Rent.it 03/2020

Page 1

RENT•IT

03

jaargang 16 november 2020

Platform voor de verhuurbranche Canvasmodel biedt handvatten voor de ondernemer:

op naar een coronaproof businessmodel

Europese beurs- en eventverhuurder JMT maakt doorstart na faillissement Autoverhuurders in achteruit Beurzen IRE en APEX: herstel verhuurmarkt in 2021

www.rentit.nl


Magenta Communicatie

HET COMMUNICATIE BUREAU MET DE AANDACHT DIE JE VERDIENT Je kent je markt, je doelgroep en je weet wat je wil bereiken. Het ontbreekt je aan tijd en expertise om de communicatie met de markt goed in te vullen. Magenta Communicatie is dé specialist als het gaat om vorm, inhoud en rendement van jouw content.

Content creatie

Content distributie

Social media marketing

Branding storytelling

Online marketing

Offline marketing

Lead generation

www.magentacommunicatie.nl


Voorwoord

Colofon RENT IT is een uitgave van

Kerkenbos 1015L, 6546 BB Nijmegen Telefoon +31 (0)24 34 54 150 www.magentacommunicatie.nl www.rentit.nl UITGEVER Joost Heessels HOOFDREDACTEUR Joost Heessels EINDREDACTEUR Huug Duin redactie@rentit.nl MEDEWERKERS Dennis de Groot, Michael van Helden, Job Lefrandt Berend Kruithof SALES & MARKETING Berend Kruithof (06) 23315293 berend@magentacommunicatie.nl VORMGEVING Twan Kersten twan@magentacommunicatie.nl Wendy van Cuijk wendy@magentacommunicatie.nl DRUK Vellendrukkerij BDU Barneveld.

Positief Eindelijk positief nieuws. Er zijn de afgelopen weken goede resultaten geboekt bij de experimenten van verschillende coronavaccins. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de samenleving en daarmee de economie weer op gang komt. Dat opa’s en oma’s weer eens zorgeloos een knuffel kunnen krijgen van hun kleinkinderen en dat veel bedrijven weer uit dat diepe dal kunnen gaan kruipen. Voor sommige bedrijven komt dit echter te laat. Er zijn zware klappen gevallen, ook in de brede verhuurbranche. In deze uitgave van Rent-it leest u hoe toeleverancier van beurzen en tentoonstellingen JMT na 40 jaar failliet ging, maar inmiddels, naar het lijkt met succes, een doorstart heeft gemaakt. Ook de Amerikaanse tak van ’s werelds grootste autoverhuurbedrijf Hertz is op de fles, terwijl de Nederlandse autoverhuurders succesvol alle zeilen bij zetten om faillissementen te voorkomen. Uiteraard hopen de makers van Rent-it dat

jouw bedrijf tot nu toe enigszins gespaard is gebleven, maar we zijn er nog niet. De nasleep van deze pandemie is onvoorspelbaar en het licht aan het eind van de tunnel kan voor sommigen ook een naderende sneltrein blijken te zijn. Vanaf pagina 6 lees je daarom hoe het ‘canvas-businessmodel’ jouw bedrijf kan versterken en je kan helpen om snel te zien waar kansen liggen. Het is een eenvoudig model dat je steeds kunt bijstellen en in elke fase waarin je bedrijf verkeert, kan leiden tot heldere inzichten. Gelukkig zijn er meerdere wegen naar succes en wij hopen van harte dat u die wegen massaal zult vinden. Huug Duin Namens de redactie van Rent-it

ABONNEMENTEN & ADRESWIJZIGINGEN abonnement@magentacommunicatie.nl Een abonnement wordt automatisch verlengd, mits 2 maanden voor de vervaldatum via mail of post opgezegd. ADMINISTRATIE Silvia Wijers administratie@magentacommunicatie.nl ALGEMENE INFORMATIE info@magentacommunicatie.nl Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK in Arnhem onder nummer 09109239. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door middel van druk, internet, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade veroorzaakt door onjuistheden in deze uitgave. © Copyright 2020 ISSN 1572-4905

NOVEMBER 2020 RENT•IT

3


Servicemonteur 25 jaar kennis en expertise Service aan alle merken en types hoogwerkers, heftrucks, verreikers, grondverzetmachines, (mini)kranen, compressoren, aggregaten, productielijnen

• • • • • • • •

Onderhoud, reparatie en revisie in onze 1.000 m2 werkplaats Reparatie en service op locatie (vier servicebussen) Cilinder revisie Persen hydraulische slangen en koppelingen Las- en constructiewerkzaamheden Modificaties en doorontwikkeling (bijv. ‘groen’ maken van machines) Keuringen IPAF hoogwerker cursussen in Nederlands, Duits, Engels en Pools

Servicemonteur.eu Equipment Solutions B.V. sales@servicemonteur.eu Dukaatstraat 13, 4903RN Oosterhout, 06 17449878, www.Servicemonteur.eu

Verkoop van nieuwe machines en producten zoals: • PB lift. Hoogwerkers • Hyva. Autohoogwerkers • Zoomlion. Hoogwerkers • Eurol Lubicants. Smeermiddelen • Advies en bemiddeling bij aankoop van een nieuwe of gebruikte machine.

Servicemonteur.eu Servicemonteur. eu


Inhoud

6

11

18

3

Van de redactie

12

Nieuws uit de markt

22

Klantrelatie, referentie

6

Een coronaproof

14

MCS Verhuursoftware

en korting

businessmodel

15

25 jaar VIAVAC

25

JMT maakt doorstart

10

TireSocks Europe lanceert

16

Studio Ahoy

26

Autoverhuur in achteruit

nóg completer assortiment

17

Column Dennis de Groot

27

Wetac: batterijen zijn hot

11

Beurzen IRE en APEX:

18

Jouw visioen

herstel verhuurmarkt

20

Nieuws uit de markt

NOVEMBER 2020 RENT•IT

5


• Magenta

Een coronaproof businessmodel

Het canvasmodel ‘Het zijn gekke tijden’ is één van de meest gehoorde uitdrukkingen in 2020. Een jaar dat gedomineerd wordt door de invloed van het coronavirus op ons dagelijks leven. Met goede hoop op nu snelle verkrijgbaarheid van verschillende vaccins gloort er licht aan de horizon, maar de invloed van corona is overal en dus ook in de brede verhuurbranche en ook in jouw bedrijf. Wellicht heeft jouw firma zich tot nu toe kranig door deze periode heen geslagen, maar wat gaat de nasleep van de crisis brengen? Hoe kun jij jouw businessmodel versterken en je bedrijf naar een gezonde toekomst leiden? Het canvasmodel is een handige tool om snel te zien waar kansen liggen.

6

RENT•IT

NOVEMBER 2020


Rent•it

De levensduur van een ondernemingsplan is beperkt. Het opstellen van een dergelijk plan is al een hele klus en als het af is, valt het niet mee om volgens het plan te werken, de wereld om ons heen verandert snel en consequenties van covid 19 zijn niet te overzien. Een ondernemersplan is een goed hulpmiddel om regelmatig naar je bedrijfsstrategie, de markt en klanten te kijken. In elke fase waarin je bedrijf verkeert, zal dit leiden tot heldere inzichten zeker in het naderende post-corona tijdperk zal daar behoefte aan zijn.Waar kun je beter mee stoppen en waar moet je aan werken om te kunnen blijven groeien en innoveren?

Het canvasmodel is een eenvoudig model dat je steeds kunt bijstellen. Je kunt het ook voor onderdelen gebruiken zoals je marketingstrategie. Voor je bestaande bedrijf of voor een hele nieuwe businesscase en wanneer je dan toch kritisch naar je bedrijf kijkt, vraag jezelf dan ook af of jouw business nog goed bij jou, als persoon, past. Als je iets met passie en overtuiging doet, kom je immers makkelijker tot succes.

1. Klantsegmenten: wie is je (favoriete) klant? Het bepalen van de juiste doelgroep is essentieel. Is jouw klantenbase onderinvloed van het coronavirus wellicht veranderd? Breng in kaart welke specifieke klanten je wilt en kunt bedienen en onderzoek wat de behoefte is van deze doelgroep.Dit staat ook wel bekend als het segmenteren van de markt omdat je de doelgroep afbakent. Lever je particuliere of zakelijke klanten of wat is de ideale mix van beide groepen?Wat is het bedieningsgebied (regio)? Is er bij die klantengroep vraag naar jouw (hele) assortiment?

Het Business Model Canvas is ontworpen door Alex Osterwalder, die er met Yves Pigneur een boek over schreef. Het model bestaat uit negen bouwstenen.

