__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

werken 1999-2009

Een selectie van projecten

Martin & Inge Riebeek


2000

Interactive Wall


werken

Een selectie van projecten

Martin & Inge Riebeek


Š 2009

Martin & Inge Riebeek

2


Visie De chemie en de dynamiek van de ‘eerste ontmoeting’

Ons streven is om in onze installaties een wereld te

tussen twee mensen spelen een constante factor in het

verbeelden, waarin alles tegelijk gebeurt.

werk.

Random willen we beelden, teksten, geluiden elkaar laten

Zo was er een eerste ontmoeting van maar 3 seconden

beinvloeden en het qua beleving steeds intenser laten zijn.

in ‘Interactive Wall’,

Zo dicht mogelijk bij de beleving van het leven zelf.

of de ontmoetingen met mensen die je tijdens een fictieve ontsnapping uit de jeugdgevangenis tegenkomt in

Door de grote hoeveelheid filmmateriaal zul je iemand

‘De Hemel om 4 uur in de ochtend’,

niet snel voor een 2e keer ontmoeten, je zult geen zelfde

of de hoop op de ultieme ontmoeting bij het project

opeenvolging van beelden te zien krijgen.

‘Landingsbaan voor Buitenaardse Culturen’.

Voor ‘Imagine, Being There’ hebben we 250 mensen over

Worden de ontmoetingen die men heeft, bepaald door

heel de wereld naar hun ultieme paradijs gevraagd.

toeval of door het lot.

Bij ‘Stories by Heart’ hebben we ruim 300 mensen in

Ontmoetingen tussen jezelf en anderen in je leven zijn als

Heerhugowaard gevraagd uit hun favoriete roman een

een interactieve film, waarbij je zelf de regisseur bent.

passage voor te dragen.

Gedenkend de filosofie van Emmanuel Levinas, die zei dat

‘Lotus Journey’ is een roadmovie van 23 uur. Mensen zien

een mens zichzelf pas echt kan ‘zien’ door de ontmoeting

bepaalde delen uit de film en maken zelf hun verhaal.

met een ander.

‘Elk mens heeft een verhaal’.

Pas daardoor word je je van jezelf bewust. In die

Wij verwerken de verhalen van mensen tot beeldende

ontmoeting tussen mensen kan het goddelijke zich

elementen die we in films met diezelfde mensen tot leven

openbaren.

brengen. Het leven wordt gevierd, door de hoeveelheid aan

Onze installaties zijn een continue proces dat de

gebeurtenissen zal men momenten moeten missen.

toeschouwer het gevoel geeft altijd op tijd te komen.

Waar gebeuren de dingen als ze hier zijn afgelopen?

3


1999

Parking View

Priva-lite glas in metalen pui, geprepareerde herten, sensoren. b. 450 Ă— h. 260 Ă— d. 220 cm Locatie: parkeergarage De Barones, Breda Opdrachtgever: Gemeente Breda Het glas is ondoorzichtig. Als een auto door de sensoren rijdt, wordt het glas twee seconden transparant.

4


5


2001

O.H.K.H.D.D.H.-onderzoek

Aquarium rondom een box, baby’s, koikarpers, draaiend mechaniek, geluid. b.150 × h.150 × d.150 cm Locatie: Arti et Amicitiae, Amsterdam Onze baby huilde veel. We wilden een omgeving creëren waarin ze rustig werd. In de krant hadden we een advertentie geplaatst: ‘Gezocht: baby’s die veel huilen’. Veel moeders met huilbaby’s hebben de installatie bezocht.

6


7


One wish, and a very big fish Lopend neon – b. 1400 × h. 300 cm Blue Swallow Las Vegas   Neon – b. 350 × h. 190 cm

2001

Las Vegas in Vlissingen

Dertien lichtobjecten, diverse uitvoeringen. Locatie: Vlissingen Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen Met lichtobjecten en neons wordt de illusie van een uitgaanscentrum geschapen, zoals bij een havenstad als Vlissingen hoort, zonder de overlast die daarmee gepaard gaat.

8


9


2001

Fortuneteller

Wassen beeld in roestvrij stalen vitrine, camera met servosturing. h. 250 cm × diameter 150 cm Locatie: verpleeghuis Het Houtens Erf, Houten Opdrachtgever: SKOR, Amsterdam Een camera met servosturing filmt de bezoeker. De bezoeker komt vervolgens in slow-motion op een plasmascherm in het grand café, met één van duizend orakels: we doorzochten 18.000 romans en namen telkens de eerste regel van pagina 100. Daaruit selecteerden we 1.000 regels op hun voorspellende kwaliteiten.

10


Het idee is om de mensen in het verpleeghuis, die in een onzekere periode van hun leven verkeren, een toekomst te geven. Daartoe staat bij de entree van het verpleeghuis een vitrine met een waarzegster, een fortuneteller.

11


2002

The illusionist will ever appear

Gipsen beelden en geprepareerde duiven in een vitrine met priva-lite glas. b. 190 Ă— h. 125 Ă— d. 40 cm Collectie: Interpolis, Tilburg

12


13


foto: Reuters

2003

Landingsbaan voor Buitenaardse Culturen

UFO-platform; gecoat beton, verkeerstoren, verlichting langs verbindingsweg. Locatie: afslag 29 Houten, A27 Opdrachtgever: Gemeente Houten Verkeerstoren met interactief licht; afhankelijk van de verkeersdrukte op de A27 wit of violet. Violet licht betekent dat er veilig geland kan worden. Met dank aan de Mondriaanstichting en het Fonds BKVB.

14


De verwachting, de hoop staat centraal in dit werk. Mocht er een landing plaatsvinden dan zal dat de ultieme ontmoeting zijn.

15


2003

De hemel om 4 uur in de ochtend

Interactieve installatie. Locatie: RIJ Het Poortje, Veenhuizen Opdrachtgever: Atelier Rijksbouwmeester De loper wordt geconfronteerd met filmbeelden, een ontsnapping met fragmenten van ‘de mooie buitenwereld’, en ontmoetingen met mensen daaruit. Daarnaast wordt de loper zelf gefilmd; hij wordt hoofdrolspeler in zijn eigen film. Er zijn zoveel filmfragmenten dat je als loper nooit voor een tweede keer in dezelfde film speelt.

16


foto: Martijn Beekman, De Volkskrant

‘Een fictieve ontsnapping’ (voor een rijksinrichting voor jongeren).

17


2006

Imagine Being There

Interactieve installatie. Neon; b.1200 Ă— h.120 cm Locatie: op het dak van het Zilvergebouw, Utrecht Opdrachtgever: Rabobank Nederland Binnen, in de ontvangsthal, bevindt zich de bijbehorende video-installatie. Zodra je in de installatie staat, komt de geportretteerde naar je toegelopen en vertelt zijn/haar persoonlijke paradijs.

18


‘Ik ben Uganda ontvlucht door de oorlog die daar woedde.

‘Mijn paradijs: de onverwoestbare liefde, ik word altijd

Ik hoop op een betere toekomst’

bemind’

‘De zucht naar het paradijs kan tot de ondergang leiden

‘Vrij door de straten van Belgrado te kunnen lopen

en desondanks gaan we door’

met de persoon van wie ik hou, met mijn vriendin’

‘In mijn fantasie is het mogelijk om tot het eind van

‘Mijn paradijs is zwemmen tussen de blauwe vinvissen,

mijn leven met dieren te leven. Ik ben met ze geboren

misschien in mijn nakie, dan voel je ze beter’

en ik wil ook met ze sterven’

19


2007

Stories by Heart

Interactieve video-installatie. Locatie: Het nieuwe Gemeentehuis met daarin de bibliotheek van Heerhugowaard Opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard De installatie staat bij de entree van de trouwzaal. 310 inwoners van Heerhugowaard dragen voor uit hun favoriete roman; bij deze voorgelezen passages hebben we korte speelfilms gemaakt. 20 bruidsparen hebben we uitgenodigd voor een performance op het nieuwe stadhuisplein.

20


21


2007

Lotus Journey

Een 23 uur durende roadmovie over ontmoetingen en afscheid op twee led-schermen. Locatie: Entrees Broekpolder; tunnel van Beverwijk en tunnel van Heemskerk Opdrachtgever: Gemeenten Beverwijk en Heemskerk Skyler, een meisje uit de vinexwijk Broekpolder gaat op zoek naar een dierbaar familielid in het buitenland.

22


23


2007

Ik word altijd bemind

24


‘Een industriegebied annex grauwe woonwijk in Cairo.

Installatie en performance.

Midden in dit gebied lag een terrein waar men kalk

Een witte stip, 20 meter in doorsnee, kalkzakken, taxi

en cement verkocht.

met arabische muziek, heliumballonnen en een vrouw

Het was een smetteloos witte plek, alsof het een plaatselijke

in gipsen bikini.

sneeuwbui betrof.

Locatie: Heeswijk - Dinther

De taxichauffeur met zijn auto werd een acteur in een hemels decor’.

Kunstmanifestatie ‘Het weiland dat beroemd wilde worden’

25


Als je voor het lcd scherm gaat staan, vertelt een studente van het gymnasium dat ze viool wil spelen in ItaliĂŤ waar haar vader woont. Als rondtrekkende muzikant. Je ziet afwisselend haar musicerend bij een uitvoering, en een straatmuzikant in Rome.

2008

Romance, Money & Motorbikes

Audiovisuele installatie voor de aula in de nieuwbouw van het Gymnasium Bernrode, Heeswijk-Dinther. Opdrachtgever: Gemeente Heeswijk Leerlingen en docenten geven een zo persoonlijk mogelijke reactie op de vraag wat ze het liefst zouden willen. Hun wensen zijn in films verbeeld. Met een interactieve video-installatie bestaand uit een lcd-scherm en een zeven meter lange ledwall wordt een ontmoetingsplek gecreĂŤerd. Realisatie mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Mondriaanfonds.

