__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

proff

magasinet Nr. 1 - 2020

UTGITT AV MAL PROFF

ÅRETS LEVERANDØRMESSE 23. OKTOBER PÅMELDINGEN HAR STARTET PÅ MALPROFF.NO s. 30

MAL PROFF 70 ÅR s. 17

s. 8

REVIDERT NORSK STANDARD s. 6

s. 28

s. 32

NYÅPNING RYEN s. 14

TORE ASK & SØNN 60 ÅR s. 26

s. 40

VELLYKKET KURS I DRAMMEN s. 32


Nyhet!

PaintFlex Malerens beste venn! Fleksibel og overmalbar fugemasse for innen- og utendørs bruk

For mer informasjon, se www.casco.no


ETTER MØRKET KOMMER LYSET! Vårt land har kommet i en alvorlig situasjon, hvor alle og enhver blir satt på prøve, men det er vår egen bransje som selvfølgelig er vår største bekymring, det store spørsmålet er hvor mange av våre kunder som i større eller i mindre grad blir påvirket av den nye hverdag med de begrensninger som følger et stillestående land. Men en ting som er sikkert er at vi i Mal Proff vil gjøre det vi kan for å opprettholde god service og daglig vareleveranse for å bistå våre kunders daglige drift. Terje Langmoe Salgsdirektør

Ønsker alle det beste, og glede over lysere dager.

Med vennlig hilsen Terje Langmoe

Året 2020 blir nok et spennende år, med ulike utfordringer og oppdagelser

Produsert av: Tekst: ABC Brand Studio Grafisk design: H-Design, H-design@altiboxmail.no Trykk: Trykk-Service AS Opplag: 3000 eks.

Annonsesalg: Jan Erik Foss E-post: foss@malproff.no LJØMERKET MI

20

41

PROFF MAGASINET er et kundeblad for kunder i Mal Proff, leverandører og ansatte. Ansvarlig utgiver: Terje Langmoe Ansvarlig redaktør: Jan Erik Foss Telefon: 45 50 20 71 E-post: foss@malproff.no Utgitt av: Mal Proff, Alf Bjerckes vei 10, 0582 Oslo Postadresse: Postboks 22 Økern, 0508 Oslo

Mal Proff er en viktig støttespiller for å drive rekruttering og bidra til å løfte frem maler- og gulvleggerfaget. Mal Proff Crafts har 1 million for 2020 som skal fordeles og tildeles til ulike aktiviteter. Jeg kan allerede avduke vår støtte til MLF, for Nordisk Mesterskap og deltakelse på Euroskils med 150 000 kroner. I tillegg støtter vi med arbeidstøy fra vår egen Pure Crafts kolleksjon, hvor 5% av salget fra Mal Proff går til fondet.

for oss alle. Et litt annerledes år vil det nok også bli for vår gode kollega Arne Kartfjord som nå går inn i pensjonistenes rekker. Selv om Mr. Kartfjord har noen måneder igjen før han går av, vil jeg rette en stor takk til hans bidrag til å være med på å skape det vi er i dag, både Malorama og Mal Proff.

65

Det hadde vært morsomt å vite hvilke visjoner og diskusjoner de hadde for selskapet den gangen. Gjennom våre syv tiår vil jeg påstå at selskapet og virksomhetene MAL og Mal Proff, har fulgt grunnverdiene og troskap til håndverket, samtidig

som vi har vært en pådriver til å utvikle, fornye og modernisere rollen som Norges ledende leverandør av overflateprodukter til proffen.

06

For å være en sprek og oppegående 70-åring krever det at man er aktiv og nysgjerrig i hverdagen, samtidig som man evner å bruke sin lange livserfaring til å fremstå som solid, samarbeidene og drivende ovenfor de man omgås og har et forhold til. Dette er også resultatet for Mal Proff, som har røtter tilbake til 1950. For det var Malermestrene Kristen Johan Nesbak, som i spissen etablerte Malermestrenes Andelslag (MAL).

Tr y k k s a k

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

3


PROFESJONELL LINOLJEMALING INNVENDIG MATT Brekkes kun i lyse farger

NYHET

INNVENDIG HALVBLANK Brekkes etter NCS

Et godt valg til nye og historiske bygninger INNVENDIG BLANK Brekkes etter NCS

Engwall o. Claesson linoljemaling inneholder svensk kaldpresset rå linolje, 98 prosent tørrstoff, standolje og sinkhvitt. Det gjør den motstandsdyktig mot klimapåvirkninger og svertesopp. Finnes i 14 standardfarger og kan blandes etter NCS eller fargeprøve.

Kan bestilles i alle Mal Proff-avdelinger

post@historiskmaling.no


20

INNHOLD 30

Leverandørmesse 2020

God fremdrift med Sigmacryl

42

26

38 Revidert Norsk Standard.................................................... s. 6

Vellykket kurs i Drammen................................................ s. 32

Ny giv for malemester...................................................... s. 10

Håndverksgruppens messe.............................................. s. 36

Nye partnere....................................................................... s. 12

MLFs vervekampanje........................................................ s. 38

Nyåpning Mal Proff Ryen.................................................. s. 14

God fremdrift med Sigmacryl.. ........................................ s. 42

MalProff 70 år.. ................................................................... s. 17

Viktig avtale om resirkulering av gulv ........................... s. 44

Årets leverandør for Håndverksgruppen......................... s 20

Første minimesse i ny butikk........................................... s. 46

Malermesteren i Vrådal..................................................... s.22

Per Wear tipser.. ................................................................ s. 48

Pure Crafts ........................................................................ s. 24

Haralds Hjørne: Grorudskrapas historie......................... s. 50

Offensiv 60-åring.. ............................................................ s. 26

Sett og Hørt....................................................................... s. 52

Leverandørmesse 2020.. ................................................... s. 30


KOMMENTAR AV

REVIDERT NORSK STANDARD 3420 – T:2019 01.12.2019 ble ny revidert NS 3420-T gjeldene for beskrivelse av maler- og beleggarbeid, hvor det blir definert tydelig de estetiske krav man forventer av ferdig flate. Dette må du merke deg. TEKST: TERJE LANGMOE Siste standarden i rekken er noe mer forenklet i forhold til tidligere ved vurdering av ferdig flate. Jeg vil berømme de som har utarbeidet denne standarden, da det blir enklere å forholde seg til, om man tenker partisk i en tvist. Så hva er det du skal bemerke deg med den nye reviderte utgaven som ble gjeldene fra 01. desember i fjor? I forhold til tidligere behandlingsbeskrivelser, er det ikke så mange endringer, men de endringer som er blitt gjort har høy grad av viktighet. Standarden 3420-T beskriver det estetiske kravet til ferdig flate, ved fullstendig behandlingsbeskrivelser. I den nyreviderte utgaven henviser T-Koden til estetiske klasser. Klassene fremstilles i tabellform ved valg av malerbehandling på en ubehandlet flate. I tillegg henviser også koden til en tabell nr. 2 som beskriver hva er bruksområdet for den estetiske klassen. Kort fortalt blir dette slik: Tabell T2 «Krav til Utseende» beskriver de estetiske kravene. Det er tre klasser, der man velger ut ifra beskrivelse av en fullstendig malerbehandling. Klasse 1 tillater porer og groper, og at det er synlig ved flekking. Klasse 2 tillater ikke dette, men aksepterer

6

forhøyning over gipsplateskjøter, som igjen ikke klasse 3 tolererer. Alle ujevnheter forsvinner når det er mørkt, men kan være svært så synlig når det er slepelys. Tabell T3 «bruksområde for estetisk klasse» beskriver hva man kan forvente.

beskrives ved fullstendige beskrivelser på underlag som er ubehandlet, som plass-støpt betong, pussende flater, betongelementer og gipsplater. Estetisk klasse gjelder kun for T-koder som gir fullstendige behandlinger med glansgrad 7 eller lavere

Klasse 1 er kun egnet for tekniske rom, boder, oppholdsrom, garasje etc. hvor det er enkle malingsbehandlinger. Klasse 2 er egnet for overflater som ikke blir utsatt for slepelys gjennom vindusflater og lignende. K2 behandles med god og normal malebehandling. K3 krever at flaten blir perfekt i slepelys og hvor det kreves høy estetisk overflate. Her skal overflaten helsparkles, og ved bruk av gipsplater skal alle sider av platen være nedsenket.

Estetiske krav til ferdig flate kan kun stilles når: 1. T-Koden beskriver en fullstendig behandling. Estetiske krav gjelder ikke gjeldene for: 1. Enkeltstående behandling, T-koder som betraktes som delbehandlinger. 2. Delbehandlinger med T-Koder som settes i kombinasjoner på en gitt flate. 3. T-kode som ender på o eller 9

TABELL T2 OG T3 Tabellene viser med tydelighet de ulike estetisk krav for hvordan bruksområdet er for de oppsatte klassene. Dette for å kunne informere og rettlede forbruker om betydningen av de ulike K-klassene. I korte trekk, hva bestiller av maletjenesten kan forvente av resultat av en ferdig flate som er beskrevet med de ulike klassene.

Et tenkt eksempel, er malerbeskrivelse av bolig hvor vegg og himlinger består av gipsplater. Store vindusflater på stuen gir sleplys for veggene som er beskrevet i klasse 2 og himlingen i klasse 3. Kjøkkenvegger er beskrevet i klasse 2 med høyglanset maling Glans 25 og himlingen i klasse 3. Kunde ønsket ikke slettvegg, glassfiber eller annet overmalingsprodukt.

BEMERKELSE OG GJENTAKELSE De estetiske klassene kan kun

Under ferdigbefaring gis tilbakemelding om at det er skjolder på

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020


stueveggene, penselstriper etter avsetning på himling, kjøkkenvegg og himling framkommer med ujevn glans, skjolder. I tillegg er det en liten disputt mellom maler og tømrer, for ventetid i forbindelse med utskifting av gips for himlingene. Hvordan henvise til NS 3420-T: Beskrivelse av malebehandling på en gipsplate i henhold til klasse 2 og 3. NS 3420 - TB4.32XX MALEBEHANDLING PÅ KARTONBELAGT GIPSPLATE

Fra Matrise TB4.32:1 i NS 3420-T gir 10 ulike alternativer til behandling, hvor det er to behandlinger som oppfyller klasse 3. 3 behandlinger er for klasse 2 og 3 behandlinger for klasse 1. De øvrige kodene er egendefinerte behandlinger som ikke gir estetisk klasse (00, og 99 som siste siffer). Beskrivelse for vegg: TB4.32122 MALEBEHANDLING PÅ KARTONBELAGT GIPSPLATE Estetisk klasse 2 Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

2 ganger Skjøtsparkling Grunning 2 Strøk maling Beskrivelse for himling TB4.32112 MALEBEHANDLING PÅ KARTONBELAGT GIPSPLATE Estetisk klasse 3 Innsparkling av strimmel 1 ganger flekksparkling 2 ganger skjøtsparkling 1 ganger helsparkling Grunning 2 strøk maling

7


Y1) Generelt: y1.3 Tabell T3 angir anbefalte bruksområder for de tre estetiske klassene for dekkende behandlinger innvendig.

Merknad: Vær oppmerksom på at skiftende lysinnfall utenifra og høyere glans påvirker utseendet. Mørke eller sterke fager betraktet i slepelys kan visuelt fremstå blankere enn lyse, selv

om glansgraden på malingsproduktet er det samme. Slepelys langs overflaten gir skyggevirkninger som kan fremheve selv de minste ujevnheter som eller ikke er synlige.

Med litt NS 3420 forståelse vil maleren avvise alle punktene:

på malte flater. Begrepsmerknad tillater penselstriper.

Vegg stue (K2): klage på skjolder i sleplys. Svar: Strukturforskjeller i sleplys aksepteres, samt merknad 1 i henhold til Tabell2, selv i K3 aksepteres dette.

Vegg og himling på kjøkken (K2 og K3): Klage på skjolder. Svar fra maleren, skjolder tillates når det er malinger over glans 7.

kompetanse med Norsk Standard». Ny standard ble gjeldene fra 1. desember 2019. Prosjektbeskrivelser etter denne dato skal utføres etter nye krav, også pågående prosjekter med mindre noe annet er avtalt mellom partene.

Maleren bemerker samtidig til tømrer, at du skal benytte forsenket langkant på alle skjøter når malebehandlingen beskrives etter K3, og derfor «betal min ventetid for din mangel på fag-

Proff Magasinet tar forbehold om det skulle være noe feil med artikkelen, og artikkelen kan ikke benyttes som et gjeldene dokument. Vi henviser til Standard Norge.