De onderkant bestaat uit de kosten en opbrengsten. Centraal staat de waardepropositie, de onderscheidende waarde die je de klant biedt; Links hiervan is ruimte gereserveerd voor hoe je deze toegevoegde waarde tot stand brengt. Hier staat welke partners en hulpbronnen je gebruikt en welke activiteiten je onderneemt; Aan de rechterkant staat aan wie je het product verkoopt, hoe de levering eruit ziet en hoe je je relaties onderhoudt. De negen bouwstenen kort inhoudelijk toegelicht:

2. Waardepropositie: waarom kiezen klanten voor jou? Wat is de onderscheidende of toegevoegde waarde die jij biedt aan de klant?Definieer waarin je daadwerkelijk verschilt van de concurrentie. Prijs en service zijn wellicht de eenvoudigste punten om te benoemen, maar is dat nu écht de belangrijkste reden waarom klanten bij jou komen? Bepaal in welke markt jouw onderneming zich begeeft en specificeer daarin weer wat je aanbiedt.Na covid 19 kunnen sommige bedrijven niet op dezelfde weg door. Alleen bijschaven is dan niet genoeg, het roer moet misschien helemaal om. Een andere doelgroep of een ander aanbod. Wat maakt jouw bedrijf uniek?Vat die unieke kracht samen in een paar zinnen en neem de tijd voor deze stap. Hoe scherper je dit immers in beeld hebt, hoe makkelijker het proces daarna is. 3. Klantrelaties: online en/of offline Investeer in de relatie met jouw klanten en bekijk op welke manier je in contact staat met hen. Is die manier de juiste, meest doeltreffende of moetje op zoek naar een nieuwe manier om contact te hebben met je klant? Kijk ook kritischwanneer je contact hebt. Voor, tijdens en na de aanschaf van jouw product of dienstver-

NOVEMBER 2020 RENT•IT

7


• Rent•it

lening. Dit noemt men in marketingjargon‘de klantreis’. Contact kan online worden gelegd, maar klanten hebben soms juist behoefte aan persoonlijk contact.Als je een brede klantenkring hebt, maak dan een onderscheid tussen de wensen van deze klanten; afnemers die groot inkopen of een particulier die één product bestelt.Kijk naar het rendement dat je kunt behalen op elk van deze klantengroepen. Als je een klant wilt weghalen bij de concurrentie, dient jouw product niet alleen net zo goed of beter te zijn, maar is het vooral belangrijk om te investeren in deze nieuwe relatie. Een stapje extra zetten levert een goede en stabiele klantrelatie op, waardoor de klant hopelijk vaker terugkomt. 4. Kanalen: hoe ben je vindbaar voor (nieuwe) klanten? In dit onderdeel van het Business Model Canvas inventariseer je de kanalen waarmee je in contact komt met klanten. Het beschrijft onder meer de marketing- en distributiestrategie.Hoe bereik je die ideale klant voor jouw product? Met welke middelen kun je je doelgroep bereiken? Hoe houd je de doelgroep op de hoogte van het aanbod? Op welke manier kunnen zij jouw aanbod verkrijgen, offline of online of een combinatie? Beginhoe dan ook met optimaliseren

8

RENT•IT

NOVEMBER 2020

vande SEO (organische vindbaarheid in Google) van je website. 5. Inkomstenstromen: wie gaat jou wat betalen voor welk product of dienst? Met een verdienmodel maak je duidelijk waar jouw inkomsten vandaan komen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. • Wat zijn je kosten en hoeveel omzet heb je nodig hebt om winst te maken? • Hoeveel klanten heb je nodig? • Hoe (veel) verdien je aan jouw klanten? • Hoe bepaal je jouw prijs? Focus op de zaken die direct op korte termijn geld opbrengen. Kijk of klanten sneller kunnen betalen of in deelafnames. Kun je overgaan tot factoring? Wellicht zijn er mogelijkheden bij je leveranciers om later of gespreid te betalen. Het gaat om hoeveel vrije geldstromen je hebt. Als je geld vast zit in voorraden, debiteuren of investeringen kun je weinig. Waarom heb je zoveel debiteuren? Moet je echt investeren? Welk materiaal is overtollig? Binnen elk bedrijf zijn er mogelijkheden om geld vrij te spelen. En zorg dat je altijd ook nog iets achter de hand hebt. 6. Key resources: wat heb je nodig om nu verder te komen?

Key resources zijn de belangrijkste gereedschappen en middelen die nodig zijn om je businessmodel te laten werken en de waardepropositie te bewerkstelligen. Met andere woorden: welke zaken zijn absoluut nodig om de wensen van je klanten te vervullen. Hierbij kun je denken aan fysieke middelen (bedrijfsapparatuur), intellectuele eigendommen (een patent of een merk) en menselijke middelen (personeel met kennis en kunde). Dit vereist een (her)investering die gefinancierd moet worden. 7. Kernactiviteiten: wat gaat je bedrijf (anders) doen? Ook, of misschien wel juist, in moeilijke tijden liggen er kansen voor bedrijven. Digitalisering, een bedrijfsovername, naar het buitenland, nieuwe technologieën of aanvullende diensten. Maak helder hoe je waarde toevoegt aan de kwaliteit van je product, aan het onderhouden van klantrelaties en aan het werven van nieuwe klanten. Op productgebied draait dit om het ontwikkelen van een kwalitatief sterk product (of dienst) dat met kop en schouders uitsteekt boven dat dat van de concurrenten. Wees servicegericht en investeer daarmee in de klantrelatie. Niet alleen het werven van nieuwe klanten, is belangrijk. Het behouden van klanten,die het onder invloed van


Rent•it

covid19 wellicht ook zwaar hebben, is minstens zo belangrijk. 8. Partners: met wie werk je strategisch samen? ‘Delen is vermenigvuldigen,’ is het credo van menig succesvol ondernemer. ‘Het geheel is meer dan de som der delen,’ luidt een andere, oude wijsheid. Welke partnerships zijn belangrijk om succesvol te zijn, om te kunnen groeien en concurrerend te zijn? Welke kennis en expertise is er nog nodig ter aanvulling van jouw bedrijf in huis heeft.Inventariseer wie je belangrijkste bondgenoten zijn. Zij zitten in hetzelfde schuitje. In moeilijke tijden wil je zeker niet alles alleen hoeven doen. Met wie werk je samen? Kijk wat je netwerk waard is. Wie zijn er echt relevant? Welke partners en leveranciers zijn onmisbaar? Wie is bereid tot samenwerking? 9. Kostenstructuur: hoe sta ik er financieel voor? Onderzoek -samen met je boekhouder of accountant- hoe de kostenstructuur in jouw

bedrijf in elkaar zit.Bij een nieuw plan hoort waarschijnlijk een nieuw financieel plaatje.Nadat je de acht bovenstaande bouwstenen hebt beschreven, is het vrij eenvoudig om de belangrijkste kosten hiervan te bepalen. Centraal zou de vraag moeten staan:wat is het rendement op het geïnvesteerde vermogen? Om daar toe te komen, kunnen de antwoorden op de volgende vragen helderheid verschaffen: • Waarin moet je investeren om straks weer te kunnen groeien? • Wat heb je minimaal nodig en waar betaal je dat van? • Welke kosten kun je schrappen? Bekijk welke bedrijfsmiddelen kostbaar zijn en waar er nog (schaal)voordeel te behalen valt. • Hoeveel waarde wordt er gecreëerd? • Zou je zelf je privévermogen investeren in je bedrijf of beleg je dat liever niet of juist elders?”

model te creëren. Het is een praktische manier die zorgt voor discussie, creativiteit en analyse. Deze manier van werken is vastgelegd door Strategyzer AG onder een Creative Commons-licentieen kan daarmee zonder restricties gebruikt worden. Het Business Model Canvas is ook beschikbaar in een web-based format. Dit artikel is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van het boek Business Model Generation (2010) van Alexander Osterwalder en Yves Pigneur. Bronnen: kvk.nl en ikgastarten.nl

Aan de slag! Het Business Model Canvas kan op een groot papier geprint worden om tijdens een brainstormsessie met post-its een nieuw bedrijfs-

NOVEMBER 2020 RENT•IT

9


• Rent•it

TireSocks Europe lanceert webshop met een nóg completer assortiment! TireSocks Europe heeft een compleet assortiment aan beschermingsproducten om uw vloeren en machines veilig en representatief te houden. Jarenlang probeerden talloze bedrijven met duct-tape hun kostbare vloeren te beschermen tegen bandenstrepen en lekkende olie. Tevergeefs. Tot het bedrijf TireSocks met een inventieve oplossing kwam. De revolutionaire bandensok is de standaard geworden in vloerbescherming. Naast bandensokken heeft het bedrijf verschillende oplossingen om uw werkplek veilig en netjes te houden. O.a.; Castersocks, in te zetten voor heftrucks, palletwagens en trolleys. AerialJackets; hoezen die schaarhoogwerkers, schakelkasten en giekmanden beschermen tegen de elementen, stof en vuil. ForkSocks; beschermt producten tegen krassen, stoten en de scherpe punten van heftruck lepels. AerialShields; voor bijvoorbeeld schaarhoogwerkers, speciaal om apparatuur te beschermen tegen overspray, morsen en spetters.

