Page 1

Korpsinformatie Utrecht ds e e t nog s

We zijn jarig!

125 jaa r Le ger Utr des Hei echt ls in

april - mei 2013


INHOUD ADRESSEN Voorwoord Onsterfelijke liederen Nieuwe Breiclub Alpha-cursus Personalia Agenda Roosters Tradities | Korpsberaad Jom Hasjoah | Avondwake 21 april Kerkennacht 21 juni Hans van Vliet’s blog

Uitgave nr. 38

1 2 6 7 8 13 15 16 17 18 26

Korpsgebouw

Schooneggendreef 27H 3562 GG Utrecht (030) 26 56 568 korps.utrecht@legerdesheils.nl www.legerdesheilsutrecht.nl

Korpsofficier

Luitenant M. Potters (06) 34 37 88 90

Bijbelstudie Jonge vrouwen

Luitenant M.A. Potters (06) 109 20 445

Coördinator Huishouding

Zr. R.A. Heiwegen (0346) 56 87 69

Coördinator 2e kanswinkel

Mevr. R.E. Colenbrander

Verhuur

Majoor A. van Eijk (030) 26 22 297

Jongsoldaten sergeant en IOS ambassadeur

Br. F. Keijzer (06) 48 91 60 39

Muziekkorps

Br. W. Kruyt (0297) 28 57 65

Open Zangkoor

Br. H. Bek (06) 29 19 98 20

Redactie

Majoor C. Jongejans Zr. W. Hartmans Lt. M. Potters Zr. A.E Venema Zr. E. Videler

Kopij voor de volgende uitgave kunt u voor maandag 20 mei inleveren via het postvakje bij de Raad & Daadbalie of via redactie@legerdesheilsutrecht.nl

2 | Korpsinformatie Utrecht


Voorwoord

Zingen is tweemaal bidden Het Paasfeest ligt achter ons. Hoe heeft u dit feest van de Opstanding beleefd? Ik heb er enorm van genoten! Dat komt denk ik mede door de stille week die er aan vooraf ging. Door de momenten waarop we in het korps en thuis stil stonden bij de lijdensweg, die soms ‘zwaar’ aanvoelden, werd Pasen een explosie van vreugde. Ik vond het geweldig hoe we tijdens het Paasfeest samen met de kinderen hebben gebeden, gezongen, nagedacht en ja, ook gelachen. Want de blijdschap was voelbaar en zichtbaar. En nu gaan we op weg naar Pinksteren. De 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren zijn voor het Evangelisch Werkverband aanleiding geweest om een groot project op te zetten. Het heet ’50 dagen op weg met God’ en in het materiaal dat is gemaakt staat gebed centraal. Op zaterdag 25 mei wordt een speciale dag georganiseerd. Toen ik het programma van die dag zag, sprong één workshop er uit: “Zingen is tweemaal bidden.”

Binnen het Leger zijn we gewend om te zingen, uit volle borst, soms met handgeklap en een enkeling pakt er zelfs de tamboerijn nog bij! Wat een groot goed is dat eigenlijk, als je kunt zingen. Als je teksten als “Rijk is de mens die zijn leven stelt in de hand van de Heer” of “Genade van God, zo rijk en vrij, genade van God betoond aan mij” kunt zingen. Want wat kun je met deze liederen God eren. En wat kun je er je eigen geloof mee versterken. Mariska heeft tijden het lied “Jezus laat nooit alleen” ongevraagd in haar hoofd gehad. Ze vertelde mij dat ze het in eerste instantie niet zo’n mooi lied vond, maar dat de tekst haar niet losliet en daardoor veel voor haar is gaan betekenen. Zingen is tweemaal bidden. Ja, misschien is dat wel zo. De kracht van een lied dat tot eer van God en tot versterking van ons geloof gezongen wordt, mist volgens mij zijn uitwerking niet. Daar zul je ooit de vruchten van plukken in je persoonlijk geloof en in je geloofsgemeenschap. 50 dagen op weg met God. Samen op weg naar Pinksteren. Ik ga denk ik zingend op weg. En u? Marc Potters (luitenant) Korpsofficier

Korpsinformatie Utrecht | 3


Onsterfelijke liederen

en hun makers (28) door Envoy F.P.W. van Zaalen De Nieuwzeelandse Leger des Heilscomponist John Dean Goffin verrast de muziekafdeling van het Internationaal Hoofdkwartier in Londen met een compositie waarmee hij debuteert. In 1949 speelt het Internationaal Stafmuziekkorps zijn meditatie Het licht der wereld. Goffin is korpskapelmeester in zijn thuisland. Hij is 33 jaar en heeft als geallieerd militair in vreselijke oorlogssituaties gediend, en muziek gestudeerd. Zijn vader, afkomstig uit Engeland, brigadier Henry Goffin, geldt in Nieuw Zeeland als ‘vader van de Leger des Heilsmuziek’ in het land. Dean zal enige jaren later heilsofficier worden, vele muziekstukken schrijven en uiteindelijk als commandant van het Leger des Heils in zijn geboorteland door de Britse koningin in de adelstand verheven worden. 4 | Korpsinformatie Utrecht

Commissioner Sir John Dean Goffin werd in 1984 op 67-jarige leeftijd bevorderd tot heerlijkheid. De meditatie Het licht der wereld geldt anno 2013 als een klassiek stuk. Waar het ook gespeeld wordt maakt het grote indruk. Wat is het geheim van deze eigenlijk eenvoudige compositie? Een ‘meditatie’ is doorgaans de bewerking van een Legerlied of een koraal. Goffin koos voor de melodie met de naam Aurelia, gecomponeerd door Samuel Sebastiaan Wesley in 1864 voor een andere tekst dan Goffin voor de geest stond. De tekst die hij bedoelde is gebaseerd op een bijbeltekst: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. De tekst van het bedoelde lied hebben wij helaas niet in ons boekje. Na een mooie introductie die begint met een klopmotief, dat vaker voor zal komen, klinkt de melodie Aurelia die geassocieerd wordt met die bijbeltekst. Dan vervolgt Goffin met originele muziek die de emotie weergeeft van degene die aan de andere kant van de deur staat. Hij moet openen en iets weerhoudt hem: schuld, schaamte? Dan maakt de componist gebruik van een tweede Legerlied: ‘k Heb kloppend reeds zo lang gewacht, reeds jarenlang bij dag en nacht. O, gij, gedrukt door zonde en smart, ontsluit Me uw hart! (lied 60 uit ons vorige liederboek) De muziek voert tot een climax, waarna de melodie Aurelia weer klinkt waarbij het lichte koper (de cornets met name) boven de door het zware koper gespeelde melodie als het ware een stralend hemels


aureool tovert: de Heiland spreekt. Het aureool doet denken aan de Mattheuspassion van Bach waarin de woorden van Christus ook door een muzikaal aureool omgeven zijn.

Een tweede, doorslaggevende factor is de combinatie van de titel, ontleend aan de evangelietekst waar Jezus zich Het licht der wereld noemt en het beroemde schilderij met dezelfde titel van de Engelse schilder Holman Hunt, waarvan de kopie in de Londense St. Paulskathedraal hangt. Het stelt de kloppende Heiland voor. Een gekroonde knappe jongeman met een aureool, in Oosters gewaad, staat in het donker met een lantaarn aan de linkerhand, tegen een

nachtelijke achtergrond met kale boomtakken. In de Engelssprekende wereld is de afbeelding overbekend. Maar ook in Nederland is de meditatie zeer geliefd, ook buiten de Legerwereld. En nu doet zich het merkwaardige voor dat mensen die bekend zijn met het Leger des Heils wel lied 60 uit de vorige liederenbundel herkennen, maar de melodie Aurelia helemaal niet associëren met de kloppende Heiland. Er wordt namelijk een link gelegd met de vertaling van een andere Engelse tekst, van Samuel John Stone, namelijk Één naam is onze hope, één grond heeft Christus kerk. Hoe kennen Legermensen deze tekst? In geen van onze bundels staat het, het wordt dus ook niet in onze samenkomsten gezongen. Misschien van school? Het stond in de bundel 1938 van de Hervormde Kerk, niet meer in het Liedboek der kerken. Hoe dan ook, het is een prachtige tekst op een prachtige melodie, Aurelia, een naam die te maken heeft met het Latijnse woord voor goud (!). De vertaling volgt, voornamelijk in de eerste twee coupletten het Engels, in de volgende coupletten zijn de neergelegde gedachten van de vertaler, wiens naam ik niet heb kunnen ontdekken. Leest u de woorden, ze vatten samen wat ons met de wereldkerk onlosmakelijk verbindt. 1.

Eén naam is onze hope, één grond heeft Christus’ Kerk. Zij rust in ene dope en is zijn scheppingswerk. Om haar als bruid te werven kwam Hij ten hemel af. Hij was ’t die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

Korpsinformatie Utrecht | 5


2.

3.

Vergaard uit alle streken, in heel de wereld één, werd dit haar zalig teken dat allen is gemeen. Eén bede vouwt de handen, één zegen breekt het brood, één vuurbaak staat te branden in ’t duister van de dood. Bij ’t bloedlicht der flambouwen, in ’t heetste van de strijd, wacht zij in stil vertrouwen de vrede voor altijd,

Nieuwe Breiclub

Houdt u van breien of van haken? Dan bent u van harte welkom op de breiclub in Utrecht! Om de veertien dagen komen we om 10 uur bij elkaar op het bordes van de kerkzaal op de Schooneggendreef. We drinken eerst koffie en om 10 voor half 11 gaan we aan het werk. Om half 1 is er in de ontmoetingsruimte gelegenheid om eventueel uw eigen lunchpakket te nuttigen. U kunt ook ’s morgens om 10 uur, tegen betaling, brood voor de lunch bestellen. ’s Morgens betaalt u € 0,50 voor de koffie. Hiervoor staat een busje op tafel. 6 | Korpsinformatie Utrecht

tot eind’lijk voor haar ogen waarin ’t verlangen brandt het schouwspel komt getogen der Kerke triumfant. 4.

In haar drie-eenge Here nog in haar daagse strijd blijft zij met hen verkeren wie ruste werd bereid. Geef dat in uw genade, o God, ook eenmaal wij langs uwe lichte paden gaan tot der zaalgen rij.

