Page 1

Florida SECUNDÀRIA CIÈNCIES SOCIALS 4T ESO Departament de Socials 1r Trimestre. Curs 2010-2011

Qüestionari sobre LA IL·LUSTRACIÓ I EL LIBERALISME


Qüestionari sobre Il·lustració i Liberalisme.

Que entenem per Il·lustració? És un moviment intel·lectual dominant a Europa des del final del Segle XVII fins finals del segle XVIII A quins aspectes de la vida van afectar les idees del moviment il·lustrat? Van afectar a la religió, política economía , art i tots els aspectes del saber. S’inspiraven en la Revolució científica del segle XVII. Com creien els il·lustrats que podien resoldre’s els problemes de les persones? Els il·lustrats volien educar la humanitat mitjançant la raó perquè eren optimistes i creien que guiada per la raó la humanitat progressaria. Els il·lustrats tenien la seua pròpia visió sobre la igualtat o desigualtat de les persones davant la llei, quina era? La visió que tenien sobre la desigualtat o igualtat de les persones davant la llei era que eren fonaments de la societat proposada pel moviment il·lustrat. Per aquest motiu s’oposava i criticava durament l’organització estamental de l’antic Règim i la intolerància de l’Esglesia. Quin valor donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible? Molt de valor, perquè tots els pensaments sols eren vàlids si utilitzaven l’experiència sensible, si no l’utilitzaven, rebutjaven eixos pensaments.


Entenem per Segle de les Llums? És altre nom amb que es coneix el S.XVIII, i es denomina així per la voluntat del moviment il·lustrat de traure a la gent de la foscor mitjançant les llums de la raó. El cosmopolitisme il·lustrat vol dir? És la notable circulació de pensadors, idees, opinions, o llibre de l’època que va expandir-se per tota Europa. Quin paper feren servir els llibres durant el Segle de les Llums? Van tindre un paper molt important, perquè difongueren les idees de la Il·lustració.

Que és l’Enciclopèdia i per a que la varen utilitzar els il·lustrats? És un llibre que explica totes les idees i descobriments, i els il·lustrats l’utilitzaren per a tindre més cultura sobre els coneixements. El paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest temps va ser? Va ser molt important, perquè així a l'opinió pública es difonien les idees dels anomenats “homes de lletres”, que eren gent amb idees interesants, i la prensa feia tindre més cultura a la gent. Despotisme Il·lustrat, que significa aquesta frase, on es va ficar en practica? Fóu un nou sistema de govern, que sorgí a partir de les idees de la Il·lustració per part d'alguns monarques absoluts. Es possà en prèctica en Europa. Quin significat té la frase “Tot per al poble però sense el poble”? Que els monarques feien tot el que creien que afavoria al poble, però no deixaven votar-ho a la gent del poble


Entenem per liberalisme? El liberalisme és un grup d'ideologies polítiques, socials i religioses que afirma la llibertat de la persona i la supremacia de l'acció individual per damunt de la col·lectiva. Quines son les idees principals del liberalisme polític? Segons en el país en el que es done es pot considerar socialisme, reaccionalisme o conservació. Anima al capitalisme.

Les idees més importants del liberalisme econòmic son?


El liberalisme econòmic és un moviment polític segons el qual no s'ha d'intervnir econòmicament en la macroeconomia, ja que, segons els seus seguidors, aquesta s'autorregula. Que significa la frase “Deixar fer deixar passar” ? Es refereix que els mandataris feien cas nul a les irregularitats económiques que portaven a terme els rics i burguesos.

* A aquestes qüestions podeu trobar resposta al Tema I del llibre digital a les diapositives 1 a la 18.

Quadre comparatiu amb 10 aspectes positius i 10 negatius que hem trobat a la nostra recerca sobre els segle XVIII LES LLUMS I LES OMBRES DEL SEGLE XVIII

-

ASPECTES POSITIUS

ASPECTES NEGATIUS

llums

ombres

Hi havia més llibertat de pensament. Les coses havien de ser demostrades amb l’experiència sensible. No s’havia de fer tot el que deia l’esglesia. Defençaren que els homens i les dones eren lliures a partir del seu naixement

-

No deixaven que la ciència avançara. Hi havia una monarquía absoluta Hi havia gran repressió. Es centralitzava el poder Mataven i torturaven a les persones que no estaven a favor de l’esglesia


-

Es va crear l’enciclopèdia Aparició de noves idees. Mostraven un gran interés per la ciència A aquest segle es volia traure a les persones de la ignorància per mitjà de la raó

-

El poble no guanyava el necessari i els rics cada vegada cobraven més.

La il·lustració  
La il·lustració  

il·lustració

Advertisement