De DripDiaper; een vervangbare absorberende inlegmat in het midden van de DripDiaper vangt de vloeistoffen op die mogelijk lekken vanaf het chassis van de machines. Deze kostenbesparende methode is effectiever en tijdbesparender dan de ouderwetse plakbandmethode. Alle producten hebben een perfecte pasvorm, of zijn naar wens aan te passen Talloze maten verkrijgbaar; desgewenst op maat gemaakt Hoogwaardige kwaliteit voor een gegarandeerd lange levensduur Méér dan 15 jaar ervaring op het gebied van vloer- en omgevingsbescherming Bekijk het complete assortiment op www.tiresocks.eu Advies nodig over onze producten of vragen over ons assortiment? Bel meteen onze verkoopafdeling: +31 (0)523-638286

Daarnaast heeft TireSocks Europe een unieke oplossing om afgewerkte vloeren te beschermen tegen lekkage van diverse vloeistoffen bij gebruik van machines.

MEER ‘LIFE’ IN UW LIFT

10

Master-distributor Europe U.S. Battery

RENT•IT

NOVEMBER 2020

T (0318) 69 61 92 E info@wetac.com www.wetac.com


Rent•it

IRE Vakbeurs en APEX willen bijdrage leveren aan herstel markt in 2021

De International Rental Exhibition (IRE) en APEX, de internationale vakbeurs op het gebied van mobiele werkplatforms, kunnen in 2021 een belangrijke rol spelen in het herstel van de verhuursector die zware klappen heeft gekregen door de COVID-19 pandemie. Reeds eerder werd bekend gemaakt dat de vakbeurzen vanwege het virus waren verschoven van juni 2020 naar 15 tot 17 juni 2021. MECC

De organisatoren van APEX en IRE, zullen alle zeilen bijzetten om de beurs in juni 2021 te laten plaatsvinden en al hun daadkracht en energie inzetten om de geteisterde sector weer een succesvolle ontmoetingsplaats te bieden. Ondanks de onzekerheid over de aanhoudende impact van COVID-19. De meeste exposanten die reeds voor 2020 hadden geboekt, hebben inmiddels bevestigd hun stand ook voor 2021 te willen behouden. Dit betekent dat van 15 tot en met 17 juni, 2021, meer dan 100 exposanten voor APEX zowel binnen als buiten het MECC in Maastricht allerlei soorten hoogwerkers, verreikers, werkliften, schaarliften, verticale werkplatforms en ander hoogwaardig steigermateriaal zullen komen presenteren. Gelijktijdig zalwederom ook het jaarlijkse

congres van de European Rental Association worden gehouden. Dit betekent dat managers van alle grote verhuurbedrijven uit Europa in Maastricht aanwezig zullen zijn. APEX bezoekers hebben gratis toegang tot deze vakbeurs voor de verhuur van apparatuur.

Groei

Volgens recente voorspellingen zal de Europese verhuurmarkt in juni 2021 weer herstellende zijn, na de malaise waarin zij was geraakt door COVID-19. De laatste prognose van de European Rental Association - die zijn jaarlijkse conventie in Maastricht zal houden tijdens IRE geeft zelfs aan dat de Duitse verhuursector naar verwachting met 5,7% zal groeien, de verhuursector in de VK met 4,6%, in Italië met 7,1%, in Frankrijk met 8,4% en in Spanje met 5,2%. “APEX biedt in juni 2021 een geweldige

gelegenheid voor alle betrokkenen op het gebied van mobiele werkplatforms om elkaar opnieuw weer fysiek en veilig te kunnen ontmoeten,” zegt Tony Kenter, Managing Director van I.P.I. uit Goor. “We zijn onze exposanten daarom uiterst dankbaar dat zij zich solidair hebben verklaard met ons streven om volgend jaar juni weer een APEX in Maastricht te organiseren. Samen met hen en uiteraard de bezoekers kijken wij uit naar een geweldig evenement, waarbij het eindelijk weer mogelijk is om persoonlijk te kunnen netwerken.” APEX 2021 zal in het Maastricht Exhibition and Congress Centre (MECC) te Maastricht worden georganiseerd van 15 tot en met 17 juni en zal opnieuw worden ondersteund door de International Powered Access Federation (IPAF). Gelegen in het hart van de Euregio wordt Maastricht ook wel de meest Europese stad van Nederland genoemd. Gemakkelijk bereikbaar met de auto of trein vanuit heel Europa. Tijdens APEX 2020 zullen gratis pendelbussen rijden tussen MECC en Brussel Zaventem en de luchthaven van Düsseldorf.

NOVEMBER 2020 RENT•IT

11


• Rent•it

Uniek verlichtingssysteem van Noodliften zorgt voor veilige rit Nu de dagen weer donkerder worden, zorgt trapliftspecialist Noodliften dat zijn gebruikers veilig hun trap kunnen gebruiken. Het bedrijf ontwikkelde hiervoor een speciaal verlichtingssysteem voor in de rails van hun tijdelijke trapliften. Hiermee wordt zelfs het donkerste trappenhuis voldoende verlicht voor een veilige rit – een uniek concept op de Nederlandse markt. Donkere dagen

Wanneer de herfst begint en de dagen korter worden, merken de mannen van Noodliften altijd snel dat de mobiliteitsproblemen van hun gebruikers ook weer toenemen. De grote boosdoener: het donkere trappenhuis. De gebruikers van de noodliften, die veelal wat ouder en/of mindervalide zijn, kunnen in een slecht verlicht trappenhuis moeilijk hun weg vinden en lopen daarmee extra risico op ongelukken. Sommigen vermijden het trappenhuis, terwijl dit de enige toegang tot de woning en tot de straat is.

Altijd mobiliteit

leveren altijd mobiliteit, en dus ook in donkere trappenhuizen”. Het bedrijf voegde de daad bij het woord en ontwikkelde een eigen verlichtingssysteem dat is aangebracht in de rails van de noodliften. De verlichting loopt op die manier mee met de trap en zit op een laag punt, zodat gebruikers er geen last van hebben. Het rustige licht geeft gebruikers voldoende zicht op de trap en zorgt ervoor dat ze veilig de rit op de noodlift kunnen maken. Zo zorgt Noodliften ervoor dat iedere gebruiker, ongeacht leeftijd of beperking, veilig naar buiten en weer terug naar huis kan.

Dat kan niet, vinden eigenaren Maarten van Eck en Pim Houter. “Wij

Groener graven met nieuw online verhuurplatform Graaver Iedereen die weleens grond verzet weet: een goede graafmachine is het halve werk. GRAAVER.COM is dé plek waar je online terecht kunt voor de beste verhuurders van kwalitatief goede graafmachines. Dit nieuwe online verhuurplatform is opgezet in co-creatie met 11 verhuurders verspreid over Nederland en België. De website maakt het duurzaam delen en gebruik van graafmachines mogelijk en stimuleert lokaal ondernemerschap. Zo dragen huurders én verhuurders van grondverzetmachines hun steentje bij aan een duurzame deeleconomie. Duurzaam gebruik

Huurders en verhuurders met elkaar in contact brengen is één ding. Daarnaast deelt Graaver ook kennis over het duurzaam gebruik van graafmachines. De website geeft machinisten doormiddel van blogs en video’s op een leuke manier tips over hoe ze een lager brandstofverbruik kunnen realiseren en hoe slijtage aan motor en rijwerk voorkomen wordt.

12

RENT•IT

NOVEMBER 2020

Klus-Graaver-Klaar

Op Graaver worden minigravers, midigravers en mobiele graafmachines verhuurd tot en met 15 ton. Je kunt er ook terecht voor mobiele en hybride graafmachines. Zelfs machines met overdruk zijn te huur op dit nieuwe online verhuurplatform. De machines zijn op de website makkelijk in 3 stappen te huren. Binnen een paar klikken kom je in contact met de verhuurder, met wie je eigen afspraken maakt over onder andere prijzen, huurperiode en welke uitrustingsstukken eventueel nodig zijn. Kortom: Klus-Graaver- Klaar! Meer weten? Kijk op www.graaver.com.


