Page 1

Portfolio Maria Guseth


Lighting analysis


Accesibility

Tram-Station Metro-Station Bus-Stop Parking

City Center


Functional layout Functionally the project was divided into interconnected cells with dierent pupouse and degrees of permeability, being more open to the public to the noth where the more public functions are located: the library, the entrance apparatus to the Botanic Garden, the latter being a connector for the public spaces, the greenhouse the educational wing of theresearch facility and the garden. The less accesible cells are thouse of the Research Facility which has a separate entrance further South. The division between the dierent parts

allows a degree of independance to each functional cell as well as providing visual break throughout the space. The Dambovita river is brought out of the pipes that hold it underground and integrated into the project as an exhibitional space for the Botanic Garden.


Public Library Bookshop

Public space Museum Shop Coffe Shop Workshop space

Entrance apparatus

Greenhouse

Teaching Laboratories Class Rooms

Laboratories Herbarium Exhibition space

Entrance to laboratories

Laboratories Seed Bank

Laboratories Adminisration

Botanic Garden

Students and Researchers General Public


Ecologycal considerations Photovoltaic panels ar integrated in the sunlights, that are facing South, of the Building as well as in some of the glasspanels of the Greenhouse Vest

East

Green Walls and a Green Roof are covering the buiding in order to provide an excellent insulation of the building and to minimize heat loss. Excess rain-water is collected in order to water the Greenhouse.

The Dambovita river is brought to the surface and its natural flora and faun is recreated in order to benefit the Botanic Garden as an Exhibitonal element but also topromote a dierent image of the river in the city


Ground Floor Plan


GRAFIC

design


ivi Sun l­a pr iat les imed at ca să­i po s încearcă tr creierul A intrat ca care ju roşcate, sim it n iecare pagan

u t e i r sc

Un roman foileton scris de cinci tineri prozatori. Un experiment literar cu participarea publicului. Intrarea liberă la scris!

m o r l u final

biciclete, puşti cu grup de bea apă. frunte. Un lecau să pe alee. desate pe p ce se ap şepcile în ul, rîzînd, în tim ic în fa ă, trecînd cu i, i de aş scari gr copil m ul pe alt ariu. Puşti te pe i un un en u Do sc . cu ea , n scuter realita zîndu­se e şi se înghiont parte di pe o on ea at că br făc rb ă, ias e gă ap ă. Un bă abater constru ceea îşnitoar ez să că stă o on m ea au iarbă, lîn gă nt ac cu ui ca riseră lîn au bine ul, dar şi ­şi închip i, pro­oc osind în care se op pe stîlpi, bolbor ut voie cu motor uri şi internet, şti d, tastaturile, nu entuziaşti ele rîn i av ii, tehno­ Construiau oaz na i pe joc nop i la Difuzoar fapt, nici nu ar i. Utopişt lor. via a antre i şi mîndri, zile şi , de lea e scopur ă sclavii ră toată alt er a Pe unde se ru us ? Nu păcă se sm nt fu făc andă ntru cine era inten turnat pe eră chinezii şi îi u, entuzia pe xa de r i bo da an , d la Propag cîn as nu oraş cî iva vremea – îi con isc normalitate prin nimeni, dar nici . Cu doi ani i în doar falsă. Pe cidentalii de pe lor ce fac va

Niște buni cititori îți recomandă cărți bune. Contează cine îți recomandă cartea!

Sc din La

Lin Ei


a în e­ Caspian ker face. ceva, presie, po că la cu totul alt n: . Zero ex gîndeas eva clipe erci iu ze se cît ex să hi ul ie oc hi it în eşte, l că trebu intercepta i.Vec uş na re i m î se z. Dacă ă să ie . Era un ro t făr l fan aju ele mes tă primi deşti, acum, la un şe de fanto le. gîn paradoxa ct printr­un grup ei femei să nu te un cven ele re rece pe fre sulei, trecînd di obicei, imaginea tepta, n­a In de aş se pe poarta n. A traversat, ca De icei, cum into ca de ob bra unei atingeri. au badm ni scur i, şi, tot pro­ măcar um eva luni, alo , în pant un contact, nici cînd, o dată la cît ent în at vi s ci pi ale nimic. Ni era pu in, mai j. Caspian ă galbenă, i în peisa să sp chi e dată în gau elemente no ze. Feti a cu ro ii ei, cte ău alb, părin ndiştii ad cercînd să le dete ­se cu un cîine ră pe jur, în pe o pătu jucîndu

! i u l u n a m

se mai aceştia nu dă ? ea bine că ­l va , ştiind pr mai rămăsese să entalilor e cid cin oc , i hi um le ia oc lul. Şi ac ele a oane ca să plăcea spectaco hologram ăs­ e? seră mili numărul ea plăcer m ă, investi i. Dar încă le mai o asemen pe care­şi făceau citit, astfel că îi ră n­ Olimpiad na i se facă de şah înainte, la tă vreme iluzio odase pa nt ca să nimic de pl a rie rta ex de zo po îi dă ilu ul ce a ai m de im gîndise lăsau de peste tabl bă. Mediul nu­i m d, în 2007, după a destul ială ». Ce ă, direct t, cine er tre De cîn încer­ e existen Mai exac pe o banc ie să fac ?, se în la nimic. O vreme hizofreni se aşeză ­i folosea ce trebu lui via ă. mea « sc ciară, Caspian Şi acum, ca ghid, ceea ce nu ă pe care el o nu pe noua iza inan t i. cr va ar e ec pă ion ad du ediat folosise plet in doi pens o schem ­i minte m im Se tr­ . c, ria co în a us ica op er se br pr e ai tul, dar ut, intra a, ca ise, dar nou şi log cu te n uş bă ese num es di re tre de e ac e se cu ap şi a apro himba trivise se lăsas useră presia că te, i se sc creasul, e dispăr pe pod fuseseră ool, se po ii distinc numai cîteva zil c­ şi avea im ci, pe alc D, ile de pînă atun ască o altă logică două administra dar în UIE RAPI graf itiur ii M şi i, ciz în se nă ze işt de Pî gă ită ob etc., ca să ia case să împăr confuzie. banale de micr scifrabile ? au ea fusese lui şi de Internet ­l adîncească în estii inde ii, texte ce ch m cînd lum iu a ai să şti ed m ev ul m pu cît şi iile ia nadins recle ale desene de copii, mai ce, va de inscrip a inea cu tot di dată. Şi nume, po BI, tească ce ev i au cîteva CÎINII AL mic util, deocam cercă să­şi amin n seara şi cum cin şterse. Er MOARTE În di ni

INVITAȚIE Joi, 26 noiembrie, orele 16.00, La Târgul Internaţional Gaudeamus la standul Humanitas se lansează volumele câştigătoare ale Concursului de debut literar Unicredit, ediţia a II-a. Vor prezenta membrii juriului: Paul Cernat, Liviu Papadima şi Mircea Vasilescu. Dintre 120 de manuscrise, juriul a selecţionat: Soarele răsare din televizor (proză scurtă), de Carmen Dominte; Cântecul geamănului (poeme), de Gabriela Toma; Apocalipsa după Vaslui (roman), de Dorin Cozan. Proiectul Concurs de debut literar Unicredit, sponsorizat de Unicredit Ţiriac Bank, este organizat de Asociaţia Catalist, în cadrul bibliofagia, program de prezentare de carte. Detalii: www.bibliofagia.ro şi www.studentie.ro

coateți-vă manuscrisele n sertar. a anul puteți să debutați.

nia de start e aici! au reușit în 2009:

Parteneri media: Radio România Cultural şi Radio România Regional. Personă de contact: Romina Stancu Coordonator proiect 0731 909 907; 021 252 30 44 romina@bibliofagia.ro


Contact: Mar ia Guseth maria.guseth@gmail.com +40 747 145 555


Portfolio  

Architectural Portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you