Page 1

m f1


fabricación de tejidos en rasschel jacquard

Tel. 552 44 59 Polígono Cotes Baixes - c/B - 13 03804 Alcoy

TEÍIDOS PARA EL HOGAR VISILLO CORTINA DE BAÑO BRISE - BISE COLCHAS Y TAPETES - CROCHET Y

TEJIDOS PARA COMPLEMENTOS DEL VESTIR


SAN JORGE, PATRÓN DE ALCOY ACUARELA DE RAFAEL GUARIMOS Gentileza de JUAN JOVER PASCUAL


N

5 7 9 11 13 15 19

ALCALDÍA. Josep Sanus i Tormo. ASOCIACIÓN DE SAN JORGE. Octavio Rico. PRIMER TRO. Miguel J. Reig Abad. A L'ALFERES CRISTIÁ. MARIO SANCHO GARCÍA. Francisco Aracil Cátala. A LA FAMILIA CONTRABANDISTA. Mario Sancho García. LLISTAT DE LA FILÀ. JUNTA DIRECTIVA Y COMISSIONS.

21 23 27 29 31 33

PRESENTACIÓ DE L'ALFERES. CRÓNICA DEL MIG ANY. ESCUADRA ALFERES CONTRABANDISTES'95. CAVALLERS'95. ENTREVISTA AMB L'ALFERES. FOTO FILÀ.

35 38 40 45 47 51 55

ALFERES CONTRABANDISTES AL LLARG DE LA HISTORIA. ENTREVISTA A: Ms ÁNGELES GOMIS. IMATGES EN LA LLUNYANIA. "DIANES". CURIOSITATS. "ELS CONTRABANDISTES". FESTER Ns 1 I VETERANS DEL CONTRABAN.

57

NOTAS Y NÓTULAS SOBRE LOS CONTRABANDISTAS EN EL SIGLO XIX. Adrián Espí Valdés. PINTAR COMO QUERER. Luis Dobón Lillo. UN "CONTRABANDISTA" EN LA PINACOTECA DEL CASAL. Jorge Linares Abad. A LA FILÀ ANDALUCES: FILÀ ABIERTA, HOSPITALARIA Y ALEGRE. José M* Valls Satorre. LA LLAVOR DE LA FESTA. Amalia Garrigos Hernández. DE COMPARSA A FILÀ... ANDALUCES. José Pérez Valls. YO EN LA OTRA VIDA SERÉ CONTRABANDISTA. Pepe Ferrer. ALBADA CONTRABANDISTA. J. Sou. EL SENTIR D'UN GLORIERET. Joan Ferrí i Domínguez. EL TRAJE DE CONTRABANDISTA. Juan I. Sempere Enrique. A LA FILA JUDÍOS. Fila Andaluces. PROGRAMA DE ACTOS.

61 63 67 69 71 73 75 77 79 81 83

Edita: Fila Andaluces. Fotomecánica, Diseño, Fotocomposición e Impresión: Artes Gráficas Alcoy, S.A. Tels.: (96) 552 33 11 - 652 07 61 Fax: (96) 552 34 96 Depósito Legal: A-239-1995


ALFERES

FILÀ

95

ANDALUCES


FUNDflCIO PUBLICn MUNICIPflL

j-C-O-I

ARA

I/Esport

b

V. •-

FESTA DE LA BICICLETA 14 M a i g

1995


ALCALDIA na altra realitat, la festa, s'inscriu als teixits de la fantasia. I açò que sembla una contradicció inicial és, si fa no fa, una experiència ben contrastable per a tots els qui, com vosaltres, s'estimen la tradició. I és ben clar, una filà que llueix, diàfana, la palmera a l'esquena, com un símbol perlat de la naturalesa pròdiga, i al pit l'enyor del temps pretèrit, fent de l'arma a la mà un seguit de miralls per reflectir la meravella, mereix la càlida acollida del seu poble, d'Alcoi. I per al treball, i per a les responsabilitats contragudes de fer possible el pas generós de l'Alferes Cristià pels carrers de la ciutat contareu, podeu estar tranquils i esperançats, amb el suport i l'afecte dels alcoians. Us desitgem l'alegria i l'èxit, tan merescut. Rebeu de tots nosaltres l'admiració i la concòrdia de l'abraçada ferma. Visca Sant Jordi.

JOSEP SANUS I TORMO ALCALDE D'ALCOI


\A U\1QN

Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros Fundada en 1877 MEDALLA DE ORO AL MÉRITO EN EL SEGURO

MULTIRRIESGOS: RESPONSABILIDAD CIVIL INCENDIOS ROBO TRANSPORTES INDIVIDUAL CAZADORES AUTOMÓVILES CRISTALES PERDIDA BENEFICIOS AVERIA MAQUINARIA ASISTENCIA EN VIAJE

y V. 1^^^^ /

COMBINADO HOGAR ALTA PROTECCIÓN MULTI-HOGAR MERCANTIL MULTI-COMERCIO COMUNIDAD PROPIETARIOS DOMICILIO SOCIAL: Gonzalo Barrachina, 4 03801 ALCOY Teléfono *554 00 99 (6 líneas) Fax: 554 06 89

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Café - Bar PERMI SALÓN PARA BANQUETES

Joaquín Sorolla, 24 Teléfono 552 52 32

03800 A L C O Y


P

R

O

T

O

C

O

L

OCIACION

DE SAN JORGE

A N D A L U C E S ste año de 1995 y según el orden establecido, le corresponde desempeñar el cargo de Alférez Cristiano a la fila Andaluces, mas popularmente conocida como: els Contrabandistes. Y decir que es popularmente conocida, no deja de ser una manera de expresarse, puesto que seguramente es la más simpática y sin duda la más popular. Esto no le viene a la fila únicamente por la elegancia del traje, sino además por la simpatía natural de sus componentes, tanto en el trato interno como cuando salen a la calle, que es cuando se manifiesta realmente la popularidad dels Contrabandistes. Esta filà, ha sido una verdadera escuela de cabos del difícil arte de la navaja y cuando de lejos se escucha el pasodoble Ragón Falez, se congrega la gente para ver este espectáculo único, que algunos han tratado de imitar. En la Entrada de Cristianos, crean un problema al Primer Tró y a la Junta Directiva, porque acogen a todos los niños y niñas, vestidos con la gran variedad de trajes andaluces y el desfile es enorme, multicolor, variado. Pero los contrabandistas no saben decir que no y admiten a todos, al mismo tiempo que cuidan y miman, como algo propio, a toda la grey infantil. Pensando y actuando de esta forma es preciso que el éxito esté asegurado si además añadimos el esfuerzo realizado por sus gentes para dar mayor brillantez a nuestras Fiestas, cuidando hasta el más insignificante de los detalles. Los Andaluces han adquirido el compromiso y la responsabilidad del cargo, pero su solera y bien hacer, demostrados sobradamente, les hará salir airosos del trance. De eso, estamos todos seguros. Vixca Sant Jordi. OCTAVIO RICO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE SAN JORGE


NFÍHTEC:HNIK,_

kurtkoufsa

i ñdoermcinn

f PEBASUS.

SiNGEH

REPRESENTANTE DE MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES

MAQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TODO TIPO DE HOMBRERAS

VENTA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y AGUJAS DE TODAS LAS MARCAS TRANSFORMACIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS SERVICIO TÉCNICO PARA TODAS LAS MARCAS C/ Dr. Sempere, 30 bajo-dcha. Tel. (96) 652 04 11 - Fax (96) 652 O4 34 038O3 ALCOY (Alicante)


P R E R T R

O stimats amics: Un any més la nostra festa ja toca a la porta. Per a nosaltres enguany té un significat especial, perquè tenim que exercir el càrrec de l'alferecia cristiana. Tots sabeu el que suposa posar en acció a la filà en un any de càrrec: molts esforços, però també moltes il·lusions. Aquest esforç i aquesta il·lusió, es la que vull transmetre-vos per a que entre tots com a festers i com a Contrabandistes la porteu endavant i després en el mes de maig estigam orgullosos i satisfets del que hem realitzat en el lloc que a cadascú ens corresponga complir dins de la filà. Enguany n'hi ha que abrigar al nostre amic Mario, ajudar-li a que toque el cel, perquè de segur que l'abraçarà, n'hi ha que deixar les postures egoistes i fer que la nostra festa en el carrer siga compacta, sense fisures, demostrant al poble d'Alcoi que els contrabandistes també sabem i entenem de festa. Enguany, veterans, jovens i no tan veterans, tenim l'obligació de deixar el pavelló de la filà al lloc que li correspon i per aconseguir-ho demane la més sincera col·laboració per part de tots. Imagineu-vos la satisfacció del deber complit quan estigam nerviosos al Partidor i sentim: Trompeters i timbalers, banderí a cavall dels contrabandistes...; a partir d'eixe moment es posarà la maquinaria en marxa de tots els esforços i il·lusions de tota una filà, i allí estarem cadascú de nosaltres orgullosos i contents perquè ho haurem aconseguit amb la nostra aportació personal pensant que als contrabandistes el poble d'Alcoi ens recordarà per a molts anys. Des d'ací us done la meua enhorabona i l'agraïment més profund per la vostra ajuda, col·laboració i el que és més important, la vostra il·lusió. MIGUEL J. REIG ABAD PRIMER TRÓ


-10 Passeig del Comtat, 61 - Tel. 650 04 76 03820 COCENTAINA

V, r

Plza.Mayor,1 TEL554 01 71

ALCOY


o

MARIO SANCHO GARCÍA

MARIO AMIC, SANT JORDI I ALCOI T'ESPEREN

es d'aquestes pàgines vull rendir homenatge a l'Alferes Cristià i Contrabandista d'enguany. Però abans voldria recordar aquell meravellós any en que la Filà i l'Associació de Sant Jordi, van confiar en la meua persona per a desenvolupar l'Alferecia i la custòdia de l'ensenya cristiana. Grat record d'un feliç esdeveniment que em va tenir el cor en un puny per la preocupació i la responsabilitat del càrrec, però gràcies a la màgia del poble alcoià, es mudarà en una llàgrima d'alegria i un somriure de satisfacció en eixa extraordinària escenificació històrica que és la festa i l'entrà. Tu ara vas a ser protagonista d'eixe moment, encara més espectacular per la lògica evolució de la vida i la festa. Per tot açò et salude i felicite amb un abraç i et passe el testimoni. Sé de la teua il·lusió i esforç per quedar bé, "por supuesto". L'èxit està garantit (te'l mereixes). Que aquest èxit t'ompliga l'esperit de "Glòria" a tu i a la teua família.

FRANCISCO ARACIL CATALÀ ALFERES CRISTIÀ 1981


MIROFRET, S.A. Servidos comerciales: VALENCIA: Avdo. Pérez Galdós, 48 - 6' B - 46018 Valencia - Tel.: 96/ 375 96 62 MURCIA: Gran Vía, Edificio Torre Murcia, 8 - Murcia - Tel.: 968/2212 40 VIGO: Crta. Provincial, 56 - Vigo (Pontevedra) - Tel.: 986/41 03 38

CONSTRUCCIONES PLÁSTICO - METÁLICAS

Delegaciones y servicios técnicos: BARCELONA: Carrocerías Polinya, S.A. - Joan Miró, s/n! - Nave 3 y 4 - 08213 Polinya (Barcelona) Tel.: 93/727 41 16 GANDÍA (Valencia): Ganfret, S.A. - Polígono Alcodar, parcela G-5 • Tel.: 96/286 22 70 SEVILLA: Crta. Nacional IV, Km. 555,7 - Dos Hermanas (Sevilla) - Tel.: 954/72 51 86 - Fax: 954/72 29 09 - Telex: 73857 FRANCIA: Mirofret-France, S.A.R.L. - Quartier "Les Rossignols" - Gran Chemin D1 Espeyran - 30800 Saint Gilíes - Tel.: 07/33/66870888 • Fax: 07/33/66870919

ALCOY: Crta. Nacional 340, Km. 132 - Apartado 143 - Tel.: 96/554 49 00 - Fax: 96/554 48 62 - Telex: 66535 ROMI - E


S A L U T A C I Ó N

Iborea un nuevo año de Alferecía para los Andaluces, representada por mi persona gracias a vuestra confianza, la aquiescencia de la Asociación de San Jorge y la bendición de nuestro Patrón. Mi responsabilidad es grande porque magna es la Fiesta. Gozo que se hará realidad con la ayuda, el apoyo y el esfuerzo de todos, Junta de Fila, Comisión Artística y en fin, de toda la familia festera, grandes y chicos, "Contrabandistas" e infantes para estar a la altura que Alcoy se merece y espera. Sé que saldremos airosos, San Jorge nos guía. Del éxito que no dudo, de las satisfacciones y atenciones en los actos de un año de vísperas, quiero compartirlos con vosotros. Recordemos a nuestros compañeros que ya no están con nosotros y recibid un gran abrazo de vuestro Alférez que con el latir de su corazón exclama ¡Visca Sant Jordi!

MARIO SANCHO GARCÍA ALFÉREZ CRISTIANO 1 9 9 5


o

c

o

erimònia d'imposició de les insígnies corporatives al nostre Primer Tro d'Honor, Don Miguel Peris Català, anomenat Fester d'Honor en la primera Assemblea de l'Associació (1994).

