Page 1

INFORMASJON

Nr. 1 - Mars • 2014 Gratis informasjonsmagasin

www.midtsiden.no

Portrett:

Stjerneskotet

Aurora Aksnes Eigedom: 650 nye bustadar i Os sentrum Osfest: Slepp to nye band midtsiden 1 2014

• 1


Innhald

4 8

16

18

4 650 nye hus i Os sentrum

Sjå oversikt over aktuelle og komande prosjekt

Skift til sommerdekk

Kulturkalender

Spar vinterdekkene og skift til sommerdekk nå!

Tilbudet gjelder 26/3 - 12/4 og med i prisen får du:

• Rengjøring av nav • Kontroll av lufttrykk bil • Feste med riktig moment V og vare g for SU g e ll ti i 100,• Kontroll av dekk og felg • GULLVASK TIL EN VERDI AV 179,-

Portrett: Aurora Aksnes

Frå ukjend til 6-ar i VG på eitt år

20

Osfest 2014

400,-

Os vs Lysekloster

Statistikk og spådomar før seriestart

EU-kontroll på dagen!

Her slepp festivalen to nye band

OBS! Siste tall i skiltet sier

når kontroll er påbudt

Forsidefoto: Kjetil Vasby Bruarøy

Redaksjon Ansvarlig utgiver: Reklamebyrået MACBOX AS tlf 56 57 00 30 Redaktør: Stein Arne Andersen stein@macbox.no Redaksjonelt stoff: Kjetil Vasby Bruarøy kjetil@midtsiden.no

Kjøp et varig minne til konfirmanten! SØLV ØRERING

SØLV SMYKKE M ZIRKONIA

Nå 499,-

Nå 599,-

Veil. 799,-

Veil. 899,-

SØLV SLIPSNÅL Veil. 799,-

Nå 599,-

SØLV RING 2 ringer i 1 Veil. 599,-

SØLV MANSJETTKNAPPER

Nå 399,-

Veil. 1199,-

Nå 849,-

Herre- og guttegaver har vi i både gull, sølv og stål.

SØLV ØREPYNT

STÅL ARMBÅND

Nå 299,-

Nå 499,-

4 = APRIL

, 0 0 5

Service alle merker! OBS! VI GIR DEG MOBILITETSGARANTI

Mekonomen tar service og reparasjoner av alle bilmerker til svært gode priser. Du bevarer selvfølgelig bilens fabrikkgaranti, og i tillegg gir Mekonomen en unik mobilitetsgaranti.

Du får gratis hjelp enten det gjelder kollisjon, utforkjøring, utelåsing, startproblemer, punktering, tap av nøkler, kjørt tom for drivstoff eller om du har fylt feil drivstoff. Assistansen utføres av Falck som dekker hele landet, hele døgnet. Vi hjelper deg også om uhellet skjer på reise eller ferie i Europa.

Lik oss på facebook Motta varsel om billig bensin

Hvis du LIKER Lyssand Bil på facebook, vil du motta varsel når vi setter ned prisene på drivstoff.

Superpolering

Utvendig polering og innvendig regngjøring. Be om pristilbud. MNGF - ETBL 1943

AMFI Os tlf 56 30 02 77

2 • midtsiden 1 2014

O s se n t r um t lf 5 6 30 04 84

LYSSAND - senteret for alle som kjører bil


Kampanjeperiode 25.3-6.4.2014

+

O KJØP 2x2 TILLEGGSPLATER BORDET BLIR DA 380 CM

-25% PÅ SM28 SPISEBORD I HVITOLJET EIK

Mistrol Reklamebyrå 55 30 37 70

SALG

STORT UTVALG LAVE PRISER

SPAR 2.312.SKOVBY SM28 SPISEBORD

6.933.-

NEO spisegruppe. SM 28 EH spisebord i hvitoljet fineret eik 100x180/380 cm 6.933,- (før 9.245,-) Tilleggsplate i grålakkert eller hvitoljet eik x2 50x100 cm 1.443,- (før 1.924,-) Du kan kjøpe 2x2 tilleggsplater, bordet blir da 380 cm. SM 92 EMH spisestol i hvitoljet eik/stoff touche 1.706,- (før 2.275,-)

BEDRE SENG FINNER DU IKKE TIL DENNE PRISEN!

ANDRE FARGER 29.390.VIP KONTINENTAL 150x200 CM

+

SKULDERSONE OG JUSTERBAR FASTHET, COMFORT, POCKETFJÆRER, KANTSTABIL, VASKBAR OG VENDBAR

VIP We kontinentalseng med Comfort latex overmadrass inkludert standard ben eller sokkel. Pris uten gavl og pall. I fargen zink 150x200 cm 16.999,- (før 19.999,-) 180x200 cm 19.999,- (før 22.999,-) I andre farger 150x200 cm 29.390,- 180x200 cm 30.725,-

16.999.Nordås, Åsane, Drotningsvik, Os, Stord midtsiden 1 2014

• 3


650 nye bustadar i Os sentrum Dei siste åra har det vore fleire store byggeprosjekt i Os sentrum. No kan det også opna for omfattande bygging midt i sentrumskjerna. Tekst og foto Kjetil Vasby Bruarøy

Fleire bustader, auka byggehøgde, lågare krav til parkering og uteareal – og flytting av overflateparkering til parkeringshus for å gjera plass til utbygging og grøntsateal, er essensen i Asplan Viak sin stads- og moglegheitsanalyse for Osøyro. Skal det bli Liv på Øyro, som kommunen sitt prosjekt heiter, må fleire folk bu i og rundt sentrumskjerna. – Det var brei politisk semje om konklusjonane i analysen. Eg håper vi får meldt opp sak om ny områdeplan for sentrum no i vår. I så fall kan denne vera ferdig tidlegast sommaren 2015. Vi treng naturlegvis ekstern kapital om Osøyro skal få seg eit løft, men vi merker allereie mykje merksemd frå store utbyggarar, seier ordførar Terje Søviknes (Frp). – I mellomtida er det mykje positivt som skjer på Osøyro, frå vår eigen lansering av samordna aktivitetsprogram for Osøyro til påske til private byggeprosjekt i og rundt sentrumskjerna.

4 • midtsiden 1 2014

Osøyro - kommunen sine neste trinn Bydraget i Os sentrum: Er ute på arkitektkonkurranse. Forslaga skal koma inn 5. mai. Nytt parkeringshus over bussterminalen skal truleg også ut på arkitektkonkurranse før ferien. Oshjørnet: Det kommunale selskapet Os Bygg og Eigedom har kjøpt Oshjørnet (Brugata 1) og legg i sommar 17 leilegheiter og to etasjar med næringslokale ut for sal. Kvartalet: Frå Drageset til Sparebanken vest, er grunneigarane i møte 17. mars for å diskutera å innlemma eigedomane i felles aksjeselskap for samla vidareutvikling. Det er tatt to takstar på kvartalet, som kan koma til å by på 6000 kvm næringslokale og 100 nye leilegheiter. Livet langs linjo: Områdeplan frå Os Næringspark langs Byvegen til rundkjøringa i sentrum, er ute til høyring etter fersk førstegongsbehandling. Kan resultera i 150 bustadar langs innfartsåra til Osøyro.

Status - aktuelle og komande prosjekt Solsio i Hamnevegen: Leigland sitt prosjekt er under bygging. Betongarbeidet er ferdig i slutten av mars, innflytting blir rundt årsskiftet 20142015. 11 av 20 er selt. Leilegheiter frå 63 til 87 kvm, prisar frå 2,8 til 5,5 millionar kroner. Os Sjøfront 2: Har selt, bygd og levert 86 leilegheiter mellom Osøyro og Mobergsvikjo, la i haust ut 37 nye leilegheiter på nabotomta, frå 52 til 80 kvadratmeter, prisar frå 2 til rett over 4 millionar kroner. Solstrandvegen: StorBergen legg rett over påske ut dei 23 første av 63 leilegheiter i Solstrandvegen, mellom Bjørnefjorden Golfklubb og Solstrand Hotel og Bad. Midtpunkt: Gjekk ut på høyring etter førstegongsbehandling, men er i dialog med kommunen om endra løysing på parkering og uteareal. 28 leilegheiter i 2-3 nye etasjar kan tidlegast koma for sal hausten 2014.

Hamnevegen ved Os Seniorsenter: Bygg Concept sitt prosjekt Hamnehagen, som ei stund låg ute for sal, skal teiknast om. Men utbyggar vil etter signala frå Asplan Viak diskutera utnytting og uteareal vidare med Os kommune, og truleg utvida frå godkjente 45 til opp mot 60 leilegheiter ved Oselvo. Vil søkja om endring i reguleringsplanen og kan tidlegast blir klar for sal på tampen av 2014. Landboden: Samarbeid mellom Os kommune og Bøe og Lepsøy Utbygging om bygging av opptil 70 bustadar, parkering og gymsalar/ øvingsareal til kultur i område Landboden og det gamle Badet v/Os ungdomsskule. Reguleringsplanen kom ut på høyring i mars og skal opp til godkjenning til sommaren.

