__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 14

14

NY ROLLE FOR HR

FINANS November 2018

Nykredit-ledere øver sig i HR Skal udvikling og forandring drive Nykredit videre, handler det også om ledelse. En leder skal tage ansvar for, at hver eneste medarbejder er i løbende udvikling. Det stiller også nye krav til HR-funktionen Af Carsten Rasmussen

I Nykredit har medarbejderne fået et løfte om udvikling til dem, der vil og kan. For at leve op til medarbejderløftet har lederne en stor opgave, siger HRog kommunikationsdirektør Trine Ahrenkiel om målet med det hele: ”Det handler om, at Nykredit skal være et sted, hvor der er et fællesskab, og hvor vi hver især kan vokse, og hvor arbejdet giver mening for den enkelte medarbejder”. Nykredit har gennemført to lederakademier tæt knyttet til strategien Winning the Double. Første år med 500 ledere i tre dage handlede om at træne basale ledelsesdiscipliner som coaching, feedback, opfølgning og kommunikation. På næste akademi i 2017 blev der trænet i at sætte retning og give mening, handlekraft, præstationsledelse og samarbejde på tværs. Kurset var opbygget omkring en fiktiv bank, Atlas Bank, hvor deltagerne blev trænet i at motivere, skabe præstationer under pres og vurdere den enkelte medarbejder i situationen. Samtidig blev de trænet i at møde bankens målsætninger og lykkes med de tværgående projekter. ”Efterfølgende gik vi ud af Atlas Bank og analyserede, hvad der skete, så vi kunne tage den læring med tilbage i Nykredit”, fortæller Trine Ahrenkiel.

Spotte medarbejdere Det er måneder siden, at det første hold af ledere kom tilbage fra akademiet, og Trine Ahrenkiel ser forandringer: ”Vi mærker ledere, som har fået en øget bevidsthed om at sætte retning og

give mening for den enkelte enhed”, siger Trine Ahrenkiel og tilføjer, at man arbejder ret systematisk med de kompetencer, man ikke har i dag: ”Vi ser ledere gøre sig umage med at tage dialogen med medarbejderne om deres opgaver, muligheder og udfordringer. Vi ser også ledere, som er mere optaget af at sætte det rigtige hold omkring sig. Hvilke kompetencer har vi brug for? Hvordan kan vi udvikle dem eller få dem tilført?” I Nykredit har man indsat en HR-partner til hver niveau 2-leder, der fungerer som en strategisk højre hånd, og som bistår i at analysere og definere kompetencebehov med udgangspunkt i forretningsstrategien og den enkelte afdeling. HR-partneren er med til afdelingsmøder, rekruttering med videre. Det løbende samspil mellem leder og HR-partner bliver stadig vigtigere, i takt med at man arbejder i krydsfunktionelle team, og der er større forventninger til, at den enkelte medarbejder tager ansvar for egen udvikling. Ifølge Trine Ahrenkiel skal HR-partnermodellen være med til at understøtte, at organisationen har den organisatoriske parathed, der skal til i en foranderlig verden. Og det er set med HR-direktørens øjne i høj grad en kompetencedagsorden. Hun understreger videre, at nye strategiske krav som følge af konkurrencesituationen og de deraf ændrede krav til ledelse også kræver, at der sker en omprioritering og redefinering af HR’s opgaver.

Et ordentligt skub Også i Nykredit ser man på, hvordan den fremtidige performancemanagementproces skal se ud. Men foreløbig holder de 360 ledere fast i den årlige medarbejderudviklingssamtale: ”Vi kører også i 2019 en årlig samtale, hvor vi kommer i dybden og lægger planer. Vi har jo trænet lederne i, hvad der skal ske i hverdagen, hvor det er de små observationer på resultatskabelse og adfærd, vi skal systematisere mere, så vi får opfølgning hen over året”, siger Trine Ahrenkiel. Hverdagen er godt fyldt op i Nykredit, der har en ambition om at være boligejernes førstevalg. Man er derfor meget optaget af kundernes behov, som kalder på udvikling af nye produkter og løsninger, der alt sammen fører til mange projekter, som kan presse medarbejderne i hverdagen. Ikke desto mindre vurderer Trine Ahrenkiel, at ledertræning nytter: ”Vi har skubbet og skubbet på udviklingen af vores ledere. Det er ikke sikkert, at alle medarbejdere oplever det hver dag, men flere gør, og i HR mærker vi, at både ledere og medarbejdere arbejder med det”. ¢

Netværk for HR Arbejder du med HR? Hvis ja, så har du mulighed for at deltage i Finansforbundets netværk for HR-udvikling. Læs mere på Finansforbundet.dk/netvaerk

Profile for Finansforbundet

Magasinet Finans nr. 6/2018  

Læs blandt andet portrættet af Vilim Kristic / Bitcoinmilliarder gemt af vejen i en bunker / Leder: Vores hverdag handler om kunderne

Magasinet Finans nr. 6/2018  

Læs blandt andet portrættet af Vilim Kristic / Bitcoinmilliarder gemt af vejen i en bunker / Leder: Vores hverdag handler om kunderne

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded