Rahoitusopas maaseudulla toimille yrityksille

Page 1

Yritysrahoitusopas maaseudulla toimiville yrityksille Oppaaseen on koottu vinkkejä rahoitustavoista toiminnan eri vaiheissa oleville maaseudulla sijaitseville yrityksille: aloittaville, toimintaansa laajentaville sekä toimialaa vaihtaville. Aloittavan yrityksen materiaali on sinisellä, laajentavan vihreällä ja toimialaa vaihtavan oranssilla. Tämä rahoitusopas on ohjeellinen, ja se on koottu maaseutuverkoston Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys –työryhmän toimesta. Opas on tehty mahdollisimman huolellisesti, mutta verkostopalvelut ei ota vastuuta oppaassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä ja puutteista. Tämä opas ohjaa lukijaa kääntymään rahoittajien puoleen, joiden kautta löytyvät viralliset ohjeet.


Sisältö: Aloittava yritys

Laajentava yritys

s. 2-14

s. 15-31

• Maaseudun yritystuet • Pankkilainat ja rahoitusyhtiöiden tarjoamat lainat • Joukkorahoituskamppanjat • Pääomasijoittaminen • Finnvera lainat ja takaukset • Tekesin rahoitus

RahoitusRahoitusyhdistelmä 1 yhdistelmä 1 s. 46

s. 47

• Maaseudun yritystuet • Maaseudun hanketuet • Pankkilainat ja rahoitusyhtiöiden tarjoamat lainat • EU:n investointirahoitus • Joukkorahoituskampanjat • Pääomasijoittaminen • Yrityskehittäminen • Finnveran lainat ja takaukset • Tekesin rahoitus

RahoitusRahoitusyhdistelmä yhdistelmä 2 s. 47 ja rajoitteet s. 48

Toimialaa vaihtava yritys s. 32-45 • • • • • •

Yrityskehittäminen Finnvera lainat ja takaukset Tekesin rahoitus Joukkorahoituskampanjat Pääomasijoittaminen Maaseudun hanketuet

RahoitusPääomasijoityhdistelmä 3 taminen ja s. 48 siltarahoitus s. 49

De minimis s. 50 1


Aloittava yritys

1. Maaseudun yritystuet 2. Pankkilainat ja rahoitusyhtiöiden tarjoamat lainat 3. Joukkorahoituskamppanjat 4. Pääomasijoittaminen 5. Finnvera lainat ja takaukset 6. Tekesin rahoitus 2


1. Maaseudun yritystuet

Aloittava yritys

Maaseudun yritystuet haetaan yrityksen toimipaikkakunnan ELY-keskukselta. (Etsi lähin ELY-keskus) Rahoitusmuoto Mikä Perustamistuki

Maaseudun yritystuet

Investointituki

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Mihin

Kenelle

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Yrityksen perustamissuunnitelman toteuttamiseen.

Maaseudulla toimintaansa aloittaville yrityksille.

Toimivan yrityksen liiketoiminnan merkittävään uudistamiseen.

Tukea ei myönnetä maatalouteen, metsätalouteen tai 1. asteen jalostukseen

Perustamistukea voi saada 5 000-35 000 uuden yritystoiminnan aloittamiseen tai 2000-10 000 euroa uuden liiketoiminnan tuotteen tai palvelun kokeiluun

Neuvonnan ostaminen, tuotekehityshankkeet, tuotannon pilotointi, markkinointisuunnitelma, koemarkkinointi, kansainvälistymisselvitys.

Vaatimuksena pääasiallinen toimeentulo

Taulio Stable Oy:n on käynnistänyt yritystoimintansa, markkinoinnin ja palvelujen tuotteistamisen. Yritys tarjoaa hevosten kuntoutus- ja valmennuspalveluja sekä myy rehuja ja hevosvarusteita Liperissä

Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20–40 %.

Tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan; patentit, ohjelmistot ja valmistusoikeudet

Yrityksen perustamisen, kasvun tai kehittymisen kannalta olennaisiin investointeihin.

Investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun asiantuntijapalveluna.

Maatalousyritykset voivat hakea tukia maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan Uudelle perustettavalle yritykselle ja toimintaansa merkittävästi uudistavalle vähintään 3 vuotta toimineelle mikro- tai pienyritykselle.

Investointia suunnittelevalle yrittäjälle.

Yleensä tukea myönnetään 20% hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Kokonaisinvestoinnin minimimäärä on 12 500 euroa (sisältäen 20% tuen). Elintarvikkeiden jatkojalostuksessa tuen määrä on 35%. Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea ensiasteen jalostusyrityksille 40% hyväksytyistä kustannuksista. Muille yrityksille voidaan myöntää de minimis -tukena 50% prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Gluteenittomien kauratuotteiden tuotantoon erikoistunut yritys hakee investointitukea käytetyn kotelointikoneen ja annosteluvaa'an hankintaan

Valmiin tuotantorakennuksen hankkimisen vertaaminen uuden rakentamiseen tai käytettyjen vai uusien koneiden hankkiminen. Selvitys voi myös päätyä lopputulokseen, ettei investointia kannata toteuttaa

3


2. Pankkilainat ja rahoitusyhtiöiden tarjoamat lainat

Aloittava yritys

Pankit ovat Suomessa tärkeimpiä ulkoisia rahoittajia pk-yrityksille. Euroopan keskuspankin kyselyn mukaan suomalaisten pk-yritysten pankkilainojen saatavuus on ollut jatkuvasti parempi kuin euroalueella keskimäärin. Toisaalta lainaehdot ovat mm. vakuuksien osalta (Baselin johdosta) kiristyneet. Vakuuksien puute voi olla haastavaa yrityksen kasvulle ja erityisesti uusien, aloittamassa olevien yritysten ja innovaatiotoiminnan rahoitusmahdollisuudet voivat olla heikot korkeariskiseksi mielletyn toiminnan takia. Suomen Pankin yritysrahoituskyselyn perusteella pankit olivat kuitenkin edelleen selvästi tärkein ulkoinen rahoittaja kaikissa yritysten kokoluokissa. Pankkirahoituksen hinnoittelu perustuu yrityksen ratingiin, joka päivittyy automaattisesti kuvaamaan yrityksen luottokelpoisuutta. Jokainen pankki käsittelee rahoitushakemukset yrityskohtaisesti.

Rahoitusmuoto

Pankkilainat

Rahoitusyhtiöiden tarjoamat lainat

Mikä

Mihin

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Investointirahoitus

Yrittäjien, yritysten ja yhteisöjen irtaimen käyttöomaisuuden rahoittamiseen.

Rahoituksen pääasiallinen vakuus on rahoitettava kohde, jolloin reaalivakuuksia ei tarvita

Leasing ja osamaksu

Käyttöomaisuuden pitkäaikainen vuokraus

Pitkäaikaiset luotot ja limiitit

Yrityksen investoinnin rahoittamiseen tai pitkäaikaisen rahoituksen toteuttamiseen

Teollisuuden koneet ja laitteet, kuljetuskalusto, työ- ja metsäkoneet. Sopii erityisesti laitteille joiden elinkaari on lyhyt Pitkäaikaisten luottojen nostaminen rahoitustarpeen mukaisesti

Rahoitusyhtiöt

Kulutusluottoihin erikoistunut, tarjoaa yrityslainoja pienille ja keskisuurille yritykselle.

Kulutusluottoihin perustuvissa yritysrahoitusmuodoissa korot ovat pankkilainoja korkeammat, mutta laina on helpompi saada.

(Suomessa toimivia rahoitusyhtiöitä ovat esimerkiksi Ferratum ja Finlandia rahoitus) 4


3. Joukkorahoituskampanjat

Aloittava yritys

Joukkorahoituksessa haetaan rahoitusta yksittäisen rahoittajatahon sijaan laajalta joukolta ihmisiä sosiaalisen median välityksellä. Mitä laajempi verkosto yrittäjällä / hankkeen toteuttajilla on, ja mitä paremmin rahoitukseen osallistumisen rakenne on suunniteltu, sen parempi on onnistumismahdollisuus. Joukkorahoitus sopii periaatteessa mihin tahansa yrityksen kehitysvaiheeseen, ratkaiseva rahoituksen saannin kannalta on ennemminkin se, mitä yritys tekee ja mikäs en toimintaympäristö on. Tuote ja palvelu, tarve ja ympäröivä yhteisö vaikuttavat joukkorahoituksen käyttämismahdollisuuksiin. Yrityksen kehitysvaiheen mukaan joukkorahoitusmahdollisuudet voidaan jakaa suuntaa-antavasti:

Vastikepohjainen - projekteihin joista on hyvät suunnitelmat ja tarina, mutta toteutus vaatii rahoitusta. Pienet summat 500 - 50.000 euroa. Lainat - kun on olemassa luotettavaa tulorahoitusta Osakkeet - ei niinkään alkuvaiheessa oleville yrityksille, vaan ennemmin sitten, kun on jo olemassa konkreettista näyttöä toiminnan sujuvuudesta ja arvosta

5


Rahoitusmuoto

Mikä

Mihin

Kenelle

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Lahjoituspohjainen joukkorahoitus

Rahan keräämiseen ilman vastiketta Voidaan järjestää varojen hankkimiseksi yleishyödylliseen toimintaan: yleistä sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista tarkoitusta varten tai muuta yleistä kansalaistoimintaa varten.

Yhdistyksille ja säätiöille.

Vaatii rahankeräysluvan. Toimintaa säätelee Rahankeräyslaki (255/2006)

SOS-lapsikylä auttaa lapsia yli 130 maassa. Lahjoituksia kerätään mm. kuukausilahjoituksin Suomessa tehtävään työhön tai kummimaksuin ulkomailla tehtävään työhön.

Vastikepohjainen joukkorahoitus

Rahoittaja saa rahansa vastineeksi tuotteen tai palvelun. Kehittämiseen, investointeihin, tutkimukseen, taiteeseen, kulttuuriin. Tuotetta tai palvelua ennakkoon ostamalla kuluttajat osoittavat sen kysynnän markkinoilla.

Yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille hankkeisiin, joissa markkinoinnin voi tehdä ennen kuin tuote voidaan toimittaa.

Mitä konkreettisemmin tuleva tuote/palvelu/arvo voidaan suunnitella rahoittajien tarpeisiin, sen parempi. Kampanjassa on otettava huomioon vastikkeiden toimittamisen kustannukset sekä myynnin arvonlisäverotus ja voiton verotus. Toimintaa säätelee kuluttajansuojalaki (561/2008) ja Kauppalaki (355/1987).

Palveluntarjoajia Suomessa: Mesenaatti.me, Ehta Raha

Nopeaan ja joustavaan lainanhankintaan ilman vakuuksia. Väliaikaiseen likviditeettikriisiin tai pieneen siltarahoitukseen. Palveluiden avulla voi kerätä yksityissijoittajilta lainarahaa esim. yrityksen kasvuun yrityskauppaan tai käyttöpääoman.

PK-yrityksille. Myös yrittäjän henkilökohtaiset lainat mahdollisia.

Korkotaso tyypillisesti kohtuullisen korkea (Fellow Financella alkaen 8%). Summat tyypillisesti melko pieniä (500 € 10 000 €).

Palveluntarjoajia Suomessa: FellowFinance, Moni

Joukkorahoituskampanjat

Vertaislaina (P2P-laina)

Agatabakery, täysin gluteeniton leipomo-kahvila Helsinkiin keräsi 20 041 euroa vastikepohjaisella joukkorahoituskampanjalla. Vastikkeita olivat mm. Kakkukahvit 11,40 €, lippu avajaisiin 30 €, 20 hengen kakku 57 € ja kakkukurssi 310 €. Kampanja tehtiin Mesenaatti.me -palvelun kautta.

