. Ομαδική αποστολή μηνυμάτων 145


Έχω Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Για να αρχίσετε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά χρειάζεστε:

 Έναν υπολογιστή με μόντεμ ή κάρτα δικτύου  Μια τηλεφωνική σύνδεση (κατά προτίμηση ISDN ή ADSL)  Σύνδεση με έναν e-mail server (Διακομιστή)  Το κατάλληλο Λογισμικό (πρόγραμμα) Οποιοσδήποτε υπολογιστής είναι κατάλληλος, αρκεί να είναι εφοδιασμένος με μόντεμ. Πιθανόν να έχετε ήδη λάβει σήμερα κάποιο μήνυμα. Για να το δείτε πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως είναι Microsoft Outlook, Outlook Express, Eudora κλπ Να θυμάστε ότι η σύνδεση σας με το τηλεφωνικό δίκτυο και τον Διακομιστή (εταιρεία παροχής υπηρεσιών) έχει κάποιο κόστος (συνδρομή γιατί να χρησιμοποιείτε τις γραμμές τους). Όμως τι είναι και τι κάνει ένας email server;

1. Θα σας εφοδιάσει με έναν λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με ένα όνομα που θα διαλέξετε εσείς (πχ yourname@hol.gr), και ένα συνθηματικό (password) 2. Κρατά μια λίστα από λογαριασμούς email, ένα λογαριασμό για κάθε άτομο που χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο SERVER. 3. Αν o Φοίβος θέλει να μου στείλει ένα μήνυμα, θα το γράψει σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και θα υποδείξει ότι πρέπει να πάει στην mariak. Μόλις πατήσει το κουμπί Αποστολή, το πρόγραμμα θα συνδεθεί με τον server, και θα του στείλει το όνομα του παραλήπτη (mariak), το όνομα του αποστολέα (fivkas) και το κείμενο.

146


Έχω Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

4. Ο server θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες και θα τις σώσει μαζί με την ώρα, την ημερομηνία και το θέμα και θα προωθήσει στο μήνυμα στον παραλήπτη, όχι απαραίτητα στον ίδιο server.

5. Καθώς και άλλοι φίλοι μου στέλνουν μηνύματα καθημερινά, ο server τα προσθέτει στο γραμματοκιβώτιο μου με την σειρά που φτάνουν. Έτσι μπορεί να προσθέσει 5 ή 10 μηνύματα και να περιμένει να συνδεθώ για να τα διαβάσω. Όταν θέλω να δω τα μηνύματά μου, το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιώ θα συνδεθεί με τον server μου και 1. Θα του ζητήσει να μου στείλει τα μηνύματα που μου έχει αποθηκεύσει 2. Θα τα σώσει στον υπολογιστή μου 3. Θα μου εμφανίσει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων σε μια λίστα 4. Όταν κάνω διπλό κλικ στην κεφαλίδα του μηνύματος, θα μου το εμφανίσει ολόκληρο.

Έχετε την δυνατότητα να έχετε λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας χωρίς να διαθέτετε τίποτα από αυτά! Πολλοί χρησιμοποιούν δωρεάν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως είναι το Hotmail ή το Yahoo και επισκέπτονται κάποιο σημείο με ιντερνετ (πχ. ένα internet café) για να πάρουν ή να στείλουν μηνύματα. Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι χρησιμοποιούμε Web Mail δηλαδή Δικτυακό ταχυδρομείο. Τα πλεονεκτήματα του δικτυακού ταχυδρομείου είναι 1. Δεν χρειάζεται να αγοράσεις εξοπλισμό 2. Οι υπηρεσίες του είναι δωρεάν 3. Μπορείς να πάρεις και να στείλεις μηνύματα από όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεσαι Τα μειονεκτήματα είναι 1. Ο μικρός χώρος που διαθέτουν στους συνδρομητές τους 147


Έχω Ηλεκτρονική Αλληλογραφία 2. Η σύνδεση πολλές φορές καθυστερεί 3. Δεν είναι πολύ αξιόπιστα 4. Δεν μπορούν να δεχθούν μεγάλα αρχεία Όποιον όμως τύπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αν χρησιμοποιείτε, οι βασικές υπηρεσίες που σας παρέχει είναι: 1. Σας εμφανίζει μια λίστα με τις κεφαλίδες από τα μηνύματα που έχετε λάβει. Στις κεφαλίδες εμφανίζονται ο αποστολέας του μηνύματος, το θέμα, η ημερομηνία και η ώρα αποστολής καθώς και το μέγεθος του μηνύματος. 2. Σας επιτρέπει να επιλέξετε την κεφαλίδα και με διπλό κλικ να ανοίξετε και να διαβάσετε ολόκληρο το μήνυμα. 3. Έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο δικό σας μήνυμα. 4. Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία για να τα στείλετε ή να διαβάσετε συνημμένα αρχεία που έχετε λάβει. Κανόνες ασφαλείας

Εγκατέστησε ένα ισχυρό antivirus πρόγραμμα το οποίο θα ανανεώνεις συχνά.

