Komfortní teplíčko - podzim 2013

Page 1

VŠICHNI TOPÍ PELETAMI:

JAK SE KUPUJÍ PELETY V ČESKU, RAKOUSKU A NĚMECKU

PRVNÍ DÁMA ZDRAVÉ KUCHYNĚ, VYHLÁŠENÝ PLASTICKÝ CHIRURG I NÁSLEDNÍK BRITSKÉHO TRŮNU


www.ceska-peleta.cz


uvodnik MAGAZÍN KLASTRU ČESKÁ PELETA PODZIM 2013 vydavatel: Klastr Česká peleta, z. s. p. o. adresa: Ruská 294, 252 29 Dobřichovice e-mail: predseda@ceska-peleta.cz web: www.ceska-peleta.cz statutární zástupce: Ing. Vladimír Stupavský, předseda mobil: 724 611 316 bankovní spojení: ČS Dobřichovice, č. účtu: 2246341349/0800 registrace: KUSK OVV, reg. č. 306/2010/PZ IČO: 72069686 pro Klastr Česká peleta časopis připravila

|MANOFI, s. r. o.| |sídlo| V Zahrádkách 471, 252 66 Libčice nad Vltavou |mobil| +420 775 067 108 |tel.| +420 223 321 516 |web| www.manofi.cz

Vážení čtenáři, pohodlné vytápění dřevěnými palivy nadále posiluje v českých domácnostech, firmách i státní správě. Svědčí o tom tisíce instalací i spokojených uživatelů. Kdo vytápí kupříkladu dřevěnými peletami, šetří nejen životní prostředí, ale i svoji kapsu. Nemusí slevovat z navyklé pohody, kdy kotel řídí chytrá krabička umístěná v obývacím pokoji a vydává kotli pokyny: teď se zapal, teď si přidej palivo, teď se vypni. Doba i nároky na komfort se značně posunuly a automatické kotle na pelety naše očekávání s přehledem splňují. Kdo se zajímá o šetrné vytápění, jistě zaznamenal změny v legislativě. Pomalu se loučíme s nevyhovujícími kotli s ručním přikládáním na spalování všeho, co dům dal. Takto, doufejme, ubyde značná část obecních čmoudilů, kteří dokáží svým jednáním ovonět ovzduší nad plochou několika bloků domů. Prodávat a používat se budou smět pouze kotle technologicky vyspělejší, hospodárnější a bezpečnější. Především budou vypouštět minimum škodlivých látek do ovzduší. Od roku 2014 se smějí prodávat pouze kotle 3. nebo vyšší emisní třídy a toto kritérium kvalitní peletové automaty bez problému splňují. Spíše by se hodilo říci, že vytápění peletami je natolik čisté, že spokojit se pouze s 3. emisní třídou je cíl poměrně chabý. Až si budete vybírat nové vytápění do vašich domovů, zkuste se poohlédnout po skutečné kvalitě. Naši výrobci nabízejí hned několik technologicky vyspělých kotlů ve 4. nebo 5. emisní třídě, a nemusí to být zase tak drahé. K tomu nám všem mohou dopomoci dotační pobídky, které je možné na pořízení ekologického vytápění dostat. Domácnosti mohou využít Nové zelené úsporám nebo Kotlíkových dotací, obce a státní správa zase Operační program životního prostředí. Výrobci a prodejci kotlů i renomované topenářské firmy Vám zpravidla s dotační žádostí pomohou nebo ji za Vás dokonce zpracují. Zákazník je pro ně na prvním místě a zaslouží si kompletní servis. Přeji vám příjemné počtení, kterým bude opět provázet nesmrtelná TETA PELETA. Ing. Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta

vyšlo: 27. srpna 2013

. . zn

Klastr Česká peleta je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace.

áme

ty

zr adí, d ho dycky pro u re F e l a , “ ej pokoj. . r telná e „nesm vode mě věčn š l í ě p m a ž u n y i, ab válně nejr adš ty, sch l y a b m y o l p ěb dle di prost


obsah 1

Úvodník

3 Vytváříme kulturu moderního vytápění 5

Udělili jsme první certifikát ENplus

6

Jak se žije s peletami v novostavbě Rozhovory se Svatoplukem Svobodou a Hankou Zemanovou

8

Ušlechtilá volba prince Charlese

3

Vytváříme kulturu moderního vytápění

6

Rozhovor se Svatoplukem Svobodou

8

Volba prince Charlese

2

17

Katalog našich členů

7 Rozhovor s Hankou Zemanovou

1910 Evropa Příběhymá nové normy

10

Příběhy: jak pelety slouží pekařům, veteránům, dětem i seniorům

14

Pelety v Česku, Rakousku a Německu: vývoj cen i novinky

17

Katalog našich členů

57

Nabídka kotlů, dřevěných paliv a poradenství


ze zivota klastru

Vytváříme

kulturu moderního vytápění Pronikli jsme do Evropy a máme ENplus Činnost Klastru přesahuje i do zahraničí, naše aktivity byly prezentovány na mezinárodním veletrhu World Sustainable Energy Days a European Pellet Conference v rakouském Welsu. Zde jsme se také účastnili jednání Evropské peletové rady, jejíž jsme členy, a posílili spojenectví s kolegy z rakouského svazu proPellets Austria a německého Deutsches

Pelletinstitut DEPI. Zkušenosti z těchto zemí, kde peletami vytápí statisíce domácností, předáváme českým zákazníkům. Díky Klastru Česká peleta je nyní v ČR kompletně funkční certifikace ENplus pro dřevěné pelety nejvyšší kvality. Žadatelům o tuto celosvětově rozšířenou certifikaci můžeme nabídnout tým proškolených odborníků, kteří pomohou se splně-

ed „kultůr a“ Akce s účastí Klastru Česká peleta novej výmysl hn j e d ž a k Veletrh Infotherma v lednu 2012 ka je e“faffčlověk pak lozoYf iX . . dnes y f „ Veletrh Moderní vytápění v únoru 2012 o b ne XC ví, kolik vlastně Doprovodný program veletrhu FOR ELEKTRO v březnu 2012 Y ani ne Veletrh TECHAGRO – BIOMASA v březnu 2012 YC ušetřil. . F Veletrhy FOR ARCH a FOR THERM v září 2012 C Veletrh Aquatherm v listopadu 2012 Veletrh Infotherma v lednu 2013 Veletrh Krby a kamna a Moderní vytápění v únoru 2013 Seminář Kvalita biopaliv a způsoby jejich hodnocení v březnu 2013 Seminář Nová zelená úsporám v dubnu 2013 Doprovodný program Stavebních veletrhů Brno v dubnu 2013 Seminář Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus v květnu 2013 Mezinárodní konference Možnosti směřování k energetické soběstačnosti v regionech v květnu 2013 Veletrh BIOMASA při Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v červnu 2013 Veletrhy FOR ARCH a FOR THERM v září 2013

Y

Klastr Česká peleta má za sebou další plodný rok, rozrostl se již na padesátku členských firem, které čile spolupracují a táhnou za jeden provaz – propagují moderní a chytré způsoby vytápění pro domácnosti, obce i státní správu. Vytápění, které je šetrné k životnímu prostředí, dostupné pro všechny a které maximálně využívá potenciál českých zdrojů paliv i českého know how výrobců a instalatérů kotlů a kamen na spalování pelet a dřeva. S našimi produkty musíme jít mezi naše zákazníky, proto se účastníme řady prestižních veletrhů a pořádáme vlastní akce. Kolektivní stánek Klastru Česká peleta nebylo možno přehlédnout na zavedených pražských výstavách FOR THERM a Moderní vytápění nebo ostravské Infothermě. Zde jsme dominovali nejen plochou, ale i širokou nabídkou exponátů – kotlů, kamen, peletových sil nebo balených pelet a briket. Pořídili jsme i zajímavé video, kde jsou vysvětleny principy fungování a možnosti peletových kotlů. Klastr Česká peleta a jeho široká členská základna se účastní seminářů a akcí, na nichž je odborná i laická veřejnost seznamována s posledními trendy ve vytápění dřevěnými palivy, s vývojem cen na trhu, stejně jako s aktuálními změnami v legislativě a dostupných dotacích. Členové zde představují vlastní sortiment či služby a popisují technologické novinky z oboru.

3


ze zivota klastru palivy a komunikovat s živnostníky, kteří jsou v denním styku se zákazníky.

ním náročných požadavků auditu. Pod certifikací ENplus se již v ČR vyrábí skoro ¾ všech dřevěných pelet a stávají se standardem pro zákazníky doma i v zahraničí. Rozumně ovlivňujeme dotace Jsme velice aktivní při formování pravidel pro poskytování dotací, jedná se nám především o dlouhodobě funkční programy s transparentními podmínkami. I proto jsme usilovali o zlepšení podmínek Nové zelené úsporám, nyní mohou domácnosti čerpat dotaci na výměnu kotle nebo kamen na pelety nebo dřevo bez nutnosti zateplení a s vyšším dotačním příspěvkem. Dotace budou moci získat pouze ty výrobky, které si to doopravdy zaslouží. Přispěli jsme i k nastavení parametrů Metodického pokynu MŽP k definici nízkoemisního spalovacího zdroje, který by měl v aktuálním znění lépe chránit domácí výrobce kvalitní topenářské techniky. Boj s dovozy nekvalitních kamen a kotlů

4

především z východních zemí je téma, které Klastr a naši členové řeší. Úspěšně se prosazují také kotlíkové dotace, po Moravskoslezském kraji se připojuje Ústecký a Středočeský kraj, další budou jistě následovat. Díky úsilí Klastru byly zpočátku nevýhodné podmínky změněny a rozšířeny o dotace na peletové kotle. Nyní byl program rozšířen i o dřevozplynovací kotle a u nejúčinnějších kotlů splňujících 4. emisní třídu navíc o polovinu navýšena dotace. Kdo váhá s výběrem toho pravého kotle nebo kamen, mohou mu pomoci přehledy na našem webu. V galeriích kotlů a kamen naleznete většinu u nás dostupných a zároveň kvalitních výrobků. Setřídili jsme okolo 60 modelových řad zdrojů, ve kterých si peletami zatopíte. Samozřejmostí je publikace hlavních parametrů u každého zdroje a kontakt, kde si kamna nebo kotle objednat. Rosteme a naši členové získávají uznání Klastr Česká peleta se za uplynulý rok rozrostl o 14 nových členů. Všichni chápeme, že spolupracovat je výhodné, nacházíme spoustu společných témat, kde je třeba spojit síly, a výsledky se dostavují. Zdravé konkurenční prostředí je potom přínosem pro zákazníka. Ke Klastru se připojila řada prodejců peletových kamen i kotlů, topenářské firmy i výrobci a distributoři paliv. Výroba a distribuce dřevěných paliv si zasloužila po zásluze uznání odborné poroty, Ing. Zdeněk Černý z firmy BIOMAC získal prestižní označení Manažer roku 2012 v odvětví zpracování dřeva. Klastr je také v kontaktu s českými topenáři, projektanty a architekty. Náš elektronický zpravodaj s důležitými informacemi z oboru dostává 2 200 z nich. Snažíme se zlepšovat kulturu vytápění dřevěnými

Lobbujeme za naše odvětví Klastr Česká peleta hájí zájmy našich členů i celého odvětví výroby a distribuce dřevěných paliv a zdrojů na vytápění. Vstoupili jsme do jednání k novele Zákona o podporovaných zdrojích energie, kde jsme na řadě pádných argumentů dokázali pozitivní efekt motivační podpory pro výrobce tepla z biomasy. Snažíme se tuto podporu zachovat, stejně jako zbytečně nezvyšovat nároky na osoby oprávněné instalovat zařízení využívající energii z OZE. To je další hrozba, která byla v novele zákona ukryta. Lepší podmínky ve vyhlášce o energetických specialistech se snažíme prosadit díky našemu členství v pracovní skupině Hospodářské komory. Správnou aplikaci nových evropských norem pak hlídáme díky členství v technické normalizační komisi při ÚNMZ. Osvěta všemi informačními kanály Poskytování a šíření informací o šetrném vytápění dřevěnými peletami a kusovým dřevem jsou stěžejní aktivitou Klastru. Osvětové i odborné články publikujeme v řadě tištěných i elektronických médií. Vysvětlujeme tak potenciálním zákazníkům výhody i úskalí různých druhů vytápění, publikujeme zajímavé reportáže z instalací. Vydáváme exkluzivní statistiky výroby a prodeje pelet, kotlů a kamen a taky sledujeme vývoj jejich cen na trhu. Informace šíříme i skrze naše multimediální kanály. Vysoce navštěvovaný web ceska-peleta.cz za uplynulý rok značně narostl co do počtu informací a rubrik a nově jsme vstoupili na facebook se stránkou Přátelé Tety Pelety. Klastru Česká peleta se daří především díky našim členům a jejich vizím a snaze pozvednout kulturu vytápění v České republice. Ať se daří i Vám. Noví členové Klastru Česká peleta: Agromechanika Lhenice v. o. s. DUFA František Dušek EKOEFEKT a. s. Ekotherm servis Josef Janeček Rioni s. r. o. Technoservis s. r. o. Timco s. r. o. TOP-EL, spol. s r. o. Topenářství Rudolf Pospíšil OSTAX, spol. s r. o. COXYS s. r. o. Strojírenský zkušební ústav, s. p. a další


. . vod týdle zimy už m

i bez r azítka

nikdo nevnutí ani jednu peletku. .

ze zivota klastru

Udělili jsme první certifikát ENplus: po Envitermu budou následovat další výrobci

Mezinárodní certifikace ENplus, která sjednotila evropský trh s peletami a umožnila výrobcům a zákazníkům obchodovat napříč hranicemi, dorazila do Česka. Právo udělovat certifikát získal začátkem roku 2013 Klastr Česká peleta a hned po půl roce dostala kulaté razítko ENplus další česká peletárna – Enviterm ze Ždírce nad Doubravou. Certifikované pelety se vyrábějí už i v Mayr-Melnhof v Paskově, dále v Trhanově a Chanovicích. Další peletárny, mezi nimi například ECO-VEST a BIOMAC, jsou mezi žadateli. Certifikací také procházejí první dopravci, CDP IVORY a již zmíněný BIOMAC. Certifikace ENplus zaručuje kvalitu dřevních pelet tak, aby chránila všechny zúčastněné. Zákazník má zaručeno, že peleta vyhovuje přísným normám a byla dodána odpovídajícím způsobem. Prodejci mají jistotu, že rozvážejí kvalitní pelety. Výrobce pelet může případným kontrolorům zpětně předložit vzorek výroby za kterékoliv zjišťované období. A výrobci kotlů a kamen se mohou bránit při reklamacích, kdy kotle nedosahují slibovaných parametrů nebo byly poničeny kvůli použití nekvalitních pelet. ENplus je nejlepší zárukou kvality dřevěných pelet Certifikované pelety splňují požadavky evropské normy EN 14961-2, která určuje základní parametry a kvalitu pelet. Vedle klasických měřítek, jako je výhřevnost nebo vlhkost, zavádí nová kritéria objemové hmotnosti a velikosti částic. Dalším novým kritériem je teplota tání popela, aby se zabránilo jeho struskování a napékání na hořáky. ENplus dřevní pelety jsou rozděleny do tří tříd dle kvality použitého dřeva: Třída A1 je prvotřídní kvalita používaná v kotlích a kamnech v domácnostech. Pelety jsou vyrobeny pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva z pil bez příměsí kůry a mohou obsahovat pouze 0,7 % popela. Jsou pelety kvůli ENplus dražší? Certifikace ENplus pro výrobce ani obchodníky neznamená žádné zásadní náklady navíc oproti původním systémům. Naopak ENplus přispívá k lépe fungujícímu konkurenčnímu prostředí, protože zákazníci si mohou vybírat mezi vícero výrobci, kteří všichni garantují stejně vysokou kvalitu pelet. Výrobcům pelet zase certifikace přináší snadnější přístup na nové trhy.

Třída A2 se používá ve větších kotlích a při jejím spalování vzniká víc popela. V těchto peletách již může být určitá část kůry, lesních těžebních zbytků, a tedy i vyšší procento popela, max. však do 1,5 %. Třída B označuje dřevěné pelety pro průmyslové využití. Zde je již dovolen větší podíl popela, výroba z použitého dřeva a vyšší procento kůry. Výrobci i distributoři ENplus pelet jsou během roku kontrolováni, zda dodržují normativně stanovené parametry při výrobě, skladování i manipulaci s peletami. Ve výrobně se průběžně v předem dané četnosti odebírají vzorky, které se hned zkouší z pohledu kvality a uchovávají se pro pozdější kontroly nebo řešení reklamací. Jednou za rok jsou peletárny kontrolovány auditem, který sleduje výrobní proces a systém udržování kvality. Další ENplus peletárna je ze Ždírce nad Doubravou Až někdy pojedete kolem Ždírce nad Doubravou, zastavte se pro pár kvalitních pelet, které tady lisují z dřevního prachu, drtě a pilin dodávaných místní pilou. Společnost Enviterm provozuje peletárnu v „hlavním městě dřevařského průmyslu“ už od roku 2000, od letoška se navíc pyšní certifikátem ENplus, který udělil po pečlivých testech Klastr Česká peleta společně s inspektory z TÜV Nord Czech. Srdcem peletárny ve Ždírci jsou dva peletové lisy. Každý z nich lisuje 1,5 tuny za hodinu. Oproti jednomu třítunovému lisu mají dva výhodu v tom, že když není dostatek suroviny nebo když je jeden z nich v opravě, může aspoň jeden lis vždy fungovat. Provoz se v peletárně zastavit nesmí, protože se neustále přiváží nová surovina, dřevní prach, drť a piliny z nedaleké pily. Pelety Enviterm jsou většinou ze smrkového, výjimečně z borovicového dřeva. 60 až 80 procent ze všech pelet vyrobených v Envitermu se automaticky sáčkuje do 15kg pytlů, zbytek se distribuuje jako volně ložené pelety ane-

Jak může zákazník rozpoznat pelety ENplus? Hledejte logo ENplus a také identifikační číslo, které by se v závislosti na formě dodávky pelet mělo objevit na pytli nebo u hromadné dodávky na dodacím listu. Všechna čísla jsou pak uvedena na webové stránce ENplus. bo v tunových pytlích zvaných big bag. Celý proces je řízen počítačem s přehlednou vizualizací. Ve výrobě ENplus stále dominují paskovské pelety Největší výrobce ENplus pelet na českém území je usídlen v moravskoslezském Paskově. Jedná se o peletárnu společnosti Mayr-Melnhof Pellets, která produkuje ročně 80 tisíc tun kvalitních ENplus pelet. Paskovští je zaslouženě označují jako královské, výrobě pelet se zde věnují od roku 2007. Paskovské pelety jsou vyváženy do mnoha zemí EU, nejvíce do Itálie, Rakouska, Německa a posilují se i vývozy na Slovensko. Hlavní snahou je však uplatnit co nejvyšší podíl vyrobených pelet lokálně, u českých zákazníků každoročně končí značná část produkce a podíl se stále zvyšuje. Jak získat certifikaci Žadatelem o ENplus certifikaci může být výrobce pelet nebo prodejce volně ložených pelet, prodejci sáčkovaných pelet ENplus certifikaci nepodléhají. Certifikaci uděluje od 1. 1. 2013 Klastr Česká peleta. Spolupracuje se zkušebnami a auditory, kteří mají oprávnění vykonávat zkoušky pro ENplus certifikaci. V ČR je to zatím společnost TÜV Nord Czech. Žadatelé uzavírají s certifikační organizací smlouvu o dohlížení na výrobní i přepravní proces. Jakmile je potvrzeno, že splňují všechna měřítka, Klastr povolí používání značky ENplus. Každá dodávka pelet cisternou nebo 15kg sáček má potom svoje identifikační číslo výrobce.

