__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FASADE

Norges ledende leverandør av overflateprodukter for proffen - 1-


OM FASADER vurderes nøye for å unngå dannelse av kondens og mikrobiologisk forringelse også på kort sikt, noe som kan forårsake et usunt bomiljø. Et hvert isoleringssystem må dimensjoneres korrekt for å fungere effektivt. Nye bygninger må bygges i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer, og i samsvar med de geografiske omstendighetene.

Når en bygning skal utformes, bør det gjøres en analyse av den helheten bygningen skal bli en del av. På samme måte som det tas høyde for etablering av hageområder og parkeringsplasser, bør bygningens soleksponering og de lokale klimatiske forholdene også vurderes. Hva som vil være den beste isoleringen og bekledning på fasaden bør

MALING OG OVERFLATEBEHANDLING Silikat- og kalkmaling var de mest vanlige malingene fra 1880-tallet og frem til 1950. De siste 50 årene har malingsindustrien produsert en rekke nye malingstyper til bruk på pussfasader. En fellesnevner for disse “moderne” malingstypene var at de ofte hadde dårlig samsvar mellom underlagets krav til kondisjonering, sett i forhold til overflatebehandlingens evne til å “puste”. Hovedårsaken til problemet var at materialet i pussen er mineralsk, mens malingen er organisk. Organiske (Akryl) malinger hefter godt til overflaten og danner en kontinuerlig film. Denne type maling er relativt tett, noe som resulterer i at fukt kan

stenges inne og føre til frostskader i pussen. Dette igjen fører til avskalling av malingsflak og puss. Malinger med mineralsk struktur (silikat og silikonharpiks) danner en kjemisk forbindelse med underlaget og vil ikke danne en kontinuerlig film. Dette gir underlaget anledning til å puste og slippe ut fuktighet. Ved valg av maling er det viktig å ta hensyn til eksisterende underlag. Årsaken til en del av problemene vi ser i dag, er feil malingsvalg i forhold til underlaget. Samspillet mellom nytt og gammelt, samt egenskaper relatert til tekniske verdier og ønsket sluttresultat er avgjørende.

SILIKAT Silikatbaserte malinger er overflatebehandlingsprodukter for fasade som ikke er filmdannende om med meget høy gjennom-

trengelighet for vanndamp. Denne type overflatebehandling passer spesielt godt for de fleste mur og pussfasader.

- 2-


- 3-


STØVBINDING, IMPREGNERING, HYDROFOBERENDE IMPREGNERING OG MEMBRANHERDER Støvbinding er en enkel overflatebehandling som vil redusere støvdannelse og til en viss grad øke slitestyrke og kjemikaliebestandighet. Eksempler er vannglass og andre typer silikater.

ikke med materialet, og det dannes ikke film på overflaten. Hensikten er å gjøre overflaten vannavvisende og vil derfor kunne ha en bremsende effekt på både fuktrelaterte skademekanismer og kloridinntrenging. Hydrofoberende impregnering kan også benyttes i estetisk øyemed, f.eks. for å hindre skjolding pga. nedfukting og tilsmussing. Eksempler er silan- og siloksanbaserte produkter.

Impregnering er en behandling som reduserer betongens overflateporøsitet og forsterker overflatesjiktet. Impregneringen trenger inn i poresystemet, hvor det ved reaksjon eller herding dannes et produkt som helt eller delvis fyller porene. Ved impregnering dannes vanligvis en tynn, ikke-kontinuerlig film på betongoverflaten. Hensikten med behandlingen er typisk å øke slitestyrken på betongen og produktene skal dokumenteres etter EN 1504-2.

Membranherdere er produkter som hindrer for rask uttørking av betongen og er typisk basert på parafinvoks, spesielle typer latex eller løsemiddelbasert akryl.

Hydrofoberende impregnering er et materiale i væske-, krem- eller gelform som trenger inn i underlaget og danner en vannavvisende hinne på poreveggen. Dette reduserer overflatespenningene som så bidrar til at betongen blir vannavvisende. Porene fylles

AKRYL Akrylbaserte malinger er malinger spesielt egnet for beskyttelse av betongkonstruksjoner. Disse malingene er karbonatiserings-

bremsende og vil beskytte betongen mot atmosfæriske forurensinger.

SILAN/SILOKSAN Silan-/siloksanbaserte malinger er vannbaserte, vannavvisende siloksanprodukter med høy gjennomtrengelighet for vann-

damp og med tilsetningsstoffer som er motstandsdyktige mot sopp og alger.

