Page 1

Korpsnieuws Utrecht

februari | maart 2014


INHOUD

ADRESSEN

Jij ziet botten, ik zie een leger!

3

Onsterfelijke liederen en hun makers (31)

5

Creatief Alpha cursus Verjaardagslijst Bloemen heiligingstafel Jubilea Personalia Ideeënbus Onze zieken en mensen die aan huis gebonden zijn: Agenda Rooster Verslag Jubileum 7 vragen? 7 antwoorden! Hemel op aarde Visie op de familiedienst Warme Truiendag God doet nieuwe dingen! En wij?

7 8   10   11   11   12   12   13   14   16   17   18   20   21   24   25  

Korpsgebouw

Schooneggendreef 27H 3562 GG Utrecht (030) 26 56 568 korps.utrecht@legerdesheils.nl www.legerdesheilsutrecht.nl

Korpsofficier

Luitenant Marc Potters (06) 34 37 88 90

Bijbelstudie Jonge vrouwen

Luitenant Mariska Potters (06) 109 20 445

Coördinator Buurtwerk

Marianne Molenaar (06) 23 30 22 88

Coördinator 2e kanswinkel

Mevr. R.E. Colenbrander

Verhuur

Majoor A. van Eijk (030) 26 22 297

Jongsoldaten sergeant en IOS ambassadeur

Br. F. Keijzer (06) 48 91 60 39

Muziekkorps

Br. W. Kruyt (0297) 28 57 65

Uitgave nr. 42

Open Zangkoor Br. H. Bek (06) 29 19 98 20 Redactie

Majoor C. Jongejans Zr. W. Hartmans Lt. M. Potters Zr. A.E Venema Zr. E. Videler

Kopij voor de volgende uitgave kunt u voor maandag 17 maart 2014 inleveren via het postvakje bij de Raad & Daadbalie of via redactie@legerdesheilsutrecht.nl


Voorwoord

Jij ziet botten, ik zie een leger! In september 2013 had ik het voorrecht om mee te gaan naar het Zangersweekend van het Leger des Heils, een aanrader voor iedereen die van God en van zingen houdt. Op de zondagochtend mocht ik de dagopening verzorgen en in de voorbereiding voor dit moment heb ik in mijn gebedstijd de volgende woorden opgeschreven, nadat ik Ezechiel 37:1-14 had gelezen. Een gedeelte van de woorden is overgenomen uit 'The Vision & The Vow' van Pete Greig, het meeste is mijn eigen visioen. Een paar weken geleden heb ik de woorden ook al op Facebook gedeeld, maar ik wilde het u, de lezers van het korpsnieuws, ook niet onthouden. Ik hoop en bid dat deze woorden tot uw hart mogen spreken. Ik zie een leger dat leeft uit genade, overtuigd van haar eigen tekort, maar ook overtuigd van Gods onmetelijke liefde voor ons, mensen. 3 | Korpsnieuws Utrecht

Ik zie een leger van mensen die hun licht laten schijnen door de kieren van het bestaan heen. Licht dat zichtbaar wordt in elk gesprek, elke wandeling, op school, op het werk, in de supermarkt en zelfs in de shoarmazaak. Ik zie een leger van mensen die hun comfortabele leven in de waagschaal durven leggen om te strijden tegen ongerechtigheid, elk moment van de dag opnieuw, al was het een miljoen keer. Ik zie een leger dat durft te verliezen, zodat ze op een dag het 'goed gedaan' zullen horen van God zelf. Ik zie een leger zonder gala-uniform, maar met de waarheid als epauletten, de gerechtigheid als uniformjas, de vrede als pet en het geloof als overjas. Ik zie een leger dat veelkleurig is, een leger waarbij Christus de generaal is en waarbij Filippenzen 1:21 de lijfspreuk is: 'Want voor mij is leven Christus en sterven winst'


Ik zie een leger van mensen die niet op elkaars fouten letten, maar hun ogen op Jezus gericht hebben. Ik zie een leger dat onvoorwaardelijk Jezus wil volgen, met vallen en opstaan, steeds kiezend om naast mensen te staan die door de wereld worden uitgekotst. Ik zie een leger van kwetsbare mensen, mensen die gewond durven raken om meer te kunnen zorgen, beter te kunnen luisteren en met een nog intensere liefde te kunnen leven. Ik zie een leger dat groter, veel groter is dan het Leger des Heils, maar waar het Leger des Heils wel bij mag horen. En ik zie een leger waar ik bij mag horen. Niet omdat ik heilssoldaat ben of officier, maar omdat ik met vallen en opstaan steeds meer overtuigd raak van Gods liefde, zijn Genade en het offer van zijn Zoon.

Ik beloof dat ik in mijn leven trouw aan God ben, door de genade van de Heilige Geest. Ik beloof dat ik liefde geef aan de mensen die door God aan mij zijn gegeven, door Christus te zien in de ander, door Christus in de ander te dienen en door Christus te laten zien en de vreugde door de Heilige Geest ter meerdere eer en glorie van God, onze Vader. Ik beloof dat ik mijn leven verbind aan het doorgeven van Gods goede boodschap, door de kracht van de Heilige Geest, zodat iedereen de liefde van Jezus Christus mag leren kennen. Amen Marc Potters (luitenant) korpsofficier

Korpsnieuws Utrecht | 4


Onsterfelijke liederen en hun makers (31)

door Envoy F.P.W. van Zaalen

God zij met u tot ons wederzien. Hoe vaak hebben we deze woorden niet gezongen in ‘de oude tijd’. Het betreft hier een gelegenheidslied, speciaal bedoeld voor vaarwelsamenkomsten. Als de dienstdoende korpsofficier vaarwelorders had ontvangen, nam hij afscheid op een donderdagavondse samenkomst, doorgaans in een goed bezette zaal. Hij werd toegesproken door vertegenwoordigers van alle korpsonderdelen tot en met de padvinderij. En dan kwamen tegen het eind de zakdoeken tevoorschijn en tijdens het refrein - het koor, zeiden we toen nog - krioelden de ziektekiemen door het gebouw. Bij de welkomstsamenkomst voor de opvolger zat de zaal minstens zo vol, dus er was geen epidemie uitgebroken. Overigens, lied 439 in onze bundel heeft geen refrein meer! (Teken des tijds?) De Amerikaanse predikant Jeremiah Eames Rankin (1828-1904), destijd gestationeerd in Washington, schreef de tekst, geïnspireerd op de groet Goodbye, een afkorting van God be with you. 5 | Korpsnieuws Utrecht

Jeremiah E. Rankin (1828- 1904) Het lied, op een andere melodie dan wij gebruiken, werd voor het eerst gezongen in 1882. Onze melodie is van niemand minder dan van de


grote Britse componist Vaughan Williams.

