Garant Marketing en Services - Keukenstyl

Page 1

GARANT MARKETING EN SERVICES NEDERLAND CV

U heeft uw klant centraal staan? Wij ook.


GARANT KEUKENS

VOOR U ALS ONDERNEMER Even voorstellen GARANT Marketing en Services Nederland CV is al ruim 10 jaar actief in Nederland in de woon- en slaapbranche. Als dochteronderneming van één van Duitslands snelst groeiende en toonaangevende retailorganisaties, hebben wij de ambitie om, net als in Duitsland, een succesvolle ondersteuning binnen de keukenbranche te bieden. Dit doen wij onder de module GARANT Keukens. Dankbaar gebruikmakend van alle expertise en mogelijkheden van de moederorganisatie kiest GARANT Keukens voor een marktbenadering die vanaf de start als doel heeft u als ondernemer sterker te maken. Wordt u sterker, en gaat het u goed, dan gaat het ons ook goed, heel eenvoudig. Hoe willen we dat doen? Zelfstandig, maar niet alleen GARANT Keukens biedt retailers in zowel de woon- als keukenbranche ondersteuning in het succesvol verkopen van keukens. Door de inzet van expertise op alle facetten van de bedrijfsvoering en marketing wordt u als ondernemer ondersteund, daar waar u dat wenst en nodig hebt. Afhankelijk van de huidige positionering wordt bij een intake gekeken waar behoefte is voor ondersteuning. Of dat nu gaat om het optimaliseren van uw productportfolio, uw verkoopresultaten, online zichtbaarheid of het efficiënter maken van uw bedrijf, er zal altijd maatwerk bij komen kijken. Maatwerk waar nodig, standaardisatie waar het kan. Dat alles op een eerlijke en transparante manier, zodat heel duidelijk is waar voor u als ondernemer onze meerwaarde ligt. GARANT keukens biedt u niet alleen ondersteuning als sparring partner van u als ondernemer, ook bieden wij concepten aan die zowel startende als gevestigde ondernemers ondersteuning bieden in een snel veranderende markt. Wij kijken altijd verder dan alleen keukens, en zien het interieur als ons vertrekpunt. Dat doen we niet alleen als GARANT Keukens, maar ook als GARANT Wonen en GARANT Slapen.


MARKETINGOPLOSSINGEN DIE U VOORUIT HELPEN Sturen op resultaat Voor iedere onderneming is continuïteit van groot belang. Sturen op resultaat is een vaak gehoorde term. Maar wat houdt dit in? Wij benaderen dit vanuit het perspectief van uw klant. Een hoge klanttevredenheid biedt u de meeste kansen voor succes in de toekomst. Uw expertise en onze ondersteuning daarin zijn essentieel. Ondersteuning zodat u oog houdt op uw verkoopmarge, door het juiste productportfolio. Maar ook ondersteuning in uw bedrijfsvoering, zodat u grip houdt op uw kosten. En zo uw handen vrij heeft om dat te doen wat u het liefste doet. Uw klant het interieur en de keuken van hun wensen te geven, en zo de basis te leggen voor tevredenheid en succes.

Uw doelgroep bereiken Veel ondernemers zijn zich ervan bewust dat zij offline en online zichtbaar moeten zijn. Maar wat wij ook zien is dat er vaak niet goed nagedacht wordt, hoe deze zichtbaarheid het beste tot haar recht komt. Wie is uw doelgroep? Hoe lopen de koopstromen in uw regio? Hoe wilt u zich profileren? Maar ook, waar wilt u niet zichtbaar zijn? En niet onbelangrijk, wat verdient u terug op deze investeringen? Samen kijken wij eerst naar uw bedrijfsprofiel, wat er bij uw bedrijf past, en welke media het beste ingezet kunnen worden. Wilt u ontzorgt worden? Of enkel ondersteuning op het gebied van contentcreatie? Ons dienstverleningspakket stemmen wij precies af wat voor u werkt.

KENNIS DELEN Om u als ondernemer sterker te maken zorgen wij dat u niet alleen kunt beschikken over de nieuwste inzichten en relevante cijfers in de markt, maar ook dat u deze met elkaar kunt delen en van elkaar leert. Door u te voorzien van de juiste sturingsinformatie weet u in welke richting u wenst te bewegen om zo uw doelen te behalen. Dat bedoelen wij met zelfstandig, maar niet alleen.


VOOR U ALS WOONSPECIALIST:

ALLES UIT ÉÉN HAND

KeukenStyl is een concept van GARANT Marketing en Services Nederland CV. Het concept is beschikbaar voor zelfstandige woonwinkels die naast het huidige woonassortiment ook keukens willen gaan aanbieden. Voor ondernemers die zien dat de consument graag een totaaloplossing wenst voor de inrichting van hun woning. Nu keukens onderdeel zijn gaan uitmaken van de open inrichting, is het des te belangrijker dat deze op elkaar zijn afgestemd en in balans zijn. KeukenStyl kent een concentratiemodel van leveranciers die passen bij de positionering van het concept. De positionering is gericht op het bovengemiddelde tot hogere segment. Het concept focust zich op het versterken van de lokale concurrentiepositie van de ondernemer. Onderscheidend vermogen wordt gevonden in het zeer hoge niveau van service, advies en het ontzorgen van de consument bij de inrichting van het interieur. Daarin wordt zoals gezegd gekeken naar de samenhang en het totaalbeeld van het interieur waar ook de keuken onderdeel van is. Deelnemende woonwinkels worden volledig bijgestaan door GARANT bij de opstart, en krijgen alle middelen tot hun beschikking om een succesvolle verkoop mogelijk te maken. Activiteiten staan in dienst van en ter versterking van de lokale concurrentiepositie. Het concept kent een hoge mate van planningsvrijheid, keukens perfect afgestemd op de lokale markt.


UW VOORDELEN Realiseer een betere brutomarge door concentratie.

Profiteer van onze centrale betalingen en periodiek bonussysteem.

Vergroot uw omzetkansen met aanvullende productgroepen.

Versterk uw lokale concurrentiepositie door kennis van uw klant en omgeving.

Onderscheid u met marketing afgestemd op uw wensen en doelen.

Onderneem klant- en resultaatgericht.

Verlaag uw kosten en borg uw continuïteit.


GARANT Marketing & Services Nederland C.V. Westeind 5 5245 NL Rosmalen Tel.: +31 (0) 73 521 00 18 www.garant-nederland.nl Olivier Willems olivierwillems@garant-nederland.nl Mob.: +31 (0) 6 812 62 110


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.