Petterinkulma Oy myyntiesite

Page 1

Iisalmessa kaikki on lähellä ja täällä on helppo elellä - ilman ruuhkaa Petterinkulma Kirkons

Kodit

almi 2 m

in

Pöllösenlahti 4 min min 2 ta iran v i K

TORI

in ahti 3 m l a r a k k aMa Peltosalmi 5 min Luu nie mi 2m in

Petterinkulma tarjoaa edullisia ja hyväkuntoisia asuntoja Iisalmessa!


Iisalmi

Meillä kaikki on lähellä. Vajaassa vartissa pääset veden äärelle, työpaikalle tai harrastamaan - ilman ruuhkaa!

Iisalmi on vireä ja elinvoimainen seutukeskus, jossa on hyvä asustella. Luonnonläheisyys ja monipuoliset palvelut ovat käden ulottuvilla.

ja laajaan perusopetukseen. Oppimisympäristöjä on modernisoitu. Digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa.

Asumiseen Iisalmessa löytyy monenlaisia Lapsiperheille on tarjolla monia yhteisiä mahdollisuuksia ja voit valita monipuoli- harrastusmahdollisuuksia mm. liikunnan sesta tarjonnasta juuri sinun ”Iisalmessa pääset tai teatterin parista. Myös tarpeisiisi sopivan asunto- suoraan kynnykseltä liikuntaseurojen valmenhiihtoladulle tai järven nustyö on erittäin ammatalueen ja -muodon. rantaan. Kaupat ja kaikki titaitoista. palvelut ovat käden Jokapäiväisten asioiden hoiulottuvilla” Liikuntapaikkoihin on pataminen on sujuvaa ja arki rullaa helposti. Päiväkodit ovat työmat- nostettu, meillä on korkeatasoiset kentät kan varrella. Lasten viihtyisiä ja turvallisia ja hallit sekä monipuoliset liikuntareitit leikkipaikkoja on kaupungissa runsaasti. ja radat. Kesällä on tarjolla mielenkiintoLasten koulumatkat sujuvat turvallisesti sia tapahtumia jokaiseen makuun mm. kesäteatteria ja konsertteja. Iisalmessa joko kävellen tai pyöräillen. on golfkenttä, tenniskeskus ja runsaasti Iisalmessa on panostettu laadukkaaseen perhokalastuspaikkoja. Hyvin hoidettu kaupungin infrastruktuuri, siisti ja tyylikäs.

Lapsille on tarjolla runsaasti harrastusmahdollisuuksia


Petterinkulma Oy

Tarjoaa edullisia ja hyväkuntoisia vuokra-asuntoja viihtyisiltä asuntoalueilta.

. np na stin

ntie

La m piku ja a nkatu

lank

at u

Lehtol Kaarikatu atu Kaa rik

Ko i vu

Purons uunk.

ja

nt ra en em a

ka tu

aka

H

. m pu ja nkj

iem nn tila Uo

A

tu ka on m ta u is S

Lumiko n k atu

Kivia ho nkatu

entie

Pöllösenla

en

tie

Koirien koulutusalue

Aurankatu

Paloisv uor

Kotiteoll.kj.

Kan ne a lkuj

en ka tu

Viik atte

katu

aku

tu

ankie rto

nka tu

.

taja

rto rjaha

ankie

rjas

kkap olk u

Ma

olu

uja

usku kj Ro

rjaha

ankie rto

Ha

perok

ttikuja Ta

Ma

Ma

nestä jän ka

Mu stikk ap

Ma

Sie

ja

ka ari

rjaha

Riih itie

kk La

Karpalokj.

i

Läh teentie

e lahdenti Nouvan

atu

ar inka Sirp

nk u ra A

S irp in

ika

elika

us

nn

Ku

Tu

tu

tu

Peltosalmi 5 min Tu

Ka

tu

taja

ka

tu

Pa

tu juka

Iisalmen Normet Sahat 5 Betonimestarit tu ka aja Pihl

Ho

nk

ak

atu

Lammenkaari

Ylä-Savon Ammattiopisto 37 , tu juka Pa

untie

atu

Kainu

ja

äe

ka

a lku

om

tu

Ah

ivu Ko

tu ka

nk

PEMO

ika

ulan

Kangasku ja

om

Kihm

mm

a

m ie

kierto Marjahaan

tu Ka nervap.

SAVONIA Kampus ntie ko na Ve

tie mon Ah

Sa

tu

ka

M al m in

nn

atu

tu

ila

nk iaho Kiv

iem en ka

Uot

tie en iem un tu Lipp inka isam

tu anka Latuk

la hd en katu

ka

ntie laise mpu r Ku tte Pe

in ku ja

k.

Pi

Lu un

aa

Ma javankatu

tu nka ikse Jän

tu enka

tie on at Ta

hd nla llöse tu anka Harav

Petäjäp.

tie

Kev el

Mäntytie

uja nk äjä Yritt

an nn

26

nti e

ulan

Kiviranta 2 min tu inka el Kev

j.

N ou va n

ore svu Paloi

Kihm

ja

ja ku an nn

ntie äjä Yritt

urinku

ink estar llarim

22

Ponsse ntie Etelä

Nahk

ira Kiv

ira Kiv

uja Vierrek

atu

atu

tu

atu nk Ivalo

inkuja Myllär

Olvi

ja

ja ku etin

u nkat oise llerv Pe

vonk

ja

Tell er

nka

aku

on

ntie

nieme

Oiv

Profile

ku mel

yryk Tö

av Ta

Rinte entie

Kulmap.

nna

j. tteht.k

Paloisvuori

uk Sa

tu

Pöllösenlahti Paloistenk atu

Kyntäjäntie

Kylväjänpolku

Kivira

Luu

Olu

ka en hd

Vem

Teräskatu

Lasten

nkatu ako

Laihotie

YSAO / SAKKY Asevelikatu u

in k Link

Rus

Omakotitie

Kotipolku

Paloisvirta

u lankat

Ah on ka tu

Om akot itie

Luuniemen juhlakenttä

tu

u

Ilvo

Juha ni

Ase ve lik at

ri

Minkinkatu

Pöllösenlahti 4 min

Tähtiniemi

Urheilu-aukio

Po hjo lan ka tu

Virra nk atu

nka

ikat

u vankat Ota

Etel äin en

me

Kot

tu

atu

punie

ä rp

katu

katu

atu

hen

85.9

Urheilukenttä

atu Sankarink

tu

n niem e katu Linkin

ja ku Pump pu

Lip

raitti Et. puisto

atu ank Karjal

Paloisjärvi Sankariniemi

tu

Lin kin lah denk a tu

Ora vankj.

Laukkusaari

tu

lan Pohjo

Lou

nka

aka

Näädä nka tu

nk atu

in

Auran

Paloisjärvenraitti

nkuja Linki

Link

tu ka

Makkaralahti

aitti

nka Kylliki

katu

tie en

ns

ak uj a

atu

tu

katu

Savon

Pikkusaari

Vih

Yläkat u

A

Rajakatu

ola nk atu Ilv

m nie vu Koi

ni vu Koi

j. el.k ht La

nk la

tu

Poh. puistor

hen

Riistak

nieme Hauki

katu Ranta

aka

Olvitie

Kodit

Kilpivirt

ka en hd la ara

ka

Linja-autoasema

Tori

Satam

Luuniemi 2 min

Petterinkulma

akk M

na ilijan

te L ah

Rautieasema

. Paristop

Genelec

Lypsyniem

e nk u

Uot

Pajuniemi

Lou

katu

katu van

tu

onk Sim

Panimomuseo

entie

(1.1)

skatu

TORI Kaupp

Taksi aka

lku

Koivuniemi

tu ka iitty

Sotila

nkatu Päiviö

Ke

Lisätietoja asunnoista www.petterinkulma.fi

atu

N

ui st am on ka tu

liikennepuisto

Asuntojen hakeminen: Puh. 020 743 9126 asukasvalinta@petterinkulma.fi

nk la

tu ka itallin tur Ve Ju

katu Kulma

katu

uja mik Kasar

ankatu Karjal

u

kol an

katu Veikon

85.8

hte La

tu

Alakatu

u

kat Riista

Jou

u lankat

katu Savon

Kaupp

5 Koiv u niem

Uimahalli

.