- 4-


- 5-


COLORMAP® AUTOMATISK FARGESYSTEM Mapeis fargede sluttpuss og malinger brekkes over ColorMap® automatiske fargesystem og har få begrensinger i antall farger som kan leveres takket være et spectrophotometer som avleser nærmest hvilken som helst farge. Fargebegrensningene ligger ikke i teknikken ved oppbygning av farger, men i fargestoffenes kjemisett i sammenheng med produktets oppbygning og krav om bestandighet mot vær og vind. Ved innfarging av maling og sluttpussprodukter ivaretar og velger ColorMap® de beste pigmenter innenfor de ulike produkter hva gjelder bestandighet mot falming, kritting, tilsmusning, værbestandighet og vaskbarhet.

- 6-


Silexcolor systemet

Silancolor PLUS systemet

Elastocolor systemet

Ubehandlet: Hydraulisk kalkpuss (Kh) Kalkpuss (K) Kalk-/sementpuss (KC) Murpuss (C) Betong

++ ++ ++ ++ +

++ ++ ++ ++ +

- (+) ++

Tidligere behandlet med: Silikatmaling Silikonhartsmaling Organisk maling

++ - -

+ ++ (+)

(+) ++

++ meget godt egnet + egnet (+) egnethet mĂĽ vurderes - ikke egnet

- 7-


MAPEI Mapetherm Hjørne Alkalieresistent fiberglasshjørne for armering av FASADEMØRTEL SI og MAPETHERM AR1/AR1 GG/AR1 Light.

Varenummer

Størrelse

185189

Antall pr. pk.

1

Mapetherm AR1 GG Enkomponent sementbasert mørtel med gradert tilslag opp til 1 mm liming til pussing av varmeisolerende plater og systemer.

Varenummer 185210

Størrelse 25 kg

Antall pr. pk.

1

Planitop Rasa & Ripara 20 kg (rep. mørtel klasse R2) Hurtig avbindende, svinnkompensert, tiksotropisk, fiberforsterket sementbasert mørtel, påføres i tykkelse fra 3 til 40 mm pr. lag. For reparasjon og glatting av betong.

Varenummer 185212

Størrelse 25 kg

Antall pr. pk.

1

Mapetherm Profil W Profil med nett for vinduer og dører.

Varenummer 185192

Størrelse 30 stk.

Antall pr. pk.

1

Mapetherm Net Alkalieresistent fiberglassnett for armering av FASADEMØRTEL SI og MAPETHERM AR1/AR1 GG/ AR1 LIGHT og MAPETHERM FLEX RP.

Varenummer 185202

- 8-

Størrelse 50 mtr

Antall pr. pk.

1


Mapeflex MS 45 En-komponent fleksibel, tiksotropisk, hurtigherdende SMP basert fugemasse og lim med høy E-modul. For bevegelser opp til 20%.

Varenummer 185190 185191

Mapeflex MS 45 Hvit Mapeflex MS 45 Grå

Størrelse

Antall pr. pk.

300 ml 300 ml

12 12

Mapeflex PU40 Poleuretanbasert fugemasse med høy elastisitet (lav E-modul). Fuging av bevegelsesfuger og dilatasjonsfuger som er utsatt for bevegelse på inntil 25%. Utvendig- og innvendig.

Varenummer 185193

Størrelse 600 ml

Antall pr. pk.

20

Silancolor Tonachino Base Siloksanbasert gjennomfarget sluttpuss. Vannavvisende og diffusjonsåpen for bruk på alle typer puss. Vannbasert.

Varenummer 186361 186362 186363 186364

Silancolor Tonachino Base P Silancolor Tonachino Base T Silancolor Tonachino Base P Silancolor Tonachino Base T

Størrelse

Antall pr. pk.

1,2 mm/20kg 1,2 mm/20 kg 1,5 mm/20 kg 1,5 mm/20 kg

1 1 1 1

Silancolor Paint Plus Beskyttende, diffusjonsåpen, vannavvisende, sopp- og muggresistent siloksanmaling for innvendig og utvending overflater.

Silancolor Paint Plus Base P Silancolor Paint Plus Base M Silancolor Paint Plus Base T

Varenummer 186338 186360 186359

- 9-

Størrelse 20 kg 20 kg 20 kg

Antall pr. pk. 1 1 1


MAPEI Mapefix PE Wall Kjemisk anker basert på styrenfri polyesterharpisk for mur og lette laster.