De bedoeling is dat we breien voor het Leger des Heils, maar we zullen ook aan andere projecten werken, bijvoorbeeld projecten in Roemenië, Polen en Hongarije. Natuurlijk breien we niet alleen die paar uurtjes op dinsdag. Op de breiclub kunt u met de leidster, mevrouw Alie Wagner, overleggen wat u gaat breien en uw materialen uitzoeken. Vervolgens is het de bedoeling dat u het breiwerk meeneemt naar huis. Deze breiclub is verbonden aan de Ontmoetingsgroep van het Leger des Heils. Deze Ontmoetingsgroep is op dinsdag van half 2 tot half 4. De kosten zijn € 1,50 per keer. U bent van harte welkom bij de Ontmoetingsgroep, maar het is ook mogelijk om alleen naar de breiclub te komen. Wij zien uit naar uw komst en als u nog andere breisterren kent, vraag ze gerust mee. Ze zijn van harte welkom! Ook materialen zijn van harte welkom. Wij proberen zoveel mogelijk te werken met materialen die we krijgen. Heeft u dus wol, katoen of resten over, dan horen we dat graag!


Eten, ontmoeten, praten, gezelligheid, leren en luisteren = Alpha! In mei en juni gaat er in het korps een Alpha-cursus starten. U bent van harte welkom bij deze cursus die een heldere en aansprekende uitleg geeft over het christelijk geloof. In zeven weken tijd maakt u kennis met het christelijk geloof. Wekelijks komen we als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luisteren we naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praten we in kleine groepjes door. De Alpha-cursus is iets voor u als u... • meer wilt weten over het christelijk geloof • wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde • nieuwe mensen wilt ontmoeten • uw kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen • iemand in uw omgeving wilt laten kennismaken met het christelijk geloof. U kunt dan samen naar de cursus komen.

Onderwerpen Op de cursus worden verschillende thema's van het christelijk geloof besproken: • Wie is Jezus? • Bidden: waarom en hoe? • Bijbellezen • Heilige Geest • God • Kerk Programma 18.30 uur | samen eten 19.15 uur | inleiding over het christelijk geloof 19.45 uur | koffie, thee 20.00 uur | gesprek kleinere groepen 20.45 uur | afsluiting Tijd 7 donderdagavonden van 18.15 – 21.00 u. Data 2 mei, 16 mei, 23 mei, 30 mei, 6 juni, 13 juni en 20 juni. Kosten: De cursus is gratis. Lijkt het iets voor u? Meld u aan via email: alpha@legerdesheilsutrecht.nl of bij Marc Potters, Christa van Ossenwaarde, Ido van der Brug of Jantine van Dijk

Korpsinformatie Utrecht | 7


gr

at

is!

Is er meer? Ontdek het zelf!

2 mei | 16 mei | 23 mei | 30 mei 6 juni | 13 juni | 20 juni 2013

18.15 21:00 uur samen eten en nadenken over geloof Leger des Heils korps Utrecht waar? Schooneggendreef 27 H 3562 GG Utrecht (030) 265 65 68 aanmelden: alpha@legerdesheilsutrecht.nl www.legerdesheilsutrecht.nl

8 | Korpsinformatie Utrecht


We zijn Jarig!

125 Leger des Heils Utrecht Jubileumweekend

9 en 10 november 2013 met medewerking van

Sch

Amsterdam Staff Songsters Groot Reuniemuziekkorps

rijf

vas

t in je a gen da!

Korpsinformatie Utrecht | 9


Personalia Op 12 maart hebben we in een huissamenkomst zr. Gerda Nieuwenhuis en zr. Bep Visee mogen verwelkomen als adherent. Beiden hoorden ze natuurlijk al lang bij ons korps, maar nu hebben ze dit ook voor God en het Leger des Heils bevestigd.

tijdens het maken van deze uitgave net opgenomen in het ziekenhuis.

In de afgelopen maanden zijn er helaas een aantal mensen ziek geworden of hebben een operatie moeten ondergaan. Zo is zr. Jenny Vleemink aan haar ogen geopereerd, heeft zr. Alie Wagner een operatie aan haar pols ondergaan en heeft zr. Joke Spies haar pols gebroken.

Zr. Co Scheepmaker heeft haar heup gebroken. Hier is zij voorspoedig aan geopereerd. We bidden en hopen dat ook het verdere herstel goed zal verlopen.

Het is al weer even geleden dat br. Henk van Hattem is gevallen, maar als gevolg daarvan is het voor hem nog steeds moeilijk om te lopen. Daarnaast is hij

Zr. Adrie Bouwmeester heeft een ingrijpende operatie ondergaan. Haar pacemaker is vervangen. Gelukkig is de operatie goed verlopen.

Ook Envoy mevrouw Nel Jansen is gevallen en heeft haar heup gebroken. Ondanks dat ook bij haar de operatie goed is gegaan is haar gezondheidssituatie best zorgelijk. Wilt u alstublieft voor haar en haar man bidden?

