Page 1

I

i

I

Plt St·Nr N. .t 1 0011 51LVA,. JO.\OUtll 2 0016 Jllll5l, DlYIIIE . 3 0002 lOlSlllllr, YAlCW 4 0027 KASriM. lAlB s 0019 lillm.IIBIZ-Iflill

I

' 7 I 9 10

e02S 0003 0012 0010 0022 11 0021 1Z 0015 13 002~ .14 0104 IS 0017 16 0014 ll 0001 II 0023 19 0011 20 0007 21 0013 n 0021 23 1011 24 0024 25 0056 26 0005

i

'0 21 29 34 31 !t 33 34 35 36 37 31 " .. 41 42

SAIAf(IQ. rBll

II8IW Ollll, Jl5U5 60lOII[Ij5(), .lü VIHII51BIIO, VICIOl AIIOaAilf; JOSUl 5WOS . UIOSl, IIARR~ POilOOJ, ftOTJ. NA. ma BIISSOI,.Alt

.IIOIJA.liii.JAil Pl'tlllf, dOIAJ FAllAS, Gm 6011W.'f5, JIBIUIIOIIO. li1I.ESIYtl, 2DlT.ll .T.WI, IIIOUJ WlltEl, tmWDO ~ llllfi . ~ IMOA!l'

DEiiiJU, RUDU. GAZJZOY, AllEil 'DAVIO, l.Wl .

0030 BIIIIIIOI,lOWO

smm.

so m4 WIR.·srAftll 51 0057 MAClf. PAJIICJ 52 2716 llfiMm)Aif

: · : ~=~ 4067 Wt!SEt, ~

'56 : I2Sl ·~JOIIAI SI . 10S9 ~BJIAI ' s. · 3642 'uniu.PATI!a S1Blll, IISIZ

~

1216 lt!IJB, IIUilll . " . 2049 6ASOilft,. rBll 62 2539 fiAISt.litOF .

63 ns3 IW1IR. .uoms 64 31U liiii'ISf,GIIl -65 3141 C.IIIPIBl.M " · :1243

67 " 69 70 71 ..__ 72

3914 3297 OSSI 0047 0055 2466

~fml .

.

IOUlflt,I'AUI.lllOIOW RliiSIIIUIIJ, AlFlED UIJU5, fllJPI'

-~ tiliou :WBIII.IIIUIUI

lWII. UI&.IIKitAB.

13 1033 PBMIBO,IOIIIIIiUR tU. 74 l411 ~uar 1

75> 0911 ftlla.WWB 76 1m3 GIOT1mll6, 5ISS8.

n n11 VOGii. .uDmS

71 . 5530 lAISl. AliiiOIISf

')9 2765 W.UIYBUIAIIs;MI!HAD. ao . 2m ·sou~ IIKIWI.'

II SlSI

liAtUsof.: &BIWD

12 3416 PliiU,IIAIRBI :D 3m .JOIKlf, IIMII

14 RI01

zum.. TAUw'

llA

lOS POL 68

PUL

1131)

Ull

liH liH

101

A1HIITI( OLYIIP (WI

"" IWHIIBQl SV

111 nua JIHWIA UNIOI WODAU AlS Ol.SZM(

60 65 65 56

lAUMAl S1llll Wfmll6ll SV

57 54 65 62

.ll114t HlllßiiElM

"

65 52 63 61

lr(IUIIIJQI(JM ASIÖ ltE6MlBI <lOAllAN MAIAlliON TI llffiOWAlllSZOIIY lYlOUA UKIOUif6WBI SEIT

60 61

ASV SALliUtG

<lOAllAN IIWIIIOl TI

ll3a

2.15.~7

" om JMIII, lAll. 97 . 0120 . ~.IIBIWII

Sll(

lila

UUJ

"

11111 IUS KUH POl KUli

• 1111

2.IUII

"

11311 liH

2.16.55 2.17.09

.1130 1135 2

.tlTJl

10

12 13

2.2110

101 . 182 103 IN 1os 1116 187 101 109 . 110 111

14

2.23.16

: llt

15

123.50

16

2.24.39 ·u4.4t

IlEX

11H

10

2.17.21' 2.17.47

(111

1111

11

117.54

6ll

lW

10 12

117.56 2.17.57 2.17.51

(111

1111

lUS TOI 68 TOt AUT POL

11311 11 · li3D liH ·IIR

11H liR

13 14 AUT 17 lfll Mt! 18 AUI Im 3 6El M35 4 SWE 1140 l CIO .111 19 IIUI D . 15 6B . • 20 AUT 1140 t .11/T .11/T

li3D D liH

un.oo

us.• 125.33

116.21 2.27.33 .UJ.JI;

121.44': 121Ge UU7

Ut40 UJ.46' 12U7

pua·

GOIOOf 510 lffiOI( UONG '!UM LGl!.

510 lll SUI UD TOI GEt

1135

~

IUS 8

130.34. .tSO.ll 2.30.4.1 2.31.57·

aa

.1111( lliliOifl

68

LA< IAIIA tnSIIIKI LSY 90 lßZIÜHD. UIION YOI.ISWili\JI&

AUT

GB

62

5rotn111011lUGOIAfl

ss

.lSYSA111116 AlUS umamo

1130 li3G

21 3 16

11 22

s

1135_ 9

II3S

..m

10 11 23

Jlt IDS ... 111 MSO Jl15·

4 24

1130

12

2.33.34,

2.3S.15 13$.2S. 13SJG 2.35.32 2.35.33

' IIH 25 . 1130 23 1135 14 II3S 15 . .1135- 16 liSS 17 ·m 11

tx..,

UU4' 2.35.31 US.47

AIIT KOt

l35 "

1"-1);

U51&W IIBUII LAUAIIAIIIISIIUCJ ULCHOU SV JIAISWlfSf

AUT GB

1111

2.302' 2.36.23

AUT

IIIIOtllllllliAIJ lZS SI8Jl81ll

lOS

W3s' I

16 lW 20 .1135 21 ' 111 21 140

......

W3s'

aoam

2.3531 UÜ7

.m u· Ui~ ·

.136.40' UUt

t36.n 136.55

t. ;

• 1130 26

IVWim ASYSAUIUI5 I.G 11011 S(ZWJCIJ.zwmt 50( srort POUsroiT Tlö IADIIOIIIIIl6 usv IIAlU lf.

AUT AIIT Sill

. IUI ' 30 : 1131 21 .,.. 21

AUT lTA

:~1130! 29

L( 5rolT 0551

51 70 62 S6 61

56 63 SI

n

64 64 SI 61 52 64 49 61 67 54 54 57

;...,llila

1u·· F009

HUOi, IRJIAiiEITt

i

~ 1135;

31 21 31 32

33 32 H

' 1&3S· 30

. .. : : MSO : JWi llll l ;,..;

ms,

1

35 31 36 32 34 I

.;,J '11 JU5l

33

SVIWSWI& (lJ(IET 11101 lYlOUA HSV Al6Eli/E

AUT AUT AUT AUT

1111(

5VS& WIZ All Sff SOIUit lll IISVPIIWtlD l5liÜOII6 UWEIIIID.WYANDOU lYlOUA UD WALJEtSO MG WIZ All Sff WIOSIIVIS lliiO lYlOUA IYSOI.WI li.YIIAIATIIOII I'OUZB Sl Wllll mS~~WA

Wl!ll

BmAOITIIIIDEII lUMlliiG PlOPU 0111 IV liAlSW1E5E llGßiEI

ISYIIIIIDilJIEIII lYIISUÖI.l!N WIAOSitl.l. I'OST SV lllOL IE1611olJFTEAII VOIOEIS IB..mEIIUJIIEISI'OIT

SUBAll SA511ATDOIIOADIUIIIEI

••un.

ti6WI lAlilREilDE nas

62

. Im: 1130. 113e, : li3D liR :

3

AUT AUT

AUT

JA(

16A - 2tH 161 "" UIIIIIRII; .11m

24 2S 10 ' JU5l 26 · D J 30 i 113S. 21

mJOIIAON61Ull li.VIIWIIION

WYIUAOI

::;: : := '. :.

23

I

Alß , a l 31

AU7

-~

1135 113$ , 1135" · 1140:

' 29

11111 lltOIJAJBBN

IVIWSWIESE Yl.YIIWTitOII

_. 62 ' 156-' 0952 'RU, J8ID 59 151 : 3591 JIIIIBilCI, U11BZ 4t • 151, 2141 '11111111111.11'111 .1- 41 lliGt: ~ · 64 160._ 2011 UIIWTIR. 8AIIS : 161 2306 Duf, Allll . 162' 2759 llltaT.~ 51 62 67 us: 2471 JASIIIIRII,JAIIB S6

.ut. ""

SC wrti!WATlBSii

~

fiA AIIT SlO AUT AUT IIUif AUT AUT

61 53 SI 57 55 64

70 54 64

.m: mt .srwar, MIIIIS ·

PSVWIEII

111 . 21 111

~t:.l :

mBmAOIT HITTlf

n •

ll.I.IDIUIT GOIOOESLO STUDIO 74 LA( UJIHISEII ASOtA

.liiT AU7 AUT GB AUT AUT

22

.1130 24 1130 2S

m tu ' AUT f 1U1 •

n

·szuGli,MmOS

' I8IOZ2I, lliCA.

SAUCONJ LOEW WB DEI CIOAlWIIIWTIIOII TE SAIOfl

m

SlD

li(J

.IJIW, JIAin lll1BI, slllna

lliiU,saRa '

ULCHOU IIWTIIOIIIIIISTAI.

GB AUT (10

AUT 6B

·nt1l, lBifOij

li!RJ. 6BIIAtiJ

UKION lBCHOOU 111V 1141 HILOESHDJI UL(HIJtl

fiB

lliiiOlBt

63 61 54 S6 55

'IIOUJIIII.IBIIIWD

ST. IIAI6AW1181/l

l3 61 62

61

'IWZUI.JW

WfEIIIEIGEl SV <lOAllAN IIWIIION TI IF IV1I1f GOIBIJfSLO JIIT VAIRSTlTTBI

scTttOUA TIIA wns

67 70 Tl

1

WIOI

S6

n

t41 4260 CAMIIF,IMIIIIfl 2423 SliP, 5BJl6

tn

' '" 3611 14i 3541 141 2161 ,..,: 1191 I SI. 1915 151 4m 1St 0190 153' 2445 15:4: 33SO

AUT 6P

AUT

m'

140 1111

SI

134

· 145' 197S HI!DIB,I'EIB

1 71

'·f'-

~liiiiMD

4075 l'llBS, DEM-' 135 2432 .JOMS; llfiiBT 136 . lOIIA6IIA. 131 2024 lt8lllfl, llllliOlO · 131 . 4301 518111, DAftll 139. 1961 WH1, 11UBT 141· MIS · fDSOI.IAII.

CIO TCH llA

- n

lßll. AlliiS'

!J4_4S., 2.34.41' ,134.54

l((WIEI Will IWUIBIIIl.MOb ASIÖ SPAIImE IWIIF

AUT

LAWIBil. tAif

1St 1511 . . liimß I

<lOAlWIIIAlATIION TI 11JS6ll!511flll SO( SPOll POißPOIT

.r

'SWIOII;... S(JI(Jiml6B8,ALOIS

19

Sll . 1148 s GU 1&30' n

AUT

sma -.ISIIIIAtll wmt.'lliiT

liAIIIIl,

13(.44

.1145

AUT

2.l12t

llllUI, ION

143 2710 •UUU.J, 01115101'11E . 144. 0331 lOIBEI, HAIS

AUT At

AUT

13133·

.-Y~-

.S!BIIJ, .lOt&al 115 «<IWJC,IMIIII I " ' 4QJ4 liOIBEIIIS,IIf\5IJS . 111 0339 lrb, lllllHAtD 111 4693 l1II'AIK, liiWI 119 1447 ·nuo,_Allllllfß . 1 no 1053 niMR,AIRiD. 121 1004 fWS, AGOTA 12~ . 1567 ltAIISB,IIAlflll 123 m6 BIOS9, tml 1M. 16&4 .ltiiSOI, liiiiTII 1ß 1147 'UIIIaB,.1051J 'tP 126 1041 I'Vll. IIIJIIIT 121 1077 SOl(, IIIWit 121 : 0870 11109, 1011 'J· . 129 5417 ,Hllll,JUJIIAII . ,,. 2944 UIB,. JOSif 1~1 3092 HU•B, WALTit l!t 1164 .IRI.Mlll

114

70 54 66 64

57 5I 55 54 SI 62 59 441

I'Kli,IIANID

.1111111, RAIZ : .

70

62 61

1AU016G8. 6llWD

1 13

-1150. 2 1130 20

AUT AUT

2.30:11 ' 2.30.17' 1lt27

113

4097 3695 16511 4689 om 11931 1639 5493 2S66 Ull 1m 0173 1710 0541 3692

Nat · 11 KI·P 6B , 114$ 2

.m

63

i.IWIBI. awl

1l159' 1.34,13 2.34.29-

AUT SUI

D

121.41 12lS3 Ut.$4'

4602

Wllll, JIAIIZ

llll114t HIOOHBII

Sill lUl AUT AUT 1011

61

Im II$SIIUIT, IIOIIRS 100 3106 IIGI*.T, &IIAI.D

2.16.21

!135.

USIWZ

51

POl

~

WIEI

· Rlßll~M~Oia.PIWKO lllOtiiiiUI, JllOIIAS

TOI

SANOfl

63

OllieW, m

2.15~ 2.15.41

mtEmWA

65

0046 93 4600 J4, 4654 9S . 3434

D liR . 6

Jllf II3S

srom

9t' · 3693 ltAIIIS, MCA

tl5.34.

111 AUT fiA

um nmtU

S3

n

Vorein

GlltsO IUIS4 UliOl lOiliAOI-IEIG SYSWWI

63

4211 ~ 11IOIIAS

2.14.29 2.14.34 2.14.40.

.1&30· 17

SY LOIIltOF WIEI

"

t1Ul

1140

51

SO 52

3

JG 49 5I 61

U 1801 UISIW5; WIIRIID 16 1770 llllll, tOIAID ai 5415 W , WYZ II ' 0173 SPßiB, WIUt&.ll

,. . RlD2 . .AUIIC1

POL AUT AUT

SIOI'IUliUfT lYIOLJA SU.OWO HAlllEIS

5I SI S9 57 S6 57 65 57 59 66

ZJ3.114

111

TlllDO OIOIIOUC II1V Mlfll TIIATlflON IIAO

~

'U UI

(lQ

59 56 57 SI SI 57 59 69 SS 54 66 44 SI 64 44 60 46 62

.Pit St-Nr N-

~JUS

. 1111

1111

64 65 64 64

52

M35· IIH

lD

POl

64 65 64 57 65 65 61 73 62 64

kl KI·Pl Zt!t ' IlSt 1 Ll0.42 1&30 Ut44

1131)

63

4611 im.u 3154 UII&B. 1IIOIIAS sm .rvo.a,AI.GIS 3690 YA16K, li.Uio 43 • 2551 .XlZTSZiliW5XI, AIIDIZll . 44. 0033 21111.. lml . 4S 2692 sriiii6B, JIAX 46 . 11041 IAIWI, 6AIIIB. 41 4242 'liiiiPOw,~ . :q 4015 DilDo,..., 49 4675 iAJa,IAszlo

ms

POl

IJ

61 61

0006 HAI1IIAII.. 6BWO 1m mJJIIR, srm11 . 0029 UJDillll, 1M 3682 LACIOYIC. J05IP

S9

Hat

Vml•

..

71 10

5145 !lOYAl, PAYB: OOlS JIBB.IIiJIBT 11114.1 IIAlJOI,.IIUIIISZ 0009 ~IIB.IIIl 003t IAlllii'B. IIIJIIIT Dfll PWmB, 6ÖIITll 11042 WYI.lOIIII

ss

JG 61 64 59 71 66 66 62 64

: 1141i 11 ~a· 39 ; 1145; 3 · D ! 441 ' llll 1 35 ...1 12 -1141' 13 . 1135" 34 Jl1S 1130, 1130 1141

3S 41 42 14

AUT

1141~

lS

AUT AUT AUT AUT

1135 ' l&lS Jl1111 D

AUT

6B fiA

36 31 43 44 ' lllf . 36

llll 31 Mit'' 31

AUT AUT

JI30, 45

mt

.,., 46

bJ

AUT

;

47

AUT AUT

· Jm. 31 ; l&lS~ 39

JtUl AUT 68 ITA AUT GR GR

I

Jlli J 39 , IIH· 4t . 11411 11• 0 1 4t : II», 49 : IUSJ 441 : MS 4

AIIT AUT AUT

,1130: SO

60 . ...~ II

AU7 IR

1145

S

' 1145 6 · 1135. 41 : ~ 42

ITA · 11»: 6Et ,•• ,, w 1135' AUT ·..,S. AIIT ' II!S:

SI 41 43 44 45

6B • W30j 2


ERGEBNISSE

2:42:44 - 2:51:38

~~--------------------------------------------------------

-

.16

Vonllo

169 tm 1UVI66o. RIIDIJOI 171 3355 JWIIO,AIIOIIO

65 S2 64 56 S1 59 ll 61

LO.VOOUWVA lUN.MG PEOIU UUI WIEJ UMIO. PEII.STBII WÜINI!Z

"

POUZB SV W1111 RlWßT URIOI 11( 611ESIIIOI

TIIWIAII,IIQXliSDt· 17% 4152 lll8, f:WAI) . 173 OSSI -~AißlD­ ll(Q311 .. . . . . . .

175 . lts6 IIIIRIAII;.CIIAIJ

176 1757 lilsm,177 2322 5WID . 111 tm '.IIT,IIIIf:' ' 17t 3161 1IOtDAII, ftlll

·•onr.

67 53

111'; 4679 ~---.... : ltl-~ 2009 ,IOSAIIIZ. AOOtE • ' r~a · 5421 ·&AIIIl,:IOS& . . . 183 : !774 :NIOT-SIIill~COIIAII 1 114 0511 SOE, 1IOiAS . •

m : ms 'AIIIf. tmi 116 "" ·IOtQWB, AI.EWIQ • 111 ' 271 s IIIIIIIIOiq,lh 4705 1.,: mJ SOUJEI, ltfOIMD

.-s.uo.Mmlll6 .

1,. 4225 ftl.IAIISOII, . -

' Jtt' 4415 - -

: ltt 21M lllllllt,IUIIIJ

' m·. nn

-

IIOim,w

" S4 S1 S1 S4 SI S1

"

10 111

, •211' Mtt 3189 211 . 0131 "'211 2021 m 4111

ss

2lt 1114 4390

nt:

,

GIQiil!o SPAUI';liiOU'

~_,.

IAIDIB.JIIIIAIII

.-;IIMilli

m m S85IUIOIB..Siln!:l· ·

223 . 4102 •IBIU;&illa ·• . 224 i 0317 IOIIIUl1l, - - •• ~] 2161 -~ . . ::·. ~ : 1456 SOIIlf.l!@lliAS •·

.na. 3013 1110, • · . 231 1741 : 232 ( 4653 2Si 3415 2343410 ! 235 : 19!7 236, 4871 'nT . 1941 231 2403 239 1704 241· 3010 241 SS40 3121 Mt om

~a~.~~ -

. 246 · om .nmB,IIAIII

',247, 1129 IIAil1l, IIUI8T

· 241-,

3319 1.WIAIIDO,IWIO 249 1437 illalrRbairr

lSO.: 2U6 ·wita!IWZ·

:2Sl : 1494 ~-( . ~·· 4305

'llillii;• .

IÖSl

& i 1015 !IIIST,IllSioiOI

; ßj; IS6I ~--:

~~1 S4 AU! · 111 : 43 HUI 111 : 44 AIIT 1141 · 19 HUI ' 1130l SS AIIT ' 1151i 4 AIIT ~-~] 49 1 ~I 56 AIIT ' '""' AIIT : • "· 45 SU1 113S' so .l.Ul : 1111 . 46 AIIT 1140i 20 ITA IDS:I SI AUT 113$• 52

STAIIZ

ISA

;· 1140~ 21

SlD Sill

; ID.S: 53 • S4 JIIL 47 t.. . 57 ' ~l 55 . .1111 41 '·!llf 49 q ' 3 ~ ~' 4 ·t 1.15' .. 56 ~-. ., 22 SI 115$' 1 : JISS:, S1

Ga 6R

AIIT AUl AIIT liiE AIIT AUT 68 11.15

Ii).; 2614 'WAl,~ . J •. 263 i 1154 11801111, R.UI . . . ., • ! ~H:f' 2136 :~JA!N ~~ -~~ ot36 1 1111l,~.. .( )-:J66'1 11334 :-a~~ j

:'

r.~ ·

·.111

62

TVW.l.TIOIS SV fiAlUlUCil(I()J

a6Hmtll10191 U: 10 lAD UBIZIWit CIJCIETWIEII UD wiltsltoml

:l7iJ31" ~ DUZ81

l·m~ mz '~*-

n

60IHII

61 6S 62 71 43

IDAIDOif lY ST. WBID!t

59

61 69 60

111 61 S4 41

n 6S 711 62 13 62 5J

TWIWOII Tl UIIIIIIIWIII5UOI DTIAIIO liOSUU SY UIU I8ITT! IJWIIIIG I P. Un.FAIIIlAIIIIII SlY f10((HST AllmiA

TFFEU!WCH S"llOOM TV 03 CIUMSTAOT Tl MWIIIOI PIW MOllA lYII!IS u llllll IJlOMOI( TIIOUA ÖSl-t..ll 1111( IIÜNCHEI

WIBI ALTUOIIEIWlllH USIGW MOllA JWAliiOI Elll

57

l.CAV OOOIIAYA lYIWJIBI

MI

IIIIBS5&IliUI.

: Ji7 j 424S

·11J1 nSI c~JOS&'

AIIT

m

_ . . · ·. ist[fil 1001 r JIU8III..~• : . ~1·' 4451 . • ; 3966 ,! !6\..sR!fl- •.-.

,P:uss..I'BB

.

. 3141!567 ' . - . :-...·~ k ...:J ~~ ·.• l-~~ 2352 ;~IW4UI ' 1

11

~·j 1592 ~PAIIl : i ~ - l 2ß6 . j:jUalue.:ll.UIZ ;siir, 2463 ;.....,.Mols.- ~ f; !'llt j iSIS ~~ . · . l

57

64 Ga :Ja.-_ 1 66 HUH 1111 -; 60 6B PI - 67 SlO 1111 ; 61 All! lllf,-j 62 Sill • 1 61 TCH ... ., 21 AlT B i 6 AlT llt ; 63 Ga 111 • 64 AUT Jlll l 6S AUT !130- ~ 69 .l.lfl . 1111." " All! '·• · 70 .l.lfl . IISS' 65 •,( Sill q ; 66 Sill . . 71

l

' ..:

;~ 2641 •A!l'5ill.ll.Uil : 304. 3939 : ~IIID fJaS'! 1451 '1IIWIM; lAlllAU

312 ' 4114 •'9HUIOI, lllllfOill. .~

2.46.3(!

· s1s 1730

t..4Ut-

' 314 i 31( . 31~! ~ 31T:I

..

i.4Lu;

1;4Ui'

PI• 6S li46.5i! JUs: 63 .,.,..,

er

.

~MI 1m _

: [,: ·~ AIIT

...

~-Mi 2121 "rftl. ~ . .

--"

:: :: ; !2

.... •

;WDIUSIIS,.a.a~~S

e:rw 4631 !~JJW m.: 0650 fiftiaa.iiOI ·· -·

:,1111 ·1 55

SI I PI. 64 1111 · St

:- -· .-·2M1 its. 4391 4662 1DC161, JOSif .

[.p j

~- :

iiRJOIT,JIIOIIAS

·m~ 3631 'l'lOI.II.~

'1140• 2S

GR AU! GR

sm

;· m 1111

~IMS: 1

tiat-~

j

i~j 2sta ,.,~OIISIIIII _

24 :·· : SI <IDf 59

.l.lfl

"'!

l,47AJl

~41.flj

2.47:12•

't.41.14l 1.47.lt.

Ü7.itl

'so•Jiot;_..

1111 ' SIIM,IIlll . .. 1911 :Diluir;iUif ' ' 2657 .lRI.SBlll, HWIJ . 0454 ;mrsoif..IIIIISl'' -•

I

....) ' ' 'j

•311- 2291 IJOill&lll.sBl . '

\'3lf,14214 ~.. .....11llMIO •. ·.. ~ ; 32t' 2035 l1lliiiAII, liQHAU . ~~.: 2911 t'iADEl.~

. 322: 2523

~=: :

..

'

j

·=.:. :. 'i . ~~

~41-ltf

: rts . 3991 'sPr.lilllir .. .

1:47~

3211• 0612 ,WI51',11115-- •· ' ;111' 3917 :~IASZlO. • •

l.:vni i~~

2.~.36 ; 2...47.37 •

l:u,4tj t~.u;

2.41.461

2..47,~· :t.47.5S> 2.47J1'

.

~ ~ 2102 :MB,IIUili ' 329. 4323 :lh-IGIIST,IIIEIB : 330~ 1751 ~ AMWAS ' 331 4156 ,IAOIIIA!t, ~ '· .' : l32: 5122 'lllii;-AIIS .- • . ; ~ 333~ 2426 tlflliAYII; Nm

;sse: osn iS1B1,.u1t · _ · •Sl.VUII5II, IIUII. In.•2654 · ~ WlUJ

. ns · 3053

AlT

ISS- 3

All

1140: 29 M4S I

AlT

: 1140' 30

AlT

-

74

1111 ••

" 75

1145' 9

All AlT AlT

1148! 31 IMSi 10

All 6B

All All

: 114~ 11 . . 76

AlT

64

IIAwkslG

IM

·.,..

41

UliOIITIIA6111111D!I SAIIOfl OIUliAIIIIAWHOII TI ÖliWIII CIOAnDIIWAlHOII TI TYASI'AII& Ultt011611611l01!1 UIJWIIII SV SOIWAIZAOI SV5G LUIIZ All SII lJI.(lUII8IEIJSOII.

S1

ss

S6

u

nr

1140

w ·.IM~

m 10 ui

D1ao

A1IT

moUA

S4 65 10 61 61

sa nua MmSIB

GB

LUWIDI

iilY IIAIMIISTAl

All All

511111811811 A5l6 TlllliDIIIIUIG

All

AlT At:

:~

11

s

1140' 34 II!{; 71 ,.,., 12

.MI

3s

•· ~ 71

' 1111 1 12 ' . l 73 . . . 13 .• 14

ll4tl

f{WILIAMDEI

AlT

l.!DIIDIIIG 1St SALZIUIG PlllSTBW SV5G WlZ All SII lliOIJAWAIOIIOfBI/YI 1Pll1111111S Qlllllill

All AlT All All All

. 1135' 7t : ilSS' 2 ai 8S l JI3SI 73

6B SI!

!

w

TU5 SOWD IAvtiiSIEt

6(1

Uml 'llllfPmiiiG

A1IT AIIT All!

36

IISJ'

'u.-

63

~

: k:ia · ~

'i1

l61110f001f

AUT

45

Will

60 SI S4 63 S1 63 SI

sotiiAUOIIIIOTIIEIS

62 56 S2

~ 60

SI 65 63 39

so 63 60 61

. 1 " 60 $3

EIZBSIIOif/RSOIA

A5l6 SPOITI.IOilBI!G AVIS IWAlKIIA lliOLIA IIAUJIION 001 TSYST.JOI!Aißl LIIJfREUIIOEMOIIOSII WIEJI.llßll&

WIBI WS< IIICHI86 llllJI fW POOIIIISRIIBI lYS BIITIAOIT lllND!If llUWIII ULCHOIJI )liLAVA UIC lllffilllf SAlll IIOYElSW8DIII lD J.WIOI.TOII!I l6111ot001f

1.41.51· UU3

l'iuo' "

~ 90 ~ MJ~ 7S AUT 1145: 16 AIIT

GB AUT AIIT

a j t1 ...U: 76 lMO 31

A1IT

: llli 92

w

r.m n

AIIT

tl 39

ITA AIIT Alll Alll AIIT AIIT A1IT 68 1111

lli:

1141· · 11301 ; 113~ • ; UI.

H

94 78 4Q

9S

111 ~ 76

-

96 79

1111 1

n

II3Sl

: ,::~ GEl Alß

114el 41

2.4tlll i49.19. :t49J2:

1.49.32 J;49J3

;uus

l n...: 1.49.45

'Ut.d! 'i.4t.~:

:1.49.#-; 1.49.50' 't49.51· '149.52; =7.19.53· -1.~t.5~

'1.49.57

:i~.5!

:tU,Sf~

~.D1

lso.W

1.50.io· 15l12'