• • • •

Διάλεξε ένα ψευδώνυμο και προσπάθησε να μην το ξεχάσεις. Μην δώσεις ποτέ και σε κανένα τα πραγματικά σου στοιχεία. Μην ανοίγεις ποτέ συνημμένα μηνυμάτων αμφιβόλου προέλευσης. Μην απαντάς σε μηνύματα που σε έχουν στείλει άγνωστοι.

148


Έχω Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Όπως για να στείλεις ένα απλό γράμμα σε ένα φίλο σου πρέπει να ξέρεις την διεύθυνσή του, έτσι και για να στείλεις ένα ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να ξέρεις την ηλεκτρονική διεύθυνση του. Δείτε τις δικές μου διευθύνσεις: mariak@inter-ed.gr

maria @yahoo.gr

Όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν 2 μέρη που χωρίζονται μεταξύ τους με το @ (at ή παπάκι όπως το λένε πολλοί).  Το πρώτο μέρος είναι το όνομα του ιδιοκτήτη (user name) και το δεύτερο το όνομα του server στον οποίο φιλοξενείται ο λογαριασμός  Στο όνομα του server και μετά την τελεία βλέπετε το είδος του οργανισμού ή την χώρα στην οποία βρίσκεται. Δεν πρέπει να συγχέουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις διευθύνσεις του www. Σε αυτό το σημείο, και πριν προχωρήσουμε πιο κάτω, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο σχολείο θα σας βοηθήσει ο δάσκαλος. Στο σπίτι οι γονείς σας. Στο internet υπάρχουν ορισμένες ιστοσελίδες που επιτρέπουν σε μαθητές της ηλικίας σου να δημιουργούν λογαριασμούς για να επικοινωνούν με παιδιά ίδιας ηλικίας από όλο τον κόσμο. Δύο πολύ καλές και ασφαλείς σελίδες είναι το www.ePALS.com και το http://www.ks-connection.org/ . Ζήτησε άδεια από τους γονείς σου και άρχισε να επικοινωνείς με παιδιά από όλο τον κόσμο.

149


Έχω Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Outlook Express

Για να δείτε τα μηνύματα σας ή να στείλετε μηνύματα αν χρησιμοποιείτε ένα από τα προγράμματα της Microsoft ακολουθήστε τα εξής βήματα. Οι διαφορές στα υπόλοιπα προγράμματα είναι μικρές. 1) Συνδεθείτε στο INTERNET. 2) Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο με το πρόγραμμα αλληλογραφίας που χρησιμοποιείτε.(Αν έχετε web mail –πχ.yahoo- πληκτρολογήστε την διεύθυνση στην γραμμή του Explorer)

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που μοιάζει με τα παράθυρα που έχει δει μέχρι τώρα. Έχει γραμμή τίτλου, γραμμή εντολών μενού και γραμμή εργαλείων. Το κυρίως μέρος του παραθύρου έχει δύο μέρη. Την λίστα με τους φακέλους και την λίστα με τα μηνύματα, όπου φαίνεται ο αποστολέας, το θέμα του μηνύματος και η ημερομηνία που μας το έστειλαν (για τα Εισερχόμενα) ή η ημερομηνία που τα στείλαμε (για τα απεσταλμένα).

150


Έχω Ηλεκτρονική Αλληλογραφία Στα εισερχόμενα αν υπάρχει μήνυμα που δεν το έχω διαβάσει, το φακελάκι που είναι μπροστά είναι κλειστό και τα γράμματα είναι έντονα. Αν το ανοίξω και το διαβάσω το φακελάκι θα ανοίξει και αυτό. Το σωστό είναι να τακτοποιούμε τα μηνύματα μας σε φακέλους ανάλογα με το θέμα τους ή τον παραλήπτη, για να μπορούμε να τα βρίσκουμε πιο εύκολα. Οι βασικοί φάκελοι είναι Εισερχόμενα, Απεσταλμένα, Εξερχόμενα και Διαγραμμένα. Για να ταξινομήσουμε ένα μήνυμα σε ένα φάκελο, πρέπει να κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο μήνυμα και από το μενού που θα εμφανιστεί να επιλέξουμε Μετακίνηση σε φάκελο. Στο παράθυρο που θα ανοίξει διαλέγουμε σε πιο φάκελο θα πάει το μήνυμα. Αν δεν έχουμε σχετικό φάκελο και θέλουμε να δημιουργήσουμε, στο ίδιο παράθυρο επιλέγουμε Δημιουργία. Μπορεί ο νέος φάκελος να είναι μέσα σε άλλο (υποφάκελος). Αν έχετε αρκετά μηνύματα δοκιμάστε να τα ταξινομήσετε σε φακέλους. Τα άχρηστα μπορείτε να τα διαγράψετε (δεξί κλικ πάνω στο μήνυμα > Διαγραφή) 1. Για να διαβάσεις ένα Email: Διπλό κλικ στο μήνυμα για να ανοίξει και να εμφανιστεί ολόκληρο 2. Για να στείλεις ένα νέο Email: Δημιουργία > και στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί συμπληρώνουμε την Διεύθυνση και το θέμα, γράφουμε το κείμενό μας και πατάμε Αποστολή. 3. Για να απαντήσεις σε ένα Email: Αφού το διαβάσεις > Κλικ στο κουμπί Απάντηση . Γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε Αποστολή. 4 Για να στείλεις ένα email που σου έχουν στείλει σε κάποιον άλλο: Προώθηση Αφού το διαβάσεις > Κλικ στο κουμπί Προώθηση > Γράψε την διεύθυνση του νέου παραλήπτη και πάτησε Αποστολή. 5. Για να στείλεις μαζί με το μήνυμα ένα αρχείο (πχ μια εικόνα ή ένα τραγούδι): Επισύναψη Ακολούθησε τα βήματα για την Αποστολή και στο τέλος ψάξε να βρεις στα εργαλεία τον συνδετήρα. Μόλις το πατήσεις θα ανοίξει παράθυρο διαλόγου στο οποίο πρέπει να βρεις που είναι αποθηκευμένο το αρχείο και να πατήσεις Άνοιγ151


Έχω Ηλεκτρονική Αλληλογραφία μα. Θα δεις το όνομα του να εμφανίζετε στο μήνυμά σου. Για να διαβάσεις ένα συνημμένο που σου έχουν στείλει κάνε δύο κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου. 6. Για να στείλεις το ίδιο μήνυμα σε δύο περισσότερους παραλήπτες ταυτόχρονα Ή γράψε όλες τις διευθύνσεις μαζί και χρησιμοποίησε το ; για να τις ξεχωρίσεις ή γράψε την πρώτη διεύθυνση στην θέση Προς και τις υπόλοιπες στην θέση Κοιν (Κοινοποίηση ή CC)

1.

Πρέπει να συμπληρώνεις πάντα την γραμμή για το Θέμα. Υπάρχουν άν-

θρωποι που λαμβάνουν πολλά μηνύματα κάθε μέρα και πριν τα ανοίξουν διαβάζουν το θέμα για να δουν πια θα ανοίξουν πρώτα. 2.

Χρησιμοποίησε ένα ευγενικό χαιρετισμό όταν αρχίζεις και όταν τελειώνεις

ένα μήνυμα. Πολλοί ξεχνούν ότι η ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι μέρος των προσωπικών μας σχέσεων. Δώσε λοιπόν ένα φιλικό προσωπικό τόνο στα μηνύματά σου. 3.

Να χρησιμοποιείς τα κεφαλαία γράμματα σπάνια και μόνο όταν πρέπει.

Εάν γράψεις ένα μήνυμα όλο κεφαλαία είναι σαν να ξεφωνίζεις! 4.

Πρόσεξε την ορθογραφία, την γραμματική και το στυλ των μηνυμάτων

σου. Δεν χρειάζεται το μήνυμα σου να είναι … έργο τέχνης, αλλά τουλάχιστον τα βασικά πρέπει να τα προσέχεις! Πολλά προγράμματα αλληλογραφίας δεν υποστηρίζουν εντυπωσιακές γραμματοσειρές και υπάρχει κίνδυνος το μήνυμα να παραδοθεί με αυτή την μορφή 5.

      !