Bevorderd tot Heerlijkheid Op zaterdag 9 februari is Majoor Cornelia de Rijke na een kort ziekbed door haar hemelse Vader thuis gehaald en bevorderd tot heerlijkheid in de leeftijd van 84 jaar. De actieve loopbaan als heilsofficier van Majoor de Rijke heeft altijd in het teken gestaan van het zorgen voor anderen, zowel voor kinderen als voor ouderen. Haar laatste aanstelling was in Zorgcentrum Merenhoef in Maarssen. Als heilssoldaat was zij betrokken bij korps Maarssen, later korps Utrecht Noord en 10 | Korpsinformatie Utrecht

ons eigen korps. Vooral bij de avondvrouwenbond had zij een belangrijk aandeel. Op zaterdag 10 februari is zuster Elisabeth Klinkenberg - de Groot in alle rust en vrede heengegaan en bevorderd tot heerlijkheid in de leeftijd van 90 jaar. Bep Klinkenberg was een bekend gezicht in korps Utrecht Noord, waar zij de samenkomsten bezocht en actief deelnam aan de vrouwenbond en de seniorenclub.


Op maandag 25 februari 2013 heeft de Heer tot zich genomen zuster Grietje Schaap - Smid. Zij is bevorderd tot heerlijkheid in de leeftijd van 68 jaar. Grietje was een vrouw die altijd met veel passie en inzet klaarstond voor de mensen om haar heen. Ook binnen het Leger des Heils heeft zij zich altijd ten volle ingezet voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. Binnen het Leger heeft zij onder andere jaren lang samen met haar man Johan leiding gegeven aan de kledingwinkel van korps Utrecht Noord en later ook van korps Utrecht. Ten tijde van haar ziekte is zij voor ons allemaal een groot voorbeeld geweest.

Haar grote geloof, haar gebedsleven en haar aandacht voor de mensen om haar heen zullen we nooit vergeten. Op dinsdag 12 maart is broeder Henk Mooij bevorderd tot heerlijkheid op de leeftijd van 74 jaar. Henk was een heilssoldaat met een levendig getuigenis, met een vriendelijk woord voor iedereen en een grote actieve betrokkenheid bij korps Bovenkarspel. Hij is gestorven in de zekerheid dat hij met open armen wordt ontvangen door zijn Hemelse Vader. Laten we in ons gebed aan de familieleden, in het bijzonder aan zijn vrouw Aukje, denken die door dit verlies getroffen zijn.

Jubilea 4 april 4 april 13 april 14 april 14 april 3 mei 14 mei 22 mei 28 mei 29 mei 31 mei

Zr. C.C. van ‘t Zand - van Westrhenen Zr. G. Pannekoek - de Ruiter Zr. J. Eling - van Nieuwenhuizen Zr. M.P. Creutzburg - Horton Zr. P. Klein Br. E.M. Vulperhorst Zr. A. Hansen - van Jaarsveld Br. C.H. Spruyt jr. Zr. A.E. de Geest Br. S.G.W. Katjé Zr. R. Grit

55 jaar heilssoldaat 20 jaar adherent 10 jaar heilssoldaat 35 jaar heilssoldaat 35 jaar heilssoldaat 30 jaar heilssoldaat 35 jaar heilssoldaat 30 jaar heilssoldaat 15 jaar heilssoldaat 30 jaar heilssoldaat 15 jaar adherent

De bloemen van de heiligingstafel gingen naar: 3 februari 10 februari 17 februari 24 februari

Zr. P. Hoeflaken Zr.G. Pannekoek Zr.M.v.d. Helm Zr. A. Hansen

3 Maart 10 Maart 17 Maart 24 Maart  31 Maart

Zr.B.C. Visee Fam. Bol Fam. Baljeu Zr.C. Scheepmaker Zr.E. Bijl

Korpsinformatie Utrecht | 11


Onze zieken en personen die aan huis gebonden zijn: Wilt u aan hen denken en met hen contact houden? Zr. J.J. van den Berg Sperwerlaan 31 3722 XD Bilthoven (06) 14 15 71 25

Fam. W. Luimee Merenhoef 1, K408 3601 AC Maarssen (0346) 58 75 72

Maj. mevr. W.K. van der Veen Merenhoef 1, K512 3601 AC Maarssen (0346) 58 75 88

Zr. P.H. Blinde Merenhoef 22 3601 AC Maarssen (0346) 56 53 71

Zr. G.G. Mansom Perudreef 8, K911 3563 VA Utrecht

Zr. B.C. Visee Vasco da Gamalaan 117 3526 ES Utrecht (030) 28 98 845

Br. H. Bol Westinghousestraat 57 3555 VB Utrecht (030) 244 31 96 Zr. E.D. Dros Perudreef 8, K811 3563 VA Utrecht Zr. P. Hoeflaken Paranadreef 133 3563 WG Utrecht Zr. M.A.J. Hofman Bossenbroekstraat 26 3555 TB Utrecht (030) 244 01 56 Envoy mevrouw F.P. Jansen Claudiagaarde 3 1403 JN Bussum Fam. W. Koppen Ruysdaellaan 5 3764 WK Soest (035) 201 03 42 Zr. P. Landzaat CostaRicadreef 9, K910 3563 TA Utrecht (030) 26 46 870 Zr. J.H. van de Leeden Rรถntgenlaan 14 3553 GM Utrecht (030) 24 31 284