.1Slt~

~~~

:tso..u :2:51i6: 'tU'

'1.50~;

:iSoJT

~··' l:St,U

tso:43·

u ..t ~t.Sl.45'

2.5l4i l.SI.46;

tsO.SO !2,_50.5$: ·t:SI.Ol'

l,SIA1, UJ.M:

i.st~JS'

t.Sl.)f ,_n,tl

_t.Suo

~f.23 , ~us

JI30\ ,.

tSUS·

1184 71

:~u3: 151J4'

: -= ~00 GEl

:ut.uiun·

l3W

• • 74 · a · 11 1135' 74 11 ' IMS: 1S

" S4

SC IAIZBI1111Jt91 lliOUA l6111ot001f

UI.SI

·1.41.55·

f.dl .. l.SO:a1'

ST.AIIÜ TYIIDOMSTOif AlTDfB.l)flf 1.61110tD01f

64

uu4

l.U

1131' 71 - !Mf. 14 79

FlA All All

MW POIIIQ lOAD IUIItlS

'1.41.43~

All AlT All

ASV SALZIUI6

63 44 1t 60 SS 63 41

'2.~:

es' " Mit : 70

57

st

Ul34: UU5, ,-2.Wii

(10 Allr AliT

AlT

"

2.41.20 141.21' t4Ut· 1.41.32:

2.49.05 2.49.11 1.49.12i ·2.49.15

13

: ·=:

TtiUSIIIKX

57 39

141.12; .t41.Jt

:t-4f.M1 1:49.o4!

All

63 S4

n

1.47.59 ÜI.Of UllO

. MfoJ 33

flA

•II

+--" i

·· :·

~!;219' 2042 ··~.100111 ~"'

~JMO,

~-!

:~6BIIAIO

113S 67 i 1130 72 Nlf. 67 1130· 73 r '!ft~ 61

32 IMS\ 12

. Alm.~ 1011 l!lllfiMI.~ . • ., -51 $ 1 3163 > III'IWD~ ' so

·!ISJ

1

AU! All AlT 51.0 All

HSY Mal IWAliiDII

47 63 63 61

~~ -

t·IDf·

'

Wll

:

, 2111 3161 ,- . _. .. _ . 211• 1134 ~BIAD·' . ;'irz.l 1913 fflillrAID, 111181' · · ~-; 8929 j:..llliz ..

,m;

6B

64

-s1

.

l'tmiSOOlf

~

.. '

;f!)UIS;IIbll

USTtll

601111JESlO SV 6Al.UIIIIlll0f!lf POSTSVIilAl mr \'llll tOAa tiiDil UliDIIIIA GIIUIIDbl ASXÖYILUOI lll(WBIILW SV6ALUEUIIIOI!I VlV IWAIIIOI

.

'j

· ·

w: WP!l/liAPfffiD

4f 47

I

SI

Lm: 1191

AUl 60 GEl 1 IM8i 26 AUl ')la.J 52 G8 : .-~ 61 11111 60 ABT ; 111(1 53 All! - - 1 62 AIIT · D I 63 AIIT 1111-~ S4

.l.lfl

n

lllllll

S6 71 63 64 71 51 75 9

"n

HIEflAU

l.FCD lliOIJUUIIIE SCIIEllllflll llllYIOIJA EllllSD.

! ,27~ 1161 ;~MTA •. -

AIIT

ATV 1il1sEIDolf SYitllllEII-SliiOIF UIOIIA RITO Sl

'~IBII

ictn,; 3163 ; ~-

:.1111 ' S1

..

46

. .. so

AllS AUl 68 AIIT

USC IDOl1lM

~'lllllJM _

63

}m~ 2231 ~~BIST ~il•) 4013 ·II!W.Aillf . ;

SW11111 110 Tl1111111116111

62 53

:

46 52

:1111l!1116Ut.lt8JIIIf •• _,_54 1213 ~~- • 46

m; :m2

- ~1

ßp

a:m

. ~JII!l

i'2"; 0723 \~,I'AIIl

AIIT

•ru

2179

~ uo, 2762

: f:} ~

PIKHOOU HSY IWAntOll WL AS. taKiliiAl A5(D SCW!llEi5

·

r_

~

s6 64 66 60 76

·~ ' st

.

,261 : 3101 ;181118,1iRHMB

IOUEUIIJIG

69 61 SI

1

;.:. ; 4311 ;,. ,.;...,.{' •

(''.

59

5I

:M4 ' 11St ~245 ' 1060 t.IIIIICMIJI,IIIDI16

~~f ii6S ·~~ -

47 • 41 . .. S3

AIIT

'lllS\tiOIIUK

COOO,IQIIZ

,.ISs;

ST. r.IITAUOM SOC SPOIT POliSPOlT MOIJ.I.

63 SI

---.:.»·

:~; S2 [.!PS' 46

GQ

·1llflllliUIII; lllll ;II*IB.•PBB: SAISOI,.IWIIl '' :. . . . . . . .

,. , . 'lllm,-6USZI'AY STJI(I, W1B . AOiiOYJI; UDO W'$01J,.&IIIIOT

AU! AU! AU! All AlT

TV CIUIISTAOT

~--

W&, JO!IfSIIIIIA: .:

' II40i lt

38 56

S1 49

IAilll, OlmlAI

ITA

: 2~ : 2032 ; J!El1BIAIIIl, UIOt -I 2$4 • 0319 lJQIIIll.~ ... ,l :'~s: 0614 :DIJli.Aaas.. · . ~ : lS6J 4690 1,IOUIJC. IIAIIO ~ " j

SYUIIIIOf

52 SI 6S

IÄilli6B, 1jouw6

!_JIH : 42

Sl 60

:IWUI, JOSEf ....U.Sif

JIB"...._ m ' tm a..f; JiasBI ·m , sm ·WII&EI. lliMU

Yl!IUillml

60

.

3140

LACAIIATBllEWl

YOKIMWJIIOI QUI LAC NU.IBJif mn lll SULTAN liOIIIlDII WIBI TlSTSllliWIIRDID 1JS( IIBIUlG Tl lAD IB6l.Al8N AlUS JUODIIUl6

ss

221 1151 Z&l8.~

•m

5lDI&A

63

21f 1513 IBIIO.AIIIIS . ' ; • 215 · 0210 :sotiimB,.IIAIIIIII ~ 216 . 1S64 •d$SIB, II1IIIT ' nr 4101 ~IUIIRSI

na ms

WIEI ASXOYILIAOI HSY IURIIIliT

MOUA

AU!

.AUT

(60

lll ti6IAf

195 . 3657 .1116Al1lB;Sift 1" 0464 IISPP,lllll · . 197 3439 llJIIGEI,: 011S1W1' " ' Rl07 .PMUW. Ola 199. RlOS .Wf.UIIIiiEI,c,ulll4 $ 4515 ~ASU . 2i) . 3911 ~ R11M . 102 4115 IICISS058,UOIID ·

TmlllA l.CAYOCIUII.I.YA LUJ OCIUIIAYA

6S SI

60

: lOS 4601 2116 1321 2111 1207 :· · tS36

-

..

IM 22U6 fAUl. DIEIB

. 20l 0214 •!WI. 6fiiWII . 204 3152 IIIOT, N

-

...

64 43 59

II 11-P 'Zett

!Iot

1'11 St-llr •"-'"

m 0495

-

\IY~<!x·N HU 1994 lYJA.KAl'

:: :::; !~I

f.5l.n

,1$1.36. U.UI


_2:5_1_:4o_-_2_:s_7:3_s____________E_R_G_E_B_N_IS_S_E}994~N l'tz : St-Mr ' !ioi-i .

j

:3s1 m• ;.... .,_...

:: :.= : .

340 ' 305'2 !lii!Z'I(IlllSOIZ .: ' 341' 4103 !JIIIIIIWIIt . . . . : 342 1413~- --

1

~

·.·

: ~: !:~~~ 3156 trRIRI,CIIla . 2ttl (iiiaAB,IIIII

.:

.'

J

, io'~ 2661 ~111M. .. t '-)Q 3174 ,...."., 1111111T ~349 4394 !soWm,IYII$ . 351 ' 73U IWUI,IIBim )Sf 3241 Wl,JO!If . , .:• .. 1

, 357, 7333 ~~

: 1!4 1717

:m

120

'IIIII.WN.JB

. - . ,.._WL 1735 :IOCoUJ,JWB :10.. 1414 ~-

; . .. Sl4l .-,.e~o~ •3U. 730 tl'illlMI, IWl ' 364 7512 :G!J6615186, 1IJill

' •.

.· >

: :, I

A5( liiSW.El/liEUS.s

60 69 70 53 54

ll.IIIUSTAOT 1181 IISIGW AlUS JUDBIIU16 l'IIOliA lli kllOIDOif

61

IIIKI/IIUt

so

O.WtC/WrA sr.vm CAR HAfEil.

55

59 60 39 SI 55 63 64 63 S3 64

LCAY DOUWYA IOOISßCA Rllill&ll!S ICA IJIIOASOt AllSim. ASPIT 11E1Z

... lilA Qlll Slltl ASlÖ SPOIT UOIIBIEG 1116 WIIIIIGIIIUI& lV ST. W9IOH. WIIJI llBI lAWJtUSOIAU !(lf05M6

motJA

S7

I( JIISUIIl

~-

··

·411 ' 4272 RII.BIOI ·,:, 4W nn ·~rmi ,..,

.420'; 2444 -~!!ßl.i .• ~ .

uus'

2.5122· f.53.7,!.

54 SI 51

St

54 66 43

HATAIÖISK

65 S3

44 i7

ss 61 55 56 56

a · m Ullt·

AUT

113&

lf 9t

15121.

AUT

. . 51

Sill

1SUt

AUT

. 53 1140 53 IGS: 91

AUT

m· n

fiA

llis.

un

93

l.SUO,

;tSU3

uus

tsu.. 1.53,37j

HOL ~' 111 m31: 1111 : ~~ 17 :151.11J Mrr • m·. t4 t5l46. AUT l• i D ~ -~ AUT : ,..; 1lt AUT •a 120 ~· SlQ ..J!31 121 ~: AUT l&4a S4 UUS' AUT illll · 14 AUT ~ 1150' 9 U4.1t1 11U11 i lllt' : 15 :1S4.]t

~

Uf.11J

AUT

~· : 16

001

G0sso TEAM

AUT

: 1135

~

AUT AUT AUT AUT AUT

lllf

DSIIiUZ UIIOtl Tlll. 60ISIIII

61 60 52 70

4301 ~WJW& !~l~ 3924 ~AWW: •. • • , ~, , 4671 'DI,tmll • ~ 4J1l m7 ·I.IIOiliQ.filml

~··

!Mi:

' JW; ..

'•

q l.Sl,St 114 49 uue. IMO, SO UUl; 1&35 IS ~· ' JDS,· .. 113& 11 J.$.1.15 .,.. liS Ut.tll

· ~·

orratS

418 211 s WOJOfOlO'I!SII. $1llliGIZ'

2)147;

m t51.s.

11311 l&4a Ja8

SUI

n

ßl.U

Gll

"

t••3' 1sa ,S!fi8,~

.D ' 111 ; . , 112

f,S2.44.!

59 51 59

Sl

411 5'260 "'"'· Palt : 4)2 ; 0545 ·DPmiB. DIIQIOI

AUT AUT

2:52.W 2.51M~ :2,'.Stu:

tsS.2I

• 3113 '11ieZ111511. W5llW ' 411 5111 :SWII,Amll .. ·. . '·'

1!31 '11Am,IIAITUI •

.mti

13 BU9ll3t llD lW

MSI' I

l6111111UOI YlYIIWJliOII SC UMIOUÜllSIIG UIIOII kiAII llliiMAII lßSUIIIKI

~ '409 3132 .RIQIIIaGQ, AllOll

:11311: 109

g:~

AUT AUT

71 63 59 61 45 64 '0

411 ' llSI ·~OIIiS'(IAII · 404 1102 ~ AllUII .• ..s· 1164 : QII't~

tstll Ut13,

l.ss.ta'

•.

442 . lotl D!JIIII,MIII

15itt'

1111 ' 12

n

~- . 2410 I~JIAIIllßl :..aJ 1103 silatar; UmolD .

~

lU1

· ·

,., ll't3 ,lli!U.-

ilil55! s

JASS' 6 H 47 .:MlS, 14

Gll

~.59 :

l;SIJfj lSUI

10 107 ~ll 1.52.11: ~- 11 . JI30. 101 152.201 . . 46 ~ .• 12

AUT AUT AUT

.m

,:51.56.

'1\.V IIAIATIIOM AlMET moUA

mYÖIIIIMAUT VlV IIW!l40l 601BJISIO TYIOUA Wl. NEUSTADT UlJOI IIOJAOt

, .., l!M

44 11 4S

2.51.50. :t51.5S'

'5 63 41

64 62 64

: m : 04l7 .~~

H 111 1140 · 113$. ..

tSIM: 2.51.41]

M30. 116 Mt1~

• " ' ! 2115 •JII$1BUIIII; MIOWl" ; St2. 4293 SISIIOIK. 51IHII . 3t3 46tl SW611;IUIIIO . ,.

. ' ~· l

: JMt. 43

tSUJ'

AUT

66I11I

.

~a~ ;

130' 1111 ' ; 1111 .

151.41:

I'OimOIAOI SAUIUI6

65

• I

.. .. • .,. M30 .' llSS

1 102 113 104 4 105 106 79 10

'' H

59 56 61 47 59

,-.lllli ," ..

*t -mt :- ,.; 5757 ,JIAMI.'JOII.ftllt • • •••

:m: mo :t1110, ZiiWII

GU Ga

AIJT

'~WADB

;.394 7361 fUI!üUIII'IIUI . ·Sts ms 'IÄIDI. HMA!D

68 All!

SUI AUT 6ll AUT AUT

'• ma ,JÜMI,I'Allld . ''317· om :o.ws,UllßS . · ' : · --~ '"' ·i.IR 1UOS •' :· :. I •• • 1366 .. . ..1051f .~ • .1ft 1254 jUIRJilfJl~ .. 'l

: 31( 0574

fiA AlT

m

5I 5I

54

CB AIJT POL 6El All! AUT All! AIJT AIJT AUT All! AUT AUT AUT IIA AUT

!(IÖIEO

SO

. 314 : I133 !JIR1, IIIOIA9. . 31S 4S6l l'RISOI't,IIOIAD

-

37 61

NÜOIBS IS&OI.TBI TtiOIIA IISliiWliOII W1. IBI Wl ClOFl AIIIIEY 1181 lYlOUA LHEYIHilllll Jl'l1111fE5111 YOIIIIJIIIWIOUl Sl. I'Öillll

•• , m1

-

lYIIST.I'ÖlTBl JU JAIMOLTOWfl

I~

_~.

' .. !m , SDJ ~,_.... ; 374 . 1213 ~..." liBIIAII) . 375 . 0247 'sotOTJ. Pml 376 41St .llOßQII&,IIUMD •· 377 3215 SWBI,IIIIIIIOI ·. 371 3613 ~.Ail8, 6b1Ha ,sn· 2flf7 ~- • -

62 H

. •'!;

.' 361' 1750 - - -

DJ:

m. ...

J066JIG aUUEU Wl81 1Y SI. WIIIJI8. ULYW681DfS AliJS-WBZ !rUrASSE JlA.IIIIBS

l

367 1464 IIAYI. iAml

"' ' 2114 1,1111, 11111111 2011 ;iöiii5,11118T :370 21S4 ., . . , _ i!lt; N44 'UMII;IUIIZ.

I'OSH'fJJIIWI l! OlYIIN WSWOI

61

;, ! ·

33 64

,

. • 1

' 351 11. l&II,IIIO!Aa . 3St . 2201 IHIB,IUIIS 3611 o:sas 'SOiim; IOIBl' . 361 1172 ;fii(IO;;il. .

Mlll

..

.

~ lDniAI

YoroJ.

61 S9 63 57 56 "

.•sss . . , S44l ..-::::t:..;JIAIRS) . I ·.-m ~3942 . •,n ·-'~-. . !

lf : ll·PI ,t,ft l

J6

ASIO mrAGIAM

LCAVDOUWVA

111 JAIIKlTOWH IIEII UlJWIEII A1V YÖSEIJDOIF YlY IIWIIOI IIOIIAß 1191t11UIIQ

IIWIHOI EIIIISTAI. ISYlllAliiiOI LCWOll

T6 WEISTt

m !P : m ~.n: • 1M5

D

~!

: Jlf: POl .. •• 1111 ' AUT •1111 AUT POL AUT AUT

AIIT

• PI;

95 17 II 173 174 II 55 ., 90 175

·JMa 56 ·111 ~ 91 : 1111

: 97

Jl4a.

.m

, 151

57 10

1t1111

;a

n

AUT AIIT AUT Sill Gll

135 " 1111

: lW

UU4: UU2, UU7'

~G,, 5514 -,~..

i54.49: UU1 P:4.52 154.54~ ~4$· ~;

us.u:

us:ff

••

• 437 2117 ZlUIEI, sbntli. . .,. . IM .. . .

53

~

·

'

&

Ui7

~

1m

n

lisY-«111111

60

SIV-I'Sl

AU!

S7 12

IIHTBIRIIT

AUT

49 SS 61 41

lll 6!1

AUT AUT AUT AUT

59 96

IMS l9

BU9

; 1140 MH

1130. 126 :2.55.44 1130 177 2.55.46: 113$ 100 2.55.41'

1158 ll 91

SUJ FU IIA GEl

1111 . 1&45 .1135 1130, M50

91 20 102 129 12

wm

Rll

GW WIUI

AUT

111 " .1138 138 2.5l.02 MN 100 B6.0S Mll 101 2.S6.06 M4D 60 1.56.06, MH 101 1.56.11 1&40 U UU4 ' 1130 131 2.56.15' 1140' 62 2.56.16

um SAI.JIS lS UlliS ao<CAIASIDESAU UTAYIA fiTli!SS PASS WJEJI

MOllA 11111

MOllA

AUT AUT AUT AUT 6fl AU! 58

1.55.54 M30 178 1JS.SS· 1135 101 us.ss'

51

ULC AllOD DOIUIU

AUT

flS

n 61 40

WlBI lllffiHJN6EJI SP0rr O!SI Wwot

1130 MH

53

1181

AUT Gll AUT AUT

.J14S· : 1140

38 ..

ICAY OOIIWYA Sl st61DK81/lE1111

AUT

· llSS

11: 6aSIIIIIOISI VlYIIAUTltOI

'PEIIJOI,POB

"

TYROIIA

56

WIIRIIIIIDE IIOIDSll

56

SIOSZGIIAIN

68 AUT AUT AUT AUT

1140

.BIIOill,lOUIID

Sl 39

41 45 61 62 5I H "

IL lEUSJAGT SAIS

~

lßiii,Pmt.

IBa;JIIMII~'

-llliiT '

~

.

~

11111.1101110 • '

~J!!Sif . ·:' •lAll&, JOSif • .' '•O,IBF l'lf.IIJllll.&IID . . . . JUifB . •

:' J

DIIIJilca, Wl 114111

.. . . . . . . . . . . . . . .. ' 1 ~ MDIW . :SBIBU.OIIIJ' 1 ~111110lf : ·: j IA!IIISAI;fiAIIl ---.~ 'Ziiu.IAIL ·SQIIIIOUJ. IIICH '~ w.IB,IIMIII5 WJIB,IOIIIJ . •

;UIJB; IIJDOtF

·RSAU.O,U .

: Sll3 f !114 NIIU,~ · · i·sot 5676 'tJI9mJAi.!t,JIWlD · -~ • o•

-

L

ST.ftiUßEIEJIIDII A1YlÖS800lf WUUESHOfEI

AUT

AUT 6El AUT 6fl GEl GEl AUT AUT AUT

AUT

lU1

S6

mOUA

AUT

58 53 Sf 61

JGUIB lYIIAIIIIIEIUHBlUI 11!1 WIEIJ 1'5YUNl WIEII

43 51 S6 SS 47 49 51

W5YTAII Will ASI'AIG LG llmtliHBM K IIJYAlllJIIUilt. T6 SUIITAI. Wllll

62 i7

ZUGUO WIEII

54

W5YTAXIW1lll IIEII

i7

53

P • ; 1145 II3S

MH l&4a

-1155 MSO, lW;

1131. IlSt 1130

11551130 lW II3S

m uu' n uu1

~~ 2.5619· 103 2.5UI ~ 2.56.33· 1 1.5U3 14 .2.56.3S 107 UU7 136 ·ÜUI 15 UUI 137 'Bt40 7 2.56.41 138 2.SU.S 104 t5Ul 23 2.56.50 64 U6:SI· I 2.56.53 24 2.5l.Sl u 2.56.53 9 2.56.54 139 2.56.55 101 ts6.S7. ,., !.56.51'

AUT AUT AUT Ga AUT SUI AUT ITA AUT AUT AUT

15Üt

2.57.117 lts ·2.57,1%. 113t. 140 W.Jl ' lW 110 l.S7.04 1130. 141 2.57.07 . • . m 1.57.111:

Jia ·

1130. 143

AUT AUT AUT

2.55'.51' 2.55.59'

71 2.56.11 103 2.56.2tl 13 2.SUI .1130 132 1.54.22 II3S 104 2.$Ul 1130 133 .2.56.24 II3S lOS 2.SUS 1130 134 uus

M50 l6 IMS 25

AUT AUT AUT

2.5557'

, IMS II3S MSO

IM5

AUT

-53

'111501111.WBIEl

TYtOUA

AUT AUT FU

lCAY DOUUAVA liiBI TYIOlJA

62

'•

o•

GER 6El AUT

2.55.56 2.55.56

B5.59

TUSSOUADUYBISIB W181 K filfiiiA Lllli81R PBOIIOlDSIOif m UDSTlJGIO DillS

0

us:so

1111

41 57 61 40 60

411 · ltH iJ'GLJ, &PliAII 4640 trlalldi;-JO!If

-

AUT

nllilRAnt

:112. 12tt .JIOOIImll.'llllfi o

IJA

"

'l

llll1, tMI.1III WMDf<IB, 11101 1 415 2737 Wlllllll, IIUIIIfD

·w

WIBI SCMERAH

UUI 2.55.!1 2.55.36 2.55.,9

ASPIT IIElZ UIIOIII!liiiOftl llllOII.DISOJ6AISt lV llfiiiiiii6Bf LGATTDSAIJ JSY 1160 IIÜliOIEIIlV

1•

; 413 1716 ,....,.. . ,

' 9.4' 1M7 ~'A1S1 4296 ,47~~ 0701 ' (11 3497 411 • 0397 ; 479· 4261 : UJI• 2192 ,.411 , 4023 :-412. 45t4 · 413: 1465 ' 404 2033

AUT

2.5U4

63 63 4S 57 61 52

CliiiiBGII. _ . .

.-s

' Ot

HIIIIA60I

vm '

1140 SI 1111 95

WJEI

5721 ~ &OTIIIB 3ID llWF, 'tml 2131 mAIIlli60"AJIIOlDl 1732 SOIII9l. S0AS1W1

sm

AUT

.Ztlt ,

63

~Will

464 0224 IIOiliiHID, 465 2571 ·mu.101lir ~ 4153 :n,o Nlllll, l)IIS 467 · RJJ2 IJU.IAIJIIJ, Sll~ . 461 0753 .lllllll, lAll '. 469 : 2671 lliDE,JIAIIill · • : , ~ . 410 · 2109 SOIUB,IIIE · •1 1

m HOlliiTBl

ll . li·P

5I

!lljlllgl.OIIISTlAII

.461' nq lll.LII;IIolllflll .46%• 2Jt7 ......~ . 463'' 0431 IIROIAIT, JoSif

~m·'

MOl

JSYGIÜJJIAI.Il mouA S&IIAIOO.JBIA SEmiOD IIT6 UD HOM8Ul6 TGI!llli(JDEJI-mlli AlPlACH MOUAWJ81

~· 4403 --~

451 451' : 459 ' 461

litt

SCIIEIAII 1Y 'llfDfl lfßlllllOII&TWI SEITEilSTEI1flf llY IIWiliC*

65 60 • 441' 564l ·moe, tWo . ' 1 70 ; 441 ' 1721 lliii9,HTIKX 72 44!. liSO ~~ •.. , 53 ' 444, 1646 IWIIB, 58NJ '~ 6S 445 1743 ·IJI'IIAID,IBUWI . ~ -- ~ 1 1591 :Y05T,11SIIIlf . '• 61 . 447·: 2146 sarAIIiEI..AII&USf S4 '44(! U .SUII.111M 47 : 449 lS70 11111f,-· 57 . 450 . 1727 .lAUf. 111110 47 451 : 1611 JIAIIll.~ 60 452 5305 ·110511, ADI .• . , 51 · ~. '1lf7 · 454' 2054 455 lt4l

v.....

69 49 61 H 57 40

. ."' "" lll5f, Oll Mt' 3193 IDI!BAIIIII, ~

' 4ft' 2571 ; 4911 3014 491 I 5711 :4f2; 45SS : 493 4516 : 494 ' 5731 ; 495 05S6 ; ~i ltlO U1 ' 2Jt4 -.i 3814 . ...~ 1167 : soo 0162 ; SOl 5707

,. l.ss.19 m••

. 1&35: :1&35 99

; US 1406 'llllr,I!OfOLD 4S4 ; 0975 ' FMill; Ol( . us. 237, IIIBBlt,11011.

'a.

U4.-4s' Mt4fl

J6

51 53 71

;_.,;' 1053 ~~~ ~ ' 432 . 1m ·1lllll,lO!IAIIII

2.$4.41~ ts4..4Ci

' ...

. ·.·

•.421 ; ft06 ;ROnJO,Illl* m~ osss Tlllltllli..IOIIKT . · 423' 2JSl 'MAIIA,lliCIIAS 414 5310 :HÜll, IBirOID ':.425 4637 .• IEDIIJWI,IIAII1M :. 426' 4631 ·IWKIIEJ, wJ0 . . : 4'l7 . 1426 $011816,IUIJIJI : :m j 0064 ,~will i m , 1041 ,SOiiilll, JOSEf · ae·- 35M ' AAIB,.-sl

t,s4.44;

u l:m4 Us.14

t7

: P& ' SI•Mr' " - .. ·

:zs;_,,.

'j l&4a• 66 2.57.11 · . ; JW. 111 is7J! ll40 67 til.Jl' 2.57.13 llSS 10 2.57.14 . 1130 144 2.57.17

...... " M50

l7

1135

.t s7.19 .tS7JO t57Jl 2.57;23 1.5714 2.57.!5 2.57.!6 HS 7.57.32 107 2.57.33 70 2.57.33 7l 2.57JS

117 1135 113 . 1135 114 IMS 76 1111 1116 IMS 27 J14a· 69

w'

• 1111 . M40

'.1140

~.57.19


~2:5~7~:36_-_3_:o1_:1_s____________E_RG_E_B_N_IS~.S~E}994MmfuoN

0

Pb St-llr . _

JG

Venio

11«1 ; l l

SOS 1140 506 1863 5q] 1214 SOl . Sl4t S09 4401 $11 . 1147

6S 12 61

m VÖl.lfllüRKT SV GAUIUIJKIICHEH UIIOII YOtnWili'Uifi 'M!JI MOllA Ti lftHU!OD!I·IASIEl UPIIIIO:IIiittl QO flll2 WIEN l( PAOlFUllll·lYROUA 1W Al'IOOIAUT 111( IIÖIOI1I GÖSSEl TWI lllOW. SWIIZ l( AIIÖ lf'IPOWl

AUT AUT AU1 AU1

1111

AU1

!Qs" "' 7:.57.45'

I0I6 OIMMEI,. MlotAfl 4743 l.ll16U, FWr "591 . 0185 . HmlllS. toa ·S?t 4427 R6tru.BISJ 593 1!96 lBOilliDB.IIKHAO.

IP5 117 l.57.47

iM

141 7:.57.47 111 7:.57.51 149 'J.ilsz ISO ~.53 . M40 72 W.53 IIU 21 2.57.54. 11ft I ll l5T.56 114S" 29 7:.57.57

59~

•WIIEII, OSW41D

IIAYIItOIU,~

I fiSCIII,

.-r

S6

·~·Dif

~IJ!IUAft., IÖWD

S7 S9 60 67 62 62

1~­

sn 1tm !sWUt, RIIIAID

$12· l 3561 sure(. !UUR ~,,. ~ 3123

60UJIIU.-

514" . 0719 IJMUIIItOf, WAI.lB m 1130 ·Palllif, IWifl9 1o6z ·ST61B.Al015: .· . 517 - 2490 tl6fur. wus

so

u•

45 77 41 S4 SI 59 60 S6 74 S4 63 39 SI 63 S5 3S

043i ~ iALm 519 3470 IIIZt l'flll Sll". 4593 ~ liOIAIT

s11

521 . 0117 S2t : 3433 ~ 3171 3017 ru 765S 526 ' 3462 S'i7 35SI s~ 5766

m

:lllllS, lDWIOI5

.1111- 11IOMAS

6UDBI16GB, wus l!IIISlO(I, lliOIW. , ~wus

1

·

••

6Ullli11Ua!l, .iosu:

.llliiiiS. II. miAlOS

WURJ,IIOUBI

nt lGOt ~ 11MA1D S3t . 2051 !011618. ~ S31 1m t.6tiM. WAI.lBlWDS 1739 HIJIO.

su · ~

oom

57 II

0441 SOIBIOB, fiAia

,.a.IOIIAI

~ om 53S . ' 42« ~toll 14n 1115B;.IUIIl U1 . 4231 lllt!ol. ~ 5.11 0737 .1118Ml. ~ . S3t 0418 lUB8, IJWIII S40 1114 AIIADilm. iiBo . 541 m1 BIB.IIUIIIT · ,

73 37 SI 31 SI 68

su

~0

S47 541

ml 46le 2111 3104 47ll 1681

S49

2221

~

Su

s.

5st 4m $51 551

ssa ·

54U 2171 1341

SS4 . 7911

555 . 4564 ~ ~~ 0211 SS1 n74 SSt lt11 559 . 1421 S~

0

Slt • Sll 512 $13. st4 Sl5 516 SV •

tTGlÄIIPffiUlH JISY Ulll

lUS FD.DIAOI llll DOIISTOlF ASY SAiliUIG TtDIIlEIIEII lllJWIEII IIAGISIUOOlliJIEI

WIEII l6 HOlM SllliUIG UIIIIMI UUCDIÜHl

fi(l

liH

AUT AUT AU1 Aut Gll

l.SRAUFUIT

IIJl

72 53 43

YOlK llßUIIAllOIW. llllC MÜNCHEN ISV Ulll

IIUN

~I

ATYGUZ SC Mllli!Dil 1SY lii.ÜOSIIII6 09

-~ I!OJIUii.IMIS

"

~~

~~~

•DIIIIJDAIIO. • Jl9tia, Wl! •;·

~ lll

?131 .noaa. wus . · . ~.IIMRID

;DifSIEii.liiOIIAS ; ~. MA*II!J . ULp~S. ma . IIMI,IIllll .

;IJIIQr, Q!IISlOfll.. Ril; &EOa6

1Birll. JUli . . . . Pml . .HAIII, YDUB. .IIWISJUIIB,115GBJ · ~. lAilEI

f6u.lllB ' '

163S YAUIUIIO, a,ml 1117 111-,!&llim 3131 WliB. UIIIIIT , ' 0114 l1rnOBA. Wll: ; D9GO l:ilm. liW1I • 3313 .ouulilo, RlliiKil 31n Silllltu, llh'A . 523S ·IIWI.Hlllai· 1110 1111.111111 0491 ll4lDA. 111'116 .

• .

SS S6 71 34 64 " 61 II S2 67 S6 60 72 60 52

III.S

111.6 lllOUA LI. SETME SUIIIO mOUA Ii RlDEl lliiYEI&H 1Y mtlliWIBSIAOl SV WOLFEUOID 1SY 1160 IIÜIKJIElllV lG SOIÖMtnG Mlll.ll1011Ulßl1Ulll liJIAtsfOD liEH UNIOW TllAll!lOM MlSUÖI.I(J( l( !'Mt

n WJUC

Aut AUT

.wr 5El Gll AUT All AUT f1A Aut

G11 lU1 Gll

m Gll Gll AUT .lll1 AUT

Aut lU1 AU!

AUT AUT AI/I AUT 6U

67 S6 64 49 S4 SI 65 12 68 II 10 31

lC srlllT OSSI WIISA IISkÖ llill MOllA lTDAimG 100 FMI2 IUDEICWI UA-WIEII WAUIU WJEH 1mllll T1l WEIS IPOll SOIÜSSUI

nc WG~:IIlOIS

AUT AUT Aut Aut AUT

1mllll

m

11

IUNM~G PEllPLI ClUI

46 SI 49 66

IIAISUDO-SI!!, OIIU llSliiiiiG SC IIOI1fEIII 1'111111100lf

ITA JI'JI AUT Gll

aur lU1

aur

tS1.57

J11i

llTSI 111 tSI.OO ISI 151.00 119 ~04 m 1.51.01 75 ~09 m 2.58.09 II tst.lD 120 2.51.11 153 1.51.12 121 7.58.12 12 uu3. 172 t51.17: I 54 1.51.20 113 2.SI~ 13 2.5UI 173 UUt 14 2.51.23 124 2.51.25 ll4 2.5l25 17 ÜUS~ 11S l.SUii ISS 2.5Uf ll6 ~ ·

lllf

111

lW

ll3f 1135 . 1111 : . .. . 1131 ISS IUS D lW

lASS lW ~

. 1111 .

lASS lllS

Jtlll'

zr;ouruc

63 44

1140 13 1140 74

1111 . 1150: 1111" '

~s

109 2.57.3~ 146 Ü1.37" 147 7:.57..39 m 7:.57.40.

: fi» ; Ißt . 1130 ·1130

Aut SUI lU1

SI

asr...._

WSl, lY6IIIIIT ' IIA&Y, VlliiOS 1111-IIUIIIT SBIIIr, 1101111 ~ wAmlll to\"SIIiml. ~ IIISBI;IIIIAID

UIIIOII ÖfPIIIG

M3e

.Ss

.wr .ISS .wr . lllS

S1BI,

:u.r..,. .'

546 . 54ot 567 .i OS77 Sfl ! 1411 56! 0297 S7J 8301 511 ; 304t S1t ' 4311 513 2013 514 57311 S75 ' 2521 S76 · 3511 511 . 0439 511 . '"'