I toppen ser du Os Sjøfront 2, nye Midtpunkt og Asplan Viak si inndeling av Os, der det rosa feltet no er ute på arkitektkonkurranse.


Er det berre nye prosjekt Osmarknaden? I skrivande stund er det 103 hus for sal i Os. Berre 23 av desse er bygd og brukt.

Høgt tempo i Hjellemarka Det blir ein vår med både innflytting, byggestart og sal av neste trinn i Hjellemarka. Eit heilt nytt nabolag veks fram i Hjellemarka, mellom Hetleflåten og Søfteland. Block Wathne, Bøe og Lepsøy Utbygging og Markhus Bolig skal bygga til saman over 400 bustadar, og trass i at det er eit stort og nytt terreng har det gått slag i slag med omsetnaden og bygginga. 10 av 18 er selt Bøe og Lepsøy Utbygging starta med feltet B5, der dei har selt 19 av 20 og

hatt innflytting i november 2013. Dei siste flyttar inn no i mars. – Vi har også hatt byggestart på første trinn i B6. Der har vi selt 10 av 19 leilegheiter, fortel Steinar Jensen. I vår blir også salet på trinn to i B6 lagt ut. Her kjem 21 nye leilegheiter for sal.

– 15 av desse er selt, vi har byggestart over påske, fortel Monica Helene Hansen. Med prisar frå 1.450.000 appellerer Markhus til mange førstegongsetablerarar. – Neste trinn vi legg ut er på 16 leilegheiter. Her har vi allereie selt 4.

På Finn.no var det i midten av mars annonsert 103 bustadar for sal i Os. 23 av desse er brukte bustadar, heile 80 er nybygg/prosjekt. – Det er gunstig, også for oss som sel hus, at det er mange nye bustadprosjekt. Mange tiltakshavarar er dessutan flinke til å ta oss som skal selja husa med tidleg i planleggingsfasen. – Men det er ekstremt får brukte hus for sal for tida, seier Herman Brandt frå Privatmegleren Bjørnefjorden. Finn.no har lagt om Det kan sjå ut som om det er ekstra mange hus for sal, i forhold til tidlegare, når det no står over 103 lista opp, medan det tidlegare har lagt på rundt 80. – Finn.no har endra visinga. Før sto eitt prosjekt som éin bustad, sjølv om det for eksempel var ein firemannsbustad eller ei blokk med 12 leilegheiter. No tel kvar bueining, forklarer Åge Gulbrandsøy frå BO Eiendomsmegling.

Mange unge kjøper hos Markhus Markhus Bolig la i oktober ut sitt første felt i området, ein firemannsbustad og to blokker med i alt 20 leilegheiter.

God start på 2014 Både Gulbrandsøy og Brandt fortel om ein litt roleg slutt på 2013, og høgare tempo i marknaden i januar 2014. – Vi merka ikkje særleg til den negative trenden som riksmedia fortalte om i haust, seier Herman. – Det er førebels litt få brukte hus for sal, men bra med kjøparar i marknaden. Frå no og framover mot sommaren blir det nok endå høgare aktivitet, seier Åge.

Byggestart på Lekven Både Bygg Concept & Bøe og Lepsøy Utvikling har byggestart på nye prosjekt på Lekven denne våren. 11 av 18 leilegheiter blei selt på kort tid då det i 2011 blei lagt ut eit prosjekt på ei attraktiv tomt ved sjøen i Lekvenvågen. Men tiltakshavar fekk ikkje finansiering og nye krefter overtok tomta. – Det er ei fantastisk tomt og prosjektet vårt er godt mottatt, seier Øyvind Tøsdal i Bygg Concept.

Bygg Concept skal bygga 30 leilegheiter i 6 hus på tomta. 8 av dei 10 første er selt og 1. april byrjar tømrararbeidet på første byggetrinn. Livet på Lekven Bøe & Lepsøy Utvikling har bygd ut på Lekven i fleire år, først med eit leilegheitsbygg og 20 einebustadar,

no med ei ny bustadblokk. – Vi har nyleg vedtatt byggestart og byrjar å sprenga på tomta i mars, seier Steinar Jensen. Leilegheitsprosjektet har 36 husvære. Det blir no byggestart på dei 25 første.

midtsiden 1 2014

• 5


Vi hjelper deg med alt til hagen!

Vårens nyheter

Anleggsgartner med grønne fingre Kort sagt så hjelper vi deg meg alt til hagen. Vi murer og legger stein, lager plen og planter busker og trær. Ønsker du å oppgradere hagen stiller vi gjerne på en uforpliktende befaring. Spør oss, vi har lang erfaring.

• Belegningsstein • Gråsteinsmur • Kantstein • Ferdigplen • Beplantning • Maskinutleie

56 57 66 77

99 00 80 80

www.oshageservice.no 6 • midtsiden 1 2014

Åpent: mandag-onsdag 10-17 torsdag-fredag 10-18 lørdag 10-15 Brugata 6, 5200 Os Tlf 56 30 55 00


GAMLEBUTIKKEN

HEGGLANDSDALEN

Herrebunad? Jeg kan levere herre- og guttebunader fra store deler av landet. Godt utvalg av stoff og tilbehør til dame- og herrebunader. -10% på stoff til komplett bunad.

r e r e et h y n s n e r ! n Vå e k k i t u b i et m kom

10-20% rabatt ut uke 15!

Jeg gir 10% på bunadssølv og 20% på stølabeltet ved bestilling ut uke 15. Velkommen innom!

Carmakoma - Lise Charmel - Park Line - Desiqual - Masai - Boheme - Sandwich - Micha - Nu by Staff Carla du nord - Soulmate - Part Two - Ribkoff - Molly Jo - Blæst - My Soul - Bessie Jeans NYDJ

Velkommen innom bunadbutikken v/Aud Jørgensen

Hegglandsdalsvegen 525, 5211 os • Tlf 56 57 66 83 / 918 07 059 Åpent: tirsdag og fredag 10-16 • torsdag 10-17 ellers etter avtale.

Os Sentrum • tlf. 56 30 10 10 man - ons - fre - 10-17 tor 10-19 • lør 9-15 www.madamane,no

HER ER VÅRENS NYHETER!

kr

1699,-

kr

1399,-

kr

1200,-

kr

999,-

kr

1699,-

kr

1799,kr

kr kr

kr

kr

kr

650,-

kr

999,-

1299,-

1299,-

1199,-

699,-

850,-

kr

1699,-

kr kr kr

kr

kr

1199,-

kr

699,-

899,-

899,-

1299,-

1199,-

midtsiden 1 2014

• 7


European Market kjem til Os igjen rett før påske.

Kulturkalender for Os – våren 2014 Revy, konsert, kino, fotballkamp og festival – her er noko av det som skjer i Os dei neste månadane. Følg med på www.midtsiden.no/arrangement for yttarlegare informasjon. Torsdag 27. mars kl 20:00 TRIPPEL DOSE DANS Riksteatret inviterer til meisteraftan i Oseana, signert tre av Noregs beste unge koreografar. Fredag 28. mars kl 20:00 NOR OG NE: HEILT PÅ KANTEN Revygjengen er klare for nye sprell i Nore Neset Aktivitetshus. Laurdag 29. mars kl 19:00 OLIVER MusikalHuset Askøy kjem til Oseana med sin versjon av den kjende musikalen Oliver. Laurdag 29. mars kl 20:00 NOR OG NE: HEILT PÅ KANTEN Siste sjanse! Revygjengen er klare for nye sprell i Nore Neset Aktivitetshus.

8 • midtsiden 1 2014

Laurdag 29. mars kl 21:00 HM JOHNSEN LIVE Peppes Pizza Os inviterer til vårblues med Hans-Marius Johnsen med band.

Søndag 27. april kl 15:00 OS - LYSEKLOSTER Derby, Os tar imot Lysekloster til 2. serierunde.

Søndag 25. mai kl 19:00 OSOFONEN Ole Hamre har fanga lyden av Os. Eit bestillingsverk frå Oseana.

Tysdag 1. april kl 18:00 FØR NM KONSERT Os Musikkforening inviterer til konsert i Oseana.

Søndag 27. april kl 16:00 BYGDEKINO To filmar, blant dei animasjonsfilmen Rio 2, blir vist i Oseana.

Torsdag 5. juni kl 18:00 BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Bergen Filharmoniske Orkester med sin årvisse Oseana-visitt.

Torsdag 10. til søndag 13. april EUROPEISK MARKED Os sentrum blir igjen fylt med med utanlandske delikatesser, frå nylaga paella til spennande ostar og nydelege dessertar.

Måndag 28. april kl 11:00 SENIORTREFF Oseana inviterer til foredrag og konsert.

Onsdag 11. juni kl 19:00 HØGT, LÅGT OG LITT MIDTIMELLOM Os Kulturskule sine dansarar held sesongavslutning i Oseana.