Μην προωθείς σε άλλους άχρηστα μηνύματα (Junk Mail). Θα ήθελες να

ανοίξεις το γραμματοκιβώτιο στο σπίτι σου και να το βρεις γεμάτο διαφημιστικά έντυπα ή έντυπα προώθησης διάφορων άχρηστων προϊόντων; Θα τα έστελνες αυτά στους φίλους σου; 6.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα δεν έχουν πάντα … στιγμιαία παράδοση! Το in-

ternet είναι τεράστιο και υπάρχουν πολλές εταιρείες ή οργανισμοί που μεσολαβούν στις επικοινωνίες. Έτσι πολλές φορές τα μηνύματα ακολουθούν δαιδαλώδεις διαδρομές για να παραδοθούν. Επιπλέον υπάρχουν χρήστες που δεν ελέγ152


Έχω Ηλεκτρονική Αλληλογραφία χουν συχνά την αλληλογραφία τους. Αν λοιπόν το μήνυμα είναι επείγον και σοβαρό χρησιμοποίησε και το τηλέφωνο ή ζήτησε από τον παραλήπτη επιβεβαίωση της παραλαβής του μηνύματος. 7.

Φρόντισε να ελέγχεις συχνά την αλληλογραφία σου. Δεν υπάρχει τίποτε

πιο ενοχλητικό από το να πεις σε κάποιον μια εβδομάδα αφού σου έστειλε ένα μήνυμα ότι δεν το έχεις δει ακόμα!

153


Έχω Ηλεκτρονική Αλληλογραφία 8.

Μην χρησιμοποιείς πολλά ακρωνύμια ("BTW" = By The Way και "FYI" =

For Your Information κλπ). Δεν γνωρίζουν όλοι τι σημαίνουν και πολλές φορές μπερδεύεται ο παραλήπτης του μηνύματος. Χρησιμοποίησε με μέτρο τα smile ή τα emoticons. 9.

Έλεγξε ξανά την διεύθυνση του παραλήπτη. Δεν θέλεις φαντάζομαι να

πάρει την πρόσκληση για το πάρτι-έκπληξη αυτός που γιορτάζει! 10.

Μην ανοίγεις ποτέ μηνύματα ή συνημμένα μηνυμάτων με άγνωστη προέ-

λευση ή περίεργο περιεχόμενο. Το καλοκαίρι του 2004 χιλιάδες κάτοχοι υπολογιστών στις ΗΠΑ αναγκάστηκαν να περάσουν ξανά το λειτουργικό στον η/υ γιατί τα παιδάκια τους άνοιξαν ένα χαριτωμένο μήνυμα με pokemon! (pokemon virus) Εξάσκηση - Τεστ Ένας φίλος σου, είχε πάει διακοπές πριν λίγες μέρες. Έμαθες ότι επισκέφθηκε ένα μέρος που σου αρέσει και σένα. Είναι πολλά αυτά, που θέλεις να τον ρωτήσεις...

1.

Άνοιξε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2.

Γράψε ένα νέο μήνυμα στο οποίο θα ζητάς περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο διακοπών και το ξενοδοχείο στο οποίο έμειναν με την οικογένεια του. Ζήτησε να σου στείλει κάποια φωτογραφία.

3.

Στείλε το μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του φίλου σου

4.

Περίμενε την απάντησή του και διάβασε την. Δυστυχώς δεν υπάρχει φωτογραφία!

5.

Απάντησε και εσύ με τη σειρά σου στο μήνυμά του και γράψε και υπενθύμισε του να σου στείλει φωτογραφία.

6.

Επιτέλους το νέο μήνυμα ήλθε και έχει συνημμένη μια φωτογραφία. Άνοιξε να την δεις. Προώθησε το μήνυμα και το συνημμένο στον πατέρα σου

7.

Δημιούργησε μια κάρτα στην ζωγραφική ή βρες μια εικόνα στο internet με θέμα Επιστροφή στο σχολείο.

8.

Επισύναψε την σε ένα νέο μήνυμα με θέμα Οι μέρες πλησιάζουν… και κάνε ομαδική αποστολή στους συμμαθητές σου. 154


Έχω Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Πρέπει να ελέγχεις τα email σου συχνότερα. Σ’ έχω απολύσει εδώ και τρεις εβδομάδες!

155


Η Εφαρμογή Drape

Σημείωση: Για να εργαστείτε σε αυτή την ενότητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα προγράμματα όπως είναι το Ms Logo που διατίθεται ελεύθερα στο internet ή το MicroWorlds Pro το οποίο πρέπει να αγοράσετε. Εμείς σε αυτό το βιβλίο διαλέξαμε να σας δείξουμε το πρόγραμμα Drape που μπορείτε να το βρείτε δωρεάν στο internet (υπάρχει στο CD του βιβλίου στον φάκελο Drape) γιατί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν άνετα και πολύ μικρά παιδιά. Με τα άλλα δύο προγράμματα θα ασχοληθούμε στο δεύτερο βιβλίο.

156


Περιεχόμενα ενότητας

Βασικές έννοιες To περιβάλλον του προγράμματος Drape Εντολές Χρώματα και γραμμές Σχεδιασμός σχημάτων και γέμισμα με χρώμα

Προαπαιτούμενη γνώση Πριν ξεκινήσετε αυτή την ενότητα πρέπει να γνωρίζετε 

Τις εντολές κατεύθυνσης μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά πώς να μετράτε και να υπολογίζετε αποστάσεις

τι είναι στροφές τετάρτου, μισού, και πλήρης στροφή

τα ονόματα από τα βασικά γεωμετρικά σχήματα

157


Η ενότητα αυτή δεν έχει σκοπό να μας κάνει όλους προγραμματιστές (γιατί ούτε εγώ είμαι). Έχει σκοπό να μας βάλει σε ένα νέο τρόπο σκέψης. Να μας κάνει να σκεφτούμε 

ποιο είναι το πρόβλημα μας, τι θέλουμε να κάνουμε δηλαδή

ποιες εντολές, κατανοητές από τον υπολογιστή πρέπει να δώσουμε για να έχουμε την λύση που επιδιώκουμε

Ο προγραμματισμός ασχολείται με το δεύτερο στάδιο, τη δημιουργία δηλαδή του συνόλου των εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί η λύση του προβλήματος. Το σύνολο των εντολών τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει ο υπολογιστής για να μας λύσει το πρόβλήμα τις ονομάζουμε Πρόγραμμα. Γλώσσα προγραμματισμού είναι το είδος της γλώσσας που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε με έναν υπολογιστή, προκειμένου αυτός να εκτελέσει για μας κάποιον υπολογισμό. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει το δικό της σύνολο κανόνων που αφορούν το συντακτικό, το λεξιλόγιο και το νόημα της. Το παραμικρό λάθος στην ορθογραφία ή στην σύνταξη μιας πρότασηςεντολής μιας λέξης μιας γλώσσας προγραμματισμού έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί ο υπολογιστής να καταλάβει τι θέλουμε να κάνει. Και αν αυτά σας φάνηκαν λίγο περίεργα ή δύσκολα, μην ανησυχείτε. Υπάρχουν γλώσσες προγραμματισμού πολύ απλές. Γλώσσες που δημιουργήθηκαν ειδικά για παιδιά. Μια από αυτές τις γλώσσες θα γνωρίσουμε εδώ. Την Γλώσσα Προγραμματισμού Logo. Βοηθός μας θα είναι μια χελώνα! Σε αυτήν θα δίνουμε οδηγίες και εντολές. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να γνωρίσουμε την Logo. To ευκολότερο από όλα είναι το Drape. To έχει δημιουργήσει ο Mark Overmars και θα το βρείτε στο cd του βιβλίου.

158


1. Εισαγωγή Το Drape δημιουργήθηκε με σκοπό να εισάγει τα παιδιά στα βασικά του προγραμματισμού. Με το Drape δημιουργούμε προγράμματα. Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από έναν αριθμό από εντολές. Υπάρχουν εντολές που σχεδιάζουν γραμμές και σχήματα, εντολές που μας μεταφέρουν σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, εντολές που ορίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά όπως είναι το χρώμα και οι διαστάσεις γραμμών, και εντολές ελέγχου όπως είναι οι επαναληπτικές. Το καλύτερο από όλα είναι ότι στο Drape δεν χρειάζεται να γράψετε τίποτα! Μπορείτε να δημιουργήσετε προγράμματα ακόμα και αν δεν ξέρετε να γράφετε! Κάθε εντολή αντιστοιχεί σε μία εικόνα. Ένα πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά με αυτές τις εικόνες. Δημιουργούμε ένα πρόγραμμα, τοποθετώντας τις εικόνες στον κατάλληλο χώρο με μια σειρά. Για παράδειγμα, με το παρακάτω πρόγραμμα σχεδιάζουμε ένα τετράγωνο.