Välittäjä tuottaa markkinapaikan jonka kautta lainaa tarvitseva voi hakea lainaa ja sijoittaja/lainaaja antaa lainaa.

6


Osakesijoittamispohjainen yhteisörahoitus

Lainapohjainen joukkorahoitus

Oman pääoman ehtoista rahoitusta alkuvaiheeseen, kehittämiseen tai investointeihin. Rahoittaja voi pienelläkin summalla päästä mukaan vaikuttamaan ja sijoittajaksi yritykseen ja voi saada sopimuksen mukaan myös päätösvaltaa, osinkoa ja/tai omistajan etuja.

Hankkeisiin, joissa on luotettavaa tulorahoitusta jolla lainan voi maksaa takaisin. Pankki- tai muun lainan sijaan lainaa pyydetään joukolta ihmisiä. Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta investointeihin tai kehittämiseen, siltarahoitusta esim. hankerahoitukseen. Sijoittaja voi sijoittaa valitsemaansa toimintaan pienenkin summan kerrallaan ja valita sopivan hinnan (korkotason) sijoitukselleen.

Osakeyhtiölle ja osuuskunnille. Osakeanti on mahdollisuus sitouttaa suuri joukko ihmisiä toimintaan omistajan roolissa.

Riskit, vakuudet ja tuottoodotukset on otettava huomioon laskelmissa. Osakkeiden arvonnousu ja jälkimarkkinat on arvioitava. Yhteiskunnallisten yritysten on hyödyllistä suunnitella toimintansa vaikutusten todentamiselle mittarit, jos rahallista tuottoa sijoitukselle ei anneta.

Nordealla oma osakepohjainen joukkorahoitusalusta yrityksille ja sijoittajille.

Sijoittajan on saatava riittävät ja ajantasaiset tiedot yhtiöstä, ks. Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuudesta.

Invesdorin kautta joukkorahoitusta hakee mm. Fiskarsilainen Ägräs Distillery. Suomalainen pientislaamo on tällä hetkellä saanut kokoon 360% tavoittelemastaan rahoituksesta, joka on tarkoitus käyttää toiminnan laajentamiseen ja kansainväliseen kysyntään vastaamiseen.

Laina- ja osakepohjaisen joukkorahoituksen välittämistä säätelee Joukkorahoituslaki (734/2016). Riskit, tarjottavat korkovaihtoehdot ja takaisinmaksuaikataulu on otettava huomioon budjetoinnissa. Sijoittajan on saatava riittävät ja ajantasaiset tiedot yhtiöstä, ks.

Toinen suuri osakepohjaisen joukkorahoituksen palvelu on Invesdor. Muita palveluntarjoajia Suomessa: Ehta Raha, Fundu, Privanet,

Palveluntarjoajia Suomessa: Ehta Raha, Fundu, Joukon Voima, Invesdor, Groundfunding

Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuudesta. Laina ei synnytä omistajuussuhdetta rahoittajan ja rahoituskohteen välille, mutta voi synnyttää pidempiaikaisen suhteen kuin vastikepohjainen rahoituskampanja. Laina- ja osakepohjaisen joukkorahoituksen välittämistä säätelee Joukkorahoituslaki (734/2016).

7


4. Pääomasijoittaminen Rahoitusmuoto

Mikä

Aloittava yritys Mihin

Pääomanehtoinen Vakuudetonta rahoitusta rahoitus pääomasijoittaja ottaa yhtä suuren riskin kuin yrityksen muutkin osakkaat. Pääomanehtoiset rahoittajat saavat palkkionsa yrityksen menestymisen myötä

Pääomasijoittaminen

Kenelle

Huomioitavaa

Kasvuhakuiselle Tavanomaiselle yritykselle. pankkilainalle on tyypillistä, että sille vaaditaan hyväksyttävä vakuus, usein reaalivakuus. Jos yrityksen rahoitustarpeet ovat merkittäviä, saattavat yrityksen käytettävissä olevat vakuudet asettaa rajoituksia lainan saatavuudelle. Pääomaehtoisessa rahoituksessa täytyy kuitenkin olla valmiutta ottaa muita mukaan päätöksentekoon, ja/tai ottaa yritykseen ulkopuolisia osakkaita.

Esimerkkejä Pääomasijoitusyhtiöiden lisäksi Suomessa toimii bisnesenkeleitä eli yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat varojaan kasvukelpoisiin yrityksiin. Lisäksi maassa toimii monia ulkomaisia pääomasijoittajia; osa on perustanut toimipaikan Suomeen, jonka kautta koordinoi sijoituksia, osa toimii suoraan ulkomailta ja voi tehdä esimerkiksi yhteissijoituksia paikallisen toimijan kanssa.

Nordia Management sijoittaa Matkailurahasto Nordia Oy:n varoja matkailu, vapaa-ajan ja hyvinvointialojen yrityksiin. Rahastolla on yli viidenkymmenen ensisijoituksen kokemus sijoitustoiminnasta matkailu ja vapaa-ajan yrityksissä. Sijoitusten kokoluokka vaihtelee 0,5 ja 1,5 miljoonan euron välillä.

8


5. Finnveran lainat ja takaukset

Rahoitusmuoto ja mistä

Aloittava yritys

Mikä

Mihin

Kenelle

Huomioitavaa

Finnvera-laina

Rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen.

Uusille sekä jo toimiville pk-yrityksille. Kaikkia toimialoja rahoitetaan pois lukien varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi.

Finnvera voi toimia yrityksen ainoana rahoittajana silloin, kun rahoitus yritykselle on korkeintaan 50 000 euroa. Suuremmissa rahoitustarpeissa Finnvera toimii aina osarahoittajana yhteistyössä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa. Pankkien luotonanto pohjautuu pitkälti vakuuksiin, kun taas Finnveran rahoituspäätös perustuu yrityksen menestysmahdollisuuksien

Yrittäjälaina

Osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävien sijoituksien rahoittamiseen. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa myös jo toimivan yrityksen osakkeiden ostoa. Käyttöpääomalaina, jolla paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta ELY-keskuksen tai Tekesin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana.

Yrittäjän henkilökohtainen laina. Kohdeyritys voi toimia muilla toimialoilla mutta ei varsinaisessa maatilataloudessa, metsätaloudessa eikä rakennusliiketoiminnan perustajaurakoinnissa Yrityksille, jotka ovat hakemassa ELY:stä yrityksen kehittämisavustusta tai sellaista Tekesin avustusta, josta ei makseta ennakkoa.

Maksamisen edellytyksenä on Tekesin tai ELY-keskuksen myönteinen avustuspäätös.

Soveltuu yritysten yleisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin, toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen tai rahoitusrakenteen järjestelyyn liittyviin tarpeisiin.

Pk-yrityksille, mutta rahoituksen ominaisuuksien ja rakenteen takia sopii parhaiten isoimmille rahoitustarpeille.

Finnvera voi merkitä joukkovelkakirjalainaa sen liikkeeseenlaskusta.

Finnvera lainat ja takaukset Siltarahoitus

Joukkovelkakirjarahoitus

Joukkovelkakirjalaina on rahoitusmuoto, jossa joukko lainanantajia tai sijoittajia merkitsee lainaa tarvitsevan yrityksen liikkeeseen laskemaa velkakirjalainaa.

Enintään 100.000 euroa luotonsaajaa kohden. Lainaa myönnettäessä edellytetään vähintään 20 % omarahoitusosuutta.

Lainan määrä voi olla enintään 70 % maksamatta olevan avustuksen määrästä, Tekesin myöntämissä avustuksissa kuitenkin enintään 500 000 euroa.

Finnvera ei voi ostaa joukkovelkakirjalainoja jälkimarkkinoilta eikä tehdä sijoituksia joukkovelkakirjalainoihin sijoittaviin rahastoihin. Finnveran osuus toteutuneista merkinnöistä voi olla enintään 50 prosenttia. Joukkovelkakirjan liikkeeseen laskevalta yritykseltä ei vaadita omarahoitusosuutta

9


Alkutakaus

Finnvera-takaus

Auttaa yritystä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin.

Vakuudeksi erilaisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin ja/tai käyttöpääomaan sekä liiketoimintatai yrityskauppojen vaatimaan rahoitukseen.

Aloittaville, pk-yrityksille, joiden merkitsemisestä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta ja joiden omistajat ovat luonnollisia henkilöitä. Toimialoina voivat olla muut kuin varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi. Pk-yritykset. Finnvera-takauksia myönnetään kaikille toimialoille lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta ja rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia

Finnveran alkutakaus pankkilainalle voi olla enintään 80 % pankkilainasta 80 000 euron asti. Tällöin pankki hakee alkutakausta yrityksen puolesta.

Finnvera-takaus sopii pankin, rahoitusyhtiön tai vakuutusyhtiön antamien lainojen tai pankkitakausten vakuudeksi. Finnvera-takaus on yleensä 50 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.

Finnvera, myös pankki voi hakea yrityksen puolesta

10


6. Tekesin rahoitus

Rahoitusmuoto Tekesin rahoitus

Mikä Tempo

Nuoret innovatiiviset yritykset rahoitus (NIY)

Aloittava yritys

Mihin Alle 5-vuotiaille yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille ja joiden tuote- tai palveluidealla on kilpailuetua valitulla markkina-alueella.

Liiketoiminnan kehittämiseen ja nopeaan kansainvälisen kasvun mahdollistamiseen

Kenelle

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Startup-yrityksille

Rahoituksen määrä on 75 % projektin kokonaisbudjetista kuitenkin enintään 50 000 euroa.

Rahoituksen avulla voi esimerkiksi kehittää ensimmäisen prototyypin tai demon ja testata sitä potentiaalisilla asiakkailla, teettää markkinatutkimuksia, selvittää asiakastarvetta tai tehdä koemarkkinointia uudella markkinalla.

Rahoituspäätöksen jälkeen maksetaan 70 % rahoituksesta (enintään 35 000 euroa) ja loppuosa projektin loppuraportin yhteydessä.

Alle 5- vuotiaille mutta vähintään 3-vuotta toimineille Startupyrityksille Pienet yritykset, henkilömäärä alle 50, vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 m.€.

Yrityksellä oltava riittävästi omaa rahoitusta, pääsääntöisesti 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta. Joissain tapauksissa yritys voi hakea osarahoitusta esim. Finnveralta. Tempo-rahoituksessa julkisen rahoituksen osuus on poikkeuksellisen korkea (75 %), joten omarahoituksen pitäisi olla peräisin yksityisistä lähteistä. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Lupaavimmille yrityksille, jotka ovat jo hyödyntäneet Tekesin rahoituspalveluita aiemmassa projektissa.

Rahoitusta voi hyödyntää esimerkiksi tiimin vahvistamiseen, liiketoimintamallin ja kasvustrategian kehittämiseen ja uusien markkinoiden avaamiseen.

Rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 miljoona euroa, josta avustusta voi olla enintään 500 000 euroa ja lainaa 750 000 euroa. Rahoitusta myönnetään vähintään kolmessa jaksossa, 75 % projektille hyväksyttävistä kustannuksista. Ensimmäisen jakson rahoitus on 250 000 euroa avustusta ja kesto 6 - 12 kuukautta. Rahoitusjakson tavoitteista sovitaan yhdessä yrityksen kanssa liiketoimintasuunnitelman pohjalta ja ne kirjataan rahoituspäätökseen. Tavoitteiden saavuttaminen on edellytys

11


seuraavaan rahoitusjaksoon etenemiselle

Tekesin rahoitus

Tutkimus, kehitys ja pilotointi

Tuotekehityksen nopeuttamiseen, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen ja uudistamiseen tai kokonaan uusien kehittämiseen, uusiin tuotantomenetelmiin tai liiketoimintamalleihin, uuden ratkaisun testaamiseen ja todentamiseen asiakkaiden kanssa.

