Page 1

MÄNTSÄLÄN LUKIO

Opinto-opas ja kalenteri 2013-2014

Nimi: ........................................................................................... Puhelinnumero: ............................................................................. Sähköpostiosoite: .......................................................................... Ryhmä ja ryhmänohjaaja: .............................................................
SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuoden aluksi ................................................................................... 3 Henkilökunta ............................................................................................. 4 Lukuvuoden aikataulut ............................................................................. 5 Opetuksen järjestelyt ................................................................................ 6 Opiskelijan opinto-ohjelman suunnittelu ................................................. 7 Kurssien suositeltava suoritusjärjestys .................................................... 8 Kurssien sijoittuminen jaksoittain lv 2013-14 ............................................ 9 Tuntijako .................................................................................................... 10 Soveltavat kurssit ..................................................................................... 11 Kurssitarjottimen ja tuntikaavion lukuohjeita ......................................... 12 Tuntikaavio ................................................................................................ 12 Kurssitarjottimen ainekoodit ................................................................... 12 Kurssitarjotin ............................................................................................. 13 Opinto-ohjelmakortti ................................................................................ 14 Koejärjestelyt ja kurssipalaute ................................................................. 15 Osaamisen tunnustaminen ...................................................................... 16 Opiskelijan arviointi .................................................................................. 17 Vieraat kielet ............................................................................................. 25 Lukion tehtävä, arvoperusta ja toiminta-ajatus ...................................... 26 Järjestyssäännöt ....................................................................................... 27 Ylioppilastutkinto ..................................................................................... 28 Oppi- ja harjoituskirjat .............................................................................. 29 Kalenteri .................................................................................................... 35 Lukiosta lyhyesti ....................................................................................... 121 Opiskelukustannukset ja opintotuki ........................................................ 122 Tutortoiminta ............................................................................................ 122 Opiskelijahuolto ja terveydenhoito .......................................................... 123 Poissaolot ja poissaoloselvitykset ............................................................ 125 Tietotekniikan käyttösäännöt .................................................................. 126 HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma ........................................ 128
LUKUVUODEN ALUKSI Lukiokoulutuksessa tapahtuu suuria muutoksia lähivuosina. Lukion opetussuunnitelma uudistetaan ja uusi otetaan käyttöön syksyllä 2016. Ylioppilaskirjoitusten rakenne tulee muuttumaan opetussuunnitelmauudistuksen myötä, ja ne tullaan kirjoittamaan syksystä 2019 alkaen sähköisesti. Sähköiseen kirjoittamiseen siirrytään vähitellen siten, että syksyllä 2016 aloitetaan kirjoittamalla kolme ainetta, filosofia, maantiede ja saksa. Vaikka uudistuvan opetussuunnitelman sisältöjä odotetaan rauhassa, niin tuota tekniikan käyttöönottamista ei voida odottaa, vaan siihen on jo alettu varautua. Tulevana lukuvuonna aloittavat opiskelijat saavat käyttöönsä henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen, mikä varmistaa heidän taitonsa käyttää konetta sekä jatko-opinnoissaan että ylioppilaskirjoituksissa. Opettajille tietokoneen tulo jokaisen opiskeluvälineeksi merkitsee uusien pedagogisten menetelmien opettelua, jota tukee sekä sisäinen että ulkoinen koulutus koko lukuvuoden ajan. Opiskelu lukiossa on kuin valmentautumista vaativaan urheilusuoritukseen: töitä pitää tehdä koko ajan tavoitteellisesti, pitää uskoa itseensä, kuunnella ja luottaa valmentajiin ja kannustajiin. Mäntsälän lukiossa opiskelija saa hyvän valmennuksen ammattitaitoisilta ja motivoituneilta opettajilta, tukea ja kannustusta tulee vanhempien lisäksi erityistyöntekijöiltä, joiden palveluja on melko hyvin saatavilla. Tulevana lukuvuonna tulemme kehittämään edelleen erityisopetuksen menetelmiä. Erityisopettaja toimii kolme tuntia viikossa samanaikaisopettajana pääasiassa aloittavien ryhmissä, jotta jokainen opiskelija saisi mahdollisimman hyvän alun opiskelulleen. Monien mahdollisuuksien lukio – visiota konkretisoidaan rakentamalla malleja, opintopolkuja, joiden avulla opiskelijan on helpompi tehdä kurssivalintoja omien jatkosuunnitelmiensa toteuttamiseksi. Nämä opintopolut ovat osa opinto-ohjauksen kehittämishanke VALLU:a, jonka viimeisen toimintakauden aikana järjestämme opiskelijoille tutustumispäivän korkeakouluopintoihin ja ammatti-iltapäivän sekä abien tulevaisuuspäivän. Mäntsälän lukion toiminta-ajatuksen mukaisesti kansainvälistä yhteistyötä tehdään mahdollisimman monipuolisesti. Opiskelijaryhmien opiskelijavaihdot jatkuvat, kohdemaina ovat ainakin Ranska ja Espanja. Kaksi opiskelijaa palaa vaihto-oppilasvuotensa jälkeen takaisin jatkamaan suomalaisia lukio-opintojaan kouluumme ja yksi opiskelijamme puolestaan on aloittamassa vaihto-oppilasvuotensa muualla. Meille tulevat koko lukuvuodeksi vaihto-oppilaat Italiasta, Argentiinasta ja Kolumbiasta, syyskuun alussa meille tulee viideksi kuukaudeksi japanilainen opetusharjoittelija. Yhdessä Mäntsälän seurakunnan kanssa käynnistellään kahden vuoden pituista Suomalaisen kirkon jäljet Namibiassa – projektia, jonka päätteeksi on tavoite vierailla kyseisessä maassa. Tämän projektin toteutumiseksi tarvitaan vähintään kymmenen aktiivista ja rohkeaa nuorta, jotka ovat valmiita käyttämään projektiin myös oppituntien ulkopuolista aikaa. Kevään ylioppilaskirjoitusten tulos kruunasi rehtori Teuvo Mäkisen pitkän ja ansiokkaan uran Mäntsälän lukion kehittäjänä. Me emme kuitenkaan voi jäädä vain ihailemaan ja ihmettelemään tuota tulosta, vaan meidän tulee ottaa uudet haasteet vastaan ja yhdessä ahertaen edetä kohden uusia tavoitteita. Lukuvuoden teema ”Ahkeruus ja yhdessätekemisen ilo – tie tavoitteisiin” antaa pohjaa toimintakulttuurille, jota haluamme yhdessä ensi lukuvuonna toteuttaa. Haastankin nyt erityisesti opiskelijat mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan lukion arjen tapahtumia, jotta lukio olisi entistä enemmän meidän kaikkien yhteinen ilon lähde. Toivotan kaikille iloista ja tavoitteellista lukuvuotta 2013–2014. 18.6.2013 Tuula Ilvonen, rehtori
HENKILÖKUNTA Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@mantsala.fi Opettajiin saa puhelimitse yhteyden jättämällä soittopyynnön koulusihteerille. Lukion opettajat ja koulusihteeri It Ilvonen Tuula Ka Komi Henna AE Einola Anne Rs Repo Sirpa At Alanko Tarja He Hietala Eija Kh Kivimäki Harri Ll Leinonen Leena Lj Leiviskä Janne Ma Mäkinen Anne Np Niemi Päivi Nj Nieminen Jaana No Niklander Outi Pl Paturi-Somani Leena Sm Saarelma Milla St Smolander Teppo Tk Turunen Kaija

rehtori, yhteiskuntaoppi 040-314 5300 apulaisrehtori, matematiikka, opiskelijakunnan ohjaava opettaja, 2A 5299 koulusihteeri 5301 opinto-ohjaus 5303 ranska, englanti, opiskelijakunnan ohjaava opettaja, 3A kemia, matematiikka kuvataide fysiikka, matematiikka, 2B historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, 3B ruotsi, englanti 1A psykologia, uskonto, 1B englanti, ruotsi, erityisopetus, 3C 5949 äidinkieli ja kirjallisuus, 10E englanti, venäjä äidinkieli ja kirjallisuus, 2C liikunta, terveystieto, 1C biologia, maantiede, 1D

Ehnroosin koulun / Riihenmäen koulun ja lukion yhteiset opettajat Ht Hl Ha Jt Sk Tj Vj

Hakkarainen Taija Hari Laura Heikkilä Eva Jauhiainen Tuomas Seppinen Katri Tossavainen Johanna Vartiainen Juha

historia, yhteiskuntaoppi espanja, saksa liikunta musiikki uskonto, elämänkatsomustieto englanti matematiikka, tietotekniikka

Muu henkilökunta Anttila Tapio Brofelt Tarja Koli Marja Lehtinen Ulla Penna Ullakiinteistönhoitaja 040-314 ruokapalvelutyöntekijä koulukuraattori terveydenhoitaja ruokapalveluvastaava koulupsykologi

5412 5667 5933 5014 5918


LUKUVUODEN AIKATAULUT Työajat ja lomat Syyslukukausi ti 13.8.- la 21.12.2013 Syysloma 14.10.–18.10.2013 Joululoma su 22.12.2013 – ke 1.1.2014 Kevätlukukausi to 2.1. – la 31.5.2014 Talviloma 17.2.–21.2.2014 Jaksot ja niiden koeviikot 1. jakso 13.8. - 3.10.2013 2. jakso 4.10.–2.12.2013 3. jakso 3.12.2013–4.2.2014 4. jakso 5.2.–4.4.2014 5. jakso 7.4.–31.5.2014

koeviikko alkaa ke 25.9.2013 koeviikko alkaa pe 22.11.2013 koeviikko alkaa ma 27.1.2014 koeviikko alkaa to 27.3.2014 koeviikko alkaa ma 19.5.2014

Uusintakuulustelut ma 26.8.2013 klo 17.30–20.15, viimeinen ilmoittautumispäivä ke 21.8.2013 ma 28.10.2013 klo 17.30–20.15, viimeinen ilmoittautumispäivä ke 23.10.2013 ti 7.1.2014 klo 17.30–20.15, viimeinen ilmoittautumispäivä to 2.1.2014 ma 3.3.2014 klo 17.30–20.15, viimeinen ilmoittautumispäivä ke 26.2.2014 ma 28.4.2014 klo 17.30–20.15, viimeinen ilmoittautumispäivä ke 23.4.2014 to 5.6.2014 klo 8.30–11.15, viimeinen ilmoittautumispäivä pe 30.5.2014 Ylioppilaskirjoitukset lukuvuonna 2013–2014 Syksy 2013 Kuullunymmärtämiskokeet ma 9.9. BA, BB ti 10.9. EA, SA, FA ke 11.9. SC, VC, EC, FB, PC Kirjalliset kokeet pe 13.9. A, tekstitaidon koe ma 16.9. PS, FF, HI, FY, BI ke 18.9. EA, SA, FA pe 20.9. BA, BB

ma 23.9. A, esseekoe ke 25.9. M, N pe 27.9. UE, ET, YH, KE, GE, TT ma 30.9. SC, FC, VC, EC, PC

Kevät 2014 Kuullunymmärtämiskokeet ma 10.2 EA, SA, FA ti 11.2. BA, BB ke 12.2. SC, FC, PC, EC, VC Kirjalliset kokeet pe 7.2. A, tekstitaidon koe ma 10.3. A, esseekoe ke 12.3. UE, ET, YH, KE, GE, TT pe 14.3. EA

ma 17.3. BA, BB ke 19.3. M, N pe 21.3 PS, FF, HI, FY, BI ma 24.3. SC, FC, PC, EC, VC
OPETUKSEN JÄRJESTELYT Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta annetaan keskimäärin 22 oppituntia kestävinä kursseina. Opiskelijalle vapaaehtoiset opinnot voivat olla kestoltaan edellä mainittua lyhyempiä tai pitempiä. Opetus koulussamme tapahtuu jaksollisesti, kurssimuotoisesti ja luokattomasti: • Käytössä on viisijaksojärjestelmä eli lukuvuosi on jaettu viiteen yhtä pitkään jaksoon. • Suurin osa opetuksesta on jaettu oppiaineittain opiskelijoille pakollisiin, valtakunnallisiin syventäviin ja koulukohtaisiin syventäviin kursseihin. • Osa opetuksesta annetaan koulumme soveltavilla kursseilla, joiden sisältö levittäytyy useamman oppiaineen alueelle. • Oppiaineiden kurssit eivät ole sidottuja vuosiluokkiin. Oppiaineissa on silti syytä noudattaa suositeltua suoritusjärjestystä. • Opiskelijat jaetaan ohjausryhmiin, joista kutakin ohjaa oma ryhmänohjaajansa. • Opiskeluaika riippuu opiskelijan tarpeista, mahdollisuuksista ja kyvykkyydestä sekä hänen opiskelulleen asettamistaan tavoitteista ja suorittamistaan valinnoista. Kuitenkin neljää vuotta pitempään lukio-opiskeluun voi saada rehtorilta luvan vain erityisestä syystä. • Lukio-opiskelu on paljolti vuorovaikutusta opiskelijan ja opettajan välillä sekä opiskelijoiden kesken. Sen takia opiskelijalla on velvollisuus osallistua opiskeluun valitsemiensa kurssien oppitunneilla. • Rehtori tai hänen määräämänsä opettaja voi kirjallisesta hakemuksesta antaa mahdollisuuden joidenkin kurssien suorittamiseen itsenäisesti opiskellen ja tenttimällä. Lisäksi koulun vuosittaisessa työsuunnitelmassa voidaan määrätä, että jokaisen opiskelijan tulee suorittaa tietyt kurssit tai osia niistä itsenäisesti opiskellen ja tenttien. • Opettajalla on menetelmällinen vapaus opetussuunnitelmaa toteuttaessaan. Opettaja valitsee kurssin tavoitteisiin parhaiten sopivat opetusmenetelmät. • Opiskelija hankkii kursseilla tarvitsemansa materiaalin itse tai maksaa materiaalin yhteishankinnasta oman osuutensa.
OPISKELIJAN OPINTO-OHJELMAN SUUNNITTELU Lukio on nuorisoasteen koulu, jonka tarkoituksena on antaa yleissivistävää opetusta ja valmistaa opiskelijaa jatko-opintoihin. Lukion koulutyö päättyy päättötodistuksen saamiseen ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää pitkäjänteistä ja suunnitelmallista opiskelua. Opinto-ohjelmansa suunnittelun onnistumiseksi opiskelijan kannattaa sen takia tutustua myös ylioppilastutkintoa koskeviin perusasioihin. • • • • • •

Päättötodistuksen saaminen edellyttää vähintään 75 kurssin suorittamista, joista pakollisia kursseja on 47-51 ja syventäviä kursseja vähintään 10. Loput kurssit 75:stä voivat olla pakollisia, syventäviä tai soveltavia kursseja. Ylioppilastutkinto edellyttää hyväksytyn arvosanan saamista pakollisissa kokeissa. Pakollisia kursseja sisältävissä oppimäärissä keskenään vaihtoehtoisia ovat pitkä matematiikka ja lyhyt matematiikka sekä uskonto ja elämänkatsomustieto. Ev.lut. kirkkoon kuuluva opiskelija osallistuu oman uskontonsa mukaiseen opetukseen. Opiskelija, joka ei kuulu ev.lut. kirkkoon, voi halutessaan osallistua ev.lut. uskonnon opetukseen. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton opiskelija, joka ei osallistu ev.lut. uskonnon opetukseen, opiskelee elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva opiskelija, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, voi opiskella pyynnöstään elämänkatsomustietoa. Taideaineita, musiikkia ja kuvataidetta, tulee jokaisen opiskelijan opiskella yhteensä kolme pakollista kurssia, valintansa mukaan kaksi pakollista kurssia toista ja yksi pakollinen kurssi toista taideainetta. Lisäksi lukion opiskelija voi lukea hyväkseen muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja, mikäli ne tavoitteiltaan vastaavat korvattavia opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Korvaavuudesta päättää rehtori tai hänen määräämänsä opettaja muulta oppilaitokselta saamansa tiedon perusteella. Kurssivalinnat opiskelija tekee sähköisesti Wilman kurssitarjottimelta ilmoitettuina aikoina. Jos olosuhteet muuttuvat, on opiskelijan tarkistettava valintojaan. Luokaton lukio perustuu ajatukseen, että opiskelija huolehtii itse opintosuunnitelmansa toteutumisesta ja ryhtyy heti toimeen, kun muutosta tarvitaan.


1. vuosi

MU KU OPO

LI

GE FY KE UE UO ET FI PS HI YH TT

BI

2. vuosi

(7) 5 (6) 3 4 (5) 7 8 (9) 5 (7) (6)

45

5 6 (7) (8) 2 3 (4) (5)

234 234 456 (7) 2 3 4

45 23

5634

2 3 (4) (5)

10 13 (15) (16)

6 7 12 8 9 (17)

(10)

7 (11)

kursseilla vapaa suorittamisjärjestys YH1 jälkeen, mutta YH2 suositellaan vasta 2. tai 3. vuonna

kursseilla vapaa suorittamisjärjestys FI1 jälkeen kursseilla vapaa suorittamisjärjestys PS1 jälkeen, kertauskurssi PS7 viimeisenä

kursseilla vapaa suorittamisjärjestys UE1 jälkeen

2. vuosi: kurssit 5 ja 6 voi ottaa samaan jaksoon. 3. vuoden kursseilla vapaa järjestys, samaan jaksoon voi ottaa useita kursseja. Peruskoulussa aloittaneet (B2) voivat tulla mukaan 2. kurssista alkaen Peruskoulussa aloittaneet (B2) voivat tulla mukaan 2. kurssista alkaen Peruskoulussa aloittaneet (B2) voivat tulla mukaan 2. kurssista alkaen Peruskoulussa aloittaneet (B2) voivat tulla mukaan 2. kurssista alkaen Talousmatematiikan kurssit MB7 ja MA17 opiskellaan yhteisessä ryhmässä Talousmatematiikan kurssit MA17 ja MB7 opiskellaan yhteisessä ryhmässä kursseilla vapaa suorittamisjärjestys BI1 jälkeen, mutta BI2 suoritettava ennen BI5, myös BI7 suositeltava ennen BI5 GE1 ja GE2 suoritettava ennen GE3 ja GE4, joilla vapaa järjestys keskenään

Muuta huom. (AI10) 1. tai 2. vuonna, (AI11) kurssin AI3 jälkeen, AI7 kurssin AI4 jälkeen. Ei kahta pakollista kurssia samaan jaksoon. (EN10) kurssin EN2 jälkeen, 3. vuoden kursseilla vapaa järjestys

kursseilla vapaa suorittamisjärjestys merkittyinä vuosina, LI1 ja LI2 oltava eri lukuvuosina 1 3 (6 7 8 10 11) LI12-kurssin ohjeistus pyydettävä liikunnanopettajalta jo lukion alussa 1 2 3 4 5 (6 7 8 10 11) 2 3 (6 8 9 10 11) 1 2 3 4 5 (6) kuoro kursseilla vapaa suorittamisjärjestys, (MU6) 3. vuonna 1 2 3 4 5 (6 7 9 10 11) kursseilla vapaa suorittamisjärjestys pakollinen OPO1 jatkuu hajautettuna koko lukioajan, valinnainen OPO2 voidaan sijoittaa vapaasti

1234 12 123 1 1 2 3 4 5 (6) 123 12 1234 1 2 3 4 5 (6) (7) 12 1 2 3 4 (5) 1

6 7 (8) (9) 78 78 78 78 7 8 (10)

(10 11) 7 6 8 9 (10) 7 8 (9) 8 8

3. vuosi

3456 456 456 456 456 74756

(10) 3 4 5 (10) 4 5 6 8 4567 4567

1 2 (10) SAB (lyhyt) 1 2 3 RAB (lyhyt) 1 2 3 ESB (lyhyt) 1 2 3 VEB (lyhyt) 1 2 3 MB (lyhyt) (9) 1 2 3 MA (pitkä) (14) 1 2 3 11 4 5

RU

12 EN 123 SAA (pitkä) 1 2 3 RAA (pitkä) 1 2 3

AI

Oppiaine

Kurssien suositeltava suoritusjärjestys KURSSIEN SUOSITELTAVA SUORITUSJÄRJESTYS


KURSSIEN JAKSOITTAIN LV lv 2013-2014 KurssienSIJOITTUMINEN sijoittuminen jaksoittain 2013–14 Aine

1. jakso

2. jakso

3. jakso

4. jakso

5. jakso

äidinkieli

1 3 6 7

1 3 6 8 11

2 4 9 10

4 10

2 5

englanti

1 4 7 10

1 4 7 8

2 5 9

2 3 5 6

3 6

ruotsi

3 7 8 9

1 3 4 6

1 4 8

2 5

2 5 6 10

saksa A

8

4

5

6

7

saksa B

1 (4)

7

2 8 (5)

(6)

3

ranska A

4 8

5

6

7

ranska B

1

2 7 (4)

8

3 (5)

(6)

espanja

1 7

2 4

8

3 5

6

venäjä

1 (4)

2 7 (5)

8

3 (6)

matematiikka L

1 4 8

2 5 7 10

3 6

3 6

matematiikka P

7 9 10 1 6 10 14 17 13

2 7 11 13

3 12 15 17

4 8

5 9

biologia

1 2 4 7

1 2 5

1 2 3 6

maantiede

1 5

1

1

2

2 3 4

fysiikka

17

1 4 8

9

2 5

3 6

kemia

2

1 5 7

3 6

1 4

1

uskonto

1

1 5

2 3 (6)

