Magnihill opskriftsamling DK

Page 1

Frosset er næringsrigt. Længe.

Opskriftsamling Vi vil give inspiration til hvordan man på en enkel, prisbevidst og smagfuld måde kan anvende dybfrosne produkter fra planteriget i madlavningen - unden at gå på kompromis med kvaliteten.


-2-


-3-


-4-


-5-


-6-


-7-


KLIMAT NYHET! SMART! -8-


-9-


- 10 -


- 11 -Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.