Startup ja Pk-yrityksille

Kiito

Kansainväliseen kasvuun ja

Uuden innovatiivisen tuotteen, tuotantotavan, prosessien, teknologian tai toimintamallin testaamista esimerkiksi tuotantolaitoksessa tai todellisessa toimintaympäristössä. Uuden palvelun kehittämistä ja toimivuuden varmistamista asiakkaan toimintaympäristössä sekä prosesseissa. Pilotointi voidaan toteuttaa myös ulkomailla.

Startup-yrityksille, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen vientimarkkinoille.

Tekesin

Yritykset, jotka ovat edenneet ensimmäisen jakson aikana tavoitteiden mukaisesti, pääsevät esittelemään yritystään ja ideaansa Tekesin koolle kutsumalle arviointipaneelille. Paneeli ajoittuu tyypillisesti ensimmäisen rahoitusjakson loppupuolelle. Panelistit ovat pääomasijoittajia, bisnesenkeleitä tai hallitusammattilaisia. Panelistit antavat Tekesin käytettäväksi lausunnon siitä, soveltuuko yritys heidän mielestään sijoituskohteeksi. Avustusta yritysten tutkimustyöhön, jonka tulokseksi syntyy uutta tietoa ja osaamista, mutta ei vielä valmista tuotetta tai palvelua. Tutkimusprojekteihin myönnetään enintään 50 % avustusta projektin kokonaiskustannuksista. Kansainvälisissä yhteisprojekteissa rahoitus voi olla 65 % avustusta. Avustus maksetaan jälkikäteen raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Pk-yrityksille

Lainaa kehittämiseen ja pilotointiin. Korko tällä hetkellä 1% eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain muuttaa avustukseksi. Kehitys- ja pilotointiprojekteihin lainaa 50 % tai 70 % projektin kokonaiskustannuksista. Laina-aika on lähtökohtaisesti seitsemän tai kymmenen vuotta. Niistä lyhennysvapaita vuosia on kolme tai viisi, tarvittaessa enemmänkin. Alkuvaiheessa 30 % projektille myönnetystä lainarahoituksesta voidaan maksaa ennakkona. Loppuosa rahoituksesta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella Rahoituksen määrä on enintään 100 000 euroa ja se kattaa 50 % projektin

Liiketoimintasuunnitelman tai kansainvälistymisstrategian tekeminen.

12


kokonaiskustannuksista 200 000 euroon asti.

uudistumiseen

rahoitus

Kyseessä avustus, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin.

Into

Innovaatioseteli

Team Finland Explorer

Innovaatio-osaaminen kansainvälisen kasvun tueksi. Rahoitusta asiantuntijapalvelun ostoon vahvistamaan innovaatiotoimintaa. Rahoituksen avulla voi myös hankkia teollisoikeuksia (IPR). Innovaatiotoiminnan käynnistämisen toimenpiteisiin, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista Uuden tiedon ja osaamisen ostamiseen, jonka avulla yritys voi edetä uusilla kansainvälisillä markkinoilla.

Pk-yrityksille

Pk-yrityksille

Rahoitusmäärä 50 % projektin kokonaisbudjetista, ei ylärajaa, paitsi asiantuntijapalveluiden ostoissa korkeintaan 200 000 euroa. Pienin mahdollinen projektikoko on 30 000 euroa ja pienin Tekesin avustus 15 000 euroa. Maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen

Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Yrityksellä oltava liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta.

Johtamisen tai organisaation kehittäminen, markkinaselvitykset, kasvun rahoituksen selvittäminen. IPR:n ja patenttiselvityksen tekeminen, idean testaaminen asiakkailla, markkinoiden validointiin liittyvä tutkimus ja kehittäminen 1. Innovaatiotoiminnan kehitys ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla 2. Aineettoman omaisuuden suojaaminen ja hankinta. (patentit, lisenssit IPR:t) 3. Asiantuntijan lainaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta

Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta.

Tekes ylläpitää listaa innovaatiopalveluiden tarjoajista. Palveluntarjoajan voi valita myös listan ulkopuolelta, kunhan se täyttää tietyt edellytykset

Pk-yrityksille

Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Rahoituksen määrä on 5000–10000 euroa, ja se kattaa 50 % asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. (Hankkeiden koko siis 10000–20000 euroa.) Rahoitusta voidaan myöntää enintään kahteen hankkeeseen. Yrityksellä ja palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä

Kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia, liiketoiminta-mahdollisuuksien selvitys, esikonseptointi, olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa markkinassa ja lokalisointitarpeiden selvitys; koemarkkinointi. Markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys, jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus sekä laki- ja standardivaatimusten selvittäminen. Tuotesuojaukseen liittyvät selvitykset olemassa oleville tuotteille.

13


Energiatuki

Ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät: •uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä •energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista •vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja

Pk-yrityksille, kaiken kokoisille yrityksille mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet, myös yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt

Uudella energiateknologialla tarkoitetaan sellaista, jota ei ole aikaisemmin sovellettu kaupallisessa mittakaavassa Suomessa

Lämpökeskus-, lämpöpumppu-, aurinkolämpö, pienvesivoima-, kaatopaikkakaasu-, aurinkosähkö, biokaasuja pientuulivoimahankkeet. Energiatehokkuussopimukset ja energiakatselmukset.

Ei maatiloille tai niiden yhteydessä toteutettaville hankkeille.

Edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

14


Laajentava yritys

1. Maaseudun yritystuet 2. Pankkilainat ja rahoitusyhtiöiden

tarjoamat lainat 3. Joukkorahoituskampanjat 4. Pääomasijoittaminen 5. Finnveran lainat ja takaukset 6. Tekesin rahoitus 7. Maaseudun hanketuet 8. EU:n investointirahoitus 9. Yrityskehittäminen 15


1. Maaseudun yritystuet Rahoitusmuoto Mikä Perustamistuki

Maaseudun yritystuet

Investointituki

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Laajentava yritys Mihin

Kenelle

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Yrityksen perustamissuunnitelman toteuttamiseen.

Maaseudulla toimintaansa aloittaville yrityksille.

Toimivan yrityksen liiketoiminnan merkittävään uudistamiseen.

Tukea ei myönnetä maatalouteen, metsätalouteen tai 1. asteen jalostukseen

Perustamistukea voi saada 5 000-35 000 uuden yritystoiminnan aloittamiseen tai 2000-10 000 euroa uuden liiketoiminnan tuotteen tai palvelun kokeiluun

Neuvonnan ostaminen, tuotekehityshankkeet, tuotannon pilotointi, markkinointisuunnitelma, koemarkkinointi, kansainvälistymisselvitys.

Vaatimuksena pääasiallinen toimeentulo

Taulio Stable Oy:n on käynnistänyt yritystoimintansa, markkinoinnin ja palvelujen tuotteistamisen. Yritys tarjoaa hevosten kuntoutus- ja valmennuspalveluja sekä myy rehuja ja hevosvarusteita Liperissä

Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20–40 %.

Tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan; patentit, ohjelmistot ja valmistusoikeudet

Yrityksen perustamisen, kasvun tai kehittymisen kannalta olennaisiin investointeihin.

Investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun asiantuntijapalveluna.

Maatalousyritykset voivat hakea tukia maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan Uudelle perustettavalle yritykselle ja toimintaansa merkittävästi uudistavalle vähintään 3 vuotta toimineelle mikro- tai pienyritykselle.

Investointia suunnittelevalle yrittäjälle.

Yleensä tukea myönnetään 20% hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Kokonaisinvestoinnin minimimäärä on 12 500 euroa (sisältäen 20% tuen). Elintarvikkeiden jatkojalostuksessa tuen määrä on 35%. Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea ensiasteen jalostusyrityksille 40% hyväksytyistä kustannuksista. Muille yrityksille voidaan myöntää de minimis -tukena 50% prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Gluteenittomien kauratuotteiden tuotantoon erikoistunut yritys hakee investointitukea käytetyn kotelointikoneen ja annosteluvaa'an hankintaan

Valmiin tuotantorakennuksen hankkimisen vertaaminen uuden rakentamiseen tai käytettyjen vai uusien koneiden hankkiminen. Selvitys voi myös päätyä lopputulokseen, ettei investointia kannata toteuttaa

16


2. Pankkilainat ja rahoitusyhtiöiden tarjoamat lainat

Laajentava yritys

Pankit ovat Suomessa tärkeimpiä ulkoisia rahoittajia pk-yrityksille. Euroopan keskuspankin kyselyn mukaan suomalaisten pk-yritysten pankkilainojen saatavuus on ollut jatkuvasti parempi kuin euroalueella keskimäärin. Toisaalta lainaehdot ovat mm. vakuuksien osalta (Baselin johdosta) kiristyneet. Vakuuksien puute voi olla haastavaa yrityksen kasvulle ja erityisesti uusien, aloittamassa olevien yritysten ja innovaatiotoiminnan rahoitusmahdollisuudet voivat olla heikot korkeariskiseksi mielletyn toiminnan takia. Suomen Pankin yritysrahoituskyselyn perusteella pankit olivat kuitenkin edelleen selvästi tärkein ulkoinen rahoittaja kaikissa yritysten kokoluokissa. Pankkirahoituksen hinnoittelu perustuu yrityksen ratingiin, joka päivittyy automaattisesti kuvaamaan yrityksen luottokelpoisuutta. Jokainen pankki käsittelee rahoitushakemukset yrityskohtaisesti.

Rahoitusmuoto

Pankkilainat

Rahoitusyhtiöiden tarjoamat lainat

Mikä

Mihin

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Investointirahoitus

Yrittäjien, yritysten ja yhteisöjen irtaimen käyttöomaisuuden rahoittamiseen.

Rahoituksen pääasiallinen vakuus on rahoitettava kohde, jolloin reaalivakuuksia ei tarvita

Leasing ja osamaksu

Käyttöomaisuuden pitkäaikainen vuokraus

Pitkäaikaiset luotot ja limiitit

Yrityksen investoinnin rahoittamiseen tai pitkäaikaisen rahoituksen toteuttamiseen

Teollisuuden koneet ja laitteet, kuljetuskalusto, työ- ja metsäkoneet. Sopii erityisesti laitteille joiden elinkaari on lyhyt Pitkäaikaisten luottojen nostaminen rahoitustarpeen mukaisesti

Rahoitusyhtiöt

Kulutusluottoihin erikoistunut, tarjoaa yrityslainoja pienille ja keskisuurille yritykselle.

Kulutusluottoihin perustuvissa yritysrahoitusmuodoissa korot ovat pankkilainoja korkeammat, mutta laina on helpompi saada.

(Suomessa toimivia rahoitusyhtiöitä ovat esimerkiksi Ferratum ja Finlandia rahoitus) 17


3. Joukkorahoituskampanjat

Laajentava yritys

Joukkorahoituksessa haetaan rahoitusta yksittäisen rahoittajatahon sijaan laajalta joukolta ihmisiä sosiaalisen median välityksellä. Mitä laajempi verkosto yrittäjällä / hankkeen toteuttajilla on, ja mitä paremmin rahoitukseen osallistumisen rakenne on suunniteltu, sen parempi on onnistumismahdollisuus. Joukkorahoitus sopii periaatteessa mihin tahansa yrityksen kehitysvaiheeseen, ratkaiseva rahoituksen saannin kannalta on ennemminkin se, mitä yritys tekee ja mikäs en toimintaympäristö on. Tuote ja palvelu, tarve ja ympäröivä yhteisö vaikuttavat joukkorahoituksen käyttämismahdollisuuksiin. Yrityksen kehitysvaiheen mukaan joukkorahoitusmahdollisuudet voidaan jakaa suuntaa-antavasti:

Vastikepohjainen - projekteihin joista on hyvät suunnitelmat ja tarina, mutta toteutus vaatii rahoitusta. Pienet summat 500 - 50.000 euroa. Lainat - kun on olemassa luotettavaa tulorahoitusta Osakkeet - ei niinkään alkuvaiheessa oleville yrityksille, vaan ennemmin sitten, kun on jo olemassa konkreettista näyttöä toiminnan sujuvuudesta ja arvosta

18


Rahoitusmuoto

Mikä

Mihin

Kenelle

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Lahjoituspohjainen joukkorahoitus

Rahan keräämiseen ilman vastiketta Voidaan järjestää varojen hankkimiseksi yleishyödylliseen toimintaan: yleistä sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista tarkoitusta varten tai muuta yleistä kansalaistoimintaa varten.

