Page 1

Kaina

2013 m. kovo 2 d. / Šeštadienis / Nr. 50 (13 475)

2,49 Lt

Lietuvos žinios VERSLAS

ŽMONĖS

DIENOS TEMOS

Bankrotas paseno vos tik užgimęs

Poeto R.Roždestvenskio dukra Kaziuko 22p. mugėje

Modernioje bibliotekoje naktinėjantys skaitytojai 3p.

8p.

Iljos balso

www.lzinios.lt

pokyčiai

UŽSIENIS

Fatva, prilygstanti revoliucijai GODA AMBRAZAS

Romo Jurgaičio nuotrauka

Angeliško balso Ilja Aksionovas iš Visagino sėkmingai išlaviravo per balso mutacijos brūzgynus. Pažemėjusiu nuo diskanto iki kontratenoro tembru jis dabar džiugina vokalo dėstytoją maestro Virgilijų Noreiką ir šeimos narius, tačiau viešumoje vaikino kol kas negirdėti.

“Ne, jokių pasiūlymų negaunu, - šyptelėjo vaikinukas. - Gal jau ir pačiam nelabai įdomu būtų dalyvauti dainų projekte, tai būtų kartojimasis. Bet mielai išbandyčiau jėgas šokiuose.”

Šešiolikmetis Ilja mokosi Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje pas vokalo dėstytoją V.Noreiką. Dar Visagine vaikiną dainavimo mokiusi muzikos mokytoja Vita Pimpienė prognozavo, kad įvykus mutacijai skaidrus lyg varpelis Iljos diskantas palengva žemės iki tenoro ar kontratenoro. Kadangi jau bene dvejus metus I.Aksionovo balso plačioji publika negirdėjo, smalsumą patenkinti gali tik žodinis muzikinio termino apibrėžimas: “Kontratenoras - vokalinės muzikos kūrinių trečiasis balsas (šalia tenoro ir diskanto) ir labai retas balso tipas, pats aukščiausias iš vyrų operinių balsų. Paprastai po balso mutacijos berniuko balsas pažemėja viena oktava, tačiau kontratenorui, net ir mutavus balsui (paprastai - diskanto), išlieka viršutinis registras.” “Mano mutacija ėjo labai lengvai, galėjau dainuoti, nebuvo jokių draudimų”, - sakė antrus metus Vilniuje besimokantis Ilja.

Erdvus Dalios ir Kazio Bobelių namas ant Meksikos įlankos kranto šiomis dienomis dūzgia lyg bičių avilys. Garbų jubiliatą sveikins visi penki vaikai, dvidešimt anūkų ir gausybė iš visos Amerikos atvykusių svečių. Iškilmės numatytos šiandien netoli namų išnuomotoje salėje. Svečiai bus

6p.

·iandien su dienra‰ãiu

LŽ gidas

23p.

Palinkėkite sveikatos, viso kito turiu Šiandien į Floridą, Sent Pitersbergą, renkasi visa plati Bobelių giminė. Priežastis - ypatinga. Šeimos patriarchas žinomas gydytojas, buvęs politikas ir visuomenės veikėjas Kazys Bobelis švenčia garbingą 90-mečio jubiliejų.

Aukštas Saudo Arabijos dvasininkas paskelbė fatvą, kad moterys gali vaikščioti neuždengtais veidais, keliauti nelydimos vyrų ir valgyti kartu su jais. Vienoje konservatyviausių pasaulio valstybių tokia fatva prilygsta revoliucijai. Tai padaręs šeichas Ahmedas Bin Qassimas al-Ghamdi anksčiau buvo aukštas Mekos pareigūnas, vadovavęs Vertybių apsaugos ir blogio užkirtimo komitetui, todėl netikėtai paskelbta jo fatva buvo kaip bombos sprogimas. Negana to, šis dvasininkas socialiniame tinkle “Twitter” savo sprendimą dar parėmė citatomis iš garsių praeities islamo mąstytojų veikalų.

+ TV programos

ORAI

palepinti lietuviškais patiekalais, kuriuos mėgsta sukaktuvininkas ir ypač jo anūkai. Tradiciškai bus pakelta taurelė bobelinės. “Jokių dovanų man nereikia, visko turiu su kaupu”, - paklaustas apie gimtadienio sveikinimus LŽ telefonu sakė K.Bobelis.

3p.

Debesuota su pragiedruliais, pasnigs, kris šlapdriba. Temperatūra dieną svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos.

31p.


2

2013 03 02 Lietuvos žinios

Komentarai ir debatai

Trumpai

Darbo grupės darbo vaisiai

JAU BALSAVO 2 TŪKST. ŽMONIŲ

(Pirminės pastabos dėl baigiamųjų projektų)

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Krovėsi ir skleidėsi žiedeliai, o dabar jau sirpsta uogelės. “Sirp ja vasar”, - pasakytų broliai estai. Kažin, ar Estijoje rusiškų Estijos mokyklų abiturientams, norintiems gauti lygiavertį atestatą, nereikia laikyti valstybinės kalbos egzamino? Manau, ten dar tebėra Estijos valstybė, ir jokia jų vyriausybės sudaryta grupė nesiryžtų siūlyti tokių dalykų. Tikriausiai ir Latvijoje ne. Ten tautos referendumas atmetė siūlymus degraduoti latvių kalbą. Gal čia vertas dėmesio pavyzdys, gal pradėkim rinkti parašus lietuvių kalbos ir švietimo apsaugos referendumui surengti ? Iniciatyvos galėtų imtis Lietuvos Sąjūdis. Tokių minčių kelia žinios apie Vyriausybės pasiūlytos ir kultūros ministro parašu sudarytos darbo grupės darbo vaisius. Skaitant portalo (Alfa.lt, 2013-02-28) pranešimą daug kuo sunku patikėti, nors atrodo, kad cituoja tikrą dokumentą. Kaip senais gerais laikais kai kurie komikai sakydavo ir rašydavo: “Neįtikėtina, tačiau faktas”.

Nebeaktualu, anot darbo grupės, “kad absoliuti dauguma tautinių mažumų atstovų mokėtų valstybinę kalbą” (citata). Dalies asmenų atžvilgiu, toliau sakoma, valstybė vis dėlto “turėtų taikyti minėtą uždavinį įgyvendinančias priemones”. Atrodytų, ta “dalimi asmenų” valstybė dar rūpinsis,

Dviejų lygesnių bendruomenių, kadangi kitos nelygios; o visas “tautinių mažumų atstovavimo funkcijas pavesime” ne joms pačioms (Tautinių bendrijų taryba net neminima), bet “specialiai sukurtam departamentui”. Nepavyko ankstesnės pastangos pajungti visas tautines bendrijas Lietuvos lenkų rinkimų

Socialdemokratams teks pagrindinė istorinė atsakomybė, jei vykdys vieno koalicijos partnerių pasiūlytą tvarkingą perversmą į “Trečiąją respubliką”. padės jai, o kiti bus diskriminuojami. Kiek moka, tiek moka, šlavėjui pakaks bene taip galvoja kultūros viceministras, vadovaujantis darbams. Juk neliko net nuostatos gerai mokėti valstybinę kalbą. Gerbiantieji kiekvieną žmogų ir valstybę negalėtų su tuo sutikti, tad ką galvoja kiti tokios darbo grupės nariai? Regis, klausosi E.Trusevič projektų ir maknoja galvomis. Žvelgiam toliau, kas rekomenduojama tokiai Vyriausybei ir Seimo daugumai. Atskiro, lyg nebe Lietuvos, lenkų ir rusų mokyklų tinklo pertvarką (“perestroiką”) “vykdysime atsižvelgdami” ne į piliečių ir valstybės, bet “į bendruomenių interesus”.

akcijos vadukams, tai dabar bus padaryta naujosios valdžios rankomis. Departamentas skiriamas būti “atstovais”; tokią santvarką turėjome ligi 1988 metų, kai Katedros aikštėje paklausėme, kas yra tikri atstovai. Įvedama nauja sąvoka “nelietuviškos mokyklos”. 1938 metų pavardžių įstatyme buvo atsiradusi gyventojų kategorijų skirtis: lietuviai ir nelietuviai, kurios nevartojome Antrojoje Respublikoje, pabrėždami pilietinį demokratinį bendrumą. Dabar bus vairuojama piliečių skaldymo ir supriešinimo link. O pagal tai “sieksime, kad valstybinis lietuvių kalbos egzaminas nelietuviškų mokyklų abiturientams būtų nukeltas į (neapibrėžtai!) vėlesnį laiką”. Viešai

prievartaujamas švietimo ministras mėgino apibrėžti laiką vienais metais, tačiau jo priešinimosi teužteko vienai kolektyvinio veiksmo nakčiai. Siūloma atvira privilegija “nelietuviškoms” mokykloms (kažin ar to prašo baltarusiai, žydai, netgi rusai), joje, be to, slypi raginimas mesti mokyklas valstybine dėstymo kalba. Ko vargti, jei kitokias mokyklas baigiantiesiems ir pritingintiesiems - lengviau; net į aukštąją stojant nebesvarbu, kiek ten moki tos neva “valstybinės” kalbos. Jau matėme, kad šis tikslas po rinkimų “nebėra itin aktualus” (citata). Užtat spirti lietuviškoms mokykloms - aktualu; bent kol kas taip galvoja darbo grupė, kurios veiklą tvarko piliečiai E.Trusevič ir G.Sluško. Socialdemokratams teks pagrindinė istorinė atsakomybė, jei vykdys vieno koalicijos partnerių pasiūlytą tvarkingą perversmą į “Trečiąją respubliką”. Tema verta partijos suvažiavimo. Gaila, kad opozicinė TS-LKD miega. Tai apimtų daug ką. Negerų užmačių pasigirsta mat įvairiose valstybės raidos ir politikos kryptyse. Bet štai mostai prieš lietuvių kalbą ir kultūrą jau išlindo visu gražumu kitos grupės atstovų bei dirigentų pastangomis. Gerai, kad tapo vieša, kad nebus gal sprendžiama užsidarius su svečiais. Pribaigiamieji projektai paskelbti, galime svarstyti.

Du didžiūnų finalai, gėlės ir gintaras POVILAS SIGITAS KRIVICKAS

Sausį ir vasarį viena paskui kitą per pasaulį nusirito žinios apie tai, kad savo aukštuosius sostus palieka Nyderlandų karalienė Beatričė ir Romos popiežius Benediktas XVI. Abu galėjo sėdėti sostuose iki savo gyvenimo pabaigos, tačiau nutarė pasitraukti. Beatričė balandžio pabaigoje perduos valdymą vyriausiajam sūnui Willemui Alexanderiui, o Benediktas XVI tapo popiežiumi emeritu. Monarchų savanoriškas pasitraukimas iš sosto nėra toks retas kaip popiežių. Pati Beatričė valdove tapo, kai sostą jai užleido motina karalienė Juliana. Už indėlį į Europos vienybę 1996 metais karalienei Beatričei įteiktas Karolio Didžiojo apdovanojimas. Tokį pat šiemet gaus ir Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Valstybių vadovams apdovanojimų išties netrūksta. Jie gaunami įvairiausiomis progomis. Tačiau iš visų dovanų Nyderlandų karalienė

labiausiai mėgsta gėles. Ne veltui ji gimė šalyje, kurioje nuo seno sumaniai išauginama milijonai įvairiausių žiedų, ir jie pasklinda po visą pasaulį. Karalienei Beatričei labiausiai patinka oranžinės tulpės, simbolizuojančios mėgstamiausią visų olandų spalvą. Neabejingi gėlėms ir popiežiai bei jų aplinka. Nuo 1963-iųjų iki 1978 metų Romos katalikų bažnyčiai vadovavusio Pauliaus VI herbe pavaizduotos lelijos - tikros gėlių karalienės. Su gėlėmis susijęs popiežiaus Urbono VI (1195-1264) atminimas. Popiežius mėgęs klausytis melancholiškų riterio ir poeto Tannhauserio dainų. Legenda teigia, kad Tannhauseris surado slaptus Veneros požeminius namus - Venusbergą, kur praleido metus, garbindamas deivę ir atsiduodamas jos skatinamiems malonumams. Po metų bardas pajutęs kaltę dėl savo paklydimo ir atvykęs į Romą prašyti popiežiaus Urbono IV nuodėmių atleidimo. Popiežius jam atsakęs, kad atleis tik tuo atveju, jei jo lazda sužydės. Tannhauseris paliko Romą, o po trijų dienų popiežiaus lazda sužydėjo gražiausiomis gėlėmis. Gėlių motyvai naudoti svarbiausiuose popiežių dokumentuose - bulėse. Pirmapradė šio žodžio reikšmė “bur-

Lietuvos žinios

Leidėja UAB „Lietuvos žinios“

Aktualijos R.Ramelienė R.Tracevičiūtė T.Valančius T.Bašarovas

(tel. 249 2206) (tel. 249 2241) (tel. 249 2247) (tel. 249 2204)

Vyr. redaktoriaus pirmasis pavaduotojas M.Girša (tel. 249 2153)

Ekonomika A.Jockus K.Šliužas L.Mrazauskaitė

(tel. 249 2205) (tel. 249 2240) (tel. 249 2237)

Vyr. redaktoriaus pavaduotojos B.Papartienė (tel. 249 2203) V.Danilevičiūtė (tel. 249 2202) R.Razmislevičiūtė (tel. 249 2201)

Užsienis P.Krupenkaitė V.Sudikienė S.Šimkevičius

(tel. 249 2244) (tel. 249 2214) (tel. 249 2244)

Atsakingoji sekretorė E.Makselytė (tel. 249 2227)

Sportas J.Žemaitytė

(tel. 249 2217)

Adresas Vykinto g. 14, 08117 Vilnius faksas 275 3131; el. p. red@lzinios.lt Generalinis direktorius ir vyriausiasis redaktorius R.Terleckas (tel. 249 2152) Generalinio direktoriaus padėjėja N.Jakučionienė (tel. 249 2152)

Atsakingosios sekretorės pavaduotoja R.Jakucevičiūtė (tel. 249 2227)

S.Ramoška V.Remeika

(tel. 249 2219) (tel. 249 2218)

bulas, antspaudas” (lotyniškai - bulla). Paskutine trumpa bule popiežius Benediktas XVI paskelbė apie savo atsistatydinimą. Nuo ketvirtadienio vakaro yra “laisvojo sosto” (“sede vacante”) situacija, kai Romos katalikų bažnyčią ir Vatikano valstybę laikinai valdo paskirtasis prelatas kardinolas. Tokia padėtis bus iki naujo popiežiaus rinkimų. Po jų Benediktas XVI iš popiežių vasarvietės Kastel Gandolfe sugrįš į specialiai jam įrengtą vienuolyną. Benediktas XVI vienuolyne apsigyvens, kai ten bus baigti remonto darbai. Tada susidarys neįprasta si-

Gėlių motyvai naudoti svarbiausiuose popiežių dokumentuose - bulėse. tuacija - tuo pat metu Vatikane gyvens ir naujasis popiežius, ir jo pirmtakas. Benediktui XVI, kuris per aštuonerius savo popiežiavimo metus labai vertino reguliarius pasivaikščiojimus Vatikano soduose, gėlių darželių ir daržovių lysvių supamas pastatas bus ideali vieta gyvenimo

Kultūra ir mokslas M.Klusas (tel. 249 2215) M.Kniežaitė (tel. 249 2212) J.Mičiulienė (tel. 249 2210) A.Musteikis (tel. 249 2213) Pramogos V.Sinicaitė

(tel. 249 2249)

Tyrimai J.Tvaskienė V.Kvedaras

(tel. 249 2238) (tel. 249 2245)

Spec. korespondentas G.Mikšiūnas (tel. 249 2224)

„LŽ gidas“ J.Čiulada

saulėlydžiui praleisti. Čia, be kita ko, žydi dviejų retų rūšių rožės - rožinės spalvos “Beatrice d’Este” ir baltos spalvos “Giovanni Paolo II” (“Jonas Paulius II”). Popiežiui Benediktui XVI paskelbus apie savo pasitraukimą iš Šv. Petro Sosto, šį ryžtingą žingsnį sveikino pasaulio tikintieji, dvasininkai, politikai. Tačiau yra ir nusivylusiųjų. Tarp jų - keli šimtai mūsų žemaičių, kurie ketino vykti į Romą Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejaus proga susitikti su popiežiumi Benediktu XVI. Tiesa, teko girdėti, kad kelionė neatšaukiama ir susitikimas gali įvykti su laikinuoju Vatikano vadovu. Ryžtinguosius žemaičius guodžia bent tai, kad 2012 metų gruodį Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis brolis Benediktas OFM, lydimas klaipėdiečių, funduojančių dvasinės paramos centro ir koplyčios statybas, lankėsi Vatikane, kur susitiko ir su praėjusį ketvirtadienį oficialiai popiežiaus tarnystę baigusiu Benediktu XVI. Klaipėdos delegacijos prašomas, popiežius palaimino iš Klaipėdos atvežtą gintaro gabalą. Jis bus įmontuotas į jau baigiamą įrengti koplyčią.

(tel. 249 2234)

„Žmonės“ R.Pakalkienė (tel. 249 2208) G.Ambrazas (tel. 249 2207) Fotografija R.Jurgaitis (tel. 249 2230) R.Stankevičiūtė i(tel. 249 2230) E.Bartulis (tel. (8 37) 20 82 00) Interneto svetainė www.lzinios.lt

Sveikata A.Masionytė (tel. 249 2209) „Trasa“ I.Staškutė V.Užusienis

(tel. 249 2225) (tel. 249 2235)

A.Makauskas K.Jašinskas A.Praleika S.Vaičienė

(tel. 249 2231) (tel. 249 2232) (tel. 249 2231) (tel. 249 2232)

Balsuodami iš anksto Seimo rinkimuose trijose vienmandatėse apygardose savo valią jau pareiškė per 2 tūkst. rinkėjų. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, trečiadienį ir ketvirtadienį iš anksto bei specialiuosiuose paštuose balsavo 2165 (arba 2,07 proc.) šių apygardų rinkėjai. Aktyviau iš anksto balsuota Zarasų-Visagino apygardoje - čia savo valią pareiškė 955 (2,73 proc.) rinkėjai. Biržų-Kupiškio apygardoje balsavo 779 (2,21 proc.) rinkėjai, Ukmergės apygardoje - 431 (1,25 proc.) rinkėjas. Pirmąją išankstinio balsavimo dieną savo valią buvo pareiškę 975 (0,93 proc. visų rinkėjų) rinkėjai. Vakar prasidėjo ir balsavimas namuose, jis baigsis šiandien. Seimo nario rinkimai trijose vienmandatėse apygardose vyks sekmadienį. Dėl trijų parlamentarų mandatų iš viso varžosi 37 politikai. Juos kelia 17 partijų, o trys kandidatai išsikėlė savarankiškai.

PLB RAGINA IŠSAUGOTI MOKYKLAS Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) vadovė Marija Navickienė kreipėsi į Lenkijos švietimo ministrę Krystyną Szumilas, ragindama padėti išsaugoti lietuviškas mokyklas, kurioms dėl lėšų trūkumo gresia uždarymas. Laiške bendruomenės valdybos pirmininkė M.Navickienė pabrėžia, kad Punsko savivaldybė negali pati išlaikyti lietuviškų mokyklų. Lenkijos Punsko valsčiaus taryba trečiadienį paskelbė ketinanti uždaryti dar tris lietuviškas mokyklas, jei per tris mėnesius nepavyks gauti papildomo finansavimo. Premjeras Algirdas Butkevičius teigia, kad Lietuvos Vyriausybė galėtų skirti iki 400 tūkst. litų mokykloms paremti, tačiau sakė laukiantis ir didesnės Lenkijos paramos.

JUNGTUVIŲ NEUŽDRAUDĖ Vilniaus apygardos teismas vakar atmetė Generalinės prokuratūros prokuroro Sauliaus Versecko prašymą dėl Darbo partijos veiklos apribojimo neleidžiant jai jungtis su kita parlamentine partija. Prokuroras prašė apriboti partijos veiklą ir taip jai neleisti jungtis su partija “Tvarka ir teisingumas”. Prokuroras sako, kad tokiu atveju Darbo partija išnyktų ir jos nebebūtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tačiau teismas pareiškė manantis, kad kliūčių reorganizuoto juridinio asmens baudžiamajai atsakomybei nėra. Vilniaus apygardos teismo nutartis gali būti apskųsta per septynias dienas. Prokuratūra spręs, ar rašyti skundą. Teismas taip pat paskelbė, kad pagal įstatymus naujas juridinis asmuo trejus metus bus atsakingas už Darbo partijos veiksmus. BNS, LŽ

Korespondentai krašte Kaunas G.Čižinauskaitė (tel. (8 617) 43310) K.Kučinskaitė (tel. (8 618) 87802) Klaipėda V.Bortelienė (tel. (8 46) 39 95 83) D.Nikitenka (tel. (8 620) 10583) Panevėžys D.Baronienė (tel. (8 620) 10476) Alytus R.Krušinskaitė (tel. (8 315) 51 080) Marijampolė K.Kazakevičius (tel. (8 614) 13048)

Reklamos skyriaus direktorė A.Jakeliūnienė (tel. 249 2165) Platinimo tarnybos direktorė E.Žvinytė (tel. 249 2154) bendras (tel. 249 2223) Informacija nemokamu telefonu (8 800) 77888 Buhalterija (tel. 249 2148) Už reklamos turinį ir joje pasitaikančias įvairaus pobūdžio klaidas redakcija neatsako.

Taip laikraštyje žymimi užsakomieji straipsniai

Spausdino „Lietuvos ryto“ spaustuvė, Kauno g. 51, 21372 Vievis. ISSN 1822-1637 Leidžiamas nuo 1909 m. © Visos „Lietuvos žinių“ publikacijos – laikraščio nuosavybė. Kopijuoti ir platinti be UAB „Lietuvos žinios“ leidimo draudžiama.


2013 03 02 Lietuvos žinios

Dienos temos

3

Palinkėkite sveikatos, viso kito turiu RAIMONDA RAMELIENĖ

Šiandien į Floridą, Sent Pitersbergą, renkasi visa plati Bobelių giminė. Priežastis ypatinga. Šeimos patriarchas žinomas gydytojas, buvęs politikas ir visuomenės veikėjas Kazys Bobelis švenčia garbingą 90-mečio jubiliejų. Erdvus Dalios ir Kazio Bobelių namas ant Meksikos įlankos kranto šiomis dienomis dūzgia lyg bičių avilys. Garbų jubiliatą sveikins visi penki vaikai, dvidešimt anūkų ir gausybė iš visos Amerikos atvykusių svečių. Iškilmės numatytos šiandien, netoli namų išnuomotoje salėje. Svečiai bus palepinti lietuviškais patiekalais, kuriuos mėgsta sukaktuvininkas ir ypač jo anūkai. Tradiciškai bus pakelta taurelė bobelinės. “Jokių dovanų man nereikia, aš visko turiu su kaupu”, - paklaustas apie gimtadienio sveikinimus LŽ telefonu sakė K.Bobelis. Dalia Bobelienė tuo metu patikino, kad “ko jau ko, o gėlių per jos vyro jubiliejų tikrai netrūks”. “Dovanos mūsų šeimoje nesureikšminamos”, teigė moteris. O savo vyrui D.Bobelienė sakė dažniausiai dovanojanti knygą ar paveikslą.

Domisi įvykiais Ateinantį antradienį, kovo 4-ąją, 90-mečio sulauksiantis K.Bobelis teigė jokių sveikatos problemų neturįs. “Pagal savo amžių jaučiuosi nepaprastai gerai. Kas antrą dieną plaukioju baseine, daug vaikščioju, vairuoju automobilį, protas ir atmintis veikia”, - vardijo sukaktuvininkas. Iki šiol jis aktyviai domisi politiniais bei ekonominiais Lietu-

po ir 2011-aisiais išleistos knygos apie VLIK’o veiklą pagrindu (bendraautoris - istorikas Jonas Aničas). Pasakodamas apie šiandienę gimtadienio šventę K.Bobelis vylėsi sulauksiąs svečių “nuo Los Andželo iki Niujorko”. “Vaikai man šventę rengia. Jie labai geri, visi kalba lietuviškai. Tai pagrindinė kalba mūsų namuose”, - didžiuodamasis sakė gausios šeimos galva. Paklaustas apie garsiąją bobelinę tikino kas antrą ar trečią dieną mielai išgeriąs po taurelę. “Labai geras gėrimas. Visiems draugams, kai atvažiuoja, visada pasiūlau. Jei žmogus viską daro su saiku ir protingai, jokių bėdų neturi”, - įsitikinęs K.Bobelis. Jis sakė, kad pats geriausias jubiliejaus linkėjimas būtų toks: “Kad mano sveikata ir toliau būtų tokia, kokia yra dabar. Už tai būčiau labai dėkingas ir Dievui, ir visiems, kurie mane myli bei palaiko.”

Marga biografija K.Bobelis gimė 1923 m. kovo 4 dieną Kaune. Baigė Kauno J.Jablonskio pradinę mokyklą ir “Aušros” berniukų gimnaziją. Studijavo mediciną Vytauto Didžiojo, Graco (Austrija), Tiubingeno (Vokietija) universitetuose. 1948 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją. 1949-aisiais atvykęs į JAV gyveno Čikagoje, studijavo ir specializavosi ne vienoje garsioje ligoninėje, įgijo chirurgo specialybę. 1953 m. pradėjo privačią chirurgo praktiką. Priklausė daugeliui JAV ir pasaulio medicinos organizacijų. 1954 m. K.Bobelis vedė Dalią Devenytę, Vasario 16-osios Akto signataro Jono Vileišio anūkę. 1962-1976 m. buvo JAV lietuvių bendruomenės tarybos narys, 1969-1979 m. - Amerikos lie-

K.Bobelis: “Tvarkydamas savo asmeninį archyvą randu daug medžiagos, kurią, manau, ir kitiems žmonėms būtų įdomu paskaityti. Jei viskas gerai seksis, galbūt jau šį pavasarį atvažiuodamas atvešiu.” vos, JAV ir pasaulio įvykiais, daugiausia informacijos randa internete, skaito laikraščius. “Kai raidės labai smulkios, turiu užsidėti akinius. Bet šiaip jų nenešioju”, - patikslino K.Bobelis. Prisipažino labiausiai išgyvenąs dėl netvarkos Lietuvoje - klestinčios korupcijos, kontrabandos, netinkamo teisėtvarkos atstovų elgesio su žmonėmis. “Labai gaila”, - lakoniškai negerovių visumą įvertino 14 metų Seimo nariu buvęs K.Bobelis. Beje, visą tuomet gautą parlamentaro atlyginimą jis išdalydavo sunkiai besiverčiantiems savo rinkėjams. “Aš pats finansiškai gerai gyvenau, Dievas padėjo”, - motyvavo buvęs politikas.

Tvarko archyvą Pastaruoju metu K.Bobelis pasakojo esąs labai užimtas, nes pradėjo tvarkyti savo asmeninį archyvą. “Randu labai daug įdomios medžiagos, kurią, manau, ir kitiems žmonėms būtų įdomu paskaityti. Jei viskas gerai seksis, galbūt jau šį pavasarį atvažiuodamas atvešiu”, sakė jubiliatas. Dalį archyvo dokumentų teigė jau padovanojęs Vilniaus universitetui. 2008 metais “Vagos” leidykla išleido pirmąją K.Bobelio politinės biografijos knygą “Tarnystė Lietuvos laisvės bylai”. Šiuo metu rengiama antroji knyga. Asmeninio archyvo dokumentai ta-

tuvių tarybos pirmininkas. 19791992 m. iki Vilniuje įvykusio simbolinio Uždaromojo Seimo buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininkas. Prisistatydamas Lietuvos Nepriklausomybės bylą įvairiose tarptautinėse konferencijose, atstovavo VLIK’ui Pasaulio antikomunistinės lygos konferencijose. 1983 m. VLIK’o iniciatyva Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, smerkiančią neteisėtą Lietuvos okupaciją ir aneksiją. 1985 m. vadovavo Lietuvos delegacijai Danijoje vykusiame Kopenhagos tribunole, kur pristatė Lietuvos kaltinimą Tarybų Sąjungai dėl neteisėtos Lietuvos okupacijos ir inkorporacijos. 19751991 m. K.Bobelis atstovavo Lietuvai visose Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijose. 1992 m. grįžęs į Lietuvą keturias kadencijas buvo renkamas Seimo nariu (paskutinės kadencijos nebaigė, nes atsistatydino dėl sveikatos). 1992-1996 m. vadovavo Seimo Užsienio reikalų komitetui, Seimo delegacijai ESBO Parlamentinėje asamblėjoje (buvo išrinktas šios organizacijos viceprezidentu). 1996-2000 m. buvo Užsienio ir Europos reikalų komitetų narys, 2000-2004 m. - Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas. 1997 m. kandidatavo į prezidentus.

14 metų Seimo nariu buvęs K.Bobelis visą tuomet gautą parlamentaro atlyginimą išdalydavo sunkiai besiverčiantiems savo rinkėjams. / Antano Sutkaus nuotrauka


4

2013 03 02 Lietuvos žinios

Reportažas

Bibliotekoje - naktinėjantys skaitytojai MKIC PASLAUGOS

TOMAS BAŠAROVAS

MKIC kompiuterinės darbo vietos sukurtos šiuolaikinės debesijos principais, įdiegti aktualiausi vartotojams programinės įrangos paketai, visose centro erdvėse veikia belaidis spartusis internetas. MKIC įrengtos 165 stacionarios kompiuterizuotos darbo vietos lankytojams, o seminarų kambariuose galima įrengti dar 44 mobilias darbo vietas, čia lankytojai naudotų jiems išduotus nešiojamuosius kompiuterius. Įkurtos individualios darbo kabinos, grupinio darbo ir seminarų kambariai, konferencijų salė. Veikia kavinė, įrengti šalto ir karšto vandens aparatai. Jauniesiems tėveliams - studentams, dėstytojams, mokslininkams - sudarytos sąlygos dirbti su savo mažyliais. Skaityklų atviruose fonduose 300 tūkst. spaudinių. MKIC saugyklos talpa - 1,8 mln. spaudinių. Dirba visą parą, išskyrus valstybines šventes.

Neseniai duris atvėrusioje moderniausioje šalies bibliotekoje Nacionaliniame atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC) lankytojų netrūksta ir naktį. Iki pat vidurnakčio bene kasdien MKIC skaityklose naktinėja apie pusšimtis studentų. Su knyga rankose arba prigulę prie nešiojamųjų kompiuterių nemaža dalis bibliotekos lankytojų čia užsisėdi iki paryčių. “Bendrabučio kambaryje perdegė lemputė, todėl paskaityti užsukau į biblioteką”, - LŽ tarsi teisinosi bibliotekoje vidurnaktį sutikti Vilniaus universiteto (VU) studentai. Erdviose per keturis aukštus įsikūrusiose skaityklose naktiniai bibliotekos lankytojai išsibarstę kas sau. Vieni su naktipiečiais ir arbatos puodeliais užgulę stalus, kiti tyliai kampučiuose įsitaisę skrebena kompiuterius, dar kiti patogiai su knyga prigulę ant ryškiaspalvių minkštasuolių. Nors naujoji biblioteka dengiasi VU vardu, naudotis MKIC paslaugomis gali ir kitų universitetų studentai. Šiuo metu tai vienintelė šalyje biblioteka, kuri visą parą atvira ne tik aukštųjų mokyklų darbuotojams ar studentams, bet ir visiems Lietuvos žmonėms.

Šeši puodeliai kavos Vidurnaktį įžengus į šiuolaikišką, erdvų ir šviesų bibliotekos pastatą prie durų pasitinka apsaugos darbuotojas ir maloniai besišypsanti jaunutė bibliotekininkė, pečius apsigobusi šiltu vilnoniu pledu. VU bibliotekininkystę paskutiniame kurse studijuojanti Justina Juciūtė džiaugiasi, kad studijų pabaigoje atsirado proga įsidarbinti moderniausioje šalies bibliotekoje. “Visą laiką norėjau tapti bibliotekininke, man šis darbas atrodo itin įdomus. Dabar didžiuojuosi, kad dirbu MKIC”, - LŽ prisipažino J.Juciūtė. Nors mergina sako naktį pasigendanti rimtesnio bibliotekininko darbo, nuobodžiauti jai tikrai nėra kada. Darbo stalą nuklojusi knygomis ji rengiasi rašyti bakalauro darbą, čia pat garuoja sklidinas puodelis kavos. “Per naktinę pamainą išgeriu 6 puodelius kavos. Tačiau tai darau ne tam, kad neužsnūsčiau. Paprasčiausiai labai mėgstu kavą”, - šyptelėjusi nustebino bibliotekininkė. Gurkštelėjusi dar vieną gurkšnelį mėgstamo gėrimo, ji vėl eina apžiūrėti skaityklų ir jose prie stalų palinkusių naktinių lankytojų. Jeigu skaitykloje lieka tik vienas žmogus, mergina paprašo pereiti kitur, kad galėtų prigesinti šviesas. “Tai darau tau-

• • • • • •

Naktį biblioteka - puiki vieta mokytis. / Romo Jurgaičio nuotraukos pumo sumetimais”, - maloniai paaiškino bibliotekininkė Justina. Naktinę pamainą pradėjusi 6 valandą vakaro ji dirbs iki 9 valandos ryto. Be jos, MKIC budi ir du apsaugos darbuotojai. Mergina prisipažino, kad sunkiausias laikas - prieš pat vidurnaktį. Tuomet darbo valandos slenka lėčiausiai ir užklumpa snaudulys. Tačiau LŽ žurnalistų apsilankymo vakarą lankytojų tikrai netrūksta, todėl ir bibliotekininkei sėdėti be darbo netenka. “Daugelis dažniausiai prieš vidurnaktį išeina namo, savaitgalį - dar anksčiau. Jaunimas linksmintis traukia”, - pasakojo J.Juciūtė. Ji pabrėžė, kad, beje, vakar paskutiniai bibliotekos lankytojai išėjo tik 7 valandą ryto. Justina LŽ prisipažino netikėjusi, kad bibliotekoje naktį bus skaitytojų. “Pradėdama studijas taip pat nesvajojau tapti naktine bibliotekininke”, - šypsojosi J.Juciūtė.

Gera atmosfera mokytis Knygomis, arbata ir naktipiečiais stalą nukloję fizikai Justina Jovaišaitė ir Šarūnas Ažna džiaugėsi, kad naujojoje bibliotekoje sudarytos puikios sąlygos mokytis. “Sesija praėjo, bet apstu visokiausių darbų. Čia labai gera atmosfera ruoštis paskaitoms”, - LŽ sakė J.Jovaišaitė. Studentų bendrabutyje, vos keli šimtai metrų nuo MKIC, gyvenantys jaunuoliai tikino, kad bibliotekos aplinka nuteikia itin darbingai. “Bendrabutyje, jeigu ir prisiverti mokytis, būtinai kažkas sutrukdo”, - juokėsi mergina. Nuo 10 valandos vakaro į

Naktiniai studentiški užkandžiai - grikių košė ir arbata.

biblioteką atėję studentai prie knygų tikino sėdėsiantys tol, kol baigs darbus. Jaunuolių miegas nepalenkia. “Mėgstu naktinėti, dėl to problemų nematau”, - teigė antrakursis Š.Ažna. Jaunieji fizikai naktinėje skaitykloje - jau ne pirmą kartą. “Vakar išbuvome iki pusės trečios nakties”, teigė jaunuoliai. Jie itin džiaugėsi naujuoju mokslo centru. “Jautiesi kaip tikroje Europos lygio bibliotekoje, visai kaip Vakarų Europoje”, pažymėjo J.Jovaišaitė.

kytis ar dirbti, bet ir mažumėlę pailsėti - prigulus ant minkštasuolių paskaityti knygą, pasižiūrėti filmą... Į MKIC naktį traukia ne tik aplinkinių studentų bendrabučių gyventojai. Psichologiją studijuojančios trečiakursės Agnė ir Lina čia, į Saulėtekį, automobiliu atvyko iš miesto centro. “Rengiamės koliokviumui, tad ieškojome jaukios ir ramios vietelės. Čia - puiki vieta susitikti dviem atskiruose butuose gyvenantiems žmonėms”, - LŽ teigė merginos.

Šiuo metu tai vienintelė šalyje biblioteka, kuri visą parą atvira ne tik aukštųjų mokyklų darbuotojams ar studentams, bet ir visiems Lietuvos žmonėms. Antri studentų namai Apsupta knygų lentynų ir palinkusi prie nešiojamojo kompiuterio VU informologiją studijuojanti ketvirtakursė Aistė Pelanytė. Ji į biblioteką užsuko baigti nepadarytų darbų. “Čia kur kas ramiau, o ir bendrabučio kambaryje perdegė šviestuvo lemputė”, - naktinio apsilankymo bibliotekoje priežastį atskleidė studentė. Po vidurnakčio bibliotekoje pasilikusi mergina sakė namo dar neskubėsianti, nes nusiteikusi čia dirbti visą naktį. Į naująją biblioteką pirmą kartą apsižvalgyti A.Pelanytė užsuko, kai tik MKIC atvėrė duris lankytojams. Ir liko patenkinta: jauki aplinka, spartus interneto ryšys, tyla. Pasak studentės, puiki galimybė ne tik mo-

Studentės džiaugėsi, kad miegas bibliotekoje neima. “Namuose knygas dažniausiai skaitome lovoje, tad tikimybė užsnūsti kur kas didesnė nei naktį bibliotekoje”, - išvadas dėstė merginos. Nors į MKIC būsimos psichologės tą naktį užsuko pirmą kartą, jos neabejojo, kad visą parą dirbanti biblioteka taps antraisiais namais, ypač sesijų metu. “Dabar čia jau ir gyvensim!” - vylėsi studentės.

Naktinis darbas pasiteisino VU bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė nelinkusi MKIC išskirti iš kitų šalies bibliotekų, tačiau pažymi, kad šios bibliotekos kitoniškumas slypi pačiame jos pavadinime. “Mokslinės komunikacijos ir informacijos

centras reiškia ne tik mūsų standartiškai suvokiamą bibliotekos paslaugų paketą - skaityklas, knygas, informaciją. Čia yra sukurtos komunikacijos ir bendravimo erdvės, jos papildo netradicinės bibliotekos sampratą, funkcijas ir paslaugas”, - LŽ teigė I.Krivienė. MKIC vadovė pažymėjo, kad, be įspūdingo pastato, jame esančių skaityklų, konferencijų salių, modernių darbo ir poilsio erdvių, bibliotekos lankytojai gali naudotis gausia programine įranga. “Bibliotekoje gali lankytis visi, turintys 16 metų. Ir nebūtina būti universiteto bendruomenės nariu, kad galėtum čia ateiti. Norint į biblioteką užsukti naktį, tereikia užsiregistruoti ir gauti jos pažymėjimą, kad būtų galima pakliūti į pastatą. Taip tik norime garantuoti ir pastato, ir čia dirbančių žmonių saugumą”, - sakė I.Krivienė. Bibliotekos duris atverti naktį, pasak jos vadovės, VU studentai prašė ne vienus metus, nes naktį bent kelias valandas veikiančias skaityklas jau turėjo kiti universitetai. “Istorinėje mūsų bibliotekoje saugomos kultūros ir paveldo vertybės, todėl visai nakčiai palikti jos atviros negalėjome. Džiaugiamės, kad dabar savo studenkalbėjoteigė I.Krivienė. Nors naktinė biblioteka veikia tik antra savaitė, I.Krivienės teigimu, naktinis darbas pasiteisino. “Kas naktį čia skaito apie 40 žmonių”, - pažymėjo ji. Naktimis bibliotekoje dirbti iš viso priimti 3 bibliotekininkai. “Nepatikėsite, paskelbėme konkursą priimti tris žmones ir sulaukėme net 110 prašymų. Rinktis buvo iš ko, tad pasirinkome labai gerus naktį dirbančius jaunus specialistus”, - džiaugėsi I.Krivienė.

Bibliotekoje ant minkštasuolių malonu paskaityti mėgstamą knygą.


2013 03 02 Lietuvos žinios

Dienos temos

VGTU atlyginimų paradoksai

Alytuje skyla DP frakcija RITA KRUŠINSKAITĖ

ROBERTA TRACEVIČIŪTĖ

“Tvarkos ir teisingumo” (TT) ir Darbo partijų (DP) lyderiams siekiant suvienyti politines jėgas, partijų skyriuose prasideda tuo nepatenkintų narių bruzdėjimas. Trys Alytaus miesto tarybos nariai jau viešai pareiškė paliekantys DP frakciją dėl jiems esą nepriimtino partijų susijungimo.

Dalis Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) darbuotojų skundžiasi diskriminuojami dėl atlyginimų. Piktinamasi ne visiems padidėjusiu darbo užmokesčiu ir tuo, kad kai kurie universitetinį išsilavinimą turintys specialistai uždirba tiek pat, kiek budėtojai. Į LŽ redakciją kreipėsi kelių VGTU fakultetų darbuotojai teigdami, kad, skirtingai nei kitiems bendradarbiams, jiems nebuvo padidinti atlyginimai. Todėl aukštojoje mokykloje susiklostė paradoksali situacija, kai dalies darbuotojų, turinčių universitetinį išsilavinimą, darbo užmokestis yra toks pat, kaip darbininkų. VGTU rektoriaus Alfonso Daniūno teigimu, pakeisti visų darbuotojų darbo sutartis, jose numatant senato nutarime įtvirtintus darbo užmokesčio koeficientus, planuojama iki balandžio pabaigos. Pernai birželio pabaigoje VGTU senatas priėmė nutarimą, kuriuo nustatė naujus administracijos ir kitų darbuotojų tarnybinių atlyginimų dydžius. Darbuotojai suskirstyti pagal pareigybes, kurioms nuo šių metų sausio 1 dienos nustatyti nauji tarnybinio atlyginimo koeficientai pagal bazinę mėnesinę algą (BMA). Tačiau dalis kelių VGTU fakultetų darbuotojų skundžiasi, kad jiems šis nutarimas nevykdomas. “Administracija savo atlyginimus susitvarkė pagal naujus koeficientus. Kitų darbuotojų - mokymo pagalbinio personalo - atžvilgiu šis nutarimas neįgyvendinamas”, - tvirtino prisistatyti nenorėję darbuotojai. Esą nebuvo pakeistos dalies personalo darbo sutartys, numatant naujus tarnybinio atlyginimo dydžio koeficientus. “Nėra nurodoma, kam priskirti laboratorijos vedėją, kated-

Piotro Romančiko (ELTA) nuotrauka

VGTU rektorius A.Daniūnas patikino, kad darbo užmokesčio skirtumus iš dalies bus stengiamasi kompensuoti priedais prie atlyginimų. ros meistrą. Nežinia, kokiai kategorijai esame priskirti, nes tai paprasčiausiai nenurodoma”, - piktinosi vienas VGTU darbuotojų. Skundžiamasi, kad, VGTU darbuotojų atžvilgiu neįgyvendinant senato nutarimo, dalis darbuotojų, baigusių aukštąjį mokslą, dabar uždirba tiek pat, kiek darbininkai. Pavyzdžiui, kai kurių VGTU katedrų meistrų atlyginimai yra tokie patys ar mažesni nei universitete dirbančių dažytojų, suvirintojų. “Aukštąjį išsilavinimą turintys meistrai dirba su studentais, brangiai kainuojančia įranga, prisiima už ją atsakomybę, o uždirba tiek pat, kiek pagalbiniai darbininkai, kuriems jokia kvalifikacija nereikalinga”, - apgailestavo VGTU darbuotojas. VGTU rektoriaus A.Daniūno teigimu, valstybines aukštąsias mokyklas privalomai pertvarkius į viešąsias įstaigas, buvo būtina reglamentuoti darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo klausimus. VGTU tai iš dalies išspręsta minėtuoju senato nutarimu, lei-

džiančiu darbuotojams, atsižvelgiant į jų kvalifikaciją ir darbo rezultatus, nustatyti labiau individualizuotus darbo užmokesčio koeficientus. “Daugeliu atvejų pagal naują tvarką nustatytas darbo užmokestis yra didesnis nei darbuotojų iki tol gautas. Todėl suprantamas kai kurių darbuotojų susirūpinimas, kad jiems iki šiol nėra įgyvendinta naujoji darbo užmokesčio nustatymo tvarka”, - LŽ aiškino A.Daniūnas. Anot rektoriaus, pirmiausia naujoji darbo apmokėjimo tvarka buvo taikoma dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams. “Nors darbo užmokesčio pakeitimo procedūros ir užsitęsė, šis procesas nėra nutrūkęs, šiuo metu kaip tik peržiūrimas kitų VGTU darbuotojų kategorijų darbo užmokestis”, - tikino A.Daniūnas. Įgyvendinus pakeitimus, iki pakeitimo gauto ir naujai nustatyto darbo užmokesčio skirtumus, pasak A.Daniūno, darbuotojams iš dalies bus stengiamasi kompensuoti išmokant priedus.

5

Be “darbiečių” Adelės Dimšienės, Giedriaus Čereškevičiaus ir Valiaus Micevičiaus frakcija sumenko perpus, joje liko tik trys politikai. Anot G.Čereškevičiaus, jų pasitraukimas buvo ne spontaniškas veiksmas, o gerai apgalvotas žingsnis. “Priverstinė dviejų politinių jėgų “santuoka” teigiamų rezultatų neduos”, - įsitikinęs G.Čereškevičius. Politikas pabrėžė, kad jie nepalieka partijos, tačiau situaciją pavadino panašia į nesusiklosčiusią santuoką, kai sutuoktiniai nesiskiria, bet gyvena atskirai. “Atsiskiriame kaip dalis frakcijos ir mėginsime dirbti atskirai”, - sakė G.Čereškevičius. Jis tvirtino kol kas garsiai nedeklaruojantis, kad šliesis prie kitos politinės partijos, tačiau neslėpė, jog apie tai mąsto. DP pirmininko pavaduotojas Vytautas Gapšys tikino, kad situacijos Alytuje nedramatizuoja. “Galbūt pasitraukimas iš frakcijos dėl partijų susijungimo - tik oficialiai įvardijama priežastis, o iš tikrųjų čia slypi žemiškesni interesai - aukštos pareigos Alytaus merijoje, ir tai yra bandymas pasinaudoti susidariusia situacija”, - LŽ teigė jis. Artimiausiu metu V.Gapšys žadėjo pats važiuoti į Alytų, kalbėtis su pasitraukusiais iš frakcijos partijos bičiuliais ir ieškoti abiem šalims priimtinų kompromisų. TT partijos lyderis Rolandas Paksas, paklaustas, ką mano apie Alytaus politikų sprendimą palikti DP frakciją, nepanoro leistis į kalbas. “Žmonės yra laisvi ateiti ir laisvi išeiti iš partijos”, - sakė R.Paksas.

Politologo Algio Krupavičiaus nuomone, galima įžvelgti dvi priežastis, kurios galėjo nulemti alytiškių apsisprendimą pasitraukti iš DP frakcijos. Tai gali būti pirmieji ženklai, kad kai kurių savivaldybių politikai jau dabar nepatenkinti dviejų politinių jėgų susiliejimu ir nusprendė pasukti kitu keliu. “Lietuvoje yra ne vienas pavyzdys, kai vykstant partijų jungimosi procesui susiformuodavo net naujos ir dažniausiai neįtakingos partijos. Neatmetama galimybė, kad taip nutiks ir šį kartą”, - prognozavo politologas. Jo nuomone, kita atsiskyrimo priežastis gali būti daug žemiškesnė. “Politikų keliai kartais išsiskiria ir dėl asmeninių priežasčių”, - LŽ sakė A.Krupavičius. O TT partijos valdyba vakar pranešė sustabdžiusi “tvarkiečių” jungtuvėms su “darbiečiais” pasipriešinusio Remigijaus Ačo narystę partijoje. Sustabdyti ir R.Ačo, kaip Raseinių skyriaus pirmininko, įgaliojimai. Tokį sprendimą valdyba priėmė, kai R.Ačas praėjusią savaitę viešai pareiškė, kad DP ir TT partijų jungtuvės vyksta iš reikalo, o “vienpusiški šias partijas valdančių asmenų sprendimai ir 26 tūkstančiai įkaitais tapusių abiejų partijų narių verčia susimąstyti apie esamą padėtį”.

G.Čereškevičius politinės karjeros sieks pasitraukęs iš DP frakcijos. Aliaus Mikelionio nuotrauka

Vilija Blinkevičiūtė: apie Europos piliečių metus ir biudžetą RIMANTAS KAZLAUSKAS

Tęsiame tradicinius pokalbius su Europos Parlamento nare Vilija Blinkevičiūte apie Europos Sąjungos aktualijas. - Gerbiama Vilija, kuo Europos Sąjungos kalendoriuje ypatingi šie metai?

