De Maasbever 11, december 2022

Page 1

de maasbever

Maasdijks meest gelezen krant

rNummer 11 december 2022 33e jaargang www.maasbever.nl

Wie kent haar nog van de Rabobank?

Hoe bijzonder is het als je ruim 50 jaar bij

werkgever gewerkt heeft (waarvan 40 jaar in vast dienstverband). Dat komt tegenwoordig toch niet veel meer voor.

Toen Henny Voskamp-Boekestijn nog op de MAVO zat, werd er aan haar en aan Jeannette Hanemaaijer-de Zeeuw gevraagd om tijdelijk te komen werken, totdat ze wisten wat ze precies wilden gaan doen na hun examen. Ze zijn er nooit meer weggegaan...

Op 1 juni 1972 begon Henny haar loopbaan bij de Rabobank aan de Oranjesluisweg en daarna op het bijkantoor aan de Korte Kruisweg 30 (zie foto). Het was nooit saai, er waren altijd weer nieuwe uitdagingen. De foto is genomen naar aanleiding van een verbouwing om meer diensten te kunnen aanbieden, zoals de verkoop van reizen. Henny haalde haar diploma hiervoor en ging regelmatig op studiereis naar mooie en leuke bestemmingen om de klanten zo goed mogelijk te kunnen adviseren. Met Jeannette heeft Henny op het bijkantoor met een klein

team hele fijne, goede en leuke jaren mogen werken.

Na haar zwangerschap heeft ze tijdelijk als oproepkracht gewerkt en viel ze op verschillende afdelingen in. Na een tijdje ging ze weer in een vast dienstverband verder en werkte ze achter de zakelijke balie aan de Korte Kruisweg 48. Het persoonlijke contact met de bedrijven en het helpen van de mensen aan de balie heeft ze altijd zeer leuk gevonden.

Na vele reorganisaties is ze uiteindelijk terecht gekomen op een administratieve afdeling. De laatste jaren heeft ze met een leuk team in Heienoord gewerkt. In augustus jl. heeft ze haar 40-jarig jubileum mogen vieren. En na al die jaren trouwe dienst mag ze nu gaan genieten van haar welverdiende pensioen!

Bello en oudjaarsavond

Zoals in veel Maasdijkse huizen, is er ook in huize Rick Prik een plaatsje ingeruimd voor Bello. Bello is een hond die altijd zeer waakzaam is, voor alle duidelijkheid nog even dit: Bello is niet zijn échte naam, maar een gefingeerde naam, zodat niemand in Maasdijk weet wat de ware naam is voor onze huisgenoot. Het betreft hier geen rashond met de benodigde documenten, maar een doodgewone straathond, zeg maar een kruising tussen Lange Kruisweg en Blauwhek. In deze column zal Rick proberen te omschrijven hoe Bello de jaarwisseling meemaakt.

Vooropgesteld Bello is als de dood voor knallen en vuurwerk. Nooit eerder geweten, maar onze Bello heeft een natuurlijke kalender in zich. Vanaf half december begint hij (is een hij!) al onrustig te worden, loopt doelloos rond in huis, zoekt zijn voerbak, hoewel die al jaren op dezelfde plek staat. Bij thuiskomst van Rick Prik komt Bello hem al kwispelend met zijn staart tegemoet, altijd kwispelen met zijn staart van links naar rechts, behalve vanaf half december, bij de eerste knal gaat zijn staart van rechts naar links, vreemd maar Bello is gewoon dan zichzelf niet meer. Ligt in die tijd veel met angstige ogen onder de tafel. Met heel veel moeite krijgt Rick Prik hem mee naar buiten voor zijn dagelijks rondje, dat is dan voor Rick Prik en Bello geen prettig rondje lopen. Met een sterretje heeft hij geen moeite, heel nonchalant negeert hij de sterretjes, maar o wee, die harde knallen. Verschrikkelijk!

7 JANUARI

Enkele jaren geleden, op advies van andere honden bezitters, bij de dierenarts een middel gehaald om deze angst voor harde knallen en vuurwerk te onderdrukken. Rick Prik ging ervan uit als een beetje werd toegediend al zou helpen tegen de angst, dan zal veel toedienen zéker helpen, met als gevolg dat Bello 7 januari weer bij zijn positieven De strekking van dit verhaal heeft u natuurlijk, na dit lezen te hebben, al begrepen: Spaar onze dieren voor onnodige angst voor harde knallen en vuurwerk. P.S. is niet voor goudvissen van toepassing!

PRIK 09 Een insectenhotel 14 Greenpack tournooi
Bloemenwinkel Bloemvisie Bezoek één van onze Burgerkantoren Maak eventueel een afspraak Bel ons: 06-53401068 AGENDA VOOR MAASDIJK 24 DECEMBER Wapen van Maasdijk, Kerstavond, aanvang 20.00 uur Herrie met DJ Jerrie zie poster verder in de Maasbever 29 DECEMBER Sporthal Maasdijk,
29
31
1
Wapen
Dj
RICK
03
Indoor Bowls Club Maasdijk IBC. Oliebollen toernooi
DECEMBER Bingo bij voetbalvereniging Maasdijk. Clubgebouw Lange Kruisweg
DECEMBER Wapen van Maasdijk,Klein Café 14.00 – 02.00 uur Oud- en Nieuw Party
JANUARI
van Maasdijk, Nieuwjaars party, 14.00 uur
René Campo (ex.
Vlietzicht)
6
JANUARI Kleine Café Wapen van Maasdijk Double Trouble, aanvang 21.00u Sportpark Maasdijk, jaarlijkse Polderloop
De redactie van de Maasbever wenst u en allen die u lief zijn fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2023 toe. Met name het laatste: een Gezond 2023. Wij wensen u tevens veel leesplezier toe met het lezen van Maasdijks meest gelezen krant.
dezelfde

De Maasbever is een uitgave van de Maasdijkse Belangen Vereniging.

Verspreidingsgebied: Maasdijk Oplage: 2100 stuks

De volgende verschijningsdatum is 26 januari 2023 kopij en advertenties insturen uiterlijk: 20 januari.

Bankrelatie: Rabobank Westland IBAN: NL39 RABO 0340 3336 50 Website: www.maasbever.nl Facebook www.facebook.com/maasbever Twitter www.twitter.com/maasbever

Postadres: De Maasbever p/a Callenburghstraat 31 2676 VV Maasdijk

Advertenties: E-mail: advertentie@maasbever.nl

Redactie: Rien Mostert Tel: 0174-513306 06-13678449 E-mail: redactie@maasbever.nl

Martine van der Meer Tel: 06-10105530

E-mail: martine@maasbever.nl

Marloes van Heijningen Tel: 06-81707272

E-mail: marloes@maasbever.nl

Leo van Ruyven Tel: 06-47028024

E-mail: info@westlandsfotootje.nl

Fotograaf: Leo van Ruyven Tel: 06-47028024 E-mail: info@westlandsfotootje.nl

Opmaak en druk: Stdesign Concept + Creatie

Kerkdiensten Protestantse Gemeente Maasdijk

Zaterdag 24 december 2022 18.30 uur Kinderkerstfeest, Thema: Geef Licht

Zondag 25 december 2022 09.30 uur Kerstmorgen, Ds. Floris den Oudsten

Zaterdag 31 december 2022 19.00 uur Oudejaarsavond, Ds. Floris den Oudsten

Zondag 1 januari 2023 09.30 uur Nieuwjaarsdienst, Ds. Floris den Oudsten 19.00 uur Jong-volwassen samenkomst