Himling Stue (K3): Synlige penselstriper Svar: henviser til T2 punkt b: merknaden for 3.56 Strukturforskjell


CONNECT TODAY ENSURE YOUR FUTURE

CONTRACTOR PC-PISTOL JOBBEN FULLFØRES RASKERE OG MED MINDRE ANSTRENGELSE

www.graco.com/bluelink

DU KAN STRØMLINJE BEDRIFTEN DIN MED BLUELINK™

QUIKREEL™ SLANGESYSTEM MED 15 METER SLANGE

GRATIS BLUELINK™ APP

PATENTSØKT

ENDURANCE VORTEX MAXLIFE PUMPE GRACOS MEST HOLDBARE PUMPE SOM DE NOENSINNE HAR PRODUSERT DET MEST LETTVINTE VEDLIKEHOLDET

MINDRE TID PÅ RENGJØRING

SMARTCONTROL™ 4.0 MED PROGUARD

Oslo

22 21 51 00 | Bergen 55 39 32 00 salg.graco@jsc.no | www.jsc.no


ETTERLENGTET NY GIV Malermester Lars Erik Strand har etter 25 års fartstid i bransjen startet opp for seg selv. Samtidig gikk firmaet inn som datterselskap i Buer Gruppen AS. TEKST: ELIN KVANDAL / ABC BRAND STUDIO

Strand startet i september opp sitt eget firma: Lars E. Strand Malermester- og entreprenørforretning AS. Samtidig inngikk de samarbeid med Malermester Buer og Buer Gruppen, som er Norges største overflateentreprenør. Strand gikk lenge svanger med

10

en drøm om å starte for seg selv. Da han fikk forespørsel fra Malermester Buer om å gå inn i kompaniskap med dem, var han ikke sen om å takke ja. Buer Gruppen kom inn og er eier av halvparten av bedriften.

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

– Jeg kjenner på litt skrekkblandet fryd. Å starte for meg selv har jeg ikke gjort før, men jeg er glad for å få min makker Buer inn på eiersiden. Første dag på jobb som daglig leder i mitt nye firma var 2. september i år. Da vi solgte bedriften, var ikke tidspunktet


det kunne sies at Strand sitter på en upåklagelig dose kompetanse. Han har drevet prosjekter for sameier og borettslag, eiendomsforvaltere- og besittere og næringsaktører, i tillegg til noe privatkunder. – Opp gjennom årene har jeg vært ansvarlig for mange rammeavtaler av ulike størrelser og valører, innen elektronikk, ventilasjon, VVS, vann og avløp, tømrer- og murerarbeider. Et typisk oppdrag jeg har hatt mye av, er rehabilitering av sameier og borettslag, der det gamle underlaget må byttes ut, kjemisk renses eller behandles, veggflatene må bygges opp på nytt og til slutt males. Stikkord har vært innvendig og utvendig vedlikehold, tak- og fasadearbeider og rehabilitering av bygg, forteller Strand. inne. Jeg opplever nå at jeg har trygghet nok til å føle at dette vil gå bra. Jeg ønsker å være selvstendig, samtidig som jeg har gode kolleger og kan trekke veksler på mye kompetanse hos Buer. Jeg setter stor pris på å få muligheten til å bygge opp et datterselskap innenfor Buer Gruppen, forteller Strand. KOORDINATORROLLE Som navnet tilsier, skal firmaet ta oppdrag innen malerfaget og i tillegg påta seg mindre entreprenørjobber som tak- og fasadeprosjekter, anleggsgartneroppdrag, utskiftning av dører og vinduer, leietagertilpasninger og samkjøring med andre faggrupper som elfag, VVS og ventilasjon. – Dette er i tråd med den rollen en typisk malermesterbedrift tradisjonelt tar i arbeidslivet som et koordinerende ledd mellom ulike faggrupper. Vi har ikke som mål å bygge selve huset, men skal kunne ta hånd om det meste på inn- og utsiden av det, sier Strand. Frem mot nyttår er planen å finne egne lokaliteter med kontor- og lagerfasiliteter. – Som ny bedrift i oppstartsfasen befinner jeg meg i et geografisk område som er helt nytt for meg. Jeg har stort sett vært i Oslo-området og har nå fått nedslagsfelt i Sørum, Strømmen, Lillestrøm og Hvam. Det var av praktiske hensyn, fordi jeg inntil videre har kontorer i samme bygg som Buer

Entreprenør AS i Hvamsvingen 11 på Skjetten. Det ble da naturlig å orientere seg mot de omkringliggende områdene, forteller Strand. For å få hjulene i gang vil Strand benytte seg av ryddige og dyktige underleverandører, som han har kjent gjennom mange år, i tillegg til kollegaer i Buer-selskapene. 25 ÅRS FARTSTID I BRANSJEN Det er allerede hektiske dager for Strand på kontoret. Nye prosjekter går parallellt med alt det praktiske rundt oppstart av ny bedrift og rekruttering av flere ansatte. – Akkurat i dag har jeg startet opp med et prosjekt på Sørum, hvor et kontorbygg som skal pusses opp innvendig, forteller han. Lars Erik Strands karriere startet i bestefarens familiebedrift Erling Strand AS, som ble etablert i 1945. I 2000 ble det solgt til Brendmoe og Kirkestuen, som siden ble omdømt til Alliero AS. I løpet av de totalt 25 årene Strand har jobbet i firmaet har han hatt forskjellige verv. – Jeg begynte som lærling, fikk svennebrev og ble etterhvert arbeidende formann. Da firmaet gikk inn i Brendmoe og Kirkestuen fikk jeg jobb som serviceansvarlig og ble så prosjektleder. De siste ti årene har jeg vært avdelingsleder der, sier Strand.

DRIVKRAFTEN ER Å SE FORVANDLINGEN Planen for tiden fremover er å vokse kontrollert i antall ansatte og omsetning. – Forutsatt at alt klaffer og man treffer de rette menneskene, er tanken å få inn 12-15 ansatte i løpet av to års tid. Det er litt avhengig av hvordan ting skrider frem i det nye firmaet, men det er et ønske. Målsetningen i den nærmeste tiden fremover er å få tilknyttet seg gode medarbeidere. Jeg har veldig mange gode samarbeidsbedrifter, men vi trenger en dyktig stab med faglærte medarbeidere, forteller Strand, og tilføyer: – Førstemann kommer inn 4. november. Han er maler og har drevet selvstendig bedrift i Portugal i fem år. Kjemien stemte, og han sa ja til tilbud om å jobbe som servicemaler hos meg. På spørsmål om drivkraften bak det han nå vil bygge opp som sitt livsverk, har han følgende å si: – Det er gleden i å se forandringen. Malerfaget ligger jo mitt hjerte nærmest. Det å rehabilitere en flate, gjenoppbygge den, se transformasjonen du skaper og de fine resultatene, synes jeg er morsomt å oppleve. Forvandlingen du skaper fra du kommer og til du er ferdig, er selve kjernen i å drive med dette, sier en engasjert Strand.

Med over 25 års fartstid i bransjen må

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

11


3 NYE MAL PROFF PARTNERE! Det er med stor glede å kunne introdusere vår utvidelse av Mal Proff Partnere: Mal Proff Partner Nesodden, Mal Proff Partner Kongsvinger og Mal Proff Partner Alnabru. Vi ønsker våre nye samarbeidspartnere velkommen inn som Partnere! Logoformat. 2000 x 395. Totalformat. 2000 x 503 mm.

TEKST: TERJE LANGMOE Som Mal Proff Kunde vil du nå kunne velge å hente vare på nye lokasjoner med de samme gode betingelsene. Du kan oppleve et noe variert varesortiment, men du vil alltid finne våre hovedvarer som maling med tilbehør.

NESODDEN JERN OG FARGE – MAL PROFF PARTNER Kjede: Kulør Adresse: Kapellveien 84 Butikksjef: Thomas Monsen Antall ansatte: 8 medarbeidere Åpningstid: man – fre fra kl. 07:00 (lørdag åpent) Butikken har siden 1987 vært kjent for handel av maling og jernvare på Nesodden, ikke langt fra Oslo. I 2019 inngikk butikken inn i kjeden Kulør.

FARGERIKE KONGSVINGER – MAL PROFF PARTNER Kjede: Fargerike Adresse: Tronsmos veg 10 Butikksjef: Geir Morten Jansberg Antall ansatte: 4 medarbeidere Åpningstid: man – fre fra kl. 07:00 (lørdag åpent) Butikken har siden 1988 vært kjent for handel av maling i Kongsvinger. Butikken har flyttet til ny adresse, med gode parkerings- og lastemuligheter.

FARGERIKE ALNABRU – MAL PROFF PARTNER Kjede: Fargerike Adresse: Verkseier Furulunds vei 4 Butikksjef: Metti Ademi Antall ansatte: 14 medarbeidere Åpningstid: man – fre fra kl. 07:00 (lørdag åpent) Vår nye partner ligger sentralt v/ nordre del av Oslo. Butikken har et bredt proffsortiment, med godt utvalg av gulvprodukter.

12

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020


TRESTJERNER SIGURAL

Den tøffeste malingen, for de tøffeste gulvene!

NY FARGE!

NY FARGE!

Vår mest slitesterke maling for industri, landbruk, garasje og bolig. Trestjerner Sigural står sterkt og holder sin posisjon i hevd. To-komponents vanntynnbar epoxymaling er løsningen når mørke kjellerrom og støvete garasjer skal gjenoppstå som mikrobryggerier eller motorsykkelklinikker. I år endrer vi fargesortimentet og tar inn to nye rene gråtoner; sølvgrå og stålgrå.

38 Sølvgrå

39 Stålgrå

22 Skygrå

23 Varmgrå

Fargene på trykk kan avvike.

Farge: 22 Skygrå

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020 Se fremgangsmåte på trestjerner.no

13


NYÅPNING MAL PROFF RYEN Med helt ny butikk på Ryen forsterker Mal Proff sitt tilbud til proffmarkedet i Oslo-området. Plasseringen ved hovedstadens mest trafikkerte veikryss har vært en etterlengtet lokasjon.

Rundt 70 personer møtte opp da Mal Proff åpnet dørene til sin nye butikk i Vårveien 51 på Ryen 4. mars kl. 12:00. Både kunder og leverandører var til stede, og ifølge salgsdirektør Terje Langmoe var oppmøtet på åpningsdagen enda bedre enn forventet. – Det tyder på at det er en etterlengtet lokasjon for vår del. Det har vært salg av maling og andre

14

overflateprodukter på Ryen i 30 år, så det er jo et handlemønster der i utgangspunktet. Vi har stor tro på at kunder som har benyttet Ryen som utsalgssted tidligere, vil komme til oss, sier Langmoe. Han forklarer at nyåpningen er et ledd i en strategi om å åpne 5-6 nye butikker de neste 2-3 årene. Ryen er først på lista, deretter følger Åsane i Bergen,

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

hvor Mal Proff åpner butikk i starten av mai. – Tidligere har vi vært ganske sentralt plassert i de store byene. Vi skal fortsatt ha de store butikkene, men vi begynner også å spre mindre satellitter rundt omkring i byer for å tette de områdene vi ikke når i dag. Ryen er et godt eksempel på det, sier Langmoe.


– Om de velger oss eller en konkurrent, så er det viktig at vi i bransjen står sammen og har de samme verdiene.

Salgsdirektøren er spesielt fornøyd med plasseringen i nærheten av det som er Oslos mest trafikkerte kryss. Ryenkrysset har nemlig tatt over tronen til Sinsenkrysset, og har blitt ett av navene i trafikken rundt Oslo. – Det ferdes dermed mange kunder der i utgangspunktet, så vi regner med å få en del ny omsetning. Vi forflytter ikke omsetningen fra andre lokasjoner

i særlig grad, vi tror vi vil knytte til oss nye kunder på Ryen, understreker Langmoe. Den nye Oslo-butikken er på litt over 400 kvadratmeter og skal ha stor produktbredde. Selv om butikken ikke er av de største, skal hyppige leveranser fra grossist sørge for et attraktivt produktutvalg, forklarer han.

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

– Jo mer varer vi har i bredden, jo mer interessant er vi som partner for proffkunden i Norge. Lojaliteten kommer gjerne gjennom produktbredde. Det handler om at kundene er mer opptatt av driftskostnader i dag enn de var tidligere. Konkurransen i proffmarkedet er høy, og da er kundene våre avhengige av gode partnere, fortsetter Langmoe.

15


Ryen-butikken blir også et knutepunkt for netthandelen, ved at det har pickup-point for nettbestillinger. Salgsdirektøren tror nybutikken blir viktig for det han beskriver som “rødlyskunder”. – Med det mener vi at du kan bestille varen du trenger når du står ved et rødt lys, vel vitende om at 10-15 minutter lenger fram så behandles ordren på for eksempel Ryen. Du slipper å vente i butikken på å få blandet malingen eller få kappet eller tilpasset det du skal ha. Så rødlyskunder er netthandelen særdeles nyttig for, oppsummerer han. Mal Proff på Ryen vil ha en bemanning på to personer, og butikksjefen har fått god opplæring fra butikken på Brobekk. Langmoe understreker at det blir viktig også for de neste butikkene som kommer at de kan rekruttere ansatte internt, slik at de slipper å starte på scratch hver gang. Salgsdirektøren klippet selv snora på åpningsdagen, og det var stor stemning med servering av pølser, brus og kaffe. Mange var overrasket over hva Mal Proff hadde fått til i et utfordrende lokale. – Det er et særdeles bra løft for oss, og vi har fått tilbakemeldinger fra kundene på at dette er en butikk som passer dem veldig bra både i sortiment og med tanke på plassering, sier Langmoe fornøyd.