- Europos Sąjungoje (toliau - ES) kasmet nusprendžiama, kokia žmonėms svarbi sritis reikalauja ypatingo mūsų dėmesio. 2012-aisiais tai buvo vyresnio amžiaus žmonių aktyvumas ir kartų solidarumas, o 2013-ieji įvardyti Europos piliečių metais. Šiemet sukanka dvidešimt metų, kai buvo įteisinta ES pilietybė, kuri kiekvienam mūsų garantuoja labai svarbias teises. Neabejotinai labiausiai žinoma ir vertinama yra galimybė laisvai keliauti, apsigyventi, įsidarbinti ar mokytis bet kurioje Bendrijos valstybėje ir neprarasti socialinių garantijų. Pagrindinė ES piliečių politinė teisė - galimybė balsuoti ir būti kandidatu per rinkimus į Europos Parlamentą bei vietos savivaldą. Labai norėtųsi, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų pasinaudotų šia teise, kai kitais metais bus renkamas Europos Parlamentas, kuriame priimami itin svarbūs kiekvienam iš mūsų sprendimai. ES piliečiai gali pateikti Europos

Europarlamentarė V.Blinkevičiūtė. / Asmeninio albumo nuotrauka Parlamentui peticiją, kreiptis į ombudsmeną, rašyti bet kuriai ES institucijai ar įstaigai ir gauti atsakymą gimtąja kalba. Nuo 2012 metų turime galimybę pasinaudoti piliečių iniciatyva teikti pasiūlymus Europos Komisijai dėl teisės aktų rengimo. Iniciatoriams reikia surinkti ne mažiau kaip milijoną parašų bent septyniose ES valstybėse. Šiuo metu jau renkami parašai dėl keturiolikos iniciatyvų. Praėjusiais metais Europos Parlamente svarstėme, kaip įgyvendinamos ES piliečių teisės. Paaiškėjo, kad su savo teisėmis gana gerai su-

sipažinę tik trečdalis europiečių. Tarp mažiausiai informuotų yra ir lietuvai - net 70 proc. apklaustųjų jaučia tokių žinių stoką. Todėl vienas pagrindinių Europos metų tikslų - didinti informuotumą apie ES piliečių teises ir skatinti pilietinį aktyvumą. Mes taip pat įvardijome net 25 pilietinių teisių įgyvendinimo problemines sritis, kuriose būtina imtis konkrečių veiksmų. Ypač daug dėmesio reikia skirti tam, kad būtų panaikintos teisinės ir praktinės laisvo piliečių judėjimo kliūtys. Privalu atsakingai vertinti visus atvykusių darbuotojų teisių pa-

žeidimo atvejus, su kuriais, deja, susiduria ir Lietuvos piliečiai. Mes griežtai pasmerkėme Nyderlanduose įkurtą tinklalapį, nukreiptą prieš šalyje gyvenančius žmones iš Rytų Europos. Taip pat paraginome Šveicarijos valdžią atšaukti diskriminacinį sprendimą įteisinti ilgalaikių leidimų gyventi toje valstybėje kvotas Lietuvos ir dar 6 šalių piliečiams. Pritarėme direktyvai, kuri garantuos, kad nusikaltimų aukoms visoje ES būtų suteikta būtiniausia parama - psichologinė ir teisinė pagalba, vertėjų paslaugos per policijos apklausas bei teismo posėdžius ir pan. Palengvinome ir paveldėjimo įforminimo procedūras. Dabar užsienyje gyvenantys lietuviai ir kitų ES valstybių piliečiai turės teisę rinktis, pagal kurios šalies įstatymus bus tvarkomas jų palikimas. Priėmėme ir daugiau ES piliečiams palankių sprendimų. Šiemet svarstysime antrąją ES pilietybės ataskaitą. Joje reikės numatyti, kaip bus šalinsime likusias pilietinių teisių įgyvendinimo kliūtis. - Šie metai turbūt ypatingi ir tuo, kad bus patvirtintas naujas septynmetis ES biudžetas? - Be abejo, tai turėtų būti vienas svarbiausių metų įvykių. Iš ES biudžeto finansuojama daug gyvybiškai svarbių sričių - nedarbo ir skurdo mažinimas, mokyklų, vaikų darželių, senelių namų, neįgaliųjų reabili-

tacijos, gydymo įstaigų renovacija, kelių, infrastruktūros ir aplinkosaugos objektų plėtra, mokamos tiesioginės išmokos žemdirbiams ir t. t. Lietuva iš ES kasmet gauna iki 6 mlrd. litų. Todėl naujo septynerių metų biudžeto svarstymas dabar yra ES dėmesio centre. Vadovų taryba po ilgų diskusijų sutarė dėl 20142020 metų naujos finansinės perspektyvos. Ir nors biudžetas mažinamas 35 mlrd. eurų, Lietuvai jis bus net dešimtadaliu dosnesnis. Gausime daugiau lėšų struktūrinei paramai ir tiesioginėms išmokoms žemdirbiams. Deja, dar trūksta lėšų Ignalinos atominei elektrinei uždaryti, nepatenkinti Lietuvos žemdirbių reikalavimai gauti teisingas tiesiogines išmokas. Dabar savo žodį dėl biudžeto turėtų tarti Europos Parlamentas, kuris ne kartą išsakė tvirtą poziciją, kad bet koks biudžeto taupymas įmanomas tik atsakingai įvertinus visas galimas pasekmes. Norėtųsi, kad taip pat atsakingai elgtųsi ir Lietuvos politikai, tvirtindami šių metų savivaldybių biudžetus. - Ačiū už pokalbį ir linkiu sėkmės ginant mūsų žmonių interesus Europos Parlamente. RS-8927


6

2013 03 02 Lietuvos žinios

Pasaulis

Didžiausi mokesčiai ir laimingiausi žmonės AISTĖ BARONAITĖ Specialiai LŽ iš Danijos

Dažnas, paklaustas, su kuo jam asocijuojasi Danija, atsakytų, kad su brangiu, bet turtingu ir nerūpestingu gyvenimu. O sužinojęs, kad būtent danai laikomi laimingiausia tauta pasaulyje, pamanytų, kad jei aš gaučiau tokį atlyginimą, taip pat būčiau laimingas. Tačiau laimės pojūtį lemia ne vien pinigai. Jau kelerius metus iš eilės danai vadinami laimingiausia pasaulio tauta. Bendras šalies laimės koeficientas nustatomas pagal tai, kiek jos žmonės patenkinti gyvenimu. Tam pasitelkiamas klausimynas, vadinamas “Laimės apklausa”, susidedantis iš beveik 30 klausimų, apimančių 11 sričių - sveikatos apsaugą, švietimą bei politinę šalies sistemą, šeimą, darbą ir pan. Susumavus pernykštės apklausos rezultatus paaiškėjo, kad danai savo gyvenimo kokybę vertina 7-8 balais iš dešimties. Orhuso, antro pagal dydį Danijos miesto, verslo mokyklos profesorius Christianas Bjornskovas teigia, kad politinė laisvė, korupcijos nebuvimas ir priklausymo stipriai socialinei grupei jausmas daro daug didesnę įtaką laimei nei gera finansinė padėtis. Tai patvirtina ir apklausos rezultatai. Remdamasis daugiamečių apklausų duomenimis Ch.Bjornskovas išskiria keturias svarbiausias danų laimės priežastis. Pirma. Pasitikėjimu grįsta visuomenė. Būtent danų pasitikėjimą nepažįstamais žmonėmis profesorius pamini kaip pagrindinę tautos laimės priežastį. Pavyzdžiui, šioje šalyje gana įprasta palikti savo kūdikį vežimėlyje prie durų einant apsipirkti ar papietauti. Toks pasitikėji-

Gyventojų nuotaikos nėra tiesiogiai priklausomos nuo šalies gerovės. / Douglasstebila.ca nuotrauka mas supaprastina danų gyvenimą ir leidžia jiems atsipalaiduoti. Antra. Saugumo jausmas. Danas žino, kad jei staiga neteks darbo, jis neatsidurs gatvėje. Mat valstybė padės susirasti kitą darbą, o iki tol pasirūpins jo finansine padėtimi. Dėl to jis jaučiasi tvirtai ir nepatiria kasdienio streso. Fizinė ir psichikos sveikata taip pat be galo svarbi asmeninei žmogaus laimei. Danijoje susirgęs žmogus nebus paliktas likimo valiai, sulauks labai kokybiškos pagalbos. Tačiau kad tokia sveikatos apsauga būtų įmanoma, danai mo-

Užuot prisipirkęs daiktų, tipinis danas pinigus verčiau išleis kelionėms. ka kone didžiausius mokesčius pasaulyje. Vien tik pajamų mokestis siekia 55,38 procento. Trečia. Nėra korupcijos. Profesorius Ch.Bjornskovas teigia, kad visos tautos laimę stipriai lemia ir korupcijos lygis. Danijoje, kaip ir visoje Skandinavijoje, korupcijos beveik

nėra. Jei vairuotojas sumanys Danijos kelių eismo pareigūnui pasiūlyti “susitarti”, jam teks sumokėti kelių dešimčių tūkstančių kronų baudą ir atsidurti kalėjime. Žinojimas, kad visiems taikomos tos pačios taisyklės, sustiprina tautos bendrumo, taip pat ir laimės pojūtį. Ketvirta. Tolerancija. Danų tautos laimę lemia ir tolerantiškas požiūris į kitus žmones. Danai nuo mažens yra auklėjami, kad kritikuoti ir teisti kitų gyvenimo būdą ar tam tikrus sprendimus (be abejo, kol tai legalu) labai nemandagu ir netgi kvai-

la. Kadangi danai į kitų gyvenimą žiūri kaip į visiškai asmeninį reikalą, jie patys gali gyventi taip, kaip nori. Kitose šalyse tai ne visada įmanoma. Profesorius priduria, kad laimės pojūčiui svarbi ir finansinė padėtis, nors danai su pinigais elgiasi kiek kitaip, nei įprasta daugumoje šalių. Socialinis gyvenimas danams daug svarbesnis nei didelis namas ar brangus automobilis. Todėl paprastai jie negaili pinigų geram laiko leidimo būdui. Užuot prisipirkęs daiktų, tipinis danas pinigus verčiau išleis kelionėms.

Revoliucija Saudo Arabijoje - moterys atidengs veidus PALMYRA KRUPENKAITĖ

Aukštas Saudo Arabijos dvasininkas paskelbė fatvą, kad moterys gali vaikščioti neužsidengusios veidų, keliauti nelydimos vyrų ir valgyti drauge su jais. Vienoje konservatyviausių pasaulio valstybių toks sprendimas prilygsta revoliucijai. Šeichas Ahmedas Bin Qassimas alGhamdi anksčiau buvo aukštas Mekos pareigūnas. Jis vadovavo Vertybių apsaugos ir blogio užkirtimo komitetui, todėl prižiūrėjo, kad moterys elgtųsi taip, kaip nurodo šariato teisė. Netikėtai paskelbta jo fatva (taip vadinamas aukšto dvasininko pareiškimas religijos ryšio su teise tema) Saudo Arabijoje prilygo bombos sprogimui. Negana to, šis aukštas dvasininkas socialiniame tinkle “Twitter” parašė, kad “moteriai leidžiama nedengti to, kas nėra uždrausta, pavyzdžiui, veido ir pečių”. Šį savo teiginį šeichas iliustravo citatomis iš garsių praeities islamo mąstytojų veikalų. A.Bin Qassimas al-Ghamdi gerai žinomas Saudo Arabijoje, nes pastaruoju metu ėmė nuolat viešai kalbėti apie moterų teises. Šiek tiek anksčiau jis pasisakė už tai, kad abiejų lyčių atstovai gali būti tame pačiame kambaryje, nes “tai leidžia islamas ir tai yra natūrali gyvenimo dalis”.

Nuo šių metų Saudo Arabijos moterys jau gali eiti vienos apsipirkti, o kai kurios jų nedengia ir veido. AFP/Scanpix nuotrauka

Šeichas teigia, jog moterys gali keliauti nelydimos vyrų, jei žino, kad tai saugu. Šiuo metu Saudo Arabijos dailiosios lyties atstovės yra tapusios techninės pažangos įkaitėmis. Šiuolaikinės priemonės leidžia vyrams visuomet žinoti, kur yra jų žmonos, dukterys ar seserys. Kiekvieną moterį, kertančią Saudo Arabijos sieną, fiksuoja elektroninė sistema. Sieną saugantys pareigūnai į savo mobiliuosius telefonus gauna žinutes net tuomet, kai jos išvažiuoja iš šalies drauge su vyrais. Vienas arabas, leidęsis į kelionę su žmona,

sulaukė imigracijos tarnybos pranešimo iškart, kai tik jie išskrido iš Rijado tarptautinio oro uosto. “Valdžia naudoja šiuolaikines technologijas moterims sekti”, - piktinosi savo skiltį laikraštyje turinti Badriya al-Bishar. Ši žurnalistė ir rašytoja ėmė viešai kritikuoti “vergišką padėtį, kurioje atsidūrusios moterys” toje ultrakonservatyvioje šalyje. Labiausiai Badriya piktinasi tuo, kad nė viena jų negali išvažiuoti iš Saudo Arabijos neturėdama vyriškosios lyties asmens leidimo, nes oro uoste ar pasienio punkte privalo pateikti va-

dinamąjį geltoną lapą, pasirašytą kokio nors šeimos vyro. Tokia tvarka ne visada patenkinti ir kai kurie šalies vyrai. Šeichas A.Bin Qassimas al-Ghamdi, baigęs darbą Vertybių apsaugos ir blogio užkirtimo komitete, jau spėjo pagarsėti Saudo Arabijoje kaip moterų teisių gynėjas. Jo fatva, kad moterys gali nedengti veidų, - ne pirmas pasisakymas už didesnę dailiosios lyties atstovių laisvę. Šiek tiek anksčiau šeichas yra kalbėjęs, esą “lyčių maišymasis natūrali gyvenimo dalis, todėl leidžiama islamo”. A.Bin Qassimas al-

Ghamdi, matyt, turi karaliaus Abdullah palaikymą, nes šalies valdovas taip pat norėtų, kad moterims būtų suteikta daugiau teisių. Nuo šio sausio įsigaliojo karaliaus dekretas, leidžiantis joms eiti apsipirkti nelydimoms vyro. Be to, valdovas įtraukė kelias moteris į Šurą - tarybą, kuri teikia patarimus įstatymų leidėjams. Saudo Arabijos gyventojos jau oficialiai gali vairuoti ir mašinas, nes toks draudimas panaikintas. Manal alSherif tapo 2011 metais prasidėjusios kampanijos už tai, kad moterims būtų atšauktas draudimas vairuoti automobilius, simboliu. Bėda ta, jog Saudo Arabijoje galioja tik šioje šalyje išduoti vairuotojo pažymėjimai, o juos paprastai gauna vyrai, tad labai mažai moterų gali sėsti prie mašinos vairo. Todėl M.al-Sherif su bendramintėmis kovoja toliau, kad ši teisė būtų įgyvendinta ir praktiškai. Užtat Saudo Arabijoje moterys jau gali studijuoti drauge vyrais. Tai palaikantis šeichas A.Bin Qassimas al-Ghamdi neseniai viešai kalbėjo ir apie tai. Jis teigė nesuprantantis, kodėl tokį didelį pasipiktinimą sukėlė šalyje įkurtas Karaliaus Abdullah mokslo ir technologijų universitetas, kuriame leidžiama kartu mokytis vaikinams ir merginoms. “Tie, kurie prieštarauja lyčių maišymuisi, prieštarauja sau - juk vyrai bendrauja su moterimis, nes neišsiverčia be tarnaičių”, - tuomet pasakė šeichas.


2013 03 02 Lietuvos žinios

Pasaulis

7

Savaitės fotokaleidoskopas

TIKRAS PRANCŪZŲ DRAUGAS. Atvykęs į Paryžių naujasis JAV valstybės sekretorius Johnas Kerry sužavėjo žurnalistus po “vienų iš tų nuostabių prancūziškų pietų, kurie šimtmečius traukė amerikiečius į Paryžių”, prabilęs prancūziškai. Jis pasakė, kad kalbėti šia kalba išmoko vaikystėje vasarodamas Bretanėje, o paskui mokydamasis Šveicarijos internate. Ilgą laiką prancūzų kalbos mokėjimas J.Kerry nebuvo pravartus. Per prezidento rinkimų kampaniją 2004 metais dėl to oponentai iš jo net šaipėsi, nes tuo metu Vašingtono ir Paryžiaus santykiai buvo pašliję dėl karo Irake. Tačiau paskyrus J.Kerry JAV diplomatijos vadovu prancūzų kalba tapo didžiuliu pranašumu. BE APSAUGOS. Naujasis Gruzijos premjeras Bidzina Ivanišvilis ne kartą sakė, kad prezidento Michailo Saakašvilio apsauga brangiai kainuoja, be to, atleido ankstesnį Specialiosios valstybės apsaugos tarnybos vadovą ir į jo vietą paskyrė savo žmogų. Pasipiktinęs tuo M.Saakašvilis pareiškė galintis išvis apsieiti be apsaugos. Paėmęs į vieną ranką ant pakabos pakabintą kostiumą, į kitą kelionės krepšį, Gruzijos prezidentas kartu su žmona Sandra sėdo ne į šarvuotą mašiną, o į asmeninį “Nissan” elektromobilį, ir išvažiavo į oro uostą. Iš ten M.Saakašvilis išvyko valstybinio vizito į Azerbaidžaną. “Nuo šiol mane saugos Sandra”, - pasakė jis žurnalistams.

PASKUTINIS PALAIMINIMAS. Ketvirtadienio pavakare sraigtasparniu atskridęs į Kastel Gandolfą, kuriame yra Romos popiežių vasaros rezidencija, Benediktas XVI paskutinį kartą pro rūmų langą palaimino žmones, atėjusius su juo atsisveikinti. Nuo šiol jis bus tik “paprasčiausias piligrimas, pradedantis savo piligrimystės šioje žemėje paskutinį etapą”. Vatikane tušti liko Apaštališkieji rūmai. Šveicarų gvardiečiai uždarė ir jų vartus. Jau pirmadienį kardinolai pradės sudėtingą ir slaptą procesą rinks naują popiežių. Kalbama, kad aiškaus favorito nėra.

KELIAUTOJAS. Baigęs kariauti Afganistane princas Harry ėmėsi GANDAI. CNN, remdamasi Panamos ambasadoriaus prie Amerikos valstybių organizacijos Guillermo Cochezo žodžiais, kad Hugo Chavezo smegenys jau du mėnesiai mirusios, nes tai nutiko gruodžio 30 ar 31 dieną, o vasario viduryje išplatinta jo nuotrauka su dukterimis yra padaryta gerokai anksčiau, pranešė apie Venesuelos prezidento mirtį. Tačiau po kurio laiko CNN tai paneigė, o Venesuelos valdžia į šią žinią reagavo neįtikimai ramiai. Ji tik pareiškė, kad pranešimas “neatitinka tikrovės”, nes H.Chavezas tebėra gydomas. Taip pat pasiūlė amerikiečiams atkreipti dėmesį į laikraštį prezidento rankose - jis vasario 14 dienos.

valstybinių pareigų ir šiuo metu keliauja po Afriką. Čia jis sutinkamas nepaprastai šiltai. Sekdamas motinos princesės Dianos pėdomis Harry lanko likimo nuskriaustus vaikus, kartu su jais piešia, moko mažuosius užrašyti savo vardą. Nuvykęs į Lesotą, Kananelo kurčnebylių vaikų centrą, princas net iškepė jiems riebių pyragėlių, kurie sesoto kalba vadinami “makoenya”, o iš tiesų yra paprasčiausios spurgos. Matydamas tokį Harry uolumą jam padėjo ir Lesoto princas Seeiso (centre). AFP/Reuters/Scanpix ir President.gov.ge nuotraukos


8

2013 03 02 Lietuvos žinios

Verslas

Bankroto įstatymas paseno vos įsigaliojęs KAZIMIERAS ŠLIUŽAS

Vakar įsigaliojusiu Fizinių asmenų bankroto įstatymu, įvairiais vertinimais, galėtų pasinaudoti 10-20 tūkst. žmonių, kurių uždelstos skolos viršija 25 tūkst. litų. Tačiau nustatytomis sąlygomis gyventojų bankrotai tikrai netaps masiniu reiškiniu. Pagal 2012 metų gegužės 10 dieną priimtą įstatymą bankrutuoti galėtų tik tas asmuo, kurio pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvoje ir kurio skolos viršija 25 Vyriausybės patvirtintas minimalias mėnesio algas (dabar - 25 tūkst. litų). Į šią sumą neįskaičiuojamos skolos, kurios pagal įstatymą negali būti nurašytos, - baudos, alimentai, žalos dėl kūno sužalojimo atlyginimas ir pan.

Bankrotas lygu patirtis Iki šiol Lietuva buvo viena iš nedaugelio Europos valstybių, neleidusių bankrutuoti fiziniam asmeniui. “Šis įstatymas reikalingas tam, kad žmogus, kuris skolinosi neapskaičiavęs savo galimybių, užuot visą gyvenimą likęs nemokus, galėtų išsikapstyti iš nepakeliamos skolų naštos ir vėl tapti aktyviu piliečiu”, - LŽ aiškino Lietuvos bankų klientų asociacijos (LBKA) generalinis direktorius Rūtenis Paukštė. Pasak jo, kol neveikė įstatymas, beviltiškai prasiskolinusiems asmenims vienintelis gyvenimo tikslas buvo nepalikti savo skolų vaikams, nors neretai ne be kreditoriaus pastangų tokia našta juos ir užgulė. “Regis, nepadarei nieko blogo, tik patikėjai kreditorių siūlyta galimybe civilizuotai pagerinti savo buitį. Tačiau matėme, kas dėjosi per krizę, žmonės neteko darbo, mažėjo atlyginimai, įsigytas turtas atpigo perpus, o paimtų paskolų jam pirkti kaina didėjo. Gyventojai tapo nepakeliamai prasiskolinę”, - dėstė asociacijos vadovas. Jis atkreipė dėmesį, kad daugelyje senųjų kapitalo šalių bent kartą bankrutavęs asmuo laikomas pasimokiusiu iš savo klaidų. “Turėdami didžiules paskolas dauguma žmonių vis tiek neįvykdo savo įsipareigojimų, taigi šiuo atveju tarsi nukenčia kreditorius. Tačiau per bankroto procedūrą visas likusias skolas nubraukus žmogus vėl galėtų kurti savo verslą, ne tik pats uždirbti, bet parūpinti darbo ir kitiems. O iki šiol jis būdavo mokesčių mokėtojų išlaikytinis be jokios gyvenimo perspektyvos”, - antrino ir paskolų valdymo UAB “Creditreform Lietuva” direktorius Saulius Žilinskas. Jis tikino apie prasiskolinusius verslininkus prakalbęs neatsitiktinai. “Lietuva - jauna rinkos valstybė, neturėjusi krizių patirties. Būta tikrai daug atvejų, kai pateikus gerą verslo planą bankai skolindavo tik su sąlyga, kad bus kam laiduoti. O laiduotojais dažniausiai tapdavo tų pačių verslo bendrovių savininkai arba vadovai. Per krizę pasipylė įmonių bankrotai, daugybė verslininkų liko ne tik be akcijų, bet ir su milijoninėmis skolų kupromis”, - kalbėjo S.Žilinskas. Pasak jo, kai esi skolingas iki 100 tūkst. litų, dar gali bandyti tokią sumą grąžinti kur nors uždarbiaudamas - jei ne Lietuvoje, tada kitoje ES valstybėje. Daugybė tautiečių taip ir elgiasi. Bet kai tavo skolos siekia milijonus, jokios darbo pajamos čia nebepadės. “O juk didžiausius įsipareigojimus turi ekonomiškai aktyviausi žmonės. Milijonus prabangiam nekilnojamajam turtui įsigyti bankai skolindavo ne bet kam”, - priminė “Creditreform” vadovas. Jo įsitikini-

Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

mu, valstybė turi būti suinteresuota kuo skubiau grąžinti savo piliečius į aktyvią veiklą.

Lavinos nebus Tačiau dabartinis įstatymas, kaip tvirtina S.Žilinskas, nepalankus žmogui, norinčiam išsivaduoti iš skolų, todėl masinių bankrotų tikrai nebus. Pirma priežastis, anot jo, yra tai, kad turint nelabai didelę skolą bankrutuoti neapsimokės. “Jei nesugebu grąžinti, pavyzdžiui, 50 tūkst. litų, galėčiau inicijuoti savo bankroto procedūrą. Man bus paskirtas administratorius. O kas jam mokės algą? Įstatyme to nenumatyta. Vadinasi, bent po 1000 litų, jei pasiseks tokį pigų rasti, turėsiu mokėti aš”, - sakė S.Žilinskas. Tokiu atveju per penkerius metus administratoriui teks sumokėti bent 60 tūkst. litų. Tai suma, viršijanti pačius įsipareigojimus. Kad bankroto administratoriaus paslaugos bus tikrai ne pigesnės, LŽ patvirtino ir 12 metų šio darbo praktiką turintis Jonas Mikalainis. “Sunku pasakyti, už kokį atlygį administratorius imtųsi darbo, susijusio su fizinio asmens bankrotu. Kiekvienas siekia pelno. Jei turėsi vieną klientą, pavyzdžiui, už 1000 litų, dirbti niekaip neapsimokės, nes iš tos sumos dar reikės ir buhalterines, teisines paslaugas pirkti. Jei tokių klientų atsiras 100, tada jau bus galima dirbti, - dėstė patyręs administratorius ir pridūrė: - Bet kuriuo atveju kainą lems daugybė aplinkybių - kokio dydžio yra skolos, keliems kreditoriams klientas skolingas, kiek turi turto. Administruoti vieną mažesnę skolą gal užtektų ir 1000 litų atlygio, o už kitą, didelę, ir 5000 litų bus maža. Turėki-

R.Paukštė: “Dešimtmetis pasibaigus bankrotui, bet su buvusių skolų šleifu, yra trečdalis aktyviausio gyvenimo, o gal net daugiau.” me galvoje tai, kad dauguma neišgalinčiųjų vykdyti įsipareigojimų neturi jokio turto.” Būtent dėl to, anot J.Mikalainio, teismuose yra įstrigę ir daugybė juridinių asmenų bankroto bylų. Niekas nesiima administruoti tokios įmonės bankroto, todėl nėra kaip skelbti ir jos bankroto. “Taip bus ir turto neturintiems fiziniams asmenims”, - prognozavo J.Mikalainis. “Yra žmonių, kurie turto turi, tad galima bandyti ieškoti, kur jis paslėptas. Bet juk jiems racionaliau išvažiuoti į kitą šalį, ten, kur bankroto įstatymas liberalesnis ir daug paprastesnis. Dėl to tie, kurie ekonomiškai galėtų bankrutuoti, pabėgs iš Lietuvos. Tada atsiranda trečias veiksnys, susijęs su paties Fizinių asmenų bankroto įstatymo logika. Lietuvoje tokios logikos, deja, nėra, nes šis įstatymas, skirtingai negu daugelyje valstybių, labiau gina kreditorių, o ne skolininkų interesus”, - kalbėjo S.Žilinskas, Smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacijos tarybos narys. Jam pritarė ir R.Paukštė. LBKA vadovas atkreipė dėmesį, kad net pasibaigus bankroto procedūrai paskui skolininką dar dešimt metų, kol jo kreditingumo istorija laikoma duomenų bazėje, velkasi nepatikimo asmens šleifas. “Vadinasi, penkerius metus buvęs visaip suvaržytas žmogus dar dešimtmetį negalės vėl stotis ant kojų, ir tai yra viena priežasčių, dėl kurios, manau, skubančiųjų

bankrutuoti bus nedaug”, - teigė asociacijos, ginančios bankų skolininkų interesus, generalinis direktorius.

Latviai ramūs “Mus nudžiugino Lietuvoje įsigaliojusio įstatymo redakcija, kuri beveik analogiška įstatymui, galiojusiam Latvijoje nuo 2008-ųjų sausio iki 2010 metų lapkričio. Paskui jis buvo iš esmės liberalizuotas. Manau, lietuviai ir toliau važiuos bankrutuoti į Latviją ar Jungtinę Karalystę, nes Lietuvoje priimtas griežtas įstatymas kažin ar sustabdys šį procesą”, - svarstė Latvijos konsultacinio centro “Borrovers” konsultantas Janis Abuolinis. Jis, vienas pirmųjų šioje valstybėje bankrutavusių asmenų, šiandien padeda tokią išeitį pasirinkusiems kitiems beviltiškiems skolininkams, tarp jų ir 15 lietuvių, kurių 10 yra gavę paskolas iš buvusio “Kreditbanko”. Latvio nuomone, dėl itin griežto mūsų įstatymo jo klientų srautas iš Lietuvos nesumažės.

Janis pasakojo, kad pagal pirminį įstatymo variantą, kurio pagrindu parengtas ir Lietuvos teisės aktas, fizinio asmens bankroto procedūra truko 7 metus. Administratoriui kas mėnesį reikėdavo mokėti 540 latų (pagal dabartinį kursą - 2662 litų) atlyginimą, todėl bankrotas, anot pašnekovo, buvo labai brangus ir biurokratiškas. 2010-ųjų lapkritį Latvijos Saeima britų pavyzdžiu šį įstatymą liberalizavo. Dabar Latvijos gyventojams, kurių skolos neviršija 100 tūkst. latų (493 tūkst. litų), bankrotas trunka iki 2,5 metų, o jei skola didesnė - iki 4 metų. Kai skola mažesnė, bankrutuojantis asmuo kas mėnesį moka 55 latus (271 litą) valstybei, 400 latų (1972 litų) vienkartinį mokestį administratoriui ir kas mėnesį trečdalį savo pajamų, bet ne mažiau kaip trečdalį minimalios algos (67 latus, arba 330 litų), - kreditoriams. Jei skolininkas turi turto, administratoriui tenka 10 proc. jo vertės. Grupė Saeimos narių jau pateikė naują įstatymo projektą, kuriuo numatyta asmenų, skolingų iki 100 tūkst. latų, bankroto procedūras sutrumpinti dar labiau iki metų. “Iš tikrųjų ir dabar, manau, bankrutuojančio žmogaus išlaidos nėra didelės. Pavyzdžiui, asmuo, gaunantis minimalią 200 latų algą ir skolingas iki 100 tūkst. latų, per 2,5 metų sumoka 2500 latų, bet lieka laisvas nuo 5-100 tūkst. latų skolos”, - skaičiavo J.Abuolinis. Jo nuomone, kol kas labiausiai latvius nuo bankroto stabdo nežinojimas ir vyraujanti nuomonė, kad tai labai brangu. “Pristabdo ir bankų aiškinimai, neva net bankrutavus skola niekur nedingsta. Tačiau jau esama teismų praktikos, kai juodu ant balto parašyta, kad skola panaikinama”, sako konsultantas. J.Abuolinis teigia esąs tikras, jog Lietuvoje nebus daug norinčiųjų bankrutuoti pagal dabar įsigaliojusį įstatymą. Pavyzdžiui, Latvijoje nuo 2008-ųjų sausio iki 2010 metų lapkričio tam ryžosi 180 fizinių asmenų. Kai įstatymas buvo liberalizuotas, prie šio būrelio prisidėjo dar 2500 gyventojų, arba vidutiniškai po 6 per dieną. “Jei bus priimtos siūlomos pataisos, manau, bankrotų dar padaugės 3-4 kartus”, - svarstė konsultantas. Jo manymu, bankrotų skaičiui pasiekus 10 tūkstančių, lojalesni klientams taps ir kreditoriai, kurie Latvijoje į bankrutavusį asmenį dažniausiai žvelgia nepatikliai. “Kol kas mūsų bankai elgiasi kaip drambliai krištolo parduotuvėje - viską išdaužo ir palieka. Juk taip negalima”, - ironizavo po asmeninio bankroto atsigavęs verslininkas. Jo teigimu, Latvijoje jau atsiranda bankų, kurie bankrutavusio kliento neatstumia, nors tai dar nėra taisyklė. “Antai Anglijoje bankrutavo daugiau kaip 70 tūkst. gyventojų. Kaip matome, ekonomika gyva, o bankai skolina kaip skolinę. Žinoma, tokiems asmenims bankai apsidrausdami nustato ne 5 proc., o gal 6 proc. palūkanas, bet kliento neišveja kaip Latvijoje, tikriausiai ir Lietuvoje, nes paskolos yra pagrindinis bankų uždarbis”, - kalbėjo J.Abuolinis.

Svarbiausios Latvijos ir Lietuvos gyventojų bankroto įstatymų nuostatos Nuostata Minimali skola, Lt Bankroto procedūrų trukmė

Užmokestis administratoriui ir skolos valdymo lėšos Pastebėjus neapskaitomų pajamų

Latvija 24 650 Iki 493 tūkst. litų skolos - 2,5 metų, didesnė skola - iki 4 metų Nuo 483 litų per mėnesį Pailginamas bankroto laikotarpis

Lietuva 25 000 Iki 5 metų

Nenumatyta Procedūros nutraukiamos Šaltinis: “Borrovers”, LŽ


2013 03 02 Lietuvos žinios

Verslas

9

Per jubiliejų - žvilgsnis į ateitį VIDMANTAS UŽUSIENIS

Ketvirtadienį Vilniuje įvyko akcinės bendrovės “Lietuvos geležinkeliai” surengta konferencija “10-ies metų krovinių vežimo konteineriniu traukiniu “Vikingas” veiklos patirtis ir nauji iššūkiai”, kurioje buvo įvertintos tolesnės galimybės didinti krovinių srautus tarp Baltijos ir Juodosios jūros pakrantės šalių. Konferencijoje, kuri kartu buvo ir “Vikingo” jubiliejaus paminėjimas, dalyvavo ministerijų bei valstybinių institucijų atstovai, taip pat Baltarusijos, Ukrainos, Turkijos, Bulgarijos, Rumunijos, Gruzijos, Azerbaidžano, Suomijos, Švedijos geležinkelių transporto sektorių pasiuntiniai, užsienio ir Lietuvos verslo partneriai, Lietuvos ekspedijavimo ir logistikos įmonių bei krovos kompanijų atstovai. Atidarant konferenciją sidabriniais atminimo medaliais buvo apdovanoti žmonės, stovėję prie konteinerinio traukinio projekto ištakų. Tarp jų - Vilniaus Gedimino technikos universiteto Intermodalinio transporto ir kompetencijos centro vadovas, Rytų-Vakarų transporto koridoriaus asociacijos (East West Transport Corridor Association EWTCA) prezidentas dr. Algirdas Šakalys, Baltarusijos transporto ir komunikacijos viceministras Evgenijus Rogačiovas, kiti renginio svečiai ir dalyviai. “Vikingo” projektas įdomus Europai ir žinomas Europos Komisijai (EK) kaip pavyzdinis bendradarbiavimo

cionalinės geležinkelių krovinių bendrovės “CFR Marfa” S.A. memorandumas. Kaip dienraščiui LŽ teigė “Lietuvos geležinkelių” generalinis direktorius Stasys Dailydka, kad prie projekto “Vikingas” nutarė prisidėti ir Rumunija, yra “labai geras ženklas”. “Tai suteikia papildomas galimybes gabenti krovinius į Graikiją, Turkiją ir kitas Pietų valstybes atsisakant keltus per Juodąją jūrą eksploatuojančių kompanijų paslaugų. Dirbdami kartu su rumunais tampame dar lankstesni, tarkim, galėdami klientams

projektas Europos Sąjungos (ES) Rytų partnerystės transporto srityje. Šiandien “Vikingu” jau domimasi ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. “Vikingo” stiprybė šioje globalios prekybos ir krovinių gabenimo rinkoje - krovinių saugumas, gabenimo greitis ir rekordinis, vos per pusvalandį, ES sienos kirtimas. Šiuo aspektu projektas yra unikalus, neturintis analogų ES”, sveikindamas konferencijos dalyvius sakė susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.

Aplink Žemę - 545 kartus Stebina konteinerinio traukinio pasiekti rezultatai. “Vikingas” pradėtas kaip bendras Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos geležinkelių projektas, sujungiantis Baltijos ir Juodąją jūras. Visas maršrutas (1734 km) įveikiamas mažiau nei per tris paras, o tiksliau - per 52 valandas. “Vikingu” vežami universalūs ir specializuoti konteineriai, o ateityje numatoma gabenti ir vilkikus su puspriekabėmis - kontreilerius. Tai prisidės prie vilkikų eilių Baltarusijos pasienyje mažinimo. Traukinys vikingų keliu nuo Juodosios iki Baltijos jūros ir atgal, maršrutu Iljičiovskas-Kijevas-Minskas-VilniusKlaipėda, pradėjo kursuoti 2003 metų vasarį. Skaičiuojama, kad per dešimtį metų šis traukinys nuvažiavo apie 2,3 mln. kilometrų. Tokio atstumo užtektų aplink Žemės rutulį apvažiuoti 545 kartus. Per dešimtmetį “Vikingas” pervežė daugiau nei 300 tūkst. TEU (sąlyginių konteinerių), arba daugiau nei 4,8 mln. tonų krovinių. Kaip teigiama brošiūro-

S.Dailydka: “Dirbdami kartu su rumunais tampame dar lankstesni.”

Memorandumą pasirašė Rumunijos geležinkelių įmonės “CFR Marfa” S.A. atstovas Aleksas Boiciucas ir AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinis direktorius S.Dailydka. / Algio Palionio nuotrauka je “Viking train”, šiandien šis traukinys reguliariai kursuoja 7 kartus per savaitę, o jo vidutinis greitis yra 770 km per parą. Konferencijoje buvo pažymėta, kad, pavyzdžiui, dabar krovinius ta pačia kryptimi - iš Skandinavijos į Balkanų šalis per Austriją - vežantį traukinį “Vikingas” lenkia ir greičiu, ir siūlydamas daug mažesnes kainas. Projektas “Vikingas” 2008 metais EK koordinuojančio PROMIT projekto tyrimo pripažintas gerosios praktikos pa-

vyzdžiu. 2009 metais Europos intermodalinio transporto asociacija (EIA) projektui skyrė apdovanojimą “Geriausios praktikos intermodalinis projektas”.

Rumunų korta Prie “Vikingo” projekto prisideda vis daugiau valstybių. Jau anksčiau į projektą buvo įsitraukusi Bulgarija. Dabar prie jo prisidėjo ir Rumunija - per konferenciją buvo pasirašytas bendrovės “Lietuvos geležinkeliai” ir rumunų na-

pasiūlyti dar pigesnius krovinių vežimo tarifus. “Vikingo” naudai liudija ir tai, kad pastaraisiais metais užsakovai kainoms tapo ypač jautrūs”, - teigė pašnekovas. Žvelgdamas į ateitį S.Dailydka sakė, jog šiuo metu deramasi, kad prie “Vikingo” projekto prisidėtų Gruzijos, Turkijos, Azerbaidžano, Skandinavijos šalių geležinkelių administracijos. “Kalbėjome su Švedijos atstovais, kuriems yra aktualu gabenimas geležinkeliu, galbūt kalba pasieks derybų stadiją. Suomiai irgi domisi galimybe “Vikingu” vežti popierių į Turkiją. Žinoma, tie pokalbiai nėra lengvi, procesas nėra greitas, galbūt galėtų judėti ir greičiau, tačiau ir taip viskas krypsta į gera. “Vikingo” projektas stiprėja, jis plečiasi, ir visiems jis labai įdomus”, - sakė “Lietuvos geležinkelių” vadovas.

Rinkos senbuvė išaugo senuosius marškinėlius GINTARAS MIKŠIŪNAS

Įmonės vardo pasikeitimas versle - ne toks jau retas reiškinys. Motyvai, kurie verčia bendroves žengti tokį svarbų žingsnį, būna įvairūs, tačiau dažniau tai yra žinia, kad įmonė sėkminga ir sparčiai auga. Lietuvoje veikia daug bendrovių, kurių pavadinimas buvo pakeistas vien todėl, kad jos tiesiog išaugo senuosius marškinėlius. Dėl to jų reputacija ir sėkmė visuomenėje tapo dar labiau išreikšta. Taip neseniai pasielgta ir su vilniške bendrove „Smulkus urmas“. Gerokai išaugusi ir į platesnius veiklos vandenis išplaukusi įmonė nuo šių metų gavo ir naują pavadinimą UAB PONTEM. Visuomenėje kartais galima išgirsti kritikos - atsirado dar vienas nelietuviškas vardas. Tačiau mūsų šalis nėra izoliuota. Dirbant Europos Sąjungos (ES) rinkoje ir galvojant apie ateitį, sprendimas pavadinti organizacijas tarptautinės kalbos žodžiais atrodo ir racionalus, ir logiškas.

Jungtis ir tiltas Kaip teigiama bendrovės pranešime, kolektyvas kurį laiką tiesiog jautė, kad senąjį, dar nuo atgimimo laikų žinomą pavadinimą „Smulkus urmas“ jau išaugo. Per pastaruosius du dešimtmečius bendrovė gerokai išplėtė siūlomų paslaugų spektrą, įdiegė tarptautinius ISO standartus ir jais vadovaujasi, nuolat investuoja į pažangią įrangą. Teikiamos paslaugos pakilo į kur kas aukštesnį kokybės lygmenį, tai garantuoja stabilią plėtrą, bendradarbiavimą su Lietuvos, ES bei kitų šalių partneriais.

Generalinės direktorės A.Tendzegolskienės teigimu, naujuoju vardu UAB PONTEM pasivadinusi bendrovė „Smulkus urmas“ planuoja ir toliau sėkmingai plėsti klientų būrį bei išlikti viena geriausių įmonių Lietuvoje, žinoma, nuolat ieškodama naujų galimybių rinkoje. Naujasis pavadinimas UAB PONTEM, anot bendrovės atstovų, lotyniškai reiškia jungtį, tarpininką, tiltą. Jis atspindi modernų požiūrį į verslą, lankstumą bendradarbiaujant, stabilų augimą ir tobulėjimą, tausojančią aplinką ir sveikatą veiklą. Įmonės istorija sena ir įspūdinga.

Didmeninės prekybos srityje ji yra viena seniausių sostinėje, įsteigta dar 1946 metais kaip Vilniaus miesto maisto produktų tiekimo smulkaus urmo bazė. Besikeičiant santvarkoms bei nuosavybės formoms, pagrindinės veiklos sritys išliko tos pačios - didmeninė prekyba, maitinimas. Maitinimo

paslaugos šiandien užima tokią pat svarbią vietą kaip ir prekyba. Metinė apyvarta iš jų sudaro tokią pačią dalį. Šiuo metu bendrovės pagrindinė veikla - ne tik didmeninė prekyba maisto produktais, bet ir atskirų prekės ženklų platinimas, maitinimo paslaugų teikimas visoje Lietuvoje. Maisto produktus bendrovė, kuri vadinosi „Smulkus urmas“, o dabar - UAB PONTEM, tiekia daugiau nei 2 tūkst. Lietuvos ir užsienio įmonių, aptarnauja per 100 maitinimo taškų Lietuvoje.

nalius darbuotojus, tai pagrindas, kuriantis vertę mūsų klientams. Ateidama į naują įstaigą įmonė naujų darbuotojų neieško, stengiasi perimti senuosius: juos apmokyti dirbti su nauja įranga, perduoti savo patirtį, kad atitiktų mūsų įmonės darbuotojams keliamus reikalavimus. Darbuotojai - tai mūsų ambasadoriai, kuriuos vienija profesionalumas, atsakingas požiūris į darbą ir teikiamų paslaugų kokybę, išskirtinis dėmesys kiekvienam klientui“, - teigia įmonės vadovė Audronė Tendzegolskienė.

Savo srities lyderiai

Ambicingi ateities planai

Maitinimo paslaugos teikiamos net 58 ugdymo įstaigoms, kuriose mokosi daugiau nei 18 000 moksleivių, taip pat ligoninėms ir gydymo įstaigoms bei jų filialams. Aštuoniolikoje tokių objektų kasdien maitinami 4000 ligonių. Bendrovė valdo 12 kavinių „Myls in tempo“, organizuoja pobūvius „Myls banquet“, teikia orlaivių keleiviams maitinimo paslaugą „Myls aero“, jos aptarnaujami lėktuvai per metus skraidina daugiau nei 130 000 keleivių. Bendrovė taip pat teikia ir teritorijų priežiūros bei patalpų valymo paslaugą. Įmonė nuolat investuoja į patalpas, naujausią įrangą, mažinančią sąnaudas, tausojančią aplinką ir sveikatą. Vien praėjusiais metais investicijos viršijo 2 mln. litų. Bendrovė yra įdiegusi tarptautinius ISO standartus ir jais vadovaujasi, turi VšĮ „Ekoagros“ išduotą dokumentą, patvirtinantį ekologiškų produktų naudojimą teikiant viešojo maitinimo paslaugas. „Ne mažiau džiaugiamės vis didėjančiu bendrovės kolektyvu - šiuo metu mūsų daugiau nei 850, vien per praėjusius metus sukurta 150 naujų darbo vietų. Itin vertiname profesio-

Pasak įmonės vadovės, praėjusiais metais įmonės apyvarta išaugo ketvirtadaliu. Šiais metais taip pat keliami dideli tikslai. Įmonė planuoja ir toliau sėkmingai plėsti klientų gretas ir išlikti viena geriausių Lietuvoje, žinoma, nuolat ieškodama naujų galimybių rinkoje. „Didžiuojamės ir garsėjame senomis verslo tradicijomis, esame žinomi savo srities profesionalai, nuosekliai gausėjantis klientų būrys rodo pasitikėjimą mūsų bendrove, gebėjimą rasti sprendimus esant sudėtingoms situacijoms, mokėjimą teikti kokybiškas paslaugas sutaupant klientui lėšų. Pavadinimo keitimas - apgalvotas ir laiku žengtas žingsnis, rodantis, kad esame didelė, stabili ir patikima įmonė“, - teigia UAB PONTEM generalinė direktoAR-2282 rė A.Tendzegolskienė.


10

2013 03 02 Lietuvos žinios

Sveikata

Blyškumas derėjo tik princesėms VALENTINA JAKIMAVIČIENĖ

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis apie 30 proc. planetos gyventojų serga anemija (mažakraujyste). Lietuvoje mažakraujystė kasmet diagnozuojama apie 30 tūkst. gyventojų, daugiausia vaikų, ir net 32-34 proc. vaisingo amžiaus moterų. Kaip rodo tyrimai, tarp paauglių šis procentas dar didesnis. Apie 80-90 proc. atvejų diagnozuojama geležies, antra pagal dažnį - vitamino B ir folio rūgšties stokos anemija. Bendras silpnumas, mieguistumas, dėmesio koncentracijos ir atminties pablogėjimas. Daugelis dėl tokios savijautos kaltina... pavasarį ir mano, jog tai natūralu. Tačiau ilgainiui tai virsta nuolatine būsena, kuri ima trikdyti įprastą gyvenimo ritmą ir akivaizdžiai menkinti gyvenimo kokybę. Tokios savo būsenos žmogus negali susieti su kokia nors liga ar poilsio trūkumu, bet jį pradeda erzinti kvapai, kuriuos jis anksčiau toleravo, be aiškios priežasties keičiasi nuotaikos. Nerimą kelia padažnėjęs širdies ritmas, pablyškusi oda, energijos ir optimizmo stygius, moterims - sutrikęs menstruacijų ciklas, nes taip organizmas bando apsisaugoti nuo visiško išsekimo. Dažniausiai tai atsitinka dietų besilaikančioms paauglėms.

Blyškumas ir liaunumas, kaip išskirtinis aristokratų bruožas, buvo madingas praėjusiais amžiais. Tačiau tuomet nežinota apie modernius kraujo tyrimus. / LŽ archyvo nuotrauka

Pažįstama ir nepažįstama mažakraujystė Šeimos gydytojas iš bendro kraujo tyrimo pirmiausia vertina hemoglobino kiekį ir eritrocitų - raudonųjų kraujo kūnelių - skaičių. Būtent iš tų dviejų rodiklių nustatoma mažakraujystė.

Vienai iš dažniau pasitaikančių mažakraujysčių - dėl vitamino B ir folio rūgšties stokos nustatyti rekomenduojamas homocisteino tyrimas. Skundų, kad pablogėjo atmintis, sunku sutelkti dėmesį, jaučiamas nuovargis, girdime kasdien. Argi tiek daug žmonių galėtų jausti anemijos simptomus? Juk kai kada panašiai prasideda kitos sunkios ligos. Todėl geriausiai į tuos klausimus padėtų atsakyti kraujo tyrimas. Šeimos gydytojas, kai pacientas vardija simptomus, iš kraujo tyrimo gali juos diferencijuoti ir diagnozuoti anemiją arba įtarti kitas ligas.

AKCIJA Tyrimas

Kaina pacientui (litais) Bendras kraujo tyrimas 5 Geležis 3 Feritinas 15 Homocisteinas 35

VILNIUJE Antakalnio g. 72 tel. (8 5) 234 0972 KAUNE Baltų pr. 7 tel. (8 37) 30 16 05 KLAIPĖDOJE Šilutės pl. 38 tel. (8 46) 23 00 48 ŠIAULIUOSE Tilžės g. 139 tel. (8 41) 42 16 70 PANEVĖŽYJE Nemuno g. 75 tel. (8 45) 50 06 15 MAŽEIKIUOSE Vilniaus g. 2 tel. (8 443) 35 063 TAURAGĖJE Jūros g. 5 tel. (8 446) 62 263 NAUJOJOJE Respublikos g. 32, AKMENĖJE tel. (8 425) 51 620; ZARASUOSE Vilniaus g. 1B, tel.(8 385) 54 487; IGNALINOJE Ligoninės g. 13A tel. (8 386) 74 234 Iš anksto registruotis nereikia

Šio tyrimo rezultatai suteikia ir daugiau informacijos. Vertinamas eritrocitų dydis: jeigu jie labai maži, galima įtarti geležies stokos mažakraujystę, o jeigu labai dideli, reikėtų ieškoti kitos mažakraujystės priežasties. Dažniausiai tai rodo, kad žmogus serga vitamino B grupės ir folio rūgšties stokos mažakraujyste. Mažakraujystės pobūdis ir kilmė gali būti vertinama pagal įvairius parametrus: hemoglobino kiekį eritrocituose, eritrocitų dydžio pasiskirstymą, net ir trombocitų bei leukocitų kiekį. Daug informacijos teikia papildomas retikuliocitų skaičiavimas. (Retikuliocitai - tai tos pačios raudonosios ląstelės, tik dar labai jaunos ir nepraradusios branduolių.) Šių ląstelių kiekis kraujyje gydytojui leidžia spręsti apie kaulų čiulpų veiklą ir mažakraujystės gydymo efektyvumą. Didelis jų kiekis rodo, kad aktyvi kraujodara. Dažniausiai sergama klasikine geležies stokos mažakraujyste, kai esti sumažėjęs hemoglobino ir eritrocitų kiekis, o patys eritrocitai yra mažučiai. Tai vadinamoji mikrocitinė mažakraujystė. Kitas mažak-

raujystės formas lemia hemoglobino gamybos sutrikimas, fermentų stoka dėl tam tikrų vaistų vartojimo, apsinuodijus sunkiaisiais metalais ir pan. Viena iš dažniau pasitaikančių mažakraujysčių - dėl vitamino B ir folio rūgšties stokos, jai nustatyti rekomenduojamas homocisteino tyrimas.

Kai trūksta B grupės vitaminų „Homocisteinas yra amino rūgštis, kurios apykaitai naudojamas vitaminas B ir folio rūgštis. O jeigu homocisteino kiekis viršija nustatytą normą, galima įtarti, kad pacientui trūksta šių vitaminų. Sumažinus jų trūkumą, kraujo tyrimas keičiasi, - aiškina gydytoja Gitana Skendelytė. - Ieškant prastos savijautos priežasčių, galima atskirai tirti vitamino B 6, B12, folio rūgšties koncentraciją kraujyje, tačiau trys tyrimai kainuoja brangiau nei vienas. Be to, vitaminų tyrimai yra labai nestabilūs, todėl ne visuose miestuose yra galimybė juos atlikti. Homocisteino tyrimas labiau apsimoka ir dėl to, kad jis patvirtina ne vieno konkretaus, bet visos B grupės vitaminų ir folio rūgšties trūkumą. Taigi vienas tyrimas gali parodyti, ar žmogus su maistu jų gauna pakankamai, ar reikia papildomai vartoti jų preparatų. Norėdami atkreipti dėmesį į šią taip pat svarbią sveikatai problemą, anemijos išaiškinimo akciją papildėme homocisteino tyrimu.“ Homocisteino tyrimas yra vienas iš svarbių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos įvertinimo žymenų. Padidėję jo kiekiai sukelia uždegimų kraujagyslių sienelėje ir padeda cholesteroliui veikti savo blogą darbą. Homocisteino tyrimas taip pat atliekamas norint tinkamai įvertin-

Apie homocisteiną Homocisteinas (Hcy, HmC) - amino rūgštis, turinti didelę įtaką kraujotakos sistemai. Padidėjusi homocisteino koncentracija kraujyje laikoma rizikos faktoriumi, skatinančiu aterosklerozę ir kraujagyslių, ypač širdies, smegenų ir periferinės kraujotakos sutrikimus. Homocisteino perteklius žaloja kraujagyslių sienelės endotelį, „užvesdamas“ jose uždegimo procesą, skatina trombogenezę ir aterosklerozės vystymąsi. Nustatyta, kad homocisteino kiekis kraujyje glaudžiai susijęs su genetiniais veiksniais ir dieta. Maiste esanti folio rūgštis ir vitaminai B6 bei B12 skatina homocisteino skilimą, o maža vitaminų koncentracija kraujyje lemia gerokai didesnį homocisteino kiekį ir didesnę mirtinos išeminės širdies ligos bei insulto riziką. Homocisteino tyrimas yra labai svarbus. Įrodyta, kad net nedidelės folio rūgšties bei B grupės vitaminų dozės gali gerokai sumažinti homocisteino kiekį kraujyje. ti pasikartojančio insulto ar infarkto riziką. Beje, gydymas nustačius didelį homocisteino kiekį nesiskiria: pacientams skiriami B grupės vitaminai ir folio rūgštis.