1

2

3

4

5

6

7

Αγνοείστε προς το παρόν το ρόμβο που βλέπετε στην αρχή. Η πρώτη εντολή (1)

σημαίνει ότι μια

γραμμή θα σχεδιαστεί. Η επόμενη εντολή (2) στρίβει την γραμμή κατά 90 μοίρες, και η επόμενη (3) σχεδιάζει μία γραμμή προς την νέα κατεύθυνση κλπ. Στο παρακάτω παράδειγμα σχεδιάζονται 3 κύκλοι, ο ένας δίπλα στον άλλο

1

2

3

4

5

6

Η πρώτη εντολή κάνει το χρώμα μπλε. Με την επόμενη ένας κύκλος σχεδιάζεται. Με την Τρίτη εντολή κάνουμε ένα βήμα προς τα δεξιά. Στην συνέχεια (4) άλλος ένας κύκλος σχεδιάζεται. Τα ίδια επαναλαμβάνονται με τις επόμενες εντολές. 159


Αν και το Drape είναι εύκολο στην χρήση, χρειάζεται εξάσκηση για να το συνηθίσουμε. 2. Το παράθυρο στο Drape Ανοίξτε το cd του βιβλίου και από τον φάκελο προγράμματα αντιγράψτε το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση. Κάθε φορά που θα θέλετε να το χρησιμοποιήσετε απλά κάντε ένα διπλό κλικ επάνω του, και θα ανοίξει.

Στο βασικό παράθυρο του προγράμματος υπάρχει 1. Η γραμμή τίτλου 2. Η γραμμή εργαλείων 3. Επίπεδο δυσκολίας 4. Η περιοχή απ’ όπου διαλέγουμε τις εντολές 5. Η περιοχή στην οποία συντάσσουμε το πρόγραμμα. 6. Η περιοχή που εκτελείται το πρόγραμμα Όλα τα προγράμματα που δημιουργούμε και αποθηκεύουμε έχουν την κατάληξη .drp

160


2. Βασικά κουμπιά

Δημιουργία νέου προγράμματος Άνοιγμα προγράμματος που υπάρχει ήδη. Αποθήκευση προγράμματος. Εκτύπωση του προγράμματος σε μορφή κειμένου. Απόκρυψη κέρσορα. Ξαναπατήστε το για να εμφανιστεί πάλι. Αλλάζει την εικόνα σε μεγαλύτερη (αν θέλετε να εκτελέσετε το πρόγραμμα σε μεγαλύτερη οθόνη). Εκτέλεση του προγράμματος αργά Εκτελεση του προγραμματος γρήγορα. Εκτελεί μία εντολή κάθε φορά. Προσωρινή διακοπή εκτέλεσης του προγράμματος (κατά την διάρκεια εκτέλεσης του) Τερματισμός εκτέλεσης του προγράμματος (Ο τερματισμός της εκτέλεσης του προ γράμματος μπορεί να γίνει πατώντας το πλήκτρο <Esc>) Αποθηκεύει την εικόνα που δημιουργήσαμε Τερματισμός του Drape. Παρατηρήστε ότι στην περιοχή που συντάσσουμε το πρόγραμμα υπάρχει ένα μικρό κόκκινο τρίγωνο (πάνω από τις εντολές, στο σημείο που τις έχετε τοποθετήσει). Μας δείχνει σε ποια φάση εκτέλεσης βρίσκεται το πρόγραμμα κάθε στιγμή. 161


Στο χώρο σχεδίασης θα δείτε την ζωγραφιά να εμφανίζεται. Το μαύρο τρίγωνο στην περιοχή αυτή είναι ο κέρσορας και σας ενημερώνει για το σημείο που βρίσκεστε κάθε στιγμή, καθώς σχεδιάζει την ζωγραφιά σας. 4. Οι εντολές του Drape Η βασική ιδέα του Drape είναι να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα που με τις εντολές του θα μετακινεί τον κέρσορα (το τρίγωνο) σε διάφορες θέσεις, με σκοπό να σχεδιάσετε γραμμές, σχήματα κλπ. Ο κέρσορας πάντα δείχνει προς κάποια κατεύθυνση. Όταν μετακινείστε ή σχεδιάζετε μία γραμμή, αυτό γίνεται προς την κατεύθυνση που δείχνει ο κέρσορας. Για να μετακινήσετε τον κέρσορα, προς μία νέα κατεύθυνση, θα πρέπει πρώτα να αλλάξετε την φορά του. Σκεφθείτε τι θέλετε να σχεδιάσετε, πιο είναι το πρόβλημα σας δηλαδή, και γράψτε πρώτα σε ένα χαρτί τις εντολές που θα χρησιμοποιήσετε. Όταν τελειώσετε τον σχεδιασμό στο χαρτί αρχίστε να σέρνετε με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας μια-μια τις εντολές από την θέση τους (4-περιοχή με τις εντολές), στην πρώτη σειρά της περιοχής όπου συντάσσουμε το πρόγραμμα(6)4. Για την μετακίνηση του κέρσορα και τον σχεδιασμό σχημάτων χρησιμοποιούνται οι παρακάτω εντολές: Μετακίνηση κατά ένα βήμα προς την κατεύθυνση του κέρσορα. Μετακίνηση κατά ένα βήμα προς την αντίθετη κατεύθυνση του κέρσορα Σχεδιασμός μίας γραμμής προς την κατεύθυνση του κέρσορα. Σχεδιασμός μίας γραμμής προς την αντίθετη κατεύθυνση του κέρσορα. Μετακίνηση στο κέντρο (Είναι χρήσιμο μερικές φορές να επιστρέφεται στο κέντρο της οθόνης) Τυχαία μετακίνηση του κέρσορα Δημιουργία μιας τυχαίας γραμμής Το παρακάτω πρόγραμμα, σχεδιάζει μία γραμμή με ένα κενό ενδιάμεσα.

4

βλ. παράθυρο του προγράμματος

162


Για να αλλάξετε την κατεύθυνση του κέρσορα χρησιμοποιείστε τις παρακάτω εντολές: Στροφή 90 μοίρες δεξιά (ορθή γωνία, κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού). Στροφή 45 μοίρες δεξιά (κλειστή γωνία) Στροφή 6 μοίρες δεξιά (πολύ κλειστή γωνία) Στροφή 90 μοίρες αριστερά (ορθή γωνία, αντίθετη από την φορά των δεικτών του ρολογιού ) Στροφή 45 μοίρες αριστερά (κλειστή γωνία) Στροφή 6 μοίρες αριστερά (πολύ κλειστή γωνία) Δείτε ένα βασικό παράδειγμα σχεδιασμού ενός τετραγώνου, σχεδιάζοντας απλά τέσσερις γραμμές και κάνοντας στροφές 90 μοιρών (ορθής γωνίας). Γραμμή, στροφή αριστερά για αλλαγή κατεύθυνσης, γραμμή, στροφή αριστερά για αλλαγή κατεύθυνσης, γραμμή, στροφή αριστερά για αλλαγή κατεύθυνσης, γραμμή.

Αν δοκιμάσετε να δημιουργήσετε ένα τρίγωνο (ορθογώνιο) θα δείτε ότι κάτι λείπει. Δείτε: Λογικά αυτές είναι οι εντολές για το τρίγωνο. Δηλαδή: γραμμή, στροφή αριστερά 90ο για να αλλάξει κατεύθυνση ο κέρσορας, γραμμή, στροφή αριστερά για αλλαγή κατεύθυνσης, γωνία 45ο , γραμμή. Αν εκτελέσετε όμως το πρόγραμμα θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα . Και αυτό γιατί η γραμμή που σχεδιάζει κάθε φορά ο κέρσορας έχει ένα συγκεκριμένο μήκος. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των σχημάτων, ή το μήκος των γραμμών και των μετακινήσεων χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εντολές:

Αρκετά μεγαλύτερο.

Αρκετά μικρότερο.

Λίγο μεγαλύτερο.

Λίγο μικρότερο.

Μισό μέγεθος. 163


Σχεδιάστε ξανά το πρόγραμμα για το τρίγωνο χρησιμοποιώντας την εντολή Αρκετά μεγαλύτερο και δείτε το αποτέλεσμα. Στο παρακάτω παράδειγμα σχεδιάζουμε 5 τετράγωνα, το ένα μέσα στο άλλο χρησιμοποιώντας ανάμεσα στα τετράγωνα την εντολή Λίγο μικρότερο.

Το παρακάτω πρόγραμμα σχεδιάζει ένα μικρό τετράγωνο σπιράλ, με στροφές και όλο και μικρότερες γραμμές.

Αν δεν είσαστε σίγουροι για την εντολή που πρέπει να χρησιμοποιήσετε μην διστάσετε να δοκιμάσετε. Αν «τρέξετε» το πρόγραμμα και το αποτέλεσμα δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα καινούργιο (χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές) ή να τραβήξετε και να πετάξετε στον κάδο σκουπιδιών που είναι αριστερά σας την λάθος εντολή.

