Page 1

CARACTERÍSTIQUES DELS RIUS PENINSULARS

Jaspreet i Worokea


Els rius peninsulars presenten diferències a causa del tipus de clima. Són més cabalosos a les zones de pluges abundants i no tan cabalosos a les zones de pluges escasses i irregulars.

• TIPUS DE CLIMES PENINSULARS:


El relleu influeix en els rius. Si les muntanyes on neixen s贸n lluny del mar els rius s贸n llargs; per貌 si es troben a prop del mar, els rius s贸n curts.


Els rius peninsulars pertanyen a tres vessants fluvials, o conjunts de terres els rius de les quals van a desembocar al mateix mar o oceà: El vessant atlàntic és el més extens i el de rius més llargs; el cantàbric és el més reduït i de rius més curts i el mediterrani el que pateix més estiatge (disminució de cabal) a l’estiu.

• ELS VESSANTS FLUVIALS


El relleu influeix en els rius. Si les muntanyes on neixen s贸n lluny del mar els rius s贸n llargs; per貌 si es troben a prop del mar, els rius s贸n curts.


CARACTERÍSTIQUES DELS 3 VESSANTS

VESSANT MEDITERRAI Els rius que aboquen les aigües al Mediterrani, llevat de l’Ebre, són curts, de poc cabal i de règim irregular.

VESSANT ATLÀNTIC Els rius que aboquen les aigües a l'oceà Atlàntic són els més llargs i els que tenen més cabal. Al llarg del seu recorregut reben l’aigua de nombrosos afluents.

VESSANT CANTÀBRIC Els rius que aboquen les aigües al mar Cantàbric sóc curts i torrencials perquè neixen en muntanyes situades a prop de la costa, però el seu cabal és abundant i regular perquè passen per zones de clima plujós.


VESSANT ATLÀNTIC


DELS RIUS QUE TRAVESSEN LA MESETA Són rius llargs perquè neixen en muntanyes allunyades de la costa. Tenen un cabal abundant però irregular i presenten un estiatge important a l’estiu.


VESSANT ATLÀNTIC


RIUS DEL VESSANT ATLÀNTIC QUE TRAVESSSEN LA MESETA

• DUERO (Pisuerga, Esla, Adaja i Tormes) • TAJO (Jarama, Alberche, Tiétar i Alagón) • GUADIANA (Záncara, Cigüela i Zúgar)


RIUS GALLECS DEL VESSANT ATLÀNTIC • • • •

Miño (Sil) Eume Tambre Ulla


ELS RIUS ANDALUSOS del VESSANT ATLÀNTIC

Els rius andalusos presenten unes característiques semblants a les dels rius que travessen la Meseta.

• El Guadalquivir. Els seus afluents principals són el Guadalimar, el •

Jándula, el Guadiana Menor i el Genil. Uns altres rius importants són el Tinto i l’Odiel.


VESSANT CANTÀBRIC


RIUS DEL VESSANT CANTÀBRIC • • • • • • •

Deva Nerbión Pas Besaya Nalón Narcea Bidasoa


VESSANT MEDITERRANI


RIUS DEL VESSANT MEDITERRANI

• L’Ebre • Xúquer • Ter • Llobregat

• Millars • Túria • Segura • Almanzora • Andarax • Guadalhorce

Comunitat Valenciana

Catalunya

Andalusia

característiques dels rius peninsulars  
característiques dels rius peninsulars  

característiques generals dels rius dels tres vessants.

Advertisement