Page 1

P

o r t f o l i o

M

a a r t e n

V

e r m e u l e n


I

n h o u d

P

r o j e c t e n

NE X T A r c h i t e c t s Huygensdok, Amsterdam C i t a d e l b r u g , N i j m e g e n B r u g B u r g u m , B u r g u m Viaduct Burgum F i e t s b r u g H e i d s t r e e k S e ARCH Cremermuseum, Enschede Architectuurstudio Herma K a n t o o r g e b o u w A r a m i s , R D a l t o n l y c e u m , D o r d r e c h t A u d i t o r i u m , P a d o v a ( i t )

Vans Reno

A

P2 P1 P1

w i e t e n va t i e

c a d e m i e b b a

S

A

H

n

e r t z b e r g e r

o o s e n d a a l

r c h i t e c t s

t a d s g e h o o r z a a l

va n

B

o u w k u n s t

Collectief woonge Park Ij-Plein Atelierwoning, Am

, L

, A

b o u w

e i d e n

m s t e r d a m

, T

o k i o

s t e r d a m

H o g e s c h o o l v a n A m s t e r d a m Afstudeerproject ‘Mediateque Casablanc Woningen & schoolwoningen, Amsterdam Training vrije vormen. Herbestemming monumenten, Amsterdam R e s ta u r a n t & J a c h t h av e n , A m s t e r d a m S

c h i l d e r w e r k

a

’


P

r o j e c t e n

W

e r k g e v e r s


NE X T A R

r c h i t e c t s

e n o va t i e

H

u y g e n s d o k

A

m s t e r d a m

Dit project omvat de renovatie en herbestemming van een kantoorgebouw, dat in de jaren ‘60 door Piet Zanstra ontworpen is. De opdracht is opgedeeld in twee fases. Éen fase omvat het renoveren van de straatgevels en het ontwerpen van nieuwe entree’s bij de trappenhuizen. Een tweede fase heeft betrekking op het interieurontwerp. Hierbij ligt de focus op de daglichttoetreding in het atrium, het hart van het gebouw. Binnen dit project was het mijn verantwoordelijkheid om de tekeningenset te vervaardigen en up to date te houden. Tevens heb ik mee ontworpen aan de detailering van het gebouw en het interieur. De genomen ontwerpbeslissingen verwerk ik in de tekeningen. Ook heb ik me bezig gehouden met het ontwerpen van oplossingen op detailniveau.


NE X T A Inter Huyg

r c h i t e c t s

i e u r

D

e n s d o k

e

Alliantie, A m s t e r d a m

De grote werkvloeren zijn opgedeelt in meerdere zones. Zo zijn er zones met overlegplekken, flexwerkplekken en huiskamers. Op bovenstaande afbeelding is een voorbeeld te zien van een kast met waar overlegplekken opgenomen zijn. De kasten spelen een belangrijke rol met betrekking tot de akoestiek en zonering in het gebouw.


NE X T A C

r c h i t e c t s

i t a d e l b r u g

, N

i j m e g e n

Deze brug vormt een onderdeel van het programma ‘Ruimte voor de Waal’, welke een verbinding schept tussen het nieuwe eiland Veur-Lent en de noordelijke rivierbank. De brug heeft een recreatieve functie, maar is ook toegankelijk voor calamiteitendiensten. Voor dit project heb ik veel tekenwerk verricht en veel onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de brugalignementen.


NE X T A B

r u g

B

r c h i t e c t s

u r g u m

, B

u r g u m

Deze brug over het Princes Margrietkanaal vormt een belangrijke verbinding tussen Burgum en de locale structuur en ecologie. In verband met de scheepvaart op het kanaal wordt een brug met een beweegbaar deel ontworpen. De brug kent twee karakters, een open gedeelte en een gesloten gedeelte. Deze zorgen voor een goede verbinding tussen het landschappelijke karakter enerzijds en dat van Burgum anderzijds. Bij het beweegbare brugdek ontmoeten deze elkaar. De toegang tot Burgum wordt gemarkeerd met een kunstwerk op de brug.


NE X T A V D

i a d u c t e

C

r c h i t e c t s

B

u r g u m

e n t r a l e

A

, B

u r g u m

s

Dit viaduct maakt onderdeel uit van het snelwegtraject De Centrale As. Het ontwerp sluit aan bij de ontwerpen voor diverse andere infrastructurerle projecten die NEXT Architect voor het tracĂŠ ontworpen heeft. Dit viaduct snijd in het omliggende landschap en verwelkomd de weggebruikers. De horizontale belijning accentueerd de lengte en horizontaliteit van het project. Mijn werk heeft zich op onderzoekend vlak en technisch vlak afgespreeld.


NE X T A F

r c h i t e c t s

i e t z b r u g

H

e i j d s t r e e k

, F

r i e s l a n d

Deze brug maakt onderdeel uit van De Centrale As. Een nieuwe te bouwen snelweg van Dokkum naar Neijega. Op dat traject worden een aantal nieuwe bruggen ontworpen door NEXT architects. Een daarvan is Fietsbrug Heidstreek Het ontwerp van deze brug hangt samen met een aantal hop-overs die in de buurt van de brug over de snelweg zullen worden gebouwd. Een hop-over verbind twee bomengroepen die door de snelweg van elkaar gescheiden zijn met als doel vleermuizen van de ene kant naar de andere te geleiden. Ook de fietsbrug kan dienen als hop-over. De brug wordt opgebouwd uit plaatliggers en bekleed met houten delen die gewonnen worden uit de bomen die gekapt moeten worden om de snelweg en de brug aan te leggen.


S e ARCH C

i s m

r e m e r m u s e u m

R

e m

, E

K

o o l h a a s

n s c h e d e

.

Gedurende deze stageperiode heb ik een half jaar aan het Cremermuseum te Enschede gewerkt. Het museum draagt de naam van kunstenaar en schrijver Jan Cremer. Dit project wordt tot stand gebracht in samenwerking met Rem Koolhaas, van wie het voorlopige ontwerp afkomstig is en zijdelings betrokken blijft bij het project. Op bovenstaande afbeelding is in stappen te zien hoe het gebouw tot stand komt. 1. Het bestaande gebouw wordt gedeeltelijk gesloopt. 2. Het gebouw wordt verdiept en zo voorzien van een kelder. 3. Het gebouw wordt doorgezaagd, gevijzeld, en voorzien van een nieuwe verdieping die tussen de twee gebouwdelen in wordt geplaatst. 3. Er wordt een nieuw volume bijgeplaatst, op de plaats waar het eerder gesloopt werd.


S e ARCH C

i s m

r e m e r m u s e u m

R

e m

, E

K

o o l h a a s

n s c h e d e

.