Varenummer 185194

Størrelse 300 ml

Antall pr. pk.

12

Mapefix PE SF Kjemisk anker basert på styrenfri polyesterharpisk for middels tunge laster.

Varenummer 185195

Størrelse 300 ml

Antall pr. pk.

12

Mapefix VE SF Kjemisk styrenfri vinylesterforankring for bærende last, konstruktiv armering i betong og C1 seismiske laster.

Varenummer 185196

Størrelse 300 ml

Antall pr. pk.

12

Mapefix EP 385 Ren epoksy, harpiksbasert kjemisk anker for strukturelle laster. For forankring av metallstenger i hull laget i byggematerialer.

Varenummer 185197

Størrelse 385 ml

Antall pr. pk.

12

Malech Vannbasert mikronisert akrylprimer med gode inntrengningsegenskaper. Sikrer jevnt sug i underlaget og god heft ved påføring av ELASTOCOLOR PAINT, ELASTOCOLOR RASANTE/SF og COLORITE PERFORMANCE.

Varenummer 185201

- 10 -

Størrelse 10 kg

Antall pr. pk.

1


Silancolor Base Coat Vannavvisende, farget siloksanbasert grunning med fyllende egenskaper. For innvendig- og utvendig bruk.

Varenummer

Størrelse

185208

20 kg

Antall pr. pk.

1

Silexcolor Primer Meget diffusjonsåpen silikatprimer for bruk i Silexcolor-systemet. I henhold til DIN 18363 standarder.

Varenummer

Størrelse

185199

10 kg

Antall pr. pk.

1

Silancolor Primer Plus Beskyttende, sopp- og muggresistent siloksanprimer.

Varenummer 185205

Størrelse 10 kg

Antall pr. pk.

1

Antipluviol W Fargeløs, silan- og siloksanbasert, vannavvisende, hydrofoberende vannemulsjon.

Varenummer 185214

Størrelse 10 kg

Antall pr. pk.

1

Silexcolor Paint Meget diffusjonsåpen silikatmaling med høy kjemisk binding for innvendig og utvendig bruk. I henhold til DIN 18363 standarder.

Silexcolor Paint Base P Silexcolor Paint Base M Silexcolor Paint Base T

Varenummer 185204 186357 186358

- 11 -

Størrelse 20 kg 20 kg 20 kg

Antall pr. pk. 1 1 1


MAPEI Mapetherm Flex RP Sementfri, fiberforsterket, lett og elastisk grunnpuss pasta som er motstandsdyktig mot biologiske påvirkninger, for innendørs og utendørs bruk. Kan farges; tilgjengelig i to graderinger 0,5 og 1,5 mm.

Varenummer 186365 185213

Mapetherm Flex RP 1,5 mm Mapetherm Flex RP 0,5 mm

Størrelse

Antall pr. pk.

20 kg 20 kg

1 1

Wallgard Graffiti Barrier Polymervoks i vannemulsjon, for beskyttelse av fasader mot graffiti.

Varenummer 185198

Størrelse

Antall pr. pk.

20 kg

1

Silexcolor Base Coat Diffusjonsåpen farget silikatgrunning med fyllende egenskaper, for innvendig- og utvendig bruk. I henhold til DIN 18363 standarder.

Varenummer 185211

Silexcolor Base Coat Base P

Størrelse 20 kg

Antall pr. pk.

1

Elastocolor Paint Vannbasert elastisk akrylmaling. Sprekkoverbyggende og karbonatiseringsbremsende.

Elastocolor Paint T Elastocolor Paint M Elastocolor Paint P

Varenummer 224962 224961 185205

- 12 -

Størrelse 20 kg 20 kg 20 kg

Antall pr. pk. 1 1 1


- 13 -


JOTUN DRYTECH - JOTUNS BESTE FOR ALL MUR

TIL ALLE TYPER MUR/GRUNNMUR/BETONG • Unik teknologi – enestående i bransjen • Blant de aller beste å påføre • Beste klasse for diffusjonsåpenhet • Best på skittavvisning

- 14 -


JOTUN DryTech Mur er klassifisert i klassen høy diffusjonsåpenhet, som viser at malingen enkelt slipper vanndampen ut av malingsfilmen. I tillegg til høy diffusjonsåpenhet har JOTUN DryTech Mur gode vannavvisende egenskaper. Denne kombinasjonen med både høy diffusjonsåpenhet i tillegg til at den har gode vannavvisende egenskaper gjør JOTUN DryTech Mur til en unik murmaling, med unik teknologi som gir suveren beskyttelse av muren. - 15 -