Zondag 8 januari 2023 09.30 uur Dhr. Gertjan Pellikaan 19.00 uur Zangdienst, ds. D. v. Duijvenbode

Zondag 15 januari 2023 09.30 uur Ds. Floris den Oudsten 19.00 uur Worship (geen dienst)

Zondag 22 januari 2023 09.30 uur Oecumenische dienst, Week van de Eenheid/Gebed, Ds. Floris den Oudsten e.a. 19.00 uur Ds. Floris den Oudsten

Zondag 29 januari 2023 10.00 uur Gezinsdienst, ds. Floris den Oudsten

Vereniging van Vrijzinnig Protestanten

Zondag 8 januari 2023

Dienst in Maasdijk, aanvang 10.00 uur Ds. W.Scholl

Zondag 15 januari 2023

Dienst in Honselersdijk, aanvang 10.00 uur Ds. N. Verburg

Zondag 22 januari 2023

Dienst in Maasdijk, Dorpskerk, aanvang 10.00u. Oecumenische dienst, plaatselijke kerken

Zondag 29 januari 2023

Dienst in Honselersdijk, aanvang 10.00 uur Ds. H. Hartogsveld

Kinderkerstfeest 2022 “Geef licht”

Zaterdagavond 24 december 2022 vieren we het kinderkerstfeest. Het thema van de dienst is “Geef licht!”. Het belooft een mooie dienst te worden waarin de kinderen centraal staan. Zij laten een mooi schaduwspel zien en zullen enkele

liederen voor u zingen. U bent van harte uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn. Het kinderkerstfeest begint om 18.30 uur in de Dorpskerk. Er is oppas aanwezig voor de allerkleinste kinderen.

60-jarig huwelijk

Op 28 november j.l. was het echtpaar Joop Mostert en Marri Bal 60 jaar getrouwd. Een mijlpaal die ook felicitaties waard waren voor Gemeente Westland. Wethouder Goudswaard ging dan ook namens het Gemeentebestuur op bezoek om het echtpaar van harte te feliciteren.

Uiteraard ook namens de redactie van de Maasbever van harte gefeliciteerd.

Heel graag tot de 24e! Kinderkerk PG Maasdijk

INFORMATIE

Apotheken

Service Apotheek Maasdijk

Waldeck Pyrmontstraat 1, 2676 AP Maasdijk Open elke werkdag 08.45 - 12.15 uur 13.15 - 17.15 uur Tel: 0174-513841 www.apotheekmaasdijk.nl

Apotheek De Lier

Hoofdstraat 80 De Lier. Open ma t/m vr 8.30-17.30 uur za. 11.00 – 12.00 uur Tel: 0174-514411 0f 0174-516600

Buurtdiensten Maasdijk

Voor hulp bij het huishouden als u het niet meer alleen kan, bij (tijdelijke) ziekte of na een ziekenhuisopname. Tel: 06 207 98 898. E: maasdijk@buurtdiensten.nl

Buurtpreventie

E: buurtpreventiemaasdijk@gmail.com

Buurtzorg

Voor verpleging en verzorging thuis Waldeck Pyrmontstraat 4, 2676 AR Maasdijk Tel: 06-53552626, 24 uur bereikbaar. E: maasdijk@buurtzorgnederland.com

Careyn Contact

Tel: 088-1239988 ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

Diabeteszorg Tel: spreekuur di 9.00 - 9.30 uur 0174-636600 of via Careyn Contact

Diëtiek afspraak via Careyn Contact

Voedingsinformatielijn: ma, di, do en vr 13.30 - 14.30 uur, Tel: 0174-636600

Ergotherapie via Careyn Contact

Ouder en kindzorg Consultatiebureau

Waldeck Pyrmontstraat 4, 2676 AR Maasdijk. Vrijdagmorgen, Tel: 06-22429220. Inloopspreekuur elke Vrijdag 11.15 - 11.45 uur. Afspraak verzetten 9.00 - 13.00 uur via Careyn Contact, ook voor aanvragen spreekuren en advies ma t/m vr 8.30 - 9.30 en 15.30 - 16.30 uur.

Centrum voor Jeugd en Gezin Tel: 088-0549977

Dierenbescherming Tel: 0174-630863

Fysiotherapie Maasdijk Waldeck Pyrmontstraat 4, Tel: 0174-516598

Fysio-en manuele therapie Sporthal Maasdijk, Tel: 06-51527563 GGD Tel: 079-3430888

Huisarts, dr. A.A. Aziz

Pr. Mauritsstraat 2, 2676 BC Maasdijk Tel: 0174-512420 Alarmnr. op werkdagen (overdag) Tel: 0174-518283 www.huisartspraktijkmaasdijk.nl

Huisartsenpraktijk Stokdijkkade Info: www.praktijkstokdijkkade.nl. Tel: 0174624158, spoedlijn 0174-642131

Peuterspeelzaal / verlengde peuteropvang KrisKras Kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang Cont.pers. mevr. Piny Fiers, Tel: 0174-517614 Aanwezig op: Dinsdag van 07.30 tot 16.00 uur Woensdag van 7.30 tot 16.00 uur Donderdag van 7.30 tot 16.00 uur

Maasdijkse Belangen Vereniging E: maasdijksebelangenvereniging@gmail.com Meldpunt Bezorgd Tel: 0900-0400405 of www.meldpuntbezorgd.nl

Meld Misdaad Anoniem Tel: 0800-7000

Prinsenhof Wijkcentrum

Spreekuur trombosedienst elke dinsdagmorgen 8.30 - 8.45 uur. Openingstijden Prinsenhof ma t/m vr 08.30 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur Cont.pers. Renée Goppel. Tel: 06-11896337

Stankoverlast

Meldkamer Rijnmond, Tel: 010-4733333

Tandarts P.A.J. Stegen

Korte Kruisweg 30 Maasdijk, Tel: 0174-517172

Vitis Welzijn T: 0174-630358, www.vitiswelzijn.nl

- Plusbus Tel: 0174-444221

DE MAASBEVER VERSCHIJNT IN 2023 OP:

26 januari 23 februari 30 maart 27 april 25 mei 29 juni

In juli verschijnt er geen Maasbever (vakantiemaand) 31 augustus 28 september 26 oktober 30 november 21 december, Kerstnummer

- Sociaal Meldpunt (stoppende ondernemers) Tel: 0174-630358, sociaalmeldpunt@vitiswelzijn.nl

- Steunpunt Mantelzorg Tel: 0174-630358, mantelzorg@vitiswelzijn.nl

Wijkagent Maasdijk

Bereikbaar na afspraak, Tel: 0900-8844

E: teleservice@haaglanden.politie.nl

Bibliotheek Maasdijk Cornelis Houtmanplein 6, 2676 XE Maasdijk

02 december 2022 // demaasbever
Foto: Thierry Schut De eerste Maasbever van 2023 verschijnt op 26 januari
DE VOLGENDE
MAASBEVER

Van schaftkar tot een piekfijne bloemenwinkel

Jeanet Steenks is met haar bloemenwinkel Bloemvisie, na 7 jaar een begrip in de Maasdijk. Zelf is ze geboren in De Lier. Als meisje van 16 jaar kreeg zij haar allereerste baantje bij een bloemenwinkeltje midden in Delft. Vanaf dat moment wist zij dat ze altijd in de bloemsierkunst wilde blijven werken en heeft zij daar ook haar opleiding in gevolgd.