5


ROZHOVOR

Jak se žije s peletami v novostavbě Jeden bydlí v blízkosti Sázavy, druhá nedaleko Vltavy. Oba ve Středních Čechách v dobré dostupnosti od Prahy, ovšem v místech, kde chybí plynofikace. Proč se rozhodli topit peletami, jsme se zeptali jednoho z nejzkušenějších praktiků mezi plastickými chirurgy Svatopluka Svobody a nejznámější české „biokuchařky“ Hanky Zemanové. Svatopluk Svoboda

jejích formách zasvětil celý svůj profesní život, nějakých 41 let. A stále mě to baví. A jak jste se tedy dostal k peletám? Před několika lety jsem si začal stavět domeček na stáří. Oslovil mě můj přítel, který mi nastínil všechny výhody pelet, a uvědomil jsem si, že je to jeden z nejvýhodnějších způsobů vytápění. V krásném prostředí nedaleko řeky Sázavy nemám právě blízko plyn, který navíc stále vychází oproti peletám dráž, o elektřině ani nemluvě, takže jsem toto moderní řešení uvítal. Alternativou mohlo být jedině tepelné čerpadlo, ale vzhledem k jeho ceně i hloubce vrtů, které jsou pro jeho efektivní fungování potřeba, jsem od tohoto řešení rychle ustoupil.

Pane doktore, ve svém oboru jste uznávanou kapacitou, můžete nám popsat, jak se vyvíjela Vaše kariéra, než jste se dostal k důležitému životnímu rozhodnutí a rozhodl se pro topení peletami? Studoval jsem lékařskou fakultu v Praze a už jako student jsem se začal zajímat o plastickou chirurgii. Po promoci v roce 1977 jsem nastoupil na oddělení popálenin Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde jsem se zabýval transplantacemi kůže u popálených a samozřejmě i plastickou chirurgií, od roku 1983 se věnuji pouze plastické chirurgii, a zejména mikrochirurgii. Samozřejmě, že na klinice se provádějí všechny formy plastické chirurgie. To znamená, že se zabývám jak plastickou chirurgií úrazovou, tak i chirurgickou léčbou různých nádorů nebo vrozených vad (nejčastější jsou dětské rozštěpy), a také plastickou chirurgií estetickou. Jsem odborným asistentem 3. lékařské fakulty UK, a tak vyučuji nejen studenty, ale i lékaře v postgraduálním vzdělávání. Kromě toho mám od roku 1995 soukromé sanatorium v Kolíně. Tam se zabývám estetickými operacemi a říká se o nás, že děláme nejkrásnější prsa v Čechách. Dá se tedy říct, že jsem plastické chirurgii ve všech

6

O topení dřevem jste neuvažoval? Jako plastičtí chirurgové opravujeme několikrát týdně opravdu těžké úrazy rukou způsobené cirkulárkou. Topení dřevem je krásná věc, ale přece jen jeho příprava je oproti peletám náročnější. Nehledě na potřebu určitého komfortu si musím svoje ruce chránit, a navíc když vidím tolik úrazů, dal jsem s radostí přednost peletám. Ty navíc voní stejně příjemně jako kusové dřevo.

pelet i prostor pro kotel. Vedle toho se hodí mít zvenku na fasádě trubku, na níž se připojí hadice, která nafouká pelety přímo z cisterny do sila. Nechal jsem si silo udělat od místních řemeslníků zčásti průhledné. Sám tedy vidím, jak pelety ubývají, a vedle toho mě na docházející zásoby dopředu a automaticky upozorňuje kotel. Ze sila si kotel pohodlně podává pelety pomocí šnekového dopravníku a jediné, co člověk dělá, je vynesení popela jednou za několik týdnů. Silo mám asi na 5 tun pelet, takže by mělo stačit, když cisterna přijede jednou ročně, nejlépe někdy před začátkem topné sezóny. Pro jaký kotel jste se rozhodl? Vybral jsem si značku Ökofen, kterou u nás nabízí společnost Latop. Líbí se mi, že si můžu i po internetu nastavit, kdy začne kotel topit, a než přijedu z Prahy či Kolína, vítá mě vyhřátý domek. Jediný problém by mohl být ve výpadku elektřiny, ale i pro tento případ jsem se pojistil, neboť mám jak krbová kamna pro příjemné večery, kdy není potřeba vytápět celý dům, tak benzínový generátor.

Jak se Vám jeví spotřeba při topení peletami? Po dvou zimách, kdy jsem nechal topení většinou jen temperovat, protože domek nemám ještě úplně uvnitř hotov, byla spotřeba pelet minimální. Ještě tedy nemám zkušenost s topením na plnou páru přes celou zimu, ale spotřeby se neobávám díky velkému silu, které jsem si nechal namontovat, a zdivu s moderním zateplením včetně tepelně izolační omítky. Horší je to u mě v sanatoriu, které bohužel nemá prostory pro to, abych tam mohl topit peletami, tam platím účty za vytápění opravdu vysoké. Možnosti topení peletami často využívají lidé, kteří bydlí ve starších domech. Co byste doporučil lidem, kteří se rozhodnou mít kotel na pelety v rámci plánování úplně nové stavby? Za nejdůležitější považuji počítat již v projektu s kotelnou, která bude mít silo pro uskladnění

Chytře vestavěné průhledné silo, z něhož si kotel automaticky přikládá pelety.


ROZHOVOR Hanka Zemanová Jak dlouho topíte peletami? Dnes už je tomu pět let. Když jsme se rozhodli pro nízkoenergetickou novostavbu, padla jednoznačná volba na vytápění peletami a vyčlenili jsme na ně i konkrétní místnůstku. Nechávali jsme si počítat i možnosti topení pomocí tepelného čerpadla, kombinace se solárními panely a podobně. Pelety nám vyšly oproti těmto variantám naprosto bezkonkurenčně ekonomicky nejvýhodněji. Navíc nám pocitově nejlépe pasovaly do našeho životního stylu. Dřevo by Vám nepřišlo přece jen více „bio“? Musím říct, že zde rozhodovaly naše požadavky na „čistý a bezpracný provoz“. Máme dvě malé děti a často jsem s nimi doma sama. Kromě výchovy dětí mám i dost pracovních povinností, takže se mi nechtělo být denně závislá na nutnosti pravidelného přikládání. Náš dům není nijak velký, přízemí s patrem zabírají dohromady 140 metrů. Malá místnost, kde topíme, slouží také pro pračku, filtr na vodu a díky tomu, že provoz s peletkami je zcela bezprašný, tak ve stejné místnosti mohu věšet i prádlo. Ve vytápění se mi tak dostává v podstatě městského komfortu, což mi velmi vyhovuje. Máme i malinká a velmi výkonná krbová kamínka, ale když v nich v nepříliš prostorném přízemí zatopíme, udělá se hned takové vedro,

že bychom museli chodit prakticky nazí. Proto je vlastně příliš k topení nevyužíváme. Ale živý oheň miluju, a tak si ho dopřáváme, i když je pak u nás jako v sauně. Jakým způsobem pelety dovážíte? V pytlích od místního dodavatele, jezdíme si pro ně sami. V době, kdy jsme si koupili kotel, jsme ani nevěděli o možnosti dovozu pelet cisternou. To se není čemu divit, neboť v té době ještě v Česku dovoz cisternou neexistoval. Vidíte. Přesto nás způsob vytápění vůbec neobtěžuje a poradím si s ním i sama bez manžela. Topíme v kotli PONAST s podavačem a vedlejším úzkým zásobníkem na pelety. Do něj vždy nasypeme pelety z pytlů a vzhledem k tomu, že náš dům je nízkoenergetický, i v nevelkém zásobníku vydrží pelety opravdu dlouho. Často stačí i v krutější zimě zapnout kotel na dvě hodiny a po celý den pak již zůstává příjemné teplo. Přikládání ani dovoz pelet tak nevnímám vůbec jako problém. Vedle vlastního domu vyrábíte řadu zdravých sušenek a krekrů do většiny řetězců v Česku, jak tedy topíte ve Vaší mnohokrát oceněné Biopekárně Zemance? S pekárnou v Oříkově u Sedlčan jsme začali asi před sedmi lety ve staré socialistické budově hospodářského charakteru, které se pro její velikost říká Pentagon. A jsme tam v nájmu. Topení je na elektřinu, ale nevytápíme příliš místností, jedná se o dvě kanceláře a zbytek je provoz. Ten stojí na elektrických troubách, díky nimž je v místnostech teplo a žádné další vytápění není potřeba. Jinak využíváme sklady a další místnosti, kde naopak teplo být nemá. Pokud bychom provozovali pekárnu „ve svém“, určitě bychom se snažili vymyslet ekologičtější vytápění a vzhledem k tomu, že jsem s peletami doma nadmíru spokojena, určitě bych o nich uvažovala i pro biopekárnu.

t a v i č k u , t o s e bu d u im tu její sexy pos . . teda když vid na taky asi dát muset na starý kole na ňáký to biožrádlo. . Díky čistému provozu lze bez obav prát přímo vedle kotle.

7


inspirace

Ušlechtilá volba prince Charlese: dřevěné pelety pro venkovské sídlo i pro skleníky Podobně jako švédský král Carl Gustav, i britský princ Charles si pro vytápění některých svých budov zvolil biomasu a v mnoha případech právě dřevěné pelety. Má totiž vysoké nároky nejen na kvalitu a úspornost, ale rovněž na udržitelnost. A které jeho nemovitosti pelety vytápí? Nově je to například venkovské sídlo Highgrove, kde jsou nádherné veřejně přístupné zahrady, anebo také pěstitelská školka vévodství Cornwall, která tradičně dodává květiny do všech královských paláců. Návštěva prince Charlese v české ekologické vesnici Hostětín před třemi lety signalizovala princův zájem o životní prostředí, a tak nikoho nepřekvapí, že princ vědomě a pro přírodu šetrně vybírá také topivo pro svoje paláce a další nemovitosti. Nádherné venkovské sídlo v Highgrove má od roku 2012 nové kotle na spalování dřevěných pelet a štěpky. Zajišťují

8

ohřev teplé vody a vytápění domu a kanceláří. Díky změně vytápěcího systému a omezení užívání fosilních paliv se podařilo snížit emise oxidu uhličitého o 90 tun ročně. Vedle peletových kotlů byly již dříve využívány také solární panely a tepelné čerpadlo, s novými kotli se nyní zdvojnásobil celkový podíl obnovitelných zdrojů až na 90 %.


inspirace

. . to teda těm Anglánům závidim, že s e bu d o u c í hlav a celý tý jejich monar chie ne zasekla jako náš pan pr ezident v průmyslový výstavbě 80. let. .

Teplo z pelet pro vévodské skleníky a sazeničky Cornwall je ten nejjižnější cíp západní Británie a právě tady se pěstují sazeničky pro všechny královské paláce, včetně venkovského sídla Highgrove a jeho zahrad. Jde o jednu z největších pěstitelských školek v Anglii. Na místě původního břidlicového lomu se pěstují květiny už od 70. let 20. století, v nádherném údolí vzdáleném jednu míli od starého středověkého města Lostwithiel a obklopeném poměrně hustými lesy. Je to historické místo, kde nedaleko, právě na druhé straně údolí, přebýval na hradě Restormel „černý princ“ Eduard z Woodstocku.

Celá pěstitelská školka dnes náleží k vévodství, jež financuje veřejné, charitativní i soukromé aktivity prince Charlese z Walesu a jeho rodiny. Jedním z cílů nedávné přestavby celé pěstitelské školky bylo přijmout a zrealizovat vize prince Charlese týkající se životního prostředí, ale také architektury a sociálního života. Pod dohledem prince Charlese tedy nově vznikl především skleník a také nová kavárna a obchůdek, odkud jsou nádherné výhledy právě na hrad Restormel a na celé údolí. Obě tyto nové budovy vytápí kotel na pelety, izolovány jsou ovčí vlnou a celkově jsou považovány za příklad udržitelného stavitelství.

Další peletové instalace se dočkaly podpory prince Charlese Princ Charles podporuje v udržitelném fungování také britské firmy. Nedávno navštívil mlékárnu Dairy Crest v Davidstow, kde se nachází jedna z největších instalací kotlů na dřevěné pelety v Británii. Emise oxidu uhličitého byly díky tomu sníženy o 12 %, což představovalo významný krok směrem k plánovaným 28 % v roce 2020. Mlékárna se zavázala k tomu stát se příkladem udržitelného lokálního podnikání. Zdroje fotografií k článku: http://www.carpenteroak.com/, http://www.thisisyourkingdom.co.uk/, www.duchyofcornwallnursery.co.uk, http://www.spencerivy.com

9


inspirace

Příběhy: jak pelety slouží pekařům, veteránům, dětem i seniorům Peletový hořák nám ušetří dvanáct tisíc korun měsíčně, hlásí pekárna z Dolní Cerekve Peletami vytápí už patnáct tisíc domácností, kromě domácího kotle nebo kamen ale můžete peletami zatopit i jinde, třeba v pekárenské peci. Umožňují to peletové hořáky, které se dají použít všude, kde se dosud topilo hořáky plynovými, uhelnými a olejovými. Stačí ty staré vyměnit a můžete začít šetřit, dřevěné pelety totiž patří k nejlevnějším palivům. Odvahu ke změně vám

může dodat příklad pekárny v Dolní Cerekvi, kterou peletovým hořákem vybavila firma Technoservis. Pekař Pavel David si pochvaluje nejen levný, ale taky jednoduchý, pohodlný a čistý provoz. A pečivo je stejně dobré jako dřív. Malá pekárna v Dolní Cerekvi má dvě pece, ve kterých pekař Pavel David peče chleba, rohlíky a další pečivo pro malé obchody a školy v okolí.

Pražská firma Technoservis pece i jiné potravinářské stroje dováží z Itálie a už dvacet let je u nás instaluje. Když pan David zjistil, že mu stará pec brzy přestane dobře péct, nabídl mu Ivo Háleček z Technoservisu zatím poměrně netradiční a nové řešení – pec s peletovým hořákem. A protože je to u nás novinka, zajeli se společně podívat do Itálie, kde už mají s touto technologií zkušenosti. Inspirace přichází z italských pekáren, kde pelety využívají „O peletových hořácích jsem se dozvěděl spíš náhodou, když je jako zajímavost uvedl v ceníku jeden italský výrobce. Strašně mě to zaujalo, protože ceny energie jdou obecně velice nahoru, plynofikace není provedená všude a elektrická energie je drahá“, popisuje Ivo Háleček svoje první setkání s peletovými hořáky. Zjistil, že ve světě se pelety v pekárenství běžně používají a rozhodl se nabídnout tuto možnost taky českým pekařům. „Ale prosadit novou věc je poměrně těžké, nota bene když je u nás nedůvěra k různým v uvozovkách ekologickým aktivitám. Proto jsem si rovnou vytipoval několik pekáren, pro které by to mohlo být zajímavé, a oslovil jsem pana Davida z Dolní Cerekve”, pokračuje Háleček. Pekař David se nechal přesvědčit, že starou pec bude lepší vyměnit s předstihem, aby nevypověděla službu ze dne na den. Každé ráno přece pro čerstvé pečivo přicházejí zákazníci. Společně s Ivem Hálečkem proto odjeli do Itálie, kde se peletové hořáky v pekárnách používají. „Obavu jsme měli hlavně z toho, jestli to bude čistý provoz. Popel a kouř totiž s potravinářským průmyslem pochopitelně nejde dohromady”, vysvětlují oba podnikatelé. Exkurze v italské pekárně je nadchla – při pečení se spálí pět nebo šest kilo kvalitních pelet za hodinu a popel přitom stačí odstranit vysava-