16

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020


MAL PROFF 70 ÅR - en historie i 4 deler Et mesterverk av visjonærere TEKST: TERJE LANGMOE

Våre håndverkstradisjoner i Norge streker seg langt tilbake i tid, hvor starten viser at malere kanskje var mer beslektet med kunstnerisk fremførelse når penselen svingte seg over møbelsnekkerens tunge og flotte utskjæringer for første gang. Malingsmedium ble i hovedsak benyttet til dekor i kirkerommet eller andre geistlige rom, men også dagens kjente malingstekninger ble benyttet når stenkirker fikk strøk av innvendig hvit kalkmaling både før - og sp-

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

esielt etter reformasjonen. 1600- tallet bar Norge, som en del av Danmark, preg av dårlig tilgang til materialer og dårlig økonomi. Også fagkunnskapen var svært så begrenset etter lengre tid med nye reformer fra kirken, som ble etterfulgt med krig mot Sverige. BRANSJEN PÅ 1700-TALLET Bedringen kom innover landet på 1700-tallet, hvor materialtilgang og fagkunnskap kom med Hanseaten fra Tyskland og noe fra Danmark. Bergen var på den tiden i sin beste

17


glanstid, hvor det var god handel og hvor halvparten av håndverkerne som hadde borgerbrev var utenlandske. De første industriproduserte pensler som ble importert var tyske, som MAL på et mye senere tidspunkt ble godt kjent med. På midten av 1700-tallet var det en rolig periode for Norge, med mye god import av ulike materialer som maleren kunne benytte for å lage gode malinger, fernisser eller lasurer. Det var den lokale grosserere med Borgerbrev som forsynte maleren. På denne tiden var Bergen størst med 17 000 innbyggere, Oslo 9 200 og Trondheim 8 000. Det var kun 10 prosent av befolkningen som bodde i byene. GODE TIDER Inn i 1800-tallet ble det en eksplosiv utvikling, med industrirealiseringen, befolkningsvekst i byene, endring av byggeskikker og nye bygningsprodukter på markedet. Norges første penselproduksjon ble etablert av Danske Kammakersvenn Wilhelm Jordan i Oslo 1837, som hadde emigrert fra Danmark. Det ble enklere å skaffe pigmenter og linolje var lett tilgjengelig. En god tid for den som drev med leveranse til byggenæringen, hvor nedbrente byer ble bygget opp igjen. Maleren hadde fått et nytt marked med å behandle trebygninger med linoljemaling, og noen av våre flotteste utsmykninger av dekorasjonsmaling finner man fra denne perioden. Malermestrene i byene ble høyt ansett hvor de spankulerte med sin høye flosshatt og pensel på innerlomma og

18

med Borgerbrev i hånden. På slutten av 1800-tallet er industrien godt etablert, og malerne er ikke i den grad avhengig av grossererens kontakter i utlandet. 1880 er starten på Alf Bjerke som blir Norges dominerende malingsfabrikant. I 1897 starter Lilleborgs fabrikker produksjon av såpe og ulike oljer, med speilet linolje som den viktigste ingrediensen for å lage maling sammen med pigmenter. På 1900-tallet har maleren godt med ulike materialvalg for å lage sin egen maling, eller kjøpe ferdige fernisser eller maling. Om man laget dette selv, ble det gjort i malerbedriftens lokaler, hvor man rev linolje, kritt og pigment og tilsatte sikkativ som kobolt. Her ble den bese kvalitet laget. Sparkelmasse ble også laget på samme måte, da med å riste vann og olje sammen, slik at vesken ble emulgert før den ble blandet sammen med god fransk kritt. Å lage sparkel eller kitt kan sammenlignes med å lage en god pastadeig. Med en haug av kritt på benken med et stor hull i midten, som hadde plass til blandingen av vann og olje, laget mann kitt. En annen måte å lage maling på var limfarge, hvor man kokte ulike limtyper som animalsk hudlim eller perlelim, som var bindemiddelet. Grossereren hadde etter hvert mye på lager som kunne selges til maleren, men det var først i 1907 - samme år som våre store visjoner for MAL og Mal Proff ble født. Bakelitt var det første plaststoffet som ble produsert, og enhver maler med noe historiekunnskap vet hva en bakelittsparkel er. Det var først rundt

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

1920 at den første sparkelen kom på markedet. Bakelittsparkelene ble slipt skarpe, slik at når man sparklet med linoljesparkelen, ble det en tynn og god hinne på overflaten som ble helt glatt. Grossereren solgte mye slipepapir, for bakelittsparkelen måtte bli slipt ofte og i en spesiell vinkel. KOOPERATIVE LANDSFORENINGER I 1908 ble Landsforbundet for Malermesteren stiftet, dette var i god ånd selv om malermestrene var orientert i ulike laug i Norge. Men det var allerede på denne tiden at man orienterte seg til å stå sammen som arbeidsgiver organisasjon, som i dag er kjent som MLF. Den kooperative tanken kom til Norge på midten av 1850-tallet, med inspirasjon fra Sveits, som etter hvert ble kjent som «Thranittbevegelsen». Tanken var og er enkel: Å sammenstille kjøp og produksjon, og gi bedre pris. Vi kjenner alle kooperative landsforeninger NKL også kjent som COOP, som ble stiftet 1906. I 1929 ble OBOS etablert. I April 1917 vedtok Landsforbundet å etablere «Malermestrenes Fellesinnkjøp av Materialer» hvor man skulle konkurranseutsette innkjøp av materialer fra grossistene. Men vedtaket ble dårlig mottatt blant medlemmene, da hovedkontoret skulle ligge i Bergen, hvor medlemmene bestilte sine varer slik at det ble levert fra vestlandshovedstaden. Det var også den gang store utfordringer i forhold til hvordan transaksjonen skulle gjennomføres med kontant betaling før varelever-


anse. Det ble dessverre en kortvarig historie for «Fellesinnkjøpet». I mars 1923 avviklet landsmøtet denne virksomheten, ettersom det var liten interesse. Maleren mister noe av sin stolthet ved at boligbygging tilnærmede seg i større grad produksjon, med nye teknikker og nye produkter. Men malerne trekker fortsatt tak og vegger, hvor man spenner jutevev på veggene innvendig før maskinpapir trekkes, slik at overflaten blir slett og lett å male på. Ettersom verden var i kaos, hvor alt av råmaterialer i hovedsak ble benyttet til krigsindustrien, var det dårlig med materialer til maleren, som igjen fører

til dårlig vedlikehold av kledninger og murfasader. Heldigvis så er linoljemalingen holdbar og tåler å stå lenge sammenlignet med komposisjonsmaling som er laget av rugmel, litt linolje og rødt jernoksid. Den romantiske kombinasjonen med hvitehus (linoljemaling) som er dyr maling, og rød billig komposisjonsmaling driftsbygning/ låve. Enhver krig medfører utvikling, også for maling. Selv om bindemiddelet alkyd var kjent som lakkprodukt, ble det utviklet nye resepter som utviklet bruksområdet. I tillegg ble overskuddslageret av bildekk en kjent maling som ble lansert noen år etter krigen.

I NESTE NUMMER: I 1947 sa Hilmar Berg noe historisk. Hva skjedde? Følg med!

Årets Proffbutikk ble Mal Proff Tønsberg


MAL PROFF BLE

ÅRETS LEVERANDØR FOR HÅNDVERKSGRUPPEN

Under årets bankett hos Håndverksgruppen var det to personer som representerte Mal Proff som mistet munn og mele da Håndverksgruppen med Tony Støkkebo annonserte at Mal Proff ble kåret til Årets leverandør for kjeden. TEKST: TERJE LANGMOE

Håndverksgruppen gjennomførte sitt kjedetreff på Gardermoen tidligere i år, hvor hele 110 av kjedens bedrifter stilte med sine medarbeidere. HG-treffet ble gjennomført med god presisjon, og selvfølgelig var også kjedekontoret godt representert.

20

Overrekkelsen med påskriften Årets Leverandør er den første utmerkelse som vi i Mal Proff har mottatt, derfor er det ekstra hyggelig å motta en slik hyllest på vegne av våre snart 70 utsalgsteder som betjenes av 150 ivrige Mal Proffere.

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

Proff Magasinet gratulerer Malermester Jensen AS med Anna i spissen og med fjorårets blideste maler, Johnny, ved sin side. Det var stor hyllest til bedriften i Sandefjord, som fikk svært så god omtale av direktøren Tony.


PVC FOTLIST m/tape Hefter sterkere enn noen gang tidligere.

• Selvklebende, fleksibel og kostnadseffektiv montering med unik fotstøtte. • Enkel hjørneinstallasjon. • Lett å rengjøre. Ftalatfri og inneholder ingen skadelige plastmykerne. Tillfredsstiller miljøkrav i henhold till REACH.

Ny

het

Forbedret geometri med fotstøtte og Uzin tape gjør det enklere.

!


Kundeportrett: Malermester Aslak Hauge

MALERMESTEREN I VRÅDAL Telemark Tapet & Maling AS er Vest-Telemarks eneste malermesterfirma. Gode, langsiktige partnerskap og kvalitetsarbeid har vært suksessformelen fra dag én. TEKST: ELIN KVANDAL / ABC BRAND STUDIO

Malermester Aslak Hauge startet opp som maler allerede i 1989, som ansatt i et Sandefjordsfirma. Etter godt og vel 18 år som ansatt maler og pendler mellom hjemstedsadressen i Vrådal og oppdragsområdene i Vestfold og Oslo, opplevde Hauge at tiden var moden for forandring.

22

- I godt voksen alder tok jeg fagbrev i 2004, mesterbrev i 2006 og året etter flyttet jeg hjem til Telemark og startet mitt eget firma her i Vrådal. Da jeg startet opp firmaet Telemark Tapet & Maling AS, var det ingen andre malerfirmaer i området, så det er klart jeg så et potensiale her. Samtidig fikk

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

jeg muligheten til å kunne bo hjemme permanent, i stedet for å være ukependler. Etter å ha drevet firmaet alene i starten, kom sønnen min inn på fulltid i 2010. Vi har ansatt ytterligere én fagperson, i tillegg til noe deltidshjelp, forteller Hauge.


GODE PARTNERSKAP AVGJØRENDE Helt fra starten har firmaets viktigste nedslagsfelter vært maler- og gulvarbeider, og oppdragsmengden har økt jevnt og trutt frem til i dag. Skorve Entreprenør og Viking Bygg AS har vært sentrale partnere for Telemark Tapet & Maling AS. - Satsningsområdene har vært de samme helt fra oppstarten, men det har økt på etterhvert. Da jeg startet for meg selv, var noe av det første jeg gjorde å ta kontakt med den største entreprenøren i Vest-Telemark for å se om vi kunne få til et samarbeid. Det fungerte godt, og så har ballen fortsatt å rulle, også med flere entreprenører på oppdragsblokken. Vi har gjort veldig mange forskjellige type oppdrag gjennom våre entreprenører, deriblant mye nybygg og endel rehabiliteringsprosjekter, som rehabilitering av en skole vi holder på med nå, sier Hauge. Skorve Entreprenør har vært en viktig partner hele veien. Etterhvert har flere kommet til. - Det har vært svært viktig for oss å komme inn i et samarbeid med Skorve Entreprenør, som hadde mange prosjekter hvor de trengte en god partner. Etterhvert har vi også jobbet mye for Viking Bygg AS, samt endel andre mindre firmaer som leier oss inn til ulike prosjekter. GAMLE DALEN HOTELL I NY PRAKT Noen store prosjekter har skilt seg ut, slik som herskapelige og historiske Dalen Hotell i Telemark. Bygningen er i overdådig, romantisk stil med dragehoder, tårn, spir, altaner, utspring og gesimser - ofte omtalt som «eventyrhotellet». Med sine 4500 kvm er hotellet blant landets største trebygninger, og er det eneste virkelig store, gjenværende trehotellet fra 1800-tallet. Dalen er uten tvil blant Norges største kulturhistoriske perler. - For halvannet år siden hadde vi et spennende et malingsoppdrag på Gamle Dalen Hotell, som stammer fra slutten av 1800-tallet. Der ble det bygd fire nye rom i en etasje, inkludert korridorer, bad og så videre. Alle overflater skulle gjøres på samme måte som det ble gjort i bygningsåret 1894.