Yhdistyksille ja säätiöille.

Vaatii rahankeräysluvan. Toimintaa säätelee Rahankeräyslaki (255/2006)

SOS-lapsikylä auttaa lapsia yli 130 maassa. Lahjoituksia kerätään mm. kuukausilahjoituksin Suomessa tehtävään työhön tai kummimaksuin ulkomailla tehtävään työhön.

Vastikepohjainen joukkorahoitus

Rahoittaja saa rahansa vastineeksi tuotteen tai palvelun. Kehittämiseen, investointeihin, tutkimukseen, taiteeseen, kulttuuriin. Tuotetta tai palvelua ennakkoon ostamalla kuluttajat osoittavat sen kysynnän markkinoilla.

Yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille hankkeisiin, joissa markkinoinnin voi tehdä ennen kuin tuote voidaan toimittaa.

Mitä konkreettisemmin tuleva tuote/palvelu/arvo voidaan suunnitella rahoittajien tarpeisiin, sen parempi. Kampanjassa on otettava huomioon vastikkeiden toimittamisen kustannukset sekä myynnin arvonlisäverotus ja voiton verotus. Toimintaa säätelee kuluttajansuojalaki (561/2008) ja Kauppalaki (355/1987).

Palveluntarjoajia Suomessa: Mesenaatti.me, Ehta Raha

Nopeaan ja joustavaan lainanhankintaan ilman vakuuksia. Väliaikaiseen likviditeettikriisiin tai pieneen siltarahoitukseen. Palveluiden avulla voi kerätä yksityissijoittajilta lainarahaa esim. yrityksen kasvuun yrityskauppaan tai käyttöpääoman.

PK-yrityksille. Myös yrittäjän henkilökohtaiset lainat mahdollisia.

Korkotaso tyypillisesti kohtuullisen korkea (Fellow Financella alkaen 8%). Summat tyypillisesti melko pieniä (500 € 10 000 €).

Palveluntarjoajia Suomessa: FellowFinance, Moni

Joukkorahoituskampanjat

Vertaislaina (P2P-laina)

Agatabakery, täysin gluteeniton leipomo-kahvila Helsinkiin keräsi 20 041 euroa vastikepohjaisella joukkorahoituskampanjalla. Vastikkeita olivat mm. Kakkukahvit 11,40 €, lippu avajaisiin 30 €, 20 hengen kakku 57 € ja kakkukurssi 310 €. Kampanja tehtiin Mesenaatti.me -palvelun kautta.

Välittäjä tuottaa markkinapaikan jonka kautta lainaa tarvitseva voi hakea lainaa ja sijoittaja/lainaaja antaa lainaa.

19


Osakesijoittamispohjainen yhteisörahoitus

Lainapohjainen joukkorahoitus

Oman pääoman ehtoista rahoitusta alkuvaiheeseen, kehittämiseen tai investointeihin. Rahoittaja voi pienelläkin summalla päästä mukaan vaikuttamaan ja sijoittajaksi yritykseen ja voi saada sopimuksen mukaan myös päätösvaltaa, osinkoa ja/tai omistajan etuja.

Hankkeisiin, joissa on luotettavaa tulorahoitusta jolla lainan voi maksaa takaisin. Pankki- tai muun lainan sijaan lainaa pyydetään joukolta ihmisiä. Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta investointeihin tai kehittämiseen, siltarahoitusta esim. hankerahoitukseen. Sijoittaja voi sijoittaa valitsemaansa toimintaan pienenkin summan kerrallaan ja valita sopivan hinnan (korkotason) sijoitukselleen.

Osakeyhtiölle ja osuuskunnille. Osakeanti on mahdollisuus sitouttaa suuri joukko ihmisiä toimintaan omistajan roolissa.

Riskit, vakuudet ja tuottoodotukset on otettava huomioon laskelmissa. Osakkeiden arvonnousu ja jälkimarkkinat on arvioitava. Yhteiskunnallisten yritysten on hyödyllistä suunnitella toimintansa vaikutusten todentamiselle mittarit, jos rahallista tuottoa sijoitukselle ei anneta.

Nordealla oma osakepohjainen joukkorahoitusalusta yrityksille ja sijoittajille.

Sijoittajan on saatava riittävät ja ajantasaiset tiedot yhtiöstä, ks. Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuudesta.

Invesdorin kautta joukkorahoitusta hakee mm. Fiskarsilainen Ägräs Distillery. Suomalainen pientislaamo on tällä hetkellä saanut kokoon 360% tavoittelemastaan rahoituksesta, joka on tarkoitus käyttää toiminnan laajentamiseen ja kansainväliseen kysyntään vastaamiseen.

Laina- ja osakepohjaisen joukkorahoituksen välittämistä säätelee Joukkorahoituslaki (734/2016). Riskit, tarjottavat korkovaihtoehdot ja takaisinmaksuaikataulu on otettava huomioon budjetoinnissa. Sijoittajan on saatava riittävät ja ajantasaiset tiedot yhtiöstä, ks.

Toinen suuri osakepohjaisen joukkorahoituksen palvelu on Invesdor. Muita palveluntarjoajia Suomessa: Ehta Raha, Fundu, Privanet,

Palveluntarjoajia Suomessa: Ehta Raha, Fundu, Joukon Voima, Invesdor, Groundfunding

Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuudesta. Laina ei synnytä omistajuussuhdetta rahoittajan ja rahoituskohteen välille, mutta voi synnyttää pidempiaikaisen suhteen kuin vastikepohjainen rahoituskampanja. Laina- ja osakepohjaisen joukkorahoituksen välittämistä säätelee Joukkorahoituslaki (734/2016).

20


4. Pääomasijoittaminen Rahoitusmuoto

Mikä

Laajentava yritys Mihin

Pääomanehtoinen Vakuudetonta rahoitusta rahoitus pääomasijoittaja ottaa yhtä suuren riskin kuin yrityksen muutkin osakkaat. Pääomanehtoiset rahoittajat saavat palkkionsa yrityksen menestymisen myötä

Pääomasijoittaminen

Kenelle

Huomioitavaa

Kasvuhakuiselle Tavanomaiselle yritykselle. pankkilainalle on tyypillistä, että sille vaaditaan hyväksyttävä vakuus, usein reaalivakuus. Jos yrityksen rahoitustarpeet ovat merkittäviä, saattavat yrityksen käytettävissä olevat vakuudet asettaa rajoituksia lainan saatavuudelle. Pääomaehtoisessa rahoituksessa täytyy kuitenkin olla valmiutta ottaa muita mukaan päätöksentekoon, ja/tai ottaa yritykseen ulkopuolisia osakkaita.

Esimerkkejä Pääomasijoitusyhtiöiden lisäksi Suomessa toimii bisnesenkeleitä eli yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat varojaan kasvukelpoisiin yrityksiin. Lisäksi maassa toimii monia ulkomaisia pääomasijoittajia; osa on perustanut toimipaikan Suomeen, jonka kautta koordinoi sijoituksia, osa toimii suoraan ulkomailta ja voi tehdä esimerkiksi yhteissijoituksia paikallisen toimijan kanssa.

Nordia Management sijoittaa Matkailurahasto Nordia Oy:n varoja matkailu, vapaa-ajan ja hyvinvointialojen yrityksiin. Rahastolla on yli viidenkymmenen ensisijoituksen kokemus sijoitustoiminnasta matkailu ja vapaa-ajan yrityksissä. Sijoitusten kokoluokka vaihtelee 0,5 ja 1,5 miljoonan euron välillä.

21


5. Finnveran lainat ja takaukset

Rahoitusmuoto ja mistä

Laajentava yritys

Mikä

Mihin

Kenelle

Huomioitavaa

Finnvera-laina

Rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen.

Uusille sekä jo toimiville pk-yrityksille. Kaikkia toimialoja rahoitetaan pois lukien varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi.

Finnvera voi toimia yrityksen ainoana rahoittajana silloin, kun rahoitus yritykselle on korkeintaan 50 000 euroa. Suuremmissa rahoitustarpeissa Finnvera toimii aina osarahoittajana yhteistyössä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa. Pankkien luotonanto pohjautuu pitkälti vakuuksiin, kun taas Finnveran rahoituspäätös perustuu yrityksen menestysmahdollisuuksien

Yrittäjälaina

Osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävien sijoituksien rahoittamiseen. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa myös jo toimivan yrityksen osakkeiden ostoa. Käyttöpääomalaina, jolla paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta ELY-keskuksen tai Tekesin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana.

Yrittäjän henkilökohtainen laina. Kohdeyritys voi toimia muilla toimialoilla mutta ei varsinaisessa maatilataloudessa, metsätaloudessa eikä rakennusliiketoiminnan perustajaurakoinnissa Yrityksille, jotka ovat hakemassa ELY:stä yrityksen kehittämisavustusta tai sellaista Tekesin avustusta, josta ei makseta ennakkoa.

Maksamisen edellytyksenä on Tekesin tai ELY-keskuksen myönteinen avustuspäätös.

Soveltuu yritysten yleisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin, toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen tai rahoitusrakenteen järjestelyyn liittyviin tarpeisiin.

Pk-yrityksille, mutta rahoituksen ominaisuuksien ja rakenteen takia sopii parhaiten isoimmille rahoitustarpeille.

Finnvera voi merkitä joukkovelkakirjalainaa sen liikkeeseenlaskusta.

Finnvera lainat ja takaukset Siltarahoitus

Joukkovelkakirjarahoitus

Joukkovelkakirjalaina on rahoitusmuoto, jossa joukko lainanantajia tai sijoittajia merkitsee lainaa tarvitsevan yrityksen

Enintään 100.000 euroa luotonsaajaa kohden. Lainaa myönnettäessä edellytetään vähintään 20 % omarahoitusosuutta.

Lainan määrä voi olla enintään 70 % maksamatta olevan avustuksen määrästä, Tekesin myöntämissä avustuksissa kuitenkin enintään 500 000 euroa.

Finnvera ei voi ostaa joukkovelkakirjalainoja jälkimarkkinoilta eikä tehdä sijoituksia joukkovelkakirjalainoihin sijoittaviin rahastoihin. Finnveran osuus toteutuneista merkinnöistä voi olla enintään 50 prosenttia. Joukkovelkakirjan liikkeeseen laskevalta yritykseltä ei vaadita omarahoitusosuutta

22


liikkeeseen laskemaa velkakirjalainaa.

Alkutakaus

Finnvera-takaus Finnvera, myös pankki voi hakea yrityksen puolesta

Auttaa yritystä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin.

Vakuudeksi erilaisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin ja/tai käyttöpääomaan sekä liiketoimintatai yrityskauppojen vaatimaan rahoitukseen.

Aloittaville, pk-yrityksille, joiden merkitsemisestä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta ja joiden omistajat ovat luonnollisia henkilöitä. Toimialoina voivat olla muut kuin varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi. Pk-yritykset. Finnvera-takauksia myönnetään kaikille toimialoille lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta ja rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia

Finnveran alkutakaus pankkilainalle voi olla enintään 80 % pankkilainasta 80 000 euron asti. Tällöin pankki hakee alkutakausta yrityksen puolesta.

Finnvera-takaus sopii pankin, rahoitusyhtiön tai vakuutusyhtiön antamien lainojen tai pankkitakausten vakuudeksi. Finnvera-takaus on yleensä 50 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.

23


6. Tekesin rahoitus

Rahoitusmuoto Tekesin rahoitus

Mikä Tempo

Nuoret innovatiiviset yritykset rahoitus (NIY)

Laajentava yritys

Mihin Alle 5-vuotiaille yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille ja joiden tuote- tai palveluidealla on kilpailuetua valitulla markkina-alueella.

Liiketoiminnan kehittämiseen ja nopeaan kansainvälisen kasvun mahdollistamiseen

Kenelle

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Startup-yrityksille

Rahoituksen määrä on 75 % projektin kokonaisbudjetista kuitenkin enintään 50 000 euroa.

Rahoituksen avulla voi esimerkiksi kehittää ensimmäisen prototyypin tai demon ja testata sitä potentiaalisilla asiakkailla, teettää markkinatutkimuksia, selvittää asiakastarvetta tai tehdä koemarkkinointia uudella markkinalla.

Rahoituspäätöksen jälkeen maksetaan 70 % rahoituksesta (enintään 35 000 euroa) ja loppuosa projektin loppuraportin yhteydessä.

Alle 5- vuotiaille mutta vähintään 3-vuotta toimineille Startupyrityksille Pienet yritykset, henkilömäärä alle 50, vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 m.€.

Yrityksellä oltava riittävästi omaa rahoitusta, pääsääntöisesti 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta. Joissain tapauksissa yritys voi hakea osarahoitusta esim. Finnveralta. Tempo-rahoituksessa julkisen rahoituksen osuus on poikkeuksellisen korkea (75 %), joten omarahoituksen pitäisi olla peräisin yksityisistä lähteistä. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Lupaavimmille yrityksille, jotka ovat jo hyödyntäneet Tekesin rahoituspalveluita aiemmassa projektissa.

Rahoitusta voi hyödyntää esimerkiksi tiimin vahvistamiseen, liiketoimintamallin ja kasvustrategian kehittämiseen ja uusien markkinoiden avaamiseen.

Rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 miljoona euroa, josta avustusta voi olla enintään 500 000 euroa ja lainaa 750 000 euroa. Rahoitusta myönnetään vähintään kolmessa jaksossa, 75 % projektille hyväksyttävistä kustannuksista. Ensimmäisen jakson rahoitus on 250 000 euroa avustusta ja kesto 6 - 12 kuukautta. Rahoitusjakson tavoitteista sovitaan yhdessä yrityksen kanssa liiketoimintasuunnitelman pohjalta ja ne kirjataan rahoituspäätökseen. Tavoitteiden saavuttaminen on edellytys

24


seuraavaan rahoitusjaksoon etenemiselle

Tekesin rahoitus

Tutkimus, kehitys ja pilotointi

Tuotekehityksen nopeuttamiseen, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen ja uudistamiseen tai kokonaan uusien kehittämiseen, uusiin tuotantomenetelmiin tai liiketoimintamalleihin, uuden ratkaisun testaamiseen ja todentamiseen asiakkaiden kanssa. Startup-yrityksille, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen vientimarkkinoille.

Startup ja Pk-yrityksille

Yritykset, jotka ovat edenneet ensimmäisen jakson aikana tavoitteiden mukaisesti, pääsevät esittelemään yritystään ja ideaansa Tekesin koolle kutsumalle arviointipaneelille. Paneeli ajoittuu tyypillisesti ensimmäisen rahoitusjakson loppupuolelle. Panelistit ovat pääomasijoittajia, bisnesenkeleitä tai hallitusammattilaisia. Panelistit antavat Tekesin käytettäväksi lausunnon siitä, soveltuuko yritys heidän mielestään sijoituskohteeksi. Avustusta yritysten tutkimustyöhön, jonka tulokseksi syntyy uutta tietoa ja osaamista, mutta ei vielä valmista tuotetta tai palvelua. Tutkimusprojekteihin myönnetään enintään 50 % avustusta projektin kokonaiskustannuksista. Kansainvälisissä yhteisprojekteissa rahoitus voi olla 65 % avustusta. Avustus maksetaan jälkikäteen raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Uuden innovatiivisen tuotteen, tuotantotavan, prosessien, teknologian tai toimintamallin testaamista esimerkiksi tuotantolaitoksessa tai todellisessa toimintaympäristössä. Uuden palvelun kehittämistä ja toimivuuden varmistamista asiakkaan toimintaympäristössä sekä prosesseissa. Pilotointi voidaan toteuttaa myös ulkomailla.

Lainaa kehittämiseen ja pilotointiin. Korko tällä hetkellä 1% eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain muuttaa avustukseksi. Kehitys- ja pilotointiprojekteihin lainaa 50 % tai 70 % projektin kokonaiskustannuksista. Laina-aika on lähtökohtaisesti seitsemän tai kymmenen vuotta. Niistä lyhennysvapaita vuosia on kolme tai viisi, tarvittaessa enemmänkin. Alkuvaiheessa 30 % projektille myönnetystä lainarahoituksesta voidaan maksaa ennakkona. Loppuosa rahoituksesta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella

25


Tekesin rahoitus

Kiito

Kansainväliseen kasvuun ja uudistumiseen

Pk-yrityksille

Rahoituksen määrä on enintään 100 000 euroa ja se kattaa 50 % projektin kokonaiskustannuksista 200 000 euroon asti. Kyseessä avustus, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin.

Into

Innovaatioseteli

Team Finland Explorer

Innovaatio-osaaminen kansainvälisen kasvun tueksi. Rahoitusta asiantuntijapalvelun ostoon vahvistamaan innovaatiotoimintaa. Rahoituksen avulla voi myös hankkia teollisoikeuksia (IPR). Innovaatiotoiminnan käynnistämisen toimenpiteisiin, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista Uuden tiedon ja osaamisen ostamiseen, jonka avulla yritys voi edetä uusilla kansainvälisillä markkinoilla.

Pk-yrityksille

Pk-yrityksille

Rahoitusmäärä 50 % projektin kokonaisbudjetista, ei ylärajaa, paitsi asiantuntijapalveluiden ostoissa korkeintaan 200 000 euroa. Pienin mahdollinen projektikoko on 30 000 euroa ja pienin Tekesin avustus 15 000 euroa. Maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen

Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Yrityksellä oltava liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta.

Liiketoimintasuunnitelman tai kansainvälistymisstrategian tekeminen. Johtamisen tai organisaation kehittäminen, markkinaselvitykset, kasvun rahoituksen selvittäminen. IPR:n ja patenttiselvityksen tekeminen, idean testaaminen asiakkailla, markkinoiden validointiin liittyvä tutkimus ja kehittäminen 1. Innovaatiotoiminnan kehitys ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla 2. Aineettoman omaisuuden suojaaminen ja hankinta. (patentit, lisenssit IPR:t) 3. Asiantuntijan lainaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta

Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta.

Tekes ylläpitää listaa innovaatiopalveluiden tarjoajista. Palveluntarjoajan voi valita myös listan ulkopuolelta, kunhan se täyttää tietyt edellytykset

Pk-yrityksille

Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Rahoituksen määrä on 5000–10000 euroa, ja se kattaa 50 % asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. (Hankkeiden koko siis 10000–20000 euroa.) Rahoitusta voidaan myöntää enintään kahteen hankkeeseen. Yrityksellä ja palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä

Kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia, liiketoiminta-mahdollisuuksien selvitys, esikonseptointi, olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa markkinassa ja lokalisointitarpeiden selvitys; koemarkkinointi. Markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys, jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus sekä laki- ja standardivaatimusten selvittäminen. Tuotesuojaukseen liittyvät selvitykset olemassa oleville tuotteille.

26


Energiatuki

Ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät: •uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä •energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista •vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja

Pk-yrityksille, kaiken kokoisille yrityksille mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet, myös yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt

Uudella energiateknologialla tarkoitetaan sellaista, jota ei ole aikaisemmin sovellettu kaupallisessa mittakaavassa Suomessa

Lämpökeskus-, lämpöpumppu-, aurinkolämpö, pienvesivoima-, kaatopaikkakaasu-, aurinkosähkö, biokaasuja pientuulivoimahankkeet. Energiatehokkuussopimukset ja energiakatselmukset.

Ei maatiloille tai niiden yhteydessä toteutettaville hankkeille.

Edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

27


7.Maaseudun hanketuet Rahoitusmuoto

Laajentava yritys

Mikä ja mistä

Mihin

Kenelle

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Yritysten yhteistyöhankkeet

Yritysten väliseen yhteistyöhön, yritysten ja kehittäjätahojen tai kehittämis- ja tutkimus organisaatioiden yhteistyöhön

Kahdelle tai useammalle toimijalle. Tuen hakijana kehittämis-organisaatio ja tukityypistä riippuva määrä maaseudulla toimivia mikroja pienyrityksiä.

Koordinointi- ja aktivointihankkeet, 100 % tuki.

Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen maataloudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa ja maaseudun pienissä yrityksissä.

Maaseudun hanketuet

Tiedonhankintahanke (teollinen tutkimus), 80%. Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke (kokeellinen kehittäminen), tuki 60 %. Voidaan hyödyntää maataloudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa ja maaseudun pienissä yrityksissä Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75 %. Mukana ei voi olla maatalouden alkutuotantoa palvelevaa kehittämistä Koulutushanke yritysryhmälle, tuki 75 %. Yritysryhmässä ei voi olla mukana maa- tai metsätalousyrityksiä.

ELY-keskukset Maaseudun innovaatiorahoi tus MMM:n valintaryhmä tekee esityksen rahoituksesta, hakemuksia ja päätöksiä hallinnoi Hämeen ELY-keskus

Maaseudun innovaatioryhmille eli EIP-ryhmille, alkutuotantoon (maa-, metsä- ja biotalous) liittyvän ongelman innovatiiviseen ratkaisuun.

Maaseudun innovaatioryhmä koostuu vähintään kahdesta osapuolesta; 1: maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen ja näihin liittyvät biotalousalan yritykset. 2: ratkaistavan kysymyksen kannalta oleelliset asiantunti jat (organisaatiot), mm. tutkijat, neuvojat, yhdistykset

Tavoitteena on uudistuminen ja toiminta, jolla on uutuusarvoa, ratkaistavan ongelman tulee olla uusi tai sellainen, jota ei ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa Kaksivaiheinen haku: ideahaku ja sen jälkeen varsinaiseen hakuvaiheeseen valitut hakijat voivat hakevat rahoitusta

Biotalouden tuotantoketjujen ja korkean jalostusarvon tuotteiden kehittäminen. Edistää maatiloilla tuotettavien, hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalveluja. Rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä sekä tukea matkailupalveluiden kehittämistä. Finn Angus Oy:n Korkelaatuista Angus Pihvilihaa suomesta -hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyömallit ja yhteistyöverkosto kestävän anguspihvilihan tuotantoon, myyntiin ja tuotannon kehittämiseen. Viisi maataloutta uudistavaa hanketta on tähän mennessä valittu rahoituksen saajiksi. Viljankuivaamon kosteudenpoistoprosessin, energiankäytön ja ohjauksen kehittäminen Maatilayhtymä Sippolan toimesta

28


Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

EteläPohjanmaan ELY-keskus Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Hämeen ELYkeskus Leader-rahoitus

Leader-ryhmät

Biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä yritysten investointeihin.