10


inspirace čem jednou za týden a během několika minut je pec zase čistá. A tak se vrátili odhodlaní vyzkoušet pelety v Dolní Cerekvi. S peletami se v pekárně ušetří 12 tisíc měsíčně, investice se brzy vrátí První experiment s peletovým hořákem v české pekárně trvá už rok, společnost Technoservis instalovala novou rotační boxovou pec v pekárně pana Davida v březnu 2012. Dosavadní provoz potvrzuje původní předpoklad, že pelety jsou levnější než plyn či elektřina – pan David ušetří díky peletám a nové peci celkem 12 tisíc korun měsíčně, a tedy se mu investice do nového zařízení v ceně 600 tisíc vrátí do pěti let od nákupu. Životnost pece přitom bývá kolem dvaceti let. „Náklady na vytápění by měly být zhruba na úrovni dřeva a uhlí, ale dokud si to člověk nevyzkouší, tak jak se říká – co kdyby”, přiznává Háleček počáteční pochybnosti a je rád, že pelety v pekárně splnily svoji úlohu na výbornou. Pekárnu s peletovým hořákem totiž výjimečně v tomto případě prodal na splátky, které mají jít právě z ušetřených peněz. Ušetří se o dva tisíce víc, než předpokládal. „Je to jeden z mála případů, kde se teda ta ekologie nemusí zřejmě tak dotovat”, dodal Háleček. Instalace potvrdila, že pelety obstojí i v jiných oblastech. Pekárenství je náročný provoz, kde se pracuje s různými teplotami, zapařuje se, a tedy je jednorázově potřeba velké množství energie. „Pelety mají na rozdíl od plynu určitou setrvačnost. Plynový hořák když zapálíte, tak vám hoří hned, pelety potřebují na dosažení plného výkonu dvě tři minuty. A taky když potom dohořívají, tak výkon klesá postupně“, popisuje specifika pelet Háleček, ale hned doplňuje také řešení. Hořáky mají sedm stupňů regulace, takže je třeba se naučit pouze jednu věc – pec nesmí stát s otevřenými dveřmi, protože když klesne hořák na minimum, vypíná se. Každý pekař se ale s řídicím systémem naučí pracovat velmi rychle. Pelety si pan David dováží sám, nakupuje jednou za dva, tři týdny při rozvozu pečiva. Do násypky u pece se mu vejde 100 kilogramů pelet, což odpovídá dvěma dnům plného provozu, protože během jedné pekařské noci spálí každou hodinu pět kilo. Manipulace s patnáctikilovými pytli není náročná ani pro ženy, které často pracují v pekárnách. Vedle doplňování pelet se musí jednou za týden vybrat popel a jednou za půl roku vyčistit výměník. „My jsme udělali takové poměrně účinné a jednoduché opatření, že na výměníku jsou dva ventily, skrze které se jednoduše profoukne, takže během dvou minut je práce hotová. Špína

se žádná do pekárny nedostane, protože spadá do spalovací komory a z té se to vysaje vysavačem“, popsal pan Háleček z Technoservisu. Která pec se pro peletový hořák hodí? Peletový hořák lze aplikovat na každou boxovou pec, která má výměník konstrukčně řešený tak, aby umožňoval čištění. Takřka ideálním zařízením na aplikaci peletových hořáků jsou parní sázecí pece, kde se teplo ze spalovací komory předává systémem silnostěnných, uzavřených trubek částečně naplněných vodou. Poslední je roštová pec, vůbec nejstarší typ. V některých malých pekárnách je ještě v provozu, často více jak 100 let. Zkušení pekaři tvrdí, že pro pečení chleba je právě tato pec nejlepší. Avšak její slabinou je značná pracnost, nízká účinnost a nízká produktivita. Ale praxe ukazuje, že pokud na roztopení staré roštové pece potřebujeme 35 kg suchého dřeva, peletový hořák spotřebuje pouze 22 kg pelet.

lo, e vo jíd d t, j ž y kd chu vobšlehnou o , r t o ů j n . . no o vod Taliá brý t e do j k ta a čim k a j ho, ě to j. . n t vče ikláda ř to p op d

11


inspirace

Muzeum amerických automobilů složitý systém nepotřebuje, dřevěné pelety zvládnou celý areál Ford Mustang a další americké automobilové legendy budou brzy k vidění v novém muzeu v Lužné u Rakovníka. Až dosud tam návštěvníci jezdili kvůli železničnímu muzeu Českých drah, nyní budou k vidění taky exponáty legendárních aut z USA. Vytápění celého velkého areálu obstarají dřevěné pelety a dřevo – po zvážení tepelných

čerpadel a solárních panelů zvolil nakonec investor pelety jako nejlepší a nejvýhodnější řešení. Teplo a komfort budou návštěvníkům muzea zajišťovat dva kotle značky ATMOS – kotel na pelety o výkonu 50 kW a také kotel na dřevo o stejném výkonu. Zatímco kotel na dřevo se bude používat jenom v zimě, když bude potřeba vyšší výkon, kotel na pelety poběží skoro celý rok. Dva kotle budou vytápět poměrně velký areál – několik provozoven, kanceláří a hal. Teplo zajistí pět topných okruhů a dva zbývající budou ohřívat teplou vodu. Původní návrh topného systému byl předimenzovaný a drahý. Počítal s kombinací kotlů na pelety a na dřevo ještě v kombinaci s tepelným čerpadlem vzduch-voda a solárním systémem. Tohoto projektu se v průběhu realizace ujala rodinná firma Rudolfa Pospíšila z Rakovníka, která se specializuje na snižování provozních nákladů u pokročilých systémů vytápění. Projekt zjednodušila, zefektivnila a hlavně zlevnila. Celý systém je řízený ekvitermní regulací ATMOS včetně zapojení GSM modulu pro dálkové ovládání. Současná kotelna umožňuje dodatečné zapojení tepelného čerpa-

dla nebo solárního ohřevu, k němuž ale pravděpodobně ani v budoucnosti nedojde. Pelety totiž zajišťují všechny potřeby muzea. Vytápění peletami bude pro správce objektu velmi komfortní, protože je přiveze několikrát za sezonu firma CDP IVORY v cisterně. Cisterna je nafouká přímo do skladu, odkud se budou pelety automaticky dopravovat přímo do kotle. Správci objektu budou moci díky tomu věnovat veškerý svůj čas péči o vystavené automobily a návštěvníky.

Ve školce ve Valašském Meziříčí už nemusejí přikládat, nové kotle na pelety topí automaticky Pondělní rána bývala ve školce v meziříčské Bynině velmi chladná, po víkendu nebylo možné budovu ráno vytopit na více než dvanáct stupňů, vzpomínají učitelky jednotřídky. Koks proto nedávno ve školce vyměnili za dřevěné pelety – nejen že vytopí objekt rychleji, ale kotle taky fungují plně automaticky, zatímco dříve se museli na službách střídat topiči. Dva kotle od místní firmy PONAST umístili nikoli do sklepa, ale do kontejneru postaveného těsně vedle domu. Vešlo se do něj i silo pro skladování pelet. Mateřská škola v Bynině nabízí dětem ten nejlepší program, například podzimní a jarní výlety do přírody, sportovní dny a besídky. Dobré zázemí pro děti je tvořeno mimo jiné spolehlivým a efektivním systémem vytápění. Není divu, že ve Valaš12

ském Meziříčí se spolehli na místní firmu a nechali si nainstalovat jejich dva kotle na dřevěné pelety. Oproti dřívějšímu topení koksem je nové vytápění komfortnější, čistší a zdravější. Rekonstrukci si vyžádal zastaralý systém vytápění koksem, kdy teplo bylo vedeno asi dvacetimetrovým, starým podzemním teplovodem. Vytápění peletami potřebuje jiné podmínky – bylo třeba najít prostor pro dva kotle na pelety a rovněž pro silo, odkud budou pelety automaticky dopravovány do kotlů. Sklepní prostory školky byly příliš nízké a navíc často zaplavované vodou kvůli špatné izolaci. Nejvhodnějším řešením byl v daném prostoru kontejner, který bylo možné umístit těsně vedle budovy školky do volného prostoru. V kontej-


inspirace neru je kotelna se dvěma kotli o výkonu 29 kW a hydraulickým i elektrickým zapojením a komíny. Aby byla využita plně kapacita sila, nejsou v kontejneru klasické šikminy. Naopak jsou součástí sila pneumatické vaky, které ze strany přihrnují pelety ke středovému šnekovému dopravníku, který je dopravuje ke kotli. Tak se využije celý prostor kontejneru. Pokud není zima příliš krutá, vystačí silo plné pelet na celou jednu topnou sezónu. Stačí, pokud na podzim přijede cisterna a pelety do skladu nafouká. Ty se potom po celý rok nahrnují díky pneumatickým vakům do dopravníku a kotle automaticky zatápějí. A učitelky ani děti už se proto nemusejí obávat chladných pondělních rán.

Králíci se museli vystěhovat, děda do králíkárny nastěhoval kotel na pelety Pelety přejmenoval na pelepetky a svoje králíky kvůli nim vystěhoval ze zděného přístavku do dřevěné králíkárny. Svérázný děda se rozhodl pro pelety Mayr-Melnhof, protože chtěl topit dřevem, ale zároveň hledal na stáří pohodlnější řešení než nikdy nekončící štípání polínek a přikládání. Do přístavku proto nastěhoval nového domácího mazlíčka – automatický kotel ATMOS o výkonu 25 kW zapojila rodinná firma Rudolfa Pospíšila z Rakovníka. Teplo se hromadí v akumulační nádrži, odkud jde do celého domu. Až do bývalé králíkárny sáčky s peletami dováží firma CDP IVORY. A do budoucna by mělo být vytápění ještě pohodlnější – zatímco teď děda sype pelety z pytlů do sila stojícího vedle kotle ručně, do budoucna uvažuje o celosezónním silu se šnekovým podavačem. Pelepetky tak vyhrávají nad králíky 1:0.

g r e s i v n í h o s p o d á ř , t o d l e u k á ž u s v ý mu s t a r ý mu , . . konečně pro aby viděl, jak topí pr aktici u nás na venkově. . 13


ANALÝZA TRHU

Pelety v Česku, Rakousku a Německu:

vývoj cen i novinky Údaje Klastru Česká peleta o vývoji cen dřevěných pelet jsme tentokrát využili nejdřív pro vysvětlení sezónních pohybů na trhu, kdy významný rozdíl mezi zimními a letními cenami pelet může znamenat pro mnohé zákazníky možnost ušetřit. Pokračujeme srovnáváním s našimi sousedy, kteří jsou v rozvoji peletového odvětví mnohem dále – s Rakouskem a Německem, abychom nakonec zhodnotili vývoj u nás, kde je už v současnosti okolo 15 tisíc uživatelů dřevěných pelet. Letní a zimní ceny pelet Zatímco na jaře a v létě je dostatek suroviny a tepla pro sušení, v zimě spousty zbytkové dřevní hmoty spotřebují samotní pilaři pro vytápění svých areálů, řada malých výrobců pelet výrobu v zimních měsících utlumuje, protože jim stoupají náklady a nemají jistotu v kvalitě a plynulosti dodávek suroviny. Tedy u některých výrobců produkce klesá na polovinu oproti letním měsícům, zatímco spotřeba stoupá na několikanásobek. V zimě se také zákazníci mohou potkat s horší kvalitou pelet, jelikož chybí nejkvalitnější surovina: smrkovou vlákninu nahrazuje borovice, je složitější proces sušení a pelety mohou být u některých producentů křehčí, tedy s vyšší odrolem. Vyšší zimní ceny také lákají dovozce, kterým se v zimě vyplácí pelety dovážet například ze zemí východní Evropy. To vede ke kolísání v kvalitě pelet, protože ty dovezené se nevyrovnají stabilní kvalitě českých pelet, které odpovídají českým normám. Okrajově se také projevuje fakt, že zatímco v Česku v současnosti přibývá okolo 2 000 peletových instalací ročně, v Rakousku se ročně nainstaluje přes 10 000 nových kotlů a tito noví zákazníci nenakupují obvykle až na jaře, ale zvednou poptávku již v sezóně. V Rakousku již nové výrobní kapacity produkce pelet nevznikají a než si trh zvykne na vyšší domácí spotřebu, chvilku to trvá.

Dřevěných pelet jako celku je dost, ale různé vlivy během roku způsobují, že nejpozději po vánočních odstávkách a vinou zimního počasí se snižují zásoby a výroby zejména kvalitních pelet napříč Evropou. Toto období trvá 2 až 3 měsíce a opakuje se mimo teplých zimních měsíců každý rok. Není proti němu jiné obrany než předzásobit se. To se týká jak spotřebitelů, tak obchodníků. Samozřejmě vysoká poptávka razantně zvyšuje ceny, výrobci a prodejci pelet v tomto období realizují podstatné roční zisky a i nákupčí, pokud peletu nutně potřebují, zaplatí prakticky cokoliv. Není možné nechat své zákazníky typu budov veřejné správy, nemocnic, škol, apod. bez topení.

Vývoj cen dřevěných pelet v České republice, Rakousku a Německu 7 000 6 500 6 000

Kč/t

5 500 5 000

Česká republika Rakousko

4 500

Německo

4 000 3 500 3 000

14

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


ANALÝZA TRHU Tento jev není u nás ani v jiných zemích neobvyklý a je v podstatě zdravý, podporuje racionální chování spotřebitelů: pro menší zákazníky rozkládá distribuci na léto (operátoři nákladních aut a cisteren si lépe naplánují dodávky i k hůře dostupným zákazníkům, které je v zimních měsících problematické obsloužit) a větší kotelny se zavážejí v zimě. Samozřejmě že u dobrých distributorů peletu seženete vždy, ale připlatíte si 10 až 20 % oproti letním cenám. Protože buď o tolik více stojí ve výrobě, anebo ji někdo levně na jaře nakoupil, ale také profinancoval, zaplatil dopravu, sklady, přeložení pelet a další vlivy. Cena pelet v Rakousku a Německu Podle údajů asociace proPellets Austria stoupla cena za dřevní pelety v Rakousku v lednu na 187,6 EUR/t (u odběrů nad 6 tun, bez DPH a dopravy). K tomu se zvýšil objem trhu od prosince o 3,7 %, v meziročním srovnání dokonce o 7,4 %. Ceny pelet pro Německo probíhají prakticky stejně: 196,4 EUR/t. To je třetí nejvyšší měsíční hodnota od roku 2006. S tím také stoupá cena dřevěných briket. Od roku 2008 stoupá průměrná roční cena pelet konstantně. Vybudované kapacity totiž odpovídají spotřebě. Nejnovější vývoj je ovlivněn mnoha faktory: V roce 2012 byl zaznamenán dvojciferný procentuální nárůst počtu instalovaných kotelen na pelety. Již v polovině ledna byla v Rakousku nainstalována jubilejní stotisícá peletová kotelna. To znamená zdvojnásobení počtu instalovaných zařízení od roku 2007. V roce 2013 se počítá se čtyřnásobkem. Vedle domácností se objevuje stále více velkých zařízení (přes 100 kW), které topí peletami. Výrobci pelet bojují v zimních měsících s problémy se zásobováním, protože některé pily ke konci roku omezují produkci. Jako každou zimu stoupá krátkodobá poptávka, která ovlivňuje koncové ceny. Trh s dřevěnými peletami Výrobci se domnívají, že na rozdíl od roku 2006 nehrozí nyní u cen pelet žádné vyšší cenové výkyvy. Tehdy nebyla možnost vyrovnat chybějící množství na domácím trhu importem.

15


ANALÝZA TRHU V roce 2011 vyvážela Česká republika okolo 100 tis. tun pelet především do Rakouska, Německa a Itálie, samotné Rakousko 512 tis. tun vyváželo a současně 320 tis. tun dováželo. Německo prodávalo ve stejném roce 692 tis. tun do ciziny a dováželo 261 tis. tun. Přesto není slyšet o převýšení výrobních kapacit nad dodávkami. Výrobcům pelet se podařilo to, na čem pily ztroskotaly. Tedy pozvolna vytvářet stabilní trh a pracovat s cenovými výkyvy během roku tak, aby byly co nejnižší, popř. je promítnout do konečných spotřebitelských cen, a tím si i naučit zákazníky, jak s těmito cenami pracovat. Vedle toho pomáhá masivní navýšení cen energií z fosilních paliv – především topného oleje, zemního plynu a elektřiny. Zdravější tržní prostředí navzdory zvýšení cen Česko si bohatě vystačí s domácí produkcí, domácí poptávka tvoří pouze jednu třetinu současné výroby. Německý a rakouský trh je teoreticky také zatím soběstačný (místní produkce vs. spotřeba). A je navzdory stoupajícím cenám stále označován jako zdravý a rostoucí. „Pelety se usadily jako zavedené palivo. Spotřebitelé akceptují stoupající ceny“, vysvětluje Claudia Rohr, tisková mluvčí German Pellets. Nárůst cen je pochopitelný napříč celým energetickým odvětvím z důvodu zvyšování cen vstupů. U dřevěných paliv je navíc toto zdražování podstatně nižší, nežli u jiných typů energií.

ytlech to nevozim už dávno, přece je . . tak v p ích letech si zas n louží cister nejlepš nu dáma v ym chlapem za volantem s pořádn ou do roka. . aspoň jedn

„Pokud bude zima průměrně chladná, můžeme díky vlastním skladovým kapacitám a výrobě zajistit zásobování všech našich zákazníků. Významný vzrůst ceny během zimních měsíců neočekáváme“, doplňuje Martin Holan, výrobní ředitel firmy Enviterm. V roce 2013 se přidají další noví producenti dřevěných pelet, popř. dojde k navýšení výrobních kapacit v Česku i v Německu. Struktura trhu se tím zásadně neovlivní, neboť to přitáhne další poptávku. „Na jaře se situace opět uvolní, snížení cen na letní ceny probíhá standardně každým rokem“, shodují se Marek Řebíček z firmy CDP IVORY i Martin Černý z firmy BIOMAC. Zvýšené ceny pelet vedou k dalším investicím Podle šéfa European Pellet Council Christiana Rakose se trh s dřevěnými peletami dále stabilizuje a bezpečně rozvíjí. „V minulých letech jsme byli v situaci, kdy docházelo k přezásobování při vysokých cenách surovin. To vedlo k velmi nízkým maržím a k poklesu investic do nových peletových výroben. Mezitím ale velmi silně stoupla poptávka a to vedlo přirozeně k nárůstu cen. Vysoké ceny učiní zajímavými investice do nových produkčních zařízení nebo rozšíření kapacity stávajících zařízení. Domácí výrobci se budou více zaměřovat na zásobování lokálního trhu a omezovat export. Nemyslím si, že dojde znovu k cenové nestabilitě. Zaznamenáváme dnes vysoký nárůst při prodeji kotlů – 19 % u kotlů a kamen pro domácnosti a dokonce 50 % u průmyslových peletových kotelen – a k tomu stoupající poptávku po palivu. Příští rok to bude pokračovat podobně.“ Podobně vidí situaci i šéf Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský. „Domácí trh sice neroste tak razantně jako např. v Rakousku, stabilní nárůst ale zaznamenáváme. Výhodou České republiky je také to, že oproti Rakousku nebo Německu máme stále vysoké nevyužité kapacity pro produkci dřevěných pelet. Vždyť 2/3 naší výroby stále vyvážíme a přitom politika všech velkých peletových výrobců u nás je nastavena na co nejvyšší podíl dodávek pelet na domácí trh. Dlouhé vývozní vzdálenosti výrobcům samozřejmě snižují marže. Navíc přirozeností pelet je lokální výroba i spotřeba.“ Klastr Česká peleta je národní asociace 50 výrobců a prodejců dřevěných paliv a kotlů na jejich využívání. V současné době jsou jeho členy 2/3 všech českých renomovaných firem z odvětví dřevěných pelet a briket, peletových kotlů a kamen, kotlů na dřevo i certifikačních a výzkumných institucí. Více podrobností: www.ceska-peleta.cz

16


KATALOG ČLENŮ KLASTRU ČESKÁ PELETA


Agromechanika Lhenice v. o. s. ADRESA AGROMECHANIKA LHENICE v. o. s. Netolická 414 384 02 Lhenice KONTAKT Tel/fax: +420 388 321 280 E-mail: info@agromechanika.cz

„Naším prvním výrobkem byl kotel na dřevo Kombiterm DC 23, jehož produkci jsem uvedl v život koncem osmdesátých let ještě jako přidruženou výrobu bývalého zemědělského družstva Lhenice. Původní kotel prodělal během dalších let několik modernizací až do podoby, ve které je vyráběn do současné doby. Vývoj automatického kotle na pelety jsme pak ukončili v roce 2005.“ Václav Hamberger, ředitel

Tradiční český výrobce ekologických teplovodních kotlů na pevná paliva. Jmenovitě kotlů na kusové dřevo AM Energo a kotlů na dřevní pelety AM Licotherm. Automatické teplovodní kotle LICOTHERM jsou určeny k vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 45 kW. Nabízíme výkonové varianty 15, 24 a 42 kW jmenovitého výkonu kotle. Ročně vyrobíme cca 700 ks kotlů o výkonu do 50 kW. Část této produkce je určena na export do takřka celé Evropy.

