Stormåret 2013

Page 1

Stormåret

2013

Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f.


Innehåll 4

Redaktörens hälsning

6

Stormfågeln på webben

8

23

Kårchefen har ordet

Stormfågeln i siffror

10

Stormfågeln i sociala medier

11

24

Timeline 2013

Förläggningen Färjan

12

Segelsäsongen 2013

14

Sommarlägret Saling 7Seas

18

Ombord på s/y Navigator

20

Harry Potter & äventyret på Lärkans 2

22

Vår nya kårchef gillar: Seglats på sommaren på Yoanna med te, choklad och päron som mellanmål.

26

Nockens vandringspris

27

Nockens vandringspris

28

Vi blickar framåt: Visioner skapades på ledarnas strategidag


Stormåret 2013 30

Fotoalbum

31

Kårropet

32

Baksidan

Utgivare Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f. Redaktör Malin Lindholm Texter Alexandra Lindahl Johan Jern Katharina Vuorinen Maja Löfgren Ted Jägerskiöld Bilder Anna Nylund Alexandra Lindahl Maja Löfgren Malin Lindholm Ted Jägerskiöld Titti Edelmann Ombrytning Malin Lindholm Utges digitalt Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f. Nokkala udd 02230 Esbo stormfageln.fi facebook.com/stormfageln @stormfageln 3


Redaktörens hälsning “...scouter kan göra en värdefull insats och bygga en lite bättre värld” Det är nyttigt att vara scout, man samlar kunskap och minnen för livet. Men vad är det man egentigen lär sig och får ut av att vara scout? Jag har märkt att det är svårt att berätta för någon som inte är scout vad det fantastiska med scoutingen är, vad man får och vad lär sig av att vara scout. Under ett seminarium på scoutveckan fick jag ett ganska bra svar på mina funderingar. Ett så bra svar, att jag vill dela med mig det här. #1: Eget gäng I scouterna är vi indelade i grupper och vi jobbar tillsammans. I den egna gruppen lär man sig samarbeta och genom det hittar man sin egen plats. Gruppmedlemmarna blir dina vänner, och slutligen har man en egen plats i ett välfungerande maskineri, där alla delar bygger på varandra. #2: Learning by doing Scouter lär sig genom att göra. Vi testar modigt på nya saker och prövar oss fram, också om vi inte är helt 100% på hur tältet egentligen ska sättas upp. Man får en chans att utvecklas genom att göra, fundera hur det gick och sedan igen göra pånytt. #3: Att bära ansvar “Ansvar är inte något man får, ansvar är något man tar”. Inom scoutingen får man ta precis så mycket ansvar man 4

vill och som känns rätt. I början kanske man ansvarar för att föra sin patrull vidare, och i framtiden kanske för att leda en hel kår. Jag har själv märkt att scouter inte är rädda för ansvar; ofta väljer man att stiga i lite för stora stövlar för att utmana sig själv. Just då lär man sig mest, och så brukar resultatet också blir hur bra som helst. #4: Att lyckas Ingenting känns bättre än att lyckas! Det kan vara att vinna ett patrullrådd eller bara att komma i mål. Det kan vara att ordna ett evenemang eller att skeppa en seglats. Att dela känslan av att lyckas med sitt eget gäng är det bästa, och man får ta stolthet i att den egna insatsen bidrog till att hela gruppen lyckades. Att lyckas ökar självsäkerheten och gör att man nästa gång vågar ta en lite större utmaning #5: Att misslyckas Vi gör mycket i scouterna, och allting kan inte alltid lyckas. Det kan hända att man glömmer packa med trangiorna till utfäden eller att man tar på grund under en seglats. Att misslyckas är inte roligt, men det är inte farligt och som scout lär man sig att inte vara rädd för det. Scouter vänder misslyckanden till lärdomar; nästa gång skriver man in trangian på packningslistan och lär sig var stenar och grund finns..