2 3

2 3 4

et

kurssit järjestetään opettajan kanssa erikseen sovittavan aikataulun mukaan

filosofia

2

1 3

4

1

psykologia

1 3 5

1 5 6

7

1 2 4

2 3

historia

1 3 6

3

3 5 7

3 4 8

1 2 4

2 4

yhteiskuntaoppi 1 2 5

1 4

1 3 5

3

1 2 4

liikunta

1 2 10

1 2 9

1 4 5

2 8

1 2

musiikki

1

2 5

1

1

2

kuvataide

1 4

2 5 7

1

2 6

2 3

terveystieto

1 2 4

1 3 (5)

4

2

1 3

Huom 1. Tähän taulukkoon ei ole merkitty jaksottomia kursseja, joiden järjestämisestä sovitaan erikseen. Huom 2. Suluissa oleva kurssi tarkoittaa, että sitä ei järjestetä lv 2013–2014, mutta seuraavana lukuvuonna toteutuessaan kurssi on todennäköisesti ko. jaksossa.
OPETUSSUUNNITELMAN MUKAINEN TUNTIJAKO OPETUSSUUNNITELMAN MUKAINEN TUNTIJAKO

Oppiaineet Äidinkieli ja kirjallisuus Englannin kieli A1 Saksan kieli A2 Ranskan kieli A2 Ruotsin kieli B1 Saksan kieli B2/B3 Ranskan kieli B2/B3 Espanjan kieli B2/B3 Venäjän kieli B2/B3 Matematiikka, lyhyt Matematiikka, pitkä Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Uskonto, ev.lut. Uskonto, ort. Elämänkatsomustieto Filosofia Psykologia Historia Yhteiskuntaoppi Terveystieto Liikunta Musiikki Kuvataide Opinto-ohjaus

Pakolliset Syventävät Syventävät kurssit valtakunnalliset koulukohtaiset kurssit kurssit* 6 3 2 6 2 2 8 8 5 2 3 8* 8* 8* 8* 6 2 2 10 3 4 2 3 2 2 2 1 1 7 2 1 4 2 3 2 1 3* 2* 3* 2* 1 3 1 4 1 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3* 6 1/2 3* 1 1/2 3* 6 1 1*

* kurssien opetuksen toteutumisesta päätetään lukuvuosittain työsuunnitelman teon yhteydessä sen mukaan, mitkä ovat ko. opetukseen ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrät ja käytettävissä olevat resurssit

10


SOVELTAVAT KURSSIT* SOVELTAVAT KURSSIT*

Hygieniaosaaminen Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Opiskelijakunnassa toimiminen Tutorkurssi Vapaaehtoistyö Eläimellistä menoa Bändikurssi

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus

Kuoro Opiskelijavaihto 1 Opiskelijavaihto 2 La Géode 1

Teknologia ja yhteiskunta

Viestintä- ja mediaosaaminen

Ohjelmointi Tietotekniikan peruskurssi Tietotekniikan jatkokurssi

Verkkojulkaiseminen

* kurssien opetuksen toteutumisesta päätetään lukuvuosittain työsuunnitelman teon yhteydessä sen mukaan, mitkä ovat ko. opetukseen ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrät ja käytettävissä olevat resurssit

11


KURSSITARJOTTIMEN JA TUNTIKAAVION LUKUOHJEITA • kurssitarjottimen jokaisen jakson kohdalla on kurssien paikkanumerot 1-8 tunti-kaavioon sijoittamista varten • kunkin kurssin koodi kurssitarjottimella muodostuu ainekoodista, kurssin järjestysnumerosta ja ryhmänumerosta, esim. merkintä MA01.1 tarkoittaa pitkän matematiikan 1. kurssin 1. ryhmää. • saman kurssin ryhmät on merkitty tarjottimelle isoimmasta ryhmänumerosta alkaen, esim. EN01.3, EN01.2 ja EN01.1 • tuntikaaviosta on nähtävissä, miten kurssin oppitunnit sijoittuvat eri viikon-päiville ja oppitunneille, esim. paikkanumerolle 6 sijoitetun kurssin EN01.3 oppitunnit ovat 1. jaksossa tiistaisin klo 13.10-14.25, torstaisin klo 13.10-14.25 ja perjantaisin klo 9.55-11.10 Koeviikoilla on omat lukujärjestyksensä. TUNTIKAAVIO

MA

TI

KE

1. 8.25 - 9.40 1

3

5 1

7

2. 9.55 -11.10

2

4

4

2

6

3. 11.15 -13.05*

3

5

2

3

5

4. 13.10 -14.25

7

6 1

6

4

5. 14.40 -15.55

8

8

8

7

TO

PE

* sisältää 30 minuutin mittaisen porrastetun lounastauon KURSSITARJOTTIMEN AINEKOODIT Pakolliset ja syventävät kurssit AI = Äidinkieli ja kirjallisuus, EN = Englanti, A1-kieli, RU = Ruotsi, B1-kieli, SA = Saksa, A2-kieli, SB = Saksa, B2/B3-kieli, RA = Ranska , A2-kieli, RB = Ranska, B2/B3-kieli, ES = Espanja, B2/B3-kieli, VB = Venäjä, B2/B3-kieli, MA = Pitkä matematiikka, MB = Lyhyt matematiikka, BI = Biologia, GE = Maantiede, FY = Fysiikka, KE = Kemia, UE = Uskonto, ev.lut., UO = Uskonto, ort., ET = Elämänkatsomustieto, FI = Filosofia, PS = Psykologia, HI = Historia, YH = Yhteiskuntaoppi, TT = Terveystieto, LI = Liikunta, MU = Musiikki, KU = Kuvataide, OP = Opinto-ohjaus Soveltavat kurssit BÄN = Bändikurssi, ELÄ = Eläimellistä menoa, HYG = Hygieniaosaaminen, KUO = Kuoro, LAG1 = La Géode 1, OHJ = Ohjelmointi, OPI = Opiskelijakunnassa toimiminen, OPV1 = Opiskelijavaihto 1, OPV2 = Opiskelijavaihto 2, TI1 = Tietotekniikan peruskurssi, TI2 = Tietotekniikan jatkokurssi, TUT = Tutorkurssi, 12 VAP = Vapaaehtoistyö, VER = Verkkojulkaisemin


KURSSITARJOTIN 2013-2014 Kurssitarjotin 2013 - 2014 1. jakso 13.8. - 3.10.2013

Lj

Ht

Ka

He

At

Ma

Np

It

At

Pl

Ll

He

Ka

Np

Nj

Hl

St

Sm

Tk

Tj

Pl

Tk

Ll

Lj

Sm

Tk

Hl

Hl

Tk

Kh

FY07.1

BI07.1

ES01.1 LI10.1

ES07.1

GE05.1

RA08.1

RU07.2

RU03.3 SA08.1

TT04.2

At

Ma

Hl

St

Ka

He

He

Nj

St

Kh

St

VAJ

Ka

JAT

Np

Ma

St

VAJ

MA01.2 LI02.4

MA14.1

MA06.2 MA01.1

MA17.2 MA06.1

MB07.2 MU01.3

RU08.2 PS03.2

YH01.4

SB01.1

Np

LI01.4

Ll

PS01.3

PS05.2

VAJ

HI01.2

KU01.3

KU04.1

FY01.2

MA10.1

TT01.3

YH02.3 Lj

VB01.1

TT02.2

RU09.1

YH05.2 Lj

TI01.1

St

2. jakso 4.10. - 2.12.2013

5 6

Nj

PS05.1

RA05.1

RB07.1

RU01.3

TT03.2

Np

At

At

Ma

St

Ka

Np

At

Nj

St

Pl

Sm

No

At

Lj

Ll

Ka

He

Np

Ma

Hl

No

Sm

Tk

Ma

Tj

Pl

At

Lj

Ll

St

Tk

At

He

Ka

Ll

VAJ

Ma

Np

Lj

No

Tk

Hl

Lj

He

Kh

St

VAJ

Ll

Hl

He

Kh

St

VAJ

JAT

AI03.1

FY08.1

AI08.3

AI01.1

EN08.2

AI08.2

BI05.1 AI08.1

MA02.2

ES04.1

KE07.1

KU07.1

EN01.1

KE01.3

BI02.2

Kh

FI01.3

BI01.2

EN04.1

ES02.1

HI03.2

HI07.1

KU05.1

LI09.2

MA07.1 FY04.1

EN04.2

MB01.2 KE05.1

MA11.1

PS01.2

MA13.1 EN07.1

MB04.1 KU02.3

MU02.2

RB02.1

MB08.1 EN08.1

RU03.2 PS06.1 FI03.1

RU06.2 LI01.3

UE01.1

MA02.1

TT01.2

RU01.2 FY01.1

YH04.2

MB01.1

UE05.1

OPV02.1

MA07.2 Ka

Ht

Sk

VB07.1 SA04.1

VB02.1

LI02.3

YH01.3

Pl

It

He

Hl

MB04.2

MU05.1

SB07.1

RU03.1 Nj

RU04.3

JAT

Ma

LI09.1 St

Sm

No

Tk

He

Ll

He

Ma

Hl

Pl

No

Tk

Pl

St

He

Ll

At

Ma

Np

Lj

At

He

VAJ

Ka

Ll

Hl

St

Lj

Hl

He

Kh

VAJ

Ka

JAT

Nj

7

KU03.1

KUO1.1

KUE.1 KU11.1 HYG01.1

It

ET05.1 ET04.1 ET03.1 ET02.1 ET01.1

YH04.1

Kh

LAG1.1

St Kh

Jaksottamattomat kurssit

UE03.1

Np

KU03.1

7

Lj

MU02.1

JAT

Hl

MB06.1

He

Ka

MA09.1

Ka

VAJ

MA05.1

VAJ

He

KU02.1

Kh

At

GE04.1

Tk

Tk

ES06.1

Hl

No

6

YH01.1

Hl

SA07.1 PS03.1

SB03.1

Np

MA09.2

He

MA05.2

St

KE01.1

Tk

EN06.1

Tj

BI03.1

At

AI05.1

Sm

5

YH02.1

Lj

Lj

TT03.1

MB03.1

Np

St

LI02.1

RU02.1

Ma

St

PS02.1

GE03.1

Ma

Np

EN06.2

GE02.1

Ht

Tk

EN03.1

EN03.2

At

Ll

AI05.2

No

Lj

HI02.1

HI02.2

Ht

FY03.1

FY06.1

Ll

AI05.3

AI02.2

Sm

2

1

No

HI04.1

RU05.1

St

Np

3

UE04.1

Np

YH02.2

RU10.1

Nj

UE02.1

RU06.1

Ma

LI01.1

TT01.1

Np JAT

LI08.1 St

VAJ

KU02.2

Kh

St

ES05.1

Hl

Kh

BÄN1.1

UE03.1

YH04.1

Lj JAT

Hl

YH01.1

Lj

7

VB03.1

Pl

PS01.1 KU06.1

SA07.1 Hl

ES03.1

EN06.3

MU02.1

JAT

At

Ma

AI10.1

SB03.1

Hl

No

Tk

PS03.1

Np

MU01.1 MB06.2

UE04.1 Np

YH02.1

Lj

YH03.1 Lj

VB03.1

Pl

LI02.2

Hl

UE03.2

Np

Np

MB03.2

Ll

He

MA04.1

Lj

KE04.1

Tk

HI02.3

SA06.1

Hl

Lj

Tj

Ka

YH02.2

Lj

TT02.1

St

Lj

YH03.2

RU08.1

ELÄ01.1

YH05.1

TT04.1

Vain itsenäisesti, verkkokurssina tai tuntikaavioon merkitsemättömänä aikana opiskeltavissa olevat kurssit.

PS07.1

4

MU01.2

YH01.2 It

AI02.1

SB08.1

5. jakso 7.4. - 31.5.2014

He

RU04.1

RU05.3

6

MB06.1

RU10.1 Nj

No

MA09.2

Ka

VB08.1

Nj

VAJ

FI01.1

At

YH03.1

He

MA12.1

He

UE03.2

Np

AI10.2

MB03.1

RB08.1

MB02.1

UE03.3

Lj Ma

PS04.1

Np

GE02.2

TT02.1

SA06.1

St

PS04.1

Nj Nj

KE01.2

RU05.2

Np

PS02.2 MA04.2

RB03.1

At

EN05.1

At

RU02.2

MA08.1

Ka

RA07.1

HI04.2 EN03.3

GE02.3

UE02.2

Ht

Sk

FY02.1

Ll

Ma

FI01.2

Ka

Lj

RU02.3

MA09.1

Ka

Ht

HI01.1

MA05.2

VAJ

TT03.1

St

Ma

MA08.2

St

Np

SA05.1

5

8

MA05.1

VAJ

LI02.1

MA03.1

Ll

St

KE01.1

He

RU02.1

Ma

UE02.1

FY05.1

Tk

St

MA15.1

RU06.1 Ma

AI04.1

GE03.1

TT01.1

AI04.2

Ha

Kh

PS02.1

Np

LI01.1 St

Sm

LI04.2

KU01.1

Ma

PS01.1

Np

Sm

Hl

LI05.1

St

Lj

HI04.1

Lj

MB03.2

Ll

2

MU01.1

KE01.2

He

1

Kh He

MA04.1

RU02.2

MB05.1

EN02.1

JAT

MB06.2

MA08.1

RU04.2

RU07.1

4

VAJ

VAJ

Nj

RU05.3 He

FI01.1

RU05.2

Ma

Lj

GE02.2

RU05.1

At

KU02.1

Kh

RB03.1

At

Tk

HI04.2

RA07.1

HI08.1

3

Nj JAT Ka VAJ

Np

LI08.1

Tk

Sm

EN06.1

At

KU01.2

Ka

ES08.1

EN06.2

Tj

MA03.2

Ht

LI04.1

FI04.1

Nj

EN05.2

Tk

GE02.1

Tk

MB02.2

UE02.2

4. jakso 5.2. - 4.4.2014

4

GE04.1

Tk

MA03.1

Ka He At

Pl

EN02.2

EN05.3

Tj

BI03.2

BI01.1

Tk No

BI03.1

Tk

HI02.1

Ht

KE06.1

St

HI02.2

Ht

AI04.3

At

AI09.1

EN03.1

SB02.1

KU02.2

5

BI06.1

Tk

At

AI09.2

ES06.1

Hl

No

Nj Sm

AI05.1

No

EN03.2

At

AI02.3

Sm

Ll

Sm

EN09.3

GE01.1

Tk

AI02.1 AI09.3

AI09.4

No

AI05.2

No

AI04.4

EN02.3

No

FY03.1

LI01.2

KE03.1

MB07.1

Ll

KE04.1

LI02.2

St

Kh

FY06.1

Ll

3

6

AI05.3

Sm

5

AI02.2

Sm

KU01.2

VAJ

KE06.1

HI02.3

Lj

MB05.2

HI03.1

Sk

FY02.1

PS02.2

EN05.1

Tj

FY09.1

Ma

Hl

Hl

MA12.1

Ll

At

MA15.1

MB05.1

Ll

MA03.2

MB02.2

Ka

EN09.1

EN09.2

ES05.1

Hl

Lj

St

KU06.1

Kh

RU02.3

FI01.2

MA04.2

He

LI01.2

EN06.3

At

MA08.2

Ka

SB02.1

7

YH03.2

RU08.1

TT04.1

St

MU01.2

LI05.1

St

KE03.1

Hl

Ma

RU07.1

Ht Ll

BÄN1.1

JAT

Ma

Ma

MA17.1

Ka

ES03.1

Hl

EN02.1 He

Lj

Tk

MB05.2

AI10.1

No

FY09.1

MA15.2

No

GE02.3

Ll

AI10.2

Ll

Ll

EN03.3

Ma

MB07.1

FY05.1 HI03.1

MB10.1

Sm

HI01.1

Ht

He

Ma

HI08.1

RA06.1

At

AI04.1

2

3. jakso 3.12.2013 - 4.2.2014

Kh

LI09.1

He

St

KU07.1

3 4

Kh

Hl

2

8

KU05.1 KE07.1

7

ES02.1

AI04.2

Sm

EN09.1

FI04.1

BI02.1

Ha

Lj

Lj

LI04.2

Nj Lj

Ma

KU01.1

Kh

EN09.2

EN02.2

6

St

At

VB08.1

UE03.3

LI04.1

Pl

ES08.1

Hl

Np

UE02.3

Tk

RU04.1

EN05.2

It

BI02.1

MA17.1

EN05.3

Tj

SB08.1

Tk

EN09.4

BI06.1

Np

BI03.2

RB08.1

AI04.3

PS07.1

BI01.1

YH01.2

AI09.1

Sm

YH05.1

AI09.2

MB02.1

AI02.3

5. jakso 7.4. - 31.5.2014 1

LI12.1

Np

Pl

St

7

UE02.3 Sk

Ma

HI04.3

LI09.2

6

RU01.1 Ma

Ht

EN09.4

5

RA06.1 At

Lj

Ht

JAT

4

MB10.1 Ll

Ll

1

MA11.1

3

VAJ

MU02.2

St

Ma

KU02.3

Kh

VAJ

KE05.1

He

Ll

HI07.1

Lj

Ka

ES04.1

Hl

He

BI02.2

Tk

At

AI08.1

No

Tk

2

MA15.2 Ka

Pl

EN09.3

4. jakso 5.2. - 4.4.2014 1

HI04.3 Ht

At

EN02.3

SA05.1

8

GE01.1 Tk

Nj

AI09.3

Sk

7

AI09.4 No

Sm

RU04.2

6

AI04.4 Sm

RU01.1

Ma JAT

MU05.1 MB01.1

Lj

MA02.1

5

LI01.3

Np

4

Ll

St

FY01.1

YH04.2

Ll

FI03.1

UE01.1

Lj

EN08.1

RU06.2

At

MB04.1

Pl

EN07.1

EN04.2

MB01.2

Tj

MA02.2

Ma

EN01.1

BI01.2

KE01.3

Tk

EN04.1

Sm

AI08.2

AI01.1

BI05.1

5

No

3

VAJ

RU04.3

2

6

SB07.1

Hl

1

4

HI05.1 Ht

Ll

AI11.1

3. jakso 3.12.2013 - 4.2.2014

LI02.3

MB04.2

8

He

RU03.1

7

GE01.2 Yy

No

AI06.1

OPV01.1

4

EN01.2 Nj

Sm

OPI1.1

3

AI08.4 Sm

OP01.1

2

OHJ01.1

1

VAJ

BI04.1

AI01.2

EN04.3

KE02.1

VAJ

AI01.3

BI01.3

FY01.3

VAJ

AI06.2

EN07.3

Hl

AI03.2

EN07.2

At

EN01.3

Rs

AI06.3

VAJ

Sm

UE01.3 Sk

UE01.2

JAT

No

RU03.4 Ma

RU09.2

At

Ma

RB01.1 At

RA04.1

Kh

No

MB10.2 He

MB09.1

Sk

Nj

MA13.2 Ka

MA10.2

Sk

8

Tk

HI01.3 Ht

HI06.1

Sk VER01.1

7

No

GE01.3 Yy

HI03.3

VAP1.1

6

FI02.1 Lj

EN10.1

Sk

5

EN07.4 Pl

BI02.3

TUT1.1

4

AI07.1 No

AI06.4

Sk

3

AI03.3 Sm

TI02.1

2

Tk

1

13

Jaksottamattomat kurssit Vain itsenäisesti, verkkokurssina tai tuntikaavioon merkitsemättömänä aikana opiskeltavissa olevat kurssit. ELÄ01.1 Tk

TI02.1

VAJ

ET01.1 Sk

TUT1.1

ET02.1 Sk

VAP1.1

ET03.1 Sk VER01.1 VAJ

ET04.1 Sk

ET05.1 Sk

HYG01.1 It

KU11.1 Kh

KUE.1 At

KUO1.1 JAT

LI12.1

LAG1.1 St

OHJ01.1 VAJ

OP01.1 Rs

OPI1.1

OPV01.1 At

OPV02.1 Hl

T

VA


OPINTO-OHJELMAKORTTI OPINTO-OHJELMAKORTTI SUORITETUT KURSSIT Merkitse rastilla suorittamasi kurssit

Pakollinen kurssi: Syvent채v채 tai soveltava kurssi:

AI EN RU ES SA SB RA RB VB MA MB BI GE FY KE UE UO ET FI HI YH PS MU KU LI TT OP

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9

10 10 10

11

9 9

10 10

11

6 6 6

7 7

8

9

10

5 5 5 5 5 5 5

6

7

8

6 6 6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

Muut

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

12

13

14

15

12

13

14

15

16

17


KOEJÄRJESTELYT JA KURSSIPALAUTE Koeviikko Jokaisen jakson lopussa on koeviikko, jolle on oma lukujärjestyksensä. Koeviikon lukujärjestys on voimassa jakson seitsemänä viimeisenä koulupäivänä. Tuntikaaviopaikan 7 harvat kokeet järjestetään koeviikon ensimmäisenä päivänä klo 13.15-16.00. Muina koepäivinä päivittäinen koeaika on klo 8.30-11.15. Jos oppi-aineessa ei tarvita koetta lainkaan tai kokeen pituus on lyhyempi kuin varattu koeaika, niin varattua koeaikaa käytetään opiskeluun opettajan ilmoittamalla tavalla. Koetta edeltävänä päivänä pidetään ko. oppiaineen oppitunti klo 12.00-13.15. Opettaja ilmoittaa näiden tuntien sisällöstä. Tavallisimmin nämä tunnit käytetään kertaukseen ja kokeeseen valmistautumiseen, mutta joskus saatetaan näillä tunneilla käsitellä uuttakin asiaa tai voidaan pitää esimerkiksi kuuntelukoe. Ruokailu on koeviikolla klo 11.00-12.00 ilman porrastusta koeviikon ensimmäistä päivää lukuun ottamatta. Kokeiden palautus Opettaja ilmoittaa opetusryhmänsä opiskelijoille viimeistään koetta edeltävän päivän kertaustunnilla tai hyvissä ajoin ennen palauttamista Wilman kautta, milloin ja missä hän palauttaa koesuoritukset korjattuna ja arvosteltuna. Opettajien vastaanotot Opettajalla, jonka opetusvelvollisuus täyttyy lukion tunneista, on jokaisessa jaksossa muina viikkoina kuin koeviikkoina 30 minuutin yhtenäinen viikoittainen vastaanot-toaika, josta osa on välitunnin aikana. Opettajien vastaanottoajat ja -paikat jakson aikana näet Wilmasta. Ne opettajat, joilla opetusvelvollisuus ei täyty lukion tunneista, ilmoittavat, milloin ja miten he ovat jakson aikana helpoimmin opiskelijoiden tavoitettavissa. Vastaanottoajan käyttö perustuu opiskelijoiden ja opettajien aktiivisuudelle. Opiskelija tulee opettajan vastaanotolle kysymään tai selvittämään asiaansa. Opettaja puolestaan kutsuu vastaanotolleen sellaisia opiskelijoita, joiden kanssa asioita on syytä selvittää. Uusintakuulustelut Opiskelija voi uusintakuulustelukerralla ilmoittautua minkä tahansa yhden hylätyn kurssin kuulusteluun. Lisäksi jokaisella on niin halutessaan oikeus osallistua yhden, minkä tahansa aiemmin suorittamansa kurssin uusintakuulusteluun elo- ja tammikuun uusintakuulustelussa siitä riippumatta, onko kurssiarvosana hyväksytty vai hylätty. Opiskelija ilmoittautuu uusintakuulusteluun Wilmassa määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Uusintakuulustelut pidetään 1. kerroksen luokissa ja koeaika on 2 h 45 min.