WEB http://www.agromechanika.cz/

18 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ


Jaroslav Cankař a syn ATMOS ADRESA Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487 294 21 Bělá pod Bezdězem IČ: 11303344 DIČ: CZ450918088 KONTAKT Informace, prodej a servis Tel: +420 326 701 404, +420 326 701 414 Fax: +420 326 701 492 E-mail: prodej@atmos.eu

WEB http://www.atmos.cz

„Atmos je rodinná česká firma a v současnosti jeden z největších evropských výrobců kotlů na tuhá paliva. Snažíme se vždy být v popředí co se týče kvality, funkčnosti a ceny, která je chápána jako humánní. Proto máme velmi aktivní vývoj výrobků a kontrolu kvality. Tím získá více lidí přístup k ekologickému, levnému a pohodlnému topení.“ Jaroslav Cankař Ing. Petr Cankař, technický ředitel

Rodinná firma byla založena v roce 1935 a navzdory všem nepříznivým režimům byla schopna si udržet přední místo ve vývoji a od roku 1991 ve výrobě kotlů na pevná paliva. Vyrábí především zplynovací kotle na dřevo, uhlí a dřevo, dřevěné brikety a automatické kotle na pelety. Firma exportuje více než 80 % své produkce do zahraničí, především do Německa, Rumunska, Itálie, Francie, Švédska, Rakouska, Polska, Ruska, Bulharska, Dánska, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Běloruska atd. Cílem firmy ATMOS je být jedním z nejlepších výrobců kotlů v Evropě. Být firmou, které záleží na své tradici, zkušenostech a značce ATMOS.

Naši nabídku naleznete na stranách 57–59.

Sídlo firmy ATMOS - Bělá pod Bezdězem

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 19


BENEKOVterm s. r. o. ADRESA BENEKOVterm s. r. o. Masarykova 402 793 12 Horní Benešov IČ: 258 39 811 DIČ: CZ258 39 811 KONTAKT Ludmila Maderová manažerka odbytu Tel.: +420 595 177 801 Fax: +420 554 748 009 GSM: +420 724 219 144 E-mail: prodej.kotlu@benekov.com

WEB http://www.benekov.com

20 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ

„Patříme mezi špičkové evropské výrobce kotlů na biomasu. Největší důraz klademe na flexibilitu a přizpůsobování produktů zákazníkům, vývoj nových technologií a špičkový servis jak pro distributory, tak pro konečné zákazníky.“ Leopold Benda, ředitel obchodně-ekonomického úseku

Automatické kotle na pelety BENEKOV R a CosmoTHERM G AZ představují nejlépe vybavené automatické kotle na pelety vyráběné v ČR. Poskytujeme vše potřebné, co se týče kotlů – poradenskou činnost, prodej, montáž i servis. České kotle firmy BENEKOV jsou exportovány do 23 evropských zemí, vývozní teritoria sahají od Velké Británie až do Ruska. Kotle jsou využívány pro vytápění rodinných domů, škol, firem a jiných podobných objektů. Velkou část našich investic tvoří vývoj. Již od roku 1998 spolupracujeme s významnými výzkumnými centry a univerzitami v celé Evropě.

Naši nabídku naleznete na stranách 71–73.


CATfire Service & Trading s. r. o. ADRESA CATfire Service & Trading s. r. o. Výstavní 2937/132A 703 00 Ostrava – Vítkovice KONTAKT Tel.: +420 596 753 009 E-mail: info@catfire-service.com

„Tepelná energie je obsažena v různých zdrojích. Nás zajímají obnovitelné, které v rozmanité podobě poskytuje naše příroda, naše krajina. Kotle HAMONT proto navrhujeme jako univerzální topné jednotky spolehlivě spalující různorodé materiály na bázi biomasy.“ Martin Wetter, ředitel

Naše společnost je pokračovatelem téměř dvacetileté tradice výroby a montáže kotlů na biomasu HAMONT. Provoz našich kotlů je plně automatický s možností dálkového ovládání a monitoringu přes internet nebo mobilní síť. Kotle HAMONT s výkony 40 až 100 kW a 150 až 500 kW nabízejí způsob jak úsporně vytápět malé, střední i docela velké objekty bez závislosti na velkých energetických firmách. Prvovýroba a strojně mechanické celky jsou realizovány v sesterské firmě Vaněk – strojírenská výroba. Technické a technologické podmínky zde jsou na špičkové úrovni. WEB http://www.catfire-service.com/

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 21


DŘEVO – PRODUKT SV s. r. o. ADRESA DŘEVO – PRODUKT SV s. r. o. Brněnská 3794/27 669 02 Znojmo IČ: 25513389 DIČ: CZ25513389 KONTAKT Tel./fax: +420 515 241 848 Mobil: +420 725 311 119 E-mail: kotle@drevoprodukt.cz

WEB http://www.drevoprodukt.cz

22 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ

„Jsme rádi, že můžeme českým zákazníkům nabídnout produkty rakouské rodinné firmy HARGASSNER s 25 letou zkušeností. Spokojenost zákazníků spolu s ohleduplností vůči životnímu prostředí stojí na nejvyšší příčce firemní filozofie. Co možná nejnižší hodnoty emisí při zachování maximálního stupně účinnosti, komfortu a dlouhé životnosti již dnes charakterizují společnost HARGASSNER. Dokladem toho je přes 40 000 spokojených zákazníků.“ Oldřich Václavek, jednatel Kromě řešení komplexní problematiky výroby tepla z biomasy a zpracování štěpky a palivového dříví nabízíme technologie pro zpracování dřevního odpadu, výrobu palivového dříví a štěpky, vlhkoměry na biomasu a kotle na biomasu. Jsme výhradním zástupcem rakouské firmy HARGASSNER pro český a slovenský trh. Nabízíme: kotle na štěpku ve výkonech 25–200 kW, kotle na pelety ve výkonech 9–200 kW, kotle na kusové dřevo ve výkonech 20–60 kW, kotle na energetické plodiny ve výkonech 25–40 kW, kaskádové řízení kotlů do výkonu 800 kW, patentované plnicí systémy pro štěpku, speciální kontejnery, akumulační nádrže. Předností kotlů HARGASSNER je automatický, bezobslužný provoz, vysoká účinnost, spolehlivost a životnost přes 20 let.


DUFA Lanškroun – kotle, kamna ADRESA DUFA Sládkova 165 563 01 Lanškroun IČO: 43515690 KONTAKT Ing. Radek Dušek Tel.: ,+420 777 916 054, +420 465 320 154 Fax: +420 465 320 155 E-mail: obchod@dufakamna.cz

WEB http://www.dufakotle.cz/

„V rámci naší velmi široké nabídky tepelné techniky mají důležité místo kotle a kamna na pelety. Nedávno jsme byli oceněni za kombinovaný kotel KLOVER BI-FIRE na festivalu For Arch. Jde o jedinečný výrobek, který vyniká svými vlastnostmi i automatickým režimem. Kamna disponují samočinným zapalováním při spalování pelet, při dohoření se zapálí dřevo a přestanou hořet pelety. Vše se chová plně automaticky pro dosažení nastavené teploty vody.“ ing. Dušek DUFA je obchod s tepelnou technikou a automatizací domácnosti. Nabízíme krbová kamna, kamna na dřevo, krby, krbové vložky, sporáky, peletová kamna, ohřívače, kotle na dřevo, kotle na pelety, automatické kotle, kouřovody, komíny, termostaty, čerpadla, lázeňská kamna aj. Jste-li nespokojeni se stávajícím vytápěním domu nebo bytu, jste na správném místě. Máte jedinečnou možnost změnit nebo doplnit topný systém a moderní automatická kamna na dřevní pelety. Svoje náklady oproti elektřině můžete snížit o cca 50 %. Nabízíme stovky provedení od největších výrobců v Evropě (EdilKamin, Klover, Moretti, Italiana Camini aj.). V nabídce máme i samostatné topeniště pro obezdění a vytvoření krbu. Jste-li nároční na barvu s povrchovou úpravu, tak máme v nabídce kamna KLOVER STAR s povrchem kůže až 33 barev.

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 23


EKOEFEKT a. s. ADRESA EKOEFEKT a.s. Semečská 187 411 15 Třebívlice KONTAKT Obchodní oddělení Tel.: +420 416 596 030 Fax: +420 416 531 696 Technici Tel.: +420 416 531 586 E-mail: ekoefekt@kotle.cz

WEB http://www.kotle.cz

24 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ

„Naší prioritou je ekologické spalování – soustředíme se proto na vývoj automatických kotlů, které budou spalovat palivo co nejefektivněji, čistě a navíc s co nejjednodušší a komfortní obsluhou. Kotle na biomasu vyrábíme od roku 1999 a hned v prvních letech jsme získali ocenění Teplárenského sdružení ČR – Projekt roku 2002.“ Lenka Vrbová, ředitelka Již téměř 20 let vyvíjíme a vyrábíme teplovodní automatické ekologické kotle. Vyráběné kotle jsou atestovány dle evropské normy ČSN EN 303-5. Dle této normy jsou kotle zatříděny do nejvyšší 3. třídy, což je zárukou velmi kvalitního spalovacího procesu s vysokou účinností a spolehlivě plní stanovené emisní limity. Základem kotlů EKOEFEKT a EKOEFEKT BIO je poměrně malá plocha otáčivého nebo retortového roštu. Palivo se při hoření postupně automaticky dávkuje ze zásobníku na rošt, na kterém hoří pouze nejnutnější množství paliva k nastavenému výkonu kotle. Nabízíme kotle pro rodinné domy, chaty a penziony, ale také větší kotle pro průmysl a celé bytové domy. Zajišťujeme celý proces od vývoje, výroby až po montáž a případné opravy vašich kotlů. Máme za sebou více než 10 000 úspěšných realizací kotelen.


Ekotherm servis – Josef Janeček ADRESA Ekotherm – servis Josef Janeček Horova 932/8 460 01 Liberec KONTAKT Tel.: +420 482 710 712, +420 777 119 732 E-mail: info@ekotherm-servis.cz

WEB http://www.ekotherm-servis.cz

„Peletové kotelny doporučujeme, především protože náklady na vytápění peletami jsou podstatně nižší než u jiných paliv a přitom míra komfortu je díky automatickým kotlům srovnatelná s plynem nebo elektřinou. V porovnání s uhelnými kotli navíc ty peletové produkují významně méně emisí. A výrobci pelet jsou už dnes u nás v každém kraji či okrese.“ Josef Janeček, majitel

Prodáváme certifikované pelety LAVA DIN a OLIMP DINplus. Pelety si můžete objednat prostřednictvím formuláře, e-mailem nebo telefonicky a vyzvednout v našem skladě v Liberci 30-Vratislavicích, v objektu pivovaru Konrád. V nabídce našich kotlů na pelety máme kotle, které umožňují i spalování kusového dřeva, štěpky nebo kombinaci se solárními panely. Naše kotle mají vysokou účinnost a jsou určeny pro ty, kteří neplánují trávit svůj čas v kotelně. Prodáváme hořáky BioLine. Nabídka začíná u ve Švédsku nejprodávanějšího BioLine 20 a 25, který je určen pro vytápění rodinných domků a vil. Je stejně velký jako moderní olejový nebo plynový hořák a lze ho namontovat do většiny stávajících kotlů na pevná paliva. V nabídce jsou hořáky až po výkon 300 kW.

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 25


ETA Energy ADRESA ETA Energy Ohrievacia technika s. r. o. 023 53 Staškov 200 Slovensko KONTAKT Juraj Králik Tel. (SK): +421 (0) 908 40 27 27 Tel. (CZ): +420 (0) 733 14 25 82 E-mail: kralik@etaenergy.eu Ján Trojan Tel. (SK): +421 (0) 907 52 10 52 E-mail: trojan@etaenergy.eu

WEB http://etaenergy.eu/

26 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ

„Zaměřujeme se na kvalitu bez kompromisů, kvalitní kotle pro vás sami navrhujeme a každá jejich součástka je vyrobena podle našich konstrukčních výkresů. Na tomto světě sotva existuje něco, co někdo jiný nevyrobí hůř a neprodá levněji, naší vášní však není levná cena, ale dokonalost.“ Ferdinand Tischler a Helmut Orgler

Naše mateřská firma ETA Heiztechnik byla založena v roce 1998 a specializuje se výhradně na výrobu dřevem vytápěných kotlů, což zahrnuje i vývoj tepelné techniky, elektroniky i regulace. Mimo ekologických součástí se při vývoji a realizaci klade důraz na maximální bezpečnost a komfortní ovládání. Naše produkty zahrnují kotle na dřevo, automatické kotle na dřevní pelety, kotle na dřevní štěpku, dřevní pelety a miscanthus i akumulační nádrže. Naše špičkové produkty se neustále vyvíjejí a přizpůsobují se rozmanitým potřebám našich zákazníků. Úspornost a ekologičnost si přitom neodporují, ale navzájem se doplňují.


INOVATIVNÍ KAMNA A SPORÁKY JIŽ OD ROKU 1854

ADRESA A KONTAKTY HAAS+SOHN Rukov s. r. o. SNP 474/7 408 01 Rumburk Tel.: +420 412 379 999 E-mail: infocz@haassohn.com Podniková vzorkovna Nádražní 312 407 56 Jiřetín pod Jedlovou Tel.: +420 412 379 151

WEB http://www.haassohn-rukov.cz/

HAAS+SOHN Rukov s. r. o. „Designová řešení našich kamen jsou hřejivým doplňkem moderně zařízených domácností i rekreačních chalup a tradičně pojatých interiérů. Všechny typy kamen nám přináší pohledem na kousek přirozeného živého plamene skrze velkoplošná prosklená dvířka příjemnou tepelnou pohodu do našeho domova. Nová řada peletových kamen je navíc nejen estetické, ale i ekologicky smysluplné řešení.“ Václav Cintl, ředitel Rukov je tradiční rumburská firma, která se v r. 1995 spojila s rakouskou Reischl GmbH. Vyrábí krbová kamna, krbové sestavy a vložky a také krbové nářadí a kouřovody, na vývoji interiérových kamen se podílí přední české a zahraniční designerské firmy. Peletové modely jsou malé a zároveň účinné díky nově koncipovanému externímu výměníku tepla, který teplo rychle dodá do místnosti díky větší povrchové struktuře. Obsluha je jednoduchá, po naplnění se teplota volí na digitálním displeji, v noci může být jiná než přes den a stejně tak je možné individuálně nastavit jednotlivé dny v týdnu. Kamna jsou bezpečná. Senzory rozpoznají každou změnu, kterou kamna okamžitě vyrovnávají. Termické čidlo neustále měří teplotu zplodin, dveřní kontaktní spínač zamezuje provozu při otevřených dveřích a elektronika zamezuje přeplnění hořáků.

Naši nabídku naleznete na straně 84.

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 27


Hostomský – krbová kamna, kotle ADRESA Hostomský – krbová kamna, kotle Pražská 193/43 250 01 Brandýs nad Labem (Stará Boleslav) KONTAKT Tel.: +420 326 906 959 Fax: +420 326 906 959 E-mail: hostomsky.p@hostomsky.cz

WEB http://www.czhapero.cz/

28 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ

„Našim zákazníkům chceme především dopřát příjemně vyhřátý domov, horkou plotnu i odpočinek s komfortním a šetrným vytápěním.“ Pavel Hostomský, majitel

Nabízíme interiérové kotle, krbové vložky a krbová kamna na pelety, dřevo a další paliva různých značek včetně zapojení a servisu. Soustřeďujeme se především na prodej špičkových kotlů a kamen na pelety, dřevěné brikety a palivové dřevo značek VERNER, ATMOS, HAPERO a THERMOROSSI. Jsme autorizovaným zástupcem rakouské firmy HAPERO pro český trh. Předností kotlů HAPERO je automatický, bezobslužný provoz, dlouhá doba hoření (2 dny až celá sezóna) a variabilní využití, jak do interiéru, tak i do kotelen o různém požadovaném výkonu.


IVORY Energy, a. s. ADRESA A KONTAKTY IVORY Energy, a. s. Kostelecká 908 196 00 Praha 9-Čakovice Tel.: +420 222 747 026 E-mail: info@ivoryenergy.cz

WEB http://www.ivoryenergy.cz/

„Jsme spolehlivým partnerem pro management tepelného hospodářství. Jsme česká firma a nabízíme také surovinu z tuzemských zdrojů, která vám zajistí nezávislost a neustále se zvyšujících cenách ostatních paliv a na kurzových pohybech.“ Petr Mach, ředitel

Naše společnost instaluje decentralizovanou teplárenskou soustavu na dřevní pelety eventuálně zemní plyn. Využíváme nejmodernější teplárenské technologie, abychom zajistili dlouhodobé dodávky tepelné energie a snížili finanční náklady za odběr tepla u našich klientů. Naše služby jsou zaměřené na školy, nemocnice, úřady, horské hotely, bytové domy apod., nabízíme jim miniteplárny. Velkokapacitní zásobníky minitepláren zajišťují dlouhodobou zásobu paliva, obsluhovány jsou autocisternou. Provoz kotlů a palivového skladu je automatický a bezobslužný. Samozřejmostí je dálkový monitoring a nepřetržitý on-line servis. Ekologicky příznivý je způsob vytápění a ohřevu TUV dřevními peletami. Velmi vysoká účinnost přes 90 %, nízké emise a popelnatost do 0,5 % – použití jako fosforečno draselnaté hnojivo.

Naši nabídku naleznete na straně 80.