Redaktörens hälsning #6: En trygg miljö Den trygga miljön skapas av scoutingens värdegrund, vänner och respekt för andra. Man får testa på saker och utföra uppgifter på sin egen nivå, med stöd och uppmuntran från det egna gänget. I dagens Finland är en femtedel av alla barn och ungdomar ensamma och en tredjedel har ingen hobby. Det är här vi scouter kan göra en värdefull insats och bygga en lite bättre värld, genom att erbjuda barn och ungdomar en meningsfull hobby som är öppen för precis alla som vill vara med. -Malin Lindholm Redaktören är ledare i kåren och medlem i Finlands Svenska Scouters styrelse. Efter 16 år som scout facineras hon forfarande av att scoutingen alltid kan lär en något nytt.

SJÖSCOUTKÅREN STORMFÅGELN STORMÅRET 2013 I detta nummer av kårtidningen presenterar vi kårens verksamhet för verksamhetsåret 2013. Vi har hunnit med mycket; veckoverksamhet, förläggningar, utfärder, seglatser och läger. Vi berättar också om våra satsningar att synas på webben och i sociala medier, och hur vi vill jobba för att Sjöscoutkåren Stormfågeln i framtiden blir ännu bättre.

Har du feedback? Eller vill du kanske bidra till nästa nummer med foton, text, ombrytning eller redationsarbete? Kontakta i så fall redaktören Malin Lindholm, malin. lindholm(at)stormfageln.fi.

5


Kårchefen har ordet Efter tre år som kårchef för den bästa scoutkåren tänkte jag ta tillfället i akt och se tillbaka på de gångna åren, men först vill jag tacka alla fantastiska ledare som gjort dessa år oförglömliga! År 2011 ordnade vi Stormfågelns andra kårläger, Expedition Vässö, och jag hade äran att vara lägerchef. Lägret hölls i Borgå, på samma ställe som vi tio år tidigare ordnat kårens första egna läger. Sommarlägret var mycket lyckat, lägret var ett riktigt äventyr! På programmet stod bland en lång patrullrådighetstävling både till fots och med kanot, med övernattning i vindskydd utanför lägerområdet. Förutom sommarlägret ordnades förläggningarna Kulturkrock och Navis-veckoslut på våren och Angry Birds på hösten. År 2012 inleddes med en vinterhajk till sjön Iso-Holma i Noux för våra patrullscouter. Hajken erbjöd på nya utmaningar; vandring i djup snö, eldslagning i halvplutontältets kamin, laga mat över öppen eld och hålla värmen uppe då köldgraderna sjönk under -20. På våren ordnades en förläggning för hela kåren på Lärkans och på hösten Apollo 12 i Långvik, Kyrkslätt för våra patrullscouter. Vargungarna hade i maj möjlighet att gratis besöka Högholmens djurpark tillsammans med över 200 vargungar från andra kårer. På sommaren deltog kåren i lägret Nothamn VII 6

Vår kårchecf 2011-2013 och nuvarande kårekonom hälsar från sitt utbyte i Portugal!

i Syndalen, Hangö. Vädret erbjöd på åskstormar och regn, men våra scouter var tappra och klarade sig galant! År 2013 ordnades vinterförläggningen Färjan i Kiljava, tillsammans med flera andra sjöscoutkårer. På sommaren var det dags för lägret Saling7Seas i Rönnäs, Lovisa, tillsammans med med SJöscoutkårerna Sailors och Seaboys samt Södrik Stigfinnare. På hösten deltog hela kåren i förläggningen Harry Potter och äventyret på Lärkans i Noux. Förutom dessa evenemang har kåren varje år erbjudit flera långfärdsseglatser, Navigatorseglatser, besökt båt-


Kårchefen har ordet mässor, åkt pulka, tävlat i matlagning med stormkök och en massa annat! För att hålla verksamheten på en så hög nivå som möjligt krävs en enorm mängd arbete också bakom kulisserna. Därför vill jag också rikta ett tack till alla styrelsemedlemmar och ledare som under dessa år deltagit på båt- och stugtalkon, fixat med administration och pappersarbete eller som på annat sätt hjälpt till med sådant som inte direkt syns utåt.Tack vare er har kåren blivit det den är idag! Jag önskar min efterträdare Alexandra Lindahl lycka till, och är säker på att kåren i framtiden kommer bli bara bättre. Jag vill önska er alla en trevlig vår och sommar, och så ses vi på Atlantis! Ted Jägerskiöld, Kårchef 2011 – 2013 Redaktörens kommentar: På kårens julfest den 9 december 2013 tilldelades Ted Jägerskiöld Finlands Svenska Scouters tacksamhetstecken i brons för sin insats för kåren.

