Komfortní teplíčko - podzim 2011

Page 1

MAGAZÍN KLASTRU ČESKÁ PELETA S KATALOGEM FIREM

ŠÉFOVÉ ÚSPĚŠNÝCH FIREM

PODZIM 2011

RICHARD KRAJČO TOPÍ PELETAMI A DOUFÁ V LEPŠÍ ZÍTŘKY

VE ŠVÉDSKU SE PELETY STALY

KRÁLOVSKÝM PALIVEMuvodnik Vážení čtenáři,

MAGAZÍN KLASTRU ČESKÁ PELETA PODZIM 2011 vydavatel: Klastr Česká peleta, z.s.p.o. adresa: Ruská 294, 252 29 Dobřichovice telefon: 241 730 326 e-mail: predseda@ceska-peleta.cz web: www.ceska-peleta.cz statutární zástupce: Ing. Vladimír Stupavský, předseda představenstva mobil: 724 611 316 bankovní spojení: ČS Dobřichovice, č. účtu: 2246341349/0800 registrace: KUSK OVV, reg. č. 306/2010/PZ IČO: 72069686 pro Klastr Česká peleta časopis připravila:

MANOFI, s.r.o. Spáčilova 5 618 00 Brno tel.: 511 141 779 fax: 511 147 279 e-mail: brand@manofi.cz web: www.manofi.cz

vyšlo: 21. září 2011 náklad: 1 000 ks

tak jako mnoho mých spoluobčanů bydlím v relativně přírodním prostředí v zástavbě rodinných domů v bývalé vesnici, ze které se postupným rozvojem stalo město. Stále častěji se v posledních letech - i s ohledem na své malé děti - zajímám o životní prostředí, které nás obklopuje. Tomu zajisté napomáhá i moje profesní zaměření, při kterém se věnuji udržitelnému využívání biomasy v energetice. Mám rád čistá a smysluplná řešení, za jejichž používání a vývoj se nebudeme muset jednou hájit před budoucími generacemi. Není mi jedno, když jeden nepřizpůsobivý soused ničí ovzduší svému blízkému okolí, jak tomu na českém venkově občas bývá. Vždy jsem proto hledal řešení, jak naše obydlí vytápět rozumně, ekologicky a úsporně. Klastr Česká peleta nabízí příležitost a řešení právě pro tyto otázky. Nevymezujeme se za každou cenu vůči ostatním zdrojům vytápění. Nabízíme pouze další možnost, která je léty praxe našich předků mnohokrát odzkoušena a nabízí rozsáhlou variabilitu řešení, včetně potřebného komfortu obsluhy a cenové dostupnosti. Obor výrobců kotlů na biomasu a producentů paliv z biomasy je v České republice rozsáhlý, stačí si zalistovat v katalogové části mezi našimi členy a jejich výrobními programy. Koupí kotle na biomasu určitě neprohloupíte a navíc podpoříte domácí, mnohdy rodinné firmy. To, jaký kotel si nakonec vyberete a zda v něm budete topit peletami, briketami nebo jinými druhy biomasy, nechávám na vás. Při výběru se neváhejte svěřit do rukou odborníků v řadách Klastru, kteří jsou tu pro vás a rádi vám podají nejdetailnější informace. V současné době má Klastr Česká peleta 23 členů a jsem hrdý na to, že mezi ně patří většina lídrů vyrábějících a distribuujících kotle na biomasu a paliva z biomasy v České republice. Vývoj Klastru není určitě u konce, neboť Klastr je organizace živá a neustále se rozvíjející. Věřím, že nové zájemce o členství bude inspirovat otevřenost a dobrá vůle těch českých firem, které se rozhodly spolupracovat mnohdy i přes částečnou konkurenci. Často se zapomíná, že za různými značkami stojí i v našem oboru především rozmanité osobnosti, které svojí činností posilují nejen svoje firmy a naši ekonomiku, ale vyrábějí svoje produkty nebo poskytují služby s ohledem na důležité potřeby dalších lidí i přírody. Proto jsme se rozhodli jim poslat několik všetečných otázek. Věříme, že většina odpovědí povede čtenáře vedle osobnějšího představení konkrétních firem i k obecnějšímu zamyšlení. V závěru tohoto úvodníku bych velice rád poděkoval pracovníkům agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, kteří Klastr Česká peleta podporují a pomáhají jeho rozvoji. A abych nezapomněl, dovoluji si vám ještě představit naší TETU PELETU. TETA PELETA je energická živnostnice vytápějící svůj penzion peletami. Nenechá si ujít jedinou příležitost pro trousení svých mouder. Doufám, že omluvíte její občasnou prostořekost na stránkách našeho časopisu. Ing. Vladimír Stupavský, předseda představenstva Klastru Česká peleta

Vláďa vám prostě chtěl ti m sáhodl

Klastr Česká peleta je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace.

ouhym úvodem ř

Česku můžem mít konečně tep íct dvě základní věci: že i v to tady budu mít p líčko bez ď e t d od pal o že cem j smrádku a

á!


obsah

2

1

Úvodník

3

Klastr Česká peleta

4

Co to jsou pelet(k)y

5

Královské topivo

6

Rozhovor: Richard Krajčo

8

Koncert kotlařů

12

Česká logistika a rakousko-moravská produkce

13

Sledujte ceny dřevěných paliv

14

Vývoj prodeje kotlů

15

Katalog našich členů

16

Kotle na biomasu

24

Pelety a ekopaliva

29

Poradenství a výzkum

32

Obchodní společnosti

37

Nabídka kotlů, dřevěných paliv a poradenství

37

Kotle na biomasu

53

Pelety a ekopaliva

62

Poradenství

6

Rozhovor

15

5

Královské topivo

4

Co to jsou pelet(k)y

8

13

Katalog našich členů

Koncert kotlařů

Sledujte ceny dřevěných paliv


ze zivota klastru

Budoucnost dřevěných paliv vzniká v Klastru Česká peleta

Producenti pelet a dalších pevných biopaliv se spojili s výrobci kotlů a několika výzkumnými institucemi, aby na českém trhu posílili své odvětví a zajistili mu perspektivní budoucnost. Vytápění peletami se tak stane snáze přístupné i pro spotřebitele. V době, kdy rostou ceny plynu a pelety patří k nejlevnějších palivům na trhu, se tak Česko vyrovnalo dalším vyspělým evropským zemím, kde klastry výrobců pelet působí již několik let.

, že to neni něc níku ciz od ufám íc h o monopol... jako tras slo to byc t nebo h ty kl u ky teda hnala

ov

v,

*

...aha, tak klastr .. .du l do s

Česká peleta – nový klastr na českém trhu Od roku 2010 se k již existujícím dřevařským, strojařským, energetickým a dalším českým klastrům připojilo nové uskupení pod značkou Česká peleta. K sedmičce českých producentů pelet a ekopaliv se přidal stejný počet výrobců kotlů na biomasu a několik dalších obchodních společností. Společně utvořili zájmové sdružení s mnoha ambicemi do budoucna. Energetické zdroje využívající tvarová biopaliva totiž nemohou fungovat bez dodávek vhodného paliva, získaného především od domácích producentů. Inovace a další rozvoj odvětví zajistí další tři členové klastru - Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby a CZ Biom - České sdružení pro biomasu. Česká republika tak jde ve stopách desítky dalších zemí Evropské unie, kde se výrobci tvarových biopaliv sdružují*, aby byli schopni konkurovat zemnímu plynu, elektřině či uhlí. „Byl bych rád, kdyby si Česká peleta v naší zemi vybudovala postavení srovnatelné s podobnými institucemi v Rakousku či Německu, a napomohla tak rozvoji tohoto typu vytápění v ČR,“ říká Ctirad Bryol ze společnosti PO-

NAST. Vzhledem k rostoucím cenám konkurenčního topiva čeká pelety i další dřevní paliva zřejmě opravdu světlá budoucnost. Díky vzájemné spolupráci budou čeští podnikatelé na rozvoj připraveni. „Slibujeme si, že propagace a zviditelnění spalování pelet přinese masivnější nasazení našich výrobků pro běžného uživatele“, uvádí Petr Cankař z rodinné firmy Atmos. Jaké důvody ještě české firmy vedly k rozhodnutí spojit svoje síly v klastru? „Chtěli jsme lidem společně sdělit, že topení dřevem je nejenom výhodné, ale i cool,“ říká Marek Řebíček ze společnosti CDP. Vladimír Verner reprezentující značku VERNER očekává všeobecné zvýšení povědomí u veřejnosti o možnostech vytápění biomasou. „Věřím, že lidé budou mít pod hlavičkou Klastru Česká peleta větší jistotu.“

t odíva se p

Konkurují si, a přece spolupracují Přestože si vzájemně konkurují, jsou členy téhož sdružení. Svazují je vzájemné odběratelské a dodavatelské vztahy, společné technologie, zákazníci, pracovní trhy i distribuční kanály. Pokud chtějí zvýšit konkurenceschopnost svého oboru, zajistit časté inovace a stabilní růst, sdružují se podnikatelé, společnosti a přidružené instituce do klastrů. Jejich zakládání podporují evropské fondy i státní agentura CzechInvest. Vzájemná spolupráce firem totiž vede k rychlejšímu rozvoji jednotlivých odvětví, a posiluje tak podnikatelské prostředí. Společně jsou schopny lépe zajistit vzdělávání svých zaměstnanců, přístup k dodavatelům nebo marketing. Trvalou spolupráci s firmami navazují i výzkumné ústavy a univerzity, které se stávají rovněž členy klastru.

Společná komunikace i výzkum Cíle, které si členové klastru vytyčili, podpořila i agentura Czechinvest skrze Operační program Podnikání a inovace. Propagaci šetrného způsobu vytápění pomocí pelet, briket, štěpky a dalších typů paliv z biomasy poslouží častá účast klastru na veletrzích a výstavách. Následné zvýšení podílu využívání tvarových biopaliv v České republice povede ke snížení škodlivých emisí v ovzduší. Díky tomu Česko snáze naplní své závazné cíle vůči EU ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Další částí společného projektu bude série odborných studií pro členy klastru, které jsou nutným podkladovým materiálem k vytvoření a rozvoji trhu s biomasou a tvarovými biopalivy. Jedním z prvních vědeckovýzkumných projektů pak bude recyklace popelu, který vzniká při výrobě tvarových biopaliv. „Myslím, že společnými silami jsme schopni působit i na ministerstva s cílem nabídnout v budoucnu pomoc při tvorbě grantových programů podporujících výměnu neekologických zdrojů tepla“, uzavírá Martin Dostál z firmy OPOP.

např. Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband, Ökoenergie-Cluster, proPellets Austria nebo European Pellets Council

3


svet pelet

tak nevim, pro č ten Fanda, co se už čtyřic

hospodě vždycky, když se v hokeji vy v á r í ž o v hra e t let

Rusákům, poř

tě top ád ješ

í tim jejich předraženym ply je proti nem...

Co to jsou pelet(k)y

a proč je výhodné „si s nimi začít“ Pokud náhodu patříte k lidem, pro které jsou pelety, často nazývané pro svojí miniaturní velikost a hmotnost „peletky“, stále neprobádanou planetou v oblasti topení, nebo jen potřebujete vysvětlit svým blízkým, proč se nemusí bát přechodu třeba z vytápění zemním plynem, přinášíme vám několik základních informací.

Dřevní pelety - vyráběné z odpadů při zpracování dřeva - představují stále poměrně novou formu paliva, která nevyžaduje zvláštní péči při zacházení a má normované vlastnosti. Tato forma obnovitelného dřevního paliva umožňuje používání plně automatizovaných systémů vytápění s vysokým obslužným komfortem a nákladově úspěšně soutěží se staršími systémy vytápění na uhlí, zemní plyn, topný olej a podobně, a to jak v rodinných domcích, tak ve větších budovách. Pelety jsou malé válcovité tyčinky lisované z dřevních odpadů, nyní většinou o průměru 6 - 8 mm, s délkou 20 až 30 mm. Suroviny, z nichž se pelety lisují, musí být v přírodním stavu bez jakýchkoliv škodlivých příměsí. Nesmí být opatřeny ochranými nátěry a nesmí obsahovat syntetická pojiva. Tyto předpoklady všichni seriozní výrobci dodržují. Výroba Dřevní pelety jsou vyráběny silným stlačením, které se nazývá peletování, z dřevního odpadu (neboli „vedlejších výrobků z dřevozpracujícího průmyslu“) a zbytků z lesní těžby. Vedlejší výrobky dřevozpracujícího průmyslu jako piliny, hobliny, odřezky a obrusný prach vznikají v našich krajích ve velkém množství, dřevní zbytky i při těžbě a „výchově“ lesa. Výrobní proces peletování je znám již 100 let a byl