OBCHODNÍ SPOLECNOSTI 29


LATOP s. r. o. ADRESA Latop s. r. o. U Čápova dvora 2762 390 05 Tábor IČ: 45022747 DIČ: CZ45022747 KONTAKT Ing. Milan Kříž manager prodeje Tel.: +420 777 729 573, +420 381 257 598 E-mail: kriz.ta@latop.cz

WEB http://www.latop.cz

„Působíme na trhu již 21 let a nabízíme zákazníkům kompletní služby ve vytápění. Od poradenství až po montáž, servis a dovoz pelet. Věříme v budoucnost pelet, a proto vyrábíme kvalitní dřevěné pelety. Jsme vaším partnerem nejen při vašem rozhodování a realizaci, ale také po celou dobu životnosti kotle.“ Šárka Lachoutová, managerka marketingu

Vyrábíme dřevěné pelety o průměru 6 mm. Pelety vyrábíme ze smrkových pilin bez kůry a bez přísad. Naše pelety zanechávají po spálení velmi nízký podíl popela. Naopak nabízejí vysokou výhřevnost. Pelety můžete zakoupit na našich pobočkách v Táboře, Pelhřimově a Českých Budějovicích nebo Vám je také dovezeme. V České republice zastupujeme rakouskou firmu Ökofen, evropského specialistu a průkopníka mezi společnostmi zabývajícími se výrobou kotlů na pelety. Kromě kotlů instalujeme také krbová horkovzdušná nebo teplovodní kamna. Snažíme se vyjít vstříc také zákazníkům, kteří nedispnují finanční hotovostí. Proto poskytujeme prodej našeho zboží také na splátky.

Naši nabídku naleznete na straně 74.

30 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ, PELETY A EKOPALIVA


LING Krnov s. r. o. ADRESA LING Krnov s. r. o. nám. Osvobození 2057/8 794 01 Krnov IČ: 26834359 DIČ: CZ26834359 KONTAKT Ing. Zdeněk Lyčka Tel.: +420 775 617 070 E-mail: ling.krnov@centrum.cz

„Vidíme velkou budoucnost v peletách z biomasy, jako alternativnímu pevnému palivu pro malé zdroje. Proto se již od roku 1997 věnujeme vývoji a výrobě technologií pro spalování, skladování a transport pelet v domovních kotelnách.“ Zdeněk Lyčka, ředitel

Nosným programem firmy je výroba univerzálních retortových hořáků na tuhá paliva LING, které do svých sériově vyráběných peletových kotlů montují přední čeští výrobci. Vyrábíme mimo jiné pneumatické podavače pelet pro peletové kotle, textilní zásobníky na pelety. Věnujeme se optimalizačnímu měření emisí v malých domovních kotelnách. Dále se zabýváme velkoobchodním prodejem topenářské techniky a optimalizačním měřením emisí z kotlů o výkonech do 300 kW. Nabízíme rovněž přestavbu litinových kotlů na komfortní kotel s retortním hořákem a automatickým provozem.

WEB http://www.ling.cz

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 31


OPOP spol. s r. o. ADRESA OPOP spol. s r. o Zašovská 750 Valašské Meziříčí, 757 01 IČ: 476 74 105 DIČ: CZ 476 74 105 KONTAKT Ing. Michal Dostál výkonný ředitel Tel.: 571 611 250 E-mail: dostal@opop.cz, sales@opop.cz

WEB http://www.opop.cz/

32 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ

„Firma OPOP spol. s r. o. navázala na bohatou, více jak 60letou tradici ve výrobě topenářské techniky a řadí se mezi přední české výrobce v tomto oboru. Produkty se vyznačují komfortní obsluhou, úsporným a ekologickým charakterem vytápění v prvotřídní kvalitě . Produktové portfolio kotlů neustále rozšiřujeme o nové produkty s cílem vyhovět požadavkům zákazníků a trhů.“ Michal Dostál, výkonný ředitel

Základ výrobního programu OPOP spol. s r. o. představuje výroba ocelových kotlů na tuhá paliva do výkonu 50 kW. V roce 2008 byla zahájena výroba zplyňovacích kotlů na dřevo a v roce 2010 jsme rozšířili nabídku kotlů na tuhá paliva v litinovém provedení. Rok 2005 představuje začátek úspěšné spolupráce s dánskými partnery ve výrobě automatických peletových kotlů. V loňském roce jsme rozšířili náš výrobní sortiment o řadu automatických peletových kotlů splňující nejpřísnější kritéria emisní třídy 5 dle ČSN EN 303-5. Kromě výrobku - kotle samotného, poskytujeme kompletní služby - poradenství, montáž, servis. Kotel OPOP exportujeme do následujících zemí: Slovensko, Dánsko, Francie, Řecko, Španělsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Německo, Rumunsko, Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Mongolsko; v loňském roce podíl exportu představoval 80 %.

Naši nabídku naleznete na stranách 60–62.


PONAST spol. s r. o. ADRESA PONAST spol. s r. o. Na Potůčkách 163 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 47678232 DIČ: CZ47678232 KONTAKT Tel: +420 571 688 111, +420 800 700 068 Fax: +420 571 613 600 E-mail: ponast@ponast.cz

WEB http://www.ponast.cz

„Společnost Ponast už více než 10 let vyvíjí kotle na pelety i jejich příslušenství se záměrem maximálního komfortu a minimálních nákladů na topení. Jsme jediný specializovaný výrobce kotlů na pelety v ČR, s čímž je spojeno intenzivní úsilí vyvíjet stále lepší technologie pro vytápění peletami. Naše zařízení se vyznačují plnou automatizací, snadnou údržbou a nízkými emisemi.“ Ctirad Bryol, obchodní ředitel

Řízení provozu automatických kotlů na pelety z produkce fy PONAST zajišťují mikroprocesorové řídicí jednotky, které mohou spolupracovat se všemi moderními komunikačními prostředky. Novinkou uvedenou na trh na sklonku roku 2012 je ovládání kotlů prostřednictvím dotykového displeje, jehož komunikační možnosti rozšiřují možnosti ovládání řady připojených zařízení a přinášejí komfort intuitivního ovládání. Emisní a účinnostní parametry kotlů PONAST dosahují špičkových hodnot a na základě aktualizovaných certifikačních zkoušek byly všechny kotle výrobních řad typu KP zařazeny do aktuálně nejvyšší třídy 5 podle novelizované normy ČSN EN 303-5. Kotle rovněž splňují i nadstandardní a velmi přísné podmínky platné např. pro německý či britský trh.

Naši nabídku naleznete na stranách 63–65.

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 33


Rioni s. r. o. ADRESA Rioni, s. r. o. Lovčická 767 190 14 Praha 9 KONTAKT Tel.: +420 608 202 182 Fax: +420 281 962 617 E-mail: rioni.sro@rioni.cz

WEB http://www.rioni.cz/

34 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ

„Jsme hrdi na to, že jsme výhradními prodejci rakouských kotlů značky Fröling. Celosvětově úspěšný producent kotlů na dřevěné pelety, štěpku a kusové dřevo získal v Rakousku už několik státních ocenění, včetně ceny za inovaci ministerstva pro životní prostředí za nový kotel na pelety P2. Vývojem topných zařízení na dřevěná paliva se ve Frölingu zabývají už čtyřicet let!“ Michal Nývlt, ředitel

Jsme výhradními prodejci kotlů a akumulačních nádrží rakouské značky Fröling, která je jedním z vedoucích výrobců topných zařízení na biomasu. Již více než 40 let se u firmy Fröling zabývají tématem topná zařízení na dřevo a patří v tomto oboru celosvětově k vedoucím podnikům. Vývoj moderní dřevospalující techniky byl námi spoluurčován celou řadou rozhodujících inovací. Kotel na pelety Fröling P4 Pellet představuje novou generaci kotlů pro spalování dřevěných pelet. Svým uživatelům nabízí efektivní a ekologický provoz ve spojení s jedinečným designem. Uživatelský komfort výrazně zvyšuje plně automatický provoz. Kotel PS Pellet mění pravidla hry díky minimálním nárokům na prostor. Nejmenší kotel v nabídce Fröling má základnu o ploše pouhých 0,38 m2 (60 x 64 cm). I přes malé rozměry si však zachovává výhody větších modelů: tichý a komfortní provoz, nízké emise a v podstatě zanedbatelnou spotřebu elektrické energie.


Schiedel, s. r. o. ADRESA Schiedel, s. r. o. Horoušanská 286 250 81 Nehvizdy KONTAKT Tel.: +420 326 999 011 Fax: +420 326 999 010 E-mail: schiedel@schiedel.cz

„Stoupajícím nárokům na ekologické topení dnes Schiedel vyhovuje v celém rozsahu díky univerzálním komínovým systémům a ukazuje tak nové cesty v oblasti komínové techniky. Pro Schiedel je to důležitý impuls se zaměřením do budoucnosti.“ Livius Sopira, ředitel

Od roku 1993 jsme předním výrobcem komínových systémů na českém trhu. Navazujeme na více než 65 let zkušeností v tomto oboru z Německa. Díky vytvoření stavebnicového komínového systému pro odvod spalin určeného pro novostavbu především rodinných domů jsme zaujali vedoucí pozici v celé Evropě. Nabízíme také systémy pro řízené větrání rodinných domů a moduly s integrovanými krbovými kamny KINGFIRE Parat.

WEB http://www.schiedel.cz/

Naši nabídku naleznete na stranách 66–67.

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 35


Technoservis s. r. o. ADRESA Technoservis s. r. o. José Martího 387/9 162 00 Praha 6 KONTAKT Tel.: +420 790 370 580, +420 603 471 037 Fax: +420 314 501 041 E-mail: techno@technoservis.cz Skype: technoservis

WEB http://www.technoservis.cz/

36 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ

„Věříme dřevěným peletám jako čistému a levnému palivu budoucnosti. Italské peletové hořáky, které nabízíme, mohou nahradit plynové, olejové nebo uhelné všude tam, kde konstrukce tepelného výměníku dovoluje občasné čištění. Úspěšné instalace těchto hořáků máme například na pekařských pecích, v lakovnách nebo sklenících a těšíme se na nové výzvy.“ Ivo Háleček, jednatel

Společnost byla založena v roce 1992 jako dovozce potravinářských technologií z Itálie, dnes vyniká například také v instalaci peletových hořáků v pekařských pecích a prodává automatické kotle na pelety. Peletové hořáky umožňují konverzi stávajících kotlů a tepelných generátorů. Náhradou plynového hořáku za peletový se většinou dosahuje provozních úspor přes 30 %. Oproti elektřině jsou úspory ještě výrazně vyšší. Kotle nabízíme ve třech řadách – BIOCOMBI a BIOMATIK a BIOAUTOMATIK, všechny jsou se třemi průchody spalin s·horizontálním trubkovým výměníkem, který umožňuje rychlou a efektivní tepelnou výměnu a maximální snížení emisí ze spalování.


Timco s. r. o. ADRESA Timco s. r. o. Čs. armády 5 261 01 Příbram IV KONTAKT Informace Tel.: +420 318 627 741, +420 603 525 418 Fax: +420 318 631 562 E-mail: timco@timco.cz Obchod Tel.: +420 318 633 313, +420 604 255 596

„Když jsme do naší nabídky poprvé zařadili automatické kotle, plně jsme se spolehli na bohaté, dvacetileté zkušenosti pana Bryola z Ponastu. Dnes montujeme už i Atmos, Benekov a Ökofen. Kotle instalujeme včetně regulační techniky, servisujeme a zajišťujeme pro firmy i domácnosti také dodávky pelet.“ Vladimíra Pechová, jednatelka

Firmu jsme založili v Příbrami v prosinci roku 1995. Prodáváme a montujeme automatické kotle na pelety především z nabídky české firmy Ponast, ale taky Atmos, Benekov a Ökofen. Zajišťujeme instalaci kotlů na pelety včetně regulační techniky značky Siemens. Kotle na pelety servisujeme, a to v záruce i po záruce. Nabízíme zajištění pravidelné dodávky pelet do automatických kotlů.

WEB http://www.timco.cz

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 37


TOP-EL, spol. s r. o. ADRESA PRODEJNÍ CENTRUM KRBŮ A KAMEN NORDICA – EXTRAFLAME Severní 334 252 25 Ořech-Praha západ IČ: 250 77 350 KONTAKT Tel.: +420 244 462 922, +420 601 347 920 Fax: +420 244 461 698 E-mail: info@top-el.cz

WEB http://www.top-el.cz/

38 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ

„Celý náš sortiment si můžete prohlédnout v našem novém předváděcím centru v Praze na Ořechu. Třináct instalovaných komínů nám umožňuje v každou dobu předvádět v provozu krbová kamna, krbové vložky a peletová kamna a kotel. Při chladném počasí vždy najdete nějaký výrobek v provozu. V klidu a jedinečné atmosféře najdete tu správnou odpověď.“ Jiří a Karla Čihákovi

Internetový obchod společnosti Top-el, spol. s. r. o. je specializovaný obchod značek NORDICA -EXTRAFLAME. Výrobky jsou ekologické, úsporné a bytelné. Na českém trhu působíme již od roku 1994. Byli jsme první, kteří začali nabízet krbová kamna, kuchyňské sporáky a krby na vytápění dřevem a dřevěnými briketami od velkého evropského výrobce Nordica. Naše zkušenosti nám dávají možnost doporučit i poradit nejlepší alternativu pro Vaše vytápění. Postupem času, po změně priorit v ekologickém vytápění domácností dřevem se společnost Nordica rozšířila o sesterskou firmu EXTRAFLAME. EXTRAFLAME jako jedna z prvních v Evropě začala vyvíjet topidla na dřevěné pelety. Již v roce 1998 byly dány do prodeje automatická teplovzdušná peletová kamna.


Topenářství Rudolf Pospíšil & Ing. Vít Pospíšil ADRESA Topenářství Rudolf Pospíšil & Ing. Vít Pospíšil Ottova 51 269 01 Rakovník IČ: 112 62 541 DIČ: CZ590 109 09 65 KONTAKT Ing. Vít Pospíšil Tel.: +420 777 156 166 E-mail: vitpospisil@topeni-pospisil.cz

WEB http://www.topeni-pospisil.cz/

„Jsme rodinná firma působící na trhu již od roku 1990 s téměř třicetiletými zkušenostmi v oboru. Díky výhodné poloze Rakovníka zajišťujeme zakázky v širokém okolí včetně Prahy a Plzně. Přesvědčte se sami, že odborně provedená zakázka je v důsledku nejlevnější a naše ceny jsou přijatelné pro každého.“ Rudolf Pospíšil, majitel

Našim zákazníkům nabízíme v oblasti pelet technologii ATMOS, Agromechanika Lhenice a VIESSMANN. Klademe důraz především na správné zapojení a regulaci, tak abychom zajistili uživateli maximální komfort, spolehlivost a dlouhou životnost systému vytápění. Vytápění peletami kombinujeme i s jinými zdroji vytápění a zákazníkům z řad rodinných domů nabízíme i energeticky „téměř“ nezávislé systémy vytápění. V oblasti pelet našim zákazníkům nabízíme: projekty kotelen na pelety všech výkonů pro rodinné domy, bytové domy i průmysl, energetické poradenství a snižování provozních nákladů pro rodinné domy, bytové domy i průmysl, montáže kotelen na pelety, regulace kotelen na pelety, servis kotelen na pelety. Jsme dodavatelem kotelen na všechny druhy olejů, paliv a energií pro rodinné domy, bytové domy a průmysl. Zakázky zajišťujeme jako celek od projektu po montáž, regulaci a servis.

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 39


VERNER a. s. ADRESA VERNER a. s. Sokolská 321 549 41 Červený Kostelec IČ: 252 87 524 DIČ: CZ 252 87 524 KONTAKT Infocentrum společnosti VERNER Tel: +420 491 465 024 E-mail: info@verner.cz

WEB http://www.verner.cz

40 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ

„Jedinými kritérii při vývoji a výrobě našich výrobků jsou kvalita a uživatelský komfort. Zákazníci, kteří preferují tyto vlastnosti a zároveň hledají vytápění ohleduplné k životnímu prostředí, volí kamna a kotle značky VERNER. Naše výrobky jsou naší nejlepší reklamou.“ Petr Mošna, generální ředitel

Vyrábíme a dodáváme krbová kamna, interiérové kotle, kotle na kusové dřevo a automatické kotle na dřevní pelety, obilí a agropelety, které v tomto sektoru představují vytápění budoucnosti. Naše kotle zajišťují plně automatický provoz od dopravy paliva a jeho zapálení až po transport popela. Základní násypka umožňuje několikadenní provoz bez nutnosti doplňování. Kotle společnosti VERNER jsou určeny pro rodinné domy, bytové jednotky, zemědělské budovy, školy, hotely, dílny, malé provozovny a obdobné objekty. Kotle jsou vyráběny z jakostní oceli a speciální žáruvzdorné keramiky. Při konstrukci kotlů maximálně využíváme všech zkušeností pro protikorozní řešení a tím výrazně prodlužujeme životnost našich kotlů.

Naši nabídku naleznete na stranách 68–70.


BIOMAC Ing. Černý, s. r. o. ADRESA BIOMAC Ing.Černý, s. r. o. Brníčko 1009 78391 UNIČOV IČ: 258 59 145 DIČ: CZ258 59 145 KONTAKT Ing. Zdeněk Černý jednatel Tel.: +420 585 053 534, +420 604 299 944 E-mail: pelety@biomac.cz

WEB http://www.biomac.cz

„Společnost BIOMAC je největším výrobcem ekologických paliv v České republice. Naše ekopaliva jsou vyráběna převážně z dřevní hmoty. Jsme řazeni mezi největší výrobce a dodavatele ekologických paliv v Evropě a za naši práci jsme získali řadu významných ocenění.“ Zdeněk Černý, jednatel

Specializujeme se na výrobu a dopravu ekopelet a ekobriket. K výrobě paliva používáme čisté suroviny bez dalších příměsí a pojiv. V současné době máme 44 vlastních prodejen po celé ČR a na Slovensku 25 prodejen ekopaliv. Aktuálně rozvážíme volně ložené pelety vlastní certifikovanou cisternou po celé ČR a SR.

Naši nabídku naleznete na stranách 75–77.

PELETY A EKOPALIVA 41


CDP IVORY s. r. o. ADRESA CDP IVORY s. r. o. Kostelecká 908 19600 Praha 9-Čakovice IČ: 242 77 185 DIČ: CZ242 77 185 KONTAKT Jiří Vrba manažer obchodu a logistiky Tel.: +420 603 574 374 E-mail: rebicek@cdp.cz

WEB http://www.cdp.cz/

42 PELETY A EKOPALIVA

„Jsme nejvetším a nejkvalifikovanějším dodavatelem dřevních pelet, briket a krbového dřeva v České republice pro rodinné domy, firmy, školy a obce. Díky investicím do moderní techniky jsme se stali specialisty na snadné uskladnění pelet přímo tam, kam si zákazník ukáže.“ Jiří Vrba, manažer pro obchod a logistiku

Dodáváme pelety a brikety kdekoliv v ČR za jednotnou cenu včetne dopravy a složení přímo ke kotli. Při objednávce převyšující 7 tun pelet dokonce zaručujeme dopravu zdarma. Disponujeme vlastním logistickým centrem a rozsáhlou autodopravou efektivně nakládající u partnerů po celé republice. Jako jediní Vám jsme schopni dovézt dřevené pelety vlastní cisternou či složit paletu z auta a zavést k domu terénním manipulátorem. Jsme partnerem výrobců kotlů a topenářů díky garanci dodávek paliva, každé léto naskladníme tisíce tun dřevěných pelet a briket.

Naši nabídku naleznete na stranách 78–79.


COXYS s. r. o. ADRESA A KONTAKTY COXYS s. r. o. Tylova 6 350 02 Cheb IČ: 263 22 498 DIČ: 263 22 498 Hlavní kancelář Cheb Májová 71/36 350 02 Cheb Tel.: +420 354 433 301 Fax: +420 354 692 144 E-mail: obchod@coxys.cz

WEB http://www.coxys.cz/

„Nabízíme kvalitní topiva pro hřejivou budoucnost. Certifikovaná paliva prvotřídní kvality odebíráme levně přímo od výrobců a dovážíme vám je pohodlně až do domu. Záleží nám navíc na spokojenosti zákazníků – domluva s námi je vždy příjemná a výměna poškozených balení bezstarostná.“ Evžen Kastl, jednatel

Společnost COXYS s. r. o. se pohybuje na trhu s palivy již 10 let. Ekologická topiva (pelety, brikety a dřevo) tvoří společně s uhelnými topivy dva hlavní pilíře činnosti firmy. Biopaliva jsou vždy certifikovaná a v prvotřídní kvalitě. Pocházejí jak z naší produkce, tak od prověřených dodavatelů z České republiky, Běloruska a Ukrajiny. Topivo firma odebírá přímo od výrobců, a tak zajišťuje ideální poměr kvality a ceny. Dopravuje ho pohodlně přímo do domu zákazníků. Dopravu zajišťují moderní kamiony typu sklápěč nebo valník, posuvná podlaha nebo souprava. Topivo je možné si objednat přes e-shop. Zárukou spokojenosti je vždy příjemná domluva se zákazníky a možnost vždy vyměnit poškozená balení.

PELETY A EKOPALIVA 43


ECO-VEST, s. r. o. ADRESA ECO-VEST, s. r. o. Vestec 5 285 04 Uhlířské Janovice IČ: 270 75 044 DIČ: CZ270 75 044 KONTAKT Pavel Moc jednatel Fax:+420 327 324 023 E-mail: ecovest@tiscali.cz

WEB http://www.ecovest.cz

44 PELETY A EKOPALIVA

„Naše firma se dlouhodobě zabývá výrobou a distribucí dřevěných pelet. Pokud váháte nad tím, jaké palivo zvolit pro vytápění vašich domácností nebo provozních prostor, pelety jsou ideálním řešením z hlediska ceny, výkonu a obsluhy.“ Pavel Moc, jednatel

Dřevěné pelety vyrábíme již od roku 2003. Špičkové pelety naší výroby můžete využít pro moderní a vysoce komfortní způsob vytápění nebo jako podestýlku pro uložení vašich domácích mazlíčků. Pelety vyrábíme v různých velikostech o průměru 6 a 8 mm a délce do 3 cm. Nabízíme vám jak osobní odběr přímo v našich provozovnách, tak odvoz na místo, které si sami zvolíte. Jsme nositeli české i rakouské certifikace pelet.


ENVITERM a. s. ADRESA ENVITERM a. s. Chotěbořská 573 582 63 Ždírec nad Doubravou IČ: 25936336 DIČ: CZ25936336 KONTAKT Martin Holan výrobní ředitel Tel./fax: +420 569 694 617 E-mail: info@enviterm.cz

„Více jak deset let úspěšně podnikáme v oblasti výroby paliva z dřevní hmoty. V roce 2013 jsme získali prestižní certifikát ENplus pro výrobu všech našich dřevěných pelet. “ Martin Holan, výrobní ředitel

Naše pelety představují vysoce výhřevné palivo s nízkým obsahem popelovin a vody a nízkými nároky na skladovací prostory. Zároveň jsou šetrné k životnímu prostředí. Vytápění peletami ve vašich domácnostech nabízí pohodlí srovnatelné s plynovým topením. Předčí jej však z hlediska cenového komfortu. A rozdíl mezi cenou pelet a fosilními palivy bude v budoucnu dále narůstat. Kromě pelet vyrábíme také dřevní brikety vhodné do krbů, kotlů na tuhá paliva a zahradních grilů. Naše výrobky splňují nejpřísnější rakouské a německé normy.

WEB http://www.enviterm.cz

PELETY A EKOPALIVA 45


EVANS spol. s r. o. ADRESA EVANS spol. s r. o. Baška 486 739 01 Baška KONTAKT Tel.: +420 558 649 046 Fax: +420 558 649 029 GSM: +420 777 006 314 E-mail: evans@evans.cz

WEB http://www.evans.cz/

46 PELETY A EKOPALIVA

„Jsme rádi, že můžeme v našem regionu zprostředkovat špičkové výrobky od prověřených italských či rakouských partnerů. Právě díky kvalitě jejich kamen, krbů i pelet se k nám zákazníci opětovně vrací.“ Ivan Pasičnyk, majitel

Dodáváme kotle a kamna na pelety od italské firmy Thermorossi, specializujeme se na peletová kamna Ecotherm. Prodáváme kvalitní dřevěné pelety Royal Pellets a dřevěné brikety s označením „e-brikety hard“.


Mayr-Melnhof Pellets Paskov s. r. o. ADRESA Mayr-Melnhof Pellets Paskov s. r. o. Staříč 544 739 43 Staříč IČ: 277 69 747 DIČ: CZ 277 69 747 KONTAKT Ing. Marie Wagnerová jednatelka E-mail: pellets.paskov@mm-holz.com

WEB http://www.mm-pellets.com http://www.mm-holz.com http://www.mm-kaufmann.com

„S našimi peletami „Royal Pellets“ máte jistotu, že dostáváte přísně kontrolované a vysoce hodnotné palivo, které zajišťuje optimální využití vašeho topného zařízení a nejlepší výhřevnost. Zamezíte tomu, aby pelety horší kvality negativně ovlivňovaly funkceschopnost vašeho topného zařízení a zatěžovaly životní prostředí.“ Marie Wagnerová, jednatelka Jsme členy mezinárodního holdingu, který patří mezi přední evropské špičky v oblasti zpracování dřeva. Od roku 2007 provozujeme největší a nejmodernější českou peletárnu v moravskoslezském Paskově. Nabízíme prvotřídní pelety Royal Pellets vyznačující se vysokou výhřevností a stálou kvalitou. Hlásíme se k trvale udržitelnému rozvoji ve smyslu pečlivé hospodárnosti, ochrany životního prostředí a zodpovědnosti vůči společnosti. Díky vysokému objemu výroby garantujeme jistotu dodávky pelet zákazníkovi po celý rok.

Naši nabídku naleznete na stranách 81–83.

PELETY A EKOPALIVA 47


OSTAX, spol. s r. o. ADRESA OSTAX, spol. s r. o. Jarcová 71 757 01 Jarcová KONTAKT Tel.: +420 571 631 072, +420 571 631 322 E-mail: ostax@ostax.cz

WEB http://www.ostax.cz

48 PELETY A EKOPALIVA

„Za dobu existence firmy jsme si vybudovali stabilní síť odběratelů v České republice i v zahraničí, která se stále udržuje a vylepšuje. Zároveň se snažíme získávat i nové zákazníky, a to především kvalitou našich výrobků a odborným přístupem. Výhodou společnosti je, že má vybudovaný vlastní kamionový park, díky čemuž jsou dodávky operativně dodány až na místo určení. Drobní odběratele si pak mohou zboží vyzvednou v sídle firmy, nebo využít dovozu externím poskytovatelem dopravy.“ Petr Bolek, ředitel V roce 1993 se společnost začala zabývat výrobou ekologického paliva, zejména dřevěných briket a palivového dřeva. Postupem času se tato výroba stala stěžejním výrobním programem firmy. Zpočátku se velká část produkce vyvážela do zahraničí, převážně do Rakouska a Německa. S rostoucí informovaností na domácím trhu se však zájem rozšířil i u českých odběratelů. A to jak velkých firem, tak drobných odběratelů, kteří se každoročně vracejí, aby doplnili své zásoby. Firma v současné době zaměstnává 40 zaměstnanců, kteří jsou organizačně rozděleni do deseti středisek. Každoročně vyprodukujeme okolo 7 000 tun dřevěných briket. Od roku 2006 jsme se také začali zabývat vlastní výzkumnou a vývojovou činností v oblasti vývoje dřevozpracujících strojů. Od roku 2007 jsme držiteli certifikátů, které splňují požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005.


Česká zemědělská

univerzita v Praze ADRESA Kamýcká 129 165 21 Praha 6-Suchdol IČ: 604 607 09 DIČ: CZ604 60 709 KONTAKT prof. Ing. Jiří Balík, CSc. rektor Tel.:+420 22438 4081 Email: balik@af.czu.cz

„Naši absolventi oceňují nejvíce dvojí charakter nasměrování univerzity. Za prvé k životodárným přírodním zdrojům, ekologii v nejširším slova smyslu a společensko-ekonomickým souvislostem vztahu člověka a přírody. A pak jedinečné prostředí založené na úzkém sepjetí pedagogické a badatelské práce, pozornosti k měnícím se potřebám praxe a respektu ke studentům. Tyto rysy rozvíjíme i nadále, jsme přece živá univerzita!“ Jiří Balík, rektor Jsme živou univerzitou. Naše historie se odvíjí od roku 1906, dnes jsme třetí největší univerzitou v Praze. Klademe důraz na systematický výzkum - zejména oblasti tzv. life sciences - od fyziologie a molekulární biologie, přes životní prostředí, lesnictví či venkov až po související technologie, moderní hospodaření a management. Vzděláváme pro život - nejrůznější formy výuky, včetně rozsáhlé praxe ve školních podnicích - to vede k velmi dobrému uplatnění na trhu práce. Podporujeme vstřícnou atmosféru a mezinárodní spolupráci.

WEB http://www.czu.cz

VEDA, VÝZKUM, PORADENSTVÍ A CERTIFIKACE 49


Strojírenský

zkušební ústav, s. p. ADRESA Strojírenský zkušební ústav, s. p. Hudcova 424/56b 621 00 Brno IČ: 000 01 490 DIČ: CZ000 01 490 KONTAKT Milan Holomek vedoucí zkušebny tepelných a ekologických zařízení Tel.: +420 541 120 330, +420 724 532 132 E-mail: holomek@szutest.cz

WEB http://www.szutest.cz

„Jako jedna z největších akreditovaných zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice s širokou mezinárodní působností nabízíme svým klientům komplexní služby v oblastech zkušebnictví, uvádění výrobků na trh, posuzování shody výrobků, certifikace a odborného dohledu.“ Tomáš Hruška, ředitel

Zkušebna tepelných a ekologických zařízení má následující hlavní výrobkové skupiny se zaměřením na biomasu: kotle s manuální a automatickou dodávkou paliva, krbové vložky, krby, kamna, sporáky, ohřívače vzduchu, vody Zkušebna nabízí široké portfolio služeb spojených s testováním a posuzováním výrobků: typová zkouška výrobku, zkoušky vybraných vlastností, posouzení konstrukce, posouzení technické dokumentace, odborný dohled ve výrobě, zkoušky pro program „Ekologicky šetrný výrobek“, autorizované měření emisí, vystavení stavebního technického osvědčení, certifikace. Chemická laboratoř jako součást zkušebny nabízí kompletní služby v oblasti rozboru pevných, plynných a kapalných paliv a stanovování jejich základních vlastností: stanovení spalného tepla, výhřevnosti, prvkový rozbor (C, H, N, S, O), stanovení obsahu celkového chloru, popela, vody, stanovení prchavé hořlaviny, mechanické odolnosti pelet, hustoty částic, bodu tuhnutí do – 50⁰C, kinematické viskozity, složení plynu do C5.

50 VEDA, VÝZKUM, PORADENSTVÍ A CERTIFIKACE


TÜV NORD Czech, s. r. o. ADRESA A KONTAKTY Centrála TÜV NORD Czech, s. r. o. Pod Hájkem 406/1 180 00 Praha 8 Tel.: +420 296 587 201-9 Fax: +420 296 587 240 tuev-nord@tuev-nord.cz Laboratoře a zkušebny Brno TÜV NORD Czech, s. r. o. Olomoucká 7/9 656 66 Brno Tel.: +420 724 355 718, +420 545 110 120-2 E-mail: kotlanova@tuev-nord.cz WEB http://www.tuev-nord.cz http://www.pelety-biomasa.cz http://www.mechanicka-zkusebna.cz

„TÜV NORD Czech je členem nadnárodní společnosti TÜV NORD GROUP, která patří k nejvýznamnějším certifikačním autoritám. S působností ve více než 70 zemích světa nabízí TÜV NORD GROUP nejen stabilní a nezávislou péči o klienty, ale také kompetenci v různých průmyslových odvětvích.“ Jan Weinfurt, jednatel společnosti

TÜV NORD Czech se v České republice zaměřuje na certifikace systémů, výrobků a osob a technické inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, certifikaci dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí. Dále provozuje stanice technické kontroly v Praze a Karlových Varech a služby akreditované laboratoře a zkušebny v Brně. V oblasti zkoušení a certifikace biopaliv provádíme laboratorní analýzy tuhých biopaliv, pelet, briket a další biomasy a vydáváme certifikáty a osvědčení o kvalitě paliv. Zabýváme se certifikací, inspekčními audity a laboratorními zkouškami dřevních pelet ENplus. Zabýváme se poradenstvím, pořádáním seminářů a poskytováním informací o normách z oblasti paliv z biomasy. Analyzujeme a certifikujeme kritéria udržitelnosti biopaliv (systém ISCC). Provádíme také mechanické a metalografické zkoušky kovů a plastů, chemické zkoušky různých materiálů, uhlí, vody a olejů.

VEDA, VÝZKUM, PORADENSTVÍ A CERTIFIKACE 51


VŠB Ostrava

Výzkumné energetické centrum ADRESA Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava-Poruba KONTAKT Tel.: +420 597 32 42 85 Fax: +420 597 32 42 95 E-mail: vec@vsb.cz

WEB http://vec.vsb.cz ZKUŠEBNA VEC http://vec.vsb.cz/zkusebna

„Lord Kelvin prý řekl: ‚Když nelze něco změřit, nelze to ani zlepšovat‘. Na zkušebně Výzkumného energetického centra umíme změřit hodně parametrů, které souvisí se spalováním paliv ve spalovacích zařízeních. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se tyto veličiny (hlavně účinnost a emise znečišťujících látek) zlepšit.“ Jiří Horák, vedoucí zkušebny Jsme vysokoškolským ústavem zaměřeným na výzkum a vývoj zejména v oblasti spalování tuhých paliv, včetně biomasy, obecně pak v oblasti efektivní energetiky a jejích environmentálních vlivů. Další významnou činností je zkoušení kotlů a spalovacích zařízení, a to jak ve vlastní zkušebně, tak u provozovatele. Nejvýznamnějším oddělením při spolupráci v klastru je „Zkušebna spalovacích zařízení“. Ta je schopna poskytnout výrobcům spalovacích zařízení kvalitní podporu jak při vývoji nových, tak úpravách stávajících spalovacích zařízení.

52 VEDA, VÝZKUM, PORADENSTVÍ A CERTIFIKACE


Výzkumný ústav

zemědělské techniky, v. v. i. ADRESA Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. Drnovská 507 161 01 Praha 6-Ruzyně KONTAKT Tel.: +420 233 022 274 Fax: +420 233 312 507 E-mail: vuzt@vuzt.cz

„Výzkumný ústav zemědělské techniky je veřejná výzkumná instituce s více než šedesátiletou zkušeností v oblasti výzkumu a inovací. Jen za posledních pět let se pracovníci VÚZT, v. v. i. úspěšně podíleli na řešení několika desítek výzkumných projektů, za dobu činnosti VÚZT podali několik desítek užitných vzorů a patentů, vyvinuli na dvě desítky softwarových řešení, zpracovali několik ověřených technologií, vydali řadu odborných knih a dalších publikací a zpracovali řadu norem pro oblast tuhých paliv.“ Marek Světlík, ředitel Měření palivoenergetických a mechanických parametrů tuhých biopaliv dle požadavků ČSN EU. Spalovací zkoušky biopaliv a alternativních paliv v různých druzích topenišť. Poradenství při řešení biomasových kotelen pro spalování rostlinné i dřevní biomasy. Analýza vhodnosti využití jednotlivých druhů biomasy a bioodpadů pro energetické účely.

WEB http://www.vuzt.cz

VEDA, VÝZKUM, PORADENSTVÍ A CERTIFIKACE 53


EUROCORP s. r. o. ADRESA A KONTAKT Sychrov 1061, 766 01 Valašské Klobouky IČ: 255 45 973, DIČ: CZ255 45 973 Tel.: +420 577 321 500 Fax: +420 577 321 500 E-mail: eurocorp@eurocorp.cz

Dřevěné pelety vyrábíme od roku 2009. Výroba probíhá na moderní lince s kapacitou 15 000 t/rok. Pelety Eurocorp jsou certifikovány dle normy EN 14961-1. Hotové pelety dodáváme jak volně ložené (silo) tak i balené v 15kg PE pytlích (případně balení big-bag) po celé ČR.

http://www.eurocorp.cz

CZ Biom – České sdružení pro biomasu ADRESA A KONTAKT CZ Biom - České sdružení pro biomasu U čtyř domů 1201/3, 140 00 Praha 4 Tel.: +420 241 730 326, +420 604 856 036 E-mail: sekretariat@biom.cz

Nevládní nezisková organizace CZ Biom je největší a nejstarší českou asociací podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny. Od roku 1994 podporujeme české hospodářství v oblastech fytoenergetiky, kompostárenství, využití bioplynu i dalších biopaliv. Svojí činností navazujeme na Evropskou asociaci pro biomasu (AEBIOM).

http://www.biom.cz http://www.czbiom.cz

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. ADRESA A KONTAKT Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Drnovská 507 161 06 Praha 6 – Ruzyně IČ: 000 27 006, DIČ: CZ2000 27 006 Tel.: +420 233 022 422 E-mail: cropscience@vurv.cz http://www.vurv.cz

Zachování a využívání přírodních zdrojů. Specializované poradenství a přenos poznatků výsledků výzkumu. Garance a koordinace uchování a využití genofondu hospodářsky využitelných rostlin. Setrvalé zemědělství a ochrana krajiny.