Ralph

hoofd? Maar in dit jaargetijde waren er toch geen ijsbergen!

Wie op tv gekeken heeft naar de begrafenis van Mandela heeft het koor het lied horen zingen. Het is het christelijk afscheidslied bij uitstek en wordt op de hele wereld gezongen.

De Empress was op weg naar de Atlantische Oceaan voor de oversteek via de Sint Laurensrivier, die alsmaar breder werd en uiteindelijk lagen de oevers wel zo’n vijftig kilometer uit elkaar. Om middernacht lag bijna iedereen te kooi. Wolken van grote bosbranden werden door de harde wind over de rivier gedreven, en verenigden zich met de dichte mist die in de riviermonding kwam opzetten. Nadat de loods van boord was gegaan, ging het full speed vooruit. Om half een ’s nachts naderde een kolentanker, elkaars mistseinen werden verkeerd begrepen en zo doemde plotseling de Storstad uit het mistgordijn en ramde de Empress midscheeps en scheurde de boeg van het midden tot de schroef, waardoor de waterdichte schotten onbruikbaar waren. Binnen 14 minuten verdween het schip in de golven. Het overgrote deel van de in hun slaap verraste passagiers zat als ratten in de val, maar wie het dek wist te bereiken had een kans. Dappere zeelieden deden hun uiterste best om te redden wat te redden viel, sommigen wisten zwemmend een bootje of zelfs de kust te bereiken.

Het is onuitwisbaar verbonden met de geschiedenis van het Leger des Heils in Canada. Toen in 1907 de Stichter van het Leger des Heils William Booth, 78 jaar oud, zijn laatste bezoek had gebracht aan de Britse kroonkolonie, zong de grote massa heilssoldaten aanwezig op de kade van Quebec de geliefde generaal dit lied toe, toen hij vertrok met het stoomschip Empress of Ireland. Dit feit zou niet gememoreerd zijn als niet zeven jaar later net zo’n afscheid plaatsvond. Een grote vertegenwoordiging van het Canadese territorie zou vertrekken naar het Internationale Congres in Londen, inclusief de al beroemde Canadese Staff Band. Het was weer de Empress of Ireland waarmee gereisd zou worden. Op donderdag 28 mei 1914 voer het schip, bij stralend weer, af met 1300 passagiers, waaronder een paar honderd heilsofficieren en soldaten. De menigte op de kade en aan boord zong ‘God be with you till we meet again!’ Wie dacht bij het vierde couplet aan de betekenis van de woorden ‘death’s threatening wave before you’, de bedreigende doodsgolf voor u? Speelde bij sommigen het lot van de onzinkbare oceaanstomer Titanic door het

De laatste officier die aan de kade van Quebec het schip had verlaten, majoor Gideon Miller zat enige uren later in een oude keet aan de kust bij karig licht de aan land gebrachte slachtoffers te identificeren.

Korpsnieuws Utrecht | 6


De middag na de tragedie bracht een schip de stoffelijke overschotten terug naar Quebec, onder een hels onweer, en aan de kade was ineens de regenboog te zien. Per trein arriveerden de eerste overlevenden. In de grote uitvaartdienst, 7500 aanwezigen binnen, stonden op het podium 38 lege stoelen: de plaatsen voor de stafmuzikanten. Er waren 167 heilsofficieren en -soldaten omgekomen. Tien stafmuzikanten overleefden de ramp. Ruim een halve eeuw kende Canada geen nieuwe stafband meer.

samenkomst. Lees het aandachtig. Na de regels

e versie van het lied in ons liederenboek wijkt bijna volledig af van het Engels. Het is een nieuwe schepping en we zouden het ook kunnen zingen aan het eind van een

4. Hier op aard en eens daarboven, waar wij na de strijd Hem loven.

Creatief Houd u van creatief bezig zijn? Of van gezellig koffiedrinken? Kom dan gerust op dinsdagochtend tussen 10:00 uur en 11:30 uur langs. We maken dan met elkaar kaarten, onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom om mee te doen! Deze leuke activiteit doen we één keer in de twee weken. We wisselen het namelijk af met de breiclub, waar u ook van harte voor bent uitgenodigd! Coby Stolk

7 | Korpsnieuws Utrecht

God zij met u tot ons wederzien, Hij, de Heer der legerscharen, hij zal uwe gang bewaren. God zij met u tot ons wederzien volgen drie coupletten met de beginregel en slotregel als in couplet één. 2. Ga met God en wees een zegen, voorspoed geev’ Hij op uw wegen. 3. Hij zal uwe arbeid lonen, en uw werk met zielen kronen.

Het nu verdwenen refrein luidde: Vaar dan wel, vaar dan wel, God zij met u, vaar dan wel.


Alpha cursus Waarom hebben wereldwijd meer dan achttien miljoen mensen de Alpha-cursus gevolgd? Waarom worden er op maar liefst 55.000 plekken Alpha-cursussen gegeven, waarvan ruim 900 in Nederland. Waarom ontdekken steeds meer mensen de Alpha-cursus? Waarom e organiseren wij al voor de 2 keer een Alpha-cursus? Kom naar de kennismakingsavond op donderdag 27 maart en ontdek het zelf! Jong of oud, gelovig of niet-gelovig, vragen of twijfels, u bent van harte uitgenodigd!

Onze ervaring is dat het heel gezellig is en dat u veel nieuwe vriendschappen sluit. U eet samen én u maakt kennis met het christelijke geloof! “Is er meer? Waar leef ik eigenlijk voor?”. Samen gaan we op zoek naar een antwoord. Korte inleidingen en het napraten hierover in kleine groepjes (waar geen enkele vraag

gek is) en dit alles in een heel gemoedelijke, open sfeer helpen ons daarbij. De cursus duurt 10 avonden en een zaterdag.

De open avond is in ons gebouw aan Schooneggendreef en begint om 18:00 uur met een maaltijd. We zullen u die avond iets vertellen over het ontstaan en de opzet van de cursus. Ook op de vraag of het christelijk geloof saai, onwaar of achterhaald is, proberen we een antwoord te geven. Voelt u zich vrij om na deze avond te besluiten wel of niet deel te nemen aan de cursus. In verband met de maaltijd kunt u zich aanmelden via Luitenant Marc Potters (06) 34 37 88 90 Nog handiger is het wellicht om een mail te sturen naar alpha@legerdesheilsutrecht.nl. De cursus is gratis; er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de kosten.

