Kajen 4

Page 1

PLÅT I ARKITEKTUREN

FAKTA Kajen 4 innefattar 183 lägenheter som är fördelade på 50 tvåor, 83 treor, 43 fyror och sju stycken femmor med varierande storlek och planlösning. Priserna varierar från 1,95 miljoner till 8,4 miljoner kronor. Bostadshusen är lågenergihus med låga uppvärmningskostnader och minskade koldioxidutsläpp. De håller näst högsta energiklass, med en beräknad energianvändning på 79 kWh/m2 och år, vilket kan jämföras med Boverkets krav på 110 kWh/m2 och år. Hela stadsdelen, Liljeholmskajen, kommer att inrymma cirka 1 000 bostäder och stå klart år 2018 eller 2019. Bygget av nästa kvarter, Kajen 5, är redan igång. Här blir det inflyttning i slutet av 2016.

Kvarteret Kajen 4 är uppdelat i en låghusdel med sex våningar och ett höghus med 24 våningar. Huvudfasaden är klädd med svart aluminiumplåt med horisontell indelning av svarta plåtband som sveper in låghusdelen samt högdelens rundade balkonger.

16

PLÅT&VENT MAGASINET

I NR 8 I 2014


Lyxigt bostadshus med unik plåtfasad Har du besökt Liljeholmskajen i Stockholm det senaste året har du inte kunnat undvika det höga bostadshuset som har växt fram vid kajkanten. För huset sticker verkligen ut bland de övriga byggnaderna i området. Inte bara för att det är 24 våningar högt, utan också för att fasaden är klädd med svart aluminium. Ett arbete som har utförts av medlemsföretaget LW Sverige AB.

TEXT & FOTO: TOMAS SKAGERLIND

Kvarteret ”Kajen 4” består av en låghusdel med sex våningar och ett höghus med 24 våningar. Det höga huset är helt klätt i svart aluminiumplåt och utrustat med rundade balkonger med vacker utsikt över Årstaviken. På andra sidan breder Tanto­ lundens grönska ut sig och Hornstull ligger endast några simtag från den stora badbrygga som är placerad precis nedanför kajkanten. JM har varit byggherre och totalentreprenör och trots att Kajen 4 kostnadsmässigt ligger över ett genomsnittligt JM-pro­ jekt, så var intresset för att bo i någon av de 183 lägenheterna i kvarteret stort redan innan det första spadtaget togs. Förmod­ ligen för att huset – med svenska mått mätt – är helt unikt i sin höjd samt exklusiva utformning och val av fasadmaterial. – Svart aluminiumplåt till ett högt bostadshus av den här typen

är unikt. Men arkitekterna på Wingårdh Arkitekter, som ritade Kajen 4, hade bestämt att huset skulle kläs med det materialet redan i ett tidigt skede. Så vi hade inte något med det att göra, men det är verkligen kul att fördelarna med aluminium och andra plåtmaterial nu verkar ha nått arkitekterna och byggher­ rarna. För så tycker jag faktiskt att det är, säger Åke Jernström, KMA-ansvarig på LW. – Aluminium är ju underhållsfritt och tåligt, vilket kommer att vara en klar fördel inte minst för att huset ligger så pass nära vattnet, fortsätter Åke Jernström. Arbetet satte igång i april förra året och hela bygget stod klart på försommaren i år. LW har ansvarat för alla plåtjobb samt för montering av taksäkerhetsanordningar och vattenav­ rinningssystem.

Som du ser är det väldigt många fönster, så det var lite pyssel med sådana detaljer. Som mest var vi nio plåt­ slagare som jobbade här på plats. Franciszek ”Franek” Zyla

Åke Jernström och Franciszek ”Franek” Zyla, från LW Sverige AB.

– Samarbetet med alla andra leverantörer har funkat mycket bra och vi är oerhört stolta över det färdiga resultatet, som blev otroligt snyggt. Dessutom var det ett kul projekt att få jobba med, säger Åke Jernström. För att täcka fasaden krävdes cirka 3 500 plåtkassetter i

storleken 1,2-2,5 x 0.4 meter. Tillverkningen av kassetterna gjordes i LW:s verkstad i Tyresö söder om Stockholm. För att tillverkning skulle kunna ske även på nätterna tog man hjälp av en nyligen inköpt robot, som såg till att det fanns ett rejält lager med kassetter varje morgon (läs mer om det på nästa sida). Kassetterna monterades sedan på fasaden på hattprofiler. – Vi gjorde först en mindre modell, en mock-up, där vi kunde testa och montera fast kassetterna och se om det funkade som vi hade tänkt oss. Vilket det gjorde, säger Franciszek ”Franek” Zyla, arbetsledare och platsansvarig plåtslagare från LW. – Som du ser är det väldigt många fönster, så det var lite pys­ sel med sådana detaljer. Som mest var vi nio plåtslagare som jobbade här på plats, säger Franek. Under hela byggperioden var fastigheten täckt av ett väder­ skydd, vilket förenklade processen på flera sätt. – Det var naturligtvis en klar fördel att inte behöva tänka på om det skulle regna eller snöa och framförallt slapp vi de hårda vindarna uppe på de högsta våningarna, 76 meter upp, säger Franek Zyla. ➤

PLÅT&VENT MAGASINET

I NR 8 I 2014 17


PLÅT I ARKITEKTUREN

För att få så låga driftkostnader som möjligt har JM byggt in

flera smarta energilösningar i byggnaderna. Höghusdelen har till exempel utrustats med tre frånluftvärmepumpar som ser till att tappvarmvatten och värme levereras ut i hela fastigheten efter behov. Och genom att låghusdelens frånluftssystem ansluts till vär­ mepumpar, samtidigt som det höga husets ventilationssystem har mycket effektiv värmeåtervinning mellan till- och frånluft, stannar den totala energiåtgången i projektet på endast 61 kWh per kvadratmeter och år. Hittills har totalt 2 500 lägenheter byggts vid Liljeholms­ kajen och cirka 1 000 återstår innan området är fullbebyggt. Planen är att de återstående fyra kvarteren nu ska byggas i en följ, så att hela området står färdigt någon gång 2018 eller 2019.

Svart aluminiumplåt till ett högt bo­ stadshus av den här typen är unikt. Åke Jernström

Byggnaderna vilar på en sockel av grafisk betong formgiven av Henrik Nygren Design.

LW har medverkat i bygget av flera bostäder och kommersi­ ella byggnader i Stockholm under de senaste åren. Åke Jern­ ström vill till och med kalla det för en byggboom i huvudstaden. – Det har ju varit ett par år då det har byggts väldigt lite, men det senaste året har det verkligen tagit fart. Så vi har fullt upp nu, men vill gärna bygga ännu mer, säger Åke Jernström med ett stort leende. ■

Roboten Robban är effektiv i verkstaden För att tidsplanen skulle hålla var ledningen på LW tvungen att hela tiden se till så att det fanns tillräckligt med personal samt att rätt mängd byggmaterial fanns på plats vid Liljeholmskajen, eftersom bygget aldrig fick avstanna. För att täcka ytterväggarna på Kajen 4 krävdes cirka 3 500 plåtkassetter. Under en intensiv period skedde tillverkningen av kassetterna därför dygnet runt. TEXT & FOTO: TOMAS SKAGERLIND

– De första prototyperna tillverkades för hand i vår verkstad, men sen kom Robban in och då kunde vi producera kassetter även på nätterna, berättar Per Månsson, verkstadschef på LW. Han refererar till den sjuaxlade robot av märket Yaskawa, som LW köpte in för lite över ett år sedan. LW vill med denna investering ta steget mot ökad automatisering av tillverkningen och ligga i framkant av tak- och fasadmarknadens utveckling. Den placerades, på en specialgjord släde i anslutning till en kantvikmaskin från Göteneds i en separat del av verkstaden och har sedan dess effektiviserat tillverkningsarbetet. – Vi satsade på den här lösningen eftersom vi då hade två stora jobb på gång, Kajen 4 och Garnisonen i Skövde. Och vi såg bland annat möjligheten att kunna öka produktionstakten, fortsätter Per Månsson. – Huvudsyftet var att Robban, på nätterna, skulle tillverka de delar som vi inte hann göra på dagarna. Det gjorde oss mer effektiva och dessutom utför Robban många av de monotona tillverkningsmoment som sliter mycket på kroppen och som vår verkstadspersonal annars skulle behöva utföra, säger Per Månsson. Han tror även att den här typen av moderna tillverkningsme­

toder på längre sikt kan locka flerungdomar till yrket. – Men naturligtvis kommer vi aldrig att kunna lämna över alla arbetsmoment till robotar och maskiner. Det traditionella hantverket kommer alltid att finnas kvar och behövas. Maskinoperatören Simon Mukiibi ser också många fördelar med en mer moderniserad tillverkning.

18

PLÅT&VENT MAGASINET

I NR 8 I 2014

Roboten Robban, tillverkad av Yaskawa, jobbar tätt ihop med en kantvikmaskin från Göteneds. Undre bilden: Verkstadschefen Per Månsson och maskinoperatören Simon Mukiibi.

– Jag programmerar in storlek, mängd och alla andra mo­ ment och så utför Robban det, vilket verkligen är häftigt att se. Det är egentligen bara fantasin som sätter begränsningar för vad man kan göra med den här lösningen, säger Simon. – Det går även att använda en CAD-ritning som vi till exem­ pel har fått från en arkitekt, och programmera in den direkt. ■


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.