C


Ivorra Soler, Francisco Domínguez Tormo, Jorge Cortés López, Vicente Llido Ferré, Francisco Lloréns García, Miguel Santonja Vaello, Francisco Abad Gomis, José Peris Cátala, Miguel Verdú Soler, Jorge Pérez Tormo, Jorge Falcó Satorre, Remigio Sempere Menor, José Domínguez Gisbert, Rafael Llopis Sanchis, Joaquín Olcina Puig, Antonio Gisbert Beltrán, Alfonso Aracil Cátala, Francisco Belda García, Alfonso Seguí Botí, Alfonso Santamaría Valero, Rogelio Pascual Carbonell, Antonio Peidró Llácer, Roberto Colomina Gisbert, Alonso Ponsoda Ferrándiz, Camilo Jover Miralles, Antonio Serra Olcina, Vicente Brevia Bosca, Alberto Pérez Córdoba, Francisco Gosálbez Serra, Vicente Reig Abad, Miguel Juan Candela Segura, Rafael Ferri Ferrer, Juan José Ferri Ferrer, Rafael Olcina Lloréns, Santiago Revert Joaquina, José Domínguez Lulo, Rafael Carbonell Cortés, Fernando Pérez Jordá, Luis Castro Higuera, Aurelio Ayala Jorquera, José Luis Ferri Sanz, Vicente Sancho García, Mario Aguado Ivorra, Jorge Francés Company, Joaquín Cortés Tormo, Miguel Ángel Pérez Paya, Octavio Peris Godoy, Miquel Domínguez Lillo, Juan Antonio Colomina Lloréns, Alonso García Jordá, Julio José Iborra Blasco, Manel

Juan Villagrasa, Hilari Jordi Vilaplana Mayor, Josep Lluis Alborch Senabre, Antonio Albert Gracia, José Díaz Vicens, José Luis Gran Gisbert, Luis González Hurtado, Antonio Verdú García, José María Sanchis Caldes, Pedro Beso Garrigues, Jesús Miró Verdú, David Abad Pérez, José Carlos Picher Ponsoda, Alvaro Herrera Trujillo, José Luis Nicolau Mompó, Jorge Tarraga Tarraga, Andrés M. Gisbert Jiménez, Mario González Hurtado, Francisco Carbonell Cardenal, David García Castellano, Fortunato Pascual Gosálbez, Jordi Picó Julia, Vicente Escoda Badía, Jorge Juan Roldan íñiguez, Jaime Seguí Mallol, Alfonso Palacios Sánchez, Antonio Pérez Plaza, Carmelo Tarraga Tarraga, Agustín Torregrosa Picó, Juan Antonio Mira Gonzalbo, Joaquín Abad Pérez, Gabriel Molla Botella, Raúl Nadal Belda, Carlos Ferrándiz Giner, Javier Seguí Mallol, Luis Daniel Miralles Bernabé, Rafael Valls Nicolau, José Manuel Vallejo Alba, Juan José Pérez González, José Soler Jordá, Juan Carlos Pérez Calbó, Enrique García Sanoguera, Jorge Antolí Millán, Enrique Pérez González, Manuel García íñiguez, Rafael J. González Cortés, Enrique Gutiérrez Ventura, Miguel Seguí Mallol, Jorge Gómez Verdú, Jerónimo Sánchez Merlo, Antonio Sanjosé Silvestre, Antonio


Alcoi - Wagen Sociedad Limitada

C/. Valencia, 66 Tels.: 552 07 08 - 552 43 09 Fax: 552 44 98 03804 ALCOY (Alicante)

<¿>afón oe J^eluc/aeria

ESTILO Y FORMA ESTETICISTA DIPLOMADA EN MAQUILLAJE NIVEL TÉCNICO Y DE ESPECIALIZACION C/. El Camí, 59 Teléfono 554 20 53 03801 ALCOY

r


Camus Esteve, Juan José Cátala Moltó, Feo. Javier Bravo Luque, José Nicolau Moreno, Jorge Blanes García, Elíseo Santamaría Ferré, Rogelio Pérez Carmena, Benjamín Faulí Herrero, Miguel Ángel Lloréns Pavón, Miguel Ángel Rodríguez Pérez, Rafael Picher Meliá, Alvaro Díaz Chiquillo, Rafael Rubio Moltó, José Antonio Verdú García, Juan Luis Picó Lunares, Antonio Mullor Ponsoda, Enrique Camilo Colomina Torregrosa, Francisco Rot Ruiz, Joaquín Escoda Botella, Federico Beltrán Seguí, Jaime Cortés Miñana, Jorge Picher Meliá, Juan Carlos Cátala Climent, José Cátala Moltó, José Enrique Moltó Sordera, Jorge Abad Espejo, Juan Carlos Berenguer Pérez, Rafael Pérez Francés, Francisco Jorge Cuenca Salido, José María Domínguez Grau, Feo. Javier Ángel Gisbert, José Carlos Peidró Miralles, Marcos Garciafilia de Sebastián, Fernando Linares Reig, Rafael Abad Ferrer, Ricardo Prats Flecha, Francisco González Cortés, Pablo Alfredo Espejo, José Baena López, Agustín Linares Reig, David Pía Pérez, José Carlos Carbonell Martínez, Fernando Doménech García, Antonio Cánovas Navarro, Francisco Seguí Segura, Javier Ponsoda Sempere, Rubén Cerradelo García, Alejandro Tarraga Tarraga, Lorenzo Pérez Gisbert, Jorge Piqueras, José Antonio Colomina Torregrosa, Gabriel

Seguí Ferrer, Miguel Ángel Sempere Seguí, José Sancho Bernabé, Mario Reig Pastor, Miguel Reyes Pastor, Víctor Ferri Domínguez, Joan Ferri Domínguez, Jordi Ferri Soler, Jordi Joaquín Gisbert, Iván Tarraga Tarraga, Juan Carlos Pascual Richart, Francisco Soria Zaragoza, Gonzalo Carbonell Ponsoda, Jordi García Candela, David Iborra Castelló, Jordi Bravo Ponferrada, Jaime Colomina Tarraso, Marcos Alonso Miralles Armiñana, Rafael Sánchez, Óscar Miguel Martínez, Feo. Miguel Cortés Vila, Miguel José Domínguez Martínez, Rafael Peris Cuesta, Arnau García Cardenal, Miguel J. García Cardenal, Sergio Trocolí, Juan Manuel Sánchez Cantó, José Jorge Tarraga, Andrés Joaquín Morales Adrián, Cristian Carbonell Valor, Jordi Burgos, Mauro Juan Vilaplana Burgos, Pau Pascual Vicedo, Jordi Abad Doménech, Mauro Soria Zaragoza, Jordi González Cortés, Francisco González Cortés, Óscar Escoda Bernabeu, Federico Gisbert González, Mario Millán Velasco, Manuel Cano García, Jordi López García, Adrián López García, Andrés Martínez Bito, Óscar Belda Silvestre, Alberto Pérez Pérez, Diego Company Pons, Roberto Aguado Pía, Jorge Aguado Pía, Christian Castro Porcel, Alberto Ferri Davo, Ybrahim


-HcilK'n1

telifeá

LICOGf -DE-

MARIOLA ^^^^— sa Teléfonos 552 47 48 y 552 10 76 ALCOY


JUNTA DIRECTIVA PRIMER TRO D HONOR: PRIMER TRO: DARRER TRO: COP: SECRETARI:

VOCALS:

Miguel Peris Cátala Miguel Juan Reig Abad Andrés M. Tarraga Tarraga Aurelio Castro Higuero Hilari Juan Villagrasa

Rafael Domínguez Lillo José L. Ayala Jorquera Jorge Aguado Ivorra Julio García Jordá Manel Iborra Blasco José L. Díaz Vicens Raúl Molla Botella

COMISSIO ARTÍSTICA

COMISSIO LLIBRET

Vicente Cortés López Miguel Peris Cátala Francisco Aracil Cátala Rogelio Santamaría Valero Francisco Pérez Córdoba Miguel J. Reig Abad Mario Sancho García Andrés Tarraga Tarraga Elíseo Blanes

Rogelio Santamaría Valero Francisco Pérez Córdoba Miguel J. Reig Abad Juan J. Ferri Ferrer Rafael Domínguez Lillo Manel Iborra Blasco Andrés Tarraga Tarraga Francisco González Hurtado


:••',•-• v

,

Zona verde con 4.000 m2 de naranjos y limoneros. Salones para toda clase de actos. Cabida 1.500 plazas. Campo de futbito. 30.000 m2 Recinto. 8.000 m2 Parking. Piscinas. Discoteca. Plaza de Tientas. Parque Infantil. Ctra. Castalia, 13'200 Teléfonos: 566 01 08 - 566 75 73 SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante)

BENJAMÍN PÉREZ CARMONA Venta y reparación maquinaria jacquard monturas y mantenimiento

CI CABALLERO MERITA, n° 25 Tel.(908)462071


PRESENTACIÓ DE L'ALFERES

i ha ocasions, com la present, que parlar d'un fester, d'un càrrec, està difícil perquè difícil és la però també grata, emotiva i fraternal. Màgica realitat del caràcter d'un poble que la realitza, dels seus festers, de la seua Associació de Sant Jordi, dels seus regidors, autoritats totes, serveis públics i privats i mitjans de comunicació. En fi d'un poble i del seu patró Sant Jordi. Sant Jordi que ens evoca hui per a conèixer oficialment als càrrecs festers. Per la filà Andaluces a l'alferes, a l'abanderat cristià que als tretze anys vestia per primera volta la indumentària festera, precisament any d'alferes. Vint anys com a individu contrabandista i quaranta-tres d'alcoiania, nascut al carrer Sant Miquel al costat del nostre emblemàtic Casal de Sant Jordi. Glorier -pregoner de festa- en l'any 1988, esquadrer centenari en l'any 1989 i acompanyant com a cavaller de l'últim alferes, Francisco Aracil Català. Ara, hui, fa propi aquest mateix càrrec amb esperit inquiet i entusiasta que li és característic. Alferes jove, de sensibilitat festera, avala esta agradable obligació la fe, la il·lusió i les nits en blanc acompanyades de projectes del que és protagonista d'una pàgina més de la història d'Alcoi i de la filà; filà que com una pinya es prepara per a les jornades festeres en honor a Sant Jordi tres-cent seixanta-cinc dies. A tots els reunits, a tot Alcoi i per Sant Jordi, tinc la satisfacció de presentar-vos a l'alferes cristià de 1995 MARIO SANCHO GARCÍA. SANT JORDI T'HO PREMIE. VISCA SANT JORDI.

FOTO: SOLROCA.


GRASANPUNT SALVADOR Y JAVIER, S.L Fテ。brica Gテゥneros de punto CH ANDテ!S CAMISETAS

CUBITOS DE HIELO Y GRANIZADOS

Paseo Viaducto, n* 5 Tel 5 5 4 2 9 2 0 - A L C O Y

SPORT

Ctra. Albaida, s/n Tel. (96) 238 13 49 AGULLENT (Valencia)

C. POSTAL - O 3 8 0 1

LA COMETA MODA INFANTIL Y JUVENIL

Murillo, 40 Telテゥfono 533 92 53 ALCOY


CRÒNICA DEL MIG ANY a Filà Andaluces va dipositar la simbòlica fiança de 50 pessetes com a garantia en any d'Alferes en la segona Assemblea General de l'Associació. Fiança de 50 pessetes en un acte rellevant, al presentar-la un curiós present, consistent en una bossa plena de quinzetets custodiada i segellada a punta de navalla, clavada en moble de fusta junt a la seua llegenda, que diu així: "Den por bueno vuesas mercedes y aprueben nuestra voluntad, que por defender la enseña cristiana, doscientos reales de vellón en fianza se dan por hacer Alferecía y después Capitán". Ja pròxim el mig any es va organitzar un campionat llampec de cotos, eixint per representar a la Filà la parella, Joaquín Mira Gozalbo i Francisco Gonzàlez Hurtado, passant la primera partida. El dijous 13 d'octubre va ser amfitriona -en la semifinal de cotos, obsequiant als presents en un vermut assaig. També es va presentar el cartell encarregat per aquest any de càrrec i pintat per Eliseo Blanes García que il·lustra la portada d'aquesta revista. En la Filà Ligeros el dissabte dia 18 es va fer homenatge en un sopar, als veterans de la festa, presentant la Filà al nostre veterà Francisco Llidó Ferré. La presentació dels càrrecs i imposició de les insígnies acreditatives va tindré lloc al "Círculo Industrial" en la nit del divendres dia 21. Presentació realitzada pel primer tro que fou molt aplaudida. El dissabte dia 22, com a dia gran d'aquesta commemoració, se celebrà en la Glorieta el XXII concurs d'olleta alcoiana, representant a la Filà com a cuiner a Mario Sancho García i els ajudants José Luis Díaz Vicens i Raúl Molla Botella que van intentar guanyar el primer premi en recepta secreta que guarda la Filà, intent que quasi aconseguiren al quedar en segon lloc, després de fer un desempat. Per la nit, després de la degustació de l'olleta, la Filà va participar en l'entradeta. Finalment el diumenge 30 com és costum pràcticament des de l'inici, es va viatjar a Fontilles per a portar a este l'alegria i la festa contrabandista.

L


TRANSPORTES

Manipulados

ALCOY CONTINUOS, S. L. Urdidos - Directo y Selecciona! Na Saurina d'Entenga, 100

Fibras Naturales y Sintéticas

Telfs. 5330277 - 5513034

ALCOY

C/ Grau de Montmajor, s/n 46870 ONTENIENTE Tel. Fax (96) 291 20 57

ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

tapas variadas bocadillos

JOAQUÍN FERRANDO

ISABEL LA CATÓLICA, 39 TEL. 652 07 26 ALCOY

TELEFONÍA MÓVIL AIRE ACONDICIONADO ALARMAS ARRANQUE A DISTANCIA José Rivera Montes, 21 Tel. 552 1289 03800 ALCOY

ee^ riegúete

a /a Fifa


A

T

-CRÓNICA DEL MIG ANY"

Jítutatuies


ESCUADRA ALFERES CONTRABANDISTES'95 Juanjo Vallejo Alba Jaime Beltrán Seguí Rafael García íñiguez David Carbonell Cardenal Benjamín Pérez Carmena Luis Daniel Seguí Mallol Alfonso Seguí Mallol Alonso Colomina Lloréns Miguel Ángel Lloréns Pavón Enrique Antolí Millán Jorge Aguado Ivorra Joaquín Ramón Mira Gozalbo

RESERVAS 1 - Miguel Gutiérrez Ventura 3g Luis Gran Gisbert Mario Sancho García José María Valls Satorre Miguel Juan Reig Abad


JUGUETES JOMAR AVDA.JUANGILALBERT,24 CARRERL'ESCOLA,9 Tels.: 552 1211 «559 23 70

03800 ALCOY

f/SSE evo?/? i*—g LA B O U T I Q U E DEL DEPORTISTA

Gran surtido de juguetes nacionales e importación

y

los tradicionales muñecos de moros y cristianos C/ STO. TOMAS, 4 TEL. 554 35 63 C/ ALFONS EL MAGNANIM, 22 TEL. 552 22 71

ALCOY

SERPIS AUTOMOCION S. A. concesionario PEUGEOT Otra. Valencia, Km. 136 (Cocentaina) Teléfono: 559 16 16 Avda. L 'Alameda, 74 - 03803 ALCOY (Alicante)

PEUGEOT

TRANSCATARRO C/ Vicente Belda, 1 Tel. 559 04 57 03820 COCENTAINA


CAVALLERS'95

FOTO: SOLROCA.

Amado Aura Agustín Baena Marcos Peiró Antonio Torregrosa Alberto Belda Mario Gisbert José L. Herrera Vicente Gosálbez Alfonso Gisbert Francisco Talens Octavio Sancho Alvaro Picher Alfonso Seguí

29


restaurante Castalia, 5 - Tel.: 533 69 42

03802 ALCOY

GAMONINA Servicio de limpieza en genneral • Contratación de todo tipo de limpieza • Limpiezas industriales • Mantenimiento de bancos, oficinas, colegios, escaleras y locales en general. • Limpieza de obras. • Limpieza de parking. • Cristalizado de suelos.

í^1/ Onil

f\

TEL. 552 53 72 03802 ALCOY (ALICANTE)

r


1 ENTREVISTA AMB L'ALFERES

ario Sancho tindrà l'honor de ser l'Alferes Cristià d'aquest any i per això tan ell com la Filà a la que pertany, té posades totes les esperances perquè siga tot un èxit. - A la pregunta de si pot dir poc més o menys com serà el vestit que lluirà el dia 22 d'abril, Mario ens diu: -Com t'imaginaràs no puc avançar molt, ja que preferisc que la sorpresa siga per al dia de l'entrà, però si que serà de l'estil de la Filà, o siga clàssic. - Voldríem saber també molts anys portes en els Contrabandistes i com vas "creuar" en aquesta Filà. -Ací porteja vint anys, va ser el primer any de tindré el local al carrer Carme. Vaig "creuar" per-

què era molt amic de Jaime (gendre de Bardisa) i sempre em deia a veure quan "creues", tant ho repetia que al final ho vaig fer, i molt a gust per cert. - Quan li preguntem pel pressupost, respon que "com es normal no vull dir-ho perquè això mai es pot saber amb exactitud. El que si et puc dir es que baixaré d'una manera que es representativa i típica de la Filà i no serà ni a cavall ni a peu". - Quina es la preocupació del càrrec que no et deixa dormir. -La veritat és que particularment em preocupa (com sol passar), que el vestit, els metalls i tot el referent encara no ho tinc acabat del tot, quan jo ja voldria tindre-ho. - Quin es l'acte que més respecte el fa. -Tots, perquè per a mi tots els

actes són dignes i no en tinc cap especial que m'agrade més que un altre, m'agraden tots, l'entrà, la diana, la processó, en fi tots ja que sóc responsable del que representa ser l'alferes. - T'has imaginat ja baixant en l'entrà (i com dien els festers) els balcons caigent-te damunt? - Més de quatre voltes i espere que com dius els balcons aguanten. També vull demanar a la gent un poc de paciència, ja que som els últims. De segur que tindran el que es mereix el poble d'Alcoi, ¡UNA GRAN ALFERECIA CONTRABANDISTA! Escoltan "Ragon Falez" al fons, desitgem sort a Mario encara que sabem que no la necesitarà perquè la seua cara expressa el convenciment de que tot ell és il·lusió.


CENTflO DE IDIOMAS

CENTRO DE IDIOMAS

"LEVANTE" Pasaje Rigoberto Albors, 3 - Tel.: 554 54 08 038O1 ALCOY

DURANTE EL PRESENTE CURSO, ESTE CENTRO IMPARTIRÁ

EN TODOS LOS NIVELES

/ C l a s e s d i a r i a s de 1 hora de duración. Mañana y tarde. / Grupos reducidos. / Grupos especiales para niños de 5 a 6 y de 6 a 7 de la tarde. / Preparación Escuela Oficial de Idiomas, Cambridge First Certifícate, Advanced y Proficiency. /Clases de recuperación para E.G.B., B.U.P. y C.O.U.

INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO DE 4 a 9


A

C

T

U

LA FILA DESITJA A MARIO

UNA BONA ALFERECÍA


k

CLIMATIZACIONES

Maumar

FONTANERÍA CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN VENTILACIÓN HUMIDIFICACION

Passeig del Comtat, ne 76

f]

Tel. (96) 559 30 52 03820 COCENTAINA (Alicante)

FUNDAS DE SOFÁ Y EDREDONES CA Zona Estación, s/n. Tel. (96)2901325 Fax: (96)2901331 46860 ALBAIDA (Valencia)


ALFERES CONTRABANDISTES AL LLARG DE LA HISTORIA

FRANCISCO ARACIL CATALÁ

EMILIO FERRÁNDIZ SERRALTA


POLIDISC S.L. DISCOS Y COMPONENTES PARA EL ACABADO DE SUPERFICIES

C/ Hospital, 14, entlos. 08271 ARTES (Barcelona) Spain Tel. / Fax (93) 820 20 58

MEPSA

MAQUINARIA ELECTRÓNICA ESMERILADO Y PULIDO, S. A.

Polígono Industrial Sta. María C/ Diputació - Joan Vila del Soles, s/n 08271 ARTES (Barcelona) Spain

Tels. 34-3-820 20 30 34-3-820 21 50 Fax 34-3-820 22 52


RELACIO D'ALFERES

FILA 1854 - VICENTE CANET 1870 - FRANCISCO PLA 1894- JUANREIG 1903- JUANREIG 1914- JUAN REIG 19ZZ - JORGE RIBES CERVERA 1932- JOSÉ LARIO GARCÍA (per renunciar els Aragonesos) 1941 - EMILIO FERRÁNDIZ SERRALTA 1953- EMILIO FERRÁNDIZ SERRALTA 1967- JESÚS CORTÉS MIRALLES 1981 - FRANCISCO ARACIL CÁTALA

ESCUADRA ESPECIAL ALFERES 1981.


A

ENTREVISTA A: M ANGELES GOMIS RECORDANT

Un divendres de març amb la intenció d'arreplegar algunes anècdotes per la revista de l'Alferes 95, vam aplegar a casa de M- Ángeles Gomis. El pare de Mª Ángeles, fou En Vicent Gomis, més conegut en la Filà per "Misèria", primer tro de l'any 1931 al 1947 i del 1948 al 1949. L'entrevista va començar fent la següent reflexió: - Sí, mon pare era el número 1, Antonio Aracil el 2 i "Llesca" (l'avi, clar està) el 3. En aquell temps a la Filà eren 7 o 8 persones, i la resta gent que llogava el vestit de Contrabandista, esporàdicament; Eixien a festes però no romanien massa temps com a festers. ^Perquè el nom de "Misèria"? - Mon pare va heretar el nom de la meua àvia, no va ser un mal nom que li van posar a la Filà. Tenia un altre malnom que no li agradava per res del món sentir-lo.

i,Vas conèixer a "Marraixa", veritat que aquest sí era un mot de Filà? - Sí, li dien així perquè sempre portava la marraixa per a les "dinaes". Continua pensant en veu alta: - Recorde un segon dia de Pasqua, anava a la caseta de la Sra. Vicenta, prop de la fonteta de l'Olivereta. Molts anys anàvem a berenar el diumenge de glòria a la Plaça de Bous; Allí posaven unes taules amb faves, "ensalà", séba tendra... Després es formava i es solia fer (el que encara crec que feu) en acabar-se el pas-doble passar per el taulell per fer-se el colpet de café. Recorde tota la meua infància passar la Pasqua a la Plaça de Bous, més tard va ser la Caseta de Madrid. Un any vam coincidir amb una altra Filà i ja no tornarem més, crec que allò no es va agradar als Contrabandistes.

Parrancà va a ser un altre lloc característic ja més actual. També vam anar alguns anys al Baradello Gelat. ¿On estava en aquell moment la Filà? - La Filà estava front a casa, en el carrer Casablanca número 17, nosaltres vivíem en el 42. La Filà era una habitació d'uns vint i tants metres quadrats, a un costat havien quatre esglaons i dalt "una pila i un retrete" en una habitació xicoteta al costat de la cuina. En ma casa es feia l'olla del dia dels músics; Utilitzàvem la caldera de la carnisseria. Ma mare es posava a fer-la cansada de treballar tot el dia. Ma mare li preguntava a mon pare, però ¿tota aquesta despesa qui la paga, Vicent? La Filà, açò ho paga la Filà, deia mon pare. Jo crec que ma mare va morir sense saber qui era la Filà. Més tard la Filà es va traslladar al local que està damunt de la Setabense, allò era un luxe en comparació a com estàvem la resta de Filaes. En aquells temps pertanyien a la Filà En Miquel Matarredona, En Rafael Sanus, En Jesús Cortés... Al entrar gent de l'Ajuntament, obriren porta al carrer que ja estava a la façana però no s'utilitzava; Abans s'hi accedia per la Filà Tomasines. Eren temps de passar fam. Es feia el "montepio" per pagar la fulla. La Filà comprava el café i després el servia un poc més car, traent-se així alguna pesseteta. De la loteria de Nadal es treia per pagar la música. Mon pare li donava el talonari a ma mare per vendre-lo al mercat dient-li: "posa interès que d'ahí hem de pagar la música". Malgrat, les dificultats econòmiques es cuidaven molt els detalls. Recorde que es portaven totes les sabates de la Filà a un sabater del Carrer del Vidre per a que les tintarà del mateix color blanc.


Parlant de la loteria, ¿Te'n recordes des de quan s'utilitzava el mateix dibuix de la burreta? - No me'n recorde exactament però va ser des de que tocaren 17 pessetes per pesseta, un premi que no era la grossa, però sí considerable; des d'antuvi començaren a repetir el mateix dibuix, seria cap a l'any 45 o 46, però no n'estic segura. Mirant fotos, trobem en algunes d'elles a Emilio Ferrándiz, Al "Mascarat", Aracil, "Llesca". - Aquests eren els amos de la Filà. Mira, ací està mon pare amb el "Meloso" que era cosí seu; Ací amb un tal Camilo, padrí de la meua germana que vivia a França, va fugir per motius polítics. Un any va voler vindré a festes i vestir-se, però tenia que presentar-se tots el dies en la Policia. Existeix una anècdota referent a una diana, en la que els dianers van esmorzar amb dones de vida alegre ¿veritat? - Hi hagué una època, després de la guerra, en que la Filà no tenia molt bona imatge en l'Associació. Pensaven que eren gent de got i navalla. Crec que aquesta fama, se la van guanyar, perquè anaven a la Filà tots els dies, inclús dues voltes, a mig dia i per la nit. L'any 40 o 41, no li van donar la subvenció a la Filà. Abans l'otorgava l'Associació per poder afrontar la festa. Mon pare eixe any arrancava diana amb una esquadra de dos contrabandistes i ell com a "cabo". La gent anava a vore "l'arrancà" en un gran número. Hi ha que dir que llavors, la navalla no es veia rodar més que en eixe moment, en la diana, ja que en "l'entrà" no es formava amb esquadra. La gent, doncs, que estava allí, va començar a queixar-se i mon pare va aprofitar per dir que l'Associació no els havia donat la subvenció. Però el més cridaner de l'anècdota, fou que a les sis i mitja, quan va acabar, aplegaren a la Plaça del Museu i prepararen un esmorzar. Allí amb ells estaven xiques de la casa de "Les Potes", "La Luisa" i "La Gamba" i els van servir l'esmorzar. Aquest fet en aquell

temps va escandalitzar a molta gent. Per aquell temps, l'Associació va manar a persones d'Acció Catòlica, d'altres filaes per a que "creuaren" a la Filà i li donaren altra imatge. La veritat es que quan es van conèixer, formaren una pinya i tot funcionà molt bé. Hi hagué un temps en el qual es deia la Filà de l'Ajuntament, perquè pertanyien a ella l'Alcalde i dos regidors. Repasant fotos apareix en moltes d'elles Vicente Gomis fent de "cabo". Misèria fou un gran "cabo". Tot el món parlava del famós "desplante" de "Misèria", En Jesús Cortés, Llesca (l'avi)... - Recorde a mon pare fer el "cabo" sempre en la diana. Ell no veia mai "l'entrà" dels moros. Feia el "cabo" i es gitava per la vesprada. Ma mare se n'anava al mercat. El mercat s'obria de dilluns a divendres pel matí i el dissabte tot el dia, per tant, sempre s'obria en "l'entrà" de cristians a no ser que fóra diumenge. Ma mare aplegava a casa a mig dia ensenyant-li els diners i dient: "A vore que t'has guanyat tu aquest matí". A ma mare no li agradava massa la festa. Mon para era un enamorat de la festa i de la Filà, feia qualsevol cosa per la Filà. La Filà era com una motxilla que portàvem al coll tota la família. Ell tenia un gran orgull i era un motiu d'honra el que la Filà no perdera el número. En aquell temps era molt corrent perdre-lo i tots els anys hi havia alguna Filà que li ocurria. Es podia perdre per faltar a algun acte, inclús a la retreta. Recordem que un any En Jesús Cortés, el dia del "alardo" estava ploent i va disparar tot sols des del castell fins el Cantó del Pinyó. Al veure'l es van unir alguns contrabandistes més i potser va ser el motiu de no perdre el número. - Possiblement, és clar que si no acudies a algun acte es passava a la cua. Parlant de "l'alardo", recorde que el disparo no es feia pel centre de la "Bandeja" sinó pel costat.

¿Des de quan fou ton pare contrabandista? - ¡ Mare meua! de tota la vida. Fou contrabandista des de molt jove, no podria precisar-ho. La nostra família no tenia antecedents festers. El meu avi no fou fester, però a mon pare li va calar profundament. Fixeu-vos si era fester mon pare. Recorde una anècdota abans de morir. Eren festes del 65. La Filà anava a dinar a la Plaça de Dins. Uns quants contrabandistes amics de mon pare van passar per casa, per visitar-lo i fer-se uns colpets. A l'acomiadar-se de mon pare i ma mare, eixiren al balcó per veure'ls anar-se'n pel carrer. Ma mare li digué a mon pare: i Mira! tant com he recremat de la festa i ara que donaria per veure't vestit de contrabandista. Mon pare seriós com ell era, va dir: "No sé el que tu donaries, però jo ho donaria tot". ¿"Tot Vicent"?Deia ma mare -¿"Tot"? Els que allí estàvem ens van quedar de pedra a l'oir en la forma que pronunciava aquelles paraules, perquè, a més a més, sabíem que estava molt mal. (En aquests moments Mª Àngeles no va poder disimular un toc d'emoció al seu rostre). Dos mesos després va morir. Seguim, veent fotos i comentant alguna cosa, però el més important per nosaltres va ser que havíem aplegat a casa Ma Àngeles per recollir algunes anècdotes i vam eixir descobrint un gran CONTRABANDISTA. Servisca des d'ací unes poques línies per retre-li el nostre humil homenatge a En Vicente Gomis en aquest any d'Alferecia.


JOSÉ SEMPERE VALOR.

De izquierda a derecha, según se mira la foto: Cabo Marraixa, San Juan, Tito Cortés, Silvio Cortés, Jorge Matarredona, Javier Matarredona, Jordiet, Cervera, Albino Andrés, Roberto , Jesús Cortés.

JUAN VALOR PALACIO.


J

JUAN F ERRI CARBONELL 1931

Arranca de la Entra, 1961. (Germans Ferri)


LAS1>

ESTUCHES

P.V.C. POLIPROPILENIO RECICLABLE

ti

FABRICACIÓN DE BOLSAS IMPRESAS Y ANÓNIMAS POLITENO - POLIPROPILENO - P.V.C. BAJA DENSIDAD CINTA ADHESIVA - SEPARADORES BUR PLAST - ESTUCHES

PARTIDA ALGARS AVDA. FERROCARRIL - NAVE, 19 TEL. (96)6500323 FAX (96)6500303 03820 COCENTAINA

Aptdo. Correos 356 - Alcoy

r


Carrozas

JOSÉ

SALÓN DE BANQUETES OLIVER, 14 ALCOY Tel. 5521573

Cabalgatas y desfiles de Moros y Cristianos Azorín, 4

Zumos Naturales Menús Especiales de Comunión

Tel. (96) 566 74 47 Tel. Particular (96) 566 50 94 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)

PUB

TEL. 5523837

ALCOY

POLIDEPORTIVO Ctra. Fuente Roja, s/n. Teléfono (96) 554 53 81 03800 ALCOY

r


BUSCANT. BUSCANT... BANDA UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA G U A D A S U A R

Guadasuar, 12 enero de 1.962. COMPARSA

ANDALUCES

Estimados amigos: Hemos tardado un poco en contestar ya que hemos hecho, varias gestiones cerca del Sr. Cura Párroco y del Sr. Alcalde para que se aplazará la fiesta de S. Vicente Ferrer, que coincide con las fiestas de Alcoy. Nos han contestado,recientemente,que podemos ir a Alcoy y la fiesta: de aquí se celebrará a la semana siguiente. Por lo que esta noche, que se reúne la Banda trataremos de ello y ya les diremos si queda confirmada nuestra asistencia.

muy cordial

Agustín Roig Barrios

ACTA 2 - LLIBRE I - 5 DE MAIG DEL 1956 "5e - Tener como único proveedor de Café Licor a Pastor". ACTA 6 - LLIBRE I - 5 DE MAIG DEL 1958 "7º - Creuà.- Se propone la de 150 pts. con derecho a la Dinà: rayas a 3 pts., 1 pts. por falto y los ensayos a 5 pts." ACTA 17 - LLIBRE I - 5 DE MAIG DEL 1963 "4a - Asunto café: Teniendo la Comparsa los mismos simpatizantes en todos los aspectos por las casas abastecedoras Pastor y Olcina, se acuerda sirvan el café un trimestre cada una empezando la de Olcina con los meses de Mayo y Junio y continuar después por trimestres naturales, buscando siempre la mayor equidad por que no salga perjudicada ninguna de las citadas casas". ACTA 21 - LLIBRE I - PRIMERS DE MAIG DEL 1965 Aquesta es la primera acta que consta FILÀ en conté de COMPARSA. ACTA 6 - LLIBRE 11-12 D'OCTUBRE DEL 1975 "8 a - Solicitados los correspondientes presupuestos para la confección de dos nuevas navajas, este dio la siguiente diferencia: En Caudete: 10.000 pts. navaja En Alcoy: 21.000 pts. navaja Se aprueba se encarge una navaja en Caudete como prueba". ACTA 20 - LLIBRE II - 25 DE MARÇ DEL 1979 "4º - Ruegos y Preguntas: Se hizo ver la necesidad de navajas de cabo, desestimando encargarlas en Caudete por no ser válidas como ocurre en las ya adquiridas en dicha población". ACTA 28 - LLIBRE II - 17 DE MAIG DEL 1981 (ANY D'ALFERES) "2- - Estado de cuentas. - La tesorería dio el siguiente resultado: Ingresos: 3.922.862 Gastos: 3.671.880 Quedando un superávit de 250.982 pts".


"la Caixa" amb les f e s t e s p o p u l a r s

SANT J O R D I 1995

Oficines a Alcoi Plaรงa Espanya, 18 Tels. 5545322 554 53 22

"la Caixa" CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

L'Alameda, 43 Tels. 5333673 652 04 93


^o

en

Sr. .rtS

C-0


,,ru

bar la creu Desayunos y tapas variadas Avda. de Játiva, ng 39 Tel. 559 29 42 COCENTAINA

^Rafael binares, S. UNITED COLORS OF BENETTON

ALAMEDA, 66 SAN NICOLÁS, 17 ALCOY

CONFECCIONES HOGAR ACOLCHADOS FESTÓN ULTRASONIDOS. La Safor, 7 Tel. 533 79 46 03802 ALCOY


S

T

r

O

R

I

A

ELS CONTRABANDISTES De izquierda a derecha: José María Valls, Miguel Peris, Juan Tomás Silvestre, Octavio Rico y Antonio Linares


LEO DEXTER S.L

DEX

TALLERES SEDAテ前 Avgda. Xテ。tiva, 38 - Tel. 559 28 04 - COCENTAINA


ESCUADRA CENTENARIA. (1989).

ESCUADRA D'ENMIG. (1989).


H0TEL RECONQUISTA SALONES PARA BODAS, BANQUETES, COMUNIONES, ETC. RESTAURANTE, BAR, DISCOTECA, GARAJE PROPIO

Puente San Jorge, 1 Tel. 533 09 00 (5 líneas) Fax 533 09 55 RECOHOTEL 03803 ALCOY (ESPAÑA)

ESCULTOR PERESEJO, 24 TELÉFONO 552 1254 FAX 533 57 25

03803 ALCOY

FOTO - R E P O R T A J E S

SOLROCA BODAS COMUNIONES BAUTIZOS

País Valencia, 21 Tel. y Fax (96) 554 60 13 03801 ALCOY

DEPORTES ETC. San Eloy, 1 -Ent. Dcha. Tel. 552 00 53 03804 ALCOY


FESTER N° 1 FRANCISCO IVORRA SATORRE

VETERANS DEL CONTRABAN FRANCISCO LLIDO FERRÉ

PEDRO BALAGUER ESPI.

ENRIQUE PÉREZ (CAMPAÑA)


C/ Músic Pérez Monllor, n2 4 Tel. 554 02 29 03801 ALCOY (ALICANTE)

r

iwt


NOTAS Y NÓTULAS S O B R E LOS C O N T R A B A N D I S T A S EN EL SIGLO XIX ubo un tiempo en que yo me alcé como un empedernido "historicista". Entendía que los anacronismos deberían de ser suprimidos y que era menester hacer un "lavado" a la Fiesta. No faltaron las voces que pretendieron darme un revolcón. Evocaban las Tomasinas "la de la ma al costat", los estudiantes de pandereta y vigüela, los marineros y los romanos si se terciara. Y hasta corrió la "leyenda" -totalmente falsa- de que yo era enemigo acérrimo de Contrabandistas y Labradores, y de que a la mínima ocasión me las ingeniaba para meter caña. La Fiesta, nuestra Fiesta de Moros y Cristianos siempre me ha interesado, en todos sus aspectos, los más religiosos como los más lúdicos, los más solemnes como los más populares, y nunca tuve nada en contra de los Andaluces. Es más, he afirmado en más de una y de dos ocasiones que el bando de los cristianos sin contrabandistas sería absolutamente distinto. ¿Puede alguien imaginar "l'arrancà de la Diana" sin la imagen chulesca y dinámica de los Andaluces? Si hay que historiar o indagar en los orígenes de la fila uno se pierde. Pensemos que en 1839 ya existe la comparsa, y si nos fijamos bien en la fecha observaremos que estamos en pleno Romanticismo literario, plástico y económico-social. La Fiesta estaba -y está- viva, vivísima. Lo admitía todo y era el fiel reflejo del mundo que le rodeaba. Y, además, y centrándolo en nuestras tierras, durante el periodo 1820-1833, las correrías de diversas "gavilles o colles de roders" eran un hecho. Resulta curioso recordar que el 19 de septiembre de 1822 el alcalde de la villa de Alcoy comunicaba que habían pasado 96 cargas de tabaco y ropa por Facheca, viéndose impotentes en apresar a los defraudadores o "contrabandistas" dado que éstos eran protegidos por los vecinos. Estas partidas de "roders" aumentaban a finales de esta década (18281829), realizando muchísimos robos en las proximidades de Alcoy y Cocentaina. No sé si los orígenes habrá que buscarlos por aquí, o simplemente en

H

el recuerdo de José María el Tempranillo, que despojaba a los ricos para dar a los pobres, como un curioso Robin Hood. Llobet y Vallosera en 1855 ya nos habla, al explicar la composición del bando cristiano y sus filaes "de una de contrabandistas á lo murciano del día", y sus apreciaciones o juicios de valor van hasta calificar este ejército de "disparatado conjunto" o incluso "curiosa y ridicula ensalada". Es el caso que hemos estado hurgando en la prensa de la segunda mitad del siglo XIX, y anotando noticias, breves, que nos ayudan a conocer la vida y el palpito de los Contrabandistas alcoyanos de la Fiesta de San Jorge, con curiosidades que entendemos es menester dar a conocer. Así el periódico "El Parte Diario" de 14 de abril de 1870 dice: "Parece que anoche hubo desavenencia entre los gefes (sic) de comparsa ó primers trons, con motivo de pretender los Contrabandistas cambiar este año y el próximo la capa que usan, por manta, so pretexto de tener este año la bandera y en el siguiente el capitán". Aquí está el inicio de una mudanza en el indumento: de la capa corta, casi taurina, a esta manta con franjas y listas de colores, bordados y madroños tan pintoresca y colorista. Algo fundamental dentro del mundo de la estética festera. Y en este mismo periódico de 23 de abril aparece la noticia que aquí se transcribe: "Mañana día del Alardo, será el último de fiestas: no habrá diana: de 5 á 7 de la mañana será el contrabando: con gran lucha entre Somatenes y Andaluces y la jocosagrotesca embajada bilingüe; después misas con músicas en todas las iglesias..." ¿Qué se ha hecho de ese texto jocoso y grotesco, irónico y burlón que recitaban Somatenes y Andaluces ¿Quién o quiénes eran su autor o autores? ¿Se refleja algo de estos parlamentos de 1870 en el libreto actual? En 1871, en efecto, los Andaluces disfrutaban de un año de cargo, la capitanía, y también en "El Parte Diario" del día 26 de abril hallamos muy ligeras pinceladas escritas: "...los capitanes, alféreces y embajadores

Tipos románticos. Interpretación del contrabandista en 1832.


pájaros, palomas, etc." Unos años después los Somatenes son sustituidos por los Estudiantes en este acto madrugador del día 24, y también "El Serpis" lo anuncia a sus lectores: "Al amanecer del día de mañana -24 de abril- se verificará la embajada bilinEl bandolero andaluz o contrabandista. güe entre las comparsas de Andaluces y Estudiantes representando el acto jocoso-serio del alijo, con escaramuzas y tiros..." Este mismo año de 1881 hallamos en "El Serpis" otra noticia que nos proporciona nuevos han ostentado muy ricos trages (sic). datos sobre la fila, al señalar: "En la El capitán de moros iba en la filada entrada de cristianos... la comparsa llamada de Juan y el alférez en la de de Contrabandistas lo verificó yendo los Verdes. En el bando cristiano iba sus individuos montados en muías, el capitán en la de Contrabandistas y detalle que no existía en los años el alférez en la Segunda de Tomasianteriores. Una de las caballerías nas". que montaba un individuo de la refeUn raro accidente -curioso y rida comparsa, al pasar por la calle hasta cómico- ocurrió el día del alardel Vall, se espantó arrojándole al do, que entonces se trataba de suelo, sin que por fortuna le causara "desagradable". Y es que un inmenso daño alguno". gentío acudió a presenciar "l'encaro" Este mismo año, el día 22, la temen los "alrededores de la cruz, inmeperatura máxima fue de 19º y la mínidiata al Cementerio", ya que el ma de 8'6º. campo santo estaba en donde hoy se Lo de las caballerías era algo ubica el "partidor", y "un guardia rural definitivo, y "Los Domingos de Abril" se empeñaba en hacer salir de un del 20 de abril de 1886 y haciendo campo continuo, sembrado de trigo, referencia a la junta general, decía a la gente", el público no salía de que se había acordado "...autorizar á aquel bancal, y entre la autoridad y la comparsa de Andaluces que tienen los espectadores se "armó una batael capitán de cristianos, para que lla" más dura de la que tenían estaentren todos sus individuos montablecida ambos capitanes, el de los dos en el acto de la Entrada con la Contrabandistas y comparsa de condición que sea con caballos y no Juan: "Hubo de acudir el alcalde para con mulos". establecer la paz, aunque el sembraOtra curiosidad se fecha en 1887, do, a la postre, quedaba como una se trata de una distribución de fondos "era bajo la presión de tanto pie... "entre las comparsas para atender al efectos éstos de la guerra, y, por pago de las músicas". El listado lo desgracia sin indemnización". firma Jaime Seguí Sanz, como presiSobre el Contrabando informa dente de la Asociación de San Jorge mejor, con algunos detalles supletoy aparece a primeros de mayo de rios "El Serpis" del 23 de abril de dicho año en "El Serpis". La compar1879, cuando indica: "Día 24, al amasa que más dinero recibe es la de necer... se verificará la embajada Lana con 2.560 reales de vellón, bilingüe entre las comparsas de seguida de la de Chano con 2.500 y Somatenes y Contrabandistas, repreJudíos con igual cantidad. En el sentando el acto jocoso-serio del alijo bando cristiano la más favorecida es con escaramuzas y tiros, soltándose la Segunda de Tomasinas, con 1.260 en la Plaza de San Agustín las carreales de vellón; segundo la del Cid gas de contrabando consistente en

con 1.200 y con 1.100 Contrabandistas y Marinos de Colón. La apariencia militar de la fila Navarros, fundada que fue en 1870, hace que el acto del Contrabando cambie de nuevo de protagonistas, y los nuevos "partener" de los valientes y osados Contrabandistas sean estos festers de polaina y cinturón: "Con mochila y boina roja no hay duda Navarros son que vienen de la Rioja cantando el Kyrie-Eleisón..." Y así en los años finales del siglo XIX Andaluces y Navarros protagonizan este acto madrugador del día 24, con la introducción del "alijo", en cuyo cargamento los "habanos" o "farias" y otras fruselerías ocupan su lugar principalísimo. Los periódicos "La Patria Chica" y "El Luchador", ambos de 1899, bien claramente lo especifican. El bandolerismo real que hubo por nuestras comarcas se convirtió en pieza folklórica para la fiesta más popular de la ciudad. Los Contrabandistas es hoy una de las comparsas o filaes más antiguas en el bando cristiano y una de las más rancias en el conjunto festero. Por algo será. Tuvo su banda de música siempre -más o menos nutrida esto ya es otra cuestión- y desempeñó con eficacia sus compromisos y responsabilidades. Como ejemplo dígase que la corporación artística de Beniarjó (cerca de Gandía) ya actuaba en 1902 con los Andaluces. Como curiosidad añadida apúntese que en el acto de la Gloria "las músicas Nueva del Iris y Primitiva estrenaron varios pasodobles del nuevo repertorio... Un detalle: en la calle de Santa Elena, y debido puramente á la casualidad, las tres bandas de música tocaron un mismo pasodoble titulado El Abanico... ¡Hacía tanto calor!, así se expresaba el "Heraldo de Alcoy", del 30 de marzo. La otra banda sería, posiblemente, la militar. El primer alférez del siglo XX perteneciente a esta fila en 1903 lo desempeñaba Enrique Luis Guillen, el capitán por las Tomasinas Viejas o Primera de Tomasinas, José Abad Casasempere. Capitán moro, y de los "miqueros", Eugenio Peidro Fuentes, y alférez por los Chano el celebérrimo "Toni el Rey", Antonio Espinos Jordá. ADRIÁN ESPÍ VALDÉS Cronista perpetuo de la Filà Navarros Socio de Honor de la Filà Magenta


m

CASA bar

~

Fr® o Calor, siempre esPáfttos de Buen Humor"

CARAMANCHEL, 34 TEL6521659 03804 ALCOY

BONAUTO SEVICIO OFICIAL PARA ALCOY Y COMARCA TOYOTA CHRYSLER

Jeep C/Alicante, 68 03801 ALCOY (Alicante) Tel. y Fax (96) 554 64 46


"PINTAR COMO QUERER (CUENTO I M A G I N A R I O DE HUMOR PARA EL P R O G R A M A DE C O N T R A B A N D I S T A S EN AÑO DE A L F E R E C Í A ) zequiel sabía que podría contar con la disculpa de su hermana Conchita por ir, con algo de retraso, a conocer al chiquitín Darío que ya cumplía sus 15 días de ser alcoyano, y es que Ezequiel había estado durante ese tiempo lo que se dice ocupadísimo por razones de peso, su Fila Contrabandistas tenía el cargo de Alférez y esto significaba ni más ni menos, una responsabilidad de muchos y entre ellos un Ezequiel voluntarioso que no admitía medias tintas, ni vino a serlo de manera posterior, en una Entrada Cristiana ni en los actos que quedaban por realizar en donde el buen nombre de los Contrabandistas tenía que rayar a gran altura. Después de esta visita familiar cuando pudo, que bien vino a serlo en el día de San Jorge, y ya iba Ezequiel en busca del Puente del Viaducto para volver a su Fila, se quedó sorprendido, allí justamente en el Parque se encontraba un pintor que al pie de su caballete, le estaba sacando provecho pictórico a aquel paisaje. Se acercó para contemplar de cerca lo que estaba pintando y en un breve tiempo, tuvo ocasión de ver la destreza del artista y ya, a la par de darle la enhorabuena por lo que estaba pintando y por su calidad, le advirtió que el paisaje no se movería de su sitio y que podría terminar el cuadro días después, pero lo que no podrá hacer y ahora tiene ocasión de lograrlo, es de pintar a un Contrabandista justamente en su Año de Alférez, con un traje tan espléndido y bonito como el que yo llevo puesto, así pues si se decide, tiene un aperitivo pagado y a continuación una espléndida comida, y es que en Alcoy el día de San Jorge hacemos honor al Santo hasta en temas de la mesa. La simpatía y la decisión de Ezequiel en decir lo que pensaba, motivó a que Raimundo no andará con perezas, plegó el caballete y procedió a guardar el cuadro, dando a entender que había aceptado la sugerencia y ya ambos cruzaron el Viaducto en conducta muy amigable, uno hablando de sus pinturas y el otro de sus Contrabandistas, que eran la esencia Cristiana por ser las más antiguas en las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy. El humor iban en Ezequiel que procedió, por la vía rápida, a presentar a la Fila el artista venido de Alicante y que después de hacer honores a un aperitivo y una comida, ya nos demostrará que los pelos de su pincel tienen más fama que el bigote de Tomás. Raimundo movía su

E

cabeza para dar su sí a las palabras de su circunstancial amigo y más cuando el consejo de Ezequiel, dicho en voz alta, andaba hacia lo cierto, si no se sentaban rápidos a la mesa, el aperitivo quedaría muy mermado y es preciso almacenar energías para quien tiene que pintar y para mí, que yo tengo que hacer de modelo. Al concluir la comida, muy bien regada con vino, Raimundo se propuso pintar a Ezequiel con su indumentaria de Contrabandista y ambos pasaron a ocupar sus respectivos lugares, artista y modelo se situaron en una parte del local que ni molestaran ni deberían ser molestados pero... los curiosos los abundaban y mayormente cuando la destreza de Raimundo era digna de admirar y los festers, en tono de humor y en postura seria, exigían a Ezequiel una postura de modelo, quieto, muy erguido y con una cara muy sonriente, pero esos deseos eran difíciles de lograr y así, llegado un momento, Ezequiel exigió un sustituto, el pintor podía proseguir su trabajo con el tema del traje, todos son iguales y lo mismo da que sea yo que otro, y ya, cuando la cara del Contrabandista haya que incorporarla al cuadro, entonces yo aportaré la mía. Raimundo, pese a estar en Abril comenzaba a sudar, los modelos no le duraban más de 10 minutos, el estarse quieto dentro de la Fila de Contrabandistas con un ambiente muy de fiesta y con la presencia del Alférez era harto difícil y aún tuvo que soportar Raimundo reproches que no comprendía, cuando se vino a decirle que aquel que estaba pintando no era un auténtico contrabandista y no lo entendía, habían desfilado ya 5 tíos-modelos y era ahora, después de un dibujo previo al que iba a colorear, se le rechazaba lo hecho y así se lo expresaron varios señalando en que consistía el fallo, el Contrabandista que iba a nacer en el lienzo, tenía a su lado el trabuco, y esta arma estaba situada en la parte izquierda, es para troncharse de risa, apuntó Rogelio, pero Raimundo no lo vio así, aseguró que él no pintaba de imaginación y aquel cuadro respiraba autenticidad como yo me llamo Raimundo. Con cierto disgustillo procedió a borrar y a situar el trabuco en la parte derecha cuando de pronto, una gran carcajada sorprendió a todos, máxime cuando logró ese estallido de risa, una decisión rápida de un pintor enfadado que, guardara los colores y apuntara, con una lengua un

poco travada por los licores ingeridos, de que su pintura no era motivo de risas, tenía su calidad y... Fue Eugenio el autor de las risas que pasó a disculpar cuando vio como desembocaba su espontánea risa, la conclusión de una pintura a medio hacer, y pasó a explicarse de que ese trabuco tan revoltoso, era justamente el de Jaime que, por ser zurdo, había posado como modelo en razón a su mano hábil y que lo que aquí más abunda y es lo normal, la utilización de la mano derecha. Ezequiel para tapar el bache de aquel desliz del que en parte él era culpable, pues tenía que haber aguantado como modelo todo el proceso de lo pintado, pero como se cansó, buscó sustitutos y... Raimundo le exigió que con él, en misión exclusiva de modelo, tenía que concluir el cuadro y que lo pensara antes de proseguir la labor y esas palabras, dichas en plan de reniego, de reproche y tasando a un Ezequiel de comodón en boca de un pintor que encorajinado, no admitía críticas a su arte y bien expresos claros motivos: "Yo no puedo pintar la cara de un Contrabandista en mi cuadro, de un Ezequiel que ha tenido la santa cara, de que fuera sustituido por varios compañeros de fila, cuando lo convenido era pintarlo a él y a su trabuco, y no confundirme con la presencia de varios, y hasta de un zurdo obligándome a que yo pintara un trabuco en un lugar inadecuado". La voz de Ezequiel señalando órdenes vía la armonía, marcaban que aceptaba el ser el modelo único para la conclusión del cuadro y en voz alzada bien vino a señalar un "camarero", "una copita de coñac para todos mis amigos, para los que sonríen ahora o para los que ya lo harán cuando puedan" concedían al local una cierta paz o quietud, aunque fuera momentánea y es que la Fila Contrabandistas, en su año de Alférez ni en un día 23 ni en cualquier otro, podía ni debía existir contrariedades aunque fueran pequeñas, la alegría, la soberbia alegría estaba en todos esos miembros de la Fila, tanto en los clásicos, los antiguos con sus años de presencia o de los noveles que iniciaban el amor y la estimación a una Fila muy alcoyana, por los años de permanencia en nuestras calles, que bien venía a llamarse la Filà Contrabandistas.