SJÖSCOUTKÅREN STORMFÅGELNS STYRELSE 2013 Kårchef TED JÄGERSKIÖLD Vice kårchef AXEL SANDÅS Sekreterare ALEXANDRA LINDAHL Information & utbildning MALIN LINDHOLM Akela MAJA LÖFGREN Kapten JAN TOIVONEN Båtsfogde KID JÄGERSKIÖLD

7


8


9


Stormfågelns timeline 2013 10

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

4-6.1 Ledarsemi Vecka 2 terminen börjar 12.2 Besök på båtmässan 13.2 Pulkkaåkning för hela kåren 1-3.3 Färjan

29.4 Grötsleven 6.5 Segelsäsongsöppning 15.5 Sjösättning

Segling

28.7-4.8 Sailing7Seas 19.8 Höstmönstring Vecka 35 terminen börjar 13-14.9 Navigatorseglats 30.9 Båtupptagning 5.10 Uusimaailma FS höstmästerskap 8-10.11 Harry Potter & äventyret på Lärkans 17.11 Strategidag för ledarna 30.11 Balders scoutbasar 9.12 Julfest 13.12 Vargungarna i Luciatåget 19.12 Ledarnas julgröt


STIG OMBORD PÅ

Färjan! På förläggningen Färjan fick deltagarna tillsammans från sex olika sjöscoutkårer tillsammans uppleva en riktigt scout-kryssning, med bollhav, spelhallar, partydeck och ledare utklädda till kryssningsvärdar. TEXT: MAJA LÖFGREN

På morgonen lördagen den 2 mars åkte sjöscouter från alla åldersgrupper från sjöscoutkårerna Vikingarna, Vikingaflickorna, Porkala, Stormfågeln, Sailors och Seaboys med bussar från huvudstadsregionen till lägerområdet Kiljava i Nurmijärvi för att delta på vårens häftigaste förläggning Färjan. Förläggningen var uppbyggd som en kryssning, vilket visade sig vara väldigt lyckat. Programpassen, för vargungarna

bland annat samarbetsövningar, eldslagning, lekar och pyssel varvat med måltider i färjans restaurang, och för de lite äldre patrullrådd med kontroller i färjans spelhall, kök och fiskedäck, knöts ihop till en helhet och kvällen avslutades med ett lägerbål på färjans partydäck. Spejar- och explorerscouternas kväll fortsatte dock med en nattuppgift – att bygga en egen färja – och en nattmanöver – övning i nattnavigering. Patrullråddet fortsatte på söndag morgon och avslutades med en rambobana som inte var alltför lätt – speciellt inte i den djupa snön… Efter städning och lunch följde en mycket spännande prisutdelning och en sista flagghalning. Till slut blev det kramkalas och alla åkte hem med bussarna igen, med tankarna på en lyckad förläggnings höjdpunkter. 11


Segels채songen 2013

12


MAJ 15.5 Sjösättning Kvällsseglatser för alla åldersgrupper

JULI 30.6-­5.7 Pargas–Mattby för explorerscouter 25-­26.7 Mattby–Rönnäs (lägret Sailing7Seas) för explorerscouter

SEPTEMBER Kvällsseglatser för alla åldersgrupper

JUNI 8.6 Dagsseglats till Sveaborg för vargungar 9.6 Dagsseglats till Sveaborg för äventyrsscouter 25-30.6 Mattby–Pargas för spejarscouter

AUGUSTI 4-­5.8 Rönnäs–Mattby för spejarscouter Kvällsseglatser för alla åldersgrupper

30.9 Båtupptagning

13


DU Å JAG,

Saling7Seas 14


Under en varm och regnfri sommarvecka samlades fyra kårer för läger i Rönnäs i Lovisas fina skärgård. Stormfågeln fick sällskap av tre kårer som vi gärna samarbetar med; Sjöscoutkåren Seaboys, Sjöscoutkåren Sailors och Scoutkåren Södrik Stigfinnare.

lägret så alla åldersgrupper fick segla enligt sin egen kunskapsnivå; allt mellan kortare dagsseglatser för vargungarna och nattseglats för explorerscouterna. Det blev också en spännande kappsegling mellan Sailors s/y Nattnordan och Seaboys s/y Seabreeze.