Fredag 11. april kl 20:00 HERMAN’S HERMITS 60- talsheltane besøker Oseana. Laurdag 26. april kl 20:00 SIGVART DAGSLANDS BRYLLUPSOG BEGRAVELSESORKESTER Om du ikkje har opplevd eit bryllupsog begravelsesorkester før så har du no sjansen i Oseana.

Mandag 30. april kl 19:00 TIL FINGERSPISSENE Os kulturskule inviterer til konsert i Oseana. Laurdag 10. mai VÅRSLEPP Aktivitetar og torghandel i Os sentrum. Fredag 23. mai kl 20:00 200 ÅR PÅ 2 TIMAR – INKL. PAUSE Spesialskriven festspelframsyning med Linda Eide og Sjur Hjeltnes i Oseana.

Torsdag 26. til laurdag 28. juni MARKNADSDAGAR Os sentrum blir fylt opp med torghandlarar og aktivitetar. Fredag og laurdag 27. og 28. juni LOKALE HELTAR Vorspiel til Osfest (1. og 2. august). Konsertar på Peppes Pizza Os med lokale band.


Bli medlem og få

EKSKLUSIVE TILBUD, NYHETER OG INVITASJONER • Direkte til din mobil eller e-post • GRATIS og uforpliktende

• Ca. 4 meldinger per måned • Enkel utmelding CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

IKKE MEDLEM?

CMYK / .eps

LIK OSS PÅ FACEBOOK.COM/AMFIOS

Send KUNDEKLUBB til 2242, meld deg inn på amfi.no eller i butikkene.

FASTE MEDLEMSTILBUD

For å benytte deg av tilbudene må du vise medlemsbevis på telefon eller mottatt SMS fra oss.

EUROSKO:

LINDEX:

TROPEHAGEN ZOO:

-20%

-25%

3 for 2

TILBORDS:

HVITE FJÆR OG HJERTER:

DRESSMANN:

på en valgfri vare

-20%

på 7,5 kg kattesand og hundeposer

på ord. BH’er hver tirsdag

3

på en valgfri vare

Servietter, ta betal for hver tirsdag og torsdag

FLORISS:

CMYK:

-30%

-15%

på en valgfri vare

på en valgfri klokke hver torsdag

2

-50% på skjorte ved kjøp av dress BARETTI: Triumph undertøy

ta

3 betal for 2

hver torsdag, vi spanderer den billigste

AMFI OS - MØTEPLASSEN ÅPENT: MAN-FRE: 10-20 (MAT 8-22) LØR: 10-18 (MAT 8-20) SØN: COOP EXTRA 10-20 WWW.AMFI.NO/OS midtsiden 1 2014

• 9


…vakre hull 2 i mai? Da har vi kurset som får deg på banen uansett om du er gammel eller ung. Her lærer du det som skal til for å spille golf og det er ingen eksamen. Du trenger med andre ord ikke Grønt Kort lenger. Bjørnefjorden Golfklubb arrangerer ”Veien-til-Golf”-kurs (VTG) flere ganger i løpet av sesongen. Kurset går fra fredag til søndag, 4 timer hver dag, totalt ca. 12 timer. Nye medlemmer tilbys følgende: • Medlemskap i Bjørnefjorden GK • Spill så mye du vil i 2014 • VTG-kurs (Tidligere Grønt Kort kurs) ledet av vår pro Sverre Marcelius • 250 treningsballer til bruk på driving range og treningsfelt • Abonnement på magasinet Norsk Golf

ØNSKER DU Å SLÅ UT FRA...

For mer info/priser: Tlf: 56 30 70 88 • www.bjgk.no

Foto: Trond Aarvoll

osbadet for helse og velvære!

OPNINGSTIDER: Måndag - torsdag 08.30 - 21.00 Fredag 08.30 - 20.00 Laurdag - sundag 10.00 - 18.00

BADET Tlf. 56 57 61 20 post@osbadet.no www.osbadet.no 10 • midtsiden 1 2014


Baderomsmøbler

LUNSJ • MIDDAG • CATERING Besøk vår hyggelege kafé og restaurant i Os sentrum, eller kom innom og hent lunsj til deg og kollegaene dine!

÷25%

Vi tilbyr catering og delikat take-away, enten du vil ha ein oppgradert lunsj på jobben, servere ekstra god møtemat, eller arrangere selskap heime.

i mars og april

NYTT i 2014

120cm baderomsmøbel

Open alle ettermiddagar Laurdag: tapas/ a la carte Søndagsmiddag

med speilskap, pris uten servantbatteri. Ord. pris 25.940,-

NÅ KR. 19.455,Leveres i hvit matt, sort matt og cedar grey. Pris ferdig montert kr 22.800,-

(monteringspris kun innen OS kommune)

Landboden 23,Os - tlf. 56 30 09 37, marianne@roer-os.no

OSINGENES BESTE PIZZA!

OPNINGSTIDER

Måndag - torsdag 10 - 18 • Fredag 10 - 16 Laurdag 12 - 23 • Søndag 13 - 18

• Pizza • Rullekebab • Øl

• Pasta • Kjøttretter • Vin Velkommen!

Fredager fra 4. april: utvidet opningstid til kl 23.00 Bar med alle rettigheiter ute og inne.Uhøgtidleg, triveleg lokale med stor flott uteplass ved Oselvo.

Du ringer... ...vi bringer KAFÉ • MAT & VINHUS

Os sentrum, Brugata 22 • Telefon: 56 30 54 67 post@engeline.no • www.midtsiden.no/engeline

Tlf. 56 30 27 20

midtsiden 1 2014

• 11


Ta kokken med på

handletur! Tekst og foto Kjetil Vasby Bruarøy

Lager du vårrullene dine selv?

Da er du med i gjengen! Meny selger store volum av vårrull-plater fra frys og bønnespirer fra fruktavdelingen.

Funnet i fryseren

Du trenger ikke ta et dypt dykk i frysediskene hos Meny for å finne spennende råvarer. Akkar, kamskjell, andebryst, brasiliansk indrefilet, reinsdyr og hjort er blant det du kan finne. Prøv selv!

Foto: Shutterstock.com

Fersk kjøtt • fisk • pålegg • salat • frukt • varm mat 12 • midtsiden 1 2014


Hos Meny er det utvalg, fagkunnskap og store matopplevelser som er i fokus. – Be gjerne om tips, oppskrift eller hjelp til å velge varer, sier ferskvaresjef Sissel Iren Sperrevik. Meny i Industrivegen er ferskvaregiganten i Os. Av 55 ansatte jobber 24 i ferskvareavdelingen. 7 av de er utdannet kokk. – Jeg har flinke, engasjerte og løsningsorienterte kollegaer. De mest matinteresserte kunder spør gjerne om hjelp, mens andre kanskje er beskjedne. – Det trenger de ikke være, vi deler gjerne tips om tilbereding og tilbehør, eller blir med en runde i butikken for å foreslå meny og varer, sier Sissel Iren. Den lange disken Ferskvaredisken til Meny er lang og innholdsrik, med sjømat i den ene enden, bakervarer og kaker i den andre. I midten finner du ost, pålegg, salater, kjøtt og varme retter. – Varm lunsj og middag går unna, spesielt i ukedagene. Fredag er den store sjømatdagen, mens ekstra mange har godt kjøtt på menyen om lørdagen.

Rå nyhet fra Jæren Det siste året har Meny-lauget blitt mer synlige for folk flest. Meny-lauget består av kokker, ferskvaresjefer og butikksjefer fra utvalgte Meny-butikker, og Sissel Iren er et av 20 medlemmer i lauget. – Lauget tester ferskvarene i utvalget og setter godkjent-stempel på favorittene, på det som viser seg å være av særegen kvalitet eller smak. Lauget finner også nye varer til utvalget. – Nå i mars lanserer vi et mørt og smakfullt Angus-kjøtt fra Prima Jæren.

Foto: Shutterstock.com

Trening, helse og allergi Stadig flere blir opptatt av å spise sunt. Samtidig øker bruken av laktose- og glutenfrie produkt, noe som også påvirker utvalget. Handlemønsteret hos Meny viser at stadig flere er bevisst når de handler, ikke bare på kvalitet og smak, men på opphav og innhold. – Vi selger mer sunn mat og mer kortreist mat. Flere fyller også hele handlekorgen med økologisk mat, sier ass. butikksjef hos Meny Industriveien, Randi Kolskogen. – Det ser også ut som at flere kjøper vegetarmat. Soyapølser, falafel (fingermat fra Midtøsten) og vegetarburgere går unna. Stort utvalg for allergikere Antall allergikere har økt kraftig de siste 40 årene. Det merkes også i hyllene hos Meny.

– For 8-10 år siden var laktosefri melk det eneste produktet vi hadde som var tilpasset allergikere. – I dag kan du få laktosefri melk, fløte, smør, ost, yoghurt, sjokolade, is, kjeks, sauser og supper. Meny har dessuten en hel seksjon med glutenfrie varer, fra knekkebrød, boller, rundstykker, pizzabunn, pasta og ferskt brød. Øl uten gluten? Øl er den nye vinen, heter det. Og det stemmer i Industrivegen. – Folk har blitt veldig opptatt av nye smaker, også når det kommer til øl. – Det kjøper gjerne størst volum av favorittølet sitt, men supplerer med et par flasker med noe nytt og spennende. Også i øl-hyllene finner du glutenfritt øl, fra flere produsenter.