Na meerdere baantjes bij bloemenwinkels was het haar wel duidelijk geworden. ‘’Ik deed eigenlijk altijd alles al in die bloemenwinkels, op de administratie na. Waarom zou je dan nog voor een baas blijven werken als je zelf al een heel duidelijk beeld hebt van wat een bloemenwinkel moet uitstralen?‘’

Jeanet haar broer is met een Maasdijkse getrouwd en daardoor kwam zij in haar zoektocht naar een locatie al gauw in Maasdijk uit. Ze begon aan de Maasdijk in een ruimte waar ze van dinsdag tot donderdag aan het werk was en op vrijdag en zaterdag stond zij met een tent op het Oranjeplein. Na 2 maanden kocht zij een schaftkar die ze omgebouwd had tot een mooie bloemenkar. Twee jaar later opende zij haar eigen bloemenwinkel aan de Korte Kruisweg. Toen haar huur-

contract afliep, is ze op zoek gegaan naar een andere locatie en heeft zij haar winkelpand aan het Oranjeplein gekocht. Na 2 maanden klussen is haar winkel 5 oktober jl. geopend. Nog steeds is Jeanet erg blij dat zij in Maasdijk zit met haar winkel. ‘’De mensen hier weten wat zij willen, dat vind ik erg fijn. Ook zijn de mensen erg gemoedelijk en ze gunnen elkaar ook wat. Dat zie je niet altijd overal.’’

Van corsages tot rouwstukken en van kerststukjes tot fleurig boeket. Jeanet maakt het met alle liefde voor je.

Grootste Nederlandse aardwarmteproject gaat 80 tuinders duurzame warmte leveren

Vijf financiële instellingen gaan het grootste Nederlandse aardwarmteproject financieren. Het is de eerste keer dat zoveel banken en verzekeraars betrokken zijn bij een geothermieproject. Het project zal met ongeveer 45 MWth – 60 MWth bijdragen aan de duurzame warmtevoorziening voor circa 80 kwekers, wat een groot deel van zuidwestelijk Westland beslaat.

Dit is vergelijkbaar met de warmtebehoefte van 50.000 huishoudens. Met de financiering van het project Maasdijk, dat naar verwachting vanaf eind 2023 warmte gaat leveren, is ongeveer 115 miljoen euro gemoeid. De banken en verzekeraars nemen driekwart van dat bedrag voor hun rekening in de vorm van projectfinanciering. Het is voor het eerst dat bij een aardwarmteproject de geothermische bron, beheerd door HVC, en het warmtenet, aangelegd door Warmte Netwerk Westland, gescheiden zijn. Hiermee is een toekomstbestendige blauwdruk neergezet voor de financiering van geothermieprojecten in Nederland.

Er zijn vijf partijen betrokken bij de financiering: BNG Bank, ING

Bank, de Coöperatieve Rabobank, Triodos Bank en a.s.r.. BNG Bank, de Coöperatieve Rabobank en ING Bank zijn al een paar jaar actief in de geothermiemarkt; Triodos Bank en a.s.r. doen voor het eerst mee. Dat dit project zorgt voor het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen is voor alle financierende partijen een belangrijk uitgangspunt om deel te nemen in de financiering.

Fors verlagen CO2-uitstoot Voor de glastuinbouwers in de regio – die verenigd zijn in warmtecoöperatie Maasdijk – is het geothermieproject het bewijs dat samenwerken en investeren in de energietransitie noodzakelijk is. Ook vanuit Glastuinbouw Nederland wordt positief gereageerd: “De afgelopen maanden zijn veel telers gecon-

fronteerd met hoge gasprijzen. Met aardwarmte als duurzame bron van warmte voor telers en woningen

draagt de sector bij aan het fors verlagen van de Nederlandse CO2-uitstoot zoals afgesproken in

03
het Klimaatakkoord.”
04 december 2022 // demaasbever Uw partner in audiovisuele- en elektrotechniek! l Ende Systems B.V. Maasambacht 4, 2676 CW Maasdijk T 0174-51 05 41 E info@endesystems.nl www.endesystems.nl Voor het betere renovatie& onderhoudswerk + Aandacht voor uw wensen en behoeften + Overzichtelijke offerte spoedig in huis + Snel en resultaatgericht werk + Ook voor drielaags glas, zonnepanelen e.a. HOFMAN BOUWBEDRIJF Duurzame bouwprojecten voor wie verder denkt Blauwhek 27, Maasdijk T 0174 524000 • F 0174 524001 info@hofmanbouwbedrijf.nl • www.hofmanbouwbedrijf.nl Vrijdag t/m Zondag 16:00 - 20:00 Vierde Hoeve 37 in Maasdijk Patat & Zo thuis bezorgd of afhalen 06 - 53 50 14 82

Activiteiten De Prinsenhof

Computerbegeleiding

Iedere even week kunt u van 14.00 tot 16.00 uur zonder aanmelding terecht met vragen over het gebruik van uw computer. Neem uw laptop, mobiele telefoon of iPad mee en kom langs! Voor slechts €2,50 kunt u deelnemen, dit is inclusief koffie of thee. In december zijn er geen bijeenkomsten, maar vanaf januari bent u weer van harte welkom.

Open koffietafel

Iedere dinsdag van 9.30 uur tot 11.30 uur heten onze gastvrouwen u van harte welkom voor een gezellig praatje onder het genot van een bakje koffie of thee. Consumpties (lage tarieven) zijn voor eigen rekening, maar de gezelligheid is gratis.

Open eettafel

Aansluitend aan de ‘open koffietafel’ wordt er een heerlijke wisselende maaltijd geserveerd door vrijwilligers voor een ieder die graag een hapje komt eten. De open eettafel is iedere dinsdag van 11.30 tot 13.00 uur en de kosten bedragen €6,50, dit is inclusief een kopje koffie of thee. Zin om aan te schuiven? Wilt u dat uiterlijk 1 dag van te voren doorgeven aan Samantha, 06-83200427.

Koffie op locatie

Op dinsdag 3 januari wordt er een bezoek gebracht aan IKEA in Delft. Zin om mee te gaan? Vergeet dan niet om dit uiterlijk de donderdag voorafgaand aan te geven in De Prinsenhof. Het uitje duurt van 9.15 tot 11.30 uur. Voor vervoer wordt gezorgd en de kosten bedragen €6,00 inclusief koffie/thee met wat lekkers.

Bingo

Ook in het nieuwe jaar is er weer Bingo. U bent om 14.30 uur van harte welkom. De kosten bedragen €5,00 inclusief twee keer koffie of thee. Doe ook gezellig mee en win leuke prijzen. Data: 10 en 24 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april en 9 mei 2023.

PCOB

Op dinsdag 20 december is er Kerstviering. Tijdens dit Kerstfeest zingen wij liederen met elkaar, lezen we het Kerstevangelie en luisteren we naar een mooi verhaal. Daarna genieten we van een stampottenbuffet dat door het bestuur is klaargemaakt. De kosten bedragen €10,00. Ook zin om aan te schuiven? Aanmelden kan bij Loes Voogd, 06-24980521.

Biljart

Dagelijks is er vrij biljarten van 9.00 uur tot 17.00 uur. En daarnaast worden er wekelijks competities georganiseerd met andere Biljartclubs. Zin om mee te doen of om eens te kijken? U bent van harte welkom!