4

převzat z krmivářského průmyslu. Vznikem systému spalování drobných dřevních paliv vznikla i výroba dřevních pelet. Pro soudržnost pelet má kromě tlaku význam především obsah ligninu (je také nazývaný „dřevovina“) a pryskyřic ve dřevě. Někdy se k surovině přidávají 1 – 2 % pomocné organické látky jako melasa, škrob a podobně. Peletováním vzniká zcela nový druh dřevního paliva s vysokou energetickou hustotou, dobrými palivářskými vlastnostmi a vynikajícími vlastnostmi z hlediska dopravy a manipulace, které umožňují ekonomické skladování, předzásobení a automatický přívod paliva k topeništi. Historie Technika vytápění dřevními peletami byla přibližně před 30 lety vyvinuta v USA. Tam stejně jako ve skandinávských zemích z počátku zaznamenala jen malé rozšíření. V Rakousku, kde vytápění dřevem vzhledem k velkému lesnímu bohatství bylo vždycky mnohem více používáno než v Německu nebo ČR, se vytápění peletami razantněji uplatnilo počátkem devadesátých let. To bylo dále vyvíjeno u jednotlivých pokojových kamen, kotlů i v systémech ústředního vytápění rodinných domů. O několik let později (kolem roku 1997) už bylo k dispozici několik systémů, které nabízely stejný komfort vytápění domů jako systémy používající lehký topný olej nebo zemní plyn. V důsledku každoročního zvyšování cen topného oleje a zemního plynu se staly systémy vytápění dřevem a dřevními peletami předmětem zvýšeného zájmu a stávají se jako palivo stále přijímanější. Jestliže před několika lety byly ceny fosilních paliv a biopaliv přibližně vyrovnané, v současné době už jsou fosilní paliva výrazně dražší. Tato výhoda vede také k rychlejší návratnosti investice do nových peletových kotlů. Pro zemní plyn platí podobné srovnání, cena zemního plynu dokonce rostla v posledních letech ještě rychleji než u topných olejů. Výsledkem tohoto vývoje je skutečnost, že se v ze-

mích jako Německo, Rakousko a další prodává ročně desetitisíce peletových kotlů a stovky tisíc tun dřevních pelet. Tento trend je možno pozorovat i u nás. Nezvyšují obsah C02 a jsou obnovitelné Starosti o zajištění potřebného množství dřevních pelet jsou zatím v našich končinách neopodstatněné. Daleko obtížnější bude spíše obstarávání levných fosilních paliv ze zahraničí. Musíme si uvědomit, že ceny fosilních (ušlechtilých) paliv se dlouhodobě budou zvyšovat, protože zásoby ropy a zemního plynu podle současných prognóz budou v příštích letech ubývat až do postupného vyčerpání. Ani zásoby uhlí nebudou stačit na více než asi 200 let. Proto je účelné nejen s ohledem na budoucí generace hledat už dnes alternativy k fosilním palivům a vhodně je zavádět. Dalším důvodem je nezbytnost snížit rozsah spalování fosilních paliv - ropy, zemního plynu a zejména uhlí, které je zdrojem zvyšování obsahu CO2 v atmosféře Země. Důsledkem je její postupné oteplování vlivem intenzivnějšího „skleníkového efektu“ tohoto plynu. Jak prakticky začít? A co to obnáší, pokud chceme topit dřevěnými peletami? Začít je potřeba s automatickým kotlem nebo krbovými kamny, které mohou kromě ústředního vytápění zabezpečovat také ohřev vody v domácnosti. Počáteční investice se vyplatí – s dřevěnými peletami každý měsíc ušetříme oproti vytápění plynem až 25 %. „Kotel má vysokou účinnost, je ekologicky šetrný a opravdu nenáročný na obsluhu. Znám například paní, která úplně sama obsluhuje kotelnu svého hotelu v České Kanadě. Zvládne to každý,“ ubezpečuje předseda představenstva Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský. Doplňuje, že kdo chce ušetřit už v nadcházející topné sezóně, měl by zvažovat možnosti pořízení nového kotle nejpozději v říjnu.


inspirace

Pelety:

královské topivo pro důvtipná království Drottningholmský palác

Foto: Alexis Daflos

Každý správce si přeje vytápět svůj dům co nejlevněji a zároveň co nejkomfortněji. Zajistit teplo v královském paláci, komplexu staletí starých a památkově chráněných budov, může být opravdová výzva. Švédský král Karel XVI. Gustav se ve své letní rezidenci rozhodl pro moderní a úsporné řešení – již pět let topí dřevěnými peletami. Majestátní Drottningholmský palác stojí na ostrově uprostřed jezera Mälar na předměstí Stockholmu. Po vzoru Versailles jej v 17. století nechala vybudovat královna Hedwiga. Jak už to se zámky a paláci bývá, každý z jeho dalších královských majitelů pozměnil palác podle svého gusta. Zatímco v 18. století si královna Louisa zvolila nové interiéry v duchu rokoka, současný švédský král Karel XVI. Gustav v roce 2006 změnil vytápění celého paláce. „Mluvil jsem o tom asi pět nebo šest let. Nejdříve jsem chtěl k vytápění používat slámu, ale nakonec jsme zvolili pelety. S novým systémem ušetříme 1,5 milionu švédských korun ročně a emise jsme snížili o 90 procent,“ svěřil se král švédskému tisku. Vytápět palác, který patří mezi památky světového dědictví UNESCO, znamená vytápět třiadvacet starých budov o celkovém objemu 8000 m3. Donedávna to zvládaly dva kotle na topný olej s pomocí elektrických radiátorů. Od roku 1986 bylo v létě v provozu také tepelné čerpadlo na vodu z jezera. Od roku 2000, kdy správci paláce a královská rodina zvažovali pevná biopaliva poprvé, cenový rozdíl mezi peletami a topným olejem stále rostl. O šest let později proto bylo rozhodnuto – vždyť pelety

u o tom napsat panu p

...hned jd

státní pokladně ušetří více než milion švédských korun. Na podzim potom měli někteří z návštěvníků paláce dojem, že jsou svědky nájezdu krtků. Ve skutečnosti šlo o instalaci nového vedení tepla, vzpomíná se smíchem správce paláce Ralf Karlsson. Se změnou je dnes spokojený. „Dosud jsme neměli s novým kotlem žádné problémy. Přede jako kotě a vše funguje podle plánu.“ Investice do nového vytápěcího systému ve výši 15 milionů švédských korun (tj. 3,9 mil. českých korun) se vrátí za deset let. Povolení k přechodu na topení peletami přišlo těsně před královými šedesátými narozeninami. Nový kotel s výkonem 900 kW se tak stal vhodným dárkem pro Karla XVI. Gustava, který je v oblasti ochrany životního prostředí osvíceným panovníkem. K zájmu o přírodu a klima jej údajně vedly procházky v lesích právě v okolí Drottningholmu, na které jako dítě chodíval se svou matkou, princeznou Sibyllou. Samozřejmostí je v královských rezidencích například třídění odpadu, královým srdečním tématem je však změna klimatu. 90% snížení emisí CO2, k němuž v paláci došlo při přechodu od topného oleje k peletám, tak bylo vedle nižších nákladů druhým hlavním důvodem pro změnu. V současnosti palác

rezident ovi

využívá topného oleje už jen ze tří procent. Protože správci i královská rodina sní o naprosté nezávislosti na fosilních palivech, zvažují do budoucna i využívání biooleje.

Pavilón Gustava III.

Foto: Alexis Daflos

Zdroje: Statens Fastighetsverk (Švédská národní rada pro majetek): A climate neutral palace. EUBIONET. Charlotta Porsö, Johan Vinterbäck: Change of the heating system in the Drottningholm Palace. 2010.

, Pražský hrad by to určitě taky potřeboval, přece se my Češi nenecháme zastínit kdejakou cizáckou aristokracií


ROZHOVOR

Richard Krajčo:

věci směřují k lepším zítřkům 6


ROZHOVOR Na jiném místě našeho magazínu se můžete dočíst, že ve Švédsku peletami topí přímo král. V Česku zatím alespoň představitel shakespearovského Richarda III. na prknech Národního divadla a také nekorunovaný král oduševnělých písňových textů tvořících jednu z oáz originality v rozlehlé poušti pop-rockového kýče. Proto jsme rádi, že na naši žádost o rozhovor nejen o peletách přitakal zpěvák, kytarista a hlavní textař kapely Kryštof, představitel mnoha divadelních, filmových i seriálových rolí, otec příkladně strážící soukromí svých dětí a majitel nahrávacího studia, které mu zhatilo šance na úspěch v programu Zelená úsporám, Richard Krajčo.

Jak dlouho většinou trvá na vašem statku v Podkrkonoší období, kdy je peletami potřeba topit? Jelikož celá spodní část stavení je z velkých pískovcových kamenů, tak je třeba temperovat celý rok. Mají tu vlastnost, že v létě chladí rozpálené obyvatele statku, tak to naši předci vymysleli, ale v případě letního počasí se kotel zapíná jednou za dva dny, buď na nahřátí teplé užitkové vody nebo mírné dotemperování domu na hodnotu 22 stupňů. Takže jde vlastně o takový celoroční provoz. Kolik sezon již peletami topíte a jaké vidíte jejich výhody, případně nevýhody? Od poslední zásadní rekonstrukce, což je asi tři roky tuším. Výhodou je samozřejmě automatický provoz, výhodná cena za topení - v našich podmínkách a velikosti domu jsem opravdu nic lepšího zatím nenašel - a čistota - narozdíl od dříví nebo uhlí. Nevýhodou zatím je snad jen to, že jsme nevymysleli zatím zcela automatický provoz, takže zásobník musíme v zimě častěji doplňovat. Největší nádrž na pelety je totiž jen 1000 litrů. To budu muset ještě domyslet, pak to bude dokonalé.

továrna v Belgii od majitele, který patří k největším znečišťovatelům v Ostravě, je jedna z nejčistších. A to je paradox.

Kolikrát musí v topné sezoně přijet a kolik tun pelet vlastně protopíte? Momentálně protopíme kolem 11 až 12 tun ročně, a tak nám stačí vetšinou jednou ročně přívoz peletek a necháváme si i nějakou zásobu navíc, kdyby přišla tuhá zima. Naštěstí máme otevřenou stodolu, kde mají své vyhrazené místo (vleze se tam zhruba 15 tun). Tři tuny máme pravidelně navezené v kotelně, takže tak čtyřikrát ročně musíme převézt zásobu.

Nebojíte se hovořit o svých hodnotách a někdy i kritizovat jevy ve společnosti nebo showbyznysu, které se vám nelíbí. Máte čas sledovat debaty kolem podpory obnovitelných zdrojů v Česku jako slunce nebo bioplyn a udělal jste si na ně nějaký osobní názor jako občan? Vždy cítím nějaký dobrý úmysl, který se nakonec vymkne kontrole. Místo toho, aby solární panely mohly využít soukromé osoby, byly zneužity díky mezerám v zákoně k obrovským solárním „továrnám“, na což doplatíme všichni. Zelená úsporám se taky zastavila. Prostě některé věci nevychází a z toho je člověku smutno. Já si například nemohl požádat o dotace, protože mám na statku i nahrávací studio, takže je častečně veden k podnikání a najednou jsem neměl šanci. To mi přijde hloupé.

V jednom rozhovoru jste se vyjádřil, že máte rád venkov, koně, psy a ticho. Jsou tyto vaše preference spojeny i s touhou po čistém prostředí a vzduchu? Dělá se v tomto ohledu u nás dostatek? Víte, těžko říci. Statek máme hned na kraji lesa a rozdíl kvality ovzduší se nám zdá jasný. Jestli tomu tak je, nevíme, ale nádech po ránu je takový čerstvý a silný. V oblasti, kde dominuje těžký průmysl, je situace komplikovanější. Na druhou stranu nabízí jednu z mála možností na práci, takže to má plus a mínus. Samozřejmě, že majitelé těch firem pak mají oproti nátlaku například na snížení třeba emisí, silnou zbraň - zaměstnanost velkého počtu obyvatel. Co říkáte v tomto kontextu na situaci na vašem rodném Ostravsku, kde je podle mezinárodních srovnání nejhorší ovzduší v Evropské unii? Právě Ostravsko je to místo, které jsem myslel. Je mi to líto. Zdá se, že neexistují žádné páky, aby se situace zlepšila. Přitom jsem četl, že naopak

ážu, žemai mjejich idol Ríša k u holkám lisovanej inipind

s m svej randovně

topí ...až tě m

íkama, n ý j a s třeba na moje úda exper se tak o penzionu přestanou díva h e š a n n i m ě p t skrz á yt

ty

Sledoval jste při svém rozhodování o způsobu vytápění i cenovou výhodnost pelet oproti elektřině či plynu nebo spíše zdravotně-ekologické výhody? Řešili jsme vlastně obojí. Vytápíme dosti velikou plochu, téměř 800 m2, a tak člověk bere v podtaz všechna pro a proti. Pořizovací cena byla sice vyšší, ale celkové roční náklady na topení i při takové ploše jsou na polovině toho, co bychom platili za plyn či elektřinu. A to dokonce i v případě „tepelného čerpadla vzduch vzduch“, o kterém jsem taky přemýšlel a na nějž byly pořizovací náklady čtyřikrát vyšší než na kotel s peletkama.

