__MAIN_TEXT__

Page 16

16 | 2020. december 17. |

hirdetés

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE VÁLTOZATLAN!

2020:munkavégzésveszélyhelyzetben, teljeszöldreváltás,aközműfejlesztések éve

-A díjak és költségek közötti különbözet okozta veszteséget évről évre sikerrel az egy g éb piaci tevékenység nyereségével kompenzáltuk – kezdte Arnhoffer András - A járvány jelentősebb hatásai (bevétel kiesés, rendkívüli költségek, áremelkedések) miatt az idei év üzleti terve jelentős veszteséggel számolt. Kollégáink a napi üzemeltetési, szolgáltatási feladatain túl egy g éb piaci munkákat is végeztek, mely jelentősen meghaladta elképzeléseinket, mintegy 60 százalékkal. Az igyekezet meghozta g ümölcsét, így gy g a társaság a veszteséget kevesebb mint felére, nagy gyjából 200 millió forintra csökkentette az év során. Ennek köszönhetően pénzügyi stabilitásuk is megmaradt.

Vészhelyzeti munkavégzés Az elnök-vezérigazgató kiemelte, a járvány okozta helyzetben kiemelten fontos számukra, hogy az ivóvízés szennyvíz szolgáltatás fennakadás nélkül történjen. Ehhez nagy g on sok intézkedésre volt szükség, gy gyakran „katonai” szigorral: - A szolgáltatás biztosításához a legfontosabb volt kollégáink védelme, hogy fertőzés vagy karantén miatt a működéshez szükséges szakképzett munkaerő ne csökkenjen a kritikus szint alá. Az online megoldások ugy gyanis csak addig működnek, amíg nem kell fizikailag megjelenni egy gy szivatty-

út kicserélni, vagy g csőtörést megjavítani. A fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése nag on komoly szervezési felagy datot jelentett a Zalavíz Zrt. számára, figyelembe véve, hogy 161 településen több ezer objektumot, gépet, berendezést működtetnek, éjjel nappal. A szakemberek fegyelmezetten, a szabályok következetes betartásával tudták garantálni a szolgáltatást. -A rotációs elven szervezett, több szakmacsoportnál szinte teljes elkülönítést biztosító munkavégzés, és a folyamatos covid tesztelésnek köszönhetően a szükséges szakember létszám mindig biztosított volt eddig. A járvány során kollégáink 24 százaléka (78 fő) volt közvetlenül vagy g közvetve érintett a vírussal december közepéig - foglalta össze Arnhoffer András.

Teljeszöldreváltás -Tevékenységünk során kiemelten kezeljük a környezet védelmét, minden döntésünknél elsődleges a fenntartható fejlődés. A vészhelyzet okozta nehézségektől függetlenül kollégáink folyamatosan azon dolgoznak, hogy g fejlesztéseink, folyamataink, tevékenységeink a megújuló energiaforrások felhasználását célozzák. Projekteket dolgoztunk ki annak érdekében, hogy a fosszilis energia használatát a vízi közmű üzemeltetésben minimális szintre szorítsuk. Ez érinti a víztermelést, ivóvíz tisztí-

tást, az ivóvíz fogy g asztókhoz juttatását, a szennyvízelvezetést és szennyv y íztisztítást, tehát a teljes tevékenységet. Ezen túl foglalkoznak a csapadékvíz hasznosítás kérdésével is. Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta: - Középtávon jelentősen növelnénk a napenergia és a biogázból nyert energia mennyiségét. Kiemelt cél, hogy g a legnagy g obb energia fogy g asztó zalaegerszegi szennyv y íz tisztító telep Idén befejeződött a Lenti szennyvíztisztító fejlesztése néhány éven belül önfenntarg asztó nincsen tisztában a tóvá váljon energiafelhasz- mertette Arnhoffer András, gy hozzátéve, mindezek mellett helyes magatartással, különálás terén. egy g éb árbevételt hozó mun- nösen a szennyvízcsatorna kákon végzik feladataikat, használat terén. Rendkívül hogy gy a gazdasági társaság megnehezíti és megdrágítja pénzügyi egyensúlya meg- a működtetést szakemberemaradjon, a szolgáltatás ér- ink számára, amennyiben Ugy g an a koronavírus jár- dekében. nem a szennyv y ízcsatornába vány a vártnál több nehézséAz elnök-vezérigazgató való anyagokkal, hulladéget okozott az ágazatban, a úgy fogalmazott, tisztában kokkal kell megküzdeniük Zalavíz Zrt.-nél az ivóvízmi- vannak vele, hogy g az esetle- Sajnos ez a környezet károsínőség javítását és a szenny- ges szolgáltatás kiesés vagy g tásához, továbbá közegészvízelvezetést és tiszségügyi problémáktítást célzó EU fihoz is vezethet. – hívnanszírozású fejta fel a figyelmet a lesztések sem álltak vezető. le. Idén befejeződött A tapasztalatok a Zalalövői- és a azt mutatják, sokan Lenti szennyv y íztisznem tudják, rosztító fejlesztése, átadszabb esetben nem ták a Pacsai térség érdekli őket a negaúj víztisztítóművét. tív következmények, Jól halad a Zalapedig a végén mindegerszeg keleti víz- A keleti víztisztító központ – Folyamatosan dolgoz- annyian megfizetjük bázisának és víz- nak a biztonságos ellátás érdekében FOTÓK: ZALAVÍZ ZRT az árát, beleértve tisztítójának kiviteg erekeinket és unogy lezése is, jövő év közepén minőségi romlás annak a káinkat is. várható az átadása. Több legrosszabb, akit érint, enA fenntartható fejlődés érhasonló fejlesztés indulhat el nek ellenére a fogyasztók dekében szemléletformáló most év végén, és a 2021-es türelmét kérik, hiszen hibá- kampányt indított idén a Zaról hibára mennek munka- lavíz, hogy évben. g minél többen tisztársaik, ünnepnapon és éj- tában legy gyenek a helyes ivószaka is. víz felhasználás, a szennyvízcsatorna használat és a csapadékvíz elvezetés, hasznosítás szabályaival. -Kollégáink 24 órában dol-Ezek betartásával komoly goznak a szolgáltatás fenneredményt érhetünk el a körtartása érdekében, párhuzanyezetvédelem, és a globális mosan a folyamatban lévő klímaváltozás hatásainak fejlesztéseknél biztosítják a csökkentése terén is – mondmunkaterületet a kiviteleta el végezetül Arnhoffer -A vészhelyzet alatt élesen András. zőknek, és megoldják a párhuzamos üzemmenetet – is- kirajzolódott, milyen sok fo(x)

Vészhelyzet ellenére fejlesztések

„Háromszoros” munka

Szomorútapasztalat afogyasztói szokásokról– szemléletformáló kampány

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C., fsz. 4. Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 178. Telefon: +36 92 500 390; +36 92 500 391 E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

674385

A koronavírus járvány számos vállalkozásnál, így a Zalavíz Zrt.-nél is felülírta az üzleti tervet, az elképzeléseket. Hogy a felmerülő nehézségeket miként tudta áthidalni a közművállalat, arról Arnhoffer András elnök-vezérigazgatóval beszélgettünk.

Profile for Maraton Lapcsoport Kft.

Zalaegerszegi 7 Nap - 2020. 12. 17.  

Zalaegerszegi 7 Nap - 2020. 12. 17.  

Profile for maraton