Pk-yrityksille

Tutkimus- ja kehittämistoiminta voi jakaantua teolliseen tutkimukseen, kokeelliseen kehittämiseen ja/tai toteutettavuustutkimukseen.

Verkostojen luominen hankkeiden kesken ja lisätehon tuominen yksittäisiin hankkeisiin ja koko toimialaan.

Alueellisille toimijoille

Hankevetäjät: Pro Luomu ry, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Kareliaammattikorkeakoulu Oy ja ProAgria Keskusten Liitto ry

Yleishyödyllisiin kehittämis,-investointi-, tai yrityshankkeisiin.

Yhdistyksille, yrityksille (alle 10htv.), kunnille ja säätiöille. Tuettavien toimialojen ulkopuolelle jäävät vähittäiskauppa, koneurakointi ja liikennöinti.

Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–90% kuluista. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen. Korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista. Pienimuotoisesti myös uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät kehittämistoimenpiteet. Viimeisimpään hakuun jätettiin yhteensä 14 hakemusta, yhteensä 4 M€ edestä Tukevat teemoja, joissa odotetaan paljon alueellista ja paikallista yritys- ja hanketoimintaa. Teemoiksi on valittu luomu, luonnontuotteet, lähiruoka, Green care, energiatehokkuus ja matkailu Yritysten perustamiseen, kehittämiseen ja investointeihin, kylien elinvoimaisuuden kehittämiseen, harrastusmahdollisuuksien parantamiseen ja kansainväliseen toimintaa

29


8. EU:n investointirahoitus Rahoitusmuoto Mikä ja myöntäjä Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan investointirahaston (EIR) Euroopan strategisten EU:n investointien investointi ESIR-rahoitus rahoitus

Laajentava yritys Mihin

Kenelle

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Takausjärjestelyjä ja rahoitusta taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi.

Kasvuyrityksille sekä innovatiivisille, listaamattomille yrityksille, jotka työllistävät alle 500 työntekijää. Pk-yritysten lisäksi rahoitusta voivat hakea mikro- ja startupyritykset

Kyseessä on pankkilaina eli rahoitus ei sovi alkuvaiheessa oleville yrityksille, joilla ei ole vielä liikevaihtoa eikä myyntiä. Pääsääntöisesti luotolle edellytetään myös vakuuksia. Laina-aika on enintään kymmenen vuotta ja lainamäärä voi olla 25 000 eurosta aina 7,5 miljoonaan euron saakka.

Valio on saanut ESIR rahoitusta tutkimusja kehittämistoimintaan liittyen maitotuotteiden ravitsemusarvoihin, funktionaalisuuteen ja terveysvaikutuksiin. Investoinnit painottuvat meijerituotteiden kemiaan ja teknologiaan, ravitsemustutkimukseen, tuotekehitykseen sekä kuluttajatottumusten kartoittamiseen. Lisäksi hankitaan kokeilulaitteita laboratorioihin, tutkimusja innovaatio-ohjelman edellyttämiä järjestelmiä sekä katetaan teknologian lisensoinnin kustannuksia. Tutkimus- ja kehityshankkeet toteutetaan Valion Helsingin tehtaalla.

Rahoitusta paremmilla ehdoilla kuten pienemmillä koroilla, pidemmillä erääntymisajoilla tai pienemmillä vakuusvaatimuksilla tavalliseen pankkilainaan nähden. Riskinjakotakausta, jota voidaan käyttää uusiin velkakirjalainoihin, rahoituslimiittiin ja leasingiin ja osamaksurahoitukseen.

Ålandsbanken, Osuuspankki, Oma Säästöpankki tai Nordea.

Rahoitus soveltuu käyttöpääomaan ja investointeihin sekä tietyin rajoituksin yritysjärjestelyihin

Useista innovatiivisuus- ja kasvukriteereistä riittää, kun yksi ehdoista täyttyy. Esimerkiksi investointi voi kohdistua innovatiivisiin, teknologisen riskin sisältäviin tuotteisiin tai palveluihin. Ehdot voivat täyttyä myös, jos työntekijämäärä tai liikevaihto on kasvanut nopeasti tai jos osa liiketoiminnan kokonaiskuluista liittyy tutkimukseen ja innovaatioon.

Perunajalostamo Lapuan Peruna sai ESIRrahoitustakauksen innovatiivisen solunesteen haihdutusjärjestelmän investointiin. Raaka-aine on investoinnin jälkeen paremmin hyödynnettävissä ja sivutuotteena syntyvä solunesteen jalostusarvo nousee. ”Monet yrittäjät kokevat, että ESIR voi tulla mukaan vain suuriin infrastruktuurihankkeisiin tai satojen miljoonien projekteihin. Se voi kuitenkin rahoittaa hyvinkin pieniä hankkeita.” (Jyrki Katainen, Yrittäjäsanomat 7.12.2016).

30


9. Yrityskehittäminen Rahoitusmuoto

Laajentava yritys

Mikä Mihin ja mistä Kehittämistoimenpiteisiin ja Yrityksen kehittämisavustus investointeihin, kun yritys

Kenelle

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Pk-yrityksille

Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse

Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan

Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen eikä maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen eikä energia- ja liikennealan investointeihin

Starttirahan tarkoituksena on turvata yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

Päätoimisesti yrittäjäksi ryhtyvälle henkilölle, jolla on tai hän hankkii riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan ja jolla arvioidaan olevan jatkuvan kannattavan toiminnan edellytykset

Starttirahaa ei voida maksaa, jos yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulo on muulla tavoin turvattu esimerkiksi palkkatuloilla, tuilla tai etuuksilla.

Työnantajalle myönnettävä tuki työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

yritykset, yhteisöt (yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat), kunnat ja kuntayhtymät sekä kotitaloudet

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki myönnetään joko valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai de minimis – tukena.

Yrityskehittäminen

Yrityksen kehittämisavustuksesta säädetään laissa valtionavustuksesta yrityksen kehittämiseksi (9/2014) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (716/2014). Rahoitus on harkinnanvaraista valtionavustusta.

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

ELY-keskus Starttiraha

TE-toimisto Palkkatuki

TE-toimisto

Maksetaan enintään 12 kuukauden ajan (32,8 € päivässä)

Palkkatukea voidaan myöntää sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsuhteeseen (myös oppisopimuskoulutukseen) ja myös osa-aikaiseen työsuhteeseen

31


Toimialaa vaihtava yritys

1. Yrityskehittäminen 2. Finnveran lainat ja takaukset 3. Tekesin rahoitus 4. Joukkorahoituskampanjat 5. Pääomasijoittaminen 6. Maaseudun hanketuet 32


1. Yrityskehittäminen Rahoitusmuoto

Mikä ja mistä Yrityksen kehittämisavustus

Toimialaa vaihtava yritys Mihin

Kenelle

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan

Pk-yrityksille

Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse

Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Starttirahan tarkoituksena on turvata yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

Päätoimisesti yrittäjäksi ryhtyvälle henkilölle, jolla on tai hän hankkii riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan ja jolla arvioidaan olevan jatkuvan kannattavan toiminnan edellytykset

Työnantajalle myönnettävä tuki työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

yritykset, yhteisöt (yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat), kunnat ja kuntayhtymät sekä kotitaloudet

Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen eikä maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen eikä energia- ja liikennealan investointeihin

Yrityskehittäminen ELY-keskus Starttiraha

TE-toimisto Palkkatuki

TE-toimisto

Yrityksen kehittämisavustuksesta säädetään laissa valtionavustuksesta yrityksen kehittämiseksi (9/2014) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (716/2014). Rahoitus on harkinnanvaraista valtionavustusta.

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Starttirahaa ei voida maksaa, jos yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulo on muulla tavoin turvattu esimerkiksi palkkatuloilla, tuilla tai etuuksilla. Maksetaan enintään 12 kuukauden ajan (32,8 € päivässä) Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki myönnetään joko valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai de minimis –tukena.

Palkkatukea voidaan myöntää sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsuhteeseen (myös oppisopimuskoulutukseen) ja myös osaaikaiseen työsuhteeseen

33


2. Finnveran lainat ja takaukset

Rahoitusmuoto ja mistä

Toimialaa vaihtava yritys

Mikä

Mihin

Kenelle

Huomioitavaa

Finnvera-laina

Rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen.

Uusille sekä jo toimiville pk-yrityksille. Kaikkia toimialoja rahoitetaan pois lukien varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi.

Finnvera voi toimia yrityksen ainoana rahoittajana silloin, kun rahoitus yritykselle on korkeintaan 50 000 euroa. Suuremmissa rahoitustarpeissa Finnvera toimii aina osarahoittajana yhteistyössä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa. Pankkien luotonanto pohjautuu pitkälti vakuuksiin, kun taas Finnveran rahoituspäätös perustuu yrityksen menestysmahdollisuuksien

Yrittäjälaina

Osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävien sijoituksien rahoittamiseen. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa myös jo toimivan yrityksen osakkeiden ostoa. Käyttöpääomalaina, jolla paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta ELY-keskuksen tai Tekesin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana.

Yrittäjän henkilökohtainen laina. Kohdeyritys voi toimia muilla toimialoilla mutta ei varsinaisessa maatilataloudessa, metsätaloudessa eikä rakennusliiketoiminnan perustajaurakoinnissa Yrityksille, jotka ovat hakemassa ELY:stä yrityksen kehittämisavustusta tai sellaista Tekesin avustusta, josta ei makseta ennakkoa.

Maksamisen edellytyksenä on Tekesin tai ELY-keskuksen myönteinen avustuspäätös.

Soveltuu yritysten yleisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin, toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen tai rahoitusrakenteen järjestelyyn liittyviin tarpeisiin.

Pk-yrityksille, mutta rahoituksen ominaisuuksien ja rakenteen takia sopii parhaiten isoimmille rahoitustarpeille.

Finnvera voi merkitä joukkovelkakirjalainaa sen liikkeeseenlaskusta.

Finnvera lainat ja takaukset Siltarahoitus

Joukkovelkakirjarahoitus

Joukkovelkakirjalaina on rahoitusmuoto, jossa joukko lainanantajia tai sijoittajia merkitsee lainaa tarvitsevan yrityksen liikkeeseen laskemaa velkakirjalainaa.

Enintään 100.000 euroa luotonsaajaa kohden. Lainaa myönnettäessä edellytetään vähintään 20 % omarahoitusosuutta.

Lainan määrä voi olla enintään 70 % maksamatta olevan avustuksen määrästä, Tekesin myöntämissä avustuksissa kuitenkin enintään 500 000 euroa.

Finnvera ei voi ostaa joukkovelkakirjalainoja jälkimarkkinoilta eikä tehdä sijoituksia joukkovelkakirjalainoihin sijoittaviin rahastoihin. Finnveran osuus toteutuneista merkinnöistä voi olla enintään 50 prosenttia. Joukkovelkakirjan liikkeeseen laskevalta yritykseltä ei vaadita omarahoitusosuutta

34


Alkutakaus

Finnvera-takaus

Auttaa yritystä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin.

Vakuudeksi erilaisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin ja/tai käyttöpääomaan sekä liiketoimintatai yrityskauppojen vaatimaan rahoitukseen.

Aloittaville, pk-yrityksille, joiden merkitsemisestä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta ja joiden omistajat ovat luonnollisia henkilöitä. Toimialoina voivat olla muut kuin varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi. Pk-yritykset. Finnvera-takauksia myönnetään kaikille toimialoille lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta ja rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia

Finnveran alkutakaus pankkilainalle voi olla enintään 80 % pankkilainasta 80 000 euron asti. Tällöin pankki hakee alkutakausta yrityksen puolesta.