Necháváte si dovážet pelety nákladním vozem na paletách, nebo dokonce máte vybudovaný prostor, kam se vám dají pohodlně nafoukat ze speciální cisterny hadicí? Zatím na paletách, ale jak jsem zmiňoval, rád bych to do budoucna ještě změnil. Problém je v tom, že nádrž si mohu vybudovat jen před stavením na dvoře, a řeším dopravu z „podzemního“ zásobníku do nádrže v kotelně, odkud si už hořák pelety nabírá. Tím se tady firmy zatím moc nezabývají, a tak se moc řešení nenabízí. Snad časem.

imen

U baníkovce a básníře z knihy ohrožených druhů by si zejména fanoušci vaší skupiny Kryštof představovali spíše slabost pro „uhli s kuskem syra“ a něhu vdechujícího dehtu, proč jste se tedy dal na pelety? To máte možná pravdu, ale byla by to taková „špinavá“ strategie a o tu jsem nestál, takže zvítězila volba čistějšího zdroje tepla.

kovaný nehty sv ty jejich nemožně nala

Prozradil jste na sebe také jednou, že vás v dětství formovaly i neortodoxní názory vašeho německého dědečka. Jak by se podle vás díval na to, že bohaté národy s tradicí ochrany svojí přírody i ovzduší jako Němci, Rakušani či Švédové jsou lídři ve vytápění peletami a neblokují vlastním občanům výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů na svém domě, kdežto u nás převažuje vůči těmto formám energetické soběstačnosti odpor? Nevím jestli by to takhle sledoval, upřímně tak detailně to nesleduji ani já. Ale jednu odpověď bych možná měl. Máme „teprve“ 20 let od pádu usurpátorského režimu a zdá se, že je to prostě ještě málo. Nemůžeme dohnat to, co mnozí svou kulturou politickou a lidskou pěstují mnohem déle. Ale můžeme doufat. A to já dělám. Doufám, že věci směřují k lepším zítřkům. 7


osobnosti klastru

Koncert kotlařů:

silní hráči Klastru Česká peleta se představují Klastry všude ve světě jsou zajímavé tím, že se v nich spojují a do jisté míry spolupracují i společnosti, které si v určitém segmentu trhu navzájem konkurují. Chce to určité sebevědomí, globálnější rozhled a dlouhodobější vizi, která se týká celého oboru. Ve světě silných nadnárodních značek a klientelistických sítí na pomezí státu a byznysu bohužel jen dobrý produkt často nestačí. Zmíněné vlastnosti zcela jistě nechybějí zejména představitelům českých výrobců nejrozmanitějších kotlů na pelety i další dřevěná či jiná paliva. Proto jsme požádali o odpovědi na několik podobných otázek hlavní představitele pěti zavedených firem v tomto odvětví. Tito pánové většinou stojí v pozadí a příliš osobních rozhovorů nedávají. Díky našemu magazínu máte jedinečnou příležitost poznat, kdo stojí za společnostmi, které nám pomáhají topit stále levněji, pohodlněji a snižovat míru znečištění životního prostředí a navíc úspěšně reprezentují český um a fortel na vysoce konkurenčních trzích v zahraničí. Věříme, že si i díky rozhovorům s nimi najde každý právě takový kotel, který mu zajistí teplíčko i komfort dle technických i osobních preferencí. Kdo by nechtěl patřit ke spokojeným zákazníkům, kteří české kotle na pelety i další paliva kupují po celém světě?

ATMOS: Petr Cankař paliva již od roku 1965 a výrobu obnovila po revoluci v roce 1991. Historie naší firmy však spadá až do roku 1935, kdy jsme zahájili vývoj a výrobu generátorů na dřevoplyn pro pohon osobních a nákladních automobilů, elektrocentrál, čerpadel a lodí. Do kterých zemí vyvážíte svoje kotle a na kterém trhu jste nejúspěšnější? Exportujeme 80% své produkce do všech zemí Evropy a do mnoha zemí za mořem. Nejdále vozíme kotle například do Chile nebo na Aljašku. Orientujeme se především na západní trhy. Nejúspěšnější jsme v zemích jako Německo, Švédsko či Dánsko.

Ing. Petr Cankař, technický ředitel Na co se specializuje vaše firma a které výrobky se vám daří nejlépe prodávat? Patříme mezi největší výrobce kotlů v Evropě a specializujeme se na kotle na pevná paliva. Hlavním programem jsou zplynovací kotle na dřevo nebo na uhlí a dřevo. Obrovský nárůst v prodeji však zaznamenáváme u kombinovaných kotlů na dřevo a pelety a u kotlů čistě na pelety. Velkou výhodou našich kotlů je moderní konstrukce, vysoká účinnost a vynikající cena. Co vás vedlo k rozhodnutí podnikat s kotli na biomasu? Od kdy jste s touto výrobou začali? Naše rodinná firma se zabývá vývojem kotlů na pevná 8

Jak vidíte budoucnost tohoto odvětví? Vývoj a výroba tepelné techniky má a jistě bude mít své místo na trhu, a proto vidíme situaci optimisticky. Některé firmy jistě zaniknou nebo se sloučí s jinými, ale to patří k životu. Co si slibujete od svého členství v Klastru Česká peleta? Slibujeme si, že propagace a zviditelnění spalování pelet přinese masivnější nasazení našich výrobků pro běžného uživatele. Co považujete za největší výhodu topení peletami? Kde naopak vidíte jejich nevýhody? Největší výhodou při topení peletami představuje zajisté komfort vytápění srovnatelný s topením zemním plynem nebo topným olejem. Samozřejmě za

předpokladu, že dané zařízení je vybaveno automatickým zapalováním, elektronicky řízeným spalováním a bezporuchovým provozem, na který je třeba klást velký důraz. Nejenom palivo, ale i kotel musí mít svou kvalitu. Hlavní nevýhodou je vyšší nákupní cena pelet. To je však již otázka na jejich prodejce a výrobce. Jaký další technologický pokrok ve vytápění nás čeká? To je velmi těžká otázka. Je jasné, že každá firma klade na své výrobky jiné požadavky. Některým jde především o cenu a o to, jak co nejvíce vydělat, nám jde především o kvalitu a spolehlivost. Chceme naše výrobky prodávat ještě aspoň dalších 30 až 50 let. Proto takové vymoženosti jako ovládání kotle dle teploty vyrovnávací nádrže, automatické zapalování či ovládání přes mobilní telefon musí být v budoucnu samozřejmostí. Čím vy sám doma/u vás ve firmě topíte? Já osobně topím již 7 let ve svém rodinném domě peletami. Jsem spokojen a není nad to, když si můžu sám vyzkoušet to, co nabízíme ostatním lidem. Co se týče firmy, využíváme k vytápění zemního plynu a topného oleje. Specializujeme se na kotle do výkonu 100 kW, a proto pro nás ani jiná alternativa nepřichází v úvahu. Ani dřevo, ani uhlí, ani pelety nejsou pro každého. Tak jako jsme každý jiný, máme jiný dům, jiného partnera a jiné možnosti, tak budeme topit tím, co je pro každého z nás nejvýhodnější.


osobnosti klastru BENEKOV: Leopold Benda Na co se specializuje vaše firma a které výrobky se vám daří nejlépe prodávat? Specializujeme se na univerzální automatické kotle na tuhá paliva. Nejlépe se nám daří prodávat automatické kotle na kombinaci uhlí, pelet a dřeva.

Vyvážíme do Irska, Německa, Francie, Skandinávie, Pobaltí, Ruska i do jižní Evropy. Nejúspěšnější jsme ve Skandinávii.

Co vás vedlo k rozhodnutí podnikat s kotli na biomasu? Od kdy jste s touto výrobou začali? Od roku 1998, kdy jsme zahájili výrobu prvních automatických kotlů na uhlí, jsme měli poptávky na spalování energetického obilí ze Skandinávie. To byl první impuls k vývoji automatických kotlů na biomasu. První automat na biomasu jsme certifikovali v roce 2001 a od té doby jsme připravili dalších 15 modelů kotlů na biomasu.

Jak vidíte budoucnost tohoto odvětví? V každém evropském regionu je odlišná situace. Zatímco někde dochází ke snižování velikosti trhu s kotli na biomasu, jinde naopak nastává „boom“. Všude je vidět jasné sepětí ceny paliva a velikosti trhu. Kde rostou ceny dřevních pelet rychle nahoru, tam se poptávka po kotlích na pelety snižuje. Tím, že se soustřeďujeme na spalování nejenom čistých bílých pelet, ale umíme spalovat i agropelety a různé druhy alternativních pelet, nejsme na vývoji cen samotných dřevních pelet tak závislí. Podle našeho názoru bude spalování pelet vždy okrajovou záležitostí ve srovnání s tvorbou tepla z jádra nebo z uhlí. V některých regionech je ale pro výrobce naší velikosti zajímavé spalování různých typů odpadní zemědělské biomasy, protože výrobky na tyto paliva žádná velká nadnárodní firma ve svém portfoliu nemá a zřejmě dlouhou dobu ani mít nebude.

Do kterých zemí vyvážíte svoje kotle a na kterém trhu jste nejúspěšnější?

Co si slibujete od svého členství v Klastru Česká peleta?

Ing. Leopold Benda, ředitel obchodně- ekonomického úseku

...tomu ale říkám výběr... škod a, ž ...snad mě pánové jako pe e už nejsem nejmladší... letářsk ou fanynk u o n v a z o p j e ň o j p s i ch nejbližš u a í otelnickou párty... k ě n l e k e p Zvýšení image značky naší firmy a předávání informací o vývoji na trhu. Co považujete za největší výhodu topení peletami? Kde naopak vidíte jejich nevýhody? Největší výhodou je dosažitelná pohodlnost obsluhy. Největší nevýhodou jsou provozní náklady, které jsou dnes v ČR srovnatelné s plynem. Jaký další technologický pokrok ve vytápění nás čeká? Neustále je co zdokonalovat. Naší zkušeností je, že vývoj se dnes hodně přesouvá z mechaniky k elektronice. Čím vy sám doma/u vás ve firmě topíte? Topíme uhlím, energetickým obilím, peletami a zkoušíme různé typy paliv, které nám zákazníci dovezou k testování.

VERNER: Vladimír Verner Jaká je specializace vaší firmy a jaké výrobky se daří nejlépe prodávat? Naše společnost se specializuje na spalování biomasy. Co se týče konkrétních výrobků, tak největší zájem je o interiérové kotle VERNER 13/10 se systémem VERNER SPIRO, těsně v závěsu jsou naše automatické kotle A251 a A501 určené na spalování obilí, agropelet, dřevěných pelet a další biomasy. V naší nabídce nechybí ani u veřejnosti oblíbené zplyňovací kotle na kusové dřevo. Co vás vedlo k tomu podnikat s kotli na biomasu? Kdy jste s touto výrobou začal? Biomasa je obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj energie s dostupnou cenou. Od počátku podnikání jsem předpokládal její rozvoj, což se také potvrdilo. S výrobou jsme začali před 20 lety.

perspektivní. Většina biomasy v současnosti leží stále ladem například tráva, listí či poškozená sláma. Další rozvoj tedy vidím tímto směrem. Co si slibujete od svého členství v Klastru Česká peleta? Zejména všeobecné zvýšení povědomosti u veřejnosti o možnostech vytápění biomasou. Pod hlavičkou Klastru Česká peleta budou mít lidé větší jistotu.

Do jakých zemí vyvážíte své kotle a na kterém trhu jste nejúspěšnější? Kotle vyvážíme téměř do celého světa. Od počátku se nám nejvíce daří v České republice.

Co považujete za největší výhodu topení peletami? Kde naopak vidíte jejich nevýhody? Jedná se o tuzemské a obnovitelné palivo, které je jednoduše dostupné. Je ovšem obrovská škoda, že lidé stále mají malou povědomost o agropeletách, tedy peletách, které nejsou vyrobeny z čistého dřeva, ale z další biomasy. Tedy ze sena, slámy i z různého odpadního obilí a podobně. Dále vidím rezervy ve vzdělanosti lidí v problematice skladování, ale i zdrojích.

Jak vidíte budoucnost tohoto odvětví? Budoucnost vidím optimisticky. Biomasa je stále

Jaký další technologický pokrok nás ve vytápění čeká?

Ing. Vladimír Verner, ředitel Osobně si myslím, že to budou kotelny, které budou vytápět dva nebo tři sousedící domy. Čím vy sám doma/u vás ve firmě topíte? Samozřejmě, že kotli VERNER. Co se týče paliva, tak nejvíce vytápím odpadním obilím a agropeletami. 9


osobnosti klastru OPOP: Martin Dostál Jak vidíte budoucnost tohoto odvětví? Výroba kotlů neboli topenářské techniky má podle mého názoru velkou budoucnost, neboť potřeba tepla je jednou ze základních potřeb člověka. Myslím, že v budoucnu bude kladen velký tlak na minimalizaci spotřeby paliva, bezobslužnost, maximální komfort a samozřejmě v budoucnu vyrobené výrobky budou muset co nejméně zatěžovat životní prostředí, takže osobně se na budoucnost dívám optimisticky.

Ing. Martin Dostál, výkonný ředitel Na co se specializuje vaše firma a které výrobky se vám daří nejlépe prodávat? Firma OPOP spol. s r.o. se již více jak 50 let specializuje na výrobu a prodej kolů na tuhá paliva. V minulosti jsme vyráběli především výrobky sloužící ke spalování uhlí. V posledních letech se do popředí dostávají výrobky spalující biomasu, tedy dřevo, dřevěné brikety a v neposlední řadě samozřejmě i peletky. Prodejnost výrobků vzhledem k vysokému podílu exportu je dána tlakem jednotlivých zemí na ekologizaci vytápění a s tím spojenou různorodou grantovou politikou podporující výměnu starých a neekonomických zdrojů tepla. V posledních letech je jednoznačně vidět stupňující se trend prodeje peletkových kotlů. Co vás vedlo k rozhodnutí podnikat s kotli na biomasu? Od kdy jste s touto výrobou začali? S výrobou kotlů na biomasu jsem začali zhruba před 8 lety a naše rozhodnutí vyrábět i tyto ekologické výrobky vyplynulo s postupného vývoje na jednotlivých trzích v zemích Evropy a samozřejmě také z vlastního přesvědčení o nutnosti vývoje výrobků méně zatěžujících naše okolí. Do kterých zemí vyvážíte svoje kotle a na kterém trhu jste nejúspěšnější? Naše výrobky můžete prakticky najít ve většině zemí Evropy. Prodejnost výrobků se vždy odvíjí od místních podmínek na trhu (velikost a síla konkurence, vývoj cen jednotlivých druhů paliv, dotační systém a samozřejmě vyspělost daného trhu). V letošním roce se jako nejúspěšnější teritoria jeví především Dánsko, Řecko, Rusko, Slovensko a samozřejmě náš domácí trh. 10

Co si slibujete od svého členství v Klastru Česká peleta? Od našeho členství v klastru očekávám vetší popularizaci a osvětu o spalování pelet jako standardního paliva, a to především směrem ke konečným uživatelům. V neposlední řadě jde také o společné působení výrobců kotlů a peletek na odborné montážní firmy. Potřebujeme neustále zdokonalovat znalost dané problematiky a vetší zainteresovanost na tomto typu spalování. Myslím, že společnými silami jsme schopni působit i na odborná ministerstva s cílem nabídnout v budoucnu pomoc při tvorbě grantových systémů podporujících výměnu neekologických zdrojů tepla. Co považujete za největší výhodu topení peletami? Kde naopak vidíte jejich nevýhody? Spalování pelet přináší několik výhod, z nichž bych

vyzvedl asi 3 nejzákladnějši. První výhodu spatřuji především v komfortu spalování. Zákazník řídí spalovací proces pomocí pokojového termostatu, a tak se blíží v pohodlnosti a tepelném komfortu plynovým kotlům. Dalšími výhodami je čistota spalovacího procesu (nízké emise) a jeho ekonomičnost (nižší náklady než u spalovaní zemního plynu). Jako jedinou nevýhodu dnes vidím malou informovanost konečných zákazníků o způsobech a možnostech distribuce paliva a s tím související obavu, že tento druh paliva neseženou v potřebnou dobu v blízkosti svého bydliště. Jaký další technologický pokrok ve vytápění nás čeká? Myslím, že zodpovědět tuto otázku je velice těžké. Zajisté v budoucnu bude možné využívat takové zdroje tepla, o kterých dnes můžeme jen snít. Dle mého názoru je nutné se při hledání zdrojů zaměřit na obnovitelné zdroje, které nám poskytuje naše okolí a tyto zdroje používat s maximální účinností. Čím vy sám doma/u vás ve firmě topíte? Samozřejmě jako výrobci kotlů na peletky a i já jako představitel firmy používáme naše peletkové kotle k plné spokojenosti. Konkrétně ve firmě OPOP topíme třemi kaskádovými kotelnami na peletky složenými z kotlů typu WOODY 60 a 80 kw o celkovém výkonu přes 400Kw.


osobnosti klastru PONAST: Ctirad Bryol Jak vidíte budoucnost tohoto odvětví? Optimisticky. Bohužel, mnohdy tento optimismus brzdí absence energetické politiky v mnoha zemích, především tzv. východního bloku, Českou republiku nevyjímaje. Přesto si myslím, že zdravý rozum, v kombinaci s využitím domácích zdrojů obnovitelné energie, zvítězí.

Ing. Ctirad Bryol, ředitel Na co se specializuje vaše firma a které výrobky se vám daří nejlépe prodávat? Specializujeme se dlouhodobě pouze na kotle na pelety, respektiva granulovaná paliva a také na široké příslušenství kotlů na pelety - sila, zásobníky, podavače a podobně. Úspěšnost konkrétního typu výrobku závisí na mnoha okolnostech. Aktuální dotační politice, oblíbenosti různých druhů paliv, místních zvyklostech a dispozičních řešení nemovitostí, měnících se technologiích stavby domů, požadovaném stupni komfortu. Největší objem však připadá na kategorii 15 - 25 kW.

Jaký další technologický pokrok ve vytápění nás čeká? Čeká nás pokrok určitě zcele zásadní, neboť nejsou ani zdaleka vyčerpány všechny technické a technologické možnosti. Konkrétní informace tohoto typu bych ale nechal bez komentáře, především pro rozvoj našeho podnikání.

Co si slibujete od svého členství v Klastru Česká peleta? Byl bych rád, aby si Klastr v naší zemi vybudoval postavení srovnatelné s podobnými institucemi v Rakousku či Německu a napomohl tak rozvoji tohoto typu vytápění v ČR. Předpokládám, že veřejnost také přijme lépe společné aktivity firem, které se v sortimentu ve značné části doplňují a přinášejí tak zákazníkovi širší nabídku „pod jednou značkou“. A ve vztahu k tvorbě legislativy, která jen pomalu reaguje na nové trendy ve vytápění, také silnější vyjednávací pozici. Co považujete za největší výhodu topení peletami? Kde naopak vidíte jejich nevýhody? Možnost využití domácí suroviny v kombinaci s řízeným způsobem spalování s minimem škodlivých emisí. Nevýhodou je samozřejmě nutnost skladování a manipulace s peletami. Tuto nevýhodu lze ovšem eliminovat technickými prostředky, což se pochopitelně děje ve stále vyšší míře.

Čím vy sám doma/u vás ve firmě topíte? V našem domě topí a ohřev teplé vody zajišťuje samozřejmě automatický kotel na pelety. Ve firmě kombinujeme vytápění peletami v několika kotlích se solárním ohřevem vody a historicky přetrvávajícím systémem CZT.

Co vás vedlo k rozhodnutí podnikat s kotli na biomasu? V automatických kotlích se prolínají 2 obory strojírenství a elektrotechnika - obory, kterými se firma PONAST od svého založení zabývala, byť výrobky a služby směřovaly do jiné oblasti. Od kdy jste s touto výrobou začali? První kotlová tělesa a komponenty jsme vyrobili v roce 2001, kompletní kotel spatřil světlo světa v r. 2002. Do kterých zemí vyvážíte svoje kotle a na kterém trhu jste nejúspěšnější? V současné době působíme ve 14 evropských zemích. Úspěšnost na jednotlivých trzích souvisí z velké části s dotační politikou konkrétní země. Ta obvykle motivuje uživatele k zamyšlení nad využitím obnovitelných zdrojů energie a následně i třeba k pořízení kotle na pelety, mnohdy v kombinaci s jiným zdrojem. K dlouhodobě úspěšným trhům patří Španělsko a Irsko. 11


osobnosti

...nechat si přistavě t s il o s p o d klastru u k o a f l a a h n a d i c í až ke kotli, toamvuačem do kotle a zpevnit příjezd provičku cisternu, aby mi pelety teda řikám uhodit Řebíček na hla

Česká logistika a rakousko-moravská produkce:

Kdo vám pelety opravdu kvalitně vyrobí a bezpečně složí až ke kotli?

Vedle představitelů výrobců kotlů sdružuje Klastr Česká peleta i firmy, které pelety i další dřevěné palivo produkují nebo je efektivně dováží - nejlépe přímo do zákazníkovy kotelny. Ten tak přestává vidět rozdíly v pohodlnosti topení, kupříkladu na plyn, oproti automatizovanému provozu na pelety. Právě spolupráce více typů firem přináší servis, díky kterému v posledních letech i domácí zákazníci ve stále větším počtu ztrácejí strach topit surovinami, kterými vždy přirozeně topili naši předci. Proto jsme požádali o rozhovor i hlavního dovozce pelet do českých domácností a zástupkyni jedné z nejprestižnějších evropských značek, která začala před čtyřmi lety vyrábět pelety také na pomezí Moravy a Slezska v Paskově.

CDP: Marek Řebíček

Na co se specializuje vaše firma a které výrobky se vám daří nejlépe prodávat? Jsme lídrem v prodeji dřevěných pelet, jako jediní je celoročně rozvážíme cisternami a soupravami s terénními manipulátory na každou adresu v ČR, v některých případech i na Slovensko. Proč jste se rozhodli stát členy Klastru Česká peleta? Cítili jsme vakuum a negativní energii, která dopadla na tento obor po zpackaném dotačním programu Zelená úsporám. Chtěli jsme lidem společně sdělit, že topení dřevem je nejenom ekonomicky výhodné, ale i „cool“.

Marek Řebíček, ředitel

Co považujete za váš největší podnikatelský úspěch?

Dosáhli jsme díky dobré logistice schopnosti obsloužit za jednotnou cenu paliv celou ČR. Tím jsme se stali partnerem pro topenáře a výrobce kotlů. Co vás ve vašem oboru nejvíce trápí? Nefunkční výběrová řízení ve státní správě na dodávky paliv a turbulence v dřevozpracujícím průmyslu. Nejflagrantnějším příkladem je obecně známý způsob hospodaření podniku Lesy ČR. Jaké hodnoty vyznáváte v rámci vašeho podnikání? Vynikající až osobní vztahy se zákazníkem, poctivost v jednání, dodržování dohod a samozřejmě žádná korupce.

MAYR-MELNHOF: Marie Wagnerová Na co se specializuje vaše firma a které výrobky se vám daří nejlépe prodávat? Vedle výroby pelet pod značkou Royal Pellets se specializujeme na výrobu smrkového řeziva, v tom jsme jedni z největších v Evropě. Jedna z divizí holdingu se navíc zaměřuje na lepené hranoly BSH a panely BSP pro dřevěné stavby a konstrukce. Hlavní sídlo holdingu Mayr-Melnhof se nachází v městě Leoben v Rakousku, kde firma působí již od roku 1850. Odkdy se MM zabývá výrobou pelet? V rámci České republiky od roku 2007. Proč jste se jako rakouská firma rozhodli stát členy Klastru Česká peleta? Snaha o založení klastru byla z naší strany od počátku našeho působení v ČR jako forma podpory tohoto unikátního paliva. V Rakousku jsme členy rakouské organizace Pro Pellets. V západní Evropě 12

je běžné, že se firmy spojují a spolupracují takovým způsobem, aby přinesly službu co nejblíže zákazníkovi a zjednodušily mu orientaci v produktech. Co považujete za největší výhodu při topení peletami? Nezávislost na energetických gigantech, návrat k standardnímu vytápění ze dřeva, jak tomu bylo v českých zemích zvykem. Přirozené bylo topit tím, co dalo okolí. Pelety jsou jen komfortnější forma, dostupná pro všechny. Co vás ve vašem oboru produkce pelet nejvíce trápí? Stále vysoký podíl exportu na západní trhy Evropy, spotřeba v ČR je zatím velmi nízká v porovnání s Rakouskem, Německem či Švédskem. Pelety jsou považovány spíše za alternativu než za standard, jako je tomu v jiných zemích Evropy. Naším dlouhodobým cílem je umístění maximálního množství pelet v České republice a na Slovensku.

Ing. Marie Wagnerová, jednatelka Mayr-Melnhof Pellets Paskov s.r.o. a Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. Jaké hodnoty vyznáváte v rámci vašeho podnikání? Hlásíme se k trvale udržitelnému rozvoji, zejména s pomocí hospodárnosti, ochrany životního prostředí a zodpovědnosti vůči společnosti.


analyza trhu

Sledujte ceny pelet a dalších dřevěných paliv Pro ty, kdo se zajímají o vývoj cenové hladiny paliv z biomasy, jsme připravili údaje vycházející z aktuální zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu z června 2011. Z tabulky a grafu vidíte, jak se měnily ceny dřevěných pelet, briket a palivového dříví v uplynulých pěti letech. I když jsou pelety nejdražší z těchto paliv, díky své výhřevnosti v případě spalování v kterémkoli ze speciálních kotlů na pelety představují nejekonomičtější způsob vytápění. Hodně ušetříte také ve velkých objektech jako jsou školy, kancelářské nebo administrativní budovy. Rovněž topení dřevěnými briketami se v našich podmínkách při použití vhodných kotlů bohatě vyplácí. Pokud si chcete přesněji spočítat, jaký dopad má na vaši peněženku topení různými druhy fosilních a dřevěných paliv, doporučujeme vám navštívit náš web www.ceska-peleta.cz a využít speciální kalkulačku. Ta vám dá jednoduchou odpověď na to, čím se vyplatí topit v závislosti na energetické potřebě vašeho domu. Na webu také průběžně aktualizujeme ceny paliv a pravidelně publikujeme novinky z oblasti vytápění dřevěnými palivy.

Vývoj cen paliv z biomasy pro domácnosti rok

2006

2007

2008

2009

Nezapomeňte také, že od 1. ledna 2012 dojde ke zvýšení DPH u dřevěných paliv o 4,5%. Rozhodně se tak vyplatí nakoupit si pelety, dřevěné brikety nebo palivové dříví ještě před koncem roku. 2010

2011

dřevěné brikety

dřevěné pelety

palivové dřevo

Kč/t

Kč/t

Kč/t

I

4327

4931

1910

II

4633

5162

2008

kvartál

III

5023

5970

2237

IV

6364

6930

2272

I

5243

5757

2317

II

4299

4779

2236

III

4320

4369

2361

IV

4207

4066

2273

I

3357

3942

1781

II

2934

4005

1928

III

3155

3580

2049

IV

3799

4371

2218

I

4509

5289

2143

II

4298

4828

1813

III

4826

4884

1920

IV

5064

5085

2175

I

5013

5217

2145

II

4257

4943

1822

III

4470

4988

2119

IV

4778

5184

2335

I

4517

5341

2284

5 000

kvů d dvěma rokama e ř e p j c i s s m . . . e . i . . l m y i b ř t e š u e s a z á h c cha Chorvatsku o tejden míň, automatickýho kotle v acet... ale už se to začíná vr

u li nákup 1 500 13


analyza trhu

Vývoj prodeje kotlů do domácností Kotle na biomasu pro užití v domácnostech hrají na českém trhu dlouhodobě svojí nezastupitelnou úlohu. Jako se od sebe odlišují paliva na bázi biomasy, tak existují rozdíly v konstrukci a pojetí spalovacích zařízení. Pro základní rozdělení byly stanoveny 3 kategorie, které je možno rozlišit jako: m kotlíčky na pelety... no a pak beru naoje srdce maj jedině zplynovací kotle na dřevo a brikety z biomasy, na dřevěný brikety, těma totiž topí Karel, co jsem s nim milost už jedině ty automatické kotle na pelety a sypká ekopaliva, měla ještě za totáče krbová kamna a krbové vložky. vááášn

ivější románek...