LUIS DOBÓN LILLO


UN " C O N T R A B A N D I S T A " EN LA P I N A C O T E C A DEL C A S A L lama la atención por su singular belleza, su ambientación, colorido y sublime realismo un lienzo pintado al óleo en el que aparece la esbelta figura de un Andaluz. Este cuadro fechado en 1973, de 100x80 cm. de dimensiones, corresponde en su autoría a José Luis Alemany -Alex Alemany-. Ocupa un privilegiado lugar en el salón noble del Casal, "El salón de la chimenea", antesala del lugar de reunión de Juntas y Asambleas, también se utiliza como salón de exposiciones. La coincidencia, la suerte, tal vez la pericia, curiosidad,... hizo que en mi propia casa, un familiar allegado, me dijera al verme entre apuntes, papeles, libros, una fotografía del mismo... "ÉSTE ES RAFAEL". ¿Estás segura? Yo diría que sí, contestó. Y así es, el personaje que figura en el cuadro vestido de Andaluz es Rafael Vicedo Domínguez. Me puse en contacto con Rafael y se prestó de inmediato a colaborar conmigo para el presente artículo. Cuenta en la actualidad con 66 años y vive en su piso de siempre, desde que se casó con Ángeles, en la alcoyanísima calle de Sant Nicolauet, donde tiene también su pequeño estudio de pintura, porque Rafael, también es pintor. Rafael, no es festero, tampoco lo ha sido y por lo tanto no viste el traje "Contrabandista" en nuestra trilogía festera. Tampoco fuma ni ha fumado, en cambio, aparece en el cuadro sosteniendo en su mano derecha un flamante cigarro puro. Me cuenta que conoció a Alex Alemany en su época de Alcoy. Eran los tiempos de los largos cabellos y patillas, y él las lucía con el garbo y el salero de sus cuarenta y pocos años. Fue por tanto el perfil, el modelo escogido por la vista del pintor y la psicología y creatividad del artista. Rafael Vicedo dedica desde su

L

Archivo: Asociación de San Jorge. Foto: Cyan.


RESTAURANTE L'ESCALETA LES DESEA FELICES FIESTAS Avgda. País Valencia, 119 Tel. y Fax : (96) 559 21 00 03820 COCENTAINA (Alicante)

^

PAPELERÍA Y LIBRERÍA

? Jesús Miguel Ángel Seguí Ferrer

V *

r

Fotocopias y toda clase fascículos Servicio Fax Isabel La Católica, 37 Teléf. y Fax 652 01 31 03803 ALCOY


juventud todo su tiempo libre a la pintura. Ha expuesto sus obras varias veces en distintos pueblos de la comarca y de la provincia. La última en 1993 en Alfaz del Pi. El periódico Información, entre otros comentarios decía: "Ser pintor de luz y color, es ser pintor por antonomasia, y éste es el caso de Rafael Vicedo Domínguez. El arte de Vicedo tiene ahora mucho más tiempo, es el arte de siempre, impuesto por una sensibilidad que matiza lo que pinta... El paisaje, las marinas y las naturalezas muertas, son estudiadas en ocasiones con divergentes trayectorias, y con ello logra el acierto que es la meta que se debe alcanzar"... El periódico local Ciudad dice de su obra: "Es un pintor que perfila sus lienzos, los pule, los acaricia y redondea. Tiene el oficio aprendido de las docenas de horas de composición que con marcados objetivos ha ido realizando. Ello hace que Rafael Vicedo concrete sus temas utilizando un lenguaje plástico de corte tradicional y realista". Fue en la primera mitad de la década de los setenta, cuando Rafael y Alex, se conocieron y entablaron cierta amistad. Dos pintores, cada uno con su oficio bien aprendido. Dos estilos distintos y dos formas de entender y plasmar arte en sus lienzos. Hablar del autor del cuadro, hablar de Alex Alemany y de su amplia obra, merecería un extenso y meticuloso estudio. Tan sólo trataré de plasmar en el papel "unas cortas pinceladas" de lo que en realidad es su amplia y gran obra. Nació el día 5 de Enero de 1943 en la vecina y costera ciudad de Gandía. Cursó estudios de Bellas Artes en la Real Academia de San Carlos de Valencia y en Madrid (1962-67). Posteriormente amplió estudios en París y otras ciudades europeas hasta 1970. Durante estos años de juventud abordó muchas tendencias de vanguardia sumergido en la corriente general hasta encontrar su propio estilo, cada vez más coherente con su sensibilidad poética. Pintó las primeras obras de retorno al realismo, intuyendo acertadamente el movimiento

seguido por otros artistas internacionales bajo el nombre de hiperrealismo. A partir de estos años la producción pictórica de Alex no cesa. Su dedicación exhaustiva al oficio de técnica exigente, disciplina y laboriosidad, que no perdona errores. Así su realismo va derivando hacia un estilo propio, fruto de una introspección personal, de un buscar en sus propias sensaciones, sentimientos y conceptos que nos los comunica con la credibilidad de su técnica preciosista, haciéndonos partícipes del clima del cuadro e identificándonos con las cosas que en él nos cuenta. Precisamente a esta época pertenece el cuadro de nuestro Contrabandista. Si lo observamos detenidamente encontraremos en él reflejadas todas las características que acabamos de citar: la rudeza del modelo queda envuelta en realismo poético y en las cálidas pinceladas con que nos pinta el traje del mismo. A través de su cuidada técnica nos deja ver sus vivencias humanas, sus sentimientos por Alcoy y su Fiesta. Estos años son muy fecundos para Alex en nuestra Ciudad. Realiza varias exposiciones de retratos particulares y temas festeros, siendo, según palabras del propio Alex su modo de "dejar constancia del profundo y sincero afecto a esta Ciudad, en donde tiene sus mejores amigos". Siguiendo con nuestra obra hemos de destacar que los simbolismos utilizados son de tal sutileza que apresan al espectador, estimulándole la capacidad de interpretar. Esta obra, puede producir cualquier efecto, menos la indiferencia. Es una característica general en todas las obras de Alex, afirmación que pueden ratificar todas aquellas personas que posean una obra de este genial artista (son muchas las que hay en Alcoy). Nuestro pintor, deja Alcoy, desea ampliar su horizonte, y expone, a partir de 1978 en Valencia (donde reside en la actualidad) Burgos, Madrid, Logroño, Alicante, París, Méjico, Londres, Colonia, New York, Caracas, etc. En la actualidad Alex Alemany, según palabras de la alcaldesa de Valencia Rita Barbera, con motivo

de la exposición antológica celebrada en la Lonja de Valencia en 1993, es uno de los mejores pintores contemporáneos españoles, sus retratos están llenos de vida, su estilo inconfundible, colorista, entre la poesía y la pintura, nos dan una visión realista de la forma de investigar la fisonomía y la personalidad humana de un artista que sobre todo rinde culto a la belleza. Entre sus obras más notables citaré: retratos de la Familia Real Española, Duquesa de Cádiz, Doña Pitita Ridruejo, Autorretrato, etc. La Mujer, Paloma Cautiva, Cristo, Arbóreas, Crónicas Celestes, varios cuadros dedicados Al Amor y a la Maternidad y un muy largo etcétera. Los Contrabandistas pueden sentirse orgullosos de que su presencia, entre otras, en la Pinacoteca del Casal de Sant Jordi sea a través de una obra de este genial pintor. Pienso que todos los alcoyanos en general podemos estar contentos de contemplar esta magnífica obra creada por las manos del REALISMO MÁGICO Y POÉTICO DE ALEX ALEMANY.

JORGE LINARES ABAD Bibliotecario de la Asociación de San Jorge y Cronista de la Filà Realistas


A LA FILÀ A N D A L U C E S : FILÀ A B I E R T A HOSPITALARIA Y ALEGRE "ELS C O N T R A B A N D I S T E S " (MARXA DEL CONTRABANDISTE) odemos afirmar que los compositores alcoyanos han dedicado gran parte de su obra y lo mejor de su talento musical en escribir para la fiesta de Moros y Cristianos, y plasmar en el pentagrama el sentimiento y la idiosincrasia del pueblo alcoyano. El compositor de todos los tiempos al pensar en la fiesta, se ha visto totalmente integrado dentro de ella, no solamente en la parte musical que más le concierne, sino porque dentro de él ha habido siempre un festero. Si se me permite hablar de mis propias experiencias de infancia, puedo recordar con toda claridad los días en que empecé a dar mis primeros pasos dentro de la fiesta, cuando mi abuelo me llevaba a ver y conocer el ambiente de una fila, el alma, el sentir y la convivencia entre sus componentes, ello me dio algo de un valor incalculable, que siempre será parte de mi vida interna. No solamente me ayudó a comprender cada día mejor la naturaleza de la fiesta, sino que encendió en mí la llama de la música, la cual había de ser a través de los años mi profesión. "Els Contrabandistes" (marxa del contrabandiste), está inspirada en un soneto de Adrián Miró, y dedicada a la Fila Andaluces, Sociedad Musical Nueva y José Bas Terol. Fue escrita en 1988, y grabada en L.P. ese mismo año por la firma discográfica Alberri Soart en su colección "Ja Baixen" volumen nº 9 titulado Soc Fester (recordemos que fue presentado este disco en la propia Fila Andaluces), siendo su intérprete la Sociedad Musical Nueva, dirigida por nuestro querido y recordado Pepe Almería, y estrenada en las fiestas de San Jorge de 1989 por la banda Sociedad Musical de Penáguila, acompañando a la Escuadra Especial del 150 aniversario de la Fila Andaluces. Esta marcha está compuesta con temas de inspiración andaluza, pero que no son populares, sino propios del autor. Está formada por una introducción y cuatro secciones A B C D, dando lugar a un estilo libre basado en ritmos que, ya en su natural, ya transformados, la guitarra hace en los tangos flamencos:

P

La introducción y las cuatro secciones, son en efecto una manifestación del prodigio emotivo de nuestra fiesta, donde pretendo recrear a mi mane-

ra la unión de los diferentes tintes de la melodía y el movimiento rimado del corazón de los festeros, como esencias vivas de la música. No sé, para finalizar si la marxa "Els Contrabandistes" habrá sido un avance en la música propia de la Fila Andaluces, pero me complace haber puesto, al menos mi humilde inspiración al servicio de la misma, además de haber ofrecido encantado mi tiempo al idioma ampliamente buscado de los sentimientos del individuo. JOSÉ Mª VALLS SATORRES


A R T CROCHÉ

Ropa Para el Hogar

x *.¡i. Ptda. Els Algars, sin (Antigua Explanada EF.C.C. Alcoy-Gandía) 03820 COCENTAINA(Alicante)

m

Teléfonos 650 01 25

Fax

650 01 26 650 01 64


LA LLAVOR DE LA FESTA omés tenia tres anyets quan per primera volta en la meua curta existència vaig tindré contacte directe amb la festa. Era un vestit blanc amb volantins de color roig combinats amb unes sabates de tacó que em feien molt de mal. Però no m'importava. Em sentia feliç, estava eufòrica i la il·lusió d'eixir de gitaneta amb eixos homes que duien calçons rojos i un marsellet ple de lluentons, no m'havia deixat dormir en tota la nit. El Partidor estava ple de xiquetes que com jo, lluien amb orgull el seu vestit. Segurament per moltes d'elles també seria la primera volta. Aquell any, vaig baixar el carrer Sant Nicolau a cavall. Un preciós cavall que m'inspirava cert temor. Però amb mi anava un atractiu contrabandista, Amado Ponsoda, que em protegia i em feia sentir major. Un contrabandista honrat i bo que, com conta la llegenda, assaltaria els camins per robar als rics i donar el botí als pobres. Quina aventura... Mai ho oblidaré. Ni vull oblidar-ho. Sabia, a pesar de la meua curta edat, que aquell dia era important. Que sempre guardaria en el meu cor aquell amor a la festa: les olors, els aplaudiments, la música i també el mal de peus. Els dos anys següents, ma mare va fer miracles estirant el vestit, perquè jo creixia però desitjava continuar eixint de gitaneta. Amb quatre anyets em vaig fer tot el recorregut de la festa des del Partidor fins el final del carrer Sant Llorenç a peu. Les sabates de tacó em feien pupes però jo no volia llevarme-les. Era cabuda i apassionada. Em sentia atreta per aquella lluminositat que només tenen els contrabandistes. Les nines dels meus ulls es dilataven per donar cabuda a eixa extraordinària explosió de colors. Si el dia estava

N

gris, ells iluminaven el matí de l'entrà. Han passat els anys, i en mi continua intacta l'atracció irresistible cap els andalusos. I els done les gràcies per haver sembrat dins el meu cor, la llavor de la festa. Els contrabandistes fan una tasca social importantíssima. És la filà en la que participen més xiquets i dones. La Junta Directiva dels contrabandistes han de fer malabarismes cada 22 d'abril per poder ordenar les centenars de

gitanetes alcoianes que volen eixir en la desfilada cristiana. Segur que moltes dones d'Alcoi senten el mateix que jo i conserven com or en pany aquell vestit que va ser protagonista de les seues fantasies.

