Zalaegerszegi 7 Nap - 2018. 09. 28.

Page 4

4

| 2018. szeptember 28. |

Megnyitották az E-sport Team zalaegerszegi bázisát Megnyitották az E-sport Team zalaegerszegi bázisát és modern számítógépekkel felszerelt termet adtak át szeptember 22-én a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban. A zalaegerszegi versenyzők szép eredményeket értek el a hagyományos sportágakban, de a városnak eddig még nem volt e-sport egyesülete. Az e-sport team bázis alapításával a fiataloknak így arra is lehetőségük nyílik, hogy hivatalos bajnokságokra is benevezzenek, így Zalaegerszeg – a nemzet sportvárosa – a 21. századi sportágban is jelen lehet – mondta el Balaicz Zoltán, a város polgármestere. Hozzáfűzte: a fiatalok körében egyre népszerűbbé válik az elektronikus világ, az internet segítségével játszott videojáték. A magas minőségű számítógépekkel felszerelt terem jó gyakorlási lehetőséget biztosít a civil szervezetként bejegyzett egyesületnek. Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. által üzemeltetett és menedzselt E-Sport Team bázisának szombati avatóünnepségén részt vett Bíró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség elnöke és Horváth Péter, a Game­Star online lap­igazgatója. Az e-sport klubba olyan fia­talokat várnak, akik a jövőben szervezett formában szeretnének részt venni a videojátékban. A „sportágat” elsősorban a 13–25 év közötti korosztálynak ajánlják. Az E-sport Team zalaegerszegi bázisának tevékenységét oktató és pszichológus is segíti. Az e-sport az elektronikus játékok sportja, melynek résztvevői professzionális módon, versenyszerűen foglalkoznak a videojátékokkal. Ugyanakkor az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. nagy hangsúlyt helyez arra is, hogy a fiatalok ne csak a számítógép előtt üljenek, hanem vegyenek részt „a valós életben” is és a „hagyományos” sportokat is gyakorolják. n KOLOZSVÁRI ILONA

aktuális

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

Fejlesztés

Felavatták a csácsbozsoki általános iskola új épületszárnyát A hagyományos, őszi Party-nap keretében felavatták az Izsák Imre Általános Iskola új, kétszintes épületszárnyát szeptember 21-én a csácsbozsoki városrészben. Az Izsák iskola épülete az oktatás mellett a közösségi életet színesítő rendezvények színterévé vált – emelte ki köszöntőjében Kajári Attila, a tankerület igazgatója. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ 130 millió forintot fordított az iskolabővítésre. A csaknem 190 négyzetméteres épületrész földszintjén vizesblokkal ellátott táncteremet és közösségi teret alakítottak ki: a termet nappal oktatási célokra, este pedig rendezvényekre használhatják. Az új épület emeletén a korábban az iskola épü letben mű ködő könyvtár kapott helyet, és az intézmény egy modern olvasóteremmel bővült. A régi könyvtár helyén kialakított két tanteremben

már megkezdődött a tanítás – ismertette Herkliné Ebedli Gyöngyi, a térség önkormányzati képviselője. Az iskola igazgatója a bővülő tanulólétszámról is beszámolt: az Izsákban 234 diák kezdte meg a 2018–2019-es tanévet, 82-vel több, mint hat évvel ezelőtt. Az új szárny építését az önkormányzat is támogatta. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere elmondta: az iskola, valamint az épületben működő civil szervezetek vezetői is jelezték, hogy szükség van az iskolabővítésre. A Zalaegerszegért Díjas Király Imre, a nyugdíjasklub vezetője és a Zalaegerszegért Díjas néhai Boda László, a megyei idősügyi tanács egykori elnöke is sokat

A hagyományos, őszi Party-nap keretében felavatták az Izsák Imre Általános Iskola új, kétszintes épületszárnyát a csácsbozsoki városrészben FOTÓ: IFJ. VIGH LÁSZLÓ tett azért, hogy ez a beruházás megvalósulhasson – emlékezett a városvezető. Vigh László országgyűlési képviselő beszédében úgy fogalmazott, hogy a tanárnak és az otthonról hozott, családi példamutatásnak meghatározó szerepe van a gyermekek életében. Az új épületrészt Furján Gellért plébános áldotta meg.

Megújult a besenyői utca

A pályaszerkezetet a régi bedarálásával erősítették meg A múlt hét végén sajtótájékoztató keretében hivatalosan is átadták a forgalomnak Zalabesenyőben a felújított Csörge utcát.

rintot fordít infrastrukturális fejlesztésre. A kormányhatározatban a város számára megítélt összeg felhasználását három jelentősebb csoportba Balaicz Zoltán polgármes- szeg Megyei Jogú Város Ön- osztották. Ezek sorában átépíter elmondta, hogy Zalaeger- kormányzata 1,5 milliárd fo- tik a Keresztury Dezső VMK

Balaicz Zoltán polgármester és Gecse Péter alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője sajtótájékoztató keretében számolt be a Csörge utca felújításáról FOTÓ: A SZERZŐ

Az ünnepi műsort a generációk találkozása fémjelezte: az Évgyűrűk Nyugdíjasklub énekkarának előadása után az ovisok mutatkoztak be látványos produkcióval, majd iskolai osztályok léptek színpadra, és a Szivárvány téren a nyugdíjasok, diákok és ovisok közös dala csendült fel. n KOLOZSVÁRI ILONA és a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok előtti teret, szinte minden városrészben utakat, járdákat újítanak fel, és fejlesztik a városban működő cégek megközelítését, munkáját segítő utakat és parkolókat. Ezek egyike Zalabesenyő városrészben a Csörge utca, amely burkolatának felújítási munkái 258 méter hosszan, 4–4,5 méter szélességben a Besenyő utca és a Kutilapi utca közötti szakaszon zajlottak. A beruházás összege 23 millió forint volt, ezt megelőzően az önkormányzat által biztosított 800 ezer forintos költségből kicseréltek 3 szennyvízakna-fedelet és -szűkítőt. Gecse Péter alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője hozzátette, hogy a Besenyő legrosszabb állapotú utcáját sikerült felújítani. A megsüllyedt, egyenetlen, gyenge teherbírású útpályára tekintettel úgynevezett „remix” eljárással, a régi pályaszerkezet bedarálásával készült el az új alépítmény. Egyúttal rendbe tették az útszéli nyílt árkokat, a vízelvezetés biztosítása érdekében a felső szakaszon pedig „K” szegély épült. n FINCZA ZSUZSA