JOTUN JOTUN DryTech Murprimer 0,75 L, 3 L og 10 L Grunning – sikrer komplett mursystem

Varenummer 199879 199880 199881

Jotun DryTech Murprimer Jotun DryTech Murprimer Jotun DryTech Murprimer

JOTUN DryTech Murfiller 2,7 L og 9 L Mellomstrøk – sikrer en jevn, pen mur

Varenummer 199876 199878

Jotun DryTech Murfiller Jotun DryTech Murfiller

JOTUN DryTech Murmaling 0,68 L, 2,7 L og 9 L Holder all mur pen lengst

Jotun DryTech Murmaling 001 Hvit Jotun DryTech Murmaling 001 Hvi Jotun DryTech Murmaling 001 Hvi Jotun DryTech Murmaling A Jotun DryTech Murmaling A Jotun DryTech Murmaling A Jotun DryTech Murmaling C Jotun DryTech Murmaling C Jotun DryTech Murmaling C

Varenummer 199904 199906 199905 199858 199856 199857 199874 199859 199860

- 16 -

• Gjør underlaget vannavvisende • Binder løse partikler i overflaten • Trenger inn og utjevner sug i underlaget

Størrelse

Antall pr. pk.

0,75 L 3 L 10 L

1 1 1

• Utjevner riss og ujevnheter • Gir økt beskyttelse • Forlenger vedlikeholdsintervallet

Størrelse 2,7 L 9 L

Antall pr. pk. 1 1

• Gjør underlaget vannavvisende • Binder løse partikler i overflaten • Trenger inn og utjevner sug i underlaget

Størrelse 0,75 L 10 L 3L 0,68 L 2,7 L 9L 0,68 L 2,7 L 9L

Antall pr. pk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1


JOTUN Original Akryl Murprimer 3 L og 10 L Velegnet for betong

Varenummer 199871 199872

Jotun Original Akryl Murprimer Jotun Original Akryl Murprimer

JOTUN Original Akryl Murmaling 2,7 L og 9 L Velegnet for betong

Varenummer 199882 199883 199886 199884 199888 199887 199890 199889

Jotun Original Akryl hvit Jotun Original Akryl hvit Jotun Original Akryl Mur A Jotun Original Akryl Mur A Jotun Original Akryl Mur B Jotun Original Akryl Mur B Jotun Original Akryl Mur C Jotun Original Akryl Mur C

JOTUN impregnering mur & stein 3 L og 10 L

Jotun Impregnering mur & stein Jotun Impregnering mur & stein

Varenummer 180653 190371

- 17 -

• Trenger inn og utjevner sug i underlaget • Binder løse partikler i overflaten • Gir god heft

Størrelse

Antall pr. pk.

3 L 10 L

1 1

• Meget god farge- og glansholdbarhet • Beskytter mot svertesopp og algevekst • Stort fargeutvalg

Størrelse

Antall pr. pk.

10 L 3 L 2,7 L 9 L 2,7 L 9 L 9 L 9 L

1 1 1 1 1 1 1 1

• Beskytter teglstein, takstein og belegningsstein • Reduserer frostsprenging • Motvirker mose-, sopp- og algevekst

Størrelse 3 L 10 L

Antall pr. pk. 1 1


JOTUN JOTUN Silikat Murprimer 2 L og 10 L Grunning for kalkrik puss

• Utjevner sug i underlaget • God inntrengning • Diffusjonsåpen

Varenummer 199891 199892

Jotun Silikat Murprimer Jotun Silikat Murprimer

2 L 10 L

JOTUN Silikat Murfiller 9L Mellomstrøk for kalkrik puss

JOTUN Silikat Murmaling 9L Spesielt egnet for kalkrik puss

Jotun Silikat Murmaling A Jotun Silikat Murmaling C

- 18 -

1 1

Størrelse 9 L

Antall pr. pk. 1

• Svært diffusjonsåpen • Meget værbestandig • Utmerket heft

Varenummer 199903 199875

Antall pr. pk.

• Utjevner riss og ujevnheter • Svært diffusjonsåpen • Utmerket heft

Varenummer 199870

Jotun Silikat Murfiller

Størrelse

Størrelse 9 L 9 L

Antall pr. pk. 1 1


- 19 -


NORDSJÖ MURTEX For mur, puss og betong • MALING som er utviklet spesielt for hvert bruksområde, type jobb og utfordring. Murtex-systemet gir førsteklasses resultat som varer lenge. • GRUNNING/BINDENDE GRUNNING til porøse og sugende puss- og betongflater.

- 20 -


- 21 -


NORDSJÖ Murtex Hydro Primer Grunning til porøse og sugende puss- og betongflater

Varenummer 124601 124602

Murtex Hydro Primer Murtex Hydro Primer

Størrelse 10 L 2,5 L

Antall pr. pk. 1 1

Murtex Silicate Primer Bindende grunning til porøse og sugende mineralske puss- og betongflater. Spesialgrunning for Murtex Silicate

Varenummer 124617S 124616S

Murtex Silicate Primer Murtex Silicate Primer

Størrelse 10 L 2,5 L

Antall pr. pk. 1 1

Murtex Acrylic Til betong og lettbetong • Meget god fargestabilitet • Karbonatiseringsbremsende • Vanntynnbar og svanemerket

Murtex Acrylic Black NJØ Murtex Acrylic Black NJØ Murtex Acrylic Black NJØ Murtex Acrylic Clear NJØ Murtex Acrylic Clear NJØ Murtex Acrylic Clear NJØ Murtex Acrylic Medium NJØ Murtex Acrylic Medium NJØ Murtex Acrylic Medium NJØ Murtex Acrylic White NJØ Murtex Acrylic White NJØ Murtex Acrylic White NJØ

Varenummer

Størrelse

124641S 124643S 124642S 124597S 124598S 124599S 124594S 124595S 124596S 124591S 124593 124592

1 L 10 L 2,5 L 0,93 L 2,325 L 9,3 L 0,95 L 2,375 L 9,5 L 1 L 10 L 2,5 L

- 22 -

Antall pr. pk. 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1


Murtex Silicate Til fasader av mineralsk underlag • Klassisk, helmatt • Vannglass som bindemiddel • Meget diffusjonsåpen

Murtex Silicate Clear NJØ Murtex Silicate Clear NJØ Murtex Silicate Medium NJØ Murtex Silicate Medium NJØ Murtex Silicate White NJØ Murtex Silicate White NJØ

Varenummer

Størrelse

124614S 124615S 124612S 124613S 124611S 124610S

2,325 L 9,3 L 2,4 L 9,6 L 10 L 2,5 L

Antall pr. pk. 1 1 1 1 1 1

Murtex Siloxane Til tidligere malte underlag • Meget god fargestabilitet • Selvrensende • Matt overflate • Diffusjonsåpen

Murtex Siloxane Clear NJØ Murtex Siloxane Clear NJØ Murtex Siloxane Medium NJØ Murtex Siloxane Medium NJØ Murtex Siloxane White NJØ Murtex Siloxane White NJØ Murtex Siloxane White NJØ

Varenummer

Størrelse

498834 498833S 124622 124621S 124618S 124620 124619

10 L 2,325 L 10 L 2,5 L 1 L 10 L 2,5 L

Antall pr. pk. 1 1 1 1 3 1 1

Murtex Stayclean Til betong, lettbetong og herdede pussflater • Selvrensende • Helmatt • God fargestabilitet

Murtex Stayclean Clear NJØ Murtex Stayclean Clear NJØ Murtex Stayclean Medium NJØ Murtex Stayclean Medium NJØ Murtex Stayclean White NJØ Murtex Stayclean White NJØ

Varenummer

Størrelse

124608S 124609S 124606S 124607S 124605S 124604S

2,325 L 9,5 L 2,325 L 9,5 L 10 L 2,5 L

- 23 -

Antall pr. pk. 1 1 1 1 1 1


VERKTØY • Riktig verktøy til jobben er viktig, så vi har laget et produktsortiment rettet mot fasader • Kvalitetsverktøy til mur og puss • Anerkjente produsenter fra Europa

- 24 -


VERKTØY Kalkkost

Varenummer 185238

Størrelse

Antall pr. pk.

55x170

1

Størrelse

Antall pr. pk.

13X28cm

1

Størrelse

Antall pr. pk.

14X28cm

1

Størrelse

Antall pr. pk.

Tannsparkel m/trehåndtak 10X10mm

Varenummer 185239

Tannsparkel m/rund T20X10X15mm

Varenummer 185240

Murebøtte med håndtak

Varenummer 185241

20 L

1

Firkantskje m/trehåndtak

Varenummer 185242 - 25 -

Størrelse

Antall pr. pk.

160 mm

1


VERKTØY Murerskje med rund front

Varenummer

Størrelse

Antall pr. pk.

220 mm

1

Varenummer

Størrelse

Antall pr. pk.

185244

13x50 cm

1

Størrelse

Antall pr. pk.

185243

Tannsp brett T 20X10X15mm

Murerhammer Bredt bakstykke

Varenummer 185245

600 gr

1

Murerskje All Round trehåndtak

Varenummer 185246

Størrelse

Antall pr. pk.

180 mm

1

Pussebrett PVC 2mm

Varenummer

Størrelse

Antall pr. pk.

185247

14X28 cm

1

- 26 -


Glattebrett 1mm trehåndtak

Varenummer

Størrelse

Antall pr. pk.

185248

40X26 cm

1

Størrelse

Antall pr. pk.

Mørteldrill Visp MKD140HF

Varenummer

185249

1

Pussebrett Oval

Varenummer 185250

Størrelse

Antall pr. pk.

280X140 mm

1

Viton 7-liters sprøyte • Pumpe og lanse i rustfritt stål for økt styrke. • Låsbar av/på-flytkontroll for kontinuerlig sprøyting. • Utstyrt med Viton fluorelastomer-pakninger. • Dekker opptil 210m2. • TUV-godkjent flaske for holdbarhet og høyt trykk. • 2 års garanti. • Tåler petrobaserte kjemikaler.

Varenummer 184637

- 27 -

Størrelse 7 L

Antall pr. pk. 1


Mal Proff er Norges ledende leverandør av overflateprodukter til proffmarkedet

MAL PROFF AVDELINGER Oslo

Alf Bjerckes vei 10, 0582 Oslo

Oslo PROFF AVDELINGER Waldemar Thranes Gate 72, 0175 Oslo MAL Bergen Minde allé 35, 5068 Bergen

OsloTrondheim Kristiansand Bergen Stavanger Trondheim Drammen Kristiansand Fredrikstad Stavanger Tønsberg Drammen Fredrikstad Tønsberg

Ingvald Ystgaards 7, 7047 Trondheim Alf Bjerckes vei 10,vei 0582 Oslo Ægirsvei 3, 4632 Kristiansand Minde Allé 35, 5068 Bergen S GamleYstgaards Forusveienvei 12, 4031 Stavanger Ingvald 7, 7047 Trondheim Syretårnet 15, 3048 Drammen S Ægirs vei 3, 4632 Kristiansand Dikeveien 35, 1661 Gamle Forusvei 12,Rolvsøy 4031 Stavanger Industrigata 3117 Tønsberg Syretårnet 15,11,3048 Drammen Godtfredsens vei 6, 1617 Fredrikstad Industrigaten 11, 3117 Tønsberg

Hamar Ålesund Tromsø Kløfta Ålesund Billingstad Fosnavåg Ski Kløfta Bodø Billingstad Harstad Ski

06260 47 60 89 08 55 29 78 52 73 82 99 17 06260 38 5509 29677806 52 51 1699 34 17 735782 32 10 06 3882 091867 69 5139 57771610 34 33 19 10 3231826118

Bodø Harstad Tromsø

69 39 77 10 31 31 61 19

Kårtorpvegen 1, 2320 Furnes 91 84 45 54 Lerstadveien 519, 6018 Ålesund 48 75 Versjon 70 pr.1426.09.2016 Heilovegen 22, 9015 Tromsø 77 60 69 60 Dyrskuevegen 15, 2040 47 66 07 Lerstadveien 519,Kløfta 6018 Ålesund 707714 48 75 Billingstadsletta 30,36, 13966095 Billingstad 90 72 79 52 Skinnesvegen Bølandet 06260 Haugenveien 29, 1400 Ski 90 69 28 Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta 4757 66 07 77 Jernbaneveien 9, 8012 Bodø Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad 0626090 72 79 52 Skoleveien 12 A, 9407 77 07 99 Haugenveien 29,Harstad 1400 Ski 909969 28 57

Jernbaneveien 9, 8012 Bodø Skolevegen 12A, 9407 Harstad Ærfuglvegen 7, 9015 Tromsø

06260 77 07 99 99 77 60 69 60

Åpningstider: Mandag til fredag 06.30 - 15.30 • Tlf. kundeservice: 06260 - 28 -

Besøk oss på nett: malproff.no

Profile for Mal Proff

Mal Proff Brosjyre Fasade  

Mal Proff Brosjyre Fasade  

Profile for malproff