Vi gjorde mye research i mange ulike farger for å komme så nær som mulig på de fargetypene som ble brukt på den tiden. Vi endte med å male i flere ulike nyanser for å få det rette resultatet, forteller Hauge. I og med at Dalen Hotell er en gammel trebygning er brannfaren stor, så alt ble tilslutt behandlet med brannhemmende maling. Dette prosjektet var noe helt annet enn det de driver med til vanlig. – Her var vi leid inn gjennom det lokale snekkerfirmat ÅKB Bygg, forteller en engasjert malermester Hauge.

– Vi prøver å gjøre en best mulig jobb. Det å levere et godt produkt er veldig viktig for meg. Kunden skal være fornøyd uansett.

For noen år siden var vi også med på byggingen av nye Vest-Telemark Museum i Eidsborg. – Dette var for oss et forholdsvis stort prosjekt, hvor vi utførte male- og gulvleggerarbeidene. På det prosjektet ble det lagt linoleum på en stor del av gulvene, noe som er sjelden «vare» for oss. Et annet viktig prosjekt for oss var Seljord bibliotek som ble bygget for et par år siden. Biblioteket ble av alle ting tegnet og bygd som en åpen bok. Et trebygg med spesiell arkitektur, mener Hauge. SKOLEARBEID Telemark Tapet & Maling AS tar på seg en rekke ulike oppdrag, hovedsakelig innvendig og utvendig malerarbeid, sparkling av overflater, tapetsering, samt gulvlegging- og avretting av mindre gulvarealer. Firmaet er

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

medlem av Maler og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF). Det gir kunden gode garantier, men forplikter samtidig til høy kvalitet på arbeidene som leveres. De viktigste prosjektene firmaet har bidratt til opp gjennom årene er nybygg og rehabilitering og vedlikehold av offentlige og private bygg. Firmaet gjør også faste vedlikeholdsoppdrag av privatboliger, fritidseiendommer og hytter dersom kunden ønsker det. – Akkurat nå holder vi på med rehabilitering av Edland skole i Vinje, et prosjekt vi kommer til å holde på med frem til mai. Som del av en totalrehabilitering utfører vi male- og gulvleggerarbeidene for Viking Bygg AS. Vi har også tatt på oss malearbeidene i et par nye eneboliger utover våren, så det er nok å finne på frem til sommeren, smiler Hauge. MESTERBREV OG KVALITETSARBEID Hauge brenner for at flest mulig burde ta mesterbrev og at det i fremtiden vil bli flere goder både på innkjøpssiden og ikke minst høyere status for å drive en mesterbedrift, slik at nivået høynes generelt i bransjen. – Vi prøver å gjøre en best mulig jobb. Det å levere et godt produkt er veldig viktig for meg. Kunden skal være fornøyd uansett. Vi får ofte tilbakemelding om at vi har gjort en godt utført jobb til forventet tid. Mitt håp for fremtiden er at ettermarkedet i hyttemarkedet skal våkne etter hvert i forbindelse med behovet for oppussing og vedlikehold. Men vi er fornøyde med størrelsen vår per dags dato og har ingen planer om å vokse, selv om vi vurderer å få inn en ny medarbeider på sikt, forteller Hauge. Utfordringen er at ingen i deres område har fagbrev som maler. Hauge mener det er et generelt problem med rekruttering i malerbransjen. – Tilslutt vil jeg gjerne legge til at vi har handlet hos Mal Proff helt siden vi startet. Det fungerer veldig bra, takket være min kontakt Tony Lund Tjelle, avrunder Hauge.

23


MAL PROFF PURE CRAFTS HAR UTBETALT

2.5 MILLIONER

I 2017 ble fondet Pure Crafts stiftet. Grunnlaget var videreføring av promillefondet, som var MAL sitt bidrag til rekrutteringsarbeid til laugene i Norge. Endringen var basert på flere faktorer: Mer aktiv styring i forhold til midlene som gis ut, få oversikt over aktivitetsnivået innen rekrutteringsarbeid og seriøsitetsarbeid, og ikke minst få god regnskapsskikk med dokumentasjon for hva pengene blir brukt på. TEKST: TERJE LANGMOE

med reise og ekskursjoner. Fondets hovedmål er å støtte opplæringskontor og laug som driver aktivt med rekrutteringsarbeid ved å reise rundt i sitt lokale miljø for å promotere maler- og gulvleggerfaget. Fondet støtter også innkjøp av diverse utstyr som benyttes for å fremme faget i et opplæringstiltak. Norgesmesterskap, Nordisk Mesterskap eller Euroskils mottar også støtte fra fondet.

Promillefondet var basert på en beregningsnøkkel i forhold til salg fra MAL/ Mal Proff til Malermesterbedrifter. Dessverre ble grunnlaget svekket fra år til år, med lite forutsigbarhet for hvor mye som kunne brukes. Etableringen av Pure Craft endret de økonomiske rammene ved å øke fra tidligere grunnlag med 25%. Fondet har årlig 1 million kroner som forvaltes, i tillegg til klessalget fra Mal Proff merket med Pure Crafts. HVORFOR PURE CRAFTS? Bakgrunnen er enkel, med en dobbel betydning som alle kan forstå: Rent håndverk er ren økonomi. For den som ikke er kjent med Crafts, så betyr dette håndverk hvorav craftsman er håndverker. Oppstarten av fondet hadde klare retningslinjer: Det måtte være en komité som forvaltet pengene, hvor vi ønsket å invitere inn ekstern bransjeperson. Invitasjonen gikk til MLF, hvor direktøren for MLF ble representant for den eksterne ressurspersonen. I tillegg skal Mal Proff stille med to medarbeidere: en styrer av komiteen og en administrator. Komiteen består av styrer Terje Langmoe, administrator Rune Nilsen

24

og ekstern ressurs (for MLF) Stein Hesstvedt. Det var litt utfordringer i oppstarten ettersom fondet endret grunnlaget for å motta støtte der mottaker må søke på fremtidige aktiviteter. Det skal sies at fondet i starten var fleksibel i overgangen, men søker kan i dag ikke få støtte på allerede gjennomførte aktiviteter. HVEM OG HVORDAN KAN MAN SØKE: De fleste kan søke ettersom det er ulike kriterier for å motta støtte fra fondet. Utover direkte støtte til organisasjoner og lignende, så har fondet også et reisestipend som kan gi støtte til enkeltpersoner, skoler, bedrifter og klasser som har kostnader forbundet

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

I 2019 utbetalte fondet over 200 000 kroner til ulike deler i forbindelse med konkurranser. En annen viktig intresseorganisasjon er de som driver aktivt med seriøsitets arbeid, som Uropatruljen, Fair Play bygg og Medbyggerne. Fondet utbetaler støtte to ganger per år. Komiteen har for første halvår 2020 behandlet søknadene som til sammen hadde søkt om 1,6 millioner. Det er morsomt å se at flere har fått øynene opp for å kunne få mulighet for å motta støtte fra fondet. I neste nummer av Proff Magasinet vil vi opplyse hvem som har mottatt støtte siden 2017, for så å presentere det som er gjennomført. Det skal bli morsomt å få innsikt i det som er blitt gjort ute i lokalmarkedet.


Jan Th. Salvesen 58 år i maleryrket

Våre digitale verktøy fører tradisjonen videre. Helt siden oppstarten i 1903 har Nordsjö utviklet nye produkter og tjenester.

Med våre digitale verktøy vil vi hjelpe deg med å utføre arbeidet enda mer effektivt. Våre digitale verktøy er et ledd i streben etter å alltid være en nyanse bedre. De hjelper deg med å være langt mer effektiv i arbeidet. Du kan skanne farger, bestille maling og materiell, fakturere dine prosjekter og videresende tekniske datablad direkte, bare for å nevne noen funksjoner og fordeler. Les mer på nordsjoprofessional.no/digital


60-årsjubileet ble markert 1. februar med fest for alle ansatte. I midten står daglig leder Viggo Ask med et skilt de ansatte hadde laget i gave. Til venstre for ham står firmaets grunnlegger, Tore Ask, til høyre står driftssjef André Ask.

OFFENSIV 60-ÅRING I TØNSBERG Malerfirmaet Tore Ask & Sønn i Tønsberg fylte 60 år 1. februar. Etter flere år med økt satsing og ekspansjon, peker pilene bare en vei for det tradisjonsrike selskapet.

26

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020


– Da min far Tore Ask startet firmaet i 1960, begynte han alene med to jobber på Barkåker utenfor Tønsberg. Han fikk et oppdrag i to eneboliger der, sier sønnen Viggo Ask, som i dag er daglig leder for firmaet. Først i 1983 ble han selv involvert i familiebedriften. På den tiden hadde de en avtale med Tønsberg og Omegn Boligbyggelag, som det het den gangen. Denne avtalen hadde de helt frem til 2003. – Det gikk mye i oppussing av leiligheter og forsikringsjobber da jeg kom med i firmaet. I de årene økte vi også fra å være 2-3 ansatte til å bli 4-5 mann, sier Viggo Ask.

I mange år var dette en størrelse de var godt fornøyd med å ha. Det er først i de senere år at de har satset stort, og utvidet firmaet med langt flere ansatte, i takt med at oppdragsmengden har økt. Den største utvidelsen ble gjort etter at tredje generasjon Ask kom inn i bedriften – Tores barnebarn André Ask. – Jeg begynte som lærling i 2007, gikk gradene og tok svennebrev i 2012. På den tiden var vi rundt 6 ansatte. Jeg gikk videre og tok mesterbrevet i 2016. Etter det har vi valgt å ekspandere og øke på med ansatte. I dag er vi 18 ansatte, og oppdragene er ganske likt fordelt mellom privatkunder og proffmarkedet, sier André Ask. STØRRE OG STERKERE Etter at de økte bemanningen og oppdragene, har de også flyttet inn i nye lokaler i Kilen, sentralt i Tønsberg. Her har de både lager, kontor og showroom, hvor kundene kan komme

Tore Ask & Sønn AS utførte innvendig overflatebehandling på det nye signalbygget til Gjennestad videregående skole i Stokke i Sande-fjord kommune. Bygget er i 100 prosent massivtre, og ble offisielt åpnet 21. januar i år.

inn og gå gjennom prosjekter sammen med dem. Mens far Viggo Ask er daglig leder, er sønnen André Ask driftssjef og har det faglige ansvaret. – Før jeg tok mesterbrevet tok jeg meg av kontorarbeidet på ettermiddager og kvelder. Men etter at pågangen økte og vi også fikk flere avtaler med kommunen, så vi et behov for at jeg gikk inn i en permanent administrativ stilling, sier André Ask. Den unge driftssjefen forteller at 2017 og 2018 var to tunge år, hvor de bygde seg opp med nye IT-løsninger og systemer for å kunne håndtere den nye kundemassen på en profesjonell måte. 2019 ble året hvor de fikk alt til å gå på skinner, etter den omfattende omstruktureringen.

– Vi føler vi er en passe stor gjeng nå til å ta hånd om oppdragsmengden på en god måte. I fjor leide vi riktignok inn en del ekstra arbeidskraft, så vi kunne sikkert ansatt flere. Men hvor høyt skal man egentlig hoppe?, spør André Ask retorisk. MER SYNLIGHET En annen stor milepæl i 2019 for Tore Ask & Sønn, var at de som første malerbedrift i Tønsberg ble miljøfyrtårnsertifisert. Dette var et mål de hadde jobbet for, og som de oppfordrer andre i bransjen til å sikte mot. – Det handler om å gå gjennom hele driften og selvfølgelig ta tak i avfallsmengden, men det er like mye et økonomisk grep. Man får oversikt over alt fra utslipp, til drivstoff, til hva slags


Boligprosjektet Kanalen Brygge for Zeiner Bolig i Tønsberg stod ferdig i 2019. Tore Ask & Sønn AS var totalleverandør av malerarbeider på prosjektet med totalt 39 leiligheter. Samtlige overflater er helsparklet, og har en gjennomgående høy standard.

materialer man bruker. Det skal være et fortrinn å velge miljøvennlig, og det mener jeg bransjen generelt bør fokusere enda mer på enn de gjør i dag, sier André Ask.

– Joda, men vi ser også gode tendenser til at folk i 30-årene har blitt mer opptatt at det skal gjøres en ordentlig jobb, og at de oftere setter bort malerjobben til seriøse bedrifter som oss, skyter sønnen André inn.

I tillegg til å bli mer miljøvennlig, er synlighet i markedet noe yngste generasjon Ask er opptatt av, når de satser mot 60 nye år i malerbransjen.

– Om de velger oss eller en konkurrent, så er det viktig at vi i bransjen står sammen og har de samme verdiene. Det er jeg opptatt av, sier han.