5. Επιλέγοντας χρώμα Ο σχεδιασμός μόνο με κόκκινο χρώμα είναι σίγουρα βαρετή υπόθεση. Το Drape σας επιτρέπει να διαλέξετε ανάμεσα από έξι χρώματα:

Αλλαγή του χρώματος σε κόκκινο,

Αλλαγή του χρώματος σε μπλε κλπ

Οτιδήποτε ακολουθεί αυτές τις εντολές σχεδιάζεται με το καινούργιο χρώμα. Στο παρακάτω παράδειγμα είναι οι εντολές για ένα τετράγωνο, το οποίο έχει σε κάθε πλευρά του διαφορετικό χρώμα.

164


6. Επιλέγοντας το πάχος της γραμμής Μπορείτε να αλλάξετε το πάχος μιας γραμμής με τις παρακάτω εντολές:

Λεπτή γραμμή(1pixel). Λίγο πιο παχιά (3 Pixels). Αρκετά παχιά (7 pixels). Στο προηγούμενο παράδειγμα αλλάξαμε τις γραμμές του τετραγώνου με γραμμές Λίγο πιο παχιές Άσκηση 1 A. Δημιουργήστε με τα κατάλληλα προγράμματα το αποτέλεσμα της Εικόνας1, όπου οι γραμμές του τετραγώνου Α, έχουν διπλάσιο μήκος από τις γραμμές του τετραγώνου Β. (Η λύση στο τέλος του κεφαλαίου)

Εικόνα1

A. Προσέξτε πόσες φορές θα χρησιμοποιήσετε την εντολή > στο πρόγραμμα! B. Στο πρόγραμμα που δημιουργήσατε αλλάξτε μόνο το πάχος των γραμμών σε Αρκετά Παχιά.

165


7. Σχεδιασμός σχημάτων Στο Drape υπάρχουν εντολές για έτοιμα σχήματα (κύκλους, τρίγωνα κ.α). Τα σχήματα θα είναι γεμάτα με το επιλεγμένο χρώμα. Σχεδιασμός ενός γεμισμένου τετραγώνου. Σχεδιασμός ενός γεμισμένου ορθογωνίου. Σχεδιασμός ενός γεμισμένου λεπτού ορθογωνίου. Σχεδιασμός ενός γεμισμένου κύκλου. Σχεδιασμός ενός γεμισμένου τριγώνου. Σχεδιασμός ενός γεμισμένου ισόπλευρου τριγώνου. Στο διπλανό παράδειγμα σχεδιάζετε ένα κόκκινο τετράγωνο μέσα σε ένα κίτρινο κύκλο μέσα σε ένα μπλε τετράγωνο. Άσκηση 2 Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες εντολές για να δημιουργήσετε το πρώτο σας λουλούδι!

166


8. Γέμισμα με χρώμα και καθαρισμός Μπορείτε να γεμίσετε μια περιοχή χρησιμοποιώντας την εντολή του γεμίσματος. Γέμισμα της περιοχής που βρίσκεται κάτω από τον κέρσορα. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξετε προς τα πού είναι γυρισμένος ο κέρσορας. Γιατί αν είναι γυρισμένος σε λάθος κατεύθυνση το χρώμα γεμίσματος θα πάει αλλού. Το παράδειγμα 1 είναι το πρόγραμμα για την εκτέλεση ενός κόκκινου τετραγώνου γεμισμένο με κίτρινο χρώμα. Το παράδειγμα 2 είναι το ίδιο τετράγωνο σε φόντο με γέμισμα πράσινο.

1. 2.

Καθαρισμός της οθόνης. Για να το καθαρίσετε με ένα νέο χρώμα, απλά καθαρίστε το και γεμίστε το με το χρώμα της επιλογή σας. Πχ καθαρισμός περιοχής και γέμισμα με πράσινο χρώμα. Άσκηση 3 Δημιουργήστε τα ίδια προγράμματα A. Αλλάζοντας τα χρώματα B. Διπλασιάζοντας το μέγεθος του τετραγώνου στο δεύτερο πρόγραμμα. C. Καθαρίστε την όλη την περιοχή και γεμίστε με κίτρινο χρώμα.

Οι λύσεις των ασκήσεων είναι στο CD του βιβλίου στον φάκελο Drape

167


του πρώτου βιβλίου

Σας περιμένω στο δεύτερο Βιβλίο

168

click1  
click1  

mathimata pliroforikis

Advertisement