Page 1


- NUTRICIÓN

- NACEN

- RELACIÓN

- CRECEN

- REPRODUCIÓN

- VIVEN - MORREN


Non elaboran o seu propio alimento.

- MAMÍFEROS - AVES - PEIXES

Desprázanse dun lugar a outro.

- RÉPTILES - ANFIBIOS


Elaboran o seu propio alimento ELABORAN O SEU mediante a PROPIO ALIMENTO fotosíntesis MEDIANTE A FOTOSÍNESIS

Non se desprazan pero teñen movementos chamados tropismos


Non son plantas xa que non elaboran o su propio alimento.

Non se desprazan

FERMENTOS

COGOMELOS

MOFOS


Viven en todas partes: augas, ambientes húmidos, dentro de outros seres,…..

Son seres vivos tan pequenos que non podemos velos a simple vista. Para observalos precisamos un microscopio.

BACTERIAS BENEFICIOSAS

A súa reprodución é asexual e o fan de forma moi rápida.

Hai microorganismos beneficiosos para o home, como determinadas bacterias e outros que son prexudiciais. BACTERIA PERXUDICIAL, LEXIONELA

OS SERES VIVOS  

Actividade para unha mellor comprensión dos seres vivos