Årets slager: Søtpoteten Den ser ut som en stor potet, men er ikke i slekt med navnebroren sin. Meny selger flere kasser for dagen av søtpoteten. Utvalget sopp har økt fra cirka 1 til 10, eksotisk frukt godt egnet til for eksempel desserter, bugner i disken. Men årets slager blir trolig søtpoteten. – Vi selger flere kasser for dagen, sier Hadi Amiri fra frukt- og grøntavdelingen hos Meny. Det merkes av og til i hele butikken

om det har gått et spennende matprogram på TV, og TV får også deler av æren til søtpotetens popularitet. Søtpotet ligner på vanlig potet, men er større og søtere, godt egnet som bakt potet, men også ypperlig til blant annet wok, kaker og desserter som sweet potatoe pie.

Meny Industriveien Man-Fre: 07:00-22:00, Lør: 08:00-20:00 midtsiden 1 2014

• 13


Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen GRATISEPASS BARN til en aktiv vår med fullspekket timeplan.

: – fredag 17.30 – 20.00 Mandag & 0 .3 1 –1 Kl 09.00

1 uke GRATIS trening! 18 års aldersgrense. Kun en pr.pers. Gyldig ut mai 2014.

Tirsdag

07:00 09:10 10:00 09:00 Spin 45 Spin Styrke 45 Kinesis styrke Merete Lise activio 45 Anne Marit Orrebakken Balland Lise Balland Skjeie SMS: spman SMS: spman2 SMS: kitir SMS: satir 09:05 09:45 18:00 18:15 Cxworx Spin 60 Høypuls Spin 45 Elisabeth G. Elisabeth G. Elisabeth G. Lillian A. Grindevoll Grindevoll Grindevoll Brattebø SMS: saman SMS: spman3 SMS: putir SMS: sptir 10:00 10:45 18:30 19:00 Senior easyline Pilates Cxworx Latinmix Anne Marit Lise Elisabeth G. Labeth Skjeie Balland Grindevoll Strømsnes SMS: seman SMS: piman SMS: satir2 SMS: datir 12:00 17:45 19:05 20:05 Mini Bootcamp Styrke Styrke Pilates Elisabeth G. Anne Marit Line/ Gunvor Grindevoll Skjeie Inge Heggland SMS: piman2 SMS: stman SMS: sttir SMS: pitir 18:30 18:00 20:05 Kinesis Spin 45 Slynge Anne Marit Line Torill Skjeie Nøkland Bakke SMS: spman4 SMS: kiman SMS: bjtir 18:30 19:00 Grit Strenght Puls/styrke Trond Camilla Berge Ødegård SMS: siman SMS: seman2 19:30 Spin 60 intervall Anne Marit Skjeie SMS: snman

Mandag og onsdag: Tirsdag, torsdag og fredag: Lørdag: Søndag:

Klipp ut og ta med! Holtebrekka 7

Mandag

Telefon 56 30 22 66

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

10:15 18:15 07:00 09:00 09:10 10:00 09:00 09:00 Spin 60 Core/styrke Spin 45 Spin 60 Kinesis styrke Spin Styrke Pilates mix Torill Anne Marit Mariann Anne Marit Lise activio 45 Anne Marit Elisabeth G. Bakke Skjeie Øvreeide Skjeie Balland Lise Balland Skjeie Grindevoll SMS: splør SMS: spsøn SMS: spons SMS: spons2 SMS: kitor SMS: sator SMS: stfre SMS: pmfre 11:20 19:00 09:00 10:00 09:45 09:50 10:50 18:00 Cxworx Spin 60 Yoga flow Senior Spin 60 Grit Plyo Slynge Mrl Torill Anne Marit Lise/ mrl 75 Anne Marit Elisabeth G. Elisabeth G. Anita Bakke Skjeie Torunn Lise Balland Grindevoll Skjeie Grindevoll Wågsæther SMS: salør SMS: spsøn2 SMS: yoons SMS: seons SMS: spfre SMS: pifre SMS: bjtor SMS: mrtor 10:05 10:40 10:00 11:00 18:15 18:00 Senior easyline Cxworx Grit Plyo Power training Senior Spin 45 Anne Marit Elisabeth G. Elisabeth G. Elisabeth G. easyline ny Kristian Skjeie Grindevoll Grindevoll Grindevoll Lise Balland og Erik SMS: bbons SMS: pions SMS: sefre SMS: sefre2 SMS: sptor SMS: xftor 18:00 12:00 16:15 18:00 19:05 20:00 Spin 60 Mini Spin 45 Grit Strenght Styrke 45 Yoga Åsta/ Bootcamp Torill Torill Elisabeth G. Torunn Line Torill Bakke Bakke Bakke Grindevoll Seland SMS: spfre2 SMS: pions2 SMS: spons3 SMS: sptor2 SMS: sifre SMS: pitor 21:00 17:10 17:45 18:30 Avspenning Cxworx Grit Plyo Grit Plyo Torunn Torill Torill Elisabeth G. Seland Bakke Bakke Grindevoll SMS: saons SMS: pions3 SMS: zutor SMS: pifre2 19:00 20:00 Hvite timer: Timer for kropp og sjel. Lav puls Spin 60 Stram opp Anne Marit Stine Gule timer: Moderat intensitet. Ingen hopp på step / aerobic Skjeie O. Lom SMS: spons4 SMS: eaons Oransje timer: Moderat til høy intensitet 20:10 Røde timer: Høy intensitet Kinesis Blå timer: Seniortimer Anne Marit Skjeie Lys lilla timer: Enkel dansetime SMS: kions

Kl 06:30 - 22:00 Kl 07:00 - 22:00 Kl 10:00 - 18:00 Kl 12:00 - 21:30

ostreningssenter@helseparken.no

www.sprekogblid.no/os

GODE TILBUD FRA APOTEK 1

30% 50%

ALLE ALLE SOLKREMER SOLKREMER TIL TIL ANSIKT ANSIKT

CLINIDERM CLINIDERM SOLPLEIE SOLPLEIE

Tilbudene gjelder f.o.m. 26. mars t.o.m. 22. april 2014, så langt beholdningen rekker. Apotek 1 Flåten, AMFI OS • Tlf: 56 57 03 90 • 56 57 03 91 Åpningstid: Mandag-fredag 10.00-20.00 • Lørdag 10.00-18.00 Apotek 1 Os, Brugata 5200 OS • Tlf: 56 30 30 80 • Faks: 56 30 30 81 Åpningstid: Mandag-fredag 09.00-18.00 • Lørdag 09.00-15.00

Tilbudene gjelder f.o.m. 26. mars t.o.m. 22. april 2014, så langt beholdningen rekker. Apotek 1 xxxx. Adresse, Postnr. Tlf. xx xx xx xx, faks xx xx xx xx. Åpningstid: mandag - fredag 00-00, lørdag 00-00, søndag 00-00. Apotek 1 xxxx. Adresse, Postnr. Tlf. xx xx xx xx, faks xx xx xx xx. Åpningstid: mandag - fredag 00-00, lørdag 00-00, søndag 00-00.

14 •Tilbudene midtsiden 1 2014 gjelder f.o.m. 26. mars t.o.m. 22. april 2014, så langt beholdningen rekker.


Alt du trenger å vite når du skal søke om

barnehageplass! Usikker på hvordan du skal gå frem når du søker? Prøv vår søkeguide! Den leder deg gjennom prosessen skritt for skritt, viser hvordan du fyller ut søknaden og forteller deg veien videre. Du finner den på www.kulur.no/sokeguide

BARNEHAGER Bergen - Os - Oslo - Volda - Ålesund

midtsiden 1 2014

• 15


Os vs Lysekloster 2014 Os og Lysekloster siktar begge mot toppen av 3. divisjon i år. Fleire tusen publikummarar samla seg på Kuventræ og på Framo Lysekloster Idrettspark då det i fjor var lokaloppgjer mellom dei to beste fotballklubbane i bygda. Tekst og foto Kjetil Vasby Bruarøy

Os vann 3-0 på Kuventræ i serieopninga, returoppgjeret i Lysefjorden enda 2-2. Men samla sett var det nykomaren i divisjonen, Lysekloster, som gjorde det best, og var nær på å ta sitt femte opprykk på rad. No er det ny sesong, nye lokaloppgjer og ein ny sesong der begge siktar mot toppen på tabellen.