Zondagmiddag breek

De zondagmiddag breek is er iedere laatste zondag van de maand vanaf 14.30 uur. De kosten van deze middag bedragen €2,50 inclusief 2 x koffie of thee en wat lekkers. U hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Buurtrestaurant Bij Mekaar

Aansluitend aan de Zondagmiddag breek wordt er iedere laatste zondag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur een heerlijke 3 gangen maaltijd gekookt. De kosten bedragen €6,50 exclusief consumpties. Heeft u ook zin om aan te schuiven? Laat het ons tijdig weten!

Weggeefkast

Heeft u onze weggeefkast al gevonden in de hal rechts bij binnenkomst? Hier mogen kleine artikelen, zoals een vaas, sjaal, glazen, spelletjes of andere bruikbare spullen in gezet mogen worden. Heeft u nog iets leuks of bruikbaars wat een ander misschien kan gebruiken of bent u nieuwsgierig of er nog wat leuks tussen staat? Kom dan eens kijken.

Nog meer activiteiten..

Op donderdagmiddag is er Klaverjas en schilderen/tekenen. Op vrijdagmiddag is de bridgecompetitie weer gestart. U bent van harte welkom om eens te komen kijken of mee te doen.

Activiteit organiseren?

Lijkt het u leuk om een activiteit, bijvoorbeeld bloemschikken, knutselen, muziek of dans (ook voor kinderen) te organiseren in het wijkcentrum, neem dan contact met ons op!

Bibliotheek

De bibliotheek zelfservice is dagelijks geopend. Op maandag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur, op vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig. Iedereen (lid of geen lid) is van harte welkom om gezellig aan de leestafel de krant of een tijdschrift te lezen. Als er vrijwilligers aanwezig zijn kunt u ook een kopje koffie/thee of glaasje fris bestellen.

Boekstart

Geniet samen met jouw kindje van de BoekStart-ochtenden in de bibliotheek. Een open inloopochtend van 9.30 tot 11.00 uur vol gezelligheid voor (groot)ouders, baby's en peuters waarbij de mooiste prentenboeken en de leukste kinderliedjes met elkaar gelezen en gezongen worden. U bent van harte welkom op vrijdag 6 januari.

Aanmelden voor bovenstaande activiteiten of contact voor een individuele hulpvraag? Dat kan bij Renée Goppel, Sociaal Makelaar Vitis Welzijn, r.goppel@vitiswelzijn.nl of bel naar 06-11896337. Heeft u vragen over de verschillende diensten van Vitis Welzijn, bel dan met 0174-630358 of kijk op onze website www.vitiswelzijn.nl of mail naar info@vitiswelzijn.nl

AU REVOIR

Hier zit ik dan, tussen de verhuisdozen om een afsluitend stukje voor dit jaar te schrijven. Al weken neem ik afscheid, vaak gepaard met een stevige omhelzing. Andere keren is dit wanneer ik iemand passeer en groet zoals altijd, maar wel met het besef dat het mogelijk de laatste keer zal zijn. Afscheid nemen doe ik niet alleen van personen, maar ook van de omgeving, de Oranjepolder, het ophangen van de was op m’n vertrouwde plek, een bijzondere boom of een gevoel… eigenlijk van van alles. Maar niet van jullie!

Want ook al wonen we straks in Bretagne, ik zal jullie via deze weg op de hoogte houden van hoe het ons daar vergaat.

Voor degenen die nog meer willen zien en weten zal ik een volgende keer onze nieuwe (nog te maken) website met jullie delen!

De feestdagen zijn voor ons het begin van een nieuwe fase in ons leven. Ik breng ze door met mijn man en kinderen… fysiek ver weg van alle anderen die ons dierbaar zijn, maar in ons hart blijven we verbonden.

Ik wens jullie gezellige feestdagen toe in verbinding met elkaar (op welke manier dan ook).

Cora van Zwet-Bijl

Veel geluk in Frankrijk!

Namens de redactie van de Maasbever en alle lezers uit Maasdijk, wensen we Cora en haar familie veel geluk in Bretagne in Frankrijk. We vinden

Vervuiling

Nieuws Maasdijkse Belangenvereniging

Busvervoer enquête – Doelen bereikt

Heeft u de enquête over het bus gebruik van en naar Maasdijk in de avonduren al ingevuld? Dit kan tot eind van deze maand via de volgende link: www.gemeentewestland.nl/maatwerkvervoer

Met welke zaken zijn onze (oud) bestuursleden bezig geweest? Tot welk resultaat heeft dat geleid. Een van de zaken is het bekostigen van algemene zaken, zoals uit onderstaande drie voorbeelden blijkt.

Vele van u die bij de dierenweide lopen om de dieren te zien lopen over het voetpad langs het hek nabij de Plus. Dat voetpad is op kosten van de Maasdijkse Belangen Vereniging aangelegd. Dit was alleen mogelijk, doordat het bestuur daar

door enige leden op geattendeerd was.

Hetzelfde was van toepassing op de jeu de boules baan achter de Prinsenhof. Ook deze kosten voor de Jeu de boules baan zijn in het verleden door de Maasdijkse Belangen Vereniging betaald. Helaas is de jeu de boules baan nu weg, maar omgetoverd in een kruidentuin door Groener Maasdijk.

Het Pootje van Bram wordt inmiddels door veel Maasdijkers gebruikt om binnendoor naar Naaldwijk te gaan. Zoals u weet heeft dat heel veel inspanning gekost om tot dit resultaat te leiden. Wie herinnert zich niet de fietstocht met ca. 1500 Maasdijkers op een mooie zomeravond om bij de toenmalige

wethouder Bram Meijer duidelijk te maken dat een korte verbinding nodig was voor de Maasdijk. De Maasdijkse Belangen Vereniging heeft toen bijdragen in de kosten van de actiegroep.

Zie voor onze nieuwjaarswens de advertentie elders in de Maasbever. Heeft u zaken waar de MBV voor u wat in kan betekenen, stuur een email aan maasdijksebelangenvereniging@ gmail.com

Zo op het eerste gezicht een herfstplaatje....Als je beter kijkt: scherven van een bierflesje.... Locatie: het kinderspeelplaatsje bij de Oranjewerf. "Ik zag een vrouw van in de 70, stukken glas oprapen en naar de prullenbak lopen om ze daar maar te lozen, bij gebrek aan een glasbak aldaar. Met haar blote handen! Het volle boodschappenkarretje stond geduldig te wachten een eindje verderop. Ik heb niet alleen foto's gemaakt, maar ook nog een handje geholpen. Omdat ik meestal niet met een bezem, stoffer en

het geweldig dat je jullie leven daar maandelijks met ons wilt blijven delen!

blik een wandelingetje door dorp maak, hebben we niet alle stukjes op kunnen ruimen. Misschien dat er daarom nog wat lekke banden volgen, of een klein kindje dat trots zijn eerste stapjes oefent, glas in de handjes krijgt, als het valt. Op mijn volgende rondje moet ik maar een karretje meenemen om alle zooi die ik tegenkom op te rapen, met een grijpstok in en handschoenen aan mijn handen. Houdt het nu nooit op om je rotzooi op de grond te gooien, met een prullenbak op korte afstand? Het is je eigen toekomst die je vervuilt! Beterschap!”

Een inwoner van Maasdijk.

05

Strijd om de batterijen

Van 7 t/m 25 november deed “De Aventurijn” mee aan de Batterijen Battle, die werd georganiseerd door de Stichting Stibat. Dat is een wedstrijd tussen basisscholen om zoveel mogelijk lege batterijen in te zamelen.

