Page 1

Oktober 2013 Sondag

Maandag

Dinsdag 1

Woensdag 2

Donderdag 3

Vrydag 4

Saterdag 5

24/7 T-Tyd

SKOLE OPEN

6

7

8

9

10

08:00 Erediens (doop) 09:00 Lynnwood Oord 09:15 Kategese gr 1 – 6 10:00 Erediens (Informeel) (doop) 10:00 Kleuterkerk 17:17 Senior Kategese 18:30 Aanddiens

13

14

15

16

17

Hervormingsfees 08:00 Erediens (nagmaal) 09:15 Kategese gr 1 – 6 10:00 Erediens (Informeel) (nagmaal) 10:00 Kleuterkerk 17:17 Senior Kategese 18:30 Aanddiens (nagmaal)

18

19

24/7 T-Tyd

21

22

23

24

08:00 Erediens 09:15 Kategese gr 1 – 6 10:00 Erediens (Informeel) 10:00 Kleuterkerk 17:17 Senior Kategese 18:30 Aanddiens

27

12

24/7 T-Tyd

08:00 Erediens 09:15 Kategese gr 1 – 6 10:00 Erediens (Informeel) 10:00 Kleuterkerk 17:17 Senior Kategese 18:30 Aanddiens

20

11

25 24/7 T-Tyd

28

29

30

31

26

Oktober 2013  
Oktober 2013  

Oktober 2013

Advertisement