Následující tabulky přinášejí podrobnější přehled o prodejích kotlů na biomasu pro domácnosti v ČR a porovnání s ostatními prodeji kotlů do výkonu 50 kW. Data o prodejích byla shromážděna z informačních zdrojů a od členů CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu, Klastru Česká peleta a serveru www.tzb-info.cz.

na uhlí, zemní plyn a topný olej vykazují za šetřené období sestupnou tendenci. Jedinými druhy kotlů s narůstajícími objemy prodejů jsou pouze kotle na biomasu. Pokud se podíváme na kotle na biomasu blíže, rostoucí prodeje lze pozorovat u krbových kamen, krbových vložek, které jsou v tomto porovnání dominantní, a také u automatických kotlů na pelety, jejich prodeje se od roku 2005 zvedly více než 7x. U zplynovacích kotlů na dřevo a brikety z biomasy došlo k výraznějšímu poklesu prodejů mezi lety 2008 a 2009 a současný stav prodejů je na úrovni roku 2005.

U kotlů na biomasu roste prodej nejvíce Z vývoje prodejnosti kotlů v posledních letech lze konstatovat, že poměrně stabilní meziroční prodeje mají pouze elektrokotle. Prodeje kotlů

V tomto výčtu je třeba zdůraznit, že kotle na biomasu mohou jako jediné vykázat navzdory celkovému poklesu prodejů na trhu tepelných zdrojů rostoucí trend.

mnohdy se jedná o zajímavé designové prvky. Bývají také nazývány interiérovými kotli na biomasu. Vhodnými palivy jsou dřevěná polena a dřevěné brikety.

Vývoj prodejů kotlů na biomasu v ČR

Zplynovací kotle na dřevo a brikety z biomasy zahrnují tepelné zdroje pro vytápění rodinných domů, zpravidla umístěné ve sklepních prostorách, kde bývají nejčastějšími palivy dřevěná polena nebo brikety vyrobené z biomasy a ojediněle také dřevní štěpka. Automatické kotle na pelety a sypká ekopaliva jsou plně automatické tepelné zdroje pro vytápění rodinných domů, zpravidla umístěné ve sklepních prostorách, kde bývají nejčastějšími palivy dřevní pelety. V některých automatických kotlích lze rovněž topit agropeletami, dřevní štěpkou nebo zrním. Krbová kamna a krbové vložky jsou tepelnými zdroji umístěnými v obytných místnostech, 14

Druh kotle / rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

zplynovací kotle na dřevo a brikety z biomasy

4 523

6 375

6 677

7 499

4 198

4 351

automatické kotle na pelety a sypká ekopaliva

408

652

809

1 132

2 536

3 580

krbová kamna a krbové vložky

16 641

14 953

14 121

20 103

20 089

21 181

Celkem

21 572

21 980

21 607

28 734

26 823

29 112

Vývoj prodejů kotlů do domácností v ČR Druh kotle / rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

kotle na uhlí

34 968

42 524

32 506

33 502

33 587

31 531

kotle na biomasu

21 572

21 980

21 607

28 734

26 823

29 112

kotle na plyn a topný olej

45 727

41 908

39 083

32 488

29 204

31 748

elektrokotle

10 207

11 896

12 939

13 973

13 554

11 218

Celkem

112 474

118 308

106 135

108 697

103 168

103 609


KATALOG ČLENŮ KLASTRU ČESKÁ PELETA


Jaroslav Cankař a syn ATMOS ADRESA Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487 294 21 Bělá pod Bezdězem IČ: 11303344 DIČ: CZ450918088 KONTAKT informace, prodej a servis Tel: 326 701 404, 326 701 414 Fax: 326701492 e-mail: prodej@atmos.eu

WEB http://www.atmos.cz

„Atmos je rodinná česká firma a v současnosti jeden z největších evropských výrobců kotlů na tuhá paliva. Snažíme se vždy být v popředí co se týče kvality, funkčnosti a ceny, která je chápána jako humánní. Proto máme velmi aktivní vývoj výrobků a kontrolu kvality. Tím získá více lidí přístup k ekologickému, levnému a pohodlnému topení.“ Jaroslav Cankař Ing. Petr Cankař, technický ředitel

Rodinná firma byla založena v roce 1935 a navzdory všem nepříznivým režimům byla schopna si udržet přední místo ve vývoji a od roku 1991 ve výrobě kotlů na pevná paliva. Vyrábí především zplynovací kotle na dřevo, uhlí a dřevo, dřevěné brikety a automatické kotle na pelety. Firma exportuje více než 80% své produkce do zahraničí, především do Německa, Rumunska, Itálie, Francie, Švédska, Rakouska, Polska, Ruska, Bulharska, Dánska, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Běloruska atd. Cílem firmy ATMOS je být jedním z nejlepších výrobců kotlů v Evropě. Být firmou, které záleží na své tradici, zkušenostech a značce ATMOS.

Naši nabídku naleznete na stranách 37 - 39.

Sídlo firmy ATMOS - Bělá pod Bezdězem

16 kotle na biomasu


BENEKOVterm s.r.o. ADRESA BENEKOVterm s.r.o. Masarykova 402 793 12 Horní Benešov IČ: 258 39 811 DIČ: CZ258 39 811 KONTAKT Ludmila Maderová manažerka odbytu Tel.: +420 595 177 801 Fax: +420 554 748 009 GSM: +420 724 219 144 E-mail: prodej.kotlu@benekov.com

WEB http://www.benekov.com

„Patříme mezi špičkové evropské výrobce kotlů na biomasu. Největší důraz klademe na flexibilitu a přizpůsobování produktů zákazníkům, vývoj nových technologií a špičkový servis jak pro distributory, tak pro konečné zákazníky.“ Leopold Benda, ředitel obchodně-ekonomického úseku

Automatické kotle na pelety BENEKOV R a CosmoTHERM G AZ představují nejlépe vybavené automatické kotle na pelety vyráběné v ČR. Poskytujeme vše potřebné, co se týče kotlů – poradenskou činnost, prodej, montáž i servis. České kotle firmy BENEKOV jsou exportovány do 23 evropských zemí, vývozní teritoria sahají od Velké Británie až do Ruska. Kotle jsou využívány pro vytápění rodinných domů, škol, firem a jiných podobných objektů. Velkou část našich investic tvoří vývoj. Již od roku 1998 spolupracujeme s významnými výzkumnými centry a univerzitami v celé Evropě.

Naši nabídku naleznete na stranách 49 - 50.

kotle na biomasu 17


ESEL TECHNOLOGIES, s.r.o. ADRESA ESEL TECHNOLOGIES, s.r.o. Kutnohorská 678 Kostelec nad Černými lesy 281 63 IČ: 274 22 534 DIČ: CZ274 22 534 KONTAKT Libor Směja jednatel Tel.: +420 321 770 400 E-mail: smeja@esel.cz

WEB http://www.estech.cz

18 kotle na biomasu

„Naší prioritou je zanechat určité dědictví, o kterém bude s odstupem času možné tvrdit, že zlepšilo život současným i následujícím generacím.“ Libor Směja, jednatel

Společnost ESEL TECHNOLOGIES s.r.o., člen skupiny ESEL se zaměřuje na prodej a instalaci automatických kotelen, solárních panelů a komínů a jejich následný záruční i pozáruční servis. V současnosti Vám dodáme a namontujeme automatický kotel od šesti výrobců automatických kotlů. Jedná se o kotle GUNTAMATIC, BINDER, BENEKOV, LICOTHERM, PONAST a VERNER. Tyto kotle mohou být na uhlí, dřevo, pelety, štěpku a obilí. Jsme schopni uspokojit Vaše požadavky na výrobu tepla (popř. i páry) ve výkonech od 2 kW do 10 000 kW. Naše kotelny najdete např. v rodinných a bytových domech, komerčních objektech, hotelích a penziónech, školách a školkách. Na přání Vám dodáme i kontejnerovou kotelnu až do výkonu 1200 kW. Sortiment námi prodávných výrobků naleznete na e-shopu www.vseprokotelny.cz. Společnost ESEL FUEL DISTRIBUTOR s.r.o. taktéž ze Skupiny ESEL se zabývá distribucí paliv, především kvalitních dřevěných pelet. Touto činností zajišťuje svým zákazníkům dlouhodobé dodávky paliva pro jejich kotelny.

Naši nabídku naleznete na straně 51.


LATOP s.r.o. ADRESA Latop s.r.o. U Čápova dvora 2762 390 05 Tábor IČ: 45022747 DIČ: CZ45022747 KONTAKT Jindřich Lachout jednatel E-mail: info@latop.cz

WEB http://www.latop.cz

„Firma Latop se specializuje na vytápění dřevěnými peletami již od roku 2002. Věříme v budoucnost pelet a proto jsme investovali do výrobní linky dřevěných pelet. Nabízíme Vám kompletní služby - projekt, montáž, servis a dodávku pelet.“ Jindřich Lachout, jednatel

Vyrábíme dřevěné pelety o průměru 6 mm. Pelety vyrábíme ze smrkových pilin bez kůry a bez přísad. Naše pelety zanechávají po spálení velmi nízký podíl popela. Naopak nabízejí vysokou výhřevnost. V České republice zastupujeme rakouskou firmu Ökofen, evropského specialistu a průkopníka mezi společnostmi zabývajícími se výrobou kotlů na pelety. Kromě kotlů instalujeme také krbová horkovzdušná nebo teplovodní kamna. Snažíme se vyjít vstříc také zákazníkům, kteří nedispnují finanční hotovostí. Proto oskytujeme prodej našeho zboží také na splátky.

Naši nabídku naleznete na straně 52.

kotle na biomasu, pelety a ekopaliva

19


LING Krnov s.r.o. ADRESA LING Krnov s.r.o. nám. Osvobození 2057/8 794 01 Krnov IČ: 26834359 DIČ: CZ26834359 KONTAKT Ing. Zdeněk Lyčka Tel.: 775 617 070 E-mail: ling.krnov@centrum.cz

WEB http://www.ling.cz

20 kotle na biomasu

„Vidíme velkou budoucnost v peletách z biomasy, jako alternativnímu pevnému palivu pro malé zdroje. Proto se již od roku 1997 věnujeme vývoji a výrobě technologií pro spalování, skladování a transport pelet v domovních kotelnách.“ Zdeněk Lyčka, ředitel

Nosným programem firmy je výroba univerzálních retortových hořáků na tuhá paliva LING, které do svých sériově varáběných peletových kotlů montují přední čeští výrobci. Vyrábíme mimo jiné pneumatické podavače pelet pro peletové kotle, textilní zásobníky na pelety. Věnujeme se optimalizačnímu měření emisí v malých domovních kotelnách. Dále se zabýváme velkoobchodním prodejem topenářské techniky a optimalizačním měřením emisí z kotlů o výkonech do 300 kW. Nabízíme rovněž přestavbu litinových kotlů na komfortní kotel s retortním hořákem a automatickým provozem.


OPOP spol. s r. o. ADRESA OPOP spol. s r. o Zašovská 750 Valašské Meziříčí, 757 01 IČ: 476 74 105 DIČ: CZ 476 74 105 KONTAKT Ing. Michal Dostál výkonný ředitel tel: 571 611 250 E-mail: dostal@opop.cz, sales@opop.cz

WEB http://www.opop.cz/

„Firma OPOP vznikla privatizací v roce 1994 jako nástupnická organizace bývalého státního podniku. Současná tvář firmy navázala na bohatou, více jak 60-ti letou tradici ve výrobě topenářské techniky a řadí se mezi přední české výrobce v tomto oboru.“ Michal Dostál, výkonný ředitel

Základ výrobního programu OPOP spol. s r.o. představuje výroba ocelových kotlů na tuhá paliva do výkonu 50 kW. V roce 1996 jsme dosáhli téměř 30-ti % podílu na trhu ČR v ocelových kotlích na tuhá paliva. Roku 1999 jsme uvedli na trh výrobek lázeňských kamen LK 100 (ohřev teplé vody na tuhá paliva) a v roce 2001 kamna na tuhá paliva LT 8 lux dle lokálního vytápění. Rok 2005 představuje počátek úspěšné spolupráce s dánskými partnery ve výrobě automatických peletkových kotlů. V roce 2008 jsme najeli na výrobu zplyňovací kotlů na dřevo a v loňském roce jsme rozšířili nabídku kotlů na tuhá paliva v litinovém provedení. Zákazníci se mohou setkat s našimi výrobky na trhu ČR, Slovensku, Francii, Řecku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Bulharsku, Maďarsku, Dánsku, Německu, Rumunsku, Rusku, Ukrajině, Bělorusku a v Mongolsku.