GEIIOWIRI( 5HI TriOll4 Wll IIIEI m UDSTlJOIO D8IS SVLOHIIOf

-$1AIOI.IS ~uO

Sil 30t! 562 : 1756 ,-IIIIMUI,1!lOIMS 56! · 3155 'Allllm, IIIIIW · 56~

IULICHELOOlf VIIEil lUilCHDOif

AU! RUN IIUII Aut Gll

ltZDII, ZOlU"

~~~ 79SI SOIIII1I&I, 011511A1-

S64 ; ""

WIEN

liU IB AU1 AUT AU! AU! IIOL AU! AU! AUT AU! AUT MIT AU! AUT

U U 72 0 52

542: 3193 .. . . .Airoll

~3

ur runmcwa

6El AUT AU1 AU1 AU1

1130·

II· PI z.1t

1140 11 1M0 71 1145 30

2.5U! 2.51.30.

2.5U1 2.5UI IIH lll 2.502 lHI 78 2.5U3 . 1151. II :2..51.33 · 1151 19 :~ .ß IS6 2.51,34 IISI 2!1 t.5U7 . 1131 151 llSI 21 Uut lllS 125 -2.51.~ . IPS 126 t51.4! ·Jlil 119 1.51.45 : 1161, 2 2.$l.4Si .1130' ISI 2.51.45 • . 120 Dl.4f •q _ 159 utSf: . . . 121 ~.58 ' 11«1 79 t51$ , 1111 ! 127 2..5l51 lllS" 127 :ts&:SI II»· 160 tsl5S ' .1111 : 123 'i5a.:s5 :U,: 161 ~ ,.. .. 00 ~

lsUT

, 111 . . 111 . . li!S M30. • .~ li3S

124 !.51.51 l2S 2:srSI· 121 l.51.51 lU 2.51.51· 126 lSlSt 11 Ua.st I29 2.59.03

·• · 127 159.13 M n l.SU3

.iiJO 163 159.04 1130 164 2SU6 I llll

121 159.09 IS Ut.Dt 1111 129 ist.lt il45. ll 2.St.ll . M35 llQ 1.59.1! "116 32 t.5t.13 1111 130 m.l4

lASS

Ph St· Nr .....

58'

s;o

0993 AIOIB, JOIWIIlS 0569 11IAUI, EII(J

596 ' 0163 597 1791 S9t 3471 5tt 1991 600 OlT4

*"

UO.Olll, ~

IOO,IWIFJBl

JG

Vereio

llot

61 62

AUI AUI

n

Wlflj ASVS.UZIUIG

ur tOI'lmOEP

monoawtEII

HOL G!l Aut Gll Aut AU1 611 Aut AU1 Aut ITA GEl GER AUT

1.) 51 71

"

3112 181111T, ISI1 P1I6IAifl, liOIIUO 0192 lltlllll.l, asJllll

S2 57 68 67 67 70 51 61 67

1!59 WE6Q!l, lAlL

ss 12

~

4~7 ..swur,~ 34" "IIAIB,.AIIIIIW 1181 Llftlll.IIQIZ

610

1114 SIJU.IBIHAID

601 602

~ 1W1Z

I&OOI,lHOIIAS I'IUD, .IOSff

3165 .611U.t,AU5SADO 2412 "lUDE,WNI

m•

w

604 605. 601 607 MI

'.611 . 1579 IIAQAQI,.IW15 612 12fT W0SS. BIST 613 Oltl 1IAI1SSII, 101

614 ms lFfliiiiS, JOIWl 61S . 4il4 ~ BWII 4lSO 6tn19,llBJIU1 .

.16 iJ7 611 611

uo

621 622 .623 624

w. u6

0393 FAIMWA6IB,l«*4U 5301 JÄ6II, IIIOWL I:WI LUIIBGtl, AlllilAS IIIG. 4182 lRI. Dl. G1IIA Ot63 SMIIIOFB.li!OliAS.IIl&• 0347 Wli1IISOl. UQIUS . 11476 WOlf, Rlot · 1768 QU~ll, FIIIDllOI 7111 WJETm,llltfft 1971 ·<SM; iiBHAD

627

UOI TIUW, IIIIT

621 . OSI3 .UIAS;.I9B

42t ' 0342 l81111,.19B' 630 F14t Ulll, OAUitA 631 1506 IUll8, JOIIAIIII 631 633

2255 OlllS11liSOI, IWI IS74 Wln9, &BH.WJ

j34 .

5441 Drml,l!IIIWD

635 636 Ul

65

4S 51 SI SI S3

"

S2 S5 62 65

: .:;

:n:..~MIIIAS

mDOlf UlJ WIEH !SG WIXHAUIEN lllG UMIOII stolliY UMZ IUSIEWCH lS .UUlOlllOMANI

MIEIEIIINGfll IG Sot.lillTADT WlEH 61EIN m IADSIUDIO klOO GWMI(ItflDOlF IITY 1148 HIIDESHEIII SPOII STOlZ MÜUZUSC tGl JÖIIU•GEII IIÖDUMG!IlfiiWSPOl Alt lUOEISClUI MtotREN IHOMIEII) LG MrnEIIKEUl 1CMOUAGW Dl~lf

GUZ ÖAVSrrt1

lWIIZ

47 SI 68 62 SI 59 61 64 SI 64 60 57 61 60 SI II

5651 Sl1PLOSIJ, lWO 1611 S16mi6B,.FWZ 2567 llllilwD. ~ ~ . S3tl ~JIAIIRID .".. 3623 SWI1I. Wl: n 640 5717 flÖIIIJOl, HBIZ , 70 '64l 3446 Sl8tzB. JOJWII . 60 _642 . 1293 .APR.19B .: ' ss :! 47 ,M l :1131 ~ liiDml ~)2 ,644 I362 li!llll, V1ml 64S 3657 liiCium. Wl1JUI.D - ·SI "" . 5569 lWI6UG;..... . 56 '647 3342 .fll11t, GUIS!Jft 61 4S 641 SST6 ~.Rill SI ~· 1343 !II(DliOI; Wl..JIII.Z 60 ·~ laat ·1'16u.IEIIIAJ 0491 :w~a.turm SI l52 1319 . fBJIIIIAYII.IJCHAID 49 w . 4121 1111110.111110 6l S9 U4 1135 ~.11110 43 ~5 2141 IIWSEI. PAli. 656 . 4599 Im!, PAOlO 64 651 . 0623 Dllt, IOOIAfl63 S3 651 2710 .IIUICK, 101~ 73 159 2045 l lts!OI, lll u 5611 3674 llilo.aa,AlliOS 49 66I 5706 rrotE, HBWZ S6 "H l ' «21 !llliii.II!Jilll SI 60 6C 1331 ~Wl. 664 0519 60SOI, Prnl 62 U5 «55 lAll. mru 68 6S " ' ' IOSO 11!1ß.OlAf 667 . 2635 PASUli.O, 10181ZO S6 59 461 1161 otolinJo.IIAIR~ 67 70 Ut 1417 IIOilEI, .lOSIF 63 SI •n om IWlWSII,.RAIIZ.

UICEDUTZ RLWUiifN

IIIIIIHBIUNN lBDUNG B~lARECKf

rcwmOUA lYlOUA ~TSlJE161E

mow

lS'f IJITOitlllfM

FC DONAlO FlF llilllHOI EUrul

SCAUSTIIUJIUMß ZAGlEI UNIOITIIA GMUIIOEI lG WOlFGAIIGSEI UlJWI!JI 181 AIIOI.EISDOIF UNION lF IIONDSH GUGGING PEINIIZ lliiiEDUCIN

A!SV![INI!l HSYWL lllUSIADT IWJS1 TliATIIlOIOWI lUNNIN6 Pf:OPlf ruJI SI MOllA TIIA Will lSY GLÜClSIUlG 09 'M!JI 1'1 FÜlSIINFRD 82lll mOUA aua SPORßF ar FW S<C SlllllGUI OIUIO AlJIU1Jl WALDIIR IOC SPOtT POWOIT VLYMAUlltON lGl MWJltON 61rutll IFHl&fll IU11AIEUI AVIS CBO .UUTDJlfSTM 15Y DßotaltEII lCAY DOUWVA tlUCK/Wl!IA LGATTElUU lWUND!U Ul!ITAS IUIA 1W10 MDUA HATAIÖlSE6 USIGUZ QJIIrOUSDtOIEII l.AIGBIHA681

TCH Aut Aut Aut 611 AUl 6U AUl HOL IR GEl AUl AUl Aut AU1 HUN .lll1 Aut Aut lU1 FU lU1 Aut liiT AU1 6U Aut DEH AUl AU1 ClD AU1 AU1 Aut AU1 AUl AU1 AUl POl AU1 AU1 lU1 ITA AU1 GEl lU1 AUl AU1 FU Gll 6El ITA AUl 611 SM ITA AU1 6U AU1 AUl AUl GEl ITA lU1 HUN AU1 AU1 Gll

ll

XI·P

IIH 131 11311 165 1130 166 141 33 1135 131 · lAll 132 11311 117 lAll 133 1'40 13 li3S 132 : liH 134 1111 135 1111 136 MH . 137 IISS 133 130 I68 IIH 138 llll 134 liH 139 1111 140 liSO 22 .1130 169 1141 34 1140 14 1140 as 1140 86 1140 87 JIH 141 1140 18 1135 135 1130 110 1111 147 .1130. 171 1135 m li4S 3S llll I37 J!30 177 11311 173 1140. 19 lllS 131 .1130 114 W30 5 MlS 139 1130 I1S 11311 176 lllS 140 .1130 111 1130 178 1140 90 1111 143 . iiJo I 79 liH 144 1130 I10 . 1135 141 114S" 36 1140 91 1135 142 113S 143 ll3!l 111 114S 37 1140 92 ·.1130 182 1140 93 1145 31 1130 I13 . 1135 144 . llSO 23 1130 114 1130 18l 1140 94 11H 145 1145 39 1135 I4S Ji1s 146 .1130 116 11311 lB1 1111 146 liH 147 113S 141 . 1135 148 ~ : 148 liH 149 1130 lU 1140 9S

Zeit 2.59.16 2.59.16 1.59.17. 2.59.1 2.19.11 ß9.19 2.59.20 2.S9.21 2.5?.21 2.59.22 2.5914 2.59.25 2.S9.7S 2.59.26 2.59.26 2.59.21 2.59.31 2.59.33 2.59.36 2.59.39 159.40 2.59.44 2.59.46 2.59.47 2.S9.40 2.59.41 2.S9.48 2.59:49 2.59.50 2.19.51 2.S9.53 2.59.54 2.59.56 2.59.59 3.00.00 3.00.07 3.00.03 3.00.06 3.00.06 l.OO.Of 3.00.11 3.00.11 3.00.12 3.00.12 3.00.15 3,00.15 3.00.15, 3.00.16 3.80.16 3.00.19 3.110.20 3.00.22 3.00.23 3.00.24 3.00.24 3.00.25 3.00.26 3.00,26 3.00.27 Ü0.27 3.00.lQ 3.00.31 3.Q0.33 3.00.34 3.00,35: 3.00.31 3.00.41 3.00.47 3.00.43 3.00.43 3.00.47 3.00••7 t00.49 3.00.51 3.00.55 3.00.51 3.00.59

i

!.01.01 3.01.03 Ul.OS 3.01.07 3.01.10 3.01.12 3.11.15

-· - - -- .. A.,.


1994 MARATHoN _ER_G_E_B_N_Is_s_E_ _ _ _ _ _ _3:0_1_:15_-_3_:03_:4_7 Pb SI·Nr W..o

473

1156 WIIS5EICGIUIII, EWAlD

'74

~IS

m om

lllrn. fU[M( Ht&El.Aifl<*

676 3612 lÜIIIEU, WUIIER 677 1472 NIESSNER, AlillliDEI 671 2294 l!lTNII, WIRIO 679 610· 611 612 613 614

61S 686 617 ...

ms

DIISiiXl, a-.m

031S FÖISIIB;AliiiD OS28 LmllltOfU. 6ÖriB

3349 Dlt IIOIIlf. EROO 3411 IA!ti,JOSIF 1216 GI.IDIIIGEI, lUDOlf 3744 ll.lllß,"lllml

I 5S7 11M. DR. WOlFGANG S6\S STAUOIII60, WOIJ6AliG 1313 PllliEI, 'flllf5AIG

"' ms

1WlB. 6IIIIAID

Milz. GOitARO

690

1417

691 692 n3 694 695

4~

'" 697 698

3611 POOl SS73 SQWII, SIEGfllfD 2735 ·mm~.; OIIISIOPII

699 700

3549 lUO!,lltliERT

701 702 703 7M

lUIJII'r, IBMIIWI 4165 .60001!1. ADOif 2010 l.lllfOib, wt 1922 'HÖSI. rrnl 2~7

WAGENIBTNEI. FWil

wo.

3361 TUVAGU, 6WIIIl 1191 utW, ~NIIWS

1159 mB.IDOIRI, 6B1LW1 0760 RDWIO, IIATiliiAS 0611 IIOifil.ln,IOZ.Qiml 7U.S 1173 YOQ,Elm 706 \430 HOIIIA'II, IIOIIERT 7d1 2065 PODIR5SIIl, PEIB 701 2145 CAmliWIM, liliiUlll 709 102S Glffiiii6D. Gllfl!m 110. 4744 wumn. 61111.1111

1T1 . 3SOS SCHJIElZEI, rmt 712 713

0188 DWISIIA. HANS 7440 fll(l, H8ßl8l

JG

Vtrtia

Not

Kl

57 69 52

SY GAUNEUkiRCHEII ÖGTTKI nY FIAIIlENIUIG

AUT HUII

M3S 1611

1140 "

S9

TYIOLU WIEN

AUT AUT

73 65 SI 57

IERGUUflEAII YOlDElS ASX UTI~GSDOIF IWAll!OM IJIISW.

S6

LOIP!lSDORf

64 61 S4 17 44

RUNHING PEOPLHLUB OlOIIOI< liSY PIIIIAFELD GIOSSENGmDOif

60 60

Wllll KASTEN

60

AlCWELS

60

MARATHON INNSTAl

SI 64 57 63 65 0 41

TSY ISIWIIMG UEtsiiiG ULC ll nOSTtUrutUI N!U·ILIM UGliEO SWIORIORG LCOifULI.(lt

66

6S

WlfH WlfH RUNHING PEOPII CLUI STEYI

S4 70 46

SY GAUIEUKIICHEI Ol(TflOUA LG IÜmaG~OOS

61 64 4S

mti!XG

44 44

66

61 49 56 S4

n

WIEN

YmlllltUF SPORT STDU MÜRZMC lYROLIA FUN stOlTS TlllWI ASVSAUIUIG UT VOITSIERG AJ HiliWEGEN GÖSSB TEAII

AUT AUT AUT AUT AUT

!TA HH AUT AUT AU! AUT AUT AUT AUT GEl Gfl AUT AUT

II-PI

Zolt

JG

Venia

!Iot

1H 3207 SALOCOA. &IIJSEPPE

61

GP AVIHAGU PfSAlO

ITA

110

3.0\.15

715

716

63 S7 IS

SAUIUIIi

101.l'

Tll OUI JIHLAUA

AUT TCH AUT AUT AUT AUT AUT GEl AUT AUT GB AUT AUT AUT AUT AUT AUT Gll GB AUT AUT AUT

M35 ISO 101.11 · MH 151 3.01.20 IIH 112 3.41.23 1&40 97 101.24 lllS m .3.81.28 M3S IS2 3.0131 1130 119 3.01.31 1130 1!0 3.01.32 ll4t 91 3.013! MH IS3 3.01.31 IISO 24 3.0Ü9 . M30 1!1 3.81.39 M30 197 10l.«J M30 193 3~11.41 1130 194 3:01.45. 1140 99 3.0Ul 1131 195 101.41 1135, IS3 101.49 1130 196 3.01.50

AUT

IIH

1SA 3.01.51

DEN

1111

ISS

3.11.57

IISO 25 MH I 56 . MSG 26 1150 27

l.OU% 3.07.97 3.02.09 3.02.11

GEl AUT AUT ITA AUT AUT AUT Gll AUT AUT AUT AUT AUT AUT AUT

HOl AUT

PI< . St·Nr .._

H9 3.0l.IS

IIH

151 1112.16

1140

100

IIH

ISI

11145 40 11311 If7 ll3f 191 1145 41 11H 159 IIH 16t 1145 42 1135' 154 1140 101 llll 161

3.07.1' 3.07.1l 3.0111 102.74

102.25

1612 UEUlllfWI, ROWII

5121 717 1176 718 2242 719. 1030

l019;111WI 'GIU"'-AIIDIEAS Zl6a, PETII SAIUIIB.IIIIST m 0312 2011. 6lOI5 nl · 0693 IDUIISOf, llliiiB 722 · 4626 lfßS, PETB 723 2769 5TBIITZ8,11AG. ·IIAIITIN 774 . 4571 ootm. JOS(f . 725 2461 IOidF. 8BIH 71' 0527 ZB.BCKA, GIUOT 1v 3095 ·uEJIIAIIUlm m 1744 · ~snn•· 729' 4005 Df I(Jlli.I8JIUT 730 2943 . 1101AY1Tl, JAIIOI 731 ' 1277 JASEIISIT, IERDUIAIID

!32 , 1420 WAII~.l'Bll 733 1717 .!llf, UIIIUI 734

1793

735 1211 73i · 0269 737 IU4 731. 1357 73Y 3691 740 2149 741 3742 742 : 5n2 743 · 1911 7+1 3959 745 OS6S 746 2581

7(/ 741

IOiliAIB.IDDOlf .

STmHAIIIIEI, WOifGAIG ·IIUIEJ.IIAmll WOB,IGMZ 'ZIIIIIB. AllllD IWif.lOIEIT · llUHNEJ. AliDIEAS ;OWYAT, SllfAII 5BIUWI PAOI.D IIIUIY, WSJÖI& JWIKHW, HBNZ smu.G,lDAID TOIIB. Dt.liDCilf JUtl

1"' IAOI1IB. fllll 4221 .Jlt.TUOI, mwARD S40S IEIJOSSE, IUWD

3.02.29 3.02.7' 3.02.30. 3.82.31 3.02.33 3.07..19

149 7S8 : 01119 .lUCHS, WS . 751 1967 IÖI1IB, Wl~ 7S2 . 4613 ARAII10SI, ZSOIT

7SS

rm

10139

~54

76Sl RWO,JIOIS

.SOWII, IIIWll

sa S9 66 " S3 44 66

S5

69 SS 61 S2 49 43

AMSTflTEH WIElt VIEMIIA UKIITFOOll UIIOM Tll P.AGIMFDRT WilliTZ TSY OTTOIEUIEN TUS 61ÖSIIJMG SI TTIOUA TIIA WELS 5Y II.AU 60.1IIIIJII

MIST. ,OmN WILOON

59

ST.l!AIBI/IIÜIZTAl ASXÖ stellT UOOEIIG ll.OSTUWEUIUtG TYROUA 1Y VIfDEM 22 1Y IDI !SCHIOIII UNZ llT WIBUIUIG-LAMD

64

WIEN

66

YnEII DlliF LHOIIATH ZAGlEI WIE'N IAHSil mrnu AOUlll FIIULAME TYROUA

sa 63 36

34

69 60

so

st 42 43 " 6l 42 4S 57 65

42 61 64 - •· 63

AARAU

SAlZIUIIi lEUSlDl All SII SVSG lutll AM SEE ZGOR!ELH RAOIIG CLUI IIUXUL HSY IIWll!OI WL lEU SVSG lUNlAilSII NYIIEGYHAZA SllYlOUA lilA WELS fUIISPOCTS GtrnJMGU

M

ll

11-P

M30. 199 . 1130 200 M3S· ISS 1111 : 162 M35 156

lllS

157

IIH

163

1130 . 11140 IISO 1611 . 1135.

201 102 21 164 158 161 IS9 202 103 43 29 160 203 16 161 704 166 l

111f ' M35

1130 1140 11145 . IISO 1 1135 · 1130 IISS'

M3S 1130

IIH

AUT

M60

CRD

1111 . 167

AUT Sll !TA AUT SUI AUT AUT AUT POL

1130 1140 M35 • liSO IISO 1111 1130 liSO 1145· 1140 1611 . liSb:

20S 104 162 30 31 lil 206 32 44 sn 1os AUT 169 AUT 33 HUM 1111 ; 170 AUT · 11311 207 AUT 1130 2tl - l

1. Südtirol Marathon (BZ) regionale Veranstaltung mit internationaler Beteiligung. Start: 21 ,097 km - 8.15 Uhr

18 SEPTEMBER 1994

Start: 42,195 km - 8.30 Uhr

Zeitplan: 5 stunden maximum - 1/2 Marathon Record 1.05,35 (Katui Bamabas) Organisationskomitee S.V. Branzoll - Information: Tel.- FAX 0471/819817 Tel. 0471/820220 Monsoma Altred


1994 MARATHoN =-=ER:....:.._G~E:.__B_N_Is_s_E_ _ _ _ _ _ _3:_03_:4_9_-3_:0_8_:43 7Sl 756

m

758 759 7611 161 762 163 764 765 766 161 761 76t

no 711 772 173

m 77S 176

m 171

719 780 711 712 783

71-1 115 116 717 718 7n 790 791

792 1U 1M

-

m

822 823

814 825 826 121

m

3.03.49 103.50 3.03.55 3.04.00 3.04.01

839 1-10 841 842 843

64

sunasmnw

3.04J1

844 845

1155

17

3.114.07

1160

4 3.04.01 210 3.04.09 165 3.04.119 lS 104.1 t tll 3.04.13 tJ7 3.04.18

1130 224 -"45 60 1145 61 liH I 85 1145 62 liH II' 1111 117 MSS 19 MH lU 1111 119 liJl) !25 IISS 20 1140 117 liH 190 -"45 U W30 6 1135 177 liH 191 1111 U2 IISS 21 1135 118 1150 45 1135 179 1145 64 IISS 22 1145 65 1130 226 1131 m 1135 110

AUl AUl AU! AUT

llSq

lm JWQUEI. JWI.JA(ClUß

59

11-11 IWomrnt, GOTTRIEt 3661 liiiEl5liOIU. IIBNZ 4674 LIWIY, AllliAS 0391 l.tCZ,JOSEf . 1161 Öfti!AS, f!IDUWID 2527 ClAX. Pffil.QIX 1324 IJBNf, HASSO 4035 SfiOl, WAlltl ms <ZEIIIY, 1llliUT 1114 LIJOIT, GB$10 IDOS SOIÖIUIGO, Pml 4464 PAIIDOlfl, OIIAl 1508 WIO, &AfTAIIO ~73 SliiOWZJ, FWim<O 2076 IIEDI. AUla . 0910 WAGNEI, AlliMIIWlUS 5«5 lOZAl, WllßlfO 4605 &IUIR.IIAlllliAS sw IOZAliUii, IUOOU 0613 IIAU,IWJS 2996 HO-.m. JOHANM • 1432 Sllfltl,HWUl 1796 S(HIW1II, JOIIAIII 2216 RÖJGBI, Dl. Fl!miKH 5284 G'IDM6YOSSY, l01Err 1652 IÜIII.GBIOT 1015 liOI,.IqSU Im IWII,I'AIIl . 3142 MOmÄTIEI, HUIEIT 1123 otOHOFO,.AIIIU 1440 So\110!1, DL WGlM 230'1 lliEISOIY, AlOIS 2674 IIIDEUBGll, WWifl

49 S4 49

(IJ(ItJWJfll

AUT AU! HUN AU! AUT AU! GEl AUT AU! AU! AUT

3119 PIIOI(IfW, JOIS

12

m1 ~räa

47 51

2041 IIAVIOOif,JIIS3111 WEHMEIT, YDWI

ma

1!111; WlltJ;AI6

5141 3107 4218 2249 4017 0174 0602

llOUSOIB,5HIUID SAIIDIIESB, ~ GEHWOlf, ROtAUS LESII.EISTEI, WU.UD SIIICXEI, 41RtD H.US, WOUGAII6 Dl. 'tiiMklfi,AIITDM

ma

SWillf. flllllliOI

SOtOTT, .wo WAlDHEII. sur IIUNDSotml, HAllS PA6UAIICO,"IIJIO CHMIEUX, DlOIEI

1322 TÜll, FWI

834 835

4299 4004 31S6 2991 3662

138

34 171 JI4G 106 MlS 163 1135 164 -"45 45 -"40 107 »45 ~6 JI4G 108 II3G 109

m!WAIHOM QGENII.tU ASKÖ IUFIEHIEIG lOHnACH USCOL CIIICHON

133

U7

II

4~

130 831 832

w

N•t

~303 SIREIIUIGEI, PflU 1519 Pl!ISS, WOIJWI& 1913 rumMGB, wm 1488 MJmlUHNII, IOIEIT

1063 S24S 0833 3265 3833

m

Vmia

Kl

0665 IIA'ffi.6EIIUD IIIGIIJÖ(I. 41RtD 797 1921 IIOVAI,I'fTU 791 2077 SIAOUl, HliiErr 799 1300 GÜITUl, WAllO 800 2909 MAIU. IOIAID 801 3251 HÖffl, Ulf 102 1655 .18TJt0, JIMII@ 103 om llllJ!IGlJ. IIIJIUl 104 0467 9BIDUJIGWIIIII8; llKll 80S 3696 Tlß(({, IIIIXO 806 3191 llßlff, GALI 807 ~297 JUOSOI, HWIUJ 808 1644 $YOIQOA. mFAI 809 1029 IUIZ. WAI.TB 810 3408 OSUDIL,IIJIOSIAY 111 3306 IWITZB,IIIJIUl 812 1082 IWtr, UIJ 813 0847 J,\DEI,PEltl 814 0251 fllDUU~IIAIS 115 3905 IUIA, Ellfli 816 2707 llm.IIAiflfD 818 119 120

JG

Not

m

117

Piz St· Nr No..

Venia

m ona

tJ

Zeit

JG

Plr St·Nr Na••

.lÄGEl, EWIT UCHTENEGGEI, fiAMZ lliEIB, IIIHfiT ClSim, SVBI

IÖHII, IIAIIltll

66 S2 59

Sl

61 39

33 63 S! 43 61 63 SI ~9

SI 73 63

" 55 60 4~

57 57 40 10 65

ASIÖ rtl6WEM NTIIKYHAZA TUOUA ASKÖ I(HWIJIJEIG lllOUA VlG M.UIIIlUAMSAU LSV 90 Kll18ÜHEL TltOliA lTIONUlH 1VII Sl PÖlTEII IUNNIIIG PEOPU CW8 POlMllliVl AW lllllltilliAYJS mo ÖTI SOIIIEliNG UNDOif/AUSUTT 5( OIDACH WIEII S(QW(H

HSV·GilDSIIUSIUS AIKÖ LUFIIMBEIG VEIEIN Dlllf Jü. ElllEISOOtf SV lElSSTADT flBIEI 5ZOIIIA!HUT YROQtiii160SIUt6

46

45 5! Sl

49 49

55

5!

41 61

SI 71 61 45 43 46 64 13 ~I

"

44

Sl

n

"

57 41 4S 61 64 65 55 S4

" 63

Sl

41 36 64 41 41

SI Sl 4! 44

61 42 SI 11 71 SI

JOG611G (lUIIill PSVUOIEII l( SPOIT OSSI x.tlPE JTIOUA DJX SCHWÄIIICH GMÜND flEIUIIIf' FÖIOIIfl llllliBI

TUS/IIOIIAU f1111BSS1Uill0 WlGitEI l1 KOIIAJH UNIQk IJU<IJIÜHl WIUI WIEN

Gl.tl lliOIU!H Wlfll HllC lOTIIBITHIIIJI (IOATWIIIW!JOM TE EGB vtYMWlHOII IION lWliii TltOUA lfOIEII AC OlOJIOU( USI&Ul vtYJIWlHON vtVJIWTHON IISV WIEN fUIAtlST Sl& lOSSOOif

IIIIIIOIUS H.UIIUI6 LC OLTIW WIBJAOEN LCDOOIOIBI lCCWIEII

Ö1l TY JAHUADEN n05T!JIIOTIIEIS TCW1Yl0UA LI HAiEIL JIITVAIIISTETIU VSI' SJJUOIIIIWALD WIEJI JIU(JIÜIIOIIJI WIJJlJSIBTI II( WOffiliiAot AIIAT.PODISII(A lEINI Af(f TGICHÖNIBG VlY M.\IATHON ASKÖ 5POll UCHTENf& lG90BUSru& UBil/OITTIIOl WAIDIIOFEI/lliAIA

ru

ITA ITA ITA AU!

.4tiT .4tiT AU! AU! AUF AUT AUT AU! GEl HUM

GO AU! Stil AU! AUT AUT AUT GEl AU! .4tiT AU! AU! AUT AUT AU! AUT AUT AU! AUT AUT (80 HUN .4tiT .4tiT .4tiT TCH AIIT AIIT AU! AU! HUM

ll-1'1

IIH

II3G

1135 IISO II3G 1130 1140 .IUS JI4G ""' 1130 ll38

1135 II3G 1150

M!S

\09

3.04JS 3.04.115 3.04.07 3.04.07

3.114.19

47 3.04.20 110 3.04.21 112 i04.73 !13 104.23 !14 3.0414 166 3.0414 115 3.04.25 36 3..114.28 161 3.04.20 168 3.04.30 37 3.000 173 3.04.31 174 3.04.32

1135 1150 Mit 1111 »45 48 .IUS ~9 1135 169 W3S I 1145 SO -"45 51 113S 170 1111 175 1145 52 . 1141 111 1135 171 1158 31 II3G 216 1135 117 1111 176 M30 217 1145 53 11511 39 1145 S4

UUI

AU! GEl ITA FIA GU AU! AU! Gll AUT AU!

uou.

... 118 171 872 113 874 115 876 117 111

2034 2133 214! 3814 1603

Pllll5IIORI. Pml HlllmlllliEI, IUIZ IIOIIIBSB, AIOlUS

~5.16

lt4

D 219 IIH 179 1135 173 -"45 55

ns '"

0767

811

56

105.1t 3.05.20 3.05.13 3.05.24 3.05.25

2134 HAlßlB"'.~ IIAOI-WBEI, HEUElf

3.15.~

.IUS

no

liB

1611 ll24 umtlJJIS,MAIT 141 1576 *ta,WALTll 862 31~ 'IEmY, biiAlD 163 om SOIOIIIfl. Alftm· 864 3303 XOLWI1501, DR.Wl 165 1509 STDMP.W. flßZ "' 2122 tllll . 1&7 4011 liKOIAS, IIOIR 868 0931 WAlllll&a, WOIJW6

112

111

221 3.05.21 180 3.115.31 174 U5.» 113 3.8lli 111 105.37 222 3.os.46 \\4 3.05.41 57 3.05.41 18 3.115.50 223 3.0S.5S 42 105.56 SI 3.05.51 175 1~ 11S 3.05.59 59 3.05.59 43 3.0S.st 112 106.03 44 3.0'-03 176 3.06.01 113 3.~13 11-1 3.86.17 116 3.06.19

AU! AU!

151 ·~ 2658 SOIIJOIJIGfl, ~

!MO

1111 liSI

1131 1111 II3S 1141 1111 II3G .1140 1145 IISS 1130 1150 1145 1135 M40 1145 IISO IIH 1150

Gll

WAGJIS. <OIISlAIZE SUNIUl, GBWD IAUIIWllll&a. JÜlGlN UJIGl6Gll,.JWIS.JÜIGOI OSA, ISF

1150

llll

1130

AIIT .4tiT AUT AUT AU!

1441 3908 31-11 3857 4302 1878 4353 3144 f255 4006 1460 4431 1215

IÜHMEI, SIEGßiiD

HAU&BIEJifJ, CHRlSTJAM IIIIIXA,I'EII UTH, 6EiliAID HOSIIB, EiliST IIAOIATA, IOIIEIT I.W, I'ETEI STO<lEI, lU-' ULWOY, 61\lfS lllmlf, OTIIIW PWSif, &Eli!Alli HlliBI, TllOIIo\S IKEW.JU,III.

5116 ll6lZlKII, cwiüo ICilJ8AII!I, IIIE 0114 1918,JIQIO f083 1!11, • 2660 ATZUNGEI, JIAIFim 2663 PAli~ AIDIEAS 1137 WUMDB,~ 3473 IIHA(I, IIIIQT 4241 l'lBIIB,.IIWIM 4141 IJIIIruO. GliiiAIJI 1436 SOIIIEilll. OIIISlOPII 1606 WftDßl.IOUEIJ 5711 liASUIIGEl, RlfDIKI 2169 SOIMID, Ilo\IIS 2691 18118,U S49S lllUIIISI, ~I'EIR 1121 li.WSJBIB, GtiiiAip 5577 FAWS, ftlll rn· 0457 III<IUO.IIBIIl

Ga

6El

847 .... ,., 1511 851 152 853 154 855 156 851

m1

WI.IIII9,JOSH

zusso. uO

3.0QI U(40 3.04.40 104.41 104.41 3.04.42 UUS 3.14.41 3.JUO 1.04.50 3.0HO 3.04.51 3.04.56 104.57 3.05.02 3.15.01 3.05.04 UW 211 3.85.10 111 3.0$.10 40 105.12 178 ~5.14 41 3.ll5.15

Gll

liB

m

021\ 1169 0764 0476 0813 0940

1135 1111 Mit .1140

'" iiO

881

an 113 U4

88S lU

m

181 1$9 ~

lt1

m

m

lDOIHAUSEI, WOif&AIIG llllllll. GEIAUI

1896 SOtaiOlEI, EIHAID 2541 PllSOIIf, IIWIUT . 1725 WAGIIB,Swo

..,A

1IASiiumau. fiWII

n7 3oo• tfzEI. welfGMG

"' ,..

1291 3123 ttT 45lf ,.,, 0314 913

914 915 906 987 901 919 910 911

S6ts 3215 0927 2782 1010 2971 2659 3203 1928

m m1

913 914 915 914 t17 911 919 ,!0 911

m

~lO, lllliUIOtl

ISQ,.ftlll 6lOGOIIA11, IIAMRf!l ~m~,

aan .

UI.TB,RAH

liiEUUII; Qtr . : PlllliiGll, WDWIG ijiiQB,WIIIBMZ POrt, WWGAII& IBilG&a, FWZ tBTl. WR.ItEUI lOLUl,lllmi lOfUIEI, liAimD

2521 111• Will, IQT 0947 mr,Giam 26S3 UNDG«EE, AUE aeu "OIIß, AIIOIEAS 1477 IWliiEit,JIWIUII 4200 MUtuEI, IMGQ om IGlJJSOI,lW(O 3923 ~OS,Jo\1105 2136 INIIB.fWZ 111s STOU. HRlll

66

Wlllt

46 71 65 35 10

LTYIII AID ÖIIUUUSTAHL STÖITID TltOliA

AUT AUT GEl AUT AUT AUT Alll AUT

wosuur

HUII

12

SV lDHIIIOOS/UMTfiTAl FtOSIIIG VlV IIWTHOII XIG GEIUMGEH fJAIJaiOOlf IS .IIIATOIIIOIIANl 1V UllmJM.IHEINAU LID ISO!l WIIH ÖSUÖMIACH·IUUTHI LIOHUSEJ ll lGillotDOlf AIIUEH AU I lii1HA8EJ6E DIMIUIG TYROUA UIIGI.tl LUAIIATEUIEmn SCBÖIIWEII ES TIJIY TYlOUA 1C ltUIEIG lG lD(G EJli5H l610EG ElENSEE 5CGAISSACH UIC ST.GEOIGEII x.tl.lUlfliiGEIEII

~~

1\'SG LUIIHM SEE 47 . WINDSOIATTEII NEUMAU

64 39 50 72 49 63 56 73

--o 39 56 43 51 41 37 46 62 60 59 64 59

" 69 64 lo4

62 43 71 49 74 55 62 64 62 59 S2 Tl

64 67 47 56

m WOIJIAßHAUSEM 11115 WIEJI WSY IIOOIEGG IDDißDEII·IÖIIAU UG Ol(llU(HfN LGliiCHDOif STOllllUNN liSCVI\lAOI l6 WOLFGAMM U5( MAllENSEE SC 1IJSTIIAII AltlliiES VlY JIWTHOII TG IIBIUlEIOIUASSa

57 40

SI'IIAIEI SPORISTAOL Gl.tfEIIAU vtYIIW!HON

SI

STEYl

AU!

F1A AU! GEl AU! USA G(l AUT AUT AUT Not AUT HOl Alll GEl AUT AU! AUT AUT Fl.t AUT AUT .4tiT .4tiT GE.I AUI AU! 6EI AUT AUT AUI li(l

USA

AUI AUT AUT AUT AUT AUI GEl AUT liB

53

WIW

AUI AUI AUI

" 42 57 SI 41 37 SI 74

WIEN

HUII

55 47 64 63 49 60 10 52 41 63 60

68 54 53 62 59 S4

SI 66 60 39

m

DIEfAISOIBIIIASEJI TYROliA VlVWATHON UKJWlfll IWHU, HIIIJSIIIIIA.S IIIAJIIEIG 111 TWIIUIGliiWIO UliOIIIIIWiltl AISAll

llUIIIAOI

m

AICIUUll\011 FilEDiE WIEN LGlllCHDOtF VIWGBI IAMUUS!liA ÖllWIII

STIIIN SCIUCHEIHÖHE HOUEM lAISVAll IlOM MAN HAWAII 5POlliUIIO HODENHflll WlfN TYIOLIA WIIAIOT UIIOMTOUfl SPOIT STOU JIÜI11US(

AIIT AUT AUT AUT AUT JPII .4tiT

.4t11 .4tiT .4tiT AUI AUT GEl AUT AUT AUT AUT AUI Sill Gll 5WI AUT &tl AUT AUT HIN m Aß

KI·P

Ztll 3.GUI 3.06JI 3.116.13· 3.06,2~

3.116.25 3.1Ui

3.1616 3.06.30 3.06.33 3J6.l4

3.DUS 3.116.36; 3.06.3! 1'.116.3! 3Jl6.« 3.06.46 3.06.47 3.116.41. 3.D6.S4 1.16.56 3~

3.07.00 3.DlJl 107.84 3.07.OS 3.07.07 3.07.10 3.07.15 3:07.15

1130 221

3.117.1~

lW

111

.1111

Ul

1111 1130 1130 II3G 1150 1111 1145 1111 1135 W30 1130 II3G

194 229 230 231 46 195

3.07.17 3.01.17 3.07.17 3.07.17 3.Q7.11 .3.07.23 3.07.24 3.01.3Ci 3.07.30 3.07.31 3.07.33 3,07.33 3.07.34 3.07.34 101.37 3.07.39 3.07.39 3.07.43 107.45 3.07.47 3.07.48 107.49 107.51 .3.07.55 10751 3.07.58 1D7~ 3.01.03 101.04 3.01.07 3.01.11 118.13 l.D8.17 10t.U 1llf.lt l.Olll 3.01.73 3.08.23 101.2s 3.08.2' 101.27 108.28 108.30 3.01.30 3.01.32 3.08.3{ J.08.37 3.08.31 3.01.31 3.08.39 3.118.40 3.01.41 touz 3.81.43

1135 JI4G liH . 1130 1111

114s 1135 .1135 ' 11S0 1135.

66 I" 112 232 233 113 111 197 234 191 67 114 115 47 116

1140119 · lllt JlSO

113S 1135 1150• IISS .. . liH . 113~ IMS II3Q

1130 114S 1130 1111 1140 1145 MlO 1130 liH 1140 M40 M30 ~s

1140 MlS liH II3G 1155

199 41 117 111 49 23 110 !00 119 68 235 236 69 m 20I 121 70 238 239 202 122 123 240 190 124 191 203 241 24


ERGEBNISSE

3:08:43-3:12:11

~~------~~---------------------------------------------·~;

St·Nrill... ' :·• . -

. 92S i 17S2 fFOIT,IIIDilf • -~; me ,tnfi;IUIII

'm

47 63

34G7 ~f!S(IIi; 11101

~m: sm [~

n"

'.f1'

42 61 64 71 68

~-,r,~ 11U ~,ltlllliT . 1.'*12173 ;~ lloiiDIUl 31S7 :SAWW.~ .., 4168 :lliiiMal.f. fAlla' m 0310 "'"~ 2223 l!llf, MBAIIIa :

•~m

1S7S 1GM ~tl 1862 ;.m• S478 2353 ,.fJ.' : 267S J3f' 3726 "MO · 3721 ;M.i: 2161

·.m·

:w::

·--.n..

ss

)x0Gsma;JOIUI

SI

ASIIllllfTIUII& SY WI.IEUIII(HEJI

AUT

.~ CltiiSIWI

Sotwwil, c8r

.

'STE$l;ftil ·.' .

:mur,JI!IF . ziMAa;JIII •5MPB, S11B1

.

·suou,-

~t49:! sm iiiiOiltiB, IEIIIIIII 344f !~ !WMJ

rm.. !627 .Mml;'lliiS

65

~·~ : 4213 a.l_ftlm ; 9S4 • 4Sn DIUI,IDUD . .

n " 67 56 64 56

i ~ · 0730 ~IIO!MIJ. f tS6i 2201 tdf~WB.IIIBOI . . '-tf7' 41S4 ·SOIIIInAIIIl

iti•.l.lliim

'• !3447 ,. ...r;-

SI 37 S7 40 60 41

ilr.m.-

t'": 0768 "2 ' 142S Wllla.,BZ f. . . . . .

! M3 f 3295 .J8a.1110 . ·. ~i 3743 JllB.....

.tu o:m ~IISOIIIllT;llll'll& 1

rM~ 142S

..

64 6l 40

IIWilaaBs ·a...IUIIS.

!. -:

IRlAll

~"' • 41109 ·lllit:'}lllllf.AS ~m: sm M11168,C8m ~ Ul · 400 1692 1 m~ 2647 t1f 1186

;,m·

II 4S 46 S3 47 10 SS 43 42 63 61 SO 63 SI 63

63

53 64

liiUII', ftlllll ~ . , l!IJI, Uszi,D · · ,IUOBMII, um

7t

itiS: nn ~­

43 65 S3 II II SI SI 61 64 67 64 S6 11

' nl(OSIS ~IIIUl

44 4S

' fir: m4

.-.llillau ·

;~AIRSI ·

- -n7l• Ul1 ·WllllUIS

-~ ;971 : 3411 •flliBIS18IIB; IIIIZ

,w.i: 1m

."'I

~ 1 4010

D'lasBW.liiiM . . : .

2620 'IIB',:IIMW . . . ••,~~ 32SO •• .IMia~ . ... :.

1; ~; 41SI ~dla;-

•,e,.;42311 1--.uila- •. ;. .; G1 'sa...•

;• :mt ·~­ ~~ · 31St !5SUI,I88MD

f1

. t1t 1361 1011011Y AUB ·

. "_.l m1 i•~

. 991~ 3711 (WUit, 1111110 ; . ~

tft:4140 :. . . . ., 0101. m

.

.

1au E!iM.51!11MD·

SOIIUZ.~

r~~ ~07t IWft{,~

~l 3390 jlAJ(I;~ 1@,! 1596

.

,.JQS&

i"'~i 0641 ·l tlglias-.

· !1w l•s~m

I~OIOI=­ tMl1147 . ' . •~ ~1015; 14SO iPiima; WMJ11 •

ss lS 49 67 !l 49