Lysekloster-trenar Torbjørn Birkelund

Os-trenar Jørn Vegard Berge

LYSEKLOSTER

OS

Plassering i 2013: 54 poeng (16-6-4) og 2. plass

Plassering i 2013: 38 poeng (11-5-10) og 7. plass

Målforskjell i 2013: 70-44

Målforskjell i 2013: 54-59

Seriestart: Heime mot Øystese måndag 21/4 kl 16

Seriestart: Borte mot Varegg måndag 21/4 kl 16

Heimekampar i vårsesongen: 21.04 kl 16 Lysekloster - Øystese 01.05 kl 17 Lysekloster - Varegg 10.05 kl 16 Lysekloster - Smørås 26.05 kl 18 Lysekloster - Haugesund 2 02.06 kl 19 Lysekloster - Frøya 14.06 kl 16 Lysekloster - Odda

Heimekampar i vårsesongen: 27.04 kl 15 Os - Lysekloster 12.05 kl 18 Os - Haugesund 2 23.05 kl 19 Os - Frøya 01.06 kl 16 Os - Odda 14.06 kl 16 Os - Vadmyra 27.06 kl 19 Os - Øystese

28.06 kl 16 Lysekloster - Vadmyra 16 • midtsiden 1 2014

Derby på Kuventræ i april Mens dette magasinet er i trykken, laurdag 22. mars, speler dei to laga kvalifiseringskamp i NM, mot kvarandre, på Kuventræ. Serien startar måndag 2. påskedag, 21. april. Første derby blir allereie i runde 2, på Kuventræ søndag 27. april klokka 15.00. Spelarar ut og inn Lysekloster må i år klara seg utan keeper Arne Veim Haugland, Ørjan Skilbrei (Lyngbø), Kim Krogsethagen, Thomas Greipsland og Frode Buvik (Søre Neset). Nye spelarar inn er keeperane Chris Sunde Midtun (Bjarg) og Henrik Mjelva (Os), Preben Borgen (Os), Ramo Racic (Os), Joakim Hjelmeland (Fana, 2. div), Simen Birkelund (Sotra), Aleksander Andersen (Fyllingsdalen, 2. div) og Tore Valvik (Os). Os har sidan 2013 mista keeper Anders Kloven og angripar Egil Thuen (Søre Neset). I vinter har dei styrka

stallen med Mats Cato Moldskred (IK Brage, Superettean), Erik Kanestrøm (Nest-Sotra, 2. div.), Fredrik Heggeland (Åsane, 2. div.), dei tre slovenarane Andrej Nemec, Lukasz Horvath og Patrick Bujna, Emilis Zilinskas (Søre Neset, 6. div) og Kenneth Gjerde (gutespelar, SK Brann). Treningskampar og spådomar Lysekloster har i vinter slått Norheimsund (4. div) 6-1, tapt 1-6 f or Vadmyra (3. div), 0-1 for Fana (2. div) og 1-4 for Åsane (2. div). – Vi har blitt endå betre med ballen i laget, noko vi frå før er sterke på, og har jobba ein del med det defensive, som ikkje heldt mål i fjor, seier Lysekloster-trenar Torbjørn Birkelund. Os har spelt 3-3 mot Fyllingsdalen (2. div), 3-3 mot Stord (2. div.), slått Bjarg (3. div) 2-1 og tapt 3-4 for Varegg (3. div) og 0-2 for Odda (3. div). – Vi er sterke framover på banen, men jobbar med balanse i laget og betre samhandling, seier Os-trenar Jørn Vegard Berge. Begge trenarane tok utfordringa med å tippa resultat i lokaloppgjera på strak arm. – Vi vinn 1-2 på Kuventræ og 3-0 heime, seier Birkelund. – Vi vinn 2-0 heime og 1-2 borte, spår Berge.


FOR ET FRISKERE NORGE!

YELLO MEDIA | www.yellomedia.no

Når uhellet er ute.. ..tar vi alle typer forsikringsskader og understellsbehandling.

ÅPNINGSTIDER:

G07.00 - 21.30 N I N OG E TORS: 08.30 - 21.00 R TTIRS 07.00 ONSDAG: C - 21.30 I T C A 07.00 - 20.00 Å PFREDAG: LØRDAG: 10.00 - 16.00 MANDAG:

SØNDAG:

KOM IGANG

Ful l til O tilgan sba g det .

1 1 .00 - 18.00

Nå har en avtale blitt ingått med ACTIC. Actic vil gi deg bra forutsetninger til å komme i gang treningen din og for å nå et godt resultat. Ring og avtal en gratis instruksjon med en kompetent instruktør.

I MEDLEMSKAPET INNGÅR*: Kostnadsfri prøvetime med instruktør som gir deg et individuelt tilpasset treningsprogram. Kontinuerlig oppfølging med instruktør. Inngang til tilknyttet svømmehall Gruppetrening* - tilbudet varierer på våre anlegg. Spinning®* - tilbudet varierer på våre anlegg. Personlig trening er tilgjengelig på noen av våre anlegg men inngår ikke i medlemskapet. Hjertelig velkommen!

ACTIC MEDLEMSKAP

15%

KONDISJONSTRENING

GRUPPETRENING

SVØMMING

PERSONLIG TRENER

Actic er ener landsdekkende treningskjede med 25 treningssentre Kristiansand i sør til Kristiansand Alta i nord. Styrkeogtil kondisjonstrening, Actic en landsdekkende treningskjede med 26 fra treningssentre fra i sør Alta i nord. adgang til svømmehall og badstue. Ved de fleste sentre har vi også gruppetrening Personlig Trener.sentre har vi også Styrkeog kondisjonstrening, adgang til svømmehall og badstue.ogVed de fleste

gruppetrening og Personlig Trener.

Bilglass Billakkering Godkjent bilopprettingsverksted Reparasjon av caravan Smart Repair

RABATT

på ordinært medlemskap og fri innmelding.

*Se anleggenes tilbud og priser på www.actic.no STYRKETRENING

• • • • •

Os Lakk + karosseri AS Tlf: 56 30 61 40 E-mail: post@oslakk.no midtsiden 1 2014

• 17


Sjølvlært stj Låtskrivar, vokalist og pianist Aurora Aksnes (17) blei oppdaga i desember 2012. I februar fekk ho terningkast 6 i både VG og Dagbladet. Tekst Kjetil Vasby Bruarøy • foto Jannice Bårtvedt Det starta med at ei av venninnene til Aurora lasta ei av låtane hennar opp på NRK Urørt. Eit drygt år seinare blir ho rost opp i skyene av musikkmeldarar. – Eg vil ikkje lesa kva folk skriv om meg, eg vil berre konsentrera meg om musikken. Men eg har fått høyra at det er positivt, og det er kjekt, seier Aurora til Midtsiden.

Skulle ikkje vore lov «Hun bygger konserten til høyder man ikke er i nærheten av å forutse på forhånd (...) Så befriende. Så fabelaktig. Så stjerneklart» skriv Tor Martin Bøe i VG. Det var laurdag 1. mars at ho spelte under by:Larm for fullsett Herr Nilsen i Oslo. «Hun er så ung og så ferdig utviklet som artist. Stemmen er god og låtene

fantastiske» mener Rannveig Falkenberg-Arell i Dagbladet, og legger til: «Det skulle nesten ikke være lov å ha en stemme som Aurora Aksnes når man bare er 17 år. Men jammen er det ikke gøy når noen har det.» Fekk 70.000 i stipend I samband med by:Larm fekk Aurora, som er elev ved Nordahl Grieg, ein

god porsjon lommepengar saman med den positive merksemda. Først fekk ho Bylarm sin Forbildepris for kvinner på 50.000 kroner, så fekk ho stipend av NOPAS på 20.000 kroner. Starta på Urørt Aurora har skrive tekstar og musikk i mange år, men fram til i fjor var nesten all sceneerfaringa hennar frå dans, ikkje song og musikk. I 2011

www.thuenmatre.no SALONG OG PARFYMERI

Vi feirer 5-år på gateplan med 30% på utvalgte varer

. . . r e k r e Alle bni!lm ...hele bile EU-kontroll kun kr

490,-

Visste du at...

NYHET!

• • • • •

SUPER RESTORATIVE DAGKREM Relansert, enda bedre krem til rimeligere pris!

Det er ingen grunn til å reise til by´n for å ta service Vi tar service på alle merker Garanti på nye biler er like gyldig med service hos oss Som Automester gir vi mobilitetsgaranti etter service Vi har leiebil til kundene våre - for kun kr 250,- pr døgn

FØR KR. 870,-

Nå kr.

820,-

Spar tid og penger... ...handl lokalt! HÅNDKREM Nå kr.