Naši nabídku naleznete na stranách 40 - 42.

kotle na biomasu 21


PONAST spol. s r.o. ADRESA PONAST spol. s r.o. Na Potůčkách 163 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 47678232 DIČ: CZ47678232 KONTAKT Tel: 800 700 068, 571 688 188 Fax: 571 688 115 E-mail: obchod@ponast.cz

WEB http://www.ponast.cz

22 kotle na biomasu

„Společnost Ponast již 9 let vyvíjí kotle na pelety i jejich příslušenství se záměrem maximálního komfortu a minimálních nákladů na topení. Jsme jediný specializovaný výrobce kotlů na pelety v ČR, s čímž je spojeno intenzivní úsilí vyvíjet stále lepší technologie pro vytápění peletami. Naše zařízení se vyznačují plnou automatizací, snadnou údržbou a nízkými emisemi.“ Ctirad Bryol, ředitel U automatizovaných kotlů společnosti PONAST zajišťuje obsluhu moderní řídící jednotka schopná spolupracovat s termostatem i ekvitermní regulací. Díky tomu zajišťujeme maximální komfort topení, navíc podpořený vícestupňovým systémem bezpečnosti. Číštění vyměníku kotle se zpravidla provádí jednou za týden jednoduchým pohybem kliky čištění kotle. U novějších kotlů řady KP x2 toto dokonce automaticky ovladá řídící jednotka kotle. Vynášení popela se provádí jednou za 2-3 týdny. Emisní parametry kotlů PONAST dosahují špičkových hodnot i v evropské konkurenci, splňují podmínky evropské normy ČSN EN 303-5 pro nejvyšší třídu kotlů 3. Díky tomu je možné ve 13 evropských zemích, kam naše kotle dodáváme, čerpat z různých ekologických programů na naše zařízení dotace.

Naši nabídku naleznete na stranách 43 - 45.


VERNER a.s. ADRESA VERNER a.s. Sokolská 321 549 41 Červený Kostelec IČ: 252 87 524 DIČ: CZ 252 87 524 KONTAKT Infocentrum společnosti VERNER Tel: 491 465 024 E-mail: info@verner.cz

WEB http://www.verner.cz

„Hledáme optimální řešení, která jsou především výhodná pro peněženky našich zákazníků, zároveň jsou komfortní a ekologická. Nevýhodnější z hlediska pořizovacích nákladů i cen paliv se v současnosti jeví vytápění biomasou, obzvláště dřevními peletami.“ Vladimír Verner, ředitel

Vyrábíme a dodáváme krbová kamna, interiérové kotle, kotle na kusové dřevo a automatické kotle na dřevní pelety, obilí a agropelety, které v tomto sektoru představují vytápění budoucnosti. Naše kotle zajišťují plně automatický provoz od dopravy paliva a jeho zapálení až po transport popela. Základní násypka umožňuje několikadenní provoz bez nutnosti doplňování. Kotle společnosti VERNER jsou určeny pro rodinné domy, bytové jednotky, zemědělské budovy, školy, hotely, dílny, malé provozovny a obdobné objekty. Kotle jsou vyráběny z jakostní oceli a speciální žáruvzdorné keramiky. Při konstrukci kotlů maximálně využíváme všech zkušeností pro protikorozní řešení a tím výrazně prodlužujeme životnost našich kotlů.

Naši nabídku naleznete na stranách 46 - 48.

kotle na biomasu 23


BIOMAC Ing. Černý, s.r.o. ADRESA BIOMAC Ing.Černý, s.r.o. Brníčko 1009 78391 UNIČOV IČ: 258 59 145 DIČ: CZ258 59 145 KONTAKT Ing. Zdeněk Černý jednatel Tel.: 585 053 534 Mob.: 733 577 905 E-mail: prodej@ekopaliva.com

WEB http://www.ekopaliva.com

24 pelety a ekopaliva

„Společnost BIOMAC je největším výrobcem ekologických paliv v České republice. Naše ekopaliva jsou vyráběna převážně z dřevní hmoty. Jsme řazeni mezi největší výrobce a dodavatele ekologických paliv v Evropě a za naši práci jsme získali řadu významných ocenění.“ Zdeněk Černý, jednatel

Specializujeme se na výrobu a dopravu ekopelet, ekobriket a topného dřeva. K výrobě paliva požíváme čisté suroviny bez dalších příměsí a pojiv. Aby mohla být zaručena ta nejvyšší kvalita, je výroba našich ekopaliv BIOMAC kontrolována nezávislou rakouskou institucí. Snažíme se zřizovat nová prodejní místa blíže k zákazníkům, a tak jim do budoucna zaručit rychlejší dodávky a příznivější ceny. Najdete nás ve všech krajích a v téměř každém okrese České republiky.

Naši nabídku naleznete na stranách 53 - 55.


CDP.cz s.r.o. ADRESA CDP.cz s.r.o. Kostelecká 908 19600 Praha 9 – Čakovice IČ: 264 56 885 DIČ: CZ264 56 885 KONTAKT Marek Řebíček ředitel Tel.: +420 603 574 374 E-mail: rebicek@cdp.cz

WEB http://www.cdp.cz/

„Jsme nejvetším a nejkvalifikovanějším dodavatelem dřevních pelet, briket a krbového dřeva v České republice pro rodinné domy, firmy, školy a obce. Díky investicím do moderní techniky jsme se stali specialisty na snadné uskladnění pelet přímo tam, kam si zákazník ukáže.“ Marek Řebíček, ředitel

Dodáváme pelety a brikety kdekoliv v ČR za jednotnou cenu včetne dopravy a složení přímo ke kotli. Při objednávce převyšující 7 tun pelet dokonce zaručujeme dopravu zdarma. Disponujeme vlastním logistickým centrem a rozsáhlou autodopravou efektivně nakládající u partnerů po celé republice. Jako jediní Vám jsme schopni dovézt dřevené pelety vlastní cisternou či složit paletu z auta a zavést k domu terénním manipulátorem. Jsme partnerem výrobců kotlů a topenářů díky garanci dodávek paliva, každé léto naskladníme tisíce tun dřevěných pelet a briket.

Naši nabídku naleznete na stranách 56 - 58.

pelety a ekopaliva

25


ECO-VEST, s.r.o. ADRESA ECO-VEST, s.r.o. Vestec 5 285 04 Uhlířské Janovice IČ: 270 75 044 DIČ: CZ270 75 044 KONTAKT Pavel Moc jednatel fax:+420 327 324 023 E-mail: ecovest@tiscali.cz

WEB http://www.ecovest.cz

26 pelety a ekopaliva

„Naše firma se dlouhodobě zabývá výrobou a distribucí dřevěných pelet. Pokud váháte nad tím, jaké palivo zvolit pro vytápění vašich domácností nebo provozních prostor, pelety jsou ideálním řešením z hlediska ceny, výkonu a obsluhy.“ Pavel Moc, jednatel

Dřevěné palety vyrábíme již od roku 2003. Špičkové pelety naší výroby můžete využít pro moderní a vysoce komfortní způsob vytápění nebo je můžete stejně jako podestýlku pro uložení vašich domácích mazlíčků. Pelety vyrábíme v různých velikostech o průměru 6 a 8 mm a délce do 3 cm. Nabízíme Vám jak osobní odběr přímo v našich provozovnách tak odvoz na místo, které si sami zvolíte. Jsme nositeli české i rakouské certifikace pelet.


ENVITERM a.s. ADRESA ENVITERM a.s. Chotěbořská 573 582 63 Ždírec nad Doubravou IČ: 25936336 DIČ: CZ25936336 KONTAKT Martin Holan, výrobní ředitel Tel./fax: 569 694 617 E-mail: info@enviterm.cz

„Více jak deset let úspěšně podnikáme v oblasti výroby paliva z dřevní hmoty.“ Martin Holan, výrobní ředitel

Naše pelety představují vysoce výhřevné palivo s nízkým obsahem popelovin a vody a nízkými nároky na skladovací prostory. Zároveň jsou šetrné k životnímu prostředí. Vytápění peletami ve vašich domácnostech nabízí pohodlí srovnatelné s plynovým topením. Předčí jej však z hlediska cenového komfortu. A rozdíl mezi cenou pelet a fosilními palivy bude v budoucnu dále narůstat. Kromě pelet vyrábíme také dřevní brikety vhodné do krbů, kotlů na tuhá paliva a zahradních grilů. Naše výrobky splňují nejpřísnější rakouské a německé normy.

WEB http://www.enviterm.cz

pelety a ekopaliva

27


Mayr-Melnhof Pellets Paskov s.r.o. ADRESA Mayr-Melnhof Pellets Paskov s.r.o. Staříč 544 739 43 Staříč IČ: 277 69 747 DIČ: CZ 277 69 747 KONTAKT Ing. Marie Wagnerová jednatelka E-mail: pellets.paskov@mm-holz.com

WEB http://www.mm-pellets.com http://www.mm-holz.com http://www.mm-kaufmann.com

28

pelety a ekopaliva

„S našimi peletami „Royal Pellets“ máte jistotu, že dostáváte přísně kontrolované a vysoce hodnotné palivo, které zajišťuje optimální využití vašeho topného zařízení a nejlepší výhřevnost. Zamezíte tomu, aby pelety horší kvality negativně ovlivňovaly funkceschopnost vašeho topného zařízení a zatěžovaly životní prostředí.“ Marie Wagnerová, jednatelka

Jsme členy mezinárodního holdingu, který patří mezi přední evropské špičky v oblasti zpracování dřeva. Od roku 2007 provozujeme největší a nejmodernější českou peletárnu v moravskoslezském Paskově. Nabízíme prvotřídní pelety Royal Pellets vyznačující se vysokou výhřevností a stálou kvalitou. Hlásíme se k trvale udržitelnému rozvoji ve smyslu pečlivé hospodárnosti, ochrany životního prostředí a zodpovědnosti vůči společnosti. Díky vysokému objemu výroby garantujeme jistotu dodávky pelet zákazníkovi po celý rok.

Naši nabídku naleznete na stranách 59 - 61.


CZ Biom – České sdružení pro biomasu KORESPONDENČNÍ ADRESA CZ Biom – České sdružení pro biomasu U Čtyř domů 1201/3 140 00 Praha 4 Tel.: 241 730 326 Mobil: 604 856 036 SÍDELNÍ A FAKTURAČNÍ ADRESA CZ Biom – České sdružení pro biomasu Drnovská 507 161 00 Praha 6 IČ: 61383929 DIČ: CZ61383929 KONTAKT Ing. Jan Habart, Ph.D. , předseda E-mail: habart@biom.cz WEB http://www.czbiom.cz http://www.biom.cz http://www.biopalivafrci.cz

„Na CZ Biom se můžete kdykoli obrátit pro odbornou radu, když budete chtít začít topit peletami nebo dřevěnými briketami. Stejně tak v případě, kdy se rozhodnete v těchto oborech podnikat. Díky týmu odborníků i letité znalosti trhu jsme schopni poradit ve všech oblastech vytápění či podnikání v oblasti ekopaliv.“ Jan Habart, předseda

Pro všechny občany rady pro odborníky i laiky, každý den nové informace na portálu www.biom.cz společně s experty z univerzit i firem: odborné studie, posudky, strategie i analýzy semináře a konference ve spolupráci s významnými českými i zahraničními institucemi vědecké a výzkumné projekty: nové poznatky v oblasti moderní energetiky a prosperující ekonomiky Pro naše členy sledujeme trh i legislativu v oblasti biomasy, komunikujeme se státní správou koordinujeme odborné členské sekce, kteří tvoří odbornou informační základnu pomáháme při získávání a tvorbě národních i evropských projektů a grantů poskytujeme pomoc s propagací a publikační činností našich členů v médiích

Naši nabídku naleznete na stranách 62 - 64.

poradenstvi a vyzkum 29


Česká zemědělská

univerzita v Praze ADRESA Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchdol IČ: 60460709 DIČ: CZ60460709 KONTAKT prof. Ing. Jiří Balík, CSc. rektor Tel.:+420 22438 4081 Email: balik@af.czu.cz

WEB http://www.czu.cz

30 poradenstvi a vyzkum

„Naši absolventi oceňují nejvíce dvojí charakter nasměrování univerzity. Za prvé k životodárným přírodním zdrojům, ekologii v nejširším slova smyslu a společensko-ekonomickým souvislostem vztahu člověka a přírody. A pak jedinečné prostředí založené na úzkém sepjetí pedagogické a badatelské práce, pozornosti k měnícím se potřebám praxe a respektu ke studentům. Tyto rysy rozvíjíme i nadále, jsme přece živá univerzita!“ Jiří Balík, rektor Jsme živou univerzitou Naše historie se odvíjí od roku 1906, dnes jsme třetí největší univerzitou v Praze. Klademe důraz na systematický výzkum Zejména oblasti tzv. life sciences - od fyziologie a molekulární biologie, přes životní prostředí, lesnictví či venkov až po související technologie, moderní hospodaření a management. Vzděláváme pro život Nejrůznější formy výuky, včetně rozsáhlé praxe ve školních podnicích - to vede k velmi dobrému uplatnění na trhu práce. Podporujeme vstřícnou atmosféru a mezinárodní spolupráci


Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. ADRESA Drnovská 507 161 06 Praha 6 – Ruzyně IČ: 00027006 DIČ: CZ200027006 KONTAKT Mgr. Jan Lipavský, Csc. ředitel Tel: +420 233022111 Fax: +420 233311591 E-mail: cropscience@vurv.cz

„Posláním VÚRV je částečně základní, hlavně však strategický a aplikovaný výzkum v oblasti rostlinné výroby. Z hlediska tohoto členění zaujímá své místo mezi základním výzkumem prováděným většinou na univerzitách a ústavech Akademie věd a specializovaným aplikovaným výzkumem prováděným v privátních ústavech a stanicích.“ Jan Lipavský, ředitel

Zachování a využívání přírodních zdrojů. Specializované poradenství a přenos poznatků výsledků výzkumu. Garance a koordinace uchování a využití genofondu hospodářsky využitelných rostlin. Setrvalé zemědělství a ochrana krajiny.