Rent•it

Nieuwe site GrowingArt Al ruim 20 jaar verzorgt de firma GrowingArt planten, bloemen, bomen en decor als decoratie bij alle voorkomende evenementen. Ook leveren zij al jaren diverse soorten kerstdecoraties. Van 15 cm hoge kerstboompjes voor op tafel tot wel 750 cm hoge kunstkerstbomen! Alle kunstkerstbomen worden geleverd onder het TNO EFECTIS NEN 8007 Certificaat. Dit geld ook voor de kerstbaldecoratie. Naast grote kunstbomen levert GrowingArt ook echte bomen (uitsluitend buiten) voor op pleinen en bij bedrijfsgebouwen, desgewenst incl. verlichting. Omdat GrowingArt al 15 jaar dé leverancier van kerstdecoratie is, hebben zijbesloten om voor seizoen 2020 een geheel nieuwe site te lanceren. Op deze site vindt men de prijzen van de standaard bomen incl. kosten van plaatsing, verlengsnoer (ca 2 meter), verlichting, standaard decoratie en het opruimen. Deze prijzen gelden voor de totale “kerstperiode”. Speciaal voor evenementen hanteert GrowingArt aangepaste prijzen! Voor meer informatie: www.verhuurkerstboom.nl

‘Collé Rental & Sales breidt grote elektrische vloot nog verder uit!’ Nieuw in de vloot bij Collé de E-Air V1100 VSD is de elektrische compressoren van Atlas Copco. De wetgeving omtrent emissie en milieu wordt steeds strenger. Op steeds meer plaatsen mag niet meer gewerkt worden met diesel aangedreven machines vanwege de emissie, maar zeker ook vanwege geluidsoverlast. Daarom heeft Collé de vloot uitgebreid met een aantal elektrische compressoren.

De E-Air VSD verbruikt 50% minder energie dan de standaard compressoren door Variabele Speed Delivery (VSD). Naast een lager energieverbruik is de E-Air compressor goedkoper met transport en in onderhoud. De compressor draagt direct bij aan een groenere en schonere (green & clean) omgeving, bouwplaats. Meer info: www.colle.eu

De E-Air V1100 VSD, elektrische compressoren onderscheiden zich naast de technische specificaties op onderstaande punten t.o.v. standaard diesel compressoren: • geen geluidsoverlast; • geen CO2 uitstoot; • elektriciteit is gemiddeld 54% goedkoper dan diesel; • minder stilstand door lagere service interval; • zijn 50% lichter in gewicht en kleiner qua formaat.

NOVEMBER 2020 RENT•IT

13


• Rent•it

Verhuurder van verplaatsbare accommodatie, ZHV Verhuur, investeert in MCS Verhuursoftware Verhuurbedrijf voor verplaatsbare accommodatie, ZHV Verhuur, transformeert zijn administratieve processen en realiseert een efficiënter verhuurproces met MCS. In het streven naar integratie met Exact Online boekhouding en als gevolg van de sterke relatie met het MCS-team, heeft ZHV Verhuur destijds de beslissing genomen om MCS verhuursoftware te gaan gebruiken en heeft daarmee zijn primaire doelstellingen bereikt. ZHV Verhuur heeft zijn factureringsproces, dat vroeger dagen in beslag nam, kunnen verbeteren, wat betekent dat het elke maand veel kostbare tijd bespaart, de cashflow in het hele bedrijf verbetert en zijn klanten tevreden stelt met een snelle en efficiënte service. Voorheen leidde bulkfacturatie tot lang wachten en lopende transacties, maar met MCS-rm en de Exact-integratie kan de facturatie nu op elk moment in enkele minuten worden gedaan. Erik van den Tillaart, Rental Manager voor ZHV Verhuur gaat verder; “Onze klanten hebben echt verschil gemerkt door het veel soepelere facturatieproces, wat het vertrouwen van de relaties vergroot. De facturatie met MCS-rm heeft voordelen opgeleverd voor het bedrijf en een toename van het interne enthousiasme, omdat sinds de

14

RENT•IT

NOVEMBER 2020

implementatie van de MCS-verhuursoftware oplossing het planning-, transport- en facturatieproces efficiënter en flexibeler is.” Investeren in een verhuuroplossing dat zijn tijd vooruit is en zo jaren kan voorzien in het halen van onze doelen om te groeien was een belangrijke factor bij het kiezen van de verhuuroplossing. MCS gaf ZHV Verhuur het vertrouwen dat het hen vooral ook in de toekomst kan bedienen. Erik legt uit;“Vanaf het moment dat we voor het eerst met MCS in contact kwamen is het team altijd zeer professioneel geweest. Ze hebben een uitstekende klantenservice geleverd en ons altijd goed geïnformeerd. Het team van MCS heeft het implementatieproces zo vlot mogelijk laten verlopen en de software heeft ons niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst goed voorbereid.”

ZHV Verhuur kan zich scharen bij een aantal verhuurders van verplaatsbare accommodaties die MCS-rm gebruiken. De verhuursoftware oplossing stelt verhuurders in staat om hun bedrijfsmiddelen efficiënt te beheren en hun winstgevendheid te verhogen om meer zaken te kunnen doen door een uitstekende klantenservice te bieden. Richard Roessler, MCS Benelux Sales Manager, gaat verder; “Het werken met ZHV Verhuur naast andere verhuurders van mobiele accommodaties was geweldig! We hebben de vereisten van ZHV zorgvuldig doorgenomen en uitgewerkt hoe we hun plannen konden ondersteunen. We zijn verheugd, dat we de perfecte oplossingen voor hun bedrijf hebben kunnen leveren op basis van onze jarenlange ervaring met een aantal van de grootste bedrijven in deze sector. Met een solide basis voor planning, transport en facturatie, kijken we er nu naar uit om andere delen van het bedrijf te transformeren en te verbinden met slimme en doeltreffende digitalisering.” Lees meer over ZHV Verhuur en hoe het bedrijf gebruik maakt van de MCS-rm verhuursoftware oplossing op www.mcsrentalsoftware.com/nl


Achtergrond

25 jaar VIAVAC CladBoy:

het meest gehuurde hijsgereedschap voor sandwich dak- en wandpanelen VIAVAC viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. In al die jaren heeft zij een breed assortiment vacuüm hijsgereedschappen weten te realiseren waaronder de CladBoy compact en de RotaBoy. Het eerste apparaat dat op de markt werd gebracht is de CladBoy. VIAVAC is dit modulaire en veelzijdige vacuümhijsgereedschap altijd blijven doorontwikkelen en wordt nog steeds veel ingezet bij diverse hijsklussen. De CladBoy geniet van een wereldwijde reputatie. Het is dan ook niet voor niets het meest gehuurde hijsapparaat voor de montage van dak- en sandwichpanelen. Een droom die werkelijkheid werd

Arie de Groot (oprichter en eigenaar van VIAVAC): “25 jaar geleden had ik een droom. Ik wilde de wereld veroveren met een innovatief product. Door in 2001 de eerste CladBoy op de markt te brengen, startte ik met de realisatie van deze droom. Ik ben er trots op dat dit product nog steeds tot één van de meest gebruikte hijsgereedschappen door onze klanten behoort”.

Veiligheid boven alles

De VIAVAC vacuümheffers zijn ontwikkelt voor het snel, veilig en beschadigingsvrij plaatsen van alle soorten sandwich gevel-, dak- en wandpanelen en voldoen allemaal aan de Europese EN-13155 veiligheidsnorm. De CladBoy is het meest modulaire en veelzijdige apparaat, aangezien deze in verschillende configuraties is op te bouwen en hierdoor zeer geschikt is voor

diverse montagedoeleinden. Sandwich dakpanelen van maximaal 25 meter of 800 kg, kunnen eenvoudig plat of hellend worden geplaatst. Daarnaast is dit apparaat geschikt voor het monteren van horizontale en verticale wandpanelen tot een lengte van 14 meter of een gewicht van 800 kg.

Verhuurbedrijven

Steeds meer verhuurbedrijven breiden hun assortiment uit met CladBoy en hierdoor zijn er steeds meer verhuurmogelijkheden op lokaal niveau. De apparaten zijn ontworpen voor de dagelijkse bouwpraktijk, wat zich vertaalt in een lange levensduur en storingsvrij gebruik. Daarnaast zijn de vacuümheffers uitstekend bestand tegen weersinvloeden.

Assortiment glaszuigers

VIAVAC ook over een breed assortiment glaszuigers voor de montage van glaselementen. De meest recente ontwikkeling is de VIAVAC GBL. Dit apparaat is speciaal ontwikkeld om verschillende soorten vlakglas eenvoudig te plaatsen en is door zijn compactheid breed inzetbaar voor grote glazen gevelelementen, ruiten tussen gevel en steiger of bij lange glazen elementen voor serres. Doordat VIAVAC alle hijsgereedschappen in eigen huis ontwikkelt en fabriceert, speelt VIAVAC snel in op de nieuwste ontwikkelingen en vraagstukken vanuit de markt.

Nieuw pand: extra ruimte voor groei en ontwikkeling

Naast dat VIAVAC haar 25-jarig jubileum viert, heeft zij ook een nieuw, duurzaam pand met een oppervlakte van maar liefst 3.500 m² laten bouwen op industrieterrein De Copen in Lopik. De locatie is op een steenworpafstand van het oude pand. Het nieuwe gebouw biedt ruimte voor ontwikkeling en meer mogelijkheden voor research & development, assemblage, opslag en distributie. Daarnaast beschikt VIAVAC over extra capaciteit voor het ontwikkelen van nieuwe hijsoplossingen en het uitbreiden van haar eigen huurvloot. Hiermee is VIAVAC klaar voor de toekomst!

Naast vacuümheffers voor panelen, beschikt

NOVEMBER 2020 RENT•IT

15


• Rent•it

Rotterdam Ahoy opent Studio Ahoy:

van live en hybride tot online en virtueel Rotterdam Ahoy en webinar-aanbieder Online Seminar openden onlangs Studio Ahoy. De studio geeft organisaties de mogelijkheid om live, virtuele en hybride events te organiseren. ‘De samenwerking tussen Online Seminar en Rotterdam Ahoy is een next step op het gebied van innovatie binnen de evenementensector’, aldus de Rotterdamse evenementenlocatie. Er zijn volledig digitale uitzendingen vanuit Studio Ahoy mogelijk waarbij het publiek vanuit huis participeert. Daarnaast bestaat de hybride variant, met publiek in de zaal én op afstand. Tot slot kan er een live uitzending gefaciliteerd worden waarbij het voltallige publiek in Ahoy zit (uiteraard volgens de op dat moment geldende maatregelen). Marthijn Pieters, CEO van Online Seminar: “De impact van het coronavirus is enorm. Door de huidige beperkingen zoeken organisaties naar een alternatief om hun doelgroep te bereiken. Met deze studio combineren we het beste van de off- en online wereld.”

16

RENT•IT

NOVEMBER 2020

Pieters licht toe: “De online uitzendingen geven veel interactie, dankzij functionaliteiten zoals een chat, pollvragen en enquêtes. Dit faciliteert een breed scala aan formats, van talkshows en e-learnings tot productpresentaties. Daarnaast bieden de virtuele uitzendingen data op gebruikersniveau, zodat organisaties beter inzicht krijgen in hun doelgroep.” Jolanda Jansen, CEO Rotterdam Ahoy: “Wij kijken uit naar de samenwerking met Online Seminar. Met Studio Ahoy bedienen wij onze klanten, zowel live als online en in een combinatie hiervan. Zeker met de opening van ons

Rotterdam Ahoy Convention Centre komende maand, komt het partnership met Online Seminar op het juiste moment. De flexibiliteit voor alle nationale en internationale congressen die hier gaan plaatsvinden, is zeker in deze tijd zeer welkom.”

Veiligheid voorop

De studio is volledig aangepast aan de laatste richtlijnen van het RIVM en de overheid. Dit betekent onder andere online registratie voor live bezoekers, duidelijke routing, diverse hygiënische voorzieningen en vaste zitplaatsen


Rent•it

Werken onder hoge druk

Dennis de Groot Dennis de Groot is specialist in het verzekeren van hoogwerkers, hijskranen en ander hoog werkend materieel. Sinds 2011 is hij actief betrokken bij het opzetten en ontwikkelen hoogwekerverzekeren.nl. Met een team van enthousiaste en gekwalificeerde medewerkers speelt hoogwerkerverzekeren.nl in op ontwikkelingen in de branche en op specifieke wensen van klanten.

Over hoogwerkerverzekeren.nl Hoogwerkerverzekeren.nl is dé specialist op het gebied van het verzekeren van hoogwerkers, hijskranen en ander hoog werkend materieel. Met een team van enthousiaste en gekwalificeerde medewerkers proberen we innovatief onze verzekeringen en aanverwante diensten te blijven ontwikkelen. Wij spelen graag in op de wensen van onze klanten of op ontwikkelingen uit de branche.

Niet alleen mensen staan onder druk, ook machines. Figuurlijk, maar vaker ook letterlijk. Natuurlijk door intensief gebruik, maar ik bedoel het nu dus eigenlijk meer als letterlijke “druk” in de hydrauliekslangen die de machine operationeel houden. Een kleine “stress”, een scheur of breuk in de slang kan dan al best behoorlijke gevolgen hebben. Een lekke(nde) leiding kan tot drukverlies leiden op momenten dat je dan net even niet kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als je aan het werk bent op 15 meter hoogte met je hoogwerker, de druk wegvalt en je dus niet meer kunt manoeuvreren en je op hoogte vast komt te zitten, of als je net die grote dure glasplaat 3 meter boven de grond hebt hangen in je compact hijskraan en hij gaat geen kant meer op. Lastig en vervelend, maar vaak wel weer op te lossen natuurlijk, met de juiste expertises. Een lekke(nde) leiding kan nogal wat andere gevolgschade hebben, in de vorm van de hydrauliekolie die uit de leidingen op de ondergrond loopt, dan wel spuit. Dit zou kunnen uitmonden in bodemverontreiniging, omdat de olie de grond in trekt. Als je nabij een sloot of andere watergang aan het werk bent aan dan is het niet ondenkbaar dat er ook zogenaamde “oppervlaktewaterverontreiniging” ontstaat. Ongeacht wat er verontreinigd is, de kosten van sanering kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Maar ook op het eerst gezicht wat minder voor de hand liggende kosten zoals het reinigen of zelfs vervangen van tegels/stenen van een oprit of trottoir, kunnen nog wel eens tegenvallen.

Verzekeringstechnisch komen we vaak wel een eind met het afdekken van risico’s. Als het nog een redelijk nieuwe machine is, is het herstel van de leidingen mogelijk nog gedekt op de “eigen gebrek” dekking van de machine en de kosten van verontreiniging (schade aan derden) kunnen ook op de W.A. dekking van de machine ingediend worden, mits deze natuurlijk is afgesloten en mits je er ook echt voor aansprakelijk bent. Nu is voorkomen natuurlijk altijd beter dan genezen, dus extra aandacht bij het jaarlijkse onderhoud van de machine voor de leidingen is zeker een aanbeveling waard. Maar dat voorkomt natuurlijk niet alles. Aandacht voor de ondergrond is bij het plaatsen van machines, zoals hoogwerkers en compact hijskranen natuurlijk altijd een kerntaak, althans dat zou het zeker moeten zijn. Maar aandacht voor mogelijke vloeistoflekkages en het opvangen daarvan als je op een gevoelige ondergrond ( “duur en/of van de buur”) staat, is misschien ook geen gekke gedachte? Er zijn in de markt ook diverse absorptiematerialen in de vorm van doeken of korrels verkrijgbaar, die als toch fout gaat de gevolgschade mogelijk kunnen beperken.Soms helpt een zakje kattengrit achter in de bus waarschijnlijk ook al aardig.

NOVEMBER 2020 RENT•IT

17


• Rent•it

Michael van Helden kijkt vooruit:

Jouw visioen van de toekomst

Hopelijk draait jouw verhuurbedrijf ondanks de Coronacrisis nog goed door. Terwijl ik dit schrijf worden de Coronamaatregelen echter weer steeds zwaarder en ik weet dat veel verhuurbedrijven hier ook last van hebben. Je bent waarschijnlijk even niet al te best af als verhuurder van apparatuur voor evenementen, bijvoorbeeld. 18

RENT•IT

NOVEMBER 2020


Rent•it

Wellicht kun je deze tijd goed gebruiken door na te denken over de toekomst van je verhuurbedrijf. Waar wil je heen met je bedrijf? Wat is je plan voor de toekomst? Waar doe je het voor? Hoe kom je in de toekomst door nieuwe moeilijke tijden? Kortom, wat is je visie voor de toekomst op jouw verhuurbedrijf? Visie is eigenlijk het verkeerde woord. Tenminste, ik weet niet waar jij aan denkt bij het woord ‘visie’, maar ik denk aan de onleesbare woordenbrij die veel bedrijven ergens op hun website hebben staan onder het kopje ‘Missie en Visie’. Niemand leest die, want bij een poging daartoe val je halverwege al in slaap.

Openbaring

Je visie zou eigenlijk een visioen moeten zijn. Bij een visioen denk ik in elk geval aan een voorspellende profetie. Een inspirerend verhaal met een goddelijke openbaring. Veel kleurrijker dan zo’n saaie visie dus. Veel concreter ook. Een visioen moet je echt voor je kunnen zien. Stel je voor dat je bijvoorbeeld nu betonzagen verhuurt. Jouw klanten komen nu bij je langs in de winkel, jij helpt ze aan een apparaat en verzorgt de levering en het retour. Wat heb je dan als visie op je site staan? Dat je als doel hebt je klanten helemaal tevreden te stellen en te voorzien van het beste advies? Van die teksten die eigenlijk voor elk bedrijf gelden? Wellicht kun je die visie veranderen in een visioen die de fantasie wat meer prikkelt. Die laat zien waar jij naar toe aan het werken bent.

Voorbeeld visoenen

Je visioen kan dan bijvoorbeeld zijn dat het jouw bedoeling is dat je klanten tegen hun smartphone spraak-assistent roepen dat ze vanmiddag een betonzaag nodig hebben voor de klus waar ze mee bezig zijn. Hun digitale assistent plaatst vervolgens automatisch een bestelling bij jou waarna een autonoom voertuig - of wellicht zelfs een drone – de juiste

betonzaag bij hen aflevert en na gebruik weer retour haalt. Jouw huurder krijgt zijn apparatuur op het moment dat hij het nodig heeft. En waarom zou je nog uitgaan van een losse betaling per opdracht? Doordat jij exact kan leveren op het moment dat de machine nodig is, kun je jouw diensten in de toekomst wellicht ook wel op een andere manier aanbieden. Dat jouw klanten bijvoorbeeld een abonnement bij je afsluiten zodat ze altijd de beschikking hebben over de apparatuur, zonder dat ze die zelf hoeven aan te schaffen of te onderhouden. Met een abonnement betalen ze maandelijks een laag bedrag, waarvoor ze flexibele inzet en gegarandeerde beschikbaarheid krijgen. Het abonnement van honderden of duizenden klanten zorgt bij jou dan weer voor een stabiele inkomstenstroom waardoor onverwachte gebeurtenissen, zoals een wereldwijde pandemie, niet langer direct grote gevolgen voor je bedrijf kunnen hebben. Je kunt zo de Netflix onder de betonzagers worden.

Bereiken

Als je dan zo’n visioen hebt voor de toekomst van jouw verhuurbedrijf. Hoe ga je die bereiken? Dat hoeft uiteraard niet direct volgend jaar al. De werkelijkheid van je visioen kan gerust nog dertig jaar in de toekomst liggen, of zelfs nooit gebeuren. Dat maakt niet uit, je kunt toch al kijken naar de eerste kleine stapjes die je kunt zetten in die richting. In het voorbeeld van de betonzaagverhuurder is de autonome drone nu nog duidelijk een stap te ver. Laat partijen als Google, DJI en Amazon die eerst maar eens een praktische werkelijkheid maken. Die zijn daar al volop mee bezig, dus het is zeker niet ondenkbaar dat autonome auto’s en drones over tien of twintig jaar heel normaal zijn. Het kan leuk zijn om die ontwikkelingen, in lijn met je visioen, dan bijvoorbeeld nauwlettender in de gaten te houden. Zo ben je straks wellicht de eerste verhuurder waarbij een

autonome Tesla jouw apparatuur komt afleveren. Het zou je in elk geval flink wat aandacht voor je bedrijf opleveren.

Eerste stap

Maar jij zou bijvoorbeeld als eerste stap een verhuurwebwinkel kunnen starten. Zodat – nu nog gewoon mensen – via jouw website een bestelling kunnen plaatsen. Mooi direct een extra verkoopkanaal naast je bestaande fysieke winkel. Die verhuurwebwinkel kan zelfs voor bestellingen zorgen terwijl jouw winkel gesloten is en jij lekker ligt te slapen. En die abonnementen? Hoe zou je daar alvast een stap in kunnen maken? Welke klanten zouden gebaat zijn met jouw dienst in een abonnementsvorm? Zodat zowel jij als zij precies weten waar ze aan toe zijn? Wellicht kun je beginnen met één van je producten. Of met een beperkt aantal klanten waar je dit bij aanbiedt. Zo kun je elke keer kijken wat een mooie volgende stap is om jouw visioen werkelijkheid te maken.

Wat is jouw visioen voor de toekomst van je verhuurbedrijf? Ben je op zoek naar een krachtige verhuur webshop met verhuursoftware? Neem dan contact op met Michael van Helden.

www.rentpro.nl 024-3592595

NOVEMBER 2020 RENT•IT

19


Boels stopt als sponsor

Boels Rental stopt als hoofdsponsor en naamgever van het succesvolle dameswielerteam. Vanaf 2021 gaat het dameswielerteam verder onder de naam SD Worx Cycling Team. In 2012 werden Boels en Dolmans Landscaping hoofdsponsors van de ploeg. Het was het begin van acht mooie jaren waarin het team grote sportieve successen wist te behalen. Bovendien was het Boels Dolmans Cycling Team de afgelopen vijf jaar de best presterende damesploeg ter wereld en was het tussen 2015 en 2019 de onbetwiste nummer één dames-

ploeg op de UCI-ranking. Voordat we instapten als hoofdsponsor was het vrouwenwielrennen onderbelicht. Mede dankzij de komst van de World Tour voor vrouwen en de daaraan gekoppelde live uitzendingen en media-aandacht is het vrouwenwielrenen de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Successen Er was ruimte voor zowel individuele als gezamenlijke successen. Zo behaalde het team de eerste plek tijdens de wereldkampioenschappen tijdrijden voor ploegen in 2016.

In datzelfde jaar werd Anna van der Breggen Olympisch kampioene op de weg. Een jaar eerder, werd Lizzie Deignan-Armitstead de eerste wereldkampioen names het team. Daarna volgden wereldtitels met Amalie Dideriksen (2016), Chantal Blaak (2017) en Anna van der Breggen (2018 & 2020). Andere successen waren onder meer de Europees kampioenschappen voor Anna van der Breggen en Amy Pieters en overwinningen in klassiekers als de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Vlaanderen, Gent Wevelgem, Omloop het Nieuwsblad, Strade Bianche en in grote rondes zoals de Giro Rosa. 2020, was een ander (wielren)jaar dan anders, maar de prestaties van het team waren er niet minder om! Anna van der Breggen won tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen 2020 zowel de weg- als de tijdrit. Vier dagen later won ze voor de zesde keer op rij de Waalse Pijl. Aan het einde van het seizoen sprintte Jolien d’Hoore naar de overwinning in Gent-Wevelgem en won Chantal Van den Broek-Blaak de Ronde van Vlaanderen. De dameswielerploeg kan samen met Boels terugkijken op acht bijzonder succesvolle jaren.

Webwinkels voor verhuurbedrijven Webshop

Verhuursoftware Beheer app

in één pakket!

Ben jij klaar om te verhuren via je website? Vernieuwde app 20

RENT•IT

NOVEMBER 2020

Beschikbaar op:

024 - 359 259 4

www.rentpro.nl


Eerder dit jaar is Withagen-attractieverhuur premie partner van Studio 100 geworden.

Krachtig en multi-inzetbaar

Knikmops knik- en telescoopladers

Er is een contract getekend tussen Withagen en Studio 100 waarin in vastgelegd dat Withagen Attractieverhuur exclusief Studio 100 springkussens mag gaan verhuren. Er zullen in eerste instanties vier springkussen opgenomen worden in hun assortiment. Inmiddels is het eerste (springkussen) springkasteel, zoals ze in België zeggen, geleverd. Het gaat hier om het K3 disco springkasteel. Later zullen een Bumba kids zone, Kabouter Plop-paddenstoel springkussen en Maya de Bij speelkussen volgen. Op de site van Withagen vind je de deze springkussens terug in een speciale categorie van Studio 100. Deze springkussens kunnen op verschillende manieren worden gehuurd op afhaal basis, bezorgd met opbouw of compleet verzorgd. Mocht je hier meer over willen weten neem dan contact op met Withagen-attractieverhuur.

JCB gaat elektrisch JCB maakt werk van de elektrificering van hun machinepark. In een online persconferentie presenteerde het merk een opvallende update van de al bekende elektrische minigraver 19C/1E én twee nieuwe machines. Om met de eerste van start te gaan: de in 2018 geïntroduceerde minigraver 19C/1Eis voortaan leverbaar met een verwarmde cabine. Daarmee mikt JCB uitdrukkelijk op de markt in NoordAmerika, Canada, Scandinavië en andere plekken waar een gesloten, verwarmde cabine vanwege de lage temperaturen een vereiste is. De capaciteit van de nieuwe generatie lithium-ionbatterijen is dusdanig dat elektrische verwarming geen nadelig effect heeft op de prestaties van de machine, aldus de fabrikant. Daarnaast toonde JCB een nieuwe 1-tons dumper, genaamd 1TE en de de JCB 525-60E, een elektrische verreiker die is uitgrust met een regeneratiesysteem dat energie terugwint tijdens het remmen en het neerlaten van de giek. Omdat al deze machines toch ook moeten worden opgeladen bracht JCB hun eigen universele snelle oplader onder de aandacht. De 19C/1E minigraver kan daarmee in 2,5 uur volledig worden opgeladen. Omdat veel constructiewerk nu eenmaal plaatsvindt op plekken waar geen elektra voorhanden is, levert JCB ook een gamma aan powerpacks. Deze gaan volgens de fabrikant tenminste tien jaar mee, waarmee de beruchte korte levenscyclus van dergelijke apparaten kennelijk tot het verleden behoort.