Apteekki

Porovesi

ka aka

katu

lankat onk Untam

tu nka puisto Kirkko

tu

tu ka

po ta

Pitkälahti

tu ka on m

H

Ylä

Pohjo

Väl ik at u

Apteekki

nka Päiviö

nne Jä

S

u ikat

Urheiluhallit

ikatu Meijer Terveyskeskus

Ilvolan

n Ota

katu

Mäk

ankatu Kanka

itop. Ma

ine Pohjo

lan Kuuto

tu

Nuolikuja

ista Su

tu ka en hd ala

Oikokatu

katu nnan

Kuuto

rint een ka

Makkaralahti 3 min

Kaarikatu

tu ika Poikk

tie en lm onsa Ki rk

atu

Ran

an tie

Po sk ipu ronk atu

tu ka ta Vih

k. Sarvi

ank Vaaks

Tervakangas Te rv aka nka

an ka tu

Jännekatu

Tornikatu

katu Kaivo

u enkat Salm Sairaala

tie an ivirr Kilp

kar ak M

katu rjalan Ka

Kirkonsalmi 2 min Ku

an ka

Jousikuja

Kilpivirrantie

. Tullir

. arinp

Seppälä nkatu

Ratakatu

Tal ask

kt

kuja kalan Hiek

. nk skelo Ko

Päi vä

rvak

ntie Virrannieme

atu Allink

ar aitti

tie un nu Kai

atu ank Tiir

nkatu

ntie ettaja Op

lon ske

Ui ku

ja

Ko

ku

Suomi Valimo

atu

kj. ne Ve

uja

sk

sk uu ollis Te

uu ollis Te

ntie

nkatu Telkä

Pajak.

irra

ie ulut Ko

Apteekki

polku nhen Ha

Airo

Ra tape llonk atu

nkatu ahka Ha

nv Koljo

j.

Pitkälahdenkatu

an ra nt

p

Te

Virr

lm

Pa

Poskipu ro nkatu

nk atu ika

u olk Tavip

a Kirkons

Ku ntie p ila

Linjamaankatu

Rintee ntie

ntie rkati

ta kan na nka tu

Pa

ie Koulut ent ie

uja

katu jolan

Kilpikuja

ak

Ah

nt. ko

Linjakj.

u nkat ho

ergi En

Ju

tie

Te rv

Kilpivirrantie

ja

Koivuri n teenkatu

p. rsan So

Ulla

Luodelahti

Harjulank atu

inku

rkko

ne nrin ila pp Pa

a Ki

Uim

Vuonna 2017 tehdyn asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan vahvuuksiamme ovat: • loistavat asuntojen sijainnit • riittävät asumisneliöt • kohtuulliset asumiskustannukset vrt. vastaaviin asuntoihin lähialueilla • ammattitaitoinen, ystävällinen ja palvelualtis henkilökunta • siistit ja rauhalliset kiinteistöt sekä viihtyisät piha-alueet.

Parkati

rkat Pa

u nkat ka Pe

Va nh

. Rantakj

Petterinkulma Oy tarjoaa edullisia ja hyväkuntoisia vuokra-asuntoja viihtyisiltä asuntoalueilta ympäri kaupunkia. Voit valita juuri sinulle sopivan alueen runsaasta valikoimastamme. Asuntoja on n. 1500 ja asukkaita n. 2200. Petterinkulma Oy:n omistaa Iisalmen kaupunki.

.kj. nn ra vu Koi

Tervakankaantie

vikatu Muo

p. Ruu

tu ka tin An

Pu

.

ja ku ntin

kt tin

tu inka Pap

tie ko Kirk

an tto rin


Pöllöse

Pöllösenlahti

Keskustaan vain neljän minuutin matka. Alueella on uusi päiväkoti, uimaranta ja uusittu lasten leikkikenttä. Alakoulu on turvallisen kävely- ja pyöräilymatkan päässä. Lähikauppa, ravintola sekä grilli.

tintie Parka

Rataka tu

Kaarikatu

Ka ari ka tu

tu Auranka u

aan kie rto

nka tu

Mar jas

taja

ula

a

m Kih

e iem

M

apol ku

u k at von

Mar jah aank iert o

nest Sie

Mus tikka p.

olu kk

Vii ka tt

nkat Aura

äjän katu

Kiv iah onk atu

ka ari

Ta ttiku ja

Pump pu ku ja

Pöllösenla Riihi tie

rto aan kie Ma rjah u ja ak kk La

Lähte entie

dentie anlah Nouv

. Karpalokj

Rinteen tie

la hd en katu

kukj

Paloisjärvenraitti

n niem e katu Linkin

ns ak uja

.kj.

e

Koirien koulutusalue

Palo isvuo rent ie

m pu ja nk j. A

Kotiteoll

ti en

ee nk at u

H

Vih

A

Yläk atu

ka tu M alm in

m ie nn

tu ka an ur A

u nkat

ari ka pin Sir

ka Latu

r Tell e

Luun

katu en ois llerv Pe

S irp in

la oti

atu uja elk nn Ka

e nti

antie rann Kivi

katu avan Har

U

tie en m nie pu Lip atu ink m sa Pii

uja

N ou va n

ie ent uor oisv Pal

Paloisvuori . nk ko

k on iah Kiv

tu

u Sa

tu enka

nk a

aa

Ma javankatu

katu ksen Jäni

atu

Rintee ntie

ri

Minkinkatu

tu

elk mm Ve

k kin Lin

atu konk Rusa

tik Ko

a nk

Lin kin lah denk a tu

tu

ä rp

e hd

ahd enl llös Pö

Vir ra nra nta

nka tu

uja nk eti av Ta

ato Ta

iem e

tie en iem nn tila Uo

tu ka

ka men

Nä ädä

inkuja Link

unie Lipp

Paloistenkatu

Kyntäjäntie

ku

Lu un

o eg 2 min sbe olku p i k k Len

Fri kin Lin

tu ka yry Tö

Pöllösenlahti

Kulmap.

Teräskatu

liikennepuisto

.kj. tteht Olu

Lumiko n k atu

ak ak atu

Pajak.

Rajaka tu

ola nk atu

ta ka nn an ka tu

sk j.

la

Ta

Ilv

tu ka en hd la ra ka ak M

ka tu

Kylväjänpol

Ah on ka tu

Lisätietoja asunnoista www.petterinkulma.fi Lasten

tie un inu Ka

j. l.k hte La

atu yk ii tt

Tähtiniemi As ev eli

in

2m

PÖLLÖSEN- La skettelu rinne 2 LAHTI min Maa n i m s t 2 o t K i p t o y e ora r ira in ilyr oilu po eiti 4m / ulk lku a t u t2m o l K 3 u o in mi k a n l A

85.9

Laihotie

Po hjo la n ka tu Vir ran ka tu

titie Omako

Juh an i

u Ko tipolk

Ete läin en

ta lfra

sta 4m 1 min in

Citymarket 2 min

Paloisjärvi Sankariniemi

Pikkusaari

(1.1)

Ora vank j.

Laukkusaari

Om ako titie

Luuniemen

ja

nta ra en m nie ivu Ko

atu nk la

N

Makkaralahti

Urheilu-aukio

top. Paris

Panimomuseo

m nie ivu Ko

hte La

tu ka on m

tu ka on m ta u is S

itti Et. puistora

atu

juhlakenttä

Petterinkulma

nk atu

Linja-autoasema

Paloisvirta

85.8

ranta

Urheilukenttä

rinkatu Sanka

sku

nk atu

tu paka

atu

Ke

Uima

Pajuniemi

atu

nk Veiko

Kilpivirta

Koivuniemi

atu nk la

katu

lank

tu

mak Sata

Lypsyniemi

en ku

Uotilanniemi

Rautieasema

u nkat Savo

u nkat

tu

anka Ilvol

Tori

tu onka Si m

Porovesi

katu

la Karja

enka

u nkat Otava

tu paka

hte La

u skat

in Kyllik

jo Poh

Louh

u akat Riist

tu

Kaup

Taksi Kaup

ta m on ka tu

toraitti Poh. puis

tu

enka kiniem Hau

tu taka Ran

u nkat

uis

tu nka talli turi Ve

atu

enka

ön Päivi

tu onka puist rkko

na ilija

ak Kulm

Sotila

tu

Apteekki

Savo

Ju

ka tu

Louh

Ki

katu

Kodit

Alakatu

katu

uja rmik Kasa

atu lank Karja

ol an Jouk

Apteekki

ön Päivi

Koiv u nie mentie

Uimahalli

tu

u nkat

katu

anka Ilvol

va Ota

ol an Kuut

a tu ak ak

tu

katu olan Pohj

ka olan Kuut

5

tu ka ta Vih

S

Urheiluhallit

k. mon Unta

Mei Terveyskeskus

katu

u

ta Riis

nkat

u

Vä li

atu jerik

n oine Pohj

sa Vaak

atu kik Mä

top. Mai

katu men Sal Sairaala

atu ek nn Jä

H

ka Ylä

atu kkik Poi

tie en lm nsa ko Kir

vik. Sar

nkat

tu

Pitkälahti

tu Kaarika

Oikokatu

aa Kank

Po sk ipu ron ka tu

uja Nu olik

ista Su

tu voka Kai

katu nan Kun

an ka tu

atu Jännek

Tornikatu

- valaistut hiihtoladut 16 km - ensilumenlenkki 1,6 km - laskettelu- ja lautailurinne, hissi ja rinnekahvila - ulkokuntosalilaitteet x 6 - kiintorastiverkko suunnistajille - 18-väyläinen frisbeegolfrata - maastopyöräilyreitit - monipuoliset lenkkeilyreitit - luonto- ja koirapolku - kota ja nuotiopaikka - kuntoportaat, kokonaispituus on 125 m. p. arin