WEB http://www.vurv.cz

poradenstvi a vyzkum

31


Dřevošrot a.s. ADRESA Dřevošrot a.s. Žitavského 496 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ: 276 02 231 DIČ: CZ27602231 KONTAKT Ing. Michal Wantulok Tel: +420 296 384 201 Fax: +420 296 384 206 E-mail: mwantulok@drevosrot.cz

WEB http://www.drevosrot.cz

32 obchodni spolecnosti

„Dřevošrot, a.s. je společnost zabývající se výrobou biomasy a organizací celého zásobovacího řetězce biomasy pro energetické využití. Za naše čtyřleté působení jsme získali neocenitelné zkušenosti s produkcí, organizací a obchodem, které se odráží na kvalitě a množství vyprodukované biomasy.“ Michal Wantulok, člen představenstva

Získáváme biomasu z několika zdrojů. Jedná se především o těžební zbytky, větve po úklidech měst, silnic a vedení vysokého napětí. Získanou biomasu zpracováváme a prodáváme elektrárnám a teplárnám. Dřevošrot, a.s. je zakladatelem a hlavním členem Sekce výrobců dřevní biomasy při Českém sdružení pro biomasu – CZ Biom.


EUROCORP s.r.o. ADRESA Sychrov 1061 766 01 Valašské Klobouky IČ: 25545973 DIČ: CZ25545973 KONTAKT Dušan Bačo, jednatel Tel./fax: +420 577 321 500 eurocorp@eurocorp.cz

EUROCORP je soukromá společnost zabývající se převážně zahraničním obchodem. Zejména se jedná o: solné produkty produkty živočišného původu produkty rostlinného původu oleochemické produkty alternativní zdroje energie. Novinku představuje výroba a prodej dřevěných peletek. Hlavní milníky naší historie: 1998 založení společnosti 2001 založení dceřiné společnosti GLYCONA s.r.o. 2007 vstup do společnosti FVI s.r.o.

WEB http://www.eurocorp.cz

obchodni spolecnosti

33


GIP energy, a.s. ADRESA Za Poříčskou branou 12 Praha 8 186 00 IČ: 276 02 231 DIČ: CZ27602231 KONTAKT Jaroslav Dvorský předseda představenstva Tel: +420 226 539 777 Fax: +420 224 814 041 E-mail: info@gipenergy.cz

WEB http://www.gipenergy.cz

34 obchodni spolecnosti

„Jsme přesvědčeni, že změny v přístupu k výrobě a následné spotřebě energie jsou nezbytné a postupně přecházejí v realitu každodenního života. Tomuto trendu chceme být nápomocni.“ Jaroslav Dvorský, předseda představenstva

Nabízíme certifikované pelety a brikety. Zájemcům o výrobu pelet nabízíme komplexní dodávku a instalaci výrobní linky včetně projekčních prací a zaškolení personálu. Vše podstatné od výrobního potenciálu linky přes finanční stránku až po provozní a obchodní záležitosti se zákazníkem důsledně projednáme před vlastní realizací projektu.


Bioenergy Group, a.s. ADRESA A KONTAKT Ing. Tomáš Gebauer Veleslavínova 1 746 01 Opava Tel: +420 553 777 011 Fax: +420 553 777 013

Bioenergy Group a.s. nabízí služby v oblasti spolupráce na přípravě a realizaci projektů zaměřených na využívání biomasy a obnovitelných zdrojů energie k výrobě tepla a zároveň vlastní dceřinou společnost Jesenická Biopaliva spol. s r.o. zaměřující se na výrobu dřevních pelet a energetické štěpky.

WEB http://www.bioenergy.cz/

Europecon, s.r.o. ADRESA A KONTAKT Dipl. Ing. Andrej Glatz Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 Tel: +420 212 235 717 Fax: +420 226 517 436 WEB http://www.europecon.cz

Europecon, s.r.o. se zabývá distribucí surovin a výrobků souvisejících s obnovitelnými zdroji, taktéž pelet a poradenskou a konzultační činností.

obchodni spolecnosti

35


Europelet Group, a.s. ADRESA A KONTAKT Ing. Miloš Šivara Dubenec 116, P.O.BOX 65, 262 31 Milín Tel: +420 318 638 201 Fax.: +420 318 638 199

Europelet Group, a.s. vyrábí a distribuuje dřevní pelety, vlastní moderní výrobní linku s roční kapacitou 18 tisíc tun při zpracování více než 150 tisíc kubických metrů pilin a dřevní štěpky.

WEB http://www.europelet.cz

Triwetex, s.r.o. ADRESA A KONTAKT Martin Michálek Bělčická 2842 140 00 Praha 4 Tel: +420 569 622 100

36

Triwetex, s.r.o. se zabývá instalací peletových kotlů a příslušenství a je dodavatelem peletových kotlů českých výrobců a zařízení pro peletování.

pelety a ekopaliva, obchodni spolecnosti


37


38


39


40


41


42


43


AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY 44

PARAMETR Jmenovitý výkon Výkonový rozsah Spotřeba paliva Účinnost při max.výkonu Účinnost při min. výkonu Teplota spalin Požadovaný tah Doporuč.teplota topné vody Hmotnost El. příkon Připojovací napětí

kW kW kg x hod-1 % % ºC mbar ºC Kg W

PARAMETR Jmenovitý výkon Výkonový rozsah Spotřeba paliva Účinnost při max.výkonu Účinnost při min. výkonu Teplota spalin Požadovaný tah Doporuč.teplota topné vody Hmotnost El. příkon Připojovací napětí

kW kW kg x hod-1 % % ºC mbar ºC Kg W

PARAMETR Jmenovitý výkon Výkonový rozsah Spotřeba paliva Účinnost při max.výkonu Účinnost při min. výkonu Teplota spalin Požadovaný tah Doporuč.teplota topné vody Hmotnost El. příkon Připojovací napětí

kW kW kg x hod-1 % % ºC mbar ºC Kg W

MOŽNOSTI KONFIGURACE Automatické zapalovaní Poloautomatické čištění výměníku Automatické čištění výměníku Automatické vynášení popela Ekvitermní regulace Modulace Komunikace SMS Komunikace internet Grafický display Odtahový ventilátor Řízení více topných okruhů

KP10/10E 14,9 4,5-14,9 ~1,25-3,7 88 85 155-207

KP11/11E KP12/12E 17 19 5,0-17 5,0-19 ~1,3-4 ~1,3-4 92 92 91 91 108-158 108-158 0,1-0,2 60-80 210 255 310 180 230VAC ± 10%, 50Hz ± 2Hz

КР20/20Е 25 7,5-25 1,61-6,25 88 85 150-205

КР21/21Е КР22/22Е 29 29 8,29 8,5-29 2-6,8 2-6,8 92 91,2 91 91 108-159 94-150 0,1-0,2 60-80 270 335 370 180 180 210 230VAC ± 10%, 50Hz ± 2Hz

КР50/50Е 48 13+48 3,9-12,9 91 90 90-155

КР51/51Е КР62/62Е 45,2 62 13,5-45,2 18-62 4,0-12,0 3,9-13,8 91 90,6 90 90 139-183 94-140 0,2-0,3 60-80 490 495 620 210 210 210 230VAC ± 10%, 50Hz ± 2Hz

ŘADA KPx0

ŘADA KPx1

ŘADA KPx2

5 stupňů

5 stupňů

10 stupňů

         

 STANDARD  VOLITELNÉ  NENÍ MOŽNÉ

PONAST spol. s r.o., Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: 800 700 068, 571 688 188, fax: 571 688 115 E-mail: obchod@ponast.cz, www.ponast.cz

         

         


Velkokapacitní pevné silo

různé způsoby dopravy paliva do denního zásobníku pneumatická nebo žlabová doprava paliva za vzdálenějšího skladu paliva výroba a dodávky kompletního příslušenství montážní a servisní síť partnerů v ČR a Evropě Více informací na www.ponast.cz nebo tel. zdarma 800 700 068. PONAST spol. s r.o., Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: 800 700 068, 571 688 188, fax: 571 688 115 E-mail: obchod@ponast.cz, www.ponast.cz

AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY

Velkokapacitní látkové silo

45


46


47


48


49


50


SYNCHRO - KOTEL NA KUSOVÉ DŘEVO

51


Firma Latop byla založena v roce 1992 Jindřichem a Hanou Lachoutovými. Za dobu působnosti na českém trhu jsme vybudovali velkoobchodní sklady v Táboře, Českých Budějovicích a v Pelhřimově. V Táboře je také maloobchodní prodejna se vzorkovnou na kamna, kotle a koupelny. V Chotovinách u Tábora jsme postavili výrobní závod na dřevěné pelety. Výrobnu pelet jsme se rozhodli postavit, abychom zákazníkům nabídli kompletní služby. Naše pelety jsou zákazníky vyhledávané a těší se dobré pověsti. Mají velmi vysokou výhřevnost a velmi nízké procento popela. Proto zákazníci spotřebují méně pelet - ušetří a nemusí často vynášet popel. Ve spolupráci s naší montážní firmou Vám nabízíme

navržení vhodného kotle na pelety – tuzemské i zahraniční projekt zdarma položkový rozpočet montáž kotle, uvedení do provozu a zaškolení záruční a pozáruční servis splátkový prodej pelety se slevou

V České republice zastupujeme rakouské kotle Ökofen, které Vám poskytují nadstandardní komfort při spalování pelet. Výhody kotlů Ökofen

řízení kotle přes internet dotykový displej senzor hlídající teplotu plamene automatické čistící zařízení výměníku automatické zapalování žhavící tyčinkou automatické odpopelnění terciární spalování spalovací komora z ušlechtilé oceli snadný přístup pro čištění a údržbu kotle integrované zařízení na zvýšení teploty vratné otopné vody tkaninové zásobníky výkony kotlů od 2 do 224 kW

Více informací získáte na www.latop.cz nebo nám napište na info@latop.cz. 52


53


54


55


VĚTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ PELET I KOMFORTU

Jak to vidí majitel Marek Řebíček: „V naší práci, která vypadá na první pohled hodně technicky, nám jde o to dobře posloužit lidem. Jinak by nás nebavila. Chceme být šampionem v dopravě přírodních surovin pro pohodlné vytápění nebo další specifické účely. Nikdy nám nestačilo pelety a dřevěné brikety dovézt pouze před dům našich zákazníků. Naše ambice byly vždy vyšší. Díky investicím do moderní techniky jsme se stali specialisty na její snadné uskladnění přímo tam, kam si zákazník ukáže. Ať už ten, komu můžeme pelety nafoukat přímo z cisterny nebo ten, komu dřevěné palivo složíme na paletách do kotelny za pomoci šikovných vozíků nebo jeřábu.“

56

Prodej a distribuci nejkvalitenějších dřevěných paliv na trhu z naší strany nastartoval nedostatek dopravních kapacit výrobců pelet. Lidé, kteří chtěli topit na pelety moderně a komfortně, nemohli svůj sen realizovat. Dřevěné pelety si museli ze začátku sami často nepohodlně dovážet po malých dávkách a pracně skládat. Podobně to bylo s dřevěnými briketami. Po zakoupení první dodávky jsme postupně začali zvyšovat naší přepravní kapacitu a realizovat myšlenku co nejjednoduššího objednávání pelet přes internet. Pohodlná doprava velkých nákladů Naši zákazníci si navykli na snadné objednávání a svižné dovážení specifických přírodních produktů, které je potřeba přivážet ve větším než malém množství. Ať již se jedná o dřevěná paliva nebo nově i takové „Lidé topící dřevěnými pelesuroviny pro úpravu a vybavení tami a briketami se díky CDP zahrady, s nimiž se hůře manipupřestali namáhat a ztratili luje. strach z nedostatku pohodlí při dovozu pelet.“

Zlepšování a rozvoj služeb Každý rok zvyšujeme efektivitu našich služeb. Aktivně získáváme zpětnou vazbu od zákazníků, zlepšujeme informační systém a rozšiřujeme náš dopravních park. Umíme tak do 7 pracovních dnů dovézt jakoukoli zásilku na určené místo v České republice i některých oblastí Slovenska či Německa a pomoci našim zákazníkům topit nezávisle, pohodlně a bez obav z výpadků dodávek. Náš rozvíjející se vozový park s netradičním sortimentem představuje několikrát do roka zpestření ve stovkách obcí a měst, kam se naši řidiči pravidelně vracejí.


Doprava přímo ke kotli Naše dopravní služba stojí na prvotřídní manipulační technice, která šetří čas i peníze. Opravdu se snažíme o to, aby Vaše topení i realizace zahradních projektů byly maximálně komfortní. Skládáme pelety a další dřevěná paliva buďto přímo „ke kotli“ manipulačním vozíkem, za pomoci jeřábu nebo je nafoukáme hadicí z cisterny. Šetříme čas i peníze Snažíme se dovážet větší množství požadovaných surovin tam, kam si zákazník toužící po komfortním topení ukáže. A to za stejnou cenu, jakou naleznete u malých množství těchto produktů v obchodech. Ať již si je nakoupíte v menších obchodech či hypermarketech, musíte si je sami převážet k autu, nakládát, postupně dovážet a vykládat.

Doprava od 7 tun pelet a dřevěných briket zdarma Paliva i zahradnické substráty podle přání každého z našich zákazníků vozíme do těch nejzapadlejších vesnic v celé republice. Když si u nás objednáte 4–6 tun pelet nebo dřevěných briket, činí pro Vás cena dopravy 500 Kč. Objednávky nad 7 tun jsou pak dováženy zdarma. Garance dovozu všech produktů se zahrnutou dopravou v ceně znamená, že Vás konečný účet nemůže nepříjemně překvapit.

Komfortní topení díky mechanice Zboží k vám domů přiveze kvalifikovaný řidič, který je vybaven nadstandardní manipulační technikou. To znamená, že pelety nebo brikety nebudete ručně skládat. Řidič bezpečně složí pelety tam, kam potřebujete. Volně ložené pelety je možné nafoukat do sklepa nebo na jiné místo uskladnění. Jistota rozsáhlé autodopravy a logistických center Díky zázemí našeho vozového parku jsme schopni uspokojit požadavky na dopravu. Na českých silnicích neustále pendlují variabilní soupravy CDP, včetně „Po objednání první cisterny přídavné mechaniky. CDP foukající pelety přímo Právě díky ní vám z hadice do vymezeného prossložíme vše přímo toru u automatizovaného kotle ke kotli. Logissi stovky českých občanů začali tiku máme zajištěnu od roku 2008 při topení peledíky účinnému tami dopřávat stejný luxus jako informačnímu Němci, Rakušani či Švédové.“ systému i našim centrům v Praze

57


Novinky v CDP v roce 2011 Nejen dřevěná paliva, ale i velké náklady pro zahradní projekty V CDP neustále inovujeme. Od tohoto roku dovážíme vedle dřevěného paliva také zahradnické substráty, rašelinu, písek, mulčovací kůru či obilí a opět je zákazníkům skládáme na vybraná místa na zahradách, v domech i zahradnictvích.

Reprezentativní sídlo a centrum pro osobní kontakt se zákazníky Přesunuli jsme se rovněž do nového sídla v pražských Čakovicích, kde si můžete zakoupit a vyzkoušet menší vzorky, které vápětí dovážíme ve větším než malém množství. Značka CDP jako „Comfort Delivery for People“ Prošli jsme také významnou změnou našeho vizuálního i komunikačního stylu. Naše nová barva i značka je příslibem pro zákazníky, že jsme tu především pro ně a že dřevěná paliva či zahradní substráty jim dovezeme a pohodlně složíme tam, kam si ukáží. V novém hávu již uvidíte od září naší novou cisternu na pelety, starší nákladní techniku zatím ponecháváme ve starých barvách.

„Naše záliba v řízení opravdu velkých aut a další manipulační techniky přirozeně propojila české zákazníky s výrobci pelet i kotlů.“

Web a e-shop, kde rychle najdete, co potřebujete Nový web www.cdp.cz obsahuje moderní a přehledný e-shop. V současnosti tomu opravdu může být tak, že několika kliknutími myší si objednáte palivo na našem webu - vaše babička nám otevře bránu u vašeho domu - náš člověk obsluhující auto a techniku vám ho naskládá tam, kam babička ukáže a vy jen přijedete domů z práce a vidíte, jak si váš automatizovaný kotel nabírá pelety a topí, jak potřebuje.

www.cdp.cz

A nezapomeňte - od 1. ledna 2012 dojde ke zvýšení DPH u dřevěných paliv o 4,5%. Proto doporučujeme si objednat dostatek dřevěného paliva ještě před koncem roku.

58


59


60


61


Jsme nevládní nezisková a profesní organizace, jejímž hlavním a základním cílem je podpora rozvoje a propagace využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.

Činnost naší asociace se skládá z pěti odborných sekcí: • Fytoenergetika (výroba elektřiny a tepla) • Bioplyn • Kapalná biopaliva • Výrobci dřevní biomasy • Bioodpady a kompostárenství Sdružujeme velké množství specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využívání biomasy. Svou činností navazujeme na evropskou asociaci pro biomasu AEBIOM. Současně jsme členem Evropské kompostárenské sítě ECN, která sdružuje odborníky nakládající s biologicky rozložitelnými odpady v celé Evropě a Světové asociace pro biomasu WBA.

Co děláme? Pro všechny občany • rady pro odborníky i laiky, každý den nové informace na hojně navštěvovaném portálu www.biom.cz i ve zpravodaji BIOM • společně s experty z univerzit i firem: odborné studie, posudky, strategie i analýzy • semináře a konference ve spolupráci s významnými českými i zahraničními institucemi • vědecké a výzkumné projekty: nové poznatky v oblasti moderní energetiky a prosperující ekonomiky Pro naše členy • sledujeme trh i legislativu v oblasti biomasy, komunikujeme se státní správou • koordinujeme odborné členské sekce, kteří tvoří odbornou informační základnu • pomáháme při získávání a tvorbě národních a evropských projektů a grantů • poskytujeme pomoc s propagací a publikační činností našich členů v médiích

Informování a osvěta – základ práce CZ Biom Propagace a poskytování informací jsou jedny ze základních funkcí našeho sdružení. Vydáváme čtvrtletník BIOM, ve kterém publikujeme velké množství zpráv, článků a prací zabývající se tematikou biomasy. Zároveň zde publikujeme informace o činnosti naší organizace. Dále provozujeme dvě informační webové stránky www.czbiom.cz, www. biom.cz a jeden web zabývající se propagací biopaliv www.biopalivafrci.cz. V rámci České republiky tak nabízíme nejobsáhlejší soubor informací z oblasti biomasy a bioodpadů. • www.czbiom.cz je webovou stránkou naší organizace, na které je možné najít informace o naší činnosti, tiskové zprávy, chystané akce a seznam našich členů. • www.biom.cz je rozsáhlý informační portál s odbornými články, elektronickými publikacemi a on-line nástroji zabývajícími se tematikou biomasy a bioodpadů. • www.biopalivafrci.cz je webová stránka informující o kampani na podporu vysokoprocentních kapalných biopaliv s názvem “Biopaliva frčí“. 62


Projekty CZ Biom CZ Biom je nositelem řady evropských i národních projektů v oblasti výroby, zpracování a využití biomasy nejen k energetickým účelům. Je rovněž partnerem státní správy při přípravě strategických materiálů a právních předpisů. Podílí se i na přípravě některých odborných studií, včetně projektů vědy a výzkumu. Řešitelský tým CZ Biomu má rozsáhlé zkušenosti s grantovými projekty na národní i mezinárodní úrovni. Jsme připraveni spolupracovat a nabídnou vlastní know-how při řešení projektů na bázi programů podporovaných z: • Itelligent Energy Europe, • Central Europe Programme, • 7th Framework Programme, • a národních dotačních programů a agentur. Mezinárodní projekty • Projekt “4Biomass“ – podpora udržitelného využívání biomasy ve střední Evropě. • Projekt “Biopros“ – intenzifikace pěstování rychle rostoucích dřevin s využitím odpadních vod a kalů. • Projekt “Yellope“ – průvodce obnovitelnými zdroji v příhraničních oblastech České republiky a Německa. • Projekt “Compo-Ball“ – spojení výzkumných a průmyslových institucí v projektu pro zlepšení možností monitorování procesů při kompostování. • Projekt “Altener“ – Spolupráce při řešení mezinárodního projektu na téma „Nové projekty v energetickém využití biomasy“. • Projekt “Bio-heat“ - Projekt zabývající se podporou rychle rostoucích dřevin pro systémy centrálního vytápění. • Projekt „CERREC“ - Centra a sítě pro znovuvyužití a recyklaci odpadů ve střední Evropě • Projekt „Solid Standards“ – Podpora zavádění norem pro tvarová biopaliva v rámci celé EU. • Projekt „Geronimo II Biogas“ – Podpora širšího uplatnění bioplynových technologií na farmách s vysokou produkcí zbytků a odpadů z živočišné výroby. České projekty, studie a strategie • „Akční plán pro biomasu“ – CZ Biom připravil v roce 2007 na objednávku MZe ČR návrh Akčního plánu pro biomasu 2009-2011. Podílí se i na přípravě nového akčního pro rok 2020. • Národní lesnický program II – CZ Biom byl požádán o zpracování části Národního lesnického programu II., týkající se především výmladkových plantáží RRD a trvalé udržitelnosti a konkurenceschopnosti českého LH v souvislosti s využíváním dendromasy pro energetické účely. • Projekt „Vývoj technologií zpracování obtížně využitelných organických odpadů při výrobě bioplynu a vývoj expertního systému na přípravu, kontrolu provozu a ověřování efektivnosti bioplynových stanic se zaměřením na výrobu bioplynu z trávy z trvalých travních ploch a kalů. • „Podrobné bilance obnovitelných zdrojů energie“ – zástupci CZ Biom se podíleli na zpracování části rozsáhlé studie o biomasu pro Nezávislou odbornou komisi pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu, tzv. Pačesovu komisi. • Projekt “Budování kapacit pro podporu plnění plánu odpadového hospodářství obcí a kraje s účastí veřejnosti v Plzeňském a Jihočeském kraji“. • Projekt “Energeticky soběstačná obec“ pro Ústecký kraj. Cílem projektu bylo vytvoření funkčního vzorového modelu energeticky soběstačné obce na území kraje v nížinných i horských podmínkách. • Konzultační asistence při přípravě zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů (zákon č.180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie) a připravovaného zákona o podporovaných zdrojích energie. • Projekt VaV/320/10/03 - „Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050“ (Ministerstvo životního prostředí). • “Využití biomasy ze zemědělských půd jako obnovitelného energetického zdroje zpracování dílčí etapy pro projekt mapující potenciál biomasy Jihočeského kraje projekt JČK“. • Analýza potenciálu pro využívání bioplynu v ČR a návrh programu podpory bioplynu v ČR, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí (2001, 2002). 63


Realizace vědeckých a marketingových studií CZ Biom nabízí zpracování marketingových studií, potencialů, analýz a studií proveditelnosti. Výběr z dosud realizovaných studií • 2010 Aktualizace stavu a tržního prostředí s biomasou pro Mondi Štětí a.s. 2010 Analýza potenciálu biomasy a legislativního prostředí pro přípravu energetického bloku využívajícího biomasu pro společnost AES Bohemia • 2009 Zpracování dostupnosti a nákladovosti biomasy pro výstavbu třech zdrojů na čisté spalování biomasy společnosti Dalkia ČR • 2007-2008 Zpracování dostupnosti a nákladovosti zemědělské biomasy pro výstavbu zdroje Energetické Centrum Jindřichův Hradec • 2007-2009 Akční plán pro biomasu pro Českou Republiku na období 2009 - 2011 • 2008 Podrobné bilance obnovitelných zdrojů energie pro Nezávislou odbornou komisi pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu, tzv. Pačesovu komisi • 2007-2008 Analýza zbytkové biomasy a možnosti pěstování energetických plodin pro účely energetického zhodnocení ve 2 okresech pro Mondi Štětí a.s.

Oblasti nabídky • Druhy biomasy - rozdělení druhů biomasy dle legislativy a dle druhu upraveného paliva • Kapalná biopaliva • Bioplyn, bioodpady, kompostování • Možné způsoby využití a odstranění popela z biomasy • Skladování biomasy • Odhad budoucích cen biomasy • Cena za elektřinu vyrobenou spalováním biomasy - dlouhodobý předpoklad vývoje výkupních cen elektřiny z biomasy a očekávaný vývoj zelených bonusů. • Analýza a předpoklad vývoje cen emisních povolenek pro teplárnu na biomasu • Analýza potenciálu biomasy • Analýza konkurenčních trhů v oblasti produktů z biomasy - domácí konkurenční zdroje (stávající a připravované), zahraniční • Analýza trhů s produkty z biomasy – ceny, dostupnost • Analýza současné situace v zájmové oblasti (biopaliva, energetika, teplárenství) • Analýza současné legislativy v oblasti výroby, zpracování a využití biomasy • Pěstování energetických bylin a rychle rostoucích dřevin • Doprava - logistika a ekonomická přijatelnost dopravní vzdálenosti, manipulace s biomasou, železnice, automobilová doprava 64


Abecední rejstřík členů klastru a čísla stran, kde se o nich dočtete podrobnosti

Kotle na biomasu ATMOS BENEKOV ESEL LATOP LING OPOP PONAST VERNER

8, 16, 37 - 39 9, 17, 49 - 50 18, 51 19, 52 20 11, 21, 40 - 42 12, 22, 43 - 45 9, 23, 46 - 48

Pelety a ekopaliva BIOMAC CDP ECO-VEST ENVITERM EUROPELET LATOP MAYR-MELNHOF

24, 53 - 55 12, 25, 56 - 58 26 27 36 19, 52 12, 28, 59 - 61

Poradenství a výzkum CZ BIOM ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY

29, 62 - 64 30 31

Obchodní společnosti BIOENERGY GROUP DŘEVOŠROT EUROPECON EUROCORP GIP ENERGY TRIVETEX

35 32 35 33 34 36


www.ceska-peleta.cz ...a nezapomeňte navštěvovat naší webovku, h

lídáme V

něk e s a z , ám nejen ceny

se u o děn i v a dy n

e TE š a V ší

TA PELETA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.