Finnvera-takaus sopii pankin, rahoitusyhtiön tai vakuutusyhtiön antamien lainojen tai pankkitakausten vakuudeksi. Finnvera-takaus on yleensä 50 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.

Finnvera, myös pankki voi hakea yrityksen puolesta

35


3. Tekesin rahoitus Rahoitusmuoto Tekesin rahoitus

Mikä Tempo

Nuoret innovatiiviset yritykset rahoitus (NIY)

Toimialaa vaihtava yritys Mihin

Kenelle

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Alle 5-vuotiaille yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille ja joiden tuote- tai palveluidealla on kilpailuetua valitulla markkina-alueella.

Startup-yrityksille

Rahoituksen määrä on 75 % projektin kokonaisbudjetista kuitenkin enintään 50 000 euroa.

Rahoituksen avulla voi esimerkiksi kehittää ensimmäisen prototyypin tai demon ja testata sitä potentiaalisilla asiakkailla, teettää markkinatutkimuksia, selvittää asiakastarvetta tai tehdä koemarkkinointia uudella markkinalla.

Liiketoiminnan kehittämiseen ja nopeaan kansainvälisen kasvun mahdollistamiseen

Rahoituspäätöksen jälkeen maksetaan 70 % rahoituksesta (enintään 35 000 euroa) ja loppuosa projektin loppuraportin yhteydessä.

Alle 5- vuotiaille mutta vähintään 3-vuotta toimineille Startupyrityksille Pienet yritykset, henkilömäärä alle 50, vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 m.€.

Yrityksellä oltava riittävästi omaa rahoitusta, pääsääntöisesti 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta. Joissain tapauksissa yritys voi hakea osarahoitusta esim. Finnveralta. Tempo-rahoituksessa julkisen rahoituksen osuus on poikkeuksellisen korkea (75 %), joten omarahoituksen pitäisi olla peräisin yksityisistä lähteistä. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Lupaavimmille yrityksille, jotka ovat jo hyödyntäneet Tekesin rahoituspalveluita aiemmassa projektissa.

Rahoitusta voi hyödyntää esimerkiksi tiimin vahvistamiseen, liiketoimintamallin ja kasvustrategian kehittämiseen ja uusien markkinoiden avaamiseen.

Rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 miljoona euroa, josta avustusta voi olla enintään 500 000 euroa ja lainaa 750 000 euroa. Rahoitusta myönnetään vähintään kolmessa jaksossa, 75 % projektille hyväksyttävistä kustannuksista. Ensimmäisen jakson rahoitus on 250 000 euroa avustusta ja kesto 6 - 12 kuukautta.

Rahoitusjakson tavoitteista sovitaan yhdessä yrityksen kanssa liiketoimintasuunnitelman pohjalta ja ne kirjataan rahoituspäätökseen. Tavoitteiden saavuttaminen on edellytys seuraavaan rahoitusjaksoon etenemiselle

36


Tekesin rahoitus

Tutkimus, kehitys ja pilotointi

Tuotekehityksen nopeuttamiseen, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen ja uudistamiseen tai kokonaan uusien kehittämiseen, uusiin tuotantomenetelmiin tai liiketoimintamalleihin, uuden ratkaisun testaamiseen ja todentamiseen asiakkaiden kanssa. Startup-yrityksille, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen vientimarkkinoille.

Startup ja Pk-yrityksille

Yritykset, jotka ovat edenneet ensimmäisen jakson aikana tavoitteiden mukaisesti, pääsevät esittelemään yritystään ja ideaansa Tekesin koolle kutsumalle arviointipaneelille. Paneeli ajoittuu tyypillisesti ensimmäisen rahoitusjakson loppupuolelle. Panelistit ovat pääomasijoittajia, bisnesenkeleitä tai hallitusammattilaisia. Panelistit antavat Tekesin käytettäväksi lausunnon siitä, soveltuuko yritys heidän mielestään sijoituskohteeksi. Avustusta yritysten tutkimustyöhön, jonka tulokseksi syntyy uutta tietoa ja osaamista, mutta ei vielä valmista tuotetta tai palvelua. Tutkimusprojekteihin myönnetään enintään 50 % avustusta projektin kokonaiskustannuksista. Kansainvälisissä yhteisprojekteissa rahoitus voi olla 65 % avustusta. Avustus maksetaan jälkikäteen raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Uuden innovatiivisen tuotteen, tuotantotavan, prosessien, teknologian tai toimintamallin testaamista esimerkiksi tuotantolaitoksessa tai todellisessa toimintaympäristössä. Uuden palvelun kehittämistä ja toimivuuden varmistamista asiakkaan toimintaympäristössä sekä prosesseissa. Pilotointi voidaan toteuttaa myös ulkomailla.

Lainaa kehittämiseen ja pilotointiin. Korko tällä hetkellä 1% eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain muuttaa avustukseksi. Kehitys- ja pilotointiprojekteihin lainaa 50 % tai 70 % projektin kokonaiskustannuksista. Laina-aika on lähtökohtaisesti seitsemän tai kymmenen vuotta. Niistä lyhennysvapaita vuosia on kolme tai viisi, tarvittaessa enemmänkin.

Alkuvaiheessa 30 % projektille myönnetystä lainarahoituksesta voidaan maksaa ennakkona. Loppuosa rahoituksesta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella

37


Tekesin rahoitus

Kiito

Kansainväliseen kasvuun ja uudistumiseen

Pk-yrityksille

Rahoituksen määrä on enintään 100 000 euroa ja se kattaa 50 % projektin kokonaiskustannuksista 200 000 euroon asti. Kyseessä avustus, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin.

Into

Innovaatioseteli

Team Finland Explorer

Innovaatio-osaaminen kansainvälisen kasvun tueksi. Rahoitusta asiantuntijapalvelun ostoon vahvistamaan innovaatiotoimintaa. Rahoituksen avulla voi myös hankkia teollisoikeuksia (IPR). Innovaatiotoiminnan käynnistämisen toimenpiteisiin, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista Uuden tiedon ja osaamisen ostamiseen, jonka avulla yritys voi edetä uusilla kansainvälisillä markkinoilla.

Pk-yrityksille

Pk-yrityksille

Rahoitusmäärä 50 % projektin kokonaisbudjetista, ei ylärajaa, paitsi asiantuntijapalveluiden ostoissa korkeintaan 200 000 euroa. Pienin mahdollinen projektikoko on 30 000 euroa ja pienin Tekesin avustus 15 000 euroa. Maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen

Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Yrityksellä oltava liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta.

Liiketoimintasuunnitelman tai kansainvälistymisstrategian tekeminen. Johtamisen tai organisaation kehittäminen, markkinaselvitykset, kasvun rahoituksen selvittäminen. IPR:n ja patenttiselvityksen tekeminen, idean testaaminen asiakkailla, markkinoiden validointiin liittyvä tutkimus ja kehittäminen 1. Innovaatiotoiminnan kehitys ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla 2. Aineettoman omaisuuden suojaaminen ja hankinta. (patentit, lisenssit IPR:t) 3. Asiantuntijan lainaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta

Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta.

Tekes ylläpitää listaa innovaatiopalveluiden tarjoajista. Palveluntarjoajan voi valita myös listan ulkopuolelta, kunhan se täyttää tietyt edellytykset

Pk-yrityksille

Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Rahoituksen määrä on 5000–10000 euroa, ja se kattaa 50 % asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. (Hankkeiden koko siis 10000–20000 euroa.) Rahoitusta voidaan myöntää enintään kahteen hankkeeseen. Yrityksellä ja palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä

Kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia, liiketoiminta-mahdollisuuksien selvitys, esikonseptointi, olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa markkinassa ja lokalisointitarpeiden selvitys; koemarkkinointi. Markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys, jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus sekä laki- ja standardivaatimusten selvittäminen. Tuotesuojaukseen liittyvät selvitykset olemassa oleville tuotteille.

38


Energiatuki

Ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät: •uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä •energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista •vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja

Pk-yrityksille, kaiken kokoisille yrityksille mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet, myös yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt

Uudella energiateknologialla tarkoitetaan sellaista, jota ei ole aikaisemmin sovellettu kaupallisessa mittakaavassa Suomessa

Lämpökeskus-, lämpöpumppu-, aurinkolämpö, pienvesivoima-, kaatopaikkakaasu-, aurinkosähkö, biokaasuja pientuulivoimahankkeet. Energiatehokkuussopimukset ja energiakatselmukset.

Ei maatiloille tai niiden yhteydessä toteutettaville hankkeille.

Edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

39


4. Joukkorahoituskampanjat

Toimialaa vaihtava yritys

Joukkorahoituksessa haetaan rahoitusta yksittäisen rahoittajatahon sijaan laajalta joukolta ihmisiä sosiaalisen median välityksellä. Mitä laajempi verkosto yrittäjällä / hankkeen toteuttajilla on, ja mitä paremmin rahoitukseen osallistumisen rakenne on suunniteltu, sen parempi on onnistumismahdollisuus. Joukkorahoitus sopii periaatteessa mihin tahansa yrityksen kehitysvaiheeseen, ratkaiseva rahoituksen saannin kannalta on ennemminkin se, mitä yritys tekee ja mikäs en toimintaympäristö on. Tuote ja palvelu, tarve ja ympäröivä yhteisö vaikuttavat joukkorahoituksen käyttämismahdollisuuksiin. Yrityksen kehitysvaiheen mukaan joukkorahoitusmahdollisuudet voidaan jakaa suuntaa-antavasti: Vastikepohjainen - projekteihin joista on hyvät suunnitelmat ja tarina, mutta toteutus vaatii rahoitusta. Pienet summat 500 - 50.000 euroa. Lainat - kun on olemassa luotettavaa tulorahoitusta Osakkeet - ei niinkään alkuvaiheessa oleville yrityksille, vaan ennemmin sitten, kun on jo olemassa konkreettista näyttöä toiminnan sujuvuudesta ja arvosta

40


Rahoitusmuoto

Mikä

Mihin

Kenelle

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Lahjoituspohjainen joukkorahoitus

Rahan keräämiseen ilman vastiketta Voidaan järjestää varojen hankkimiseksi yleishyödylliseen toimintaan: yleistä sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista tarkoitusta varten tai muuta yleistä kansalaistoimintaa varten.

Yhdistyksille ja säätiöille.

Vaatii rahankeräysluvan. Toimintaa säätelee Rahankeräyslaki (255/2006)

SOS-lapsikylä auttaa lapsia yli 130 maassa. Lahjoituksia kerätään mm. kuukausilahjoituksin Suomessa tehtävään työhön tai kummimaksuin ulkomailla tehtävään työhön.

Vastikepohjainen joukkorahoitus

Rahoittaja saa rahansa vastineeksi tuotteen tai palvelun. Kehittämiseen, investointeihin, tutkimukseen, taiteeseen, kulttuuriin. Tuotetta tai palvelua ennakkoon ostamalla kuluttajat osoittavat sen kysynnän markkinoilla.

Yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille hankkeisiin, joissa markkinoinnin voi tehdä ennen kuin tuote voidaan toimittaa.

Mitä konkreettisemmin tuleva tuote/palvelu/arvo voidaan suunnitella rahoittajien tarpeisiin, sen parempi. Kampanjassa on otettava huomioon vastikkeiden toimittamisen kustannukset sekä myynnin arvonlisäverotus ja voiton verotus. Toimintaa säätelee kuluttajansuojalaki (561/2008) ja Kauppalaki (355/1987).