atu

tu nka rjala Ka

lir. Tul

Uim

k en hd la ra ka ak M

ja

Kilpivirrantie

nk a

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat kivenheiton päässä.

e nti

kt

ku lan kka Hie

k.

ak a

te en ka

ementie Virranni

atu sk

atu

irra piv Kil

Paloisvuoren ulkoilu- ja liikuntakeskus lähellä: lon ske Ko

är in

lku po n ta Ra

uja Jousik

u nkat Alli

nk Tiira

el on

tie jan etta Op

uja

u su

o Te

u nkat

sk Ko

u Uik

uja ok Air

u olk

sk uu llis

olli Te

np nhe Ha

kj. ne Ve

u nkat hka

atu änk Telk

Pä iv

Tervakangas Te rv ak an ka an tie

Puro nsuu nk.

Sepp älänk atu

u polk

antie virr jon Kol

tie ulu Ko

Haa

Apteekki

ar ait ti

lan ka tu

Ra tap ello nka tu

Poskipu ro nkatu

Pitkälahdenkatu

Tavi

lm

ntie p ila

Linjamaankatu

Te rv

tu nka ika Ku

p Pa

Kilpikuja

Linjakj.

tintie rka Pa

nt. ko

t ie Ko ulu

ns a Kirko en tie

uja

a

tu nka jola Ah

Te rv

. np rsa So

kj. Ranta

Ull

tie

iak erg En

irk ko

e nn nri ila pp Pa

aK

Koivuri n teenkatu

Ko i vu

ja ku

tu nka ka Pe

Va nh

tu nka ho Ju

Kilpivirrantie

tin rka Pa

tu ka tin An

Luodelahti

Harjulank atu

La m pik uja

. np na tin us Ru

.kj. nn ra ivu Ko

Tervakankaantie

ikatu Muov

in

p.

tu ka pin Pa

tie kko Kir

Pöllösenlahdenkatu 1 ABC, 3 ABC sekä Paloisvuorentie 16 ABC ja DE: - huoneistokohtainen ilmastointi - asunnoissa laajakaista, kaapeli-TV ja hissit - talot ja asunnot täysin peruskorjattuja - huoneistoissa oma sauna Pöllösenlahdella on paljon muitakin kohteita KYSY lisätietoja vapaista asunnoista!

Lehto la nkatu

uja nk nti

an tto r

kt. tin

Asuntomme


enlahti

Pöllösenlahdella pääset hiihtoladulle ja lenkkipolulle suoraan kotiovelta.


Kirkon

Kirkonsalmi

Kirkonsalmelta polkaiset keskustaan pitkin järvenrantareittiä kahdessa minuutissa. Asunnoista on kaunis järvimaisema ja voit ihailla auringonlaskua omalta parvekkeelta. Kirkonsalmella on oma alakoulu. Isot kauppakeskukset ovat kahden minuutin matkan päässä, mm. Prisma, Tokmanni ja Lidl. Terveyskeskus ja sairaala ovat aivan vieressä.

Asuntomme

Alueella on opiskelija-asuntojen lisäksi tarjolla myös perheasuntoja.

uja

Kilpivirrantie

ak ak atu H

ta ka nn an ka tu

La m pik uja

Vih

m pu ja nk j. ns ak uja

na ilija

atu nk la

A

Ju

ka tu

hte La

A

Yläk atu

nk atu

tu ka on m ta u is S

atu

toraitti Poh. puis

enka

önka

Pajuniemi

u skat

Louh

tu

Päivi

Paloisjärvenraitti

ak Kulm

Sotila

tu

Makkaralahti

tu

Pump pu ku ja

ola nk atu

ta m on ka tu

tu ka en hd la ra ka ak M

tu nka talli turi Ve

Ilv

j. l.k hte La

atu yk ii tt

Alakatu

katu

uja rmik Kasa

ol an Jouk

Lehto la nkatu

Ra tap ello nka tu

Sepp älänk atu

Kaarikatu Ka ari ka tu

atu nk la

N

a tu ak ak

tu

uis

Uimahalli

k. mon Unta

atu lank Karja

ka olan Kuut

anka Ilvol

in Kyllik

tu

u nkat

katu

tu ka

tu ka ta Vih

H

ka Ylä

atu kkik Poi

Vä li

katu olan Pohj

katu

va Ota

Laukkusaari Rautieasema

katu

ol an Kuut

Apteekki

u nkat Savo

u nkat

enka

atu

Louh

u akat Riist

tu

enka kiniem Hau

katu

lank

Apteekki

la Karja

katu iston kopu

jo Poh

Päivi

Ki rk

tu önka

aupp

u akat

itti Et. puistora

Paloisjärvi Petterinkulmalla on ammattitaitoinen, ystävällinen ja palvelualtis henkilökunta. tu taka Ran

Kodit

ta Riis

u

e nn Jä

S

atu

Urheiluhallit

atu jerik Mei Terveyskeskus

n oine Pohj

nkat

kik Mä

u

top. Mai

katu men Sal Sairaala

sa Vaak

nkat

an ka tu

tu

hte La

atu

tu nka rjala Ka

Oikokatu

aa Kank

nk a

Pitkälahti

tu Kaarika

katu nan Kun

ak a

te en ka

atu Jännek

Tornikatu

katu aivo

tie en lm nsa ko Kir

p. arin

K

är in

uja Nu olik

tu ka on m

Kilpivirrantie

lir. Tul

Uim

e nti

ista Su

ja

k en hd la ra ka ak M

k.

vik. Sar

Petterinkulma

Kil

irra piv

kt

ku lan kka Hie

lon ske Ko

Pä iv

uja Jousik

u nkat Alli

atu

el on

tie jan etta Op

k us isu

atu sk

nk Tiira

u nkat

sk Ko

u Uik

uja ok Air

oll Te

Rataka tu

atu änk Telk

nhe Ha

lku npo

Pajak.

la

Apteekki

u su

Ta

H

atu kank aah

Rajaka tu

sk j.

in

m u4

l ou

lak

Te rv

Pitkälahdenkatu

olli Te

antie virr jon Kol

kj. ne Ve

tie ulu Ko

ta

Ran

ilantie pp

Poskipu ro nkatu

u polk

lm

latu

Pa

Avantou inti 2 m in Mat o n pes To upa km ikka an ni 2m 2m in in

tu nka ika Ku Tavi

ns a Kirko

t ie Ko ulu

en tie

A

tintie rka Pa

Kilpikuja

KIRKONSALMI

t. on

Linjamaankatu

. np rsa So

ak

uja

tu nka jola Ah

Koivuri n teenkatu

Linjakj.

tu nka ho Ju

iak erg En

tie

2 min au hdus l e j r u P p SU tvene Kevy

in

Prisma 2 min Ull

ikatu Muov

2m

Harjulank atu

in

lu tai ja ku

e nn nri ila pp Pa

irk ko

tu ka tin An

.kj. nn ra ivu Ko

Tervakankaantie

tintie Parka

2m

tin rka Pa

ranta

aK

uja nk nti

Va nh

kt. tin

Uima

sta

. np na tin us Ru

tu nka ka Pe

sku

in p.

tu ka pin Pa

Ke

kj. Ranta

- Kirkonsalmella oma uimaranta ja pääset rantaladulle suoraan kotiovelta. - Kirkonsalmen kupeessa Haukiniemen alue, jossa avantouintipaikka sekä lämpimät pukeutumistilat. - Kevytvenepurjehduksen alkeiskursseja järjestetään sekä lapsille että aikuisille. - Voit vuokrata myös venepaikan - SUP-lautailua ja opastusta - Haukiniemellä on kaupungin ylläpitämä matonpesupaikka ja kuivausmankeli.

an tto r

tie kko Kir

Kirkonsalmen ja Haukiniemen harrastusmahdollisuudet:

Sankariniemi

85.9


nsalmi

Asunnoista näkyy kaunis järvimaisema. Kirkonsalmen opiskelija-asunnot

Kaupungin keskustaan matkaa vain kaksi minuuttia. Tokmanni, Prisma ja Lidl vieressä. Sarvikatu 4 C edulliset opiskelija-asunnot

Asunnoissa laajakaista ja kaapeli-TV. Huoneistot yksiöitä tai kaksioita. Sarvikatu 4 AB edulliset 2-4 hengen soluopiskelija-asunnot

Taloissa laajakaista, pyykkitupa ja sauna. Asunnoissa yhteinen keittiö ja sosiaalitilat.