.~ tM ttS 11114 tan ·· NISOf,.IIIIRI ; ,;.. 1114 ~~ .

•,p. 3646

GIÜNEl W1S 1tJU GEliiElUN IIUAliiOIIlfM 1111 TJliOO OUliiOUC OI.OIIOtl{ IIOIIIAII8lllOS1BilU SPIIIIOI CUTE D'AZll1l IÜIOHI EULU-IEI681 u; ATIIIGAU lAiiiJEIJ SPIIJOOif(OTE D'UUI SIOlT SOIÜSSI.B

Alll

GB AUT TOt

TOI AU!

.1~ 2131 ~~,a;m..AIIIil ·

63 41 S9 SS S3 52 SI 46 67 4S 54 51

.wr

Ul(HOU AlWTOIIITI lllCHOU

AUT AUT

IOSIO(l

YfUIIAUS USl&W: EIIIIDA fWOIIIIOI!II Wl

1Y liiOIROOtf tmiJA UMIOIIWHS IIJimiUMM

Will PAIIliOIUA lOlfftSIOIA TSY UIDAU UIIZ

lWIIIDAII 1111 111 UJaOUBOIOOU l0111151106 fll lC ll'IIW W161AD01 IIII!IIBO: NEIISTADR/D

IAYifUlll 1111111

m

l((mGIJA 1W AIEIISIEl6 111!1 Will 11191 IAUR1Uil2 11B SY WlJ8IIIIOIBI ILWlDIISIT IUJI lAll

m 6lllfDI u; IIE11BIIt811 IISIIUHIII SY IAIUli5TIIA SIUSIOUI& UPAISIBG WIGI3SCHIYIIIAIDW 'LliWliOI Will OüSSI8I Wllll llY IWTHOI

Alll

.wr 68 AU!

192 1JI;5t 193 3.8l54 210 ~

lllS. Mll I&4S lMS 114t· 1&45 ... I3S

llSO

72

&El

.wr AliT

.wr AIIT

.wr AUT Sll AUT

60

.wr .wr fiA

60 All1 All1 fiA

AliT

3..18:51

13

U9.01 l2S lJ9.01 74 3J9.02 111 U9.03 IM uus SI uus 52 UU6 24S 3.~.86 U9,t7 246 176

m;•

11311 247 U9.ot

11!5" ltS 1Jt.1D . . 241 U9.13 . II3S 1" UU4 • 212 lt9.1S 1111 213 109.15 1111 214 l.Ot.l5 1111 21S 10t.l7 1135' 191 3.19.17 lllf " 216 10tJ9 . li3S ltl U9.1t

lllS 199 llSS. 25 611 II3S 200 6B liSI S3 .wr D 149 liSI· S4 .wr ' 1111 217 .wr · 1111 111 AU! ' Ul 2St .wr IlSt. ss .wr ... 251 AliT 1&40 121 1130 2St ll1ll 111 219 IISI S6 .wr llli 220 611 . . 121 AIIT Wl . 221 Aal . 1130. 2S3 ..... 129 All! 1140· 130 Mot 611 11311 2S4 AUT : 1130 2SS 1111 222 68 1111 223 5U1 11!5 201

.wr .wr

3.0I,SG 3.01.51 · 3.0152 lM.S!

11!5

1131

WIEI FCIOllUIA IÄIGBlm

·ue..u

209 3.0lS2

AUT

m

I.lt

..

.wr .- · fiA .....

llÖIUMii

LTIWDBDSAU JIIUJll WfSIIOt' 1110115IIBillOIBI 16 DIR-lOSlAllt

1138 243 111 206 "111 . 201 11311 244 Wl 2M

JISO

AUT

ki-PI

l.DU1 IDO' 2U l.Ol44 lllf 204 l.Ol47 205 3.01.47 IISO so 3.08.48

fiA Gll NOt

fiA

4Sl t 8624 ;- . , . . . -

'w · 3176

.wr .wr

rumo IUIDII

67

I f5l i

' "": 2763

""·

...,_... ,~...,..

~~l i m1 Qa4G.IIi.Y

f,.. 3741

111111

AUT &EI

lY fllDlliOIB

2346 .- . 6IIIAIII

r~·! sm

W1lll Wllll IUE<IIISOOif

AUT AU! AUT

"

: ,.. ' 1393 :liai1SBI.IUIIS-JI(Dt ) t4S ~ 44 sa fi!UIIIA'I; JCliiAII

~·Mi'• 3232

6AI

HEnWOXSE VlYIWATitON lTJIOI!IIIAOI

II

114S 71

AUT 68 All

· ~ · ml •a!O;CBMt ~Ms 2911 '..at,wa

~-"'

1YIDliA WIEII ASIÖ 50tW!ll111&

Not

3.Hl2 3.t9l2 lt9.23

3.t9.24 UU4

uus

U9.26 119.27 3.8.27 U9.2t lt9.29 3.8.30

UUI U9.3J.

UU4· 18.35 U9.lS )..19.36

U9.41 18.42 U9.44

1tf,4S 1M:-!' U9.46> U9.4t

3.t9.51

D 2S6 1t9.51. ll4S 1S Ut.51 IISO S7 3.09.52 1&45. IDS 1&45 . M4S 1111

76 1-".54 202 Ut..54"

n

ut36

71 224

3.ot.S6 l.!Ut 3.,...,

i M 131 ll4S 1! t1U4

1138 1S7 110.01 . 1&45 10 3.1D.Dt lllS 203 11t.8 "lllS. 204 3.11:11. ~ ­ 132 3.10.17 133 3.1US . . . 134 3.1US ll4S II 11l1S 1111 22s 110.14 . 1&45 12 110.11. 1141 13S 3.1{19 ll4l 136 l .!Ul

...

rlx SHit ..... .

JG

1007 3937 DUIA, STAIIISIAW lOM 2625 PIOISl, IWil

SI ~ SI S9

1.., 2906 5811. ~ 101.0 ff18 IIITlli.JIAilliA 1011 1364 lOif' 4676 1013' 5273 1014 2297 IOlSJ 2929 1116 2946 1817 1"313 ltll 1612 1019 n10 !.024 2176 lt21' S7S2

- s7

GAISI11611, FW11 PllO, DUAtOI.Y . . . . m.IAID

63 52 68 40

WDOifA, IIIQWI.

64

JAIIO'fiOt, 111m

64 S7 S5 Sll 60 S6

LSAJ. ~

GMII, IIJ5IT OWIIIST, PIIIUP!f 10Ul05S, GOTlliJED llOJJIIBJX,ltl{ SI1ICI" Pml·

1m 2651 .WIUI,JOSif

-

}994 MmmQN

Vortl1

Not

II

Ul( U nomtiEUIUl l( !IStliSTill

AUT

lllS

TUALUGA I S't6HOHEWAIID lBINm GIAUA

AUT HUN

m

ADT

IMO 1130

LCO EDBIIOIEII

6ll

lllO

WIEII SOUBlAU

USA

li30

260

.wr

OSAIIIEIG

6ll

MB WlS lti3S 1140 1130 1135

226 10 207 139 261 201

AliT AliT Gll AliT

1130

262

II3S

209

AUT

a

m

.11fT AUT

M4S 83 1130. 264 M4S 14

WIEII

fiA

SY MElGElSTEmN IAllS

GD flA AUT

IIWIOOlf

im

"

mm

1126 1021 102i JOD

GOSS8ImllJ, lUDOI.f .w.tU,ISIIABl

41 SI 62 49 60 46

~IIAIIIII ·

61

IWDEISIIORIIISO lJWißRJUlG llEIIBffUIT IUSSOWBT

IOilliS, llloiiiiS 1lliS, 11l1f1Bl

STADUI,.IIAH6.

S7

KB.. IMIDIS

6S

JIBII.IIIt$8

13 60 S2 S6 52 48 39 76

IDJBI8&8, 68D IE5ILU, llOMl :rtAIII, lbW IADB,IOO

'llfll,llliJIAR

'1t39 2902 SOIIIliB. Wl -1040 5611 :SOIBil;lAIOS 1041 1221 · 111111.~ 1M2 0112

-~

. ~s

11143 IltS ·DIKJI,.OIISIIAII

1044· 1711 5ftiGI,.liMIII UMS I an PAIAGYI, I8A

'1044' 0763 SOIIBllll, Wl ' 1N7· DMS au8,S&RIIJ

1041 3m 51101,111111 I Mt 31.. llllll. aBIIIAID lest" Ose3 liSI otSI ltsl' 43ft 1153 3492 IOS4 2341 1055 1112 o1tS6 1112 :1,1157 OS31 IOSI tn9 •IlSt 1207 11Nt 4341 1061 11201 106t 3921 1063' 2612 1164 1111 . I~ 24tS

11164 IMT 11161 ""

111511ia.681ß. l'llSIIM, tnl[

lliiliB.IIWLD JO'ftOT,..IIIZI ,lÜHHAS. 6Gl1tiiB! 'IUII, JOm . · llim,~ .

UIIZIIWI,HBJIIT ~MAaRS~

&dJB.UAZ IEB;"JOSIF ~1IOIRioiiG YAIGA, IIU

JUD. ~ . WAI.liiUBIID

lliiiiAIIS8III, OlMI 4121 '681166, OAUiil' . 42tS ·RIS1a66lJ; ~ 2132 fiAIIZ . 24f.l 1WI, BIIJ

msom.

·mo nu

1811111,~

1011 1344 WlllliS01ItOfB, 6IS1IIT .1D7t 37SI tWA6111Jl((ftT,6ÜIIfllll ' " '' 1923 "16a!"$11Al 11174' 1931 ~Y, IIBIIIUI.

107S: 0725 .llllltlmlm. fWZ ,101. 3061 EWI,.IIWlO 1117: 1476 WOlf,JIOIIlS 1171 IS41 1(()11, & 1on ma PllOIK6B, llBil , ... 0111 ~Dill!' 1011 2103 .llilwlmt, lliOI 1112 44S7 :Wl, 11W 1013. 2031 .AIIßtiAIII, AlRED 1M41 3411 ·IMIGCAI, 101111S !DIS 3971 Z8WI; 11A11111D .!114' ISliS ll!llf;JlBIBIS 1017 1681 IIISIBJ.IIIOIAEI. toa 1323 IAOIUIIill, ltllMlll 1119· 3644 ·sonmi,IIII

1.,.

u

1011, fiiOI

63 63 64

4S

--s2 4l

SI SO 62 62 53 52 S9 41 42 --41 St S9 53 S1 SI 51 SI 71 49 67 S7

ss 59 61

49 36

64

lG tÖTTDI14CH

m lÖIIHIIAIIl IYSAIIDIS IIDIIIDDDIO WA&IIII stl OIINMOY IWATitOM WIEII

a

SOIWÄilSOI &llila

Jl1011M YIIZAIY 111 OIIIIIOY IWA1IIOff HWllOOP Pl

Will UUWIDI

EmlB15JlSE WIEII .JISIIU(I rrcsmn~m

GW KS669UNGat IY HTil PliWilD AIIÖ SI'OIT UOfliiiEG

OSAIIIII6 u; SOW!STADT lliOUA Tf6TIIEI

51Y IBIOWIIll61Al MNDWIII UIUOIUl.UJIIBUGEII

IOIIIIUWY llll( liÜIK1IBI

lSYMOUA JUOOIIUIG K RlllUIIA 1ÄK811R

UlY DOlllAVA Wllllllti/DOIWJ HATUÖRSEG HBDEIIHmlll 5I

..

111Y lMIIIIIDBHBII SOIÄilliiG nu1 sromF ar fllll

ASIÖ SPAIOOE IWMF IUTIIOl.US SYLOIHIOF

UDJDI.6 1i otii·IOSIACH

SYI.DIIHOf 51Y IIOEOIST AUSlilA

so

IEIGHBM

61

SOIAllßiDOIF .wJIII

" S6

n 61 64 65 68 S9

138

2S9 SI

ASOlAU

SIM ltSS 7394 4544 ,1130 136S 1~1 047S 1032 8913 1133 19SO ,.,.· 2222 ltlS SS64 lt36 "" 1137 0202 1131 OHI

10S 1140 137 . 1135 206 W3S 9 1130 258

mtE6YIWA

60

3233 IWIB.IAI1 1024 4434 ~- . 112S 4564 OilriB,. lAll

AU! liU AUT

li·P

AC!SI11111 lSYTIIATitlOII

m

1IY lADSTUDlO ltBIS IUTIIJQU 1Y FÜISIBIFRJl lllOIIOllYA OLOIIOIK

,..

MM . 221 lllO 59

AUT AUT .11fT 511 511 lU AlfT HOl AUT

1111

ll3t

Zelt 3.1U4 3.10.25 3.10.26 3.10.76 3.10.27 110.21 3.1o.30 liOjt 3.10.31 3.18.31 3.1D..32 3.10.33 110.34 110.35 ~:I 0.36 3.11.37• l.l0.38 3.10.31 3.10.39 3.10.39 3.10.40 3.10.40 :110.~·

221 .11G..42 .lllS 210 :t10.4S 1111 229 3.10.49 MB no 11o.se lllt. 265 110.51 .... 140 118.51 1135 211 110.52 1140 141 3.10.54 11-tS IS 3.1G.S4 Aur . liSS. u a.io:ss IIUll ; 1111 231 1TO.s6 AliT ·1111 · n2 l.IO.si AIIT 11311 264 3.10.51 AIIT D 261 3.TG.S9 AIIT 1130 261 l.ll.OO RUN · M4S 86 '3.11.02 AliT 1140 142 ·111.03" AIIT II4S 17 3.1tG5 58 ll4t 143 .111M 58 ·1&41 144 3.1J.OI AIIT 1131 269 111.13 58 1131 270 111.14 AUT ll4i 14S .111.16 rot. 1140 146 3:11.11 AUT II3S m 3.11.19 w 1145 .. 3.11.2) 6El . llSf 68 llt22. AIIT lllO 61 3.1113 AIIT II3S 113 .3.11.25 AliT II3S 214 111.29AIIT 1141 147 .i n," AIJT 113S 21S 3.11.30 HUN lllS 216 3.11.30 GER 1135. 217 111.31· 611 II3S 111 3.1Ut AUT 1111 . m 1.11.31 RA IHS 19 111.33 Alll . 1111 234 111.35 Alll II3S 219 .111.36 RA II3S 220 111.31 6ll 1135 221 3.11.39 AliT 1111 23S .lll.39 AliT 1&4~ 90 ~ 1.39 ER ··IISs 21 3.1!:40' AUT ll3t 211 tn.41 AUT 1&41 141 3.11.44 Alll ll3t 272 111.46 611 1131 273 3.11.49 fiA ii3S 222 111.49 Alll 1111 236 lllS3 AUT 1131 m -l.U.SS AUT 1111 m 111.ss AUT llli na in.s~· AIIT 1131 27S 3.11.S9 ICH . II3S 2n 3.1T.S9 A111 lllS· 224 3.11.57 Alll lW 22S .1 1tl4

ss

MOllA

St 64

DIGITAL EQI!IfiiOO lli!HUN

s2

SllQUl U.UF

SUI GU

74 S6

WIEJI U!1BI

AUT AUT

1&41 1111 lW

276 ~.1t06 149 .3.12.07 nt 11te7 226 11tll


1994 MillmoN _ER_G_E_B_N_IS_S_E_ _ _ _ _ _3:_12_:12_-_3_:1_5:4_2 Plt SHir Nao 1071 4527 WÖH.El,IIAllllfD

52

10f2 2351 KA111Z. AUOID 1093 21S8 JA!ImS, PHIUI'fE 1094 3465 SOtlllil; WAUII U9S 5512 lli11IAIDT,IIoWO I"' 1119 fi.OilAU5, AIRBJO 1ffi' m7 POIOQA."681) 1t91 2103 GSIÖJTlO, 6BJIAlD

63 54 53 &II

U99 5468 NBIDEO,IODO. 1100 2379 HIISOI, KW. ll01 4273 ~lotwtiiB ll02 1708 I1Kl58, lfmtm 1103 0502 W1SOif,Jil6EII

uM' 01ss 1'1111;1.1!1116JU. uos 3312 mVK. OAUS i186 1117 1108 1109 1110

2271 1431 1904 2414 2898 1111 3901 lll1 OSI&

' ,•

1113

IOIT~PHIIPI'E

OllRIIT, IIHJIUf AClllfliMl, IIAIIZ SIOI.f, 1llfODOa

IKIIll6ll, wr. PW, SAIIOOI . IIOYAI,IIIllm

:rooo lliiiB.IIIIBI·

111151WK lHAGW FRBE SOIW!MMEllH. WJEII UIIJOM llJ lWIIGlD. wtEII LG HEIDEHYIIIIASIUJol HansroM IISI61Al

64

YrnlM DIUF

69 64 55 73 59

U

2330 IBIAIIl, ~ 65 2104 ÜIBlf,E~ 66 4700 JBE. JOlt S4 4161 WOSSIOU, WOIIII. 70 1JSt DAIIIIB.~ 54 1!l58 EaAIT, Wl. . -sT 0238 SOIEUJWIN, fllGAR . 67 3632 ~ a.lSilAI n litt 4m SIAIWr, llllßiD 55 tl23 1161 Zlllllilu;~ . 56 11!4 4298 WALTIISOtlfB, JRIBT 41 1125 3926 .SIIlAS, Alll~ 69 1126 3954 WBHIAU<I, 6~ 51 IIV 4696 KIJ1lllll, IOIIS 57 1i2i 1722 SOIMIBT, ftBJIUr , 6t l129 3125 AWJIIII&, lOIBl 5I 113t 1641 ~OIIISIWI 57 1131 3111 tiSOR. .Jestf 41 1132' 2ll0 UJTlB,IIIIDIIOI 47 1133 2SSI HIAWAM.IWIS lAll 46 1134 3611 IIUC,li4TO SO 1135 4539 SLII'f, ot.J61G 41 1136 35&6 GAUB.'ltllliiiT 64 t:137 3472 IIEIIG.'iiEmlm 61 1131 1003 1108,.11811W5 51 1139' 0994 WIIICIHI, 101m " 1T41 2131 $JÖ(I, Jilml 72 1141 2711 Wt, li4RDI 43 HU 4436 ltmliiG,JOSIJ' SO 1143 OS32 l11111B,.IIKJIAB. 73 1144 1040 llatAIIKII,IIAIIZ · Sl :1145 0211 IBIHAUS, mHIUID 62 1144 fl34 .~WAUUIIII 41 1147 1637 67 1141 0440 MW.IIIIIIAU 47 n.. 3061 IIUifl. mlliAio 67 1150 3192 ~li4Tllml 71 llSl 3742 IIMPII, ~IWI 71 l!S2 2252 SATIU&GII, OIIIS11U 63 1153 0357 l'tiiS; WIIIIB, Dl. 61 1154 5460 .PEOIIIArnt, &DNTII 55 1155 1110 ~Jkeal 13 1156 2044 . . . . .IIAIIS 45

.68IIAiil.

n57 2513 IIOdA. raa·

1151 4091 IIElllll, lllllflm 1159 2177 IAUOI, IIIIJIUT

IIW(I

51 51 69 49 45 51 60 51 61 11 S&

1114 li15 li16 lll7 1111 1119 1120 1121

-

UlC Hllf!NIUG &UfEIISOIWi ln.EMIWPIEISI'Otl wt!lf EIRIIT

"'

SI. 6EOI6EII/6USEII HIEliEIG IAUflltff SZEIITEIIDIE WWI llY IADSTIDIO naß

wt IIEUOOlf &OlEIIJESlO

WIBI Ul(HOII ÖJXWIEII Ull DEIIISOI WAGWI GW ISJUIIIW

amtiWV. YlYIIWTHON IWASlJ UI{61AOI GOlEIIJESLO JGSAUAOITAL lfKOISCEDf Wl8l UJ1l111 YOIISUII PUt6 NUIIIISEIIXR AUÖSPIIIIT (IQAlWI JoiWTIIOMlt wtEJI

MOUA UNIOll WlAlllfZ RÖOIG HOF

l174

m1 smm. wm mm

36

u 61 43

MH

240

3.l2.19

GU

1145 91 li4S 92

3.12.22 3.1 US

JUS

3JU4

AUT AUT AUl GEl AUI AUl

lllO .1140

221

219 3.12.25 154 3;12.26

1111

141

:S.tu6

ru

1111 1635

242 229

3.1tl6 l.it:U

AUT AUT AU! AU! HUM

1130 1111 . 1130. 1135 MI!

280 3.12.29

AUT SI.O AUT AUT AUT

AUl lUT I'Ol Sill AUT HUN AUT SI.O

6El SWE

243 3.12..30 211 3.12.35 230 3.12.39 244 3.12.39 231 3.12.4\. m l.tte 24S 3.12'.44. 246 3.12.41 ISS 3J2.47 247 3.12.49 154 3.12..51 IISS 21 3.12.$1' MI! 248 3.1752 1111 249 3.1153 JUS 232 3..1153 II3S 233 3.1254 114S 93 3.12.54 Jolll ll4t

1135 ' 1130 JUS

AUI

JllS.

AUI

1151 1145' 1145

AUl AUT ClO AU! AUT AU! lUT AIIT AUT AUT AUT AUT

250 3.1Z:SS 157 3.12...51 234 3.12.51: 28l 3:13.05 235 3.13.116: 236 3.13.17 62 3.13.09 94 3.13.10 95 3.13.11

1140 151 113.U MSO 1138

63 284

1130 215

1Mtl59 li31216 MIJ ,

m

jSO

64

3.13.12 3.1113' 11114 S:ll;IS 3.11r6 3.13,16 3.13.19 3.13.19 3.IU. 3.I3JJ .

mBSIIIl6

68

·1111

WIBI

AUJ

Mit

m

'1tiu

THERUNNING JIAJI

MH 256 MH . 151 1138· 2U 1130 289

3_13.26 3.13.lt' 3.13.30

IWIIIUa6/DOMAU

AUT AUT AU! AUT

wtBI

AUT

IIJS

YIIIII"S LIMIIOT

AUI 60

wtEII

tvlRUMSH

MilCHEil MOllA

WilliWUISTAEJIDI WIEII HADIMI ASPITllfll UNION LEIINITZ SSVruuNUIOIEII

3001 LOIOI, fiUX 2685 WOllowmot, IIAIIZ 1i1o 3699 SOIWAll, IOJQT 1111 3134 WEIPI'BT, 1JL WALm un 1"' IKill. J05lf 1113 2915 GIAIDIIS, tiiDOif

AUT

an

AUT

~

41 52 56 63

66 USo\ USA

JSJ 152 218 153 127

3.12.11 3.12.12 .3'.)2..14 '3.12..14 112-IS 3.t2.17 3.12.\T

GEl

MOllA

51

m

6El

60

60IDIIAIII;...

ISO

lllO M4D M40 . 1130 M48 . 1635

lVSIIEISW)T llWISTEliEII

l162 1444 LOIDOLT, Pml

56 52

M40

liÜJSTEI

ll60 4081 HlOU(U,ADOlf 1161 F32S STAGGI, IIOIIIlA

Q&liS OIBIBIIII, Pml 2740 $llllfi,.IIAI1al . 1131 3941 AIWI,.OIBT 2310 ZOllB, AUGUST

AUT AUT AUT

KI-PI 'Zoll

1&0 252 161 217 ll!J4 I 3.13.24 253 3.13.25 254 3,13.26

IODEIISOOlf JoiÜIOfEII AlVWSEIIOOIF ASY SAiliUIG

II~

ICI

JI40 1111 .JI40· M30 W45 1111

61 61 53 SI

1144 1165 11" 1167 1161 11.9

Nil

WIBI ZAGtEl lG KOlliAUS VlY JWATIION FIIDfiSUUf ASYW11Ul6

AU!

AUT AUT GEl AUT AUT AUT AUI

m 60

ru

AUT AUl AUT (10

GEl AUI AUI AUT

~13..12

237 3.13.33. 1111 251 .3.13.34 ' IMS H 3.13.31 M30 290 3.l1li M30 291 3.1'-38 . lllO 292 3.13.39 .1140· 162 3:1Ut W~ 1 3.1$.43 1130 293 .113.44 . 1138 294 3.1U7 IDs m :11141

M40 llSII M40 JI3S 1130

163 164 65 165

3.1f.49 i1351 3.13.53

Not

1ll5 1176 1111 1171'

2454 JlmiWI; W0116.1116.

HIO

1642

1056 1429 IV! ll79 4374

IIIWIOI.SII6RIIO IIIKII!ÜWI. fEilt

WOOII,I'I'M

'

. ·•

IWTOS.ISIYAII : DCJPH.BilWI~ .

'1111 36tll llliDII,.BIIHAID · ·. .1182 S532 SUPIIG,AIWD ' nu3sn GmE,IIlOWl 11M' 1315 FOIF. WSJIEI ~ l\1$ 3313 . SOIIBfiiB.AIIIItiAS ' .. ll.. 0582 lDIIti1J. flAil .. Ü81 3262 IIAIISUm, 1141CR10 1111 3444 liMll, 'IIIIIIEl . lllf F302 ~~ 3111 JiiM 5734 IOHllAIIII,AUGUST 3899 wzn, Dl JAIIO$ " 2434 RIIIJAIM, 6IAIKO • •··j llM 11l8 ~IOIIAD ltf5 5281 lBilliEJ.JOSIF . 1194 0531 IWOW, JOSff

1190 ll9Y J.l9t 1U3

60 S&

61

VBBIDIUF NEUztUG lOlOlASC

an IWIIBJAUIIII6 !MGIJWillDilR.F lW DITOlEUlEK ISS( Wf!IWISA IIÜNOI

"

ISIGW lYIOUA

AU! .IU1

.IIIAT.PODISliCA TEIII irl UIZ 1162 IIJIIIUlß SfOIT(lJJI IJI.JIA.JOG PErnillACH

ITA AUJ Sill

.. 41

SI SI

72 56 62 S2 45

SOIIIIZ8., WALm GAJ81511, IJUOIIGAII&'

IIUCIEIIOOIF lVS FRDUOI TC I UClEIIHOF

PIBIIMOtlWIO.: ..

ss WIEI

SOIWt,AIDIFAS WSJIWJIEl, OfULY

69 60 63 71 71

IIGI15DI8H. ~

61

·- s•

11811110fi1.1141QS

69 53

6S

41 SI 63

uisru.liiiiiT

'lil7 174! IWIIEIISTOa. 6RT l211 3419 SQIIIOI.IIIjua, ~ ss ·Ißt 2069 ·S!IIDI,STIPHAJI 75 1221 2601 'WBIZBTI.IIIOIAB. .61 1221 2142 ''1011l<111, GElKAlD ~ S3

1m 2019 UISOI. RW

1227 1236 , . , lL\111. 1221 3119 ;TOSHilu, 111110. • •. 1229· 0759 HltSOifEIG8,.W11118 . 1231' 1232 1233 1234

1m 24U 3722 I 88& 123~ 4591

llllll1'nl.

OSWAlD IB50lUJ,. mr

llAISBI,Wl nw.~.

.

WAGMEl, WOLlGANG . IISOIIUl1l.LIIOil 1234 4432 :.sotfAIZI6a, .IOHAIIII 1231 FD9t TUUl11, 1IISfl .

1m 0244 srAIIIli<itl, WL

IC SOIWAJIEIISTI.DT UMIOI I'RCIJOlllSDOU UNION GIÜUU Ull

40

•· '

sa

lnt 2661 ~IMX .1140 0153 '5011111!\ 11B1Z

65 47

1241 4045 1~2 2911 1143 5&14 1244: 1106 1245. 2529

59 38 60 47 65

WAI6tl, AII10l .

· llfWf. SIEmim Fll5l,iWIS lUQIMII',UIIIO'IIT

smaiiA!D, EiW' •.

1246, 4517 'IJI6ri,.&llliAtD D.t lt41 Q3SO 'kUIIIV.I,. IIWill .

1141. 0103 .AIIIIiir;.110116A14t .JHf 3321 DOIIEI.WPI 1250 3135 GOUIGlDT, JfAI~ l~l 0593 JAATII, lBIHAiD

U&UlOßOIDI lUISBI 1SY WOlRAßHAIIS(JI

WAITH IIWTHONClUI lJDAXIB6

a

511 AUI

48 52 55 67

2H 66

60

··II«! 170 il~

272 :11454' 10 ~l-1.56, H' 171 .3.14.51,, liH. .' 273 .3.14.51 : li3S: 249 'l14.59l Mlf 214 :~t$.00 11 ;us.DOJ Jl'll r" .~~So: 72 13;1$-b'J ' 6El

·.u:

AUI

' U; 150 tls.GS'

SUI

. 11411 112 .'115M

1111

• 1111

215

3.1~.01

M6

lUT

UJ

101 3.15.01: 308 115.09

ITA

1130'

WJ

· ~;

309 '1T5.11. 251 !3;1$.11!

6El AUT AUI AUT GEl AUT Sll

~·WlDI

~15.1i

252 ~-i5.i4l lllt V6 '115..15 IMS- 182 ~lSJl. ' 1135 253 ).15;16•

·1135:

IISS

32

;3J5;2Q

•1130> 310 tl5.2o i'IMSi 103 l.IS.tl 6ft :MH : 271 :~,15.22' AU1 ; IISO: 73 ?rJS.1.4 JISOi 74 !l.lW' .IU1

ru

fiJfl, lln-IIBIZ

249 1l4.4t

Jl35; 247 '3.14.48:

6ft AUI IUI 6El AUI

J.P.JIOlGAM

RISIIIAIII, OSlAl BI8ISTBIIEI, liUIIß1l IOIII!W; 6E1KAD Dl!lmlll, 11A1RED

141 114$

. ,.

47 42 62 53

1254 12SS 12Sl US7 .1251

:~14.34' ~JUli 3116 '11Ut·

AUI AU!

A8T A8T

•liOISIOtffl. Dt.JlliAIII

3.14.35, 11uS

· 1111 270 '3.1(52' : lllt ' VI ;3;14_s;,

AUT

Jlll(lYIOlll WI1ZI

·aosm,wc

~.14.34·

AUJ

51

Tt:loiOAMA IIÖDUNG PSY UIIZ IAURJIE 6ÖmMGBI SOIIGYJoiiiASIUII STAllS WIEII

.

:u

'3.14.331 3.14.33:

GEl ; lill' 307 :114.49' AUT li3S 241 'it4.SI:

"

1101

1111 265 1111 266 MJS. 246 . Jo111 261 1140' 169 :,1130, 305 100 .

: :·:

41

1252 3500

:utia

WIEK

Stil

ÖAYSEl'IIONEDRWB· MDU4

1253 344! 2594 3601 1011 1523 1213

6ft AUI

soc sron liiEITAS

M ' 2 1l4Jt· · 1135 242 :'-JfjO' Mll !62 '3.T4j0i

.IIIT . 1130 304 '3:14.32'

LGALTUSliB MOllA

62 63 S9

.3.14.1.i

:3.t4J(

:uc.a:

AUT

PSYUlll

M6' 98 1111 Ul

'u m

IV FÜRm!IFUD 1ÜlKJt

DWISII.DT

241 'U Ut Jlll • 2&11 ,114.1'4< MSO• 67 3.14.1.5\

ll4a.

A8T

\YlOUA SCAlliiiiEIG ltBIOIIIIII SI !YJMSBIEiilsOiuu flY JWATHON

ll40 167 3.14.11 ~ JUS;

AUT KUM lW 143 '3.Tt21, ITA 1130, 300 'l,lU2l AUI 168 [3,14.231 AUT Mß. 99 ,3.14.24: AU! 1131. 301 .IU1 1151' 61 '3.14-R IIA 11311' 302 AUT ··J135· 244 3.14.21 AUT 111! 263 ~.14$ 6ft M50 69 3.1Uf ClO 1135 l4S '3.1QOi .IU1 ~. 1111 264 .3.Jf.3l' AU! 1130' 303 .3.j4l1~

(10

~IUlSWI&

67

sn

!IOATIUIIUIATIIONlf

46

66

ss

GEl GEl

lEOIEII

41 43 S9 52 71

so

1226 3593 · S.AII&UI, IIAIIZ

WAI.OQUUU KOIEISDOl RJISPOJ.ß GIEYUIGEI 1YIOUA

IJlCSOIAUIWII MÖDUI USY PllG6U1Z IIÖDUN6 IEOIT-1111011 Ull SlllllllS RmmliL IOIIEIJIUl& SIANS lT PAISIEIG kiiP-IMAII HAOflOJ~Sitl. IOIYO T& Yll'IOIIA AUGSIURG UV·IYIOUA IÜl6lBI IIEII

74 42

12n 3522 ~ PAUI. . 1224 2166 IBAIIII.Uil Ins 2274 'IIÜ!IIllllAUt; PHIUPP .

1230 0961

l UIWffi UIIIIAS IUIA WPPO ~ GAILIIBIUIOfEII

Zoll

Mll : 259 :l.ll.Stl 1130 297 3.14;01, · 1130· m l,lUl~ ; 113$' 240 :3.14,011 HUM : M31· 299 l.l(.tll 101 .IISS 30 '3.14.05 &II .IIS5 31 3.14.06: AUT ll40 166 3.lUOJ

39

44

11. KI·P

AUJ AUJ AUT AUJ

38 50 52 55

57 13 44

'

DIE; IIKIIAEi 1A1M11K. SASA FIII:SSIIG,J(IAOIIJI

1!)78 '

UMZ

42 61

. . . . ~l 121T' 2140 ·lllllMAJII,liiiilll 1212 0429 Otll$lWf,IIIU8l 1213 11974 ' liUIIIIB. H8lllll' 1214 1142 .Ull8, IOlRilll6 ms. 1144 :DUt. OIIISnllm

1%1'

YIIS/DONAI

40

I'RCHJOLDSOOIF ASIÖ WAL0166 MOllA 101111116 rronE ClJJI

11t7 0609 IOUIZII, IIBIZ 1191 33Sl RIIAII. 5El6io ntt 5533 IAlll. ALOIS ·1200. 0970 1201: 2540 1212 4149 ·1203. 1729 1204 2717 1215 5713 llli 1712 1207 3166 1201 2318 Uot 1197 lttJ 2312

66

239

3.1153 3.13.54295 3.1154 MsS 29 3.1355 .1145 97 3.1156 3.1157 -1150

Pb 5t-Nr lluN

IH

m

AUJ 6ft .IU1

' ll40· 114

AUT AUT

c1145:

ais.29

254 :1U.29'

1135' li4S IISO. . IIJD· . 1140,

104 75 311 113

3,1S.lt :115.33

US.J4, :115.31

lOS i3;J5.39'

aun

Q&aiWU

~- 2SS :3.15.41 .IIIT lllf 219 :115.41

llTWI&LIUIS.WID

.IU1

AUJ

1130 312

~15.4,


3:15:42-3:18:48 --------~R_G~~N_I~S_E

-

1'11 St·Nr , .._.,

• ,

J

••

1259' RISI ·Sill; JliDlWD .ilM, 2Sit IIIIKT.fllll

Hol

II

6S 63

lmlllKI

Alß AIIT AUl

Wll D

10 S8

lut 1974 JA&eiBIB.IIIOOIF 1264! mo I'IBSI:.JOS& •

40

ss SI 39 64 31 11

1267- 3543 PBSOII, OTIO • IUI\ IlSt . . . IUIS

120'· 3731 IIIJIB.IIMZ

so

i21t, 09S7 ... IIIIIQJ 1211 3171 DOll, JOlf

.Jm' 1493 1m 3773 .1274 4646 1275. 4113 127615421 1277. 1913

1m om

121l. 2609 1210. 19U 1211' 1364 121t 5416 12131 2311 12i4J 1210 1215 4419

)216• ISII

AmB1IIII8, JaS&

SI 69 S1 54 48 59 64

6Uf11011l.J051f ·

61

HOJ9, JllHiiT ·DolllliiGII;JOIIAIIIi'

60 SI

~111&1101. Dl.

61 64 6S 52 73 SI 54

·llllllli.JOAOIIII

DW1B.. ~

JAinfiii.RIDIIIAID

.Sl'I'Siß, 'omsrottl IUIII, lllllD -

-.&DUO . . . QIIllll, PIIIIJPt ,. ,

1

ro.J&.~ .

-~--. a.I510fll ~lllltt

1

1217: 29S9 l-"''ll5f. C4SM _1211' 4113 SIIWI.,~ Jm_m3 IIII,JOIIAIJ 1291_3143 -.um.~ U9l , 3322 .GIJ'I'IMAII, 1iA111:1D 1292 31 ~ l1tSOI, !DIIIJI)

,

66 70 71 73 66 44 S2

.·.

Uts OISl ...... IIIQI,&

12M 4144 . . . . .. . 129$ 1133 Sill, . . . . . 1m: 3873 IIISOI)OIIS

ss S2

._1297; 4211 ·lfiii.IIIIIIAU 12tt 21~ OAIIO, WlRIO

-

Vortlo

mi: mo fllfiBIOII, 110n 1?61 4S61 ·S(HUSlB, 111UE1T ·1.265: 2681 60lDf. WltJUD. 1_2M 1 2215 Pflif, ~-

-

JG

flmAn VI.Y MAIAlliON SV RO!IIEIITHUIN lAG WIÖOOWIS liED PfAFFIIISOIIAG TSY 6111ÜIDBI/WOIIIA SAINTlAIMET OUIJSOOU lYIRIHOJJI lUllTAl lES!IliST(J SVIAS!I. TlOF.Wot .IIÜM6BI Hlßlllm!Jf

mOUA IR.(IIOIII IIIOIIIWI IISf liiJIUJSTAUT

UlCJIÖDLING lTAMmmli WIEI ll8l TSYUNOAU l1T WliSEL1Ul'-WO YIOIIBIST8II IJUIIllBIIESifll 6HIOI1 01010 l'lllO WJal WIEI WIEII (IJ(Ifl MOWTAIIUIIV. IIOIB

~-· 4461 J((I.WIW!a 1313 1161 ~&iml 1314' 3113 .NSSOIMIE, MS 130S. !OSS &AISifJ; IIAIQ 1306' 3141 IIOI5SI;,Wt 1)11, lW WASa,AIIIIIJil&. 1•, I~ DOm, BIOI _ 1309: ISSO MIIAQ, llSE

64 S2 41

ITlOUl

m• ms

.1!11 2402

-..su,w . IUIIIB"1lllflit

st S1 49 41

ilil' 3733 SIOIS,.IIIAII 1313· 3112 JOWfl, OIIIS1IM 1114: 13U Sll'IIAI.II, WIIUSMIG Ulsi 1125 ADCIUO, PAliKl · 1m: 2112 -IIOYAr. liBIWt .· U17_ 2299 -~&IlD ra11 5341 m.uo. 5AUIIIO

42 S3

i3l9: 21St ........ -

ji!J ms II5IMIIII5, AUIIIISO

im rm HIUIPOu;IIAUII -un om liiT1IIIIOfB. WVIIW& or.

SI 41 3S 71 64

71

UlCHOU

lllllltiKIWUrtlll

MOIITPWJEI UNION RAIIA STAINZIA WIDI LGST.PAIIl WA170

lUO.IATH ltl JIOII5IOP IÖIJ Ff l611ßll1H81l

"' I 07 261

3.16.39 3.1'-39 3.16.40 m 3.16.40 3t3 3.16.41 324 3.16.42

W3S II3S II3S 14$ 11145

II 267 W 101 109

3.16.42 l.16.Q l.T'-45

1140

181

1140 IISf

119 116.s6 10 3.16.56,

52

1334

S3 69 S4 S3 47 56 63 66 44

IIAlllUIM WlfX LTWIII18WH LÄllffUUJDE toOAUI IJV LIYB DOIIWiOl Ö5D IJIImnotl IIUIEISIIOlf UIIIOtii'OOII1ltDSOOlf IWIN!lSIOlf M«O SPOIT UOflBIE6 WJal

,1340 fltS IJQilliBAI.IIMWA 1341 2131 WWII. Dllf.IIS.I6lG. lU! 1095 ·O~J$_ .' •

1140 11145 M3S M30 M30 M30

130 1111

-1~14 0146 &ou.IIWillll, WAI.ltl uui 2101 'ltAIIIOf, 11o111111 ·· t33,3: 1116 rJii!B.

!1331, 20M DEPP; ililaJ ISH- 3S31 llOPilD; IIIII8T

3.15.56 3.15.57 ilSJ9 3.16.00 IIR 212 3.16,01 . M3S 251 uu1 1140 111 1lU2 11145 116 3.16.03• II3S 259 11'-.16 D 31S 11U9 1130 316 116.10_ 1130 311 3.16.12 1141 l7t 3.16.13 M30 311 3,1'-14 M30 319 l.T6.1S JIH 283 3.1'-11 1140 110 116.19 1111 714 11UI 1141 111 3.16.22 1140 112 3.1U4. Mll 215 3.16.25. 111r 716 116.28' 1111 . 2fl 3.1UI : 11K 211 3.16.28 1111 219 3.1631 JISII n 1101 -1140 111 3.101 II3S 260 l.1U4 1140 ·~ 3.16~ 115S lS 3.16.36 1130 321 1101 -1161 s 1U.31 1140 liS 3.1631 Mll 291 l.IUI D 321 l.IUI

AUl AUl AU! AUl AU!

GOIBIJE!lO

om ;SI'IIIIIi,IWIS

l.l~

WIOI STOaBAU TEllHITZ SY GAWIWKJIOIDf TfiOliA SIIIIOOI GRAl

56

1335 1146 IICif1ll, lAlS 1136o llll ·CIIDl S8IIMI .1337. 1543 IIW,. . ..

GOI 6El ClO IIA

l.IS.S4

291 11'-.St 325 116.54 2t2 3.16.54

133014611 STII6B, JOZE

ss

AU! IIA AU! AUT AIIT AUT AU!

uisi

.,.

IISY 111. JIIISTADT I'AUOIIIA IOWISIOIA

mos:-

6(1

115 33 314 34 211 176 171

G8

11

63

(10

AU!

Jl-40 _ 1155 -1130 ISS 1111 · 1140 11140_

IIS

~~ 1694 ~118JWIL

-

Gll AIIT AIIT AlT ITA AU! AUT AUl AUl AUl

-.1135 2S1

AUl 6ft lU

1)21 Im Pill50I, AIIIUAS 5llma. 1321 3142 SPUl, UUit

.WTII.JIJ$ff

.132-1 2631 I5SI, Wdllll. ~ nts: 1131 -IOYAIS, SAIIOI in6 nss ,lfOPBS, naiBlS

AUI AUl AU!

76

3.15.47 3.15.44 3.15.46 3.15.46 3.15.51 3.15.53

OOlTWIIIWTHOIII IIOIITPWJEI MOUA6Ul lYWLIOHlF WIDI lCO EOIIIIOIEI IIIWO

S3 SI 41 6S 46 S8 11

·1m. ms

AUl Gll AUl AU! AIIT AUl AU! AU!

AUl AUl AIIT lU

SY PFUIOS

64 62 51

AIIT GB IIA AIIT GB AIIT 6!1 SUI

ITlOUl

12

61

MSO

AU! AIIT

1301, l044 SOIIII9I Wllll;, 11101

S7

M35256

AUJ

lYI st IÖllBI POSTS'IDIOL Yrnllltl.l61fl lt FOliiRIA lÄIIGIJIIEl SCMBNHIIII

1299. 1376 .1111501.llluiilll ·1w 2m IICllll&ll, SBIIAID

2 313 280

AUT

l{(

39 62 31 S4

Mli

lii·PI Ztft

SY 2IQG DOIIAIJIIOF

MOllA

AU!

lU

HUI AU! AIIT ADl

IIINI SLO AUT

3.16.45 3.16.47

3.16.41 1140 117 11..49 .· M3S 764 116.49. IISO 19 3:u.so IISS 36 l.JUL , 1150

71

3.1 ~

111 293 3.16.S7 . 11145. 110 3.16.51 ii3S 765 l.IT.ot • 294 117.13 IR 295 117.04 . 1135 266 3.17:06 · 11.40 no 111.01