Korpsnieuws Utrecht | 8


9 | Korpsnieuws Utrecht


Verjaardagslijst In deze verjaardagslijst vermelden we de verjaardagen die bekend zijn, maar het zou best kunnen dat uw verjaardag er niet bij staat. Dit betekent dat deze dan niet bekend is bij ons of er is een foutje in geslopen! Geeft u dit dan even aan ons door? Ook als het om een ander gaat, laat het ons weten. Wijzigingen kunt u doorgeven aan: Majoor Corrie Jongejans, tel. (030) 26 111 35/ (06) 22 37 41 47 of email c.jongejans@planet.nl Wijzigingen n.a.v. vorige uitgave: Mevr. M.van Aspereren - van Eden is niet op 1 januari jarig, maar op 1 oktober.

Februari 1 2 3 4 5 6 9

10 11 12 14 15 15 16 16 17 18 19 20 21 22 22 23 25 25

Tyra Yeboah Mevr. J. Klein Mevr. J. Pater Tommy Kraak Mevr. M. Lewiszoong Dhr. D. Kisman Mevr. S.E.M. Vermeulen Mevr. Grunberg Dhr. J.H. Schaap Mevr. M. Kamhoot Mevr. J.J.M.Vulperhorst Mevr. A. van Weel Dhr. A. Aanouz Matthew Mparaganda Mevr. B. Creutzberg Dhr. G. Rienks Mevr. J.G. van Zaalen Mevr. R. Grit Dhr. H.J. van Dijk Dhr. P. Creutzberg Mevr. J.J. Sleurink Mevr. J.C. Maaswinkel Mevr. G. van Nieuwenhuijs Dhr. C. Dame Tyrone Yeboah Mevr. M.A.W. van Beusichem Dhr. D. van Doodewaard Mevr. D.L. Sinnecker Mevr. Y. van Zaalen Dhr. A.J. van Yperen

26 27 27 29

Dhr. R.Rienks Lisanne de Jong Dhr. W.J.Kruyt Dhr. N. Engelbart

Maart 1 2 5 6 7 10 11 14 15

18

20 21 21 22 23 24 24 25 29

Mevr. J. Ruysink Mevr. A. v.d.Linden Mevr. Ch. Ekelschot Mevr. P. Klein Mevr. B.C. Visee Dhr. G.de Heer Mevr. G.A. Stoel Mevr. C.J.G. Wimmers Dhr. J. Pouw Mitchelle Mparaganda Dhr. J. Berger Mevr. E. van Keulen Dhr. J. Gout Mevr. M. Metzger Mevr. M. de Boer Luitenant Mevr. M.A. Potters Luitenant M. Potters Dhr. D. Spies Mevr. G. Pannekoek Mevr. C.W. Hulscher Dhr. J. v.d.Blom Dhr. H. de Rijk Yorim Potters

Korpsnieuws Utrecht | 10


Bloemen heiligingstafel De bloemen van de heiligingstafel gingen in de afgelopen periode naar de volgende personen:

November

December

Januari

3 Zr. L. Spruyt 10 Maj. A. van Eijk 17 Zr. E. Dros

1 Br. W. Kruyt 29 Zr. G.G. Mansom

5 12 19 26

Zr. C. Ploeger Zr. E. Blumink Zr. J.W.M. van Ree Zr. C. de Vries

Jubilea Graag feliciteren wij de volgende personen met hun jubileum als heilssoldaat. In de vorige uitgave is deze rubriek weggevallen, vandaar dat we de jubilea opnemen vanaf november. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst!

2013 7 november 10 november 1 december 18 december 22 december 24 december 25 december 26 december 30 december

zr. E.D. Drost - Westveer majoor A. van Eijk br. A.J. Vulperhorst zr. Y. van Zaalen - Op ‘t Hof zr. J. Stolk br. R. Vulperhorst zr. J. van Lunsen br. W. Stuivenberg zr. Y. Rienks - Wimmers

70 jaar heilssoldaat 50 jaar heilssoldaat 35 jaar heilssoldaat 30 jaar heilssoldaat 45 jaar heilssoldaat 35 jaar heilssoldaat 15 jaar heilssoldaat 45 jaar heilssoldaat 40 jaar heilssoldaat

zr. A. Wiegers - Datema br. G. de Heer zr. J.C. van Buuren - van der Linden zr. S.E.M. Vermeulen luitenant Marc Potters br. J. de Vries majoor H.D. van Essen zr. J.A. de Heer - Vonk

65 jaar heilssoldaat 60 jaar heilssoldaat 65 jaar heilssoldaat 20 jaar heilssoldaat 20 jaar heilssoldaat 55 jaar heilssoldaat 50 jaar heilssoldaat 55 jaar heilssoldaat

2014 9 januari 7 februari 22 februari 8 maart 20 maart 22 maart 27 maart 29 maart

Van de heilssoldaten die 25, 40, 50, 60 of 70 jaar heilssoldaat zijn, wordt ook de naam in de Intercom (Het landelijke blad van het Leger des Heils) geplaatst. 11 | Korpsnieuws Utrecht


Personalia Bedankt! Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor de vele blijken van belangstelling tijdens ons 65-jarig huwelijksfeest. De vele felicitatiekaarten en ook de bijzondere belangstelling tijdens de reünistendag op zaterdag 9 november jongstleden waren hartverwarmend. Broeder en Kleinmeijer

zuster

Wimmers-

beterende hand. Ook zuster Kruyt kampt wat met de gezondheid. Graag wensen we hen Gods zegen toe in deze toch wel lastige periode. Daarnaast mogen we ze ook feliciteren met hun 50-jarig huwelijksfeest dat zij vieren op 18 maart 2014. Van harte! Ook Br. Dick Spies heeft in het ziekenhuis gelegen en is nu weer aan de beterende hand. We wensen Dick en Joke Gods nabijheid en zegen toe. Zr. Elly Blumink is al een tijdje niet meer in de gelegenheid om de samenkomsten te bezoeken. Wilt u aan haar denken? Zr. Toos Visser ligt op dit moment in het ziekenhuis, aangezien zij een hersenbloeding heeft gehad. Laten we haar ook in ons gebed bij de Heer brengen.