12 | Korpsinformatie Utrecht

Zr. G. Nieuwenhuijs p/a Filipijnen 300 3524 JR Utrecht Zr. N. Otten-Spaan Maertensplein 143 3738 GP Maartensdijk (0346) 21 49 66 Zr. G. Pannekoek Merenhoef 19 3601 AC Maarssen (0346) 58 75 05 Zr. C. Ploeger Indusdreef 5, D209 3564 GV Utrecht Zr. J.W.M. van Ree-Agelink Kleine Geertekerkhof 10 3511 XH Utrecht Zr. R. Serton Lange Smeestraat 40 K 1.34 3511 PZ Utrecht Zr. G. Smits - Vonk Merenhoef 1 K602 3601 AC Maarssen (0346) 58 75 94 Zr. J.J. Stam - Landzaat Dorpsplein 92 3769 VD Soesterberg (0346) 35 18 47

Zr. A.C. Visser Perudreef 8, K429 3563 VA Utrecht Zr. C. de Vries - Veen Merenhoef 1, K505 3601 AC Maarssen (0346) 55 35 02 Zr. H. de Vries Spruit en Bosch 1 3481 EZ Harmelen Zr. C.J.G. Wimmers-Galesloot Batensteinplantsoen 52 4131 ZS Vianen (Utr) Br. L. de Wit Perudreef 8, K207 3563 VA Utrecht (030) 26 47 212 Zr. J.G. van Zaalen - Goyert Jan Ligthartplein 32 3607 VD Zeist (030) 69 59 558


Agenda Dit zijn alleen de bijzonderheden en de zondagen. Ons weekprogramma staat achterin deze korpsinformatie.

April 14

10:00 - 11:30 uur

15

19:30 - 21:30 uur

Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters Piano: Br. Cees Spruyt Bijbelstudie Jonge vrouwen

18

13:30 - 14:00 uur 19:30 - 21:00 uur hele dag 10:00 - 11:30 uur

Gebedsmoment Korpsraad Divisie-evangelisatiedag in Rotterdam Samenkomst o.l.v. Majoor Elsje Klarenbeek

20 21

Piano: br. Mark van Dijk (met muziekkorps en zangkoor) Van 21 t/m 26 april is Lt. Marc Potters in Engeland voor een cursus 23 10:00 - 12:30 uur Breiclub 24 28

13:30 - 15:30 uur 19:30 - 21:30 uur 10:00 - 11:30 uur

Ontmoetingsgroep Avondvrouwenbond Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters Piano: Br. Cees Spruyt

Mei 1

09:00 - 12:00 uur 19:30 - 22:00 uur

Rommelmarkt Open Zangkoor

2

13:30 - 14:00 uur 18:15 - 21:00 uur 19:00 - 19:30 uur

Gebedsmoment Alpha-cursus Vesper in de Pieterskerk o.l.v. Lt. Marc Potters

4

m.m.v. het muziekkorps 5 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Lt. Mariska Potters Piano: lt. Marc Potters (met muziekkorps en zangkoor) Van 6 mei t/m 12 mei is Lt. Marc Potters op vakantie 7 8

10:00 - 12:30 uur 13:30 - 15:30 uur 19:30 - 21:30 uur

Breiclub Ontmoetingsgroep Avondvrouwenbond

10

10:30 - 11:00 uur

Weeksluiting Merenhoef o.l.v. Envoy Francis van Zaalen Korpsinformatie Utrecht | 13


12

10:00 - 11:30 uur

13

19:30 - 21:30 uur

Samenkomst Piano: br. Cees Spruyt Bijbelstudie Jonge vrouwen

14 15

19:30 - 21:00 uur 10:00 - 11:30 uur 19:30 - 21:00 uur

Vergadering Redactie Korpsinformatie Vergadering Pastoraal Team Vergadering Kinderkerkmedewerkers

16

13:30 - 14:00 uur 18:15 - 21:00 uur 19:30 - 20:00 uur

Gebedsmoment Alpha - cursus Dienst in het Stiltecentrum (Hoog Catharijne) o.l.v. Lt. Marc Potters | m.m.v. het muziekkorps

19

10:00 - 11:30 uur

21

10:00 - 12:30 uur

Familiepinksterdienst o.l.v. Lt. Marc Potters (met muziekkorps en zangkoor) Breiclub

22 23

13:30 - 15:30 uur 19:30 - 21:30 uur 18:15 - 21:00 uur

Ontmoetingsgroep Avondvrouwenbond Alpha - cursus

26

10:00 - 11:30 uur

Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters Piano: br. Hans de Wit Welkomstdienst | PKN de Rank te Mijdrecht o.l.v. Lt. Marc Potters | m.m.v. het muziekkorps

19:00 - 20:00 uur 30

18:15 - 21:00 uur

Alpha - cursus

2

10:00 - 11:30 uur

Samenkomst o.l.v. zr. Jantine van Dijk

4 5

10:00 - 12:30 uur 13:30 - 15:30 uur 19:30 - 21:30 uur

Piano: lt. Marc Potters (met muziekkorps en zangkoor) Breiclub Ontmoetingsgroep Avondvrouwenbond

6

19:30 - 22:00 uur 13:30 - 14:00 uur

Open Zangkoor Gebedsmoment

18:15 - 21:00 uur

Alpha - cursus

19:30 - 21:00 uur 10:00 - 11:30 uur

Korpsraad Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters Piano: br. Cees Spruyt