Dat is goed voor het milieu, aangezien er in lege batterijen veel stoffen zitten die kunnen worden hergebruikt. Zo leveren 27 batterijen genoeg koper voor een munt van 50 cent en 51 batterijen geven genoeg kobalt voor een mobiele telefoon.

Er werd fanatiek ingezameld. Veel kinderen vroegen binnen hun familie- en kennissenkring om lege batterijen of gingen zelf in hun buurt langs de deuren. Het is berekend dat elk huishouden ongemerkt gemiddeld 28 legen batterijen in huis heeft. Elke dag kwamen er wel kinderen met een zakje batterijen naar school. En die vele kleine hoeveelheden maakten alles bij elkaar toch nog heel veel. In de Unit Bovenbouw werd de stand heel precies bijgehouden, want de school kon een show van illusionist Victor Mids winnen of een Mad Science Techniekdag, waarbij de school één dag wordt omgebouwd tot een laboratorium. Bovendien leverde elke kilo batterijen €0,25 op. Uit een globale telling bleken

er toch zo’n 2000 batterijen te zijn ingezameld. Niet gek voor een kleine school! Of dit tot winst van de Batterijen Battle leidt, blijft nog even spannend, want op 22

Wees wijs met media

Van 3 t/m 11 november was het de week van de mediawijsheid. In deze week deed Unit Bovenbouw 5 dagen mee aan MediaMasters. Dit is een spannend spel over de kansen en gevaren van (digitale) media. De leerlingen volgden een verhaal waarbij misleiding en je anders voordoen dan je bent een grote rol speelde. Ook werden ze bewust van de gevaren van het delen van foto’s en filmpjes van jezelf of anderen. Door vragen hierover goed te beantwoorden en opdrachten uit te voeren ontvangen ze bits.

Ook thuis konden de kinderen bits verdienen voor de klas o.a. door het spelen van de mediaquiz. Op de vijfde speldag werd het project afgesloten met het eindspel en promoveerden alle kinderen tot Media Master. Ze ontvingen allemaal een certificaat hiervoor.

Hopelijk heeft het deelnemen aan MediaMasters de kinderen een stuk (media)wijzer gemaakt.

december wordt de uitslag pas bekend gemaakt. Maar winst voor het milieu heeft het in ieder geval al opgeleverd!

Kijk maar naar het plaatje

De kinderen van de Unit Bovenbouw raakten geïnspireerd door de Kinderboekenweek. Het leek hen erg leuk om zelf een prentenboek te maken en dat voor te lezen aan de kinderen van Unit Onderbouw. Dat was meteen een mooie opdracht bij de lessen “Scratch” om de digitale vaardigheden te trainen. Dus gingen de kinderen aan de slag om een digitaal prentenboek te maken, waarbij hun pasverworven vaardigheden meteen konden worden toegepast. Ook moesten de kinderen nadenken over wat aanspreekt in prentenboeken. Dus kwamen er ook interactieve of bewegende elementen in en moest er worden gezocht of geteld op de plaatjes.

Veel verhalen gingen over avontuurlijke dieren. Na uitgebreid testen van wat ze hadden ontworpen konden de digitale boeken eindelijk worden gepresenteerd aan de jongste kinderen van de school. Ook de kinderen van de Unit Middenbouw hebben bij de kinderen van Unit Onderbouw voor leesplezier gezorgd. Zij hebben voorgelezen uit leuke prentenboeken. Het kiezen van een geschikt boek was soms nog een moeilijke beslissing, maar uiteindelijk kon iedereen een goede keuze maken. Het was een heel leuk gezicht hoeveel plezier “jong en oud” hadden.

Kom van dat dak af!!

Op 5 december bracht de Sint een bezoek aan De Aventurijn. Bijna liep alles nog mis, toen twee Pieten niet van een dak in de buurt van de school durfden te komen. Gelukkig schoot de brandweer met een ladder te hulp en kon het feest op school echt van start gaan.

In alle groepen werd flink gezongen en zelfs gedanst. De Sint was niet met lege handen gekomen, want voor alle kinderen van de Unit Onder- en Middenbouw had hij een leuk cadeautje meegenomen. De kinderen van Unit Bovenbouw waren zelf aan de slag gegaan om hun klasgenoten met een surprise

Pieten in opleiding

Ook de Sint ontkomt niet aan het probleem van een tekort aan goed personeel. Iedereen heeft natuurlijk gehoord over het pietentekort, waarmee hij te maken heeft. Hoe kom je aan goed opgeleide en gemotiveerde Pieten? De kinderen op “De Aventurijn” hebben nu nog niet de juiste leeftijd voor een volledige Pietenbaan, maar ze hebben zich al wel voorbereid om in de toekomst bij de Sint te kunnen solliciteren. Zo werd er tijdens de gymles druk geoefend om de klim- en kleuterkunst onder de knie te krijgen. Dat lukte de kinderen eigenlijk heel goed, dus er zitten vast wel een paar toekomstige dakpieten bij.

Maar wat is een Sinterklaasfeest zonder allemaal lekkers? De kinderen van Unit Middenbouw bogen zich over het recept voor kruidnoten. Er moest heel goed worden gerekend en gelezen om alles in de juiste verhoudingen tot een deeg te kunnen kneden. En hoe stel je de oven op de juiste temperatuur en tijd in? Allemaal zaken waar de kinderen zich mee moesten bezighouden. Uiteindelijk kon door het proeven van de kruidnoten worden vastgesteld dat dit alles prima was gelukt. Dus voor bakpieten kan de Sint over een aantal jaren een beroep doen op de kinderen uit de Unit Middenbouw.

te verrassen. Iedereen had weer erg zijn of haar best gedaan om een zo persoonlijk mogelijk gedicht of surprise te maken. Aan het eind van de schooldag ging elk kind tevreden naar huis en moet er weer een jaar worden gewacht tot de Sint en zijn Pieten weer op bezoek zullen komen.

06 december 2022 // demaasbever
07
bedankt!
brandweervrijwilligers
Commandant Brandweer Haaglanden www.brandweer.nl/haaglanden @Brandweer_HGL @VRH_Haaglanden Facebook.nl/VeiligheidsRegioHaaglanden Zoek jij meer uitdaging naast je job en wil je brandweervrijwilliger worden? Scan dan de QR-code of ga naar www.brandweer.nl/haaglanden/word-vrijwilliger. Holle Watering
Werkgevers
Jaar na jaar mogen onze
onder jullie werktijd paraat staan, daarmee leveren jullie een grote bijdrage aan de veiligheid in onze regio. Wij zijn jullie enorm dankbaar. Zo werken we samen aan een (brand)veilig Haaglanden! Esther Lieben,
08 december 2022 // demaasbever AUTO VAN DER KROGT De Vierde Hoeve 31 2676 CP Maasdijk T 06-24566786 www.autovanderkrogt.nl ALTIJD 40 DEALER OCCASIONS ONDER DE € 6.000,AL 8 JAAR EEN BEGRIP IN MAASDIJK Namens Team Vreugdenhil wensen wij jullie fijne feestdagen en een smaakvol 2023. Bedankt voor uw vertrouwen. “Voor een persoonlijk en respectvol afscheid” Dag en nacht bereikbaar 06 - 23 95 11 32 Berna Hanemaayer-van den Enden Annemieke van Loon-Erkelens Van den Rijnstraat 21 2676 CZ Maasdijk berna@uitvaartverzorgingrespect.nl www.uitvaartverzorgingrespect.nl De Maasdijkse Belangen Vereniging wenst iedereen prettige feestdagen en een goede en veilige jaarwisseling toe. Ook in 2023 zullen wij klaar staan om op te komen voor ons Maasdijk!

Onze nieuwste aanwinst, een insectenhotel!

We zijn nu een 1,5 jaar onderweg met Stichting Groener Maasdijk. Met de Kruidentuin, Tiny Forest, Ploggen en Plandelen dag en vele andere kleinere projectjes zijn we toch zeker tevreden dat we al zover zijn gekomen. Al proberen we de financiële middelen altijd zo minimaal mogelijk te houden is het toch fijn om iets achter de hand te hebben.

Om deze reden hebben we ons eerder dit jaar, zoals meerdere verenigingen en stichtingen, opgegeven voor de Raboclub support actie. Heel erg blij waren we met jullie stemmen en het uiteindelijke geldbedrag dat we mochten ontvangen.

Halverwege november werden we benaderd door Re-Sell een kringloopwinkel uit ‘s-Gravenzande, een organisatie die volledig non-profit te werk gaat en eens in de zoveel tijd een geldbedrag uit kan geven aan goede doelen en/of stichtingen. Graag wilden ze ook aan ons een geldbedrag overhandigen. We wisten niet helemaal wat we

moesten verwachten toen we met hen af hadden gesproken in het Oranjebos. Na een korte introductie van beide kanten werd ons een cheque overhandigd van 1250 euro… zo die hadden we even niet aan zien komen. Uiteraard waren en zijn wij hier super blij mee.

Met een deel van deze geldbedragen wilden we graag dit jaar nog iets terug doen voor het dorp. Aangezien er nog geen insectenhotel in het Oranjebos staat en er een aantal maanden geleden een mooi artikel in het blad Landleven stond over een man die na zijn pensionering besloot zelf grote insectenhotels te maken, was het besluit snel genomen.

Door het plaatsen van een insectenhotel help je de natuur een handje en help je mee om het ecosysteem op natuurlijke wijze in stand te houden. Daarnaast heb je er zelf

ook profijt van, want: De insecten helpen ongedierte in de tuin te bestrijden (bladluizen, rupsen, huisvliegen, enz.).

In de eerste vrieskou van december zijn we op pad gegaan naar Speuld vlakbij Ermelo om hier een heel mooi insectenhotel aan te schaffen. Dat aankopen ging prima, het de bus inkrijgen wat lastiger… Gelukkig kwamen er al snel twee potige Speuldse dames ons een handje helpen en konden we weer terug naar ons dorp.

Met Maasdijkse mankracht hem op zijn plek gekregen in het bos waar die nu staat te schitteren. Wij zijn er erg blij mee, het maakt het dorp weer wat mooier en geeft weer een zetje aan het Groene leven in onze omgeving.

Groet, Groener Maasdijk “Meer groen moeten we zelf doen”

Hoop voor Albanië

Lieve Mensen,

We zijn weer terug van onze reis naar het mooie land Albanië waar we een vracht hulpgoederen hebben gebracht. We hebben een hele voorspoedige rit gehad met goed weer, zowel op de heen- als op de terugweg en we voelen ons gezegend dat we dit werk hebben kunnen en mogen doen met hulp van onze Grote Leidsman die ons heel nabij is geweest op deze reis.

Deze keer mochten we op vrijdag onze vracht lossen in het depot van H.v.A. in het dorpje Prush.

We hebben in hetzelfde weekend weer veel mensen gesproken en ontmoet. Zo waren we op zaterdag bij de opening van de nieuwe kerk in

Kombinat, het vorige kerkgebouw was verwoest door de aardbeving in 2019. Op zondag zijn we met Peter naar het dorpje Selba geweest waar we de voortgang van het land en tuinbouw project hebben bewonderd. Mooi om te zien dat hier echt vooruitgang in zit. Er is nu een paar hectare olifantengras aangeplant en als dat volgroeid is wordt het gemaaid en gehakseld waarna het gras tot briketten wordt geperst. Deze briketten worden in de winter gebruikt om mee te stoken. Een leuk detail…. op het moment dat we in Selba waren werden we gebeld door de WOS radio, zodat we live in de uitzending waren bij Ton Kolmeijer en zo het e.e.a. konden vertellen over onze reis en tegelijkertijd alle mensen konden bedanken voor de

geweldige steun die de stichting Hoop voor Albanië en wij mochten ontvangen.

Het is echt ontroerend om te ervaren hoe enorm veel er is gedoneerd. Na betaling van de transportkosten blijft er voldoende over voor zeker 300 voedsel- en houtpakketten om komende winter uit te delen aan de armen in Albanië. Deze pakketten worden in Albanië gekocht, zo snijdt het mes aan twee kanten. Wij hadden nooit verwacht dat er zoveel gedoneerd zou worden in deze lastige tijd, maar velen hebben hun hart laten spreken…..

Dank, dank, dank, namens de stichting Hoop voor Albanië, de mensen in Albanië en ons aan jullie allen voor de geweldige medewerking op welke manier dan ook om deze rit te hebben doen slagen.

Groeten en tot ziens, Bram & Leo

09
10 december 2022 // demaasbever D E G E L O O F S G E M E E N S C H A P P E N V A N M A A S D I J K W E N S E N U E E N G E Z E G E N D K E R S T F E E S T E N E E N G E L U K K I G N I E U W J A A R ! F j F j R O O M S K A T H O L I E K E J A C O B U S K E R K 2 4 D E C E M B E R | 1 9 : 0 0 U U R E U C H A R I S T I E V I E R I N G 2 5 D E C E M B E R | 1 2 : 0 0 U U R K I N D J E W I E G E N V O O R M E E R I N F O R M A T I E R K W E S T L A N D N L / M A A S D I J K P R O T E S T A N T S E G E M E E N T E M A A S D I J K 2 4 D E C E M B E R | 1 8 : 3 0 U U R K I N D E R K E R S T F E E S T 2 5 D E C E M B E R | 0 9 : 3 0 U U R K E R S T V I E R I N G V O O R M E E R I N F O R M A T I E P G M A A S D I J K N L V R I J Z I N N I G E P R O T E S T A N T E N M A A S D I J K ( V V P ) 2 5 D E C E M B E R | 1 0 : 0 0 U U R K E R S T V I E R I N G V O O R M E E R I N F O R M A T I E C O N C O R D I A M A A S D I J K N L D E G E L O O F S G E M E E N S C H A P P E N V A N M A A S D I J K W E N S E N U E E N G E Z E G E N D K E R S T F E E S T E N E E N G E L U K K I G N I E U W J A A R ! Fijne Fijne “ . . . E N H E T L I C H T V A N G O D S T R A A L D E O M H E N H E E N . . . ” L U C A S 2 : 9 R O O M S K A T H O L I E K E J A C O B U S K E R K 2 4 D E C E M B E R | 1 9 : 0 0 U U R E U C H A R I S T I E V I E R I N G 2 5 D E C E M B E R | 1 2 : 0 0 U U R K I N D J E W I E G E N V O O R M E E R I N F O R M A T I E R K W E S T L A N D N L / M A A S D I J K P R O T E S T A N T S E G E M E E N T E M A A S D I J K 2 4 D E C E M B E R | 1 8 : 3 0 U U R K I N D E R K E R S T F E E S T 2 5 D E C E M B E R | 0 9 : 3 0 U U R K E R S T V I E R I N G V O O R M E E R I N F O R M A T I E P G M A A S D I J K N L V R I J Z I N N I G E P R O T E S T A N T E N M A A S D I J K ( V V P ) 2 5 D E C E M B E R | 1 0 : 0 0 U U R K E R S T V I E R I N G V O O R M E E R I N F O R M A T I E C O N C O R D I A M A A S D I J K N L
? Kom je van het voorgezet onderwijs en je wilt met de handen werken dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij zoeken een leerling monteur of monteur in opleiding die nog het echte monteursvak wilt leren. Is dit iets voor jou? Bel 06-53411570 of kom gewoon langs: Autobedrijf EMC Prins Mauritsstraat 14 Maasdijk Wil jij een vak leren in je eigen dorp Maasdijk? auto gevel interieur Honderdland 324 2676 LV Maasdijk T 0174 26 10 00 E contact@breate.nl www.breate.nl