AUT

1131

GEl AU! GEl AIIT AlJT AIIT AU! AUT AUl AU!

135 1140 1111 H .. · 11145 1135 -·1138 ...

ll5i

326 1.17.07' 261 3.17:..191 3.17.1'2

294 ltt 193 1l1 261 I 297 2

117.13 117.11 117.21 1)7.20 3.17.20 11i.20 117.21. 3.11.27

13Q 1144 1345 1346 1!47 1· 341 :1349

Vtrtll

Not

II

li·P

10111, OIIIS1WI Wt,otllSTOPR UOB, 6RII.UD ·GIUIII. FWZ

S4 69 60 4S

WIIIIIISDOlf KÖFIAOf WJEII

"

Jl-40 IIH 1130 11145 1130

194 291 327 112

011s fll6IISO\ w.wa

AUl AUT AU! AU! AU!

"" lllUSOWl. HOISI' 7696 WASB,~JOSlf

64 51 45

1241 ISS5 4013 5626

61

64 64 61

SI S2 70

61

so U 66 S4 41 71

st S8 41 61 61 SI

1371 1336 asiuGHI.IIIIliJCA

69

~lOIBlO I*DI,IWIIIIII · 1UISOI, fUIIZ ·

so

IIIlAI. AllliD

u

1110111, WZlO

SI H 54 60 53

'1373, S771 1314 0911 131S· 7126 1316 7771 1377 DIS 1371- 3661 1379 Mll 1381 IS33 1311 Im _131! 2537 1313' 1760 1~· 1134

~IIWlD

l9lll, IBIIUIID mtt, .JW1 MS 18161lJIB,JOSif . lliiOOIOfii.OlOI JWOI, II8IIIT wmJ. •oaiEIT 1315 1680 IIIUIQJI. SQIIAID 1316 1602 RSOI!l.IDII' 1311 3763 PrniS"IIm-JOAOIIII 1318 2632 LUIG, JOSif .1311 1630 110SB, RUDOI.E 1398 3972 6WIIlm, IUil 1391- 4316 Wlll, lAll. . 1392 3192 SOtiJIWII9, 1IIOMAS . 1393. 3805 JDlHlSG8. 1IIOMAS 13M 3422 IIYl, 116. 1!1111 IDS lS59 IÜIIII. WNJil 1396 3261 liiiWIJ, 6IJlWIO 1397 4319 WEiDillTS, J616 1391 S716 IWm. otttmUI

ssv llln,.Was -

1410:31n ~~1401 5451 Dill, 5(1116 IIA&.

1m Mn Wllll,JOIIIIIIIM5 1403 0165 Sll&lf.·WIIS 1414 2358 lrnii,IWC 1405 3913 lliua. 6Üilll .1406 4259 AUlllllltt, rntSliAJI 1401 3793 WOOil, JGa&al 1411: 4114 l1tOOI, ... 00 .· 1409 02t9 G01SOI, IJAJ.lll

1410: 4194 IIIE5ll, Alflf) 1411 ltl7 llOilD&iRI, 1WIS

1412 1413 1414 1415

11

JG

1351 4297 HAIIOI9, HUGO 1!51 0917 SAOISBIII.IIII. wGtKllt6 im 1455 lioJJIC, IOIIIT 13S3 5425 PUS1IISIJ, IAL8 . 1354 1240 111!5SLJ((I, KOIIBT ms. 2151 Gt~Wf 1356 3198 .solillt, IOWID 13S1 0105 sQm8,AIOIS 1351 3511 IGI50IO. G8IIWD .1359 0831 SC1EDU1. IAII!Ia1 1360 3130 IISJJI. Will 1361 1"9 SIB1IIQ9, IIIBEI 1362 7240 IIA'1B,IJÖIK 1363 0829 SIUIIPf, WAlTEt 1364 5325 OIIIIR, 68IIAID1365 0136 IIÖll, WAilll 1:166' 1363 DIJIOI; filiiWill I:W 1529 lollit,IIEUiimt 1361 162.4 ZDII.-W15511.Y, ltiiiDlf _ 136f 2910 IUFISOMIIII;IIAIRID 1110 23n sr.mx. 58mt 1371 3432 IImBA, SIEfMO

139f

HU 1994 !UAKAJ.' ~~Si!YN'

0633 IIUli.IIB.totRiAII6

IISS 2465 1716 1416. 4510 1417' 4083

-1411 5319

46 61

57 43

56 60 41 41 4S 49 S6 54 65 67 4S S9 49 69 61 54 44 6S

5' 54

ss 62 S6 SI

54 31 62 49

ss

itTIISBI.lUOOtf

59

.IQIIQ, 10\liiD T.U, EWAUI . -IIIIIB,_Dl.JOSif IIJIII,.Iflll

65 61 41 S6

IWIIIIAI•.iAI•B

141j 0719 ~. WIIJCAIG Hit mo SBoiOiii, DillS 1421 3221 IMiJiu&x. WALJll 1422' 3544 GWISU, flllll 1423 0241 ~EI. HAIS IIIOIAO. 1424 4703 PAllr,'IOIBJ. un 24S2 WsmEI.ALEX.. 1426 2453 IIUlJEI, 1111Z

63 57 61 59 S6

64 66 " 54

UNIONlti(HENIU USI GlAl llEIIS IOTlDIWIL VlYIIAUTHOII IISfliÖIGl MÖDURG WIEII lWIN NEUMAlll/OPF. lliAllilOM'IWIM WIND WIEII VÖ!IJAifll(l

WSYIADTÖll WISII I( IWIIJI UJ.YOOtlllAll Wlfll TYROUA WIEII WISil WIEII EA GEllElAU TIIOliA OTIIWIG IJIZOIKllOI(J4 EISTHAUFQUI lUIIIIIGKOPli UUI AQUIIf lliUIAIIE liT 116111115UKDI RUIIIS EilEt JWSYWZ SZEliiD WIEII ÖIW1247 ACCSIIUN UNIOIIIAIIINGTAl WAIIftiSOOtf

SC( SfOITQUI <HAllO Wlfll Ti WIHIJIIDIII.IAM Hl6 lAD HOIIIUlli GRAl

IUIGIIAUSEN

snnn 1Y 1906 GO-IIUIEJ KJIOIIIOtl l(CWI!I AMAl.fOOISII<A lllMI OIEIW.UT

wns

TS61mOWISTADT

AUT

SUI AU! AU! AIIT AU! GEl

GEl AUT AU! Ga

3.17.23 3.11.24 3.17.24 3.11.24 m 3.17.26 1130 329 !1.17.2' M3S 269 3.17-U 1145 113 3.17.311

1130 3lO 1111 299 M30 331 M3n 332

3.17.34 3.17.~

3.17.34 3.11.35

1130, m 3.11.3s II3S 270 3.11.36 1140 1111

AUl IR AIIT AUT AUT AUl AUl AUl AIIr AUT AUl AUT ITA ITA ITA GEl AUl AIIT

. "" 11141 1150 IIH 11140 Jl4S 1111 M3S M3S 11145 IIH

IIUII

113S.

AUl AUl fRA AUT AUT AUT 6El AUT 6R GEl AU! GR AUT AU!

1130 1140 M30

1130 M3S WH

1140

114s

1130 J&4S

11141~

1140

11SD 1635 1130 JISII. · 11145 11145 1114S M3S

us 3.11.41 300 3.17.40' 301 117.41 196 Ü7;41 81 117.42 302 3.17.42 191 3.17.43. 114 3.l7.43 383 3.17.44211 3.17.45 271 3.\7.45 IIS 3.17.46 304 3.17.47 334 3.17.49 273 3.17.~ 3 3.17.53. "' 3.17.S4 116 3.17.ss 335 3.17.:SS 117 1 11.56 214 3.17.57 336 3.17.5I 199 3.17.59 331 3.ll03 200 3.1lllS 701 l.ll86 12 3.Jl09 m

3.11.10

331 l.1lll 13 3.1lll . 111 3.ll1_3. 119 3.18.14 120 3.11.15 m llliS l02 S.ll16 305 3.18.17 306 3.11.17 121 3.11.11 m 3.11.19 122 3.18.211

6(1

lMO 1111 .

AUl AUl AUT ITA AU!

11145 II3S 11145 11H

AUT

illl

GOI

·1141 703 3.11.23 1151_ ~ 111.25 "" 309 3.11.25 1135 211 3.11.27 1140. 2114 3.11.21 M3S 219 3.1Ut M30 339 3.18.!9 M35. 210 3.11.19

EIJIIIIJUS SfOITQIJI

m

WIEK WIEN TSYOIEUOOI(J4 HOSOOU IJ6li!O GlUPfE 0 1Y 190660fBD(J4 PlßSIAIIIl MOllA WIEN IC WIOEIWAIDSH FWIIRG ASXÖ 5otWEKliEIG lT HEUBRUNN 61AZ Al.lliiiiAm ASIÖ SfOil U01111E6 lG OG611SHBM CA-IAIMJflN lllUiliW TIJAIMUlll ASIIElliii6SOOU TYlOUA 1YI FOISTBiliED IIÜII GIE-HÜI. ASV AIIWISOOlf ASVlllotmOOU

AUl AIIr

m

Ztlt

6(1

LUX AU! AU! GEl AUl AUl AUl AUl GB AU! AU! AU! GB AU! AU! AUl IIA AbT AU!

Mit

M3S 11141 IISS 1130 lM5 II3S M3S IIH . 1130 1114S1135

301 118.22 3011

uan

211 3.11.30 2DS 3.1Ul 31 3.1U2 340 3.11.32 123 111~ 212 3.1U6

213 3.11.37

310 3.11.37 341 111.31 1!4 3.ll3l 7~ 3.1U9 . JljO 342 3.1l41! 1141 2H 11l4Z 1130_ 343 l.IU3 M35 715 3.1l43 M35 286 3.11.43

GEl

1130 344 111.44

Sll AUl AU!

"" "" 1140

311 317 207

llt.46 3.ll47. 3.1L41


}994 MillTIIDN _ER_G_E_B_N_IS_S_E_ _ _ _ _ _ _3:_1s_:4_9_- 3_:2_1:_ss Ph SI· Nr " -

JG

Vtrtla

Not

3503 00. 6WIJ) 3638 R!111ÜU9, HUaaT 1560 IIWZB. WJOIB.Jl 1684 IUZASY, WOIY 5250 llli!JIEJ, WWEi tm sns RllfiJ,IIOIAID tm tm ll1liB, 6BNit 4016 WIISB; IIA&.IIBJiliT 1435 5452 IIIIOWIS, Rl1l 1436 2671 sisl616'19, lfiHJOt!AI

65 59

llUCIVUl1liA SI moUA llt

54 49

WlllY'S lUMMING O.UI FUIAPffi S'IS 5CHWEOIAT liÖIIWOI

AUT AUT AUT HUN AUT AUT AUT AUT AUT HOL AUT

1417 1421 1419 1430 1431

•m

6G 57

sa

WUIS!liA

wz

47 55

UNIOll IIÖOUIG 61 Df1l HElllEI

t437 lllt5 1001. oma 1438 2026 JUli, DI.IIAKIII 1439 l957 PtOSSII, YASSll

61

WHJIIBG

S3

ISYSIWII5

~7

• •. 1116 11IIA5II,~ 144t 1155 I&JI.~

srom a.u1 MSlC

67 59 56 47

1111111100 EIS1II WUWPlOOElSD Slil.AliG EA 6f1IIIAIJ

1441 - _.- T443 1444 1445 1446

1242 m5 0461 2565 1661 1441 3220 1441 3135 14ft 4136

mr

t4SO l4SI 2164

Olll(ADOlf

fiSOIWIAYlt.JOSIJ DUml, AlliiN 11U6, 6BJIAID D85BI1WIIIII, .IOIIAJI &«<SS, DIE1lUI

rm. ~

um; AIIIIQS

l6t; otiiSlOfl

Allm.lllll'

1452 3910 JU.G, IJOQID 1453 F4S5 WCZ,.~ 1454 3479 SIMif, WlltKAI6 JUS 4062 tlllflSTAilB. Gilml 1456 5479

WOIOIIri;OIIISllAI

1451 .,, 1451. 4112 1459 l6S4 1460 4MI 1461 117' 1461 2315 1463 1314 1464 19~ 1465 4629 ~~ mo ~~ 4595

~JOSIJ

1461

me

1469. 12S3 1470 0747 1411, 2116 1412'- 4S72 1473 5344 14741 1112 .T41S OMI 1476. 0616 1477 2145

1411 1412 1413 1414'

tUS

0549 2976 1276 1714 1987

1416 1997 141i 1S75 1411 0510 1419' 2214 1490 0750 1491· 2146

---,·~ ,..,.· -~

55 4f

WIOI lUYOOUWYA

s1 56

mUlllACH lGHOWUS

76 11 SI 47 47 67 56 67 47

Wllll 1om l.WßHilp wtOI PSV UNI IUDWW W!ISSiliOIIII liW GIÜIIBOEIS SPOIT lJIOII!SliSTA

11!5l,!i811Ut ST. . 6iJm1 ·IIAI(OllO .

6S

UBIIIII. ~ . ito~Wfl. OI1IIIAl SUIIIIB, IIAKI1I .

47 SO 53 51 0

ST.ÄGlll

wurrmn

lSG GRUKGEII TYlOUA mOUA VlY IIWTHOI HDINDCIF Wllll WftHIIISIWJSBI

IWI, IIAifl9

62 SI

~ 1ll1liOtJ

.. 67 52 S6 l3 45 62 52 56 70 62

WIEII nBIIIADBSDOif lBJllf llDSIUOIO OlMS S'IS

53

Wllll

"

1YtOlll lY IIAIJ.IOilTF S(HIUBI UEIZ IWIUEI

llflm.QIOI .

m.o; llllJAII.

ROI1HBI,.IUUIS .60UDWIIZII.JOSIJ

IIAlOUIUf, IIAIIl 'IIOIAIOSSOII. llKf.liÖUJI

ElTIIWJB, AmfAS MSOI"fiBlliJM&.

'SOIIIOISB, llllfiBI ~UIS

lfiB. <BIS1WI

-~ .

56 67

PASSIB,II!OIAB.

61

~. BI:-JA(QIIES

51

IQIIMC;JIA~

IIIUIII, ~ tESCil. OIIISlOPif llml90I9, IIBIB .... AlRlD IIOOISTADT, stiHB ·WISAIO, 111111111' llo\IIIIAII, .IIUI8$

PQS.lOS&' IIIRIIIi. .IOSIF.

1499 3513 msotuDII,JOIWIII . . 43SI

3546 4063 3911 2916 8237 1506 2397 1507 4635 1511· 2111 tstf ms

BOIGIAWI

n aua sromr., fWI

l4t4 0253 SOtlJÜifJSlB; FWil . 149S 0699 AlllllilllGEI, li8JIIIl Dl. 1496 4131 .SII&II),JQII.IIIIIS .. 1497 S703 fiÖ1t lODOtf . 14ft 11~ KJIOII.HBim

1SII 1512 ,1503 1504 1515

"

u.oaM.Wlll1l

1471 11" SAUSBIG, HWIIT 147J 1390 U119, 01M1 1410 1121 SOIIMll, Alflll)

-

57

" 67 65 70

n 69

5S 73

,.

murn lC RJN

m

Wllll wtlll

WlBI

PFUNDS liiiTlRRID lOHIBSS ALTIIISTJoDT rBNfll 111111 mllSOIIlfSHOfEll

S6

60

51

so 6G

AUT

AUT AUT AUT

AUT AUT GEl G!l

AUT AUT AUT AUT

291

3.1U6 3.11.56· 119.01 3.19.02' i)t.D4

314

JUS · 1111 li3S

127 31S

llls

293

JUS . 1131

m 1n.• 3.19.09·

171 3.19.09: 346

3.19_11 IUS 294 l.lt.ll 1145· ll9 3.lt.13 1141 210 3.1t.13 li3S 3.19.15 }1f.l5

ill.

m m m

341 11U1

lftlll

1111

312 11UJ

AUT AU! AUT SWf AU!

1140 IISS

m

l.!Uf

299

3.19~

1130 .JUS 1130 . ..

349 133 350 216

11U7 111.31 3.1UO

'3.19.41 11153111 11U3

AUT AUT AUT G!l

AUT AUT fiA AUT AUT AU! AU! AUT 60 AU!

m

m

1130 lSJ 1140 117

11f.~

119.44 119.45.

1111 124 11U7. 1135· 301 11'-47 1111 " 325 1U.4t· 1111 m 1U5f ..... 211 11t.st. ·1111 MH

127 3.19.$2 ·l.lt.SJ·

IIN

329 3.19.5!

1111

1US

330 119.5S 352 1lJ.56 331 119.56 302 UÜ7

111.

ll9..51

U

1111

m

m

JG

Vonlo

1S11 4210 STBIOOIB, HIIIIAIII 1S)t 1217 I8.UI, lWn .;,. 151! 29U 'YBGI., lWAID

61

lG WlfPIOR

1514 21S7 IWDII, BIWII 1515 0660 lJIOIW,.!DQAID 1516 0629 UIAIB; ltJIIIf 1St7 1552 WW11, AIIDUAS lSII 2630 &uiUtlllliT Im 0'119 IÜHI, IIATlltlAS 1.520 2640 lfJ1ltOIB, liÖITll 1Sl1 31 S3 WAlCII, IU1I 1512 3413 llilom; IIAIIl 1S23 F092 SOIIIPrA,Ills.uml 1SMS312 ~~

59

1m sn3

1531 "" Jl6rnl,liiiiZ . 1Sl2 4611 liTf,IIAI'IJI

_...,rmr

1533 AI1IOIS, Wl8. 1534 t373 ISlS 1445 'SIÜIIEI, AI.IIED' 1536 ~2s1 IIWlD . 1537 40t2 SOIII.D, JOSIJ

.snw,

1531. zm

·IIOIIE,sum

.1539 1631 lOI1JIAJ50B, J05If 1540 1742 ·IIIIQI&, HWD 1541 S73S ftllldo5, . . .

ua•1

~l.-1:..

1s.,l llGO I01IIWI, iilla 1544 3756 S16JIGEI,lWn.

1S4S 3576 154l 3US .1541 4026 1541 3114 1549 2616 USO 3119 1SSI>3418 lSS1 1SSJ' 1SS4 15SS

ISSol. 1557 ' 1SSI ISSt

S01liAUOI. AlllltiAS llillla~·

. SOIWAJ, HlllbJ IOUlll69, .IDOtf ~ m&AI 50liiOB, Ji1tsa

.....

5343 ~.-. 0104 . rAPST, IU1I 04tn AÖIIWAIJ, RllZ 1056 50IUll. lllll 3437 ~-

2900 RIIDEIJ(J, AlB. IH9 ·sc.e,IIIBit. 1044 . .llllllr 1561 4621 IIB, 5i1na

119.9

isn 04S2

1G IBOilAlltUlll l(MOUA aua sromF ar fWI Wllll

lllS 303 . IUS 304 . ~ 30S .1130 3S3

1YtOlll

AIIT

.1&41 219 1lt.13' 1140 : 21t 120;04 '

sromBIJN Olf

1130. 154 ' JDt· 355

ABT

59 61 63 67 70 49

EIS1HUIKl81 HATAIÖM MÖU.EilllOIF WIDI WIBI SCIIWJ

"

wz

AUT HUN AU! AUT AUT rTA All1

" 45

1111 IIÖUII!DOif

Allt Allt

U

~

Ul.lt

lS6 Ul.ll

306 l.ll-14 3l3 128.15 Ql· 351 UU6 liH 331 1111 335 1-lO.)I ·JUs t34 3.20.1' Jl11 336 :3.20.21 1111 ' 331 ll0.21 IISS 1111

uo.n

JU~

13S l.lUl

WllUHEI UIIIIIW&E

64 71 67

S( II005lWI

~

52 64 SI -

10111,~111.

1S71 lJOS iAJssi.MAIRm lS7t 5319 IIISII;All6USI Jsot 4456 llllii,JOSB' . 1Sil 33H 511101,SimiAIIIIm lstt: 0713 IA1fiii,IIIUifi 15&3 1250 I'OIIImSlY, f1llKAII6 1514 3136 lf-ltUff 15ti 1415 1516 3H4 llmll10fB.IaliUID. 1SIT 2210 lllllf,~ 1sat 3625 610S, SUIIr · · 1stt> sns ·1'0TII, 11101 . .• 15ft 2730 S8ltAIIJ 1591 3172 ·'6018, .W ifl 15ft 2354 ZID8,5ilma,

l!kl. ....

Wuocsuwil.

1m 3647 Ell&;u 1594 4211 11101.1. AI.RID

rDII6lliWI tllllltS

ZWIIImiOOif moUA WlBI ISCiliAlHUIIIIIIIII'I. WJDI

41

UMmAI.BIS IF

64 S. 4S 51 67

WIEII UYGW UmtUlH l!WD1 Wllll

6S

LEB

S3

mOUA WIBI WIBI S1IIIDOll <D1t lrAZUI

ss 62

S6 49 Sol 60 S6

W10

LT IIAUAOI/DOIIAU I( GllSIIIIItOIIlf 117

1IIBI

" 43 11 64 S9

lY IIITIII1AillltS YlY JIAIATIOI WlWDl SCHilAUCH lllllllm Ul( IU10S1EIJIUIUI

SS :J9 67

SOtUDJIIIIG lll1101 lii.C a llOS1WIIII&Ul

64~

lA6IIJ

S1 SI S1

GW lCCIJBI

n m

..

TYIOOA GW

S7 52 SI

'llYIIWlliOII

ss

Will

..., JOtM;.a

AUT AU! AU! fiA AUT

,.20.~.

Wllll moUA

67

"

3.1t.sa 3.20.06

" 46

1561 1S32 OWIIOI, l'll1lJm 6l 1~ 11 sa 1lSOIMI58; liBIIAIIl 1SQ 130S lAIIIIBII, AI10l .I~ 3m SAUJaiA, 1111110 · ·JS6S 3541 llllJU,IIIIm 51 I 1$66- )144 IAiltS.Otrlsuu 67 1561 3491 . . . DI.IIIWJG •, t) 41 1561 1175 IIIISAIIEI, OlliSIWl· 6S 1569· 1623 ·IIIJ((III, AIRlD 1 mo 1849 iuJ!w, .wostAY,Di. 41 mi 2001 DOfftli.JOIIAIII SI ,~r 41 1S7t 11403 'lllTIHII, OIIISJI.II 61 IS14 41SS llllA;IIAIIIBI

lW. 31

llO.f!l

41

SVSGWNZAIISII SOtEliiAU wtEII Wl8l

l2

1S26 F241 IOWB,IIJ(f 1527 O'ln smtACB. ma . 1 S21 OS» 0811111611,lllO!W 152t fl76 WAIISIIDT, IEiilt 1531 0925 .RJOIS, IIQ(IJ .

Mal . ll . 11-P .z.lt ' I

n mm• 68

~lilsol

AUT

IAliT1Ill

.SIX, wls . IBi(:._IIIOtiB. 1510 7703 P6uBmB. JOSIJ

3.11.54

.,.

lUII'IIIAIII. miST

.6lOilfiG(I,. &Uml SOIÖrf, &ill1il 'KOMPA1StJta. UllS

m

AUT

AUT All

itsotof. GÜQ

3.11.51 I1S 3.11.51 2tl 3.18.51 34S 111.St 219 3.1&.53 2!0 11154

'.11,

PÖt1AU

YG,SADOl

217 2U

3.18.49 3.1Ut

11t.1s IISS 296 3.19.U JUS 130 3.19.11 · CIO W4S 2 3.19.1l AUT 1111 311 3.19.JJ AUT JUS 297 119.21 AUT liH m l.IUI. AUT ll4S 131 11U1 lW 1l41· 111 11U! 1111 321 3.19.24 GEl JUS 132 3.19.27 GEl · IMO' 112 3.19.21 AUT · ~MQ 213 3.\ AUT 1140 214 3.1U9. AUT 1111 321 11UI AUT · lllO 347 3.11.31 AIIT lW 291 )JUI

'sOI!mr.-

sorrU, lii.QIIIAID

1111

313

Pb SI·Nr llaoo

ISTS 4614 11'11UIHD · 1S76 11S3 'llo\OI, lAll.

Si

sa

1111· IISS 1140 JUS . MJS · 1130 1135 . lllf. JUS IISS.

11-1'1 Zeit

1140 209

POSTSlnlOI. SAUJUI6 Wl9l

11

"

~

67

SI 61 SI

14 71 71 41 41

"n 47 SI 61 6! 64

3S S7 S7

SC W15SUIG .UT.TliA

Will ACallUN ASlÖ S01WB118& WIBI 6P AYIS U6U PßAIO Wllll TlWTYlOUA mOUA TY Al1ÖT1Jll& WlBI qli.OSPOL WCEIEU PSYOO

msu6t.1111 liSY WfllllliA 1WI

ll{mOUA IU1WßT ASIÖ SCIIIIliBS IVDBSIIOlf

fiA

, 1130

ABT

:~

Allt

:,1111_~

:J!31! AUT L~

ITA

AUT

• 111111!

AIIT : IMS; 60 AUT Sll AUT

•• . ..llilj

,-1145, ·"11411

TUI , IIUJ Allt ~ llttj AUT

r -. , .. ,

Will

AUT 1111 AUT AU! AUT AU! AUT AUT

Wllll

AIIT

Ull lUWI l&AllBGAU SY IMIWISWI1

ÖliTIOl SY SCIIIDOll JUS l.fPEilEIHE CASCOC OfiCHOI IAWATY fllEIOISOOtf SV lUifM IIWI6UJIIEIIJII

SIEIOOOIII CIIO:ETWIEII

' -~

: 135~ :"llltl r

JPSl

' jti) llll~

Lllll

fiA ADT AUT GEl

' 1!15'

fiA

r11401

: ;'~1 6EI 60

1155,

!DSI ~


ERGEBNISSE

3:21:56 - 3:25:05

~==~----~--~-------------------------------------------r&·· St-llr llliit · <··

J&

Voreie

195 2881 ·55011Ml111. 68rTa

11

m IADSIUIIO U9IS

15'96

13 Sf 10

GdSSBIWI WliBIZBSDOIF AIIGElll

im

0066 IIOWIII, 11101

1733 •IBIIAID ma 2064 ;FAUY, 1lio.IIAs · 15": 1246 :UmCIJ..IOWD

"

, . 3107 ;SUI.ZII,,JOS& 1611, S«l DWI, OII15IWI .

"

39

mYI

62

J994 . I90IEilQII.lltOIIIAS :1603' 2443 :lt6GU1H, AllliD ~-

ill 42 SI

AUDBIDOif IITC IDUlZ

lMS, 3197 ,- _ rn&-.IDM-. 1606\ 0117 :--.,PBII ·rw: 4Mt ~~~~~~

64 46

·I~

t4if.4Sll . . . . .

.J.e.l 0493 :l60U!9. Pml

.l~ 1651 .lSd1f111Cl,,sa.suw Ult<1736 JIIIO'Il(S;;iiiSat •· 't6iti 4341 11018, WII1IWI

.;

16-ul nn •1&\,llllil

·~ 3115 .ÜICI,;u ·

M.~ S42t tDodAIB.IJii!ISl'll : .1§15'! 2113 (- - - J 61lJ 3364 ÜUIIOID, P1110

.

·lllli ttlS ~PBII:

~· ·

'ni11 om rAsmt. IIUflll, ·

,

(llffi 3301 ifMOIII!. ~ ': . -~ ~1610 1 20SQ ~~ AlTOll

·. •

I

\jml4660 ~~... . .. .' :ruf llSl ;~- . 'lUi! H33 (sllt.llliMI ' . -

WIEI

IADSPOlTYÖBT SC WOriii5EE EIIIIIIIISt YIIIIA

"

WIEI

lUT

S6 S4 61 SI SD

IOSTwtiiO 11101 IISY OIEHUIZHBII I& IOOIUil llmllllll

POl liiT AIIT 6ll Sill

"" 60 56

ss 11 50 64 41

..

VÖliEIIIAIIJ

lUMIIIG PEOf\HlUI

am.

Rf U516W SY Ult!HOF lill1lDOIBI

5I 41

lWIIZ lSYWUSDOif

'l~l l64S ~-J ;u..2'f}o391 ;~ lllllfr · · ;

71 SI 41 44 46 ..

IIOIIIIlSIIIS

tUj)mo ·1~0671 , _ ,.. rtUsi f079 .~IIIIS . .

••

(Jl(lfl

IISAIII8& WIBf FDSTIIIl/DUU IIAIJMJI

·mulll,'.st ·DfiSII'f,BQ PIIF,&BIWD

·CWB,JAUIIß

tWS604 M411BMD

1~3366 .. . . . . . . t~ l5t7 Rlllloiii,'IIOI- • ·I~ 0St4 ·IIIIIO(IUIZ 1. 65ll 1245 ·SII.llii&II,.IUIS l~m 3514 ~·~ . • liSli 0115 'IIAJI«'illla . . . :Usfl 3217 sota,.IIAMZ :1655~ 3679 I8PCi IBI5Iß

166) SStl l.s7 1461 1'51· 34U )ISt• 3125

·Niim;IIK .. ,. . " ,. ... IWDl8l, CIIII5IOIII snAaa.lOIIII'

1661 lfl3

~IIMIIIOI

''"'~ 2010 i1®iii;.Jisa . :166!l 1964 'HIIIDI, IOitn lt~ 1129 ....U..euu

lllt·

"

OIIII&IOSSAII )II

34 42

..... PBlfti Ull EAGBII.W

56

WIEII

"

stm

66 so 1J

3.21.9'

1130' 315 , 1150' 17 ... m . . 316 . JMS 146 ; ,1135 322 1111 36S IDS' 323 ; M 234

Alll liiJ llA Ga llBI

.- ~ 367 : llll· 311 ... . 236 ; 324

366 4 235 311

lilsJ

~'"

3.no, ·3.22:01

utt1 UUt 121.13 3.22.05 U-15

AliT 6B AUT Alll

~:

·Tnt 1641 ;~.. ....

U2J3

122.14.

" Sf

: !: : ~

n'

t,IIM.

6B

6B

SY fiElSEI

.wr

uus·

74 55

Wlfll Wl8l YI.YIIAillJIOI

AliT 181 AliT AliT 6B ABT 6El AIIT AUT AIIT AUT AIIT AIIT AIIT ABT AIIT

"

Will

6W 1151 GUl

62 11 so

Dl6ltll

371 l21S4

122.51

AUT

SV GllllEUlllOIBI Öll JAIIIJY 11001

• ..

• •m

LOOIAI

46 70

111 J~ :

' lW' 333 3.22.54' 1135. 334 . IDS 33S Jlll 310 • 1111 • 311 JDS· 336 . . .. 312 ' 1130 313 · ~u 151 IM8 m 312

66

.Limik; MAX*WI

1111'·

U1SS

RA lUT

Sf

•tiloii.fDII

122,58 .

oo

lA6IEI 6IYIT Wllll

64

U2.4f·

1135' 331 Utlt' 111( 315 ·1.22.511.... I Ul.SI 122.52 Ist· " IDS 332 U1SS

m ... i :sn

"

lSIIImii6SIIOlf91

" 64

61AZ

WIEII

All[

>~~

IS6wtmox

S7 S2

Osf.IOIII IOOYlBJffi.

liiT ABT

AUT

••

U2.Sf 3.22.Sf

uuo UU2

).2112.

mts U1t1

m• 12111,

1150 " 12110• 1145 . 151 1.23.11 · W!l . 4 1111

3.23.12

313 UlJt:

. JDO· 314

mu·

1111 314 12t14 IDS· 331 UllS :iDt iilll , 1130 ; MW :m '

315 Ul.IS 3IS uiT6 316 3.23.17' lS2

16t2l 2480 -SllllitB,WAI.lll

~

ut22:

12119'

331 UlJD ll40 741 J.iUI

-. -.fUIZ .

Uo4i

taoo

-~

61

44 78

~~AL~._

70

" 61 SI

•.-.r

~~HAIS

111~ 3141 103 3516 .ll14' 4554 1ri~ 4046

; . . . 51115 ,. . . _ , . . ' tahltlll,GIBIE . ,· ... . _ _ • 17J61tS31 .IAIR't;IMI<ll ~"~1 2116 ~.IUIZ. . 3621 ;laiiiJCJ.IIMIII. tm: 4411 , ~~: tn,, 3SOJ ,:söiWAil,IIWf,ll8 lzilJ 4131 •~Qs(N..Ailal · .

J730i1976 RIISA,lln VH YMSA Bill 173t 2419 WIS5IIolll, QJIIS 1733 1212 ~JI!& 1734: 2121 5AIIIII.a. JG5lf 1nsl tl74 .OIAMIIIl, •L · . lnf 5221 .• BlllBJ ' . ' ' m7~ ot60 Jll(, WlltliWI6 ' I~ os5t DSWIII9. IAIIIB.

liA1ll.-

~tJIOMAS 6A~IIUEII

1744' 2669 ~..ar 17JS\ V99 JIIIEIII.•Iflil..

1746i fGI7 dEr;~· 1747.: OAI •Slt01511, 1MIMli

'

n•: 1039 llll5tA, Wtlo\S '17ft 2S74 . . . . . . . . . 11ll' 3517 1150111, IIOtiBf l7SI• ~14 ,Wtilw», fiAtnl

m : ~ 244 ·iJlll' m !1111 1 m 3.2.13f·

GÜtBSI.OII lflllilllftlJl lllEII AlUS ffilnOtf.f.A

m · 1135 m , 1135.

lYIOUA m 1160UlS&lOt WCOl OIKIItll SI. &all&ll WIEII PlilUTZ m lADStUDio II9IS

SGIAUlffiBII86 61. srormo 1AIIm Yl.l IIWTHOII ACGIIII•

6B llA

liiT

RA

HSVlUWRJll

AUT

WCOLOUOOI

RA

WSY SOIWIIIII6 lYJOIJA

41

~

60

61

lll IIIE5WUl6-UIIl

AVl

57

IIBMlllOIBI 100 IIAillliOII aua

AIIT

" "6S 46 SI

m&mYim:

RA Alll liiT 6B lUT liiT

WIEI

"

Will

7J

SÜDSIADI'

· ~,

w

WIEI IADSWJT JSY6liasluli8f

JISV llA&EMFUll 'IYlOUA 'IYlOUA WI.Y

moUA

IAC CAIJIWI POilRIOAll llllllm RJIII5POIT

mrfSPOIT muo

tw,JOU

liWntOI UUI SI'.•.V LY lAD D..llliMIUl6

.sotW8fll. Ull.

mOUA

·CAI.l&IIG,.'SBSIO • 1BtB, 60111119 1115.

FOIID!l WIEII

; ~; 3fl

.in.sl3:24.01 3.24.03

u..as· ~-

1.24.01!.

-~

·uUI' Uut

W.tf 3.2d3

:124-'~

.tft;JS:

, IDO;

AUI TOI Alll

n

wr

• um.

AliT liiT AUT

Will SOIIJI. ZUilnßiY llW ISVHIEII

67 69

~1

wi

396 Ut.IS;

nwmOUA

43

i~4l!

:•

AUT AliT liB AliT

"

f3

~!lll l 392 ~• : 393 : 1111 ~ 3H .• . IDf 345 1131) 319 ' 1141> 245 11451 ISI , ...., 246 ~~ 346 ;~ 347 >Ist· H . . 390 ' -· ! 39S ,-JMS. JS7

Alll AliT

EGGIISOOIF TCWll'IOUA LUIIS1IUT

46

'. !lSI~

I~

PSYWIEII TtlllllA U. TIIAl!UtlliiiiJ

""

U3l7'

: ~,

lUl

l7$4l OS07 llOIIB, G8lta 1115; 2030 .Wlii6B, 11G1S1 1756: 2611 111110; . . . =NOlOJIUIS .. ' . .· -

AliT liiT liiT

liiJ RA

1752! 3311 IVIIIIII.JIAITII I?~ 4Sl4 ·$niiiMIIll,.tQT · .

1751' 1107 tTSf 0412 1718> SlU l76J. 31Sl 17Ui 0740

RA

m

AS'ISAIZIUI6 Al<f

W6BIZElSDotf

11451 ISS

jijS 44 m39 34! Ul.u 343 123.44. ABT . 111 , 390 123,47, AUT 135' 344 3.23.41· GIJ , . , 391 -123.41<

HAISIIIU

DtEom IRif.W WIEII USlÖ IIEll USIGW GAUGEll

1751' 3413

U!A

SI

46

1742: 5523 Sllia, 111-.r

LTPIJOIIB6 ASIÖ SOfWBllB6

65

1729; 1590 AliUOIT, 00

11;,: 1331 ~-

An

SY~II

41 44

387 3.23.27 3411 3.23.27 IS3 »Ut· 311 12UO 11441 243 3.~,32 ... 317 3.23.31 ' 1155 43 123.33 ' 1St 92 Ul33 1135) 341 3.2134 1145: 154 3.23.36

GÖSSIIIWI

S4

"n "62

"" IDS' !Mi. · 11H '

m

6B liiT AIIT

61 4S 12 56

123.24 3.21H 313.V

VlY IIAUTHOII JOOAH IOAO IUHMERS

POS1 SY MOMCIBI

...

·mmw.

&EI All

54

70

17M WS .-T, _ . l]lj} 4011 ·SIBIIEl, B10I '1726: 02S4 WAilB. 'lJPJ 4416 LIIM;IQIOI ,177! 1221 •mrrt,a~Ali '•

Wl8l

Alll

~

•m .m -..lilllll lnfl* so...--.

FJEISING &lÜNElUBS GAIIIISOI.PAIIWIIOI

6B Allr Ga liiT

tBIIni

S7 44

ma:

~

AIIT 6(l

64

(t41

..

uui

17UI 1751

1140 142 llll 316 M35' 339

UIS, 1'1111

50IWiin, snniAl

tllt 1161 ~-JGSlf M -..ru.if; ~~ME-, ·

114l· mo

liiT AUT AIIT

SI

,llofl ll45 .TAIÖI.BI;WOIJlill

1141' 4511

lWI86 WIEII ASa6 OIElPUUE"OOlF OCM MÜllTAl mWIMDSOIAllBI PASS.W

70 S1

~~---­ 0943

. I~

SI 66 S9 67 SI 49

,mE,IBI*l

·-..s.-.stU

834S ·fm.IIIWB. > ' tM,JKl ·llliiMu,'Ru

W,ssn

II KI·P ,toll

S6

17011 3626 'IAilllllllT IIUIIIF

11GS

Not

37 44 SI 47 41 S3 61 36

ll1l :lUStlfr.U&nl.

,~·

Yorolo

Sl 64

, • • 2664 tS77 16ft 3423 116ft! Vl7 .1699' !!SI }7. 2219

um, lruo.

U2J7'

AIIT

14t~

JG

"

' JH( 1157 JBG11i15B,IIBIIT'

Uf.Jf.

: ~e ~~ uz.•

AIIT llA

·UIS. 3531 .~ IIDOtf 16Ui 3075 ·stBUAIII, 11101 J61X: S4IO ·SOiiiW,.lHOIIAS lllf VM DIII,.IIIIS lilf 5326 . . . . . . IHO om IWI, 1:501

UL16

f ~Ö,\; 32S w~ ' IISSi 326 122.31' ~IM,s~ 141 ~j ,_.. ~ 3" UU4! , . .. 1311 l22.36i

,a : 111 :• • m

'"' 11230 GiUI8, ~ tlti 295S Zl0rul5, JOIWIM IIQ: 3771 SOIIIIDII1JI, ltiiiiiiUl "" 3571 IEQO((III, HAaai .

1~ 8fS3 fWIII6II. 6IIIIAID

~ ~ 361 Utf!: ßt21. Ga ·-~ 231 i2Ut 181 'IDI 31f AIIT 1151 ll l.nS llA

UllliiU.-

1610. IISU nM,II.IIl

122."

AUT

SG WAIDffimEI6

UIIRIIII8l ULC lOAD IIJIIIIEIS

tui2J31 ~­ U74, SIH ·IIDRI;'IIiiiiAS tus·5244 'JIIOIUIB,.fBID ui1. om .~uotu· 1671 OOS3 ~UII. U7t 3031 .smAIAll.'l~

41

· lUI ... 'M ....,

ßli SAIAOI

" 43

.w.u, .. '

ll5S

a . 314

AUT

HALma•

!llfillj;MAIIC't

3.21.59

6Ulii5Ül1BI

U

m

SVL.OIIIIOF ll10lJA

lsatlf;l'lWilaA ''" 43SI <' : ll7Dl 2S34 -~-­ 3296 . . . . . . . . 1672 1336

364

IWim

61 70 SJ

45 S3

1~ li73 :UIBIIlOB.IllMl

uuim2 '"" mz

1

ss

61

:tfM!ml ,am,lliSl 't AUl4S7f

'

1111

ss

lYIIstPÖllBI

1643· 3144 I~ 4274 :r64s' 3SOf "~ 3132

t61f 2102

74

33

~:

121.54 Ul.57 Ul.57 UJ.SI

AlT

.IMIJ!Stl

l~ 3357 ,JilYII!IIAICO ·

363 231 ' IDS 321 UJ. 373

WIEI

l& Alll.EIP1l6

64 so Sf Sf 31

·IIIIJG8.·1-nu.u....., --l!IIBJ· :tMii 3321 ..

'I% St-llr ._.

II-PI

111111116 f'EOIU UUI 111-fiiiSIIB l8lll

" S&

IÄIJFBliEG( OI51UII Wl8 lAGllD LJY-motJA W6EIIIIfT lli8ZIISPIIIttl l5 II.IIIISONIB6

l

..•

~

II

AliT • fi4S" Hf UUI AUt . • ~ m m.t: 6B - ~ 171 ~41 U1.41 UUt lUT •J&31tj 310 122.43~ ,.b.#~ lUT rllll; Alll :JA3s' 321 ·122.45; s.. ,.JDS, m 122.4'611 , 1155 u 122." A11t 7 t2147 AIIT •-'! ; 372 3.22.49' ITA ~~~~ l1l uuti Alll . I!PS; 331 122.4f

OllS . . .'QI;qii(ASIIAS 1~ 234S ·~IWZ· ·, .16361 0534 'AIIflHiila.JOIIAII . ...~ fiür 344S I i)~ 1119 '!BftiMm .. . 4105

:1 ~

AUT AUT 611

lÄIIR11&01151B11 rArnEU ÖHlB GW.

J

~'"' S411 iSllliR; &ißia •141tl 1299 .......... l.i.lai 1386 ~~-

AIIT AUT liiJ liiT

5I

SY 6MWIIIIOD 6.f.IDW R1111

·· I

AUt

Ga Sill AIIT

S5

'tU(I 21211 ;1MII10fB. Dll.. tun\ 0101 i~lllllif ··

!Iot

\IY~Si!Y'N 1994 lUA.KAfHU

AIIT

AUT AUT AUT

' lW' 341 .3.24.1iJ . . .. 392

;'Ii ;

'U tl''

m mi7-'

397 Uc.11 391 uuo . M30· 394 ;3.24:22, · 114Si IS9 UU4,

. ...

' JlSfi

ts U4.n

•• •

m -ll4.2t'

- ~,

395

~ua.

li4S 160 3.24.32 •

400

1150 "

.,. 396 II3S ,., · .Ist· t7 . 11311 397 , jllj 401 1111 : 412 · 1145 161 ·lllf': 403 404

1111 IUt

1145

3JU2

3Jl33

3.2.4.35

U.4.36 3.24.31,

·Sl4.37' 3.14.311 3.201' .3.101