Thuen & Matre as

(maks 3 stk pr kunde)

Industriveien 81, Kolskogen

130,-

Tlf. 56 30 24 20 ØYRO 35 • TLF. 56 30 17 33 • MEDLEM AV www.ossentrum.no 18 • midtsiden 1 2014

www.thuenmatre.no


jerneskot var ho nemleg del av Os kulturskule og Patricia Langeland si dansegruppe som tok seg til landsfinalen i UKM. Men i desember 2012 lasta venninna hennar opp «Puppet», ei av låtane ho har skrive, på NRK Urørt. Nokre timar seinare toppa ho lista over mest spelte låtar, to veker seinare blei ho kontakta av Geir Luedy i Made Management. Hjelpsame storesøstrer Foreldra til Aurora kjem frå Øystese. Familien flytta frå Stavanger til Os då Aurora var rundt 4 år gamal. Ho har vore glad i musikk så lenge ho kan hugsa, og det var storesøstera Miranda som inspirerte ho til å byrja å spela piano. – Miranda tok pianotimar og eg syntest det var kjekt å høyra på då ho spelte. Og då ho gav seg sette eg meg ved pianoet. Aurora øvde ein halvtime kvar måndag hos «ein eldre mann som var nabo til venninna mi», men Johannes Agasøster klarte ikkje å få unge frøken Aksnes til å læra seg noter. – Resten har eg lært meg sjølv, fortel musikaren med den praktfulle stemma. Ho har allereie skrive 50-60 låtar – alle utan noter. – Eg har to storesøstrer og vi deler interessa for musikk. I tillegg hjelper dei meg. Viktoria er nemleg designer, Miranda er makeupartist.

– Du har fått mykje merksemd på kort tid. Det finnest også andre måtar å oppnå det på, for eksempel å delta i Idol eller andre musikk-relaterte konkurransar på TV. Har du vurdert det? – Nei. Eg vil gå gradane og bygga meg opp som artist i passeleg tempo. Men eg er veldig glad for at program som Idol finnast, det er veldig mange som får vist seg fram på den måten. Tysk kontrakt I november i fjor meldte Music Norway, musikkbransjen sin eksportorganisasjon, at den talentfulle jenta frå Os hadde publishingavtale med tyske Budde Music. Budde Music er eit av dei mest suksessrike forlaga i Europa med alt frå Alphaville til internasjonale låtskrivarar og tekstforfattarar i katalogen. – Eg var mykje i studio i fjor, lite på scenen. Vi har spelt inn 20 låtar og skal spela inn endå fleire. Aurora har mange låtar å velja mellom når ho skal gje ut debutalbumet sitt. – Det blir nok ein litt vanskeleg prosess. Eg er opptatt av at alt skal vera 100 prosent. Kor tid albumet kjem er usikkert, kanskje ein gong på nyåret 2015, seier Aurora Aksnes før avreise til Oslo og Hamar i midten av mars.

Festival og direktesendt TV Etter suksessen på by:Larm har det vore stor interesse rundt Aurora. – Det skjer veldig mykje akkurat no. I morgon skal eg og bandet eg har med meg spela under den direktesendte opninga av Hamar Kulturhus, sa Aurora torsdag 13. mars. På den direktesendte opninga, som var del av Gullrekka på NRK 14. mars, spelte blant andre Ole Edvard Antonsen og Jan Eggum - og Aurora frå Os. Av festivalar har ho førebels berre takka ja til éin. Fredag 4. juli speler ho på Bygdalarm i Øystese. midtsiden 1 2014

• 19


Nytt frå næringslivet Askeladden i 50 knop

Under båtmessa Sjøen for Alle i Oslo i midten av mars lanserte Askeladden Boats AS sine to mest spennande nye modellar på fleire år. Medan suksess-serien Pilot House no er komplett flyttar produsenten frå Os seg no opp fleire knop og lanserer: Askeladden C75 Cruiser og C75 Center Cabin. Båtane er bygd på same skrog, eit skrog utvikla for påhengsmotor opptil 300 hk og stor fart.

Fisk, delikatesser – og kafé

Før jul blei Fisketorget Os selt frå Turid Leikvoll Hjelle til Brynhild Larsen, Ole Erik Jansen og John Widar Storli. Dei nye eigarane har halde på det beste, sjømatdisken, og bygd resten av butikken om til kafé og delikatessebutikk, der du kan få kjøpa alt frå importerte skinker, sjokolade og sennep til lokalproduserte varer som ost, plommechutney og eplesider. I skrivande stund, i midten av mars, venta dei nye eigarane berre på siste godkjent-stempel frå kommunen, og er no truleg opna.

Os Næringspark kan bli tredobla

I samband med områdereguleringa «Livet langs linjo» har Os Næringspark AS vore i forkant og fått utforma moglegheitsstudio for eventuell framtidig vekst og utviding. «Livet langs linjo» opnar for auka utnytting av tomtene Os Næringspark ligg på, opp til 300 prosent. ABO plan og arkitektur, som også har forma planen som no er ute på høyring, har teikna to moglege utvidingar av Os Næringspark. Om næringsparken bygger på i tråd skissene vil samla areal auka frå 10.000 til nærmare 28.000 kvadratmeter. Til samanlikning er AMFI Os 21.200 kvadratmeter stort.

Solstrand best i Noreg

Solstrand Hotel og Bad utmerkte seg i vinter med gode plasseringar i to ulike kåringar. 4.500 av Nettavisen.no sine lesarar stemte Solstrand fram som det 4. beste hotellet i Noreg (bak Hotel Ullensvang i Lofthus, Rica Nidelven i Trondheim og The Thief i Oslo). I samband med reiselivsmessa i Oslo i januar blei Noregs beste distriktshotell kåra, av dei tilsette i reisebyrå på vegne av fagbladet Travel News. Der gjekk Solstrand Hotel og Bad heilt til topps. Utanom desse kåringane held TripAdvisor Solstrand på 2. plass (etter The Thief). Solstrand er også tidlegare kåra til det beste spahotellet i Noreg.

Shuffleboard til Os

Nattklubben Catten satsar på ein leiken vår og utvider opningstidene for å laga spelekveldar på to nymonterte shuffleboard. Shuffleboard kan spelast på bakken utandørs eller på bord, deck shuffleboard, innandørs. Spelet kan minna om curling, der puckar glir på strøsand på parkett, mot poenggjevande linjer på motsett side av bordet. Tidleg i mars blei to 5,60 meter lange shuffleboard montert i lokalet og nattklubben utvider no med eigne pubog spelekveldar søndagar og onsdagar.

Nye drivarar på Engeline

Kokken Kim André Lunde har i vinter, saman med Frank Vasby Bruarøy og Reidun Vasby, overtatt drifta av Engeline Kafé – Mat & Vinhus. Dei nye drivarane har utvida opningstidene og har no middagsservering frå måndag og ut veka, og satsar også på tapas på laurdagskvelden, heimelaga brød, nye rettar i kafeen og lunsjpakkar til bedrifter i vekedagane.

Osbuss kjøpte guide-selskap

I fjor utvida Osbuss AS og dotterselskapet City Sightseeing Bergen AS garasjen frå 17 til 23 bussar. I vinter kjøpte Osbuss selskapet Bergen Guide Service AS, eit selskap dei har hatt samarbeid med i ei årrekkje. Bergen Guide Service AS utgjer 2,5 årsverk, men disponerer over 50 autoriserte bergensguidar som til saman snakkar 20 ulike språk.

Fleire firma og rekordstor folkevekst i Os

Det blei både fleire firma og fleire folk i Os i 2013. Medan 21 firma gjekk konkurs blei det stifta 82 nye. Men det er nok når det kjem til innbyggartalet at veksten er størst; aldri før har det flytta 406 personar til Os på eitt år. 2013 enda med 18.678 innbyggarar, 536 fleire enn 1. januar same år.

20 • midtsiden 1 2014


VI STARTER

SYKKEL SESONGEN IMPACT F6 W 21S Kr. 3 699,-

DBS Impact F6w kommer med lett og fin alu. ramme. Solide Shimano komponenter og dempegaffel sørger for en god kjørekomfort. Impact F6w kommer helt ned i str 38cm og passer derfor utmerket til ungdom som skolesykkel eller som transportmiddel/tur.

2499

LOGIC K350 DAME/HERRE

2499

Kr. 3 499,-

DBS Logic K350 kombinerer høy kvalitet, god komfort og frisk design. Aluminiumsramme designet for komfort og gode kjøreegenskaper kombinert med solide komponenter. Sykkelen er utmerket til tur og lett trening. Dette er en hybridsykkel som trenger lite vedlikehold og tilbyr masse kjøreglede. Størrelser: 48/S – 52/M – 55/L – 58/XL Farge: Antrasitt.Vekt: 12,2 kg

DBS INVATION X3 24” JENTE/GUTT

DBS Invasion X3 er utstyrt med dempegaffel, v-bremser og 21 solide Shimano gir for å tåle en hverdag med tøff behandling uten at det påvirker ytelsen. Det perfekte valget for de som ønsker en sykkel med et stort bruksområde. Passer fra 8 år og oppover. Vekt: 12,7 kg KR.

2999,-

2299

MX SPORT OS AMFI OS TLF 55 11 77 77 WWW.MXNETT.NO

KAMPANJEDATO: Fra 26. mars - 5. april 2014 og så langt lageret rekker. midtsiden 1 2014

• 21


NEVENYTTIG! NEVENYTTIG! – BRUK LOKAL HANDKRAFT - bruk lokal handkraft Malerf. R Heggland 55x90

BETONG betong

ELEKTRIKAR eLeKtRIKAR

10-10-06

14:11

Side 1

BYGGMEISTER BYGGMEISTER mALAR

MALAR gLAS

Brødr. Søgnen ah

TRENGdu DUelekTrikar? ELEKTRIKAR? Treng Betongpumping • Betong • Støpesand • Betongpumping • og Betong Armeringsjern • Graving transport

Jan-E. Rød Rød Jan-E. Aut. høg-/ høg-/ Aut. lavspenningsinst. lavspenningsinst.