Goede Weiden, Slechte Weiden

In deze rubriek, ofwel de Soapserie GWSW, informeren wij u regelmatig over het lief en leed van de dieren en de mensen in het Maasdijks Kleindieren Verblijf. Er is weer een maand voorbij, en wij hebben natuurlijk niet stil gezeten. Dieren hebben verzorging nodig en daar komt nog aardig wat bij kijken.

Het was koud vorige week, nu is de temperatuur wat gestegen, maar het voorjaar laat nog even op zich wachten. Wij vertoeven lekker in ons stalletje, want zo bij elkaar is het toch lekker warm. Wij houden niet zo van vuurwerk, vooral die knallen vinden wij alles behalve leuk, we worden er een beetje zenuwachtig

van. Dus een verzoekje van ons, houd rekening met ons! Namens alle dieren van de dierenweide alvast bedankt.

Maar eerst de kerstdagen. Namens alle vrijwilligers en alle dieren van de Maasdijkse Dierenweide, wensen we jullie fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar!

KOM Vergadering

Op 16 november jl. was er weer een bespreking van Kern Overleg Maasdijk (KOM). Zoals te doen gebruikelijk werd ook deze vergadering geopend door voorzitter Aad Kester.

In zijn openingswoord had de voorzitter een verheugende mededeling, zoals de zaken er nu voorstaan zal in 2023 het Oranjeplein gerenoveerd worden. Het plein krijgt een heel ander aanzien.

Er is intussen en klein comité gevormd waarin een aantal plannen hoe het allemaal gaat worden, zijn besproken. Er is een bedrag begroot van €380.000 voor de kosten, zodra de plannen uitgewerkt kunnen worden zal dit in de Maasbever worden gepresenteerd. Ook zegt de voorzitter blij te zien dat de bezet-

ting van de winkels op het Oranjeplein de goede kant op gaat.

Aan de leden van het KOM is gevraagd om een visie op papier te zetten, hoe Maasdijk er in 2035 uit zal zien, zeg maar een toekomstvisie voor ons dorp. Sommige leden van het platform vinden dit wel een lang termijn, maar het realiseren van b.v. woonwijken kost nu eenmaal heel veel tijd.

Uitgebreid werd stil gestaan bij de armoede in sommige gevallen, zeker daar waar de kosten van energie een belangrijk deel van het inkomen opeisen. Over dit onderwerp is er overleg met o.a. Vitis Welzijn, Kerken en scholen. In 2023 komt er weer een Buurt Informatie Punt, dit zal onder een nieuwe naam zijn, waar ook de plaatselijke jongerenwerker bij betrokken zal worden.

Dat het verkeer in Maasdijk een hot item is op deze besprekingen

is algemeen bekend, zo blijft het vrachtverkeer in de Korte Kruisweg een punt van aandacht vragen, ook het ontbreken van een toilet groep op het Honderdland wordt als een gemis ervaren, veel internationaal vracht verkeer hebben daar behoefte aan. Er is ook veel verkeer op de Maasdijk (N220) een telling heeft een aantal van 350 voertuigen per uur over de Maasdijk te zien gegeven. Op het eerst komende overleg met de gemeente (19 december a.s.) zal dit ter sprake worden gebracht.

Mogelijk komt er in ons dorp in de toekomst één schoolgebouw, waarin beide basisscholen gevestigd worden, gepland staat dit op 2032.

Naast boven genoemde onderwerpen zijn er ook veel andere zaken besproken betreffende het wel en wee in ons dorp, waarbij niet onbesproken mag blijven het verhandelen van verdovende middelen op verdachte plaatsen in ons dorp, wordt dit gezien dan kan men direct 112 bellen vanwaar uit direct passende maatregelen genomen kunnen worden.

Voorts werd er aandacht gevraagd voor het voortbestaan van de Maasbever, mede als gevolg van economische ontwikkelingen wordt het steeds moeilijker het advertentie niveau in stand te houden, vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat veel gezinnen in ons dorp geen “Vriend van de Maasbever” zijn, door meer “Vrienden” blijft het financieel mogelijk om de Maasbever ook in de toekomst te laten bestaan.

Nierstichting 2022

Eind september is de collecte van de Nierstichting weer gehouden in Maasdijk. Namens onderstaande coördinator bedanken wij alle collectanten voor hun inzet en de donateurs voor hun bijdrage. Collectant gemist, dan kunt u alsnog een donatie doen op banknummer NL92 RABO 0383 5425 10. Toke van der Ven-van Paassen

Afgelopen week is onze hoofdredacteur Rien Mostert geopereerd. Hij was online zowat dezelfde dag weer betrokken bij het samenstellen van deze Maasbever, maar moet nog een paar weken herstellen van de

operatie. Rien namens de redactie wensen we je een spoedig herstel toe en fijne feestdagen. Het zou leuk zijn als jullie lezers van de Maasbever, een kaartje zouden sturen naar hem! Dit zal zijn herstel vast goed doen. Zijn adres is Callenburghstraat 31, 2676 VV Maasdijk.

12 december 2022 // demaasbever
We wensen je een spoedig herstel toe!
13 Samen voor een waardevolle herinnering. Iris van den Ouden & Marjolein Haalmeijer | 06 510 525 64 (24/7) | www.senz.nu Danse | Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 Danse Oranjeplein 1 | Maasdijk | Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 Danse Oranjeplein 1 | Maasdijk | Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr Danse Oranjeplein 1 | Maasdij Openingstijden: ma - vr 8.00 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 Stuur een e-mail naar advertentie@maasbever.nl Ook adverteren in demaasbever ?

25 jaar G korfbal bij Dijkvogels

Al 25 jaar G korfbal bij Dijkvogels in Maasdijk, daar zijn we trots op en wensen dan ook onze familie, vrienden, bekenden en sponsors een sportief en gezond 2023 toe, want iedereen doet mee!

Vanaf woensdag 11 januari gaan we weer van start in de sporthal van Maasdijk, wie weet tot dan!

Greenpack toernooi weer groot succes!

Op 6 december jl. heeft IBC Maasdijk wederom een toernooi georganiseerd in Sporthal Maasdijk. Met teams uit Ter Aar, Charlois, Rotterdam, Oud Beijerland, Oudenrijn, ’t Gooi, Haarlem en Maasdijk, streden zij om de prijzen, beschikbaar

hoofdsponsor van dit toernooi.

Er werd 3x één uur gespeeld door 24 teams, waarna de scores werden opgeteld.

De uiteindelijke winnaars werden:

1) Hans Gossen en Richard Volmer ( team ’t Gooi)

2) Wil Peeters en Joop Vreugdenhil ( IBC Maasdijk)

3) Gerrit van der Boom en Ria van der Ende ( IBC Maasdijk)

Verloting

Zoals elk jaar vond er een verloting plaats, maar dit jaar een wel heel bijzondere! Er werd een prachtige Kerststal verloot, die werd geschonken door Hennie en Nel van der Hout. De gelukkige winnaar werd Jan Frans Vreugdenhil en ook al won hij niet het toernooi, zijn dag kon niet meer stuk!

Bedankt

Rest ons niet alleen de sponsor Greenpack te bedanken, maar zeker ook Sportcafé Maasdijk, alle bedrijven, leden en vrijwilligers die dit allen mogelijk hebben gemaakt. Dank daarvoor!

Zien we u snel?

En ja , mochten jullie ook eens willen komen spelen, of gewoon eens kijken? Wij zijn er elke donderdagmorgen tussen 8.45 uur en 11.30 uur. Kom gerust!

KDO Maasdijk wenst u allen een mooi kerstfeest toe!

Ondanks alle problemen in deze wereld is Kerstmis een lichtpuntje voor ons allemaal. Het blijft een belangrijk feest om samen te komen, de warmte van elkaar te ervaren en elkaar alle goeds te wensen, zodat we ook met de minder mooie en vaak verschrikkelijke gebeurtenissen om weten te gaan. Op sportgebied wensen Het Bestuur en de Leiding van KDO U een Gelukkig en Sportief Nieuwjaar 2023! Na de feestdagen starten alle lessen weer vanaf maandag 9 januari. Iedereen is steeds welkom voor een gratis proefles. Dus kom lekker sporten tijdens één van onze lessen. Kijk voor het rooster op www.kdomaasdijk.nl

Workshops Female Streetdance en Hiphop bij KDO Maasdijk

Houd je van lekker dansen zoals fijne Hiphop of stoere Streetdance? Wij bieden op donderdag 30 december a.s. Workshops aan voor iedereen die e zin heeft! De tijden en leeftijden zijn: 18.30-19.30 uur t/m 14 jaar, en 19.30-2030 uur vanaf 15 jaar. Kosten eenmalig €5.- Het is in Sportcentrum Maasdijk, in de spiegel zaal van de Sporthal Lange Kruisweg 44E, 2676 BM Maasdijk. Ook kun je vanaf donderdag 12

januari 2 gratis proeflessen volgen tijdens de reguliere lessen. Je bent van harte welkom! Kijk op onze website www.kdomaasdijk.nl

Geslaagd Pietenfeest

Op 26 november jl.. was er voor onze kleinere leden van KDO weer een gezellige pietengym. De leiding had die ochtend bijzondere combinaties samengesteld van de beschikbare toestellen. De kinderen mochten verkleed komen, dus er waren veel vrolijke pietjes op het feest. Het was een heerlijke klim-, klauter-, gooi- en springochtend voor alle kinderen. De Pieten die op bezoek kwamen klauterden vrolijk mee! Natuurlijk deelden ze ook pepernoten en cadeautjes uit, zodat ze allemaal weer vrolijk en blij opgehaald konden worden door hun ouders.

Vacatures vrijwilligers KDO

We zijn op zoek naar iemand die de website van KDO wil bijhouden, de te verwachten tijdsinvestering is gemiddeld 1 uur per maand. De gegevens voor de website worden aangeleverd door de Bestuurs leden of door de leiding. Ook zijn we naarstig op zoek naar een Bestuurslid Algemeen Het bestuur bestaat na het vertrek van onze

voorzitter straks nog uit een club van 5 mensen. Het zou heel fijn zijn om een enthousiast persoon als aanvulling in het bestuur te hebben. De taakinhoud is in eerste instantie vooral meedenkend en ondersteunend, concrete taken kunnen in overleg geschoven worden. Het bestuur vergadert 4 à 5x per jaar en communiceert daarnaast digitaal over lopende zaken.

Bent u geïnteresseerd in deze vacatures, en wilt u wat tijd steken in onze mooie Maasdijkse Sportvereniging, die er is voor alle Maasdijkse kinderen, jongeren en volwassenen. Stuur dan een bericht via het contactformulier op onze website www.kdomaasdijk.nl Wij zijn héél erg blij als we iets van u horen!

Dijkvogels wenst iedereen fijne feestdagen!

Dijkvogels wenst alle leden, vrijwilligers, bekenden en spon-

soren hele fijne feestdagen en een sportief maar bovenal gezond 2023!

14 december 2022 // demaasbever
Concentratie bij de speelsters Verloting Kerststal gesteld door Greenpack, als

Drie werkgebieden, drie expertises, drie bedrijven, die gezamenlijk hun krachten bundelen. Dat is de Beekenkamp Group. Een familiebedrijf bestaande uit Beekenkamp Plants, Beekenkamp Verpakkingen en Deliflor Chrysanten.

Sinds de oprichting in 1951 is de groep uitgegroeid tot een bedrijf met 2.900 medewerkers wereldwijd, een productie van 2 miljard uitgangsmateriaal per jaar en een totaal areaal aan kassen van meer dan 90 hectare.

15 Maasbever ¼ staand 133 x 193mm
LPF WESTLAND WENST U GEZELLIGE KERSTDAGEN, EEN MOOI BEGIN EN EEN GOEDE GEZONDHEID IN HET NIEUWE JAAR. Ook in 2023 kijken wij scherp naar wat er gebeurt met o.a. de Herinrichting en vergroening van het Oranjeplein. LPF Westland laat u niet in de kou staan! WWW.WERKENBIJBEEKENKAMP.NL
www.lpfwestland.nl
Ook adverteren in demaasbever ?
Wat je kwaliteiten ook zijn, we gaan SAMEN VOOR HET BESTE RESULTAAT!
16 december 2022 // demaasbever Lange Kruisweg 1 - Maasdijk - Tel. 0174 - 512587- info@gebrvanderende.nl Powered by Kleer Delicatessen b.v. € 14,95 per kilo € 7,50 Week 51 Week 52 Week 2 Week 1 Week 3 Gevulde gegaarde kalkoen met Goud bekroond. Gem. gewicht kalkoen +/- 3 kilo. Voor 6-8 personen. Weekend salade 3 á 4 pers. Kip of rund € 1,50 per 100 gram Verse Kip of Kalkoen Rollades 400 gram, 1000 gram, 1250 gram € 29,99 Hapjesschaal 80 kant en klare hapjes € 24,95 Gourmetschaal Kipgehakt 4 á 6 persoons Gekruid. 100% kipgehakt € 29,99 Hapjesschaal 80 kant en klare hapjes € 29,99 Hapjesschaal Spare Ribs 3 smaken € 0,99 per stuk Kipburgers schijven 80 kant en klare hapjes. Voor de nieuwjaarsborrel. Huisgemaakte soep Erwten- of bruine bonen soep. Diepvries 900 cc. 3 halen = 2 betalen Piet’s burger Naturel of zigeuner Goud paneer, krokant, zigeuner 5 halen = 4 betalen 10% korting 10% korting Huisgemaakte stamppot Zuurkool, Hutspot, Boerenkool en Andijvie 10% korting Gegrilde kippenpoten 5 stuks €6,99

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.