Vaatame ja Muudame koolituse kokkuvõte, osa 1

Page 1

Vaatame ja Muudame koolituse kokkuv천te

Sisukord Sissejuhatus 2 Kuidas olla sotsiaalselt aktiivne ehk 천ppetunde Ramonilt 4 Sotsiaalkampaaniad meil ja mujal 11 Praktika aeg! 22 Dokumentaalfilmid 24 Kokkuv천te ja edasi! 27 Toetajad 28

1


Sissejuhatus

Kallis lugeja, Sinu arvutiekraanilt vaatab sulle vastu infomaterjal, mis põhineb „Vaata ja Muuda” koolitusel, mis toimus 2013. aasta augustikuul Võsul. Koolituse viis läbi MTÜ Mondo ja koolitusel osales 19 noort üle Eesti.

MTÜ Mondo on arengukoostööle, maailmaharidusele

ja humanitaarabile pühendunud sõltumatu Eesti organisatsioon. Meie missiooniks on toetada haavatavas olukorras olevate inimeste ja kogukondade toimetulekut ning tõsta Eesti avalikkuse teadlikkust maailma probleemidest ja nende võimalikest lahendustest. Koolituse eesmärgiks oli anda teadmisi maailmaharidusest, sotsiaalsest aktivismist, dokumentaalfilmidest, erinevatest sotsiaalkampaaniatest, nende planeerimisest ning ka läbiviimisest. Infomaterjali eesmärgiks on dokumenteerida antud koolitusel õpitud, kogetud teadmised ja avastused. Infomaterjal järgib koolituse kava – anname ülevaate meie Hispaania koolitaja Ramoni õpetustest ja jagame Teiega näiteid erinevatest sotsiaalkampaaniatest, mis on täiendatud linkidega. Samuti ei puudu mõtted dokumentaalfilmidest ning loomulikult ka osalejate kogemus sotsiaalkampaania läbiviimisest. Õnneks see ei ole ka viimane taoline infomaterjal … Aga seda sa saad lugeda juba kokkuvõttest! Head tutvumist!

2


Sissejuhatus

Koolitus toimus projekti „Rohujuure kampaaniad põhiõiguste kaitseks” raames, mille eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust põhiõigustest ja aktiivsest kodanlusest läbi multimeedia, interneti, kampaaniate, aktsioonide ning infoürituste. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Lisainfo dokumentaalfilmiklubide kohta leiad siit

www.1maailm.ee/dfk


Kuidas olla sotsiaalselt aktiivne ehk 천ppetunde Ramonilt

4


Kuidas olla sotsiaalselt aktiivne ehk õppetunde Ramonilt

Ramon aitas meid esimese päeva õhtul ja teise päeva hommikul ette valmistada superkangelasteks ehk sotsiaalselt aktiivseteks ja loomingulisteks noorteks. Alustasime sellega, et vaatasime endasse, kasutades selleks meetodit „effectuation”. Me alustasime kolme küsimusega:

Ülesande peamine mõte on selles, et kui tahame olla sotsiaalselt aktiivsed ja tahame, et meist sõltuks midagi, peame me põhinema iseendale. Selleks me peame teadma järgnevaid asju:

5


Kuidas olla sotsiaalselt aktiivne ehk õppetunde Ramonilt

Me ei sõltu millestki välisest, vaid endast. Seega me ei pea ennustama, mis tulevikus juhtub, vaid me saame ise kujundada oma tulevikku. Ramon näitas meile, et peaksime alustama sealt, kus me oleme, kasutades seda, mis meil on olemas ja tegema seda, mida me suudame! Loe lähemalt effectuationi põhimõtetest

siit

Järgmise sammuna defineerisime aktivisti, põhinedes iseloomujoontele.

Olulised on nii teadmised, oskused, kui ka suhtumine ja väärtused.

6


Kuidas olla sotsiaalselt aktiivne ehk õppetunde Ramonilt

Pühendumus eraldab unistajad tegijatest. Kommunikatsioon aitab meil olla ühenduses teistega. Julgus – juhul, kui oled üksi, omades julgust oled sa ikkagi enamus. Algatusvõime – ilma selleta ei välju sa isegi kodunt! Loomingulisus aitab sul leida oma viisi, kuidas asju teha. Kirg suurendab su potentsiaali. Positiivne suhtumine – kui sa usud endasse, siis sa suudad seda teha! Probleemide lahendamise abil leiame igale probleemile õige lahenduse. Visioon, sest me saame saavutada ainult selle, mida näeme.

7


Kuidas olla sotsiaalselt aktiivne ehk õppetunde Ramonilt

Samuti ei tasu unustada naeratamist, suurt südant, teadmisi teistest kultuuridest, keeli, koostöötamist, head kuulamist, järjepidevust, informeeritust, valmisolekut, head suhtlemist, stiilsust, organiseeritust, tervist, kannatlikust, rahulikkust, enesekindlust, originaalsust … Samuti vaatlesime alternatiivseid viise, kuidas viia läbi erinevaid kampaaniaid

Klounide Armee, Reclaim The Streets, Rosa Parksi näitel loodud

Sitting Down

Erinevaid sotsiaalse aktivismi vorme analüüsides jõudsime mõnede tähelepanekuteni, mida tahame ka Teiega jagada: Pane inimesi mõtlema, ära ürita neid veenda; Räägi lugusid, ära kehtesta enda reegleid; Paku lahendusi, ära keskendu probleemile; Oma isiklikku lähenemist; Naudi protsessi ja tähista ka väikeseid võite; Leia teistega ühine keel kasutades emotsiooni; Pane inimesed rääkima sellest; Too teemad inimestele lähemale, tee nad lihtsaks; Lavasta reaalsus, et seda paremini selgitada; Võta meediaga ühendust, et jagada oma informatsiooni – ole neile huvitav; Jaga oma kogemusi – sinu tegevused on parim tööriist. Ja kõige tähtsam: Saa aru oma sihtrühmast, mõista neid. Sa tahad neid panna mõtlema, sest nemad on need, kes hiljem toetavad sind sinuga ühinedes, lauldes, annetades, olles vabatahtlik …

8


Kuidas olla sotsiaalselt aktiivne ehk õppetunde Ramonilt Samuti arutlesime kahe erineva loomingulise protsessi üle: Esimese lähenemise puhul peab sul olema selge pilt sellest, kuhu sa tahad jõuda, mida sa tahad teha, mis on su eesmärk? Milline näeb maailm välja siis, kui sa saavutad oma eesmärgi, kui sa võidad? Sealt edasi, peaksid mõtlema, milline on loogiline ja loomulik tegevus, et saavutaksid enda seatud eesmägi? Kindlasti mõtled midagi välja ja seega on sul olemas juba üks arusaadav ja selge tee... Järgmiseks pead kasutama natukene fantaasiat ja mõtlema välja veel ühe viisi, saavutamaks oma eesmärki. Seekordne tee peab aga olema võimatu, täiesti uskumatu! Midagi sellist, mis on ebareaalne! Nüüd on sul olemas kaks teed – üks võimalik ja üks võimatu. Ja viimase ülesandena pead sa tegema võimatu tee võimalikuks! Lihtne, eksole! Teise lähenemise puhul mõtled välja kaks viisi, mis töötaksid ja üks viis, mis kindlasti ei töötaks (tegemist ei pea olema võimatu teega, nagu esimese lähenemise puhul, vaid viisiga, mis lihtsalt ei tööta või mis saavutab hoopis mingi muu eesmärgi, mitte sinu eesmärgi). Kui see on tehtud, siis pead leidma mooduse, kuidas panna mittetöötav viis töötama!