AMÀLIA GARRIGÓS HERNÁNDEZ PERIODISTA


20 AÑOS A SU SERVÍCIO

EVELIN0, 8,L. INSTITUTO INFORMÁTICO

Gaffe S7£i, 30 üeí. 333 29 33 • "Tlícoy

C/OI¡ver,34 Tel, 652 00 00 03802 ALCOY t(

PEINES, LIZOS Y MARCOS PARA TELAR, COLOCACIÓN DE LAMINILLAS, REMETIDO DE PEINES, PASADO DE MONTURAS Pol. Ind. Cotes Baixes • Calle H - Nave 8 Tel. y Fax (96) 552 22 57 03804 ALCOY (Alicante)

ELECTRICIDAD FERRETERÍA

MIGUE

CORTI

INSTALACIONES Y REPARACIONES ELÉCTRICAS ARTÍCULOS DE BRICOLAJE Y MENAJE DE HOGAR C/ Oliver, 38 Tel. Taller 552 51 32 Particular 559 29 37 03800 ALCOY

JULIO CABANAS MAC I AS mayorista de tejidos C/ Ausias March, 10 Tels. 552 12 76 552 45 18 A L C O Y


DE C O M P A R S A A FILÀ... A N D A L U C E S LA MÁS ANTIGUA DEL BANDO CRISTIANO acía mucho tiempo que mi "boli" -de tantas batallas- estaba en el ostracismo, en una feliz siesta más que sabática que indudablemente se prolongó en demasía. Pero... muchísimo más tiempo hacía que mi "boli" gastaba tinta para cantar nuestras Fiestas Georginas. Concretamente, desde mi época de corresponsal en Alcoy del periódico valenciano "LAS PROVINCIAS", cuya representación se llevó más de treinta años de mi vida. Unos amigos de la Fila Andaluces a petición mía, me brindaron un hueco para un pequeño artículo en el programa interior de la Fila conmemorativo de la responsabilidad de sacar a la calle al Alférez Cristiano. Esa simple insinuación, ha servido para que yo considerara un honor colaborar con un granito de arena a la brillante que sin duda va a tener esa EFEMÉRIDES que representa para una Fila tener su cargo en una fiesta tan importante como son los Moros y Cristianos de nuestra Ciudad en honor a San Jorge Mártir. Hecho este pequeño, pero obligado preámbulo y a la vista del poco tiempo que mis amigos de la Fila, Sempere, Breviá, Antolí, etc. me han dado para este comentario, no me queda más remedio -una vez más- que poner el "despertador" a mi "boli" y coger unas viejas cuartillas que me encuentro en un cajón y... ¡A ver que sale! Apuntaremos en primer lugar que en mi opinión, els Contrabandistes y els Maseros son las dos filaes alcoyanas que marcan la diferencia sobre las demás en cuanto a participación, colorido y representatividad, y eso nadie que conozca bien nuestra Fiesta, lo puede discutir, sino muy al contrario, con mejor voz o pluma que la

H

e. nuestra lo aseverará hasta lo más alto y sublime. O sea... ¡No hay vuelta de hoja!, ¡no hay discusión al tema! Por este singular motivo, la Alferecía o Capitanía cuando la ostentan una de estas dos Filaes, siempre es esperada por los entendidos y "mirones", defraudando en contadas ocasiones en cuanto a sus boatos y despliegues, llegando incluso a rebasar las miras puestas en ellos. Y en este año de 1995, son los Contrabandistas, representados por Mario Sancho en nombre de la Fila, los que tratarán de dejar el listón a la altura acostumbrada, que por tradición y antigüedad -la Fila más veterana del bando cristiano- siempre han marcado la pauta a seguir por el resto de las filaes que componen la FESTA en nuestra Ciudad. Y como colofón al modesto trabajo que me he impuesto en conmemoración de su Alferecía 95, no puedo retraerme a reproducir las frases que en 1905, vertió el ciudadano inglés ROWLAND THIRLMERE, en su libro "LETTER FROM CATALONIA" -and other parts of- spain - Volumen I, a raíz de una visita que hizo a nuestra

Ciudad en Abril de 1902 y que nuestro admirado Adrián Miró, tuvo la fortuna de encontrar en una de sus constantes búsquedas a las que era tan aficionado. El párrafo en el que hacía referencia a nuestra Fila, dice así: "Pero los más atrevidos de todos eran los Contrabandistas, un grupo de cristianos vestidos como los viejos contrabandistas ("smugglers") andaluces de carmesí y negro. Había muchachos de un físico espléndido y los ajustados vestidos resaltaban sus siluetas para mayor realce. Ser capturados por bandidos así sería la mayor fortuna para un pintor. Los contrabandistas que ahora ejercen su precaria profesión en el monte, no van equipados tan románticamente como los contrabandistas de Alcoy y hace mucho tiempo que el bandidismo ha dejado de ser representativo en España". El autor evoca aquellos tiempos en los que los bandidos de Sierra Morena exijían cuatro mil libras y obtenían seis mil por el rescate de Arthur Haseldine. ¿Valía o no valía la pena reproducir este texto centenario? JOSÉ PÉREZ VALLS


YO EN LA OTRA VIDA, SERÉ C O N T R A B A N D I S T A (A LA FILA MÁS G U A P A Y P I N T U R E R A )

ontrabandista de Alcoy, claro, no como el Roldan, andaluz de la Sierra de Mariola, fester de filigrana y oro, gracia y donaire, "duende" y portento. Que tienen los Andaluces, madre, un aire hasta en el andar que no se puede aguantar y un arte en la navaja que ni Pedro Romero, que quitan el "sentio", vaya. Ya sé que Sant Nicolauet no es Ronda, ni el País Valencia Triana, pero mañana, madre, la mañana de Diana en Alcoy huele a jazmín y rocío, que se ha "parao" hasta el reloj de la Maestranza, perdón de Santa María, al "arrancar" la formación el cabo, sortilegio de fantasía, como en un preciosista "va por ustedes", que es como decir "ahí queda eso", que estamos en Alcoy y es primavera, 22 en el calendario y por que ya se sabe lo que decía aquel, que en Alcoy filaes lo que se dice filaes, en definitiva no hay más que cuatro, a saber, Maseras, Contrabandistas, Moros y Cristianos... échale agua. Que "ja baixen", madre, las escuadras, perfectos en la formación que es como de gala, de "corrida goyesca", personajes de tronío, garbo, salero, enjundia y empaque, candencia y

C

"suin", que diría un americano, míralos, ahí van, por la gloria de mi madre, que si Heminwey hubiese estado en Alcoy seguro que habría fichado por los Andaluces, como tantos cabos y festers célebres, "Tayo", "Polaina", "Machote", "Llesca", "Campana", elegantes y pintureros, coloristas de rompe y rasga, "festers" de filigrana y mimbre canastero, que es como si San Jorge se arrancase por unas bulerías, con la Plaza a reventar, es el grito del alma de la fiesta, que sale a borbotones por entre las esquinas de la fiesta. Una gitana vende confeti en el "Cantó Pinyó", mientras la calle toda es como una alfombra policromada de confeti y serpentinas, que míralos, madre, ahí van tan chulos y pintureros, tan artistas y rebien "plantaos", de "durse" y caña, por eso cautivan, por eso son ya digo, la "fila" más guapa y que me perdonen "Els Verds", Miqueros, Abencerrajes, Cides, Maseros, Vascos y Navarros, porque la "grasia" no se hereda, se tiene o no se tiene, por eso los Andaluces son de la Festa, la mejor postal, el mejor cromo, el cartel más perfecto, la luminosidad más intacta, que une la Sierra de Mariola

con Sierra Morena, la Font Roja con el Albahicin, la Verge María con el Sacromonte... Andaluces de Alcoy "sin la Guardia Civil", sin Marquesas raptadas, ni Cármenes gentiles, que diría y dijo mi admirado Adrián Miró, Andaluces de Alcoy, que no bandoleros, gentes de bien llegadas de las fábricas, la oficina, el banco, el taller o el telar, Andaluces de Alcoy que cada primavera renuevan en la calle su relucir de lentejuelas y su portento de arte, poderío de terciopelos y bordados, como caireles, que hacen estremecer el alma de "pasmo" y fiesta, no puede ser verdad tanta belleza, no es posible tanta pasión contenida allá en lo alto, en Sant Nicolauet, tanta magia en tan poco espacio, que diría Revert, tanto color... por eso yo en la otra vida, ya digo y que me perdonen "los míos", prometo que seré Contrabandista. Palabra. Y, un abrazo a todos. Feliz Alferecía, "compadres" en la festa. Y, en tantas cosas...

PEPE FERRER

73


c

m diuen Joan Ferri i Domínguez i sóc el glorieret dels Contrabandistes aquest any d'Alferes. La Filà em va transmetre mitjançant el meu pare, que explicarà que sentia per fer el glorieret, com és de suposar, la resposta va ser ràpida "em sento molt il·lusionat i molt content de representar a la meua Filà". Naturalment quan li ho vaig donar al meu pare, ¡Sorpresa! "Joan, volem això, però explica un poc més les teues il·lusions des de que t'enterares fins el dia de la Glòria". La contestació va ser també ràpida "papa jo això no se fer-ho, però si m'ajudeu, ho faré". Així que ací estic, pegant-li voltes i preguntant a tot deu per escriureho. El dia 1 d'octubre del 94, de vesprada, va trucar el telèfon, es va posar ma mare i va parlar amb el meu pare, es va posar molt contenta, però fins que no va penjar no ens va dir res als meus germans i a mi. Quan va acabar va dir: "Joan, el teu pare t'ha presentat per a Glorieret, i t'han elegit", podeu imaginar-vos l'alegria en ma casa, tot foren bots, "xillits" i naturalment bonegons, però es que no sabiem que ens pasava, estàvem molt contents i jo més que ningú. Era una cosa pareguda al que vaig sentir fa dos anys quan vaig prendre la comunió, era nervi, preocupació per si el vestit estarà bé per a posar-me'l, tenia que dir-ho als "agüelos", als "tios", als amics, a tot cristo, s'ho podeu imaginar?, jo, Joan, fent de Glorieret, fantàstic, meravellós. El dia 7 de febrer, vaig tornar a sentir aquesta il·lusió, ara un poc més forta, seria perquè faltaven menys dies per a la Glòria, eixa vesprada me n'anava al Casal per a medir-me, em sentia com un flan. Ara ja sols espere que el proper 17 d'abril arribe a representar a la meua Filà, tal i com es mereixen "Els Contrabandistes". Des d'aquestes línies li desitje a Mario en particular i als Contrabandistes en general una bona Alferecia.

EL SENTIR D'UN GLORIERET

JOAN FERRI I DOMÍNGUEZ GLORIERET 1995


EL TRAJE DE CONTRABANDISTA

C

onfieso que soy un admirador de la belleza del traje de Contrabandista y de la gracia con que lo llevan los miembros de la Fila, pero tengo que reconocer que no sé quien fue el autor de tan fantástico diseño. Recientemente he leído dos libros que han sido publicados sobre la vestimenta del jinete andaluz. Uno de ellos escrito por Benito íñiguez, se titula: "El traje del jinete andaluz y la guarnición de su caballo". El otro lo ha escrito el gran estudioso del caballo español Juan Llamas y se titula "Tradición vaquera, atuendo y arreos". Con ellos he podido conocer cual es el origen de la "Guayabera", chaquetilla que llevaban los campesinos Cubanos, y que fue importada a Andalucía por los que venían de hacer las américas. El "Marselles", según la tradición popular, era la prenda que llevaban los HÚSARES de la guarnición de Marsella, que vinieron a España en la invasión Napoleónica. Los andaluces que conseguían obtener una, la desposeían de sus entorchados y la lucían como trofeo y prenda de abrigo. El sombrero, en mi opinión, está a caballo entre el "Catite" y el "Galanes" que se distingue por sus vueltas altas. En la Real Academia de Historia, se conserva lo

que se considera un verdadero retrato de José María "El Tempranillo", que data de 1834 y que lo realizó Jhon Federic Lewis. En él se puede ver como llevaba el "catite" sobre su cabeza y que las "coderas" eran muy semejantes a las del diseño actual. El jinete andaluz calza el "boto" enterizo para las labores del campo, pero cuando se viste de "gala" lo cambia por el botín con polaina bordada, tal como lo encontramos en el diseño actual. Los "caireles", con que adornan la apertura de las perneras cuando visten de gala, en el diseño actual se cambia por los botones dorados, con que se adorna la parte exterior de los muslos. Éstas y muchas cosas más he podido observar, pero el describirlas todas ocuparía no un folio, sino un libro completo. Deseándoos que una vez más en la primavera alcoyana, nuestro atuendo llene de belleza y fantasía todas las retinas de los MIRONS, os deseo y auguro una exitosa Alferecía.