Br. W im Kruyt heeft een tijdje in het ziekenhuis moeten verblijven, maar is inmiddels weer aan de

Zr. Janny van Lunsen is met hoge cijfers geslaagd voor haar opleiding. Van harte, Janny!

Ideeënbus Wie herkent dit? Je zit in de zaal of je bent in het open huis of elders en denkt: “Wat zou het leuk zijn als deze activiteit eens gedaan wordt” of “Iets gebeurt al heel lang volgens een zelfde patroon. We kunnen het ook zus of zo doen.” Meestal komt zo’n idee in je op en je praat er misschien eens met iemand over, maar dan verdwijnt het weer. Er wordt niets gedaan en er verandert niets. Dat is jammer, want toch zijn dit waardevolle ideeën, waar we best wat mee zouden kunnen. Voor deze gedachten en ideeën is er de Ideeënbus. De ideeënbus hangt in de hal in de vorm van een kerstpot. Korpsnieuws Utrecht | 12


Als korpsraad willen wij iedereen uitnodigen om ideeën op te schrijven en in de ideeënbus te doen. Wij vinden het belangrijk om iedereen de mogelijkheid te bieden om mee te werken en te denken over toekomst en de activiteiten van het korps. Wij zien uit naar uw/jouw ideeën en suggesties! De korpsraad

Onze zieken en mensen die aan huis gebonden zijn: Wilt u aan hen denken en met hen contact houden? Zr. P.H. Blinde Merenhoef 22 3601 AC Maarssen

Zr. G.G. Mansom Perudreef 8, K911 3563 VA Utrecht

Maj. mvr. W.K. v/d Veen Merenhoef 1, K212 3601 AC Maarssen

Zr. E. Blumink De Brauwlaan 3 3526 XR Utrecht

Zr. G. Nieuwenhuijs p/a Filipijnen 300 3524 JR Utrecht

Zr. B.C. Visee Kennedylaan 16, K 2022 3533 KY Utrecht

Br. H. Bol Westinghousestraat 57 3555 VB Utrecht

Zr. N. Otten-Spaan Maertensplein 143 3738 GP Maartensdijk

Zr. A.C. Visser Perudreef 8, K429 3563 VA Utrecht

Zr. E.D. Dros Perudreef 8, K811 3563 VA Utrecht

Zr. G. Pannekoek Merenhoef 1 K506 3601 AC Maarssen

Zr. C. de Vries - Veen Merenhoef 1, K505 3601 AC Maarssen

Zr. P. Hoeflaken Paranadreef 133 3563 WG Utrecht

Zr. C. Ploeger Indusdreef 5, D209 3564 GV Utrecht

Zr. A. Wiegers G. Gershwinstraat 207 1544 NX Zaandijk

Zr. M.A.J. Hofman Bossenbroekstraat 26 3555 TB Utrecht

Zr. J.W.M. van Ree Kleine Geertekerkhof 10 3511 XH Utrecht

Zr. C.J.G. Wimmers Batensteinplantsoen 52 4131 ZS Vianen (Utr)

Fam. W. Koppen Ruysdaellaan 5 3764 WK Soest

Zr. R. Serton Lange Smeestr. 40 K1.34 3511 PZ Utrecht

Br. L. de Wit Perudreef 8, K207 3563 VA Utrecht

Zr. P. Landzaat CostaRicadreef 9, K910 3563 TA Utrecht

Zr. G. Smits - Vonk Merenhoef 1 K002 3601 AC Maarssen

Zr. J.G. van Zaalen Jan Ligthartplein 32 3607 VD Zeist

Fam. W. Luimee Merenhoef 1, K408 3601 AC Maarssen

Zr. J.J. Stam -Landzaat Rademakerstr. 63 K206 3769 BC Soesterberg

13 | Korpsnieuws Utrecht


Agenda Dit zijn alleen de bijzonderheden en de zondagen. Ons weekprogramma staat achterin dit korpsnieuws.

Februari 1

hele dag

Mannendag | Belmont

2

10:00 – 11:30 uur Samenkomst | Beloftehernieuwingszondag o.l.v. Lt. Marc Potters | m.m.v. zangkoor en muziekkorps | Pianist: Br. Hans de Wit

4

10:00 – 11:30 uur Kaarten maken

5 10:00 – 12:00 uur Vergadering Pastoraal Team 14:00 – 15:30 uur Vrouwenbond 19:30 – 21:30 uur Open zangkoor 9

10:00 – 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Envoy Christa Ossewaarde Pianist: Br. Cees Spruyt

11

10:00 – 11:30 uur Breiclub 13:30 – 15:00 uur Ontmoetingsgroep

16

10:00 – 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Majoors Fieb Westmaas en Wil Graafland m.m.v. zangkoor en muziekkorps Pianist: Br. Cees Spruyt

18

10:00 – 11:30 uur Kaarten maken 18:00 – 19:30 uur W arme maaltijd voor € 3,50!

19

14:00 – 15:30 uur Vrouwenbond

23 10:00 – 11:30 uur Familiedienst o.l.v. Lt. Mariska Potters 25 10:00 – 11:30 uur Breiclub 13:30 – 15:00 uur Ontmoetingsgroep 15:30 – 17:00 uur Vrijwilligersoverleg 26 19:30 – 21:00 uur Korpsraad

Korpsnieuws Utrecht | 14


Maart 2

10:00 – 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Luitenants Peter en Marloes van de Venis m.m.v. zangkoor en muziekkorps Pianist: Lt. Marc Potters

4

10:00 – 11:30 uur Kaarten maken

5

14:00 – 15:30 uur Vrouwenbond 19:30 – 21:30 uur Open Zangkoor

9

10:00 – 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters Pianist: Br. Cees Spruyt

11

10:00 – 11:30 uur Breiclub 13:30 – 15:00 uur Ontmoetingsgroep

12

19:30 – 21:00 uur Redactieraad

16

10:00 – 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Majoor Robert-Paul Fennema m.m.v. zangkoor en muziekkorps Pianist: Br. Cees Spruyt

18

10:00 – 11:30 uur Kaarten maken 18:00 – 19:30 uur W arme maaltijd voor € 3,50!

19

14:00 – 15:30 uur Vrouwenbond

23 10:00 – 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Majoor Arend van de Venis Pianist: Br. Cees Spruyt 25 10:00 – 11:30 uur Breiclub 13:30 – 15:00 uur Ontmoetingsgroep e

27 18:00 – 21:00 uur Alpha-cursus | 1 kennismakingsavond 30 10:00 – 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters Van 31 maart t/m 5 april is Lt. Marc Potters afwezig i.v.m. een cursus

15 | Korpsnieuws Utrecht


April 1

10:00 – 11:30 uur Kaarten maken

2

14:00 – 15:30 uur Vrouwenbond 19:30 – 21:30 uur Open Zangkoor

6

10:00 – 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Envoy Frie Jansen m.m.v. zangkoor en muziekkorps Pianist: Lt. Marc Potters

Rooster Kinderkerk

Voorzang

Koffiedienst

Openen

2-feb.

Elyn en Yvonne

Br. H. Bek

Zr. R.A. Heiwegen Zr. J. Kranenburg

Zr. J. Kranenburg

9-feb.

René en Elyn

Zr. A. Venema

Zr. A. Venema Br. J.H. Schaap

Majoor C. Jongejans

16-feb.

Nelleke en Ferdy Zr. J. Kruyt

Zr. M. de Ruiter ???

Zr. M. de Ruiter

23-feb.

Familiedienst

Geen voorzang

Zr. E. Bijl Zr. M.J. Wittebol

Zr. M.J. Wittebol

2-mrt.

Elyn en René

Br. W. van der Weerd Zr. R.A. Heiwegen Zr. J. Kranenburg

9-mrt.

Nelleke en Ferdy Zr. H. Spruyt

Zr. E. Videler ???

Zr. M. de Ruiter

16-mrt.

Nelleke en Ferdy Br. H. Bek

Zr. E. Bijl Zr. M.J. Wittebol

Zr. M.J. Wittebol

23-mrt.

René en Alie

Zr. A. Venema

Zr. A. Venema Br. J.H. Schaap

Majoor C. Jongejans

30-mrt.

Mariska en Yvonne

Br. W. van der Weerd Zr. R.A. Heiwegen Zr. J. Kranenburg

Zr. J. Kranenburg

6-apr.

Elyn en René

Zr. J. Kruyt

Zr. R.A. Heiwegen Zr. J. Kranenburg

Zr. J. Kranenburg

13-apr.

Nelleke en Ferdy Zr. A. Venema

Zr. A. Venema Br. J.H. Schaap

Majoor C. Jongejans

Zr. J. Kruyt

Bent u verhinderd, wilt u dan zo vriendelijk zijn om onderling te ruilen?

Korpsnieuws Utrecht | 16


Verslag Jubileum Het jubileumweekend van 9 en 10 november 2013 stond in het teken van 125 jaar Leger des Heils in Utrecht. Reünisten verzamelden zich zaterdag 9 november bij het Cultuurhuis Stefanus, waar gerepeteerd werd en gezamenlijk de lunch werd gebruikt. Om 14.00 uur was er de reünie aan de Schooneggendreef, waar ook velen een kijkje kwamen nemen, om naar de oude foto’s en boeken te kijken, en herinneringen aan vroeger tijden op te halen. Het Amsterdam Stafkoor was ook van de partij, maar zij vertrokken na de lunch naar Hoog-Catharijne, waar zij diverse liederen ten gehore brachten. Ze hebben daar veel mensen weten te bereiken. Oud-muzikanten, heilssoldaten en oud-officieren konden genieten van een goed warm buffet.

Luitenant Marc Potters opende dit concert en droeg daarna de avond over aan de Commissioners Marseille. Er werden nummers gespeeld als The Divine Pursuit en God of Wonders, het Stafkoor zong ook prachtig en in de pauze was er de gelegenheid om een kop koffie te drinken of een cd aan te schaffen van het koor en niet te vergeten onze kaarsen ter gelegenheid van het 125 jarig jubileum. Na de pauze werd er aandacht besteed aan het vijfenzestig jarig huwelijksjubileum van de br. en zr. Wimmers, zij kregen namens het korps een portret aangeboden, waar beiden op stonden met de handtekeningen van de reünisten en een bos bloemen. De reünieband speelde nog enkele nummers afgewisseld door het Stafkoor. Rond half elf ging iedereen na een fijne avond vol muziek en zang, gezegend naar huis.

Zondagmorgen hadden wij een volle zaal en vele reünisten speelden mee in de ochtendsamenkomst. Het weekend werd die middag afgesloten met een Songs of Praise met medewerking van het Amsterdam Stafkoor. Tegen zeven uur werd het tijd om te We kunnen terugkijken op een goed vertrekken richting Cultuurhuis weekend met elkaar. Stefanus, waar het Stafkoor na een Er zijn nog jubileumkaarsen te koop geslaagde maaltijd Bij Bosshardt ook voor €5,00. Mocht u nog kaarsen arriveerde, om samen met de willen, meldt u dan even bij Majoor reünistenband een jubileumconcert van Eijk of ondergetekende. te geven. Wilma Hartmans 17 | Korpsnieuws Utrecht


7 vragen? 7 antwoorden! In de loop van de tijd wordt een aantal mensen benaderd om 7 vragen te beantwoorden. Deze vragen worden gesteld door Majoor Corrie Jongejans. Dit keer aan: Linda Heiwegen, leeftijd 64 jaar, ze gaat bijna met pensioen. Linda is geboren in Ede en sinds 1980 woont ze in Maarssen. Ze kwam als kind al in het Leger des Heils, dit kwam door een begrafenis van haar zusje. Linda is een poosje weggeweest uit het Leger en sinds 1997 weer terug! Bij het in gebruik nemen van ons huidige gebouw is Linda hoofd van de huishouding geworden en heeft daar vele uren werk in gestoken. Om gezondheidsredenen kan ze dit werk niet meer doen, maar ze zal zeker hier en daar nog eens een helpende hand uitsteken.

Vraag 2: Welke eigenschap bewonder je in anderen? Ik weet het niet zo te benoemen, maar ik vind het wel belangrijk dat mensen samen kunnen werken en dat je door ĂŠĂŠn deur kan. En dat je in elkaar de liefde terug vindt.

Vraag 3: Met wie zou je wel eens een appeltje willen schillen?

Vraag 1: Wat is voor jou de leukste manier om 50 euro uit te geven? Als ik weet dat iemand in nood is, dan krijgt hij dat geld. En ik weet genoeg mensen die het kunnen Ik heb een heleboel mensen met wie gebruiken. ik dat zou willen doen! Laatst heb ik Korpsnieuws Utrecht | 18


met de kommandant een appeltje geschild! Hij zei dat ik de dingen anders bekeek dan hij. Het zal wel!

Vraag 6: Welk wonder heb je meegemaakt?

Mijn moeder was ernstig ziek, ze sliep in de woonkamer. Opeens begon ze te gillen en te roepen, ik ging naar haar toe. Ze was heel onrustig en Aan mijn dochter en de riep: kleinkinderen, zij “Linda, ik zijn mijn alles. Die hand op mijn schouder zie een Aan mijn broer was een wonder. engel, kijk Rudie was ik ook dan, daar erg gehecht, hij staat hij!” heeft vele jaren bij mij gewoond. Hij is plotseling overleden en ik mis hem Ik zag geen engel, maar ineens nog iedere dag. Soms ben ik daar voelde ik wel een hand op mijn boos over en denk ik: ”Waarom hij?” schouder. Dat was voor mij een Maar daar krijg je geen antwoord op. wonder!

Vraag 4: Waar ben je aan gehecht?

Mijn dochter en mijn kleinkinderen zijn mijn alles!

Vraag 7: Als je een vraag aan Jezus mag stellen, welke zal dat zijn?

Ik zou aan Hem vragen of Hij nooit eens moe werd van die mensen die altijd maar weer bij Hem weggaan en dan weer terugkomen. Hoe doet/deed Hij dat? Ik word er soms zo boos om en ben er ook vaak Met Jezus! Ik zou een praatje met verdrietig over, dat we als mensen Hem willen maken over hoe wij met zo’n slecht voorbeeld aan elkaar en elkaar om moeten gaan. aan anderen geven. En ik weet niet of Hij het lust, maar ik Dank je wel, Linda, voor je zou boerenkool met worst met Hem openhartige en directe antwoorden, willen eten. we hebben je een beetje beter leren

Vraag 5: Met welke persoon uit de Bijbel zou je wel eens uit eten willen gaan?

kennen. Majoor Corrie Jongejans

19 | Korpsnieuws Utrecht


Hemel op aarde Tempeltest door Stijn Fens (In dagblad Trouw, 21 oktober 2013) Ooit was Utrecht Overvecht de hemel op aarde. Een groene, ruim opgezette wijk waar veel mensen willen wonen. Nu lijkt de nieuwbouw oud en is het koud en tochtig als ik naar de plaats van samenkomst loop. Het is nog stil op straat: een enkele fietser, een man met een hond en wat hardlopers. Een van God verlaten plek, zo lijkt het. Maar, dan verscholen achter een flat ligt daar een multifunctioneel gebouw waarop trots het wapen van het Leger des Heils prijkt. De deuren gaan automatisch open en als ik binnen ben, is het eerste wat ik hoor blaasmuziek.

Wat valt op? De zaal kent weinig sfeer. Er zijn zo’n vijftig mensen op de dienst afgekomen, voornamelijk ouderen. De helft draagt een uniform van het Leger, de andere helft is in burgerkleding. In een hoek zitten de leden van het muziekkorps. Zij begeleiden de gemeente bij de vele liederen die gezongen worden. Ze stellen zich dienstbaar op, met name de drummer is een bescheiden man. Een paar tikjes op een bekken, een verdwaalde roffel; meer horen we niet van hem. De liederen worden op een videoscherm geprojecteerd. Nogal groot. God schrijft in hoofdletters en wil dat iedereen meezingt. Op een tafel staat een bos bloemen. Die is voor zuster Bosman, die aan huis gekluisterd is. Een van de gemeenteleden zal die na afloop bij haar langs brengen.

Korpsnieuws Utrecht | 20


De orde van dienst De dienst wordt geleid door een officierenechtpaar. De man opent de dienst, waarna hij plaats neemt achter de vleugel en zijn vrouw het overneemt. Het heeft iets - en vergeef mij de vergelijking -van jaren zeventig cabaret. Een liedje, een overdenking en veel interactie met de zaal. “Wat bent u stil”, zegt de vrouw guitig, “Hebben we elkaar wel allemaal begroet?” Even later vraagt ze of wij weten waarom zondag 27 oktober een bijzondere dag is. Het blijft even stil. Ook ik heb geen idee. “Dan gaat de wintertijd in”, zegt een wel heel oude heilssoldaat. Dat is op zich correct maar niet het antwoord waar de majoor naar op zoek is. “Dan is het Nationale Bijbeldag. Dat wist u niet? Dan weet u het nu.” Samen gaan we uit die Bijbel lezen: 1 Corinthiërs, hoofdstuk 12, vers 4-27. “Er zijn

Visie op de familiedienst

verschillende gaven, maar de geest is een en dezelfde.” Een aantal mensen heeft een of meerdere verzen op een briefje gekregen. Het is de bedoeling dat diegenen op het juiste moment, de juiste regels voorlezen zodat de brief van Paulus in een samenspel van de gemeente tot ons komt. Veel delen, één lichaam. Het lukt aardig. Een keer gaat het mis en vergeet iemand zijn beurt. We beginnen gewoon weer opnieuw.

Reden om niet te gaan Liefhebbers van een tot in de puntjes verzorgde liturgie missen hier niets aan. En inderdaad; die liederen lijken allemaal wel erg op elkaar.

Reden om wel te gaan Dit is een echte gemeenschap die dienstbaar wil zijn aan elkaar en aan de stad. Wat een gastvrijheid en wat een hoop oprechte naastenliefde om mij heen. Als God gisteren in Utrecht Overvecht aanwezig was, dan was het hier.

Opdracht van het Leger des Heils

De missie van het Leger des Heils is Al meerdere malen hebben we als het volgt omschreven: familiediensten in het korps gehad. “Het Leger des Heils is een Waarom is die familiedienst er nu en internationale beweging en behoort wat willen we als korps met deze tot de universele christelijke kerk. Zijn familiedienst bereiken? Ik probeer boodschap is gebaseerd op de Bijbel. daar antwoord op te geven in deze Zijn dienstverlening wordt ‘visie’. gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn 21 | Korpsnieuws Utrecht