Kokkuvõtvalt ütles Ramon nii: Alusta iseendaga, kogu infot teema kohta, mis sind huvitab, õpi! Mis sa tahad, et muutuks? Mida sa tahad saavutada ja miks? Pea meeles, et kui muutub tee, pead ka sina muutuma – jälgi, et tee läheks ikka veel samas suunas!

9


Kuidas olla sotsiaalselt aktiivne ehk 천ppetunde Ramonilt

10


Sotsiaalkampaaniad meil ja mujal

Teine osa koolitusest hõlmas sotsiaalkampaaniatega seotud teoreetilist kui ka praktilist osa. Meie eesmärgiks oli anda noortele teadmisi erinevatest sotsiaalkampaaniatest ning lasta neil proovida ise ka kampaaniat ellu viia. Toome lühikese ülevaate nendest teemadest ja töötubadest. Sotsiaalkampaania all mõtleme me eelkõige kampaaniat, mille eesmärgiks on muuta inimeste arusaami ja käitumist.

Kadri ja ökotsiid Euroopas

11


Sotsiaalkampaaniad meil ja mujal

Ettekandes anti ülevaade nii ökotsiidi kui kuriteo olemusest ning Euroopa kodanikualgatuse formaadist.

Kadri ja ökotsiid Euroopas

Projekt Lõpetame ökotsiidi Euroopas on rohujuurealgatus eesmärgiga kaitsta ökosüsteeme, millest meie kõigi elu sõltub. Selle saavutamiseks tuleks rasked keskkonnahävitamise juhtumeid tunnistada kuritegudena, mille eest saaks selle toimepanijaid vastutusele võtta. Sellise kuriteo nimi on ökotsiid. Ökotsiid on defineeritud kui “konkreetse ala ökosüsteemide ulatuslik kahjustamine, hävitamine või kadu”. Me soovime otsest kriminaalvastutust neile, kes ökotsiidi toimepanemise eest vastutavad, nii eraisikud (nt otsusetegijad poliitikas ja äris) kui ettevõtted. Ökotsiidi direktiivi ettepanek kehtiks viiel juhul: Euroopa Liidu territooriumil toimepandud ökotsiid, Euroopa Liidus registreeritud firmade või Euroopa Liidu kodanike põhjustatud ökotsiid, ökotsiidi põhjustavate toodete või teenuste import Euroopa Liitu ning ökotsiidi rahastamine Euroopa Liidu pankade või finantsasutuse poolt. Seejärel said noored ise välja mõelda tegevusi, kuidas inimesi rohkem sellesse üsna uude ja keerulisse teemasse kaasata ja samas ka kavandasid tegevusi 21. septembriks, mida üle Euroopa tähistati ökotsiidi lõpetamise päevana. Nii mõnedki mõtted panid hiljem ökotsiidi algatuse vabatahtlikud käiku ja on tulnud algatuse vabatahtlikeks. Lisainfo eesti keeles