TEXT: ALEXANDRA LINDAHL

Vi hade flera gemenamma lägerbål och under det stora lägerbålet så tändes lägerelden med hjälp av en ledare som sprutade eld på facklan tufft tyckte scouterna precis som ledarna. Som det även hör till så hade alla åldersgrupper olika nivåer på kullrådd/patrullrådd och även ledarna fick visa sina kunskaper i ett ledarrådd genom skogen i små patruller.

FOTO: ANNA NYLYND & MALIN LINDHOLM

Temat för lägret var precis som namnet avslöjar hav- och seglingstema. Bland annat vargungarna märkte av detta tema i sitt spännande lägerdop (man lägerdöps första gången man är på scoutläger) där de fick med förbundna ögon bekanta sig med Kapten Krok och hans sjörövartest. De lite äldre scouterna fick under tiden visa upp sina talanger i sjöscouttävling. Under lägret fick alla besöka Bosses legendariska repshop (Bosse kommer från Seaboys), där man fick reparbeta ihop fina pannunderlag och nyckerlringar. Vi hade fyra kölbåtar på plats under

Efter en härlig lägervecka så frågade många om när de får komma på Atlantis, synd att det bara är scoutläger en gång per år! Tack till alla deltagare för ett fint läger och många fina minnen. Speceillt lägersången (som finns på nästa sida) kommer vi alla ännu idag ihåg! 15


Saling7Seas lägersång Text och musik: Johan Sandholm, Södrik Stigfinnare Dags för läger fram med rinkan Packa å va glá Stövlar flytväst, scouthalsduken, kan va bra att ha Sovsäck, matkärl, regnrocken Kan va en bra idé Jag skall på läger visst hänger du med?

Vi e på läger. Läger du å jag Segla, tälta, scouta, hoppa, skratta å va glá Vi ska på läger Skoj på alla vis Du å jag, Sailing7Seas

Vi ska på läger Läger du å jag Segla, tälta, scouta, hoppa, skratta å va glá Vi ska på läger Skoj på alla vis Du å jag, Sailing7Seas

Lägret slut, skall rivas ner, vi måste åka hem Var e puukkon, strumpan, muggen Får ej glömma dem Ett års väntan är framför oss Alla för att sen på Atlantis ses vi nog igen

Båten putsad, seglet hissat Vädret är okej Se på sjökort, ta ut kursen Alltid ett stohej Styrbord, babord, kryssa, jippa Skotet i din hand Framme nu, dags att ta i land

Vi e på läger Läger du å jag Segla, tälta, scouta, hoppa, skratta å va glá Vi ska på läger Skoj på alla vis Du å jag, Sailing7Seas

Vi e på läger Läger du å jag Segla, tälta, scouta, hoppa, skratta å va glá Vi ska på läger Skoj på alla vis Du å jag, Sailing7Seas En vecka på läger Det går fort de ska du se Tävlingar och lägerbål Alla vill va me Myggbett, skoskav, våta kläder Hör nog läger till nya vänner, hem man inte vill 16


Sailing7Seas i bilder

17


SEMESTER FRÅN VARDAGEN!

18


Ombord på s/y Navigator Varje höst brukar kårens explorerscouter och ledare bege sig ut på seglats med Finlands Svenska Scouters skolningsfartyg s/y Navigator. Ett septemberveckoslut var det återigen dags för ett veckoslut ombord på Navigator. TEXT & FOTO: ALEXANDRA LINDAHL

Vädret kunde inte ha varit bättre: soligt och varmt fastän det redan var mitten av september enligt kalendern. Vi Stormfåglar bjöd även in vänner och bekanta från andra kårer för att fylla upp alla platser ombord och såväl Knutte från Grankulla Scoutkår och Valter från Vasa Fyrvaktare trivdes utmärkt i den övriga besättningen sällskap. Under skeppare Hagelis kommando seglade vi fram till

midnatt på fredagen till Porkala Marin och på vägen fick vi se såväl fyrverkerier som stjärnhimmel och mångata. Vår tappra explorer blev snabbt skeppskock ombord medan Pernilla tog hand om oss vad gällde kaffe, te och lekar. Alle hade lyckats köpa lagom mängd mat och till och med Johan blev mätt (eller så sa han iallafall). Valter och Johan befann sig mest på fördäck där de såväl hissade som revade segel samt passade på att njuta av solen. På vägen tillbaka mot Helsingfors rundade vi först Kallbåda fyr och kryssade sedan i cirka 8 knop tillbaka mot civilisationen. Tack till hela besättningen för superb seglats! Nästa år ses vi på Navigator igen! 19