26


Een ode van een jongen aan zijn overleden vader. Op het lcd-scherm staat hij bij het monument met zijn vader’s portret. Op de ledwall een huilend vrouwenportret met afwisselend woorden uit het persoonlijk gedicht.

27


Projectie op de Grote Kerk van Breda tijdens het International Film festival Breda

2009

Ode aan Oranjestad

Overal gebeuren de dingen tegelijkertijd, kleine momenten van bevreemding, welke verloren gaan in het groter geheel. Een grote menigte van dansende mensen, het leven moet worden gevierd. Een filmoptocht rond het thema vrijheid. Waarbij als één van de uitgangspunten het schilderij van Diego Velazquez ‘de overgave van Breda’. Een co-productie met Schatten van Babant. Collectie: Breda’s museum

28


29


2009

Imagine Being There International

Permanente interactieve video-installatie

Geopend mei 2009

in de ontvangstruimte van de nieuwe Kunsthal KAdE, Amersfoort (geopend mei 2009). Het project gaat over het verlangen om altijd ergens anders te zijn … het ‘altijd’ op zoek zijn … het op zoek zijn naar de ander … naar rust … naar het ultieme paradijs. Voor dit project vroegen we mensen naar hun persoonlijk paradijs. Videoportretten hiervoor zijn gemaakt in New York, Shanghai, Cairo, Nairobi, Rio de Janeiro en Amersfoort. Met dank aan het Fonds BKVB

30


Riebeek stelt aan voorbijgangers in NewYork, Shanghai,

zijn, waar ze vandaan komen en waar ze zich bevinden

Cairo, Nairobi, Rio de Janeiro en Amersfoort enkele

opeens de kadrering waarin ze de film van hun leven

gerichte vragen: Wie ben je, waar kom je vandaan en waar

draaien. Dat het leven geen studio-opname is, maken

ben je nu? Dan nog een laatste vraag: wat is je ultieme

Martin en Inge Riebeek op zowel onverbiddelijke als

paradijs? Met wat die vraag veroorzaakt, toont Riebeek

meelevende wijze duidelijk. De persoonlijke getuigenissen

zijn talent als kunstenaar. Hij is zijn eigen psycholoog. Hij

van willekeurige mensen, refereren nauwelijks aan de

leeft zich uit door de innerlijke motivatie van wildvreemden

traditionele wetten van de beeldende kunst en maken

om te leven, om te overleven te achterhalen. Met Riebeek

vooral gebruik van de iconologie van de documentaire

worden wij de toehoorders van persoonlijke verlangens

film. Juist daardoor werken ze als visuele aanslagen op

die we ons zelf niet toevertrouwen, maar die als een

de ziel. Je verwacht er eigenlijk niets van en dan komt de

combinatie van lot, bestemming en dagdroom worden

persoonlijke waarheid opeens recht op je af.

voorgesteld. Als de mensen hun verhaal doen, is wie ze

Alex de Vries

31


2009

De intrede van de koning in Meppel

Een filmoptocht met als uitgangspunt het eerste community-art project in Nederland van Stien Eelsingh: een wandschildering in de school de Duiventil in Haveltermade, Meppel. Daarnaast hebben we filmscenes gemaakt naar aanleiding van interviews met bewoners uit de wijk. Alle acteurs in de film zijn eveneens bewoners van de wijk. Opdrachtgever: Gemeente Meppel

32


‘Fine, chilly gitty on da grind, plentys in me, any guinea’s wit em bigger than a mini and remind im.’ (Lil’ Wayne)

33


schetsontwerp i.s.m. Architecten Atelier Pro Uitvoering najaar 2009

2009

Between You & Me

Ontwerp voor het voorterrein van het Factorium, de nieuwe Tilburgse dans en muziekschool. Led-scherm aan TV-mast met camera, leddisplay voor teksten en ledspots in het plein. Opdrachtgever: Gemeente Tilburg Als de interactieve cirkel betreden wordt, verandert het plein van kleur en sfeer. De camera in de mast filmt de persoon op de lichtcirkel, waarna de camera langs de rail stijgt en uitzoomt, daarmee de bezoeker in z’n omgeving, het plein filmt: van detailopname van ‘t individu naar totaalshot.

34


35


Martin Riebeek en Inge Riebeek-van’t Klooster Oranjeboomstraat 20, 4812 EJ Breda, Nederland telefoon: + 31 (0)76 520 09 90 e-mail: martin.riebeek@planet.nl / inge.riebeek@planet.nl website: www.martinriebeek.nl

vormgeving: Grafisch ontwerpbureau Het Dok, Breda  [www.hetdok.com]


37


Profile for Maarten de Tollenaer

Werken 1999-2009 - Een selectie van projecten  

Een selectie werken van kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek

Werken 1999-2009 - Een selectie van projecten  

Een selectie werken van kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded