Μαγικό Κοχύλι 2019-2020

Page 2

Λίγα λόγια για το «Μαγικό Κοχύλι» Η Καλλιτεχνική & Παιδαγωγική Ομάδα «Μαγικό Κοχύλι» δραστηριοποιείται στην προσφορά υπηρεσιών πολιτιστικής εκπαίδευσης σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ειδικότερα, σε διαδραστικές αφηγήσεις παραμυθιών , σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και οργάνωση σχολικών γιορτών , ενθαρρύνοντας την επινόηση και την έκφραση... το στοχασμό και την κριτική σκέψη... την παιγνιώδη μάθηση και τη δημιουργικότητα. Οι αφηγήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο σχολείων ή άλλων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και στο ‹‹ ΛΙΚΝΟ›› εκπαίδευσης, τέχνης & πολιτισμού (www.tolikno.gr), στην περιοχή Κυπριάδου (Άνω Πατήσια — Αθήνα).

Σε κάθε αφήγηση μίας ώρας, ακολουθώντας σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, τα παιδιά:

• • • • • • • • • •

Παρακολουθούν δρώμενα από καλλιτέχνες Συμμετέχουν σε θεατρικά παιχνίδια με κουστούμια και συμβολικά αντικείμενα Πειραματίζονται μουσικά και ρυθμικά με κρουστά όργανα Εμπνέονται από μελωδίες σημαντικών μουσουργών Αυτοσχεδιάζουν και χορογραφούν αξιοποιώντας παιδαγωγικό υλικό Εμπλουτίζουν με τις εικαστικές τους δημιουργίες το σκηνικό χώρο Εμπλέκονται σε δραστηριότητες ποικίλων γνωστικών αντικειμένων Παίζουν παιχνίδια φαντασίας, έμπνευσης και δημιουργίας Τρυπώνουν στον κόσμο των βιβλίων και... Ανακαλύπτουν των παραμυθιών τα μυστικά συναντώντας τη συγγραφέα

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες και προτάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις επιθυμίες των δικών σας παιδιών.

2 magiko koxili 2019 a1.indd 2

9/6/19 16:03

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.