#visesp책atlantis

20


Höstförläggning HARRY POTTER & äventyret på Lärkans Den 8-10.11 var det igen dags för kårens traditionella höstförläggning, denna gång med Harry Potter tema. Förläggningen Harry Potter och äventyret på Lärkans hölls i år på Lärkans i Noux och alla åldersgrupper fick vara med. Under veckoslutet byggdes också stämningen för sommarlägret Atlantis upp, då “vi ses på Atlantis” skylten vad veckoslutets populäraste fotoaccessoar. TEXT: JOHAN JERN FOTO: TITTI EDELMANN

Explorerscouterna och ledarna åkte ut redan på fredag-kväll och förberedde sig inför morgondagens program och åt hamburgare. På lördag morgon kom sedan vargungarna, äventyrsscouterna och spejarscouterna och förläggningen kunde börja på allvar. Temat för i år var som sagt Harry Potter och scouterna blev indelade i de olika elevhemmen av sorteringshatten då de anlände. Efter det fick patrullscouterna och äventyrsscouterna gå ut på patrullrådd medan vargungarna

pysslade. På patrullråddet fick scouterna orientera, utföra olika mer eller mindre Harry Potter-inspirerade uppgifter och vid lunchtid tillagade de mat på trangia. Under tiden åt vargungarna lunch på lärkans och lagade pinnbröd. Vargungarna åkte hem före middagen och resten av scouterna åt middag och badade bastu. På kvällen hade vi lägerbål med många fina och roliga program, bland annat fick vi se ledarna uppträda med ett musikaliskt Harry Potter nummer. Efter det var det dags för äventyrsscouterna att gå och lägga sig medan patrullscouterna fick en nattuppgift; de skulle göra ett set chackpjäser. Pjäserna skulle lämnas in följande morgon på flagghissningen. På söndagen städades det och scouterna lekte ett invecklar men roligt utespel; Stratego. Efter lunchen var det dags att åka hem och fira farsdag. Ett stort tack till köket för den goda maten, till alla ledare som var med och gjorde förläggningen möjlig och till alla scouter som deltog, hoppas vi ses på förläggning nästa år igen! 21


Stormfågeln på webben

TEXT OCH BILDER: KATHARINA VUORINEN

la in på www.stormfageln.fi. På vår webbsida eftersträvar vi att alltid ha åldersgruppernas program uppdaterat, alla blanketter tillgängliga och övrig aktuell information som är kopplad till vår verksamhet. Saknar du något eller har du feedback? Kontakta oss gärna!

Nya stormfageln.fi Under hösten 2013 fick Sjöscoutkåren Stormfågelns webbsida ett välbehövt ansiktslyft - den nya sidan kan du kol-

Vill du bli Stormfågel? Om du är intresserad av att komma med i kåren kan du anmäla dig på adressen www.stormfageln.fi/kontakt/.

Informationsgången i kåren har under de senaste åren gått från att ha utnyttjat endast snigelpost till att allt aktivare använda våra e-postlistor och därtill många andra kanaler på webben.

22


Stormfågeln i sociala medier Vi finns på Facebook! Vi visar aktivt upp vår fina verksamhet på Facebook! Aktuella och spontana uppdateringar finns på Stormfågelns Facebook sida. Med jämna mellanrum både puffar vi aktuell information och publicerar bilder i realtid från möten och evenemang. Facebook-flödet går även att följa med på vår webbsida. Idag gillar redan 160 personer sidan - är du en av dem? Du hittar oss på facebook.com/stormfageln.

Vi finns på också på Instagram! Från och med våren 2014 finns Stormfågeln också på Instagram! På instagram vill vi dela fiilis och visa upp kårens verksamhet för ungdomar. Du hittar oss på instagram genom att söka @stormfageln eller genom att gå in på www.instagram.com/stormfageln. Om du tar bilder på scoutevenemang får du gärna tagga dem med #partioscout, #stormfageln eller #visespåatlantis i väntan på sommarlägret.

23


Vår nya kårchef säger hej! 2014 har kåren en ny kårchef, då Alexandra “Alle” Lindahl tar över rodret efter Ted Jägerskiöld. Vi bad Alle berätta kort om sig själv och ta ställning till några val som man som Stormfågel ofta får ta ställning till. TEXT: ALEXANDRA LINDAHL & MALIN LINDHOLM FOTO: ALEXANDRA LINDAHL

Presentera dig själv kort Jag är en glad och framåtdriven tjej på 23 år med fötterna på jorden. Har förutom scouting sysslat mycket med idrott vilket har tagit mig till olika länder i världen under ett par års tid. Hur länge har du scoutat? Jag har faktiskt scoutat sedan jag var riktigt liten eftersom båda mina föräldrar var aktiva scouter. Jag deltog i min första förläggning som under ett år gammal och fick uppleva storläger redan före jag officiellt blev scout. Min första egna scoutkår var en svensk kår eftersom vi bodde i Sverige med familjen då jag var vargunge. I Stormfågeln har jag börjat som “Knatte” (dagens äventyrsscout) år 2000. Vad gör du då du inte scoutar? Till vardags studerar jag till ekonomie magister på Handelshögskolan vid Åbo Akademi men packar ihop mitt studieliv under våren och flyttar till huvud24

Vår nya kårchef för år 2014 Alexandra “Alle“ Lindahl, Stomfågeln sedan 1998.

staden. Hör och häpna så umgås jag väldigt mycket med mina scoutvänner även på fritiden då vi brukar laga mat, se på film eller gå långa promenader. Jag umgås dessutom mycket med en viss Grani-scout som har kommit väldigt nära mitt hjärta och vi har faktiskt också träffats på ett scoutläger för flera år sedan. Idrottar gärna så mycket som möjligt och tvekar aldrig på att testa på nya spännande saker. Vad ser du mest framemot som kårchef? Det är alltid lite utmanande att vara ordförande för en frivillig organisation då man inte kan motivera med löner. Dock tror jag att om man har rätt stämning bland ledarna och inspirerade scouter som är ivriga att lära


Vår nya kårchef säger hej! sig så tror jag att det inte att detta ska bli ett problem. Jag tycker dessutom att ska bli skoj att utveckla kåren och leda det superba ledarteam som vi har. Bästa scoutminnet? Mitt absolut bästa scoutminne är World Scout Jamboree i England år 2007. Vi åkte med buss av och an till lägret genom halva Europa för att delta på världens största scoutläger med 40 000 deltagare. Under detta läger firades dessutom scoutingens 100-års jubileum runt om i världen och bland annat prins William och den svenska kungen besökte Jamboreen denna dag. Får man möjligheten att åka utomlands på ett läger ska man absolut göra det,

det ÄR otroligt spännande och lärorikt! Vad blir det roligaste år 2014? Finlands Svenska Scouters förbundsläger Atlantis såklart! Det ordnas så sällan förbundsläger och själv har jag endast deltagit på två tidigare (KUST år 2000 och WIK år 2006). Detta är en unik chans att få träffa scouter från hela Svenskfinland samt även utländska scouter. I den blåa rutan kan du läsa hur vår kårchef väljer vid några val man som scout ofta hamnar inför. Enkelt recept för att göra kårchefen glad: Seglats på sommaren på Yoanna med te, choklad och päron som mellanmål..