LEASEN HUREN KOPEN

_ _ _ _ _ ___

% 0 _ _ _ 0 _ 1___ __ I_S_CH R T K _ E EL___

_

OPLAADTIJD

100%

WERKDAG

CAPACITEIT

5 UUR

LITHIUM-ION

OPERATIONEEL

kWh

37

NOVEMBER RENT•IT +312020 (0)73 59921 17

50

www.deschansbv.nl


• Column

Berend Kruithof over klantrelatie, referentie en korting Als verkoper heb ik geleerd dat 70% van de verkoop gaat om gunning. Gunning gaat natuurlijk niet over die mooie blauwe ogen, maar het gaat om wat de klant in zijn geheel krijgt. Daarbij is niet alleen het product belangrijk, maar ook hoe het contact tussen klant en leverancier verloopt. Ervaring daarmee heeft iemand natuurlijk alleen als men al klant is. Voor een nieuwe relatie kan het dus waardevolle informatie zijn om de ervaring van een van de bestaande klanten te horen en of zien. Hoe krijg je nu een relatie zover om als referentie te dienen? Korting

Misschien kan het volgende idee een optie zijn bij de verkoop van een product aan een nieuwe klant. Als een nieuwe klant al het vertrouwen heeft in jouw product komt toch op zeker

22

RENT•IT

NOVEMBER 2020

moment de vraag over de prijs en eventuele korting. Zomaar een korting geven, geeft vaak bij beide partijen een vrang gevoel. De kopende klant heeft het idee dat wanneer hij snel korting krijgt, hij te weinig korting heeft gevraagd en

de verkopende partij heeft het idee als de klant gelijk ‘ja’ zegt na het krijgen van korting, hij te veel korting heeft gegeven. Ik stel daarom voor korting te verkopen. Waarom zo je een klant niet vragen als referentie op te willen treden in ruil voor een bepaalde korting? Hebt u er wel eens aan gedacht om op je website jouw tevreden klant aan het woord te laten of hen te vragen op social media een goede review te schrijven? Een mooi en enthousiast verhaal helpt je aan nieuwe klanten en dat is heel wat waard. Zorg wel dat je een goed gevoel hebt bij de klant die referent wil zijn. Het is belangrijk dat de klant bereid is tijd te besteden aan jullie relatie.


Column

Heb je er ook wel eens aan gedacht om uitgesteld korting te geven? Als een klant een goede referent blijkt te zijn, geef je hem korting bij een volgende bestelling. Of je geeft deze relatie, in plaats van korting, andere aandacht door bijvoorbeeld een mooi verhaal over zijn bedrijf op jouw website of social mediakanaal te plaatsen of als persbericht naar de media te zenden. Klanten vinden het fijn om aan het woord te zijn over hun bedrijf en over hun successen.

Invloed

Bedenk dat veel mensen binnen jouw organisatie invloed hebben op de tevredenheid van de klant. Jij hebt vast ook weleens dat hinderlijke bestelbusje achter je op de snelweg dat bumper-kleeft. Wanneer het busje dan passeert, blijkt het een busje van een van jouw leveran-

ciers te zijn. Of die vrachtwagen die uit staat te laden en je kunt er niet door. Je vraagt of hij even uit de weg wil gaan en je krijgt een grote bek. De chauffeur is klaar sluit de deur van de laadruimte en daar staat de naam van een van je leveranciers. Iedereen binnen een organisatie heeft invloed op de klantrelatie. Deel die kennis regelmatig met alle medewerkers.

Internet versus verkoper

Internet zorgt ervoor dat we eenvoudig informatie delen met de klant. Maar er is ook een gevaar. Men kan gemakzuchtig denken dat de klant zelf alles wel kan vinden op de website. Waarom zouden we überhaupt nog een dure verkoper, verkoopadviseur, relatie manager, account manager nodig hebben? Om deze vraag te beantwoorden, zou je moeten polsen

wat er gebeurt als de klant toch niet op jouw website kan vinden wat hij zoekt. Belt hij dan naar jouw bedrijf, of zoekt hij verder op internet en komt hij snel uit bij jouw concurrent? Zie internet als een goede ondersteuning om de klant makkelijk informatie geven en zorg dat die informatie altijd actueel is, van goede kwaliteit en makkelijk te vinden. Vooral voor tweedehands materieel is vergelijken van aanbod van dezelfde machines een uitkomst. Maar kiest de klant dan voor de goedkoopste? Ook nu is referentie super belangrijk. Ervaring met advies, service of onderdelen beïnvloeden de klant in zijn keus voor jou of jouw merk. Dus die klantrelatie is en blijft enorm belangrijk.

Commerciele ondersteuning en services Levering

Een verkoopplatform voor serviceverleners Specifieke marktkennis, onder andere in de verhuur- en verticaalmarkt Een selectie van de juiste serviceverleners

Resultaat

Goede serviceverleners voor een reële prijs Betere kennis van de markt waardoor er sneller en efficiënter gewerkt kan worden Een goede coördinatie van de service waardoor fouten voorkomen kunnen worden Ontzorgen, reële prijzen en een goed resultaat

www.commercieelanders.nl 23 NOVEMBER 2020 RENT•IT


• Rent•it

BATTERIJEN ZIJN HOT! Door veranderende energievraag, wordt het belang van samenwerking met een batterijspecialist groter. Brandstofmotoren zijn op z’n retour. De wereld van de batterijen wordt onoverzichtelijker. Hoe nu verder? De Amerikaanse regering van voormalig president Obama gaf de aanzet tot een ommekeer. Het energieverbruik werd groter en de toenemende afhankelijkheid van olie uit het Midden-Oosten werd ongewenst geacht. In eerste instantie werden onderzoekers met miljarden dollars ondersteund om ontwikkeling van elektrische auto’s op batterijen mogelijk te maken. Deze situatie heeft zich anno 2020 doorontwikkeld. Met een groeiend milieubesef vanuit de overheden, worden maatregelen genomen om CO2-uitstoot te verminderen. Door o.a. subsidies aan eindgebruikers zien we het elektrisch rijden toenemen. Vorig jaar was de Tesla Model 3 de meest verkochte auto in Nederland. Ontwikkelingen in de automotive branche zijn ook richtinggevend voor de hoogwerkerssector. Diesel is minder in trek. Hoogwerker fabrikanten spreken zich uit om meer elektrisch aangedreven machines te produceren om zo aan de groeiende vraag vanuit de markt te voldoen. Schaarliften worden tegenwoordig nog meer met batterijen uitgerust, ook bij andere hoogwerker typen wordt het gebruik van batterijen populairder. De keuze van het juiste batterijtype is niet meer zonneklaar. Eigenlijk geldt het volgende. De open lood-zuur batterijen hebben een lange periode de voorkeur in de hoogwerkermarkt, fabrikanten als U.S. Battery en Trojan zijn toonaangevend. Maar deze dominantie is

24

RENT•IT

NOVEMBER 2020

minder geworden. Onderhoudsvrije lood-zuur batterijen hebben een positie in de markt. De vraag naar hoogwerkers met lithiumbatterijen is groeiende. Het onderhoud van batterijen is een kritiek punt. Wordt het wel regelmatig gedaan (door de verhuurder)? Onderhoudsvrije lood-zuur batterijen (AGM/GEL) nemen veel zorgen weg. Betaalbaar en eenvoudig te monteren. Open lood-zuur batterijen worden onderhoudsarm door het gebruik van watervulsystemen. De batterijen worden uitgerust met specifieke vuldoppen waardoor er simpel, veilig en vakkundig kan worden gewerkt. Lithium batterijen zijn door het succes van Tesla de talk of the town. Zeker het voordeel van het tussentijds laden is voor veel mensen interessant. Deze batterijen worden goedkoper en zijn ook onderhoudsvrij. Aandachtspunten bij lithiumbatterijen zijn temperatuurgevoeligheid, transport, opslag, recyclebaarheid en inwisselbaarheid met andere typen batterijen. Er is nog geen uniforme regelgeving vanuit de BCI (Battery Council International) ten aanzien van lithiumbatterijen wat maakt dat er nu veel variatie van aanbod is, dat in de toekomst minder zal worden. Gevolg van bovenstaande verschillen is dat de combinatie met de lader nog meer aandacht nodig heeft. Binnen elke batterijsoort zijn al verschillende laadcurves noodzakelijk zodat elk

type de beloofde levensduur bereikt. Daarnaast kan bijvoorbeeld een laadcurve geschikt voor een open lood-zuur batterij niet voor een AGM/ GEL of lithiumbatterij worden gebruikt. Het testen, kwalitatief verbeteren van batterijen en het volgen op afstand van batterijpakketten in hoogwerkers zijn andere in het oog springende onderwerpen. De service krijgt meer aandacht waardoor kosten worden bespaard. Het batterijpakket is uiteindelijk een niet te verwaarlozen onderdeel van een hoogwerker. Voor bedrijven actief met hoogwerkers is support van een batterijspecialist essentieel. Wetac Battery Company staat voor: • Specialisme in cyclische, stationaire en startaccu’s • Deskundig advies als het gaat om batterijkeuze en after-sales • Directe sourcing bij fabrikanten in Azië, Verenigde Staten en Europa – concurrerende prijzen, productkennis aanwezig • Partnernetwerk in Europa • Merken als MOVE Batteries, U.S. Battery, Delta-Q en Battery Watering Technologies met uitgebreide productprogramma’s • Batterijen en bijbehorende onderdelen direct leverbaar • Efficiënt logistiek systeem • Communicatief sterk en servicegericht • Flexibiliteit in bedrijfsvoering • Een betrouwbare partner met lange termijnvisie