www.endecocide.eu lisainfo inglise keeles

www.eradicatingecocide.com

12


Sotsiaalkampaaniad meil ja mujal

Kadri ja รถkotsiid Euroopas

13


Kadri ja รถkotsiid Euroopas

Sotsiaalkampaaniad meil ja mujal

14


Sotsiaalkampaaniad meil ja mujal

Siisi ja šokolaad maailmas

15


Siisi ja šokolaad maailmas

Sotsiaalkampaaniad meil ja mujal

Šokolaad on üks enim armastatuid ning tarbitavaid maiustusi maailmas! Tervelt pool kogu maailma šokolaadist müüakse Euroopas ning ülejäänud šokolaadist 22% USA-s. See tähendab, et keskmiselt sööb iga eurooplane või põhja-ameeriklane 5,2 kilo šokolaadi aastas! Tarbijate seas üle kogu maailma on šokolaad aina populaarsemaks saamas, kuid kakao päritolu ja tootmistingimusi ei teata. Kakao tootmisahel on väga keerukas, läbipaistmatu ja seda iseloomustab suur ebaõiglus väiketalunike suhtes. See viib vaesumise, tööliste ekspluateerimise ning lapstööjõu kasutamiseni. Selle lõpetamiseks on ellu kutsutud üle-euroopaline õiglase šokolaadi kampaania „Teeme šokolaadi õiglaseks”. „Make Chocolate Fair!” (MCF!) on rahvusvaheline kampaania, mille eesmärgiks on panna 2013–2015 aastal noored inimesed tegutsema suurema õigluse nimel ülemaailmses kakaotööstuses. Paljusid meist häiris BBC poolt 2010. aastal eetrisse lastud telesaade „Šokolaad: kibe tõde” Lääne-Aafrika kakaoistandustes toimuvatest inimõiguste rikkumistest ning ebainimlikest töötingimustest. Maailma ühes servas elavad miljonid põllumehed, kes vaevu ots-otsaga kokku tulevad. Maailma teises servas asume meie, tarbijad, kelle šokolaaditarbimine päev-päevalt kasvab, ent kes tunnevad end olukorra muutmiseks liiga abitult või ei ole põllumeeste raskest olukorrast üleüldse teadlikud. Kahe maailma vahel seisab käputäis suurfirmasid, kes valitsevad globaalset kakaoturgu ning korjavad tööstusest hiiglaslikku kasumit. 16


Sotsiaalkampaaniad meil ja mujal

Alustuseks mängisime ühte Šokolaadimängu, mille leiad

siit.

Siisi ja šokolaad maailmas

Pärast seda tutvustas Siisi šokolaadimaailmas ja kakaotööstuses toimuvat, Prezi esitluse võid leida

siit.

Lisainfot teema kohta

siit.

17


Siisi ja šokolaad maailmas

Sotsiaalkampaaniad meil ja mujal

18


Sotsiaalkampaaniad meil ja mujal

Maari ja v천rd천iguslikkus maailmas

19


Sotsiaalkampaaniad meil ja mujal

Töötoa alguses rääkis Maari naiste õiguste arengust ning näitas esitlust, kus presenteeris erinevaid kampaaniaid võrdõiguslikkuse eest võitlemises.

Maari ja võrdõiguslikkus maailmas

Töötuba toimus arutelu vormis värskes õhus, kus kõik osalejad said arutleda ja avaldada oma arvamust valitud teemadel.

20


Sotsiaalkampaaniad meil ja mujal

Maari ja v천rd천iguslikkus maailmas

21


Praktika aeg!

Kolmanda päeva pärastlõunaks olid osalejad arutlenud sotsiaalse aktivismi üle, saanud teadmisi erinevatest kampaaniatest – kahest üle-euroopalisest „Lõpetame Ökotsiidi Euroopas” ning „Teeme Šokolaadi Õiglaseks” ja võrdõiguslikkuse temaatikast. Aeg oli lõpetada teooriaga ja alustada praktikaga. Osalejad jaotasid end rühmadesse ning läksid ellu viima „Teeme šokolaadi õiglaseks!” kampaaniat, mille raames suheldi Võsu kogukonnaga ja koguti ka allkirju!

22


Praktika aeg!


Dokumentaalfilmid

Kuna koos olid MTÜ Mondo dokumentaalfilmiklubide kordinaatorid ja huvilised, siis muidugi vaatasime õhtuti ka dokumentaalfilme. Vaata ja Muuda dokfilmiklubid on sotsiaalne aktivism ja dokfilmifestival ühes! See on osa rahvusvahelisest noorteliikumisest, mis proovib läbi huvitavate dokfilmide luua õiglasemat, keskkonnasõbralikumat ja teadlikumat maailma. DFK ehk dokfilmiklubi on grupp aktiivseid noori, kes tahavad maailma paremaks muuta. Need on noored, kes näitavad oma koolikaaslastele korra kuus dokfilme, laiendamaks enda ja oma kaaslaste silmaringi. Need on noored, keda huvitab, mis toimub teispool piiri ja kuidas meie seda mõjutame. Need on noored, kes teavad, et maailm ei ole multifilm. See on palju põnevam ja keerulisem. Ka sina võid olla üks nendest noortest, kes oma koolis dokfilme näitab, kes ise vaatab ja muudab. Leia enda koolist veel mõni aktiivne ning registreerige end Vaata ja Muuda DFK-na. Täitke ära ankeet ning saategi hakata oma koolis filme linastama. Filme saab laenutada tasuta MTÜ Mondost! Paar korda aastas toimuvad DFK eestvedajate kokkusaamised ja workshopid, kust leiate uusi sõpru ning saate juurde teadmisi. Samuti toimub kord aastas rahvusvaheline suvekool, kus aktiivsematel noortel avaneb võimalus õppida ise filme tegema. Vaata ja Muuda dokfilmiklubid on olnud osa rahvusvahelisest dokfilmiklubide liikumisest ning tegutsenud nii Euroopa Liidu kui EV Välisministeeriumi toel. Loe edasi

www.1maailm.ee/dfk www.filmikogu.maailmakool.ee 24


Dokumentaalfilmid

Me vaatasime kahte filmi. Esimene neist oli film Andy Bichlbaumi ja Mike Bonanno ei ole vaid filmikangelased, vaid aktivistide grupp. Nad ise ütlevad üsna lihtsalt, et sõdivad nende korporatsioonide vastu, mis neile ei meeldi. Nagu ahnus maskeerub progressiks, on kapitalismivastase Yes Meni kamoflaažiks pintsaklips. Nad on kaasaja Robin Hoodid ja nende võitlusväli on meedia. Kujundades veebilehe, mis on äravahetamiseni sarnane mõne suurkorporatsiooni või äriühingu omaga, jäävad nad ootama, mil mõni telekanal või tippkohtumine nende lõksu sattub ja neid konverentsile või uudistesse esinema kutsub. Ja võim ongi nende.

25

„Yes-men”


Dokumentaalfilmid

Teisena vaatasime Miki Mistrati hittfilmi „Kibe šokolaad”. 2001. aastal allkirjastasid maailma suuremad šokolaaditootjad, nende seas Nestlé, Barry Callebaut ja Mars, nn kakaoprotokolli, lubades teha 2008. aastaks kõik mis võimalik lapstööjõu kaotamiseks kakaosektoris. Ent jutud inimkaubandusest ja laste orjatööst kakaoistandustes on visad vaibuma. Taani uuriv ajakirjanik Miki Mistrati asub varjatud kaameraga teele Aafrikasse, et valede ja salgamise võrgus välja selgitada, miks on šokolaad osale lastest nii kibe.

26


Kokkuvõte ja edasi!

Mis edasi sai? Viimase päeva hommikul jaotasime end rühmadesse ja tegime plaanid, mis sotsiaalkampaaniaid ellu viima hakkame. Teemasi oli mitmeid, alates keskkonnast kuni inimeste ja ühiskonna passiivsuseni välja. Tänaseks on nendest ideedest välja koorunud uus projekt – Euroopa Noorte Eesti Büroo abil hakkab MTÜ Mondo koostöös aktiivsete noortega ellu viima projekti „Vaatame ja Muudame”

1maailm.ee

Projekti raames valmib õppevideo, kuidas viidi projekt „Vaatame ja Muudame” ellu. Samuti ilmub iga kuu üks sotsiaalse sisuga klipp ning toimub kolm infopäeva üle Eesti. Suvel aga hakkame värske jõuga uusi kampaaniaid ellu viima. Hoia silma peal ja kohtumiseni! Lisainfot vaata siit

1maailm.ee/projekt-vaatame-ja-muudame

27


28


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.