Petterinkulma

Kodit

Lisätietoja asunnoista www.petterinkulma.fi


Luuniemi

tin rka Pa ja ku

Rataka tu

atu sk

hte La atu nk la

Kaarikatu

atu Jännek

Tornikatu

tu voka Kai

tu ka ta Vih

ak ak atu

m pu ja nk j.

Rajaka tu

H

ta m on ka tu

Vih

uis

tu ka en hd la ra ka ak M

ola nk atu

S

atu

atu yk ii tt

kik Mä

u

tu nka talli turi Ve

nkat

Alakatu

aa Kank

a tu ak ak

tu

vik. Sar

N

H

ka Ylä

atu kkik Poi

Pajak.

Oikokatu

katu nan Kun

h La

tu Kaarika

tie en lm nsa ko Kir

U

rinp. ima

tu ka on m

atu

tu nka rjala Ka

lir. Tul

e nn Jä

uja Nu olik

ista Su

Kilpivirrantie

tu ka Ka ari ka tu

k.

k en hd la ra ka ak M

ja

Oivakuja 1 ja 2 Asunnoissa oma sauna, laajakaista, kaapeli-TV ja hissit.

e nti

kt

ku lan kka Hie

lon ske Ko

Pä iv

uja Jousik

irra piv Kil

ta ka nn an ka tu

sk j.

uja

atu

el on

tie jan etta Op

k us isu

u nkat Alli

nk Tiira

atu

sk Ko

unk Uik

uja ok Air

oll Te

u olk

u su

Ta

la

atu änk Telk

np nhe Ha

olli Te

antie virr jon Kol

tie ulu Ko

Apteekki

kj. ne Ve

Asuntomme

tu

Päivi

in Kyllik

ka tu

tu nk a Lu un

iem e

ttä

n ske

Luuniemen

o puist

Ten

Lasten

Om ako titie

r Tell e

u k at von

Luun

.kj. tteht Olu

tu enka iem

a akuj Oiv

kj. tarin rimes

26

k an nn ira Kiv

uja

tie jän ttä Yri

lla Ke

kuja

tie an nn ira Kiv tu ka lin ve Ke

ekuja Vierr

kurin Nah

22

tu ka lon Iva

tie län Ete

kuja lärin Myl

.kj.

Kulmap. Teräskatu

liikennepuisto

Olvitie

Rintee ntie

katu en ois llerv Pe

ni enne n liik Laste LUUNIEMI Juhlaken Olvi ja Genelec ttä Pan i m u t o Olv mu tala seo i-o Ran lut ti t i h e a r lli u oil Ulk juhlakenttä

Paloistenkatu

Kyntäjäntie

ku

Vir ra nra nta

ka tu

Kylväjänpol

Ah on ka tu

Laihotie

top. Paris

Po hjo la n ka tu Vir ran ka tu

titie Omako

Panimomuseo

Juh an i

Ete läin en

As ev eli

antie rann Kivi

KPorovesi es 85.8 k us ta aasti 2 vene paikk min oja

atu

Paloisvirta

tu

nk Veiko

Tähtiniemi

Urheilu-aukio

rinkatu Sanka

u akat

u Ko tipolk

anka Ilvol

m Sata

Pump pu ku ja

Urheilukenttä

Linja-autoasema

Tori

85.9

Sankariniemi

tu paka

M alm in

u nkat Otava

tu paka

ns ak uja

Paloisjä

atu

tu

Kaup

Taksi Kaup

A

itti Et. puistora

u nkat

lank

enka

tu

u nkat

u nkat Savo

la Karja

jo Poh

Louh

u akat Riist

enka kiniem Hau

tu taka Ran

Apteekki

Savo

Laukkusaari Rautieasema

katu

katu iston kopu

tu onka Si m

Runs

Pajuniemi toraitti Poh. puis

enka

Ki rk

katu

o m ta u is S

Makkaralahti

u skat

tu önka

Apteekki

ön Päivi

nk atu

Paloisjärvenraitti

atu

Sotila

tu

tu

u nkat

katu

anka Ilvol

va Ota

ol an Kuut

ak Kulm

ka olan Kuut

uja rmik Kasa

u

atu lank Karja

nkat

ol Jouk

tu anka

Louh

sa Vaak

Terveyskeskus

na ilija

atu nk la

Uimahalli

k. mon Unta

u rikat

n oine Pohj

- Alueella tenniskenttä, jossa järjestetään tenniskouluja myös lapsille. - Rannoilla useita venepaikkoja. - Luuniemen rannoilla kiertää noin kolmen kilometrin valaistu ulkoilureitti, jonne pääset kotiovelta. - Luuniemeltä polkaiset keskustaan pitkin järvenrantareittiä kahdessa minuutissa.

je Mei

katu

katu men Sal Sairaala

Ju

ka tu

Urheiluhallit

hte La

Kotiteoll

katu olan Pohj

Vä li

A

Yläk atu

Ilv

Petterinkulma tarjoaa viihtyisiä vuokra- asuntoja. top. Mai

ta Riis

Luuniemen harrastusmahdollisuudet:

Ra tap ello nka tu

Pitkälahdenkatu

u nkat hka Haa

Rinteen tie

ntie p ila

Poskipu ro nkatu

u polk

lm

p Pa

Tavi

ns a Kirko

t ie Ko ulu

tu nka ika Ku

en tie

Linjamaankatu

Sepp älänk atu

t. on

Kilpikuja

tintie rka Pa

Linjakj.

uja

ak

tu nka jola Ah

. np rsa So

Ull

tie

iak erg En

irk ko

e nn nri ila pp Pa

aK

Harjulank atu

Koivuri n teenkatu

tu nka ho Ju

.k nn ra ivu Ko

tintie Parka

Kilpivirrantie

. np na tin us Ru

tu nka ka Pe

Va nh

Tervakankaantie

ikatu Muov

uja nk nti

in p.

tu ka pin Pa

tie kko Kir

an tto r

tu ka tin An

kj. Ranta

Luuniemi on uusi ja ainutlaatuinen asuinalue. Torille on vain kahden minuutin matka. Puistomainen alue ja järvimaisema avautuu metsän läpi. Lasten liikennepuisto sijaitsee alueella. Luuniemellä on juhlakenttä, jossa kesäisin vierailee mm. Tivoli. Olvi-oluthalli, ravintola, Panimomuseo ja vihreä puistoalue ovat kivenheiton päässä. Koulut ovat turvallisen kävely- ja pyöräilyreitin päässä.

kt. tin

Luuniemi

ja ku jän ttä Yri

Ke ve lin ku ja

ntie ko na Ve


tu Auranka

u

nkat

Aura

Mus tikka p.

lik atu

Mar jas

o Tu mik

ta Ka atu jak

atu juk Pa

tu ka

uunt ie

ju Pa

Kain

tu

tu ka

lkuj a

ka

ivu Ko

tu ka

en mä

atu

n ula

Sa mm a

roku ja

atu sik

ne

m Kih

o Ah

tu ka laja Pih

37

n Ho

ka ka

tu

Lammenkaari

ntie ko na Ve

Lisätietoja asunnoista www.petterinkulma.fi

Mar jah aank iert o

u Ku

n Tu

Ka nervap.