15


OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja. Tarvittaessa osaaminen on osoitettava lukion päättämällä tavalla. Osaamisen tunnustaminen voidaan tehdä esim. ammattiopistossa, kansalaisopistossa, musiikkiopistossa, kesälukiossa, etälukiossa tai avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista samoin kuin ulkomailla esim. vaihto-opiskelun aikana suoritetuista opinnoista. Saadakseen päätöksen osaamisen tunnustamisesta opiskelijan on haettava sitä erikseen lomakkeella (mahdolliset todistukset liit-teenä). Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kuin vastaava kurssi lukiossa alkaa. Osaamisen tunnustamisesta päättää rehtori tai hänen määräämänsä opettaja. Mikäli osaamisen tunnustaminen kohdistuu pakollisiin tai syventäviin kursseihin, annetaan niistä numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvitta-essa edellyttää lisänäyttöjä. OPINTOJEN SUORITTAMINEN VERKKOKURSSEINA KUUMA -verkon kautta sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja verkkokursseina. Verkkokursseja voit suorittaa silloin, kun sinulle tärkeitä kursseja menee omalla kurssitarjottimellamme päällekkäin tai muusta syystä jonkin kurssin suorittaminen omassa lukiossa ei onnistu - esimerkiksi kurssia ei ole omassa lukiossa tarjolla. Verkkokursseina voit suorittaa myös sellaisia kursseja, joita ei omassa lukiossamme ole tarjolla. Kurssit eivät maksa sinulle mitään, mutta mikäli jätät kurssin kesken, veloitamme sinulta kurssin hinnan. Tämä siksi, että lukio joutuu maksamaan kurssisi jo ilmoittautumisvaiheessa. Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu oman opinto-ohjaajan kautta. AVOIMEN YLIOPISTON OPINTOJA OSAKSI LUKIO-OPINTOJA Sinulla on mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston opintoja osana lukioopintoja. Sovi opinto-ohjaajan kanssa opintojen aloittamisesta ENNEN KUIN ILMOITTAUDUT opintoihin. Opintotarjontaan löydät linkin koulun verkkosivuilta. Avoimesta yliopistosta kannattaa valita opintoja, joita on mahdollista suorittaa etäopiskeluna. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi yliopisto-opinnoissa ja mahdollisesti myös ammattikorkeakouluissa. Suorittamalla kursseja jo lukioaikana voit tutustua yliopisto-opiskeluun hyvissä ajoin! Avoimen yliopiston opintojen kautta on myös mahdollista saada itselleen opiskelupaikka yliopistossa ilman valintakoetta.

16


OPISKELIJAN ARVIOINTI Arvioinnin tavoitteet ja suorittajat Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymi-sestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opinnoissaan. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintoja ja työelämää varten. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto. Kurssin opettaja arvioi yksittäisen kurssin. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja kyseisen aineen opettajat yhdessä. Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin alussa jokainen opettaja kertoo kurssin arviointiperusteet. Oppiaineet ovat erilaisia, mikä näkyy myös kurssien arvostelussa. Kurssiarvosana määräytyy kokeiden, muiden suoritusten ja jatkuvan näytön perusteella. Jatkuva näyttö on harrastuneisuutta, tuntiaktiivisuutta ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittamista. Ansiokas jatkuva näyttö voi nostaa kurssiarvosanaa yhden numeron verran. Vastaavasti kurssiin liittyvien tehtävien ja muiden suoritusten laiminlyönti, passiivisuus tai asiaton käyttäytyminen laskevat kurssiarvosanaa yhdellä numerolla. Kurssi voidaan arvioida myös ilman kokeita. Diagnosoidut vammat ja niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten esimerkiksi lukemis- ja kirjoittamishäiriö, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kurssiarviointi Pakollisten ja syventävien kurssien arviointi Pakolliset ja syventävät kurssit, lukuun ottamatta liikunnan koulukohtaisia syventäviä kursseja 8, 9, 10 ja 11, arvostellaan numeroarvosanoin 4-10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Liikunnan koulukohtaisilla syventävillä kurs-seilla 8, 9, 10 ja 11 on suoritusmerkintäarvostelu: suoritettu S / hylätty H. Keskeytyneelle tai keskeytetylle kurssille käytetään merkintää K ja hyväksyttävästä syystä keskeneräiselle ja täydennettävissä olevalle kurssille T. Pakollinen kurssi tai valtakunnallinen syventävä kurssi on opiskeltu silloin, kun se on numeroin arvosteltu. Koulukohtainen syventävä kurssi on opiskeltu vasta silloin, kun siitä on saatu hyväksytty arvosana. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään aina hyväksytty arvosana. Sen takia hylätystä itsenäisesti opiskellusta kurssista tulee keskeytyneen tai keskeytetyn kurssin merkintä K.

17


Soveltavien kurssien arviointi Soveltavissa kursseissa on suoritusmerkintäarvostelu: suoritettu S / hylätty H. Keskeytyneelle tai keskeytetylle kurssille käytetään kuitenkin merkintää K ja hyväksyttävästä syystä keskeneräiselle ja täydennettävissä olevalle kurssille T. Soveltava kurssi on opiskeltu silloin, kun se on suoritettu S. Hyväksi luettavien opintojen arviointi Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunni-telman mukaisia. Päätös muualla suoritettavien opintojen mahdollisesta hyväksi lukemisesta tehdään sitä erikseen pyydettäessä ennen mainittujen opintojen aloittamista. Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosanaasteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti: asteikko 1-5 hylätty 1 2 3 4 5

lukioasteikko asteikko 1-3 4 (hylätty) hylätty 5 (välttävä) 1 6 (kohtalainen) 1 7 (tyydyttävä) 2 8 (hyvä) 2 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen) 3

Tapauksissa, joissa ei voida varmuudella määritellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi vastaa, ylempää vai alempaa, määritellään vastaavuus opiskelijan eduksi. Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne voidaan lukea hyväksi pakollisina tai syventävinä kursseina, niistä annetaan numeroarvosana. Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Muut pitkän oppimäärän mukaiset hyväksytysti suoritetut opinnot luetaan mukaan opiskelijalle lyhyeen oppimäärään syventävinä lisäkursseina, mikäli opiskelija niin haluaa. Pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Kuitenkin opiskelijan niin pyytäessä järjestetään lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Opiskelijan siirtyessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään kesken oppimäärän hänen suorittamansa lyhyen oppimäärän opinnot luetaan hyväksi pitemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Kuitenkin näin päin siirryttäessä opiskelijalta edellytetään lisänäyttöjä, jossa yhteydessä myös kurssien arvosanat harkitaan uudelleen. 18


Muuta huomioitavaa ! Kurssista saatua hylättyä arvosanaa H tai 4 tai hyväksyttävästä syystä keskeneräistä ja täydennettävissä olevaa arvosanaa T voi yrittää hyväksytyksi käymällä kurssin uudelleen, uusintakuulustelulla tai tekemällä hyväksytysti ne työt, joiden tekemättömyys on aiheuttanut keskeneräisyysmerkinnän T. Opiskelija voi uusintakuulustelukerralla ilmoittautua minkä tahansa yhden hylätyn kurssin kuulusteluun. Merkinnällä T arvostellun kurssin suorittamismahdollisuus uusintakuulustelulla tai puuttuvien töiden hyväksytyllä tekemisellä raukeaa merkinnän T arviointipäivän jälkeisenä uusintakuulustelupäi vänä, jollei opettaja merkinnän antaessaan ole erityisestä syystä ilmoittanut myöhemmästä takarajasta, joka on ilmoitettava aina. ! Kurssista saatu keskeytysmerkintä K merkitsee aina hyväksyttyyn suoritukseen pääsemiseksi kurssin uudelleen käymistä. Jollei kurssi tule uudelleen käydyksi ja opiskelluksi lukuvuoden aikana, niin keskeytysmerkintä poistuu elokuun uusintakuulustelupäivänä, viimeisen lukuvuoden opiskelijoilla kuitenkin päättöarvostelunsa yhteydessä. ! Vilpin takia (esim. koevilppi, toisen tutkielman tai kirja-arvioinnin hyväksikäyttö, suora lainaus internetistä lähdettä mainitsematta) kurssi jätetään rehtorin päätöksellä kokonaan arvioimatta. Opiskelijalla on mahdollisuus kurssin suorittamiseen omassa koulussa vasta seuraavana lukuvuonna kurssin uudelleen käymällä. ! Hyväksytysti suoritetun kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa käymällä kurssin uudelleen. Kuitenkin sekä elokuun että tammikuun uusintakuulustelussa voi kummassakin yrittää parantaa yhden aiemmin opiskelemansa kurssin arvosanaa, riippumatta siitä, onko aiempi arvosana hylätty vai hyväksytty. Kurssin arvosanaksi tulee näissä tapauksissa saaduista kurssiarvosanoista parempi. ! Opiskelijan kurssin aikainen jatkuva näyttö ja tuotokset otetaan arvostelussa huomioon myös silloin, kun kurssi suoritetaan uusintakuulustelulla. ! Itsenäisesti opiskeltu kurssi arvostellaan samalla asteikolla kuin varsinainen kurssi. Kuitenkin itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Itsenäisesti opiskeltu kurssi voidaan arvostella kirjallisen kuulustelun perusteella, johon voi myös liittyä suullinen osa tai kuunteluosa. Arvosanan määräytymiseen vaikuttavat myös opiskelijan tuotokset, esim. tutkielma tai portfolio.

19


Toimenpiteet silloin kun opiskelija saa hylätyn kurssiarvosanan H tai 4 tai hyväksyttävästä syystä keskeneräisen ja täydennettävissä olevan kurssiarvosanan T tai keskeytysmerkinnän K Etenemisestettä ei käytetä, mutta opiskelijan etenemistä opinnoissa seurataan oppiaineittain. Ao. aineenopettaja kutsuu opiskelijan kuultavaksi siitä, miten opiskelija tulee jatkamaan ja tehostamaan opiskelua opiskeltavassa oppiaineessa viimeistään silloin, kun opiskelija saa jostakin oppimäärän kurssista hylätyn kurssiarvosanan H tai 4 tai hyväksyttävästä syystä keskeneräisen ja täydennettävissä olevan arvosanan T tai keskeytysmerkinnän K. Oppimäärää opettavat aineenopettajat tukevat ja kannustavat opiskelijaa ponnistelemaan hyväksytyn suorituksen saamiseksi oppimäärästä. Oppimäärän arviointi Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Oppiaineen oppimäärä voi muodostua yhdestä tai useammasta kurssista. Soveltavan kurssin muodostaman oppimäärän arviointi Kukin soveltava kurssi muodostaa oman oppimääränsä. Soveltavan kurssin muo-dostamasta oppimäärästä tulee päättötodistukseen merkintä suoritettu…S. Pakollisten ja syventävien kurssien muodostaman oppimäärän arviointi Muu kuin soveltavan kurssin muodostama oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista pakollisista ja syventävistä kursseista. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla on erilaajuisia oppimääriä. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pääsääntöisesti opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: Opiskelusuunnitelman mukaisesti joista voi olla hylättyjä opiskeltuja pakollisia ja opetussuun- kurssiarvosanoja (4) nitelman perusteissa määriteltyjä enintään valtakunnallisia syventäviä kursseja, 1–2 kurssia

0

3–5 kurssia

1

6–8 kurssia

2

9 kurssia tai enemmän

3

20


Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan numeroarvosanoin arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppiaineen oppimäärään kuuluvat hyväksytysti suoritetut koulukohtaiset syventävät kurssit kasvattavat oppimäärän laajuutta. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana, mikäli tämä keskiarvosana on korkeampi kuin opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettinen keskiarvosana. Opiskelijan oppiaineen oppimäärän arvioinnin suorittajilla on mahdollisuus myös harkintansa perusteella korottaa aritmeettista keskiarvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen. Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suu-rempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa korotetaan. Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot arvi-oidaan siten kuin edempänä on ilmoitettu. Lukion oppimäärän suoritus Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti, suorittanut pakolliset kurssit ja vähintään 10 syventävää kurssia ja kun lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista luetaan mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. Lukiodiplomit ja niiden arviointi Lukion opiskelijan on mahdollista suorittaa lukiodiplomi taide- ja taitoaineissa, joita ovat kuvataide, liikunta ja musiikki. Diplomin suorittaminen on opiskelijalle vapaaehtoista. Vaikka lukiodiplomin suorittamisen ehdot vaihtelevat 21 oppiaineittain, liittyy kaikkiin kuitenkin pitkäkestoinen näyttö.


Opiskelijan lukiodiplomin suorituksen arvioi kaksi arvioijaa, joista toinen on oppiaineen oma opettaja ja toinen henkilö, joka on kyseisen oppiaineen tai alan asiantuntija. Lukiodiplomin suorituksesta annetaan arvosana asteikolla 1-5. Numeroarvostelua voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Lukiodiplomitodistus on päättötodistuksen liite ja siitä tehdään merkintä päättötodistuksen kohtaan lisätiedot. Lukiodiplomin suoritus voidaan kuitenkin jättää merkitsemättä päättötodistukseen, jos opiskelija sitä pyytää. Portfolio

Suoritusaika

Koe

Minimikurssimäärä

Kuvataide

annettuja tehtäviä suoritetaan valvotusti kurssin aikana; tehtävät jo kesällä valittavissa; eriaalikustannukset

2. jakso 5. kurssin yhteydessä

ei erillistä koetta portfolio

4

Musiikki

portfoliota kerätään koko lukio-opintojen ajan; ohjausaikoja sovitaan opettajan kanssa

ei koetta; tutkielma tai osallistuminen konsertin tai projektin tekemiseen; esiintymiset dokumentoitava

4

Liikunta

portfoliota kerätään koko lukio-opintojen ajan; ohjausaikoja sovitaan opettajan kanssa

tutkielma; liikuntakykyisyys; erityisosaaminen; harrastuneisuus; yhteistyötaidot

4

jatkuva näyttö lukioajan; huipennus 3. lukiovuoden 2. jaksossa

Suullisen kielitaidon arviointi Lukion opiskelijan on mahdollista suorittaa viimeisenä lukiovuotenaan suullisen kielitaidon koe äidinkielessä ja lukiossa opiskeltavissa pitkissä ja lyhyissä vieraissa kielissä. A-kielten ja B-ruotsin suullinen kielitaito arvioidaan kursseilla, joihin liittyy aina myös suullinen testi. Lyhyissä kielissä opiskelija voi osallistua vapaaehtoisiin testeihin, joista ilmoitetaan erikseen. Opiskelijan suullisen kielitaidon suorituksen arvioi kaksi ko. kielen opettajaa. Vieraissa kielissä suullinen kielitaito arvioidaan yleiseurooppalaisen viitekehyksen 6-portaisella taitotasoasteikolla A1-C2. Äidinkielen puheviestinnän arviointiperusteista tietoa saa ko. opettajilta. 22


Todistus suullisesta kielitaidosta on päättötodistuksen liite ja siitä tehdään merkintä päättötodistuksen kohtaan lisätiedot. Suullisen kielitaidon suoritus voidaan kuitenkin jättää merkitsemättä päättötodistukseen, jos opiskelija sitä pyytää. Yhteistyötaitojen arviointi Hyvistä yhteistyötaidoista palkitaan vuosittain syyslukukauden päättyessä opiskelijoita. Opettajakunta päättää palkittavista, lukuun ottamatta kahta opiskelijakunnan valitsemaa palkittavaa. Palkitulle opiskelijalle tulee merkintä palkitsemisesta päättötodistukseen lisätietoja kohtaan. Palkitseminen voidaan kuitenkin jättää merkitsemättä päättötodistukseen, jos opiskelija sitä pyytää. Opiskelijan on mahdollista saada päättötodistuksen yhteydessä arviointi yhteistyötaidoistaan, jos hän sitä pyytää. Jos opiskelijan yhteistyötaidoissa on huomauttamista, antaa opiskelijan ryhmänohjaaja palautetta tästä kahdenkeskisen keskustelun kautta. Yhteistyötaitojen arvioinnissa otetaan huomioon seuraavia seikkoja: * hyvät tavat: huomaavaisuus, kohteliaisuus, kuunteleminen, yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattaminen * empatiakyky, toiset huomioonottava käyttäytyminen * kommunikointitaidot - kyky ilmaista itseään, viedä viestiä eteenpäin * auttavaisuus * aktiivinen suhtautuminen omaan koulunkäyntiin ja oman koulun toimintaan; opiskelija pystyy itsenäiseen, mutta toiset huomioon ottavaan työhön * luotettavuus, velvollisuudentunto ja rehellisyys * yhteisestä omaisuudesta huolehtiminen Arvioinnin uusiminen ja oikaisu Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos edellä mainittu uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on ilmeisen virheellinen, aluehallintovirasto voi opiskelijan pyynnöstä velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi taikka määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava. Todistukset ja niihin merkittävät tiedot Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia: 1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän. 2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun henkilö on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän. 3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista. 23


Lukion päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta merkitään opiskelijan opiskelemat oppiaineet, niissä suoritettujen kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen arvosana sanallisesti ja numeroin (esimerkiksi: kiitettävä...9) tai merkintä oppiaineen hyväksytystä suorittamisesta (suoritettu…S). Päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta kuuluu myös kohta lisätietoja. Tähän kohtaan merkitään päättötodistuksen liitteenä annettavat ja sitä täydentävät todistukset erillisistä näytöistä kuten esimerkiksi suoritetut lukiodiplomit, suullisen kielitaidon kokeet, tietotekniikan ajokortit sekä erittely muissa oppilaitoksissa suoritetuista lukion oppimäärään kuuluneista opinnoista, jotka eivät ole mukana oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tässä kohdassa ilmoitetaan myös opiskelijan palkitsemisesta hyvistä yhteistyötaidoista. Mikäli opiskelija on opiskellut yli puolet oppiaineen oppimäärän kursseista muulla kuin koulun varsinaisella opetuskielellä, tulee siitä tehdä merkintä todistuksen lisätietoihin. Todistukseen merkitään opiskelijan suorittama kokonaiskurssimäärä. Lukion koko oppimäärän suorittamisesta ei anneta yhteistä arvosanaa oppiaineiden arvosanojen keskiarvona eikä muullakaan tavalla. Lukion erotodistukseen merkitään oppiaineet ja niissä suoritetut kurssit sekä kunkin kurssin arvosana tai merkintä kurssin suorittamisesta (suoritettu/hylätty). Lukiossa pidetään opiskelijan opinnoista tiedostoa, josta ilmenevät suoritetut kurssit ja niiden arvosanat.

24


VIERAAT KIELET Lukiossamme voi opiskella seuraavia vieraita kieliä: A1-englanti (peruskoulun 3. luokalta alkanut kieli) A2-saksa, ranska (peruskoulun 5. luokalta alkanut kieli) B1-ruotsi (peruskoulun 7. luokalta alkanut kieli) B2-saksa, ranska, espanja, venäjä (peruskoulun 8. luokalta alkanut kieli) B3-saksa, ranska, espanja, venäjä (lukiossa alkava kieli) Vieraiden kielten opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon tasot (kuvaukset löytyvät lukion opetussuunnitelman liitteestä Kielitaitotasot). • Vieraiden kielten osaaminen kuuluu yleissivistykseen yhä kansainvälistyvämmässä maailmassa. Sekä oman että vieraiden kulttuurien tuntemus ja arvostaminen on osa meidänkin koulumme kieltenopetusta. • Lukion oppimäärän suorittaminen edellyttää vähintään yhtä A-tason kieltä ja yhtä B-tason kieltä, joista jompikumpi on toinen kotimainen. • B2/B3 – kielten kurssien toteutumisesta päätetään lukuvuosittain työsuunnitelman teon yhteydessä sen mukaan, mitkä ovat ko. opetukseen ilmoittautuneiden määrät ja käytettävissä olevat resurssit. • Espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielen opinnot voi aloittaa alkeista (B3). Espanjan ja venäjän (B2), ranskan ja saksan (A2 tai B2) kielissä voi myös jatkaa jo peruskoulussa aloitettuja opintoja, A2-kielen opiskelijat ensimmäisestä kurssista alkaen, B2-kielten opiskelijat toisesta tai kolmannesta kurssista alkaen (espanja, ranska, saksa ja venäjä). • Kurssien suorittamisessa noudatetaan kunkin aineen kohdalla annettuja ohjeita. Englannin ja ruotsin kielessä voi erikoista¬pauksissa hypätä ensimmäisen kurssin yli, mikäli asiasta on sovittu asianomaisen opettajan kanssa etukäteen. Kyseeseen tule¬vat paluumuuttajat, kyseisessä maassa pitkään asuneet tms. • B-ruotsin 6. sekä A-englannin, A-saksan ja A-ranskan 8. kurssi ovat suullisen kielitaidon kursseja, joihin kuuluu suullinen loppukoe. • Espanjan, ranskan ja saksan kielen lyhyessä oppimäärässä on mahdollisuus osallistua ennen päättötodistuksen saamista suulliseen kielitaidon kokeeseen, josta saa erillisen todistuksen. • Muussa oppilaitoksessa suoritettu kielten kurssi korvaa Mäntsälän lukion kielten kurssin, mikäli kurssin korvaavuus on haettu etukäteen erillisellä lomakkeella. Mikäli opiskelija ei ehdi hakea korvaavuutta etukäteen, tulee hänen varmistaa kurssin järjestävästä oppilaitoksesta, että kurssi noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa, kurssin tuntimäärä vastaa lukion kurssin tuntimäärää (38h tai 22h riippuen oppitunnin pituudesta), kurssin päätteeksi on kirjallinen koe, johon sisältyy opetussuunnitelman mukaiset asiat (kuullun- ja lue-tunymmärtäminen, sanasto, rakenteita sekä kirjoitelma) ja kurssikoe arvioidaan numeroin 4-10. Kurssi, joka ei täytä edellä mainittuja ehtoja (esim. englannin kurssien 1-3 kertaus tai abi-kertaukset), voidaan kuitenkin laskea opiskelijan kokonaiskurssikertymään ilman varsinaista korvaavuutta. Kurssin tuntimää25 rän on tässäkin tapauksessa vastattava lukion kurssin tuntimäärää.


LUKION TEHTÄVÄ, ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS Lukion tehtävä Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukion tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Se antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä. Lukio antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista. Opiskelijaa ohjataan toimimaan vastuuntuntoisena ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Lukio-opetus tukee opiskelijan itsetuntemuksen kehittymistä ja hänen myönteistä kasvuaan aikuisuuteen sekä kannustaa opiskelijaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Arvoperusta Lukio-opetuksen arvoperusta rakentuu suomalaiseen sivistyshistoriaan, joka on osa pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuriperintöä. Lukiossa kulttuuriperintöä opitaan vaalimaan, arvioimaan ja uudistamaan. Opiskelijoita kasvatetaan suvaitsevaisuuteen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lukio-opetuksen lähtökohtana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lukiokoulutus edistää avointa demokratiaa, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Opiskelija ymmärretään oman oppimisensa, osaamisensa ja maailmankuvansa rakentajaksi. Käytännössä näihin lähtökohtiin sisältyvät arvot ilmenevät kouluyhteisön jäsenten elämässä: - arvostavana suhtautumisena kaikkiin ihmisiin - hyvinä käytöstapoina - perehtymisenä tieteisiin, taiteisiin ja uskontoihin - itsensä arvostamisena ja kehittämisenä omien kykyjensä ja taipumustensa mukaan - rakentavana ja vastuullisena osallistumisena koko yhteisön toimintaan ja kehittämiseen - hyvinvointia edistävinä elämäntapoina - luonnon ja sen monimuotoisuuden vaalimisena. Toiminta-ajatus Mäntsälän lukio – monien mahdollisuuksien lukio – on Mäntsälän kunnan ylläpitämä lukio, joka toimii paikkakunnan ja sen nuorison parhaaksi. Kehitämme kilpailukykyistä ja turvallista lukiota yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Vahvistamme omaa kansallista kulttuuriamme ja teemme kansainvälistä yhteistyötä. Toiminnassamme ovat tärkeitä: opiskelijalähtöisyys, aloitteellisuus, ahkeruus, avoimuus ja yhteistyö. 26


JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Tavoitteet

Kouluväen turvallisuuden, terveyden ja viihtyvyyden parantamiseen pyritään osaltaan yhteisesti hyväksyttyjen järjestyssääntöjen noudattamisella.

Voimassaolo

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivinä kouluaikana ja muunakin aikana koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja retkillä.

Opiskelijan velvollisuudet (lukiolaki 25 §)

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Säännöt 1) Poissaolo koulusta on sallittua vain hyväksyttävästä syystä. Opiskelija voi etukäteen saada vapautuksen koulunkäynnistä ryhmänohjaajalta enintään kolmeksi päiväksi, rehtorilta sitä pitemmäksi ajaksi. Opiskelija on velvollinen selvittämään poissaolonsa ja niiden syyt jälkikäteen, aina välittömästi palattuaan takaisin kouluun. Jos opiskelija ei ole etukäteen saanut lupaa poissaoloon tai hän ei voi osoittaa siihen hyväksyttävää syytä viikon kuluessa poissaolosta, poissaolo on aiheeton. Aiheettomasti poissaollut opiskelija voidaan jättää arvostelematta. Rehtori voi katsoa lukiosta eronneeksi opiskelijan, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa koulusta ja jonka opintotavoitteiden saavuttaminen on tästä syystä käynyt kyseenalaiseksi. 2) On noudatettava liikennesääntöjä. 3) Päihteiden hallussapito tai päihteiden vaikutuksen alaisena oleminen on kiellettyä. 4) Tupakointi ja nuuskaaminen on kiellettyä. Kurinpito Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa (lukiolaki 26§) opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen lukiosta enintään yhdeksi vuodeksi. Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta.

27


YLIOPPILASTUTKINTO • Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa yhtäaikaa koko maassa. • Lukion opiskelija osallistuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen tutkinnon. Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on opiskellut ennen kokeeseen osallistumistaan vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. • Kokeiden tehtävät laaditaan asianomaisten oppiaineiden pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien oppimäärien mukaan. • Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen, kolme muuta pakollista koetta kokelas valit-see ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. • Kokelas voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten kokelas voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla enintään kaksi reaaliaineen koetta. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, kumman tason kokeeseen hän missäkin oppiaineessa osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan tulee suorittaa vaativampi koe. • Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Hylätty pakollinen koe saadaan uusia kaksi kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Hyväksytty koe saadaan uusia yhden kerran. Ylioppilastutkintoa voidaan myöhemmin myös täydentää. • Kokeet tarkastaa ja arvostelee valmistavasti lukion asianomaisen aineen opettaja ja lopullisesti ylioppilastutkintolautakunta. • Kokeista annettavat arvosanat ovat laudatur (l), eximia cum laude approbatur (e), magna cum laude approbatur (m), cum laude approbatur (c), lubenter approbatur (b), approbatur (a) ja improbatur (i). Improbatur on ainoa hylätty arvosana. • Ylioppilaskokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut pakolliset kokeet ja jolle annetaan lukion päättötodistus, annetaan ylioppilastutkintotodistus. • Opinto-ohjelmaansa suunnitellessaan opiskelijan kannattaa samalla suunnitella ylioppilastutkinnon suorittamisaikatauluaan. Opinto-ohjaaja, rehtori ja muut opettajat antavat auliisti tietoa ja suunnitteluapua ylioppilastutkintoakin koskevissa asioissa. • Ylioppilastutkintoon ilmoittaudutaan kirjallisesti ao. lomakkeita käyttäen. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen päättyy ke 20.11.2013 ja syksyn tutkintoon pe 30.5.2014. • Ylioppilastutkinnon kokeet ovat maksullisia. Perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon maksetaan jokaiselta tutkintokerralta. Lisäksi maksetaan koekohtaiset maksut. • Lisää tietoa ylioppilastutkinnosta löytyy ylioppilastutkintolautakunnan kotisivuilta osoitteesta http://www.ylioppilastutkinto.fi/. 28


OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Jos kirjan nimen perässä on *, on kirjasta saatavana myös e-kirja. ÄIDINKIELI (Uusi lisäkirja kursseilla 1 – 5 ja kirjamuutos Yo-tekstejä 2013) Aloittaville ja jatkaville: AI1-AI5, AI10 Särmä oppikirja, Otava AI1-AI5, AI10 Kielikirja (uusi), SanomaPro Aloittaville: AI1 Särmä Tehtäviä 1, Otava AI2 Särmä Tehtäviä 2, Otava Jatkaville: AI3 Särmä Tehtäviä 3, Otava AI4 Särmä Tehtäviä 4, Otava AI5 Särmä Tehtäviä 5, Otava Abeille: AI6-AI11 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja, WSOY AI6-AI9 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kielenhuollon vihko, WSOY AI6 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kurssivihko 6, WSOY AI8-AI9 Ylioppilastekstejä 2013, SKS/ÄÖL ENGLANTI EN1-EN8 Kielioppi Grammar Rules (vapaaehtoinen), Otava EN1 Open Road Course 1 (tai e-kirja), Otava * EN2 Open Road Course 2, Otava EN3 Open Road Course 3, Otava EN4 Open Road Course 4, Otava EN5 Open Road Course 5, Otava EN6 Open Road Course 6, Otava EN7 Open Road Course 7, Otava EN8 Open Road Course 8 (tai e-kirja), Otava * EN9-EN10 Ei oppikirjaa RUOTSI (ISBN numeroissa muutoksia) RU1-RU10 Grammatik Galleri, Otava RU1 Galleri Kurs 1, Otava RU2 Galleri Kurs 2, Otava RU3 Galleri Kurs 3, Otava RU4 Galleri Kurs 4, Otava RU5 Galleri Kurs 5, Otava RU6 Galleri Kurs 6, Otava RU7 Galleri 7, Otava RU8-RU9 Ei oppikirjaa Ei erillistä oppikirjaa, käytössä Galleri 1-2 sekä Grammatik Galleri SAKSA A2-kieleen: SA4 Genau 4, SanomaPro SA5 Genau 5, SanomaPro SA6 Genau 6, SanomaPro SA7-SA8 Genau 7-8, SanomaPro 29


B2-B3 kieleen: (uusi kirja kursseilla 3-8) SB1 Super gut 1, SanomaPro SB2 Super gut 2, SanomaPro SB3 Gute Idee 3, SanomaPro SB4 Gute Idee 4, SanomaPro SB5 Gute Idee 5, SanomaPro SB6Gute Idee 6, SanomaPro SB7-SB8 Gute Idee 7-8, SanomaPro RANSKA A2-kieleen: RA4 Voilà ! 4 Textes et exercice, Otava RA5-RA6 Voilà! 6 Textes et exercices, Otava RA7-RA8 Ei oppikirjaa, materiaali opettajalta B2-B3 kieleen: RB1-RB2 Voilà! 1 pour le lycée Textes, Otava RB1-RB2 Voilà! 1 pour le lycée Exercices, Otava RB3 Voilà! 2 textes et exercices, Otava RB4 Voilà! 3 textes et exercices, Otava RB5 Voilà! 4 textes et exercices, Otava RB6 Voilà! 5 textes et exercices, Otava RB7-RB8 Voilà! 6 textes et exercices, Otava ESPANJA (kursseilla 1-2 uudistettu painos) ES1-ES2 ¡Dime! 1, Otava ES3-ES4 ¡Dime! 2, Otava ES5-ES6 ¡Dime! 3, Otava ES7-ES8 ¡Dime! 4, Otava VENÄJÄ VB1-VB3 Mozno 1 tekstikirja, Otava VB1-VB3 Mozno 1 harjoituskirja, Otava VB1-VB3 Mozno 1 opiskelijan CD ( vapaaehtoinen), Otava VB4-VB6 Mozno 2 tekstikirja, Otava VB4-VB6 Mozno 2 harjoituskirja, Otava VB4-VB6 Mozno 2 opiskelijan CD (vapaaehtoinen), Otava VB7-VB8 Mozno 3 Teksti + harjoituskirja, Otava MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ Pitkä matematiikka: MA1 PM 1. Funktiot ja yhtälöt (tai e-kirja), SanomaPro * MA2 PM 2. Polynomifunktiot (tai e-kirja), SanomaPro * MA3 PM 3. Geometria (tai e-kirja), SanomaPro * MA4 PM 4. Analyyttinen geometria (tai e-kirja), SanomaPro * MA5 PM 5. Vektorit (tai e-kirja), SanomaPro * MA6 PM 6. Todennäköisyys ja tilastot, SanomaPro MA7 PM 7. Derivaatta, SanomaPro MA8 PM 8. Juuri- ja logaritmifunktiot, SanomaPro MA9 PM 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot, SanomaPro MA10 PM 10. Integraalilaskenta, SanomaPro MA11 PM 11. Lukuteoria ja logiikka, SanomaPro MA12 PM 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä, SanomaPro MA13 PM 13. Differenttilaskennan jatkokurssi, SanomaPro MA14 Matematiikan Linkki – Johdantokurssi lukion matematiikkaa, Otava MA15 PM 14. Kertaus , SanomaPro 30


MA16 Ei oppikirjaa MA17 Talousmatematiikka, SanomaPro MATEMATIIKKA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ Lyhyt Matikka: MB1 LM1 Lausekkeet ja yhtälöt (tai e-kirja), SanomaPro * MB2 LM2 Geometria, SanomaPro MB3 LM3 Matemaattisia malleja I, SanomaPro MB4 LM4 Matemaattinen analyysi, SanomaPro MB5 LM5Tilastot ja todennäköisyys, SanomaPro MB6 LM6 Matemaattisia malleja II´, SanomaPro MB7 LM7 Talousmatematiikka, SanomaPro MB8 LM8 Matemaattisia malleja III, SanomaPro MB9 Matematiikan Linkki – Johdantokurssi lukion matematiikkaan, Otava MB10 Lyhyt matikka 9, kertaus, SanomaPro BIOLOGIA BI1 Bios 1. Eliömaailma (tei e-kirja), SanomaPro * BI2 Bios 2. Solu ja perinnöllisyys, SanomaPro BI3 Bios 3. Ympäristöekologia, SanomaPro BI4 Bios 4. Ihmisen biologia, SanomaPro BI5 JA BI7 Bios 5. Bioteknologia, SanomaPro BI6 Abi – biologia, Otava BI6 Abi – biologia – ratkaisut, Otava MAANTIEDE GE1 GEOS 1 Sininen Planeetta, WSOY GE1 GEOS 1 Sininen Planeetta – harjoituskirja, WSOY GE2 GEOS 2 Yhteinen maailma, WSOY GE2 GEOS 2 Yhteinen maailma – harjoituskirja, WSOY GE3 GEOS 3 Haasteiden maailma, WSOY GE4 GEOS 4 Aluetutkimus, WSOY GE5 Abi – maantiede, Otava GE5 Abi – maantiede – ratkaisut, Otava KEMIA KE1 Mooli 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (tai e-kirja), Otava * KE2 Mooli 2. Kemian mikromaailma, Otava KE3 Mooli 3. Reaktiot ja energia, Otava KE4 Mooli 4. Metallit ja materiaalit, Otava KE5 Mooli 5. Reaktiot ja tasapaino, Otava Abi kemia, Otava Abi kemia ratkaisut, Otava FYSIIKKA FY1 Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä (tai e-kirja), SanomaPro * FY2 Fysiikka 2 Lämpö (tai e-kirja), SanomaPro * FY3 Fysiikka 3 Aallot (tai e-kirja), SanomaPro * FY4 Fysiikka 4 Liikkeen lait, SanomaPro FY5 Fysiikka 5 Pyöriminen ja gravitaatio, SanomaPro FY6 Fysiikka 6 Sähkö, SanomaPro FY7 Fysiikka 7 Sähkömagnetismi, SanomaPro FY8 Fysiikka 8 Aine ja säteily, SanomaPro FY9 Fysiikan kertauskirja, SanomaPro FY9 Fysiikan kertauskirjan tehtävien ratkaisut, SanomaPro

31


USKONTO UE1 Silta 1, Uskonto ja Raamattu, SanomaPro UE2 Silta 2, Kristinuskon historia, SanomaPro UE3 Silta 3, Etiikka ja kirkon oppi, SanomaPro UE4 Silta 4, Maailmanuskonnot, SanomaPro UE5 Silta 5, Uskonto Suomessa, SanomaPro UE6 Pakollisten kurssien oppikirjat ELÄMÄNKATSOMUSTIETO ET1 Dialogi hyvästä elämästä, SanomaPro ET2 Dialogi tiedosta ja maailmankuvista, SanomaPro ET3 Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä, SanomaPro FILOSOFIA FI1 Fi lukion filosofia 1, Otava FI2 Filo 2 Filosofinen etiikka, Tammi FI3 Filo 3 Minä ja maailman kaikkeus, Tammi FI4 Filo 4 Vapaus, veljeys ja tasa-arvo, Tammi PSYKOLOGIA PS1 Psykologia! 1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorov., SanomaPro PS2 Psykologia! 2 Ihmisen kasvu ja kehitys, SanomaPro PS3 Psykologia! 3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet, SanomaPro PS4 Psykologia! 4 Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu, SanomaPro PS5 Psykologia! 5 Persoonallisuus ja mielenterveys, SanomaPro PS6 Sosiaalipsykologia, SanomaPro HISTORIA (uusi kirja kurssilla 5) HI1 Forum I Ihminen, ympäristö ja kulttuuri, Otava HI2 Forum II Eurooppalainen ihminen, Otava HI3 Forum III Kansainväliset suhteet, Otava HI4 Forum IV Suomen historian käännekohdat, Otava HI5 Linkki 5 Suomen varhaisvaiheet, SanomaPro HI6 Forum VI Kulttuurit kohtaavat, Otava HI8 Abi historia, Otava YHTEISKUNTAOPPI YH1 Forum Uusi yhteiskuntatieto (tai e-kirja), Otava * YH2 Forum Uusi taloustieto (tai e-kirja), Otava * YH3 Forum Kansalaisen lakitieto, Otava YH4 Forum Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni, Otava YH5 Abi yhteiskuntaoppi, Otava TERVEYSTIETO (uusi kirja kurssilla 1) TE1 Ote 1 terveyden perusteet poistuu, tilalle sähköinen oppimaterilaali, Vita 1, e-Oppi. (Ohjeistus kirjan hankkimiseen oppilaille selviää myöhemmin) * TE2 Ote, Nuoret, terveys ja arkielämä TE2, Otava TE3 Ote, Terveys ja tutkimus TE3, Otava TE4 Abi, Terveystieto, Otava MUSIIKKI MU1 Lukion MUSA Intro, WSOY MU2 Lukion MUSA Suomi, WSOY MU1-MU2 Lukion MUSA 1-2 kurssit samassa, WSOY 32


OPINTO-OHJAUS Ei kirjaa TAULUKKOKIRJA MAOL-taulukot. Matematiikka. Fysiikka. Kemia, Otava Jokainen lukiolainen tarvitsee lukio-opintojensa alusta alkaen taulukkokirjaa E-KIRJAT ENGLANTI Open Road Course 1, sähköinen oppikirja, Otava Open Road Course 8, sähköinen oppikirja, Otava MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ Pitkä matematiikka: ePitkä matematiikka 1 (48 kk käyttölisenssi), SanomaPro ePitkä matematiikka 1 (12 kk käyttölisenssi, SanomaPro PM 2. Polynomifunktiot e-kirja, SanomaPro PM 3. Geometria e-kirja, SanomaPro PM 4. Analyyttinen geometria e-kirja, SanomaPro PM 5. Vektorit e-kirja, SanomaPro MATEMATIIKKA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ Lyhyt Matikka: eLyhyt matikka 1 (48 kk lisenssi), SanomaPro eLyhyt matikka 1 (12 kk lisenssi), SanomaPro BIOLOGIA eBios 1 (48 kk lisenssi), SanomaPro eBios 1 (12 kk lisenssi), SanomaPro KEMIA Mooli 1. – sähköinen oppikirja (48 kk käyttölisenssi), Otava FYSIIKKA eFysiikka 1 (48 kk lisenssi), SanomaPro eFysiikka 1 (12 kk lisenssi), SanomaPro Fysiikka 2 Lämpö e-kirja, SanomaPro Fysiikka 3 Aallot e-kirja, SanomaPro HISTORIA Forum I Ihminen, ympäristö ja kulttuuri, sähköinen oppikirja, Otava YHTEISKUNTAOPPI Forum Uusi yhteiskuntatieto sähkökirja, Otava Forum Uusi taloustieto sähkökirja, Otava TERVEYSTIETO Vita 1, e-Oppi. (Ohjeistus kirjan hankkimiseen oppilaille selviää myöhemmin) 33


btYqsYYcmDces

34


20 21 22 23 24

K T P L S

25 5 26 27 28

M T K T

23 24 25 26 27

K T P L S

Enni, Eine, Eini Senja Paavo, Pauli Joonatan 3. s. e. paast. aikaa Vainojen uhrien m.p. Viljo

28 29 30 31

M T K T

Kalle, Kaarlo Valtteri Irja Alli

HEINĂ„KUU Aaro 27 Maria, Maija, Mari Arvo Ulla, Ulpu Unto, Untamo Eino Leinon p. Esa, Esaias 7 S 7. s. helluntaista Klaus, Launo 1 2 3 4 5 6

M T K T P L

23 L Akseli 24 S Palmusunnuntai Gabriel, Kaapo 25 M Aija 13 26 T Manu, Manne

27 K Sauli, Saul 28 T Armas 29 P Pitkäperjantai Tuija, Tuire

Jouni, Joni, Joonas Nestori 9 30 L Usko Torsti 31 S Pääsiäispäivä Kalevalan päivä Kesäaika alkaa Onni Irma, Irmeli Heli, Heljä, Helinä Keijo Tuulikki, Hilda Aslak 2. paastonajan s. Matti, Matias

T P L S

21 22 23 24 25 26

T K T P L S

27 28 29 29 M Teijo 18 30 31 30 T Mirja, Miia, Mira

M T K T P

2013

ELOKUU 1 2 3 4

23 T YrjĂś, Jyrki, Jyri 24 K Pertti 25 T Markku, Marko, Markus

26 P Terttu, Teresa, Tessa 27 L Veteraanipäivä Merja 28 S 4. s. pääsiäisestä Ilpo, Tuure

Maire Kimmo Nea, Linnea, Neea 11. s. helluntaista Veera

SYYSKUU 1 S 15. s. helluntaista Pirkka

LOKAKUU 1 2 3 4 5 6

T K T P L S

2 M Sinikka, Sini, 36 Justus 3 T Soile, Soili, Soila 4 K Ansa 5 M Salme, Sanelma 6 T Toimi, Keimo 32 5 T Yrittäjän päivä 7 M Roni, Mainio 7 K Lahja 8T 6 P Asko 8 T Sylvi, Silva 9K 7 L Miro, Arho 9 P Erja, Eira 8 M Turo, Turkka 10 T 8 S 16. s. helluntaista 9 T Jasmin, Ilta, Jade 10 L Lauri, Lasse Taimi 10 K Saima, Saimi 28 11 S 12. s. helluntaista 11 P 11 T Elli, Noora, Nelli 9 M Isto, Eevert, Vertti 12 L Sanna, Susanna, 10 T Kalevi 37 13 S 12 P Hermanni, Herkko Sanni 11 K Santeri, Aleksandra 13 L Joel, Ilari, Lari 12 M Klaara 33 12 T Valma, Vilja 14 S Kirkastussunn. 14 M 13 P Orvo 13 T Jesse Aliisa, Alisa 15 T 14 K Onerva, Kanerva 14 L Iida 15 M Rauni, Rauna 29 15 S 17. s. helluntaista 16 K 15 T Marja, Jaana, 16 T Reino 17 T Sirpa Marjatta 18 P 17 K Ossi, Ossian 16 P Aulis 16 M Hilla, Hellevi 38 19 L 18 T Riikka 17 T Aili, Aila 20 S 19 P Sari, Saara, Sara 17 L Verneri 18 S 13. s. helluntaista 18 K Tyyne, Tytti 20 L Marketta, Maarit

19 T Reija Leevi 21 S 9. s. helluntaista 21 M Johanna, Hanna, 19 M Mauno, Maunu 34 20 P Varpu, Vaula 22 T 21 L Mervi Jenni 20 T Sami, Samuli 22 S 18. s. helluntaista 23 K 24 T 21 K Soini, Veini

Syyspäiväntasaus 22 M Leena

22 T Iivari, Iivo Mauri 23 T Olga, Oili 30 23 P Signe, Varma 24 K Tiina, Kirsti, Kirsi 23 M Minja, Miisa 39 25 P 24 L Perttu 25 T Jaakko, Jimi 24 T Alvar, AunoSivu 262L Kalendaario 201425 S 05.11.2012 14. s. helluntaista 2515:56 26 P Martta K Kullervo Loviisa 27 L Unikeonpäivä 26 T Kuisma 27 S Heidi 26 M Ilmi, Ilma 35 27 P Vesa 28 S 10. s. helluntaista 27 T Rauli 28 L Arja, Lenni Atso 29 S Mikkelinpäivä 28 K Tauno 28 M Mikko, Mika, 29 T Iina, Iines, Inari 29 M Olavi, Olli 29 T Mikaela 30 T Asta 31 30 P Eemil, Eemeli 30 K 31 L Arvi 30 M Siru, Sirja 40 31 T 31 K Helena

Rauno, Rainer Valio Raimo Saija, Saila, Frans Inkeri, Inka 20. s. helluntaista Pinja, Minttu Pirkko, Pirjo 41 Hilja Ilona Aleksis Kiven p. Aleksi Otso, Ohto Aarre, Aarto 21. s. helluntaista Taina, Tanja, Taija Elsa 42 Helvi, Heta Sirkka, Sirkku Saana, Saini Satu, Säde, Luukas Uljas

Uskonpuhd. m.p. Kauno, Kasperi Ursula 43 Anja, Anita, Anniina Severi YK:n päivä Rukouspäivä Rasmus, Asmo Sointu Niina, Amanda, Ninni 23. s. helluntaista Kesäaika päättyy Helli, Hellin Simo 44 Alfred, Urmas Eila Arto, Arttu, Artturi

Kosti, Konsta Hemminki, Hemmo Lyydia, Lyyli Tuukka, Touko

Urpo Pyhän Kolmin. p. Minna, Vilma Ritva 22 Alma Oiva, Oliver, Olivia Pasi Helka, Helga

Paula, Pauliina 23 S 5. s. helluntaista Aatu, Aatto

24 M Johannes, Juhani 25 T Uuno 26 26 K Jorma, Jarmo, Jarkko 27 T Elviira, Elvi 28 P Leo 29 L Pekka, Petri, Petra 30 S Apostolien päivä PäiviÜ

MARRASKUU

JOULUKUU

1 P Pyry, Lyly 2 L Pyhäinpäivä Topi, Topias 3 S 24. s. helluntaista Terho 4 M Hertta 45 5 T Reima 6 K Ruotsalaisuuden p., Kustaa Aadolfin p. 7 T Taisto 8 P Aatos 9 L Teuvo 10 S 25. s. helluntaista Isänpäivä Martti 11 M Panu 46 12 T Virpi 13 K Kristian, Ano 14 T Iiris 15 P Janina, Janika, Janita 16 L Aarne, Aarno 17 S Valvomisen sunn. Eino, Einari

18 M Tenho, Max 47 19 T Liisa, Elisa 20 K Lapsenpäivä Jari, Jalmari 21 T Hilma 22 P Silja, Selja 23 L Ismo 24 S Tuomiosunnuntai Lempi 25 M Katri, Kaija, 48 Katja 26 T Sisko 27 K Hilkka 28 T Heini, Kaisla 29 P Aimo 30 L Antti, Antero, Atte

1 S 1. adventtisunn. Oskari 2 M Anelma 49 3 T Meri, Vellamo 4 K Airi, Aira 5 T Selma 6 P Itsenäisyyspäivä Niilo, Niko, Niklas 7 L Sampsa 8 S 2. adventtisunn. Jean Sibeliuksen p. Kyllikki 9 M Anna, Anne 10 T Jutta 50 11 K Tatu, Daniel, Taneli 12 T Tuovi 13 P Seija 14 L Jouko 15 S 3. adventtisunn. Heimo 16 M Auli, Aulikki 51

17 T Raakel 18 K Aapo, Rami 19 T Iiro, Iisakki, Iikka 20 P Benjamin, Kerkko 21 L Talvipäivänseisaus Tuomas, Tomi 22 S 4. adventtisunn. Raafael 23 M Senni 52 24 T Aatami, Eeva 25 K Joulupäivä 26 T Tapaninpäivä Tapani, Teppo 27 P Hannu, Hannes 28 L Viattomien lasten p. Piia 29 S 1. s. joulusta Rauha 30 M Taavetti, Taavi 1 31 T Sylvester, Silvo

2014 2014 TAMMIKUU 1 2 3 4 5

K T P L S

Uudenvuodenp. Aapeli 1 Elmeri Elmo Ruut 2. s. joulusta Lea Leea

HELMIKUU

MAALISKUU

1 L Riitta 2 S Kynttilänpäivä Jemina Lumi Aamu

1 L Alpo 2 S Laskiaissunnuntai Virve Virva Fanni 3 M Kauko 10 4 T Laskiaistiistai Ari Arsi Atro 5 K Leila Laila 6 T Tarmo 7 P Tarja Taru 8 L Naistenpäivä Vilppu 9 S 1. paastonajan s. Auvo 10 M Aurora Aura 11 11 T Kalervo 12 K Reijo Reko 13 T Erno Tarvo 14 P Matilda Tilda Mette 15 L Risto 16 S 2. paastonajan s. Ilkka

17 M Kerttu 12 18 T Eetu Edvard 19 K Minna Canthin p. Juuso Josefiina 20 T Kevätpäiväntasaus Aki Kim Joakim 21 P Pentti 22 L Vihtori 23 S Marian ilmestysp. Akseli 24 M Gabriel Kaapo 25 T Aija 13 26 K Manu Manne 27 T Sauli Saul 28 P Armas 29 L Jouni Joni Joonas 30 S 4. paastonajan s. Kesäaika alkaa Usko 31 M Irma Irmeli 14

3 M Valo 6 4 T Armi Ronja 5 K J.L. Runebergin p. Asser 6 T Saamelaisten k.p. Terhi Teija Tiia 7 P Riku 8 L Laina 9 S 5. s. loppiaisesta Raija Raisa

6 M Loppiainen 2 Harri 7 T Aku Aukusti 8 K Titta Hilppa 9 T Veikko Veli Veijo 10 P Nyyrikki 11 L Kari Karri 12 S 1. s. loppiaisesta Toini 10 13 M Nuutti 3 11 12 14 T Sakari Saku 13 15 K Solja 16 T Ilmari Ilmo

14 17 P Toni Anton 18 L Rukouspäivä 15 Laura 16 19 S Pyhän Henrikin m.p. Heikki Henri Henna 17 20 M Sebastian 4 18 21 T Aune Oona Netta 19 22 K Visa 20 23 T Enni Eine Eini 21 24 P Senja 22 25 L Paavo Pauli 23 26 S 3. s. loppiaisesta Joonatan 27 M Vainojen uhrien m.p. 24 Viljo 5 25 26 28 T Kalle Kaarlo 27 29 K Valtteri 30 T Irja 28 31 P Alli

HEINĂ„KUU 1 2 3 4 5 6

T K T P L S

Aaro Maria Maija Mari Arvo Ulla Ulpu Unto Untamo 4. s. helluntaista Eino Leinon päivä

Elina Ella Ellen 7 Talvikki Elma Sulo Ystävänpäivä Voitto Valentin L Sipi

S 3. s. e. paast.aikaa Kai

M T K T P

M T K T P L S

VäinÜ Karita 8 Kaino Eija Heli Heljä Helinä Keijo Tuulikki Hilda 2. s. e. paast.aikaa Aslak

M T K T P

Matti Matias 9 Tuija Tuire Nestori Torsti Kalevalan päivä Onni

ELOKUU

SYYSKUU

1 P Maire 2 L Kimmo 3 S Kirkastussunn. Nea Linnea Neea

1 M Pirkka 36 2 T Sinikka Sini Justus 3 K Soile Soili Soila 4 T Ansa 5 P Yrittäjän päivä Roni Mainio

 4 M Veera 5 T Salme Sanelma 32 6 K Toimi Keimo

HUHTIKUU 1 2 3 4 5 6

T K T P L S

7M 8T 9K 10 11 12 13

T P L S

14 15 16 17 18

M T K T P

19 L 20 S 21 M 22 23 24 25

T K T P

26 L 27 S 28 M 29 T 30 K

Peppi Raita Pulmu Pellervo Sampo Veeti Ukko Irene Irina Ira 5. paastonajan s. Ville Vilho Vili Allan Romanien k.p. 15 Suoma Mikael Agricolan p. Elias Eelis Eeli Tero Verna Minea Julia Julius Janna Palmusunnuntai Tellervo Taito 16

Linda Jalo Patrik Otto Pitkäperjantai Valto Valdemar Pilvi Pälvi Pääsiäispäivä Nella Lauha 2. pääsiäispäivä Anssi Anselmi 17 Alina YrjÜ Jyrki Jyri Pertti Markku Marko Markus Terttu Teresa Tessa 1. s. pääsiäisestä Veteraanipäivä Merja Ilpo Tuure 18 Teijo Mirja Miia Mira

TOUKOKUU 1 2 3 4

T P L S

5 6 7 8 9

M T K T P

10 L 11 S 12 M 13 14 15 16 17 18

T K T P L S

19 20 21 22 23 24 25

M T K T P L S

26 27 28 29

M T K T

30 P 31 L

Vapunpäivä Vappu Vuokko Viivi Outi 2. s. pääsiäisestä Roosa Rosa Ruusu Melina Maini 19 Ylermi Helmi Heino Eurooppa-päivä Timo Timi Aino Aini Aina 3. s. pääsiäisestä Äitienpäivä Osmo J.V. Snellmanin p. Lotta 20 Kukka Floora

Tuula Sofia Sonja Ester Essi Maila Rebekka 4. s. pääsiäisestä Kaatuneitten m.p. Erkki Eero Eerika Emilia Emma Milla Lilja Karoliina 21 Kosti Konsta Hemminki Hemmo Lyydia Lyyli Tuukka Touko 5. s. pääsiäisestä Urpo Minna Vilma 22 Ritva Alma Helatorstai Oiva Oliver Olivia Pasi Helka Helga

LOKAKUU

MARRASKUU

Rauno Rainer Valio Raimo Saija Saila Frans Mikkelinpäivä Inkeri Inka 6 M Pinja Minttu 41

1 L Pyhäinpäivä Pyry Lyly 2 S 21. s. helluntaista Topi Topias 3 M Terho 45 4 T Hertta 5 K Reima

1 2 3 4 5

K T P L S

KESÄKUU 1 S 6. s. pääsiäisestä Teemu 2 M Venla 23 3 T Orvokki Viola 4 K Puol.v. lippuj. p. Toivo 5 T Sulevi 6 P Kustaa KyÜsti 7 L Suvi Roope 8 S Helluntaipäivä Salomon 9 M Ensio 24 10 T Seppo 11 K Impi 12 T Esko

13 P Raili Raila 14 L Kielo Pihla 15 S Pyhän Kolmin. p. Vieno Moona 16 M Päivi Päivikki 25 17 T Urho 18 K Tapio 19 T Siiri 20 P Into 21 L Juhannuspäivä Suomen lipun p. Kesäpäivänseisaus Ahti 22 S 2. s. helluntaista Paula Pauliina 23 M Aatu Aatto 26 24 T Johannes Juhani 25 K Uuno 26 T Jorma Jarmo Jarkko 27 P Elviira Elvi 28 L Leo 29 S 3. s. helluntaista Pekka Petri Petra 30 M PäiviÜ 27

JOULUKUU 1 2 3 4 5 6

M T K T P L

Oskari 49 Anelma Unelma Meri Vellamo Airi Aira Selma Itsenäisyyspäivä Niilo Niko Niklas

Kal


Eloku u

12

Augusti|August 2013 Maanantai M책ndag Monday

224-141

13

koulu alkaa

Tiistai Tisdag Tuesday

225-140

14

Keskiviikko Onsdag Wednesday

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Klaara|Klara

Jesse|Alfons

Onerva Kanerva|Svea

.

226-139


Viikko|Vecka|Week

15

Torstai Torsdag Thursday

227-138

P: rehtori

16

Perjantai Fredag Friday

1. tunti aloittavien

228-137

17

Lauantai Lördag Saturday

33 229-136

ryhmänohjaajan tunti 08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Marja Jaana Marjatta|Marita Marianne

Aulis|Brynolf

Verneri|Verner Veronika

18

Sunnuntai Söndag Sunday

230-135

Leevi|Bo Elokuu|Augusti|August 31 1 2 3 4 32 5 6 7 8 9 10 11 8 12 13 14 15 16 17 18 34 19 20 21 22 23 24 25 35 26 27 28 29 30 31


Eloku u

19

Augusti|August 2013 Maanantai Måndag Monday

231-134

aloittavien ja opettajien

20

Tiistai Tisdag Tuesday

tutustumisiltapäivä Ahvenlammella

232-133

21

Keskiviikko Onsdag Wednesday

uusintakuulusteluun

klo 12-14

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Mauno Maunu|Magnus Måns

Sami Samuli|Samuel Sam

Soini Veini|Sven

.

233-132

viimeinen ilmoittautumispäivä


Viikko|Vecka|Week

22

Torstai Torsdag Thursday

234-131

23

Perjantai Fredag Friday

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Iivari Iivo|Ivar

Signe Varma|Signe

235-130

24

34

Lauantai Lรถrdag Saturday

236-129

Sunnuntai Sรถndag Sunday

237-128

Perttu|Bertel

25

Loviisa|Lovisa Elokuu|Augusti|August 31 1 2 3 4 32 5 6 7 8 9 10 11 33 12 13 14 15 16 17 18 8 19 20 21 22 23 24 25 35 26 27 28 29 30 31


Eloku u |S yyskuu

26

Maanantai Måndag Monday

Augusti|September|August|September 2013

238-127

syksyn tentit 26.8.–6.9.;

27

Tiistai Tisdag Tuesday

239-126

28

klo 17.30 - 20.15 uusintakuulustelu (hyväksytyn tai hylätyn kurssin

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Ilmi Ilma|Märta Märit

Rauli|Ralf Raul

Tauno|Hilding

uusinta)

.

Keskiviikko Onsdag Wednesday

240-125


Viikko|Vecka|Week

29

Torstai Torsdag Thursday

2. tunti ryhmänohjaajan tunti

241-124

30

Perjantai Fredag Friday

242-123

31

35

Lauantai Lördag Saturday

243-122

kaikilla ryhmillä 08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Iina Iines Inari|Ines Ina

Eemil Eemeli|Emil

Arvi|Arvid

1

Sunnuntai Söndag Sunday

244-121

Pirkka|Gottfrid Syyskuu|September|September 36 37 38 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

40

30

8


Sy ys ku u

2

September|September 2013

Maanantai Mรฅndag Monday

245-120

3

Tiistai Tisdag Tuesday

P: srk

246-119

4

Keskiviikko Onsdag Wednesday

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Sinikka Sini Justus|Synnรถve

Soile Soili Soila|Solveig

Ansa|Roland

.

247-118


Viikko|Vecka|Week

5

Torstai Torsdag Thursday

248-117

Yrittäjän päivä|Företagardagen|

6

Perjantai Fredag Friday

asevelvollisten kutsunnat

The Entrepreneur’s Day

Mäntsälässä Mum-Ö

P: 100 aamua,

08

249-116

7

Lauantai Lördag Saturday

36 250-115

abiturientit / aula: asevelvollisten kutsunnat

09

Mäntsälässä A-Mul 10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Roni Mainio|Ragnvald

Asko|Felix Felicia

Miro Arho|Regina Roy

8

Sunnuntai Söndag Sunday

251-114

Taimi|Göte Göta Syyskuu|September|September 35 1 8 2 3 4 5 6 7 8 37 9 10 11 12 13 14 15 38 16 17 18 19 20 21 22 39 23 24 25 26 27 28 29 40

30


Sy ys ku u

9

September|September 2013

Maanantai Måndag Monday

yo: klo 8.30 ruotsi A;

252-113

10

Tiistai Tisdag Tuesday

253-112

yo: klo 8.30 englanti A; klo 11.00

11

Keskiviikko Onsdag Wednesday

254-111

yo: klo 13 englanti C, klo 14

klo 8.30 ruotsi B /

saksa A; klo 15.00 ranska A /

ranska C, klo 15 espanja C /

kuullunymmärtämiskoe

kuullunymmärtämiskoe

kuullunymmärtämiskoe

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Isto Eevert Vertti|Evert

Kalevi|Östen

Santeri Aleksandra|Alexander Alexandra

.


Viikko|Vecka|Week

12

Torstai Torsdag Thursday

255-110

13

Perjantai Fredag Friday

yo: klo 9.00 äidinkieli,

256-109

14

37

Lauantai Lördag Saturday

257-108

Sunnuntai Söndag Sunday

258-107

tekstitaidon koe 08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Valma Vilja|Dagny

Orvo|Ylva

Iida|Ida

15

Sirpa|Runar Syyskuu|September|September 35 1 36 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 38 16 17 18 19 20 21 22 39 23 24 25 26 27 28 29 40

30


Syys ku u

16

September|September 2013 Maanantai Måndag Monday

259-106

yo: klo 9.00 psykologia, filosofia,

17

Tiistai Tisdag Tuesday

klo 9.10–9.40 aloittavilla

260-105

18

Keskiviikko Onsdag Wednesday

historia, fysiikka, biologia

ryhmänohjaajan tuokio;

ranska A

08

P: helluntaiseurakunta

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Hilla Hellevi|Hellevi

Aili Aila|Hildegard

Tyyne Tytti|Pamela

.

261-104

yo: klo 9.00 englanti A, saksa A,


Viikko|Vecka|Week

19 valokuvaus

Torstai Torsdag Thursday

262-103

20

Perjantai Fredag Friday

263-102

yo: klo 9.00 ruotsi A, ruotsi B

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

21

Lauantai Lördag Saturday

38 264-101

Mervi|Gunborg Gunlög

22

Sunnuntai Söndag Sunday

265-100

Syyspäiväntasaus|Höstdagjämningen| 16

16

17

17

Reija|Torborg

Varpu Vaula|Erna

Autumnal equinox

Mauri|Mauritz Syyskuu|September|September 35 1 36 2 3 4 5 6 7 8 37 9 10 11 12 13 14 15 8 16 17 18 19 20 21 22 39 23 24 25 26 27 28 29 40

30


Syys ku u

23

September|September 2013 Maanantai Måndag Monday

266-99

yo: klo 9.00 äidinkieli, esseekoe

24

Tiistai Tisdag Tuesday

267-98

25

Keskiviikko Onsdag Wednesday

yo: klo 9.00 matematiikka A, matematiikka B; klo 13.10 siirrytään

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Minja Miisa Mielikki|Tekla

Alvar Auno|Alvar

Kullervo|Sigvard

1. koeviikon lukujärjestykseen

.

268-97


Viikko|Vecka|Week

26

Torstai Torsdag Thursday

269-96

27

Perjantai Fredag Friday

270-95

yo: klo 9.00 uskonto,

28

39

Lauantai Lördag Saturday

271-94

elämänkatsomustieto, 08

yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Arja Lenni|Leonard Lennart

29

Sunnuntai Söndag Sunday

272-93

Mikkelinpäivä|Mikaelidagen| 16

16

17

17

Kuisma|Finn

Vesa|Torolf

Michaelmas

Mikko Mika Mikaela|Mikael Mikaela Syyskuu|September|September 35 1 36 2 3 4 5 6 7 8 37 9 10 11 12 13 14 15 38 16 17 18 19 20 21 22 8 23 24 25 26 27 28 29 40

30


Syys ku u|Loka kuu

30

Maanantai M책ndag Monday

September|Oktober|September|October 2013

273-92

yo: klo 9.00 ranska C, espanja C,

1

Tiistai Tisdag Tuesday

274-91

2

Keskiviikko Onsdag Wednesday

englanti C 08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Siru Sirja Sorja|Roger

Rauno Rainer Raine|Ragnar Rainer

Valio|Ludvig

.

275-90


Viikko|Vecka|Week

3

Torstai Torsdag Thursday

1. koeviikko päättyy

276-89

4

Perjantai Fredag Friday

8.25 alkaa 2. jakso

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Raimo|Evald

Saija Saila Frans|Frans Fransiska

277-88

5

Lauantai Lördag Saturday

40 278-87

Inkeri Inka|Ingrid Inger

6

Sunnuntai Söndag Sunday

279-86

Pinja Minttu|Bruno Lokakuu|Oktober|October 8 1 2 3 4 5 6 41 7 8 9 10 11 12 13 42 14 15 16 17 18 19 20 43 21 22 23 24 25 26 27 44 28 29 30 31


L o kaku u

7

Oktober|October 2013

Maanantai M책ndag Monday

280-85

8

Tiistai Tisdag Tuesday

P: srk

281-84

9

Keskiviikko Onsdag Wednesday

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Pirkko Pirjo|Birgitta Brita

Hilja|Peik

Ilona|Marina

.

282-83


Viikko|Vecka|Week

10

Torstai Torsdag Thursday

283-82

n Aleksis Kiven päivä, suomalaisen

11

Perjantai Fredag Friday

284-81

Kansainvälinen tyttöjen päivä|

kirjallisuuden päivä|Alexis Kivi-dagen,

Internationell flickadag|

den finska litteraturens dag|Finnish

International Day of the Girl Child

Literature Day

klo 9.55–10.25 tuutorien tuokio

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Aleksi|Alexis

Otso Ohto|Björn

12

Lauantai Lördag Saturday

41 285-80

Aarre Aarto|Valfrid

13

Sunnuntai Söndag Sunday

286-79

Taina Tanja Taija|Ebbe Ebba Lokakuu|Oktober|October 40 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11 12 13 42 14 15 16 17 18 19 20 43 21 22 23 24 25 26 27 44 28 29 30 31


L okaku u

14 syysloma

Oktober|October 2013 Maanantai M책ndag Monday

287-78

15

Tiistai Tisdag Tuesday

syysloma

288-77

16

Keskiviikko Onsdag Wednesday

289-76

syysloma

1. jakson arvosanat opiskelijoille 08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Elsa|Elsa

Helvi Heta|Hedvig Hedda

Sirkka Sirkku|Stella

.


Viikko|Vecka|Week

17

Torstai Torsdag Thursday

syysloma

290-75

18

Perjantai Fredag Friday

syysloma

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

291-74

19

42

Lauantai Lördag Saturday

292-73

Uljas|Viking

20

Sunnuntai Söndag Sunday

293-72

Uskonpuhdistuksen muistopäivä| 16

16

17

17

Saana Saini|Saga

Satu Säde Luukas|Lukas

Reformationsdagen|Reformation Day

Kauno Kasperi Jasper|Kasper Jesper Lokakuu|Oktober|October 40 1 2 3 4 5 6 41 7 8 9 10 11 12 13 8 14 15 16 17 18 19 20 43 21 22 23 24 25 26 27 44 28 29 30 31


L o kaku u

21

Oktober|October 2013 Maanantai Måndag Monday

294-71

22

Tiistai Tisdag Tuesday

295-70

23

Keskiviikko Onsdag Wednesday

viimeinen ilmoittautumispäivä uusintakuulusteluun

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Ursula|Ursula

Anja Anita Anniina|Anita Anja

Severi|Severin Sören

.

296-69


Viikko|Vecka|Week

24

Torstai Torsdag Thursday

297-68

n YK:n päivä|FN-dagen|UN Day

25

Perjantai Fredag Friday

298-67

26

Lauantai Lördag Saturday

43 299-66

Rukouspäivä|Böndagen klo 18.30 vanhempainilta

08

aloittavien opiskelijoiden vanhemmille

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Niina Amanda Ninni|Amanda Nina

27

Sunnuntai Söndag Sunday

300-65

Kesäaika päättyy|Sommartiden slutar| 16

16

17

17

Rasmus Asmo|Fjalar Rasmus

Sointu|Yvonne

Summer Time ends

Helli Hellin|Sabina Lokakuu|Oktober|October 40 1 2 3 4 5 6 41 7 8 9 10 11 12 13 42 14 15 16 17 18 19 20 8 21 22 23 24 25 26 27 44 28 29 30 31


L okaku u|Mar ra skuu

28

Maanantai Måndag Monday

klo 17.30 – 20.15

Oktober|November|October|November 2013

301-64

29

Tiistai Tisdag Tuesday

302-63

30

303-62

P: pyhäinpäivä, uskonnon lehtorit

uusintakuulustelu 08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Simo|Simon

Alfred Urmas|Alfred

Eila|Jennifer

.

Keskiviikko Onsdag Wednesday


Viikko|Vecka|Week

31

Torstai Torsdag Thursday

304-61

1

Perjantai Fredag Friday

305-60

2

44

Lauantai Lördag Saturday

306-59

Pyhäinpäivä|Alla helgons dag| All Saints’ Day

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Arto Arttu Artturi|Artur

Pyry Lyly|Gun Gunhild

Topi Topias|Tobias

3

Sunnuntai Söndag Sunday

307-58

Terho|Erland Marraskuu|November|November 8 1 2 3 45 4 5 6 7 8 9 10 46 11 12 13 14 15 16 17 47 18 19 20 21 22 23 24 48 25 26 27 28 29 30


Mar ras kuu

4

November|November 2013

Maanantai Måndag Monday

308-57

ilmoitetaan ylioppilastutkinto-

5

Tiistai Tisdag Tuesday

lautakunnalle päättötodistusta vaille

309-56

6

Keskiviikko Onsdag Wednesday

Aadolfin päivä|Svenska dagen, Gustav

jääneet

08

09

09

P: ruotsin kielen lehtorit

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Hertta|Carina

Reima|Torhild Magnhild

Adolfsdagen|Finnish Swedish Heritage Day

.

310-55

n Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa


Viikko|Vecka|Week

7

Torstai Torsdag Thursday

311-54

klo 18.30 vanhempainilta jatkavien

8

Perjantai Fredag Friday

312-53

9

Lauantai Lördag Saturday

45 313-52

opiskelijoiden vanhemmille 08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Teuvo|Teodor

10

Sunnuntai Söndag Sunday

314-51

n Isänpäivä|Fars dag|Father’s Day 16

16

17

17

Taisto|Glenn Kevin

Aatos|Styrbjörn

Martti|Martin Martina Marraskuu|November|November 44 1 2 3 8 4 5 6 7 8 9 10 46 11 12 13 14 15 16 17 47 18 19 20 21 22 23 24 48 25 26 27 28 29 30


Mar ras kuu

11

November|November 2013

Maanantai M책ndag Monday

315-50

12

Tiistai Tisdag Tuesday

P: srk;

316-49

13

Keskiviikko Onsdag Wednesday

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Panu|Boris

Virpi|Konrad Kurt

Kristian Ano|Kristian Krister

.

317-48


Viikko|Vecka|Week

14

Torstai Torsdag Thursday

salibandyturnaus

318-47

15

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Perjantai Fredag Friday

319-46

16

Lauantai Lรถrdag Saturday

46 320-45

Aarne Aarno|Arne

17

Sunnuntai Sรถndag Sunday

321-44

Valvomisen sunnuntai|Uppbrottets 16

16

17

17

Iiris|Iris

Janina Janika Janita|Janina

sรถndag|Day of Fulfillment

Eino Einari|Einar Marraskuu|November|November 44 1 2 3 45 4 5 6 7 8 9 10 8 11 12 13 14 15 16 17 47 18 19 20 21 22 23 24 48 25 26 27 28 29 30


M ar raskuu

18

November|November 2013

Maanantai Måndag Monday

322-43

19

Tiistai Tisdag Tuesday

323-42

20

Keskiviikko Onsdag Wednesday

324-41

Lapsenpäivä|Barndagen| Children’s Day P: lapsen oikeuksien päivä,

08

08

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Tenho Max|Max

Liisa Elisa|Elisabet Lisa

Jari Jalmari|Hjalmar Pontus

oppilaskunnan hallitus; ilmoittautumisaika kevään yo-kirjoituksiin ja tentteihin päättyy

.


Viikko|Vecka|Week

21

Torstai Torsdag Thursday

325-40

22

Perjantai Fredag Friday

klo 13.10 siirrytään

326-39

23

Lauantai Lördag Saturday

47 327-38

2. koeviikon lukujärjestykseen 08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Ismo|Yngve Yngvar

24

Sunnuntai Söndag Sunday

328-37

Tuomiosunnuntai|Domsöndagen| 16

16

17

17

Hilma|Hilma

Silja Selja|Cecilia

Sunday next before Advent

Lempi|Siv Marraskuu|November|November 44 1 2 3 45 4 5 6 7 8 9 10 46 11 12 13 14 15 16 17 8 18 19 20 21 22 23 24 48 25 26 27 28 29 30


Mar ras kuu|Joulukuu

25

Maanantai M책ndag Monday

November|December|November|December 2013

329-36

26

Tiistai Tisdag Tuesday

330-35

27

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Katri Kaija Katja|Katarina Karin

Sisko|Dagmar

Hilkka|Astrid

.

Keskiviikko Onsdag Wednesday

331-34


Viikko|Vecka|Week

28

Torstai Torsdag Thursday

332-33

29

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Perjantai Fredag Friday

333-32

30

48

Lauantai Lรถrdag Saturday

334-31

Antti Antero Atte|Anders Andrea

1

Sunnuntai Sรถndag Sunday

335-30

1. adventtisunnuntai|1 sรถndagen i 16

16

17

17

Heini Kaisla|Sten

Aimo|Edgar

advent|1st Advent Sunday

Oskari|Oskar Joulukuu|December|December 8

49 50 51 52 1

2 9 16 23 30

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31


Jo u lu ku u

2

December|December 2013

Maanantai M책ndag Monday

2. koeviikko p채채ttyy

336-29

3

Tiistai Tisdag Tuesday

klo 8.25 alkaa 3. jakso

337-28

4

Keskiviikko Onsdag Wednesday

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Anelma Unelma|Beata

Meri Vellamo|Urda

Airi Aira|Barbara Barbro

.

338-27


Viikko|Vecka|Week

5

Torstai Torsdag Thursday

klo 13.30 syksyn yo-juhla

339-26

6

Perjantai Fredag Friday

n Itsenäisyyspäivä|

340-25

7

49

Lauantai Lördag Saturday

341-24

Självständighetsdagen| 08

Independence Day of Finland vapaapäivä

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Sampsa|Agata

8

Sunnuntai Söndag Sunday

342-23

n Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen 16

16

17

17

Selma|Selma

Niilo Niko Niklas|Nils Niklas

musiikin p.|Sibeliusdagen, den finländska musikens dag|Finnish Music Day

Kyllikki|Angela Angelika Joulukuu|December|December 48 1 8 2 3 4 5 6 7 8 50 9 10 11 12 13 14 15 51 16 17 18 19 20 21 22 52 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31


Jo u lu ku u

9

December|December 2013

Maanantai M책ndag Monday

343-22

10

Tiistai Tisdag Tuesday

344-21

11

Keskiviikko Onsdag Wednesday

345-20

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Anna Anne Anni Anu|Anna

Jutta|Judit Jutta

Tatu Daniel Taneli|Daniel Daniela

.


Viikko|Vecka|Week

12

Torstai Torsdag Thursday

346-19

13

Perjantai Fredag Friday

347-18

P: Lucian päivä, opiskelijakunnan

14

Lauantai Lördag Saturday

50 348-17

hallitus/aula 08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Tuovi|Tove

Seija|Lucia

Jouko|Ove Sverker

15

Sunnuntai Söndag Sunday

349-16

Heimo|Noah Joulukuu|December|December 48 1 49 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 51 16 17 18 19 20 21 22 52 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31


Jo u lu ku u

16

December|December 2013 Maanantai M책ndag Monday

350-15

2. jakson arvosanat opiskelijoille

17

Tiistai Tisdag Tuesday

351-14

18

Keskiviikko Onsdag Wednesday

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Auli Aulikki Aada|Ada Adele

Raakel|Rakel

Aapo Rami|Abraham

.

352-13


Viikko|Vecka|Week

19

Torstai Torsdag Thursday

353-12

20

Perjantai Fredag Friday

stipendien jakotilaisuus;

354-11

21

Lauantai Lördag Saturday

51 355-10

Talvipäivänseisaus|Vintersolståndet|

klo 23.30 yökirkko,

Winter solstice

08

syyslukukausi päättyy

Joululoma

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Tuomas Tomi Tommi|Tomas

22

Sunnuntai Söndag Sunday

356-9

Joululoma 16

16

17

17

Iiro Iisakki Iikka|Isak

Benjamin Kerkko|Benjamin

Raafael|Rafael Joulukuu|December|December 48 1 49 2 3 4 5 6 7 8 50 9 10 11 12 13 14 15 8 16 17 18 19 20 21 22 52 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31


Jo u lu ku u

23 Joululoma

December|December 2013 Maanantai M책ndag Monday

357-8

24

Tiistai Tisdag Tuesday

Joululoma

358-7

25

359-6

Joulup채iv채|Juldagen|Christmas Day Joululoma

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Senni|Elof

Aatami Eeva|Adam Eva

.

Keskiviikko Onsdag Wednesday


Viikko|Vecka|Week

26

Torstai Torsdag Thursday

Tapaninpäivä|Annandag jul|

360-5

27

Perjantai Fredag Friday

Joululoma

Second Day of Christmas

361-4

28

Lauantai Lördag Saturday

52 362-3

Viattomien lasten päivä|Menlösa barns dag|Holy Innocents’ Day

Joululoma

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Joululoma

Piia|Pia

29

Sunnuntai Söndag Sunday

363-2

Joululoma 16

16

17

17

Tapani Teppo|Stefan Staffan

Hannu Hannes Hans|Hans

Rauha|Frida Joulukuu|December|December 48 1 49 2 3 4 5 6 7 8 50 9 10 11 12 13 14 15 51 16 17 18 19 20 21 22 8 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31


Jo u lu ku u|Ta mmikuu

30

Maanantai Måndag Monday

Joululoma

December|Januari|December|January 2013-2014

364-1

31

Tiistai Tisdag Tuesday

Joululoma

365-0

1

Keskiviikko Onsdag Wednesday

Uudenvuodenpäivä|Nyårsdagen| New Year’s Day

08

08

Joululoma

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Taavetti Taavi|David

Sylvester Silvo|Sylvester

.

1-364


Viikko|Vecka|Week

2

Torstai Torsdag Thursday

viimeinen ilmoittautumispäivä

2-363

3

Perjantai Fredag Friday

3-362

4

1

Lauantai Lördag Saturday

4-361

Sunnuntai Söndag Sunday

5-360

uusintakuulusteluun; P: rehtori 08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Aapeli|Gerhard Gert

Elmeri Elmo|Elmer Helmer

Ruut|Rut

5

Lea Leea|Lea Tammikuu|Januari|January 8 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 4 20 21 22 23 24 25 26 5 27 28 29 30 31


Tam m ikuu

6

Januari|January 2014

Maanantai Måndag Monday

6-359

Loppiainen|Trettondagen|Epiphany

7

Tiistai Tisdag Tuesday

7-358

klo 17.30 – 20.15

8

Keskiviikko Onsdag Wednesday

uusintakuulustelu (hyväksytyn tai 08

hylätyn kurssin uusinta)

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Harri|Harry Harriet

Aku Aukusti|August Augusta

Titta Hilppa|Gunnar

.

8-357


Viikko|Vecka|Week

9

Torstai Torsdag Thursday

P: apulaisrehtori; avoimet ovet

9-356

10

Perjantai Fredag Friday

10-355

klo 9.55–10.25 tuutorien tuokio

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Veikko Veli Veijo|Bror

Nyyrikki|Sigurd

11

Lauantai Lördag Saturday

2 11-354

Kari Karri|Osvald

12

Sunnuntai Söndag Sunday

12-353

Toini|Eivor Tammikuu|Januari|January 1 1 2 3 4 5 8 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 4 20 21 22 23 24 25 26 5 27 28 29 30 31


Tam m ikuu

13

Januari|January 2014 Maanantai M책ndag Monday

13-352

14

Tiistai Tisdag Tuesday

14-351

15

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Nuutti|Knut

Sakari Saku|Zacharias

Solja|Doris

.

Keskiviikko Onsdag Wednesday

15-350


Viikko|Vecka|Week

16

Torstai Torsdag Thursday

16-349

17

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Perjantai Fredag Friday

17-348

18

Lauantai Lördag Saturday

3 18-347

Rukouspäivä|Böndagen

Laura|Laura

19

Sunnuntai Söndag Sunday

19-346

Pyhän Henrikin muistopäivä| 16

16

17

17

Ilmari Ilmo|Gudmund

Toni Anton|Anton Antonia

Biskop Henriks minnesdag| Bishop Henry Memorial

Heikki Henri Henna|Henrik Henrika Tammikuu|Januari|January 1 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 8 13 14 15 16 17 18 19 4 20 21 22 23 24 25 26 5 27 28 29 30 31


Tam m ikuu

20

Januari|January 2014 Maanantai M책ndag Monday

20-345

21

Tiistai Tisdag Tuesday

P: srk

21-344

22

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Sebastian|Sebastian Fabian

Aune Oona Netta|Agnes Agneta

Visa|Fridolf

.

Keskiviikko Onsdag Wednesday

22-343


Viikko|Vecka|Week

23

Torstai Torsdag Thursday

23-342

klo 18 hakuinfo lukio-opinnoista

24

Perjantai Fredag Friday

24-341

25

Lauantai Lรถrdag Saturday

4 25-340

kiinnostuneille 08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Enni Eine Eini|Ingegerd

Senja|Jarl

Paavo Pauli|Paul

26

Sunnuntai Sรถndag Sunday

26-339

Joonatan|Jonatan Tammikuu|Januari|January 1 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 8 20 21 22 23 24 25 26 5 27 28 29 30 31


Tam m ikuu|Helmikuu

27

Maanantai Måndag Monday

Januari|Februari|January|February 2014

27-338

Vainojen uhrien muistopäivä|

28

Tiistai Tisdag Tuesday

28-337

29

Minnesdagen för förintelsens offer| Victims of Holocaust

08

08

3. koeviikon lukujärjestykseen

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Viljo|Folke

Kalle Kaarlo|Karl Carola

Valtteri|Valter

klo 13.10 siirrytään

.

Keskiviikko Onsdag Wednesday

29-336


Viikko|Vecka|Week

30

Torstai Torsdag Thursday

30-335

31

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Perjantai Fredag Friday

31-334

1

Lauantai Lördag Saturday

5 32-333

Riitta|Berit

2

Sunnuntai Söndag Sunday

33-332

Kynttilänpäivä|Kyndelsmässodagen| 16

16

17

17

Irja|Gunnel Gunilla

Alli|Alfhild

Candlemas

Jemina Lumi Aamu|Disa Helmikuu|Februari|February 8

6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


H elm ikuu

3

Februari|February 2014

Maanantai Måndag Monday

34-331

4

Tiistai Tisdag Tuesday

3. koeviikko päättyy

35-330

5

Keskiviikko Onsdag Wednesday

n J.L. Runebergin päivä| Runebergsdagen|National Poet Runeberg’s Day

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Valo|Hugo

Armi Ronja|My Ronja

Asser|Sture

klo 8.25 alkaa 4. jakso

.

36-329


Viikko|Vecka|Week

6

Torstai Torsdag Thursday

37-328

Saamelaisten kansallispäivä|Samiska

7

Perjantai Fredag Friday

yo: klo 9.00 äidinkieli,

nationaldagen|Saami National Day

tekstitaidon koe

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Terhi Teija Tiia|Dorotea

Riku|Rikard Dick

38-327

8

Lauantai Lördag Saturday

6 39-326

Laina|Rigmor Lillemor

9

Sunnuntai Söndag Sunday

40-325

Raija Raisa|Bodil Helmikuu|Februari|February 5 1 2 8 3 4 5 6 7 8 9 7 10 11 12 13 14 15 16 8 17 18 19 20 21 22 23 9 24 25 26 27 28


H elm ikuu

10

Februari|February 2014 Maanantai Måndag Monday

41-324

11

Tiistai Tisdag Tuesday

42-323

yo: englanti A; saksa A; ranska A / yo: klo 8.30 ruotsi A; klo 8.30

12

Keskiviikko Onsdag Wednesday

kuullunymmärtämiskoe

ruotsi B / kuullunymmärtämiskoe

ranska C; espanja C /

08

08

kuullunymmärtämiskoe

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Elina Ella Ellen|Elin Ellen

Talvikki|Isabella

Elma|Elma

.

43-322

yo: saksa C; venäjä C; englanti C;


Viikko|Vecka|Week

13

Torstai Torsdag Thursday

44-321

penkinpainajaispäivä; todistukset

14

Perjantai Fredag Friday

45-320

Ystävänpäivä|Alla hjärtans dag|

abiturienteille

St Valentine’s Day

08

wanhojen päivä; klo 19 wanhat

15

7

Lauantai Lördag Saturday

46-319

Sunnuntai Söndag Sunday

47-318

tanssit vanhemmille 09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Sulo|Algot

Voitto Valentin|Valentin

Sipi|Sigfrid

16

Kai|Kaj Helmikuu|Februari|February 5 1 2 6 3 4 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13 14 15 16 8 17 18 19 20 21 22 23 9 24 25 26 27 28


H e lm ikuu

17

Februari|February 2014 Maanantai Måndag Monday

talviloma

48-317

18

Tiistai Tisdag Tuesday

49-316

talviloma

19 talviloma

3. jakson arvosanat aloittaville ja 08

jatkaville opiskelijoille

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Väinö Karita|Carita Rita

Kaino|Tyra

Eija|Fritjof

.

Keskiviikko Onsdag Wednesday

50-315


Viikko|Vecka|Week

20

Torstai Torsdag Thursday

talviloma

51-314

21 talviloma

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Heli Heljä Helinä|Ragnborg

Keijo|Alf Alva

Perjantai Fredag Friday

52-313

22

Lauantai Lördag Saturday

8 53-312

Tuulikki Hilda|Hildur Hilda

23

Sunnuntai Söndag Sunday

54-311

Aslak|Bjarne Helmikuu|Februari|February 5 1 2 6 3 4 5 6 7 8 9 7 10 11 12 13 14 15 16 8 17 18 19 20 21 22 23 9 24 25 26 27 28


H elm ikuu|Ma aliskuu

24

Maanantai Måndag Monday

Februari|Mars|February|March 2014

55-310

24.2. – 7.3. kirjoituksia edeltävät

25

Tiistai Tisdag Tuesday

tentit

56-309

26

viimeinen ilmoittautumispäivä uusintakuulusteluun

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Matti Matias|Mattias

Tuija Tuire|Jessica Vanessa

Nestori|Ingvar

.

Keskiviikko Onsdag Wednesday

57-308


Viikko|Vecka|Week

27

Torstai Torsdag Thursday

58-307

28

Perjantai Fredag Friday

59-306

n Kalevalan päivä, suomalaisen

1

Lauantai Lördag Saturday

9 60-305

kulttuurin päivä|Kalevaladagen, den 08

finska kulturens dag|Kalevala, the Finnish National Epic Day

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Alpo|Albin

2

Sunnuntai Söndag Sunday

61-304

Laskiaissunnuntai|Fastlagssöndagen| 16

16

17

17

Torsti|Torsten

Onni|Rune Runa

Shrove Sunday

Virve Virva Fanni|Fanny Maaliskuu|Mars|March 8

10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Maaliskuu

3

Maanantai Måndag Monday

klo 17.30 – 20.15

Mars|March 2014

62-303

4

Tiistai Tisdag Tuesday

Laskiaistiistai|Fastlagstisdagen|

63-302

5

Keskiviikko Onsdag Wednesday

uusintakuulustelu

Shrove Tuesday

08

P: srk

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Kauko|Torbjörn

Ari Arsi Atro|Adrian Atle

Leila Laila|Laila Leila

.

64-301


Viikko|Vecka|Week

6

Torstai Torsdag Thursday

65-300

7

Perjantai Fredag Friday

66-299

8

Lauantai Lördag Saturday

10 67-298

Naistenpäivä|Kvinnodagen| Universal Women’s Day

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Tarmo|Rudolf Rolf

Tarja Taru|Gudrun

Vilppu|Filip Filippa

9

Sunnuntai Söndag Sunday

68-297

Auvo|Edvin Alvin Maaliskuu|Mars|March 9 1 2 8 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12 13 14 15 16 12 17 18 19 20 21 22 23 13 24 25 26 27 28 29 30 14 31


M aalis kuu

10

Mars|March 2014

Maanantai M책ndag Monday

69-296

yo: klo 9.00 채idinkieli, esseekoe

11

Tiistai Tisdag Tuesday

P: englannin kielen lehtorit

70-295

12

Keskiviikko Onsdag Wednesday

71-294

yo: klo 9.00 uskonto, el채m채nkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede,

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Aurora Aura|Aurora

Kalervo|Torgny Torkel

Reijo Reko|Gregorius

terveystieto

.


Viikko|Vecka|Week

13

Torstai Torsdag Thursday

72-293

14

Perjantai Fredag Friday

73-292

yo: klo 9.00 englanti A, ranska A,

15

11

Lauantai Lรถrdag Saturday

74-291

Sunnuntai Sรถndag Sunday

75-290

saksa A 08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Erno Tarvo|Ernst

Matilda Tilda Mette|Matilda

Risto|Kristoffer

16

Ilkka|Herbert Maaliskuu|Mars|March 9 1 2 10 3 4 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13 14 15 16 12 17 18 19 20 21 22 23 13 24 25 26 27 28 29 30 14 31


Maaliskuu

17

Mars|March 2014

Maanantai M책ndag Monday

yo: klo 9.00 ruotsi A, ruotsi B

76-289

18

Tiistai Tisdag Tuesday

P: 채idinkielen lehtorit

77-288

19

Keskiviikko Onsdag Wednesday

78-287

n Minna Canthin p., tasa-arvon p.| Minna Canth-dagen, j채mst채lldhetsd.| Equality Day

08

08

09

09

matematiikka B

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Kerttu|Gertrud Trude

Eetu Edvard|Edvard

Juuso Josefiina|Josef Josefina

yo: klo 9.00 matematiikka A,

.


Viikko|Vecka|Week

20

Torstai Torsdag Thursday

79-286

Kevätpäiväntasaus|Vårdagjämningen|

21

Perjantai Fredag Friday

80-285

yo: klo 9.00 psykologia, filosofia,

Vernal equinox

historia, fysiikka, biologia

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

22

Lauantai Lördag Saturday

12 81-284

Vihtori|Viktor Viktoria

23

Sunnuntai Söndag Sunday

82-283

Marian ilmestyspäivä| 16

16

17

17

Aki Kim Joakim|Joakim Kim

Pentti|Bengt Benita

Marie bebådelsed.|Annunciation Day

Akseli|Axel Maaliskuu|Mars|March 9 1 2 10 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12 13 14 15 16 8 17 18 19 20 21 22 23 13 24 25 26 27 28 29 30 14 31


M aalis kuu

24

Mars|March 2014

Maanantai M책ndag Monday

83-282

yo: klo 9.00 saksa C, englanti C,

25

Tiistai Tisdag Tuesday

P: helluntaiseurakunta

84-281

26

Keskiviikko Onsdag Wednesday

ranska C, espanja C 08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Gabriel Kaapo|Gabriel Gabriella

Aija|Gunvor

Manu Manne|Emanuel

.

85-280


Viikko|Vecka|Week

27

Torstai Torsdag Thursday

klo 11.15 siirrytään

86-279

28

Perjantai Fredag Friday

87-278

29

Lauantai Lördag Saturday

13 88-277

4. koeviikon lukujärjestykseen 08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Jouni Joni Joonas|Jonas

30

Sunnuntai Söndag Sunday

89-276

o Dagen för Ålands demilitarisering 16

16

17

17

Sauli Saul|Torvald

Armas|Sune

Kesäaika alkaa|Sommartiden börjar| Summer Time begins

Usko|Tage Guy Maaliskuu|Mars|March 9 1 2 10 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12 13 14 15 16 12 17 18 19 20 21 22 23 8 24 25 26 27 28 29 30 14 31


Maaliskuu|Huh tikuu

31

Maanantai M책ndag Monday

Mars|April|March|April 2014

90-275

1

Tiistai Tisdag Tuesday

91-274

2

Keskiviikko Onsdag Wednesday

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Irma Irmeli|Irma

Peppi Raita Pulmu|Harald

Pellervo|Vidar

.

92-273


Viikko|Vecka|Week

3

Torstai Torsdag Thursday

93-272

4

Perjantai Fredag Friday

94-271

4. koeviikko päättyy

5

14

Lauantai Lördag Saturday

95-270

yhteistilaisuuteen (jääkiekko-ottelu) 08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Sampo Veeti|Ferdinand

Ukko|Odin

Irene Irina Ira|Irene

6

Sunnuntai Söndag Sunday

96-269

Ville Vilho Vili|Vilhelm William Huhtikuu|April|April 8 1 2 3 4 5 6 15 7 8 9 10 11 12 13 16 14 15 16 17 18 19 20 17 21 22 23 24 25 26 27 18 28 29 30


H u htiku u

7

April|April 2014

Maanantai Måndag Monday

klo 8.25 5. jakso alkaa

97-268

8

Tiistai Tisdag Tuesday

98-267

Romanien kansallispäivä|Romernas

9

Keskiviikko Onsdag Wednesday

99-266

n Mikael Agricolan päivä, suomen

nationaldag|International Romani Day

kielen päivä|Mikael Agricola-dagen,

08

P: srk

finska språkets dag|

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Allan|Allan

Suoma|Rea

Elias Eelis Eeli|Elias

Finnish Language Day

.


Viikko|Vecka|Week

10

Torstai Torsdag Thursday

100-265

11

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Perjantai Fredag Friday

101-264

12

15

Lauantai Lรถrdag Saturday

102-263

Julia Julius Janna|Julius Julia

13

Sunnuntai Sรถndag Sunday

103-262

Palmusunnuntai|Palmsรถndagen| 16

16

17

17

Tero|Tryggve

Verna Minea|Verna Minea

Palm Sunday

Tellervo|Etel Huhtikuu|April|April 14 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11 12 13 16 14 15 16 17 18 19 20 17 21 22 23 24 25 26 27 18 28 29 30


H u htiku u

14

April|April 2014 Maanantai M책ndag Monday

104-261

15

Tiistai Tisdag Tuesday

105-260

16

Keskiviikko Onsdag Wednesday

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Taito|Ruben

Linda|Linda Linn

Jalo Patrik|Patrik Patricia

.

106-259


Viikko|Vecka|Week

17

Torstai Torsdag Thursday

107-258

P: klo 9.30 liikuntasalissa,

18

Perjantai Fredag Friday

108-257

Pitkäperjantai|Långfredagen|

pääsiäinen, uskonnon lehtorit

Good Friday

08

pääsiäisloma

19

Lauantai Lördag Saturday

16 109-256

pääsiäisloma

4. jakson arvosanat opiskelijoille 09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Pilvi Pälvi|Bernhard Bernt

20

Sunnuntai Söndag Sunday

110-255

Pääsiäispäivä|Påskdagen|Easter Day 16

16

17

17

Otto|Otto

Valto Valdemar|Valdemar Volmar

pääsiäisloma

Nella Lauha|Arla Tindra Huhtikuu|April|April 14 1 2 3 4 5 6 15 7 8 9 10 11 12 13 8 14 15 16 17 18 19 20 17 21 22 23 24 25 26 27 18 28 29 30


H u htikuu

21

April|April 2014 Maanantai Måndag Monday

111-254

2. pääsiäispäivä|Annandag påsk|

22

Tiistai Tisdag Tuesday

112-253

23

Keskiviikko Onsdag Wednesday

viimeinen ilmoittautumispäivä uusintakuulusteluun

Easter Monday pääsiäisloma

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Anssi Anselmi|Camilla

Alina|Alina

Yrjö Jyrki Jyri|Georg Göran

.

113-252


Viikko|Vecka|Week

24

Torstai Torsdag Thursday

114-251

25

Perjantai Fredag Friday

115-250

P: 26.4. kansallinen

26

Lauantai Lördag Saturday

17 116-249

veteraanipäivä, historian lehtorit 08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Terttu Teresa Tessa|Teresia

27

Sunnuntai Söndag Sunday

117-248

n Veteraanipäivä|Veterandagen| 16

16

17

17

Pertti|Albert Albertina

Markku Marko Markus|Markus Mark

Veteran’s Day o Ålands flaggas dag

Merja|Engelbrekt Huhtikuu|April|April 14 1 2 3 4 5 6 15 7 8 9 10 11 12 13 16 14 15 16 17 18 19 20 8 21 22 23 24 25 26 27 18 28 29 30


H u htiku u|Toukokuu

28

Maanantai MĂĽndag Monday

klo 17.30 – 20.15

April|Maj|April|May 2014

118-247

29

Tiistai Tisdag Tuesday

119-246

30

Keskiviikko Onsdag Wednesday

uusintakuulustelu 08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Ilpo Tuure|Ture

Teijo|Henning

Mirja Miia Mira|Mirjam

.

120-245


Viikko|Vecka|Week

1

Torstai Torsdag Thursday

121-244

n Vapunpäivä, suomalaisen työn p.|

2

Perjantai Fredag Friday

122-243

ilmoitetaan ylioppilastutkinto-

Första maj, valborgsd., det finländska

lautakunnalle päättötodistusta vaille

arbetets d.|Labour Day

jääneet

3

18

Lauantai Lördag Saturday

123-242

vapaapäivä 09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Vappu|Valborg

Vuokko Viivi|Vivian

Outi|Linus Vincent

4

Sunnuntai Söndag Sunday

124-241

Roosa Rosa Ruusu|Rosa Rosita Toukokuu|Maj|May 8

19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


To u kokuu

5

Maj|May 2014

Maanantai M책ndag Monday

125-240

6

Tiistai Tisdag Tuesday

126-239

7

Keskiviikko Onsdag Wednesday

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Melina Maini|Dennis Denise

Ylermi|Frej Freja

Helmi|Tua

.

127-238


Viikko|Vecka|Week

8

Torstai Torsdag Thursday

128-237

9

Perjantai Fredag Friday

129-236

n Eurooppa-päivä|Europadagen|

10

Lauantai Lördag Saturday

19 130-235

Europe Day 08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Aino Aini Aina|Aina Aino

11

Sunnuntai Söndag Sunday

131-234

n Äitienpäivä|Mors dag| 16

16

17

17

Heino|Åke

Timo Timi|Tim

Mother’s Day

Osmo|Kennet Toukokuu|Maj|May 18 1 2 3 4 8 5 6 7 8 9 10 11 20 12 13 14 15 16 17 18 21 19 20 21 22 23 24 25 22 26 27 28 29 30 31


Tou kokuu

12

Maj|May 2014 Maanantai Måndag Monday

132-233

n J.V. Snellmanin päivä,

13

Tiistai Tisdag Tuesday

P: srk

133-232

14

suomalaisuuden päivä| Snellmansdagen, finskhetens dag|

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Lotta|Charlotta

Kukka Floora|Flora

Tuula|Edit

Finnish Heritage Day

.

Keskiviikko Onsdag Wednesday

134-231


Viikko|Vecka|Week

15

Torstai Torsdag Thursday

135-230

16

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Perjantai Fredag Friday

136-229

17

20

Lauantai Lördag Saturday

137-228

Maila Rebekka|Rebecka Hagar

18

Sunnuntai Söndag Sunday

138-227

n Kaatuneitten muistopäivä| 16

16

17

17

Sofia Sonja|Sofia

Ester Essi|Ester

De stupades dag|Remembrance Day

Erkki Eero Eerika|Erik Erika Toukokuu|Maj|May 18 1 2 3 4 19 5 6 7 8 9 10 11 8 12 13 14 15 16 17 18 21 19 20 21 22 23 24 25 22 26 27 28 29 30 31


To u kokuu

19

Maj|May 2014 Maanantai M책ndag Monday

139-226

klo 11.15 siirryt채채n

20

Tiistai Tisdag Tuesday

140-225

21

Keskiviikko Onsdag Wednesday

5. koeviikon lukuj채rjestykseen 08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Emilia Emma Milla|Emilia Emma

Lilja Karoliina|Karolina

Kosti Konsta|Konstantin

.

141-224


Viikko|Vecka|Week

22

Torstai Torsdag Thursday

142-223

23

Perjantai Fredag Friday

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Hemminki Hemmo|Hemming

Lyydia Lyyli|Lydia

143-222

24

Lauantai Lรถrdag Saturday

21 144-221

Tuukka Touko|Alarik

25

Sunnuntai Sรถndag Sunday

145-220

Urpo|Urban Toukokuu|Maj|May 18 1 2 3 4 19 5 6 7 8 9 10 11 20 12 13 14 15 16 17 18 8 19 20 21 22 23 24 25 22 26 27 28 29 30 31


To u kokuu|Kesäkuu

26

Maanantai Måndag Monday

08

Maj|Juni|May|June 2014

146-219

27

Tiistai Tisdag Tuesday

147-218

5. koeviikko päättyy,

28

opiskelijoilla vapaapäivä,

klo 12.30 – 14.00 lukion

opettajilla kokous- ja

perinteinen kesäkauden avaus,

suunnittelupäivä

opiskelijakunnan hallitus 09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Minna Vilma|Vilhelmina Wilma

Ritva|Ingeborg

Alma|Alma

.

Keskiviikko Onsdag Wednesday

148-217


Viikko|Vecka|Week

29

Torstai Torsdag Thursday

149-216

Helatorstai|Kristi himmelsfärdsdag|

30

Perjantai Fredag Friday

150-215

viimeinen ilmoittautumispäivä

Ascension Day

uusintakuulusteluun; ilmoittautumis-

vapaapäivä

aika syksyn yo-kirjoituksiin ja

31

Lauantai Lördag Saturday

22 151-214

klo 11.30 kevätjuhla; todistukset opiskelijoille

tentteihin päättyy; 09

klo 12 yhteistilaisuus liikuntasalissa; klo 13.30 abien juhlaharjoitukset

10

liikuntasalissa

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Oiva Oliver Olivia|Orvar Oliver

Pasi|Rurik

Helka Helga|Helge Helga

1

Sunnuntai Söndag Sunday

152-213

Teemu|Rabbe Kesäkuu|Juni|June 8

23 24 25 26 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Kes äku u

2

Juni|June 2014

23

Maanantai Måndag Monday

Venla|Vendla

3

Tiistai Tisdag Tuesday

Orvokki Viola|Viola

4

Keskiviikko Onsdag Wednesday

n Puolustusvoimain lippujuhlan päivä|Dagen för försvarets fanfest|Flag Day of Defence Forces Toivo|Selim

5

Torstai Torsdag Thursday

Sulevi|Stig

6

klo 8.30 uusintakuulustelu Perjantai Fredag Friday

Kustaa Kyösti|Gustav Gösta

7

Lauantai Lördag Saturday

Suvi Roope|Robert Robin

8

Sunnuntai Söndag Sunday

Helluntaipäivä|Pingstdagen|Whit Sunday Salomon|Kjell


LUKIOSTA LYHYESTI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kurssikuvaukset on luettavissa osoitteessa www.mantsalanlukio.fi Kurssivalintojen tarkistuksia varten Wilman kurssitarjotin on avoinna opiskelijalle viikon ajan ennen koeviikkoa. Kännykät pidetään äänettöminä tuntien aikana. Lokeron opiskelija voi saada käyttöönsä allekirjoituksellaan kuitaten koulusihteeriltä. Lomakkeita (esim. yo-tutkinto, tentit, itsenäisesti opiskeltava kurssi, muussa oppilaitoksessa suoritettavat opinnot) on tulostettavissa lukion kotisivuilta. Lukion ulkopuolisille liikuntapaikoille meno tapahtuu muille häiriötä aiheuttamatta liikennesääntöjä noudattaen. Löytötavarat toimitetaan kansliaan, josta niitä voi kysellä. Opettajat ovat parhaiten tavoitettavissa vastaanottoaikoinaan (Wilmassa) tai välittömästi oppituntinsa päätyttyä. Opetussuunnitelmaan voi tutustua internetissä, osoitteessa www.mantsalanlukio.fi. Opiskelijakuntaan kuuluu jokainen lukioon otettu opiskelija. Opiskelijakunnalla on ohjaava opettaja. Opiskelijakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppikirjat / harjoituskirjat eivät saa olla valmiiksi tehtyjä (arviointiin vaikuttava tekijä). Pelastussuunnitelma sisältää mm. poistumisohjeet, jotka saatetaan kaikkien lukion tiloja käyttävien tietoon. Pysäköinti on sallittua vain tarkoitukseen varatuille alueille. Päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena oleminen on kiellettyä koulu-aikana ja myös koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Päivänavaukset on merkitty P-kirjaimella tämän opinto-oppaan kalenteriosaan. Ruokailu tapahtuu porrastetusti, paitsi koeviikoilla. Ruoan toimittaa koululle Blue Service Partners Oy. Erityisruokavalioruuat on tarkoitettu vain niitä tarvitseville opiskelijoille. Ryhmänohjaajan tunti pidetään kerran joka jaksossa. Siivouksesta koulussamme huolehtii Minjaco Oy. Tapaturman tai vahingon sattuessa ilmoitetaan asiasta välittömästi joko lähimmälle opettajalle tai kouluterveydenhoitajalle. Koulutapaturmien varalle opiskelijat on vakuutettu. Vakuutus ei kata esine- ja materiaalivahinkoja. Koulutapaturmista tehdään tapaturmailmoitus. Koulutoimen vakuutusasioita hoitaa toimistosihteeri Tiina Airio (koulutapaturmat) puh.040-314 5 283. Tietokoneiden käyttöön on oma ohjeistuksensa. Tupakointi ja nuuskaaminen on kielletty koulun alueella ja muuallakin (esimerkiksi koulun tonttia rajoittavilla teillä) koulupäivän aikana. Viralliset paperit (esim. yo-kirjoituksiin ilmoittautumiskaavake, stipendihakemukset jne.) kirjoitetaan sinistä väriä antavalla kuulakärkikynällä. Yhteisiin tilaisuuksiin ja teemapäiviin osallistuu jokainen opiskelija lukujärjestyksestään riippumatta. 121


OPISKELUKUSTANNUKSET Mäntsälän lukiossa ei ole lukukausimaksuja. Myös kouluateria on ilmainen. Kirjat, kynät, kumit, koepaperit, mapit, vihkot ja muut henkilökohtaiset opiskeluvälineet opiskelijan on kustannettava itse. Itse kustannettavia ovat myös esimerkiksi kuvataiteen kursseilla tarvittavat välineet ja materiaalit sekä opintomatkat, yhteishankinnassa osuuksiin jaettuna. OPINTO- JA KOULUMATKATUKI Lukiolaisella on mahdollisuus hakemuksesta saada valtion opintotukea, tietyin taloudelliseen asemaan liittyvin perustein. Kela lähettää jokaiselle 16 vuotta 10 kuukautta täyttäneelle lukiolaiselle esitäytetyn hakulomakkeen ja hakuohjeen, lukuun ottamatta 4. lukiovuoden opiskelijoita. Viime mainitut voivat saada hakulomakkeen lukion kansliasta tai Kelan paikallistoimistosta. Lukiolaisen on mahdollista saada koulumatkatukea silloin, kun yhdensuuntainen koulumatka opiskelijan asunnolta koululle on vähintään 10 km ja kun hän käyttää joukkoliikennettä. Lukiolainen voi saada tietyin ehdoin koulumatkatukea myös silloin, kun joukkoliikennettä ei ole käytettävissä ja hän joutuu sen takia käyttämään omaa matkustustapaa. Koulumatkatukeen ei vaikuta opiskelijan tai hänen huoltajiensa taloudellinen asema. Mäntsälän lionsklubit jakavat apurahoja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin tapahtuvaan kesäopiskeluun. Hakuaika on keväällä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Lisäksi menestyneille tai muuten kunnostautuneille opiskelijoille jaetaan joulu- ja kevätjuhlassa stipendejä. TUTORTOIMINTA Tutorin tehtävänä on tukea uusia opiskelijoita lukio-opiskelun alkutaipaleella. Tutor osallistuu aloittavien opiskelijoiden ohjaamiseen ensimmäisenä koulupäivänä. Tutortuokioissa lukuvuoden aikana tavoitteena on tutustuttaa opiskelijoita toisiinsa ja saada toiminnallista vaihtelua koulun arkeen. Tutorit ovat opinto-ohjaajan mukana esittelemässä lukiotamme yhdeksäsluokkalaisille. Lisäksi tutorit kertovat kokemuksiaan lukio-opiskelusta yhdeksäsluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen suunnatussa jatko-opintoillassa ja aloittavien opiskelijoiden vanhempainillassa. Esittelyt tapahtuvat pareittain tai ryhmissä. Tutoreille kuuluu edellä mainittujen tehtävien lisäksi myös muita koulun toimintaan liittyviä tehtäviä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Osa tutoreista toimii myös digitutoreina ja ohjaa opiskelijoita tietoteknisissä asioissa. Tutorin tehtävään annetaan koulutusta. Osa tutortoiminnasta tapahtuu kouluajalla ja osa sen ulkopuolella. Kun tutor on ollut aktiivisesti mukana annetuissa tehtävissä, tutoronnista saa yhden kurssin. Lisäksi tutoronnista saa erillisen todistuksen. Tammi-helmikuussa opiskelijoille lähetetään Wilman kautta kutsu tutorkoulutukseen. 122


OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ Lukiossa toimii opiskelijahuoltoryhmä, jonka varsinaisia jäseniä ovat rehtori, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Lisäksi kutsuttuina asiantuntijoina on tarvittaessa paikalla esim. erityisopettaja, ryhmänohjaajia tai koululääkäri. Ryhmä ottaa kantaa kouluterveydenhoitopalveluihin, käsittelee ongelmatapauksia, selvittää koulun ulkopuolisen tuen mahdollisuuksia, varmistaa päihdestrategian toteutumisen, päivittää kriisiohjeet ja pyrkii muin käytettävissä olevin keinoin edistämään opiskelijoiden hyvinvointia. KURAATTORIPALVELUT Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka puoleen nuori ja hänen huoltajansa voivat kääntyä kaikenlaisissa nuorten pulmissa sekä koulunkäyntiin, kasvatukseen että vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori tekee yhteistyötä kodin ja opiskelijan läheisten ihmisten kanssa, opastaa ja neuvoo sekä ohjaa erilaisiin palvelu- ja tukimuotoihin. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Koulukuraattori Marja Koli on tavattavissa pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin. Hänet tavoittaa wilman kautta tai puhelimitse numerosta 040 314 5667. KOULUPSYKOLOGIPALVELUT Lukion psykologin tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä tukea opiskelua. Psykologia voidaan tarvita silloin, kun pulmat liittyvät oppimiseen, opiskeluun, tunne-elämään (kuten mieliala, ahdistuneisuus, jännittäminen tai pelot) tai elämän muutoksiin. Nuori itse tai myös huoltaja voi ottaa yhteyttä psykologiin. Psykologi tekee myös oppimisvaikeuksiin liittyviä testejä, joihin voi hakeutua opinto-ohjaajan kautta. Psykologi on tavoitettavissa puhelimitse 040 314 5918 tai wilman kautta. ERITYISOPETTAJAN PALVELUT Erityisopettajalla on vastaanotto kolmena päivänä viikossa. Lukiossa annettava erityinen tuki on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Erityisopetus tukee myös opiskelijaa, jolla on kielellisiä erityisvaikeuksia tai muita oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa erityisopettaja toimii yhteistyössä opiskelijaa opettavien aineenopettajien kanssa. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään lukiseula, jonka perusteella tehdään tarvittaessa jatkotutkimuksia ja kirjoitetaan lukilausunto. Erityisopettaja Jaana Nieminen ohjaa hakemaan lukioaikaisia ja ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia erityisjärjestelyjä. Erityisopettaja ei ota vastuuta opetussuunnitelman mukaisten oppiaineiden ope-tuksesta eikä eri oppiaineiden tukiopetuksesta.

123


TERVEYDENHOITO Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on lisätä opiskelijan elämänhallinnan taitoja ja nostaa esiin opiskelijan terveet elämäntavat myönteisenä arkielämän voimavarana. Terveydenhoitaja on vaitiolovelvollinen ja yhteistyö opiskelijan kanssa perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Terveydenhoitaja palvelee sinua seuraavanlaisissa tilanteissa: • • • • • • • •

terveystapaaminen kerran lukio-opintojen aikana; keskustellaan terveydentilastasi ja elintavoistasi sekä opiskeluun liittyvistä terveyshaasteista ensiaputilanteet äkilliset koulupäivän aikana tapahtuneet sairastumiset rokotusasiat seksuaali- ja ehkäisyneuvonta tarvitset tukea päihteiden käytön hallinnassa mielialasi huolestuttaa sinua terveydentilassasi on jokin huolestuttava asia, joka vaikuttaa opiskeluusi

Jos sinulla on kysyttävää opiskeluun liittyvissä terveysasioissa, ota rohkeasti yhteyttä. Terveydenhoitaja Ulla Lehtisellä on vastaanotto lukiolla ilman ajanvarausta maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 11.30-12.30 (puh. 040-314 5933 ja sähköposti: etunimi.sukunimi@mantsala.fi) Lääkäripäiviä lukiolla on kaksi kertaa kuukaudessa, yleensä maanantaisin. Jos opiskelijalla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia, unettomuutta, toverivaikeuksia tai seurusteluongelmia, hän voi terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä päästä psykiatrian tai nuorisopsykiatrian poliklinikan vastaanotolle. Hammashoito on terveyskeskuksessa alle 18-vuotiaille maksuton. 18 vuotta täyttäneiltä peritään käyntimaksu ja toimenpidemaksu. Terveyskeskushammaslääkäreiden ja suuhygienistien ajanvaraus tapahtuu puhelimitse 019-2645584 ma - to klo 8-11, ja 12-15.30 sekä pe klo 8-11 ja 12-14. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN EHKÄISY Jos opiskelijaa epäillään päihteiden väärinkäytöstä, opettaja ilmoittaa asiasta terveydenhoitajalle. Terveydenhoitaja ilmoittaa epäilystä huoltajalle ja keskustelee opiskelijan kanssa epäilystä. Jos opiskelija on koulussa päihteiden vaikutuksen alaisena, opettaja ilmoittaa aina heti rehtorille tai terveydenhoitajalle. Ilmoitetaan huoltajalle, joka tulee hakemaan opiskelijan pois koulusta. Jos opiskelijalla on hallussaan koulussa päihteitä, opettaja ilmoittaa heti rehtorille. Alkoholi pyydetään luovuttamaan huoltajalle toimitettavaksi, muut päihteet toimitetaan poliisille. Terveydenhoitaja lähettää tarvittaessa opiskelijan testeihin. Jos käyttö todennetaan, niin järjestetään neuvottelu, jossa ovat läsnä opiskelija, huoltaja, koulun edustaja, terveydenhoitaja ja edustaja sosiaalitoimesta tai päihdeterapeutti. Opiskelija ohjataan hoitoon ja tarvittaessa nimetään opiskelijalle tukihenkilö sekä yhteyshenkilö koulun puolelta (terveydenhoitaja tai koulukuraattori). 124


Opiskelijan koulupäivän aikana tapahtuneet päihderikkomukset joutuvat koulun kurinpitoharkintaan (kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen) tai ylei-seen syyteharkintaan. POISSAOLOT JA POISSAOLOSELVITYKSET Lukio-opiskelu on paljolti vuorovaikutusta opiskelijan ja opettajan välillä sekä opiskelijoiden kesken. Sen takia opiskelijalla on velvollisuus osallistua opiskeluun valitsemiensa kurssien oppitunneilla sekä koulun järjestämiin tilaisuuksiin ja teemapäiviin. Poissaolo koulusta on sallittua vain hyväksyttävästä syystä. Opiskelija voi etukäteen saada vapautuksen koulunkäynnistä tietyin perustein: • rehtori voi uskonnonvapautuslain nojalla holhoojan tai täysi-ikäisen opiskelijan kirjallisesta hakemuksesta vapauttaa opiskelijan koulussa annettavasta uskonnonopetuksesta tai osallistumisesta päivänavaukseen • rehtori voi hakemuksesta lääkärintodistuksen perusteella vapauttaa opiskelijan niiden aineiden opetuksesta, joihin osallistuminen tuottaa hänelle lääkärintodistuksessa mainitusta syystä kohtuuttomia vaikeuksia • ryhmänohjaaja voi harkitessaan myöntää vapautuksen enintään kolmeksi päiväksi, rehtori sitä pidemmäksi ajaksi muustakin syystä ottaen huomioon opiskelijan perheen, kotiolot ja huoltovelvollisuuden, kodin ja koulun väliset liikenneyhteydet, opiskelijan mahdollisuudet hoitaa asioitaan vapaa-aikanaan sekä poissaolon mahdollisen vaikutuksen opiskelijan koulumenestykseen. Jos opiskelija joutuu lähtemään koulusta kesken koulupäivän, on siihen saatava lupa terveydenhoitajalta, ryhmänohjaajalta tai opettajalta. Jos lupaa ei ole, poissaolo katsotaan aiheettomaksi. Poissaolo selvitetään normaalisti. Terveydenhoitoon tms. liittyvistä käynneistä (hammaslääkäri, laboratorio, lääkäri, terapia yms.) koulupäivän aikana esitetään käyntitodistus. Opiskelija on velvollinen selvittämään poissaolonsa ja niiden syyt jälkikäteen, aina välittömästi palattuaan takaisin kouluun. Selvitys tehdään Wilman kautta. 18 vuotta täyttäneet selvittävät poissaolonsa lääkärintodistuksella tai huoltajan allekirjoituksella edellyttäen, että opiskelijalla on voimassa oleva tiedonsiirtolupa. Jos opiskelija ei ole saanut etukäteen lupaa poissaoloon tai hän ei voi osoittaa siihen hyväksyttävää syytä viikon kuluessa poissaolosta, poissaolo on aiheeton. Aiheettomasti poissaollut opiskelija voidaan jättää arvostelematta. Rehtori voi katsoa lukiosta eronneeksi opiskelijan, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa koulusta ja jonka opintotavoitteiden saavuttaminen on tästä syystä käynyt kyseenalaiseksi.

125


MÄNTSÄLÄN LUKIO – TIETOTEKNIIKAN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Käyttäjän oikeudet • Mäntsälän lukion opiskelija voi käyttää lukion tarjoamaa opiskelija- tai avointa verkkoa. Opiskelijaverkkoon käyttäjällä on henkilökohtainen salasana. Avoimen verkon opiskelija saa käyttöönsä hyväksymällä verkon käyttösäännöt. • Oppilasverkon tunnuksella opiskelijat voivat käyttää lukion tieto- ja viestintäteknisiä laitteita, ohjelmia ja oppilasverkkoa opiskeluun liittyvissä tehtävissä. • Opiskeluun liittyviä tiedostoja voi tallentaa henkilökohtaiseen K-asemaan (verkkokansio). Muille asemille (siis erityisesti myös Omat tiedostot –kansioon) tallentamista ei suositella. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää lukion tarjoamia pilvipalveluita erillisen ohjeen mukaisesti. Käyttäjän velvollisuudet • Käyttäjätunnus ja salasana ovat ehdottoman henkilökohtaisia eikä niitä saa antaa kenenkään toisen tietoon. Tunnuksen ja salasanan huolellinen käsittely ja säilyttäminen on jokaisen velvollisuus. • Lopettaessaan lukion opiskelijaverkon käytön opiskelijan tulee aina kirjautua ulos verkosta. • Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan puutteista, teknisistä ongelmista ja vioista. • Koulun koneilla ja koulun tarjoamassa verkossa (oppilas- tai avoin verkko) toimiessaan opiskelijan tulee noudattaa asiallisuutta ja hyviä tapoja. Käytön rajoitukset • Käyttäjä ei saa koskaan käyttää muita kuin omia käyttäjätunnuksiaan eikä sellaisia järjestelmiä, joihin hänellä ei ole käyttöoikeutta. • Käyttäjä ei saa kuormittaa verkkoa tarpeettomasti esim. imuroimalla koulutyöhön liittymättömiä tiedostoja. Tietoliikenneyhteyksien käyttöä voidaan tarvittaessa rajoittaa. • Hyvien tapojen vastaista aineistoa sisältävien palvelujen käyttö on kielletty. • Ohjelmien, mainosten, ketjukirjeiden, virusten sekä hyvien tapojen vastaisen materiaalin lähettäminen tai välittäminen on kiellettyä. • Kaikki ohjelma-asennukset lukion koneille on kielletty. Väärinkäytökset ja niiden seuraamukset • Tietokoneiden ja tietoliikennejärjestelmien väärinkäyttö tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa, joka häiritsee opetus ja opiskelukäyttöä, aiheuttaa häiriötä järjestelmissä, rikkoo annettuja sääntöjä tai ohjeita tai on muuten erikseen lukion käytänteissä kiellettyä. • Väärinkäytön seurauksena on käyttöoikeuden menettäminen määräajaksi tai pysyvästi sekä aiheutettujen vahinkojen korvausvelvollisuus. Asiasta päättää lukion rehtori. 126


Vahingonaiheuttaja on vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Alle 18- vuotias on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon silloin, kun hän menettelee ikäisekseen moitittavalla tavalla. Rikosoikeudellinenvastuu alkaa 15-vuotiaana. Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy riippumatta siitä, onko virheellisestä toiminnasta säädetty rangaistus vai ei.

Lisäksi … • Avoimesta verkosta ei voi tulostaa lukion tulostimille. • Ennen tulostusta opiskelijaverkossa tulostin tulee ensin asentaa käyttämällesi koneelle. Ole tarkkana valitessasi tulostinta. Harkitse tarvitseeko kaikki tulostaa aina paperille. Kirjoittaessasi käytä esikatselua tulostuksen sijaan! • Muista tekijänoikeudet tietokoneella ja internetissä työskennellessäsi! • Muista sinulle tärkeiden tiedostojen varmuuskopiointi! • Sulje aulakone, mikäli se on päällä viimeisen tunnin aikana tai sen jälkeen – säästät sähköä! • Oppitunneilla koneita käytettäessä noudata opettajan erikseen antamia ohjeita.

127


Mäntsälän Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS Mäntsälän lukio lukio Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS Opiskelijan nimi: ___________________________________

Ryhmä: _____________ Ohjaaja: ______________

Merkitse jokaiseen jaksosarakkeeseen, mitä kursseja aiot opiskella ko. jaksossa. Merkitse myös yo-kirjoituksesi: mitä ja milloin kirjoitat? Täytä sarakkeet opintojen loppuun saakka. Laske kurssimääräsi tarkasti.

Lukuvuosi

1. jakso

2. jakso

3. jakso

4. jakso

5. jakso

kurssikertymä

2013–2014

syksyn YOkirjoitukset

kevään YOkirjoitukset

syksyn YOkirjoitukset

kevään YOkirjoitukset

syksyn YOkirjoitukset

kevään YOkirjoitukset

2014–2015

2015–2016

2016–2017

Ohjeita: 2. vuoden keväällä on mahdollista kirjoittaa FI, TT, PS, YH, BI 3. vuoden syksyllä on mahdollista kirjoittaa em. lisäksi RU, muut kielet (EN ei suositeltava), MB, GE, UE syksyn YOkirjoitukset

128

kevään YOkirjoitukset

Ohjeiden perustana on kurssien jaksottuminen siten, että kaikki ko. aineen kurssit ehtii suorittaa ennen YO:ta.

Yo-tutkinto on suoritettava enintään 3 perättäisen tutkintokerran aikana. Yhtenä päivänä voi kirjoittaa vain yhden reaalikokeen. Reaalin ainejako yo-kirjoituksissa: 1. päivä: PS, FI, HI, FY, BI 2. päivä: UE, UO, ET, YH, KE, GE, TT

Mäntsälän lukion opinto-opas ja kalenteri 2013-2014  
Mäntsälän lukion opinto-opas ja kalenteri 2013-2014  
Advertisement