– Vi må følge med i markedet og bli mer offensive med tanke på markedsføring. Vi ønsker å bli mye mer synlig på digitale plattformer som Instagram og Facebook, enn det vi er i dag. Her har vi en jobb å gjøre. Særlig privatkundene er opptatt av enkelt å kunne se arbeid vi har gjort tidligere - de søker trygghet - og det må vi tilby dem på de rette plattformene, sier André Ask. Både far og sønn brenner for å opprettholde malerfaget ved å påvirke kundene til å velge fagfolk, og vise dem at det er en trygghet i det.

28

Han forteller at de er aktive overfor prosjektet Medbyggerne i Vestfold og Telemark. Det er et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og bygge- og anleggsbransjen, hvor formålet er å fremme hvitt arbeid og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Blant privatkundene er det først og fremst folk i aldersgruppa 55 år og oppover som velger oss. Den yngre generasjonen er mer opptatt av kroner og øre, slik jeg ser det, og vil mange ganger ta det billigste, uavhengig av om det er en seriøs aktør eller ikke, sier far Viggo.

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

ØKT OMSETNING Nedslagsfeltet til Tore Ask & Sønn er hovedsakelig Tønsberg og omegn, men de utfører oppdrag over hele Vestfold. Omsetningen i selskapet var i 2019 på rundt 18,5 millioner kroner. Det var høyere enn forventet. – Hadde du spurt meg på samme tid i fjor, ville jeg sagt at vi kom til å ende på 16-17 millioner kroner i omsetning


i 2019, så vi er godt fornøyd med resultatet. Vi sikter mot omtrent det samme i 2020. Men vi har økt omsetningen litt hvert eneste år etter at vi utvidet selskapet, så tiden vil vise hvor vi ender når dette året er omme, sier André Ask. Mal Proff har de hatt en relasjon til fra starten, helt siden bestefar Tore begynte å handle der da han opprettet firmaet. I dag har de Mal Proff som nærmeste nabo - faktisk ser de butikken fra kontorvinduet. – Det er der vi handler mesteparten av det vi bruker. De er vår største og viktigste leverandør av produkter. Vi er veldig fornøyd med utvalget, særlig etter at vi fikk ny og større butikk, med mulighet til å ha flere varer inne, sier André Ask. HADDE ANDRE PLANER At far og sønn i 2020 skulle være dypt inne i driften av familiefirmaet som andre og tredje generasjon, var ingen selvfølge. Begge hadde lagt andre planer for sin yrkeskarriere. – Jeg hadde egentlig bestemt meg for å bli pølsemaker. Jeg jobbet jo litt med faren min i malerfirmaet om somrene, men syntes egentlig ikke det var spesielt artig. Men så gikk det bedre etter hvert, og da ble det naturlig at jeg gikk den veien. Jeg har aldri angret på det, for utviklinga i faget har vært enorm, forteller andre generasjon Viggo Ask. For tredje generasjons maler André Ask, var veien via andre yrkesvalg enda lenger. Han skulle egentlig bli sjømann, og var matroslærling i ett år etter at han var ferdig med skolen. – I lærlingperioden jobbet jeg turnus, og etter hvert syntes jeg det var greit å ha noe å gjøre i friperiodene. Da begynte jeg å jobbe for faren min, og det viste seg å være både givende og spennende. Så da la jeg bort planene om et liv på sjøen, og gikk inn i familiefirmaet jeg også, forteller André Ask. Han har heller aldri angret. Tvert imot brenner han litt mer enn de fleste for faget sitt. – Jeg sitter blant annet i styret til Opplæringskontoret for Håndverksfag her i Vestfold. Jeg brenner veldig for hånd-

Daglig leder VIggo Ask.

verksfagene generelt, og ser at vi er avhengige av at det kommer nye tilskudd til vår bransje hvis vi skal overleve. Alle kan ikke bli akademikere, understreker André Ask. Han mener mye av grunnlaget legges hos foreldrene til de unge som skal velge yrkesvei. Det handler om holdninger, og å snakke opp håndverksfagene, slik at det ikke blir sett på som negativt å velge bort en akademisk retning, mener han.

– Om de velger oss eller en konkurrent, så er det viktig at vi i bransjen står sammen og har de samme verdiene.

Selv har han sørget for familierekrutteringen med sønnen Ulrik som nylig fylte ett år. Så får tiden vise om han går inn i firmaet som fjerde generasjons malermester.

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

29


BLI MED PÅ ÅRETS STORE LEVERANDØRMESSE! 23. oktober braker det løs. Merk deg tid og sted allerede nå! For tredje gang inviterer Mal Proff alle sine kunder og samarbeidspartnere til leverandørmesse. I skrivende stund har om lag 30 av Mal Proffs største leverandører meldt seg på, og markedssjef Jan Erik Foss lover flere spennende produktnyheter og demoer. På programmet står også jubileumsfest med food trucks og underholdning. Og som alltid lover Mal Proff skikkelig god stemning!

«Skur 13» på Aker Brygge. Årets leverandørmesse erstatter med det den tradisjonelle «Oktoberfesten».

NYTT «TEMA» – NY LOKASJON Nytt av året er lokasjonen, som langt ifra er tilfeldig valgt. Tidligere har nemlig leverandørmessen blitt avholdt på Gardermoen, men i år ønsker Mal Proff å gå for det litt mer urbane og sentrale. Derfor er messen lagt til den populære skate- og aktivitetshallen

– Jeg håper vi kan friste med noe nytt og spennende. Mal Proff blir jo 70 år i år, så det kan jo hende det blir en liten markering rundt dette også, sier markedssjefen hemmelighetsfullt.

30

– Vi er opptatt av at det skal være enkelt for kunder og samarbeidspartner å delta på det vi arrangerer. Derfor har vi i år valgt en mye mer sentral beliggenhet for messa, for enklest mulig tilkomst for folk flest, forteller Jan Erik Foss, og tilføyer:

HOLDT AV 200 ROM Skur 13 har plass til mange og Mal

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

Proff regner med å kunne ta imot flere hundre besøkende. – Jeg håper vi kan ta imot så mange som 500 mennesker. Vi legger til rette for overnatting i sentrum, og har holdt av 100 rom på Thon Vika Atrium som er i umiddelbar nærhet til der vi skal være. De som melder seg på først ville kunne velge disse rommene først. Det er i tillegg reservert 100 rom på Scandic Solli Plass. Her gjelder førstemann til mølla prinsippet, sier Foss. Påmeldingen er snart i gang, så hold av datoen 23. oktober! – Vi oppfordrer også alle å følge oss på Facebook og Instagram for jevnlige oppdateringer fra oss, tipser han.


ScotchÂŽ Masking Tapes for Professionals


Viktig og vellykket kurs hos

MAL PROFF DRAMMEN 4. desember i fjor gjennomførte Jotun, i samarbeid med Jordan og J.S.Cock (Graco), kurs i Mal Proffs lokaler i Drammen om den reviderte norske standarden, NS 3420-T.

32

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020


Kurset omhandlet hvilke praktiske konsekvenser den nye standarden gir den enkelte maler. I tillegg ble det holdt demonstrasjoner og vist frem egnede produkter for enkel og effektiv påføring av sparkelmasse og maling. Thomas Iversen fra Jotun var kursholder og gjennomgikk den teoretiske delen. Han sier at kurset var viktig for å trygge de fremmøtte på hva den nye standarden faktisk innebærer. – NS 3420-T fordrer at mange må gjøre ting litt annerledes, blant annet at gipsplater nå bør helsparkles. Da vegrer folk seg litt for hva det krever av tid og ressurser og lurer kanskje sam-

tidig på hvilke verktøy de skal bruke for at dette skal bli mest mulig effektivt, forteller Iversen, som holdt kurset i samarbeid med Lars Petter Rustan fra Jordan og Roger Devlin fra J.S.Cock. Sammen demonstrerte de bruk av verktøy, maskiner, sparkelmasse og maling. Roger påførte Jotun Prosjektsparkel med Gracos sparkelsprøyte Texspray Mark X, før Lars Petter viste frem på en forhåndssparklet flate hvordan Mirka Leros slipemaskin fungerer med slipenett på samme type sparkelmasse. Deretter kom han med Jordans beste anbefalinger hva angår bruk av deres

malerruller med Jotuns mest robuste og vaskbare interiørmaling, Jotaproff Prima Clean 05. GODT OPPMØTE Key Account Manager hos Mal Proff, Magne Skåningsrud, var også tilstede og er godt fornøyd med dagen. – Kurset var meget godt og informativt. Det var tydelig at temaet var noe som engasjerte alle, både bedriftseiere, prosjektledere og utførende malere, forteller Skåningsrud, og legger til at kursholderne fikk mange spørsmål fra de fremmøtte. – Kundene var ivrige på å se og teste

Så lenge man har de rette maskinene og det rette verktøyet, tjener man fort inn tiden man bruker på arbeidet.

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

33


de aktuelle produktene, sier han. Hele 55 stykker fra 25 bedrifter møtte opp i Drammen, noe som var langt over forventning. – Dette gikk såpass bra at vi nå skjønner at vi må ha kurset flere steder i landet. Det er ingen tvil om at det er et stort ønske fra veldig mange om å få opplæring i den nye standarden, sier Iversen. Og allerede er det blitt avholdt nytt kurs i Tønsberg, SPARER DEG FOR TID OG PENGER Iversen tror mange av kursdeltakerne nå sitter igjen med gode argumenter for hvordan de fremover skal klare å selge inn til sine kunder at norsk standard nå anbefaler helsparkling. – Jeg merker at mange er skeptiske til endringer, men jeg håper nå at flere føler det blir lettere å selge inne et sluttprodukt som det også går an å tjene penger på. Så lenge man har de rette maskinene og det rette verktøyet, tjener man fort inn tiden man bruker på arbeidet. Det er klart det koster litt å kjøpe ny sprøyte og ny slipemaskin, men det er en god investering, mener Iversen. – Mange av våre kunder leverer allerede nå overflatebehandling på gipsplater i henhold til Norsk standards anbefaling!


PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

35


Ny rekord for Håndverksgruppens messe på Gardermoen I forbindelse med kjedesamling for Håndverksgruppen arrangeres det alltid mini-messe for leverandørene. Og i år ble det satt ny besøksrekord!

36

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020


Samlingen og messen ble i år avholdt 16.-17. januar på Choice Airport Hotell Jessheim. – Håndverksgruppen er 8 år i år og minimessen er blitt en viktig del av kjedesamlingen, sier Jørgen HallandJohansen, salgs- og markedsdirektør i Håndverkgruppen. Han er en av arrangørene sammen med Nils-Jørgen Olsen (hovedansvarlig) og Tony Støkkebo, i tillegg til flere flinke folk fra Choice Airport Hotell. Leverandørene stod klare fra 09.00 om morgenen, og var et viktig pauseinnslag i samlingen. Fra klokken 13.30 til 16.00 var det åpen messe,

hvor pølser og øl ble servert samtidig. Totalt deltok 25 leverandører. Dag to inneholdt foredrag fra Ingebrigt Steen Jensen og kurs for medlemsbedriftene. – Leverandørene gjør en fantastisk jobb og har stor erfaring fra slike arrangementer. De sørger for god stemning, faglig innhold og inspirerende mannskap på standene. De er limet i gjennomføringen og bidrar med god atmosfære, roser HallandJohansen. PRISER OG PRISUTDELING Etter messen var det duket for festmiddag med påfølgende prisutdeling.

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

– Rune Semundseth holdt foredrag om kulturbygging. Utover kvelden stod gitarist Magnus Berg for underholdningen, med gjesteopptreden av medlem Jan Helge Nielsen fra Ålesund, forteller Halland-Johansen. Og det var Mal Proff som stakk av med seieren som «Årets leverandør». «Årets medlemsbedrift» ble Malermestrene Jensen AS fra Sandefjord, mens Torkil Storli fra Morten Skancke AS fra Hamar ble hedret som «Årets Ansatt».

Vi gratulerer!