naam menselijk nood te lenigen De Familiedienst zonder enige vorm van discriminatie.” En daarom houden we zo’n zes keer Alles wat we in het korps doen is per jaar een dienst die wat erop gericht om die missie te toegankelijker en laagdrempeliger is dan de andere diensten. Een dienst bereiken, namelijk: waar jong en oud zich thuis voelt! • het evangelie van Jezus Wat gebeurt er nu in zo’n Christus bekend maken familiedienst? De inhoud van de • mensen helpen zonder familiedienst in zes woorden: discriminatie 1. Ontspanning & Ontmoeting De familiedienst is er vooral op 2. Inspirerend & Interactief gericht om het evangelie (Gods liefde voor de wereld die in Jezus Christus 3. Beeldend & aansluitend bij de zichtbaar werd en die je door Jezus Beleving Christus kunt ervaren) bekend te maken. In 2012 is er tijdens de leidersconferentie nog een stukje tekst aan toegevoegd om concreter te omschrijven hoe we als korpsen de missie kunnen uitvoeren en vooral wie onze doelgroep is: ‘’dat we met name voor rand- en nietkerkelijken op enthousiaste wijze het geloof toegankelijk maken…” De familiedienst is er om vooral deze groep mensen te bereiken. Mensen die wel nieuwsgierig zijn naar het geloof, maar niet of weinig naar de kerk gaan. Natuurlijk is het lastig om deze doelgroep te bereiken; men wil of durft immers niet de drempel van een kerkgebouw over te gaan. Toch willen we juist die mensen graag (weer) enthousiast maken om een relatie met Jezus aan te gaan en onderdeel uit te maken van een geloofsgemeenschap.

1. Ontspanning & Ontmoeting Als je je ontspannen voelt, kun je makkelijker genieten van de dingen die je ziet. En je voelt je eerder thuis. Een gemoedelijke sfeer en geen strak programma horen hier dan bij. Die sfeer willen we neerzetten met tafels erbij, soms ook met eten en drinken. Met een kopje koffie erbij voel je je gauw op je gemak. En zo raak je eenvoudig aan de praat met anderen. Ook de kinderen zijn aanwezig, zodat we elkaar van groot tot klein kunnen ontmoeten. Omdat de kinderen alle andere zondagen hun eigen kinderkerk hebben, willen we juist in deze zes diensten de eenheid vormen én ervaren die we zijn als korps.

Korpsnieuws Utrecht | 22


als u het verhaal niet alleen hoort maar ook kunt zien, bijvoorbeeld door plaatjes? Daarom zijn de familiediensten beeldend. We gebruiken filmpjes, klei, tekeningen en andere vormen om de diensten beeldend te maken. 2. Inspirerend & Interactief We willen graag dat iedereen op één of andere manier door de familiedienst geïnspireerd wordt. Dat je na afloop kunt zeggen: “Dat heeft me geraakt.” Of “Nu kan ik er weer tegen!” Wij halen onze inspiratie uit onze relatie met God en Zijn Woord. In de familiedienst hopen we anderen met onze inspiratiebron enthousiast te maken.

En ten slotte willen we graag aansluiten bij de beleving van de mensen die komen. En dan bedoelen we vooral de rand- en nietkerkelijken. Als je niet of nauwelijks naar de kerk gaat, ken je de woorden uit de bijbel niet goed. Of de gewoonten in de kerk. In onze taal, bijbellezing en liederenkeuze houden we hier rekening mee.

Tot slot

Wilt u meewerken aan onze opdracht? Wat zou het fantastisch zijn als we als korps mensen enthousiast kunnen maken voor een persoonlijke relatie met Jezus Christus! We zijn voortdurend op zoek naar de vormen die hier bij 3. Beeldend en aansluiten bij de horen. De familiedienst is één van die Beleving vormen. Ik hoop dat u ze wilt Wist u dat u waarschijnlijk maar 20% ondersteunen met uw gebed en van een verhaal onthoudt als u het aanwezigheid. alleen hoort? En wist u dat u maar Mariska Potters (luitenant) liefst 80% van een verhaal onthoudt Mensen worden enthousiaster naarmate ze zelf ergens bij betrokken zijn. In de dienst willen we dan ook mensen betrekken bij de dingen die gebeuren. Daarom zijn de diensten interactief.

23 | Korpsnieuws Utrecht


Warme Truiendag

Op 7 februari a.s. wordt in Nederland de Warme Truiendag gehouden. De Warme Truiendag is een energiebesparingsactie van Greenchoice en het Klimaatverbond. Het idee is simpel: trek een warme trui aan, zet de verwarming lager en verminder op deze manier de CO2uitstoot.

locaties gebeurt: Blij dat ik brei voor een ander! Medewerkers van Alliander overhandigen op 7 februari in Arnhem de ingezamelde truien aan commissioner Marja van Vliet, verantwoordelijk voor het project 'Blij dat ik brei voor een ander'. Dit project, dat jaarlijks plaatsvindt, vraagt mensen om truien, sjaals, mutsen en wanten te breien voor mensen die zelf geen warme kleding hebben. Deze kleding wordt dan in januari, februari en maart uitgedeeld.

Het Leger des Heils draagt deze actie een warm hart toe. In de eerste plaats natuurlijk door te vragen aan korpsen, werkeenheden en het kantoor in Almere om op 7 februari de thermostaat een paar graden lager te zetten (stand 2) en een extra trui aan te trekken. Doet u ook mee? Dat kan natuurlijk door op 7 februari de verwarming een Daarnaast is het Leger des Heils graadje lager te zetten, maar ook benaderd door Alliander, een door een lekker warme trui of sjaal te netwerkbedrijf met 7000 breien voor uzelf of voor een ander. medewerkers op 20 locaties. Wilt u meer informatie over de Alliander zamelt naar aanleiding van breimogelijkheden, dan kunt u zich de Greenchoice Warme Truiendag melden bij majoor Jongejans. truien in voor minder bedeelde mensen. Het initiatief is vergelijkbaar met wat er jaarlijks in veel van onze Korpsnieuws Utrecht | 24