JUAN I. SEMPERE ENRIQUE Juez regional de doma vaquera Juez nacional de doma y enganches de la Real Federación Hípica Española

79


La Casa del Fester ESPECIALIDAD EN BOLSAS; CORREAJES; PETOS DE DISPARO, Y TODO LO RELACIONADO CON LOS CUEROS Y PLÁSTICOS DE LOS TRAJES, DE MOROS Y CRISTIANOS.

CONFECCIÓN Y ALQUILER DE TRAJES DE MOROS Y CRISTIANOS FERMÍN VELEZ SORIANO

Avgda. País Valencia, 49 - Tel. 533 64 80 ALCOY

?Te casas? Pues tu despedida de sottera en Salón Montecar (o 2 planta. Salón especial para que Vosotras paséis ese día con mucha categoría en un Salón privado. Consúltanos. Salón Montecarlo.

saLon mont/ecarLO

Decir, Hablar, Saborear.,. Eso es Salón Montecarlo. TODO A LO VIVO.

Sabores de Manola en su punto. Eso es Salón Montecarlo. Un espacio encantador para degustar la buena cocina de la zona.


A LA FILA J U D í OS nes breus línies, per donar-vos testimoni de la nostra gratitud a eixa antiga Filà, a la que tenim especial afecte, per que sou i per la deferència amb nosaltres en acabar-se "l'entrà", al acollir-nos al vostre local on passem uns moments de relax abans de continuar amb la comesa festera. En especial, eixe 1981, any d'Alferes, que ens van rebre amb les estovalles a punt, el pa i la sal, per a descans de l'Alferes, Filà i música, com reflexa la vostra memòria d'eixe any. Expresseu en aquestes pàgines el reconeiximent que mereixeu i que suposa tota una concòrdia festera. Vertaderament sou Sultans.

U

FILÀ ANDALUCES

FILÀ JUDIOS (Ubicada en la calle Orberà)


DIUMENGE DIA 16 - GLÒRIA * A les 8'30 h. - Esmorzar i vestida del "GLORIERO". En acabar d'esmorzar acompanyarem al "GLORIERO" a la plaça d'Espanya. * A les 10'30 h. - GLÒRIA. En acabar aquesta arreplegarem al nostre "GLORIERO" per anar al local de festes. * Ales14'00h. -Vermut. * Per la nit farem l'entraeta pel País Valencià. DILLUNS DIA 17 - GLÒRIA INFANTIL * A les 8'30 h. - Missa a la Parròquia de Santa Maria. En acabar arreplegarem al GLORIERET per anar al local de festes. * A les 9'30 h. - Xocolatada i esmorzar. * A les 11'30 h. - GLÒRIA INFANTIL, des de "El Partidor". Al finalitzar la "mascletà" recollida del GLORIERET i vermut en el local de festes. * A les 19'00 h. - Processó del trasllat de la imatge de Sant Jordi des del seu Temple a la Parròquia de Santa Maria. DIMARTS DIA 18 * A les 23'30 h. - Entraeta de l'esquadra especial pel País Valencià. DIMECRES DIA 19 * A les 23'00 h. - Entraeta oficial de la Filà pel País Valencià. DIJOUS DIA 20 * A les 23'30 h. - Entraeta de l'esquadra especial per Sant Nicolau. DIVENDRES DIA 21 - DIA DELS MÚSICS * A les 19'30 h. - Festa del Pas-doble. En acabar la interpretació de l'himne, entraeta per Sant Nicolau i a continuació "OLLETA" al local de festes. DISSABTE DIA 22 - DIA DE LES ENTRADES * A les 5'00 h. - Els dianers estaran a la Penya Bon Humor per fer-se l'últim herberet abans de la Diana. * A les 6'15 h. - Els dianers es reuniran al "Cantó el Pinyó", i a les 6'30 h., "arrancà". * A les 10'45 h. - "Entrà" de Cristians, i al voltant de les 12'00 h. procurarem estar cadascú al lloc que tindrem destinat.


En acabar "l'entrà", anirem tots junts a dinar al local de festes. Després de dinar acompanyarem a l'Alferes. Per la nit al voltant de les 22'00 h., sopar (amb ticket) i conjunt musical. DIUMENGE DIA 23 - DIA DE SANT JORDI * A les 8'30 h. - Segona Diana per Sant Nicolau. En finalitzar, esmorzar a "escoti" a la Filà. * A les 10'30 h. - Arreplegarem a l'Alferes per acompanyar-lo a la processó. * A les 11'00 h. - Processó de la Relíquia. En acabar-se la missa (al voltant de les 13:15 h.) acompanyaren al nostre Alferes al local de festes per a dinar (amb ticket). Per la vesprada, a les 19'30 h. Processó General. Després de la processó acompanyarem a l'Alferes. * A les 22'00 h. - Sopar (amb ticket) i ball al local de festes. DILLUNS DIA 24 - DIA DELS TRONS * A les 7'15 h. - Contrabando. En finalitzar, esmorzar a la Filà. * A les 9'00 h. - Anirem a per l'Alferes per acompanyar-lo a la Plaça d'Espanya. * A les 10'00 h. - Estafeta i Ambaixada Mora, i a continuació "disparo". Al finalitzar la lluita al castell, juntament amb el nostre Alferes, se n'anirem a dinar al local de festes. j * A les 16'30 h. - Ens dirigirem a la Placeta Mossèn Josep per fer "l'encaro" i seguidament "disparo". En finalitzar, arreplegarem a l'Alferes al castell i l'acompanyarem fins l'Església de Santa Maria. * A les 20'00 h. - Des de l'Església de Santa Maria, i en Processó tornarem la imatge del Xicotet al seu Temple. * A les 21'30 h. - Al castell, aparició de Sant Jordi. En acabar-se, acompanyarem a l'Alferes a casa i després, el qui tinga encara força i ganes, els famosos soparets. NOTA -Es recorda l'obligatorietat de portar el disseny complet de la Filà per a tots els actes.

BONES FESTES EN L'ANY D'ALFERECIA i VISCA SANT JORDI

La "Filà" en su año de Alférez desea a todas las "Filaes" unas felices fiestas de San Jorge y en especial a los Abencerrajes, Aragoneses, Marraskech y Domingo Miques.

/ / / / / / /

La Filà en el seu any d'Alferes desitja a totes les filaes, unes felices festes de Sant Jordi i especialment als Abencerrajes, Aragonesos, Marraskech i Domingo Miques.


.<

AgustĂ­n fjaena Cop (Manipulados los 8 kermanitos) Montduber, 19 Tel. 533 78 44 03802 ALCOY

, SA Pol. Cotes Baixes, C/ C. Pare, n9 3 03804 ALCOY (Alicante)

f


RYS€R •• «í*

»** »%> **« ií<*

BORDADOS S.L.

RUBRODATS, S.L. INDUSTRIA DEL BORDADO

Partida l'Altet, s/n Tel. (96)6516814 03829 Alquería de Aznar (Alicante)

s

tejidos raOchel, s.l. Teléfono y Fax: (96) 552 55 56 Polígono Industrial Cotes Baixes C/. B - Parcela nQ 4 03804 ALCOY (Alicante)

Subida San Cristóbal, 16 - Te» y Fax ¡96) 559 34 26 03820 COCENTAINA (Aleante)

TALLER DE E L E C T R I C I D A D

CENTRAL ELECTRIC ALCOYANA Reparación de toda clase de maquinaria eléctrica, industrial y doméstica. Ascensores, montacargas y alumbrado fluorescente. ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS Oliver, 6 Tel. 533 08 79 03802 ALCOY


A

A

LISTAS DE BODA Y ARTÍCULOS DE REGALO

Mosén Torregrosa, 6 Tel. 554 35 60

ALCOY

¿a Pieaeúa® RICARDO ABAD Y TOÑI MÚSICO SERRANO, 5 TEL. 5521776 ALCOY


ALQUILER DE CABALLOS

BAR - RESTAURANTI

PARA PASEOS Y FIESTAS

S/\I_OINI BXVIXIQUETE Murillo, 35 - ® 65205 17 03800 A L C O Y

veronaM.

FABRICA DE TEJIDOS

FI.ORISTERlAllROSA MAR Y

Políg. Ind. Beniata, C/ Fila Navarros, 6

FLORES NATURALES Y DECORATIVAS RAMOS DE NOVIA CENTROS DE MESA CORONAS Y PLANTAS

Tels. 554 56 59 - 554 56 77 Fax: 5545460 Apartado, 135 03800 ALCOY (Alicante)

C/. Santa Rosa, 25

Tel. 552 31 32 ALCOY


4

MARCA REGISTRADA CASA FUNDADA EN 1908

MERCERÍA Y NOVEDADES

EL BARCO, S.L. al? p or txauor Oliver, 27 - bajos (Frente hospital civil) Tel. y Fax 552 31 52 03802 ALCOY

qRES - AZulEJOS IVIUEblES dE DAÑO " SANÍTARÍOS ' ETC CIRA. NACÍONAl 540 ' kM. 798

(CRUCE ds E!S AkjARs) TE!. 559 52 78


ESPABROK CORREDURÍA DE SEGUROS

RAFAEL PONSODA MARTI ¿r

En ALCOY: C/ Goya, 5, entreplanta • Tel. 554 43 99 • Fax 554 44 09 En COCENTAINA: Passeig del Comtat, 32 • Tel. 559 03 50

i£/\ Jík ?"? 1 *''

M

SOMOS FABRICANTES CON DISEÑOS PROPIOS CONFECCIONAMOS PRENDAS DEPORTIVAS Y JUVENILES, CHANDALS, CAZADORAS, PARKAS, BERMUDAS, CAMISETAS CABALLERO Y SEÑORA, BODYS...

¡VEN A V E R N O S ! C/ Alzamora, 28 03801 ALCOY


L A M P I S T E R Í A ARTISTIC

ENTACMN TODA CLASE QÍE META

Paseo Viaducto, 9 Tel. 554 02 83

03800 ALCOY

uita C/ Santo Tomás, 17 ALCOI felicita a la Hrila Andaluces en su año de Alferecía y a todos lüsaLcoyanos

1


venta al detall

venta al mayor de tejidos Ctra. Nacional 340 Km. 137 Tel. (96) 559 33 16 Fax 559 32 97

CALIDAD, SERVICIO Y PROFESIONALIDAD OFICINAS Y ALMACÉN C/. Olivor, 37 fel.:5331312 Fax: 552 56 62

VENTAS DETALL C/. Olivar, 31 Teleí.: 533 46 96 03802 A L C O Y

03800 ALCOY (Alicante)


I mVL

I

4

SABADELL, 20 03804 ALCOY (Alicante)

TELS. 5525248 552 51 61 FAX. 552 1333

AGENCIA DE ESPECTテ,ULOS

11

EL ALCOYA"

Antonio Botella Soler Inmaculada Tormos Blanquer

Gregorio Casasempere Juan, 18-2ツー izq. Tel. (96) 552 19 49

03800 ALCOY


C/. Beniarrés, 4 Tel. 533 20 85 03800 ALCOY

Punt JADA FÁBRICA GÉNEROS DE PUNTO JOSÉ A. DOMÍNGUEZ ALCARAZ S. L. GEREIVITE Balmes, 25 Tel. (96) 533 74 71 Fax (96) 533 74 71

03803 ALCOY (Alicante) ESPAÑA


ALS SACRIFICATS DE LA FESTA

E

stem a punt de començar un any més els dies grans de les nostres festes de Sant Jordi, on tot és festa, alegria i color, on tot es un deixar passar, es un anem a disfrutar, ¡estem en fes-

tes!

Però també tenim la part negativa, també són els dies grans per als lladres, carteristes, en general per a gent de mal viure. Són dies d'imprudències, de descuits, de no tindré en compte algunes coses. Menys mal que tenim unes persones que quan més de festa estem tots, ells estan sacrificant-se per tots i estan velant pels nostres interessos, tant personals com materials, els uns vigilant les nostres cases, vehicles, etc. i els altres protegint la nostra integritat física. Des d'aquestes línies agraïm a la Policia Nacional, Policia Local, Serveis de l'Hospital Verge dels Lliris, Creu Roja, Guardia Civil, Cos de Bombers i a qualsevol d'aquelles persones o entitats que de manera abnegada i callada cuiden de nosaltres i els desitgem que passen bones festes de Sant Jordi. GRÀCIES. Filà Andaluces


BlflMOS EXIGENCIflS POR RESPUESTflS. Te damos la soluci贸n para ganar m谩s con tu n贸mina.

SOLUCIONES PRRfl II

* CflOl C a j a de Ahornas se M e a - e ' - c - e c

Profile for MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA ALCOY

ANDALUSOS - ALFEREZ 1995  

ANDALUSOS - ALFEREZ 1995

ANDALUSOS - ALFEREZ 1995  

ANDALUSOS - ALFEREZ 1995

Profile for mafalcoi
Advertisement