Juni

9

14 | Korpsinformatie Utrecht


Roosters Br. W. van der Weerd

Zr. J. Kruyt Zr. J. Eling

Zr. R.A. Heiwegen Zr. J. Kranenburg

Zr. M.J. Wittebol

Zr. J. Kruyt

Openen korps

Zr. M. van Hilten Zr. M. Mparaganda Zr. H. Spruyt

Zr. E. Bijl Zr. M.J. Wittebol

Zr. J. Kranenburg

Koffiedienst

14 april 2013 Maj. M. van Essen Zr. A. Devilee Zr. A. Venema

Zr. M. van Hilten Zr. J. Kranenburg

Majoor C. Jongejans

Voorzang

21 april 2013 Br. R. Videler Lt. M.A. Potters Br. H. Bek

Zr. R.A. Heiwegen Zr. J. Kranenburg

Kinderkerk

28 april 2013 Br. F. Keijzer Zr. N. Hamelink

Zr. J. Kruyt

Datum

5 mei 2013 Majoor A. van Eijk Zr. P. Versteeg

Zr. M. van Hilten Zr. M. Mparaganda

Zr. H. Spruyt

Br. W. van der Weerd

geen voorzang

Zr. R.A. Heiwegen Zr. J. Kranenburg

Zr. M. van Hilten Zr. J. Kranenburg

Zr. E. Bijl Zr. M.J. Wittebol

Zr. J. Kruyt Zr. J. Eling

Majoor C. Jongejans

Zr. J. Kranenburg

Zr. M.J. Wittebol

Zr. J. Kruyt

Majoor C. Jongejans

12 mei 2013

26 mei 2013

Zr. E. Videler Zr. Y. van Oorschot

Zr. A. Venema

familiedienst

2 juni 2013

Maj. M. van Essen Zr. A. Devilee

19 mei 2013

9 juni 2013

Als u verhinderd bent, wilt u dan onderling ruilen, alstublieft?

Korpsinformatie Utrecht | 15


Tradities | Korpsberaad 10 maart 2013 Op 10 maart hebben we met elkaar nagedacht over tradities. Een traditie is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. Er zijn veel verschillende soorten tradities. We kunnen zelf de tradities bedenken die belangrijk zijn/ waren in ons gezin of voor ons geloof en de tradities die in de onze samenleving belangrijk zijn.   In het korps van het Leger des Heils zijn ook heel veel tradities! Tijdens de bijeenkomst werden onder andere de volgende tradities genoemd: knielen, uniform, vlag, heiligingstafel, gebed, muziekkorps, zang, getuigenis, gedenkraam, crest, hoed op straat, klappen, tamboerijn, samenkomst, zuiplappen helpen. Tradities blijven nooit helemaal hetzelfde. Ze veranderen door de tijd heen en met de tijd mee. Tradities veranderen vanwege nieuwe inzichten, doordat we in contact komen met andere culturen en ideeën en door technologische veranderingen. Soms worden oude tradities van stal gehaald en nieuw leven ingeblazen. Daarnaast ontstaan nieuwe tradities.   Het is belangrijk om met elkaar over tradities na te (blijven) denken, omdat tradities nooit zonder meer doorgegeven worden. Het is belangrijk dat tradities steeds opnieuw bezield worden. Tradities zijn verweven met de hoogtepunten in het leven, ze geven structuur aan het leven, maar zoals gezegd werd tijdens de bijeenkomst, tradities kunnen ook een sleur worden. 16 | Korpsinformatie Utrecht

Nadat we met elkaar hadden nagedacht over het woord ‘traditie’, werd er in kleinere groepjes over tradities van het Leger des Heils nagedacht aan de hand van de volgende vragen: • Wat weet u over de achtergrond van de tradities? • Wat vindt u mooi / waardevol aan de traditie? • Wat heeft deze traditie met het geloof te maken? • Op welke manier kan deze traditie doorgegeven worden aan de volgende generatie? In veel groepjes werd de traditie ‘zondagse samenkomst’ besproken. Er werd aangegeven dat er vroeger veel verschillende soorten samenkomsten waren, zoals de ‘Heiligingssamenkomst’, de ‘Verlossingssamenkomst’, de ‘Verblijdingssamenkomst’ en de ‘Soldatensamenkomst’. Het waardevolle van de zondagse samenkomst is dat je erbij betrokken wordt, dat er plek is voor iedereen. Het werd als belangrijk gezien dat deze traditie van de zondagse samenkomst doorgegeven zou worden aan de volgende generatie. De samenkomst moet iets te bieden hebben voor iedereen. Dit vraagt echter ook wat van iedereen, omdat dan niet alles voor iedereen even aantrekkelijk is. Toen we hierover doorspraken werd er ook benoemd dat het in de samenkomst niet zozeer gaat om het ‘ontvangen’, maar veel meer om het ‘geven’. Er werd bijvoorbeeld aangegeven dat het moeilijk is dat sommige zondagse samenkomsten veranderen, zeker op de hoogtijdagen. De


familiedienst is anders dan een ‘traditionele’ zondagse samenkomst. Juist omdat tradities zo waardevol zijn en omdat ze sterke gevoelens bij ons oproepen, kan het pijnlijk zijn wanneer tradities veranderen. Daarom is het van belang naar elkaar te luisteren en met elkaar te zoeken op welke manier de tradities met ons geloof te maken hebben, wat ze laten zien over wie God is en wat Hij doet voor ons en voor de mensen om ons heen! 'Beladen treinen', expositie over wegvoering Joden

Jom Hasjoah Avondwake 21 april in Spoorwegmuseum Het Spoorwegmuseum is gevestigd in het oude Maliebaanstation. Vanuit dat station werden de ruim 1200 Utrechtse joden in de tweede wereldoorlog weggevoerd via Westerbork naar de vernietigingskampen. Zoals bekend werden tijdens het Naziregime 6 miljoen Europese Joden op systematische, industriële manier vermoord. Dit vreselijke, unieke gebeuren – de Holocaust of de Sjoah (vernietiging) – wordt in de Joodse gemeenschap wereldwijd herdacht op de 27e Nisan van de Joodse kalender – dit jaar is dat op 7 april. Sinds 1985 wordt in dezelfde maand in Utrecht door het Utrechts Beraad Kerk en Israël (waarin Joden en Christenen samenwerken) een Avondwake belegd waarin Joden en Christenen en andere belangstellenden samen de Sjoah

gedenken. Doorgaans gebeurt dat in een kerk maar dit jaar geeft het Spoorwegmuseum de gelegenheid deze Avondwake te beleggen in het museum. In dat museum werd op 5 maart een permanente expositie geopend: 'Beladen treinen, Jodentransporten in de Tweede Wereldoorlog'. Deze expositie bestaat uit een goederenwagon van het soort dat in de oorlog gebruikt werd om Joden, Roma en Sinti naar de vernietigingskampen te brengen. In de wagon zijn getuigenissen te horen van mensen die het transport hebben meegemaakt en het hebben overleefd. Je staat in die kale wagon – en je luistert. Huiveringwekkende verhalen. Bij de wagen is een console met een aanraakscherm waarop je kunt zien hoe de transporten door heel Europa plaatsvonden. Heel veel informatie. De presentatie is even sober als indrukwekkend. Hij is nu onderdeel van de grote expositie 'Sporen naar het front' over de rol van de Spoorwegen in de de Tweede Wereldoorlog. Deze expositie is tijdelijk – die over de Jodentransporten blijvend.

Dit jaar is het thema van de Avondwake gelijk aan de titel van de expositie 'Beladen treinen.' Op 21 april opent het Spoorwegmuseum zijn deuren voor de bezoekers van de Avondwake. Het is mogelijk vanaf 18.30 uur de presentatie Korpsinformatie Utrecht | 17


over de Jodentransporten te bezoeken. De Avondwake zelf begint om 19.30 uur in de wachtkamer 3e klasse. Het programma van de Avondwake bevat elementen zowel uit de Joodse als uit de Christelijke traditie. De sprekers zijn drs Jos Zijlstra – conservator van het museum, hij heeft het onderzoek voor de expositie gedaan en zal daarover iets zeggen; mevrouw Tirtzah Middleton – zij zal een inleiding verzorgen over de Avondwake; hoofdspreker Rabbijn Binyomin Jacobs, interprovinciaal opperrabbijn. Verder werken mee: chazan Moshé Lewkowitz en het 'Nieuw Saxofoonkwartet'. Tijdens de gedachtenis zelf – het ontsteken van 6 kaarsen ter gedachtenis aan de zes miljoen – zullen leerlingen van het St Bonifatiuscollege meewerken. De toegang is gratis evenals het parkeren op het parkeerterrein van het museum. Na afloop is er gelegenheid een gift te geven voor de kleine orthodox-joodse gemeenschap in Utrecht. Iedereen is van harte welkom! Piet Warners, voorzitter Utrechts Beraad Kerk en Israël

Kerkennacht 21 juni! Op vrijdag 21 juni is de Kerkennacht. In een eerdere uitgave van het korpsnieuws heb ik hier al over geschreven. Nog even ter herinnering... In Nederland wordt iedere twee jaar een Kerkennacht georganiseerd. Alle kerken mogen daaraan mee doen en hun deuren openen. Het Leger des Heils korps Utrecht doet dit jaar voor het eerst mee. 18 | Korpsinformatie Utrecht

Inmiddels is er een werkgroep samengesteld die na gaat denken over het programma van deze avond. In deze werkgroep zitten Joke Spies, Daan Doodewaard, Negrita Vlijter en Jantine van Dijk. Zondag 17 maart zijn we voor het eerst bij elkaar geweest voor een brainstorm en hebben we een conceptprogramma gemaakt. We willen de kerk open stellen voor geïnteresseerden van 19.00 - 23.00 u.

U bent belangrijk voor de Kerkennacht! Allereerst is er veel hulp nodig om mensen welkom te heten, koffie aan te bieden en mee te helpen bij activiteiten. Ten tweede is het ook goed wanneer we onszelf zichtbaar maken voor de andere kerken in de wijk Overvecht. We werken samen met de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) en met de Evangelische Broedergemeente Utrecht (EBGU). Het kerkgebouw van deze gemeenten is de Jeruëlkapel op de Ivoordreef 2. Dit is dus vlakbij het gebouw van het Leger des Heils korps Utrecht. De Kerkennacht biedt een goede mogelijkheid om eens een kijkje te nemen en kennis te maken met onze ‘kerkburen’. Zet 21 juni dus alvast in uw agenda. U hoort binnenkort meer van ons. Met opmerkingen, vragen en ideeën kunt u terecht bij de werkgroep!