Op de afbeeldingen hierboven zijn twee detailtekeningen van de zogenaamde ‘octopus’ te zien, het bouwdeel waar de trappen en het restaurant in zijn gevestigd. De detaillering moest Spartaans en strak zijn en zo bijdragen aan het contrast tussen nieuwe en oude bouw. Tijdens het ontwerpen van de details was er veel overleg met de constructeur, aannemer en bouwfysicus. De vijzelingreep in dit gebouw bepaalt in grote mate de manier waarop het gedetailleerd kan worden. In de bijlagen van dit portfolio is het vijzelonderzoek te zien wat ik gedurende mijn stage geschreven heb.


S e ARCH C

i s m

r e m e r m u s e u m

R

e m

, E

K

o o l h a a s

n s c h e d e

.

Ook heb ik me voor dit project bezig gehouden met het ontwerpen van de ‘geveltrappen’, en de prefab betonnen vluchttrappen. Hierboven is een fragment te zien uit een trappenstaat die ik gemaakt heb. De trappen worden van staal gemaakt, de balusters zijn op deze tekeningen zodanig geplaatst dat ze achter de staalconstructie zitten, en dus niet gezien worden vanaf de buitenkant.


S e ARCH C

i s m

r e m e r m u s e u m

R

e m

, E

K

o o l h a a s

n s c h e d e

.

Op bovenstaande afbeelding is een ontwerp te zien wat ik gemaakt heb voor de ‘bibliotheek’ in de toren van het gebouw. De trap en boekenkast zijn zo ontworpen dat de traptreden gelijk lopen met de planken van de boekenkast. Via het bureau (met pc, hier niet getekend) op het bordes kan informatie worden ingewonnen over de inhoud van de bibliotheek en het museum.


S e ARCH C

i s m

r e m e r m u s e u m

R

e m

, E

K

o o l h a a s

n s c h e d e

.

Een belangrijk onderdeel van mijn stage was het schetsen en het maken van studies. Op de afbeelding hierboven is een fragment uit een gevelstudie te zien waarin ik experimenteer met indeling van de vliesgevel van het museum. Op de linkerafbeelding is een indeling te zien met structurele beglazing. Rechts is een resultaat te zien van twee verschillende detailleringen; Het gedeelte zonder verticale lijnen is een binnenruimte en het gedeelte waar een sterk ritme in de gevel te zien is is een buitenruimte. Bovenstaande afbeeldignen laten zien hoe belangrijk dit soort studies zijn voor het ontwerpen van details. Tevens zijn deze schetsen belangrijk als er gesproken moet worden met een vliesgevelfabriekant of aannemer.


A

r c h i t e c t u u r s t u d i o

A

r a m i s

R

HH

o o s e n d a a l

Dit kantoorgebouw heeft een bijzondere opzet. De kern van het gebouw is een transparant volume, waarbinnen de vloeren volgens een splitlevel principe zijn ingedeeld. Op deze manier wordt het transparante volume nog opener. De vloeren zweven los in de ruimte, en worden verbonden door trappen. De gesloten onderdelen van het gebouw zijn aan de zuidkant geplaatst wat het klimaat in het gebouw ten goede komt. Het gehele gebouw wordt gekoeld en verwarmd door middel van betonkernactivering gekoppeld aan een warmte en koude bron in de bodem.


A

r c h i t e c t u u r s t u d i o

A

r a m i s

R

HH

o o s e n d a a l

Voor dit project ben ik begonnen met het mede ontwerpen van de vergadercabines die zich op de begane grond bevinden. Medewerkers van Aramis werden in het verleden regelmatig geconfronteerd met agressie bij zogenaamde ‘slecht nieuws’ gesprekken. Om dat tegen te gaan en tevens de transparantie in het gebouw te waarborgen is gekozen voor glazen vergadercabines. De cabines zijn opgebouwd uit stalen profielen van 20 mm dikte. Ook de open hoeken in de cabines zorgen voor extra transparantie. Een belangrijk punt binnen het ontwerp is de doorgaande lichtkoof die zich onder de vloeren van het gebouw bevindt. Verder heb ik voor dit project een groot aantal details ontworpen.


A

r c h i t e c t u u r s t u d i o

D

a l t o n l y c e u m

D

HH

o r d r e c h t

Voor dit project heb ik onder andere bovenstaande terreintekening mede bedacht en getekend. De fietsenstalling moest ongeveer 680 fietsen kunnen herbergen. Het terrein is zo ingedeeld dat de grote verkeersstroom in de ochtend makkelijk oplost. Verder heb ik voor dit project aan de plattegronden gewerkt, meerdere kozijnstaten getekend, en de verdeling van de vliesgevel op bovenstaande foto gemaakt.


A

r c h i t e c t u u r s t u d i o HH i s m NL A r c h i t e c t s e n Autonome Forme

P

r i j s v r a a g

c i t a

’

d i

P

A

u d i t o r i u m

a d o va

(

i t

d e l l a

)

In 2006 heeft de gemeente Padova een prijsvraag uitgelooft voor het ontwerp van een auritorium in deze stad. Architectuurstudio Herman Hertzberger deed mee in samenwerking met NL Architects en Autonome Forme. Samen met Dhr. Hertzberger ben ik opzoek gegaan naar een geschikte positionering van de functies. We spraken over de mogelijkheden, en het was mijn taak om deze gedachten en mogelijkheden om te zetten naar concreet beeldmateriaal en tekenwerk. Er moesten onder anderen twee zalen, winkelruimten, horecagelegenheden en een bibliotheek in het complex komen. Ook staan er twee monumentale panden waar een aantal functies in pasten. Samen met NL Architects werden er regelmatig vergaderingen en ontwerpsessies gehouden.


V

a n

S

w i e t e n

R e n o vat Leiden.

i e

S

A

r c h i t e c t s

t a d s g e h o o r z a a l

,

Bij van Swieten Architects heb ik gewerkt aan de detaillering voor de stadsgehoorzaal in Leiden. De troggewelven bij de entree waren in zodanige staat dat ze gerenoveerd moesten worden. Ook de afwatering op het balkon aan de voorgevel gaf problemen. De uitdaging was om binnen de bestaande context een nieuw detail te ontwerpen.


V

a n

S

w i e t e n

R e n o vat Leiden.

i e

S

A

r c h i t e c t s

t a d s g e h o o r z a a l

,


P

r o j e c t e n

S

t u d i e


A

c a d e m i e

V

a n

P2b. Collect Tokio, Japan

B

i e f

o u w k u sJapan, n t Tokio

W

tokio, Jingumae

Jingumae, omringd door hoge bebouwing en stadsparken.

o o n g e b o u w

Locatie

Opbouw straat

privé - woningen

privé - woningen

publiek - winkels, restaurants, kantoren

Scenario.

In luwte van en het centrum De de lange werktijden dedrukke enorme snelheid vanvan het Tokio is de wijk Jingumae gelegen. Door haar relatief lage be- bouwing, kleinschalige opzet en overwegend rusti- ge straten is deze wijk anders dan andere delen van het dagelijks bestaan bezorgen veel dertigers in Tokio stress en depressies. Afgestudeerd en met de drang om een succesvol Hier bevindt zich de projectlocatie waar in de toe- komst 6 jonge individualistische mensen zullen gaan samenwonen. en gelukkig leven te leiden, stormen ze de arbeidsmarkt op. De 14-urige werkdagen die ze doorgaans maken, heeft een sterk individualistisch bestaan tot gevolg. Het concept gaat uit van een publieke beganegrond en 3 collec- tieve lagen waar iedere gebruiker zijn of haar eigen privéruimte heeft. Belangrijk voor het gebruik is om een duidelijk verschil te maken tussen Met deze dagelijkse sleur gaan vaak gevoelens van deze twee gepaard. werelden. private wordt ontworpen volgens minimale maatvoeringen en worden op een pragmatische manier gestapeld. Dit in sterk contrast met het publieke deel dat aanzienlijk meer ruimte eenzaamheid Het Het verlangen naardeel vriendschap en familiare contacten groeit.

centrum waar de bebouwing veel hoger is en de drukte op straat enorm. Jingumae mag beschouwd worden als een oase in de stad.

biedt en zich onthoud van de strenge orde van het private deel. Door de verschillende pro- grammadelen ongelijksoortig te behandelen ont- staat een symbiose tussen het individuele bestaan en het collectieve Voor een zestal uit deze specifieke groep dertigers

bestaan de gebruiker in deze vrij kan bewegen. wordt een waarin woongebouw ontwikkeld, zich waarin ‘eenlingen’ een collectief zullen vormen. De gebruikers zijn gemotiveerd zich meer open te stellen voor contact met anderen en vinden elkaar als gevolg daarvan in hetzelfde woongebouw.

Leefpatroon van doelgroep

resultaat: persoon voelt zich niet gekend, verlangen naar vrienden en familie.


Concept

Programma.

Een belangrijk doel is het doorbreken van de dagelijkste sleur waar de inwoners mee te maken hebben. De organisatie van het gebouw speelt hierop in. Een publieke functie op de begane grond zorgt voor een directe binding met de bewoners daarboven. Zo vormen de kookschool en de publieke keuken een uitnodiging voor de buurt omBegane bij elkaar te kogrond men en samen te eten. Gezien de kleine woningen waarover de meeste inwoners van Tokio beschikken lukt het niet om mensen thuis uit te nodigen. De inwoners van het gebouw zullen hierbij gebaat zijn.

6 privevertrekken met minimale afmetingen, compacte organisatie

volumes elkaar halen 6 privévrtrekken met minimale afmetingen, compacte organisatie volumes uituitelkaar halen. De footprint van het gebouw wordt ingekort. De toegevoegde waarde is een optimale

de relatief kleine privevertrekken.

vévertrekken.

B

Het concept

verhouding tussen privé vertrekken en collectieve ruimte

Grote collectieve ruimteomsloten ontstaat,door contrast met schil priveruimtes worden grote collectieve ruimte ontstaat, betonnen contrast met relatief kleine pri-

Noordgevel

public kitchen/ restaurant

Priveruimte

private private private

Publieke private private private keuken/ kookschool

Collectieve ruimte

terras terrasterras

Collectieve ruimte krijgt eigen materialisatie living livingliving

A

private private private

reading reading reading

Oostgevel

Westgevel

gaat uit van een publieke beganegrond en 3 collectieve lagen waar iedere gebruiker zijn of haar eigen privéruimte heeft. Belangrijk voor het gebruik is om een duidelijk verschil te maken tussen deze twee werelden. Het private deel wordt ontworpen volgens minimale maatvoeringen en worden op een pragmatische manier gestapeld. Dit in sterk contrast met het publieke deel dat aanzienlijk meer ruimte biedt en zich onthoud van de strenge orde van het private deel. Door de verschillende programmadelen ongelijksoortig te behandelen ontstaat een symbiose tussen het individuele bestaan en het collectieve bestaan waarin de gebruiker zich in vrij kan bewegen.

Document

A

Programma. Een belangrijk doel is het doorbreken van de dagelijkste sleur waar de inwoners mee te maken hebben. De organisatie van het gebouw speelt hierop in.

private private private

terrasterras terras

private private private

Eerste verdieping Woonkamer

B

Een publieke functie op de begane grond zorgt voor een directe binding met de bewoners daarboven. Zo vormen de kookschool en de publieke keuken een uitnodiging voor de buurt omBegane bij elkaar te kogrond men en samen te eten. Begane grond Zuidgevel Gezien de kleine woningen waarover de meeste Publieke Keuken/ inwoners van Tokio beschikken lukt het niet om Kookschool mensen thuis uit te nodigen. De inwoners van het gebouw zullen hierbij gebaat zijn.

private private private

Tweede verdieping Leesruimte

Derder verdieping Terras

Dak

N De footprint van het gebouw wordt ingekort. De toegevoegde waarde is een optimale verhouding tussen privé vertrekken en collectieve ruimte

priveruimtes worden omsloten door betonnen schil

Maarten Vermeulen. P2b 2/3


Doorsnede A

Noordgevel

Zuidgevel

Collective Villa Tokyo Uitwerking

Zuidgevel

Westgevel

Doorsnede A

Oostgevel

Westgevel

Doorsnede B

Doorsnede A

Noordgevel

Zuidgevel

Oostgevel

Westgevel

Maarten Vermeulen. P2b 3/3

Zuidgevel


A c a d eAmsterdam m i e VNoord, a n locatie B o uIJ-Plein w k u s n t eiding van het eerste locatiebezoek Amsterdam Noord, locatie IJ-Plein an het eerste locatiebezoek tarals een niemandsland waarlocatiebezoek elke P 1 b , P a r Amsterdam k I j - PNoord, l e i locatie n IJ-Plein aanleiding van het eerste niemandsland waar elke Amsterdam Noord eekt. De als grote open vlakte ligt tussen aanvoelt een niemandsland grote open vlakte ligt tussen waar elke n wordt niet gebruikt door anderen Amsterdam Noord, Amsterdam locatie Noord,IJ-Plein Noord, locatie locatie IJ-PleinIJ-Plein an eiding aren het aanleiding eerste van het locatiebezoek van eerste het locatiebezoek eerste locatiebezoek De grote open vlakte ligt tussenAmsterdam dtontbreekt. niet gebruikt door anderen Op locatie is een noodaanvoelt t(bezitters). niemandsland als een als niemandsland eende waar niemandsland elke waar elke waar elke zones wordt rs). Opindeenlocatie isniet eengebruikt nood- door anderen rwijs gevestigd. Dit isvlakte gebouw, istussen deligt tussen eekt. grote ontbreekt. De open grote vlakte Deopen grote ligt open tussen ligt vlakte honden(bezitters). Op estigd. Dit is gebouw, isdedelocatie is een noodige ontmoetingsplaats opdoor de locatie. nzones dt enniet wordt ingebruikt enniet wordt gebruikt door nietanderen gebruikt anderen door anderen isonderwijs gevestigd. Dit is gebouw, is de moetingsplaats op de locatie. rs). honden(bezitters). (bezitters). Op de locatie Op deislocatie Op eendenoodlocatie is een isdeeen noodswaardige ontmoetingsplaats opnoodlocatie. arheid van plangebied veelis de rwijs isonderwijs estigd. gevestigd. Dit ishet gevestigd. gebouw, Dit is gebouw, isDit deiszijn gebouw, iserde an het plangebied zijn er veel kelijk te laten ‘meetellen’ dimoetingsplaats swaardige ige ontmoetingsplaats ontmoetingsplaats op de locatie. op in dehaar locatie. op de ereikbaarheid van plangebied zijnlocatie. er veel laten ‘meetellen’ inhet haar diok op stedelijke schaal. aadwerkelijk te laten ‘meetellen’ in haar didelijke schaal. bevinding uit de analyse isveel het ereikbaarheid an arheid het plangebied van het van plangebied het zijn plangebied er zijnschaaler veel zijn er veel maar ook op stedelijke schaal. g uit de analyse is het schaalvan het plangebied. Aan de meeuaadwerkelijk laten kelijk ‘meetellen’ te laten te‘meetellen’ laten in haar ‘meetellen’ diin haar di-haar digrijke bevinding analyse is in het schaalplangebied. Aan uit de de meeupdelijke met een schaal. Het IJ is de ok maar op ook stedelijke schaal. opkleine stedelijke schaal. schaal. renzen van het plangebied. en kleine schaal. Het IJ is de Aan de meeuheeft een grootschalig en bevinding grum grijke uit en debevinding analyse uit de is analyse uit het deschaalanalyse is het schaalis het schaaltuindorp een kleine heeft een met grootschalig enschaal. Het IJ is de Bereikbaarheid Bereikbaarheid renzen plangebied. van hetvan plangebied. het Aan plangebied. de meeuAan grootschalig deAan meeude meeuet centrum en heeft een en Bereikbaarheid en tuindorp p met kleine een met schaal. kleine eenHet schaal. kleine IJ is schaal. de Het IJ isHet de IJ is de

heeft rum et centrum en een heeft grootschalig eneen heeft grootschalig een engrootschalig en en Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid

auto

auto

waardevolle plekken en functies waardevolle plekken en functies waardevolle plekken en functies

aanliggende bebouwing, kleinschalige opzet. aanliggende bebouwing, kleinschalige opzet. aanliggende bebouwing, kleinschalige opzet.

waardevolle waardevolle plekken waardevolle plekken en functies plekken en functies en functies

aanliggende aanliggende bebouwing, aanliggende bebouwing, kleinschalige bebouwing, kleinschalige opzet. kleinschalige opzet. opzet.

oriëntatie plangebied oriëntatie plangebied oriëntatie plangebied

zichtlijnen vanaf plangebied zichtlijnen vanaf plangebied zichtlijnen vanaf plangebied

fietsers/voetgangers oriëntatie oriëntatie plangebied oriëntatie plangebied plangebied auto

zichtlijnen zichtlijnen vanafzichtlijnen plangebied vanaf plangebied vanaf plangebied

fietsers/voetgangers auto fietsers/voetgangers auto

auto

havengebouw havengebouw

fietsers/voetgangers fietsers/voetgangers fietsers/voetgangers meeuwenlaan meeuwenlaan

havengebouw

meeuwenlaan

CS CS havengebouw havengebouw havengebouw nikolaaskerk nikolaaskerk

meeuwenlaan meeuwenlaan meeuwenlaan

oude kerk CS - pond

oudeCSkerk

CS

nikolaaskerk CS CS

oudenikolaaskerk kerk nikolaaskerk nikolaaskerk

CS - pond CS - pond

oude kerk oude kerkoude kerk

CS - pond CS - pondCS - pond

Het statement naar aanleiding van het eerste locatiebezoek stelt dat de plek aanvoelt als een niemandsland waar elke menselijke schaal ontbreekt. De grote open vlakte ligt tussen twee bebouwde zones in en wordt niet gebruikt door anderen dan kinderen en honden(bezitters). Op de locatie is een nood- gebouw voor basisonderwijs gevestigd. Dit is gebouw, is de enige benoemenswaardige ontmoetingsplaats op de locatie. Door de goede bereikbaarheid van het plangebied zijn er veel kansen om het daadwerkelijk te laten ‘meetellen’ in haar di- recte omgeving, maar ook op stedelijke schaal. Een andere belangrijke bevinding uit de analyse is het schaal- contrast aan de grenzen van het plangebied. Aan de meeu- wenlaan ligt een tuindorp met een kleine schaal. Het IJ is de verbinding met het centrum en heeft een grootschalig en weids karakter.

privé

privé straat/publiek straat/publiek privé privé

privé

privé

straat/publiek

privé straat/publiek privéstraat/publiek privé straat/publiek privé

ten van plangebied; verleden n plangebied; verleden aspecten van plangebied; verleden

openbaar openbaar groen privé groen privé openbaar groen

privé straat/publiek straat/publiek

openbaar privé openbaaropenbaar privé groen groen groen

privé straat/publiek privé straat/publiek straat/publiek

privé

straat/publiek

plek voor vermaak

grindpad

grindpad urban villa urban villa grindpad

groen tussen fietspad + gebouwen groen tussen fietspad + voetpad gebouwen voetpad urban villa groen tussen fietspad + gebouwen voetpad

grindpad grindpadurban grindpad villaurban villa urban villagroen tussen groen tussen groen tussen fietspad + fietspad +fietspad + gebouwengebouwen gebouwen voetpad voetpad voetpad

Festival of Fools, Circus op het ADM terrein Festival of Fools, Circus op het ADM terrein Festival of Fools, Circus op het ADM terrein


de meeuwenlaande meeuwenlaan

plattegrond 1:1000

t plan zijn geïnspireerd op

ende toen het nog door

chappij in gebruik was. Op

gels gewerkt en de architec-

Met name de ‘velden’ van

bron voor de vormgeving en plattegrond 1:1000 plattegrond 1:1000

geïnspireerd op

Fragment

ctuur opdoor een nieuwe manier het nog

n het schaalverloop in het gebruik was. Op

kt - en de architecde ‘velden’ van

de strenge orde de nuitvormgeving en van

en rigide. De paden mogen

en regels en structuren die

den. Zo ontstaan intereser en nieuwe manier

we plekkenininhet het terrein; alverloop

om IJ-plein ngehet orde van voor veel

aarpaden te stellen. Tevens wordt De mogen

Fragment

Uit de reactie op het statement en de analyse volgen een aan- tal belangrijke uitgangspunten voor het concept. Een eerste uitgangspunt is dat de plek zich moet gaan hechten aan bewo- ners van de IJ-Plein buurt, maar ook aan de rest van de stad. Het sturende concept achter het plan kent een meervoudige oplossing. Door het invoegen van zogenaamde ‘anchorpoints’, in de vorm van ontmoetingsplekken, word

profiel 1:1000 het gebied aan haar directe context en bewoners gehecht. Verankerd. Een tweede doelstelling is om het gebied ook aan de rest van de stad te hechten. Hierbij speelt schaal een belangrijke rol. Zo is een belangrijke bevinding uit de analyse het contrast in schaal tussen de Meeuwenlaan en het IJ. Dit schaalcontrast wordt nu ingezet om het gebied ook op grotere schaal betekenis te geven. Het gebied aan het IJ krijgt een grootschallig karakter, het gebied aan de meeuwenlaan wordt kleinschalig vormgegeven.

anter voor ontwikkelaars en n structuren die

hoogstwaarschijnlijk geen staan interes-

woningbouw. in het terrein;Het park is daar

binnen haar huidige context 1:1000 profiel 1:1000 regen die ookprofiel eventuele

kan verdragen. plein voor veel

ten. Tevens wordt

Fragment


A

c a d e m i e

V

a n

B

o u w k u s n t

P1

a . W o n i n g e n a t e l i e r k u n s t e n a a r s e c h t p a a r

Projectlocatie in Amsterdam Noord

Programma

v o o r

Wijken als autonome objecten

Introductie tussenruimte

Tussenruimte als verbindend element

Tussenruimte verbind alle functie


Lunchcafe

Bed ‘n brackfast

Privewoning

Atelier

Begane grond Laag 1

Worksheet

N

N

Project:

Nieuw te bouwen mediatheek te Casablanca, Marokko.

Onderdeel:

Plattegronden

Datum:

22.03.2011

schaal:

1:200

Layoutnummer:

2

N

Project:

Nieuw te bouwen mediatheek te Casablanca, Marokko.

Onderdeel:

Plattegronden

Datum:

22.03.2011

schaal:

1:200

Layoutnummer:

2

Project:

Quirky Space

Onderdeel:

Plattegronden

Datum:

25.10.2011

Schaal:

1:200

Layoutnummer:

1


H

v

‘M

A - A

f s t u d e e r p r o j e c t

e d i a t h e q u e

C

a s a b l a n c a

’ (M

a r o k k o

)

Deze afstudeeropdracht moest allereerst een proeve van bekwaamheid zijn voor mijn studietijd aan de HvA. Omdat ik de ambitie heb om architect te worden wilde ik dat de opdracht ook open stond richting de toekomst. Het moest dus ook architectonisch gezien een uitdagende opgave zijn. De opdracht die ik gemaakt heb omvat het ontwerpen en uitwerken van een mediatheek in de Marokkaanse stad Casablanca. De opdracht is toekomstgericht en actueel op twee manieren. Allereerst is een mediatheek een relatief nieuw gebouwtypen, het is grofweg een versmelting tussen een bibliotheek en een museum. Daarnaast speeld de opgave zich af in een ander land met een andere cultuur. Een aspect waar steeds meer hedendaagse architecten mee te maken krijgen. Ik wilde onderzoeken tegen welke zaken je aan kunt lopen en wat de moeilijkheden zijn. Een belangrijk verschil met Nederland is natuurlijk het klimaat, met als gevolg dat de openbare ruimte anders gebruikt wordt. Veel meer dan in Nederland heeft de straat een sociale rol om mensen met elkaar te verbinden. In Nederland wordt deze ruimte meer gebruikt als functie, als een noodzakelijk iets om van A naar B te komen. Belangrijk voor deze opgave is dat de projectlocatie het spil vormt tussen de oude Medina (oud stadshart), een zakencentrum met hotels en een nieuw ontwikkeld woon- en werkgebied. De linkerafbeelding toont de stad Casablanca, de vlekken geven aan welke plekken van de stad nu en in de toekomst herontwikkeld zullen worden. De projectlocatie van mijn plan bevind zich in het havengebied. De rechter afbeelding toont de projectlocatie in het rood gestippeld, met zwart zijn de hoofdwegen aangegeven.


H

v

‘M

A - A

f s t u d e e r p r o j e c t

e d i a t h e q u e

C

a s a b l a n c a

’ (M

a r o k k o

)

Het belangrijkste uitgangspunt was om het gebouw toegankelijk te maken voor iedereen. Voor ouderen, kinderen, gestudeerd en ongeletterd, valide en minder valide. Daarom heb ik een openbare route over het perceel getrokken en aan weerskanten de functies van de mediatheek ontworpen. De kern van het gebouw is de openbare Foyer die zich in het midden van de mediatheek bevind. Het is een knooppunt van functies en van verkeerroutes. Op de rechter afbeelding is te zien hoe de bouwdelen geplaatst worden om twee aparte entreegebieden te ontwikkelen. Een voor de park en stadkant, en een voor de stationszijde. Door flinke overstekken te gebruiken wordt de openbare ruimte daadwerkelijk de mediatheek ingetrokken.


H

v

‘M

A - A

f s t u d e e r p r o j e c t

e d i a t h e q u e

C

a s a b l a n c a

’ (M

a r o k k o

)

Openbare ruimte Openbare ruimte

AA

C -C

(0 33 )

Pr of ie l

Pr of ie l

(0 31 )

Legenda situatie

Semi-openbare ruimte Semi-openbare ruimte Omliggende bebouwing Omliggende bebouwing

(0 34 )

Park

stationsplein

BB

(0 32 )

AA

(0 31 )

Pr of ie l

Pr of ie l

Pr of ie lD -D

Situatie 1:1000

N P ro fie lC -C

(0 33 )

Project:

Nieuw te bouwen mediatheek te Casablanca, Marokko.

Onderdeel:

Situatie

schaal:

1:1000

Layoutnummer:

001


H

v

‘M

A - A

f s t u d e e r p r o j e c t

e d i a t h e q u e

C

a s a b l a n c a

’ (M

verkeersruimte/expositeruimte

a r o k k o

)

expositieruimte media kantoor

B

C

theater service/techniek/opslag sanitair

A

Doorsnede A-A

Laag 1 Kinderbibliotheek

Laag 4 Theater - Kantoren

Doorsnede B-B

Laag 2 Bibliotheek

Laag 5 Dak

Doorsnede C-C

B

Laag 3 Theater

C

Laag 0 Foyer - Expositiezalen - café

A


H

v

‘M

A - A

f s t u d e e r p r o j e c t

e d i a t h e q u e

C

a s a b l a n c a

’ (M

a r o k k o

)