Ha pe

Ro us

atu e nti mo Ah

Kangas kuja

kukj

Ta ttiku ja

taja

nka tu

äjän katu Sie

nest

ka ari

Mar jah aank iert o

Pöllösenla

.kj. Kotiteoll

Palo isvuo rent ie

Pump pu ku ja

Kiv iah onk atu

Vii ka tt

ee nk at u

ns ak uja

Paloisjärvenraitti

n niem e katu Linkin

Lumiko n k atu

m pu ja nk j. A

A

Riihi tie

rto aan kie Ma rjah u ja ak kk La

Lähte entie

dentie anlah Nouv

apol ku

H

Vih

Yläk atu ka tu M alm in

Vir ra nra nta

tu

Koirien koulutusalue

nk

ja ku jän ttä Yri

Ke ve lin ku ja

e

. Karpalokj

Rinteen tie

la hd en katu

ula

uja

ti en

tu ka an ur A

S irp in

m ie nn

atu

u nkat

katu avan Har

ari ka pin Sir

ka Latu

oisv Pal

tila Uo

tie en m nie pu Lip atu ink m sa Pii

nk a

aa

Ma javankatu

katu ksen Jäni

uja elk nn Ka

N ou va n

ie ent uor

.

k on iah Kiv

uja nk eti

tu enka

iem e

k kin Lin

tu

atu konk Rusa

uja

ahd enl llös Pö

e nti

Lu un

tu ka

ka men

elk mm Ve

k on

m Kih

k an nn ira Kiv

tie en lais pu um rK tte Pe

26

Ulk

i

itt

re

u oil

22 Petäjäp.

kj. tarin rimes

tu ka lon Iva

Mäntytie

ku Nah

Lumilau tahyppy ri Sei kka Ke ilum rho ets ä tila t tie jän ttä Yri

lla Ke

Le

PELTOSALMI

tie an nn ira Kiv tu ka lin ve Ke

ekuja Vierr

as

yma

eil nkk ja rinku

Kulmap.

tie län Ete

kuja lärin Myl

tot

in

ato Ta

tu enka iem

Hiihtoladut

a akuj Oiv

Olvitie

koulu

i pp am r i t it rata Ske sbeegolf Fri

Teräskatu

uk Sa

tu

av Ta

Rintee ntie

ri

Minkinkatu

u k at von

Luun

.kj. tteht

5m

r Tell e

a ylä

liikennepuisto

Olu

sta

a nk

katu en ois llerv Pe

Ala- j

e hd

tu ka yry Tö

Pöllösenlahti Paloistenkatu

Kyntäjäntie

sku

juhlakenttä

Lasten

Om ako titie

antie rann Kivi

Ke

Luuniemen

unie Lipp

ka tu

ku

Panimomuseo

atu

As ev eli

Kylväjänpol

top. Paris

Po hjo la n ka tu Vir ran ka tu

Ah on ka tu

Laihotie

Paloisvirta

tu

Juh an i

Ete läin en

titie Omako

rinkatu Sanka

atu

atu

Tähtiniemi

Urheilu-aukio

Lin kin lah denk a tu

- skeittiramppi Paloisvuori - 10-väyläinen frisbeegolfrata - lumilautahyppyri - jääkiekkokaukalo - ulkoilureitit - seikkailumetsä lapsille - runsaasti lenkkeily- ja ulkoilumahdollisuuksia - golfkentälle matkaa vain viisi minuuttia. tik Ko

Urheilukenttä

u Ko tipolk

anka Ilvol

mak Sata

85.9

Sankariniemi

tu paka

Linja-autoasema

Tori

nk Veiko

Kodit

ä rp

u nkat

tu

u nkat Otava

tu paka

tu onka Si m

Petterinkulma

Paloisjärvi

atu

enka

Kaup

nka tu

Ora vank j.

Laukkusaari

itti Et. puistora

la Karja

u nkat Savo

Nä ädä

nk atu

Rautieasema

Taksi Kaup

Peltosalmen harrastusmahdollisuudet:

katu

lank

Louh

tu

u nkat

inkuja Link

kin Lin

tu

in Kyllik

jo Poh

u akat Riist

enka kiniem Hau

tu taka Ran

Savo

tu ka on m ta u is S

Pajuniemi toraitti Poh. puis

tu

tu onka puist rkko

Apteekki

85.8

atu

enka

Ki

katu

Porovesi

önka

Makkaralahti

u skat

Louh

Päivi

Apteekki

ön Päivi

ak Kulm

Sotila

tu

tu

u nkat

katu

ol an Jouk

uja rmik Kasa

ka olan Kuut

anka Ilvol

va Ota

ol an Kuut

atu lank Karja

katu

u

ta Riis

nkat

n oine Pohj

sa Vaak

tie en iem nn tila Uo

nk atu

Polkaiset vartissa työpaikalle tai kouluun. Mei Terveyskeskus

atu nk la

Uimahalli

katu

Uotilanniemi

Pikkusaari

(1.1)

hte La

Kilpivirta

Koivuniemi

Puo lukk

Ka ari ka tu

ak ak atu

Pajak.

Rajaka tu

ola nk atu Ilv

j. l.k hte La

na ilija

ja

atu nk la

Ju

ka tu

Urheiluhallit k. mon Unta

atu jerik

nta ra en m nie ivu Ko

hte La

ta m on ka tu

tu ka en hd la ra ka ak M

tu nka talli turi Ve

katu olan Pohj

Vä li

uis

Lypsyniemi

en ku

Voit valita joko rivi- tai kerrostaloasunnon. Pengerpolku 4 Harjutie 2 Peltosalmentie 3 Kauppis-Heikintie 1, 3 ja 5 Asunnoissa laajakaista ja kaapeli-TV.

atu yk ii tt

Alakatu

u

S

atu

N

a tu ak ak

tu

kik Mä

top. Mai

katu men Sal Sairaala

Asuntomme

tu ka ta Vih

H

ka Ylä

atu kkik Poi

vik. Sar nkat

Puro nsuu nk.

Koiv u nie mentie m nie ivu Ko

atu ek nn Jä

tu ka on m

atu

Oikokatu

aa Kank

tu

Pitkälahti

tu Kaarika

katu nan Kun

Po sk ipu ron ka tu

uja Nu olik

ista Su

k en hd la ra ka ak M

tu nka rjala Ka

K

an ka tu

atu Jännek

Tornikatu

katu aivo

tie en lm nsa ko Kir

p. arin

nk a

tie un inu Ka

Kaarikatu

e nti

kt

ja

Kilpivirrantie

lir. Tul

Uim

irra piv

ta ka nn an ka tu

sk j. la Ta

Rataka tu

Kil

k.

ak a

te en ka

lku po n ta Ra

ementie Virranni

u nkat Alli

atu

el on

ku lan kka Hie

lon ske Ko

är in

uja Jousik

atu sk

sk Ko

tie jan etta Op

uja

u su

o Te

u nkat

nk Tiira

u Uik

uja ok Air

u olk

sk uu llis

olli Te

antie virr jon Kol

tie ulu Ko

np nhe Ha

kj. ne Ve

u nkat hka

atu änk Telk

Pä iv

ar ait ti

Tervakangas

lan ka tu

Sepp älänk atu

u polk

lm

Haa

Apteekki

Peltosalmi sijaitsee kaupungin kupeessa, noin viiden minuutin matkan päässä keskustasta. Alueella on uusi hirsinen ylä- ja alakoulu, päiväkoti ja seurakunnan kerhotilat. Työpaikat Normet, Betonimestarit ja Iisalmen Sahat (IPO) ovat kivenheiton päässä. Peltosalmella käy5säännöllisesti kirjastoauto ja kauppa-auto. Te rv ak an ka an tie

Ko i vu

Ra tap ello nka tu

Poskipu ro nkatu

Pitkälahdenkatu

Tavi

t ie Ko ulu

ns a Kirko

ntie p ila

Linjamaankatu

Te rv

tu nka ika Ku

p Pa

Kilpikuja

Linjakj.

tintie rka Pa

nt. ko

en tie

uja

a

tu nka jola Ah

Luodelahti

Te rv

. np rsa So

kj. Ranta

Ull

Ju

tie

iak erg En

irk ko

e nn nri ila pp Pa

aK

Koivuri n teenkatu

La m pik uja

ja ku

tu nka ka Pe

Va nh

tu nka ho

Kilpivirrantie

tin rka Pa

tu ka tin An

Peltosalmi

Harjulank atu

Mar jah aan kie rto

tintie Parka

Lehto la nkatu

. np na tin us Ru

.kj. nn ra ivu Ko

Tervakankaantie

ikatu Muov

uja nk nti

in

p.

tu ka pin Pa

tie kko Kir

kt. tin

Peltosalmi an tto r

35

5


Makkaralahti

Makkaralahti

Keskustaan vain kolme minuuttia. Alueella on päiväkoti sekä useita lasten leikkikenttiä. Alakoulu on turvallisen kävely- ja pyöräilymatkan päässä. Vehreä ja rauhallinen, järven ympäröivä pientaloalue. Oma uimaranta ja lähikauppa.

Asuntomme

Suistamonkatu 99-101 Taloissa hissit ja laajakaista tintie Parka Harjulank atu

Te rv ak an ka an tie

u polk

atu sk

hte La

Kaarikatu Ka ari ka tu

ak ak atu

H

lan ka tu

Ko i vu

Vih

m pu ja nk j.

A

ns ak uja

A

Yläk atu

Paloisjärvenraitti

Pump pu ku ja

ä rp

toraitti Poh. puis

atu

tu

mm Ve

y Tö

av Ta

Rintee ntie

iihitie

ie ent uor oisv Pal

Lat

teenti e

tu enka

e nti

an rann Kivi

Kulmap.

uja nk eti

ahd enl llös Pö

ato Ta

tu

a nk

Pöllösenlahti Paloistenkatu

Kyntäjäntie

ku

nk a

e hd

.kj. Kotiteoll

ka tu

Kylväjänpol

iem e

Pöllösenla

Tähtiniemi As ev eli

inteent ie

ka tu M alm in

Laihotie

Ah on ka tu

titie Omako

u Ko tipolk

Paloisvirta

tu

Vir ra nra nta

tik Ko

u nkat

85.9

Urheilu-aukio

rinkatu Sanka

Juh an i

n ka

Kiv iah onk atu

itti Et. puistora

Paloisjärvi

Urheilukenttä

Po hjo la n ka tu Vir ran ka tu

Nä ädä

Ora vank

Sankariniemi

Ete läin en

Lumiko n k atu

Pajak.

Rajaka tu

ola nk atu

ta ka nn an ka tu

Ta

Ilv

j. l.k hte La

Makkaralahti

Om ako titie

Luuniemen

atu nk la

tu ka on m ta u is S

Laukkusaari

tu paka

top. Paris

juhlakenttä

tu ka en hd la ra ka ak M

nk atu

nk atu

Linja-autoasema

tu onka Si m

Panimomuseo

atu yk ii tt

tu nka talli turi Ve

u nkat Savo

atu

atu

atu nk la

Rautieasema

la Karja

tu

anka Ilvol

Tori mak Sata

hte La

katu

enka

u nkat Otava

tu paka

ta m on ka tu

Pajuniemi

atu

Louh

lank

Kaup

Taksi Kaup

uis

u skat

tu önka

in Kyllik

jo Poh

u akat Riist

tu

u nkat

ät

tu ka ta Vih

N

a tu ak ak

tu

enka kiniem Hau

tu taka Ran

Savo

na ilija

atu

enka

Päivi

katu iston kopu

nk Veiko

85.8

Alakatu

Sotila

tu

Apteekki

Ju

ka tu

ak Kulm

katu

uja rmik Kasa

atu lank Karja

ol an Jouk

Po sk ipu ron ka tu

i

all

oh

ll pa

Jal

in

S

Louh

Ki rk

katu

Porovesi

tu ka

Uimahalli

Apteekki

ön Päivi

alatu

tu

Urheiluhallit

tu

u nkat

katu

atu

Vä li

katu olan Pohj ka olan Kuut

anka Ilvol

va Ota

ol an Kuut

kik Mä

u

k. mon Unta

atu jerik Mei Terveyskeskus

katu

u

nkat

top. Mai

ta Riis

nkat

e nn Jä

3m

H

ka Ylä

atu kkik Poi

aa Kank

n oine Pohj

sa Vaak

atu

tu nka rjala Ka

tie en lm nsa ko Kir

katu nan Kun

vik. Sar

an ka tu

tu

Pitkälahti

tu Kaarika

Oikokatu

nk a

t ka kiken nleik Laste MAKKARA- Lä hikaupp Jäähalli 2 min a LAHTI Uim a t i r ant Pä it a ivä re ilu ko o t k i l U atu Jännek

tu voka Kai

katu men Sal Sairaala

sta

Rant

Tornikatu

ak a

te en ka

uja Nu olik

tu ka on m

Kilpivirrantie

k en hd la ra ka ak M

ja p. arin

sku

k.

e nti

ista Su

Ke

kt

ku lan kka Hie

lon ske Ko

är in

uja Jousik

irra piv Kil

lir. Tul

Uim

uja

atu

el on

tie jan etta Op

k us isu

u nkat Alli

nk Tiira

atu

sk Ko

unk Uik

uja ok Air

oll Te

u olk

u su

np nhe Ha

kj. ne Ve

Rataka tu

atu änk Telk

la

sk j.

Apteekki

olli Te

antie virr jon Kol

tie ulu Ko

H

atu kank aah

Lu un

lm

Sepp älänk atu

Te rv

Pä iv

Puro nsuu nk.

Ra tap ello nka tu

uja

Poskipu ro nkatu

Pitkälahdenkatu

Tavi

ns a Kirko

t ie Ko ulu

ntie p ila

Linjamaankatu

Petterinkulman asunnot ovat viihtyisillä alueilla. tu nka ika Ku

p Pa

Kilpikuja

Linjakj.

iak erg En

tintie rka Pa

t. on

en tie

tu nka jola Ah

. np rsa So

U

k lla

tie

La m pik uja

ja ku

irk ko

Kilpivirrantie

tin rka Pa

tu nka ka Pe

aK

Koivuri n teenkatu

tu nka ho Ju

Lehto la nkatu

. np na tin us Ru

.kj. nn ra ivu Ko

Tervakankaantie

ikatu Muov

uja nk nti

p.

Va nh

e nn nri ila pp Pa

-Jalkapallo- ja jäähalli aivan vieressä -Keila- ja liikuntakeskus Liike ja uimahalli kävelymatkan päässä - Venepaikkoja

in

tu ka tin An

kj. Ranta

Makkaralahden harrastusmahdollisuudet:

kt. tin

Jännekatu 18-22 Asunnoissa laajakaista, asunnot sijaitsevat rauhallisella sivukadulla.

tu ka pin Pa

tie kko Kir

an tto r


Kilpikuja

La m pik uja

Lehto la nkatu

atu sk

Kaarikatu Ka ari ka tu

ak ak atu H

ta ka nn an ka tu m pu ja nk j.

Vih

A

ns ak uja

tu Auranka

Palo isvuo rent ie Aura

nkat

u

Vii ka tt

Mar jas

taja

Mar jah aank iert o

äjän katu nest Sie

Ta ttiku ja

roku ja

Ro us

Ha pe

tu ka

uunt ie

ju Pa

Kain

Riihi tie

lkuj a

Kangas kuja

Sa mm a

atu jak

tu ka laja Pih

juk Pa

KIRKOT – CHURCHES 44. Kustaa Aadolfin kirkko (ev.lut.), kirkkomuseo – Gustav Adolf Chuch (Lutheran), Church museum 45. Profeetta Eliaan kirkko (otd.) – Church of Prophet Elias (orthodox) 46. Pyhän ristin kirkko (ev.lut.) – Church of the Holy Cross (Lutheran)

37

HYVÄ TIETÄÄ – PRACTICAL INFORMATION 47. Iisalmen kaupungintalo – Iisalmi Town hall 48. Poliisiasema – Police station 49. Terveyskeskus – Heath centre 50. Sairaala, Ensiapu – Hospital, emergency clinic 51. Linja-autoasema, taksi, Western Union – Bus station, taxi, Western Union 52. Juna-asema, lippuautomaatti – Railway station, ticket machine 53. Alko – Alko (liquor store), Satamakatu 10 54. Posti, R-kioski – Postal services R-kiosk,

n Ho

ka ka

tu

Lammenkaari

tu Auranka

atu

tu ka

ta Ka

u

mik

ivu Ko

tu ka

nkat

Mar jah aank iert o

o Tu

n ula

Aura

atu

kk La

Karpalo

nka

tu ka an ur A

tuka

a ka pin Sir

rto aan kie Ma rjah

OSTOKSET – SHOPPING 18. Kauppahalli, tori – Market Hall, market place 19. Louhenkatu – Louhenkatu street 20. Kauppakeskus Keisarinkulma – Shopping Centre Keisarinkulma, Kauppakatu 13 21. Matkatoimisto MatkaSavo – Travel agency MatkaSavo, Pohjolankatu 5 22. K-Citymarket 23. Prisma

AKTIVITEETIT – ACTIVITIES 24. Iisalmen Kisakellari: Megazone, Indoor Curling, Simway hunting, Kauppakatu 13 25. Lasten liikennepuisto – Children’s traffic park 26. Tenniskentät – Tennis Courts 27. Satama – Harbour 28. Uimahalli, kuntosali, liikuntahalli – Indoor swimming pool, gym, sports hall 29. Jäähalli, Parkouralue – Ice arena, parkour area 30. Kuntoklubi, keilahalli, Kankaan tekonurmi – fitness club, bowling alley, Kangas football field with artificial turf 31. Jalkapallohalli – Football hall 32. Paloisvuoren ulkoilualue, frisbeegolf – Paloisvuori outdoor recreation area, frisbeegolf 33. Luuniemen juhlakenttä, Oluset, Runnirock – Luuniemi festive ground, Oluset – Beer and music festival, Runnirock Festival 34. Sankariniemen urheilustadion – Sankariniemi sports stadium 35. Ylä-Savon Golf, golfkenttä – Golf course 36. Haukiniemen kentät (jalkapallo, rantalentopallo) – Haukiniemi fields (football, beach volley) 37. Kangaslammen pallokentät – Kangaslampi fields 38. Minigolf, Pelikahvila Onnenosuma – Minigolf, Cafe Onnenosuma

Mus tikka p.

atu sik

lik

ee nk at u

rto aan kie Ma rjah

Lisätietoja asunnoista www.petterinkulma.fi

Kodit

dentie anlah Nouv

OSTOKSET – SHOPPING 18. Kauppahalli, tori – Market Hall, market place 19. Louhenkatu – Louhenkatu street 20. Kauppakeskus Keisarinkulma – Shopping Centre Keisarinkulma, Kauppakatu 13 21. Matkatoimisto MatkaSavo – Travel agency MatkaSavo, Pohjolankatu 5 22. K-Citymarket 23. Prisma

dentie anlah Nouv

u Ku

ne

m Kih

Petterinkulma

MUSEOT JA NÄYTTELYT – MUSEUMS AND EXCIBITIONS 39. Rukajärvi- Keskus, sijaitsee Hotelli Iisalmen Seurahuoneen yhteydessä – Rukajärvi Centre: Excibition of battles in the Rukajärvi area during second World War. The centre is located at Hotel Iisalmen Seurahuone 40. Olvin Panimomuseo – Olvi brewery museum 41. Karjalaisen kulttuurin näyttely, Ravintola Raatihuone – Exhibition of tu ka Raatihuone Carelian culture, Restaurant en mä 42. Kulttuurikeskus, Akirjasto, luontomuseo, ho vaihtuvien näyttelyiden tila Venny – Cultural Centre, library, museum of nature, Venny – premises for changing excibitions 43. Kotiseutumuseo – Museum of local history atu n Tu

Palo isvuo rent ie

atu

Vii ka tt

nk

KAHVILAT 16. Cafe Hilla, Louhenkatu 2 17. Maxi Cafe, Meijerinkatu 3

PUBIT – PUBS 12. Nelly’s Public Corner, Savonkatu 20 13. Kuohu, Savonkatu 18 14. Tuoppikellari, Pohjolankatu 5A 15. Lounge bar Seurahuone, Savonkatu 24

kukj

Kiv iah onk atu

Pöllösenla

n niem e katu Linkin

Pump pu ku ja

.kj. Kotiteoll

Lähte entie

Vir ra nra nta

Lumiko n k atu

Paloisjärvenraitti

ka tu M alm in

ula

PUBIT – PUBS 12. Nelly’s Public Corner, Savonkatu 20 ntie ko 13. Kuohu, Savonkatu 18 na Ve 14. Tuoppikellari, Pohjolankatu 5A 15. Lounge bar Seurahuone, Savonkatu 24

- kampusalueen liikuntatilat opiskelijoiden käytettävissä - runsaasti lenkkeily- ja ulkoilumahdollisuuksia - sijaitsee aivan järven rannalla, oma uima-ranta. KAHVILAT 16. Cafe Hilla, Louhenkatu 2 17. Maxi Cafe, Meijerinkatu 3

ka ari

m Kih

atu uja elk nn Ka

Ke ve lin ku ja

tie on

m RAVINTOLAT – RESTAURANTS Ah 5. Kuappi – maailman pienin ravintola (varausravintola) – Kuappi – world’s smallest restaurant (on request only), Veikonkatu 1 6. Iisalmen Olutmestari, Veikonkatu 1 Ka nervap. 7. Rosso, Hesburger, Savonkatu 18 8. Ravintola Pikku-Iita – restaurant Pikku-Iita, Kauppakatu 17 9. Ravintola Chaplin – restaurant Chaplin, Pohjolankatu 7b 10. Väisäsen kotiliha, Kauppakatu 14 (kauppahalli – Market Hall) 11. Bar&Cafe Craceville, Kauppakatu 15 tie en lais pu um rK tte Pe

ja ku jän ttä Yri

Petäjäp.

k on iah Kiv

26

la hd en katu

tie jän ttä Yri

tie an nn ira Kiv tu ka lin ve Ke

tie en m nie pu Lip atu ink m sa Pii

Koirien koulutusalue

kj. tarin rimes

uja

Mäntytie

tie län Ete

Ma javankatu

m ie nn

k an nn ira Kiv

e

Koirien koulutusalue

KANNALTA

u k at von

tu enka iem

katu ksen Jäni

tila Uo

ti en

HOTELLIT – HOTELS 1. Hotel Golden Dome, Kyllikinkatu 8 2. Hotelli Iisalmen Seurahuone, Savonkatu 24 3. Hotellilaiva Wuoksi, Satamakatu 1 4. Original Sokos Hotel Koljonvirta, Savonkatu 18

RAVINTOLAT – RESTAURANTS 5. Kuappi – maailman pienin ravintola (varausravintola) – Kuappi – world’s smallest restaurant (on request only), Veikonkatu 1 6. Iisalmen Olutmestari, Veikonkatu 1 7. Rosso, Hesburger, Savonkatu 18 Nouvanlahti 8. Ravintola Pikku-Iita – restaurant Pikku-Iita, Kauppakatu 17 9. Ravintola Chaplin – restaurant Chaplin, Pohjolankatu 7b 10. Väisäsen kotiliha, Kauppakatu 14 (kauppahalli – Market Hall) 11. Bar&Cafe Craceville, Kauppakatu 15

e

. Karpalokj

Rinteen tie

tu nk a

A

la hd en katu

Kivirannan harrastusmahdollisuudet:

ti en

u ja ak kk La

n niem e katu Linkin

aa

Ma javankatu

iem e

k kin Lin

S irp in

m ie nn

tu ka an ur A

IISALMIJATIENOOT.FI

katu avan Har

U

la oti

atu

u nkat

ari ka pin Sir

r Tell e

OTA SE LOMAN ka Latu

Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi Puh./Tel +358 (0)40 350 4217

ie ent uor oisv Pal

Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi Puh./Tel +358 (0)40 350 4217

HOTELLIT – HOTELS 1. Hotel Golden Dome, Kyllikinkatu 8 2. Hotelli Iisalmen Seurahuone, Savonkatu 24 3. Hotellilaiva Wuoksi, Satamakatu 1 4. Original Sokos Hotel Koljonvirta, Savonkatu 18

Paloisvuori

tie en m nie pu Lip atu ink m sa Pii

Lu un

tu ka

katu ksen Jäni

tu enka

N ou va n

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste i-pointti – Customer service point at Town Hall

katu en ois llerv Pe

ri

uja nk eti

ahd enl llös Pö

e nti

Kulmap.

tu ka yry Tö

TUNNUS JA SLOGAN MATKAILUNEUVONTA – TOURIST INFORMATION ato Ta

s

pu

kam

uja

uja elk nn Ka

av Ta

O la in SAV ranta Uima KARTAN KOHDELUETTELO KIVILähikau 22¯ MAP INFORMATION Paikallisliikenne p pa RANTA Opi ske tu a Paloisvuori l O lija ta ma -alu Ran kir e it t j i a e Nouvanlahti s r t u o l oi Ulk Teräskatu

aa

Luun

atu konk Rusa

kuja k. kurin Nahukon Sa

ekuja Vierr

N ou va n

Pöllösenlahti

NIA

2m

i KARTTA

Rintee ntie

tu ka lon Iva

kuja lärin Myl

lla Ke

Kyntäjäntie

ku

sta

Om ako titie

u Sa

tu

elk mm Ve

TURIST Paloistenkatu

Kylväjänpol

sku

antie rann Kivi

k kin Lin

tu

atu Minkinkak uja Oiv

uja

ka tu

a nk

Minkinkatu

. nk ko

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste i-pointti – Customer service point at Town Hall