Nieuws

JMT maakt doorstart:

‘We gaan heel klein opstarten’ De firma JMT uit het Brabantse Dinteloord ging als gevolg van de coronacrisis in juli dit jaar failliet. Het bedrijf dat beurzen, congressen en andere grote evenementen in binnen- en buitenland faciliteerde, stond ineens stil en deed al vroeg een beroep op de NOW-regeling, waarbij het rijk een groot deel van de salarislasten voor haar rekening nam. Het bleek uitstel van executie. In de val van het bedrijf werden JMT evenementenservice, JMT Floorcoverings en meubelverhuurbedrijf Hapéco meegesleept. Ook het moederconcern Boemer Beheer werd failliet verklaard, net als het in de audiovisuele markt opererende Van der Veen in Rijswijk. Landelijk verdwenen er circa 200 banen door het faillissement. Ongeveer de helft van het aantal werknemers was afkomstig uit Dinteloord, de regio WestBrabant en Tholen. Bergafwaarts

Marc van de Merbel (41) was binnen JMT verantwoordelijk voor het leveren van de vloeren aan de klanten. Eerder zei hij in het AD: “Je kunt je niet voorstellen hoe snel het bergafwaarts ging. Van een florerende onderneming naar nul omzet. Een drama.’’ Zijn vader John en diens broer richtten het bedrijf veertig jaar geleden op. “JMT zit in mijn dna, ik was vijf jaar oud toen ik met mijn vader meereed naar beurzen. Mijn eerste vakantiebaantje was bij JMT en op mijn tweeëntwintigste kreeg ik een vast contract,’’ zegt Marc. Zijn vader John van de Merbel neemt nu samen met beheersmaatschappij IMA de boedel over.

IMA

Directeur Jean-Pierre Brouwers is vooral blij dat JMT als bedrijfsnaam is gered. “We gaan heel klein opstarten en weer aansluiting proberen vinden bij de markt,’’ vertelt hij aan BN De Stem. “We gaan verder onder de paraplu van IMA, een partij met Europese ambities en een sterke investeerder die zich met name richt op de markt voor licht- en geluidsapparatuur. Het is de bedoeling dat we elkaar gaan versterken. Tenslotte werken we deels voor dezelfde klanten.’’ IMA is ook eigenaar is van Rent-all, één van de grootste spelers op het gebied van licht, audio, rigging en video apparatuur en rigging,

gevestigd in het Gelderse Bemmel. Het bedrijf heeft vestigingen in Amsterdam, Castrop-Rauxel (Duitsland), Nürnberg (Duitsland) en Lier (België).

Zusterbedrijven

Ook de voormalig zusterbedrijven van JMT Hapéco, JMT Floorcoverings en Van der Veen gaan mee in de doorstart, onder de vleugels van IMA beheermij en JMT-oprichter John van de Merbel. “Wij zijn super verheugd met de kans om onder de vleugels van Rent-All een nieuwe start te maken en samen onze krachten te bundelen’, zo meldt het team van Van der Veen – event engineering aan Exposvisie.nl. ‘Van der Veen blijft dezelfde vertrouwde partij die iedereen al jaren kent; wij starten door met onze eigen naam, vanuit dezelfde locatie, met dezelfde vertrouwde gezichten. Als klant, leverancier of belanghebbende van Van der Veen merk je geen verschil, behalve dat wij nu extra veel kennis, materialen en mankracht achter ons hebben staan in de vorm van Rent-All’.

NOVEMBER 2020 RENT•IT

25


• Nieuws Bron: autoblog

Hertz Amerika failliet

Autoverhuur in zijn achteruit In de Verenigde Staten is het enorme autoverhuurbedrijf Hertz failliet gegaan. Het verhuurbedrijf had zo’n 17 miljard dollar aan schulden en terugbetalen leek al enige tijd onmogelijk. Nu de inkomsten compleet stilliggen door corona moest het US Bankruptcy Court ingrijpen. Toch blijven Hertz en hun onderbedrijven Dollar, Thrifty, Firefly, Hertz Car Sales en Donlen gewoon open en running, dat laat Hertz weten. Het gaat het specifiek om de Amerikaanse tak van het bedrijf. Hertz in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland hebben een eigen management en hebben geen dreiging van faillissement. Nederland

We reizen met z’n allen een stuk minder dan gebruikelijk door de coronacrisis. De autoverhuur wordt daarom ook in ons land keihard geraakt. Vooralsnog gaat het niet zo dramatisch als in de Verenigde Staten. Dit heeft er onder meer mee te maken dat men in Europa met een andere bedrijfsvoering werkt. Autoverhuurbedrijven kunnen makkelijker schakelen in tijden dat het wat minder gaat. Autoverhuurbedrijf in Nederland hebben hun inkomsten hebben zien verdampen. Volgens de BOVAG ligt het gemiddelde omzetverlies op 50 procent. Naast het schorsen of verkopen van huurauto’s, denkt 40 procent van de bedrijven dat er ontslagen gaan volgen om het hoofd boven water te kunnen houden. Autoverhuurbedrijf Diks liet tegenover de NOS weten een groot deel van het wagenpark te hebben geschorst. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten, aangezien er geen verzekering en wegenbelasting betaald hoeven te worden. Verder laat Diks weten dat ze zelfs een terrein hebben moeten huren om al die huurauto’s kwijt te kunnen. Normaal gesproken is het grootste deel van de huurauto’s in gebruik.

Europa

Hertz Europa kan schakelen. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, heeft het bedrijf in Europa

26

RENT•IT

NOVEMBER JUNI 2020 2020

wel de zaakjes op orde. Dat komt omdat het autoverhuurbedrijf in Europa met terugkoopovereenkomsten werkt. Dit betekent dat een deel van de vloot terug verkocht kan worden aan de importeur of fabrikant. Door de crisis is het wagenpark met bijna de helft teruggebracht. Had Hertz Europa eerst nog 8.000 auto’s in de vloot. Nu is dat aantal 4.500. Naarmate de markt aan het herstellen is, zal Hertz Europa de vloot weer langzaam terugbrengen naar normaal.

Alternatieve manier van verhuren

Waar huurauto’s in Nederland gebruikt worden voor bijvoorbeeld een vakantie, is er door een crisis ook een nieuwe situatie ontstaan. Minder mensen willen met het openbaar vervoer reizen en kiezen er tijdelijk voor om met een huurauto te rijden. Volgens Hertz is het hebben van een tijdelijke huurauto ook een alternatief op Private Lease. Van een huurauto ben je immers zo af, terwijl Private Lease met een contract van minimaal 12 maanden komt.


Nieuws• Elektrische Knikarmhoogwerker

A38E

De nieuwe A38E Al decennia een icoon! Nu uitgevoerd met de laatste stand der techniek én met ongeëvenaarde prestaties! »

Werkhoogte tot 13,8 mtr

»

Actieradius van ruim 17 km op slecht een enkele accu-lading

»

Stalen toegangstrap

»

Hydraulisch aangedreven roterend platform

»

Stalen benedenbedieningskast met multifunctioneel diagnose display

»

Ergonomisch en ruim werkplatform met stalen-kooi-constructie

»

Slechts 1,5 meter breed

»

Uiterst korte draaicirkel

»

Rijden op volle hoogte

Meer info? OMEGASALES.EU

+31 174 52 59 90

OMEGA SALES Leemidden 21 2678 ME DE LIER

Tel. 0174 52 59 90

www.omegasales.eu sales@omegasales.eu


#JoinTheRentalRevolution

SAMEN & BETER WERKEN MCS VERHUUR MANAGEMENT SOFTWARE

PASSIE VOOR UW SUCCESS WWW.MCSRENTALSOFTWARE.COM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.