·l M ,,_,....

40S ·3.24.43 U2 3.24.~ '

II3S 3SO .3.M.4t ·U4.4S·

: Mll·.; 406 AIIT WSS: J liiT • . 417 All .. 401 1IOl . . 247 AIIT ~ 163 111[ . 1130· 391 AliT 1111 449 SUI )II 410 liiT 111 411 AUT lßl. 91 ITA 1131· 399 MSS, 4S ITA Sll 114S, 164 AUI 1145 l6S Alll II4S l" ITA MSS 46 AliT I&Sfi "

uus.

U4.47

UlSt UOJ· 3.!!4.51· 3.24.53

U4.S3 ·U4.54 UI.SS· U4.5S UI.SS

3.24.51 3.fl.5f 3.2S.OO

3.2S.Ot' US.D3.

l.rios


1994 MllimoN _ER_G_E_B_N_IS_S_E_ _ _ _ _ _ _3:_2s_:o_s_-3_:2_8·_.:1.2 'Ph St-Nr N••

JG

Vtrola

Not

17., 1920 OfREIITI, 110110

S2 45

WSY TAXI WIEII IUIIWEm fUWffi

WlBJIHTIYl

ll4t• 241 :12S.Of .1145· 167 HUM 1140 249 US.OI AliT 1160 9 3JS.OI

GüllEil 1l8IAOI

A1IT

·11~

sm

1JAU, UIJISUY' 1145> 1697 UIWfY, JBIO

1711· 4769 ßlD~Illll, lUfT uu 5501 IIBIDZ15. 51IIIAlD IJIJ 12tS 1111010510, llllWD ·u., sm JOSif, YITil 11711: 139S .milli, IBMitAla

tm

2301

.1m 0469 ·1m' oa31 ·1774· HS3 Ü75' S34t

pn 1391

IIEiltAOIB, ioslf UUW~r, UDriiiD · • !11011, llOIIA !OZll, '*'10

43 60 41 68 S4 54 6S 71 43

llaiMbT. awtD

IAif.liAUS

liD 3S14 IIISIIl5nl, Ulf

.trili 2779 ·IWIC; OlliM 1m· o5G4 'IÜIIUIICH, IWIIIT :17" om · u~IIK!WL

·~~··· 14S1 1816, Wll 1111; 1566 'IDISi,libnl

tru: FilS 'sataJMIIIA*, C.UOl

lllii 0910 lTP: 4537 110 sm 1719' ISGO im: 0679 17fl· 1102 JM 3618 3151

.im

IIIWO WL IIIIOOlF

llA AliT

" 4!

SI'OlMIIII Olf YIISITZ

S4

was

61 Sl 67 SI

WIBI IÜtGIDI

AUI AUT AUI AUT

u

m G,P.(II)CI D'OtO PUl

~II, WOIJII

36 67 S7 63 69

:Ql:SOIW.MIWI ·IIEII,OEWI

..

1119

64

SOIÄIDti6JlD 111!1

:-.IIBIQ '

'D'AI.OISIO,AIIOIIIO .RISOIAIJF, AINUS ~Wl

Wllm'l5. a.ISllAII

·IJM ms 'GW,OIT ~~~ 2Sll 'sbMIIa9, UIIIHAIIl ·I m 1511 'FMU,fml 179~ I019 'llllW. AI.EWtlll

1198. 5592 :CMIEIIIOI!l :11H; 1916 ·IJAOII. JOSI( 18011! 0661 ~Wij)ID IOiBJ

·l·ll 5567 ue2: 13611

st

4! SI

~JOSif

:un:.tar

.lisol.~

AliT

svs

m GO!DWÖITII

"

11

mouuumJA

SUI AUI lill

68

AIIT A1IT ITA

motiA

AUI AUT

Mm

AUT

UNION SPOrnY UIZ

AUT

ÖSl!IL AllmOBil

AUT

&2

WIEII

39 45

wmt

AIIT

AliT AUT AUT AUT

&&

OUCf li FOIT UIIOI PllOITOIDIDOIF lest. JOSEF llOVIIA

AUT AUI

64

110

AUT

41

FtA

11103i ISll llBI.JIAic

'' U

(l.IAIOIBI A{(SIIUM

RA

1104! 1804 'IIOUSSOIIG, 1111{ INS 4501 MiiUO. OlliStlAll 1106, 0152 Di6ft.ISIIIAIII

7&

WIEII 611ÖND

AUT AUT

75 S4 && 6S 56

U& DIB IUOtBf HAlllOG SOIIADIIIN& SOIADIIII6 IS16Ul

:1·1~ 4645 ~MIIIIAS

75

n

was

1814 0656 IIBIII8,.118111T

61 49 56

1IBOOif l.I.IIZE lC HEllOOBIIU16

10 41 SI

ISGWUBOX EGml16111

'1117' 0739 ·~ SliiRIID UOil 43S2 l'lUG6B, I'AUI. ·S4tl iliiUII, o11o....... 1309 ' PH,IIQS '

:!:~3· ~s!: ::~AID ms· 2043 ·I.IIIDIAIIII.MOIIIS 1116 &769 )fii!DIII&II, lml

1111' Irot SOiÜWIIN, klmO .~...-r illt' F4n ~ IIISß

!mal 3193

mn

47 67

ll&SIUG(

" S9 62

Wl8l l.lC WiBfRIIT FUTAI'ßl

Im· 039S ,IJITl,liiOI .11t4i 4561 , PIOUft.~

67

1125' 2643 SfMC2lJJ, I1SlAlll •IIH 8611 :a.,1111111

40

AFUIIZ.UIID VHlSOI 1XlF OIII Jllffi4

1

11tt'0711 ~­

.lftf H84 'Pmlli6II,.IOWJIIO[ Gltlllisa.JAIIOS

IHr •"'

1at 11sa 'IWIIS1fll!( Ull ·1121' J175 ·~WRIID

·suar;

'Im; nl3 lOIIIi 1130l SSSl 'W!ISOI11I&,GU!IIl0 lf!l; t62S !WS.~

Ult 1790 DIDlll, HUX im1ut3 IUOIIICB;IiBIIAID tl34' 5519 W9ll, ~ 'tPsl2636 !~lAlL

,.,.!

3176 OISD;.MII-1111 1137· 3510 Sl8lll, t.illlll6

1831· 0137

IIIDl. .UPIIT

im to3t Fll9l, I8IID 1140 0110 ·~ lOIIIE 1141, 0731 'IEOIIB; '$Ja ,1142' 5211 Rl<IBISISf, ~ 1&43 2572 fUIIl

ltK. f111 ·1145' Sl3S

sotaiWIIB. ·~ ~Sl8ifllll .

184,. 1010 SIMA, HBlllir

74 74 47 S7

(11(1(1

GB

AUT Afl

AliT A1IT AUI POL AUT AUI AUT

11.50 100 ..,. . 1145 IIH · ll4t: : -... ' 1111 Wll •

us.ot

400 ·US.ll 161 lliu· 412 3.25.1.1250 US.f! 2S1 Us.JJ:

413 5 11.50 101 .. . 252 , Mtl 414

USJt· U5.20·

UU2:

UU!' U5.2S

3.25.26' ll4t 253 'l .Ult· , lU8 401 .U5.29 · M4l 254 UUfj lllt 41S 3.25:32: ·WlS 16 3.2U1· IIU 1711 usJ3 lW 3S1 •125.34 1145

169

1155' litt

1135

402 47 416

m

403 417 :llll 411 · MH . 419 4&4 -Mlt · 420 113& 40S JlS5. a 1145. 111 l liSe~ 102 litt 421 M38

·litt

-

• :m

~

125.31

J.2s.3l u~

US:4h :,.25.43;

3JS.+t ·125.45

us.,~~ '3.25.41:

us.a

aruo. 125.51' 3.25.54 :~1

USJ1. us.s~: ·.UI 401 :usJ!· 4116

. MK

422 3.26.10 11H . 423 UU( lto4l 2SS ·UU4

.lMH·,. 415

111 ' 4H UUI

60

DJinJnl&

61 43 45 54 70 56 46 St 52 63 61 54 62

E66BIDW WIBf AUIE 90 IIOilEISUOI WISII

All! AIT SWf AIIT

SÖOIAU AlP lOI'BSGlOU

AUT HOL AUT

AllT AIIT AUT AUT 6El AUT

AUT

68 AUT A1IT All! AUT

uo;

! 11311

419

• M38 · lMs , JW · )111

410 ~··" 172 UU9! 354 3.8.11" 427 '3.26.13

IlSt. 103 ·3.26.141

wu:

POl All

~~us :

JI3S. 3S3 UU6

SUI MSS: 3SS A1IT , 1145 173 lillft6 A1IT • MN ' 4211 AUT 17 HUI i ll3&. 411 AUT >IH • 429 AU1 MN ·. 430

S4 43 62 SI

wuumJA

us.w

•ur ' 111t m ·u ur:

IIBf SY GAUJElllltCREI PSY UIZ T'tlOUA HOmTtlN SAlKOIIY·lWllOOI IIOI.l.UMN

IASSII& ll&lWirflillOI IIIClBSDOif llEDBiliiAI. WIBl

II-PI Ztlt

ao

101 AUT 6El AUT AUI AUT

IO'IIJURIIOUISEI IÖSTYW6AU HEMIIIlSOOlF Ulllillm.D WIEII

IIDC IIÖMOIEII lfiiSTD6WIFSIHl lW SlUSSIII

lllC' 1536 '11101,-

ms· S7ft

54 34

Kl

1

l.KIS: UU6, UUl

17Sl LOIIfiSOIIISOI. AUIBi.

4t

SGWI&

114fi 2062 &OtDiMa. WOI.FW6 ·.

47

WIEII

Jl4f, 7834 1150. 2191 1151 2121 1152 3210 1153, 36SS

STADUI,HUS

41

Wl1ll. Pml

"

l(W TYlOOA

~!UfO

&& 63

INISUUCI &HYIS CAGU l'lSARO

. AISDIIU; out-mot

«

UPIDIWOV

3190 ont, lWAli 3671 liAIIIAII, DAYIÖf • • ·: 5494 ·WAU1t0186El, OIJISlWf

60 41 S9 56 S7

AUSllODOO SC WISOtlBl. IIIIIIIIZ IUITWIU AYIS GSO AIIATUOHIUI Will

1154' ' 1155 1156 1'1st 1151 1159

.SOAIIim.lfMS.BIST

0231 TOMACB. wiun 11!6 Wla,S&fllf)

1174 mBIIS,FillftSMTiolm m5 Sftl1ll, 011. 116f 3147 W1. JOIIdE .

62

n

111Ul1Et1Aot

11611 1312 'IIAYBHOfll, qtllSIWI 1143> 4129 11E21Allf,IWIID

56 41

llflAGUM

.1164 5630 WIII,IIRID . 1 llß'. 0114 'Mim; 50Tllll8l ' ' ··: l

SO

"

6W GÄISBIIOOIF

11U' 1164 ·PIISOI,C!IHAID

60

SY GAIUIIVlfiOIEII

55

SC .ll1Bfl86

"

6IIIJP9(f AllSlilA

46 && 53 70 63 53 64

WIBI GÜSEUOOlF lliKI/III11IA

tw! 1119

• • n02

1169· 1413

l.t'$1

mau U6.43'

IN l.ll.4S: ' 116 175 3:26.45 . 141 2S7 126.47.· ' Mll 433 3.26.49· : Ji3S. 3sa ~u· ' IMS 176 l2UT

u6.5J:

'li3S, 359 Jl.lt. 751 3.26.52' ,.q 414 3lUt 1111 434 lll54. 2St 3.26.54 1130. 415 l.U.ss

64

IMIII,Ilii1STQfll lliSIIUIIt. tml 50IOmi,IIAUUI Dl. B. HOIKBII,IIOUSlWE . SCRlBIZIJ.lOII'Il ' WIIB,IIdOS . ,1 . ~drnla ·.·:

117t 4224 1171 1005 ·Jili: 2671 ti7S' 0601 1174 1550 "z&tlli, liiiBT 1115. 5765 •fllll.NUIIAIO lt1i 1111 ' 1911111, ll&lfiiD

OIII.Jl.WBiml llfWUIIEJI l1ll lT IWilOll

61

RSUSIAOI 1IS'f JUIBliUU TSOOOIIUIJSSIUlG WIGIIIWAI& DIEllllOI

··~ fl90 4664 :sam; SOIWM7,IIArlll lBlAlE.

"

WlO

64

llZ IIIEFBIAOIT MlliA

1162 iUllllt868;68HAD 31St ~~­ IIas 3S3S tiS11B1, Dl.lllf'lllß 1116, 0241 Ji5r8,.11115 4104 'IWf,mJ 111( 2122 toll,IIBIIU .lllfc 32U JAIBIIO, 5IUSEM

Im

·~ 4454 IIAB, liVMD 111911 2317 ' ~ IHl 1192; 2411 ·OaiWUB.IIBIIOT .jfb' FilS lfUilfiUlRIDl :IIK 0646 IIIOISOlAI.. ROtS )~ 3414 '881A;JIII ·1196 4190 SOtWIB, 68AUI

·ut7· ~12

•I

~AUIBI

.,. . 2936 .JIASI.IIAIIl . :11ft; 3139 . P~SIISE

' lteol 5751 'lt6tiiAisBa. AlOIS ·,..tj 0686 - P m l Jtet 3936 ~JIISIF' • •. 1656 lhB,UII.

I . SlOS iOmOI; 11101 3043 .. . . . . IUil

·1,.,

•1901' 2679 :~IIAIIZ Itot\ 3630 liiWDOT, Pllll. 't~ie: 2314 1tJID,lloiii$Pml ;m t w ·DUtoiiSIT, tMIIllll ' 1912: ID4 Wl'll,R~ ltllo 84tl IWIISCif, &WlD 1914' 2531 IUSilß;fU.IIA&IIf 't.tlf 3421 11Tl8,1WJS. t'tr6i 4310 SUll,JIIllfAs . .... :. 1911! 1536 · ~Mm~AB, IIOlB. .1911- 3794 UOIAII, 0111S11A11 .

!::: :a;-:

1921: 3211 ~~ 116. JOIIAIIII6

lT IOIIWll

5J SI

ISllt[.WRl lJ WIIZITSOV

SO 40 S4

GUUßl 1111 IC WllSOI kÖUIOIF IACOOUBm

6f

a

IISYDI.IWK

SI 44 41 S7 6S " 41 47 47 S3 52

IIWIBSOOIF/LIG lAD TAllJWliiSOOlF Wl8l WIEII

" 67

52 60

42 70 S6

n

Im' 21t2 · OffllliWIS8, 6ltiWD Im' IS77 11!1lf1 J011Aa. . ntt 0211 1OIEIIIIMII. JOS!f· , •

S6

tna

tm 7266

OJQW,~

··

·19311' 3141 · HUitRIIOlT, lfAIS.IlUO

PUlTAllS GODE Ulc lllUISTBIIIJIUI

56

192t 5496 ·6tlllB.IIOl$1

t92( I6V AUOIIOII, Dft11IOI 'Im 2971 lilii,MRJ~i 433S IMll5IIAII,...a

rnY SIUUIIIIIi ASIO SO!Ilmi9G IWlliiOI BIIST.Il 61.066111ll K SI. PAUU IWIJUIG 1VIIliiiiii6Ell UIIOII UIKX/UIIHA AIIAT.PODtSnCA TEIII

S7

60 49

56 52 54 34 70

64 SI

Zali

nua SPOITIF sr FW

" 55 6S S7

61 SI 59 SI 66 41 SO lt S3 52

: II . ki-P

mOUA

1117 Im IMIIB,WAI.lll ;lllll 3420 tlisf,WIO 1179 43S7 llll, tmXl ·JIIl S63S ;IMDl'IIIIS,.IIAiml 1112 Ua' 1114:

llort

lADEil

"'*

1.osi S129 IAlDAS1l, WUJ\ßll

. IUS , 1130 413 :U6.,.

1141

lW

:126.21 1201 UUS.:

ua·

1111 - 432

Vtrtfn

1tM 1466 Sl85AIB, fAI.TB

'116. 174 !.26.lf. 3S6 Hf 256 tlUI 1150 lOS 3.t6.3t 1131: 4U 3,26.36;

·»50

JG

·uut

11.50 ·~ 3.tl2f 1!11 ' 431 'uUI

Ji3S:

Piz . 5t·Hr Ntll!l

GMIJIIIEJI CASCOl 0110101

CDPBIHW IY

WIBf SVSGTTIOUALUIZ MOUAWIEII Sl.WI6.UD ll

Wllll mouA Am&lUI Wl8l VT'fiUBifOI lUIIIJIÖIUII ASUEßiNG'iOOlF

~.

ul'1o

:sul

UIJU/UßiiA Tf GlBSOOlF MIEDml!.llllllM IIA6BIUUU ES'f 1927 llliBISIUIG SCI8Rll6 lAUBUr lGMffiEIIHEIII

UIJ1•

l2Ul UU6

3.2U6~

~

'mltl

m1o1 SJtllj 121.11 l.21.1i:

UU2'


_ _ _ _ _ _ _ _E_!!~E~!!_I_!S_E -3:28:13 - 3:30:36 JG

2421 1lf1R; Dl. WINFIIED 0924 :SOtWw; YOilB 3051 PAUI,I, IRIX 5744 PilZ, lOHAMI mo roJII!Of, mt 345.5 iotiimot.IIKIIAa. OS09 IUllSOIIIOI,lJIUIAIIS nli 3183 SOtWw; 111011 1939 f508 WÖ61.11lt 1940 3339 IWB.RIOI

so

IJCHE•DOtr

51 40 S! 42 65 S4 41 6S S1 5Z S! 45 42 51 63 SI 51 65 61 65

6W

1931 i932 1933 1934 U3S 1936 1937

tt41

m5

~muo1111

·.·

194! 3961 IEDIN,I'IIl!CO 1943 7331 IAJ.l.ESIIAllJ,610lG1D 1,44 3102 GAMPlt.IIAISlÖIG ,1145 1132 S1UOilJf. tEIB 19~ 1083 HUMMR, 6011AlD 1947 7705 GIIMSDITOI, PffiJ_ 1941 4603 I'Wl, WIJ18 1Mf 5S41 Wfii6SOia.lllotAS. 1950 3562 IHÜIJN&O, WOIJGU& 1951 1604 IIIEG69, IOWID 195! 5257 QmB,IiUIIIII 1953 1099 IIIZEI"'IIUU&lll& 19Sf 3391 *t, HERIIKll 1955 3145 ·UIIIMEI,IIIJOUl 1956 3826 IESSEAII, IE»> WUDE 19S7 s214 !lliOOIIAlEI. flni 19sa. S4" 1IWlAilll.. OIIISTWI 195! 7095 IUII.B, IW 196t 4099 6DIU, IIINOIU 1941 0164 UIIO, !111m lH! 1331 Ul!A.IWCilf 1963 2247 SIÖml, '1111Ql16 1964 1118 lflRf, IIWAIINE ·1965 1377 mBSrBI, lllOWl 1966~ 2817 6AIWJN, OUIAillN ·1967 1473 JIJGmi'II,SAll 19U' o354 WYTEJ, AtniD '196! S7ts 1IISilll9li8, WU5 1971 1750 Fl6&ll,......, 1971 71SI IDOt.lJBJI.IID 1972 4559 ·IDSI,IIIOWI. \913· 2917 ~OITHOfB, IDIIAIII 197~ 3131 IWI. f!IDIIAID 197.5 5S3S lliOOIIIS,DIIOS 1976 1693 .YIHCZE,.(S.O.l · 1t71 3916 JW)Ell.MOO.OS Im' 1S12 1081.111111'1 lt7t' 3874 10m, i'loiE ·lUD 2451 HliiP, AllEil 1911 4169 AllEl, JOHAU 1912 0313 S0t0119, &EIIOI I913 031I lBKZAl. Ab$üST "~ 0213 IIKII.rrnl 198S" 1516 BllNDS!ETTil WIIHH.Il ""' 1611 ftlllll; 11011 1911; 17SS DWlfJ, 1liiiiDOt

-

Verclo

Pb St·Nr N•••

n•t

1'460 LEGAT, 5.UIIU ·

19Ht WO STIOI~ AIWNDII

·UM· 3501 MIISOSS, AIDRUS 1991 4202 POPIJlOIWI, ~UHUS· ltn 2284 ,I'ADIUA,~ 3541 HOlZilll. JUtJUS .1994 3316 SUMBIDEI, otlJSTOI

tm

~19t5 2173 "1996• 3621 :1997/ 31167 l991i 3013 I066 2900. 2999 2001 3430 2002' 1329 2lt3 3077

Im

IIS.JGIIo\IE" IIIOA111,l02SIJ ,SOIWllllii6B. MIOWl :SOilÖSSI, MAJIFIED H.iJ:NE( llUKO Allii,JOSEF

.I.DOII9, 60T1fiJ8) WTE; lf.QIS.JÜI&I'II ~~ -

- 1ns lii'B.T. liAID 2GOS 1616 I.IISIAII!I, rml 1006 .2007: 2001 2009 z01o 2011 2111t

3527 4573 3284 4239 3747 1318 4393 ~13 IISl 2014 1424

SOIWW, KOtlAD ,UMGlEI,lllll ,Oll, lAll . TIIAlii.IIIIIEi EDIIUIID unz NEUIWIN, IIElliUI UEI, OSIII

·ahm.

111ft.~

6illltl, WAUB

"

.SI 38 46 4! 6!

67 SI 41 .55 41 54 31 41 61 65 61

"

45 51 14 68 &2 61 74 54 41 41 57 53 54 48 42 51 59 53 SI 51 60 69 56 32

"

SI 51 69 67 62 SI 62 41 H 34 63 66 47 39 52 47 54

53 61 59

WIEN UEllCHWANG !A6!11WU lCWTfiOllA

l6/MTY llAU11WK8G lY HBIAU 04 srllAIEl SPOlßiADl

1111 156 STUll6AilEIIAWK VAlDOlAN CA FDRMIGINE (110)

YLVIIWlliOI WIEII IAWKAIIilliA WIEN MÖDUKG WIEN

WIEN USC SI.GEORG!N motiA

TCWlliOUA ÖIIWLWUlllOII KSV WR. E-W!R.K U.S.UlHUS

Not GR AUI AUT AUT AUT AliT 60.

GEl AUT AUI GEl FTA lll AUT AOI AUT GIR AUI AliT AUI AUT AliT AUT AUT AUT lU

lUl

WIEN WIIU l6 DEUNDIMGEM

AUI SUI

osw.

IPM

lYII SI. !'ÖlTEN Will lÖSCH RUNNINGIWil YLG MAXIMIUANI.IU VIY MAIAIHON 6lAI WIEII lliOUAI'UDN S"ITFIA GliGWIUII lotlllll

AUT AliT

SPOCIPlll 01N60lRNG

rutiOAIH 5CHWWAOi VÖI.S AlllEll PANNON lA lOZEI'ISXOU HATAiiliSEG lG660!DAOi OIBIIJ!UII illAIOimDOlf l( IYROUA PACHIUllH WIEN CIICIIT lliOUA llY lliOUA ENZEtSO. YllUot S61JN6 WIEN

6ÖS!!llfAM 1WNBIW.lll SC AUSTIIAH Alllii!S

MKf lTC IAJffElSDI

IISIGUI 6ÄJISIIIDOif

LDlO»..liY FUIOII.UI WIEN POLIZB SY wrrn lll!IIN NUIIIISIJIW. IEIGIIEIM S~SUUU<X

1CWl\'lOUA SCWÖIIllru OIEIWlll MIV H!IJIALS WIEK IRUE66

UNZ IYlOliA WAIOHOf!N Mll( l!ÜNOIEH 6m lSIÖ lOITIIIlJIIS mAHAIJS

&EI GER AUT AUI AUT AUI AUI ITA 68 AUT AUI AUI GRE HUN HUN SUI LUX

AUT AUT AUI AUT AUT AUI lUT AliT AUT AUI AUT AUT 1ll AUT

AliT AliT HUN

AUT AUT AUI AUI AUJ GEl AliT 6B AUI

Kl

II·PI

1140 1135 . MSO M3S ll5t 1111 IMO lt45 W11 . 1148 1140 , 1135" lt45 . MSO · 1148· -1130. 1140 1148 llll ' 1130 llll 1130

1135 1155 lt45 1145 1130 1111 113S MSO 1135 1145 1M0 WS5 MSO · 1111 ' Wlt M30

JiH .

1145 M40 IIH 1111 . 11311

. MH liH

.

. lW) ·

lUD 114S· 1135 1140

Jt40 MSO liSO 1140

1135 ll4t W3S 1135 M30 1111 1135 1160 1111 .

1135'

~36

451 459 285 120 192 317 786 217 121 122 !88 313 119 19 m 437 460 385 12 461 lU

1140' !90

Mli ; m

MH ' M30 1135 1130. M4S Ul

W · 11311,

AUI

1111

AUT GU AUI AUI GER

. 1645 .115s .1140: 1145 · 1140 . 1148. Ul

AliT AUT &EI

?76 376 11S 377 116 4SO 211 186 I 271 179 371 187 117 210 431 281 717 451 432 452 433 379 49 188 189 434 453 380 118 381 190 783 7 119 454 9 435 4SS 191 214 456 457

113S

463 431 317 m 193 440 I 441 464 194 so 291 19.5 292 293 442 381

Zeit 3.21:13 3.71.14 3.11.19 l.U.2i

3.2U1 3.11.22 3.11.23 3.21.23 3.71.21 UU4 3.71.25: 3.11.71: 3.71.28 3.2171 111.29 3.28.30 3.21.30 3.28.311 3.lU)

3.28.31 3.78,32 3.28.37 3.21.33 t21.33 3.21.34 3.2US 3.21.35 3.2135" 3.7136' 3.21.94 3.21.37 3.2t39 3.7&39 3.28.39 3.11.41 3.7&42 3.28.42" 3.78.43 3.2l.Q 3.21..44 3.7l44 3.21.44 Ul.47 3.1U9 '-21:51 ,.21.53 3.28.51 l2llS 3JS,SS l .1U7 3.28.57

Ut.SI '-29.110 3".2t.02 3.29.02 3.29.12 3.2!.02 3.29.03 129.0. 3,29.0S 3.29.DS 3.29.16 ~JI6

3.29.da U9.10 12t.l0

129,11 3.79.13 3.29.15 3.29,15 3.29.ls· 3.29.16 3.29.16 3;29.1, 3.29.17 3.29.17 3.29.17 3.29.11 3.29.18 3.29.19 3.29.20

uuo 3.2Ul 3.29.71

JG

Piz SI·Nr N•••

o"'

~ mus !916 2217 llSSEnf, FWOS ,2017 2141 UUIIMEI, KAll. 2011 5740 POMMU, Pmlt 21119 S763 llllllll.lmaKH 1t2t 2687 W-'6IUI, IIL UllKH 2t2t 4In 601.U110i, IDDOlf Dl. 1015

2027 2023 2024 2025

4657 5172 0371 1199

51 41 66 61 S1 41 62 68 31

IIAXIJilUI, THOIIAS Pli2GIIITAS, UTIIO"" SEiiM6EI, JOIWilllS. llllM, 6EOt&

"69

2026 74&7 MpT, AINE 2027 2021 2m 2030 2031

431S OAYID, JOISU 0578 POS(H; IOIIAIIIES

4400 WlllllB, 11AWD

39 48 66 70 75 57 41 47 44 59 41 13 70 74 53 62 SI 61 60

4495 ru!CHIAIJMEI, f06.tl 1701 FIIEilliCHS, AIIDR!AS 2Im 3829 WTAIA, OWSIWI 2133 0149 Tlf'lll, Wl. HUIBT 2e34 W1 IIOtnK, IIAWD 2035 5610 N!51t!l, OIIJSllAII 2136 43n l1611T, 2031 f314 GATIIII6EI, EVA 21131 SS31 DÖUEI, i.EoPOLO 2039 1260 lOHREl, JÜRGEH 21140 3831 NIDfWt, FW<lS .2041 7603 TlEll. JOAOIIII 21142 1299 lf PAIK, FW<OISl 2043 0153 IOUEI, AIIDWS 21144 0433 lOGIIB, DIEJllll 7J4S 21 SS W1TZ11, &BWAI.T t146. n41 ZlOII8SlEI, 4IOlElS 69 2047 5331 .lllXUI, Jlni SI 2048' 1087 PIEISI, 60JmiED 48 H49 3431 IIÜHLW~l, OTIIIIll 52 61 2150 331 D llU((f(G68, GilwTHEI. .SI 2051 0418 ·WIIIIEI, JOIIANNB 2052 1097 IEIAII, TIIOIIA5 72 20.53 0340 S(IIIODB,J05EF 53 2054 5269 IB(IJJ5, lllll6 SI 2055 5110 UWWII, MANfi!D 63 2056 0407 MAOIO, AllliD 68 2ts1, 3502 IWIIIQ, liAI1HI 65 21SI. 3191 WOllmliR,MGUSI 59 .21St: 1414 GREIB.mFAII 64 7160' 3418 ·lAIMl, HH.IlUl 57 7161 31SS KOW,. .IOSif 67 !tU 1599 STIIITl.llllH9n 67 2163 ssn IIOOIAUO, IIIUIIIT 62 - 65 2tH 1399 HtYW, lAll. 716.5 2904 VOUI, VO!IMU ~I 2166 sm lllJTUIIATBI, Floti.U 64 2161 3940 mtll, EfAID 2161 I070 1Öit6, JO!IAIIII SI .2169 3429 AISOIIIEt, CHIJSIWI 64 tm 4641 'fBliEI. fllN2 so 2171 1038 POUlOSS, fiAil 54 un 2057 mtSt,. 15. nt01145 68 217J, 4025 lllSINGEI, KIAiß 69 2114 1940 LUil, SAIIDOl · 73 2175 5617 MATEI, G81tG 72 2176. 2138 KllTII~ WUS SBI. 39 2171 38SI IWIIIBfl, 01 DL JOIIAIN 57 2111 0719 KOIB.I. UliOlf 34 2119 7111 WAISOI!l, AIDIW 78 2110 5210 IADmllmOI,JOIIAIIm 5I 2011 5667 IADISSLOVIOi, WO!f5AN6 .ss 7DU 4412 llOUJWiN, OlliSllAW 11 ~- 3049 ruiH. &Etii.Wl .59 1fl&4 1905 &A6EI,67 1DtS 5307 6ÖIH, Mlll 67 2011· 1115 IIA<XBIIEI60,-HE\li11H ~9 '-"1 2m IIWZEI, mw 47 21111 3211 ZllUAII; llßSAIIOlO 2Git 3300 SOIUMIIII., lWJS-I'ETEI 47 21190" 3212 UUO, IWIO 61 ·2191 5682 liEIIDB,liJOOlf 42 2192: 3153 IUIINtlllaG, .Ill 32 2093. 4251 IEIIIWAib;JOS!f 62 209.4• F291 IUISSOII, OIIISllNE ss 209S. ss1• lll«l. UFFAfU lA 54 M 0771 OAWS, AIJAIIW SI 70fT 4381 WAI.OI, TltOIIAS 72 2DH 3002 totm ss

0

saa:

"

"

"

ussa.

1994 11 y~,_~·N 1UA.KAI'HU

Verein

Not

nYNEIJSllDl/WH SPillDON CO!I D'AlUl ISY lOIPU5DORI

319 173 465 443 m 390 GR 124 AUT 444 AUT 466 USA SI AUT 1111 461 AUT . 1111 4U NOR 115S. S2 HVN IMS 196 AUT 1111 469 AUT MH 470 AUT MH 411 GER 1135 391 IIA IISO 12S AUT 114.5 191 Gll MSO 126 AUT 113S 392 IB. 1145 191 AUI W30 9 AUT MH 477 AUT MH 473 flA !MO 294 60 M30 445 FIA W40 AUI M30 446 AUT 113() «1 lUT 1111 474 AUT IIH 475 AUT 1140 29.5 AUT M4S 199 AUT 1140 796 AUT 1111 476 AUT M40 297 AUT MH 417 AUT 1140 291 AUT 1135 :m AUT 1130 448 AUT MH 478 AUT IIH 47! AUT 1135 394 AUT 1130: 449 AUT 1135. 395 AIIT liJt 480 AUT 11H : 411 AUT 1130 4SO AUT IIH 487 611 1150 121 AUT M30 4SI AUT liH 413 AUI . 1135 396 AUT 1130 4S2 AUT 1141 299 AUI 1140 300 AUT liH 484 AUT IIH 48S nu• Mll m AUT Nlt . 487 AliT MSS 53 lU1 1135 397 6El IISS 54 1111 m AUI AUT 1135 "8 1135 399 AUT AUT MH 489 AU1 M35 400 AUI 1130 4S3 AUI .' M30 454 AUT IMS 200 AUT IMS 201 ITA 1130 4SS AUT MSO 171 llA MH 490 CRO 1150: 129 II6G 13 HOl GEJ ~0 4S6 lU W3S 20 ITA 1140 301 AUT 1141 302 AUI 1111 491 AUT 1135 401

GW SYIIJXHDII MBISIEOl AlllEE WIEN UASIU(l AND fiRD VOO:HDOIF lii'D/1011 BilGEN VfTIIANDGKOND HIIOSlliAli.OH CLUB WIEN WIEN IÖClS!IIN SV GRO.WEINGARTEN OIWIOIIT UNIDMil!JIS 1Y URIEN WIEN AUDfiGIIEII-IlUillill

Diil.NSTIIN ZIUINGOORI LUIZMANN5BUR6

UlDA OIERUts!l WIEN SI. 6EOI6111/WAIDI

WELS LCSOIÖMmo WIIH BAIK AUSlilA WIU

IISIGW WIEN VII BIXI STORE SAllB IYIOLIA WUII IN~SIIUCI

MAl.IAINZElSDORF Ol( MOllA WIENllW. LSSUNZ

GW WIEK LT YNION 0. W1GWI TlBIIIG OIEI-GIAlU DOII WIBI 1YS lll FÜRI!IIIfElDB WIEN JE1111EISOOif IAMUUSlliA WIEII UNIOll NEUIIIOtEll HC IISIWK PÖllEtSO OllWIEN Wl!lf SPillDON UNIJN IOU!ISOILA6 A5UE111NGSOOif SI'( WJIN OAIIIITÄDTEliJUIH11

WIEN WIEN WR. HEUDORF Ul(HORN ÖNI HÖIUIN/II.WAID WIEN UNION IIUCK/IEIIHA PAIDOII lii!ITAS AllATOll Cll WIIN

liiEITA! AM.\TORI CAR

ZA6lU SUOMIJVEIEWIII lHEUUIG JUSlET POIII!CAGIWIO Wl[lf

1.Will2 POST SYßROl

Gll FIA AUT AUT

Kl . 1135 M50 MH M30 1135 1150 1130 MH IISS

KI-P

Zelt 3.29.21 3.29.22 3.29.23 3.29.23 llf.i3 l.2t.2. 3.29.24 3.29.24 3.29.24 3.29~

129.1.5 3.79.253.29.25 3.29.71 3.29.21 129:26 12.9.27

WJT 3.29.78 3.29.29 3.29.29 129.31 ~29.31

3.29.32 129.36 129.37 119.31 3.29.39 129.41 129.41 ~29.41

3.29.42 3.29.42 l2U3 3.29.43 3.29.44 12U5· 129.45 129.U 3.2'-47 3.29.49 3.29.50 3.29;50 129.50 319.51 3.29.513.29.52' 3.29.53 3.29.53 3.29.54 319~

3.2!.55 3.2!.56 3.29.51

3.29.SI 3.29.58 3.2f.S9 3.30.00 3.30.01 .3.30.09 3.30,09 3.30.10 3.30.10 3.30.11 3.30.11 3.30.12 3.3Q, 12 3.3Q.l4

3.30.11 3,30.)1 U0.18 3.30.2!. 3.30.22 3.30.23 3.30.24 3.30.29 3.30.29 .3.30.31 3.3iU2 l .30.3l 3.30.34 3.l0.3S 3.30.35 3.30.36


1994 MARATHON _ER_G_E_B_N_IS_.S_E_ _ _ _ _ _3_:3_0_:38_-_3_:33_:43_ JG

l'll SHir .....

I

, . - -'1099 2100 2101 2102 2103 11M

0241 3070 4511 4021 5648 4020

Ilts ·IlM '1107 ·llOI tlot

3S6l OSts

- sa

SAMOIIOIU, Prnl POILU. 6fOlS lDSSB; 5EiliAID fll015, AIIOUI Pf~DI,; AlfiED SIOO&I,liOlRAII

44

j I

UlJWIEII

All HOL All . All IIA All AlT

67 64

10 29

21H OW4 IIOGOIOOM,IIOI

56

PWITAliS OOOE

1112 1246 ~AlM llll lUl SO'IIl.~ ' 21~4 4493 . . . . . . . . .

41

WIEI

ms 1m STOm.IIAilo 1\U. 12SS W.U~ WALIR 2117 3031 m.IIAI!ril 111J 4650 IIUiiBB. GiOiG ·

-

"

m

~

3467 lflOIAIT, fD6AI 1625 .IUII- RAaz ~ mo _34SO PA'!IIIilolll•

Alll lllS AOT 1150 Alll MH · AUT · 1148 AUT 11SG AliT II» AliT • AUT M30ITA Jlls:.

IYLOill HAID 'tiL lltUSTADT

40

3369 ZORZI, EZ10

lUMill

51

SI

~...., ....,_.,

""'

WI(M WIEN rJMISSL WIIJI Wllll 1lY IADSlliiNO II9IS LCaJM RUNMIN6 PEOn.E UUI

"

~ -·· -_;,~

v...,.

11n ·ÜOI.I'flll 211f 3186 Ud115011A6il ~ 2125 4193 I'AUIAflli, 11\JG

2m

JaU001i1Ua. ILII1ll

1121' 1177 -~II&,OIMAI

"ss 53

2120 IS96 USOIOO,II.UOIS. .llll 0613 'SOIIAIZIIRI,,JOSfJ ' ßn S4SS --11120

0 12

Alllll WB

62 51 43

2119 1134 I'OUIA.IBIZ

im

n

..

65 54

56 39 II SI 17 63

%12J 2404

BltAn, IIBJIB

so

'212f 31105

~QIT

S9 S6 S9 43

n» 3111

101&1,11110'

ml: 0411 1UIIIII, tlllf nn 1120 JlllWBJ. ~ 1133. 21!4' ·2135 ?136 2137 2131 tl~t

\SOl 1638 3133 7161 4166 4474 4US 1317 2141 0115 214! 1767 ti43- 3111 21... IS2l 214$· 5476 tl• 36U 2147 nn 1{Q 4412 ·214,_11f9 2\SO 1347 2m 3S39 m7.· 4563

n•

zisJ

F296

21S4 f334 2\SS 0126

2117 2171

217~

21•

WIIJI UOIEII SlllTWT

WIEII WIEII HEJDIJIIEl(flmiN Yll IIWlliOI IAWIAOIE

wo W lmOIIIUOOOLDS UT60lDWÖITII

·GAaSiiol;l6ul ' ..

40 29 59

SIATOiliBGfl lTOINEITIOIIII I!SEXSTADl

0

UIIZ 6111nsTADHW!lD

GIJDOif, JOSlf ·SIBJII(JIIIUI mF511.,11A6:11111IIAID SPIII58,11AJ!Dl

W.Z, atil '

·~611180 WOSI.ZOWI .IIASOllf,lulr

. ... 59

57 63 61 37

MllC MÜMOJEI

DMSOI, Wlll1

60

El6LIIWU

OIEIAU!t, IUl ·~u .- . &lll llll5585, 11101

SI 51 54 St

GthEturn

JIOuB, GiiTB

.U..Rm

ss

FBJIS!Bl; AlliiN niAuEt.llWll

51 63

ro501, fiiii

ss

:ai5Sf.W,DAil8f

sowm.-

49 Sl

iaua.t.lll

"

WIEM AßYllllUTl LG IOWISIADT

OOllWIIIWTIIOilf SlllllOSRIIIM ~

1111WI TS WÖlGL YLYIIWlllOM ASJIÖ AMPfl.WUG IWUCH U.S. LAJIJUS Sl.YDT/ GWI IAITDII!lllWll

um

ilum.wt,S&RIBI.

S4 IS 44 61 45

DISTOfSl'f, JVTIA . lAJIIIifRll.AISBMO

64

ss

...

181101,·~

'llllllB,Al6m.iouao

tUe· 3345 AIIQBT,JKJIAio

2116

T'fiOlL\ llllllliG QUI llollll

n

tW' \261 JJima.liilnB . il64' 1171 ...._ t.imMc liU 1676 IDIS, ftlB ' "2166 1765 9ola, llium 2167 4064 IIOffiWIM; JW.fMlk

2IU• 2195 2f7o· fl04 211f f701 tiit. 3270 ~217l 0644 2tT~ 7lll 2i1S. 3629

OIPS-lWI POClliiG ATIJS PUiliiSOOlf GUl

10101:. OliiSlWI

.215'. 3100 · - '.: 2157 Bm '2151 5587 2159' 2196 2160 4707 21" Fm 210· 3675

S.610VAIIIII Al MAl.(U Hill06ai.Ul6 Will

SOIIIID;, ICUID WB!t. OIAIIDT1t

SI

65

" ,.

62

n 44 39

YÖUa-

2111' '"" IISIIll, . . . .

1112 1947 Wll,IL\IIi ' '

" ss lS

SI II 46

"

41 56

AVT AUT USA AVT AIJT AUT AIJT RA AU! All!

130.40 303 3.30.41 131 130.41 457 pt.tt 493 458 '-J?-44 403 3.30.46 494 UO.~ ·

u..u.:

Mlfo i lill ' 495 ~-41 :.il6~

1135 J4S• . .... . 111 lUS : 11140. · 1130 . JUS

I U .47 404 uo.su 702 Ul.St ' 14 496 UD.Sl 40S UIJ3 304 1,30.54 m Ut55• 406

Ul31:

uo.:ss

IlSt 132 :130.5(' .JIII " 491 !)1.01" l4t lOS UUt i I&1S 4t7 UIAJ.

55 lll.OS 491 m.os; 306 Ut.ts 499 UJJS: · II»· 460 J.~u'J ~ 307 UIJf. ~' • ..IH, 409 UU1 i-~m 411 U1~·­ ; 1155· IIH ' 1140' · 111

;U,..,.:

MOl &II

q ; 134 ' lll5 1 2

AUT

AV1

·ll35: 411

3J1.1l

~1.1!

~- SOO Ul.IS ; llli 411 _131,1l 511 S,SU7: lU, 413 ~UJ

'a

.ut.a•

21~4 21tS 71il.2111

1761 'IISOIM. Pffil 0770 .• 'IBIIIMD : ·:' f096 2176 .Jl.l1El15.IIAI

.liOlllll,-.. -

n-: 56ft

AUI AUI

ft581110118.-lliDOIE

11.f t 3813 ; ~.21~: 72" iQIIWI(A,.IIAIJ8. ' .2191: 3103 HWWIDlllm; 6111Wll. :

,21n 3424 .

.rar..11101

) 193 5497 IIIED,;iml . 2194; 1S21 -~I SJ&AI '• )195 4101 -~-I18IIAID

.21M' 5490 :.~MICiiMI. . ' ·' nf7: 4061 :...,liiUSAII5

14f 3 • W4Q, •

' JDI 466 ......! 311

1111 . S02

J,JI.Ji; Ul~ ·

6Mil8

.un ·u ·

TUSSOWDT

w

m:

ur.u-

· 111

10

Tlt ' 113S: 422

UUt·

utte' ~00.

m uao'

TUSSOIAID1

6B

' 1135,

WIBI

AUI

67 57 66 60 61 SI 69 47 64 47

SPOlMlll111U YSY71101MA MOOS-WI'OOSAIIIOIU

l'lmLIIIM

AUT GEl 511 All

" 1135- 424 1 SOS

~~~

IUI • Mll'!

MICE WALDZEll l. K.ÜHIEIG

llA

507 !02.10. ' 114!1• 312 •3.32.16'

AUT &IM

lat; SOl 3.32.11 . JltS> 205 •pt.lt'

24

" s.

WIEI

ATYTlllllll

AUT AUT GEl .1111 All .1111 AU1

WlfWil

AUI

UOAUSSa WIEII WAUSSIE

..

El&IMII.W

FUMUUn/ IWM

WIIJI

LT IIIIDEUOU.WUIN

;.u i J48i

II

: 1111 · 506

l.3Uf :Ut0_4

m•

3.!104-

IPt 411 ;sut

~~; 412 p!.lt: ;,JitfJ 706 'sj!tl~.~~ 3 ,U 2.20j . J311 473 'Ut20: : JaS 4tS 13U1 •• 414 'm.n ' llff 207 '3.3113' ) II • S09 1:32.14,

-~· 415 cUW' 8"114~1 701 ~61 :-I'IP, m w~

WIBI

l6SOtlK

.mr 1m . ~IIQIST .m.; 1640 '·MIIlBSOII.~ .

73 sa 47

"22ft 4639 t!lt: 3029 ; ~liOIJiiM;.

39 lt

SAI9Al STETl YElWl OG lOMOISllU SOlllAll 6lll66lf1l

MOl : 1145· 709 ::UUOI 1 JTA -JI5.5l S9 .1111 • tlt i sn ·UUJ!

:• . . . . . . _:·-:'.'

"

WIBI

~AIMS- · :

n

IIIOIIUU WTJODlSUCl1Bil

IUZ ·lllllll.~ ' •. . -

-~

taS. 0116 .•

~ 2206!

nn

~I'OIICUtt; aniA,

·· .•

·IIAIMI.'-

."~r~ 3ftl i~lt

:m~

ms

I

nl4 .,_... IlMIIdO

'

;m4. n41 . . . , _ . ftts 3656 -..111111

63

so J

~-

,2222 -

lOCIII(JIIIIl

!

"

S4 _ ~-- --30 •

~~ 1411 !~tm 1714 'Dlll8) IIOWi ~ 40ss

63

~~R(fl-

:m ] 1so2

_..

:} .

i~l!' 2613 ~~

2221: om

53 "

:aonuam-.

11

.. l

63

SI 67 55

:mi 2451 JWia;llllllli : . :tm' 4822 l!Wf._Jils!f , •:

u

·tJ.