37


STYRKE OG GJENNOMSLAGSKRAFT FOR BRANSJE OG AKTØR Malermestrenes Landsforbund (MLF) ruller i disse dager ut en vervekampanje for et ettårig prøvemedlemsskap. Det gir rekke bedriftsfordeler, samtidig som det oppnås styrkende synergier når bransjen og hver enkelt aktør står samlet. 38

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020


Krontanken bak vervekampanjen er: Jo flere vi er, jo sterkere blir vi! Administrerende direktør Stein Hesstvedt er engasjert når han forklarer bakgrunnen for at MLF nå går sammen med Oslo Malermesterlaug med en offensiv plan for å få flere bedrifter inn i medlemsvarmen. - Med flere medlemmer blir vi sterkere når vi kjemper malerbedriftenes sak overfor myndigheter og innad i BNL og NHO. I tillegg kan regningen for arbeidet vi gjør på sikt fordeles på flere. Denne kampanjen handler bare om å gjøre malerbransjen sterkere. Det vil komme alle til gode. Målet er å få med flere, bli sterkere og samtidig sette ned kontingenten, sier Hesstvedt. PROFESJONALISERENDE SYSTEM Har du vurdert medlemsskap i MLF for din bedrift, er 2020 en gylden anledning til å få prøvd ut ordningen og godene. MLF tilbyr nå mesterbedrifter i malerfaget som melder seg inn i år et sterkt prisredusert prøvemedlemsskap på 12 måneder. Alle typer mesterbedrifter vil kunne dra nytte av medlemsskapet og alle er like velkomne til å melde seg på, enten de er enkeltpersonforetak eller en stor bedrift med tresifrede antall ansatte. - Dette blir en spennende kampanje! Ved å bli prøvemedlem for et år, får du tilgang til en rekke fordeler, deriblant bransjens eget styringssystem MLF PRO, et HMS- og kvalitetssikringssystem som ivaretar alle lovpålagte prosjekteringselementer. Det er et

spesialtilpasset system, der du enkelt registrerer og prosjekterer dine prosjekter, og raskt får integrert alle de forskrifts- og lovkravene som kreves i vår bransje. Det skybaserte, komplette systemet er tilgjengelig i sanntid gjennom smarttelefon eller nettbrett, slik at du kan rapportere direkte fra byggeplass til kontor, med bilder, avvik, mannskapsoversikt, timelister og så videre. Du har et dashbord på kontoret, hvor du har full oversikt over alt du trenger. Vi har også god oppfølging på systemet fra oss i MLF, i form av innføringskurs og support underveis, forteller administrerende direktør Stein Hesstveit i MLF. GOD STØTTE I RYGGEN Prøvemedlemsskapet gir rett til juridisk råd om kontraktsrett fra Kvale Advokater i inntil tre timer gratis og lar bedriften bli del av et større bransjefellesskap. - Gjennom lauget og våre nettverk åpner medlemsskapet også døren til en rekke lokale og sentrale møteplasser i bransjen. I første omgang gjelder dette Oslo og Akershus, men vi tar sikte på etterhvert å utvide til de andre laugene rundt om i landet, sier adm. dir. Stein Hesstvedt i MLF. Han mener et medlemsskap er en god støtte å ha i ryggen for enhver mesterbedrift i bransjen, særlig i en vekstperiode. - Vi har vår egen mesterutdannelse, hvor vi har mange gode kandidater både på Blimester.com og Folkeuni-

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

versitetet, men vi ser at det er veldig mye kompetanseheving i bedriftene, samtidig som det er ganske få nyetableringer. I Mal Proff-systemet er det mange gode mesterbedrifter som burde vurdere å bli med, og Oslolauget har også flere gode kandidater som de kjenner lokalt, sier Hesstvedt. FORDELSTORG ETTER DET FØRSTE ÅRET I løpet av prøvemedlemsskapets 12 måneder følger MLF bedriften i en-tilen-kontakt. Bedriften må i perioden ta stilling til om den skal ta steget til fullverdig og fast medlem. Velger din bedrift å bli fullverdig medlem når året er omme, kan du forvente et velfylt fordelstorg med en lang rekke effektiviserende og besparende medlemsgoder, som i praksis finansierer medlemskontingenten. - Ved fullverdig medlemsskap blir listen lang, men jeg skal nøye meg med å gi følgende gode argumenter til for å bli fullverdig medlem: Din bedrift får gratis juridisk hjelp innen arbeidsrett fra BNL og NHOs regionale advokater, i tillegg til fortsatt advokatbistand fra Kvale Advokater. Tilgangen til viktige bransjearenaer blir permanent, du får faglig oppdatering i form av kurs og du får være med og påvirke dine rammebetingelser. Mange rabattavtaler med store driftsfordeler blir tilgjengelige. Og sist, men ikke minst, får du tilgang til NHO Arbinn og gode råd innen arbeidsrett, pensjon, lønn, virksomhetsoverdragelse og HMS. Det er for

39


eksempel forsikringsavtaler, som går gjennom Byggmesterforsikring, som er spesialtilpasset byggebransjen. Det er spesielt gunstig med garantiordningen der, fremfor å ta det i banken. Her er det mange penger å spare. Så har vi de vanlige driftsfordelene på mobiltelefoni, bilavtaler, drivstoff, kredittvurdering og så videre. Det dreier seg om et fordelstorg, som langt på vei finansierer det det koster å være medlem, sier Hesstvedt. SIKTER MOT NASJONAL KAMPANJE Kampanjen kom i stand etter initiativ fra styret i landsforbundet (MLF) og Oslo Malermesterlaug, med en styrket bransje med seriøse aktører som mål for øyet. - Kampanjen handler om å styrke malerbransjen, noe som vil komme alle til gode. Vi jobber med det vi kan - å være så effektive som mulig. Målet er bli sterkere, bli flere, få et bredere medlemsnett i hele landet og samtidig sette ned kontingenten. Akkurat nå er dette først og fremst er dette en lokal pilotkampanje sammen med Oslo Malermesterlaug i Oslo og Akershus-regionen. Planen er at vi etterhvert skal utvide kampanjen til hele landet. I mars skal vi ha et møte der vi

40

samler alle laugene i et representantskapsmøte. Da vil vi forsøke å få med laugene i resten av landet, slik at vi kan rulle dette ut på landsbasis i løpet av 2020 Vi har behov for flere medlemmer, også i takt med at demografien endrer seg og flere går over i pensjonistenes rekker. Tanken er at vi med flere medlemmer blir sterkere, når vi på vegne av våre medlemmer kjemper malerbedriftenes sak overfor myndigheter og innad i BNL og NHO, sier leder av MLF Stein Hesstvedt. KRAFT TIL Å PÅVIRKE RAMMEBETINGELSENE Hesstvedt er opptatt av at malerbransjen skal bidra til større bevissthet om fordelene ved å drive seriøst og hindre useriøse i å få fotfeste. Han tror et samlet bransje står sterkere. - Sammen med Mal Proff er vi med i Pure Crafts-fondet og har våre etiske retningslinjer. Vi mener at flere medlemmer vil styrke fellesskapet på en helt unik måte. Tanken at når vi blir flere og sterkere, får vi større tyngde og kraft inn mot å påvirke rammebetingelser for bransjen, sier Hesstvedt. MLF-direktøren påpeker at det er blitt tøffere å overleve og skape vekst som aktør i bransjen.

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

- Det er slik at etablering er langt mer krevende enn tidligere, det krever en organisasjon og en finansiering som er langt mer vanskelig enn tidligere. Det er markedet som har forandret seg, det er mye sterkere konkurranse, og strengere krav om dokumentasjon. Gjennom å være medlem i laug og landsforbund setter vi noen parametre som gjør at bedriften skiller seg ut og kan levere kvalitet til riktig tid og riktig pris. Det aller viktigste er likevel arbeidet med rammebetingelser, mener Hesstvedt. - Håndverksbransjen er under kraftig press fra flere hold. Utenlandske selskaper og enkeltpersoner banker på døren, byggherrer presser stadig på pris, mens byggene blir mer kompliserte og utdanningen trenger et løft. Mot scenariet dette trenger vi muskler, mener Hesstvedt. Kampanjen er i skrivende stund i februar i startfasen, og vil kjøres ut gjennom en egen nettside fra mars, på Facebook og i fagbladet Maleren.


Sterk. Miljømerket. 100 % Sigmacryl. Rekker 8-10 m²/l

Profesjonell og modern vekkmaling som rekker lengre Du finner neppe et bedre alternativ. Rekker lengere. Vaskeklasse 1. Profesjonelle pplikasjonsegenskaper. Elegant flat finish. Sigmacryl kan brukes til nesten alle prosjekter som omfatter vegger og/eller tak. Sigmacryl er samtidig enkel å arbeide med, miljømerket i alle glansgrader og bygger på 100% akryl som bindemiddel. Et godt valg når du ønsker en modern maling der gir deg et perfekt resultat.

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

41


GOD FREMDRIFT

MED SIGMACRYL PÅ BÅDE TAK OG VEGG

På Eltonåsen i Nannestad er et boligprosjekt bestående av leiligheter og rekkehus fra Block Watne snart ferdigstilte. Alle er malt med Sigmacryl på både vegger og tak innvendig. Master Malerservice på Kløfta har utført jobben. 42

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020


– Vi ble involvert på Eltonåsen Syd tidlig i 2019. Jobben har bestått i sparkling og maling av gips i rundt 30 leiligheter så langt. Til sammen skal vi gjøre oppdrag på rundt 60 boliger før prosjektet er ferdigstilt, sier daglig leder og malermester Kim Åge Johansen i Master Malerservice. Etter at malingsprodusenten PPG etablerte seg med merket Sigma i Norge, har deres akrylmaling blitt det foretrukne produktet når de skal gjøre større maleroppdrag for boligutbyggere. – Hovedgrunnen til at vi bruker Sigmacryl er at den fungerer veldig godt både på tak og vegg. Det er det veldig mange malinger som ikke gjør. Det at den også fungerer godt på tak gjør at vi får god fremdrift på prosjektene, sier Johansen. Han fremhever at det er en maling med høy kvalitet, som både er slitesterk og god å jobbe med. Sammenlignet med andre rene akrylmalinger er den også gunstig prismessig. – Vi begynner å få ganske bred erfaring med produktet nå, siden vi har brukt det på flere store byggeprosjekter. Det innfrir absolutt de kravene vi har til en effektiv og prisgunstig maling, sier Johansen. I tillegg til boligene på Eltonåsen, har de brukt Sigmacryl på Lyngåsen, som er et annet boligprosjekt i Holter i Nannestad kommune. Der har de gjort oppdrag på bortimot 100 boliger. De har også brukt malingen til arbeid på rundt 40 leiligheter på Kisamoen i Ullensaker. Og ikke minst har de brukt Sigmacryl på boligprosjektet Kruttverket i Nittedal, hvor de har vært

involvert siden 2014. Der har Master Malerservice stått for malerjobben i rundt 100 boliger. EN FANTASTISK KUNDE Det Kløfta-baserte firmaet er en av kundene som har vært med Sigma i Norge lengst. Salgssjefen i Sigma har bare gode ord å si om dem. – Vi har et tett og godt samarbeid med Master Malerservice, og er utrolig stolte over å ha dem som kunde. De leverer alltid høyeste kvalitet på prosjektene sine og er ekstremt seriøse. Det har vært spennende å følge dem i alle år, siden de er så dyktige, sier salgssjef Jørn Huusko i Sigma. Bak merket Sigma står PPG, som er en av verdens ledende malingsprodusenter. De utvikler, produserer og selger maling til proff- og detaljmarkedet. I Norge har de valgt å satse fullt og helt på Sigma Coatings. – Det at Sigmacryl kan brukes både til tak og vegger er noe alle kundene våre legger vekt på som spesielt viktig. Det er faktisk bevist at det gir en tidsbesparelse på 20 prosent, når man kan jobbe med ett produkt i stedet for to. I tillegg rekker malingen 20 prosent lenger enn konkurrerende produkter, påpeker Huusko.

TOPP KUNDESERVICE Malermesteren i Master Malerservice handler sine produkter hos Mal Proffs butikk på Kløfta. Han vil gjerne skryte av de som jobber i Kløfta-filialen. – Mal Proff Kløfta har veldig god kundeservice. De er på ballen hele tiden. Når vi bestiller noe så er det ferdigblandet kort tid etterpå. De har de varene vi trenger og er alltid på tilbudssiden. Ting er alltid på stell hos dem, sier Kim Åge Johansen fornøyd. Salgssjefen i Sigma har ingen problemer med å stille seg bak denne rosen. – Vi har bare positive ting å si om Mal Proffs butikk på Kløfta. De er ekstremt serviceinnstilte og blide, og det er mye takket være dem også at vi har et så godt forhold til Master Malerservice. Butikksjef Rune Sørensen er utrolig dyktig, og sørger for at alle føler seg velkomne, sier Jørn Huusko. JOBBER MED NYBYGG Hovedtyngden av oppdragene til Master Malerservice er hos boligutbyggere. De har mange store oppdrag i nybygg av den typen de har gjort i Nittedal, Nannestad og Ullensaker.

Han trekker dessuten frem at Sigmacryl er en slitesterk maling som er lett å reparere på.

– Vi har selvfølgelig noen privatkunder også, spesielt om sommeren, hvor vi maler en del hus utendørs for privatmarkedet, men det er en liten andel sammenlignet med det vi gjør for profesjonelle aktører, forklarer Johansen.

– Så lenge det ikke er snakk om veldig skarpe farger, er Sigmacryl enkel å flekke over ved skader, uten at man trenger å male hele flaten på nytt. Den typen egenskaper vet vi mange malerfirma ser etter når de skal velge produkt, sier salgssjefen.

Master Malerservice er en familiebedrift som ble startet av faren hans, Ragnar Johansen, i 1998. De siste 12 årene har sønnen Kim Åge sittet ved roret. De har i dag 25 ansatte, og omsatte for 21,5 millioner kroner i 2019.

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

43


SIGNERTE VIKTIG AVTALE OM

RESIRKULERING AV GULV Tarkett og Håndverksgruppen har signert ReStart-avtale for resirkulering av vinylbelegg og installasjonsavfall. Dette er den første avtalen som er inngått på kjedenivå. – Håndverksgruppen er en viktig samarbeidspartner for oss. Avtalen som er inngått er et resultat av et gjensidig ønske om å redusere avfallsmengden på en organisert og målbar måte, sier teknisk sjef Espen Josten i Tarkett.

– Mange av våre medlemsbedrifter har signert denne avtalen fra før, men det er også en del som ikke har dette på plass. Vi tok derfor initiativ til å få ReStartavtale for hele kjeden, sier daglig leder Tony Støkkebo i Håndverksgruppen.

ReStart er et innsamlingsprogram hvor Tarkett tar tilbake kapp og rester etter gulvinstallasjon av vinyl og linoleum, og sender det til sitt gjenvinningsanlegg i Ronneby i Sverige. Ordningen er gratis for samarbeidspartnerne til Tarkett.

Han roser Tarkett for en returordning som gir et målbart resultat, og hadde gjerne sett at alle gulvleverandører hadde en slik ordning. – Returordningen vil bidra til lønnsomhet for oss, og det er heller ingen ulempe at det er gratis. Men det er ikke økonomiske hensyn som ligger bak denne avtalen - det er et ønske om å satse på bærekraftige løsninger, sier Støkkebo.

– Når avtalen er signert med Tarkett, leverer vi poser og bur, eller retursekker som kapp og rester skal sorteres i. Grønne sekker for vinyl, hvite sekker for linoleum. Når buret med poser eller retursekken er full, kommer vi og henter dette og setter ut nye, helt uten kostnad for kunden, forklarer Josten.

TAR INNPÅ SVERIGE Håndverksgruppen er den første kjeden som signerer ReStart-avtale med Tarkett, og Støkkebo håper flere andre kommer etter.

GRØNNE LØSNINGER For Håndverksgruppen er avtalen et ledd i deres bærekraftstrategi. De har 42 medlemmer over hele landet, og ønsker å satse på grønne løsninger.

44

– Svenskene har jo hatt ordninger for gjenvinning av vinylgulv i mange år allerede, og ligger langt foran oss i mengde resirkulert

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020


– Returordningen vil bidra til lønnsomhet for oss, og det er heller ingen ulempe at det er gratis. Men det er ikke økonomiske hensyn som ligger bak denne avtalen - det er et ønske om å satse på bærekraftige løsninger,

materiale og sparte CO2-utslipp. Men vi er i ferd med å ta innpå dem, og det er vi glade for å være med og bidra til, sier Støkkebo. Det målbare i returordningen ligger i at alle rester som kommer inn til gjenvinningsanlegget til Tarkett blir veid. På den måten får de oversikt over hvor mye kapp og svinn i antall kilo de henter inn per prosjekt eller per medlem hvert år. Slik kan de utarbeide statistikk over hvor mye som gjenvinnes, og hvor stor effekten er i redusert CO2 er. –For hver kilo vinylgulv som materialgjenvinnes, spares to kilo CO2. Da kan vi regne en konkret effekt av ReStartprogrammet, sier Josten i Tarkett. STORT POTENSIAL For Norden som helhet ble det i 2019 samlet inn 466 tonn kapp og rester etter gulvinstallasjon gjennom ReStart. Renset for diverse som ikke kan materialgjenvinnes 100 prosent, stod de igjen med 350 tonn materiale som gikk rett tilbake til produksjon. Totalt medførte det en reduksjon i CO2utslipp på 700 tonn.

– Det er store tall, men potensialet er enda større. I tillegg til kapp og rester kan vi nå ta tilbake eksisterende gulv som skal rives ut, med et forbehold per i dag om at det må være homogen vinyl produsert etter 2011, og hvert enkelt prosjekt må avtales med oss. Der vil det etter hvert være mye vi kan gjenvinne, understreker Josten i Tarkett. Han legger til at de også resirkulerer teppeflis, men der er det kun én spesiell garntype som kan materialgjenvinnes, så hvert enkelt prosjekt må ta kontakt med Tarkett før de kan sette i gang, for å få bekreftet at det er riktig garntype. – Vi jobber for å innlemme stadig flere produktgrupper i returordningen, og har pilotprosjekter på gang, sier Josten, uten å kunne gå i detalj på hvilke gulv- eller teppeprodukter det gjelder. SLITESTERKT MATERIALE Også Mal Proff-kjeden ønsker å bli bedre på bærekraft, og har bestemt at alle butikkene i kjeden skal sette i gang med kildesortering av kapp og belegg. I dag er det kun 3-4 av de største butikkene på landsbasis som er med i ReStart-ordningen, men fra

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

og med i år skal altså alle butikkene innlemmes i avtalen. – Vi har et ansvar på lik linje med alle andre aktører om å være mer miljøbevisste, og derfor ønsker vi å legge til rette gjennom gode og ryddige ordninger i butikkene, sier driftssjef Arild Godal i Mal Proff. Fra før har de returordning på for eksempel coating fra Jotun, som regnes som farlig avfall. At gamle gulv som fjernes i forbindelse med renovering også innlemmes i returordningen, i tillegg til gjenvinning av kapp, er et viktig fremskritt. Frem til nå har gamle vinylgulv i Norge gått til forbrenning, rett og slett fordi det har vært vanskelig å separere lim og sparkel fra baksiden av gulvene, ifølge Tarkett. Nå som de har funnet en løsning på den utfordringen, ligger alt til rette for bedre utnyttelse av denne ressursen. – Vinylgulv er slitesterke og godt egnet for materialgjenvinning. Det resirkulerte materialet har like høy kvalitet som vinyl produsert fra jomfruelige materialer, sier Espen Josten i Tarkett.

45


FØRSTE MINIMESSE I NY BUTIKK

Onsdag 12. februar ble en hyggelig dag for Mal Proffs kunder med produktdemonstrasjoner fra leverandørene i nyåpnede lokaler i Harstad. Dagen ble rundet av med pizza, quiz og sosialt samvær på Peppes Pizza. TEKST: ELIN KVANDAL / ABC BRAND STUDIO

I år fyller Mal Proff 70 år som leverandør av overflateprodukter til proffmarkedet i Norge. Samme år setter nyåpnede Mal Proff Harstad alle krefter inn på å møte behovene til malere og håndverkere i en ny region med et marked i vekst. På adressen i Mercurveien 39 sentralt i Harstad var det 12. februar duket for proffbutikkens første demodag/ minimesse.

46

- Dørene åpnet i november 2019. Som nyåpnet i Harstad var vi selvfølgelig spente på hvordan kundene ville ta imot vår minimesse. Vi hadde invitert noen av våre leverandører til å demonstrere ulike produkter og mange av våre kunder, store som små, var tilstede. Vi fikk kjempefine tilbakemeldinger fra kundene om at de syntes dette ble en veldig god dag.

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

Deltagerne fikk presentert nyheter, demonstrert produkter og kunne snappe opp nytt i markedet. Vi synes det er hyggelig å vise kundene våre at de blir satt pris på ved å invitere til et slik event, forteller salgssjef Rune Nilsen i Mal Proff region Nord. ETTERSPURT AV MANGE Nilsen og teamet i Harstad var godt


- Etter opplegget på dagtid, var alle deltagerne invitert til en hyggelig kveld på Peppes Pizza, med Kahoot- quiz basert på det leverandørene presenterte på dagtid. Det var fint å se at deltagerne hadde fått med seg veldig mye av demonstrasjonene på dagtid. Vi kjørte også en live-presentasjon av bruken av våre nye nettsider, hvor vi har klikk-og-hent-løsninger som gjør at kundene kan bestille hos oss 24 timer i døgnet og hente varene tidlig nesten morgen. Slik fikk vi også et faglig utbytte på kvelden, sier Nilsen.

fornøyde med at Mal Proff Harstad samlet over 40 kunder totalt på dagog kveldstid. - Vi synes det er hyggelig at våre kunder tilknyttet Harstad-regionen ønsket å bruke av sin egen fritid for å komme og være sammen med oss. Mange setter pris på å ha fått en egen proffbutikk i området, som er tilpasset de ulike behovene i markedet her. Dette har vært etterspurt av proffkundene i mange år og vi har tilpasset vårt sortiment etter ønskene og behovene til malere og håndverkere i regionen, sier Nilsen. Selve demonstrasjonsopplegget på dagen bestod av en rekke innslag fra leverandørene. Jordan demonstrerte Mirka tak- og veggsliper med tilbehør,

Ardex tok for seg bruk av avrettingsmasse for gulv, mens J.S.Cock demonstrerte maler- og sparkelsprøyter til innendørs bruk. Jotun demonstrerte sparkel og maling, og Tarkett tok for seg returordningen av belegg og LVTgulv. Samtidig benyttet de anledningen til å presentere sin nye distriktssjef, Morten Bangfil. KAHOOT, PIZZA OG NETTSIDE-DEMO Tanken bak Mal Proff Harstads demodag var ikke bare å markere åpning av ny butikk og tilføre faglig påfyll. Vel så viktig var det å etablere en sosial og faglig møteplass for bransjen i regionen, hvor mange kjenner hverandre uten at det blir så mange anledninger til å møtes sosialt.

MARITIMT OG DEKORATIVT HÅND I HÅND Fra Kirkenes i det øverste nord, til Brønnøysund i det sørlige Nordland, står maritim og industri-næringen sentralt. Det er naturlig at coatingsprodukter står sentralt for Mal Proffs virksomhet i dette langstrakte område i Nord. Harstads lange malertradisjoner strekker seg tilbake til etableringen av Bakkeli Fargehandel i 1914. Mal Proff Harstad tar dermed med seg en stor kundegruppe innen dekorativ maling med seg på veien videre. Da Mal Proff åpnet dørene til sin nye butikk i Mercurveien 39 i slutten av november 2019, var tradisjonene forent med optimistiske fremtidsmål. I forbindelse med åpningen uttalte en entusiastisk salgsdirektør Terje Langmoe i Mal Proff følgende til Harstad Tidende: - Med denne historien i bunn har vi en sterk forankring i Harstad. Det er mye positivitet i nord generelt, og Harstad spesielt, og vi spår videre vekst i ressurser langs kysten. Den kommende opprustningen av Harstad, Narvik og Evenes flyplass er et sterkt signal til næringslivet, og vi er overbeviste om at Harstad vil fortsette å blomstre.


SVEISING AV GULVBELEGGSHJØRNER PÅ BAD Per Wear tipser

1.

Per Wear er 48 år og jobber i sitt eget firma Tapet og gulvtjenester AS som ble startet i 1999. Per jobber som gulvlegger og har svennebrev som byggtapetserer og har holdt på i over 30 år. Han er også service-partner for Tarkett as. Per tok mesterbrevet i 2012 og er med i lauget i Buskerud og er sensor på svenneprøver i Buskerud.

Skjær og sveis i 45 grader i henhold til ny norsk standard. 90 grader i hjørnet er ikke lenger lov

2.

3. 48

Skjær til med Mozartkniv

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

Start I toppen og sveis nedover


børste til åså r e b b o k k Bru alsen ren, er h e n a v s e k hold rte sotmer o s u d r e p p sli i tråden.

5.

4.

al for m e n r ø j h k Bru ørner. j h e r e n fi å få

Bruk”svanehals” for å smelte tråden nederst og for å glatte.

Trykktesting av hjørnet. Spray på zalovann og Pump til maks 200. Hvis det ikke er tett vil det boble i zalovannet og pumpen vil miste trykk. Ved lekkasje må skjøten repareres med mer tråd og ny sveis. Trykktestes på nytt.

6.

Opprydding. Dersom du bruker Tarkett, får du returposer av Tarkett. Posene med avkapp kan returneres i alle Mal Proff butikker for resirkulering. Dette sendes da i retur til fabrikken i Ronneby for å bli nytt gulvbelegg.

Verktøytips!

1. Per bruker dyse med oppbøyd tupp. Denne er laget selv, men Ibg har en tilsvarende. Det gjør det lettere å styre sveisetråden. Per fører den ovenifra og ned som ofte er enklere enn nedenfra og opp. Det er lettere å feste tråden i topp og enklere å avslutte i bånn.

2. Bruk en drill med sliperondell for å slipe bort pur-overflate der du skal sveise, for å få bedre heft til tråden. Spesielt på heterogen gulv er det lurt å slipe bort pur. 3. Før svanehalsen helt inn for å få mest varme i tuppen. 4. Bruk kobberbørste til å holde svanehalsen ren, så slipper du sorte sotmerker i tråden. 5. Bruk hjørnemal for å få finere hjørner. 6. Trykktest alltid hjørner og skjøter i våte soner. PS trykktesting kan også gjøres på eksisterende bad der gulvet er sveiset for flere år siden.