territories (gebieden waar het Leger des Heils werkzaam is) met elk compleet verschillende en karakteristieke culturen, heb ik het De meeste mensen zijn gevoel dat ik verrijkt ben en dat mijn gewoontedieren. Velen van ons denken verruimd is. Ik heb ontdekt vinden de voorspelbare alledaagse dat er niet één specifieke, juiste manier is om dingen routine te doen of te in het ‘Sommige mensen kijken naar de beredeneren, leven dingen die gaan zoals ze gewend zijn aangezien iedere prettig. en vragen: “Waarom?” Ik droom van cultuur haar eigen Het is dingen die anders gaan dan we “juiste manier” dan gewend zijn om vervolgens de vraag te heeft. Ik denk dat ook stellen: “Waarom niet?”’ het verspreiden van niet verwonderlijk dat we de neiging het Evangelie gehinderd wordt hebben om ons te verzetten tegen wanneer we het alleen bezien door de lens van onze eigen cultuur. Er zijn verandering. grote verschillen tussen onze Je zou kunnen zeggen dat we niet culturen en we moeten onszelf alleen ons eigen leven, maar ook de grondig onderrichten om deze wereld om ons heen door een lens verschillen te begrijpen. bekijken, zodat we maar een klein gedeelte van de werkelijkheid zien. Vanzelfsprekend heb ik slechts Onze eigen familie, nationale en/of beperkte kennis van specifieke regionale cultuur vormen ons. Ieder culturen wereldwijd. Ik heb de gehad alle vijf van ons is het product van de mogelijkheid geografische zones van de wereld te omgeving waarin hij of zij is bereizen toen ik betrokken was bij opgegroeid. We hebben de neiging om alles te interpreteren vanuit ons ontwikkelingsprojecten. Ik leerde in eigen perspectief, namelijk dat van die periode de waarde van het onze eigen cultuur. Dit beperkt onze observeren, leren en respecteren van mogelijkheid andere gezichtspunten de grote variaties in culturen. te zien alsook de mogelijkheid om Wanneer we niet gemakkelijk andere een ander perspectief echt te manieren van denken omarmen, onderzoeken. Verschillen in culturen lopen we het risico te blijven hangen worden daarom vaak gezien als een in de routine van onze activiteiten en bedreiging of zelfs een bron van zo onze ogen en ons verstand te verdeeldheid. sluiten voor nieuwe ideeën of nieuwe

God doet nieuwe dingen! En wij?

Mijn beide ouders hadden een verschillend nationaal erfgoed, dus werd ik in twee culturen opgevoed. Nu ik gediend heb in vijf verschillende 25 | Korpsnieuws Utrecht

methoden. De Amerikaanse politicus Robert Kennedy heeft naar verluidt verklaard: ‘Sommige mensen kijken naar de dingen die gaan zoals ze


gewend zijn en vragen: “Waarom?” Ik droom van dingen die anders gaan dan we gewend zijn om vervolgens de vraag te stellen: “Waarom niet?”’

rivieren in de wildernis.’ Kunnen we het zien? Onze God is constant nieuwe dingen aan het doen, maar tegelijkertijd verzetten wij ons tegen verandering!

Ik bid dat dit statement ook geldt voor het Leger des Heils! We zien binnen het Leger velen die hun geloof en vertrouwen zijn De oude manier van dingen doen is verloren, sommigen zijn moedeloos niet per se de juiste voor de dag van en bedroefd geworden door afname vandaag en waarschijnlijk nog minder van bezoekersaantallen en anderen voor de dag van morgen. vinden het allemaal wel best. Verandering is daarom onvermijdelijk, Wanneer en waar zijn we de passie, maar toch in het algemeen iets wat de visie en het rotsvaste vertrouwen op verzet stuit. Hoe vaak gebruiken verloren van de vorige generaties, die we niet argumenten als: ‘we hebben krachtig geloofden dat zij, met Gods het altijd op deze manier gedaan’ of: hulp, de wereld konden veranderen? ‘dit is typisch Leger des Heils!’ De Bijbel De oude manier van dingen doen is niet Hoe gemakkelijk beschrijft per se de juiste voor de dag van is het om ideeën vele beelvandaag en waarschijnlijk nog minder van tafel te den van voor de dag van morgen. vegen die ons uit groei en onze comfortzones halen? overvloed: bomen, sterke wortels, rijpend fruit en oogst. We moeten In de begindagen van het Leger weer vertrouwen krijgen in het grote werden heilssoldaten gekarakteriverhaal van de Schriften! Dit boek is seerd door vrijmoedigheid en het tijdloze verhaal van Gods implementeerden ze nieuwe en interventie in de wereld. Het is nog onorthodoxe methodes. Deze steeds de kracht van God die redding methoden werden door andere brengt! Dat is het verhaal dat we kerken benijd en vaak gekopieerd. moeten lezen en kennen! Toch zijn we tegenwoordig vaak veel voorzichtiger en behoudender. Heer, geef ons alstublieft een geloof dat erkent, gelooft en vertrouwt dat U We lijken te vergeten dat onze God bij machte bent oneindig veel meer de God van de schepping is. Hij is te doen dan wij bidden of beseffen! een creatieve en innovatieve God. Hij ademt leven en brengt vernieuwing Amen! voor zijn schepping en in ons leven. Generaal André Cox In Jesaja 43:19 lezen we: ‘Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – Dit artikel is gepubliceerd in ‘The Officer’ Novheb je het nog niet gemerkt? Ik baan Dec 2013, vertaald door Luitenant Willeke van der Woude-van de Venis, bewerkt en ingekort een weg door de woestijn, maak door de redactie van Korpsnieuws Utrecht. Korpsnieuws Utrecht | 26


WEEK ZONDAG

PROGRAMMA 09:15 uur 10:00 uur 09:45 uur 11:30 uur

Moment van gebed Samenkomst Kinderkerk Jongsoldatenles (1e en 3e van de maand)

DINSDAG

10:00 - 15:30 10:00 - 11:30 10:00 - 12:30 10:00 - 12:30 12:30 - 13:00 13:00 - 15:30 14:00 - 15:30

Open huis | Raad en Daad Kaarten maken (om de week) Breiclub (om de week) 2e kans winkel Lunch 2e kans winkel Ontmoetingsmiddag (om de week)

18:00 - 19:30 Warme maaltijd (1x in de maand)

WOENSDAG

10:00 - 12:30 10:00 - 12:30 12:30 - 13:00 14:00 - 15:30

Open huis | Raad en Daad 2e kans winkel Lunch Vrouwenbond (om de week) (om de week)

19:30 - 22:00 Open zangkoor (1e woensdag van de maand)

DONDERDAG

09:30 - 15:30 10:00 - 12:30 12:30 - 13:00 13:00 - 15:30 18:00 - 21:00

27 | Korpsnieuws Utrecht

Open huis | Raad en Daad 2e kans winkel Lunch 2e kans winkel Alpha-cursus (vanaf 27/3)


(030) 265 65 68 korps.utrecht@legerdesheils.nl www.legerdesheilsutrecht.nl NL62 RABO 039 42 56 506

Leger des Heils korps Utrecht Schooneggendreef 27H 3562 GG Utrecht t. e. w. b.

Korpsnieuws februari | maart 2014  

Het eerste korpsnieuws van het Leger des Heils in Utrecht in het jaar 2014 is weer uit! Nu boordevol met visie! Visie van de voorganger, vis...