Palveluntarjoajia Suomessa: Mesenaatti.me, Ehta Raha

Nopeaan ja joustavaan lainanhankintaan ilman vakuuksia. Väliaikaiseen likviditeettikriisiin tai pieneen siltarahoitukseen. Palveluiden avulla voi kerätä yksityissijoittajilta lainarahaa esim. yrityksen kasvuun yrityskauppaan tai käyttöpääoman.

PK-yrityksille. Myös yrittäjän henkilökohtaiset lainat mahdollisia.

Korkotaso tyypillisesti kohtuullisen korkea (Fellow Financella alkaen 8%). Summat tyypillisesti melko pieniä (500 € 10 000 €).

Palveluntarjoajia Suomessa: FellowFinance, Moni

Joukkorahoituskampanjat

Vertaislaina (P2P-laina)

Agatabakery, täysin gluteeniton leipomo-kahvila Helsinkiin keräsi 20 041 euroa vastikepohjaisella joukkorahoituskampanjalla. Vastikkeita olivat mm. Kakkukahvit 11,40 €, lippu avajaisiin 30 €, 20 hengen kakku 57 € ja kakkukurssi 310 €. Kampanja tehtiin Mesenaatti.me -palvelun kautta.

Välittäjä tuottaa markkinapaikan jonka kautta lainaa tarvitseva voi hakea lainaa ja sijoittaja/lainaaja antaa lainaa.

41


Osakesijoittamispohjainen yhteisörahoitus

Lainapohjainen joukkorahoitus

Oman pääoman ehtoista rahoitusta alkuvaiheeseen, kehittämiseen tai investointeihin. Rahoittaja voi pienelläkin summalla päästä mukaan vaikuttamaan ja sijoittajaksi yritykseen ja voi saada sopimuksen mukaan myös päätösvaltaa, osinkoa ja/tai omistajan etuja.

Hankkeisiin, joissa on luotettavaa tulorahoitusta jolla lainan voi maksaa takaisin. Pankki- tai muun lainan sijaan lainaa pyydetään joukolta ihmisiä. Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta investointeihin tai kehittämiseen, siltarahoitusta esim. hankerahoitukseen. Sijoittaja voi sijoittaa valitsemaansa toimintaan pienenkin summan kerrallaan ja valita sopivan hinnan (korkotason) sijoitukselleen.

Osakeyhtiölle ja osuuskunnille. Osakeanti on mahdollisuus sitouttaa suuri joukko ihmisiä toimintaan omistajan roolissa.

Riskit, vakuudet ja tuottoodotukset on otettava huomioon laskelmissa. Osakkeiden arvonnousu ja jälkimarkkinat on arvioitava. Yhteiskunnallisten yritysten on hyödyllistä suunnitella toimintansa vaikutusten todentamiselle mittarit, jos rahallista tuottoa sijoitukselle ei anneta.

Nordealla oma osakepohjainen joukkorahoitusalusta yrityksille ja sijoittajille.

Sijoittajan on saatava riittävät ja ajantasaiset tiedot yhtiöstä, ks. Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuudesta.

Invesdorin kautta joukkorahoitusta hakee mm. Fiskarsilainen Ägräs Distillery. Suomalainen pientislaamo on tällä hetkellä saanut kokoon 360% tavoittelemastaan rahoituksesta, joka on tarkoitus käyttää toiminnan laajentamiseen ja kansainväliseen kysyntään vastaamiseen.

Laina- ja osakepohjaisen joukkorahoituksen välittämistä säätelee Joukkorahoituslaki (734/2016). Riskit, tarjottavat korkovaihtoehdot ja takaisinmaksuaikataulu on otettava huomioon budjetoinnissa. Sijoittajan on saatava riittävät ja ajantasaiset tiedot yhtiöstä, ks.

Toinen suuri osakepohjaisen joukkorahoituksen palvelu on Invesdor. Muita palveluntarjoajia Suomessa: Ehta Raha, Fundu, Privanet,

Palveluntarjoajia Suomessa: Ehta Raha, Fundu, Joukon Voima, Invesdor, Groundfunding

Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuudesta. Laina ei synnytä omistajuussuhdetta rahoittajan ja rahoituskohteen välille, mutta voi synnyttää pidempiaikaisen suhteen kuin vastikepohjainen rahoituskampanja. Laina- ja osakepohjaisen joukkorahoituksen välittämistä säätelee Joukkorahoituslaki (734/2016).

42


5. Pääomasijoittaminen Rahoitusmuoto

Mikä

Toimialaa vaihtava yritys Mihin

Pääomanehtoinen Vakuudetonta rahoitusta rahoitus pääomasijoittaja ottaa yhtä suuren riskin kuin yrityksen muutkin osakkaat. Pääomanehtoiset rahoittajat saavat palkkionsa yrityksen menestymisen myötä

Pääomasijoittaminen

Kenelle

Huomioitavaa

Kasvuhakuiselle Tavanomaiselle yritykselle. pankkilainalle on tyypillistä, että sille vaaditaan hyväksyttävä vakuus, usein reaalivakuus. Jos yrityksen rahoitustarpeet ovat merkittäviä, saattavat yrityksen käytettävissä olevat vakuudet asettaa rajoituksia lainan saatavuudelle. Pääomaehtoisessa rahoituksessa täytyy kuitenkin olla valmiutta ottaa muita mukaan päätöksentekoon, ja/tai ottaa yritykseen ulkopuolisia osakkaita.

Esimerkkejä Pääomasijoitusyhtiöiden lisäksi Suomessa toimii bisnesenkeleitä eli yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat varojaan kasvukelpoisiin yrityksiin. Lisäksi maassa toimii monia ulkomaisia pääomasijoittajia; osa on perustanut toimipaikan Suomeen, jonka kautta koordinoi sijoituksia, osa toimii suoraan ulkomailta ja voi tehdä esimerkiksi yhteissijoituksia paikallisen toimijan kanssa.

Nordia Management sijoittaa Matkailurahasto Nordia Oy:n varoja matkailu, vapaa-ajan ja hyvinvointialojen yrityksiin. Rahastolla on yli viidenkymmenen ensisijoituksen kokemus sijoitustoiminnasta matkailu ja vapaa-ajan yrityksissä. Sijoitusten kokoluokka vaihtelee 0,5 ja 1,5 miljoonan euron välillä.

43


6. Maaseudun hanketuet

Rahoitusmuoto

Toimialaa vaihtava yritys

Mikä ja mistä

Mihin

Kenelle

Huomioitavaa

Esimerkkejä

Yritysten yhteistyöhankkeet

Yritysten väliseen yhteistyöhön, yritysten ja kehittäjätahojen tai kehittämis- ja tutkimus organisaatioiden yhteistyöhön

Kahdelle tai useammalle toimijalle. Tuen hakijana kehittämis-organisaatio ja tukityypistä riippuva määrä maaseudulla toimivia mikroja pienyrityksiä.

Koordinointi- ja aktivointihankkeet, 100 % tuki.

Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen maataloudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa ja maaseudun pienissä yrityksissä.

Maaseudun hanketuet

Tiedonhankintahanke (teollinen tutkimus), 80%. Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke (kokeellinen kehittäminen), tuki 60 %. Voidaan hyödyntää maataloudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa ja maaseudun pienissä yrityksissä Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75 %. Mukana ei voi olla maatalouden alkutuotantoa palvelevaa kehittämistä

ELY-keskukset

Koulutushanke yritysryhmälle, tuki 75 %. Yritysryhmässä ei voi olla mukana maa- tai metsätalousyrityksiä.

Biotalouden tuotantoketjujen ja korkean jalostusarvon tuotteiden kehittäminen. Edistää maatiloilla tuotettavien, hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalveluja. Rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä sekä tukea matkailupalveluiden kehittämistä. Finn Angus Oy:n Korkelaatuista Angus Pihvilihaa suomesta -hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyömallit ja yhteistyöverkosto kestävän anguspihvilihan tuotantoon, myyntiin ja tuotannon kehittämiseen.

44


Maaseudun innovaatiorahoi tus MMM:n valintaryhmä tekee esityksen rahoituksesta, hakemuksia ja päätöksiä hallinnoi Hämeen ELYkeskus Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

EteläPohjanmaan

Maaseudun innovaatioryhmille eli EIP-ryhmille, alkutuotantoon (maa-, metsä- ja biotalous) liittyvän ongelman innovatiiviseen ratkaisuun.

Maaseudun innovaatioryhmä koostuu vähintään kahdesta osapuolesta; 1: maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen ja näihin liittyvät biotalousalan yritykset. 2: ratkaistavan kysymyksen kannalta oleelliset asiantuntijat (organisaatiot), esim. tutkijat, neuvojat, yhdistykset

Tavoitteena on uudistuminen ja toiminta, jolla on uutuusarvoa, ratkaistavan ongelman tulee olla uusi tai sellainen, jota ei ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa

Biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä yritysten investointeihin.

Pk-yrityksille

Tutkimus- ja kehittämistoiminta voi jakaantua teolliseen tutkimukseen, kokeelliseen kehittämiseen ja/tai toteutettavuustutkimukseen.

Kaksivaiheinen haku: ideahaku ja sen jälkeen varsinaiseen hakuvaiheeseen valitut hakijat voivat hakevat rahoitusta

Viisi maataloutta uudistavaa hanketta on tähän mennessä valittu rahoituksen saajiksi. Viljankuivaamon kosteudenpoistoprosessin, energiankäytön ja ohjauksen kehittäminen Maatilayhtymä Sippolan toimesta

Biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen. Korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista. Pienimuotoisesti myös uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät kehittämistoimenpiteet. Viimeisimpään hakuun jätettiin yhteensä

45


14 hakemusta, yhteensä 4 M€ edestä

ELY-keskus

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Hämeen ELYkeskus Leader-rahoitus

Leader-ryhmät

Verkostojen luominen hankkeiden kesken ja lisätehon tuominen yksittäisiin hankkeisiin ja koko toimialaan.

Alueellisille toimijoille

Hankevetäjät: Pro Luomu ry, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Kareliaammattikorkeakoulu Oy ja ProAgria Keskusten Liitto ry

Tukevat teemoja, joissa odotetaan paljon alueellista ja paikallista yritys- ja hanketoimintaa. Teemoiksi on valittu luomu, luonnontuotteet, lähiruoka, Green care, energiatehokkuus ja matkailu

Yleishyödyllisiin kehittämis,-investointi-, tai yrityshankkeisiin.

Yhdistyksille, yrityksille (alle 10htv.), kunnille ja säätiöille. Tuettavien toimialojen ulkopuolelle jäävät vähittäiskauppa, koneurakointi ja liikennöinti.

Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–90% kuluista. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Yritysten perustamiseen, kehittämiseen ja investointeihin, kylien elinvoimaisuuden kehittämiseen, harrastusmahdollisuuksien parantamiseen ja kansainväliseen toimintaa

46


47


48


49


De minimis -asetus

Vähämerkityksellinen eli de minimis- tuki voi olla lähtökohtaisesti tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen eri lähteistä saaman tuen kokonaismäärä ei ylitä 200 000€ kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis tukea ei voi myöntää maatalouden alkutuotantoon, kalastukseen ja vesiviljelyyn De minimis -tukeen lasketaan kuuluviksi: Maaseudun yritystuet ja Yrityksen kehittämisavustus: •Investoinnin toteuttavuustutkimus, kehittämiseen myönnettävät avustukset ovat pääosin de minimis-ehtoisia (pl. investointituki). Eu:n investointirahoitus •SME InnovFin ja SME Initiative -riskinjakotakauksien edellytyksenä on, ettei asiakas ole saanut de minimis-tukea yli 200 000e viimeisen kolmen vuoden aikana. Tekesin rahoituspalveluista •Tempo •Kiito •Digiboosti •Messuavustus •Innovaatioseteli •Team Finland Explorer

50


51


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.