Het gebouw moest een robuuste uitstraling krijgen. Hiermee sluit ik aan op het industriële karakter van het havengebied en de omliggende bebouwing. Op de linker afbeelding is een diagram van het gevelconcept te zien. De buitenzijde van het gebouw heeft een gesloten karakter, de binnenzijde van het gebouw, waar de openbare route het gebouw doorkruist krijgt een open karakter. Het gesloten karakter van de buitenzijde staat in contrast met het zeer open gebouwvolume. Dit leverd een spanningsveld op wat mensen het gebouw in trekt. Op de middelste afbeeldingen zijn deze twee karakters te zien, open en gesloten als elkaars negatieven. De buitenzijde bevat glas daar waar dat nodig is (daglicht). De binnenzijde vertoond beton daar waar dat nodig is (constructief). Het concept kent een treffende vergelijking met jazzmuziek waar ik tijdens mijn werk veel naar geluisterd heb, en wat mij zeer geïnspireerd heeft. Mijn visie over het gevelontwerp in relatie met jazzmuziek: Binnen de jazzmuziek zijn speelsheid en dynamiek belangrijk begrippen. Het zijn vereisten zou ik willen stellen. Die speelsheid is terug te vinden in de vele tempowisselingen die een compositie rijk kan zijn, maar het is ook vooral terug te vinden bij improvisatie. Improvisatie is geen willekeur, maar een aaneen- schakeling van kleine muzikale gebeurtenissen direct reagerend als daar aanleiding voor gegeven wordt door beslissingen van overige bandleden. Je zou kunnen zeggen dat jazz een vorm van georganiseerde vrijheid is. Ogenschijnlijke willekeur, echter volledig volgens concept. De vrijheid die je wenst te gebruiken en de manier waarop je daarmee omgaat bepaald of het stuk een volgbaar en geslaagde compositie wordt. Ik geloof zeer in de kracht van deze vrijheid en ik heb haar willen gebruiken bij het ontwerpen van dit gebouw en haar gevels. Ik die zin heb ik ook een maatschappijkritisch gebouw willen maken.


A - A

f s t u d e e r p r o j e c t

C

e d i a t h e q u e

a s a b l a n c a A

’ (M

B

a r o k k o

)

4.000

‘M

Axonometrie Constructie (vloeren-balken-kolommen)

402 Fragment Laag 2

C

v

B

C

H

7.500

B

C

7.500

+8.940

D 5.000

Laag 5 (Dak Theater/Foyer)

54.000

A

5.000

E buitenruimte

A

F 5.000

Fragment Doorsnede A-A

A +8.940

5.000

G

H

7.500

23.460 Laag 5 (Dak)

Laag 5 Dak

13 13

21 21

I

5 20

361

410

7.500

19

J

24

8.000

5

6

stramien

84.000

4

7

8

8.000

8.000

10.000

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

10.000

10

11

1

503

2

3

4

5

504

6

7

8

9

10

188 + 18.360

22

84.000

9

+ 18.360

15 1

Laag 4

17

19

20 4

50

430

350

350

Laag 2 (Bibliotheek)

16

1

18.360

Laag 5 (Dak)

18

14

11 350

8.000

350

8.000

constructie

8.000

interieur

8.000

191

B

C

C

B

23 14

6

502

A

430 50

12

22

7 10

aluminium zetwerk t.b.v. afwatering

7 40

50

prefab gevelpaneel beton 150 mm

3

Laag 3 (Theater)

7.500

350 50

Alcoa vliesgevel type AA 100 Q, kleur aluminium RAL 9006 5

14.140

stalen hoekanker 80 x 120

503 (1:10) 1

C

4

+4.720

2

504 (1:10)

luchtspouw t.b.v. ophangen gevelpanelen

7.500

hoogwaardige gevelisolatie, purplaat 80 mm

4

aluminium vliesgevel Alcoa AA, kleur aluminium RAL 9006

5

11

doorvalbeveiligd glas 8.8.16.8

20

8

4.000

vloer: SENSO gietvloer, verschillende kleuren, patroon n.t.b. wand: i.h.w.g. beton, glad afgewerkt,egaal van kleur kantoorwanden, demontabel wandsysteem, wit B plafond: Baswaphon Cool, akoestisch klimaatplafond, wit gestuukt

6

22

10

505

430

350

B

C

kantoortuin 3.41 Opp: 195m2

bouwvolgorde

Laag 4 Laag 4 (Dak Bibliotheek/ Theater -expositiezalen) Kantoren

houten panelen t.b.v. zonwering

3.318

3.870

4.220

B

C

12

50

11

330

22

20 7 401 Fragment Laag 1

404 Fragment Laag 4

stalen gevelanker

D

E

4

450

+ 14.140

2

+ 14.140

5

2 20 1

Laag 2 (Bibliotheek) 1

19

kolomplaat 2500 x 250 7.500

balk in aanzicht

3

350

5.000

50 623

7 20

3

20

8.940

H beglazing opbouw: 8.8.16.8 glas aan binnenzijde geëmailleerd

Laag 3 Theater Laag 3 (Theater)

50 5

506

vloer: SENSO gietvloer, verschillende kleuren, patroon n.t.b. G wand: i.h.w.g. beton, glad afgewerkt,egaal van kleur kantoorwanden, demontabel wandsysteem, wit plafond: Baswaphon Cool, akoestisch klimaatplafond, wit gestuukt

350

360

A

5.000

501

505.1 (1:5)

7 A

F

50 5

leeszaal 2.22 Opp: 195m2

350

A

5.000

54.000

4.320

4.840

5.200

5.000

doorvalbeveiligde beglazing opbouw: 8.8.16.8

22

500

11

18 430

7

430

4.220

7.500

I

J

11 12

4.720

5

8.000

6

8.000

8.000

7

8.000

10.000

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

9

10

1

11

2

3

4

5

7

8

9

10

11

Laag 2 Laag 2 (Bibliotheek) Bibliotheek

4.720

502 (1:10)

500

2

3

4 0

A

Begane grond 4.000

125

225

1

B

C

B

C

900

17

50

16

Beschrijving Details

400 Fragment Laag 0

403 Fragment Laag 3

15

Laag 1 (Kinderbibliotheek)

6

Laag 1 (Kinderbibliotheek)

Laag 4

1

10

10.000

84.000

8

B

3

7.500

4

C

2

+ 8.940

50 5

7

Laag 1 Laag 1 (Kinderbibliotheek) Kinderbibliotheek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

i.h.w.g. beton, vloer 350 mm, wand 300 mm zand-ement dekvloer 50 mm afwerkvloer Senso 5mm, kleur grijs Alcoa vliesgevel structureel beglaasd, kleur metallic grijs RAL 9006 Alcoa vliesgevel met kliklijst 50 mm, kleur metallic grijs RAL 9006 ondoorzichtig glas (geëmailleerd) 8.8.16.8 doorvalbeveiligd glas 8.8.16.8 verlaagd plafond hoogwaardige isolatie (peurplaat) 80 mm Baswaphon Cool akoestisch klimaatplafond, wit gestuukt ventilatiezone in systeemplafond, lucht af- en aanvoer via luchtwarmtepomp lichtkoof aluminium dakrand dakisolatie onder afschot 16 mm/m1 hoogwaardige isolatie, purplaat 80 mm luchtspouw t.b.v. bevestiging prefab gevelpanelen prefab gevelpaneel, beton 150 mm gevelplaatanker drukbout hoekanker t.b.v. bevestiging vliesgevel geprofileerde aluminium afstandhouders dampdichte folie waterdicht, dampopen folie epdm dakbedekking, kleur lichtgrijs houten panelen t.b.v. zonwering

300

80

40

150

505 (1:10)

1

15

16

17

19 50 5

8.000 84.000

4

7.445

8.000

8.090

8.000

22

10

22

C

B

C

B

50

12

3 + 8.940

2

350

1

80

15

468

5.000

350

1

D

80

9.700

interieur

468

7.500

20

E

3.700

300

3.700

3.700

300

9

5.000

300

A

8.000

8.000

450

A

F 5.000

10.000

450

A

stramien

9.700

54.000

300

constructie

G

3

H

7.500

8

I

22

15

5

22

3

500

500

6

5.000

3

8

Laag 0 Foyer - Expositiezalen - café Laag 0 (begane grond)

7.500

Fragment Doorsnede A-A (1:50)

1

J

2

C

B

C 8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

10.000

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

5

6

Laag 3 (Theater)

8.000

8.000

8.000

8.000

10.000

84.000

84.000

4

506 (1:10)

B

501 (1:10)

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

Laag 0 (begane grond)

8

9

10

11

Axonometrie vloeren, balken, kolommen (1:400)

Project:

Nieuw te bouwen mediatheek te Casablanca, Marokko.

Onderdeel:

Fragment Doorsnede

Datum:

22.03.2011

schaal:

1:50

Layoutnummer:

430


H

v

A

N

i e u w b o u w

W

o n i n g e n

s c h o o l w i n i n g e n

. A

e n

m s t e r d a m

De opgave voor dit project omvatte het ontwerpen en uitwerken van woningen en schoolwoningen. De projectlocatie bevind zich in een nieuwe wijk op zeeburgereiland te Amsterdam. Vanwege die reden is ervoor gekozen om schoolwoningen in het programma op te nemen. De schoolwoningen fungeren grofweg de eerste 15 jaar als basisschool (volgens het jena-plan onderwijssysteem) daarna kunnen ze simpel getransformeerd worden tot woningen. Op bovenstaand schema (links) is te zien welke relaties belangrijk zijn geweest bij de totstandkoming van het ontwerp. De woonfunctie sluit aan op de stedenbouwkundige wand die reeds in het stedenbouwkundige plan opgenomen was. De onderwijs- en sportfuncties worden geplaatst in de buurt van de sportvelden. Op een vanzelfsprekende manier ontstaan nu openbare ruimtes en speelruimtes. Deze worden weergegeven in het schema midden op de bladzijde


H

v

A

N

i e u w b o u w

W

o n i n g e n

s c h o o l w o n i n g e n

. A

e n

m s t e r d a m

Op deze bladzijde is te zien hoe de gebouwen ontwikkeld zijn. Het woongebouw wordt opgetild boven maaiveld om zo een duidelijke entree te maken. Door trappen aan de straatzijde (links in doorsnede) te plaatsen voor de entrees ontstaan tussenruimtes die door de bewoners te gebruiken zijn voor bijvoorbeeld de stalling van fietsen. De sokkel waar het gebouw opstaat is doorgetrokken tot het einde van de tuinen. Zo ontstaat er een heldere verdeling tussen privĂŠ en openbaar. Tussen de tuinen gelegen aan het woongebouw en de school is een openbare ruimte ontworpen. Deze ruimte wordt gebruikt door voetgangers die liever door een rustige groene omgeving lopen dan langs een drukke straat. Bovendien is er in deze openbare ruimte om te spelen en zijn er verschillende beeldhouwwerken geplaatst. De sportzaal is zodanig verdiept dat er voldoende licht binnen treed, maar de kans dat er bij het sporten een ruit sneuveld is sterk afgenomen. Bovendien ontstaat er door deze ingreep een dakterras aan de kantine die gebruikt kan worden voor urban farming. Waneer de school getransformeerd wordt tot woningen krijgen de bewoners een ruim dakterras. De sportzaal zal als zodanig in gebruik blijven.


H

v

A

N

i e u w b o u w

W

o n i n g e n

s c h o o l w o n i n g e n

. A

e n

m s t e r d a m

De linker afbeelding is een fragment van de basisschool (begane grond). Hier is goed te zien hoe de lokalen omgebouwd kunnen worden tot woningen. De bestaande betonnen wanden worden ter plaatse van de gang dicht gestort. Een woning bestaat dus uit een lokaal en een deel gang. Door in de gang ‘alvast’ delen woningscheidende wand neer te zetten ontstaan werkplekken voor de scholieren. Op de detailtekening is te zien hoe de schuifschermen t.b.v. zonwering ontworpen zijn. De panelen zorgen voor een gevelbeeld wat robuust oogt en constant van gedaante kan veranderen. Het doorvalbeveiligde glas is bijna verdiepingshoog.


H

v

A

‘Training Vrije V E xp o s i t i e r u i m t e .

o r m e n

’

Tijdens dit vak was het de bedoeling om via een vorm uit de natuur een gebouw te genereren. Ik heb voor mijn gebouw de schelp als ontwerpuitgangspunt gebruikt. De vormen die ik daar in tegen kwam heb ik gebruikt voor de vormgeving van het gebouw. Het belangrijkste bij dit vak is om een gebouw te ontwikkelen met dubbel gekromde vormen en om te bepalen hoe de gevel gebouwd kan worden. De constructie van het gebouw wordt gemaakt van stalen kolommen, welke vervaardigd worden uit staalplaten van 8 mm dikte. Op bovenstaande afbeeldingen is de contructie te zien.


H

v

A

‘Training Vrije V E xp o s i t i e r u i m t e .

o r m e n

’

De gevelhuis wordt gemaakt van polystyreen platen. Dit materiaal is zeer makkelijk te bewerken, heeft een goede isolatiewaarde en neemt geen vocht op. Daarbij is het een zeer drukvast materiaal. Op de linkerafbeelding is te zien hoe de plaatverdeling van het gebouw zal worden. De platen zullen rechtstreeks uit een computermodel gefreest kunnen worden. De maximale afmetingen die hierbij gehaald kunnen worden zijn 10 x 3 x 3,6 meter. Om de bouw van het gebouw te vergemakkelijken heb ik ervoor gekozen om de platen in te delen volgens de constructielijnen. De constructie heeft een stramien van 2,4 meter, en de plaatverdeling is hier precies op afgestemd. Het gebouw bestaat uit 58 veelal dubbelgekromde ps-platen. Als de platen van de freesbank komen wordt de binnenzijde van het gebouw behandeld met een polyurea-coating. Dit is een coating die onder hoge temperatuur onder een druk van 200 bar wordt aangebracht. Als de coating droog is, is de plaat direct beloopbaar. Deze coating is een plastic-achtige laag, welke de plaat sterker maakt en wat meteen de binnenafwerking van het gebouw is. De buitenzijde wordt niet gecoat maar op het werk voorzien van een polyester laag. Met deze afwerking is waterdichte, gladde en naadloze afwerking te verkrijgen.


H

v

A

‘Training Vrije V E xp o s i t i e r u i m t e .

o r m e n

Doorsnede

Plattegrond


H

v

A

H

e r b e s t e m m i n g

p a n d e n

Amste

e n

T

w e e t a l

r e a l i s a t i e

N

m o n u m e n t a l e

i e u w b o u w

,

r d a m

Dit project omvatte de herbestemming en renovatie van een tweetal monumentale panden en het ontwerpen van een nieuw gebouw. De projectlocatie is het voormalig Zuidergasfabriekterrein, het gebied wat in de toekomst het Nuon-parkgebied zal heten. In het programma zijn een huisartsenpraktijk, een informatiecentrum, een consultatiebureau en een activiteitencentrum opgenomen. Ook moest er een extra functie bij gemaakt worden die aansluiting vond bij het gegeven programma. Als extra functie is een verloskundigenpraktijk gekozen. Deze keuze is gemaakt omdat de functie goed aansluit bij de functies in het programma. Een ander argument was het feit dat er in dit stadsdeel geen verloskundigenpraktijk aanwezig is en ook niet is gepland. Op de rechterafbeelding is schematisch weergegeven hoe het programma ingedeeld wordt. In het linkergebouw, het regulateurshuis, staan jonge kinderen centraal. In dit gebouw is namelijk het consultatiebureau en de verloskundigenpraktijk opgenomen. In het middelste gebouw, het meterhuis, zijn een huisartsenpraktijk en een apotheek geplaatst. Het nieuwe gebouw aan de rechterkant biedt onderdak aan een informatiecentrum en activiteitencentrum.


H

v

A

H

e r b e s t e m m i n g

p a n d e n

Amste

e n

T

w e e t a l

r e a l i s a t i e

N

m o n u m e n t a l e

i e u w b o u w

,

r d a m

Op bovenstaande afbeeldingen is te zien hoe de binnenkant van de monumenten eruit komt te zien. Het interieur is als een autonoom systeem behandeld, en staat volledig los van de bestaande gebouwen. Op deze manier wordt het monument in zijn waarde gelaten, en wordt het contrast tussen oud en nieuw versterkt. Ook is dit systeem erg gunstig voor de daglichttoetreding. De wanden zijn zoveel mogelijk van glas vervaardigd. Alleen de ruimten die meer privacy behoevend zijn wordt een minder transparante of dichte glassoort gebruikt. Door de vloervelden ten opzichte van elkaar te laten verspringen wordt veel interactie tussen de verschillende verdiepingen en functies gecreĂŤerd. Ook wordt op deze manier veel lucht en ruimte in het gebouw verkregen. Een ander belangrijk ontwerpuitgangspunt is dat de gebruiker het gevoel moet krijgen dat de vloerdelen zweven. Daar hebben we in de detaillering rekening mee gehouden door de borstwering niet helemaal op de vloerrand te zetten, maar iets terugliggend. De vloer loopt dus door, daar waar de gebruikers dat niet doen. Dit gevoel wordt extra versterkt doordat de vloeren nooit een wand van het monument raken.


H

v

A

H

e r b e s t e m m i n g

p a n d e n

Amste

e n

T

w e e t a l

r e a l i s a t i e

N

m o n u m e n t a l e

i e u w b o u w

,

r d a m

Het nieuwe gebouw, met precies hetzelfde volume als het regulateurshuis wordt naast het meterhuis geplaatst. De hartlijn van het meterhuis wordt als spiegelas gebruikt om het gebouw te situeren. Het uitgangspunt is om het nieuwe gebouw op een vanzelfsprekende en logische plek te zetten. Ook het gasverdeelstation wat nu volledig in het midden en achter de gebouwen terecht is gekomen is nu ‘opgeborgen’.


H

v

A

H

e r b e s t e m m i n g

p a n d e n

Amste

e n

T

w e e t a l

r e a l i s a t i e

N

m o n u m e n t a l e

i e u w b o u w

,

r d a m

Het nieuwe gebouw is wat vorm betreft precies hetzelfde als de twee monumenten. De materialisering en detaillering staan echter in groot contrast met elkaar. Daar waar bij de monumenten zeer veel details te zien zijn, uit baksteen en hout, is het nieuwe gebouw zeer strak gedetailleerd. De gevel van het nieuwe gebouw is volledig ‘bekleed’ met gecorrodeerd strekmetaal. Dit materiaal verwijst naar het industriële verleden van de locatie. Op grote afstand wordt een dicht en schaalloos gebouw ervaren. Maar wie het gebouw dichter nadert zal ontdekken dat er toch een sterke menselijke schaal in het gebouw zit. Het strekmetaal is namelijk in twee verschillende maaswijdtes toegepast, een open maaswijdte die voor de grote raampartijen langs lopen, en een fijnere maaswijdte die voor de dichte gevelvlakken langs loopt. De grote raampartijen zijn geplaats op precies die plekken waar ze nodig zijn, zonder rekening te houden met achterliggende vloeren. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat alle vloeren in het gebouw volledig los zijn van de gevelwanden. Verder zijn de buitenwanden vervaardigd van in het werk gestort beton, wat extra vrijheid gegeven heeft bij het maken van de gevelindeling.


H

v

A

Restaurant & J Amsterdam

a c h t h av e n

,

Het programma voor deze opdracht omvatte de bouw van een jachtwerf, restaurant, snackbar, watersportwinkel, sanitaire ruimtes, en stijgers voor ca. 30 boten. We hebben ervoor gekozen om alleen voor de werf een apart gebouw te ontwerpen. De rest van de functies hebben we in ĂŠĂŠn gebouw ondergebracht. Dit paviljoen is (links op de afbeelding) met twee zijden uitgelijnd langs het water. Verder hebben we het belang van deze locatie als parkgebied ingezien en hebben dus bewust ruimte gelaten voor de jaarlijks terugkerende evenementen die hier plaatsvinden.


H

v

A

Restaurant & J Amsterdam

a c h t h av e n

,

Het ontwerp van de gebouwen is voornamelijk ge誰nspireerd op de scheepsbouw zoals die met name in de geschiedenis bedreven werd, namelijk met houten spantconstructies. De constructie was voor deze gebouwen de belangrijkste en meest beeldbepalende onderdeel. Tussen de jachtwerf en het paviljoen is een letterlijke verbinding gemaakt in de vorm van een loopvlonder. Het hout van deze vlonder is tevens de gevelbekleding voor beide gebouwen. Het houten gevelmateriaal slaat als een golf om de in het gebouw liggende functies heen.


H

v

A

Restaurant & J Amsterdam

a c h t h av e n

,

Op deze bladzijde zijn een tweetal details van het paviljoen te zien. De houten balken tussen de spanten verwijzen naar de scheepsbouw, en zorgen voor de nodige stijfheid in de constructie. Het gebouw is zo ontworpen dat het eventueel geprefabriceerd kan worden.


F

o t o g r a f i e


S

c h i l d e r w e r k


S A

c h i l d e r w e r k

m s t e r d a m

N

o o r d


S

c h i l d e r w e r k


S

c h i l d e r w e r k

B

e e m s t e r

Portfolio Maarten Vermeulen  
Portfolio Maarten Vermeulen  

Portfolio Maarten Vermeulen

Advertisement