54 PELETY A EKOPALIVA, VEDA, VÝZKUM, PORADENSTVÍ A CERTIFIKACE


Dřevošrot a. s. ADRESA A KONTAKT Dřevošrot a. s. Žitavského 496, 156 00 Praha 5-Zbraslav IČ: 276 02 231, DIČ: CZ27602231 Tel: +420 724 611 311 E-mail: jcalda@drevosrot.cz

Získáváme biomasu z několika zdrojů. Jedná se především o těžební zbytky, větve po úklidech měst, silnic a vedení vysokého napětí. Získanou biomasu zpracováváme a prodáváme elektrárnám a teplárnám. Dřevošrot, a. s. je zakladatelem a hlavním členem Sekce výrobců dřevní biomasy při Českém sdružení pro biomasu – CZ Biom.

http://www.drevosrot.cz

GIP energy, a. s. ADRESA A KONTAKT GIP energy, a. s. Za Poříčskou branou 12, 186 00 Praha 8 IČ: 276 02 231, DIČ: CZ27602231 Tel: +420 226 539 777 Fax: +420 224 814 041 E-mail: info@gipenergy.cz http://www.gipenergy.cz

Nabízíme certifikované pelety a brikety. Zájemcům o výrobu pelet nabízíme komplexní dodávku a instalaci výrobní linky včetně projekčních prací a zaškolení personálu. Vše podstatné od výrobního potenciálu linky přes finanční stránku až po provozní a obchodní záležitosti se zákazníkem důsledně projednáme před vlastní realizací projektu.

Triwetex, s. r. o. ADRESA A KONTAKT Triwetex, s. r. o. Okrajová 4, 583 01 Chotěboř IČ: 26369991 Tel.: +420 569 622 100, +420 777 748 158 E-mail: info@triwetex.cz

Jsme montážní a servisní firma pro ekologicky šetrné kotle a vybavení kotelen. Dodáváme výrobní linky na pelety. Kapacita naší linky pro výrobu PREMIUM pelet je 1 000 až 1 200 tun za měsíc, tzn. okolo 2 tun za hodinu.

OBCHODNÍ SPOLECNOSTI 55


Petrojet Trade s. r. o. ADRESA A KONTAKT Petrojet Trade s. r. o. U koupaliště 2707, 26901 Rakovník Tel.: +420 777 700 096-97, +420 608 955 676 E-mail: info@horakypetrojet.cz http://www.horakypetrojet.cz

Automatické kotle PETROJET s unikátní technologií rotační spalovací komory dokáží jako jediné na českém trhu spálit téměř jakékoliv pelety ze slámy, sena, řepky, slunečnice, dřeva s příměsí kůry a řady dalších materiálů, které najedete na našem webu s sekci testy paliv. Současně je možné topit také nejrůznějšími nepeletovanými agromateriály jako je např. oves, žito, odpady po čištění řepky, hořčice apod. Kotle PETROJET vynikají vysokou účinností, velmi nízkými emisemi a malými rozměry. Petrojet i jako mladá značka si nachází cestu na exportní trhy jako je např. Finsko, Švédsko, Španělsko. UK, Bělorusko a Dánsko.

ecoFlame ADRESA A KONTAKT ecoFlame Roháčkova 13/126, 617 00 Brno IČ: 614 44 910, DIČ: CZ650 322 00 97 Tel.: +420 774 368 842 E-mail: info@ecoflame.cz http://www.ecoflame.cz

Naše firma se specializuje už 5 let na peletové vytápění v interiéru. Z hlediska naší nabídky uspokojíme i toho nejnáročnějšího zákazníka v oblasti designu tím, že nabízíme krbová kamna na pelety ocelová, kachlová nebo skleněná v různých barevných variantách, která se stanou ozdobou Vašeho obývacího pokoje. V naší nabídce nechybí standardní peletové kotle,gril na pelety a taktéž krbové vložky na pelety, nebo i krbové vložky na pelety i dřevo jak teplovzdušné tak s výměníkem. Je jen na Vás jaký zvolíte typ obestavby krbu.

Vitop.cz ADRESA A KONTAKT Vitop.cz K.Světlé 540/6 370 04 České Budějovice Tel.:+420 728 414 826 E-mail: vitop@vitop.cz http://www.vitop.cz

56 PRIDRUZENÉ CLENSTVÍ

Firma Vitop.cz nabízí, jak lze z názvu odvodit, vodu, instalaci, topení, opravy a plyn. Firma nabízí instalace kotelen na tuhá paliva včetně pelet. V dnešní době úspor a snižování emisí se hodně používají sestavy s akumulační nádrží , kotlem a solárními panely. Pokud jsou správně zapojeny, přinášejí uživatelům mnoho výhod a úspor. Za kvalitu provedené práce zodpovídá pan Čestmír Vyskočil, který si potrpí na preciznost a důslednost všech instalací, které firma provádí. Pod názvem Vitop.cz existuje prvním rokem, ale v minulých letech spadala pod firmu Support marketing, s. r. o., odkud se po dvou letech osamostatnila.


57


58


59


60


61


62


Inovovaný sortiment kotlů řady KP pro sezónu 2013/2014

vyšší kvalita za příznivou cenu KP 11.1 - 11 - 21 - 51 Nový design Zjednodušená instalace Hořáky s vyšší životností

KP 12S -22S - 52S - 62S - 82S Nový design Nové řízení kotle a otopného systému Dotykový displej - intuitivní ovládání Libovolně rozšiřitelná konfigurace řídící jednotky Rozšířený uživatelský komfort Rozšířené komunikační možnosti – GSM, internet

Možnosti konfigurace Automatické zapalování Poloautomatické čištění výměníku Automatické čištění výměníku Automatické vynášení popela Ekvitermní regulace Modulace Komunikace SMS Komunikace internet Grafický display Odtahový ventilátor Řízení více topných okruhů

Řada KPx1 standard standard volitelné 5 stupňů volitelné -

Řada KPx2S standard standard standard standard 10 stupňů volitelné volitelné volitelné volitelné standard 63


KP 11.1 - 11 -21 – 51 Automatické kotle typu KP x1 jsou od roku 2013 základní výrobní řadou, která při zachování příznivé ceny dokáže pokrýt požadavky uživatelů na vytápění jednoduchými otopnými systémy a zajištění ohřevu užitkové vody. Pokrývá výkonové potřeby od 4,5 do 49 kW s možností řazení kotlů do kaskád pro dosažení celkového výkonu kotelny přesahujícího 100 kW. Kotle jsou certifikovány v nejvyšší – 5.třídě z hlediska účinnosti a emisních vlastností.

Parametr

Jednotka

KP11.1

KP11

KP21

KP51

Jmenovitý výkon

kW

14,9

19,5

29

49,5

Výkonový rozsah

kW

4,5–14,9

5,8–19,5

8,6–29

14,6–49,5

kg x hod.-1

1,1–3,51

~1,3–4,4

~1,9–6,6

3,44–11,63

Účinnost při max. výkonu

%

90,8

90,5

90,9

90,4

Účinnost při min. výkonu

%

90,6

88,9

88,5

89,6

Třída kotle

-

5

5

5

5

hod.

439–137

373–107

249–70

140–41

Spotřeba paliva

64

Doba hoření - min/ jmen. výkon - zás. 700L


PONAST spol. s r.o. Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: 800 700 068, 571 688 188, fax: 571 688 115 E-mail: obchod@ponast.cz, www.ponast.cz

KP 12S -22S - 52S – 62S – 82S Automatické kotle typu KP x2S jsou nejvyšší výrobní řadou, která zohledňuje veškeré současné požadavky na ekologické otopné systémy z hlediska účinnosti, uživatelského komfortu a úspornosti. Kotle jsou řízeny modulárním elektronickým systémem s dotykovou obrazovkou, který zahrnuje nejen řízení provozu kotle, ale i ovládání několika otopných okruhů, systému ohřevu teplé vody, akumulační nádrže, solárního termického systému, případně dalších subsystémů. Kotle této výrobní řady pokrývají výkonové potřeby od 5,7 do 82 kW s možností řazení kotlů do kaskád. Kotle řady KP x2S jsou certifikovány v nejvyšší – 5.třídě z hlediska účinnosti a emisních vlastností.

Parametr

Jednotka

KP 12S

KP 22S

KP52S

KP 62S

KP 82S

Jmenovitý výkon

kW

19,5

29

49,5

62

82

Výkonový rozsah

kW

5,8–19,5

8,6–29

14,6–49,5

18,6–62

24,5–82

Spotřeba paliva

kg x hod.-1 ~1,3–4,4

~1,9–6,6 3,44–11,63 ~4,1– 14,28 ~5,7–18,8

Účinnost při max. výkonu

%

90,5

90,9

90,4

90,0

90,1

Účinnost při min. výkonu

%

88,9

88,5

89,6

89,6

89,7

Třída kotle

-

5

5

5

5

5

hod.

373–107

249–70

140–41

111–33

92–28

Doba hoření - min/ jmen. výkon - zás. 700L

65


Univerzální komín je hitem současné komínové techniky Volba komína je pro každého investora novostavby, který si hodlá zajistit romantické chvíle u rozpáleného krbu nebo kamen, důležitým rozhodnutím. Bez kvalitního komína můžete na okouzlující pohled do plamenů a sálavé teplo otevřeného ohně zapomenout, a proto je v zájmu všech stavebníků vybrat opravdu optimální komínový systém – bezpečný, úsporný, nelimitovaný jediným typem spotřebiče nebo druhem paliva. Stále více uživatelů proto volí univerzální komínový systém. Přestože je při výběru komína nutno zohlednit především kvalitativní a bezpečnostní faktory, stále se najde dost uživatelů, kteří přihlížejí k nepodstatným vlastnostem (např. materiál Prvky systému ABSOLUT vnějšího opláštění), nebo automaticky vybírají nejnižší cenu. Často přitom zapomínají na fakt, že komín si pořizujeme zpravidla na celý život, a proto je vhodné vybrat takový typ, který budeme moci v pozdějších letech bez problémů připojit k novému spotřebiči. Také rychlá výstavba a perfektní servis včetně pomoci se založením komína jsou faktory, které by měly rozhodnutí investora ovlivnit. Po zvážení těchto relevantních kritérií lze lépe pochopit, proč se tolik stavebníků rozhodlo pro prémiové řešení komína jménem Schiedel Absolut. Jediná vrstva tvárnic a integrovaná tepelná izolace Montáž většiny komínů probíhá tak, že se komínový plášť montuje na místě ze dvou částí. Univerzální komínový systém Schiedel Absolut lze namontovat pouze z jedné komínové tvárnice, která disponuje integrovanou tepelnou izolací. Proto tento komín vykazuje menší množství spojů a umožňuje rychlejší instalaci než komíny s tvárnicemi z více dílů. Úměrně nižšímu počtu spojů se snižují také rizika chyb při výstavbě, což přináší významnou úsporu 66

času a peněz. Prozíravý stavebník, který se chce vyhnout zbytečným pochybením a budoucím komplikacím, uvítá také nadstandardní servis předního evropského výrobce komínů. Specialisté společnosti Schiedel pomohou s odborným založením stavby, oblastní technici nebo obchodní zástupci poté zajistí profesionální poradenství během samotného provozu. Pro všechny typy spotřebičů i do nízkoenergetických domů Na komínový systém Schiedel Absolut lze napojit všechny typy spotřebičů včetně kondenzačních kotlů, s nízkou i vysokou teplotou spalin. Je výjimečně odolný vůči vlhkosti a vyhoření. Speciální konstrukce disponuje vlastním přívodem vzduchu do topeniště přímo komínem, což činí z tohoto


systému optimální řešení pro nízkoenergetické domy a pasivní stavby. Pro tento komín lze použít veškerá běžná paliva. Na komínový systém Schiedel Absolut je poskytována nadstandardní záruka 30 let. Šampion ověnčený prestižními cenami Při pořizování konkrétního komína bychom se měli spolehnout na kvalitní reference. Prémiový komínový systém Schiedel Absolut představuje v tomto směru tu nejlepší volbu. Na českém trhu neexistuje jiný komín, který by se mohl vykázat tolika prestižními oceněními z posledních let: Grand Prix For Arch 2005 Zlatá medaile Aqua-therm 2005 Zlatá medaile IBF 2006 Topenářská značka kvality 2006 Univerzální komínový systém Schiedel Absolut zakoupíte u všech dobrých prodejců stavebnin.

Pozor na polovičatá řešení a riskantní improvizace Komínový systém Schiedel Absolut představuje opravdový hit v komínové technice. Jeho univerzální použitelnost z něj činí optimální volbu téměř pro jakoukoli stavbu. Avšak také v případě, že vaše požadavky a nároky na komín budou velmi nestandardní, je rozumné obrátit se na výrobce s kompletní nabídkou komínových systémů. Pouze ten je totiž schopen nabídnout vám nejvhodnější řešení pro každou stavbu. Polovičatá řešení, improvizace, či dokonce nesystémové realizace komínů by se uživateli v budoucnu rozhodně nemusely vyplatit. Schiedel je přitom jedinou společností na českém trhu, která kompletní nabídkou komínů i veškerého příslušenství disponuje. Dlouhodobě se věnuje vývoji a výrobě komínových vložek a všech komponentů a na základě průběžného testování věrohodně garantuje jejich technické i užitné vlastnosti. Více informací o univerzálních komínových systémech získáte na webu www.schiedel.cz.

67


68


69


70


BENEKOV ŘADA R

AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY A ENERGETICKÉ OBILÍ

PALIVO

PELETY

OBILÍ

Nejkomfortnější automaty na biomasu z Benekovu Technologie spalování s využi m lambda sondy je vhodná zejména pro takové zákazníky, kteří budou využívat nestandardní paliva jako jsou alterna vní pelety, energe cké obilí, zbytky zemědělské produkce a další. Kotel lze využít do rodinných domů i větších průmyslových objektů. Pro maximalizaci pohodlí obsluhy kotel obsahuje v základní výbavě automa cké zapalování a automa cké čištění výměníku.

˃ Patentově chráněný hořák určený pro spalování dřevních pelet a energe ckého obilí ˃ Automa cké zapalování a čištění výměníku v základní výbavě ˃ Možnost ovládání kotlů přes internet ˃ Řídící jednotka s lambda sondou ▪ Ve své základní výbavě jsou kotle vybaveny lambda sondou, automatickým zapalováním, automatickým číštěním výměníku, odtahem spalin, turniketem a pohonem turniketu. ▪ Pro zvýšení komfortu obsluhy lze ke kotlům přidat otočný rošt a odpopelňovač. ▪ Konstrukce hořáku umožňuje velmi jednoduchou údržbu a servis. Typ kotle

▪ Konstrukce podavače s protizávitem výrazně eliminuje problémy se spalováním paliv, které se v podavačích rychle rozpadávají. ▪ U kotlů lze využít otočný rošt pro spalování paliv s vysokou tvorbou spékanců.

R 15

R 25

R 50

Základní technické parametry Jmenovitý výkon

kW

13

24

44

Objem zásobníku paliva

dm3

295

295

460

Účinnost

%

91,4

92,7

92,3

3

3

3 233

Třída kotle dle ČSN EN 303-5 Max. elektrický příkon

W

144

153

Rozměry kotle: šířka x hloubka x výška

mm

1166 × 1062 × 1484

1166 × 1062 × 1484

1436 × 1447 × 1603

Hmotnost

kg

347

433

703

71


BENEKOV R 100

AUTOMATICKÝ KOTEL NA PELETY

PALIVO

PELETY

Moderní průmyslový automat na pelety Kotel BENEKOV R 100 je určen zejména pro vytápění průmyslových objektů, skladů či administra vních budov. Robustní konstrukce s masivním hořákem z li ny zajišťují dlouhou životnost a vysokou účinnost zařízení. Ovládání kotle je zajištěno špičkovou řídící jednotkou rmy Siemens. Vzdálený přístup přes internet a lambda sonda vyvinutá pro spalování tuhých paliv jsou součás základní výbavy.

˃ Masivní li nový hořák s otočným roštem ˃ Lambda sonda vyvinutá speciálně pro spalování tuhých paliv ˃ Dálkový přístup přes internet ˃ Výborný poměr cena/výkon ▪ Kotel je vybaven moderními ventilátory typu EC s minimální spotřebou elektřiny ▪ Součástí základní výbavy je masivní turniket, pohon turniketu, automatické zapalování a odtah spalin

Typ kotle

▪ Robustní litinový hořák vybavený otočným roštem umožňuje spalovat pelety s obsahem kůry ▪ Masivní keramika nad hořákem minimalizuje tvorbu emisí a zvyšuje účinnost.

R 100

Základní technické parametry Jmenovitý výkon – pelety

kW

99

Objem zásobníku paliva

dm3

500

Účinnost

%

91

Třída kotle dle ČSN EN 303-5

72

4

Max. elektrický příkon (ven látory + pohony)

W

Rozměry kotle: šířka x hloubka x výška

mm

483 1751 × 1922 × 2017

Hmotnost

kg

1350


BENEKOV ŘADA S

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU

PALIVO

DŘEVNÍ ŠTĚPKA

Nejlevnější způsob vytápění Kotle řady S jsou vyvinuty pro spalování pelet a doplňkové nebo jiných druhů štěpkovaných paliv. Pro kvalitní řízení spalovacího procesu jsou je hoření modulováno lambda sondou. Kotle lze využít do rodinných domů i větších průmyslových objektů. Ve spolupráci se zákazníky upravujeme tyto kotle i pro spalování nestandardních paliv jako jsou olivové pecky, ovocné pecky, různé typy odpadů zemědělské výroby a další paliva.

> Možnost ovládání kotlů přes internet > Řídící jednotka s lambda sondou

> Nízké provozní náklady > Vysoká univerzalita využi

▪ Konstrukce hořáku umožňuje velmi jednoduchou údržbu a servis. ▪ Konstrukce podavače s protizávitem výrazně eliminuje problémy se spalováním paliv, které se v podavačích rychle rozpadávají. ▪ U kotlů lze využít otočný rošt pro spalování paliv s vysokou tvorbou spékanců.

Typ kotle

S 15

▪ Podávací mechanismus ve své základní výbavě obsahuje masivní turniket zamezující zpětnému prohoření paliva do zásobníku. ▪ Pro zvýšení komfortu obsluhy lze ke kotlům přidat automatické zapalování, otočný rošt nebo odpopelňovač.

S 25

S 50

S 100

Základní technické parametry Jmenovitý výkon

kW

14

25

48

99

Účinnost

%

87,4

90,8

90,7

91

3

3

3

4

Třída kotle dle ČSN EN 303-5 Max. elektrický příkon

W

541

541

614

867

Váha kotlové těleso, podavač do kotle, turniket

kg

315

395

740

1345

73


Vyrábíme kvalitní dřevěné pelety: vysoká výhřevnost velmi nízké procento popela - 0,22 % vyrobeny ze smrkových pilin bez kůry bez žádných pojiv balení - 15kg pytle, big bag nebo volně ložené S našimi peletami budete spokojení - ušetříme Vám čas i peníze. Pelety si můžete zakoupit na našich pobočkách v Táboře, Českých Budějovicích a v Pelhřimově nebo Vám je také dovezeme. Instalujeme kotle na pelety a nabízíme Vám: zdarma návštěvu technika u Vás doma a navržení vhodného kotle na pelety – instalujeme kvalitní české kotle a rakouské kotle Ökofen zdarma položkový rozpočet projekt montáž kotle, uvedení do provozu a zaškolení záruční a pozáruční servis splátkový prodej pelety se slevou V České republice zastupujeme rakouské kotle Ökofen, které Vám poskytují nadstandardní komfort při spalování pelet. Výhody kotlů Ökofen klasické, ale také kondenzační kotle na pelety řízení kotle přes internet dotykový displej senzor hlídající teplotu plamene automatické čisticí zařízení výměníku automatické zapalování žhavící tyčinkou automatické odpopelnění terciární spalování spalovací komora z ušlechtilé oceli snadný přístup pro čištění a údržbu kotle integrované zařízení na zvýšení teploty vratné otopné vody tkaninové zásobníky, solární systémy výkony kotlů od 2 do 224 kW 74

Více informací získáte na www.latop.cz nebo nám napište na info@latop.cz.


BIOMAC Ing. erný s. r. o. tel.: 604 299 944 fax: 585 051 111 e-mail: pelety@biomac.cz

Firma BIOMAC Ing. Černý, s. r. o. vznikla v roce 2000, ale oboru výroby paliv z biomasy se Ing. Černý se svými kolegy věnuje profesionálně už od roku 1990. „Tehdy jsme viděli první dřevěnou briketu dovezenou ze Švédska a začali jsme okamžitě projektovat svoji vlastní briketovací technologii“. Dnes má firma dva programy. Tím prvním je projektování, dodávky a servis briketovacích a peletovacích technologií na výrobu normovaných ekologických paliv z jakékoliv biomasy. Jedná se o technologie, které mokrou a velmi objemnou dřevní biomasu na drtící lince rozdrtí, následně vysuší na požadovanou výhřevnost a poté slisují do malého objemu a ještě zabalí do prodejního balení. Od roku 1992 do současnosti kolektiv z BIOMACU postavil 32 výrobních zařízení, z nichž každé zaměstnává podle směnnosti 6–12 lidí a denně každý závod vyrobí až jeden kamion ekopaliva (cca 24 tun). Výrobní kapacita všech strojů zn. BIOMAC pak přesahuje 130 000 tun slisované biomasy za rok. Druhý program je vlastní výroba, nákup a následný prodej ekopaliv z biomasy vyráběných na technologii BIOMAC. Jsou to především dřevěné brikety a pelety, kůrové brikety, energetická štěpka, palivové krbové dříví a podpalovací třísky a nově i grilovací brikety a grilovací dřevěné uhlí. Původně měla všechna ekopaliva zůstat doma a nahradit sirnaté uhlí na českém

venkově. Neekologická politika předchozích vlád podporující fosilní paliva donutila velmi brzy firmu exportovat 95 % české produkce do sousedních pro-ekologicky laděných zemí, kde mají paliva z biomasy letitou tradici. Normovanou kvalitou paliv, cílenou obchodní strategií se BIOMAC stává přímým dodavatelem rakouských, italských, německých, dánských a belgických obchodních marketů. Za tuto exportní činnost získává firma v roce 2006 třetí místo v „Exportní ceně DHL“ a stává se také „Nejúspěšnějším klientem Czech Trade 2006“. Kromě vlastní produkce vykupuje a prodává BIOMAC do zahraničí také výrobky dalších českých a slovenských výrobců paliv z biomasy. Dlouhodobým cílem firmy je návrat vyráběných ekopaliv na český trh s postupným nahrazováním sirnatého uhlí na našem venkově a stále se zdražujícího zemního plynu.

Naším cílem je zavést vyrobená ekopaliva Biomac přímo až do domu našemu konečnému zákazníkovi tak, aby nejenom šetřil své peníze, ale i životní prostředí kolem sebe.

ww w.biomac .cz 75


BIOMAC Ing. erný s. r. o. tel.: 604 299 944 fax: 585 051 111 e-mail: pelety@biomac.cz

Doprava – volně ložené pelety Zajišťujeme pro své zákazníky komfortní dopravu až do domu. Pelety vám domů přiveze kvalifikovaný řidič. Cisterna je schopna dopravit na jeden závoz tři druhy pelet s celkovou váhou 26 tun. Doprava je zdarma včetně zafoukání do zásobníku. Naše cisterna je certifikovaná evropskou normou EN PLUS s registračním číslem CZ 302. Zákazníkům tak garantujeme kvalitní zafoukání pelet do zásobníku včetně odsávání prachu. Nezanáší se tak zásobník ani dopravní cesty ke kotli a je tak zaručena vysoká životnost vašeho zařízení. Firma BIOMAC vám garantuje spolehlivou přepravu vašich pelet k vám ke kotli nebo do zásobníku. Rychlost závozu garantujeme rozsáhlou sítí logistických center a zázemím vozového parku. Pokud budete s dodávkou či kvalitou pelet nespokojeni, zajistíme zpětný odvoz či vysátí pelet ze zásobníku a dodávku pelet nových.

Závoz pelet až ke kotli: 1. foukání pelet z cisterny do skladovacího prostoru 2. dávkování pelet do kotle šnekovým dopravníkem 3. automatický kotel na pelety 4. akumulační nádoba pro přípravu topné i užitkové vody

ww w.biomac .cz 76

Díky naší síti logistických center po celé ČR garantujeme rychlé vyřízení vaší poptávky. Závoz pelet k vám do zásobníku bude zajištěn v co nejkratší době, maximálně do pěti pracovních dní. Doprava balených pelet v Big Bagu nebo balení pelet v sáčcích je zajištěna kamionem v množství 22 až 24 tun. Naše logistika vám zajistí dodání pelet v co nejkratší době na vámi zvolenou adresu vykládky.


EKOPELETY

BIOMAC Ing. Černý s. r. o. 783 91 UNIČOV Brníčko 1009 tel.: 604 299 944 fax: 585 051 111 e-mail: pelety@biomac.cz

dřevěné ekopelety světlé Ø 6 mm

SUROVINA: Čisté suché hoblovačky z měkkého dřeva (smrk). POPIS: Jsou to granule o Ø 6 mm, délky cca l0 ÷ 20 mm jsou charakteristické světlou barvou smrkového dřeva, vysokou výhřevností, velmi nízkým obsahem popele a velkým slisováním, které prodlužuje dobu hoření. URČENÍ: Pro speciální krby a kotle ústředního topení s automatickým přikládáním a regulací teploty, jež lze použít stejně pohodlně jako topení plynem nebo elektřinou. POUŽITÍ: Nasypat do zásobníku paliva, skladovat v suchu!

ZÁKLADNÍ PARAMETRY Slisování

1220 kg/m3

Výhřevnost

18,8 MJ/kg

Obsah popele

0,33 %

Obsah vody

7,3 %

Otěr

0,8 – 1,5 %

Výrobek vyhovuje normě

EN Plus

BALENÍ PE-sáček

15 kg pelet

Paleta

70 sáčků = 1050 kg

Kamion

23 palet = 24,15 t

Pytel BigBag

1000 kg

Paleta

1 pytel BigBag

Kamion

24 pytlů = 24 t pelet

Nevratná paleta

1 x 1,2 m

www.biomac.cz 77


VĚTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ PELET I KOMFORTU

Úvodní slovo Jiřího Vrby, manažera obchodu a logistiky: „V CDP IVORY využíváme pro dovoz dřevěných pelet nebo briket svým klientům nákladní vozy s manipulátory Moffett (známé taky jako terénní ještěrka), které Vám je převezou v pytlích na paletách tam, kam ukážete. Zákazníci topící peletami vedle toho ve stále větším množství využívají dovoz speciálními cisternami. Ty umějí nafoukat pelety kamkoli na vzdálenost 30 metrů. V našich nákladních autech navíc používáme přesné digitální váhy i mobilní terminály na platební karty. Naši zákazníci rovněž oceňují možnost uhradit palivo předem za nižší letní ceny a odebírat postupně až v topné sezóně. Tím získají třeba pelety nebo brikety v zimě za letní ceny a nemusejí se obávat sezónního zdražení.“

78

Prodej a distribuci nejkvalitnějších dřevěných paliv na trhu z naší strany nastartoval nedostatek dopravních kapacit výrobců pelet. Lidé, kteří chtěli topit peletami moderně a komfortně, nemohli svůj sen realizovat. Dřevěné pelety si museli ze začátku sami často nepohodlně dovážet po malých dávkách a pracně skládat. Podobně to bylo s dřevěnými briketami. Po zakoupení první dodávky jsme postupně začali zvyšovat naší přepravní kapacitu a realizovat myšlenku co nejjednoduššího objednávání pelet přes internet. To nejvíce oceňují ti klienti, kteří používají náš e-shop na www.cdp.cz. POHODLNÁ DOPRAVA VELKÝCH NÁKLADŮ Naši zákazníci si navykli na snadné objednávání a svižné dovážení specifických přírodních produktů, které je potřeba přivážet ve větším než malém množství. Ať již se jedná o dřevěná paliva nebo nově i takové suroviny pro úpravu a vybavení zahrady, s nimiž se „Lidé topící dřevěnými pelehůře manipuluje. tami a briketami se díky CDP přestali namáhat a ztratili ZLEPŠOVÁNÍ A ROZVOJ SLUŽEB strach z nedostatku pohodlí Každý rok zvyšujeme efekpři dovozu pelet.“ tivitu našich služeb. Aktivně získáváme zpětnou vazbu od zákazníků, zlepšujeme informační systém a rozšiřujeme náš dopravní park. Umíme tak do 7 pracovních dnů dovézt jakoukoli zásilku na určené místo v České republice i některých oblastí Slovenska či Německa a pomoci našim zákazníkům topit nezávisle, pohodlně a bez obav z výpadků dodávek. Náš rozvíjející se vozový park s netradičním sortimentem představuje několikrát do roka zpestření ve stovkách obcí a měst, kam se naši řidiči pravidelně vracejí.


DOPRAVA PŘÍMO KE KOTLI Naše dopravní služba stojí na prvotřídní manipulační technice, která šetří čas i peníze. Opravdu se snažíme o to, aby Vaše topení i realizace zahradních projektů byly maximálně komfortní. Skládáme pelety a další dřevěná paliva buďto přímo „ke kotli“ manipulačním vozíkem, za pomoci jeřábu nebo je nafoukáme hadicí z cisterny. ŠETŘÍME ČAS I PENÍZE Snažíme se dovážet větší množství požadovaných surovin tam, kam si zákazník toužící po komfortním topení ukáže. A to za stejnou cenu, jakou naleznete u malých množství těchto produktů v obchodech. Ať již si je nakoupíte v menších obchodech či hypermarketech, musíte si je sami převážet k autu, nakládát, postupně dovážet a vykládat. DOPRAVA OD 4 TUN PELET A DŘEVĚNÝCH BRIKET ZDARMA Paliva i zahradnické substráty podle přání každého z našich zákazníků vozíme do těch nejzapadlejších vesnic v celé republice. Objednávky nad 4 tuny jsou dováženy zdarma. Garance dovozu všech produktů se zahrnutou dopravou v ceně znamená, že Vás konečný účet nemůže nepříjemně překvapit.

KOMFORTNÍ TOPENÍ DÍKY MECHANICE Zboží k vám domů přiveze kvalifikovaný řidič, který je vybaven nadstandardní manipulační technikou. To znamená, že pelety nebo brikety nebudete ručně skládat. Řidič bezpečně složí pelety tam, kam potřebujete. Volně ložené pelety je možné nafoukat do sklepa nebo na jiné místo uskladnění. JISTOTA ROZSÁHLÉ AUTODOPRAVY A LOGISTICKÝCH CENTER Díky zázemí našeho vozového parku jsme schopni uspokojit požadavky na dopravu. Na českých silnicích neustále pendlují variabilní soupravy CDP, včetně přídavné mechaniky. Právě díky ní vám složíme vše přímo ke kotli. Naši logistiku řídí svižný informační systém propojující centra v Čechách i na Moravě. CDP IVORY s. r. o. Kostelecká 908 196 00 Praha 9 – Čakovice Kontakt: Jiří Vrba mobil: 733 681 573 e-mail:objednávky@cdp.cz Naše sídlo s centrálním skladem se nachází hned vedle supermarketu Globus

„Po objednání první cisterny CDP foukající pelety přímo z hadice do vymezeného prostoru u automatizovaného kotle si stovky českých občanů začaly od roku 2008 při topení peletami dopřávat stejný luxus jako Němci, Rakušani či Švédové.“

79


EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ TEPLA Jsme česká společnost se stabilním zázemím, která staví a provozuje miniteplárny na pelety. Dodáváme teplo klientům na základě licence Energetického regulačního úřadu.

Jak to děláme?

Stavíme a provozujeme miniteplárny na dřevěné pelety, případně i na zemní plyn.

Dlouhodobě dodáváme cenově výhodné energie za použití nejmodernější teplárenské technologie.

Snížujeme finanční náklady za odběr tepla zejména u škol, školek, nemocnic, úřadů, horských hotelů a dalších větších budov. Vytápíme a navíc ohříváme teplou užitkovou vodu s pečlivým ohledem na životní prostředí.

Jaké další výhody můžete mít jako naši klienti ZDARMA?

Posouzení technické proveditelnosti a návrh obchodního modelu.

Instalaci a financování relevantní teplárenské technologie. Dálkový monitoring a online servis.

Na jakých principech naše miniteplárny fungují?

Díky fluidnímu spalování mají velmi vysokou účinnost, tedy i nízké emise a popelnatost.

Jsou vhodné pro municipality, školy, školky, nemocnice, společenská centra, průmyslové objekty či bytové domy. Velkokapacitní zásobníky minitepláren zajišťují dlouhodobou zásobu paliva a jsou celoročně spolehlivě obsluhovány autocisternou.

Pokud chcete nezávislost na stále se zvyšujících cenách plynu i ropy a navíc platit pouze za odebrané teplo, kontaktujte nás na adrese: IVORY Energy, a.s. Kostelecká 908, 196 00 Praha 9 – Čakovice

Kontakt: Marek Řebíček – mobil: +420 603 574 374 marek.rebicek@ivoryenergy.cz www.ivoryenergy.cz

Porovnání nákladů na vytápění dle typu

120

40 000

80

30 000

40

20 000 10 000

0 2006 elektřina

80

Ceny surovin ČR vs. Německo

2007 plyn

2008

2009

topný olej

2010

2011

PELETY

uhlí

benzín

elektřina Německo

plyn ČR


81


82


83


INOVATIVNÍ KAMNA A SPORÁKY JIŽ OD ROKU 1854

INOVATIVNÍ KAMNA A SPORÁKY JIŽ OD ROKU 1854

No. ve vytápení

www.haassohn-rukov.cz 84


Abecední rejstřík členů Klastru a čísla stran, kde se o nich dočtete podrobnosti Kotle na biomasu a příslušenství

Věda, výzkum, poradenství a certifikace

Agromechanika Lhenice v. o. s. 18 Jaroslav Cankař a syn ATMOS 19, 57–59 BENEKOVterm s. r. o. 20, 71–73 CATfire Service & Trading s. r. o. 21 DŘEVO – PRODUKT SV s. r. o. 22 DUFA Lanškroun – kotle, kamna 23 EKOEFEKT a. s. 24 Ekotherm servis – Josef Janeček 25 ETA Energy 26 HAAS+SOHN Rukov s. r. o. 27, 84 Hostomský – krbová kamna, kotle 28 LATOP s. r. o. 30, 74 LING Krnov s. r. o. 31 OPOP spol. s r. o. 32, 60–62 PONAST spol. s r. o. 33, 63–65 Rioni s. r. o. 34 Schiedel, s. r. o. 35, 66–67 Technoservis s. r. o. 36 Timco s. r. o. 37 TOP-EL, spol. s r. o. 38 Topenářství Rudolf Pospíšil & Ing. Vít Pospíšil 39 VERNER a. s. 40, 68–70

Česká zemědělská univerzita v Praze Strojírenský zkušební ústav, s. p. TÜV NORD Czech, s. r. o. VŠB Ostrava - Výzkumné energetické centrum Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. CZ Biom – České sdružení pro biomasu Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Pelety a ekopaliva BIOMAC Ing. Černý, s. r. o. 41, 75–77 CDP IVORY s. r. o. 42, 78–79 COXYS s.  r.  o. 43 ECO-VEST, s. r. o. 44 ENVITERM a. s. 45 EVANS spol. s r. o. 46 Mayr-Melnhof Pellets Paskov s. r. o. 47, 81–83 OSTAX, spol. s r. o. 48 EUROCORP s. r. o. 54

49 50 51 52 53 54 54

Obchodní společnosti IVORY Energy, a. s. Dřevošrot a. s. GIP energy, a. s. Triwetex, s. r. o.

29, 80 55 55 55

Přidružené členství Petrojet Trade s. r. o. ecoFlame Vitop.cz

56 56 56


. . a pokud Vás ještě z mých komentářů nebolí hlava a chcete si se mnou vyměňovat názory na dřevěná paliva kdykoli během roku, bude mi ctí, když se připojíte ke skupině mých fanoušků na facebooku.. .


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.