Ir liga, ir simptomas Atrodytų, jog gyvename gerovėje, turime pakankamai kokybiško maisto, vaistinėse - pilnos lentynos įvairių maisto papildų, tačiau yra nemažai žmonių, kurie gana ilgą laiką skundžiasi prasta savijauta, galvos svaigimu, silpnumu ir net vaikšto pas gydytojus, bet taip ir neišsiaiškina prastos savijautos priežasčių. Kodėl tiek daug žmonių

serga anemija? Ar gali būti taip, kad mažakraujystę ne taip lengva nustatyti? „Kai kada hemoglobino koncentracija kraujyje dar gali būti normali, bet iš tikrųjų žmogaus organizme geležies atsargos jau yra išsekusios, - sako gydytoja G.Skendelytė. - Dėl ko tai atsitinka? Žinoma, kad eritrocitas gyvena tris mėnesius. Tarkime, jis pasigamina sausio mėnesį, ir tik kovo pabaigoje jis bus sulaikytas kaulų čiulpuose arba blužnyje, suskaidytas, o vietoj jo gaminsis nauji eritrocitai. Tai - nenutrūkstamas procesas. Per tą laiką atliktų kraujo tyrimų rezultatai gali atitikti normas, bet iš esmės neatspindėti tikrovės. Todėl bendrą kraujo tyrimą reikėtų atlikti pakartotinai.“ Mažakraujystė gali liudyti, kad organizme trūksta geležies, B grupės vitaminų ir folio rūgšties dėl griežtų dietų laikymosi bei darbo ir poilsio režimo nepaisymo. Tai būdinga paaugliams, besirūpinantiems kūno linijomis ir nepaisantiems, kad jų sparčiai augančiam ir bręstančiam organizmui reikia labai daug statybinių medžiagų, intensyviai sportuojantiems, auginantiems raumenis jauniems vaikinams, nes organizmas geležies atsargas išeikvoja raumenų augimui, ir jų nepakanka hemoglobino gamybai. „Ypač norėtųsi išskirti kūdikių besilaukiančias moteris, nes ir hemoglobinas, ir B grupės vitaminai labai reikalingi ne tik pačiai moteriai, bet ir kūdikiui, kad jis gimtų sveikas. Jie yra labai svarbūs, nes dalyvauja įvairiuose organizmo procesuose: nervų sistemos formavimosi, fermentų sistemų aktyvavimo, medžiagų apykaitos, - kalba gydytoja. - Neretai mažakraujystė diagnozuojama vyresniems nei pusės metų kūdikiams. Mat motinos piene geležies pakanka tik iki to laiko, o vėliau jos ima trūkti. Todėl šio amžiaus mažyliams jau rekomenduojama duoti vaisių, daržovių, turinčių B grupės vitaminų, ir mėsos, kurioje gausu geležies.“ Mažakraujystė gali būti ir liga, ir kitų, dažniausiai labai sunkių, ligų simptomas. Ji gali būti diagnozuojama patyrusiems dideles traumas, sunkias operacijas, gausų kraujavimą pacientams. Silpnumas, vangumas, energijos stygius neretai gali būti ir prasidėjusių sunkių onkologinių ligų simptomai. Todėl ne rečiau kaip kartą per metus, o prireikus ir dažniau, būtina pasidaryti kraujo tyrimus. Ypač vyresnio amžiaus žmonėms, kurių organizme geležies sąnaudos gali padidėti dėl paūmėjusių lėtinių ligų, nepastebimo, nors ir menko kraujavimo. Blyškumas ir liaunumas, kaip išskirtinis aristokratų bruožas, buvo madingas praėjusiais amžiais. Tačiau tuomet nežinota apie modernius kraujo tyrimus. Antraip tikriausiai ir tuometinė visuomenė būtų susivokusi, jog tai - ne sveikaVJ-2317 tos, o išsekimo liudijimas.

Homocisteino norma

Bendras kraujo tyrimas. Normos Matavimo vienetai

1 d. iki 1 sav.

1 sav. - 1 mėn. 1 mėn. - 1 m.

1 m. - 5 m.

WBC

10^9/L

13,00-30,00

4,50-12,00

4,50-11,00

4,50-10,00

RBC

10^12/L

4,00-6,60

3,00-5,40

3,80-5,00

3,70-4,50

15 m. - 99 m. moterims

15 m. - 99 m. vyrams

Nevalgius Nėščiosios

10

4,50-10,00

4,00-9,00

4,00-9,00

Vaikai iki 15 m.

10

4,00-5,00

4,00-5,10

4,50-5,50

Suaugę 15-65 m.

15

Vyresni >65 m.

20

5 m. - 15 m.

HGB

g/L

150-200

120-160

110-130

120-135

120-150

120-150

135-160

HCT

%

51,0-65,0

38,0-52,0

37,0-41,0

34,0-40,0

34,0-44,0

36-42

40-48

MCV

fL

104,0-116,0

93,0-115,0

82,0-98,0

76,0-84,0

76,0-87,0

82,0-95,0

82,0-95,0

MCH

pg

35,0-39,0

31,0-35,0

24,0-30,0

24,0-30,0

25,0-31,0

25,0-35,0

25,0-35,0

MCHC

g/L

310-370

310-370

310-370

311-370

310-370

310-370

310-370

µmol/L

Feritinas µg/l Geležis

Moterims Vyrams

µmol/l Moterims Vyrams

13-150 0-400 6,6-26 11-28


2013 03 02 Lietuvos žinios

Sveikata

11

Permainos - saugant vertybes VALENTINA JAKIMAVIČIENĖ

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje vadinama Antakalnio klinikomis, - tarsi geri namai, iš kurių pasklinda išaugę ir sustiprėję vaikai.

„Kiekvienoje permainoje pirmiausia įžvelgiame teigiamų dalykų. Šiuose labai didelės kompetencijos, kruopštumo ir atsakomybės reikalaujančiuose skyriuose labai svarbus komandinis darbas. Dabartinė situacija tai galimybė atnaujinti ir sustiprinti aukštos kvalifikacijos medikų komandas. Džiaugiamės, kad mums pavyko pritraukti daugiau jaunų gydytojų, slaugytojų, kurie mokysis iš labiau patyrusių kolegų. Esame įsitikinę, jog bus ne tik išlaikytas pasiektas lygis, bet ir žengtas žingsnis pirmyn, nes viską darome galvodami apie pacientą, jo labui“, - sako ligoninės direktorius gyd. H.Ulevičius.

Gyd. R.Daunoravičiaus rankos atveria kelią į gyvenimą netgi sunkiausiai jį besiskinančiam mažyliui. / Romo Jurgaičio nuotraukos

Pirmoji pažintis su pasauliu Vilniuje gimsta beveik dukart daugiau naujagimių nei Kaune - 8,5 tūkst. kasmet. Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje gimsta beveik po 4 tūkst. naujagimių. Pastaraisiais metais iki 12 proc. padaugėjo priešlaikinių gimdymų. Cezario pjūvio operacija atlikta trečdaliui 2-ojo gimdymo skyriaus, kuriame koncentruojasi sunkiausi komplikuoti gimdymai ne tik iš sostinės, bet iš visos Vilniaus apskrities, gimdyvių. Nėra nė vieno gimdymo, kad būtų galima iš anksto tvirtai pasakyti, jog jis bus lengvas ir sklandus. Be abejo, pirmą kartą gimdančios moterys jaudinasi labiau nei turinčios patirties, gimdančios antrą ar trečią kartą. Ne paslaptis, jog kai kurie būsimieji tėveliai kelia labai didelius aplinkos reikalavimus, tačiau jaučiantieji atsakomybę už ateinančio į pasaulį žmogučio sveikatą renkasi aukščiausios kompetencijos ir didžiausią patirtį turinčių specialistų komandą. Šioje ligoninėje, kurioje gimė jau kelios vilniečių kartos, prieš keletą metų atnaujintas akušerijos korpusas, sudarytos puikios sąlygos: nedidelės jaukios palatos, gimdymo kambariai, aprūpinti modernia aparatūra, kuri leidžia stebėti gimdymo veiklą, fiksuoti vaisiaus širdies tonus, motinos savijautą. Moterys gali gimdyti dalyvaujant šeimos nariams, o pageidaujantiems, kad kūdikis gimtų vandenyje, siūlomas gimdymo kambarys su vonia. Gydytoją R.Daunoravičių sutikome skubantį į gimdyklą. Suprantame: šiandien - net kelios planinės operacijos, ir svarbiausia - pacientės. Galėtume cituoti daugybę nuoširdžiausių padėkų, pacienčių išsakytų šiam puikiam ir darbščiam gydytojui, kurio rankos atveria kelią į gyvenimą netgi sunkiausiai jį besiskinančiam mažyliui. Naujagimių skyriaus vedėja gydytoja neonatologė med. dr. V.Drejerienė negaili gerų žodžių: „Kolega Ričar-

das - labai intensyviai dirbantis gydytojas, profesionaliai ir saugiai prižiūrintis ir normalų, ir komplikuotą gimdymą. Tai tikras mokytojas, turintis auksines rankas ir savo patirtį perduodantis jauniems gydytojams. Daugelis gydytojų gali atlikti cezario pjūvį, bet profesionaliai pajusti, kokiais atvejais tai reikia daryti, būtina didžiulė patirtis. Gydytojas R.Daunoravičius - labai kuklus, tačiau tikrai turėtų kuo pasigirti, kad ir sėkmingai pagimdžiusiomis nėščiosiomis, kurioms persodinti inkstai. Jeigu turėčiau dukrą, kai ji gimdytų, būčiau rami tik ją atidavusi į šio gydytojo rankas.“

Ligoninės stiprybė požiūris į pacientą Ligoninė daug dėmesio ir lėšų skiria gimdyvių ir naujagimių priežiūrai reikalingoms technologijoms, jos nuolat atnaujinamos. Naujagimių intensyviosios terapijos poskyryje įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema, kuri leidžia reguliuoti oro temperatūrą, drėgmę, kokybę ir t. t., artimiausiais metais laukiama naujo aparatūros papildymo - dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų, kvėpuojamosios terapijos įrangos, monitorių. Akušeriai ginekologai ir neonatologai - darnios komandos nariai. Jeigu numatoma, jog vaikelis gali gimti silpnas, prie gimdyvės kviečiami ir gydytojai neonatologai, kad neatidėliojant būtų suteikta visa reikalinga pagalba kūdikiui lemtingiausiomis pirmosiomis gyvenimo minutėmis, nes būtent jos gali lemti, ar jis gyvens ir kokia bus jo sveikata. Sutelkiamos visos aukščiausios kvalifikacijos specialistų pajėgos, kad vaikelis gimtų sveikas. „Nuo šio pavasario niekas nesikeičia. Kaip dirbo Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje Gimdymo ir Naujagimių skyriai, taip ir dirba, kaip buvo mūsų ligoninė pati jaukiausia, gražiausia ir pacientams palankiausia, teikianti aukščiausio lygio paslau-

Pastaraisiais metais padaugėjo priešlaikinių gimdymų. Mažylių ir jų mamų sveikata - aukščiausios kvalifikacijos medikų rūpestis. gas, taip ir yra, - sako gydytoja dr. V.Drejerienė ir įvardija didžiausią vertybę: - O tikrasis aukso fondas, kuris išlieka ne tik nesumažėjęs, bet ir pasipildęs, - tai žmonės.“ Gydytoja šiltais žodžiais mini daugeliui vilniečių pažįstamų ir gerbiamų medikų pavardes: intensyviosios terapijos ir skubios pagalbos vyresnioji ordinatorė gyd. Rūta Klimienė, patyrusios gydytojos Jolanta Savulioniene, Rūta Taminskienė, Kristina Razmuvienė, Aušra Černiūtė, Violeta Aleksandravičienė, jaunos perspektyvios gydytojos neonatologės Olga Jankevič, Auksė Klimavičienė, visa komanda mielų, švelnių slaugytojų. „Visus išvardyti - užtruktų, bet nė vieno nenoriu išskirti. Naujagimių

Romo Jurgaičio nuotrauka

Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Ši viena seniausių sostinės ligoninių į kitas Lietuvos gydymo įstaigas yra išleidusi didelį būrį puikių vidaus ligų gydytojų, kardiologų, kraujagyslių chirurgų, akušerių ginekologų, kurie kasdien gelbsti pacientų gyvybę ir sveikatą. „Mes patys savo ligoninę vadiname mokykla donore, nes kai atsidaro naujų ligoninių, į jas išleidžiame po keletą aukštos kvalifikacijos gydytojų, slaugytojų. Mūsų ligoninėje savo karjerą pradėjo garsiausi Lietuvos kardiochirurgai, kraujagyslių chirurgai tapo skyrių vedėjais Klaipėdos miesto ir Jūrininkų ligoninėse, nemažai mūsų kolegų dirba respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, - sako Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktorius gydytojas angiochirurgas Henrikas Ulevičius. - Tokią situaciją išgyvename ir dabar. Į naują korpusą Santariškėse išsikėlė Perinatologijos centras, kurio paskirtis - teikti aukščiausio lygio akušerijos ir ginekologijos paslaugas. Taip pat išsikėlė Akušerijos ir ginekologijos katedra, o kartu išėjo ir keletas mūsų darbuotojų. Tačiau mūsų ligoninėje niekas iš esmės nesikeičia. Lieka Akušerijos ir ginekologijos centras, tie patys tokios pat sudėties Gimdymo ir Naujagimių skyriai, kuriuose dirba daugeliui vilniečių ir aplinkinių Vilniaus rajonų gyventojų pažįstami ir jų gerbiami gydytojai: gimdymo skyriams vadovauja gydytojai Ričardas Daunoravičius ir Egidijus Jakiūnas, Naujagimių skyriui - med. dr. Violeta Drejerienė, Akušerijos ir ginekologijos centrui vadovaus gydytojas ginekologas R.Daunoravičius.“

skyriuje labai svarbus nuoširdus susiklausymas, komandinis darbas, nes jis niekada nenutrūksta - žmonės dirba dieną ir naktį, šeštadienį ir sekmadienį, per Kalėdas ir per Velykas. Ta patirtis ir susitelkimas - mūsų ligoninės stiprybė. Mes seniai jautėme, kad mūsų skyrių darbas pernelyg intensyvus, ir svajojome, kad Vilniuje atsirastų dar viena ligoninė, turinti gimdymo ir naujagimių skyrius. Tai išsipildė. Dabar sostinėje yra trys ligoninės, kuriose kasmet gims maždaug po 3 tūkst. mažųjų vilniečių. Tai - optimali darbo apimtis. Sumažėjus darbo krūviui, galėsime mažiau skubėti, daugiau dėmesio ir laiko skirti bendravimui su pacientais.“

„Nuo šio pavasario niekas nesikeičia. Kaip dirbo Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje Gimdymo ir Naujagimių skyriai, taip ir dirba, kaip buvo mūsų ligoninė pati jaukiausia, gražiausia ir pacientams palankiausia, teikianti aukščiausio lygio paslaugas, taip ir yra. O tikrasis aukso fondas, kuris išlieka ne tik nesumažėjęs, bet ir pasipildęs, tai žmonės“, - sako gydytoja neonatologė med. dr. Violeta Drejerienė.


Prenumeratos kainos Gyventojams Ømonòms

Prenumeratos kainos be pirmadienio

1 mòn.

3 mòn.

6 mòn.

12 mòn.

27 Lt 45 Lt

80 Lt 135 Lt

160 Lt 250 Lt

319 Lt 499 Lt

Vienos dienos prenumerata (bet kuri savaitòs diena)

1 mòn. 3 mòn. 6 mòn. 12 mòn. Gyventojams: 21 Lt Juridiniams asmenims: 36 Lt

62 Lt 108 Lt

124 Lt 216 Lt

247 Lt 399 Lt

1 mòn. 3 mòn. 6 mòn. 12 mòn. Gyventojams ir juridiniams asmenims:

8 Lt

21 Lt

42 Lt

84 Lt

LAIKRAŠČIO “LIETUVOS ŽINIOS” PRENUMERATA PRIIMAMA PRIVAČIOSE PLATINIMO TARNYBOSE:

PRENUMERATA PRIIMAMA REDAKCIJOS BIURE:

DRUSKININKAI ELEKTRĖNAI GARGŽDAI JONIŠKIS KAIŠIADORYS KELMĖ KRETINGA KURŠĖNAI LAZDIJAI N.AKMENĖ

VILNIUS

V.Kudirkos g. 45 Sodų g. 13-3 Kvietinių g. 3 Statybininkų g. 2A-41 Gedimino g. 59 Statybininkų g. 19 Birutės g. 11 J.Basanavičiaus g. 1 Seinų g. 3 Respublikos g. 7

(8 313) 51 075, 8 685 47 526 (8 528) 39 200 (8 46) 45 21 14, 8 686 21 345 (8 426) 60 569 (8 346) 51 378, 8 605 19 330 (8 427) 51657, 8 612 33 150 (8 445) 53 949, 8 687 12 779 (8 41) 58 57 61 (8 318) 52 374, 52 375 (8 425) 56 588

PAKRUOJIS PLUNGĖ RADVILIŠKIS RADVILIŠKIS ROKIŠKIS ŠAKIAI ŠIAULIAI ŠIAULIAI ŠILALĖ ŠVENČIONYS

Kęstučio g. 8-3 T.Vaižganto g. 27 S.Dariaus ir S.Girėno g. 30 S.Dariaus ir S.Girėno g. 46 Nepriklausomybės a. 13 J.Basanavičiaus g. 67 Trakų g. 20 P.Višinskio g. 26 Žemaitės g. 4-18 Adutiškio g. 39

(8 421) 61 704 (8 448) 72 418, 8 686 51 464 (8 422) 53 451 (8 422) 50 163, (8 682) 38 020 (8 458) 52 167, 8 656 76 207 8 612 97 522 (8 41) 50 07 10, 50 07 11 (8 41) 59 15 50, 59 15 53 (8 449) 51 421, 8 652 84 47 1(2) (8 387) 51 951, 8 655 13 833

Vykinto g. 14

(8 5) 249 2163

Daugiau informacijos tel.: (8 5) 249 2161, (8 5) 249 2154, nemokamu telefonu 8 800 77 888. http://uzsakymai.lzinios.lt/prenumerata.php Prenumeruojant AB Lietuvos pašto ir UAB “Lietuvos ryto” skyriuose taikomas aptarnavimo mokestis. Telefonas pasiteirauti (8 5) 2743777.

www.lzinios.lt


2013 03 02 Lietuvos žinios

LŽ gidas

13

Energingoji Z.Kelmickaitė išjungtų internetą JAUNIUS ČIULADA

LRT televizijos laidos “Ryto suktinis” vedėja ir muzikinio šou “Auksinis balsas” komisijos pirmininkė Zita Kelmickaitė tokia gyvybinga, kad jos energijos pakaktų trims žmonėms. Pašnekovė kalba apie darbą, vienadienes “popso” grupes ir interneto keliamą pavojų. - Šeštadienio rytais LRT televizija rodo jūsiškį “Ryto suktinį”. Projektui treji metai. Jūsų darbe yra rutinos? - Be abejo, yra. Bet ji manęs nesmaugia - įsisuki į darbus, ir tiek. Randi bendraminčių. Didysis džiaugsmas apima, kai šalia kuriantys žmonės, kurie nori dirbti. Tokius labai mėgstu. - Savo laidoje kalbinate įdomias asmenybes. Bet Lietuva maža. Iš kur kapstote savo herojus? - Nereikia nieko kapstyti - jų labai daug. Tiek daug, kad “Ryto suktinį” galėčiau daryti kiekvieną dieną. Vyrauja mitas, kad trūksta asmenybių. Netrūksta - šie žmonės šalia mūsų. - Tapote LRT televizijos “Auksinio balso” komisijos pirmininke. Projekte dalyvauja Aistė Pilvelytė, Violeta Tarasovienė, Vilija Matačiūnaitė, Česlovas Gabalis, kiti žinomi atlikėjai. Yra koks nors laidos dalyvis, kuriam jaučiate antipatiją? - Aišku, kad nėra. Šioje laidoje daug kam jaučiu simpatiją. Kiekvienas savaip įdomus. Labai norėčiau, kad žmonės atkreiptų dėmesį į sopraniną Viktorą Gerasimovą. Jis - jaunas žmogus, turintis unikalų balsą. Neįmanoma nuspėti, kas laimės “Auksinį balsą”. Tokie scenos vilkai kaip A.Pilvelytė, V.Tarasovienė ir Č.Gabalis yra labai stiprūs. Daug vilčių teikia V.Matačiūnaitė. Nežinia, kaip jie išdėlios savo jėgas ir kokių staigmenų bombelių paruoš. Bet mes labai sureikšminame užimamas vietas. Užėmei pirmąją vietą?.. Gerai - sveikinam, pasidžiaukim, išgerkim šampano. Bet tai nėra galutinė stotelė. Šį kartą nugalėjo vienas, kitą kartą nugalės kitas. - Jūs - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos istorijos katedros docentė. Šiuolaikiniai studentai studijuoja ar studentauja? - Studijuoja. Matau, kad studentai įsitempę. Jiems labai sudėtinga, nes didžiulė konkurencija. Sovietiniais laikais žinojai, kad baigęs studijas gausi darbą. Šiandien gavęs diplomą turi pats ieškotis darbo, mokėti save pateikti. O tokių kaip tu yra labai daug. - Esate muzikologė. Ką manote apie lietuvišką eterį užplūdusias tirli pirli grupeles? - Galiu pasakyti vieną dalyką: muzika, kaip ir gyvenimas, įvairi. Kiekvienam atvejui - skirtinga muzika. Jūs įsivaizduokite, kaip atrodytų šeimos šventė, jei aš sakyčiau: “Atleiskite, visi klausysimės Gustavo Mahlerio simfonijos.” Nemanau, kad, kaip jūs sakote, tirli pirli grupės pretenduoja į prestižinius muzikos apdovanojimus ir rimtus festivalius. Pramoginės grupės kala pinigėlį, turi savo nišą - tegul sau tirlipirlinasi. Kaip sako rusai, kiekvienam paukšteliui - sava šakelė.

“Niekam neįdomu, kai bėga ašaros, - sako Z.Kelmickaitė. - Aš turiu visą laiką būti geros formos. Nėra laiko liūdesiui.” / Oresto Gurevičiaus nuotrauka

•21 p.

Nukelta į


14

LŽ gidas

2013 03 02 Lietuvos žinios

ŠEŠTADIENIS 2 D.

Elektra 22.00, LNK

Dėkui, kad rūkot! 23.00, LRT televizija

Veidai minioje 23.05, BTV

Veiksmo filmas. JAV, Kanada, 2005 m. Rež. Robas Bowmanas. Vaidina: Jennifer Garner, Willas Yunas Lee, Terence’as Stampas. (N-7) Apgaubta paslapties. Pažymėta tragedijos. Išmokyta žudyti. Jie paliko ją mirti. Bet mirtis buvo tik pradžia. Dabar ji grįžta trokšdama atkeršyti. Išgyvenusi po, atrodytų, mirtinų sužeidimų, Elektra nutraukia visus ryšius su likusiu pasauliu ir pradeda gyventi kaip atsiskyrėlė. Tačiau netikėtai susiklosčius aplinkybėms ji priversta rinktis...

Komedija. JAV, 2005 m. Rež. Jasonas Reitmanas. Vaidina: Aaronas Eckhartas, Maria Bello, Katie Holmes, Adamas Brody. (N-7) Tabako pramonės lobistas Nikas propaguoja rūkymą, kai visur kalbama apie kenksmingą cigarečių poveikį sveikatai. Remdamasis netikėčiausiais argumentais ir iškreipta logika jis pasiekia, kad klientai pasiduoda jo įtakai. Tačiau kai sugulęs su laikraščio reportere Nikas per daug išsiplepa, jo pasaulis atsiduria ties žlugimo riba.

Siaubo trileris. JAV, Didžioji Britanija, 2011 m. Rež. Julienas Magnatas. Vaidina: Milla Jovovich, Julianas McMahonas, Davidas Atrakchi. (S) Po serijinio žudiko užpuolimo Ana tik per stebuklą lieka gyva. Dėl sunkios galvos traumos ji - praktiškai bejėgė. Moteris nesugeba įsiminti veidų ir akimoju pamiršta visus matytus žmones vos jie dingsta jai iš akių. Ją vėl pradeda persekioti žudikas. Ar Anai, kuri nieko neprisimena, pavyks atpažinti iškrypusį savo persekiotoją?..

LRT televizija 6.00 “Šventadienio mintys” (k.) 6.30 “Stilius. Namai” (k.) 7.15 “Nacionalinė paieškų tarnyba” (k.) 8.30 “Gimtoji žemė” 9.00 “Aivenhas” 9.25 “Džeronimas” 9.50 “Aviukas Šonas” 10.00 “Ryto suktinis” 11.00 “Durys atsidaro” 11.30 “Septynios Kauno dienos” 12.00 “Ekologiškiausi pasaulio namai” 12.30 Dok. f. “Visatos stebuklai”. 2 d. “Kosminės dulkės” 13.30 “Juokis” 15.15 “Klausimėlis” 15.30 Pasaulio panorama 16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą) 16.10 Sveikinimų koncertas 18.30 “Frosto prisilietimas” N-7 20.25 Loterija “Perlas” 20.30 Panorama 21.00 Muzikinis projektas “Auksinis balsas” 23.00 Komedija “Dėkui, kad rūkot!” N-7

LNK 6.25 Dienos programa 6.30 “Ozis ir Driksas” 6.55 “Beprotiški mažųjų nuotykiai” 7.20 “Antinas Gudruolis” 7.45 “Beprotiškos linksmybės” 8.10 “Ogis ir tarakonai” 8.35 “Įspūdingasis žmogus-voras” 9.00 “Atgal į vaikystės miestą” 10.00 Animac. f. “Skūbis-Dū ir broliai Baisuokliai” 11.50 Veiksmo komedija “Vagis policininkas” 13.50 “Altajaus princesės kerštas” N-7 15.00 “Apgavystės” N-7 17.00 Komedija “Policijos akademija 6. Miesto apgultis” 18.45 Žinios 19.00 “Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo” 22.00 Veiksmo f. “Elektra” N-7 23.50 Veiksmo komedija “Ostinas Pauersas auksinis narys” N-7 1.40 Trileris “Merija” N-14

TV3 6.45 Teleparduotuvė 7.00 “Bakuganas” 7.30 “Beibleidai. Metalo meistrai” 8.00 “Hantikas. Sekliai ir paslaptys” 8.30 “Simpsonai” 9.00 “Mūsų gyvūnai” 9.30 “Mamyčių klubas” 10.00 “Svajonių sodai” 11.00 Komedija “Stebuklingi batai” 13.00 Nuotykių f. “Romanas su brangakmeniu” 15.10 Veiksmo f. “Itališkas apiplėšimas” 17.25 Romantinė drama “Visos upės teka” 18.35 Loterija “Eurojackpot” 18.45 TV3 žinios 19.00 “Paslapčių namai”. Tiesioginė transliacija 21.00 Veiksmo f. “Transporteris 2” 22.45 Nuotykių komedija “Šešios dienos, septynios naktys” 0.50 Komedija “Labai rusiškas filmas 2” 2.20 Drama “Nuostabusis penketukas. Aistruolių skandalas Teksase”

BTV 6.29 Programa 6.30 “Televitrina” 7.00 “Auksarankiai” (k.) N-7 7.30 “Nematoma tiesa” (k.) N-7 8.00 “Savaitės kriminalai” (k.) N-7 8.30 “Amerikos talentai” (k.)

9.30 “Autofanai” 10.00 “Šeštadienio rytas” 11.00 “Pasitarkime” (k.) N-7 12.00 “Žmogus prieš gamtą. Mėgėjų išbandymai” N-7 13.00 “Mitų griovėjai” N-7 14.00 “Lietuvos muzikos legendos” (k.) 16.00 “Juoko kovos” (k.) N-7 17.00 “Mentai” (k.) N-7 18.00 “Ekstrasensų mūšis” N-7 19.00 “Svotai” N-7 20.00 Žinios 20.20 “Jūrų velniai” N-7 21.20 Veiksmo f. “Valdomi iš toli” N-14 23.05 Siaubo trileris “Veidai minioje” S 1.05-5.59 “Bamba” S

TV6 8.45 Teleparduotuvė 9.00 “Vienam gale kablys” 9.30 “Universitetai.lt” 10.00 “Aukščiausia pavara” 11.00 “Po pasaulį su Anthony Bourdainu” 12.00 “Adrenalinas” 12.30 “Simpsonai” 13.00 “Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių” 14.00 “Jokių kliūčių!” 15.00 “Aukščiausia pavara” 16.00 “Skraidantys motociklai” 17.00 “Jokių kliūčių!” 18.00 “Naša Raša” 19.00 Veiksmo f. “Fantastiškas ketvertas” 21.05 “Liudininkai” 22.00 “Vilko bilietas” 23.00 “Kaltės kaina” 0.05 “Gelbstint Greisę” 1.00 “Klyvlendo šou” 2.00 “CSI Majamis”

TV1 7.10 Dienos programa 7.15 “Pirmykštė žemė” (k.) 7.50 “Nepaprastoji istorija” 8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai” N-7 10.30 “Šunys darbininkai” 11.00 “Nepaprasti keturkojai” 11.30 “Gyvūnijos pasaulyje” 12.00 “Pasaulio virtuvė” 12.55 “Kinų virtuvė su Goku” 13.25 Komedija “Kramtukai 2” N-7 15.00 “Teleparduotuvė” 15.30 “Pasivaikščiojimai. VDU karta” 16.00 “Sumažink mane” 16.57 “Žodis - ne žvirblis” (k.) 17.00 “Marijos širdis” N-7 19.00 “Istviko raganos” N-7 20.00 “Klientų sąrašas” N-7 21.00 Romantinė komedija “Amerikietiškas pyragas. Meilės knyga” N-14 22.45 “Puma” 23.45 “Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai” S 0.45 “Sumažink mane” (k.)

LRT kultūra 8.00 “Kultūrų kryžkelė”. Trembita (k.) 8.15 “Kultūrų kryžkelė”. Vilniaus albumas 8.30 “Kultūrų kryžkelė”. Rusų gatvė (k.) 8.45 “Kultūrų kryžkelė”. Menora (k.) 9.00 “Kultūrų kryžkelė”. Vilniaus sąsiuvinis (k.) 9.15 “Krikščionio žodis” (k.) 9.30 “Kelias” 9.45 “Šventadienio mintys” 10.10 Baleto spektaklis vaikams “Snieguolė ir septyni nykštukai”. Dalyvauja Eglės Špokaitės baleto mokyklos ir B.Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos auklėtiniai 11.10 “Ecce homo”, Modrio Tenisono pantomimos grupė Kaune (k.) 11.30 “Lyderiai”

12.15 “Pinigų karta” 13.05 “Girių horizontai” 13.35 “Keliaukim!” 14.00 Scenaristo, režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. “Pusiaujo krašte Ekvadore”. 3 d. “Sparnuotųjų robinzonų salose” 14.30 “Pergalės kaina” 14.55 “Negali būti” 15.20 “Atžalos” (k.) 16.15 “Emigrantai” 17.00 “Lietuvių dokumentikos meistrai”. Edmundas Zubavičius. “Kambariai be durų. Aktorė Nijolė Gelžinytė”. “Nemirties dainos” (k.) 18.00 “Muzika gyvai”. Skambina Valery Afanassievas 19.30 “Amerika nematytoji”. 1 laida 20.20 “Lietuviai Venecijos karnavale” 20.40 H.Ibsenas. “Heda Gabler” 23.00 Panorama (k.) 23.30 Muzikinė teatralizuota programa “Cafe emigrant”. Dalyvauja Romas Dambrauskas, Nijolė Narmontaitė, grupė “Vairas”

Lietuvos ryto TV 7.25 Programa 7.29 TV parduotuvė 7.45 “Reporteris” 8.30 “Gimnazistai” 9.30 “Oskaro oazė” 9.40 “Mokausi gaminti” 10.00 “Padėkime augti” 10.35 “Pradėk nuo savęs” 11.10 “Gamink sveikiau!” 12.15 “Reporteris” 13.00 “Gyvenimo būdas” 14.00 Dok. f. “Didysis barjerinis rifas”. 2 d. N-7 15.00 Dok. f. “Treblinka, mirties stovykla. Išlikusiųjų istorijos” N-7 16.00 Žinios 16.05 “Super L.T.” N-7 17.00 Žinios 17.05 “Negaliu tylėti” 18.00 Žinios 18.20 “Supernamai” 19.00 “Komisaras Megrė” N-7 21.00 “Reporteris” 21.30 “Merdoko paslaptys” N-7 23.40 Trileris “Devintieji vartai” N-14

Balticum TV 8.45 “Ieškokime geriausio!” 9.00 “Balticum TV” žinios 9.15 “Aukščiausia klasė” 10.15 “Gyvūnai - darbo pirmūnai!” 10.45 “Įspūdingiausių interjerų dešimtukas” 11.15 “Neišvengiamos katastrofos” 12.15 “Likimo dovana” 13.15 “Jūros patruliai” 14.15 “Senas geras faras” N-7 15.15 “Mūsų augintiniai” 15.45 “Ieškokime geriausio!” 16.00 Fantastinis f. “Ozo šalies raganos”. 1 s. 17.30 Drama “Vicekaraliai”. 1 s. N-7 19.15 “Maisto detektyvai” 19.45 “Ieškokime geriausio!” 20.00 “Klaipėdos savaitė” 20.30 Komedija “Staiga 70-ties!” 22.15 Dok. f. “Mike’as Tysonas” N-7 0.00 “Reidas” (k.) 0.30 “Vienišų seselių klubas” N-7 1.00 “Vaiduokliškos istorijos”

Balticum Auksinis 7.00 Komedija “Didysis Bakas Hovardas” 9.00 Trileris “Dėžė” N-7 11.00 Trileris “Trys įtemptos dienos” N-7

13.10 Komedija “Atsiklauskite vaikų!” 15.00 Drama “Karaliaus kalba” 17.00 Drama “1612: Tamsiųjų laikų kronikos” N-7 19.25 Komedija “Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai” 21.00 Komedija “Vykrutasai” 23.00 Drama “Centurionas” N-14 1.00 Komedija “Gamtos keistenybės” N-14

1 Baltijos Kanalas 7.05 Naujienos 7.30 Animacija. Vaikų klubas. “Saladinas” 8.00 Animacija. Vaikų klubas. “Linksmieji kamuoliukai. Nauji nuotykiai” 8.10 Gudručiai ir gudrutės 9.00 Naujienos 9.15 Ganytojo žodis 9.35 Skanėstas 10.15 Laikas pietauti! 11.00 Naujienos 11.20 “Užeiga “13 kėdžių”. “Legendos atsiradimas” 12.30 “Užeiga “13 kėdžių”. “Rašinėlių rinkinys” 16.00 Naujienos 16.20 “Užeiga “13 kėdžių”. “Rašinėlių rinkinys” tęsinys 18.05 “Pasverti ir laimingi” (su subtitrais lietuvių k.) 20.00 Laikas 20.25 Ekstrasensų mūšis. Titanų kova (su subtitrais lietuvių k.) 22.50 “Šiandien vakare” su Andrejumi Malachovu 0.20 Vaid. f. “Kovotojas” 2.10 Vaid. f. “Paskyrimas” 3.35 Komedija “Gerai sėdim”

Mezzo 4.30 Džiazas 9.30 A.Ratmansky baletas “Paryžiaus liepsnos” 12.15 R.Petit baletas “Pikų dama”. Šoka Maskvos Didžiojo teatro artistai 13.45 Divertismentas 14.00 J.Savallas. “Užmiršta karalystė: katarų tragedija” 16.30 L.Fieldso ir “The expressions” koncertas Nansi džiazo festivalyje 17.40 Džiazas Niujorke 19.15 J.S.Bacho Mišios b-moll. Diriguoja J.Savallas 21.00 Divertismentas 21.30 G.Verdi opera “Likimo galia”. Diriguoja Z.Mehta 0.10 Divertismentas 1.30 Džiazas. Koncertuoja B.Mehldau 2.30 Nakties programa

NTV Mir 6.00 Šiandien 6.20 Apžiūra 6.55 Pagrindinis kelias 7.25 Gaminame 8.00 Šiandien 8.25 Rusiškas įdaras 8.55 Kulinarinė dvikova 9.55 Būsto klausimas 11.00 Šiandien 11.25 Savas žaidimas 12.10 Mūsiškiai 13.00 “Muchtaro sugrįžimas” 14.55 Tyrimą atliko 15.50 A.Žurbinas. Melodijos atminimui 16.30 Profesija - reporteris 17.00 Šiandien 17.30 “Seklio Gurovo odisėja” 21.10 Rusijos sensacijos 22.10 Tu nepatikėsi 23.05 “Stalinas su mumis” 1.00 “Vestuvių sutartis”

Naše Kino 6.00 “Penketas iš dangaus” 8.00 “Paskutinis pabėgimas” 10.00 “Nužudyti Šakalą” 12.00 “Volodia didysis, Volodia mažasis” 13.30 “Kilpa”

15.00 “Petro jaunystė”. 1, 2 s. 18.00 “Ivanas Brovkinas plėšiniuose” 20.00 “Geras nenaudėlis, blogas nenaudėlis” 22.00 “Dama su papūga” 0.00 “Bekraitė” 1.30 “Kilpa” 3.00 “Šlovingų darbų pradžia”. 1, 2 s.

TV1000 4.00 Trileris “Moteris iš 5-ojo rajono” 5.40 Trileris “Patriotų žaidimai” 7.45 Trileris “Baimės kaina” 9.55 Komedija “Pasidauginimas” 12.00 Veiksmo f. “Pranašas” 13.45 Drama “Meilė ir kiti dalykai” 15.50 Drama “Mergina su trūkumais” 18.10 Veiksmo f. “Kapų plėšikė Lara Kroft” 20.00 Trileris “Juodintas plienas” 22.00 Drama “Atsiskyrėlis” 23.45 Trileris “Traukinio užgrobimas” 1.30 Drama “Infiltruoti”

TV1000 Kino 5.00 Melodrama “Leiskite pabučiuoti... vėl” 7.05 Melodrama “Įsakyta sutuokti” 9.00 Melodrama “Klounai” 11.00 Animac. f. “Alisos gimtadienis” 13.00 Komedija “Nenaudėlis” 15.00 Melodrama “Aštuoni pirmi pasimatymai” 17.00 Melodrama “Uogienė iš sakuros” 19.00 Trileris “Mūsų nepavysi” 21.00 Melodrama “Auksinis raktelis” 23.05 Detektyvas “Bjauriosios gulbės” 1.00 Drama “Sūnelis” 3.00 Melodrama “Kartą provincijoje”

RTR Rossija 4.00 Vaid. f. “Niekšybės aritmetika” 5.35 Vaid. f. “Apsikeiskite žiedais” 6.00 Žinios 6.15 Vaid. f. “Apsikeiskite žiedais” tęsinys 7.45 Rytinis paštas 8.20 Šeštadienio talka 9.00 Žinios 9.15 Gamtos stebuklas 10.05 Vaid. f. “Tėvų namai” 12.00 Žinios 12.20 Žinios. Maskva 12.30 Sąžiningas detektyvas 13.00 “Pakalnutės karalienei”. G.Velikanova 13.55 “Svotai” 15.55 Šeštadienio vakaras 18.00 Šeštadienio žinios 18.45 Vaid. f. “O sniegas sūkuriuoja” 22.30 Vaid. f. “Gyveno kartą meilė” 0.20 “Svotai”

Viasat History 7.00 “W.Soyinka - miško vaikas” 8.00 “Laiko komanda” 9.00 “Gyvūnai, pakeitę istoriją” 9.35 “Germanų gentys” 11.35 “Trakų auksas” 12.35 “Germanų gentys” 14.35 “Geometrijos genijai” 15.35 “Civilizacijos stebuklai: Senovės Kinijos sostinė” 16.35 “Partenono paslaptys” 17.40 “Karo laikų ūkininkai” 18.50 “778-ieji: Rolando giesmė” 19.55 “Prarasta kryžiuočių tvirtovė” 20.55 “Kroatijos karaliai” 22.55 “Mirties įrankiai” 23.55 “778-ieji: Rolando giesmė” 1.00 “Laiko komanda”

2.00 “Henriko VIII kūnas” 3.00 “Viduramžiai” 4.00 “Pasaulis pagal Lennoną” 5.00 “Paulo Coelho. Mano gyvenimas” 6.00 “Kaip Ferencas tapo Lisztu”

Animal Planet 7.00 Surikatų namai 7.25 Kinologija 8.15 Revoliucijos krokodilai 9.10 Mikaelos zooturas 10.05 Beždžionių gyvenimas 10.30 Kriso Hamfrio zoologijos sodas 11.00 Nepaprasti šunys 11.25 Laukinis šou 11.55 Neištirtos salos: Zanzibaras 12.50 Greitoji pagalba gyvūnams 18.20 Laukinė Prancūzija: Alpių viršūnės 19.15 Tarp uolos ir vandenyno 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos 21.05 Neištirtos salos: Zanzibaras 22.00 Nevaldomas Roskas 22.55 Skunkų tramdytojas: Stormis pavargo 23.20 Gyvatės, pelėdos ir bitės 23.50 Laukiniai ir pavojingi: jūros dramblio užpuolimas 0.45 Liūto uoloje

Viasat Explorer 6.00 “Sankirta” 6.30 “Savadarbiai automobiliai” 7.00 “Žvejų nuotykiai” 9.00 “Ratai iš ano pasaulio” 13.25 “Nepalaužiamieji” 14.20 “Ekstremalūs išbandymai” 15.10 “Prieš gamtos stichiją” 16.05 “Juodasis auksas” 20.30 “Prieš gamtos stichiją” 21.20 “Nepalaužiamieji” 22.10 “Konstruokime!” 23.05 “NSO bylos” 0.45 “Amerikietiškas okultizmas” 1.40 “Prieš gamtos stichiją” 2.30 “Nepalaužiamieji” 3.20 “Konstruokime!” 4.15 “Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis Britanijoje 2”

Travel 9.00 Ryto programa 10.00 Keliautojas. Barselona 11.00 Užkariautojas Bertas Floridoje 11.30 Golfo kelionė į Italiją 12.00 Maistas rojuje. Solt Leik Sitis 13.00 Maistas rojuje. Tampa 14.00 Naujo būsto paieška. Australija 14.30 Naujo būsto paieška. Italija 15.00 Naujo būsto paieška. Bosnija ir Hercegovina 15.30 Naujo būsto paieška. Meksika 16.00 Kryptis. Mongolija 17.00 24/7. Oro uostas Majamyje 18.00 Išgelbėkit mano verslą! “Purple Orchid” viešbutis 19.00 Maistas rojuje. Solt Leik Sitis 20.00 Amerikos maistas. Majamis 21.00 Kelionės motociklu 22.00 Išgelbėkit mano verslą! “Corpus Christi” viešbutis 23.00 Keliautojas. Ispanijos salos 0.00 Amerikos maistas. Majamis 1.00 Nakties programa

National Geographic 9.00 Ryto programa 10.00 Automobilių dalys 11.00 Sena pinigų kalykla 11.30 Apleistas malūnas 12.00 Tunų žvejyba 13.00 Dramblių kapinės 14.00 Pinigų saugykla 15.00 Paskutiniojo teismo diena 16.00 Kumbhamela - masinė induistų apsiprausos šventė 17.00 Faraonas sidabriniame karste 18.00 Karališkosios kobros

19.00 Kalintys užsienyje 20.00 Narkotikų prekeivis 21.00 Draudimai 22.00 Kalintys užsienyje 23.00 Narkotikų prekeivis 0.00 Draudimai. Alkoholis 1.00 Nakties programa

Discovery 8.15 Penktoji pavara 9.10 Ledo viešbutis Švedijoje 10.05 Milžiniški laivai. “Le Boreal” 10.55 Kaip tai pagaminta? 14.30 Milžiniškas keltas 15.25 Nebandykite pakartoti 16.20 J.Jameso bandytojų komanda 17.15 Greiti ir triukšmingi. Seni automobiliai 18.10 Automobilių varžytynės Teksase 19.05 Mitų griovėjai 20.00 Kaip tai pagaminta? 21.00 Relikvijų medžiotojai 22.00 Dingusio bagažo paieškos 23.00 Slapčiausios Amerikos paslaptys 0.00 Londono “Shard” dangoraižis 1.00 K.Rajano elitinis policijos padalinys

Sport1 10.00 Televitrina 11.00 ŽINIOS+ 11.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Donetsk” - Samaros “Krasnyje Krylja” 13.00 LKL Lietuvos krepšinio lyga. “Šiauliai” - Kauno “Žalgiris” 14.45 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Minsk” - Rygos VEF 16.30 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Kauno “Žalgiris” Rygos VEF 18.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA Kauno “Žalgiris” 20.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Liubercų “Triumph” Kauno “Žalgiris” 21.45 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Donetsk” - Samaros “Krasnyje Krylja”

Viasat Sport Baltic 8.25 Tenisas. Duty Free čempionato pusfinalis. Dubajus 13.05 Krepšinis. Eurolyga. “Unicaja” - “Žalgiris” 14.55 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija 17.30 Tenisas. Duty Free čempionato finalas. Dubajus. Tiesioginė transliacija 20.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Wigan” - “Liverpool” 21.50 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos ketvirtfinalis 23.50 Tenisas. Duty Free čempionato finalas. Dubajus

Eurosport 9.30 Haikou atviras biliardo turnyras 11.30 Kalnų slidinėjimas. Moterys 12.30 Pasaulio slidinėjimo čempionatas 14.45 Biatlonas. Pasaulio taurė 15.45 Pasaulio slidinėjimo čempionatas 16.45 Biatlonas. Pasaulio taurė 17.30 Pasaulio šuolių nuo tramplino su slidėmis čempionatas 19.15 Europos uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas 20.45 Biatlonas. Pasaulio taurė 21.30 Haikou atviras biliardo turnyro pusfinaliai 23.15 Jojimo varžybos Honkonge 0.15 Jojimo apžvalga 0.30 Pasaulio šuolių nuo tramplino su slidėmis čempionatas 1.15 Pasaulio slidinėjimo čempionatas 2.00 Haikou atviras biliardo turnyras


2013 03 02 Lietuvos žinios

SEKMADIENIS 3 D.

LŽ gidas

15

Povestuvinė kelionė į Madeirą 20.20, BTV

Mačetė 22.30, TV3

Paskutinė naktis 23.55, LNK

Drama. Vokietija, 2008 m. Rež. Hansas Jurgenas Togelis. Vaidina: Eva-Maria Grein von Friedl, Patrikas Fichte, Siegfriedas Rauchas. (N-7) Madeira Ispanijoje naujavedžiams gali būti tikras rojus. Savo gyvenimą kartu pasakiško grožio saloje pradeda tyrs poros - Karen ir Torstenas, Cordula ir Svenas, bei Marija ir Danielius. Tačiau atostogaujant į paviršių pradeda lįsti vieno iš naujavedžių neatskleistos paslaptys. Ar tai apjuodins linksmiausią šventę jaunų žmonių gyvenime?..

Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. Rež. Robertas Rodriguezas, Ethanas Maniquisas. Vaidina: Danny Trejo, Stevenas Seagalas, Jessica Alba. Meksikietis nelegalas Mačetė gauna užduotį nušauti senatorių. Tačiau ėmęsis užduoties žudikas pats sulaukia kulkų krušos. Dėl neapdairumo tik per plauką išvengęs žūties, jis nusprendžia išsiaiškinti, kam jo mirtis galėjo būti naudinga. Be saiko kietas Mačetė žūtbūt suras tikruosius kaltininkus ir jie pasigailėjimo nesulauks...

Drama. JAV, Prancūzija, 2010 m. Rež. Massy Tadjedin. Vaidina: Keira Knightley, Eva Mendes, Samas Worthingtonas. (N-14) Maiklas ir Džoana Rydai - pora, kurių santuoką visi pavadintų sėkminga. Iš tiesų porelės santykiuose jau seniai nėra aistros. Jų santuoka tėra tik abiem patogi sąjunga. Tačiau to nepakanka, kad dviejų žmonių santykiai sėkmingai gyvuotų. Ramybės siena griūna vakarėlio metu, į kurį juos pakviečia Maiklo verslo partneris.

LRT televizija 6.00 “Emigrantai” (k.) 7.00 “Ryto suktinis” (k.) 8.00 “Girių horizontai” 8.30 “Kaimo akademija” 9.00 “Tara Dankan” 9.25 “Džeronimas” 9.50 “Aviukas Šonas” 10.00 “Gustavo enciklopedija” (subtitruota laida) 10.30 “Brolių Grimų pasakos”. 22 s. “Raudonkepuraitė” 11.45 IX-asis tarptautinis cirko festivalis “Circo Massimo” 12.30 Dok. f. “Žmonių planeta. Vandenynai. Į gelmes”. 1 d. 13.30 “Šerloko Holmso nuotykiai” N-7 15.30 “Šventadienio mintys” 16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą) 16.10 “Popietė su Algimantu Čekuoliu” (subtitruota laida) 16.45 “Lyderiai”. Dalyvauja Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, Aleksandro Stulginskio ir Šiaulių universitetų komandos 17.45 “Keliai. Mašinos. Žmonės” 18.15 “Mokslo ekspresas” 18.30 “Stilius. Gyvenimas” 19.30 “Bėdų turgus” 20.30 Panorama 20.45 “Europos balsas” 20.50 “Savaitė” 21.15 “Mūsų laisvės metai - 1993” 23.15 Dok. f. “Visatos stebuklai”. 2 d. “Kosminės dulkės” (k.) 0.15 “Senis” (k.) N-7

LNK 6.25 Dienos programa 6.30 “Ozis ir Driksas” 6.55 “Beprotiški mažųjų nuotykiai” 7.20 “Antinas Gudruolis” 7.45 “Beprotiškos linksmybės” 8.10 “Ogis ir tarakonai” 8.35 “Įspūdingasis žmogus-voras” 9.00 “Sveikatos ABC” 9.30 “Apie ūkį ir bites” 10.00 Nuotykių f. “Ruonis” 11.45 Komedija “Deivas” N-7 13.55 “Kelionė į aną pasaulį” N-7 15.00 “Apgavystės” N-7 17.00 “Ne vienas kelyje” 17.45 “Teleloto” 18.45 Žinios 19.00 “Alfa” savaitė 19.30 “Plikis ir ponia” N-7 21.00 “Kriminalistai” N-7 22.05 Veiksmo f. “Šarvuotis” N-14 23.55 Drama “Paskutinė naktis” N-14 1.45 “Farai” (k.) N-14

TV3 6.45 Teleparduotuvė 7.00 “Bakuganas” 7.30 “Beibleidai. Metalo meistrai” 8.00 “Hantikas. Sekliai ir paslaptys” 8.30 “Simpsonai” 9.00 “Sveikas žmogus” 10.00 “Beatos virtuvė” 11.00 Filmas “Stebuklingi batai 2” 13.00 Romantinė komedija “Mano pirmosios vestuvės” 14.50 Romantinė komedija “Jaunosios verslininkės dienoraštis” 16.40 “Svotai” 17.40 “Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai” 18.10 “Gyvenimas yra gražus” 18.45 TV3 žinios 19.00 “Savaitės komentarai” 19.30 “Chorų karai”. Tiesioginė transliacija 22.30 Veiksmo komedija “Mačetė” 0.40 Veiksmo f. “Transporteris 2”

BTV 5.59 Programa 6.00 “Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo” 6.30 “Televitrina” 7.00 “Užkalnio 5” (k.) N-7

8.00 “Duok labas” 8.30 “Tauro ragas” N-7 9.00 “Autopilotas” 9.30 “Statybų TV” 10.00 “Sekmadienio rytas” 11.00 “Sveikatos kodas” 12.00 “Plėšrūnai. Monstrų medžiotojas. Skraidantis demonas” N-7 13.00 Nacionalinė loterija “10 milijonų” 14.00 Sveikinimai 16.30 “Komikų klubas” (k.) N-7 17.00 “Taip. Ne” (k.) 18.00 “Mistinės istorijos” N-7 19.00 “Gyvenimo spalvos” 20.00 Žinios 20.20 Romantinė drama “Povestuvinė kelionė į Madeirą” N-7 22.10 Trileris “Ruandos viešbutis” (k.) N-14 0.20 “Mentai” (k.) N-7 1.20-5.59 “Bamba” S

TV6 8.45 Teleparduotuvė 9.00 “Tavo augintinis” 9.30 “Vienam gale kablys” 10.00 “Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių” 11.00 “Po pasaulį su Anthony Bourdainu” 12.00 “Adrenalinas” 12.30 “Simpsonai” 13.00 “Topmodeliai” 14.00 “Jokių kliūčių!” 15.00 “Pirmyn į Dakarą!” 16.00 “Skraidantys motociklai” 17.00 “Jokių kliūčių!” 18.00 “Naša Raša” 19.10 Veiksmo f. “Fantastiškas ketvertas. Sidabrinio banglentininko iškilimas” 21.00 “Bobo užkandinė” 22.00 “Vilko bilietas” 23.00 “Kaltės kaina” 23.55 “Gelbstint Greisę” 1.00 “Klyvlendo šou” 1.55 “Bobo užkandinė”

TV1 7.10 Dienos programa 7.15 “Teleparduotuvė” 7.50 “Nepaprastoji istorija” N-7 8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai” N-7 10.30 “Šunys darbininkai” 11.00 “Nepaprasti keturkojai” 11.30 “Gyvūnijos pasaulyje” 12.00 “Pasaulio virtuvė” 12.30 “Kinų virtuvė su Goku” 13.00 Komedija “Don Žuanas iš Marko” 15.00 “Teleparduotuvė” 15.30 “Alchemija” (k.) 16.00 “Sumažink mane” 17.00 Romantinė komedija “Neblėstanti meilė” 18.57 “Žodis - ne žvirblis” (k.) 19.00 “Karališkos kančios” N-7 20.00 “Majamio ligoninė” N-7 21.00 Detektyvas “Tagartas. Tryliktas žingsnis” N-14 22.25 “Pavojingasis Deivisas” N-7 23.55 “Sėsk ir tylėk” N-14 0.25 “Sumažink mane” (k.)

LRT kultūra 8.00 “Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai”. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė. Folkloro diena “Žemynėle, žiedkelėle”. Koncertas ir vakaronė Sereikiškių parke 10.55 “Grynas gyvenimas” 11.40 “Lietuvos tūkstantmečio vaikai” 12.55 Juozo Erlicko 60-mečiui. “Meilės apyvoka”. Juozo Erlicko kūrinių motyvais 13.40 “Mūsų miesteliai”. Deltuva. 2 d. (k.) 14.30 “Legendos” (k.) 15.15 “Frosto prisilietimas” N-7 17.00 “Veidai”. Lietuvių dokumentika. “Prisilietimai” (k.) 17.50 “Laiko ženklai”. Šv. Kazimieras (k.)

18.40 “Ecce homo”, Modrio Tenisono pantomimos grupė Kaune (k.) 19.00 Juozo Erlicko 60-mečiui. “Kabaretas” 20.00 “Durys atsidaro” 20.25 “Posūkiai” (k.) 21.00 “Lietuvių kinas trumpai”. Vaid. trumpametražis f. “Rendezvous” (k.) N-7 21.15 “Lietuviai Venecijos karnavale” (k.) 21.30 Scenaristo, režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. “Pusiaujo krašte Ekvadore”. 3 d. “Sparnuotųjų robinzonų salose” (k.) 22.00 LRT OPUS ORE. Golden Parazyth koncertas 23.00 Panorama (k.) 23.15 Komedija “Dėkui, kad rūkot!” N-7 0.45 “Džiazo vakaras”. XXV tarptautinis džiazo festivalis “Vilnius Jazz 2012”. Nguyen Le “Songs of Freedom” (Prancūzija/ Kanada/Belgija) (k.)

Lietuvos ryto TV 7.40 Programa 7.44 TV parduotuvė 8.00 “Reporteris” 8.30 “Dičkis šuo Klifordas” 9.00 “Padūkėlis Eliotas” 9.30 “Oskaro oazė” 9.40 “Mokausi gaminti” 10.00 “Namų daktaras” 10.30 “Teritorija” 11.00 “Šiandien kimba” 11.35 “Girių takais” 12.10 “Reporteris” 12.40 “Super L.T.” N-7 13.40 Dok. f. “Islandijos Eroivajokudlis” N-7 15.00 Dok. f. “Kaip užauginti planetą. Gyvybė iš šviesos”. 1 d. N-7 16.00 Žinios 16.15 VTB jungtinė lyga. Nymburko ČEZ (Čekija) Kauno “Žalgiris”. Transliacija iš Čekijos 18.00 Žinios 18.20 “Pašėlę TV pokštai” N-7 19.00 “Sodo detektyvės” N-7 21.00 Žinios 21.20 “24/7” 22.20 Dok. f. “Tamsioji Adolfo Hitlerio charizma”. 1 d. N-7 23.25 “Šiandien kimba” 0.00 “Kas tu toks?”

Balticum TV 8.45 “Ieškokime geriausio!” 9.00 “Klaipėdos savaitė” (k.) 9.30 “Maisto detektyvai” 10.00 “Mūsų augintiniai” 10.30 “Advokatė Lovinski” N-7 11.30 “Vaiduokliškos istorijos” 12.00 “Karamelė” 13.00 “Reidas” (k.) 13.30 “Komanda Č” N-7 14.30 “Gyvūnai - darbo pirmūnai!” 15.00 “Spaudos kelias” 15.30 “Kritinė riba” N-7 16.30 Komedija “Sveiki atvykę!” 19.15 “Vienišų seselių klubas” N-7 19.45 “Ieškokime geriausio!” 20.00 “Aukščiausia klasė” 21.00 “Mergina vaikino kelnėse” N-7 22.55 “Klaipėdos savaitė” (k.) 23.25 “GSG 9: elitinis būrys” N-7 0.25 “Įspūdingiausių interjerų dešimtukas”

Balticum Auksinis 7.00 Komedija “Ekstraktas” N-7 9.00 Drama “Elektriniame rūke” N-7 11.00 Drama “Psichoanalitikas” N-7 13.00 Drama “Raudonoji uola” N-7 15.25 Komedija “Nekenčiu Valentino dienos!” 17.00 Komedija “Poniutė kaime”

19.00 Trileris “Dvylika” N-7 21.00 Trileris “Kvepalai. Vieno žudiko istorija” N-14 23.25 Komedija “Dar palaukite...” N-14 1.00 Melodrama “Paskutinis bučinys” N-7

1 Baltijos Kanalas 6.25 Naujienos 6.35 Tarnauju Tėvynei! 7.15 Animacija. Vaikų klubas. “Saladinas” 7.45 Animacija. Vaikų klubas. “Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas” 7.55 Sveikata 9.00 Naujienos 9.15 Kol visi namie 10.15 Noriu žinoti 11.00 Naujienos 11.25 “Pasverti ir laimingi” 12.35 Komedija “Sėkmės ironija” 13.00 Naujienos 14.20 Komedija “Afonia” 16.05 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. Aukščiausioji lyga 18.25 Bojardo fortas 20.00 Sekmadienio “Laikas” 21.05 Dvi žvaigždės 22.45 Melodrama “Du bilietai į Veneciją” 0.30 Pozneris 1.20 “Pasverti ir laimingi” 3.35 Detektyvas “Marijos Mediči skrynelė”

Mezzo 6.10 Džiazas 8.00 L. van Beethevono Iškilmingosios mišios D-dur 12.00 J.S.Bacho ir J.D.Zelenkos kūrinių koncertas 13.30 Džiazas. Koncertuoja “Polyrythmo de Cotonou” orkestras 14.00 Karaliaus Liudviko XV laikų muzika. Diriguoja J.Savallas 15.45 K.B.Brownas koncertuoja Strasburo džiazo festivalyje 18.55 R.Strausso opera “Ariadnė iš Nakso” 20.20 Divertismentas 21.30 J.Brahmso kūrinių koncertas. Groja Paryžiaus Eliziejaus laukų orkestras 22.45 A.Brucknerio kūrinių koncertas 0.30 Džiazas Vienoje. Koncertuoja B.Fleck ir O.Sangare 0.30 Divertismentas 1.30 Nakties programa

NTV Mir 6.00 Šiandien 6.20 Baženovo pasakos 6.50 Tiesiog cirkas 7.20 Jų papročiai 8.00 Šiandien 8.25 Pirmoji pavara 8.55 Valgome namie 9.25 Technikos stebuklas 10.00 Vasarvietės atsakymas 11.00 Šiandien 11.30 “Draugas Stalinas” 15.20 Akistata 16.25 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 17.00 Šiandien 18.00 Nuoširdus prisipažinimas 18.40 Centrinė televizija 19.35 “Geležinės ledi” 21.25 “Devintasis skyrius” 22.15 Aukso dulkės 22.50 “Stalinas su mumis” 0.45 Vasermano reakcija 1.20 Muzikinė dvikova 3.30 Kriminalinė Rusija

Naše Kino 6.00 “Ivanas Brovkinas plėšiniuose” 8.00 “Geras nenaudėlis, blogas nenaudėlis” 10.00 “Dama su papūga” 12.00 “Bekraitė” 13.30 “Kilpa” 15.00 “Šlovingų darbų pradžia”. 1, 2 s. 18.00 “Raktas be teisės perduoti” 20.00 “Gyvačių šaltinis”

22.00 “Vėlyvi pasimatymai” 0.00 “Penktasis vandenynas” 1.30 “Gylys” 3.00 “Žmogaus “Mersedese” dosjė”. 1, 2 s.

TV1000 4.00 Komedija “Pasidauginimas” 6.05 Veiksmo f. “Pranašas” 8.00 Drama “Meilė ir kiti dalykai” 10.00 Drama “Atsiskyrėlis” 11.45 Drama “Mergina su trūkumais” 14.05 Veiksmo f. “Kapų plėšikė Lara Kroft” 16.00 Nuotykių f. “Beovulfas” 18.00 Veiksmo f. “Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys” 20.05 Trileris “Traukinio užgrobimas” 21.40 Komedija “Pasidauginimas” 23.50 Fantastinis f. “Žiedų valdovas. Žiedo brolija”

TV1000 Kino 5.00 Animac. f. “Alisos gimtadienis” 7.00 Drama “Sūnelis” 9.00 Melodrama “Uogienė iš sakuros” 11.00 Melodrama “Ana” 13.00 Melodrama “Auksinis raktelis” 15.05 Trileris “Mūsų nepavysi” 17.00 Melodrama “Meteoidiotas” 19.00 Komedija “Pasimatymas” 21.00 Drama “Pakraštys” 23.10 Melodrama “Kartą provincijoje” 1.00 Drama “Aklo žmogaus sapnas” 3.00 Drama “Aleksandra”

RTR Rossija 3.45 Vaid. f. “O sniegas sūkuriuoja” 7.00 Šunų planeta 7.35 Pats sau režisierius 8.20 Žinios. Maskva 9.00 Žinios 9.15 Humoro laida 9.45 Gyvūnijos pasaulyje 10.15 Vaid. f. “Iš kriminalinės paieškos viršininko gyvenimo” 12.00 Žinios 12.20 Žinios. Maskva 12.30 Juodos skylės. Baltos dėmės 13.15 “Miestelis” 13.55 “Svotai” 15.55 Humoro laida 18.00 Savaitės žinios 19.30 “A veiksnys” 21.20 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu 23.10 Vaid. f. “Kandaharas” 2.50 Gamtos stebuklas

Viasat History 7.00 “Trakų auksas” 8.00 “Laiko komanda” 9.00 “Rusijos menas” 12.15 “Susipažinkite: romėnai” 15.45 “Karo laikų ūkininkai” 16.55 “Laiko komanda” 17.50 “Partenono paslaptys” 19.00 “Prarasta kryžiuočių tvirtovė” 20.00 “Gynyba pagal Garou” 21.10 “Henriko VIII kūnas” 22.10 “Kroatijos karaliai” 23.10 “Mitų medžiotojai” 0.10 “Mirties įrankiai” 1.10 “Pol Potas - kelionė į mirties laukus” 2.10 “Kroatijos karaliai” 4.00 “Neatrastasis Hamletas” 5.00 “Kaip Ferencas tapo Lisztu” 6.00 “Pasaulis pagal Lennoną”

Animal Planet 7.00 Surikatų namai 7.25 Kinologija 8.15 Kelionė į Red Senter 9.10 Mikaelos zooturas 10.05 Beždžionių gyvenimas 10.30 Kriso Hamfrio zoologijos sodas 11.00 Nepaprasti šunys 11.25 Laukinis šou

11.55, 21.05 - Neištirtos salos: Karibai 12.50 Laukinė Prancūzija: po deginančia saule 13.45 Tūkstantis ežerų šalis 14.40 Šamvari: gyvenimas laisvėje 15.35 Laukinės gamtos SOS 16.30 Simpatiškiausi kačiukai ir šunų jaunikliai 17.25 Nevaldomas Roskas 18.20 Tramdytojas pagal iškvietimą 19.15 Nuodų medžiotojas: įkąstieji 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos 22.00 Mutantų planeta: Rufto slėnio ežerai (Afrika) 22.55 D.Monaganas ir laukinės būtybės 23.50 Laukiniai ir pavojingi: aistros bėgimo takelyje 0.45 Liūto uoloje

Viasat Explorer 6.00 “Žvejų nuotykiai” 9.00 “Statybų asai” 9.55 “Savamoksliai išradėjai” 10.50 “Juodasis auksas” 15.10 “Savamoksliai išradėjai” 16.05 “Ekstremalioji Kanada” 19.40 “Pirmyn į Dakarą!” 20.30 “Pasienio kariai” 21.20 “Rugsėjo 11-oji: bokštai dvyniai” 23.05 “Prieš gamtos stichiją” 23.55 “Nepalaužiamieji” 0.45 “Konstruokime!” 1.40 “Pasienio kariai” 2.30 “Rugsėjo 11-oji: bokštai dvyniai” 4.15 “Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis Britanijoje 2”

Travel 9.00 Ryto programa 10.00 24/7. Oro uostas Majamyje 11.00 Kryptis. Mongolija 12.00 Amerikos maistas. Detroitas 13.00 Amerikos maistas. Los Andželas 14.00 Naujo būsto paieška. Prancūzija 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija 15.00 Naujo būsto paieška. Vengrija 15.30 Naujo būsto paieška. Bulgarija 16.00 Keliautojas. Londonas 17.00 Užkariautojas Bertas Teksase 17.30 Pramogos vandenyje. Vokietija 18.00 Pramogos vandenyje. Italija 18.30 Užkariautojas Bertas Las Vegase 19.00 Amerikos maistas. Los Andželas 20.00 Išgelbėkit mano verslą! “Corpus Christi” viešbutis 21.00 Išgelbėkit mano verslą! “Purple Orchid” viešbutis 22.00 Amerikos maistas. Florida 23.00 Keliautojas. Las Vegasas 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kenija 1.00 Nakties programa

National Geographic 9.00 Ryto programa 10.00 Sena pinigų kalykla 10.30 Apleistas malūnas 11.00 Aukso ieškotojų kasdienybė 12.00 Šventojo Gralio taurė 13.00 Sodoma ir Gomora 14.00 Monos Lizos kodai 15.00 Iššifruoti inkų raštai 16.00 Erškėčių vainikas Notr Dam katedroje 17.00 Besivaikant ateivius 18.00 Lėktuvų avarijų priežastys 19.00 Kaip buvo nužudytas A.Linkolnas? 21.00 Užmiršti Biblijos veikėjai 22.00 Kaip buvo nužudytas A.Linkolnas? 0.00 Užmiršti Biblijos veikėjai 1.00 Nakties programa

Discovery 8.15 Detroito motociklų meistrai 9.10 Mitų griovėjai 10.05 Žaibiškos katastrofos 10.55 Inžinierių idėjos 11.50 Amerikiečių ginklai 12.40 Gyvačių karalija 13.35 Aukcionų karaliai 14.30 Prekybos agentai 15.25 Aukso karštligė 16.20 Nardytojai ieško aukso 17.15 J.Jameso garažas 18.10 Privalau išgyventi 19.05 Išgyvenimo pamokos 20.00 Kaip tai pagaminta? 21.00 Australijos sunkvežimių vairuotojai 22.00 Privalau išgyventi 23.00 Upių pabaisos 0.00 Aviacijos katastrofos. Autopilotas 1.00 Aš galėjau žūti

Sport1 9.00 Televitrina 10.00 “Krepšinio pasaulyje” 10.30 LKL Lietuvos krepšinio lyga. “Šiauliai” - Kauno “Žalgiris” 12.15 “Automoto” 12.45 “Sporto metraštis” 13.05 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA Kauno “Žalgiris” 14.55 “Sportas LT”. Atviros Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybos 15.55 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Nymburk” - Kauno “Žalgiris”. Tiesioginė transliacija 18.10 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Krasnodadro “Lokomotiv Kuban” Klaipėdos “Neptūnas”. Vaizdo įrašas 20.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Minsk” - Rygos VEF 21.45 “Sporto metraštis” 22.00 “Krepšinio pasaulyje” 22.30 “Automoto” 23.00 Futbolo dievai: Ronaldo

Viasat Sport Baltic 8.55 Slidinėjimas. 90 km klasikiniu stiliumi lenktynės. Švedija. Tiesioginė transliacija 13.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga 13.55 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija 16.25 Tenisas. Masters 1000 Cincinačio turnyro finalas 17.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Tottenham” “Arsenal”. Tiesioginė transliacija 20.00 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos ketvirtfinalis 22.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Tottenham” “Arsenal” 23.50 Krepšinis. Eurolyga. “Unicaja” - “Žalgiris” 1.40 Tenisas. Duty Free čempionato Dubajuje apžvalga

Eurosport 9.30 Haikou atviras biliardo turnyro finalas 11.30 Biatlonas. Pasaulio taurė 13.15 Pasaulio slidinėjimo čempionatas 14.15 Kalnų slidinėjimas 14.30 Pasaulio slidinėjimo čempionatas 15.45 Biatlonas. Pasaulio taurė 16.45 Europos uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas 20.00 Biatlonas. Pasaulio taurė 21.00 Haikou atviras biliardo turnyro finalas 23.30 Pasaulio slidinėjimo čempionatas 0.30 Biatlonas. Pasaulio taurė 1.30 Europos uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas


16

LŽ gidas

2013 03 02 Lietuvos žinios

PIRMADIENIS 4 D.

Pranašas 18.00, TV1000

Infiltruotieji 21.00, Balticum Auksinis

Galingiausia pasaulio bomba 22.15, LRT televizija

Veiksmo filmas. JAV, 2007 m. Rež. Lee Tamahori. Vaidina: Nicolasas Cage’as, Julianne Moore, Jessica Biel. Las Vegaso magas Krisas Džonsonas turi likimo dovaną - jis mato dvi minutes į ateitį. Vaikystėje atlaikęs galybę medicininių tyrimų vyras dirba naudodamas netikrą savo pavardę. Kai teroristų grupuotė grasina Los Andžele susprogdinti branduolinį užtaisą, agentė Keli Feris ketina surasti K.Džonsoną ir prašyti jo pagalbos.

Kriminalinis trileris. JAV, Honkongas, 2007 m. Rež. Martinas Scorsese. Vaidina: Leonardo DiCaprio, Mattas Damonas, Jackas Nicholsonas. (N-7) Du jaunuoliai sėkmingai įsilieja į didžiausių priešininkų gretas, kad įvykdytų jiems patikėtas užduotis. Pareigūnas paslapčia tampa gangsteriu, o nusikaltėlių informatorius pradeda kopti karjeros laiptais policijos skyriuje. Dviveidžiai apsimetėliai vaikšto ant pavojingos dviejų skirtingų gyvenimų ribos, kol pagaliau atverčiamos kortos.

Dokumentinis filmas. Didžioji Britanija, 2011 m. Rež. Andy Webbas. Filme pasakojama apie šaltojo karo laikotarpiu tarp JAV ir SSRS vykusias ginklavimosi varžybas. Po Antrojo pasaulinio karo dvi galingiausios pasaulio šalys rungėsi kurdamos kuo galingesnius ginklus. Sovietų bombų konstruktoriai vienu momentu aplenkė amerikiečius. Sovietinių mokslininkų darbo rezultatas buvo bomba, smūgio jėga prilygstanti keturiems tūkstančiams bombų, kurias amerikiečiai numetė ant Hirošimos.

LRT televizija 6.00 “Labas rytas, Lietuva” 9.00 “Kobra 11” (k.) N-7 10.00 “Namelis prerijose” (k.) 11.00 “LRT aktualijų studija”. Tiesioginė laida 12.00 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 12.20 Žinios 12.30 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 13.00 LRT radijo žinios 13.05 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 14.00 LRT radijo žinios 14.05 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 14.40 Žinios 15.00 “Namelis prerijose” 16.00 “Kobra 11” N-7 17.00 “Senis” N-7 18.15 “Šiandien” (su vertimu į gestų kalbą) 18.45 “Komisaras Reksas” N-7 19.40 “Nacionalinė paieškų tarnyba” 20.25 Loterija “Perlas” 20.30 Panorama 21.15 “Įžvalgos”. Tiesioginė laida 22.00 Loterija “Perlas” 22.05 “Įžvalgos”. Tiesioginės laidos tęsinys 22.15 Dok. f. “Galingiausia pasaulio bomba” 23.20 Vakaro žinios 23.35 “Šnipai” N-7 0.35 “Senis” (k.) N-7

LNK 6.15 Dienos programa 6.20 “Smalsutė Dora” 6.50 “Tomas ir Džeris” 7.20 “Kempiniukas Plačiakelnis” (k.) 7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (k.) N-7 8.50 “24 valandos” (k.) N-7 9.45 “Būk mano meile!” (k.) 10.45 “Altajaus princesės kerštas” (k.) N-7 11.50 “Kelionė į aną pasaulį” (k.) N-7 12.55 “iKarli” 13.25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 13.55 “Nerami tarnyba” N-7 15.00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7 15.55 “Būk mano meile!” 17.00 “Labas vakaras, Lietuva” 17.45 “24 valandos” N-7 18.45 Žinios 19.30 “KK2” N-7 20.15 “Nuo... Iki...” 21.30 “Dviračio šou” 22.00 Žinios 22.25 “Kriminalinė Lietuva” N-7 22.35 “Specialioji Los Andželo policija” N-7 23.35 “Nikita” N-7 0.30 “Įstatymas ir tvarka” N-7 1.25 “4400” N-7

TV3 6.45 Teleparduotuvė 7.00 “Simpsonai” 7.30 “Diena” 8.00 “Choras” 9.00 “Meilės sūkuryje” 10.00 “Naisių vasara” 11.00 Nuotykių f. “Bibliotekininkas 3. Judo taurės prakeiksmas” 13.00 “Ponas Jangas” 13.30 “Mažylių nuotykiai” 14.00 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” 14.30 “Kempiniukas Plačiakelnis” 15.00 “Natalija” 16.00 “Drąsi meilė” 17.00 “Diena”. Tiesioginė transliacija 17.40 “Simpsonai” 18.10 “Be komentarų” 18.45 TV3 žinios 19.20 “Pamiršk mane” 19.50 “Paslapčių namai” 20.30 “Gyvenimas yra gražus” 21.00 “Moterys meluoja geriau” 21.35 TV3 vakaro žinios 22.00 “Kerštas” 23.00 “CSI Majamis” 0.00 “Daktaras Hausas” 1.00 “Firma” 1.50 “Liudininkai” 2.40 “Vilfredas”

BTV 6.29 Programa 6.30 “Televitrina” 7.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 8.00 “Savaitės kriminalai” (k.) N-7 8.30 “Auksarankiai” (k.) N-7 9.00 “Ekstrasensų mūšis” (k.) N-7 10.00 “Mitų griovėjai” (k.) N-7 11.00 “Kalbame ir rodome” N-7 12.00 “Svotai” (k.) N-7 13.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 14.00 “Laukinis” (k.) N-7 15.00 “Raudonas dangus” N-7 16.00 “Ekstrasensai prieš nusikaltėlius” N-7 17.00 “Muchtaro sugrįžimas” N-7 18.00 Žinios 18.25 “Laukinis” N-7 19.25 “Atsargiai - moterys!” 20.00 Žinios 20.25 “Pliusai minusai” N-7 20.30 “Žvaigždutės” N-7 21.30 “Užkalnio 5” N-7 22.30 “Gyvi numirėliai” N-14 23.30 “Ekstrasensų mūšis” N-7 0.30 “Laukinis” (k.) N-7 1.30-5.59 “Bamba” S

TV6 6.00 “Paslapčių namai” 9.15 Teleparduotuvė 9.30 “Universitetai.lt” 10.00 “Išlikimas” 11.00 “Mastrichto policija” 12.00 “Po pasaulį su Anthony Bourdainu” 13.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 14.00 “Simpsonai” 14.30 Teleparduotuvė 15.00 “Išlikimas” 16.00 “Tarzano nuotykiai” 17.00 “Mastrichto policija” 18.00 “Kastlas” 19.00 “CSI Majamis” 20.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 21.00 “Moterų lyga” 21.30 “6 kadrai” 22.00 “Naša Raša” 23.00 Siaubo f. “Pragaro skalikai” 0.50 “Kastlas” 1.40 “CSI Majamis” 2.30 “Paslapčių namai”

TV1 7.10 Dienos programa 7.15 “Teleparduotuvė” 7.50 “Pirmykštė žemė” 8.15 “Garfildas” 8.40 “Kovotojas Reksas” 9.05 “Draugai” (k.) N-7 9.30 “Senosios Kristinos nutikimai” N-7 10.00 “Vaiperis” N-7 11.00 “Liežuvautoja” N-7 12.00 “Purpurinis deimantas” N-7 13.00 “Meilė ir kančia” N-7 15.00 “Teleparduotuvė” 15.30 “Šunys patruliai” 16.30 “Draugai” N-7 17.00 “Auklė” 18.00 “Detektyvė Rizoli” N-7 18.57 “Žodis - ne žvirblis” 19.00 “Langai” N-7 20.00 “Mentalistas” N-7 21.00 “Priešprieša” N-7 22.30 “Deksteris” N-14 23.30 “Bręstantis blogis” N-14 0.30 Sveikatos ABC” (k.) 1.00 “Vaiperis” (k.) N-7

LRT kultūra 8.00 “Gustavo enciklopedija” 8.30 “Keliaukim!” 9.00 “Labas rytas, Lietuva” (k.) 11.30 “Muzika gyvai”. Skambina Valery Afanassievas (k.) 13.00 “Mokslo ekspresas” 13.15 “Amerika nematytoji”. 1 laida (k.) 14.00 “Kai aš mažas buvau” (k.) 14.45 “Arti toli” (k.) 15.30 “Laba diena, Lietuva” (k.) 18.00 “Kultūrų kryžkelė”. Trembita 18.15 “Septynios Kauno dienos” 18.45 “Mūsų miesteliai”. Šešuolėliai

19.35 “Šerloko Holmso nuotykiai” N-7 21.30 “Lietuvių dokumentika”. “Baltam skersgatvy...” 22.10 Lietuvos politinio veikėjo, gydytojo Kazio Bobelio 90-mečiui. “Dalia Kutraitė kalbina...” 22.35 “Laiko ženklai”. Šv. Kazimieras (k.) 23.20 Dailininko Kazimiero Žoromskio 100-osioms gimimo metinėms. “Dalia Kutraitė kalbina...” 0.00 Panorama (k.) 0.45 “Pinigų karta” 1.30 “Muzikos pasaulio žvaigždės”. M.Teodorakio baleto “Graikas Zorba” fragmentai

Lietuvos ryto TV 6.54 TV parduotuvė 7.10 Žinios 7.30 “24/7” 8.30 “Gamink sveikiau!” 9.00 “Supernamai” 9.30 “Pradėk nuo savęs” 10.05 “Kas tu toks?” 11.00 “Merdoko paslaptys” N-7 12.00 “24/7” 12.55 “Išdurtukai” N-7 13.25 TV parduotuvė 13.55 “Komisaras Megrė” N-7 15.00 Žinios 15.15 “Pašėlę TV pokštai” N-7 15.45 Dok. f. “Islandijos Eroivajokudlis” N-7 16.00 Žinios 16.10 Dok. f. “Islandijos Eroivajokudlis” tęsinys N-7 17.00 Žinios 17.20 “Lietuva tiesiogiai” N-7 18.00 Žinios 18.50 VTB jungtinė lyga. Vilniaus “Lietuvos rytas” - Maskvos srities “Chimki” (Rusija). Tiesioginė transliacija iš Vilniaus 21.00 “Reporteris” 21.55 “Lietuva tiesiogiai” 22.30 “Gyvenimo būdas” 23.30 “Reporteris” 0.25 “Pašėlę TV pokštai” N-7

Balticum TV 8.45 “Ieškokime geriausio!” 9.00 “Klaipėdos savaitė” (k.) 9.30 “Aukščiausia klasė” 10.30 “GSG 9: elitinis būrys” N-7 11.30 “Spaudos kelias” 12.00 “Jūrų vilkas” N-7 13.45 “Įspūdingiausių interjerų dešimtukas” 14.15 “Jūros patruliai” 15.15 “Ieškokime geriausio!” 15.30 Drama “Visi nepastebėti vaikai” N-7 17.45 “Klaipėdos savaitė” (k.) 18.15 “Maisto detektyvai” 18.45 “Kritinė riba” N-7 19.45 “Ieškokime geriausio!” 20.00 “Balticum TV” žinios 20.15 “Vaiduokliškos istorijos” 20.45 Kinomano užrašai 21.00 “Avarija” N-14 23.05 “Balticum TV” žinios 23.20 “Senas geras faras” N-7 0.20 “Komanda Č” N-7

Balticum Auksinis 7.00 Drama “Paskutinis šansas įsimylėti” 9.00 Drama “P.S. Myliu tave” 11.05 Komedija “Ponas ir ponia gangsteriai” N-7 13.00 Veiksmo f. “Audros karys” 15.00 Veiksmo f. “Gatvių lenktynininkai” N-7 17.00 Drama “Ponas Niekas” N-7 19.30 Komedija “Eglutės” 21.00 Kriminalinis trileris “Infiltruotieji” N-7 23.25 Komedija “Eglutės 2” 1.05 Trileris “Išrinktųjų medžioklė” N-7

1 Baltijos Kanalas 6.00 “Labas rytas” 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Naujienos (su subtitrais lietuvių k.)

10.25 Kol visi namie 11.15 Noriu žinoti 12.00 Kitos naujienos 12.25 “Tu ne vienas” 13.00 Naujienos 13.20 Laikas pietauti! 14.00 “Gyvenamoji aplinka”. Natūrali skarda 14.55 Mados nuosprendis 16.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.) 17.05 Suprasti. Atleisti 17.40 Susituokime! 18.55 Tegul kalba 20.00 Laikas. Lietuvos “Laikas” 21.05 “Ana Karenina” 23.30 Lietuvos “Laikas” (lietuvių k.) 23.35 “Vakarinis Urgantas” 0.15 Vakaro žinios 0.30 “Gyvenkime sveikai” 1.20 Vaid. f. “Asmeninis gyvenimas” 2.55 Mados nuosprendis

Mezzo 5.35 Džiazas 10.30 J.Savallas. “Bordžijų dinastija” 12.45 “Belcea” kvartetas groja L. van Beethoveno kūrinius 14.00 Divertismentas 14.30 C.Sauros baletas “Flamenco hoy” 16.45 Dok. f. “Kaip buvo kuriamas baletas “Flamenco hoy” 18.00 G.Verdi opera “Trubadūras” 20.40 Divertismentas 21.30 J.Brahmso III simfonija 22.20 Klasikos archyvai. H.Szeryngas groja J.Brahmso kūrinius 23.15 Klasikos archyvai. Ch.Munchas diriguoja J.Brahmso ir M.Ravelio kūrinių koncertui 0.35 Džiazas 1.30 Nakties programa

NTV Mir 4.00 NTV rytas 6.10 “Muchtaro sugrįžimas” 8.00 Šiandien 8.25 A.Žurbinas. Melodijos atminimui 9.05 Rusijos sensacijos 10.05 Tu nepatikėsi 11.00 Šiandien 11.35 Iki teismo 12.35 Prisiekusiųjų teismas 13.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 14.00 Šiandien 14.30 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas 15.35 “Sargybinis” 16.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 17.00 Šiandien 17.30 Prokuroro patikrinimas 18.35 Kalbame ir rodome 19.25 “Žaidimas” 21.15 Šiandien 21.40 “Jūrų velniai” 23.35 “Nuodėmių sostinė” 1.25 Prokuroro patikrinimas 2.35 Kalbame ir rodome 3.30 Kriminalinė Rusija

Naše Kino 6.00 “Raktas be teisės perduoti” 8.00 “Gyvačių šaltinis” 10.00 “Vėlyvas pasimatymas” 12.00 “Penktas vandenynas” 13.30 “Gylys” 15.00 “Žmogaus “Mersedese” dosjė”. 1, 2 s. 18.00 “Naktis kordone” 20.00 “Vidury baltos dienos...” 22.00 “Ekrano žvaigždė” 0.00 “Vadų jaunystė” 1.30 “Gylys” 3.00 “Aštuonios vilties dienos”

TV1000 4.00 Komedija “Šokių mokykla” 5.55 Komedija “Pasidauginimas” 8.00 Drama “Mirtis už gyvybę” 9.50 Komedija “Kaimynas šnipas” 11.30 Nuotykių f. “Beovulfas” 13.30 Veiksmo f. “Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys” 15.45 Drama “Meilė už mane stipresnė”

18.00 Veiksmo f. “Pranašas” 19.45 Fantastinis f. “Žiedų valdovas. Žiedo brolija” 22.55 Fantastinis f. “Žiedų valdovas: Dvi tvirtovės” 2.00 Trileris “Gyventojas”

TV1000 Kino 5.00 Melodrama “Ana” 7.00 Melodrama “Meteoidiotas” 9.00 Drama “Aklo žmogaus sapnas” 11.00 Melodrama “Dvylikta vasara” 12.55 Melodrama “Ivanovas” 15.55 Komedija “Pasimatymas” 17.30 Komedija “Oi, ta Liuba!” 19.00 Tragikomedija “Euforija” 21.00 Komedija “All inclusive, arba Viskas įskaičiuota” 23.00 Drama “Aleksandra” 1.00 Melodrama “Karmen” 3.00 Fantastinis f. “Pirmieji Mėnulyje”

RTR Rossija 4.00 Rusijos rytas 8.05 “Pelageja ir baltas buldogas” 9.00 Žinios 9.30 1000 smulkmenų 10.15 Apie tai, kas svarbiausia 11.00 “Jefrosinija” 12.00 Žinios 12.30 Žinios. Maskva 12.50 Žinios. Budėtojų dalis 13.00 X byla 13.55 “Kilmingų mergelių instituto paslaptys” 14.50 Žinios. Sportas 15.00 Žinios 15.30 Žinios. Maskva 15.50 “Princesė ir elgeta” 17.40 Žinios. Maskva 18.00 Žinios 18.30 Tiesioginis eteris 19.20 “Vargšai giminaičiai” 21.05 “Karštais pėdsakais” 22.05 Šalies budėtojas 23.00 “Pelagėja ir baltas buldogas” 23.50 Merginos 0.30 Žinios+ 0.50 Vaid. f. “Apie meilę” 2.15 Vesti.ru

Viasat History 7.00 “Geometrijos genijai” 8.00 “Laiko komanda” 9.00 “Slaptasis karas” 10.00 “Iš Rytų į Vakarus” 11.10 “Prarasta kryžiuočių tvirtovė” 12.10 “Gynyba pagal Garou” 13.20 “Haydno beieškant” 14.20 “Karo laikų ūkininkai” 15.30 “Laiko komanda” 16.30 “Iš Rytų į Vakarus” 17.40 “Mitų medžiotojai” 18.40 “Karo laikų ūkininkai” 19.50 “Egiptas” 20.55 “Požeminė Roma” 22.00 “Margato riteriai” 23.00 “Slaptasis karas” 0.00 “Mitų medžiotojai” 1.00 “Laiko komanda” 2.00 “Keltų palikimas” 3.00 “Margato riteriai” 4.00 “Slaptasis karas” 5.00 “9-ojo dešimtmečio muzika” 6.00 “Keltų palikimas”

Animal Planet 7.00, 16.00 - Laukinis šou 7.25 Blogas šuo 8.15, 16.30 - Kinologija 9.10 Pandamoniumas: Ju-Ju istorija 10.05 Lotynų Amerikoje: Patagonija 11.00 Apalosa 11.55 Veterinarai gelbėtojai 12.20 Laukinės gamtos SOS 12.50 Veterinaras žygyje 13.45 Gyvūnų teritorija. Dar vienas bandymas 14.40, 20.10 - Vertėjas iš šunų kalbos 15.35 Šimpanzių rojus. Žozefina 17.25 Drambliai 18.20 Simpatiškiausi kačiukai ir šunų jaunikliai 19.15 Beždžionių gyvenimas

19.40 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą 21.05 Nežinomos salos: Zanzibaras 22.00 Stormis pyksta 22.25 Kas griaužia Nedą Bruhą? 22.55 Nesuvaldomas Roskas 23.50 Potvynis 0.45 Grobis - žmogus: katės ir šunys - žudikai 1.35 Laukiniai ir pavojingi: dramblio užpuolimas

Viasat Explorer 6.00 “Žvejų nuotykiai” 7.00 “Pirmyn į Dakarą!” 8.00 “Juodasis auksas” 9.00 “Ratai iš ano pasaulio” 9.50 “Prezidento lėktuvas” 10.40 “Konstruokime!” 11.40 “Laimės kūdikiai” 12.40 “Žvejų nuotykiai” 13.25 “Ratai iš ano pasaulio” 15.10 “Prezidento lėktuvas” 16.00 “Konstruokime!” 17.00 “Laimės kūdikiai” 17.50 “Pirmyn į Dakarą!” 18.45 “Ratai iš ano pasaulio” 19.40 “Vyriški darbai” 20.30 “Nepalaužiamieji” 21.20 “Ekstremalūs išbandymai” 22.15 “Prieš gamtos stichiją” 23.05 “Pirmyn į Dakarą!” 23.55 “Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis Britanijoje” 0.45 “Nepalaužiamieji” 1.35 “Ekstremalūs išbandymai” 2.30 “Prieš gamtos stichiją” 3.20 “Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis Britanijoje” 4.15 “Pirmyn į Dakarą!” 5.05 “Vyriški darbai”

Travel 9.00 Ryto programa 10.00 Keliautojas. Vulkanai 11.00 Pikta planeta. Tornadai 11.30 Pikta planeta. Dykumos 12.00 Amerikos maistas. Los Andželas 13.00 Pyragų mašina 13.30 Pyragų kepimo varžybos 14.00 Naujo būsto paieška. Tailandas 14.30 Naujo būsto paieška. Italija 15.00 Naujo būsto paieška. Vengrija 15.30 Naujo būsto paieška. Peru 16.00 Keliautojas. Aplink pasaulį 17.00 Didmiestis. Čikaga 18.00 Kruizu link pietų Kinijos 19.00 Keliautojas. Las Vegasas 20.00 Kelionė į Las Vegasą 20.30 Kelionė į Jutą 21.00 Užkariautojas Bertas Tenesyje 21.30 Pramogos vandenyje. Denveris 22.00 Pramogos vandenyje. Italija 22.30 Užkariautojas Bertas Ohajuje 23.00 Kelionės motociklu 0.00 Didmietis. Čikaga 1.00 Nakties programa

National Geographic 9.00 Ryto programa 10.00 Elektromobilis “Chevy Volt” 11.00 Kaip buvo nužudytas A.Lincolnas? 13.00 Mano gyvenimas su gorilomis 14.00 Laukinės Aliaskos lokiai 15.00 Kaip buvo nužudytas A.Lincolnas? 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant 18.00 “Porsche 911” automobilių gamykla 19.00 Amerikiečių kolonija 20.00 Kalintys užsienyje. Suimtas Balyje 21.00 Tunų žvejyba 22.00 Amerikiečių kolonija. Mokykla ir darbas 23.00 Kalintys užsienyje. Suimtas Balyje 0.00 Tunų žvejyba 1.00 Nakties programa

Discovery 7.25 Automobilių pardavėjai 8.15 Amerikietiškas motociklas 9.10 Nedėkingas darbas 10.05 Mirtinas laimikis 10.55 Privalau išgyventi 11.50 Kaip jie tai padaro? 12.15 Kaip tai pagaminta? 12.40 Olimpinis Londono vandens stadionas 13.35 Perdaryti automobiliai. “Volkswagen” 14.30 Automobilių pardavėjai 15.25 Amerikietiškas motociklas 16.20 Mitų griovėjai 17.15 Nedėkingas darbas 18.10 Mirtinas laimikis 19.05 Privalau išgyventi 20.00 Kaip tai pagaminta? 21.00 Britų iliuzionistas Dynamo 22.00 Tikrieji aferistai 23.00 Magijos mokslas 0.00 Upių pabaisos 1.00 Gaujos

Sport1 12.00 Televitrina 13.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Minsk” - Rygos VEF 14.45 “Sporto metraštis” 15.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Krasnodadro “Lokomotiv Kuban” Klaipėdos “Neptūnas” 16.45 LKL Lietuvos krepšinio lyga. “Šiauliai” - Kauno “Žalgiris” 18.30 “Automoto” 19.00 ŽINIOS+ 19.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus “Lietuvos rytas” - Maskvos srities “Chimki”. Transliacija iš Vilniaus 21.00 ŽINIOS+ 21.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Nymburk” Kauno “Žalgiris” 23.00 ŽINIOS+ 23.15 “Krepšinio pasaulyje”

Viasat Sport Baltic 10.45 Tenisas. Duty Free čempionato Dubajuje apžvalga 11.45 Tenisas. Akapulko turnyro finalas 14.35 Slidinėjimas. 90 km klasikiniu stiliumi lenktynės. Švedija 19.10 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Tottenham” - “Arsenal” 21.00 Pokeris. The Big Game turnyras 21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Aston Villa” “Manchester City”. Tiesioginė transliacija 0.00 Futbolas. Anglijos Premier lygos apžvalga 1.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga

Eurosport 9.30 Pasaulio slidinėjimo čempionatas 10.15 Europos uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas 11.15 Haikou atviras biliardo turnyro finalas 12.30 Pasaulio šuolių nuo tramplino su slidėmis čempionatas 13.30 Biatlonas. Pasaulio taurė 15.00 Dviračių lenktynės Paryžius - Nica 17.15 Pasaulio šuolių nuo tramplino su slidėmis čempionatas 18.30 Gražiausi Europos futbolo įvarčiai 19.15 Europos uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas 20.30 Haikou atviras biliardo turnyro finalas 21.40 Visos sporto šakos 22.00 Amerikietiškos imtynės. “Vintage Collection” 23.40 Kovos sportas. “Total Ko” 0.30 Europos uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas 1.30 Gražiausi Europos futbolo įvarčiai


2013 03 02 Lietuvos žinios

ANTRADIENIS 5 D.

LŽ gidas

17

Šaltakraujis 21.00, TV1

Maksimali rizika 22.35, LNK

Jackass 3D 23.40, TV6

Veiksmo trileris. JAV, 1995 m. Rež. Wallace’as Wolodarsky. Vaidina: Jasonas Priestley, Robertas Loggia, Peteris Riegertas. (N-14) Kosmas - paprastas vaikinas, kuris gyvena senelių prieglaudos rūsyje ir telefonu rengia neteisėtas mafijos lažybas. Tačiau vieną negražią dieną vaikino gyvenimas pasikeičia. Jis tampa samdomu žudiku. Kosmas nenori žudyti, net ir pinigai jam nerūpi, tačiau mafijos bosui negalima prieštarauti. Herojus pradeda mokytis žudiko amato.

Veiksmo filmas. JAV, 1996 m. Rež. Ringo Lamas. Vaidina: Jeanas-Claude’as Van Damme’as, Zachas Grenieris, Frankas Sengeris. (N-14) Jeanas-Claude’as Van Damme’as vaidina prancūzų policininką Alaną, kuris atsitiktinai sužino, kad turi brolį dvynį. Deja, apie artimą giminaitį jis sužino tik šiam mirus. Vyriškis išsiaiškina, kad nusilpusi ir nuskurdusi jo motina vos gimusį brolį atidavė įsūnyti. Kraujo šauksmas verčia ieškoti brolio Maiklo žudikų. Alanas vyksta į Niujorką.

Ekstremalaus humoro šou. JAV, 2010 m. Rež. Jeffas Tremaine. Filmuojasi: Johnny Knoxville’is, Steve-O, Bamas Margera. “Jackass” kompanijos pokštai nerekomenduojami silpnų nervų žiūrovams. Šiame filme - tas pats neįpareigojantis smagių kadrų rinkinys, kupinas netikėčiausių triukų, fantazijos, protu nesuvokiamo absurdo ir tiesiog geros nuotaikos. Jūsų laukia gyvi taikiniai, šuoliai parašiutu į vandenį ir skrydis į kosmosą apžergus raketą.

LRT televizija 6.00 “Labas rytas, Lietuva” 9.00 “Kobra 11” (k.) N-7 10.00 “Namelis prerijose” (k.) 11.00 “LRT aktualijų studija”. Tiesioginė laida 12.00 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 12.20 Žinios 12.30 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 13.00 LRT radijo žinios 13.05 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 14.00 LRT radijo žinios 14.05 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 14.40 Žinios 15.00 “Namelis prerijose” 16.00 “Kobra 11” N-7 17.00 “Senis” N-7 18.15 “Šiandien” (su vertimu į gestų kalbą) 18.45 “Komisaras Reksas” N-7 19.40 “Nacionalinė paieškų tarnyba” 20.25 Loterija “Perlas” 20.30 Panorama 21.15 “Emigrantai” 22.00 Loterija “Perlas” 22.05 “Emigrantai”. Laidos tęsinys 22.15 “Pinigų karta” 23.20 Vakaro žinios 23.35 “Šnipai” N-7 0.35 “Senis” (k.) N-7

LNK 6.15 Dienos programa 6.20 “Smalsutė Dora” 6.50 “Tomas ir Džeris” 7.20 “Kempiniukas Plačiakelnis” (k.) 7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (k.) N-7 8.50 “24 valandos” (k.) N-7 9.45 “Būk mano meile!” (k.) 10.45 Komedija “Deivas” (k.) N-7 12.55 “iKarli” 13.25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 13.55 “Nerami tarnyba” N-7 15.00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7 16.00 “Būk mano meile!” 17.00 “Labas vakaras, Lietuva” 17.45 “24 valandos” N-7 18.45 Žinios 19.30 “KK2” N-7 20.15 “Pasaulis X” N-7 21.30 “Dviračio šou” 22.00 Žinios 22.25 “Kriminalinė Lietuva” N-7 22.35 Veiksmo f. “Maksimali rizika” N-14 0.40 “Įstatymas ir tvarka” N-7 1.35 “4400” N-7

TV3 6.45 Teleparduotuvė 7.00 “Simpsonai” 7.30 “Diena” 8.00 “Choras” 9.00 “Meilės sūkuryje” 10.00 “Naisių vasara” 11.00 “Gyvenimo kryžkelės” 12.00 “Gyvenimas yra gražus” 12.30 “Gormitai” 13.00 “Ponas Jangas” 13.30 “Mažylių nuotykiai” 14.00 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” 14.30 “Kempiniukas Plačiakelnis” 15.00 “Natalija” 16.00 “Drąsi meilė” 17.00 “Diena”. Tiesioginė transliacija 17.40 “Simpsonai” 18.10 “Be komentarų” 18.45 TV3 žinios 19.20 “Pamiršk mane” 19.50 “Paslapčių namai” 20.30 “Prieš srovę” 21.00 “Moterys meluoja geriau” 21.35 TV3 vakaro žinios 22.00 “Tėvynė” 23.05 “CSI Majamis” 0.05 “Daktaras Hausas” 1.05 “Firma” 1.55 “Liudininkai” 2.50 “Vilfredas”

BTV 6.29 Programa 6.30 “Televitrina” 7.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7

8.00 “Tauro ragas” (k.) N-7 8.30 “Atsargiai - moterys!” (k.) 9.00 “Mistinės istorijos” (k.) N-7 10.00 “Alibi. Tapatybė” N-7 11.00 “Kalbame ir rodome” N-7 12.00 “Mentai” (k.) N-7 13.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 14.00 “Laukinis” (k.) N-7 15.00 “Raudonas dangus” N-7 16.00 “Ekstrasensai prieš nusikaltėlius” N-7 17.00 “Muchtaro sugrįžimas” N-7 18.00 Žinios 18.25 “Laukinis” N-7 19.25 “Atsargiai - moterys!” 20.00 Žinios 20.25 “Pliusai minusai” N-7 20.30 “Juoko kovos” N-7 21.30 “Pasitarkime” N-7 22.30 “Spartakas: kerštas” N-14 23.30 “Ekstrasensų mūšis” N-7 0.30 “Laukinis” (k.) N-7 1.30-5.59 “Bamba” S

TV6 6.00 “Paslapčių namai” 9.15 Teleparduotuvė 9.30 “Tavo augintinis” 10.00 “Išlikimas” 11.00 “Mastrichto policija” 12.00 “Po pasaulį su Anthony Bourdainu” 13.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 14.00 “Moterų lyga” 14.30 Teleparduotuvė 15.00 “Išlikimas” 16.00 “Tarzano nuotykiai” 17.00 “Mastrichto policija” 18.00 “Kastlas” 19.00 “CSI Majamis” 20.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 21.00 “Moterų lyga” 21.35 UEFA Čempionų lygos rungtynės. “Rorussia Dortmund” - “FC Shakhtar Donetsk”. Tiesioginė transliacija 23.40 Ekstremalaus humoro šou “Jackass 3D” 1.40 UEFA Čempionų lygos apžvalga 1.55 “Naša Raša” 2.45 “6 kadrai” 3.10 “Paslapčių namai”

TV1 7.10 Dienos programa 7.15 “Teleparduotuvė” 7.50 “Pirmykštė žemė” 8.15 “Garfildas” 8.40 “Kovotojas Reksas” 9.05 “Draugai” (k.) N-7 9.30 “Senosios Kristinos nutikimai” N-7 10.00 “Vaiperis” N-7 11.00 “Liežuvautoja” N-7 12.00 “Purpurinis deimantas” N-7 13.00 “Meilė ir kančia” 15.00 “Teleparduotuvė” 15.30 “Šunys patruliai” 16.30 “Draugai” N-7 17.00 “Auklė” 18.00 “Detektyvė Rizoli” N-7 19.00 “Langai” N-7 20.00 “Mentalistas” N-7 21.00 Veiksmo trileris “Šaltakraujis” N-14 22.50 Veiksmo f. “Gilus pogrindis” N-14 1.00 “Bręstantis blogis” N-14

LRT kultūra 8.00 “Tele bim-bam” 8.30 “Septynios Kauno dienos” 9.00 “Labas rytas, Lietuva” (k.) 11.30 Muzikinė teatralizuota programa “Cafe emigrant”. Dalyvauja Romas Dambrauskas, Nijolė Narmontaitė, grupė “Vairas” (k.) 13.15 “Šnipai” N-7 14.10 “Mūsų miesteliai”. Šešuolėliai (k.) 15.00 “Posūkiai” (k.) 15.30 “Laba diena, Lietuva” (k.) 18.00 “Kultūrų kryžkelė”. Vilniaus albumas

18.15 “Durys atsidaro” 18.45 “Lyderiai” 19.30 “Gintarinės batutos meistrai”. Saulius Sondeckis 21.00 “Vilniaus knygų mugė 2013”. Knygos “Žmogus laiko taikinyje” pristatymas 22.00 “Lietuvos šokių dešimtukas” 23.00 Dok. f. “Tikra istorija. Tėvynės beieškant” 23.30 Dok. f. “Tikra istorija. Raudonasis baronas” 0.00 Panorama (k.) 0.45 LRT OPUS ORE. Golden Parazyth koncertas (k.) 1.40 “Muzikos pasaulio žvaigždės”. N.Rimskio-Korsakovo “Ispaniškasis kapričio”

Lietuvos ryto TV 6.40 Programa 6.44 TV parduotuvė 7.00 “Reporteris” 7.55 “Lietuva tiesiogiai” 8.30 “Gyvenimo būdas” 9.30 “Šiandien kimba” 10.05 “Kas tu toks?” 11.00 “Merdoko paslaptys” N-7 12.00 “Reporteris” 12.55 “Išdurtukai” N-7 13.25 TV parduotuvė 13.55 “Komisaras Megrė” N-7 15.00 Žinios 15.15 “Pašėlę TV pokštai” N-7 15.45 Dok. f. “Vyras ir 20 jo vaikų” N-7 16.00 Žinios 16.10 Dok. f. “Vyras ir 20 jo vaikų” tęsinys N-7 17.00 Žinios 17.20 “Lietuva tiesiogiai” N-7 18.00 Žinios 18.45 “Nuoga tiesa” 19.45 Dok. f. “Moterys, karas ir taika. Bosnija” N-7 21.00 “Reporteris” 21.55 “Lietuva tiesiogiai” 22.30 “Nuoga tiesa” 23.30 “Reporteris” 0.25 “Pašėlę TV pokštai” N-7

Balticum TV 8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 “Balticum TV” žinios 9.15 “Įspūdingiausių interjerų dešimtukas” 9.45 “Komanda Č” N-7 10.45 “Jūros patruliai” 11.45 Kinomano užrašai (k.) 12.00 Nuotykių f. “Lobių sala” N-7 13.50 “Vaiduokliškos istorijos” 14.20 “Gyvūnai - darbo pirmūnai!” 14.50 Drama “Viršūnė” 16.45 “Spaudos kelias” 17.15 “Aukščiausia klasė” 18.15 “Vienišų seselių klubas” N-7 18.45 “Verbų sekmadienis” 19.45 “Ieškokime geriausio!” 20.00 “Balticum TV” žinios 20.15 “Reidas” 20.45 “Senas geras faras” N-7 21.45 “Balticum TV” žinios 22.00 “Kritinė riba” N-7 23.00 “Advokatė Lovinski” N-7 0.00 “Karamelė”

Balticum Auksinis 7.00 Drama “Ponas Niekas” N-7 9.30 Komedija “Eglutės” 11.00 Drama “Kova su šešėliu 2. Revanšas” N-7 13.15 Animac. f. “Astro vaikis” 15.00 Drama “7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe” N-7 17.00 Drama “Meilė ir šokiai” 19.00 Drama “Emos laimė” N-7 21.00 Drama “Nemirtingieji” N-7 23.00 Trileris “Oda, kurioje gyvenu” N-14 1.00 Drama “1971” N-7

1 Baltijos Kanalas 6.00 “Labas rytas” 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Naujienos 10.25 “Gerai ir pigiai” 11.10 Kontrolinis pirkimas

12.00 Kitos naujienos 12.25 “Tu ne vienas” 13.00 Naujienos 13.20 Laikas pietauti! 13.55 “Nelygiavertė santuoka” 14.55 Mados nuosprendis 16.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.) 17.05 Suprasti. Atleisti 17.40 Susituokime! 18.50 Tegul kalba 20.00 Laikas. Lietuvos “Laikas” 21.05 “Ana Karenina” 23.25 “Lietuvos “Laikas” (lietuvių k.) 23.35 “Vakarinis Urgantas” 0.15 Vakaro naujienos 0.30 “Gyvenkime svaikai” su Genadijumi Malachovu 1.20 Mados nuosprendis

Mezzo 5.30 Džiazas 10.30 I.Stravinskio “Ugnies paukštė”. Diriguoja P.Boulezas 11.30 Koncertuoja Paryžiaus orkestras 13.30 Divertismentas 14.00 W.A.Mozarto 22, 23, 24 koncertai fortepijonui. Diriguoja D.Bareinboimas 15.50 W.A.Mozarto 25, 26 koncertai fortepijonui. Diriguoja D.Bareinboimas 17.15 Divertismentas 17.30 L.Janačeko opera “Laputės gudruolės nuotykiai” 19.15 L.Janačeko opera “Katia Kabanova” 20.45 Divertismentas 21.30 W.A.Mozarto opera “Pagrobimas iš seralio”. Dainuoja Ciuricho operos teatro artistai 0.30 Koncertuoja Mariza 1.35 Nakties programa

NTV Mir 4.00 NTV rytas 6.10 “Muchtaro sugrįžimas” 8.00 Šiandien 8.25 Kulinarinė dvikova 9.25 Rusiškas įdaras 10.00 “Alibi dviem” 11.00 Šiandien 11.35 Iki teismo 12.35 Prisiekusiųjų teismas 13.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 14.00 Šiandien 14.30 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas 15.35 “Sargybinis” 16.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 17.00 Šiandien 17.30 Prokuroro patikrinimas 18.35 Kalbame ir rodome 19.25 “Žaidimas” 21.15 Šiandien 21.40 “Jūrų velniai” 23.35 “Nuodėmių sostinė” 1.25 Prokuroro patikrinimas 2.35 Kalbame ir rodome

Naše Kino 6.00 “Naktis kordone” 8.00 “Vidury baltos dienos...” 10.00 “Ekrano žvaigždė” 12.00 “Vadų jaunystė” 13.30 “Gylys” 15.00 “Aštuonios vilties dienos” 16.30 “Gražiai gyventi neuždrausi” 18.00 “Mokytojas” 20.00 “Ak, jūs, žąsys” 22.00 “Fantastinės istorijos” 0.00 “Žemė nelaisvėje” 1.30 “Gylys” 3.00 “Rimtas pokalbis”

TV1000 4.00 Komedija “Kaimynas šnipas” 5.40 Drama “Įkaitas” 8.00 Komedija “Nauja kalėdinė pasaka” 9.50 Veiksmo f. “Pranašas” 11.35 Drama “Meilė už mane stipresnė” 13.50 Drama “Spalio dangus” 15.45 Komedija “Mylėti(s) smagu”

18.00 Komedija “Mano penkios buvusios merginos” 19.45 Fantastinis f. “Žiedų valdovas: Dvi tvirtovės” 22.50 Fantastinis f. “Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas” 2.15 Drama “Veronika ryžtasi mirti”

TV1000 Kino 5.00 Melodrama “Dvylikta vasara” 6.50 Melodrama “Ivanovas” 9.50 Melodrama “Aš, senelė, Iliko ir Ilarionas” 11.25 Drama “Kaukazas” 13.05 Komedija “All inclusive, arba Viskas įskaičiuota” 14.50 Tragikomedija “Euforija” 16.15 Melodrama “Derintojas” 19.00 Melodrama “Apie meilę” 21.00 Melodrama “Karmen” 23.00 Fantastinis f. “Pirmieji Mėnulyje” 1.00 Melodrama “O mama geresnė! Visas meilės grožis” 3.00 Melodrama “Klounai”

RTR Rossija 4.00 Rusijos rytas 8.05 “Pelagėja ir baltas buldogas” 9.00 Žinios 9.30 1000 smulkmenų 10.15 Apie tai, kas svarbiausia 11.00 “Jefrosinija” 12.00 Žinios 12.30 Žinios. Maskva 12.50 Žinios. Budėtojų dalis 13.00 X byla 13.55 “Kilmingų mergelių instituto paslaptys” 14.50 Žinios. Sportas 15.00 Žinios 15.30 Žinios. Maskva 15.50 “Princesė ir elgeta” 17.40 Žinios. Maskva 18.00 Žinios 18.30 Tiesioginis eteris 19.20 “Vargšai giminaičiai” 21.05 “Karštais pėdsakais” 22.05 Specialusis korespondentas 23.05 “Pelagėja ir baltas buldogas” 0.00 Žinios+ 0.20 Sąžiningas detektyvas 0.50 Vaid. f. “Teta Marusia”. 1 s. 2.15 Vesti.ru

Viasat History 7.00 “Haydno beieškant” 8.00 “Laiko komanda” 9.00 “Slaptasis karas” 10.00 “Iš Rytų į Vakarus” 11.10 “Ramzis II Didžioji kelionė” 12.20 “Egiptas” 13.20 “Haydno beieškant” 14.20 “Karo laikų ūkininkai” 15.30 “Laiko komanda” 16.30 “Iš Rytų į Vakarus” 17.40 “Mitų medžiotojai” 18.40 “Karo laikų ūkininkai” 19.50 “Laiko komanda” 20.50 “Germanų gentys” 22.00 “Mirties įrankiai” 23.00 “Slaptasis karas” 0.00 “Mitų medžiotojai” 1.00 “Laiko komanda” 2.00 “Akmens amžiaus pamokos” 3.00 “Mirties įrankiai” 4.00 “Slaptasis karas” 5.00 “9-ojo dešimtmečio muzika” 6.00 “Mirties įrankiai”

Animal Planet 7.00, 16.00 - Laukinis šou 7.25 Simpatiškiausi kačiukai ir šunų jaunikliai 8.15, 16.30 - Kinologija 9.10 Drambliai 10.05 Nežinomos salos: Zanzibaras 11.00 Šaunus kareivis 11.55 Veterinarai gelbėtojai 12.20, 22.00 - Laukinės gamtos SOS 12.50 Šamvari: gyvenimas laisvėje 13.45 Gyvūnų teritorija. Brendi istorija 14.40, 20.10 - Vertėjas iš šunų kalbos

15.35 Šimpanzių rojus: 7 mažyliai naujoje šeimoje 17.25 Oro uostas gyvūnams 18.20 Nesuvaldomas Roskas 19.15 Beždžionių gyvenimas 19.40 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą 21.05 Nežinomos salos: Karibai 22.55 Veterinaras laukinėje gamtoje: Zambija 23.50 Kvėpuok! 0.45 Orkos žudikės 1.35 Laukiniai ir pavojingi: ryklio auklės užpuolimas

Viasat Explorer 6.00 “Žvejų nuotykiai” 7.00 “Pirmyn į Dakarą!” 8.00 “Vyriški darbai” 9.00 “Ratai iš ano pasaulio” 9.55 “Nepalaužiamieji” 10.45 “Ekstremalūs išbandymai” 11.40 “Prieš gamtos stichiją” 12.35 “Žvejų nuotykiai” 13.25 “Ratai iš ano pasaulio” 15.10 “Nepalaužiamieji” 16.00 “Ekstremalūs išbandymai” 16.55 “Prieš gamtos stichiją” 17.50 “Pirmyn į Dakarą!” 18.45 “Ratai iš ano pasaulio” 19.40 “Vyriški darbai” 20.30 “Savamoksliai išradėjai” 21.20 “Prezidento lėktuvas” 22.10 “Gigantiškų objektų pervežimas” 23.05 “Pirmyn į Dakarą!” 23.55 “Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis Britanijoje” 0.45 “Savamoksliai išradėjai” 1.40 “Prezidento lėktuvas” 2.30 “Gigantiškų objektų pervežimas” 3.20 “Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis Britanijoje” 4.15 “Pirmyn į Dakarą!” 5.05 “Vyriški darbai”

Travel 9.00 Ryto programa 10.00 Keliautojas. Vokietija 11.00 Pikta planeta. Duobė į pragarą Afrikoje 11.30 Pikta planeta. Ugnis ir vanduo 12.00 Maistas rojuje. Nešvilis 13.00 Skaniausi valgiai. Graikija 14.00 Naujo būsto paieška. Norvegija 14.30 Naujo būsto paieška. Šveicarija 15.00 Naujo būsto paieška. Ispanija 15.30 Naujo būsto paieška. Naujoji Zelandija 16.00 Kelionės morociklu 17.00 Keliautojas. Jungtinės Valstijos 18.00 Amerikos maistas. Florida 19.00 Keliautojas. Los Andželas 20.00 Be tabu. Bostonas 21.00 Išgelbėkit mano verslą! “La Jolla” viešbutis 22.00 Išgelbėkit mano verslą! “Corpus Christi” viešbutis 23.00 Kelionės motociklu 0.00 Keliautojas. Jungtinės Valstijos 1.00 Nakties programa

National Geographic 9.00 Ryto programa 10.00 Kumbhamela - masinė induistų apsiprausos šventė 11.00 Amerikiečių kolonija. Mokykla ir darbas 12.00 Kalintys užsienyje. Suimtas Balyje 13.00 Kongo upės žmogėdra 14.00 Aliaskos grizliai ir žmonės 15.00 Amerikiečių kolonija 16.00 Kalintys užsienyje 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant 18.00 “Mustang” automobilių gamyklos 19.00 Apleistas pensionatas 19.30 Senas popieriaus fabrikas 20.00 Automobilių dalys 21.00 Tunų žvejyba 22.00 Apleistas pensionatas

22.30 Senas popieriaus fabrikas 23.00 Automobilių dalys 0.00 Tunų žvejyba 1.00 Nakties programa

Discovery 7.25 Automobilių pardavėjai 8.15 Amerikietiškas motociklas 9.10 Nedėkingas darbas 10.05 Mirtinas laimikis 10.55 Privalau išgyventi 11.50 Kaip jie tai padaro? 12.15 Kaip tai pagaminta? 12.40 Ilgiausias Serbijos tiltas 13.35 Automobilių meistrai 14.30 Automobilių pardavėjai 15.25 Amerikietiškas motociklas 16.20 Mitų griovėjai 17.15 Nedėkingas darbas 18.10 Mirtinas laimikis 19.05 Privalau išgyventi 20.00 Kaip tai pagaminta? 21.00 Mitų griovėjai 22.00 Nebandykite pakartoti 23.00 Ginklai ir žmonės 0.00 Septynios Peno ir Telerio istorijos 1.00 Naivuolis užsienyje

Sport1 12.00 Televitrina 13.00 ŽINIOS+ 13.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. “Šiauliai” - Kauno “Žalgiris” 15.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Minsk” - Rygos VEF 16.45 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus “Lietuvos rytas” - Maskvos srities “Chimki” 18.30 “Automoto” 19.00 ŽINIOS+ 19.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Nymburk” Kauno “Žalgiris” 21.00 ŽINIOS+ 21.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Krasnodadro “Lokomotiv Kuban” Klaipėdos “Neptūnas” 23.00 ŽINIOS+ 23.15 “Krepšinio pasaulyje”

Viasat Sport Baltic 10.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga 11.25 Futbolas. Anglijos Premier lygos apžvalga 12.25 Tenisas. Duty Free čempionato pusfinalis. Dubajus 17.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. “Aston Villa” “Manchester City” 19.15 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. “Real” - “Manchester United” 21.05 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. “Manchester United” “Real Madrid”. Tiesioginė transliacija 23.40 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. “Borussia” - “Shakhtar” 1.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga

Eurosport 9.30 Visos sporto šakos 9.45 Gražiausi Europos futbolo įvarčiai 10.30 Biatlonas. Pasaulio taurė 12.00 Visos sporto šakos 13.00 Pasaulio šuolių nuo tramplino su slidėmis čempionatas 14.00 Pasaulio slidinėjimo čempionatas 15.00 Dviračių lenktynės Paryžius - Nica 17.15 Haikou atviras biliardo turnyro finalas 18.30 Biatlonas. Pasaulio taurė 20.00 Pasaulio šuolių nuo tramplino su slidėmis čempionatas 21.00 Profesionalų boksas 23.00 Visos sporto šakos 0.00 Pasaulio šuolių nuo tramplino su slidėmis čempionatas 1.00 Biatlonas. Pasaulio taurė


18

LŽ gidas

2013 03 02 Lietuvos žinios

TREČIADIENIS 6 D.

Gili žydra jūra 21.00, TV1

Skaistuolė amerikietė 21.15, Balticum Auksinis

Japoniškas vesternas 22.30, LRT kultūra

Veiksmo filmas. JAV, Australija, 1999 m. Rež. Renny Harlin. Vaidina: Saffron Burrows, Thomasas Jane’as, Samuelis L.Jacksonas. (N-14) Mokslininkai įsitikinę, kad ryklio smegenyse gaminamas proteinas gali būti puikiausias vaistas nuo Alzheimerio ligos. Povandeninėje laboratorijoje “Aquatica” titano tvora apjuostame baseine plaukioja trys rykliai. Jiems dirbtinai padidinamas smegenų tūris. Šie rykliai tampa žymiai greitesni ir pavojingesni. Vienas jų netikėtai pabėga...

Komedija. JAV, 2009 m. Rež. Clare Kilner. Vaidina: Jenna Dewan, Brianne Davis, Chaze’as Ryanas. (N-14) Prisila - skaisti koledžo pirmakursė. Ji nė nesvajoja prarast nekaltybės iki santuokos. Bet populiari mergina Natali ją nugirdo ir visos svajonės nueina perniek. Apsinuoginusi serialui “Pašėlusios merginos” Prisila baiminasi susigadinti gyvenimą dėl vienos klaidos. Ji bando atgauti įrašą iš prodiuserio Edo Kertsmano.

Komiškas vesternas. Japonija, 2007 m. Rež. Takeshi Miike. Vaidina: Hideaki Ito, Masanobu Ando, Koichi Sato. (N-14) Šio kruvino filmo veiksmas vyksta miniatiūriniame kaimuke. Kaimelį užima kaubojai kinai, pasivadinę raudonaisiais. Tačiau šiems kailį iškaršia kita atvykėlių gauja baltieji, greitai paimantys kaimą į savo rankas. Abu klanai į dievo užmirštą kraštą atklydo neatsitiktinai - jie ieško paslėpto aukso. Pasirodo vienišas kaubojus...

LRT televizija 6.00 “Labas rytas, Lietuva” 9.00 “Kobra 11” (k.) N-7 10.00 “Namelis prerijose” (k.) 11.00 “LRT aktualijų studija”. Tiesioginė laida 12.00 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 12.20 Žinios 12.30 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 13.00 LRT radijo žinios 13.05 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 14.00 LRT radijo žinios 14.05 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 14.40 Žinios 15.00 “Namelis prerijose” 16.00 “Kobra 11” N-7 17.00 “Senis” N-7 18.15 “Šiandien” (su vertimu į gestų kalbą) 18.45 “Komisaras Reksas” N-7 19.40 “Stilius. Namai” 20.25 Loterija “Perlas” 20.30 Panorama 21.15 “Teisė žinoti” 22.00 Loterija “Perlas” 22.05 “Teisė žinoti”. Laidos tęsinys 22.15 “Ugnies tramdytojai” 22.45 “Pergalės kaina” 23.20 Vakaro žinios 23.35 “Šnipai” N-7 0.35 “Senis” (k.) N-7

LNK 6.15 Dienos programa 6.20 “Smalsutė Dora” 6.50 “Tomas ir Džeris” 7.20 “Kempiniukas Plačiakelnis” (k.) 7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (k.) N-7 8.50 “24 valandos” (k.) N-7 9.45 “Būk mano meile!” (k.) 10.40 “Kriminalistai” (k.) N-7 11.40 “Nuo... Iki...” (k.) 12.55 “iKarli” 13.25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 13.55 “Nerami tarnyba” N-7 15.00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7 16.00 “Būk mano meile!” 17.00 “Labas vakaras, Lietuva” 17.45 “24 valandos” N-7 18.45 Žinios 19.30 “KK2” N-7 20.15 “Diagnozė: valdžia” 21.30 “Dviračio šou” 22.00 Žinios 22.25 “Kriminalinė Lietuva” N-7 22.35 Trileris “Užšalę” N-14 0.30 “Įstatymas ir tvarka” N-7 1.25 “4400” N-7

TV3 6.45 Teleparduotuvė 7.00 “Simpsonai” 7.30 “Diena” 8.00 “Choras” 9.00 “Meilės sūkuryje” 10.00 “Naisių vasara” 11.00 “Gyvenimo kryžkelės” 12.00 “Prieš srovę” 12.30 “Gormitai” 13.00 “Ponas Jangas” 13.30 “Mažylių nuotykiai” 14.00 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” 14.30 “Kempiniukas Plačiakelnis” 15.00 “Natalija” 16.00 “Drąsi meilė” 17.00 “Diena”. Tiesioginė transliacija 17.40 “Simpsonai” 18.10 “Be komentarų” 18.45 TV3 žinios 19.20 “Pamiršk mane” 19.50 “Paslapčių namai” 20.30 “Motina ir sūnus” 21.00 “Moterys meluoja geriau” 21.35 TV3 vakaro žinios 22.00 “Vikingų loto” 22.05 “Daktaras Hausas” 23.05 “CSI Majamis” 0.05 “Daktaras Hausas” 1.05 “Firma” 2.00 “Liudininkai” 2.45 “Vilfredas”

BTV 6.29 Programa 6.30 “Televitrina” 7.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 8.00 “Užkalnio 5” (k.) N-7 9.00 “Juoko kovos” (k.) N-7 10.00 “Svotai” (k.) N-7 11.00 “Kalbame ir rodome” N-7 12.00 “Jūrų velniai” (k.) N-7 13.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 14.00 “Laukinis” (k.) N-7 15.00 “Raudonas dangus” N-7 16.00 “Ekstrasensai prieš nusikaltėlius” N-7 17.00 “Muchtaro sugrįžimas” N-7 18.00 Žinios 18.25 “Laukinis” N-7 19.25 “Komikų klubas” N-7 20.00 Žinios 20.25 “Pliusai minusai” N-7 20.30 “Taip. Ne” 21.30 “Sąmokslo teorija” N-7 22.30 “Mentai” N-7 23.30 “Jūrų velniai” (k.) N-7 0.30 “Laukinis” (k.) N-7 1.30-5.59 “Bamba” S

TV6 6.00 “Paslapčių namai” 9.15 Teleparduotuvė 9.30 “Adrenalinas” 10.00 “Išlikimas” 11.00 “Mastrichto policija” 12.00 “Topmodeliai” 13.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 14.00 “Moterų lyga” 14.30 Teleparduotuvė 15.00 “Išlikimas” 16.00 “Tarzano nuotykiai” 17.00 “Mastrichto policija” 18.00 “Kastlas” 19.00 “CSI Majamis” 20.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 21.00 “Moterų lyga” 21.35 UEFA Čempionų lygos rungtynės. “Juventus” “Celtis FC”. Tiesioginė transliacija 23.40 Europos pokerio turas 1.10 “Kastlas” 1.40 “6 kadrai” 2.00 “CSI Majamis” 2.50 “Paslapčių namai”

TV1 7.10 Dienos programa 7.15 “Teleparduotuvė” 7.50 “Pirmykštė žemė” 8.15 “Garfildas” 8.40 “Kovotojas Reksas” 9.05 “Draugai” (k.) N-7 9.30 “Senosios Kristinos nutikimai” N-7 10.00 “Vaiperis” N-7 11.00 “Liežuvautoja” N-7 12.00 “Purpurinis deimantas” N-7 13.00 “Meilė ir kančia” 15.00 “Teleparduotuvė” 15.30 “Šunys patruliai” 16.30 “Draugai” N-7 17.00 “Auklė” 18.00 “Detektyvė Rizoli” N-7 19.00 “Langai” N-7 20.00 “Mentalistas” N-7 21.00 Veiksmo f. “Gili žydra jūra” N-14 23.05 Veiksmo f. “Ašmenys” N-14

LRT kultūra 8.00 “Tara Dankan” 8.30 “Gimtoji žemė” 9.00 “Labas rytas, Lietuva” (k.) 11.30 Dok. f. “Tikra istorija. Tėvynės beieškant” (k.) 12.00 Dok. f. “Tikra istorija. Raudonasis baronas” (k.) 12.30 “Dar širdyje - ne sutema” (k.) 13.05 Vienas eilėraštis 13.15 “Šnipai” N-7 14.10 “Lyderiai” 15.00 “Muzikos pasaulio žvaigždės”. M.Teodorakio baleto “Graikas Zorba” fragmentai (k.) 15.30 “Laba diena, Lietuva” (k.) 18.00 “Kultūrų kryžkelė”. Rusų gatvė 18.15 “Girių horizontai” 18.45 “Emigrantai”

19.30 Rašytojo Henriko Čigriejaus 80-mečiui. “Brydė. Rašytojas H.A.Čigriejus” 20.00 “Vilniaus knygų mugė 2012”. H.A.Čigriejus 20.45 “Pagauk kampą” 21.10 “Atžalos” 22.00 “Savęs link”. Mineralų ir akmenų energetika 22.30 Komiškas vesternas “Japoniškas vesternas” N-14 0.00 Panorama (k.) 0.45 “Lietuvos šokių dešimtukas” (k.) 1.45 “Muzikos pasaulio žvaigždės”. Pamėgtos dainos. Virgilijus Noreika ir Robertino Loreti

Lietuvos ryto TV 6.40 Programa 6.44 TV parduotuvė 7.00 “Reporteris” 7.55 “Lietuva tiesiogiai” 8.30 “Super L.T.” N-7 9.30 “Namų daktaras” 10.05 “Kas tu toks?” 11.00 “Merdoko paslaptys” N-7 12.00 “Reporteris” 12.55 “Išdurtukai” N-7 13.25 TV parduotuvė 13.55 “Komisaras Megrė” N-7 15.00 Žinios 15.15 “Pašėlę TV pokštai” N-7 15.45 Dok. f. “Moterys, karas ir taika. Bosnija” 16.00 Žinios 16.10 Dok. f. “Moterys, karas ir taika. Bosnija” tęsinys 17.00 Žinios 17.20 “Lietuva tiesiogiai” 18.00 Žinios 18.45 “Nuoga tiesa” 19.45 Dok. f. “Kaip užauginti planetą. Gėlių galia”. 2 d. N-7 21.00 “Reporteris” 21.55 “Lietuva tiesiogiai” 22.30 “Nuoga tiesa” 23.30 “Reporteris” 0.25 “Pašėlę TV pokštai” N-7

Balticum TV 8.45 “Ieškokime geriausio!” 9.00 “Balticum TV” žinios 9.15 “Vaiduokliškos istorijos” 9.45 “Kritinė riba” N-7 10.45 “Vienišų seselių klubas” N-7 11.15 “Aukščiausia klasė” 12.15 “Maisto detektyvai” 12.45 “Komanda Č” N-7 13.45 “Reidas” (k.) 14.15 “Mūsų augintiniai” 14.45 Drama “Akila ir rašybos konkursas” 16.45 “Įspūdingiausių interjerų dešimtukas” 17.15 “Senas geras faras” N-7 18.15 “Gyvūnai - darbo pirmūnai!” 18.45 “Jūros patruliai” 19.45 “Ieškokime geriausio!” 20.00 “Balticum TV” žinios 20.15 “Advokatė Lovinski” N-7 21.15 “Karamelė” 22.15 “Balticum TV” žinios 22.30 “Kinomano užrašai” (k.) 22.45 “Verbų sekmadienis” 23.45 “GSG 9: elitinis būrys” N-7

Balticum Auksinis 7.00 Drama “Meilė ir šokiai” 9.00 Drama “Emos laimė” N-7 11.00 Trileris “Melori Kein. Prarasta kontrolė” N-7 13.00 Drama “Saulėlydis” N-7 15.00 Komedija “Kur tas Fredas?” 17.00 Drama “Tarp dviejų mylimųjų” N-7 19.00 Drama “Apokalipto” N-7 21.15 Komedija “Skaistuolė amerikietė” N-14 23.00 Komedija “Gamtos keistenybės” N-14 1.00 Drama “Daktaro Parnaso Fantazariumas”

1 Baltijos Kanalas 6.00 “Labas rytas” 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Naujienos 10.25 “Gerai ir pigiai”

11.10 Kontrolinis pirkimas 12.00 Kitos naujienos 12.25 “Tu ne vienas” 13.00 Naujienos 13.25 Laikas pietauti! 13.55 “Nelygiavertė santuoka” 14.55 Mados nuosprendis 16.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.) 17.05 Suprasti. Atleisti 17.35 Susituokime! 18.50 Tegul kalba 20.00 Laikas. Lietuvos “Laikas” 21.05 “Ana Karenina” 22.15 “Olegas Jankovskis, Aleksandras Abdulovas. Paskutinis susitikimas” 23.25 Lietuvos “Laikas” (lietuvių k.) 23.35 “Vakarinis Urgantas” 0.15 Vakaro naujienos 0.30 “Gyvenkime sveikai” 1.15 Vaid. f. “Baubas” 2.35 Mados nuosprendis

Mezzo 5.10 Džiazas 10.30 M.Pages baletas “Utopija” 11.50 Baletas “Fuenteovejuna”. Skirta A.Gadesui 13.50 Divertismentas 14.30 J.S.Bacho Mišios b-moll. Diriguoja J.Savallas 16.20 N.Fago oratorija “Nuskendęs faraonas” 17.30 Divertismentas 18.00 W.A.Mozarto opera “Don Žuanas” 20.50 Divertismentas 21.30 Solsbergo muzikos festivalis. F.Schuberto ir L. van Beethoveno kūrinių koncertas 22.50 Solsbergo muzikos festivalis. M.Ravelio, G.Faure, A.Dvorako, C.Francko bei C.Debussy kūrinių koncertas 1.15 Džiazas 2.30 Nakties programa

NTV Mir 4.00 NTV rytas 6.10 “Muchtaro sugrįžimas” 8.00 Šiandien 8.20 Būsto klausimas 9.25 Važiuosime, ragausime 10.00 “Alibi dviem” 11.00 Šiandien 11.35 Iki teismo 12.35 Prisiekusiųjų teismas 13.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 14.00 Šiandien 14.30 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas 15.35 “Sargybinis” 16.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 17.00 Šiandien 17.30 Prokuroro patikrinimas 18.35 Kalbame ir rodome 19.25 “Žaidimas” 21.15 Šiandien 21.40 “Jūrų velniai” 23.35 “Nuodėmių sostinė” 1.25 Prokuroro patikrinimas 2.35 Kalbame ir rodome

Naše Kino 6.00 “Mokytojas” 8.00 “Ak, jūs, žąsys” 10.00 “Fantastinės istorijos” 12.00 “Žemė nelaisvėje” 13.30 “Gylys” 15.00 “Rimtas pokalbis” 16.30 “Danguje “Nakties raganos” 18.00 “Man dvidešimt metų” (“Iljičiaus užkarda”) 21.00 “Neptūno šventė” 22.00 “Generolas” 0.00 “Štai kokie stebuklai” 1.30 “Revoliucijos pagimdyta”. 1 s. 3.00 “Pavalkai markizui”

TV1000 4.00 Komedija “Nauja kalėdinė pasaka” 6.00 Drama “Spalio dangus” 8.00 Drama “Savaitė” 9.45 Komedija “Mylėti(s) smagu” 12.00 Komedija “Mano penkios buvusios merginos” 14.00 Komedija “Nepageidaujami genai”

16.00 Komedija “Broliai Solomonai” 18.00 Komedija “Ponia Petigriu gyvena šia diena” 19.45 Fantastinis f. “Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas” 23.10 Drama “Veronika ryžtasi mirti” 1.00 Komedija “Žinių vedėjas” 2.35 Kriminalinis f. “Pasirinkimas”

TV1000 Kino 5.00 Melodrama “Aš, senelė, Iliko ir Ilarionas” 6.40 Drama “Kaukazas” 8.20 Melodrama “Derintojas” 11.10 Detektyvas “Bjauriosios gulbės” 13.10 Melodrama “Karalienė” 14.55 Melodrama “Apie meilę” 16.55 Melodrama “Leiskite pabučiuoti... vėl” 19.00 Melodrama “Tylenis” 21.00 Melodrama “O mama geresnė! Visas meilės grožis” 23.00 Melodrama “Klounai” 1.00 Melodrama “Virtiniai su vyšniom” 3.00 Komedija “Nenaudėlis”

RTR Rossija 4.00 Rusijos rytas 8.05 “Pelagėja ir baltas buldogas” 9.00 Žinios 9.30 1000 smulkmenų 10.15 Apie tai, kas svarbiausia 11.00 “Jefrosinija” 12.00 Žinios 12.30 Žinios. Maskva. 12.50 Žinios. Budėtojų dalis 13.00 X byla 13.55 “Kilmingų mergelių instituto paslaptys” 14.50 Žinios. Sportas 15.00 Žinios 15.30 Žinios. Maskva 15.50 “Princesė ir elgeta” 17.40 Žinios. Maskva 18.00 Žinios 18.15 Tiesioginis eteris 19.20 “Vargšai giminaičiai” 21.05 “Karštais pėdsakais” 22.05 “Negyvėlių kalno paslaptis” 23.50 “Pelagėja ir baltas buldogas” 0.45 Žinios+ 1.00 Vaid. f. “Teta Marusia”. 2 s. 2.15 Vesti.ru

Viasat History 7.00 “Haydno beieškant” 8.00 “Laiko komanda” 9.00 “Slaptasis karas” 10.00 “Iš Rytų į Vakarus” 11.10 “Margato riteriai” 12.10 “Germanų gentys” 13.10 “Berliozo pėdomis” 14.15 “Karo laikų ūkininkai” 15.25 “Laiko komanda” 16.25 “Iš Rytų į Vakarus” 17.35 “Mitų medžiotojai” 18.35 “Karo laikų ūkininkai” 19.45 “Mao: kiniška istorija” 20.55 “Masinio naikinimo ginklai” 21.55 “Kapijongas” 23.00 “Slaptasis karas” 0.00 “Mitų medžiotojai” 1.00 “Laiko komanda” 2.00 “Gugė - senovės Tibeto karalystė” 3.00 “Masinio naikinimo ginklai” 4.00 “Slaptasis karas” 5.00 “9-ojo dešimtmečio muzika” 6.00 “Gugė - senovės Tibeto karalystė”

Animal Planet 7.00, 16.00 - Laukinis šou 7.25 Nesuvaldomas Roskas 8.15, 16.30 - Kinologija 9.10 Oro uostas gyvūnams 10.05 Nežinomos salos: Karibai 11.00 Šunų veislynas 11.55 Veterinarai gelbėtojai 12.20 Laukinės gamtos SOS 13.45 Gyvūnų teritorija 14.40, 20.10 - Vertėjas iš šunų kalbos 15.35 Šimpanzių rojus. 7 mažyliai naujoje šeimoje

17.25 N.Beikerio gyvūnai: nematomas driežas 18.20 Viskas apie šunis 19.15 Beždžionių gyvenimas 19.40 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą 21.05 Galapagų salos 22.00 Mutantų planeta: Madagaskaras 22.55 Laukinė Prancūzija: slaptas bokažo gyvenimas 23.50 Riksmas 0.45 Greiti gyvūnų pabėgimai 1.35 Laukiniai ir pavojingi: dvigubas užpuolimas

Viasat Explorer 6.00 “Žvejų nuotykiai” 7.00 “Pirmyn į Dakarą!” 8.00 “Vyriški darbai” 9.00 “Ratai iš ano pasaulio” 9.55 “Savamoksliai išradėjai” 10.50 “Prezidento lėktuvas” 11.40 “Gigantiškų objektų pervežimas” 12.35 “Žvejų nuotykiai” 13.25 “Ratai iš ano pasaulio” 15.10 “Savamoksliai išradėjai” 16.05 “Prezidento lėktuvas” 16.55 “Gigantiškų objektų pervežimas” 17.50 “Pirmyn į Dakarą!” 18.45 “Ratai iš ano pasaulio” 19.40 “Vyriški darbai” 20.30 “Edo nuotykiai” 21.20 “Parazitų antplūdis” 23.05 “Pirmyn į Dakarą!” 23.55 “Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis Britanijoje” 0.45 “Edo nuotykiai” 1.40 “Parazitų antplūdis” 3.20 “Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis Britanijoje” 4.15 “Pirmyn į Dakarą!” 5.05 “Vyriški darbai”

Travel 9.00 Ryto programa 10.00 Keliautojas. Las Vegasas 11.00 Pikta planeta. Vėjas 11.30 Pikta planeta. Nenuspėjami orai 12.00 Amerikos maistas. Naujasis Orleanas 13.00 Skaniausi valgiai. Provansas 14.00 Naujo būsto paieška. Karibai 14.30 Naujo būsto paieška. Airija 15.00 Naujo būsto paieška. Bolivija 15.30 Naujo būsto paieška. Malaizija 16.00 Kelionės motociklu 17.00 Keliautojas. Aplink pasaulį 18.00 Išgelbėkit mano verslą! “Corpus Christi” viešbutis 19.00 Keliautojas. Vokietija 20.00 Be tabu. Havajai 21.00 24/7. Oro uostas Majamyje 22.00 Pavojingi keliai 22.30 Gyvenant kelionėmis. Milanas 23.00 Kelionės motociklu 0.00 Keliautojas. Vakarų Teksasas 1.00 Nakties programa

National Geographic 9.00 Ryto programa 10.00 “Maserati” automobilių gamykla 11.00 Apleistas pensionatas 11.30 Senas popieriaus fabrikas 12.00 Automobilių dalys 13.00 Grobuonių kovos laukas 14.00 Arkties baltieji lokiai 15.00 Apleistas pensionatas 15.30 Senas popieriaus fabrikas 16.00 Senų automobilių dalys 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant 18.00 “Ferrari” automobiliai 19.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. Gėris nugalės 20.00 Draudimai. Pakeista lytis 21.00 Tunų žvejyba 22.00 Pasaulio pabaigos belaukiant 23.00 Draudimai. Pakeista lytis 0.00 Tunų žvejyba 1.00 Nakties programa

Discovery 7.25 Automobilių pardavėjai 8.15 Amerikietiškas motociklas 9.10 Nedėkingas darbas 10.05 Mirtinas laimikis 10.55 Privalau išgyventi 11.50 Kaip tai pagaminta? 12.40 Statybos Baku mieste 13.35 Greiti ir triukšmingi 14.30 Automobilių pardavėjai 15.25 Amerikietiškas motociklas 16.20 Mitų griovėjai 17.15 Nedėkingas darbas 18.10 Mirtinas laimikis 19.05 Privalau išgyventi 20.00 Kaip tai veikia? 20.30 Kaip tai pagaminta? 21.00 Aukso karštligė 22.00 Narai, ieškantys aukso 23.00 Džiunglių auksas 0.00 Mirtinas laimikis 1.00 Kardžuvių žūklė

Sport1 12.00 Televitrina 13.00 ŽINIOS+ 13.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Minsk” - Rygos VEF 15.00 LKL Lietuvos krepšinio lyga. “Šiauliai” - Kauno “Žalgiris” 16.45 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Nymburk” - Kauno “Žalgiris” 18.30 “Sporto metraštis” 18.40 “Žalgirio TV”. Eurolygos rungtynių belaukiant: Kauno “Žalgiris” prieš Madrido “Real” 19.00 ŽINIOS+ 19.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Krasnodadro “Lokomotiv Kuban” Klaipėdos “Neptūnas” 21.00 ŽINIOS+ 21.15 “Automoto” 21.45 “Sportas LT”. Kikbokso turnyras. K-1 kariai. Perversmas 22.45 “Sporto metraštis” 23.00 ŽINIOS+ 23.15 “Krepšinio pasaulyje”

Viasat Sport Baltic 10.45 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga 11.45 Krepšinis. Eurolyga. “Unicaja” - “Žalgiris” 13.35 Tenisas. Duty Free čempionato finalas. Dubajus 16.25 Tenisas. Akapulko turnyro apžvalga 17.25 “Futbol Mundial” žurnalas 17.55 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. “Borussia” - “Shakhtar” 19.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. “Manchester United” “Real Madrid” 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. PSG - “Valencia”. Tiesioginė transliacija 23.40 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. “Juventus” - “Celtic” 1.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga

Eurosport 9.30 Dviračių lenktynės Paryžius Nica 10.30 Haikou atviras biliardo turnyro finalas 11.45 Europos uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas 12.45 Visos sporto šakos 13.30 Biatlonas. Pasaulio taurė 15.00 Dviračių lenktynės Paryžius - Nica 17.15 Dviračių sporto apžvalga 18.15 Biatlonas. Pasaulio taurė 18.45 “Algarvės” taurės futbolo turnyras 22.00 Visos sporto šakos 22.50 Jojimas 22.55 Golfo turnyras Palm Byče 23.55 Golfo turnyras Pietų Afrikos Respublikoje 0.30 Buriavimas 0.35 Visos sporto šakos 0.50 Dviračių lenktynės Paryžius Nica 1.45 Dviračių sportas


2013 03 02 Lietuvos žinios

KETVIRTADIENIS 7 D.

LŽ gidas

19

Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas 21.30, TV6

Kišenpinigiai 21.40, TV1000

Afera pagal Antonį Zimerį 22.30, BTV

Veiksmo filmas. JAV, Čekija, 2009 m. Rež. Stephenas Sommersas. Vaidina: Dennisas Quaidas, Sienna Miller, Channingas Tatumas, Marlonas Wayansas. 2019-ieji. Ginklų korporacijos “Mars Industries”, kurios milijoninius projektus finansuoja NATO, itin modernią ginkluotę tiekia slaptai karinei organizacijai “Eilinis Džo” ir savo paties įkurtam nusikaltėlių klanui “Kobra”, kuris siekia valdyti pasaulį. Tačiau kur buvę kur nebuvę pasirodo JAV kariuomenės vyrukai Djukas ir Ripkordas...

Komedija. JAV, 1994 m. Rež. Richardas Benjaminas. Vaidina: Melanie Griffith, Edas Harrisas, Malcolmas McDowellas. Frenkas su draugais nori pamatyti nuogą moters kūną. Pademonstruoti grožybes sutinka prostitutė. Ji net paveža jaunuolius namo, kai ilgapirščiai nugvelbia jų dviračius. Frenkas ima manyti, kad ši moteris puikiai tiktų jo našliui tėvui. Prostitutė nedvejodama apsistoja Frenko tėvo namuose. Tačiau pavojų jiems kelia merginos praeitis.

Kriminalinė drama. Prancūzija, 2005 m. Rež. Jerome Salle. Vaidina: Sophie Marceau, Yvanas Attalas, Sami Frey. (N-14) Antonis Zimeris yra nusikaltėlis, kurio galvos nori visa Europos policija. Pinigų plovimu užsiimančio šunsnukio veikla jau seniai išėjo už Prancūzijos ribų. Už tarptautinio masto sukčiaus sulaikymą siūlomi milijonai. A.Zimeris labai gudrus ir iki jo policiją gali atvesti tik viena mergina - Kiara Manconi. Ji - Antonio silpnybė.

LRT televizija 6.00 “Labas rytas, Lietuva” 9.00 “Kobra 11” (k.) N-7 10.00 “Namelis prerijose” (k.) 11.00 “LRT aktualijų studija”. Tiesioginė laida 12.00 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 12.20 Žinios 12.30 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 13.00 LRT radijo žinios 13.05 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 14.00 LRT radijo žinios 14.05 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 14.40 Žinios 15.00 “Namelis prerijose” 16.00 “Kobra 11” N-7 17.00 “Senis” N-7 18.15 “Šiandien” (su vertimu į gestų kalbą) 18.45 “Komisaras Reksas” N-7 19.40 “Vieša paslaptis” 20.25 Loterija “Perlas” 20.30 Panorama 21.15 “Tautos aikštė”. Tiesioginė laida 22.00 Loterija “Perlas” 22.05 “Tautos aikštė”. Tiesioginės laidos tęsinys 23.20 Vakaro žinios 23.35 “Šnipai” N-7 0.35 “Senis” (k.) N-7

LNK 6.15 Dienos programa 6.20 “Smalsutė Dora” 6.50 “Tomas ir Džeris” 7.20 “Kempiniukas Plačiakelnis” (k.) 7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (k.) N-7 8.50 “24 valandos” (k.) N-7 9.45 “KK2 Penktadienis” (k.) N-7 11.20 “Plikis ir ponia” (k.) N-7 12.55 “iKarli” 13.25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 13.55 “Nerami tarnyba” N-7 15.00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7 16.00 “Būk mano meile!” 17.00 “Labas vakaras, Lietuva” 17.45 “24 valandos” N-7 18.45 Žinios 19.30 “Valanda su Rūta” 21.30 “Dviračio šou” 22.00 Žinios 22.16 “Mes - europiečiai” 22.19 Sportas 22.23 Orai 22.25 “Kriminalinė Lietuva” N-7 22.35 “Mentalistas” N-7 23.35 “Deksteris” N-14 0.30 “Įstatymas ir tvarka” N-7 1.25 “Sveikatos ABC” (k.)

TV3 6.45 Teleparduotuvė 7.00 “Simpsonai” 7.30 “Diena” 8.00 “Choras” 9.00 “Meilės sūkuryje” 10.00 “Naisių vasara” 11.00 “Gyvenimo kryžkelės” 12.00 “Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai” 12.30 “Gormitai” 13.00 “Ponas Jangas” 13.30 “Mažylių nuotykiai” 14.00 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” 14.30 “Kempiniukas Plačiakelnis” 15.00 “Natalija” 16.00 “Drąsi meilė” 17.00 “Diena”. Tiesioginė transliacija 17.40 “Simpsonai” 18.10 “Be komentarų” 18.45 TV3 žinios 19.20 “Pamiršk mane” 19.50 “Paslapčių namai” 20.30 “Mano TV3. Jau 20 metų!” 21.00 “Moterys meluoja geriau” 21.35 TV3 vakaro žinios 22.00 “Elitinis būrys” 23.05 “Ieškotojas” 0.05 “Daktaras Hausas” 1.05 “Firma” 1.55 “Biuras” 2.50 “Vilfredas”

BTV 6.29 Programa 6.30 “Televitrina” 7.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 8.00 “Žvaigždutės” (k.) N-7 9.00 “Taip. Ne” (k.) 10.00 “Žmogus prieš gamtą. Mėgėjų išbandymai” (k.) N-7 11.00 “Kalbame ir rodome” N-7 12.00 “Ekstrasensų mūšis” (k.) N-7 13.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 14.00 “Laukinis” (k.) N-7 15.00 “Raudonas dangus” N-7 16.00 “Ekstrasensai prieš nusikaltėlius” N-7 17.00 “Muchtaro sugrįžimas” N-7 18.00 Žinios 18.25 “Laukinis” N-7 19.25 “Nematoma tiesa” N-7 20.00 Žinios 20.25 “Pliusai minusai” N-7 20.30 “Lietuvos muzikos legendos” 22.30 Kriminalinė drama “Afera pagal Antonį Zimerį” N-14 0.05 “Laukinis” (k.) N-7 1.05-5.59 “Bamba” S

TV6 6.00 “Paslapčių namai” 9.15 Teleparduotuvė 9.30 “Vienam gale kablys” 10.00 “Išlikimas” 11.00 “Mastrichto policija” 12.00 “Skraidantys motociklai” 13.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 14.00 “Moterų lyga” 14.30 Teleparduotuvė 15.00 “Išlikimas” 16.00 “Tarzano nuotykiai” 17.00 “Mastrichto policija” 18.00 “Kastlas” 19.00 “CSI Majamis” 20.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 21.00 “Moterų lyga” 21.30 Veiksmo f. “Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas” 0.00 “6 kadrai” 0.30 Eurolygos rungtynės. TOP 16. Kauno “Žalgiris” - Madrido “Real”. Vaizdo įrašas 2.15 “Kastlas” 3.05 “Paslapčių namai”

TV1 7.10 Dienos programa 7.15 “Teleparduotuvė” 7.50 “Pirmykštė žemė” 8.15 “Garfildas” 8.40 “Kovotojas Reksas” 9.05 “Draugai” (k.) N-7 9.30 “Senosios Kristinos nutikimai” N-7 10.00 “Vaiperis” N-7 11.00 “Liežuvautoja” N-7 12.00 “Purpurinis deimantas” N-7 13.00 “Meilė ir kančia” 15.00 “Teleparduotuvė” 15.30 “Šunys patruliai” 16.30 “Draugai” N-7 17.00 “Auklė” 18.00 “Detektyvė Rizoli” N-7 19.00 “Langai” N-7 20.00 “Mentalistas” N-7 21.00 Detektyvas “Makbraidas. Rekviem” N-7 22.40 “Begėdis” N-14 23.40 “Gynėjai” N-7 0.40 “Bręstantis blogis” N-14

LRT kultūra 8.00 “Gustavo enciklopedija” 8.30 “Girių horizontai” 9.00 “Labas rytas, Lietuva” (k.) 11.30 “Atžalos” (k.) 12.20 “Vilniaus knygų mugė 2013”. Knygos “Žmogus laiko taikinyje” pristatymas (k.) 13.15 “Šnipai” N-7 14.10 “Laiko ženklai”. Valdovas ir miestas 15.00 “Septynios Kauno dienos” 15.30 “Laba diena, Lietuva” (k.) 18.00 “Kultūrų kryžkelė”. Menora 18.15 “Kaimo akademija” 18.45 “Grynas gyvenimas” 19.30 “Legendos” 20.15 “Dar širdyje - ne sutema” 20.50 “Posūkiai”

21.25 Lietuvių kinas trumpai. Vaid. trumpametražis f. “Gėlė” 21.45 “Lietuvos kronika (199305)”. Vytautas LandsbergisŽemkalnis 22.00 “Iššūkis žvaigždėms”. Koncertas 23.00 “Lietuvių dokumentikos meistrai”. Edmundas Zubavičius. “Atsisveikinimas su karūna” 0.00 Panorama (k.) 0.45 “Pagauk kampą” (k.) 1.10 “Gintarinės batutos meistrai”. Saulius Sondeckis (k.)

Lietuvos ryto TV 6.40 Programa 6.44 TV parduotuvė 7.00 “Reporteris” 7.55 “Lietuva tiesiogiai” 8.30 “Nuoga tiesa” 9.30 “Girių takais” 10.05 “Kas tu toks?” 11.00 “Merdoko paslaptys” N-7 12.00 “Reporteris” 12.55 “Išdurtukai” N-7 13.25 TV parduotuvė 13.55 “Komisaras Megrė” N-7 15.00 Žinios 15.15 “Pašėlę TV pokštai” N-7 15.45 Dok. f. “Kaip užauginti planetą. Gėlių galia”. 2 d. N-7 16.00 Žinios 16.10 Dok. f. “Kaip užauginti planetą. Gėlių galia”. 1 d. tęsinys N-7 17.00 Žinios 17.20 “Lietuva tiesiogiai” 18.00 Žinios 18.45 “Super L.T” N-7 19.45 Dok. f. “Didysis barjerinis rifas”. 3 d. N-7 21.00 “Reporteris” 21.55 “Lietuva tiesiogiai” 22.30 “Super L.T.” N-7 23.30 “Reporteris” 0.25 “Supernamai”

Balticum TV 8.45 “Ieškokime geriausio!” 9.00 “Balticum TV” žinios 9.15 “Reidas” (k.) 9.45 “Senas geras faras” N-7 10.45 “Gyvūnai - darbo pirmūnai!” 11.15 “Verbų sekmadienis” 12.15 Komedija “Chaoso teorija” N-7 13.50 “Kritinė riba” N-7 14.50 Drama “Taip pat, bet kitaip” N-7 16.45 “Vaiduokliškos istorijos” 17.15 “Advokatė Lovinski” N-7 18.15 “Mūsų augintiniai” 18.45 “Karamelė” 19.45 “Ieškokime geriausio!” 20.00 “Balticum TV” žinios 20.15 “Komanda Č” N-7 21.15 “GSG 9: elitinis būrys” N-7 22.15 “Balticum TV” žinios 22.30 “Vienišų seselių klubas” N-7 23.00 “Aukščiausia klasė” 0.00 “Jūros patruliai”

Balticum Auksinis 7.00 Komedija “Kur tas Fredas?” 9.00 Drama “Tarp dviejų mylimųjų” N-7 11.00 Drama “ŽKVD” N-7 13.00 Drama “Jaunatis” N-7 15.05 Dok. f. “Kelionė į vandenyno gelmes” 17.00 Komedija “Laiškai Džuljetai” 19.00 Komedija “Pažadėk man!” N-7 21.05 Trileris “Grįžimas namo” N-7 23.00 Fantastinis f. “Konanas Barbaras” N-7 1.00 Trileris “Žaidėjas” S

1 Baltijos Kanalas 6.00 “Labas rytas” 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Naujienos 10.25 “Gerai ir pigiai” 11.10 Kontrolinis pirkimas 12.00 Kitos naujienos 12.25 Suprasti. Atleisti

13.00 Naujienos 13.20 Laikas pietauti! 13.55 Mados nuosprendis” 15.00 “Nelygiavertė santuoka” 16.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.) 17.10 “Nelygiavertė santuoka” (paskutinė serija) 18.10 Suprasti. Atleisti 18.55 Susituokime! 20.00 Laikas. Lietuvos “Laikas” 21.05 Šventinė laida. “Stebuklų laukas” 22.20 Šventinė laida “Vakarinis Urgantas” 23.20 Lietuvos “Laikas” (lietuvių k.) 23.35 “Nuostabioji Elza” 0.35 Žvaigždėlaivis 0.50 Nuotykių f. “Pavojingos gastrolės” 2.10 Mados nuosprendis

Mezzo 5.10 Džiazas 10.30 J.S.Bacho III simfonija 11.10 W.A.Mozarto koncertas fortepijonui Nr. 21 11.45 J.Brahmso IV simfonija 12.30 A.Brucknerio “Te Deum” 13.00 J.Brahmso I simfonija 13.10 Divertismentas 14.30 S.Prokofjevo kūrinių koncertas 15.50 S.Prokofjevo, R.Wagnerio, I.Stravinskio kūrinių koncertas 17.45 Divertismentas 18.00 R.Wagnerio opera “Skrajojantis olandas”. Dainuoja Amsterdamo operos teatro solistai 20.20 Divertismentas 21.30 Džiazo festivalis “Jazzdor”. Koncertuoja L.Konitzas ir D.Tepferas 22.30 Dok. f. “Visa, ką darome. L.Konitzas ir D.Tepferas” 23.30 Džiazas. Koncertuoja A.Ceccareli grupė 0.30 Džiazas 1.35 Nakties programa

NTV Mir 4.00 NTV rytas 6.10 “Muchtaro sugrįžimas” 8.00 Šiandien 8.25 Vasarvietės atsakymas 9.25 Medicinos paslaptys 10.00 “Alibi dviem” 11.00 Šiandien 11.35 Iki teismo 12.35 Prisiekusiųjų teismas 13.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 14.00 Šiandien 14.30 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas 15.35 “Sargybinis” 16.35 Apžvalga. Neįtikėtini įvykiai 17.00 Šiandien 17.35 Prokuroro patikrinimas 18.45 Kalbame ir rodome 19.40 “Žaidimas” 21.35 Šiandien 22.00 “Jūrų velniai” 23.55 “Nuodėmių sostinė” 1.45 Prokuroro patikrinimas 2.55 Kalbame ir rodome 3.50 Kriminalinė Rusija

Naše Kino 6.00 “Man dvidešimt metų” (“Iljičiaus užkarda”) 9.00 “Neptūno šventė” 10.00 “Generolas” 12.00 “Štai kokie stebuklai” 13.30 “Revoliucijos pagimdyta”. 1 s. 15.00 “Pavalkai markizui” 16.30 “Kelionė bus maloni” 18.00 “Aš tavęs niekada neužmiršiu” 20.00 “Medetkų žiedai” 22.10 “Sukčius ir Hipozė” 0.00 “Kometa” 1.30 “Revoliucijos pagimdyta”. 2 s. 3.00 “Čigoniška laimė”

TV1000 4.00 Drama “Savaitė” 6.00 Komedija “Žinių vedėjas” 8.00 Komedija “Nepageidaujami genai”

10.00 Komedija “Broliai Solomonai” 12.00 Komedija “Ponia Petigriu gyvena šia diena” 14.00 Komedija “Pamotė” 16.10 Komedija “Nepastebimoji” 18.00 Siaubo f. “Raitelis be galvos” 20.00 Kriminalinis f. “Pasirinkimas” 21.40 Komedija “Kišenpinigiai” 23.50 Trileris “Nepalaužiama drąsa” 2.05 Trileris “Mergina vandenyje”

TV1000 Kino 5.00 Detektyvas “Bjauriosios gulbės” 7.00 Melodrama “Leiskite pabučiuoti... vėl” 9.05 Melodrama “Karalienė” 11.00 Komedija “Nenaudėlis” 13.00 Melodrama “Virtiniai su vyšniom” 15.00 Melodrama “Tylenis” 17.00 Melodrama “Nenormali” 19.00 Komedija “Perekšlės” 21.00 Biografinis f. “Trys Dostojevskio moterys” 23.00 Melodrama “Ana” 1.00 Drama “Kaukazo ruletė” 3.00 Drama “Sūnelis”

RTR Rossija 4.00 Rusijos rytas 8.05 “Pelagėja ir baltas buldogas” 9.00 Žinios 9.30 1000 smulkmenų 10.15 Apie tai, kas svarbiausia 11.00 “Jefrosinija” 12.00 Žinios 12.30 Žinios. Maskva 12.50 Žinios. Budėtojų dalis 13.00 X byla 13.55 “Kilmingų mergelių instituto paslaptys” 14.50 Žinios. Sportas 15.00 Žinios 15.30 Žinios. Maskva 15.50 “Princesė ir elgeta” 17.40 Žinios. Maskva 18.00 Žinios 18.30 Tiesioginis eteris 19.20 Jūrmala 21.05 Vaid. f. “Meilė pagal tvarkaraštį” 23.00 Vaid. f. “Moteriška nuojauta” 1.20 Vaid. f. “Bekraitė” 2.45 Vesti.ru

Viasat History 7.00 “Berliozo pėdomis” 8.00 “Laiko komanda” 9.00 “Margato riteriai” 10.00 “Iš Rytų į Vakarus” 11.10 “Mao: kiniška istorija” 12.20 “Keltų palikimas” 13.20 “Ofenbacho pėdomis” 14.20 “Karo laikų ūkininkai” 15.30 “Laiko komanda” 16.30 “Iš Rytų į Vakarus” 17.40 “Mitų medžiotojai” 18.40 “Karo laikų ūkininkai” 19.50 “Ląstelė” 20.55 “Partenono paslaptys” 22.00 “Majų hieroglifų paslaptis” 23.00 “Margato riteriai” 0.00 “Mitų medžiotojai” 1.00 “Laiko komanda” 2.00 “Ozo šalies burtininkas: tikroji istorija” 3.05 “Ląstelė” 4.05 “Keltų palikimas” 5.05 “9-ojo dešimtmečio muzika” 6.05 “Senovės Korėjos medicina”

Animal Planet 7.00, 16.00 - Laukinis šou 7.25 Viskas apie šunis 8.15, 16.30 - Kinologija 9.10 N.Beikerio gyvūnai: nematomas driežas 10.05 Galapagų salos 11.00 Uraganas Aikas 11.55 Veterinarai gelbėtojai 12.20 Laukinės gamtos SOS 12.50 Veterinaras laukinėje gamtoje: Malavis 13.45 Gyvūnų teritorija: Tulpė ir Šeba 14.40, 20.10 - Vertėjas iš šunų kalbos

15.35 Šimpanzių rojus: gyvenimas karantine 17.25 Stereotipų griovėjai 18.20 Klo Hilo katės 19.15 Beždžionių gyvenimas 19.40 Veterinaras Bondai Bičas 21.05 Nežinomos salos: Šri Lanka 22.00 Dominikas Monaganas ir laukinės būtybės 22.55 Didžiosios Britanijos gamta su R.Mirsu 23.50 Trejybė 0.45 Žmogėdros: liūtai, vilkai 1.35 Laukiniai ir pavojingi: ryklio užpuolimas

Viasat Explorer 6.00 “Žvejų nuotykiai” 7.00 “Pirmyn į Dakarą!” 8.00 “Vyriški darbai” 9.00 “Ratai iš ano pasaulio” 9.55 “Edo nuotykiai” 10.50 “Parazitų antplūdis” 12.35 “Žvejų nuotykiai” 13.25 “Ratai iš ano pasaulio” 15.10 “Edo nuotykiai” 16.05 “Parazitų antplūdis” 17.50 “Pirmyn į Dakarą!” 18.45 “Ratai iš ano pasaulio” 19.40 “Vyriški darbai” 20.30 “NSO bylos” 22.10 “Amerikietiškas okultizmas” 23.05 “Pirmyn į Dakarą!” 23.55 “Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis Britanijoje” 0.45 “NSO bylos” 2.30 “Amerikietiškas okultizmas” 3.20 “Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis Britanijoje” 4.15 “Pirmyn į Dakarą!” 5.05 “Vyriški darbai”

Travel 9.00 Ryto programa 10.00 Keliautojas. Los Andželas 11.00 Pikta planeta. Vulkanai 11.30 Pikta planeta. Vanduo 12.00 Ekstremali virtuvė. Miestas vaiduoklis 13.00 Alkanas ir ištroškęs. Londonas 14.00 Naujo būsto paieška. Meksika 14.30 Naujo būsto paieška. Nepalas 15.00 Naujo būsto paieška. Meksika 15.30 Kelionė į Jutą 16.00 Kelionės motociklu 17.00 Keliautojas. Los Andželas 18.00 24/7. Oro uostas Majamyje 19.00 Keliautojas. Antrojo pasaulinio karo pėdsakais 20.00 Be tabu. Sent Luisas 21.00 Kryptis. Mongolija 22.00 Laikas Indijoje 23.00 Kelionės motociklu 0.00 Keliautojas. Los Andželas 1.00 Nakties programa

National Geographic 9.00 Ryto programa 10.00 “Koenigsegg” automobilių gamykla 11.00 Pasaulio pabaigos belaukiant 12.00 Draudimai. Pakeista lytis 13.00 Pitonai veisiasi Floridoje 14.00 Afrikos vandenų pabaisa 15.00 Pasaulio pabaigos belaukiant 16.00 Draudimai. Pakeista lytis 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant 18.00 “Corvette” automobilių gamyklos 19.00 NSO virš Europos 20.00 Besivaikant ateivius. Nusileidimo aikštelė 21.00 Tunų žvejyba 22.00 NSO virš Europos 23.00 Besivaikant ateivius 0.00 Tunų žvejyba 1.00 Nakties programa

Discovery 7.25 Automobilių pardavėjai 8.15 Amerikietiškas motociklas 9.10 Nedėkingas darbas

10.05 Mirtinas laimikis 10.55 Privalau išgyventi 11.50 Kaip jie tai padaro? 12.15 Kaip tai pagaminta? 12.40 Melburne sūrų vandenį vers gėlu 13.35 Bandytojai. J.Leno 14.30 Automobilių pardavėjai 15.25 Amerikietiškas motociklas 16.20 Mitų griovėjai 17.15 Nedėkingas darbas 18.10 Mirtinas laimikis 19.05 Privalau išgyventi 20.00 Kaip tai veikia? 20.30 Kaip tai pagaminta? 21.00 Ekstremali žvejyba 22.00 Upių pabaisos 23.00 Kas užkibo? 0.00 Neramumai rojuje 1.00 Grobikai ir išlaisvintojai

Sport1 12.00 Televitrina 13.00 ŽINIOS+ 13.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA Kauno “Žalgiris” 15.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Minsk” - Rygos VEF 16.45 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Krasnodadro “Lokomotiv Kuban” Klaipėdos “Neptūnas” 18.30 “Sporto metraštis” 18.40 “Žalgirio TV”. Eurolygos rungtynių belaukiant: Kauno “Žalgiris” prieš Madrido “Real” 19.00 ŽINIOS+ 19.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus “Lietuvos rytas” - Maskvos srities “Chimki” 20.45 “Sporto metraštis” 21.00 ŽINIOS+ 21.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Nymburk” - Kauno “Žalgiris” 23.00 ŽINIOS+ 23.15 “Krepšinio pasaulyje”

Viasat Sport Baltic 11.10 “Futbol Mundial” žurnalas 11.40 Krepšinis. Eurolyga. “Montepaschi” “Fenerbahce Ulker” 13.30 “Premier League World” žurnalas 14.00 Golfas. PGA turo užkulisiai 14.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga 15.00 “Trans World Sport” žurnalas 16.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. “Juventus” - “Celtic” 17.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. PSG - “Valencia” 19.40 Krepšinis. Eurolyga. “Žalgiris” - “Real”. Tiesioginė transliacija 21.40 Krepšinis. Eurolyga. “Olympiacos” - “Barcelona Regal”. Tiesioginė transliacija 23.40 Krepšinis. Eurolyga. “Fenerbahce Ulker” “Maccabi”

Eurosport 9.30 Dviračių lenktynės Paryžius - Nica 11.30 Pasaulio šuolių nuo tramplino su slidėmis čempionatas 12.30 Biatlonas. Pasaulio taurė 15.00 Dviračių lenktynės Paryžius - Nica 15.45 Visos sporto šakos 16.15 Biatlonas. Pasaulio taurė 18.15 Dviračių lenktynės Paryžius - Nica 19.15 Dviračių lenktynės 20.15 Biatlonas. Pasaulio taurė 22.00 Kovos klubas. “Total Ko” 0.00 Europos sportinio pokerio turnyras 1.00 Biatlonas. Pasaulio taurė 2.15 Visos sporto šakos


20

LŽ gidas

2013 03 02 Lietuvos žinios

PENKTADIENIS 8 D.

Vedybų mainai 21.00, BTV

Profas 22.00, LNK

Urvarausiai 23.15, LRT televizija

Romantinė komedija. Rusija, 2011 m. Rež. Dmitrijus Gračevas. Vaidina: Jekaterina Vilkova, Anna Ardova, Fedoras Bondarčiukas. (N-7) Manekenė Sonja svajoja ištekėti už egocentriškojo TV laidų vedėjo, kuris, deja, į gražią moterį nekreipia jokio dėmesio. Kerštaudama gražuolė išsirenka paprastą banko klerką, kuris sutinka ją vesti. Jis - dar viena nelaimingos meilės auka. Tačiau išėję iš santuokų rūmų sutuoktiniai supranta - jų sprendimas buvo skubus.

Veiksmo filmas. JAV, 2012 m. Rež. Boazas Yakinas. Vaidina: Jasonas Stathamas, Catherine Chan, Chrisas Sarandonas. (N-14) Kinų mafija dešimtmetei moksleivei Mei įsakė įsiminti ypač slaptą skaičių seką. Mergaitei atkeliavus į Niujorką, nusikaltėlių pasaulyje pasklinda gandas, kad jos galvoje gali būti masinio naikinimo ginklo paleidimo kodas. Užuodusi tokį grobį, rusų mafija leidžiasi į Mei medžioklę. Pagrobus ją bus galima šantažuoti JAV vyriausybę.

Siaubo trileris. JAV, 2008 m. Rež. J.T.Pettas. Vaidina: Dougas Hutchisonas, Stephas Delgado, Laura Leighton. (S) 1879 metų Dakota. Nežinomi perėjūnai išžudo visą kolonistų šeimą ir drąsuolių būrys iš gretimų rančų išvyksta ieškoti žudikų. Kai jau ima atrodyti, kad misija baigta ir jie tuoj tuoj sugaus nusikaltėlius, atsitinka neįtikimas dalykas. Jie patys patenka į spąstus ir juos užpuola mistiniai padarai, gyvenantys po žeme.

LRT televizija 6.00 “Labas rytas, Lietuva” 9.00 “Kobra 11” (k.) N-7 10.00 “Namelis prerijose” (k.) 11.00 “LRT aktualijų studija”. Tiesioginė laida 12.00 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 12.20 Žinios 12.30 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 13.00 LRT radijo žinios 13.05 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 14.00 LRT radijo žinios 14.05 “Laba diena, Lietuva”. Tiesioginė laida 14.40 Žinios 15.00 “Namelis prerijose” 16.00 “Kobra 11” N-7 17.00 “Senis” N-7 18.15 “Šiandien” (su vertimu į gestų kalbą) 18.45 “Lietuvos tūkstantmečio vaikai” 20.25 Loterija “Perlas” 20.30 Panorama 21.15 “Duokim garo!” 22.00 Loterija “Perlas” 22.10 “Duokim garo!” tęsinys 23.15 Siaubo trileris “Urvarausiai” S

LNK 6.15 Dienos programa 6.20 “Smalsutė Dora” 6.50 “Tomas ir Džeris” 7.20 “Kempiniukas Plačiakelnis” (k.) 7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (k.) N-7 8.50 “24 valandos” (k.) N-7 9.45 “Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo” (k.) 12.55 “iKarli” 13.25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 13.55 “Nerami tarnyba” N-7 15.00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7 16.00 “Būk mano meile!” 17.00 “Labas vakaras, Lietuva” 17.45 “24 valandos” N-7 18.45 Žinios 19.30 “KK2 Penktadienis” N-7 21.00 “Farai” N-14 22.00 Veiksmo f. “Profas” N-14 23.50 Siaubo trileris “Juodojo ežero paslaptis. Pabaiga” N-14 1.35 “Mentalistas” (k.) N-7

TV3 6.45 Teleparduotuvė 7.00 “Simpsonai” 7.30 “Diena” 8.00 “Choras” 9.00 “Meilės sūkuryje” 10.00 “Naisių vasara” 11.00 “Chorų karai” 14.00 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” 14.30 “Kempiniukas Plačiakelnis” 15.00 “Natalija” 16.00 “Drąsi meilė” 17.00 “Diena”. Tiesioginė transliacija 17.40 “Simpsonai” 18.10 “Be komentarų” 18.45 TV3 žinios 19.20 Animac. komedija “Kung Fu Panda” 21.05 Kriminalinė komedija “Devyni jardai” 23.10 Komedija “Kelyje” 1.00 Veiksmo f. “Jokių stabdžių!”

BTV 6.29 Programa 6.30 “Televitrina” 7.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7 8.00 “Juoko kovos” (k.) N-7 9.00 “Gyvenimo spalvos” (k.) 10.00 “Amerikos talentai” 11.00 “Kalbame ir rodome” N-7 12.00 “Mistinės istorijos” (k.) N-7 13.00 “Muchtaro sugrįžimas” (k.) N-7

14.00 “Laukinis” (k.) N-7 15.00 “Raudonas dangus” N-7 16.00 “Ekstrasensai prieš nusikaltėlius” N-7 17.00 “Muchtaro sugrįžimas” N-7 18.00 Žinios 18.25 “Laukinis” N-7 19.25 “Auksarankiai” N-7 20.00 Žinios 20.25 “Pliusai minusai” N-7 20.30 “Savaitės kriminalai” N-7 21.00 Romantinė komedija “Vedybų mainai” N-7 22.45 “Amerikietiškos imtynės” N-14 23.45 “Mitų griovėjai” (k.) N-7 0.45 “N-uoga” S 1.15 “Laukinis” (k.) N-7 2.15-5.59 “Bamba” S

TV6 6.00 “Paslapčių namai” 9.15 Teleparduotuvė 9.30 “Simpsonai” 10.00 “Išlikimas” 11.00 “Mastrichto policija” 12.00 “Skraidantys motociklai” 13.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 14.00 “Moterų lyga” 14.30 Teleparduotuvė 15.00 “Išlikimas” 16.00 “Tarzano nuotykiai” 17.00 “Mastrichto policija” 18.00 “Kastlas” 19.00 “CSI Majamis” 20.00 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” 21.00 “Liudininkai” 22.00 “Nuodėmingoji Kalifornija” 23.10 “Kaltės kaina” 0.10 “Gelbstint Greisę” 1.05 “Klyvlendo šou” 2.00 “Kastlas” 2.50 “CSI Majamis” 3.40 “Paslapčių namai”

TV1 7.10 Dienos programa 7.15 “Teleparduotuvė” 7.50 “Pirmykštė žemė” 8.15 “Garfildas” 8.40 “Kovotojas Reksas” 9.05 “Draugai” (k.) N-7 9.30 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7 10.00 “Vaiperis” N-7 11.00 “Liežuvautoja” N-7 12.00 “Purpurinis deimantas” N-7 13.00 “Meilė ir kančia” 15.00 “Teleparduotuvė” 15.30 “Šunys patruliai” 16.30 “Draugai” N-7 17.00 “Auklė” 18.00 Šventinis kovo 8-osios žvaigždžių paradas 21.00 Detektyvas “Midsomerio žmogžudystės. Elnio naktis” N-14 23.10 Kriminalinė drama “Meilės jūra”

LRT kultūra 8.00 “Aivenhas” 8.30 “Kaimo akademija” 9.00 “Labas rytas, Lietuva” (k.) 11.30 “Iššūkis žvaigždėms”. Koncertas (k.) 12.30 Vienas eilėraštis 12.45 “Savęs link”. Mineralų ir akmenų energetika (k.) 13.15 “Šnipai” N-7 14.10 “Grynas gyvenimas” 15.00 “Durys atsidaro” 15.30 “Laba diena, Lietuva” (k.) 18.00 “Kultūrų kryžkelė”. Vilniaus sąsiuvinis 18.15 Režisierės, scenaristės, pedagogės Janinos Lapinskaitės 60-mečiui. Dok. f. “Venecijaus gyvenimas ir Cezario mirtis” 19.15 “Kūrybos metas” 19.45 Klaipėdos muzikinio teatro spektaklis. Audronė Žigaitytė. Opera “Mažvydas”

21.50 “Kai aš mažas buvau” 22.35 “Pergalės kaina” 23.00 “Džiazo vakaras”. XXV tarptautinis džiazo festivalis “Vilnius Jazz 2012”. “European Saxophone Ensemble” (ES) 0.00 Panorama (k.) 0.45 “Mokslo ekspresas” 1.00 “Mano dainos Jums, mylimos moterys”. Liongino Abariaus kūrybos vakaras. Dalyvauja moterų choras “Aidas”, vyrų choras “Sakalas”

Lietuvos ryto TV 6.40 Programa 6.44 TV parduotuvė 7.00 “Reporteris” 7.55 “Lietuva tiesiogiai” 8.30 “Nuoga tiesa” 9.30 “Padėkime augti” 10.05 “Kas tu toks?” 11.00 “Sodo detektyvės” N-7 12.00 “Reporteris” 12.55 “Išdurtukai” N-7 13.25 TV parduotuvė 13.55 “Komisaras Megrė” N-7 15.00 Žinios 15.15 “Pašėlę TV pokštai” N-7 15.45 Dok. f. “Didysis barjerinis rifas”. 3 d. N-7 16.00 Žinios 16.10 Dok. f. “Didysis barjerinis rifas”. 3 d. tęsinys N-7 17.00 Žinios 17.20 “Pašėlę TV pokštai” N-7 18.00 Žinios 18.35 “Pašėlę TV pokštai” N-7 19.35 Dok. f. “Putinas. Valdžios perėmimas” N-7 21.00 “Reporteris” 21.45 “Mad Men. Reklamos vilkai” N-7 23.55 “Gyvenimo būdas”

Balticum TV 8.45 “Ieškokime geriausio!” 9.00 “Balticum TV” žinios 9.15 “Maisto detektyvai” 9.45 “Advokatė Lovinski” N-7 10.45 “Mūsų augintiniai” 11.15 “Karamelė” 12.15 Melodrama “Viljamas ir Keitė: šimtmečio meilės istorija” 14.00 “Verbų sekmadienis” 15.00 “Spaudos kelias” 15.30 Drama “Mergaitė ir lapė” 17.15 “Komanda Č” N-7 18.15 “Reidas” (k.) 18.45 “GSG 9: elitinis būrys” N-7 19.45 “Ieškokime geriausio!” 20.00 “Balticum TV” žinios 20.15 “Įspūdingiausių interjerų dešimtukas” 20.45 “Patriarchė”. 3 s. N-7 22.30 “Balticum TV” žinios 22.45 Trileris “Gyvatė” N-14

Balticum Auksinis 7.00 Komedija “Pažadėk man!” N-7 9.05 Komedija “Laiškai Džuljetai” 11.00 Trileris “Dėžė” N-7 13.00 Drama “Užtemimas” N-7 15.00 Drama “Elektriniame rūke” N-7 17.00 Komedija “Didysis Bakas Hovardas” 19.00 Melodrama “Paskutinis bučinys” N-7 21.00 Drama “Popiežė Joana” N-7 23.25 Trileris “Durys priešais” N-7 1.00 Komedija “Dar palaukite...” N-14

1 Baltijos Kanalas 5.50 Naujienos 6.00 “Jeralašas” 6.25 Vaid. f. “Moterys” 8.20 Komedija “Degalinės karalienė” 9.00 Naujienos 9.15 Komedija “Degalinės karalienė” tęsinys

10.00 Naujienos 10.20 Viačeslavas Zaicevas. “Visada madinga” 11.40 “Rima Markova. Charakteris ne cukrinis, sieloje - rafinadas” 12.45 Vaid. f. “Pavasaris Zarečnos gatvėje” 14.40 Komedija “Pati žaviausia ir patraukliausia” 16.10 Atspėk melodiją. Šventinė laida 16.45 Komedija “Tarnybinis romanas” 20.00 Laikas. Lietuvos “Laikas” 21.05 Komedija “Mamos” 23.05 “Pati geriausia diena”. Jubiliejinis Gregorijaus Liepso koncertas 0.45 Komedija “Meilės formulė” 2.10 Vaid. f. “Bajorų gūžta”

Mezzo 5.00 Džiazas 10.30 J.Brahmso kūrinių koncertas. 11.45 A.Brucknerio kūrinių koncertas 13.35 Divertismentas 14.00 K.B.Brownas koncertuoja Strasbūro džiazo festivalyje 15.05 Dok. f. “P.Fresu 50-metis” 16.15 N.Le “Laisvės daina” 17.45 G.F.Haendelio opera “Heraklis” 20.50 Divertismentas 21.30 J.Neumeierio baletas “Dama su kamelijomis”. Šoka Paryžiaus operos teatro artistai 23.45 Dok. f. “Kaip buvo kuriamas baletas “Dama su kamelijomis” 0.40 Džiazas. Koncertuoja M.Murphy 1.45 Nakties programa

NTV Mir 4.20 Vaid. f. “Vilkšunis” 7.00 “Muchtaro sugrįžimas” 8.00 Šiandien 8.25 Akistata 9.25 Valgome namie 10.00 “Alibi dviem” 11.00 Šiandien 11.25 “Teisingumo deivės” 15.20 Kovo 8-oji dideliame mieste 17.00 Šiandien 17.25 “Balzakiškas amžius. Epilogas” 21.35 “Mis Rusija - 2013” 23.25 Vaid. f. “Afroditės” 1.15 Intrigų mokykla 2.00 “Vedybų sutartis”

Naše Kino 6.00 “Aš tavęs niekada neužmiršiu” 8.00 “Medetkų žiedai” 10.10 “Sukčius ir Hipozė” 12.00 “Kometa” 13.30 “Revoliucijos pagimdyta”. 2 s. 15.00 “Čigoniška laimė” 16.30 “Veneros miestas” 18.00 “Laimės diena” 20.00 “Karo lauko romanas” 22.00 “Jei išeini - išeik” 0.00 “Dievo kūrinys” 1.30 “Revoliucijos pagimdyta”. 3 s. 3.00 “Trise valtyje, neskaitant šuns”. 1, 2 s.

TV1000 4.00 Komedija “Kišenpinigiai” 6.00 Komedija “Nepastebimoji” 8.00 Komedija “Pamotė” 10.10 Animac. komedija “Ant bangos” 11.45 Siaubo f. “Raitelis be galvos” 13.45 Nuotykių f. “Neįtikėtinos Lemoni Sniketo istorijos” 16.00 Drama “Dogtauno ekstremalai” 18.00 Trileris “Raganų klubas”

19.55 Trileris “Mergina vandenyje” 21.50 Drama “Marija Antuanetė” 0.05 Siaubo f. “Skambutis” 2.05 Drama “Devyni”

TV1000 Kino 5.00 Melodrama “Nenormali” 7.00 Drama “Valdovė ir plėšikas” 9.00 Melodrama “Ana” 11.00 Biografinis f. “Trys Dostojevskio moterys” 13.00 Drama “Aleksandra” 15.00 Komedija “Perekšlės” 17.00 Drama “Kaukazo ruletė” 19.00 Komedija “Be vyrų” 21.00 Drama “Gyveno kartą boba” 23.40 Drama “Sūnelis” 1.30 Drama “Gastarbaiteris” 3.10 Melodrama “Meteoidiotas”

RTR Rossija 4.10 Vaid. f. “Kiaulininkė ir piemuo” 5.40 Vaid. f. “Trise valtyje, neskaitant šuns” 8.15 Vaid. f. “Kartą po dvidešimties metų” 9.40 Vaid. f. “Sveiki, aš jūsų teta!” 11.35 Vaid. f. “Apvesdinti milijonierių” 12.00 Žinios 12.15 Vaid. f. “Apvesdinti milijonierių” tęsinys 15.20 Kreivas veidrodis 18.00 Žinios 18.35 Vaid. f. “Mokau skambinti gitara” 22.10 V.Judaškino šventinis šou 0.05 Vaid. f. “Man patinka kovo 9-oji” 3.20 Humoro laida

Viasat History 7.00 “Ofenbacho pėdomis” 8.00 “Laiko komanda” 9.00 “Katiuša: didinga mažos moters istorija” 10.00 “Iš Rytų į Vakarus” 11.10 “Ląstelė” 12.10 “Ozo šalies burtininkas: tikroji istorija” 13.20 “Puccini pėdomis” 14.20 “Karo laikų ūkininkai” 15.30 “Laiko komanda” 16.30 “Iš Rytų į Vakarus” 17.40 “Mitų medžiotojai” 18.40 “Karo laikų ūkininkai” 19.50 “Katiuša: didinga mažos moters istorija” 20.40 “Motina Teresė - šventoji tamsos spąstuose” 21.40 “J.Austen: asmeninio gyvenimo nesėkmės” 23.15 “Istorijos paslaptys. Skaisčioji karalienė” 0.15 “Mitų medžiotojai” 1.15 “Laiko komanda” 2.15 “Agatos Kristi sodas” 3.10 “Katiuša: didinga mažos moters istorija” 4.00 “Akmens amžiaus pamokos” 5.00 “9-ojo dešimtmečio muzika” 6.00 “Agatos Kristi sodas”

Animal Planet 7.00, 16.00 - Laukinis šou 7.25 Klo Hilo katės 8.15, 16.30 - Kinologija 9.10 Stereotipų griovėjai 10.05 Nežinomos salos: Šri Lanka 11.00 Rūsčioji Vilma 11.55 Veterinarai gelbėtojai 12.20 Laukinės gamtos SOS 12.50 Paskutinis šansas: didysis pabėgimas 13.45 Gyvūnų teritorija 14.40, 20.10 - Vertėjas iš šunų kalbos 15.35 Šimpanzių rojus: Kazanova rojuje 17.25 Pandamoniumas: Mei Šenio istorija 18.20 Blogas šuo 19.15 Beždžionių gyvenimas 19.40 Veterinaras Bondai Bičas

21.05 Nežinomos salos: Hebridai 22.00 Oro nasrai 22.55 Banginių karai: Farerų salos 23.50 Pabaiga 0.45 Laukinis kriminalas: lokiai 1.35 Laukiniai ir pavojingi: nėščios tigrės gelbėjimas

Viasat Explorer 6.00 “Žvejų nuotykiai” 7.00 “Pirmyn į Dakarą!” 8.00 “Vyriški darbai” 9.00 “Ratai iš ano pasaulio” 9.55 “NSO bylos” 11.40 “Uraganų medžiotojai” 12.35 “Žvejų nuotykiai” 13.25 “Ratai iš ano pasaulio” 15.10 “NSO bylos” 16.55 “Uraganų medžiotojai” 17.50 “Pirmyn į Dakarą!” 18.45 “Ratai iš ano pasaulio” 19.40 “Vyriški darbai” 20.30 “Jamesas May: didžiosios idėjos” 21.30 “Konstruokime!” 22.30 “Savamoksliai išradėjai” 23.15 “Pirmyn į Dakarą!” 0.00 “Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis Britanijoje” 0.45 “Jamesas May: didžiosios idėjos” 1.45 “Konstruokime!” 2.45 “Savamoksliai išradėjai” 3.30 “Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis Britanijoje” 4.15 “Pirmyn į Dakarą!” 5.05 “Vyriški darbai”

Travel 9.00 Ryto programa 10.00 Keliautojas. Vokietija 11.00 Pikta planeta. Griūtys 12.00 Skaniausi valgiai. Pūgos 13.00 Skaniausi valgiai. Anglija 14.00 Naujo būsto paieška. Australija 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija 15.00 Naujo būsto paieška. Meksika 15.30 Naujo būsto paieška. Singapūras 16.00 Keliautojas. Jungtinės Valstijos 17.00 Keliautojas. Las Vegasas 18.00 Kryptis. Mongolija 19.00 Keliautojas. Beždžionių planeta 20.00 Be tabu. Pitsburgas 21.00 Be tabu. Niujorkas 22.00 Be tabu. Bostonas 23.00 Keliautojas. Jungtinės Valstijos 0.00 Keliautojas. Las Vegasas 1.00 Nakties programa

National Geographic 9.00 Ryto programa 10.00 Vilkikų gamyklos 11.00 NSO virš Europos 12.00 Besivaikant ateivius 13.00 Briedžių paslaptys 14.00 Paslaptingi Amazonės gyvūnai 15.00 NSO virš Europos 16.00 Besivaikant ateivius 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant 18.00 “Pagani” automobiliai 19.00 Kalintys užsienyje. Įsiliepsnojusi meilė 20.00 Prekyba senais ginklais. Kozirių tūzas 21.00 Tunų žvejyba 22.00 Kalintys užsienyje 23.00 Prekyba senais ginklais 0.00 Tunų žvejyba 1.00 Nakties programa

Discovery 7.25 Automobilių pardavėjai 8.15 Amerikietiškas motociklas 9.10 Nedėkingas darbas

10.05 Mirtinas laimikis 10.55 Privalau išgyventi 11.50 Kaip tai pagaminta? 12.40 Naujasis Melburno stadionas 13.35 Penktoji pavara 14.30 Automobilių pardavėjai 15.25 Amerikietiškas motociklas 16.20 Mitų griovėjai 17.15 Nedėkingas darbas 18.10 Mirtinas laimikis 19.05 Privalau išgyventi. Įdomiausios laidos 20.00 Kaip tai veikia? 20.30 Kaip tai pagaminta? 21.00 Į ugnikalnį ir atgal 22.00 Antžmogiai 23.00 Režisieriaus W.Hercogo interviu su mirties bausme nuteistu kaliniu 0.00 Specialusis būrys 1.00 Kalintys svetur

Sport1 12.00 Televitrina 13.00 ŽINIOS+ 13.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Minsk” - Rygos VEF 15.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. “Nymburk” - Kauno “Žalgiris” 16.45 LKL Lietuvos krepšinio lyga. “Šiauliai” - Kauno “Žalgiris” 18.30 “Automoto” 19.00 ŽINIOS+ 19.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus “Lietuvos rytas” - Maskvos srities “Chimki” 21.00 ŽINIOS+ 21.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Krasnodadro “Lokomotiv Kuban” Klaipėdos “Neptūnas” 23.00 ŽINIOS+ 23.15 “Krepšinio pasaulyje”

Viasat Sport Baltic 10.55 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga 11.55 Krepšinis. Eurolyga. “Fenerbahce Ulker” “Maccabi” 13.45 Krepšinis. Eurolyga. “Olympiacos” - “Barcelona Regal” 15.35 Krepšinis. Eurolyga. “Žalgiris” - “Real” 17.25 Krepšinis. Eurolyga. “Chimki” - “Montepaschi”. Tiesioginė transliacija 19.25 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga 19.55 Krepšinis. Eurolyga. “Besiktas” - “Caja Laboral”. Tiesioginė transliacija 21.55 Krepšinis. Eurolyga. “Unicaja” - “Panathinaikos” 23.40 Krepšinis. Eurolyga. “Chimki” - “Montepaschi”

Eurosport 9.30 Dviračių lenktynės Paryžius Nica 10.30 Biatlonas. Pasaulio taurė 12.45 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė 13.45 Visos sporto šakos 14.15 “Algarvės” taurės futbolo turnyras 16.15 Dviračių lenktynės Paryžius - Nica 17.15 Dviračių lenktynės 18.00 Automobilių lenktynės Le Manse 18.15 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė 19.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis 20.00 “Algarvės” taurės futbolo turnyras 22.00 Profesionalų boksas 0.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis 1.00 Visos sporto šakos 1.45 Dviračių lenktynės Paryžius Nica


2013 03 02 Lietuvos žinios

LŽ gidas

21

Energingoji Z.Kelmickaitė išjungtų internetą •13 p.

Atkelta iš

- Jums neatrodo, kad matomumo prasme vienadienio “popso” atstovų yra gerokai daugiau, nei reikia? - Palaukit, ponai, tai - žiniasklaidos problema. Kodėl rašoma, kad kam nors nusmuko sijonas ar atsileido kelnių guma? Parašykit apie Vilniaus klubą “Tamsta”, kuriame vyksta normalūs koncertai, koncertuoja alternatyviosios muzikos grupės. Žiniasklaida vaikosi reitingų, ir tai yra Lietuvos tragedija. Man visiškai neįdomu, kaip užrišti jūsų batų raišteliai, su kuo jūs miegate ir kaip valgote keksą. Man įdomu, kodėl jūs dirbate žurnalistu, kaip dirbate. Man įdomūs visiškai kiti dalykai. Nemėgstu, kai žmogus tampa pašaipos objektu, o kirminų ieškoma ne ten, kur reikia. - Esate vaikščiojanti energijos bomba. Jums pasitaiko nekalbadienių? - Pasitaiko. Per visas dienas tiek prisikalbu, kad man nekalbadienis yra sekmadienis, jei nieko nefilmuoju. Šeštadienį skiriu susitarti su žmonėmis dėl “Ryto suktinio” filmavimo. Beveik neturiu dienų, kurios būtų tipiški laisvadieniai. Labai pasiilgstu nekalbadienių. Man jų reikia. - Kada pastarąjį kartą verkėte? - Kada paverkiu, nežinosit ir nematysit. Būna, kad verkiu. Aš juk gyvas žmogus - tokia kaip ir visi. Bet ne visus dalykus apie mane reikia žinoti. Niekam neįdomu, kai bėga ašaros. Turiu visą laiką būti geros formos. Nėra laiko liūdesiui. - Paprastai emocingi žmonės yra konfliktiški. Ar jus lengva išvesti iš kantrybės? - Ne taip lengva. Bet mane iš kantrybės išveda kvailumas, pataikavimas, nesąžiningumas ir neteisybė. Tokie dalykai baisiai erzina, o kai suerzina, laikykitės - aprėksiu ir apstaugsiu! Tiesa, nemoku laikyti pyk-

Z.Kelmickaitę iš kantrybės išveda kvailumas, pataikavimas, nesąžiningumas ir neteisybė. “Kai mane suerzina, laikykitės - aprėksiu ir apstaugsiu!” - šypteli moteris. / LŽ archyvo nuotrauka čio. Aš kaip degtukas - įsiplieskiu, tačiau netrukus viskas baigiasi. Yra kvailių, pataikūnų ir nesąžiningų žmonių. Jie - silpni, o aš mėgstu stiprius. Be to, nekenčiu kompiuterio, nes tai - negyvas daiktas. Pikti interneto komentatoriai gyvenime yra baikštūs žmonės. Niekada neskaitau jokių komentarų - man tai visiškai neįdomu. Internetinis pasaulis - ne mano erdvė. Man patinka gyvas žmogus. Aš jį labai myliu ir gerbiu. Tegul jis ateina ir rėžia tiesą į akis. Gyvenimas būtų kur kas gražesnis, jei mokėtume diskutuoti, kalbėtis. Koją mums kiša negebėjimas šnekėti tiesiai šviesiai. - Dėl to jūsų ir nėra “Facebook”, ku-

Kalbos inspektoriai stebi Ugniagesys mėgėjas ir profesionalai

Žmonės gyvena suvaidintus gyvenimus. Nevaidinkime - mokykimės. Reikia išmokti dalykų, kurių nemoki. riame užsiregistravę beveik visi lietuviško radijo ir televizijos žmonės? - Taip. Į mano el. paštą ateina kvietimų tapti visokių socialinių tinklų narių drauge. Bet užsiregistravus reikia ten sėdėti. Neturiu laiko elektroninei erdvei. Žmonės, kurie nuolat yra “Facebook”, neturi kitos erdvės. O aš, kai liūdna, einu į gatvę - vaikštau tuščia senamiesčio gatvele, šurmulingu Gedimino prospektu ar ūžiančia Vokie-

Šiandien “Žvaigždžių duetuose” debiutuos nauja eterio pora - kanalo rodytame seriale “Saldi nuodėmė” vaidinusi aktorė Lina Rastokaitė ir dainininkas Egidijus Sipavičius.

Vasarį Kalbos inspekcija stebėjo naują LRT televizijos laidą “Ugnies tramdytojai” ir LNK pokalbių šou “Plikis ir ponia”. Aktorius Karolis Sakalauskas LRT televizijos projekte “Ugnies tramdytojai” ne šiaip atlieka ugniagesio vaidmenį - jis yra profesionalus ugniagesys. Deja, jis kalba taip, kaip įpratęs ugniagesio darbe. Viena iš tokių klaidų - netaisyklingai vartojami žodžiai su priesaga -ėjas: nesuveikė paketiniai išjungėjai (=jungikliai); išjungėjus (=jungiklius; išjungiklius) jau pakeitė. Žodis pagalba negali būti vartojamas, kai norima įvardyti, kokiu įrankiu ar priemone naudojamasi: lašelius surinkti lipnios juostos pagalba (=lipnia juosta); gyvsidabrį reikėtų surinkti šepetėlio pagalba (=šepetėliu). K.Sakalauskas - vienas iš daugelio lietuvių, kurie nesugeba taikyti paprastos taisyklės, kad šalutinis to paties veikėjo veiksmas negali būti reiškiamas padalyviu, tam lietuvių kalboje vartojamas dalyvis arba pusdalyvis: ilgiau pabuvus (=pabuvęs) patalpoje žmogus gali apsinuodyti; leidžiantis (=leisdamiesi) rankas laikykite ant pakopų, kad nenuslystumėte.

E.Sipavičiui reikia adrenalino JAUNIUS ČIULADA

RAMUNĖ KANIŠAUSKAITĖ Valstybinės kalbos inspekcijos vyriausioji inspektorė

čių gatve. Tu matai gyvenimą, matai, koks jis yra. Matai prie naktinių klubų ūžiantį jaunimą, matai lėtai einančius vyresnio amžiaus žmones... Man viskas gražu ir įdomu. Jei pasiūlytumėte naktį eiti rinkti sliekų, aš tikrai pasirašyčiau. Įdomu. Kai man viskas bus neįdomu, tai reikš, kad esu nurašyta “babuška”. (Juokiasi.) - Daug kalbate, nenustygstate vietoje ir spinduliuojate energiją.

Tai lyg ir nelietuviški bruožai. Lietuviai yra rūškani, uždari, valdžią keiksnojantys žmonės. - Grynas stereotipas. Lietuviai nėra niurzgos. Jei sutinkate mažai tokių kaip aš, vadinasi, mažai kur būnate. Važinėju per visą Lietuvą. Yra tiek daug gražių žmonių - jie dirba nuo ryto iki nakties, augina vaikus ir niekada nedejuoja, nekeiksnoja valdžios. Man gražu. Amžiną atilsį mano mama ir amžiną atilsį tėvas buvo žemaičiai iš Raseinių rajono. Visa šeima buvo labai daininga ir žodinga. Už savo tarškėjimą turiu padėkoti savo giminėlei. - Paprastai vyresnės kartos žmonės bamba, kad šiuolaikinis jaunimas niekam tikęs. Jūs irgi bambate? - Pastaruoju metu gal ir pabambu. Aišku, įsiklausau į save, kad tai nebūtų senatvinis bambėjimas. Man nepatinka, kad jauni žmonės įsikniaubę į kompiuterį ir bendraudami gyvai negali žiūrėti į akis. Jie vargsta bendraudami realybėje, nes bendravimas persikėlęs į virtualią erdvę. Tai labai pavojinga. Man labai gaila jaunimo. Jaunuoliai turėtų dairytis ir stebėti, kokie žmonės šalia: jauni, maži, seni, kuproti, aukšti. - Jei turėtumėte galios, išjungtumėte internetą? - Išjungčiau iš karto, kad žmonės galėtų bendrauti gyvai ir skaityti knygas. (Juokiasi.) Bet internetas niekada nebus išjungtas. - Neturite antrosios pusės. Sovietiniais laikais jus išvadintų senmerge. Įtariu, kad nesijaučiate tokia esanti... - Nesijaučiu. Niekada dėl to nekompleksavau. Duok Dieve, kiekvienam sutikti savo žmogų. Aš tokio nesutikau arba pralėkiau ir jo nepastebėjau. Sutikti mylimąjį - didžiulė Viešpaties dovana. Man dievulis atriekė tokią gyvenimo riekę ir aš ją su ūpu valgau. Džiaugiuosi kiekviena diena ir tuo, kad atėjau į šį pasaulį.

Pirmadienį išplatintame pranešime žiniasklaidai rašoma, kad L.Rastokaitė “prieš premjerą dreba iš baimės”. Šios žinutės herojus E.Sipavičius pri-

sipažįsta, kad jau įvyko repeticijos: “Lina - labai gera dainininkė, kuri puikiai valdo balsą ir puikiai dainuoja. Labai džiaugiuosi, kad esame kartu. Man pasisekė.” Atlikėjas neslepia siekiantis eiti iki projekto finišo tiesiosios. “Žvaigždžių duetai” jau įsibėgėję, žiūrovai pasirinkę poras ir už jas serga. Todėl iš pradžių nesurinksime daug balsų, - prognozuoja pašnekovas. - Bet per kurį laiką, jei pasiseks išsilaikyti, rasime savo publikos dalį.” Egidijų muzikos mokytojo ir teisėjo amplua matėte praėjusį pavasarį fini-

šavusiame LNK muzikiniame šou “Lietuvos balsas”, kuris negalėjo pasigirti dideliais reitingais. Estrados žvaigždė - retas svečias televizijoje. “Praėjusį rudenį prasidėjus naujajam TV sezonui man siūlė ne vieną projektą, tačiau į juos nesiveržiau. Yra žmonių, kurie su televizija mirtinai suveržti varžtais, bet tai - ne aš”, - dėsto dainininkas. Jam patinka “Žvaigždžių duetai”, todėl dalyvauti šiame šou vyras neatsisakė. Paklaustas, ko tikisi iš šios laidos, E.Sipavičius šypteli: “Tikiuosi adrenalino. Negalėčiau be jo gyventi.”

A.Valinskas ir R.Mikelkevičiūtė daro itin mažai klaidų. / LNK archyvo nuotrauka Tai, kad naujame LNK pokalbių šou “Plikis ir ponia” Rūta Mikelkevičiūtė ir Arūnas Valinskas truputį pakeitė amplua, jų kalbai nepakenkė. Neminint kirčiavimo klaidų (daugiau jų darė A.Valinskas), galima teigti, kad naujojo šou vedėjai šįkart įrodė esą eterio profesionalai.

E.Sipavičius - retas svečias televizijoje, tačiau jis neatsisakė dalyvauti LNK “Žvaigždžių duetuose”. / Kristinos Kučinskaitės nuotrauka


22

2013 03 02 Lietuvos žinios

Žmonės

R.Roždestvenskio dukra Kaziuko mugėje Garsaus Rusijos poeto Roberto Roždestvenskio dukra fotomenininkė Jekaterina, vos atvykusi į Vilnių, su fotoaparatu rankose ėjo pasivaikščioti po senamiestį. Tikėtina, kad įamžinti Lietuvos sostinės vaizdai gali virsti originaliais meno kūriniais. daiktai. Visada tokių ieškau ir mielai juos naršau. Perku labai daug, tam išleidžiu didelę honorarų dalį. Turiu erdvią studiją, ten viskas telpa.

RASA PAKALKIENĖ

Ž

inoma rusų fotomenininkė, vertėja, žurnalistė ir žurnalo “7 dnej” (“7 dienos”) vyriausioji redaktorė J.Roždestvenskaja Lietuvoje lankosi tarptautinio žiniasklaidos klubo “Formatas A3” kvietimu. Vilniuje ji antrąkart. J.Roždestvenskaja atvykti pasirinko laiką, kai Lietuvos sostinėje rengiama Kaziuko mugė. Kadaise, būdama paauglė, viešėjo su tėvu - garsiu Rusijos poetu R.Roždestvenskiu. Ir tąkart vyko jai įsiminusi Kaziuko mugė. “Šiomis dienomis Vilniuje daug fotografuosiu, - per interviu LŽ sakė J.Roždestvenskaja. - Lietuva - nuostabi šalis, jaučiu jai nostalgiją.” - Vilniaus nuotraukos bus tiesiog atminimui, ar naudosite jas kaip fotomenininkė? - Iš anksto niekada nežinau. Tai paaiškėja per kūrybos procesą. Labai daug ir įvairiai fotografuoju. Fiksuoju vaizdus net važiuodama traukiniu. Visada esu pasirengusi paspausti fotoaparato mygtuką. (Per nedidelę pauzę duodama interviu J.Roždestvenskaja mobiliuoju telefonu nufotografavo viešbučio akvariumo žuvytes - aut.)

Asmenybės ir personažai

Kūryba pratęsia gyvenimą - Atsimenu jūsų tėvą - poetą R.Roždestvenskį ir jo kūrybą, bet anksčiau nesusimąstydavau, kad pavardė kilusi nuo žodžio “Kalėdos”. - Žinau, kad pavardė turi religinę prasmę nuo Kristaus gimimo, taigi esame iš cerkvės žmonių. - Jūsų tėvas rašė ir labai asmeniškų eilių. Esu girdėjusi, kad esama ir jums skirtų. Ar mokate jas atmintinai? - Tokių - keletas. Daugiausia yra mamai skirtų eilėraščių, tai - septintojo dešimtmečio lyrika. Aišku, man rašytus eilėraščius moku atmintinai. Tėvas juos sukūrė, kai buvau visai maža. Nesuvokdavau tų eilėraščių, nes anuomet buvo man nežinomų, nesuprantamų žodžių. Todėl tėtės prašydavau paaiškinti. Vėliau supratau, kad posmai skirti man - dabartinei, tai yra tokie, kuriuos turiu dabar skaityti. - Dabar atsiverčiate tėvo knygas? - Mūsų šeima - ir mama, ir sesuo visą laiką leidžia naujas tėvo poezijos knygas. Suprantama, ir aš jas peržiūriu. Nors eilėraščiai nenauji, knygos sudarytos taip, kad atrodo, jog poetas

Vilniuje fotomenininkė J.Roždestvenskaja lankėsi antrą kartą. / Ritos Stankevičiūtės nuotrauka ką tik juos sukūrė. Galbūt R.Roždestvenskis kasdien neprisimenamas, bet jis nuolat cituojamas, skamba dainos, sukurtos pagal jo posmus. Beje, dabar jas dainuoja jaunimas, kurdamas savo versijas. Taip tarsi tęsiamas tėvo gyvenimas. Todėl yra jo gimimo data, bet mirties dienos iki šiol nėra. Ir aš jaučiu jį esantį čia.

“Chalatas - ne man” - Jūsų fotografijos darbai savotiški, nes yra istoriniai klodai - amžių, stiliaus. Įdomu, kad vaizdų kūryba susidomėjote ne jaunystėje, anksčiau jūsų veikla buvo kitokia. - Iki to laiko išbandžiau ne vieną profesiją. Ir supratau, kad savos nerandu. - Manau, vertėjo darbas įdomus. Jūs vertėte iš anglų ir prancūzų kalbų. - Darbas labai įdomus, bet nuobodus, o tai - ne man, nors versdavau gana gerai ir autoriai buvo įdomūs. Tai

Laidų vedėjas Dmitrijus Nagijevas - kaip Fiodoras Šaliapinas, vaidinantis Ivaną Rūstųjį.

darbas namie, kai gali vilkėti chalatą, valgyti, storėti... Vienu žodžiu, baisu. Supratau, kad nebegalėsiu taip gyventi. Kaip tik tuo metu vyras man padovanojo fotoaparatą. Taigi nusprendžiau, kad reikia tuo pasinaudoti.

iliustracija. Ar jis - svarbiausias jūsų darbų vertintojas? - Anksčiau - taip. Dabar pati suprantu, ko reikia fotografijai. Aišku, vyro dėka pradėjau publikuoti savo darbus.

Gyvenimas taip verda, kad neįmanoma ramiai sėdėti vienoje vietoje. Sumaniau tokį žaidimą. Bičiulė buvo panaši į viename paveiksle nutapytą moterį. Ir aš ją tokią nufotografavau, supirkusi viską, ko reikia vaizdui. Kai vyras pamatė nuotrauką, pasakė, kad ją reikia publikuoti žurnale. Po truputį pradėjau fotografuoti, vėliau įgudau ir jau duodavau nuotraukų kiekvienam žurnalo “Istorijų karavanas” numeriui. - Jūsų vyras Dmitrijus Biriukovas yra leidėjas ir gerai žino, kokia turi būti spaudos leidinio fotografija,

Dainininkė Kristina Orbakaitė - Leonardo da Vinci “Dama su šermuonėliu”.

- Taigi persikūnijimas prasidėjo nuo vienos nuotraukos, ir radosi didelis ciklas. - Dabar jau yra daugiau kaip trijų tūkstančių žmonių nuotraukų. - Kur randate istorinių ir vintažo drabužių bei aksesuarų? - Būna įvairiai - ir nuomojame iš kino studijos “Mosfilm”, ir perkame. Šiandien kaip tik domėjausi, ar Vilniuje yra antikvarinių parduotuvių, į kurias būtų atnešami močiučių

Dizaineris Valentinas Judaškinas iš ciklo “Grimasos”.

- Kaip pradedate darbą: radusi įdomų paveikslą ieškote, kuris žmogus tiktų pozuoti, ar priešingai - jam randate tinkamą meno kūrinį? Tai yra pirma dailininko Vincento van Gogho autoportretas ar artistas Michailas Bojarskis? - Pirma M.Bojarskis. V.van Gogho nuomonės negaliu sužinoti, o M.Bojarskis gali nesutikti su mano pasiūlymu. (Šypsosi.) Todėl, kai jis sako “taip”, galvoju, ką jis galėtų vaizduoti. - Kaip nusprendžiate, ką fotografuoti - kviečiate įdomias asmenybes, o gal žmonės siūlosi patys? - Ir kviečiu, ir patys išreiškia norą. Kartais praeina metų metai, kol pavyksta sukurti portretą. Nesutampa darbo grafikai, sutrukdo gastrolės, atsiranda kitokių kliūčių. Tarkime, prireikė gal dešimtmečio, kol pasisekė sukurti darbą su aktore Alisa Freindlich. Ji gyvena Peterburge, aš - Maskvoje. Galiausiai pavyko susitarti, nuvažiuoti pas ją ir surengti fotosesiją. Buvo nepaprastai malonu bendrauti su A.Freindlich, ji nuostabus žmogus. Aktorės personažas buvo dailininkas Henri de ToulouseLautrecas. - Su kuo buvo įdomiausia dirbti? Esu girdėjusi, kad jums patiko su aktore Liudmila Gurčenko. - Darbas su ja buvo pats įdomiausias. L.Gurčenko į viską įsijausdavo, mane vadindavo minirežisiere. Bendrauti pradėjome gal prieš 12 metų. Tuo metu kaip aktorė ji neturėjo darbo. Imdavosi visko, ką įdomesnio pasiūlydavo. L.Gurčenko nusprendė, kad fotografuotis bus įdomu. Sukūrėme 10 darbų, kuriuos galima vadinti minispektakliais. Tai buvo kūrybos viršūnė. Esu laiminga, kad pažinojau šią aktorę. Niekas niekada jos nepranoks. - Mano nuomone, įdomūs darbai, kuriuose jūsų modeliai vaiposi. Kaip pavykdavo įkalbėti tai daryti? - Tai nebuvo sunku. Daugelį fotografuojamų žmonių pažįstu. Siūlydavau pažaisti, pasivaipyti, pamatyti save kitokį, prisiminti vaikystę. Ir jie atsipalaiduodavo, žaismingai maivydavosi. Tiesiog siela atsiverdavo. - Kaip nuteikiate žmones fotosesijai - ilgai kalbatės, kad atsipalaiduotų?

Aktorius M.Bojarskis - V.van Gogho “Autoportreto” personažas.


2013 03 02 Lietuvos žinios

Žmonės

23

Iljos balso metamorfozė

Aktorė L.Gurčenko - Pablo Picasso “Absento gėrėjos” herojė. Jekaterinos Roždestvenskajos nuotraukos

- Ne, stengiuosi niekam nekvaršinti galvos. Pavaišinu kava, arbata, savo gamintais varškėčiais, kurių kasdien atsinešu iš namų. Studijoje apskritai tokia aplinka - jauku kaip namie. Visa tai žmogui sukuria nuotaiką, kokios tikiuosi. - Kur demonstruojamos jūsų fotografijos? - Ekspozicijos perkeliamos iš vienos į kitą vietą, parodas nuolat rengiu, kai kuriuose miestuose buvo po penkias skirtingas. Žmonės jas lanko, manau, matė jau keletas milijonų žiūrovų. Pirmoji paroda buvo surengta 2001 metais Maskvoje ir sulaukė tūkstančių lankytojų. Ar norėčiau darbus parodyti Lietuvoje? Mielai, jeigu pasiūlytų. - Kaip reaguojate į kritiką? - Norėčiau, kad labiau kritikuotų, nes tai nuteikia produktyviam darbui.

Mėgaujasi branda - Pati nemėgstate, kai jus fotografuoja. O ar esate sukūrusi autoportretų? - Ne. Man tai nepatinka. Mėgstu būti kitapus fotoaparato. - Ar fotografuojate savo sūnus, ir kuo jie domisi? - Sūnus įamžinami nuo vaikystės. Fotografija jie nesidomi. Šiais laikais viskas paprasta, net mobiliuoju telefonu galima fotografuoti. Nebeliko magijos. Vyriausiasis Aleksejus domisi kompiuteriais ir muzika, vidurinis sūnus Dmitrijus - kartingu, jaunėlis Danila dar nežino, kas jam labiausiai patinka. Šiuo metu jis norėtų būti neurochirurgu. - Esate brandaus amžiaus. Vienos moterys tuo mėgaujasi, kitos išgyvena ir skaičiuoja raukšleles. O kaip jūs? - Mėgaujuosi. Vaikai užaugę. Norisi dirbti, kurti. Ne šiaip sau prieš pusę metų tapau žurnalo “7 dnej” vyriausiąja redaktore. Jėgų turiu daug, troškimų - dar daugiau. Jeigu dar ką nors man pasiūlytų veikti, taip pat sutikčiau. Daug rašau, pati darau interviu. Kalbinu pažįstamus žinomus žmones. Ko jų klausinėju? Apie gyvenimą: ko tikėjosi jaunystėje, ko pasiekė, ar išsipildė troškimai... - Gal galėtumėte pati trumpai atsakyti į šiuos klausimus. - Visada norėjau daryti tai, kuo galėčiau dalytis su žmonėmis, jiems parodyti. Tai yra sveikas dėmesio siekis. Kai pradėjau fotografuoti, supratau, kad gaunu tai, ko noriu. - Jūsų troškimai išsipildė? - Manau, taip. Taip pat tikiuosi, kad dar daug įdomaus manęs laukia atei-

tyje. Norisi kurti. Amžius tam neturi reikšmės. Priešingai - galimybės dabar geresnės, sukaupta didelė patirtis. Gyvenimas taip verda, kad neįmanoma ramiai sėdėti vienoje vietoje.

Mugė - Internete skaičiau, kad pastaruoju metu dirbate ir kaip dizainerė. - Taip. Dalyvauju įvairiose madų savaitėse. Netrukus važiuosiu į Majamį, paskui - į Honkongą. Tai yra fotografo darbo tęsinys. Darau įvairias nuotraukas - natiurmortus, peizažus ir jas perkeliu ant šilko, iš kurio siuvu drabužius. Tai tokios “vaikščiojančios” fotografijos - laisvos tunikos, tinkamos vasarą, ryškūs ir nepakartojami drabužiai. - Kaip sumanėte tokį įdomų dalyką? - Maskvoje rengiau parodą ir svarsčiau, kuo nustebinti svečius. Sumaniau fotografijas perkelti ant šilko ir iš jo pasiūti sukneles. Galima sakyti, tai buvo spontaniška idėja. - Ar galima tikėtis, kad šiandien fotografuoto Vilniaus senamiesčio, taip pat Kaziuko mugės, kurioje lankysitės, nuotraukos virstų vaizdingomis tunikomis? - Taip, galbūt bus galima “apsirengti” Vilnių ir vaikščioti po Vilnių. (Šypsosi.) - Lietuvos sostinėje lankotės nebe pirmą kartą. - Antrą. Pirmąsyk viešėjau labai seniai, būdama paauglė, su tėvu. Tuo metu vyko Kaziuko mugė, visur - verbos, buvo nuostabu. Mes svečiavomės pas poetą Justiną Marcinkevičių ir kitus kultūros žmones. - Jūsų tėvo draugas buvo ir garsus lietuvių grafikas Stasys Krasauskas. Kokį jį prisimenate? - Jis buvo geriausias tėvo draugas. Prisimenu S.Krasauską kaip nuostabų, aukštą, gražų žmogų, talentingą ir visų labai mylimą. Mūsų šeimai jis buvo tarsi giminaitis. Kai gimė sesuo, S.Krasauskas atėjo į mano mokyklą. Pasakė: “Eime, ką tik gimė tavo sesutė.” Tėtis tik tokiam žmogui kaip Stasys galėjo patikėti pranešti šią žinią. Pamenu, kaip su tulpėmis važiavome į gimdymo namus, ir S.Krasauskas iš džiaugsmo verkė. Toks artimas buvo žmogus. * * * Tą patį vakarą J.Roždestvenskaja dalyvavo susitikime su vilniečiais “Mūsų gyvenimo poezija ir proza”. O penktadienį ir šeštadienį fotomenininkė galėjo mėgautis Kaziuko mugės vaizdais.

I.Aksionovas publikos šurmulį sukėlė LNK projekte “2 minutės šlovės” 2011 m. / Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotrauka

•1 p.

Atkelta iš

Išgyvenęs didžiulį spaudos ir viešuomenės dėmesį Ilja sakė, kad užgriuvusi šlovė turėjo ir teigiamų, ir neigiamų pasekmių. Šiandien jis gyvena normalų paauglio ir moksleivio gyvenimą, tačiau su malonumu prisimena džiaugsmingus momentus, kuriuos tada teko patirti. Nuoskaudų jis stengiasi nekaupti. Vaikino mama Natalija sakė, kad prieš porą metų jai didžiausią nerimą kėlė sūnui tekęs nemenkas psichologinis krūvis. “Dalyvaujantį televizijos projektuose Ilją nuolat prižiūrėjo jo mokytoja V.Pimpienė, profesorius V.Noreika, tad dėl balso didelių rūpesčių nebuvo. Labiausiai nerimą kėlė psichologinis šio reiškinio aspektas - kaip jis susidoros su viešumos spaudimu, ar atlaikys tokį dėmesį. Man, kaip mamai, skaudžiausia buvo girdėti viešas diskusijas - sugadins ar ne Ilja balsą daug koncertuodamas. Tai skaudino, nes sūnus tikrai buvo gerose profesionalų rankose ir jokių pavojų jam nekilo”, - prisipažino paauglio mama. Pasak Natalijos, dalyvauti televizijos projekte “2 minutės šlovės” Ilja pradėjo jau įstojęs mokytis į M.K.Čiurlionio menų mokyklą. Iki tol jis čia mokėsi neakivaizdžiai, buvo nuolat kviečiamas iš Visagino atvykti į Vilnių ir tapti visateisiu mokyklos moksleiviu. “Tiesiog taip sutapo, kad ir į televiziją, ir į mokyklą sūnus pakliuvo vienu metu. Kai jis operoje “Mažasis princas” dainavo Mažojo princo partiją, mes nuolat važinėdavome į Vilnių. Vis išgirsdavome klausimą: “Na, gal jau apsisprendėte, gal jau į sostinę atvažiuosite mokytis?” Kai sūnui sukako keturiolika, šeimoje nutarėme, kad jau galima priimti kardinalius sprendimus”, - pasakojo N.Aksionova.

Sukūrė namų jaukumą Priėmus sprendimą, kad Ilja mokysis Vilniuje, sostinėje šeima išsinuomojo butą, jame darbo dienomis apsistoja mama, sesė Polina, kuri taip pat mokosi M.K.Čiurlionio menų mokykloje chorinio dirigavimo specialybės, ir balsingasis I.Aksionovas. Šeimos tėvas Aleksandras dirba Ignalinos AE, jis liko gyventi Visagine ir namiškių laukia

grįžtančių savaitgaliais. “Nesvarstėme galimybės Iljai apsigyventi mokyklos bendrabutyje. Visada siekiau, kad šeimos ryšys nenutrūktų. Kas iš to, kad vaikas parvažiuos namo savaitgaliais. Niekas neatstos to, kai vakare susirenkame prie bendro vakarienės stalo ar rytais kartu pusryčiaujame. Man tai svarbu, noriu, kad vaikai augtų šeimoje. Telefonu, žinoma, galima paklausti, ar paruošė pamokas, bet kai esu šalia, jas pati galiu patikrinti. Galų gale tiesiog jaučiuosi mama”, - sakė Natalija.

“Balsas vis dar keičiasi, man tik 16 metų, procesas nesibaigė. Dėstytojas V.Noreika linkęs manyti, kad ilgainiui būsiu tenoras”, - sakė Ilja. Klausiama, ar muzikinius gabumus vaikai paveldėjo iš kurio nors šeimos nario, N.Aksionova tikino, kad muzikalumu giminė negarsėja. Šalia stovintis Ilja šelmiškai mirktelėjęs galvą kryptelėjo mamos pusėn - esą iš jos atžalos gavo muzikos geną. “Mama puikiai dainuoja. Tam, kad būtum muzikalus, nebūtina lankyti muzikos mokyklos. Gal jos balsas ir neišlavintas taip, kaip kitų, bet yra puikus”, - išdidžiai pranešė vaikinas. Mama Natalija patikino, kad jų šeima niekada anksčiau muzika nesidomėjo, tik susilaukę sūnaus tėvai netikėtai aptiko mažojo berniuko talentą.

Muzikuoja net katinai Kol trys Aksionovų šeimos nariai gyvena Vilniuje, gimtajame Visagine jų grįžtančių nekantriai laukia ne tik tėtis Aleksandras, bet ir du augintiniai - katinai Kuzia ir Persikas. “Mūsų katinai labai muzikalūs, vienas per kitą juokėsi mama ir sūnus. - Kai grįžtame savaitgaliais namo, dar tik išlipę iš lifto ir neatrakinę namų durų jau girdime jų duetu traukiamas giesmes. Kartais specialiai ilgiau nerakiname durų ir klausomės jų “dainavimo”. Be to, Kuzia

su Persiku mielai klausosi muzikos.” Pasak Natalijos, nors augintiniai pasiilgsta šeimininkų, bloga nuotaika nesiskundžia - kol tėtis dirba, keturių kambarių bute pūkuotieji šeimininkauja kaip išmano, įsiveda savo tvarką ir taisykles. Kadangi dainuoti Iljai yra didelis malonumas, iš savo pedagogų jis didelių priekaištų teigė nesulaukiantis. “Aš tikrai stengiuosi vykdyti visas jų užduotis, todėl barti gaunu retai. Žinoma, būna atvejų, kai kiek atsipalaiduoju, bet tada dėstytojai greitai mane pastato į vietą”, - nusišypsojo vaikinas. Pasak jo, apie tolesnio mokymosi perspektyvas jis su tėvais ir pedagogais kartais pasikalba, bet konkrečių planų kol kas neturi. “Mums kažkaip labai sekasi nuo pat gimimo Ilja lydi nuostabūs mokytojai. Ne tik V.Pimpienė ar maestro V.Noreika, dar darželyje sūnus turėjo auklėtojas, kurios nuo mažens ugdė jame artistą”, - pasakojo N.Aksionova. Mamos teigimu, dainuoti sūnus pradėjo tuo pat metu, kaip ir kalbėti. Pasak Natalijos, Ilja visada buvo “dalyvis” - mielai dalyvaudavo įvairiausiuose renginiuose ir, žinoma, dainuodavo.

Visagino paslaptis Paragavęs šlovės skonio I.Aksionovas prisipažino, kad dabar išgyvena ramybės periodą, dalyvauti televizijos projektuose jo nebekviečia. “Ne, jokių pasiūlymų negaunu, šyptelėjo vaikinukas. - Gal jau ir pačiam nelabai įdomu būtų dalyvauti dainų projekte, tai būtų kartojimasis. Bet mielai išbandyčiau jėgas šokiuose. Vaikystėje esu šokęs, būtų visai smagu pabandyti.” Mama Natalija šmaikštavo, kad naujojo Iljos balso kol kas beveik niekas negirdėjo, tik artimieji ir pedagogai. Kad iš Visagino į Lietuvos muzikos pasaulį ateina stebėtinai daug talentingų jaunų dainininkų, Iljai neatrodo unikalus reiškinys. “Visų pirma, ten dirba nuostabioji muzikos mokytoja Vita. Kita vertus, mes, visaginiečiai, esame darbštūs. Miestelis nedidelis, veikti nelabai yra ko. Todėl vaikai noriai lanko meno mokyklą, o ten dirba daug puikių pedagogų”, - Visagino fenomeną paprastai paaiškino Ilja.


24

2013 03 02 Lietuvos žinios

Žmonės

Svarbu žiūrovas, o ne aktoriaus traumos RASA PAKALKIENĖ

Aktoriui ir “Gliukų” teatro režisieriui Benui Šarkai labiau patinka žodis “vaidentis”, o ne “vaidinti”. Kai jis pasirodo publikai, gali būti visko - net ekstremalių nutikimų. Aktoriaus darbą B.Šarka lygino su alpinisto rizika. Praėjusią savaitę klaipėdiškį režisierių ir aktorių B.Šarką buvo galima išvysti Vilniaus knygų mugės scenoje - jis skaitė kultiniu vadinamo JAV rašytojo Charleso Bukowskio eilėraščius ir improvizavo. Pasitaikė proga vėliau susitikti su originaliu scenos meistru, paklausyti jo minčių ne tik apie teatro meną, bet ir apie tokius dalykus kaip nuodinga dešra.

Rizika scenoje ir kitur B.Šarka mėgsta skaityti knygas. Teigia, kad renkasi jas pagal patinkančius autorius, o tokių yra gal šimtas. Arba atsiverčia kokią nors nežinomą knygą ir žiūri, ar užkabins tai, kas joje rašoma. Jei ne, deda į šalį. B.Šarka tvirtina, kad Ch.Bukowskio romanais nesidomi, patinka mažesnės apimties šio rašytojo kūriniai. “Romanai yra išplėsti apsakymai, todėl apsiriboju jais. Ir poeziją skaitau, - paaiškino jis. Ar dar ką nors iš Ch.Bukowskio kūrybos perkelsiu į sceną? Na taip, kai atsiras daugiau vertimų.” Vilniaus knygų mugėje rodydamas monospektaklį “Sėkmė pasmerktųjų malonumui” pagal Ch.Bukowskio poezijos knygą “Sriuba, kosmosas ir ašaros” B.Šarka kažin ką svilino, laistėsi iš vyno ir alaus butelių. Šįkart nieko ypatingo nenutiko, tik tvyrojo keistas kvapas ir buvo aptaškyti keli žiūrovai. Tačiau vienas aktoriaus pasirodymas yra baigęsis ne taip nekaltai. Beveik prieš dešimtmetį B.Šarka apdegė kone 40 proc. kūno. Stebintieji šio scenos meistro kūrybą žino, kad ugnis - viena pagrindinių jo performansų stichijų. Kodėl aktorius per pasirodymus rizikuoja? “Anksčiau žmonės nukentėdavo pamiršę išjungti televizorių, - kalbėjo B.Šarka. - Arba kiek būna aukų, kai užmiegama su degančia cigarete rankoje.” Aktorius patikino, kad per 20 metų nenukentėjo nė vienas žiūrovas, stebėjęs jo pasirodymus. Į LŽ žurnalistės repliką, kad pats yra apdegęs, B.Šarka atsakė: “Daugelis pasaulio ir Lietuvos aktorių, net patys tvirčiausi, vaidindami patiria traumų - ir scenoje, ir kino aikštelėje. Tik tos istorijos retai pasakojamos.” Jis patikino, jog svarbiausia - žiūrovas, o ne vaidinančiojo traumos. Ne vienas teatralas yra minėjęs, kad monospektaklį kurti sudėtingiau, negu vaidinti scenoje drauge su kolegomis. Ką apie tai mano B.Šarka? “Kai kurie alpinistai kopia į kalnus grupelėmis, o kiti eina po vieną”, - lygino aktorius. B.Šarka mėgsta vaidinti ir vienas. Bet, jo manymu, net tada nederėtų pasirodymo vadinti monospektakliu, nes aplink būna daug žmonių - žiūrovų, kurie įsitraukia į teatrinį vyksmą. B.Šarka yra ir aktorius, ir “Gliukų” teatro režisierius. Beje, pavadinimą pasiūlė žiūrovai, ir šis savaime prilipo. “Teatrą buvome įsirengę viename vaiduokliškame Klaipėdos name, panašiame į Vilniaus Užupio “Galerą”. Bet paskui iš ten išsikraustėme”, - priminė B.Šarka. Tikslus pavadinimas - teatro trupai

Trumpai

B.Šarka 1984-1988 metais studijavo Valstybinės konservatorijos (dabar - Klaipėdos universitetas) Klaipėdos menų fakultetuose. Turi teatro režisieriaus diplomą. Nuo 1991 metų dirba Klaipėdos muzikos centre (nuo 2005-ųjų tai - Klaipėdos kultūros centras Žvejų rūmai) “Gliukų” teatro režisieriumi. Nuo 1988 metų “Gliukų” teatras pastatė daugiau kaip 30 spektaklių. Tai roko operos, muzikiniai ir ugnies performansai, judesio, šokio, poezijos spektakliai ir kitokie įdomūs pastatymai, rodyti įvairiose erdvėse. “Gliukai” dalyvavo daugiau kaip 60 festivalių ir tarptautinių projektų. Šiuo metu teatro repertuare yra apie 10 pastatymų, tarp jų - spektakliai pagal rašytojo Gintaro Grajausko tekstus, teatro projektas “Pelenai”, judesio spektakliai.

“Kiekvienas amatas turi savo paslapčių”, - sakė aktorius ir režisierius B.Šarka. / Rasos Pakalkienės nuotraukos “Gliukai” - gali būti šifruojamas įvairiai: trupė, trupiniai... Šiuo metu Klaipėdos Žvejų rūmuose įsikūręs teatrinis darinys pristatomas su ironišku atspalviu: “Teatro trupai “Gliukai” paįvairina įvairaus amžiaus, įvairiausių lyčių, įvairių tautų žmonių laisvalaikį. Padeda nemokamai kremuotis menininkams, pina amžinus vainikus, trupina kultūros lemputes, kad būtų tamsiau.” “Gliukų” režisieriui B.Šarkai patinka žodis “vaidentis”. “Galbūt visi mes vieni kitiems vaidenamės”, -

“sudžiūva kaip lapai”, nebetenka gyvybės - lieka tik forma. Valstybinius teatrus B.Šarka vadino “fabrikais”, niekuo nesiskiriančiais nuo Seimo ir kitų struktūrų. Apie tokius jo nuomonė kritiška: “Nesinori asmeniškumų, bet kai kurie teatrai, kurių vadovas ištisus dešimtmečius - tas pats, primena Baltarusiją.” Klausiamas, ar todėl nedirba kuriame nors valstybiniame teatre, aktorius pabrėžė, kad laisvė yra brangiausia, ką galima turėti. “Gerbiu visus - ir tuos, kurie vaidina masinėse scenose ar šoka kor-

“Scenos galiu pasiilgti ir per dvi dienas, o kartais porą mėnesių nieko nedarau. Tiesiog bandau ką nors, paskui viską sugriaunu ir net neparodau”, - sakė B.Šarka. šmaikštavo jis. Aktorius tvirtina, kad teatras prasidėjo nuo tų laikų, kai menas neegzistavo, o būdavo apeigos. “Visi dainuodavo arba šokdavo. Anksčiau buvo žemdirbių kultūra. Dabar etnokultūros centrai mieste yra komizmas”, - įsitikinęs B.Šarka.

Teatras - lyg fabrikas Teatrai, pasak aktoriaus, atsiranda ir išnyksta. Jam nepatinka daug metų vaidinami spektakliai, kurie

debaletą. Jei reikėtų, daryčiau tą patį, sakė jis. - Jeigu esi laisvas, gali veikti bet ką. Nereikia norėti būti kuo nors, galima tiesiog būti.” B.Šarka nueina pažiūrėti kolegų aktorių kuriamų spektaklių. Scenos meistras tikino, kad ir blogą vaidinimą verta pamatyti, jei tai suteikia progą mąstyti. “Spektaklis gali būti geras, bet kvailinti publiką, o gali būti blogas, bet nekvailinti”, - aiškino jis. Anot pašnekovo, yra šimtai režisierių, kurių spektaklius žiūrė-

damas neatskirtum, kas juos pastatė. “Galima sakyti - be veido, - apibūdino B.Šarka. - Nesvarbu, koks teatras - banalus, pigus, komercinis, kol yra žiūrovų, tegul jis būna. Tačiau manęs nedomina.” Aktoriaus manymu, galima gerai pasilinksminti, tarkime, pažiūrėjus ir banalų kino filmą, tai yra paplaukiojus banalybėje. “Juk įkritęs į kisielių pats netapsi kisieliumi, nusipurtysi, ir tiek”, - palygino jis.

Menas ir nuodai Per vieną aktoriaus susitikimą su žiūrovais sostinės Meno forto klube “Prie arbatos” nuskambėjo tokie žodžiai: “Blaivaus proto žmonės niekada nepadarys didelių darbų.” Regis, mintis kontroversiška. “Taip yra sakęs ne vienas rašytojas, nenoriu suklysti bandydamas įvardyti, per interviu LŽ teigė B.Šarka. Mintys dažnai kartojamos.” Jis priminė, kad Ch.Bukowskis, kurio eilėraščius skaitė per Vilniaus knygų mugę, daug gerdavo. “Esu prieš alkoholizmą. Tačiau yra girtaujančių menininkų. O pinigai menui remti eina iš alkoholio ir cigarečių. Taip ir cirkuliuoja, - apie paradoksą kalbėjo aktorius. - Kita vertus, dabar dešra ne mažiau nuodinga negu cigaretės. Mėsa neberūkoma. Ji merkiama į tirpalą, o paskui parduoda-

ma kaip rūkyta. Ant dešros taip pat turėtų būti užrašas, kaip ir ant cigarečių pakelio.” B.Šarka svarstė: gal kam nors reikia, kad žmonės girtautų, nes tada juos lengviau valdyti. Aktoriaus nuomone, didžiausi nuodai yra nematomi - tai įvairios baimės. Įsibaiminusiu žmogumi lengviau manipuliuoti.

Svarbiausia - pamatas B.Šarka užsiminė, kad į sceną kyla tada, kai jos pasiilgsta. Kartais vaidinti tenka ir kelis sykius per dieną, bet taip nutinka nedažnai. “Scenos galiu pasiilgti ir per dvi dienas, o kartais porą mėnesių nieko nedarau. Tiesiog bandau ką nors, paskui viską sugriaunu ir net neparodau. Kai statai namą, svarbiausia - pamatas, scenos meną su architektūra lygino B.Šarka. - Esama kino režisierių, kurie vieną filmą kuria metų metus. Taisyklių nėra, būna įvairiai.” Per vieną spektaklį aktorius sakė: “Netobulumas yra galimybė kaupti gyvenimišką jėgą.” Duodamas interviu LŽ B.Šarka teigė, kad jam pabodusi sąvoka “tobulumas”, nes vienu metu šį žodį dažnai girdėdavo iš bičiulių. “Gal prieš dešimtmetį labai daug mano draugų, daugiausia menininkų, pradėjo kartoti: tobula, tobula, tobula... Iš tiesų jokio išbaigtumo nėra”, - įsitikinęs jis. B.Šarka vadinamas savitu Lietuvos undergroundo kultūros simboliu, provokatoriumi scenoje. “Ir nereikia prieštarauti. Palikime tai tiems, kurie bando mane apibūdinti”, - juokėsi scenos meistras.


2013 03 02 Lietuvos žinios

Žmonės

25

Rašytojo šešėlyje slepiasi vertėjas Anglų kalba rašančių literatūros klasikų kūrinius į lietuvių kalbą išvertęs Povilas Gasiulis savo santykį su rašytoju apibūdina kaip gilinimąsi į rašytojo “sielos geografiją”. Vertėjas siekia maksimaliai likti šešėlyje, neužgožti autoriaus braižo ir asmenybės. klodus. “Vertėjo asmenybė negali atsispindėti verčiamoje knygoje, turi prisitaikyti prie autoriaus, jo stiliaus, dirbdamas pavirsti, tarkime, tokiu lietuvišku “Hemingvėjuku”, - kalbėjo jis. Vertėjo kūrybiškumas toleruotinas tik renkantis konkrečius vertime vartojamus žodžius. P.Gasiulis prisiminė, kai verčiant E.Hemingway’aus knygas redaktorė vis priekaištavo, kad lietuviškas knygos tekstas itin paprastas. “Aiškinau jai, kad galėčiau vartoti visokių vaizdingumų - “krūpštauti” ar ką nors panašaus. Bet juk čia - Hemingway’us, jo kalba ir stilius itin lakoniški, paprasti. Jeigu autoriaus kalba “sausa”, neturi teisės jos “gražinti”. Tai ir yra tos amžinos tokio darbo sūpuoklės - tarp tikslumo ir meniškumo. Išversi tiksliai pažodžiui - bus “sausa”, imsiesi meniškumo - nusižengsi prasmei”, - sakė vertėjas.

GODA AMBRAZAS

S

ekmadienį, kovo 3 dieną, minima Tarptautinė rašytojų diena. Tačiau daugelio pasaulinės literatūros klasikos kūrinių dažnas mūsų tiesiog nežinotų, jeigu jie nebūtų išversti į lietuvių kalbą. Apie santykį su rašytoju ir skaitytojo dažnai nepelnytai neįvertintą kruopštų darbą LŽ kalbėjosi su “Metų vertėjo” apdovanojimą pelniusiu P.Gasiuliu. Jo “sąskaitoje” - 16 išverstų anglų literatūros klasika tapusių knygų - Ernesto Hemingway’aus šedevrai, Kurto Vonneguto, Jameso Joyce’o ir Edwardo Morgano Forsterio kūriniai. Pastaroji P.Gasiulio versta knyga - Johno Dos Passoso “Manhatano stotis” - pelnė jam garbingą vertėjų bendruomenės įvertinimą. Ilgus metus anglų kalbos mokytoju dirbęs vertėjas prisipažino, kad iki šiol brangiausia jam pirmoji, dar studijų laikais versta knyga - Jerome’o Davido Salingerio “Rugiuose prie bedugnės”. “Imantis knygos man visada svarbiausias tekstas - jo kompozicija, žodynas, metaforos, nutylėjimai, stilius. Pamenu, kai K.Vonneguto “Skerdyklą Nr. 5” pirmą kartą perskaičiau išverstą į lenkų kalbą, buvau sukrėstas. Apie autorių tada visiškai nieko nežinojau, o ir nebuvo kur sužinoti. Tik vėliau prisigraibiau šiokių tokių žinių apie jį, tačiau kūrinys nuo to nepasikeitė, liko toks pats pritrenkiamas”, pasakojo vertėjas. Pasak jo, E.Hemingway’aus, J.Joyce’o, K.Vonneguto charakteris, pasaulėjauta, pažiūros neabejotinai atsispindi jų kūryboje. Vyrauja nuomonė, kad kiekvienas rašytojas iš esmės knygas rašo apie save, savo išgyvenimus, tačiau P.Gasiulis linkęs šį reiškinį vadinti rašytojo gilinimusi į savo “sielos geografiją”.

Kalbos kuriozai Tobulai valdantis literatūrinę anglų kalbą vertėjas juokėsi, kad šnekamosios kalbos situacija yra gerokai prastesnė. Paradoksalu, bet angliškai kalbančiose šalyse jis nesilankė. P.Gasiulis prisiminė situaciją, kai teko bendrauti su iš emigracijos į Lietuvą grįžusiais pažįstamais. “Du broliai reemigrantai su manimi kalbėdavo angliškai. Jokių problemų mums nekilo - kai jie kalbėdavo su manimi, viską puikiai suprasdavau. Tačiau kai tik jie susibardavo tarpusavyje ar tiesiog pradėdavo greitakalbe čiauškėti apie savus reikalus karpydavau ausimis ir nesuprasdavau ničnieko”, - šmaikštavo anglų literatūros vertėjas.

Studento sėkmė Vertėjas prisiminė, kaip 1965 metais, dar studijuodamas ketvirtame Vilniaus universiteto kurse anglų kalbą, vertė savo pirmąjį romaną - kultinį tarp jaunimo tapusį J.D.Salingerio “Rugiuose prie bedugnės”. “Sutartį su “Vagos” leidykla pasirašiau vos sulaukęs 21-erių. Kaip prisimena vyresnės kartos žmonės, tais laikais kapitalistinių šalių autorių knygų buvo leidžiama vos viena kita per metus. Pasiūlęs savo paslaugas leidyklai buvau paprašytas padaryti bandomąjį vertimą, jis buvo gerai įvertintas. Taip gavau “Rugiuose prie bedugnės”. Nebuvau iki tol jos skaitęs. Man tai buvo mažas stebuklas”, - prisiminė garbus vertėjas. Jis džiaugėsi, kad šią knygą vertė būdamas jaunas, joje aprašomus įvykius ir išgyvenimus matė būtent jaunuolio akimis, žinojo jaunimo vartojamą kalbą, žargoną. Tai daug prisidėjo prie vertimo sėkmės. Pasak J.Gasiulio, verčiant literatūros kūrinį neapsieinama be interpretacijos. Ne veltui anglų kalba vienas iš vertėją apibūdinančių žodžių yra “interpreter”. Tiesa, jis labiau taikomas atliekančiajam sinchroninį vertimą žodžiu. “Be abejo, vertėjas yra kūrinio interpretatorius. Tai pasireiškia vartojamų žodžių atranka, juk dažnas žodis kalboje turi keletą ar net keliolika reikšmių. Čia turi gilintis į kontekstą ir spręsti, kuri reikšmė tiks-

Daugelį anglų literatūros klasikų kūrinių į lietuvių kalbą išvertęs P.Gasiulis šmaikštauja, kad vertėjas yra lyg rašytojo vergas. / Vlado Braziūno nuotrauka liausiai atitinka rašytojo užmanymą. Pats elementariausias žodis “happy” viename kontekste gali reikšti “laimingas”, kitame “linksmas”, trečiame - “man viskas gerai”. Svarbu pataikyti, atspėti, įsijausti į autoriaus stilių, kad nesuklystum, neiškraipytum kūrinio prasmės”, - pasakojo P.Gasiulis.

Naujadarų nekuria Vertėjas patikino, kad per ilgametę praktiką jam neteko laužyti galvos kuriant naujus lietuviškus žodžius ir taip siekti maksimaliai tiksliai išversti rašytojo tekstą. Anot jo, jeigu autorius savo kūrinyje nevartoja naujadarų, jis taip pat jų neišradinėja, verčiasi su esamais žodžiais. “Žinia, kartais tenka aukoti skambų, bet netiksliai lietuvišką prasmę atspindintį žodį, kad frazė skambėtų grakščiai. Vertime tokie nuostoliai neišvengiami. Jeigu stengsiesi knygą versti vos ne pažodžiui, gausi “medinę” kalbą, tekstas bus nepaskaitomas”, - sakė P.Gasiulis.

Jis prisipažino iki šiol prisimenantis įspūdį, kurį jam padarė Vytauto Visocko iš čekų kalbos išversta Liudviko Aškenazio knyga “Vaikystės etiudai”. Pasakojo, kad knygą skaitė daugelį kartų ir vis negalėjo atsižavėti, kaip viskas sklandžiai, natūraliai ir, regis, be pastangų išdėstyta. “Metų vertėjo” titulo savininkas žavisi jau anapilin iškeliavusių kolegų Lilijos Vanagienės, Vytauto Petraukso darbais, jam pasigėrėjimą kelia Valdo Petrausko, Prano Bieliausko, Irenos Balčiūnienės puikūs vertimai. “Pastebėjau, kad verstą knygą skaitau ne kaip skaitytojas, o kaip vertėjas, - nusijuokė pašnekovas. - Vis aptinku tekste vietų, kur būčiau vertęs kitaip, tai mažina skaitymo malonumą. Kita vertus, jeigu vertimas yra sklandus, puikus - toks tekstas mažina pasitikėjimą savomis jėgomis. Mąstau: “Kaip puikiai padaryta, aš taip nesugebėčiau.” Tada norisi daužyti galvą į stalą - Dieve, koks aš negabus. Bet gaila stalo ir savo galvos.”

Pagalba - lietuvių klasikai Anot P.Gasiulio, kai dirbdamas prie vertimo pasijaučia atbukęs, ima trūkti žodžių, tekste pradeda lįsti kalbos klišės, jis į pagalbą kviečiasi lietuvių autorių knygas. Nepamainomi įkvėpimo dirbti šaltiniai jam yra Žemaitė, Petras Cvirka, Juozas Baltušis, Marius Katiliškis, Saulius Tomas Kondrotas, Antanas Vaičiulaitis. “Kai nusenka “baterijos”, šių lietuvių rašytojų kūryba jas puikiai įkrauna. Skaitydamas tiesiog žaviesi jų kūryba, tada netrikdo mintys, kad būtų galima pasakyti ir parašyti kaip nors kitaip”, - šyptelėjo vertėjas. Pašnekovas prasitarė, kad jam niekas neįsiūlytų versti meilės romano. “Ne mano sritis, manęs nežavi tokia literatūra. Toli gražu nesu nusistatęs prieš meilę, jos gausu klasikinės literatūros knygose”, - patikino vertėjas. Kalbėdamas apie savo darbą P.Gasiulis šmaikštavo, kad iš esmės vertėjas yra knygos autoriaus vergas, jam tenka tapti chameleonu, kurmiu, kuris knisa požeminius knygos teksto

Kalbėdamas apie savo darbą P.Gasiulis šmaikštavo, kad iš esmės vertėjas yra knygos autoriaus vergas, jam tenka tapti chameleonu, kurmiu, kuris knisa požeminius knygos teksto klodus. Jis prisipažino, kad sunkiausia jam iki šiol anglų kalba ištarti trupmenų pavadinimus. Šešios septintosios angliškai - “six-seventh” - ar kita trupmena liežuvį burnoje raito neįprastais vingiais, tariant tokius žodžius reikia susikaupti, kad nesuklystum ir ištartum taisyklingai. Prieš keletą metų, versdamas vieną K.Vonneguto knygų, vertėjas pasakojo susidūręs su nemenku iššūkiu. “Tekste Vonnegutas apie save sako taip: “I am very much Vonnegut.” Kaip tai suprasti? Aš esu labai Vonnegutas? Konsultavausi su vienu amerikiečiu, su kuriuo palaikome darbo ryšį, bet taip ir neradau lietuviško atitikmens”, - apgailestavo P.Gasiulis. “Metų vertėjo” titulo savininkas prasitarė, kad turi svajonę išversti Normano Mailerio novelę “The Naked and the Dead” “Nuogieji ir mirusieji”, patyliukais ją jau pradėjo versti, tačiau dar nežinia, ar darbas įgaus spaudos leidinio pavidalą. “Pagyvensime - pamatysime”, - šyptelėjo vertėjas.


26

2013 03 02 Lietuvos žinios

Sportas

Turkų krizė ULEB Eurolygos TOP 16 etapo varžybose Vokietijos ir Turkijos klubai atsidūrė autsaiderių gretose. Vokiečių Berlyno “Alba” ir Bambergo “Brose Baskets” užimamos paskutinės pozicijos E grupėje nieko nestebina, tačiau turkų Stambulo “Fenerbahce Ulker” ir “Besiktas” beviltiškas žaidimas F grupėje daugeliui netikėtas. Per 9 rungtynes “Fenerbahce Ulker” laimėjo vos 2 susitikimus, o “Besiktas” pralaimėjo viską. Pirmame rate iškovojęs dvi pergales “Fenerbahce Ulker” norėjo siekti vietos ketvirtfinalyje. Tačiau prieš savaitę Stambulo krepšininkai namie 60:99 pralaimėjo “Barcelonai”, o praėjusį ketvirtadienį Italijoje neatsilaikė prieš Sienos “Montepaschi” - 69:87. “Mes dar turime penkerias rungtynes ir dar mėginsime įšokti į ketvirtfinalį”, - žadėjo “Fenerbahce Ulker” puolėjas Ilkanas Karamanas. Vargu ar komanda tiki jo žodžiais. Po pralaimėjimo “Barcelonos” komandai buvo atleistas Stambulo komandos treneris Simone Pianigiani. Jį pakeitusiam Ertugruliui Erdoganui nepavyksta subalansuoti komandos žaidimo - “Fenerbahce Ulker” užvakar Sienoje suklydo net 20 kartų ir žaidė egoistiškai - atliko vos 5 rezultatyvius perdavimus. Nesiseka ir pergalių niekaip neiškovojančiam E grupės autsaideriui “Brose Baskets”. Vokietijos čempionų klubas prieš dvi savaites tik po pratęsimo pralaimėjo Kauno “Žalgiriui” (87:88), vėliau iki paskutinių sekundžių kovėsi su Malagos “Unicaja” (65:68). Ketvirtadienį vokiečiai Ispanijoje kibo į atlapus Madrido “Real”. Tiksint paskutinėms sekundėms rezultatas buvo 73:73, bet sulig finaline sirena “Real” įžaidėjas Dontaye Draperis pelnė tritaškį ir išplėšė pergalę. “Jau ketvirtas rungtynes iš eilės pralaimime po paskutinio metimo į krepšį”, - atsiduso “Brose Baskets” treneris Chrisas Flemingas.

E GRUPĖ Madrido “Real” - Bambergo “Brose Baskets” 76:73 (21:20, 18:21, 18:19, 19:13). J.Carrollas 11, N.Mirotičius ir R.Fernandezas - po 9; A.Gavelas 15, M.Zirbesas 14, J.Massey 11. TURNYRO LENTELĖ (pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis) 675:619

Marijampolė skelbs sezono pradžią

“Žalgirio” treneris M.Zubas (kairėje) siekia pirmojo titulo Lietuvoje, o “Ekrano” strategas V.Urbonas (dešinėje) jau yra vienas tituluočiausių specialistų šalyje. / Dainiaus Labučio (ELTA) ir Ritos Stankevičiūtės nuotraukos VILMANTAS REMEIKA

A lygos čempionatas prasidės kovo 9 dieną, bet Lietuvos futbolo sezonas oficialiai startuoja šiandien. 16 val. Marijampolės manieže prasidės Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Supertaurės rungtynės. Dėl pirmojo sezono trofėjaus susikaus pajėgiausi šalies klubai Panevėžio “Ekranas” ir Vilniaus “Žalgiris”. Abu - praėjusio sezono laureatai: “Ekranas” penktą kartą iš eilės tapo čempionu, “Žalgiris” iškovojo Lietuvos taurę. Abiejų ekipų atstovai norėtų, kad Supertaurės varžybos taptų gražia tradicija. Daugelyje Europos valstybių tokios rungtynės tampa sezono įžanga. Lietuvoje tai - tik septintosios Supertaurės rungtynės. Kai čempionatą ir taurės turnyrą laimėdavo vienas klubas, Supertaurės dvikovos nebūdavo rengiamos. Kartais iniciatyvos nerodydavo ir LFF. Šios dienos varžovai sezonui rengėsi labai rimtai.

1. Real

8

1

2. Anadolu Efes

7

1

585:549

3. CSKA

5

3

647:596

4. Panathinaikos

5

3

565:580

5. Unicaja

4

4

587:596

Rūpestis - gynyba

6. Žalgiris

3

5

593:569

7. Alba

1

7

530:601

Dar neprasidėjus pasirengimo procesui, “Ekrano” vadovai dvejiems metams pratęsė sutartis su čempionų trenerių štabu - Valdu Urbonu bei jo asistentais Arvydu Skrupskiu ir Valdu Dambrausku. Pasak klubo prezidento Aušrio Labino, tai padaryti buvo labai svarbu. Vėliau čempionų treneriams teko nemenkas rebusas - kaip sulipdyti iširusią gynybos grandį. Futbolininko karjerą baigė Dainius Gleveckas, sutartys nepratęstos su veteranais Ignu Dedura ir Mantu Samusiovu, į Kiprą (Larnakos AEK) išvyko žaisti Yani Urdinovas. Į Lenkiją persikėlė pagrindinis vartininkas Emilijus Zubas (Belchatovo GKS) ir gynybos grandyje neretai žaisdavęs Vytautas Lukša (Varšuvos “Polonia”), o į Izraelį išvyko saugas Marko Andelkovičius (Ramat Hašarono “Hapoel”). Panevėžiečiai spragas lopė vietine žaliava. Iš Pakruojo “Kruojos” perviliojo Donatą Petrauską, iš Marijampolės “Sūduvos” - Vaidą Sla-

8. Brose Baskets 0 9 669:741 F GRUPĖ Stambulo “Besiktas” - Pirėjo “Olympiakos” 60:79 (15:13, 15:25, 21:22, 9:19). Vitorijos “Caja Laboral” - Tel Avivo “Maccabi” 62:66 (10:11, 21:17, 16:15, 15:23). Sienos “Montepaschi” - Stambulo “Fenerbahce Ulker” 87:69 (21:18, 28:17, 16:18, 22:16). “Barcelona” - Maskvos srities “Chimki” 71:69 (21:16, 23:18, 16:14, 11:21). 1. Barcelona

8

1

741:634

2. Montepaschi

7

2

695:686

3. Olympiakos

6

3

699:660

4. Chimki

5

4

725:659

5. Maccabi

4

5

686:649

6. Caja Laboral

4

5

687:676

7. Fenerbahce Ulker 2

7

681:808

8. Besiktas

9

549:691

0

vicką, iš “Šiaulių” - Igorį Kozlovą. Vieta vartuose patikėta buvusiam E.Zubo dubleriui Tadui Kauneckui. Prieš porą savaičių “Ekranas” sudarė sutartį trims sezonams su gynėju iš Ispanijos Oscaru Reyesu, anksčiau žaidusiu Barselonos “Espanyol” ir Madrido “Real” jaunimo komandose, o pastaruoju metu atstovavusiu savo šalies ketvirtojo diviziono ekipai “UE Rubi”. O.Reyesas turėtų sudaryti vidurio gynėjų porą su perspektyviu 20-mečiu Edvinu Girdvainiu. Lietuvos čempionai metų pradžioje surengė net dvi stovyklas Turkijoje, ten susitiko su 7 varžovais. “Ekranas” 0:3 pralaimėjo kazachų “Atyrau”, 0:1 - bulgarų “Ludogorec”, 0:2 - šveicarų “St Gallen”, 1:3 - rumunų “Universitatea”, 0:2 - bosnių “Olimpik”, bet 2:1 įveikė kazachų “Irtyš” ir 3:1 - azerbaidžaniečių “Qarabag”. Dar dvejas rungtynes žaidė Lietuvoje - dvikova su “Šiauliais” baigėsi 2:2, “Sūduvai” pralaimėta 0:1. Per 9 draugiškas rungtynes 16 praleistų įvarčių tarsi patvirtino, kad čempionai sezono pradžioje daugiausia problemų gali turėti dėl gynybos. Ir V.Urbonas pripažino nesąs patenkintas gynyba. Tad “Ekranas” dar gali stiprintis - žaidėjų registracijos langas Lietuvoje užsidarys paskutinę kovo mėnesio dieną. Tiesa, panevėžiečiai netrukus gali sulaukti solidaus puolėjo - klubas veda derybas su rezultatyviausiu praėjusio A lygos sezono žaidėju (35 įvarčiai) Artūru Rimkevičiumi. Po praėjusio sezono “Šiaulius” palikęs 29-erių puolėjas žiemą patyrė traumą ir nerado komandos užsienyje.

SUPERTAURĖS RUNGTYNĖS

TRENERIŲ MINTYS

1996 07 08 Šiaulių “Kareda” Kauno “Inkaras-Grifas” 2:1 (1:1). 1998 07 05 Panevėžio “Ekranas” “Kareda” 3:0 (2:0). 2003 11 08 Vilniaus “Žalgiris” “Kaunas” 2:1 (1:0). 2006 03 22 “Ekranas” - “Kaunas” 2:1 (1:0). 2007 06 27 “Kaunas” - Marijampolės “Sūduva” 1:0 (0:0). 2009 05 31 “Sūduva” - “Ekranas” 0:0, 11 m baudinių serija - 2:1.

Valdas Urbonas (“Ekranas”): “Nuo paskutinių oficialių rungtynių Lietuvoje praėjo daug laiko, todėl šios dvikovos žaidėjai labai laukia. Pastarųjų sezonų mūsų iškovojimai įpareigoja tik pergalei. Džiugu, kad mūsų konkurentas “Žalgiris” - tai padeda progresuoti. “Ekrano” žaidimas ir filosofija paremta komandiniu žaidimu. Komanda atjaunėjo, tad reikia daug dirbti, kad žaidėjai pateisintų lūkesčius. Draugiškose rungtynėse komandos žaidime pasigesdavau stabilumo, bet matau neišnaudotų resursų.”

toj Vinco Kateivos dirbs Artūras Ramoška. Po 2012-ųjų sezono Vilniaus komandą paliko vyresni žaidėjai Raimondas Vilėniškis, Andrejus Nagumanovas, Marius Rapalis bei nuvylęs jaunimas - Jaunius Juozaitis ir Markas Beneta, o Arminas Vaskela išnuomotas “Šiauliams”. Nesusipratimų buvo dėl puolėjo iš Škotijos Calumo Ellioto, turėjusio sutartį dar sezonui. Puikiai pritapęs Lietuvoje ir vieną po kito įvarčius mušęs škotas vėliau ėmė kalbėti, kad čia jį kankina depresija ir namų ilgesys. Vilniečiai netrukdė žaidėjui ieškotis naujų darbdavių. Neįtikęs JAV klubo Hjustono “Dynamo” treneriams C.Elliotas grįžo į tėvynę ir pasirašė sutartį su komanda “Alloa Athletic”, žaidžiančia trečiajame Škotijos divizione. C.Ellioto vietą “Žalgiryje” užims kroatas Vedranas Gercas. Pernai Malaizijos klube “Kedah” jis per 15 rungtynių pelnė 9 įvarčius. V.Gercas sudarys puolėjų duetą su lenku Ka-

“Ekranas” veda derybas su rezultatyviausiu praėjusio A lygos sezono žaidėju A.Rimkevičiumi. Saugų antplūdis “Žalgirio” komandoje permainų žiemą buvo gerokai mažiau. Vilniečiai pratęsė sutartį su treneriu iš Lenkijos Mareku Zubu, itin sėkmingai debiutavusiu Lietuvoje praėjusios vasaros pabaigoje (nepatyrė nė vieno pralaimėjimo). Atleistą asistentą Mindaugą Čepą pakeis Andrius Skerla, tapsiantis žaidžiančiuoju treneriu. Su vartininkais vie-

miliu Bilinskiu, kuriam M.Zubas prognozuoja A lygos sezono mega žvaigždės statusą. Savo galimybes K.Bilinskis įrodė pernai, per 15 rungtynių įmušdamas 12 įvarčių. “Žalgiris” labiausiai stiprino saugų grandį. Į Vilnių pakviestas Latvijos klube Liepojos “Metalurgs” pernai žibėjęs Rytis Leliūga ir Lietuvos jaunimo rinktinės narys Artūras Žulpa, iki šiol žaidęs “Kruojoje”.

Marekas Zubas (“Žalgiris”): “Ir treneriai, ir žaidėjai, ir žiūrovai pasiilgo rungtynių, kovų dėl titulų. Pergalė šiose rungtynėse suteiktų daug pasitikėjimo A lygos čempionato išvakarėse. Nesvarbių rungtynių nebūna - visi dirba sunkiai tam, kad ką nors laimėtų ir gautų atpildą už atiduotas jėgas. Manau, abi komandos vertos viena kitos. Supertaurės rungtynės turėtų būti svarbus įvykis Lietuvos futbolui.”

Prie jų prisidėjo japonas Kanui Takuya, pastaruoju metu studijavęs Olandijoje ir žaidęs ketvirtosios lygos komandoje “Venlo”. Pasak M.Zubo, japonas yra disciplinuotas, žaidimo subtilybes puikiai išmanantis žaidėjas. Sezono išvakarėse “Žalgiris” nustebino pasirašydamas sutartį su ilgamečiu Poznanės “Lech” saugu Jakubu Wilku, turinčiu žaidimo Lenkijos rinktinėje patirties. “Žalgiris” Lietuvoje žaidė trejas draugiškas rungtynes. Vienas susitikimas su Daugpilio “Daugava” baigėsi 2:2, kitame latviai įveikti 2:0. Lenkų ekipai “Jagiellonia” pralaimėta 1:2. Daugiausia kontrolinių testų (6) Lietuvos vicečempionai turėjo stovyklaudami Kroatijoje. Ten “Žalgiris” 0:1 pralaimėjo vengrų “Gyirmot”, 1:3 - austrų “Wolfsberger”, 1:1 sužaidė su bosnių “Široki Brijeg” ir 0:0 - su vengrų “Kecskemeti”, 3:2 įveikė kroatų “Gorica” ir tokiu pačiu rezultatu - serbų “Željezničar”.


2013 03 02 Lietuvos žinios

Sportas

27

Stalo tenisininkai turi savo R.Berankį SAULIUS RAMOŠKA

Šį savaitgalį Joniškyje, “Saulės” vidurinėje mokykloje, vyksta Lietuvos stalo teniso čempionatas. Su suaugusiaisiais varžosi ir trylikametis Medardas Stankevičius, kurį specialistai vadina stalo teniso Ričardu Berankiu. Sausio pabaigoje surengtame Lietuvos suaugusiųjų taurės varžybų III etape Mažeikiuose M.Stankevičius, kuriam prieš savaitę, vasario 23-iąją, sukako vis labo trylika, nugalėjo du kandidatus į vyrų rinktinę - Matą Vilką bei antrąją Lietuvos raketę Marių Bučį - ir užėmė trečiąją vietą. “Jis progresuoja panašiai kaip kitados tai darė mūsų garsioji Rūta Paškauskienė. Ji jau dvylikos metų pirmą kartą tapo šalies dvejetų čempione. Medardas tokio amžiaus jau pradėjo kibti vyrams į atlapus”, - jaunuoju talentu džiaugėsi Lietuvos stalo teniso asociacijos (LSTA) prezidentas Rimgaudas Balaiša.

Išsiskyrė tarp dvylikamečių R.Balaiša nedvejodamas kaunietį M.Stankevičių vadina jaunąja žvaigždute. Medardas trejus metus dalyvavo Europos mini kadetų (U-12) čempionatuose. Pirmą kartą, būdamas gerokai jaunesnis už konkurentus, užėmė šeštąją vietą (tuomet jam buvo devyneri), vėliau dukart iš eilės buvo ketvirtas. “Mini kadetų Europos čempionatai atviri, tad juose varžosi ir kitų žemynų atstovai. Pastarąjį sykį, 2012-aisiais, stipriausiųjų ketverte buvo tik du europiečiai, tarp jų - ir Medardas. Tai fantastiškas rezultatas”, - didžiavosi R.Balaiša.

Įsibrovė į šimtuką Vasarį M.Stankevičiui sukako trylika. Dabar jis varžysis kadetų (U-15) kategorijoje. Kovo 1-ąją Kauno J.Basanavičiaus gimnazijos moksleivis įsibrovė į Tarptautinės stalo teniso federacijos (ITTF) penkiolikmečių reitingo šimtuką. Po sėkmingo pasirodymo atvirajame jaunučių (iki 15 metų) turnyre Čekijoje lietuvis iš 117 vietos pakilo 93-iąją. Eu-

Medardas (dešinėje) su stalo teniso žvaigždėmis - 2003 metų pasaulio čempionu austru W.Schlageriu (viduryje) ir 2009-ųjų Europos čempionu Michaeliu Maze iš Danijos. / LŽ archyvo nuotraukos ropos stalo teniso sąjungos (ETTU) U15 reitinge M.Stankevičius užima 32 vietą. Pastarajame sąraše yra dar du lietuviai: Rimas Lesivas (27-as) ir Benas Skirmantas (30-as). “ETTU penkiolikmečių reitingo trisdešimtuke dar niekada neturėjome trijų berniukų”, - šypsojosi R.Balaiša. Šiemet Europos kadetų čempionate mūsų vaikinams keliama užduotis patekti į šešioliktuką. O jau kitąmet, R.Balaiša neabejoja, M.Stankevičius ir R.Lesivas bus reitingo dešimtuke. “Todėl 2014-aisiais iš jų jau lauksime Europos kadetų čempionato medalių”, ambicingus tikslus atskleidė LSTA prezidentas.

Toks žingsnis, pasak R.Balaišos, pasiteisino. ITTF kasmet suburia pasaulio vilčių komandą, į kurią atrenkami šeši perspektyviausi planetos žaidėjai. Pernai įveikęs didžiulę atranką M.Stankevičius pateko į šią komandą. Ten atrinkti vai-

jo R.Balaiša. - Be to, mūsų šalyje nėra lygiaverčių treniruočių partnerių.” Medardą treniruoja tėtis Viktoras Stankevičius, berniukui tobulėti padeda ir dėdė Denisas Stankevičius. Abu vyrai patenka į Lietuvos geriausiųjų dvyliktuką.

R.Balaiša: “2012 metų Europos mini kadetų čempionate stipriausiųjų ketverte buvo tik du europiečiai, tarp jų - ir lietuvis M.Stankevičius. Tai fantastiškas rezultatas.” kai su savo treneriais nemokamai dalyvauja stovyklose. Pernai tokia buvo surengta Barselonoje, ten ir tobulėjo Medardas su jį treniruojančiu tėčiu.

Medardą pastebėjo Kaip tikino R.Balaiša, stalo tenisas yra sporto šaka, kurioje jau dešimties metų vaikai turi dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose turnyruose. “Jei tokio amžiaus nedalyvauja varžybose, nėra ko svajoti, kad, pradėję vėliau sportuoti, jie aukštai iškils”, - teigė LSTA vadovas. Todėl šalies stalo teniso vadovai daug dėmesio skiria vaikams iki 12 metų. 2008 metais LSTA įsteigė Stalo teniso paramos fondą remti jauniausiems perspektyviems mūsų sportininkams - mini kadetams.

Dvylikametis M.Stankevičius rimtai kimba vyrams į atlapus.

Pas pasaulio čempioną Medardas ne sykį lankėsi ir Austrijoje, netoli Vienos įsikūrusioje Wernerio Schlagerio stalo teniso akademijoje. W.Schlageris - vienintelis europietis, per pastarąjį dešimtmetį tapęs pasaulio čempionu. Į jo akademiją investuota apie 60 mln. eurų, ten dirba geriausi Europos treneriai. Kovo mėnesį jaunasis Lietuvos talentas vėl vyks į Austriją. “Tik ten jis gali tobulėti, nes Lietuvoje treniruočių sąlygos prastos, - pasako-

R.Balaiša neslepia, jog kitąmet Medardui nebebus ką veikti Lietuvoje, todėl jau dabar galvojama, kur jį išsiųsti tobulėti. “Jei R.Berankis būtų likęs Lietuvoje, kažin ar dabar jo pavardė mirgėtų pasaulio žiniasklaidoje ir vargu ar jis būtų pajėgiausių planetos tenisininkų šimtuke”, - svarstė LSTA prezidentas. Pasak R.Balaišos, pastaruosius penkerius metus Europos jaunių stalo teniso madas diktuoja prancūzai - net penki šios valstybės vaikinai patenka į geriausiųjų dešimtuką. “Paryžiuje yra stalo teniso centras. Norėčiau, kad prancūzai priimtų Medardą į šį centrą. Jie pažadėjo, bet praėjo pusmetis, o mūsų į centrą dar neįsi-

leido. Bet, manau, vis tiek tikslą pasieksime”, - neabejojo R.Balaiša.

Žvaigždėms reikia pinigų LSTA vadovas įsitikinęs: jei M.Stankevičius ir toliau išlaikys tokį lygį Europoje, jis bus potencialus kandidatas dalyvauti 2020 -2032 metų olimpinėse žaidynėse. “Ateityje Medardas gali kovoti dėl vietos geriausiųjų šimtuke. Tik, aišku, jau per toli užbėgu įvykiams už akių. Juk jis dar labai jaunas, - sakė R.Balaiša. - Tačiau berniukas jau dabar kimba į atlapus reitingo lyderiams. Tai rodo jo galimybes. Stengsimės, kad tai būtų stalo teniso R.Berankis.” Tiesa, R.Balaiša pripažino, jog norint išauginti pasaulinio lygio žvaigždes reikia nemažai pinigų. “Kad Medardas žengtų į priekį, jam su treneriu reikėtų skirti bent 100 tūkst. litų per metus, - kalbėjo R.Balaiša. - Džiaugiuosi, jog Medardas šiemet gauna stipendiją, kurią skiria Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir pasaulinė kompanija “Procter & Gamble”. Taip LTOK remia ateities olimpiečius, suteikdamas jiems galimybę tapti didžiais sportininkais. Ši stipendija jam padės šiemet dalyvauti visose reikalingose varžybose.”

Trumpai LANKININKEI - BRONZA

R.BERANKIS ĮSIBĖGĖJO

Lenkijoje vykstančiame Europos uždarų patalpų šaudymo iš lanko čempionate bronzos medalį iškovojo Jelena Babinina. Skriemulinių lankų moterų grupės atrankoje tik 22 vietą užėmusi Jelena Babinina ketvirtadienį pirmajame atkrintamųjų varžybų rate 6:4 įveikė lenkę Katarzyną Szalanską, aštuntfinalyje 6:4 - rusę Kirą Andrejevą, ketvirtfinalyje 6:4 italę Laurą Longo ir tik pusfinalyje 4:6 nusileido į finalą patekusiai kroatei Ivanai Buden. Mače dėl bronzos medalio Lietuvos lankininkė 6:4 įveikė Airijos sportininkę Melanie Lawther (13).

ATP serijos teniso turyre “Delray Beach International tennis Championships” (prizų fondas - 456 tūkst. JAV dolerių) antrą pergalę vienetų varžybose iškovojo dėl traumos atsisakiusį varžybose dalyvauti ispaną Feliciano Lopezą pakeitęs 22 metų Ričardas Berankis (ATP-87). Aštuntfinalyje lietuvis 3:6, 6:4, 6:1 įveikė dvidešimtmetį amerikietį Jacką Socką (ATP-130) ir jau užsitikrino 45 ATP taškus bei 12 690 dolerių čekį. Dėl vietos pusfinalyje R.Berankio varžovas vakar buvo 29-erių prancūzas Edouardas Rogeris-Vasselinas (ATP-105), aštuntfinalyje 6:4, 7:5 nugalėjęs 34 metų kroatą Ivo Karlovičių (ATP-150).

VANGI PRADŽIA Geteborge (Švedija) vykstančiame Europos lengvosios atletikos žiemos čempionate nesėkmingi buvo pirmieji lietuvių startai. 26-erių rutulio stūmikas Rimantas Martišauskas kvalifikacijoje įrankį nustūmė tik 17,37 m ir į finalą nepateko, iki normatyvo pritrūko 2,36 metro. Aplenkęs vos vieną varžovą, Rimantas užėmė 23 vietą. Toliausiai atrankoje rutulį stūmė serbas Asmiras Kolasi-

Po nesėkmingo pasirodymo trišuolių sektoriuje šiandien D.Aučyna bandys reabilituotis šuolių į tolį kvalifikacijoje. / Alfredo Pliadžio (LLAF) nuotrauka

LKF TAURĖ

nacas - 20,31 metro. Nepasisekė ir vakar trišuolininkų atrankos varžybose dalyvavusiam 23-ejų Dariui Aučynai. Geriausiu bandymu lietuvis nušoko 15,27 m ir liko paskutinis, 21-as. Kvalifikacijos normatyvas buvo 16,90 m arba 1-8 vieta. Atrankos nugalėtoju tapo italas Daniele Greco 16,94 metro. Šiandien D.Aučyna

Paiškėjo DNB LKF taurės turnyro finalo rungtynių tarp “Prienų” ir Pasvalio “Pieno žvaigždžių” datos. Pirmasis mačas vyks kovo 15 dieną Pasvalyje, pradžia 18 valandą. Atsakomosios rungtynės Prienuose numatytos kovo 28-ąją, taip pat 18 valandą. 2007 metais atgimusiame LKF taurės turnyre iki

drauge su 21 metų Tomu Vitoniu išbandys jėgas šuolių į tolį sektoriuje, kvalifikacija prasidės 12.30 val., finalas - sekmadienį 18 val. Lietuvos laiku. O paskutinė, ketvirtoji, Lietuvos rinktinės narė 19-metė trišuolininkė Dovilė Dzindzaletaitė atrankoje dalyvavo vakar vakare, finalas - sekmadienį 12.05 valandą.

šiol dominavo Kauno “Žalgiris” ir Vilniaus “Lietuvos rytas”. Kauniečiai triumfavo 2007, 2008, 2011 ir 2012 metais, vilniečiai - 2009 ir 2010-aisiais.

IOC INSPEKTORIAI Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) vertinimo komisija penktadienį atvyko į Tokiją, kur keturias dienas vertins Japonijos sostinės planus surengti 2020 metų vasaros olimpines žaidynes. Kovo 4-7 dienomis vyksiančiai inspekcijai vadovaus IOC viceprezidentas Craigas Reedie. Dar šį mėnesį IOC vertinimo komisija lankysis Madride bei Stambule, šie miestai yra tarp pretendentų organizuoti 2020 metų olimpiadą. Žaidynių sostinė slaptuoju balsavimu paaiškės rugsėjo 7 dieną IOC generalinės asamblėjos sesijoje Argentinos sostinėje Buenos Airėse. Tokijas, kuris vasaros olimpiadą surengė 1964 metais, žaidynių sostine tapti pretenduoja antrą kartą iš eilės: IOC balsavime dėl 2016 metų sostinės Tokijas buvo trečias, nugalėjo Rio de Žaneiras (Brazilija). LŽ


28

2013 03 02 Lietuvos žinios

Klasifikuoti skelbimai

IŠNUOMOJAMOS ADMINISTRACINĖS PATALPOS Vilniuje, Žvėryne, Kęstučio g.: IV aukšte - 168 kv. m bendro ploto. Kabinetų plotai nuo 12 iki 51 kv. metrų. Galima naudoti atskirus kabinetus. Kaina: 20,00 Lt + PVM už 1 kv. metrą. Privalumai: • nemokamas automobilių parkavimas, • maži komunaliniai mokesčiai.

Teirautis: mob. tel. +370 686 85 253, Kęstutis.

Prijungia, taiso automatines skalbykles. Konsultuoja įsigyjant naują, naudotą arba su transportavimo defektais. Tel.: (8 5) 230 0203, 8 610 21 588. Kokybiškai iš odos ir veliūro siuvu automobilių sėdynių užvalkalus. Taisau, keičiu suplyšusius salonų, sėdynių apmušalus. Tel.: 8 676 34 662, (8 5) 231 8014. MEDICINOS PASLAUGOS

Teismo medicinos profesorius konsultuoja, atlieka tyrimus, nustato tėvystę, sveikatai padarytą žalą. Tel.: 8 674 91 550, 8 615 16 310, (8 5) 278 8403.

2 kambarių butą Anykščiuose (mūrinio 5 aukštų namo IV a., 50 kv. m) į sodybą kaime Vilniaus r., Paberžės sen. Tel. 8 675 09 270. NAMAI, PATALPOS PARDUODA

Pusę medinio namo (45 kv. m, yra vanduo, kanalizacija, 8,5 a žemės, šildymas krosnimi, kaina - 100 000 Lt). Vilnius, tel.: 8 677 31 900, (8 5) 260 2979. SODYBOS, SKLYPAI PARDUODA

12 a namų valdos sklypą S.Vorotinskio g., Vilniuje (10 km nuo centro, yra elektra, geras susisiekimas, naujas vienbučių namų kvartalas, 1 a kaina - 7000 Lt). Vilnius, tel. 8 682 46 203. 12 a namų valdos sklypą Vilniuje, Antakalnio sen., Rokantiškių g. (7 km iki centro, kaina - 125 000 Lt). Tel. 8 656 17 413. GYVŪNAI PARDUODA

Berno zenenhundų veislės šuniukus. Tel. 8 698 80 199. PASLAUGOS

Veterinarijos gydytojas atvyksta į namus. Vilnius, tel. 8 689 16 300.

Parduodu naujus „Kosmodick Clasik“ rinkinius stuburui (kaina - 120 Lt), naujus dažų purkštuvus „Point Zoom“ (kaina 150 Lt). Tel. 8 670 99 923. Parduodu naujus žvejybos tinklus (kaina 60-80 Lt), tinklus nuo paukščių bei šiltnamiams dengti (4 m pločio, 1 m kaina - 7 Lt). Tel. 8 670 99 923.

Parduodu naujus elektrošokus (kaina 150 Lt), orinius pistoletus (kaina - 150 Lt). Tel. 8 670 99 923.

Bendras plotas, kv. m

Statyb. metai

Sklypo plotas, ha

Valstybinės žemės nuoma metais

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Lt be PVM

1098-7020-5014

79,84

1987

0,0155

99

2. Boilerinė, Šviesos g. 9B, Grigiškės 1300-1041-6017

97,79

1978

0,0118

56

30.000,00

3. Boilerinė, Šviesos 14B, Grigiškės 1300-1039-1017

99,24

1980

0,0118

56

30.000,00

115.000,00

4. Katilinė, S.Batoro g. 15A

1095-7003-0010:0011

75,79

1957

-

patalpa pastate

7.000,00

5. Boilerinė, Žirmūnų g. 43A

1098-7027-2014

81,21

1965

140

99 m.

61.920,00

6. Boilerinė, Parko g. 14

1096-1023-5019:0001

154,66

1961

245

99 m.

45.000,00

7. Boilerinė, Linksmoji g. 45A

1098-8005-3010:0079

99,22

1988

-

patalpa pastate

48.420,00

8. Boilerinė, Vaduvos g. 8A

1098-7024-6014

120,06

1987

182

99 m.

180.078,00

9. Boilerinė, Minties g. 8D

1098-7027-0010

157,81

1966

158

be sutarties

106.580,00

10. Boilerinė, Žalgirio g. 99A

1098-7030-5016

100,55

1980

162

99 m.

151.230,00

Aukcioną organizuoja ir vykdo AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Aukcionas vyks 2013 m. kovo 21 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. AB „Vilniaus šilumos tinklai“, I-o aukšto salėje, adresu: V.Kudirkos g. 14, Vilnius. Registracijos pradžia - 13.00 val. Aukciono vedėjas - AB „Vilniaus šilumos tinklai“ vadovaujantis inžinierius Andrius Vaicekauskas, tel. 210 7432, faks. 210 7430. Parduodamą turtą, iš anksto suderinus su aukciono vedėju, galima apžiūrėti jo buvimo vietoje 2013 m. kovo 18-20 dienomis nuo 10.00 iki 15.00 val. Aukciono laimėtojas už perkamą turtą privalo per 10 dienų nuo aukciono pabaigos pilnai apmokėti aukcione paskelbtą galutinę pardavimo kainą. Su aukciono sąlygomis ir pirkimo-pardavimo sutarties projektu galima susipažinti AB „Vilniaus šilumos tinklai“, V.Kudirkos g. 14, Vilniuje darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. Norintys dalyvauti aukcione turi pateikti banko dokumentus, patvirtinančius, kad į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atsiskaitomąją sąskaitą LT53 7044 0600 0121 9501 SEB banke pervestas 1 000 Lt registracijos (dalyvio) mokestis bei pradinis įnašas - 10 proc. nuo pradinės pardavimo Užs. R-132 kainos. Žiūrovo bilieto kaina - 100 Lt.

Adresas

Objekto paskirtis, plotas, kv. m, pradinis įnašas

Pradinė kv. m nuomos kaina per mėn. (Lt)

Ilgalaikio materialiojo turto apžiūros laikas

Musninkų g. 6, Širvintos

Administracinės paskirties patalpos arba jų dalis (administracinis pastatas su kiemo statiniais, plane pažymėta 1B1p, plotas 272,87 kv. m), pradinis įnašas** - 507,54 Lt/613,96 Lt*

0,62

2013 03 12 11.00 val.

Musninkų g. 6, Širvintos

Garažų paskirties patalpos (garažas, plotas - 148,79 kv. m, patalpos indeksas 1-1, pastatas pažymėtas plane 2G1p), pradinis įnašas - 522,25 Lt*

PRANEŠIMAI Skelbimo išspausdintame dienraštyje „Lietuvos žinios“ 2013 m. kovo 1 d. Nr. 49 (13 474), Užs. Nr. LM-2323 PATIKSLINIMAS KOOPERATNĖ BENDROVĖ „NEVĖŽIS AGRO“ skelbia pirkimo konkursą. Pirkimo objektas: 1. Šiaudų džiovyklos - 2 vnt. Vokų su konkurso dokumentacija atplėšimo data: 2013 m. balandžio 5 d., 9 val. 00 min. Užs. LM-2327

Nemokamas Jūsų archyvo įvertinimas! • Dokumentų saugojimas • Dokumentų archyvavimas ir tvarkymas pagal LR įstatymus • Dokumentų naikinimas • Dokumentų skenavimas ir e-archyvas Žirgų g. 3, Gineitiškės, Vilniaus r. Tel. (8 5) 231 9702, info@archyvusistemos.lt

Unikalus nr.

Parduodu naujus elektrinius prietaisus „Pest Repler“ pelėms, tarakonams, vorams, kurmiams naikinti (kaina - 40 Lt), naujus masažuoklius „Relax“ (kaina - 80 Lt). Tel. 8 670 99 923.

V-10118

BUTAI

Adresas

1. Boilerinė, Didlaukio g. 49A

AUTOMOBILIŲ REMONTAS

ĮVAIRŪS KEIČIA

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ viešame aukcione parduoda nekilnojamąjį turtą Vilniaus mieste

www.archyvusistemos.lt

Informacija apie UAB „Autogreita“ planuojamos pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo.

0,75* 1,17*

2013 03 12 11.00 val.

* PVM mokėtojams ir apmokestinamiesiems asmenims bei patalpoms, kurios LR teisės aktų nustatyta tvarka turi būti apmokestinamos PVM. ** Pradinis įnašas - 3 mėnesių nuomos mokestis. Norint nuomotis dalį patalpų, pradinis įnašas turi būti perskaičiuojamas, atsižvelgiant į nuomojamą plotą. Nelaimėjus nuomos konkurso, pradinis įnašas grąžinamas į nurodytą sąskaitą. Ilgalaikis materialusis turtas arba jo dalis nuomojama 3 metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės perdavimo kitam asmeniui. Paraiškų dalyvauti konkurse registracija vyks nuo 2013 03 04 iki 2013 03 15 (I-IV nuo 7.30 val. iki 16.30 val., V - nuo 7.30 val. iki 15.15 val., pietų pertrauka - nuo 11.30 val. iki 12.15 val.) Vilniaus g. 16, Vilnius, I aukšte, 103 kab., tel. (8 5) 268 4999, atsakinga Vida Rybnikovienė, raštinės vedėja. Papildoma informacija teikiama mob. tel. 8 620 71 725, atsakingas - Karolis Maželis, Turto valdymo skyriaus specialistas. Nuomos konkurso posėdis įvyks 2013 03 18, 13.00 val. Vilniaus g. 16, Vilniuje, I aukšte, 104 kab. Pradinį įnašą konkurso dalyviai sumoka į Valstybės turto fondo (įmonės kodas 110073154, PVM mokėtojo kodas LT100731515), A/s Nr. LT51 7044 0600 0044 3925, AB SEB banke. Su Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklėmis galima susipažinti internetiniame tinklalapyje www.vtf.lt. Užs. V-2120

Adresas

Objekto paskirtis, plotas, kv. m, pradinis įnašas

Pradinė kv. m nuomos kaina per mėn. (Lt)

Ilgalaikio materialiojo turto apžiūros laikas

Trakų g. 83A, Rūdiškės, Trakų r.

Gamybos, pramonės paskirties patalpos (stalių dirbtuvės, plane pažymėta 2P1g, plotas 553,86 kv. m), pradinis įnašas - 930,48 Lt/1129,87 Lt*

0,56

2013 03 07 11.00 val.

0,68

* PVM mokėtojams ir apmokestinamiesiems asmenims bei patalpoms, kurios LR teisės aktų nustatyta tvarka turi būti apmokestinamos PVM.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB „Autogreita“, Užubalių k., Užubalių g., 24, Vilniaus r.

** Pradinis įnašas - 3 mėnesių nuomos mokestis. Norint nuomotis dalį patalpų, pradinis įnašas turi būti perskaičiuojamas, atsižvelgiant į nuomojamą plotą. Nelaimėjus nuomos konkurso, pradinis įnašas grąžinamas į nurodytą sąskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas.

Ilgalaikis materialusis turtas arba jo dalis nuomojama 3 metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės perdavimo kitam asmeniui.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Utenos r. sav., Leliūnų sen., Ąžuolijos k.

Paraiškų dalyvauti konkurse registracija vyks nuo 2013 03 04 iki 2013 03 15 (I-IV nuo 7.30 val. iki 16.30 val., V - nuo 7.30 val. iki 15.15 val., pietų pertrauka - nuo 11.30 val. iki 12.15 val.) Vilniaus g. 16, Vilnius, I aukšte, 103 kab., tel. (8 5) 268 4999, atsakinga Vida Rybnikovienė, raštinės vedėja.

Atsakingos institucijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada 2013 02 28 d. Nr. (5.1)-s-464, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti UAB „Autogreita“, Užubalių k., Užubalių g., 24, Vilniaus r., tel. +370 624 66 051.

Papildoma informacija teikiama mob. tel. 8 620 71 725, atsakingas - Karolis Maželis, Turto valdymo skyriaus specialistas.

Teikti motyvuotus pasiūlymus ir susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima UAB „Autogreita“, Užubalių k., Užubalių g. 24, Vilniaus r., tel. +370 624 66 051, ar Utenos RAAD: Metalo g. 11, Utena LT-28217, tel. (8 389) 68 786, per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Užs. LM-2326

Pradinį įnašą konkurso dalyviai sumoka į Valstybės turto fondo (įmonės kodas 110073154, PVM mokėtojo kodas LT100731515), A/s Nr. LT51 7044 0600 0044 3925, AB SEB banke.

Nuomos konkurso posėdis įvyks 2013 03 18, 13.00 val. Vilniaus g. 16, Vilniuje, I aukšte, 104 kab.

Su Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklėmis galima susipažinti internetiniame tinklalapyje Užs. V-2120 www.vtf.lt.


2013 03 02 Lietuvos 탑inios

29


30

2013 03 02 Lietuvos žinios

Renginiai

Kinas

Teatras

VILNIUS

KAUNAS

VILNIUS

FORUM CINEMAS VINGIS “Ką išdarinėja vyrai” - 14.15, 19.30, 22 val. “Šalutinis poveikis” - 12.30, 15.20, 18.20, 20.45 val. “Mama” - 12, 14.30, 16.45, 19.10, 21.40 val. “Parsifalis” (opera) - 19 val. “Sniego karalienė” (3D) - 13.40 val. “Sniego karalienė” - 11.20, 16 val. “Aukšta klasė” - 21.15 val. “Saugus prieglobstis” - 11.40, 16.45, 18.40, 21.20 val. “Linkolnas” - 12, 15.10, 18.10, 21.40 val. “Valentinas vienas” - 11.20, 13.40, 16, 18.40, 21.20 val. “Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti” - 13.50, 16.40, 19.20, 22 val. “Žuviukas Nemo” (3D) - 11, 13.20 val. “Rusų nuotykiai Las Vegase” - 14.10, 19 val. “Ana Karenina” - 11, 16.20, 21 val. “Ištrūkęs Džango” - 12.15, 20.45 val. “Ralfas Griovėjas” - 12.45 val. “Pi gyvenimas” - 15.15 val. “Legendos susivienija” - 11.40 val. “Vargdieniai” - 18 val. “Argo” - 15.30, 18.15 val. SKALVIJA “Siena” - 17 val. “Tuščios taros” - 19 val. “Pasivažinėjimas” - 21.10 val. “Kukis grįžta” - 15 val. PASAKA “Sniego karalienė” - 15.30 val. “Gimę mylėti” - 17.15 val. “Džindžer ir Rosa” - 19.45 val. “Elektriniai vaikai” - 22 val. “Meilė kaip nuodai” - 15 val. “Populiari mergina” - 17 val. “Provokuojantys užrašai” - 19.30 val. “Skrydis” - 21.45 val. “Medžioklė” - 20 val. OZO KINO SALĖ “Narcizas” - 18 val. “Aurora” - 16 val. MULTIKINO “Saugus prieglobstis” - 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. “Šalutinis poveikis” - 14.45, 17, 19.15, 21.30 val. “Mama” - 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. “Ką išdarinėja vyrai” - 16, 18, 20, 22 val. “Sniego karalienė” (3D) - 11, 13, 15, 16.30 val. “Sniego karalienė” - 10, 12, 14 val. “Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti” - 17.45, 19.45, 22 val. “Žuviukas Nemo” (3D) - 10.15, 12.30 val. “Nemirtingųjų kronikos: nuostabūs sutvėrimai” 10.30, 13 val. “Jonukas ir Grytutė: raganų medžiotojai” - 15.45 val. “Valentinas vienas” - 17.15, 19.30, 21.45 val. “Ana Karenina” - 18.30 val. “Ištrūkęs Džango” - 15 val. “Ralfas Griovėjas” (3D) - 10.15, 12.45 val. “Ralfas Griovėjas” - 10.15, 12.45 val.

CINAMON “Mama” - 13.05, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. “Šalutinis poveikis” - 21.15 val. “Ką išdarinėja vyrai” - 20.45, 22.15 val. “Sniego karalienė” (3D) - 10.45, 12.45, 15 val. “Sniego karalienė” - 12.15, 14.30, 16.25 val. “Nemirtingųjų kronikos: nuostabūs sutvėrimai” 12, 18.45 val. “Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti” - 16.30, 20 val. “Rusų nuotykiai Las Vegase” - 11.30, 18 val. “Ana Karenina” - 15.30 val. “Valentinas vienas” - 14.15, 17, 18.30, 19.15, 21.30 val. “Tyli naktis” - 13.30 val. “Ralfas Griovėjas” - 10.55 val.

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS 2 d. 12 val. “Buratinas” 2 d. 18.30 val. “Barbora Radvilaitė” 3 d. 12 val. “Pelenė” NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS 2 d. 16 val. Mažojoje salėje. “Saulėtos dienos” 2 d. 19 val. Studijoje. Kauno kamerinis teatras. “Hitleris ir Hitleris”

MENŲ SPAUSTUVĖ 2 ir 3 d. 12 ir 16 val. Kišeninėje salėje. Teatras “Atviras ratas”. “Meilė, karas ir kiškio kopūstai” 2 d. 19 val. Juodojoje salėje. Teatras “Utopia”. “Publika” 3 d. 12 val. Juodojoje salėje. Teatras “Cezario grupė”. “Superagentas 000” 3 d. 19 val. Juodojoje salėje. Teatras

KLAIPĖDA FORUM CINEMAS “Ką išdarinėja vyrai” - 12, 14.15, 16.30, 19, 21 val. “Mama” - 14.30, 16.45, 19.15, 21.30 val. “Sniego karalienė” (3D) - 14.45 val. “Sniego karalienė” - 12.30, 17 val. “Sniego karalienė” (3D, rusų kalba) - 10.30 val. “Aukšta klasė” - 10.45, 21.15 val. “Saugus prieglobstis” - 21.45 val. “Žuviukas Nemo” (3D) - 10.15, 13 val. “Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti” - 16.10, 18.15, 20.30 val. “Rusų nuotykiai Las Vegase” - 18.45 val. “Nemirtingųjų kronikos: nuostabūs sutvėrimai” - 16 val. “Valentinas vienas” - 11.30, 13.45, 15.30, 18, 20.45 val. “Ana Karenina” - 13.15, 18.30 val. “Ralfas Griovėjas” - 11.45 val.

ŠIAULIAI FORUM CINEMAS “Ką išdarinėja vyrai?” - 11.45, 14.15, 16.30, 18.50, 21.30 val. “Šalutinis poveikis” - 11.30, 13.40, 16, 18.30, 21 val. “Sniego karalienė” (3D) - 12.30, 14.45 val. “Sniego karalienė” - 10.30 val. “Nemirtingųjų kronikos: nuostabūs sutvėrimai” 15.15 val. “Valentinas vienas” - 10.15, 12.45, 16.45, 19.15, 21.45 val. “Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti” - 15.45, 18.15, 20.30 val. “Ana Karenina” - 18 val. “Ralfas Griovėjas” - 10.45, 13.15 val. “Skrydis” - 20.45 val.

PANEVĖŽYS FORUM CINEMAS BABILONAS “Ką išdarinėja vyrai” - 16.10, 18.40, 21.10 val. “Sniego karalienė” - 10.20 val. “Sniego karalienė” (3D) - 12.20, 14.30 val. “Valentinas vienas” - 11.30, 14, 16.40, 19.10, 21.40 val. “Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti” - 13.20, 18.20, 20.40 val. “Ana Karenina” - 15.30 val. “Ralfas Griovėjas” - 11 val.

3 d. 12 val. Mažojoje salėje. “Grybų karas” 3 d. 16 val. Mažojoje salėje. Klaipėdos jaunimo teatras. “Paukštyno bendrabutis” 3 d. 17 val. Didžiojoje salėje. “Visuomenės priešas” JAUNIMO TEATRAS Salė 99 2 d. 12 val. “Arklio Dominyko meilė” 3 d. 12 val. “Bilietas iš dangaus” RUSŲ DRAMOS TEATRAS 2 d. 18 val. “Eglutė pas Ivanovus” 3 d. 12 val. “Coliukė” 3 d. 18 val. “Vėjas tuopų viršūnėse” VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS

2 d. 18.30 val. “Freken Julija” 3 d. 12 val. “Brangusis atrakcionų parko dėde!” 3 d. 18 ir 20.30 val. “Kitas kampas” VILNIAUS TEATRAS “LĖLĖ” Didžioji salė 3 d. 12 val. “Trys paršiukai” Mažoji salė 2 ir 3 d. 14 val. “Silvestras Dūdelė” KEISTUOLIŲ TEATRAS 3 d. 12 val. “Grybų karas ir taika”

“Cezario grupė”. “Arabiška naktis” RAGANIUKĖS TEATRAS 2 d. 12 val. “Princesė ir nykštukas” 3 d. 12 val. “Lokys ir mergaitė” “DOMINO” TEATRAS 2 d. 12 val. “Radijo ereliai” 3 d. 13 val. “Šeimyninis įvykis” 4 d. 19 val. “Langas į parlamentą” OSKARO KORŠUNOVO TEATRAS 2 d. 19 val. OKT studijoje. “Julijus Cezaris”

KAUNAS KAUNO DRAMOS TEATRAS 3 d. 12 val. Mažojoje scenoje. “Kiškis pabėgėlis” 3 d. 18 val. Rūtos salėje. “Markizė de Sad” KAUNO MUZIKINIS TEATRAS 2 d. 18 val. “Monmartro žibuoklė” 3 d. 12 val. “Mažoji burtų fleita” 3 d. 18 val. “Naktis Venecijoje” KAUNO KAMERINIS TEATRAS 3 d. 18 val. “Kavinė “Pas Blezą” KAUNO LĖLIŲ TEATRAS 2 d. 12 val. “Skrudžas, arba diena, kai galima atverti savo širdį” 3 d. 12 val. “Tigriukas Petrikas” 3 d. 16 val. Humoro grupė “Aha” su programa “Mūsų kiemas” KAUNO TEATRO KLUBAS 2 d. 19 val. Eglės Sirvydytės akustinis koncertas KAUNO “GIRSTUČIO” KULTŪROS CENTRAS 2 d. 15 ir 19 val. “Domino” teatras. “Paryžiaus katedra” 3 d. 18 val. “Idioteatras”. “Urvinis žmogus”

KLAIPĖDOS ŽVEJŲ KULTŪROS RŪMAI 2 d. 12 val. Jaunimo teatras “Be durų”. “Varniukas, kuris buvo kitoks”

3 d. 12 val. Jaunimo teatras “Be durų”. “Buratino nuotykiai” 3 d. 18 val. Klaipėdos dramos teatras. “Šmėklų sonata” KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS 2 d. 12 val. “Vištytė ir gaidelis” 3 d. 12 val. “Labas, mažyli” KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ 2 d. 18 val. “Kitoks teatras”. “Tik kūdikiai gimsta dori” 4 d. 19 val. “Domino” teatras. “Apie ką kalba vyrai?”

ŠIAULIAI ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS 2 d. 18 val. “Sirano de Beržerakas” 3 d. 12 val. “Blusyno pasakojimai” 3 d. 18 val. “Baltaragio malūnas”

PANEVĖŽYS JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS 2 d. 17 val. “Mano šeima” 3 d. 12 val. Mažojoje salėje. “Anė iš Žaliastogių” 3 d. 17 val. “Kulkos virš Brodvėjaus” TEATRAS “MENAS” 2 d. 17 val. “Meilė, džiazas ir velnias” 3 d. 12 val. “Ali-Baba ir 40 plėšikų” PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS 2 ir 3 d. 12 val. “Zuikelių mokykla” PANEVĖŽIO BENDRUOMENIŲ RŪMAI 4 d. 18 val. “Domino” teatras. “Šeimyninis įvykis”

JONAVA JONAVOS KULTŪROS CENTRAS

KLAIPĖDA KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS

4 d. 18 val. “Domino” teatras. “Paryžiaus katedra”

ROKIŠKIS ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRAS 2 d. 12 val. Keistuolių teatras. “Grybų karas ir taika” 2 d. 18 val. Keistuolių teatras. “Švęsti kosmose ir tvarte”

MAŽEIKIAI MAŽEIKIŲ KULTŪROS CENTRAS 3 d. 18 val. “Domino” teatras. “Paryžiaus katedra”

ALYTUS 2 d. 18.30 val. “Adata” 3 d. 13 val. “Snieguolė ir septyni nykštukai”

ALYTAUS MIESTO TEATRAS 3 d. 18 val. “Domino” teatras. “Apie ką kalba vyrai?”

Koncertai VILNIUS LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA 2 d. 19 val. Koncertuoja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir Eugene Ugorski (smuikas, Rusija, Jungtinė Karalystė). Dirigentas Vladimir Lande (Rusija, JAV) 3 d. 16 val. IV tarptautinis Jaschos Heifetzo smuikininkų konkursas. Konkurso finalas. Solistai - konkurso nugalėtojai. Dalyvauja kamerinis orkestras “Kremerata Baltica” TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS 3 d. 16 val. Koncertas skirtas Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos ilgametei mokytojai Lidijai Dorfman atminti. Dalyvauja Leonid Dorfman (fortepijonas) VILNIAUS KONGRESŲ RŪMAI 2 d. 19 val. Opera “Verteris”. Dalyvauja Edgaras Montvidas, Liora Grodnikaitė, Laimonas Pautienius, Gunta Davidčiuka, Liudas Norvaišas, Tadas Girininkas, Kęstutis Alčauskis ŠV. JONŲ BAŽNYČIA 2 d. 18 val. Muzikos valanda “Dedikacija Vilniui”. Dalyvauja Vega Masčinskaitė (sopranas), Ignas Misiūra-Tumanov (bosas) ir Aleksandras Vizbaras (fortepijonas)

KAUNAS KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA 3 d. 17 val. Koncertas “Muzikiniai peizažai”. Dalyvauja Kauno fortepijoninis trio: Lina Krėpštaitė (fortepijonas), Indrė Čepinskienė (smuikas), Asta Krištaponienė (violončelė) ir solistė Asta Krikščiūnaitė (sopranas)

KAUNO “ŽALGIRIO” ARENA 2 d. 19 val. “Night of the Jumps Kaunas 2013” Freestyle Motocross pasaulio čempionatas

KLAIPĖDA KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ 3 d. 12 val. Koncertas “Kaip Šarka ir Pelėdžiukas dūdų klausė”. Dalyvauja Linas Zubė (aktorius) ir Klaipėdos brass kvintetas KLAIPĖDOS ŽVEJŲ KULTŪROS RŪMAI 4 d. 19 val. Mora Godoy ir Argentinos tango teatras “Buenos Aires Tango”

ŠIAULIAI ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRAS 2 d. 13 val. Studijos “Chi chi cha cha” 15 metų jubiliejinis koncertas “Pasakų skrynia” 3 d. 17 val. Vakaronė. Groja grupė “Fortūna”

PANEVĖŽYS PANEVĖŽIO BENDRUOMENIŲ RŪMAI 2 d. 15 val. IX šalies vaikų ir jaunimo šokių festivalio-konkurso “Norim kilti... 2013” antrasis Rytų Lietuvos atrankinis turas PANEVĖŽIO “CIDO” ARENA 2 d. 10 val. Tarptautinis šiuolaikinių šokių čempionatas “Eurodances 2013 - Open World Cup to IDF World Championship”

PALANGA MUZIKOS KLUBAS “VANDENIS” 2 d. 20 val. Koncertuoja Markas Palubenka

DRUSKININKAI “DRUSKININKŲ KOLONADA” 2 d. 21 val. Arinos ir grupės “Veto Bank” koncertas “Prisiminimai”

Panevėžio “Cido” arenoje “Eurodances 2013”.


2013 03 02 Lietuvos žinios

SAULĖ teka 7:10 leidžiasi 17:54 dienos ilgumas

Orai MĖNULIS

+8 Oslas

Septintoji pilnaties diena

Pilnatis II 24

Delčia III 04

Jaunatis III 12

-7 Helsinkis

+3

Stokholmas

Priešpilnis III 19

-7

Dublinas +8 Šiauliai

-1

+7 Londonas

-7 -2

Klaipėda

-6

Zarasai Utena

Panevėžys

Šiandien: debesuota su pragiedruliais, pasnigs, kris šlapdriba. Temperatūra dieną svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos.

Bordo 0

Kaunas

-6

VILNIUS +15 +1 -5

+5 Amsterdamas

+13

Ukmergė

Lisabona

Alytus +1 -5

Druskininkai Rytoj: debesuota, vietomis švystels saulė, numatomi krituliai. Temperatūra naktį 1-5 61-oji metų diena. Kovo antroji, šeštadienis, šešlaipsniai šalčio, dieną bus nuo toji 9-osios metų savaitės diena, iki Naujųjų metų 0 iki 2 laipsnių šilumos. lieka 304 dienos. Vardadienį šiandien švenčia: Eitautas, Elena, Dautara, Marcelinas; rytoj: Kunigunda, Tulė, Uosis. Geros dienos!

+15 Madridas

+16 Barselona

0 Ryga

+4 Kopenhaga

+5 Paryžius

Kėdainiai +2 -2

-8 Sankt Peterburgas

Talinas

10:44

Palanga

31

Vilnius Minskas +2 +2 Varšuva +3

+3

Berlynas +5 Praha

+6 Miunchenas

+16 Nica

+16 Roma

-1 Maskva

0

Kijevas

Bratislava Viena Budapeštas +6 +8 +8 Bukareštas Varna Dubrovnikas +9 Sofija +16

+12

Stambulas +8

Malaga +14

Alžyras +15

Tunisas +15

Atėnai

+16 Larnaka

Kryžiažodis

Horoskopai Žuvys 02 21 - 03 20

Spręskite kryžiažodį, į langelius įrašykite žodį ar žodžius ir laimėkite redakcijos savaitės prizą!

Šios savaitės nugalėtoją skelbsime

kovo 12 dieną. Atsakymą siųskite el.paštu red@lzinios.lt arba kuponą su raktiniu kryžiažodžio žodžiu iškirpkite ir siųskite adresu:

“Savaitės kryžiažodžiai”, Vykinto 14, 08117 Vilnius.

Kovo 1 d. sudoku sprendimas.

Vardas, pavardė: ............................................... ............................................................................ Adresas: .................................................................... Telefonas : ...................................................

Avinas. Gali stigti jėgų, dėl niekų apimti bloga nuotaika. Ši diena gera rūpintis buitimi, šeima, namais. Pradžiugintų geras filmas, nuoširdus pokalbis su vaikais. Jautis. Nors aplinkybės iš esmės pasikeitė jūsų naudai, nieko ypatinga nesitikėkite. Būkite kuklesni - ambicijos gali pastūmėti klaidingu keliu. Dvyniai. Gali užklupti netikėti jausmai. Būsite nekantrūs, norėsite nuversti kalnus, užbėgti įvykiams už akių. Vertėtų paklausyti proto balso, kad vėliau netektų ašaroti. Vėžys. Jei jaučiatės pavargę, tiesiog viską meskite ir išvažiuokite kur nors toliau. Nepailsėję galite įklimpti į nesibaigiančių painių peripetijų verpetą. Liūtas. Būkite atsargesni su žmonėmis, bandančiais jums įtikti, jus papirkti. Netikę draugai, bloga kompanija gali pakenkti jūsų ateičiai. Pabūkite vieni. Mergelė. Daug nesitikėkite nei iš artimųjų, nei iš draugų vargu ar šiandien kas labai stengsis jus suprasti, atjausti, padėti. Nerizikuokite savo sveikata. Svarstyklės. Kažkas iš jūsų aplinkos gali pareikšti pretenzijas, siekti aiškintis santykius. Pasistenkite kuo ramiau reaguoti. Ne laikas konfliktams - laimėjusiųjų nebus. Skorpionas. Negalvokite ir nekalbėkite blogai apie artimuosius, draugus ir kolegas, nė nepastebėsite, kaip imsite su jais pyktis. Gali būti priminta sena skola. Šaulys. Nekurkite finansinių planų, neskolinkite pinigų ir jų neinvestuokite - jūsų ketinimams nebus lemta išsipildyti. Būkite atidūs tiems, kuriuos mylite. Ožiaragis. Įvairių nesusipratimų netrūks. Jus bus lengva įžeisti, įskaudinti, išvesti iš kantrybės. Tiesa, kad patys erzinate aplinkinius, galite nė nepastebėti. Vandenis. Rūpesčiai dėl kelionių, dėl užsieniečių. Ne laikas priimti finansinius sprendimus, net jei iš pirmo žvilgsnio viskas atrodys nepriekaištingai - atidėkite tai. Žuvys. Nevertėtų net per draugus tvarkyti reikalų, ypač finansinių. Galimos problemos ir dėl pernelyg didelių išlaidų, netikusių investicijų ar senų skolų.


32

2013 03 02 Lietuvos žinios

Margumynai

Mugės svečių negąsdina ir prastokas oras

Vienas šių metų mugės simbolių - kėdė. / Oresto Gurevičiaus nuotraukos SAULIUS ŠIMKEVIČIUS

Sostinėje vėl klega Kaziuko mugė, šiais metais ji skirta Suvalkijai ir, žinoma, visai Lietuvai. Daugiausia suvalkiečių galima sutikti prie Rotušės aikštės ir Nacionalinio dramos teatro, kur jie linksmina mugės svečius savo dainomis ir pasirodymais, pasitelkdami solistus, orkestrus ir kapelas. Šiandien už juos Arkikatedroje bus aukojamos šv. Mišios, o po jų mugės daly-

viai žygiuos iki Rotušės aikštės, stengdamiesi kuo išradingiau pristatyti savo kraštą mugės svečiams. Kaziuko mugė - tikra šventė prekybininkams ir miestiečiams. Vilniečiai ir atvykėliai, kaip ir kasmet, skanauja iš pamario atvežtų šviežiai rūkytų žuvų, mėsos gaminių, kaimiško alaus, meduolių, latviškų saldainių ir sūrių, o iš Lenkijos Zakopanės krašto atvykę svečiai vilniečiams atvežė paragauti kitos rūšies sūrių, kuriuos vietos gyventojai vadina “oscypkomis”. Natūraliais medaus gaminiais prekiaujanti Birutė sako, kad ši Kaziuko

Be verbų neišsiverčia nė viena Kaziuko mugė.

Kaziukas - šventė ir šiai močiutei.

Kaziuko mugė tikra šventė prekybininkams ir miestiečiams. mugė jai pirmoji. “Atvažiavome iš Akmenės. Medaus gaminiai - mūsų šeimos verslas. Gaila, kad kol kas šiuos natūralius medaus produktus žmonės perka vangiai. Tikimės, kad šeštadienį ir sekmadienį pirks geriau”, - sakė Birutė. Tuo metu verbomis prekiaujanti vilnietė Alina džiaugėsi Kaziuko mugės pradžia. “Verbas pradėjo gaminti mano prosenelė, paskui šią tradiciją perėmė močiutė, o iš jos - aš ir mano vaikai. Verbos - paklausi prekė. Žmonės noriai perka, nes jos labai gražios”, - gyrėsi Alina. Jai šiemetinė Kaziuko mugė - jau vienuolikta ir tikrai ne paskutinė. “Kiekvienais metais dalyvaujame šioje mugėje. Tai puiki šventė mums ir visiems vilniečiams”, - pridūrė Alina. Tačiau mugės pradžia nuliūdino mažųjų alaus daryklų alų pilstančią Karoliną. “Niekas nepirko alaus ryte, neperka ir dieną, nors jis tikrai skanus. Tikimės atsigriebti vakare ir savaitgalį”, - sakė Karolina. Natūraliais mėsos gaminiais prekiaujantys Vita ir Alfonsas iš Pakruojo rajono Kaziuko mugėje siūlo paragauti naminių rūkytų dešrų. “Patys gaminome. Tikras skanumėlis. Nusipirkę pirštus apsilaižysite. Pirkite skaniausias Kaziuko mugės dešras!” - skelbė Vita. Vilnietis pensininkas Vaclovas į mugę atėjo nepabūgęs penktadienio šlapdribos ir stiproko vėjo. “Mugėje apsilankau kasmet. Daug neperku, bet stengiuosi žmonai ir anūkams ką nors parnešti. Dažniausiai anūkams nuperku meduolių ir saldainių, o žmonai įteikiu medinių šaukštų ir molinių dubenėlių. Pats mugėje paragauju lietuviško kaimiško alaus ir dešrelių”, - pasakojo Vaclovas, ketinantis su anūkais į mugę užsukti ir šeštadienį. Viena didžiausių pavasario švenčių Vilniuje - Kaziuko mugė - kilo iš šventojo karalaičio Kazimiero pagerbimo procesijų, rengtų nuo 1604 metų. Palengva bažnytinė šventė virto spalvinga trijų dienų muge. Šiais metais Kaziuko mugė vyksta Gedimino prospekte, Pilies, Didžiojoje, Barboros Radvilaitės gatvėse, Tymo kvartale ir prie šių gatvių esančiose aikštėse, skveruose.

Linksmai su mugės dalyviais bendravo prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Vilniaus meras Artūras Zuokas nepraleido progos pamosuoti kūju.

2013 m. kovo 2 d. / Šeštadienis / Nr. 50 ( 13 475 )  

Iljos balso pokyčiai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you