Zalaegerszegi 7 Nap - 2017. 07. 07.

Page 8

8

| 2017. július 7. |

hirdetmény

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Fókuszban a bíróság – fotópályázat amatőr alkotóknak Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2017. évben is meghirdette fotópályázatát Fókuszban a bíróság címmel amatőr fotográfusoknak. Az amatőr fotósok immár 4. alkalommal pályázhatnak alkotásaikkal. Idén négy kategóriában – Portré, emberábrázolás; Műemlékek, műkincsek; Használati tárgyak, eszközök; Digitális bíróság – 2017. október 5-ig várja a pályaműveket az OBH. Az egyes kategóriák nyerteseinek díjazása 200 000 Ft, s az OBH elnöke, valamint a bírálóbizottság különdíja mellett közönségszavazásra is lesz lehetőség. Az elmúlt három évben több zalai amatőr fotós is jelentkezett a pályázatra. Munkáikból később a Nyitott Bíróság program keretében, a Múzeumok éjszakáján kiállítást rendezett a Zalaegerszegi Törvényszék, illetőleg a 2014-es pályázat fotóiból több a törvényszék elnöki irodájának, illetve mediációs szobájának falát díszíti. Tavaly pedig Gál Roland Sor(s)ok című, törvényszékünkön készített fotójával díjat is nyert. Részletes pályázati kiírás

Digitális eszközök a bíróságon. Digitalizáció megjelenése a bíróságokon. PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 2017. október 5., csütörtök 12 óra A pályázók képsorozatokban is gondolkozhatnak. A képsorozat 5–10 képből állhat. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK A képsorozathoz lehet rövid szöHELYE Országos Bírósági Hivatal Kom- veget, képaláírást, magyarázatot munikációs Osztály, 1055 Buda- hozzáfűzni. pest, Szalay utca 16. DÍJAZÁS Az egyes kategóriák nyerteseinek PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK díja: 200 000 Ft OBH elnöki különdíj: 25 000 Ft I. Portré, emberábrázolás Bírálóbizottság különdíj: 25 000 Bírák, igazságügyi alkalmazottak, Ft portré, emberábrázolás, munka Közönségdíj: 25 000 Ft közben ábrázolás, otthondolgozás (a bíró hozzájárulásával). A PÁLYÁZÓK KÖRE A pályázók képsorozatokban, il- amatőr fotográfusok lusztrált szituációkban is gondol- a pályázat nyílt, amelyen – a pákozhatnak, pl.: a bíró egy napja, a lyázati feltételek elfogadása meldöntés előtt, a döntés pillanata. A lett – bárki részt vehet. képsorozat 5–10 képből állhat. A képsorozathoz lehet rövid szö- PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK veget, képaláírást, magyarázatot MÓDJA – jelentkezési lap kitöltése hozzáfűzni. pályázati nyilatkozat kitöltése II. Műemlékek, műkincsek a pályázók összesen 5 db pályaÉpületrészletek, műtárgyak. A pályázók képsorozatokban is művel pályázhatnak. gondolkozhatnak. A képsorozat A pályázatok benyújtása DVD-n vagy CD-n kétféle formátumban: 5–10 képből állhat. 1. a kép hosszú fele minimum A képsorozathoz lehet rövid szö1024 képpont, maximum 1280 veget, képaláírást, magyarázatot képpont legyen, RGB színmódhozzáfűzni. ban. A file maximum 10 megabájt III. Használati tárgyak, méretű és JPEG formátumú lehet, eszközök valamint Eszközök, tárgyak: ajtók, ablakok, pulpitus. 2. a kép hosszú fele minimum A pályázók képsorozatokban is 4000 képpont (12 megapixel), a gondolkozhatnak. A képsorozat kép CMYK színmódban és 300 dpi 5–10 képből állhat. felbontásban, digitális JPEG vagy A képsorozathoz lehet rövid szö- TIF formátumban legyen. veget, képaláírást, magyarázatot Szkennelt fotó esetében a hos�hozzáfűzni. szabbik oldal érje el az 50 cm-t, 360 dpi felbontás mellett. IV. Digitális bíróság

A fájlok megnevezése: KATEGÓRIA_NÉV_CÍM Pl.: KAT1_ Minta_János_Képcím, KAT1_Minta_János_Képcím_kicsi (a kis felbontású képek esetében) SZERZŐI JOGOK A Pályázó a pályázati nyilatkozat kitöltésével a beküldött alkotás szerzői vagyoni jogairól az Országos Bírósági Hivatal javára lemond, a felhasználás jogát az Országos Bírósági Hivatalra ruházza át. A pályázó hozzájárul, hogy beküldött alkotásait az Országos Bírósági Hivatal a bíróságok épületein belül kiállítsa, interneten és intraneten, valamint saját kiadványaiban közzétegye, illetve bármilyen más módon felhasználja. A Pályázó a pályázati nyilatkozat kitöltésével kijelenti, hogy a művén esetlegesen szereplő személyeknek a kép elkészítésével kapcsolatos engedélyével a Ptk. 2:48.§ (1) bek. szerint rendelkezik. A bírálóbizottság a pályázatból kizárja mindazokat, akik a pályázati feltételeknek nem felelnek meg, illetve a formai és technikai követelményeket nem vagy hiányosan teljesítik. Nem nevezhetők közízlést sértő képek. A pályázat kiírója a pályázati kiírást bármikor visszavonhatja, és a bírálóbizottság döntése alapján eredménytelennek nyilváníthatja.

Gál Roland díjnyertes felvétele a 2016os Fókuszban a bíróság című fotópályázatra

ZALAI BÍRÓSÁGOK LÁTOGATHATÓSÁGA Felhívjuk továbbá a nem bírósági dolgozó pályázók figyelmét, hogy a bíróság épületei korlátozottan látogathatóak. Amennyiben egyeztetni szeretne a látogatásról, azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg: Balog Eszter sajtótitkár, könyvtáros Zalaegerszegi Törvényszék 8900 Zalaegerszeg, Várkör 2. Mobil: 30/59-79-493 E-mail: BalogEszter@zalaegerszegit.birosag.hu Facebook: A Zalaegerszegi Törvényszék közösségi oldalának küldött üzenet révén. Az előző évek fotói – köztük a zalai alkotásokat – megtekinthetőek az alábbi honlapon: http://fotopalyazat.birosag.hu/

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A pályázattal kapcsolatos további kérdéseivel a sajtoszoba@obh. birosag.hu e-mail címen tud érA pályázati felhívás, a regisztrá- deklődni. ciós lap és a pályázói nyilatkoZalaegerszeg, zat elérhető itt: http://birosag. 2017. június 26. hu/media/aktualis/az-obhmeghirdeti-2017-es-fokuszbanDr. Beznicza Árpád birosag-fotopalyazatot sajtószóvivő