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

49


ds l a e ar rn H jø h

I denne artikkelserien tar vi et historisk tilbakeblikk på produkter, selskaper eller andre hendelser relatert til malerbransjen.

GRORUDSKRAPAS HISTORIE Hvem skulle tro at et av Norges mest folkekjære verktøy oppstod i en svensk drøm, bokstavelig talt?

“Grorudskrapa” er som en institusjon å regne i det norske malerfaget. Det spartanske, todelte metallhåndtaket med det utskiftbare bladet har hjulpet mang en maler med å berede grunnen siden patenten i 1948. Senere har malerskrapen som sådan utviklet seg. I dag kommer den i alskens former og farger og dertil bruksområder, men fellesnevneren er at de stammer fra Grorud Jernvarefabrikk - og en utvandret svenskes nattlige underbevissthet. FRA DRØMMELAND TIL PATENTSTYRET Historien om Grorudskrapa begynner

50

- i likhet med andre store beretninger - med kjærlighet. I 1912 satt en ung Arvid Øberg fra svenske Eskilstuna kursen mot et nytt liv i Amerika. Men så langt kom han ikke. For i Kristiania (Oslo) traff han sin vordende kone, og dermed ble han værende i Norge. Og Øberg var en driftig fyr, det var helt klart. Han fikk jobb på Grorud Jernvarefabrikk, og ble etter hvert verksmester her. Blant hovedoppgavene var å produsere sirkelblader utfra plater av herdet stål. Men hva så med restmetallet, “kappdelene” som ble til overs? Kunne man ikke bruke det til noe? Den utvandrede svensken grunnet på dette, natt og dag. Det måtte da være noe man kunne gjøre med alt metallet som ble til overs av produksjonen? Og jo da, en dag kom det til Øberg. Eller en natt, for å være helt presis.

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

For i drømme fikk verksmesteren ideen som skulle forløse det hele. Underbevisstheten viste han at ved å kutte ut metallplatene og tilpasse dem, kunne de brukes som skraper. Med to hull på midten kunne bladet enkelt snus og tas av og på, og med et håndtak av tykk ståltråd - også dette fra restproduksjon - var resultatet et faktum. Verksmesteren fra Grorud Jernvarefabrikk hadde funnet opp Grorudskrapa. 0,02 KRONER PER BLAD 18. mars 1948 fikk Øberg norsk patent på oppfinnelsen, og patentbeskrivelsen er ganske tydelig når det gjelder denne nyvinningens fortrinn: “Fordelene med denne skrape er at man for det første får et helt slett blad uten klembrikker og muttere og arbeide med. Dette har tilfølge at ikke flis,


Øverst midten og nedenfor: Kassasnekkeriet, foto vif.no, Øverst til høyre: Grorud jernvarefabrik 1953. Foto Oslo byarkiv. Øverst til venstre og under: Patentdokument fra 1949 og kjøpskontrakt fra 1950.

maling, lim eller liknende kan sette seg fast på skrapen og hindre videre arbeid. For det annet kan bladet uten vanske vendes og benyttes på begge kanter, hvilket sparer tid ved oppsetting og bruk samt utlegg ved anskaffelse.” heter det i skrivet. Kort fortalt var verksmesterens skrape et effektivt, besparende og moderne verktøy for sin tid. Og Øbergs arbeidsgiver kjente sin besøkelsestid. 4. mai 1950, to år senere, kjøpte nemlig Grorud Jernvare rettighetene på patentet, en løsning som sannsynligvis tjente begge parter godt. Grorud startet storstilt produksjon og høstet både inntekter og merkevarebygging. Mens Øberg på sin side fikk royalties pålydende - hold deg fast - 0,04 kroner per solgte skrape og 0,02 kroner per solgte blad. VÅLENGAS ALLER FØRSTE ELLEVER Det er liten tvil om at Arvid Øberg er Grorudskrapas far, men han var også delaktig i unnfangelsen av en annen, halvkjent norsk geskjeft - nemlig Vålerenga Fotballklubb. I klubbens arkiver finner man opptegnelser over laget som i 1913 spilte kvalifiseringscup for den påtenkte serien Kristiania

og Omegns Sammensluttede Fotboldklubber (K.O.S.F). Dette var norsk fotballhistories spede barndom. Laget het da Spring, og blant spillerne finner man nettopp vår Arvid Øberg. Nøyaktig hva slags spillertype Øberg var, vet vi dessverre ikke. Men at han var en bra fyr å ha på laget, er vi ganske sikre på.

Spring vant 3 - 2 over Ørn i cupfinalen. Året etter byttet klubben navn til “Vaalerengens Idrætsforæning” og fikk sine kjente blå og røde drakter. Resten er historie - både idrettshistorie og industrihistorie - og Arvid Øberg var med å forme begge deler.

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020

51


SETT & HØRT NY NORSK REKORD Våre egen Marcus Thomsen satte ny norsk rekord, den 31 år gamle rekorden ble knust da kula som ble støtt av kjempen fra Voss landet på 21,01. Vi gratulerer med det fantastiske resultatet!

2.500.000,- TIL REKRUTERING, SERIØSITETSARBEID OG ARBEIDET MOT SORT ØKONOMI Mal Proff Pure Crafts utbetaler en halv million i forbindelse med søknadene som ble sendt inn i i januar. Totalt har fondet nå utbetalt ca 2.5 millioner etter etableringen. Vi gratulerer de laug og organisasjoner som ble tildelt støtte og takker for den gode jobben som gjøres for å fremme håndverksfagene og jobben igjennom Uropatruljen og Fair Play. ProffMagasinet vil i neste nr. komme med en flott artikkel om suksessen med Pure Crafts.

ET STORT LIKES GÅR TIL JEANETTE LARSEN Det er med beundring vi ser reaksjonene og engasjementet som Jeanett Larsen har skapt på Facebook, hvor hun som kvinne og lærling promoterer malerfaget til ett interessant og spennende fag. Samtidig snakker hun opp at byggeplassen er en god arbeidsplass for damer. Stå på!

VELLYKKET KJEDETREFF Under Fargerikets årlige kjedetreff var selvfølgelig Mal Proff tilstede, på egen stand under parolen Mal Proff Partner. Et vellykket kjedetreff med godt faglig innhold og en leverandørmesse som viste den store bredden som Fargerike kan tilby sine medlemmer. Mal Proff gratulerer Fargerike på Mysen og Odd og Hege med årets Fargerikebutikk, som selvfølgelig er Mal Proff partner.

VINNER MALPROFF JAKKE Vi gratulerer Dag Magne Stenberg som vinner av vår konkurranse på Facebook! FØLG OSS PÅ FACEBOOK FOR VIKTIG INFORMASJON OG FLERE KONKURRANSER.

FRA MAL PROFF BRANSJEN 52

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020


T

N

TEKNOS DRYWOOD er nå tilgjengelig Hos MAL PROFF

Premium kvalitet siden 1975 • • • •

Drypper lite Lett å påføre God dekkevne Enestående værbestandighet


MAL PROFF BILER Mal Proff Nordsjø: Kløfta - Kristiansand - Stavanger Kløfta - Hamar - Gjøvik Et vanlig bilskap har 34 palleplasser ca 12 tonn

Mal Proff Jotun: Kløfta - Stavanger En semitrailer laster 66 palleplasser tilsvarer ca 30 tonn

Mal Proff Tarkett: Kløfta - Tromsø Semitrailer laster 66 palleplasser tilsvarer ca 30 tonn

Mal Proff: Kløfta - Sandefjord Semitrailer laster 66 palleplasser tilsvarer ca 30 tonn

Mal Proff: Oslo - Kristiansand - Stavanger Norges ledende leverandør av overflateprodukter til Proffen

Semitrailer laster 66 palleplasser tilsvarer ca 30 tonn

Mal Proff: Oslo - Trondheim Over 25 meter lang Tar 100 palleplasser tilsvarer ca 32,5 tonn


MAL PROFF AVDELINGER

Mal Proff butikk Mal Proff coatings Mal Proff Partner

MAL PROFF PARTNER-AVDELINGER MPP Oslo sentrum MPP Hamar MPP Fargerike Skien MPP Fargerike Horten MPP Fargerike Moss MPP Fargerike Sandefjord MPP Fargerike Skien Helders MPP Fargerike Haugesund MPP Fargerike Norheimsund MPP Fargerike Tvilde/Voss MPP Fargerike Sunde MPP Fargerike Hareid MPP Fargerike Sarpsborg MPP Fargerike Skarnes MPP Fargerike Lillehammer MPP Fargerike Mysen MPP Fargerike Fredrikstad MPP Fargerike Larvik MPP Fargerike Mandal MPP Fargerike Nærbø, Jæren MPP Fargerike Knarvik

MPP Fargerike Vennesla MPP Fargerike Bjugn MPP Fargerike Kongsberg MPP Fargerike Meyer MPP Fargerike Hemsedal MPP Fargerike Varhaug MPP Fargerike Reinaas MPP Fargerike Bø MPP Fargerike Corona Søgne MPP Fargerike Tau MPP Fargerike Hvam MPP Fargerike Gjerts Holmestrand MPP Fargerike Lillesand MPP Fargerike Stavanger MPP Fargerike Digerneset MPP Fargerike Molde MPP Fargerike Halvorsen, Jæren MPP Fargerike Alexander Kiellands plass MPP Fargerike Grimstad MPP Alnabru

MAL PROFF AVDELINGER Oslo Bergen Trondheim Kristiansand Stavanger Drammen Fredrikstad Tønsberg

Alf Bjerckes vei 10, 0582 Oslo Minde allé 35, 5068 Bergen Ingvald Ystgaards vei 7, 7047 Trondheim Ægirsvei 3, 4632 Kristiansand S Gamle Forusveien 12, 4031 Stavanger Syretårnet 15, 3048 Drammen Dikeveien 35, 1661 Rolvsøy Industrigata 11, 3117 Tønsberg

06260 55 29 78 52 73 82 99 17 38 09 67 06 51 57 16 34 32 82 18 10 69 39 77 10 33 31 61 19

Ålesund Tromsø Kløfta Billingstad Ski Bodø Harstad Ryen

Lerstadveien 519, 6018 Ålesund Heilovegen 22, 9015 Tromsø Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad Haugenveien 29, 1400 Ski Jernbaneveien 9, 8012 Bodø Mercurveien 39, 9407 Harstad Vårveien 51, 1182 Oslo

Åpningstider: Mandag til fredag 06.30 - 15.30

70 14 48 75 77 60 69 60 47 66 07 77 90 72 79 52 90 69 28 57 06260 77 07 99 99 94 83 99 10

Tlf. kundeservice: 06260


i g n i r e s n Anno t e n i s a g ProffMa

ANNONSEPRISER Annonsestørrelse

1/1

Annonse i 4 nummer

49.000,-

Annonse i 2 nummer

28.000,-

Annonse i 1 nummer

15.000,-

Kjøp av helside i hvert nr. (4 stk.) gir 2,5 redaksjonelle artikler totalt 5 sider. Kjøp av helside i to utgaver gir 1 redaksjonell artikkel, totalt 2 sider. (Leverandøren står fritt til å velge tema for redaksjonelle artikler).

Annonsesalg: Jan Erik Foss E-post:foss@malproff.no

Ti prosent tillegg for reservasjon av side 2 og baksiden.

Hva er dette?

I vår konkurranse «hva er dette» har vi fanget opp noe som kanskje er en del av hverdagen, men som ikke er så lett å kjenne igjen. Eller ser du det kanskje med en gang?

56

Hvis du ser hva som er på bildet, send inn svaret til oss. Kanskje du er den heldige vinneren denne gangen. Send svaret til: proffmagasinet@malproff.no

PROFFMAGASINET NR. 1 - 2020


TA

valget du også Kontakt oss, så blir vi med deg på prøveliming!

ARDEX gulvlim Perfekt liming av alle gulv! ARDEX´ limsortiment omfatter løsemiddelfrie, emisjonsfattige (EC1) og miljøvennlige produkter, til liming av alle typer belegg - være seg tepper og teppefliser, linoleum, gummibelegg, korkment, nålefilt, vinyl designgulv eller parkett.


JOTAPROFF Prima Clean 05

HELT OVERLEGEN Matt maling for tøff bruk med overlegne tekniske egenskaper. Ekstremt høy slitestyrke Flekkavvisende og suveren vaskbarhet Skjoldfri og matt flott finish

jotun.no/proff

Profile for Mal Proff

Proffmagasinet Nr.1 - 2020  

Proffmagasinet Nr.1 - 2020  

Profile for malproff