MalerMeSter

alfGhjelle B Y G M E S& Sønn T E RaSE

Kolskogheiane 6, 5210 OS Tlf: 56 30 29 07 • Mob: 911 74 374 www.rheggland.no

Støpesand • Armeringsjern

Mobergsbakken, 5200 5200 Os Os Mobergsbakken, Tlf. 56 56 57 57 66 66 30 30 -- Fax Fax 56 56 30 30 03 03 01 01 Tlf. www.rod-elektro.com www.rod-elektro.com

Telefon 56 30 09 81

Alt innan innan rehabilitering rehabilitering og og Alt nymontering av av elektriske elektriske anlegg anlegg nymontering

Malerarbeid • Tapetsering • Gulvbelegg Kolskogheiane 6, 5200 Os Nybygg • Rehabilitering Telefon: 56 30 10 27 • Telefaks: 56 30 55 15

TĂ˜MRER muR/fLIS

ELEKTRIKAR eLeKtRIKAR

BYGGE I OS? bYggefIRmA

post@borgenbetong.no Telefon 56 30 09 81 • mobil 98260640

NĂ…R DU TRENG ELEKTRIKAR ElEkTRikaR MURMESTER

TOTLAND & RĂ˜TTINGEN AS

Stine Moldskred Stine Murmester Røttingen & Co AS Tlf. 411 91 745 tlfnr. 41191745 MUR/FLIS

VAKtmeSteR

MURMESTER Vaktmestertjenester TOTLAND & RĂ˜TTINGEN AS

Tilsyn - Vedlikehold - Reparasjoner Tømrerarbeider - Arbeidshjelp m.m. Utvidet tømreravdeling, meir kompetanse, større kapasitet

DIN LOGO HER?

Tlf. 477 55Ring 278 - e-post: Steinosknut@online.no Arne Trygt, sikkert og profesjonelt!

ING. G. VĂ…GE A.S g-vaage@online.no www.vaage.as g-vaage@online.no

DĂ˜GNVAKT TLF 56 30 55 39 DĂ˜GNVAKT TLF 56 30 55 39

ENTREPRENĂ˜R

entRePRenĂ˜R Graving • Transport • Brøyting Sentralgodkjenning Sentralgodkjenning

www.kaastad.no Tlf. 56 56 30 30 80 80 87 87 Tlf.

mob. 98 98 29 29 10 10 00 00 mob.

917 08 628

Knut Olsens Tjenester ENTREPRENĂ˜R

bYggmeISteR

BOTNEVIK s a m d r i f t

• Graving og transport BYGGMESTER • Brøyting og snørydding • Godkjent for vatn og avløyp • Anlegg og drift av grøntomrüde

Kjetil Styr voll AS 901 88 855

M o bil 9 5 1 1 3 1 8 7 /9 2 46 03 07 Epost obotne v i@ onl ine.no

GOLV

goLV Vi utfører: Vi utfører: - alle typer gulvstøp - gulvavretting (flytesparkling) Vi utfører: isolering impregnering -7JVUG“SFS alle typer gulvstøp - -gulvavretting (ytesparkling) - alle typer gulvstøp - gulvavretting (flytesparkling) armering epoxybelegg - isolering - --impregnering - isolering impregnering BMMFUZQFSHVMWTU“Q HVMWBWSFUUJOH nZUFTQBSLMJOH

-JTPMFSJOH armering epoxybelegg - armering - epoxybelegg JNQSFHOFSJOH - 5207 Søfteland BSNFSJOH Postboks 54FQPYZCFMFHH

Telefon: 56 30 415470 - Telefax: 56 30 70 78 Postboks 5207 Søfteland Postboks --5207 Søfteland E-post: post@betonggulv.no - Internett: www.betonggulv.no Telefon: 30 56 30 3070 7078 78 Telefon:56 56 3041 41 70 -- Telefax: Telefax: 56 1PTUCPLT4“GUFMBOE E-post: post@betonggulv.no E-post: post@betonggulv.no --Internett: Internett:www.betonggulv.no www.betonggulv.no 5FMFGPO5FMFGBY &QPTUQPTU!CFUPOHHVMWOP*OUFSOFUUXXXCFUPOHHVMWOP

VARMEPUMPE

VARmePumPe VARMEPUMPE VEST

958 90 270 VEST VARMEPUMPE 5590 ETNE – TLF. 53 75 42 00

Os • Etne • Ă˜len • Lofthus • Tau ETNE • Ă˜LEN • OS • LOFTHUS

Autorisert varmepumpeleverandør

Ledende varmepumpeleverandør pü Vestlandet 958•90 • Mitsubishi • Daikin •Tlf. Toshiba ITV270 • Panasonic • Luft til vann

• MITSUBISHI y varmepumper 18 ürN med pü Os • TOSHIBA Aut. installatør. er n in tv s 12 ürs erfaring med varmete • SANYO pumper i Sunnhordland. ishi ub Avd. Kringlebotten 960 15VANN 584 itsJ. MOs: • LUFT TIL eavy

H jk@varmepumpevest.no • www.varmepumpevest.no www.varmepumpevest.no

15 ĂĽrs erfaring med varmepumper!

VARMEPUMPE

VARmePumPe LUFT-LUFT Bosch, IVT og Toshiba

22 • midtsiden 1 2014

Alt innen:

• Nybygg • Tilbygg • Rehabilitering

Vi tilbyr ogsü totalentreprise. I samarbeid med arkitekt Ole Tvedt tilbyr vi ogsü tegningsarbeid, og kan bistü med alle godkjenninger, søknader og prosjekteringsarbeid.

-www.pvbygg.no Nybygg - Hytter Rehabilitering Vi -tilbyr ogsü: • Vaktmestertjenester Mobil 913 95 390 • Mindre hündverkeroppdrag

Bjørnefjorden Bygg AS

Mobil 477 55 278 osknut@online.no Felles kontor og besøksadresse: Midtskogveien 10, 5200 Os

RĂ˜YRLEGGJAR

Mobil 472 40 208 BYGGFIRMA

entRePRenĂ˜R

• Nybygg • Hytter • Rehabelitering • Graving • Sprenging • Meisling • Natursteinsmuring • Transport • Brøyting/salting Tlf. 56 30 26 49 - mob. 982 36 501/02 Faks 56 30 4794 boe.maskin@hjemme.no

STEIN

SteIn

Murarfirma

- Mur - Puss - Flislegging

John TerJe Vi leverer varerLoThe og

Greidalsveien 14, 5200 Os Telefon: 56 30 21 66 - Mobil: 924 46 309

tjenester du skal ha glede av i mange ĂĽr, fLIS derfor holder vi topp Bygg Trond Budal kvalitet og service. Flislegging av gulv og vegg Totalrenovering av bad

583 Tlf. 56 30918 09 3794 - mob 909 18 642 trond-bu@online.no

Ulvenvegen 340 5217 Hagavik Ă…dnadalen, 5217 Hagavik

MALAR

56 30 10 70 56 30 10 70

ob.30957 • 908 M56 19 31 18 800 - mob. 95731 31653 800 BILVERKSTAD

bILVeRKStAd Skaathun Bilverksted Skaathun Bilverksted LAKK & KAROSSERI v/Ole Viggo Skaathun v/Ole Skaathun 5203 OSViggo - Tlf. 56 57 48 88 5203 OS - Tlf. 56 57 48 88 EU-kontroll • Hjulstilling • Service EU-kontroll • Service Alle bilmerker••Hjulstilling Autorisert bilverksted Alle bilmerker • Autorisert bilverksted

Alt i mur og hage! Alt i mur og hage!

Tlf. 56 57 66 77 • Mob. 99 00 80 80 Tlf. 56 www.oshageservice.no 57 66 77 • Mob. 99 00 80 80 www.oshageservice.no

RĂ˜YRLEGGJAR

RĂ˜YRLeggJAR Vi leverer varer og

tjenester du skal ha glede av Vi tilbyr alle rørleggertjenester! MODERNISERING AV BAD - VANNBÅREN i mange ür, derfor holder vi - SERVICE OG NYBYGG toppVARME kvalitet og service.

Godkjent varmepumpeinstallatør

Tlf. 56 30 60 85 - firmapost@vrt.no

BYGGE I OS?