Alle väljer Segla Tälta Sommar Vinter Fotboll Ishockey (den röda familjen sviker man inte) Godis Choklad Yoda Yoanna Te Kaffe Päron Äppel Födelsedag Julafton

25


Nockens vandringspris Nockens vandringspris delas under julfesten ut till en patrullscout (spejar- explorer- eller roverscout) som aktivt deltagit på kårens evenemang och visat god anda. 26

1998 Alexander Grönberg 1999 Janina Lindgren 2000 Matias Kallio 2001 Anna Källberg 2002 Ted Jägerskiöld 2004 Malin Holm & Johanna Modig 2005 Sebastian Brenner 2006 Emil Sandås 2007 Linn Sjöblom 2008 Maja Löfgren 2009 Niklas Sjöblom 2010 Jan Toivonen 2011 Jonas Bäck 2012 Nikolas Sanila 2013 Lea Ekblad & Victoria Lundberg


1998 Havsörn 1999 Havsörn 2000 Dopping

2002 Dopping 2003 Flygfisk 2004 Knipa 2005 K/K flampe 2006 Albatross 2007 Tärna 2008 Albatross

Grötsleven

2001 Dopping

2009 Tärna 2010 Fiskgjuse 2011 Tärna 2012 Tärna 2013 Tärna

Delas ut till den vinnande patrullen i kårens matlagningstävling Grötsleven varje vår. Vandringspriset är en stor träslev (grötslev) där patrullen för sitt namn inristat. 27


Vi blickar fram책t!

28


Ledarnas strategidag “I framtiden vill vi bland annat jobba för att utbilda mera skeppare och därmed kunna erbjuda mera segling, ha ett fungerande roverscoutporgram och utbilda våra ledare mera.” Under ledarnas strategidag skapades visioner och mål för framtiden. Strategidagen inspirerade ledarna att tillsammans utveckla och jobba för att Sjöscoutkåren Stormfågeln i framtiden ska bli ännu bättre!

funderade vi våra åsikter och värderingar genom att pricka in oss på olika åsiktslinjer. Vi kom bland annat fram till att vi vill möjliggöra scouting för fler barn och att vi småningom börjar vara i behov av en större segelbåt.

TEXT & FOTO: MALIN LINDHOLM

Till slut lät vi inspirationen flöda, och byggde upp visioner för hur Stormfågeln er ut i november 2014, 2016 och 2018; med andra ord blickade vi ett år, tre år och fem år framåt.

En novembersöndag samlades kårens ledare på Scoutstationen i Tölö för en strategidag. Målsättningen var att under dagen fundera på kårens svagheter och styrkor och med hjälp av det bygga visioner och målsättningar för det kommande verksamhetsåret (2014) och längre in i framtiden. Vi började dagen genom att göra ett litet personlighetstest, där resultatet liknas med ett djur: noshörning, korkodil, hund eller uggla. Det är nyttigt att bekanta sig lite närmare med ledarkompisarnas personligheter - på så vis kan vi kommunicera och förstå varanda bättre! Största delen av dagen spenderade vi genom att fundera på kåren, och vi började med en nulägesanalys. Vi analyserade kårens styrkor, svagheter, möjligheter och hot genom en klassisk SWOT analys. Därefter

Strategidagen gav oss mycket idéer för framtiden, bland annat kårens två målsättningar för 2014; utvecking av äventyrsscoutverksamheten och motiverade och inspirerade ledare. I framtiden vill vi bland annat jobba för att utbilda mera skeppare och därmed kunna erbjuda mera segling, ha ett fungerande roverscoutporgram (program för scouter i 18-22 års ålder), utbilda våra ledare mera, bli bättre på att rekrytera ledare till vår verksamhet och ha gille verksamhet för äldre Stormfåglar. Jag vill tacka alla ledare som gav av sin tid, energi och tankar! Sjöscoutkåren Stormfågeln har ett jätte fint och engagerat ledargäng,och jag är säker på att detta gäng lotsar kåren mot en fin framtid! 29


Fotoalbum! FOTO: MALIN LINDHOLM

Det händer massor i Stormfågeln under ett år! Här fölljer några bilder från kamerarullen på en scout(ledare)s telefon.

Vakbygge på ledarsemi

Vill du se mera av oss? Du kan följa på Facebook, facebook.com/stormfageln och på Instagram @stormfageln.

30

Yoda på kvällseglats

Navigationsövningar

Båtupptagning

Vargungarna i luciatåget


Ut på hav i storm och rusk Seglar vi med liv och lust Fastän vi på havet trivs Är vi och i hamn till frids Sjöscouting vi jobba för Då vi allt tillsammans gör Nu ni veta vem vi är Med ära vi vårt namn bär STORMFÅGELN!

31


Sjöscoutkåren Stormfågeln Sjöscouting i Esbo sedan 1996!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.