Page 1

Widmark Billstrรถm


Innehållsförteckning sidan

sidan Min sida

.....................................................................................................

Min bokstavslogg

.........................................................................

O Ordbilder

1

P Korsord

3

R Rimord

34–35

...........................................................

36–37

............................................................................

38–39

S Alfabetet

6–7

T Korsord

8–9

U Ordbilder

..................................................................

44–45

10–11

V Alfabetet

.................................................................

46–47

...........................................................

12–13

W Ordkunskap

........................................................................

14–15

X Rimord

..................................................................................

C Alfabetet

...........................................................................

D Ordbilder

..................................................................

E Ordkunskap F Korsord

........................................................................

4–5

......................................................................................

B Korsord

32–33

Q Ordkunskap

Bokstavsarbete A Rimord

..................................................................

.................................................................

40–41

........................................................................

42–43

...........................................................

48–49

...........................................................................

50–51

G Ordbilder

..................................................................

16–17

Y Ordbilder

..................................................................

52–53

H Alfabetet

.................................................................

18–19

Z Alfabetet

.................................................................

54–55

............................................................................

20–21

Å Rimord

............................................................................

56–57

...........................................................

22–23

Ä Korsord

........................................................................

24–25

Ö Ordkunskap

I Rimord

J Ordkunskap K Korsord

L Ordbilder M Alfabetet

..................................................................

.................................................................

N Ordkunskap

...........................................................

26–27

........................................................................

...........................................................

Skriva Bokstäverna

58–59 60–61

..............................................................

62

.....................................................................................

63

28–29 Till Läraren

30–31

2


Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo

Aa Skriv bokstaven. .

A finns i apa, ask och apelsin. .

.

.

.

.

.

.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Var i ordet hรถr du a? Skriv.

A

4


Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Måla det som rimmar.

kratta

byxa

matta

stol

katt

kjol

hatt

kex

napp

mås

sko

knapp

Mina ord med a. .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Vad heter du? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5

A


Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Lös korsorden.

ROS SÄL RÄV TAK VAL BÅT BIL LÖK

Mina ord med b. .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Var bor du? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7

B

Bläddra i Bokstavsloggen av Majemaförlaget  
Bläddra i Bokstavsloggen av Majemaförlaget