Kivirannantie 37 KARTAN KOHDELUETTELO Asunnoissa laajakaista ja kaapeli-TV¯ MAP INFORMATION

ri

k on iah Kiv

As ev eli

Laihotie

titie Omako

u Ko tipolk

Paloisvirta

tu ka

ka men

.kj. tteht Olu

tu

Tähtiniemi

e hd

Asuntomme perheille

Lin kin lah denk a tu

atu konk Rusa

tu

unie Lipp

vinto

U

ka men

u nkat

atu

enka

Ah on ka tu

Ke

asra

liikennepuisto Lin kin lah denk a tu

atu

la Karja

lank

Louh

tu

Loun

Lasten

tik Ko

itti Et. puistora

ja

jo Poh

Uotilanniemi

Urheilu-aukio

tie en iem nn otila

unie Lipp

ä rp

katu

nta ra en m nie ivu Ko

anka Ilvol

Juh an i

Po hjo la n ka tu Vir ran ka tu

inkuja Link kin Lin

85.9

Urheilukenttä

Ete läin en

top. Paris

Luuniemen

Paloisjärvi

Kilpivirta

Pikkusaari

nka tu

Ora vank j.

Lypsyniemi

rinkatu Sanka

Nä ädä

nk atu

Sankariniemi

atu

juhlakenttä

Pajuniemi 85.9 Laukkusaari

tu paka

Linja-autoasema

tu onka Si m

Kilpijärvi

Rautieasema

u nkat Savo

TUNNUS JA SLOGAN MATKAILUNEUVONTA – TOURIST INFORMATION

inkuja Link kin Lin

ee nk at u

Pajak.

Rajaka tu

Yläk atu

tie en iem nn tila Uo

in Kyllik

m nie ivu Ko

u akat Riist

Kaup

Olvitie

tie un inu Ka

j. l.k hte La

tu

Makkaralahti

ementie Virranni

önka

en ku

atu

kj.

ja

atu nk la

hte La

tu ka on m ta u is S

tie un inu Ka

toraitti Poh. puis

tu

mak Sata

m nie ivu Ko

nta ra en m nie ivu Ko

hte La

Pikkusaari

atu nk la

nk atu

atu

enka

(1.1)

tu ka yry

tu ka en hd la ra ka ak M

na ilija

5

atu tilask

Koivuniemi Taksi

lk me

atu yk ii tt

tu nka talli turi Ve

Ju

ka tu

Louh

Päivi

Koiv u nie mentie

Tori

Kilpivirta

(1.1)

lku po n ta Ra

ak Kulm

katu

uja rmik Kasa

atu lank Karja

ol an Jouk

So

atu

Kivirannantie 39 Asunnot on tarkoitettu opiskelijoille ja opiskelijaperheille. Asunnoissa huoneistokohtainen TURIST i KARTTA ilmastointi lämmön talteenotolla. Huoneistokohtaiset saunat ja laajakaista.

Koivuniemi

Pääset hetkessä kaverille kylään.

Apteekki

a tu

ta m on ka tu

Uimahalli

u nkat

nk Veiko

uis

Tervakangas

Urheiluhallit

tu onka puist rkko

Lypsyniemi

Uotilanniemi

N

S

Alakatu

u

ar ait ti

85.9

Asuntomme opiskelijoille

en ku

tu ka ta Vih

a tu ak ak

tu

atu kik Mä

k. mon Unta

Apteekki

Ki

tu

Koiv u nie mentie

tu ka on m

atu

atu ek nn Jä

H

ka Ylä

atu kkik Poi

katu olan Pohj la

Po sk ipu ron ka tu

uja Nu olik

ista Su

k en hd la ra ka ak M

tu nka rjala Ka

Te rv

Vä li

kus

uuto

an ka tu

Pitkälahti

tu Kaarika

nkat

nk a

ementie Virranni

u su

e nti

Luodelahti

Oikokatu

aa Kank

ak a

te en ka

atu Jännek

Tornikatu

katu nan Kun

är in

uja Jousik

irra piv Kil

Kilpivirrantie

Pä iv

Puro nsuu nk.

uja

olli Te

o Te

sk uu llis

Rataka tu

Pitkälahdenkatu

lku po n ta Ra

lan ka tu

Sepp älänk atu

Te rv

Tervakangas

Te rv ak an ka an tie

Ko i vu

Ra tap ello nka tu

uja

Poskipu ro nkatu

nka tu

Linjakj.

iak erg En

opiskelija-ja perheasunnot Linjamaankatu

Keskustaan vain kaksi minuuttia. Alakoulu on turvallisen kävely- ja pyöräilymatkan päässä. Lähellä on Savonia ammattikorkeakoulun kampusalue, jossa on oma lounasravintola ja kirjasto opiskelijoiden käytössä.Kilpijärvi Paikallisliikenne kulkee säännöllisesti. Pääset nopsasti myös pyötätietä 5 pitkin keskustaan. Alueella on lähikauppa.

ar ait ti

apol ku

ja ku

Te rv

Kilpivirrantie

tin rka Pa

Koivuri n teenkatu

Puo lukk

ikatu Muov

Luodelahti

Harjulank atu

Mar jah aan kie rto

Kiviranta

Kiviranta

.kj. nn ra ivu Ko

Tervakankaantie

tintie Parka

35

OTA LOM

IISALMIJAT

KANN

MUSEOT JA NÄYTTELYT – MUSEUMS AND EXCIBIT 39. Rukajärvi- Keskus, sijait Seurahuoneen yhteydes – Rukajärvi Centre: Exci the Rukajärvi area durin War. The centre is locate Seurahuone 40. Olvin Panimomuseo – O 41. Karjalaisen kulttuurin n Ravintola Raatihuone – Carelian culture, Restau 42. Kulttuurikeskus, kirjasto vaihtuvien näyttelyiden t – Cultural Centre, librar nature, Venny – premise excibitions 43. Kotiseutumuseo – Muse

KIRKOT – CHURCHES 44. Kustaa Aadolfin kirkko ( – Gustav Adolf Chuch (L museum 45. Profeetta Eliaan kirkko ( – Church of Prophet Elia 46. Pyhän ristin kirkko (ev.lu – Church of the Holy Cro

HYVÄ TIETÄÄ – PRACTICA 47. Iisalmen kaupungintalo 48. Poliisiasema – Police st 49. Terveyskeskus – Heath c 50. Sairaala, Ensiapu – Hospital, emergency c 51. Linja-autoasema, taksi, – Bus station, taxi, West 52. Juna-asema, lippuautom – Railway station, ticket 53. Alko – Alko (liquor store 54. Posti, R-kioski – Postal Kauppakatu 17

Autovuokraamo – Car renta • Green Motion, Savonkat • Hertz, Kivirannantie 7 • Scandia Rent, Yrittäjänti

Polkupyörävuokraus – Bike • Iisalmen hallin suutari, • Hotelli Iisalmen Seurahu

Pyöräpumput ....................... • Kankaan liikuntapuistos • torilla

Apteekki – Pharmacy .......... • Iisalmen 3. Priima aptee • Iisalmen 1. apteekki, Sa K-Supermarket Torinku • Kirkkopuiston apteekki,

Huoltoasema – Service stat • Teboil, Pohjolakatu 20 • Neste, Pohjolankatu 22 • Shell Iisalmi Express, Po • ABC, Lammenkaari 2

Uimaranta ............................

Tulentekopaikka...................

Leikkipuisto .........................

Cityreitit................................

5

Petterinkulma

Kodit


Petterinkulma Oy Kirkonsalmentie 12 74120 IISALMI www.petterinkulma.fi Asuntojen hakeminen: puh. 020 743 9126 asukasvalinta@petterinkulma.fi #petterinkulma #kotiiisalmessa #iisalmi #byiisalmi #osaamisenpaikka #minuniisalmeni #lähinliikuntapaikkaalkaakotioveltasi

Petterinkulma tarjoaa edullisia ja hyväkuntoisia vuokra-asuntoja Iisalmessa! Kuvat: Iisalmi ja tienoot – Iisalmi region


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.