De 11e editie van RIDE FOR SALVATION Hemelvaartsdag 2013 (9 mei)

Motortoertocht Leger des Heils door Kop van Overijssel en Salland Vertrek: Leger des Heils korps Zwolle 10.00 uur (koffie en thee vanaf 09.15 uur)

Voor iedereen (officieren, heilssoldaten, adherenten, legervrienden, medewerkers, cliënten) mèt een motorfiets, geleend, gehuurd, eigendom of achterop. Korpsgebouw van het Leger des Heils, Geert Grootestraat 9, 8022 CG Zwolle

voor informatie en aanmelden: mwvhouten@gmail.com 06-18261595

+/- 12.00 uur lunch in korps Zwolle (eigen bijdrage 7,50) Middagstop 30 minuten bij Harley Davidson-museum in Raalte (toegang € 3,50  niet  inbegrepen)

16.00 uur afronding in Zwolle koffie/thee NB. Voor diegenen die geen motorfiets kunnen regelen: U kunt de route ook per auto rijden, mits u zich houdt aan deze belangrijke verkeersregel : Houdt rekening met motorrijders. Zij zijn kwetsbaar zonder kooiconstructie.

Korpsinformatie Utrecht | 19


20 | Korpsinformatie Utrecht


Korpsinformatie Utrecht | 21


Zaterdag 8 juni Aanvang 19.30 uur

MAJOOR BOSSHARDT GALA 2013 Majoor Bosshardt Musical Met medewerking van

Mies Bouwman Mariska van Kolck RTL Wentink Events Together We’re One band Amsterdam Staff Songsters Locatie:

Heineken Music Hall Arena Boulevard 590 Amsterdam

www.legerdesheils.nl

22 | Korpsinformatie Utrecht


Korpsinformatie Utrecht | 23


24 | Korpsinformatie Utrecht


Korpsinformatie Utrecht | 25


Hans van Vliet’s blog Commissioner Hans van Vliet, de leider van het Leger des Heils in Nederland, houdt op het internet een blog bij over de dingen die hij meemaakt. Hieronder vindt u één van zijn columns. De apostel Jakobus zegt dat we daders van het woord moeten zijn en niet alleen hoorders. Maar volgens mij is geloven meer dan een kwestie van alleen maar dóen. Het is een kwestie van zíjn. Als we bijvoorbeeld naar het verhaal van Maria en Marta kijken, dan zien we dat altijd alleen maar dóen ook niet zaligmakend is. Om daders te kunnen zijn, zullen we ook hoorders moeten zijn. Aan de voeten van Jezus plaatsnemen en naar Hem luisteren. Hij wijst ons de weg. En zodra we hebben begrepen hoe die weg eruit ziet, kunnen we aan de slag. Overal in de samenleving zien we mensen die zoeken. Op zoek naar God, naar relaties, naar bevrijding, naar redding, naar antwoorden, … Laten we antwoorden gaan geven! Laten we het heil van het reddende Evangelie verspreiden. Het is zo nodig! Wie heeft er goede ideeën over de manier waarop we dat zouden moeten aanpakken? Deel goede ideeën!

26 | Korpsinformatie Utrecht


WEEK PROGRAMMA ZONDAG

09:15 uur 10:00 uur 09:45 uur 11:30

Moment van gebed Samenkomst Kinderkerk Jongsoldatenles (1e en 3e van de maand)

MAANDAG

10:00 - 12:30 10:00 - 12:30 18:00 - 21:00 19:30 uur

Open huis - Raad en Daad 2e kans winkel Soepfiets Jonge vrouwen bijbelstudie (2e maandag van de maand)

DINSDAG

10:00 - 15:30 10:00 - 12:30 uur 10:00 - 12:30 13:00 - 15:30 14:00 - 15:30

Open huis - Raad en Daad Breiclub (om de week) 2e kans winkel 2e kans winkel Ontmoetingsmiddag (om de week)

WOENSDAG

10:00 - 12:30 10:00 - 12:30 19:30 - 21:00

Open huis - Raad en Daad 2e kans winkel Vrouwenavondbond (om de week) Open zangkoor (1e woensdag van de maand)

19:30 - 22:00

DONDERDAG

09:30 - 15:30 10:00 - 12:30 12:30 - 13:00 13:30 - 14:00 13:00 - 15:30

Open huis - Raad en Daad 2e kans winkel Soeplunch Gebedsmoment (om de week) 2e kans winkel

VRIJDAG

10:00 - 12:30 10:00 - 12:30

Open huis - Raad en Daad 2e kans winkel


Leger des Heils korps Utrecht Schooneggendreef 27H 3562 GG Utrecht t. (030) 265 65 68 e. korps.utrecht@legerdesheils.nl w. www.legerdesheilsutrecht.nl b. 3942.56.506 (Rabobank)

Korpsinformatieblad april/mei 2013  

Het korpsinformatieblad van het Leger des Heils kerkgenootschap in Utrecht is weer uit. Deze keer boordevol met allemaal nieuwtjes en inform...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you