Alt innen malerarbeid! Alt innen malerarbeid! Malermester Malermester T. Kvittingen tlf. 02 909 T.918 Kvittingen 918 02 909 •tlf.Inn-/utvendig malerarbeid • Tapetsering • Gulvbelegg Inn-/utvendig malerarbeid • Tapetsering • Gulvbelegg

mALAR

Alt innvendig og utvendig malerarbeid

Tlf. 56 30 09 37 - mob 909 18 642

mALAR

MALER Malerf. R Heggland 55x90 10-10-06

PUKK • SINGEL • GRUS • NATURSTEIN PUKK •MAN-FRE SINGEL7-15 • GRUS • NATURSTEIN ÅPENT: (sommar 18.30) ONS ÅPENT:7-15 MAN-FRE 7-15 ONS 7-18.30

r

Midtbø AS R. Midtbø

AnLeggSgARtnAR

s! o ĂĽ p

Godkjent varmepumpeinstallatør

e-mail: shsognen@online.no

ANLEGGSGARTNAR

muR/fLIS

20 ĂĽ

e-mail: aa-soe@online.no

LAKK & KAROSSERI

Knut Olsens Tjenester AS

ELEKTRIKER

Ă…ge: 917 56542 542 Stein Harald:917 9155612 829 Ă…ge: 917 56 Stein Harald: 542 www.malermesterhjelle.no

MALAR mALAR Malermester Malermester

KOTAS

bYggmeISteR

varmepumpemontøren.no Salg - montering - service Salg/service i Os og Torbjørn Engelsen omegn: Tlf. 907 89 141 Torbjørn Engelsen Haugsbrotet mobil 907 89 14132 5200 OS

Alt innen glassarbeid,dører og vinduer Alt innen:

Alt innen tømrerarbeid Butikk i Os: 56 30 17 -05 Nybygg - Rehab - Oppussing Tilbygg Butikk i Fjord’n senter: 56 58 15 25 RING FOR TILBUD!

14:11

Side 1

RĂ˜YRLeggJAR Har du tomt, har vi huset! Vi tilbyr alle rørleggertjenester! MODERNISERING AV BAD - VANNBĂ…REN VARME - SERVICE OG NYBYGG Tlf. 56 30 60 85 - firmapost@vrt.no

RĂ˜YRLeggJAR Ta kontakt for visning! Vi har dette huset under bygging. Ring eller send e-post:

Tlf: 56 30 29 07 • Mob: 911 74 374 www.rheggland.no

Alt innen:

Malerarbeid • Tapetsering • Gulvbelegg Nybygg • Rehabilitering

Landboden - 5200 OS - Tlf. 56 57 90 - 907 86 898 Elin Espevik Andreassen Olav60 Baug tlf: 46 Faks 43 11 43 - 53 4260 11 91 60 - mail: e-r-se@online.no tlf: 91 53 55 74 - 53 42 11 60 56 57 e-post: elin@bomlohus.no e-post: olav@bomlohus.no NYBYGG • REHABILITERING • VANNBÅREN VARME • VARMEPUMPE - RENSEANLEGG Gode tilbud pü sanitÌrutstyr og baderomsmøbler


Big Bang til Osfest Den nye festivalen i bygda, Osfest, tar form. Her slepp festivalen to nye band. – Bigbang og Valkyrien Allstars er klare for Osfest, fortel Ole Reinert Berg-Olsen til magasinet Midtsiden. Helga 1. og 2. august ser den nye festivalen dagens lys, på grusbanen mellom Os ungdomsskule og Os kyrkje.

DumDum Boys: Eit av dei viktigaste banda i norsk rockhistorie, kjent for låtar som Sorgenfri (1986), Splitter Pine (1989), Enhjørning (2006), Tre er to for mye (2012), blir headliner på Osfest fredag 1. august.

Jim Stärk: Norsk duo nominert til Spellemannsprisen for debutalbumet sitt i 2002, kjent for låta Morning Songs, frå Noregs mestseljande EP nokosinne. Ferskaste album: Rainy Love Songs (2011).

Vorspiel og festivalcruise Osfest bygger arena på grusbanen i Os sentrum, men skal også ha cruise med livemusikk om bord på veteranbåten MS Midthordland fredag og laurdag. Begge dagar blir det dessutan vorspiel på Peppes med lokale band på scene ved uterestauranten på gjestebrygga i Os hamn. Vorspiel blir det også den siste helga i juni, da med eit mindre arrangement, Lokale Heltar, med livemusikk på Peppes fredag og laurdag under dei populære marknadsdagane.

Eirik Strønen Søfteland: Vokalist og musikar frå Os, finalist i “IDOL” 2013, vinnar av “Skal vi danse” hausten same år, aktiv med band som KingCalling og The Beauty - skal naturlegvis setja sitt preg på første versjon av Osfest!

Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen: Den kjente nordnorske duoen, som i 2009 gav ut sitt andre album saman, spelte saman i Os i 2006. No kjem dei folkekjære musikarane tilbake.

Desse artistane/banda er klare for Osfest 2014 Bigbang: Etablert i 1992 og mest kjent for låta Girl in Oslo (2000), headliner på Søfteland Rock N LOL i fjor. Ferskaste album: The Oslo Bowl (2013).

Gina Aspenes: Kjent vokalist i heimbygda Os som i haust debuterte med albumet Inertia, som ho i februar i år fekk Spellemannsprisen for i kategorien blues. Green Granadas: Norsk rockabillyband og forrykande liveband med dei kritiskerroste albuma Slidin’ all over (2007) og Ready, set, go (2011) på samvitet.

Bigbang

Valkyren Allstars: Hardingfeletrio som med utgangspunkt i folkemusikk er innom ulike sjangrar med heilt eige uttrykk. Nominert til Spellemannsprisen for debutalbumet i 2007, gav ut To måner i 2009 og Ingen hverdag i 2011.

ys um Bo

DumD

Ditt bilverksted i Os

Ditt bilverksted i Os www.skaathunbilverksted.no www.skaathunbilverksted.no Ditt bilverksted i Os 70,Har du en bil som trenger EU-kontroll, service, reparasjon, deler eller skadeoppretting og lakk, er vi rett verksted for deg, uansett årsmodell eller type!

gsHjulstillin l l kontrko r

9

kun

eks.mva

Vi har spesialister som har den kompetanse og det utstyr som kreves for å reparere din bil på beste måte! Vi henvender oss til eiere av både privatbiler og firmabiler.

Service på alle ! bilmerker

n Reparasjog in t og skif te! av frontru

Alt i og sseri karo ering lakk iler og

www.skaathunbilverksted.no

nb Perso ebiler last

Tlf: 57 48i Os 88 Ditt 56 bilverksted

www.skaathunbilverksted.no Tlf: 56 57 48i Os 88 Ditt bilverksted

Tlf: 56 57 48 88 www.skaathunbilverksted.no

midtsiden 1 2014

w

• 23


M

UM I

, KO

AGES PÅ STEDET L N -

G

OM 8 FARGER I A L E LL

UM NI

VE L

Er du lei av takrenner som lekker?

BBER OG SINK

KA

Industriveien 63 - 5200 Os Tlf. 56 57 43 00 Mob. 913 26 601 post@floysandtak.no www.floysand.as

- vi tar et tak for deg! Skjøtefrie takrenner er enkelt, pent og sparer deg for mye vedlikehold Kaizer takrenner er fine å se på, og med skjult innfesting gir de bygget rene, fine linjer og en flottere fasade. Vi produserer nøyaktig etter mål, ønsket farge og leverer alltid som avtalt. BEDRE KAPASITET OG UBEGRENSET SKJØTEFRI LENGDE Kaizer renner rommer ca 40 prosent mer vann, og vårt effektive mobile produksjonssystem lager ønsket lengde, uten å skjøte! Den lengste takrennen vi har montert er hele 77,02m, utført for Smiberget Borettslag

Forbedre inneklimaet og spar strøm Tilleggsisoler ditt kalde loft Ta kontakt for gratis befaring 56 57 43 00 952 40 325 www.isomax.no 24 • midtsiden 1 2014

LØVSTOPPER Fløysand tilbyr også et effektivt løvstoppersystem. Dette stopper løv og smuss fra å tette renner og nedløpsrør, og det gjør vedlikeholdsarbeidet til et minimum. PRIVATE HUSEIERE DIREKTE En viktig kundegruppe er private huseiere. Det er enkelt å benytte Kaizer, og Fløysand har erfaringen som alltid gir deg et flott resultat. UTBYGGERE OG BEDRIFTER I Os Sentrum er Kaizer levert og montert på MK-Olsen bygget og utenfor Joker. Fløysand er en viktig samarbeidspartner for de lokale proffe utbyggerne. Block Watne, Vestafjell, Byggmester Døsen, XL Bygg, Os Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Byggmester Kjell Aarvik, Smiberget Bl, Likroken Bl, HTB : Helgesen Tekniske Bygg, Fredheim Bl, m.m., er flere av våre kunder. FLØYSAND - TAK FRA A til Å Vi leverer ventilasjonskasser på tak, pipeinndekning og ellers alt av blikk og beslag. Fløysand Blikk AS og Fløysand Tak AS har i dag ca 60 ansatte og ca 40 stk har fagbrev som taktekker, blikkenslager eller tømrer. Vi har sentral godkjenning og mesterpapirer.

Midtsiden 1-2014  
Midtsiden 1-2014  
Advertisement