59 54 72

;#11: Jtll

~~~~ . . . : '2229' 0858 ''IIIWI:IUUIUr ' • m. ~~- .. :l .mf 3346 ;~~ •

l

·22lf 3117

-

,22it 3n'

; ~,IJI,!O

SJWIIS FlBZEITGl. 156018UISa P9fU aua "1906 GO-Fnllfll

1111•

Alll AUT AUT GB

:

OIEIUIS!l

• J 314

l•.

514 -~· SIS 3149: ~ ,.i 481 <Ut$11 , I~ 421 i-'!i SI& ,:uti;.: .•IWJ 429 :U154i

ttn.sol

~ ·,

·a· -

·

1J!l '

.wt

412 .,JÜT\ 430 ~i JIS ·3Jt$t'

II

JM5'

·llt.Sf

210 !UUJ1 413 : 1145' m ~Jtos: kJ~Stj 140 d ,06; ~-. 141

'üus·

fd J ~·lilsl

~ ~~j -'J \AU

~'

~ 15 ~

SO

sa

lJU7·

·3.Js.ii

431

~

414 ~I 212 ~ ~~ 1u llt\li .• 41S mir \.M~ 213 sJS.If

so su

ITA

USC ST.GEOIWI WSIITIA

AUI

.

"

UT WIISIIJUI&-LAHD

5S

~

S3 60 60 66 57 56

11/T

I illl '

72 49

TUillSPll6 5lllliG WIOI WAlS WAT70 Wllll lYZWll58. W IIM WAIJE l' WIUIQJISIIAVBI

w AUT

:- !· 434 ."111

57

110111FlllT

.... : .~ m ~u:

SlDIIBAU lllOI

lllr Alll .lUI AU1

.. ' .

. '

• "

4m .--..-- .. ·.,~

.'l'iSI- 1316 :i61a.- . ~':.: ~ mt 0742 'liRuia,-a.t •. ioutcotO;Dl~ . .llilllB; lllmiM- •:·· •!"

2261 ms IIUIOISIT;N .. ' ~2. 0326 ~- :.'· .;. ' ~IUIZ

--1'911 -

la( esSJ 1 :mf om : ~~.-

nii f100 ~SBTI

Lcru•

Tl

IUNIIIK PWU nu1

t

. ,-.-)

. ~llWlll

21St 0175 ·!WJJI;IIIIs'

·?16( 0130

.lUI

~Mj

i:)öoi 410 :tit41i : -~ Sl3 lÜ2.4li

m

.2152' 3752 iiiR:mS..., '.:. ' '•

mo' otsa

llJU&OIO LAMIACH IUGlllfUll ST. l'ÖlTOI-liEllflf

313 · D : ll ~ ' ldel 41t ~

'11101 IJS'IIIruUOl

~--'\11

3323 !~

ru'-3551

.1111 AlJT

llliiYmWilAiiW MT liJII1QTIIGOI

·~ 1111 :SOIISQ4~

2256'

IIASOOf/MitiL

49 43 64 41 60 S4

- '·

:----U2t mt "" iiilla.PEJtl ·~~ 'W!!

~

IUNIIIIIG l'!:otlf QUI

-22~ li71 '· IIWS;liWISI·

.a . 3561

... I

"

~~3344 . . . . . .. . .

16115

Wll l( lliOtDOIF

in4~ 4701 (SOfW~.IOSIF

~4{·

AU1 .1111

SlX

·m.: 3956 "HH,IAIQ

471

1181 OSPAS WlllllliSIUIG

LUOWTlt

im' 4466 118IBLI,$10$l0

Sl2

WIEI WIBI

SY 5MIIlllla0Jil TlWl'llOUA F<SAUHAU

ss

'

·-smjj

63 49 43

~ ~.3U1J r1~-•· i3.32-~' -~ w '

ITA AIIT AU1 AUT AUT AUT

num

!2234! 0641 tlllllD,-11110 0619

AUT AUT

42

'·!

llilll.IKMID

i

·w

.. Wll1l OI : ·~-

:•m~~~ ••

41

~'Dl 417 ~·

· ~ 426 ~ llll 1!11 • SIO iUUf• AUT f JQS; 427 3~.314

ITA 511 1111 6EI 511

aJut ·ns-4i 5394 -IMOISms;1 4100 "·' · ~.IIMI - . ' . .... . ' .

l.!dt:

_x.tl

611 5I

:22o4

..m.w.s . -'

~

li·P

AU1 .1111 AlJT .1111 AU1

:Uuc· ," . 1709 •....:Allltl> . : ': 1lu4' ~- 1344 uui· n4tj ms •u.tJOIIA8·as . ~

ll5e

. II

59 56

nfl n41 ·~ui~Nta 64 l\9f 3651 RJOI,-8IMD .. 49 \2200, 1571 "liAI08; 11101 ,... l 70 ;~!: Of21 ··IIAiiiiSil ,'' .. 1 6Z · ~ 1343 6IAS, IUil 46 2213 1Sf7 ,..,.., IUil 61

·u ut . -tm' 0717

Gll

WIEI

2113 1941 IISliiiAII.-51111 . •

'ni~ Fl17 11Bf:MliU ·ttl1< 1917 'liASIAIU. Ellß . .131.11• ,~~( 4001 fMsßw,. ..

GO IMJll , ur 412 AUT Mil. 463 UUI 6(1 : 1155: 56 ,UTJ2 AUT : 11311' 464 -.~·_!.~ AU! 1140: 301 Ül.23· !lt . . .. 319 ~· 68 .. ._ 1 Ul... AUT Im 414 UU9AUI · II3S 415 Alll : 1140· 310 Ul.32' AUI M30. 465 _131~, Alll Jil~. 416 3,lh32'

llA Alll Alll Alll AU1

Hot

Ul-" '

TUSIISOWDT

WliiiiSOill WlEll OO<Ol CHICHON WlEll

Piz St-lldloio.

• 1151· 133 UU9·

r..· u1

m

~.

m

AUT

AUT

3.30.31'

TUSSOWOT TliS SCHAIDT

aElllDAMGE WALLEIM 1(motJA WÜit!llUIGIII IEiGEM YETIUIIOGlOJII) PODISTI rAD0'/.1111

. .silaa

IIOWIJ, lllliAID 1358 AIIIIAS,IUl . 1401 lllllln;JOWifß 1946 00 iam ' 1949 fl ~ -ritm; MIDI

lAiftQOif WIEII

13

ss

&II AUl JJII All! lU

402 130

135 131.36. 467 ui.ii Alll ·M4S 703 Ul~ GB n ' 10 Ul;3t.; JTA 417 VI.~ .1111 ·W 4\1 'U1.11 w ' • · S03 Ul.42 .1111 111 ' S04 ur44. AUT : 'IlSt 136 3.31.46 lUX 1150. 131 :ut46 AUT 113S· m 131.9 ' AUT 11311: m SUI ' JHO: 9 1101 • ... 10 ut.c..~ ITA · 1151. 131 AIIT lSS~ 57 Ul.SII AUT ·a 469 3.3l.SJ' llA 1135 470 l.~.st' AUI 115S: 58 3Jl.S4 AUT ' 1135: 421 UÜI GU , 11,.; 470 3.3)~ su liu ~ 1)1.51:

loosootf II.WTHOI EllfnAl SOOllll952 IUTTAIRll AVIS ffilJ

meuA

so

161A.~

SI. JOHAIIN

42

OESlJBOf.IEm

i:AwcasF, lliao

GOI

Afl

11 . • ..,, ltlt

, :·

"

SI 60

so

4t 61 49 57 S4 46

UGsilDU!tmG WIOI GlAZ

Wl!l

MOUAWIIJI 1101 MOtJA l(AJCHA(H

AUT

r-a w :us:"' ~-~ ~-~

n• r)l4il

.1111 i11111 611 "• MIT ~ AIJT [."l AUI ~ 400.;

316 -J,S!;I t: 317 •;:Q, 311

~

517 3 ' ~ .,2 !UW) 1U :iw7 417 ~.nn: 411 ~:lt~! SII 3Jtii;

.wt ~.W1 433 :us)r

~ f-~

AU1 .1111 .1111 AUT Alll 68

m

214

~

~.,.:

~

i ~. 419 !,SU1

)·*';

320 l.3Ut . 1131~ 490 ~ ;· 114f! 321 3.31.4t [ ~$tl 215 ,:~Qt, 491 .-...~ 216

tll40'

:3.33.4)1

3.3!.41·

'llif

436 1.33.~

; :!4t

5.33..,

I

'-'M m U:i.ft-


1 lUA.Kl\.l' HU --------~I!_G__g!_N_I~S_E 1994 1Y~Si!YN -

3:33:45 - 3:36:29 ~~

JG

Vorela

2267, 4596 SOIIiiOUOIIIEI.IJIOI ma 0321 IQlOSI'fAII..JOIIAQ 13-42 PIATE. WAI.Tll

57 60 41 48 SO 60 47

MEIOOR<Hfll TOI1'1l0UA lSV GlÜCXSIUIG 09 PHOREU<I USY SÖOl~U CHUl TYIOUUAIIBIUIJTGE LYCEE FlANeAIS l<YIBSI'EISEII8EU6 ASIÖ 50IIm1Rii ASIÖ SOftiRTIR&

Pli St·Nr

n6t

2270 3854 ME51f,.Km

12112197 rostiOIEi;RAIZ. 221! 1'194 WIW, 1i1611TA

7273: 0396 wi!DUIIA.., Hlllll 2214• 0257 GAJD, PASCAl Ol. '.. 2215 0518 MA!flHOfll, PAlll. . . . im· 1154 ~ IIAI1ll

mr

1164 ltl!lllaknt . 2218 5501 ~;RIO . :·'

2219 1337 2210 2254 2t8t 2259 2782 3345 2283 3394 22M ms

1!168, GEUIS

2215· 2100

'nSB,.~JOIWil

60 38 51

·

·

muat MIOllS. • ·

62

IWISBI, IBifWIIDEI ·

63 61 56

IWIZAII, JLiatO JÄGR, ALOIS rteOIIiGB,.IIAtlitiAS

SI

«

.

'2216 3194 ~· ~ m7 5406 HÖllf, WOif6AK

ma mo

46 '0 64

46 47 53

SOiWAIG!I. C..l!AJS

moa1. MAltHIAS 3223 MEWIAY9, IDU.WI •

mr,I.Ul

-._ 2291' 0274

MIN~Urt,ltEIWZ

22?1 1165 SO!l!l,l!IQIQS . .m i 4226 HASUI, lllillwf 7301Ji 1013 HIYII, YOWI 2.!8\i 4042

.ums, 1811 . .

m : 116&1 ~~ 2303' 1291 Sllll, GkliB . ' ' 1304; 7289 TAOIIIIn, 6lU5 230S- 1341 JIIISBI, MAK!lm . 2306 2278 M.W.EI.-JA(QIJES 2307 4085 WMGA, RIJDOtf

WUINI&, oiaisml ·: 2309' 0605 HOIIGBiiOOII, HB• 1311. 4371 ·~ OIIJSnM nu Hn 'rOGT.ltfE

noa: 2m

23lf 1463 2311. 2021 2314! 5426 2315· 1108 23l&o 4010 2317 4668 231&: 4215 2319 4262

.ma on•

mr 'ss3 23tttm 2323 3866 ost4

..... .iOZUIIh.II,.UOtiHAllJ FISOIEI. AUGUST· 5UPKIA; JO$IF KUW, !1101 DAl&l,~

·AOEw.iw, PEPl lOA5J,I!f;IJIMt SlY$!1, liBM

Q~U~;Uit

.

WilDE

roun~ ~MT

PllÜGI. JOIWIN& m• not GWtO . .· . ms o986 na.&U, ~Diml· 232f 3197 FÜIICO, IOIIII'Jl 2321 2101

KWI.JEIIB .,

2321U61~1Illll 7329" 3519 IIOIAUI.l. . . 2330. 0492 GIAINEI,OSIAI 2331 3886 YAIY, iWl1SR %332 4592 JIOIIA, ftAIIZ . 233! 3762 li!IST, WALlll· 2334! «96 'lW.Et JOIWIW 233i 1061 ~JIMius -2334 5293 •so~trr.SliJM· tw IStS ·.SlOOb, NI· 133f. n11 MWlJIOI, mu . ; ~3'i 0458 UCHIO, <IIIJSlWI

2348· 2S63 TASOI; lfAWS

.. ,, .

nnt ":;

234l 2993 llliDWUEI, 2342· 2368 MEIZ, AUOO· 234! 1809 R4CkUI.'IIANH . ~ 2746

.. . ..

SGIIAIOIIA.-- '

ms -ms "WAiiBliWll.ll'llli

2346:

1054 tmi; IIBMIKII' . 2347 0424 EWCH, MATllflA5 : ,, 2341, fl 08 Wlli, OIRISIWIE

2349 l503 SQtiElll. EDWO 13$0: 3897 PAANANEI.liiKiO J.

u.so· ;m.sr

~:

~· 3.33.55

U151' ),33.5], ~.nsa:

3.34.00' ~

7251 I'ETTEISSOI, Jlll

2357 nu 23581 1307 2359 4463 .231ai 1491

65

FUa; ua.uA . . WAG8,liEIIIIKH •. ·IWA1101111 ANW.O

Pi&.JOaGa ·13lJ m1 SQIIIiDT,IIAilliD ;236l. sn• 'llllSO!.IAJIIEI

•2363 3333 ruCNS, t•uaJHAlD 23Q: 5313 ~.4MDIW •236S: 1350 MA.'fll.,i!BIZ .. ·• :~ 1977 'TBIR,Rm 736T 5247 WEUU. mos lM: 0167 ; ~8818T

··lY·

UtM 3JlMi 3.34.14 3.34.05 !,34,06 3.34.86' 3.34.87 3.34:81 UUI·

.*" t3i1 3617 21117 'illsolnnr, lllJOHAa.

1371 1914 ;RAnn. ftANI ottiSJlAN 2372 4346 .STWB, IWHAlD 2313- «72 IIIOIWC. CIIIISIOPI! 2374; F172 'ltKX, UISUlA .

38 52 10

SPillDOll <OTE D'AZUR IElO!EtiAU WlEII

3.34.12,

2~. 0570

3.341.

51 40

GLO&QIIll BSG<OLUIIIUS

74 69 66 51 SI 45 52 57 39 7S 39 51 51 74 53 57 54 63 SI 5I 49 50

EIIISlW.ll l(( IIAlAliiOIIIIfGBISI 110 .IOGGB WEIIMm

2311' 2071 AlliiOID, lUliZ 231t 3396 s.u..omt. lWlS 1313! 0155 . S(lllt~W. HIAIT f3l4f 3518 .IIBS5IIEI.aAlJII; M 23lsi 3425 •lllloiUI, JOSlf

~ur

lii.AitliJS TYIOUA WIEN IIUNN AM GEll~ WIEII 8AO flS(IIAU-IIUU

57 53 55

WIEN MT 1161 JlflSUNGBI SOtCANOffiEIB PADO

42

UMZ

53

SPITTAl/lllAU

60

WIEII WIEII

TSG ruti0S1118M

52 66 61 44 41 47 40 42 39 58

UIIOIIIIIOIOJIAilSBI SlG IOSSOOif DIEFAISCKEII HASEN EKHGWEM WIEN MTY AAlEN TIIATIION MlV ma HitDESHEiM FOtBill IUOIB.DOif AU l5S UIZ ASXÖ SPORT UOillliEG WIEII NUIMIS

ttn

IIIAUSIIAIJ, IOtflT

2150 'IÖIIMBi,rmt -4549 IJBICIX.DIIIIIIIQUE

2379· f483 ,1011, Wll

.

fASSWBIJ, lAll •

~. .

3636 SOI9I9; f(lR

m: om lruEI. OllSTIAI 231!' 3645

··

·lOH!; lUtt

.mo: 0160JtOUB.IIANSJÖI6

mf 2160 Gt~IIUI!IT .1m' 0161 JIUI9; GBIIAin. : 2393: 5366 'tYOZ..."nm . 23941 1172 RMOa;...-u

.

QAliT, BIISt '239t• 0621 IOmS, IIDOt{

:2395' l54t AUT AUT

mt o751

IAIOIUGG,lBIIO'

23til 2230 .PSOJiu, lfltoo

: ~ 1 7110 ~HAIAID '1441015423 ~. :2401 1613 S'OWEI. ANillfAS • ·~ 3012 ~~- wtlOEQI ·,.

·woumn.

AUT AUT

ITA AUT AUT AUT

AUT AUT AUT

6i

'476

2316jsm

Sll

n

2315 0657

·~

lHONlATH ASlÖ SPWASSI: HAI"f BADEI WSHIAlVIIÖllTAL IIUC IIÜIKIIEII

34 63

3.3-tJS

ITIOUA SC AIIHI.WAJIG lYIOUA UIIOIIIWIS l.IIIIISTAL TU W IEIGZAIEIN lllOUA

3.304

1.34.14

Wlfl

WIEN

45 63

AUT

lA SffME SUUIEI lSV GlÜffiiUIG 09 ~liDON COTE O'AZUl VASOI.OSIEIG WIEII I'UHTUIS OUDE

S6

40 59 &6

·

235~

2355 0850 TOWJI!I.IJIOIEAS 2356< 4522 WJIIWI, tBEII<E

U154'

OEN ITA AUT AUT AUT AN AUT

~$ltßll

.OISZ,JWI$

3:33.46

133.49

ITA

1m 2151

133.~7

3.31.48' fiA AUT Alll

,.ns;; 3021

ma· 4tn liiiii.AIIClf

SI 55

· ·

Vortio

6ÖSSUTEAM II otrnEliiEIG GIIE5lllOIEII flf W1Eltft SAUIUIG

in.u

·

22!6• 2288 IE'IBJJ, CIWiß

JG

S9 60 64 60

2518 Al~WUUO

1Jtlt: Utlt

68

ms. o3t4

tb : St·Nr ,. _ '

USt

lliOUAAUSTIIA

klcAl, WOUiiAHG

mi 212t MI. &oiiAia 1lllf. t1IOIIAs "

Ztlr 3.31.6 3.3146;

55

.•.

59 51

~- 5303

ltBSI.-J

KI-PI

6I

25

~-

2191 4692 LAll, MAllt•

TYIOlfA fiF flf IUNIIliG PEOPlHliJI USC MAIIAI'fAU USC MAliAPfAlt JAD IAOIIISIURG

~

WIEN WIEK lSV INniSotWAllo WIEII GOREIIJE SlO WIEII SAIIIUlG

2219 l 932

2292 3933

MATINRU~

Not

't~ 3993 SCilUliiÄll. fJAIZ . 2414' 3311 ~. . . . tis. 3975 JAklSOI9. JlliiAMm 2~6 ms lAOI, IYAN .

1401 lllf TlliQ'us.!IBitt ••..

·1401 2194 ·mJl, 61111AlD : :. • 'zM mo ·mn·lftltA · · ' · J4ig 3375 SOIIIIDÜlOIAB. .

24tt 5421 Jliknt,lialr .H1t 0431 SfEit.- · · 24}~, 3542 'I.ÖIRB,- . ' 1(14 4526 ·TRÖSTJ, lllmiKH · ' 241S: 1516 ·llitosrn,WllJtQJl . . i4i~ 2908 ;lilooJ; lAll

~~li F09l ~.AKIW

.f··

Wl' 0579 .rrut;AIOitAS

·m,, 0631

:6tAJ1Da.IGIAH ·. · ·

l.tf 0632 llilti.El:llllll . 2mi 7179

~JIAIQS

1422' 2614 .mi81116a;ltruiUT'

mt 2934 siii68.Rn 1414\ 1541 I.UIIB6B; JOS(f 24is. 2SIS liUSlOIIP.-Edll ;:' 242~ 4315 IWDII,. FWl + : ' 2421' 4389 ~l'ffil . :· im! 5572 liQSUJ. .ruwt

. . 1119 ~EI; !lAll 'i~ 3004 1IAT11WSII, 6BllAll) 2~1' 3208 WIOllt lDBJO 24~ 5504 WOIIIlifliAIIII1 IOmT

2.433: 3354 IIAmOIEill.W,WCO 2434i 3341

llllKIA. OIIISilAN

71 52

ss so 37 71 55 61 67

10 SB

63 47 42 65 63

DIGITAl WAIOHOFEN RUN.NlNG PEOP!E CLUB IEIIIII27 WIEM lSV IIAiKT EII.BAffi TSA WIEM STEll GRISTEN

WIEN WIIN OOATIAM IIWTHON 'TE I'OIOSDOif

Not

Kl

ki·P

Ztlt .

J13S 4S3 3.35.09 SUI AUT DEH AUT USA AUT

M30. 1130 1130 Mll IUt W40

Atll

1135-

IIA 68 AUT GEl AUT AUT AUT AUT AUT AUT CIO AUT AUT AUT Atll 68 AUT AUT

505 506 507 529 530 13

m

11'40 341 : IISS 65 . 1111 m

3.35.09 3.35.10 3.35.10

3.35.12 3.35.12

3.35.11 3.35.16 3.35.18 3.35.19

!.35.20

1135 455 3.35.20 1130 508 3;3Ü1 lllt S32 3.35.25MH 533 3.35.21 ;.1135 456 ;3.35-.:llr M30' 509 3.35:31' : 1145- 227 UU2 ' 1150 151 3.3~,33

lllt . 534 3.35.34

52 31 48 47 59 64 47 62 59

00

FU

OS8IIAIIIIEISPOll ö

AUT

43

lW

TrA

49 68 57 67 48 59 54

GW

AUT AUT AUT AUT GEl GEl AUT Gfl AUT AUT AUT AUT AUT

510 3.35.35 457 ÜS.$ . 1135 458 3.3S.:i7 Yf35 21 "3.35.39 1130 Sll 3".3S.42' IISD 157 3.35.42 1140' 342 3.35.43' . JASS 66 UÜ4 · W45' 5 3.35.45 -1145 221 3.35.46 .1135 m 3.35:47 M30 512 3.35.41' 1145 m 3.3$.50' 1130 st3 M:ii 460 3.3551' "IISI IS3 3.3$52JIU 230 3.3553 liH Sl5 3.35.54 ·Jß5 461 3.35.54: 1111 536 3.3$.SS 1145 231 ;3.3555 .lßS. 462 .135M· li4o· 343 3i5.56. B 514 "3.35.57 •.111 537 ~; ll4t 3« 3,l5.~t · IUt 538 3.35.59' 1130, 515 3.36.110 ; 1111 ~ 539 ~.

AAUTUT

.•:_·.JilO' .lllf ;

PO\

• lllS, 4'3

GU

. IISS 47

AUT AUT FRA GH AUT AUT AUT AUT AUT AU! AUT AU! AUT AUT AUT 6U GH AUT AUT AUT AUT RN AU! AUT AUT AUT AUT ITA AUT ITA AUT

1111 · 541 Sl7 • M30. 51! ' JßG• 154 113S: 464 W45• 6 ' IUt 542 . J135, 465 JUS, 466 M30 519 1145' 232 114S' 233 1135 4U : ~5· 22 lllO: S20 11$1. ISS . 1135 461 11M 543 • MH · 544 ii40 345 · 1135 469 ·.M35 470 ·•!>140· 346 IUt 545 llSS 61

56 57

SI 64 44

63 47 54 66 61 10 63

67 SI

11 70 60 61 42 56 49 66

51 S9

'2 49 49

55 57 6\

WlEII UNl UNION IB(HEIIAU HASENIOPIU \Ö(HGAU LC HEIZOGEliiUIG Y\VM.WTHOH

TY HUffifM.SJAliiiEUI llV·TYIOLIA lllOliA willlilA AM WlßaiGIUM

TYROIIA OllJAUl PIIOTTB

DRLAOI

GROSSWJUEISOOlf

m GIÜN·WflSS YEIEJNTE

MÜNCHEN WIDI

LG Jlfl!BIIIElM ST. IJIOIÄ/WÖIDEII TYIOUA SI'Oll'IUBN lU

WIEN TIAGWBM WIDI WIEN WIBI lSVWAGIIIG USIGIAZ flOHNLEIIBI CLUB SPOWF BP FlAN tuUOOlEI WIBI IIUU/611. PEROfTOLOSOOtf SClUSIIWI AllliiiB IAIII'IfOilWllS GAIIIMG TYROLIA STOClElAU WliiDIDOIF LHOMIATH WIBI

42

moallSlU

55 71 67 53 59

lSVDEIZISAU UNl!IPEIEISOOlf Sl'OITHAUS THONHOFU ASKÖ llT VOIIS8ERG lADEil IAUMA lVN klOIISTDlf LG ADEG EBENSEE WIEII MDOIISTDif THEIESIEIIffiD GP AVIS tl6ll rt:SAIO

ss 54 66 36 62 69 31 62 53 63

S( GÜlU

RlliNIMG PEOPU [UJI

IIM

Gn AUT

Am AUT AUT GEl AUT

. 1130 1135

us3r

3.36.80 .!~!. . :mo1

1130;

a . m • 1111

IISS M30· 11401 ' !130

546 69 522 347 523

336.01 3.36,01 ~03

'3.36.03: 3.36.11~

3.36.05•

3.36.07. 3..i.IJI' '3.36.09: .3.34.09 ·3.34.11: 3.3Ul' 3.36.U 3.36.\2"

3.36.11 3.36.12

3.16.13

3.36.14 3.36.14' 136.15 U6.16 3.36.16

3.36.18 3.36.11 '3.3U9 3.36.19 3.36.19 3..u.n 136.22 3.36.23 136.23 3.36.26 136.29'


1994 MffimoN _ER_G_E_B_N_IS_S_E_ _ _ _ _ _3_:3_6_:3o_-_3_:39_:4_s I

i

:!

I

:I

'I

:j

i

,, I

~

!

I ;

~

11-1'1 ltlt

Pb: . Sl·lr ..._

J6

Ytreill

Not

!43S lOS! 2436 S24l 2437 7464 2431 1001 1439 0961 2441· QS71

SOIUIRf.DlffiJ tOUlll. GWlß SOIMIOIIAYB,IUIT lUWfl. IOIBI WOIOCK, CHIISIIA. · 'WfiiWII. 5DASlWI

uuo.

AU!

3.3U1 UU3 136.3'4.,

lW. JetlAll

OJUOUl 01 IOlllOP SI. LORENlEI IYIOLIA 5I( WIOL KSV WJ. E-W!Rk 1ÖISOtAOl AIJUG810 IDOUl EMI'IISllOif AIY YÖSUIXIJf Srllll\'WIUAIMIAOI

ru . Mti.

l«t' 7443· 7444 2«5 2446 2447

48 61 42 69 S7 54 S9 SO 51

U41 4QS4 lill.~ 061S U46 fl ss 0261 0329 f310 2621

·

SUlJAJ,IIOIIAIIm .tDAII

1BIIl. AJ&IU

60

lUIIliEI; OSWAUI DL DIREA; WAll · !l5A61M1J(,'(DISA YUOEWIYEi, llll

" 67 56 65 32 42 51

ma i44t tm rm.mtD·

2~ 5213 9AU, AllOil NSl 07!7 .G8lll.liR,.'IWIZ !452 3781 OONEI, IIIOIAR l4S3 5133 MmGEJ, flllllllOt t454 otf! SoiiM!Nu. uml-MAIIA

!4~5 1211 WEIIJ, JiAn

65 S3 S4 49 41

!456 2441 6RD6, OlmlAI HST 2S11 D8W,IWIS t.S. 5211 ILiSai&r. JOIIAII l4S9· 0194 lUD\ tlll 7460 2437 wuiGB, Pml 244t 5m SAGt~. Al1Wl1)El !46! 2203 lEll1, FWIK.JIKIIAB. 2507 ovs, JAtQUß. · . !464 5449 .tWnw; LWIOO

" S2 55 67

m5 os5o »ruiwll.lin'l ·

~0

'2461

S4 5I 63

43

5I 36 66

tw

866 8174 Gl&tClRI, uo

4574 llllll8llU, 11111 !461 f345 SouuoT,AIIIA

!44f

4655 WttltllJI, WO!f6AIIG !470 2t53 SIIW. Pml ' . Wl f103 JUPFRSOIIIIDT, ll'GIIE 247~ 1101 stm1, Jiilm ' 2473, 2199 IAiiB) IBIIIIOio 2t1( ifOI liOlZB, liiMIKJI U7S 14!3 liDT1III. WIUfl H16 «39 liiiii&AII.'litOMAs 2477 4077 ~;JOIIAJIII 1(71 4691 KOSOI, OUGO' 2479 5717 JUIG, OIIISlDPII 241o' 5216 Pli, IIIlE' ~411 1179 .PAUrBT, totm' 14U 3776 .UUJWII, HOaSr i4U 2!32 BU!Wb.PAliKf

mt' 2153 ._,118m'

l4fS 4112 51-lllllltKll .

t.u

5267

1417 7315 2411 5507

'!419

fl71 2.;0 2422 5314

S!MOUHOlSI/lllmAU WIEN OJI SPARTA UM6EJIHA6 l6Y JÖIIlJIGIII WÖllllSDOif

wo lliuasoolf SAUIUlG WAl" llltiN IURIIVElEIM MÜW!illl lltl-mDOUAFFEE

l( Ol'IIPIA W181ADEN l( OLTIIPIA WISIAOEN JOts IDOlll Wllli-5CHWUH IAJIUUSIIIA

motrnurr

36 " S4 SO

W1EII Wl!ll Gll19ll{ SlO

62

WIBC

57 63 72 41 42

klSIAlYO flAUEllliiCHIIC

UlUNMII SPIIIT P. IOUS.lfAYIE S6 IATIIIISOtOD ot '' 11011 aus Wllll MISIRJACH WlOI IYIOlll IWAntON IIIN lYIOUA

50maGII,IOll91 DIEIB,. OlliS .

n

610RWAw, flm

47 SI

S3 S1

llUIIGTAL lOAD IUWNEJS TOl4U

ll ll 47 46

TY lt06 60-FllDEll WIEK IV DIRUlG TY DIEJUIG

56

lONIOM

76 5I 55 67

IUl5ltb811UlG IS6Wimor FOIIIln. UIIIOIIIIICHUIIAUSEJI WIU WIOI UNIOll HOFSTIDill IIÖiliNG SAJIII JUS! ATWII&.IIKHHOII . . . All G!JI1Ii{

SllGIE, !im.

iAIIIIO, 1IOIIo\S' WSllS,Sllf'Al '

WPt, Oit.Jtoij

llicm, fll1T

2SeJ 5792 N11.IIAITMI ·, l5t'9 0397 180668 Sial' Hii 1145 iW,lOI!m .·

1sn 3461 6llßSlR,'EJGrum

HÜbEii&, ~l.WI 100, lliOIIAS

WGB. WAUEl WIG, JlCOU5

2516 2492 CHAIPIOT. ms 2ST7 1511 .lmf,lllJIII ~Ii 0616 IAitiR; 11101

13

1>4

61 6! 64 51 (1

4'

AIIT AIIT AIIT

All All AlT

m

~:35 1135 472 Ui;36,'

; llli m 3JUl 1141 341 13(37 ' .1135: 414 3.36.37 ~ 14 UU7• . M45

735 3.301' S41 !3 3.3UO

1111 ;tiul W3S ' liH : S49 i34.41 ' .• 11 utu· ll5t lS7 ~; N4o 349 3.36:45 'lllf . 550 Ut.45 M«<. 350 Ut4f 1141 351 136.51 li45

736 136.52 : 1150 1SI 13U4 llSO 1St 3.3U4 ' Im 475 ~ . : llSS 70 UUI liH. 551 l.3Z.D! 1111 .. 552 3.i7.D! 1140. 352 1!7.03; 1135· 476 137....

!SU 2520 :!Sn ·75n

1954 .Uoo, AllOIIAS

2523

2951 ·MEOW~~lOEIMO

4203

.

sotGFMAn; auiou .· .

11EI1ili'IMG.IItiiSrwi·

4663 4164 . H065fJ.PHII

~ 3746 : llllln lliiiOtf :lSlS 3771 llllUITltJ,

OlitsnAII

'tsU. 3fSI IBII, .IlltiJtAaD '52t 1304 'Pml. HWlD SOlliiiWI, liWID ..

ma

••n ·

2529 om '.PUIJ11168"U

;~

··!

0911 WA&m;niOIW .

:m1· 5472 ·ZUllt liJDOlf :2532 3440 'AlDIAIII. J8Slf 2$33 3441 PIGSIIIAilll< liiKlltO .2534 3591 ~.IOSU' ·253S 5320 PAAI;lUDOlf 2536 7917 IAOUfl.llOIAID 2S37 2370 •sow.o,&tilwll t53l 1513 IIIGIIOIB, WAI.B. i;, :M · 5321 PAli, OlllSIWI . '2540 1179 'PfAmltaim.'JISlf ' . 2541 1043 1541 1156 ~IIAIRBI· ß43 5336 ·liAiilsor, lillllll 2$44 2119 :WUIJ.I, WWE1 2545 4625 .swi».IIBIBT · 1 ••

mmciOiis ·. · .

..

m

U7Js.

2546 t316 ~ All11m lS47 2311 :YOQ,STEFAl 254f 4S:M al68, Pml

MSO' 1611 H · 353 ,1115- 477 it3o 15 AIIT !'30. SlS AIIT liH 554 AU! W4S 7 6EI /1131. 526 li40 354 AIIT )lk:. 555 lill ll5S 11 .1111 556 .IMO 355 AU! SlO 1140· 356 AU! . D 517 HUN li3S 478 AIIT . 1131. 521 AIIT ' 1iW . S57 IR IM5 !37 6EI llSt 161

UUl

.2549 1444

Ul.fl

tssl 4204 ~~ ' !SSl 2911 :li0ll50IAI.II.UIIIOI -:' ·

All

fWKlOCH

41

lllYISAII. JIAI(O

Wfli,A~ llllZR.Illll. 2516 f2SI RSOIII, LWIE 2~7 08!7 I!.YES, STEYE

2512 mo !51) 5633 2514 0296 25Js· 1766

J.l1f GE1 AIIT fiEl

ElkB,IEIUAIIIII

rtm, 60111!1 ·•

AIIT

SV Oll OOE

.

~lUST

ilwul. !OJJA

'

AlJT J.l1f AU! AU!

18. fD

llAU·Ilill IDOUAWIEII Yll.IIWIS

66

WT

MINOVE llY IJR.QSI 1101 motiA FlliXDOIF

6 , IIOilSiiKEliSI 6PIIOIIS!lKDISI OFRIIIACH l( UOMillG IIEDWWIIISOORf Will IV llliOLISIIIN WUEUSTAOI IV II.IWOI l1f

lllrinutsO. lAll

'1493. S316 JBTOI;UliiiZO 2494 0356 lliuB, lüiiiJ5 2495 0197 2491 1264 2497 S464 zm' 3400 24.J9 0286 2510 25I2 1541 53!3 1512 7466 2543 329G 2514 I 014 2505 f!S7

64 51

AU! AU! J.l1f

IWICOAZZIJJA rmtME

46 50 66 43 61 57 42 '1 S4 69 51

msomllf, mliun

2491 Vtt 11B.'MB

M2

61 66 46

l<filtsm llEUIIAL

AUT

234 ' 1130' 524 MSf' 156 1111 ' S47 . II3S 471

& . SI-Nt._

1111 All Gll

AIIT

AUT AU! AU! All!

AUT

lfiOI

lDl

IIA IIA 6R 6R All! All!

GEl J.l1f 6EI

AIIT AU!

GEl 6!.1 fiEl GII AU! All! ITA AU! AU! AU! AU! AU! fU

Aur AU!

1145.

!31

13Ul '

137.1i 3.37.12 137.1! 3.37.1!; 3.37.14'

um

t37.U

um

3.37.17' Ü7.11 3.37.11

3.37.20 Ul:tz ·137.23

l3i:t3' U1;t4

Ul.'IJ' U7.29

. IUO . 357 W.7.9' 111! SSI 3.37.30 llSO

m

Wlt

13 ius: 479 : JlSO' 163

W.311 137.311 3.37.31

'U7.31 · lbt SH 3.37-'2' 1141' 351

Mit 5S9 · 11(0. 359 MS0 164 ll3!i SJO liH 560 IMS: 239 ' Im 410 M4t 36e .1135 411

ili.t!. 3.37.36·

3.p.37 3»",.11, 1l7JI 3.37... 1.31.41 .

3.37.41 3.31,42 3.37.43

1148 361 U7.44 11(0• 362 .3J].45 . W45. I ,131.>16

W45 ' lllS

482

3:37.46 · 137.41

1111 : 561 3.31.4&'

:m:

413 ~.e ' IDs. 414 U7.so 11311 S31 .3.37JJ llll 562 1lt.53 lllt · 563 ui.s5 1130. 532 3.37S7. 1138 S33 3:.37.57, 1148 343 l.37.57. .'r••s 240 3.37Jt I IMS· 241

ioi:Jm. S11S1W

ruf. 39t6

·OE 5ll60IIS. IIIKO: :2553 3515 lllm,litlllG m'-4· 17t4 Sotl6llfl.ltBUIJ . lSSS 4315 JOHlil . ., ' .!SS6 1349 ·WIISSIIISI_a im, !SS7 F416 VIGIII,iW611111 ' 2551 3SU IIAQII150I.(IIS[ mf «tS lllOill, •2$60 0225 ;Kalllllifi.IBliiiQD . 256i 2349 51110lf,:Ji!l681 1S6I 2804 l.IIID.\ ltlliiiT 2563 0674 lll~ 1111

P!IJilSOi.

m.

.w. '

2564 3S29 ·FASOII1G, IWfiED 2565 2100 ZIIIDIIJ, ~ '2566• 4441 NS,·2561 3112 1IDEI.IBIRT

~-

·a.!,1ll0114S

JG

Vortla

Mal

II

10 40 55 61 28 S1 S9

m

AU! AU! AU! GEll

lllf •.1158 ' 113.5 1130·

SI

lOISOI UC .IIIAI!UIE SIEYI Wl~

J.IIf

·1130 536

Will

lDl AU!

'1111• 566 3.31.21 ·q 537 s;lt.22

J.l1f All! AIIT AU! All!

.. .. 1145 . lSl1 ' 135,

67 64

66

liüD.WIWl SY-ll llOSifUWIUI& TSU llllRSCHWAIIO • kOINE!tiUlG SYSGlUIU IDOLIA Will SI. JOIWIILD. HAID •otN!UIJIG

mlAIIf

(10

S7

MIÖ SCH'IIUTIEIG

50 66 61

WlBI Wl!ll RSOWiEIIO lCA llllllliSI.tDT

All AU!

51 66 61 60 " 41 41 66 45 47

SO!iii'F; ROliU

~ 2143 ~-· ' 2514 0401 IKIUl!IAl,I':.U '

YIIS/IIOifAU Wl!ll 510SSft]IISOOlf

liiAZ GEIIIAIIIUKM I'OD!SIICA MASEIATI WIEII TY GWSOOlf

331.21 .3.31.21: 3.31.29

l:ll30 13UO'

AU!

1140 365 '3.31M . IIH 570 '3,31.15,

AU! GE1 AU! AU! All! AU! liR

1130 _1135 11t , IIH • ' llt IISO

531 :u us 493 3,3Ut S1l ·3JI.40: 572 '3.31.4J' 539 !131;43 573 Ul43 167 ila.#

IIA AIIT

llSO; ·. 1111 • IIU 1145:

161 lli.« S74 131.45 244 :UI.47· 245 3.31.41

42

«

AU! GR lDl

56 S4

IU(UY IG WBSSEIIIACH

ICH

71

Wl!ll

AIIT

" 37 S9

1101 lEIIIIII lÜ1IOI

All

AUT

• llß. 72

•• · 577

·3.31.51

IV YIUUIG PUUElSilOIS

USA 6El AU! AU! l.l1f AU! AU! All! AU!

• 1135· 496 1!30· 541 · 1111 571

3.39.01 3.39.02

67

m oanlOIZH!Ill

41

GIAIIASTtllll UNIOUIED/IIIDIIAil SV GWIASTliTtll

so

Wl!l

61 46 55

REilAIO l(IYIOlll

U

WIEll &\lllll SYIUU GBH!IUN f( FOKIUNA IÄNGfNFEl

52 50 64 61 47 41 67 42 60 46 64 62 S9

MIÖ WALDE66

WIDI

u so. Slllllll

37

IDOUA lCAY OOUIIAYA S4mEDI lAllfUO FWOH. GlliSIJlOIDI PEDnz

rAZWIIii.IWl .

SI

25ft OSI2 SOIIIrlumiB. EIIOI

61 67 37 67 64

-~-

113S 49l .. 1111 · 561 1111 . 569 II4S 14! 'li3S 492

USA

llY MOllA OIZEISD. lANGEIIZEISOOIF

2599 fl91 1600 21« ·aarunll, IUllO . 26JI· m1 HÖiAIHEi; Giim Mot4S7l ~~

AIIT AIIT AU!

AUSllODOO IV MAllACH llF IS6lllUUGOifUIT

55 57

'tlllia. JOIAa .

3.3U5 3.31.26-

59

u

..

146 490

3.31.24

2lST!ISOOif

1700 ·m.s 5499 :oiRSUtKI. :JOHllll 1596 4399 · lilml.~ tsf1' 1670

im

,.·

3.3U4

lli..Jl0011116

15ft 2546 ·'JEml;llll '

• ,!59~' 222, :llfisotiiB.MD~ru •·zm 311t lllllll.lllliWBT

567 142

60

EISElilAHili SV HEmS SV WG~fUII SSCIANGIIAU

yt( l1lllii!IS SPOIIAGAINSI OIU65 l!tlllllG IIIElWt P!:CII61AZ MHC .IIÜIOIEN 11101 lil. SIEGHAm LTHI51RG SCAPt.mll

~511 1165 Rllt!J,lln t,SII' tm .UIIJB,IIIIIRT ~ 3131 'A1J61!$111,rtTa mf f347 UD1D, OIIOUil

li3S 419 ~-

43

65 4I

56

25ll 5!11 :lllltl, BY' 2514 !!II IUilll!l, 5I'(

fiSOWi[IIO

:3~.20

AU! AU! All! 5UI AU!

M.wraa, 01011',

·2~ 4214

ADMOil

U S9 65 46 41 55 55 71 67 47

2S7i 0743

omn

165 3.31.01

41.5 J.3l03 534 131.07: 1165 5 3.3l.10; 1135. 416 3.31.11 ' .lllS 417 3.31.10 1140 364 3.38.11 ' 1130 S3S Ul.l3 li3S 418 3.38.14 • IUi 565 W .I&-

lOMOIII WllN

60 67 10

2S7t 4397 aWosrmu, HRIWIM . '!S7t 5579 EDEl, .rOSif . 2510" 2917 l50IIJJIC, WAIJO 251t 3011 ·talf..

IIA

564 '3.31:11'

SO 64

'SOilliAlJQ, HEllltiOI .SB1lC, DAVOR 'PIOIB, IIWlD •' ·llliiiOG!UUIIS '·..

ms,

ADIIOit

ZelL

J.l1f AU! AU! lDl GEl AU!

256f 4t57 ·2510. 1916 25n 4349 1572 4329

2574' 1711 . klruiÜliR, WillliD Flll ·--.Dl.~ 2Sl6 4071 IIIIOKlll, ii8Jm 2577 4501 EliiilllllOi, lllllltiOI •

ILUlA llUUSOOif mOlll l.tD IEIO!IJIHAU GP CJOI!DIOIO PIAlO

KI-P

AU!

IIH . 57S ua.so· : W58. 3 3:3&.51." . IISO 169 U.si . 1130 540 ~ ' ~· 494 l.3t.S4 JISO 170 3.3154 ' M50 171 3.31.54 . Im 495 3)1:$6· 1140 366 3.31,57 ·111 · 576 3~:51,

Ut., -

.3;3t .t3'

i·I!H. 579 3~.ot · liH • m u.6S ;· lll5 497 U9.07· Jl45· 246 3:19.07 ...: 14 l.it:a

1111

581

Ut;l!o

llß AU! AU! Aur Gll AUT MT ft4 HOl lDl AIIT AIIT

; Jr4s • II3S' · IISS 1641.

AU! AIIT

:ll55. 74 . 1140 370

139.40 139:41

1130- S46

3.39'.41

247 '3.39.13 491 3,39.14 73 l.39,1S

367 u .n . 361 3.39:11 ·1130· 542 '3.39:19 ' .1111 • SI! ;lt.ll ~ 114S: 241 'Ut.n. • 11145: 749 3.39.n: ·llli·' 583 3,39.27 .1158 172 3.39.29 , 1131 S43 '3.39.29 . GEl ·.1145 250 UUI.' USA W3t 16 f3UI AIIT . 1131 S44 :!.39.32' AU! JW 499 UM All ' 1145 251 Ut.3S AU! 1135' S00 UUI AU! ·. ~· 369 3.39.31.

AUl

m IIA

m All

!

iMo'.

. Klei 545 1.39.42! :fll : 14 uü2 . .,SS 75 1.39.44: ·llll . 514 1.39.47


3~:3~9:~49~-~3=-~~:1_4____________ E_RG_E_B_N_IS_S_Effi94MmfuoN .

l'la • SHir ihiN . •

:00! 0169

*

:n •

:UIISi,._

{

.2M4' v09 !D,_. ,. 4171 ;sJ;PII.IIIIIM'l ' tiM· 3351 'Doll . ... 2617\ 0846 ~-IWI: .,... S297 '1!IAIIfAIUI(I.ItWMII 26tt1 2060 ·10110,: RAIZ · . : Hili 2616 ,HIIFIAIIIJ... .. ·Hl r sm SAJJKtJ; J.05IF . • Mt; nn dillu;_..

41

·2'15:

MISI IUS

un. 44SI

Sll5trAIDtiiOIUII llliSIIß\.SW.

5I

l&tun

1

· •

;24JS: 39SS til~ 5611 !S'ms.liiJ.fW& l617' 2001 IIUIEIY,. . _ .26111 42S6 15011f. Wllllllll>

1m 2m

'*

42 12 3t 63 S1 S9 ll S1

.:· ..•

St 7S S1

41

;&ÜnB,IIIIJIIJ ·

41

:2621 FISI llli8B, IIAIIl '2621 5629 . . . . . . .

Hii' nu 'silill.- . t ··1 Mh: nn ~AIIIIQS u

26!4 2326 WOIUIB, iiEia 16tS F076 IEitmlS!I.~

'

"

1

IS

HH. 3234 SAlft1111051:i,liOISl' ' i2627l 0654 :IIOITIUIJ, iAa. •' ' . J6!1i 3S1S IIOSTIWIIII, .-T 1 'tat' F416 ~-. . . . <U IN '1111111,-

"Kll' SISt

-

JISlf

e · om .liOII.IBIIola. :lUI. 0761 ~ ltli(J . :2QS fliS .llllllloiiSti . '2631. 1212 U ' 2W ~; 264S

II

47 42

'SOII&&,.IIUIIIJ..·

1u?. 2S&O <llillall.ft.!El

..

·~MII:ID

ss

;-.MUt ...

fl 42 IS 61 6S 61 56 33 56

,....._111$[ •

'2641: 0263 ~liwo 2642' 3S34 . . .&iMi,ICIIIIT 1643: 3170 :AIB,JWt ' ~ 1263 tmo, . . .

ws 0324

. 1m

~:

:u-w.·- . rWWAW 111110 •

•• '

--~ " 3471 P.lS,·6BIUit '

H3139 lw""

" S4 47 S1 73 SI

,2632; f511 .. . . . .su

:iU6· 1194

so

;~.-.tf

V SI

56oRsDorF IUIIIIHI6 PEOI'\Hllll LC UJOIIIAU.JADEIEUL lllOIIAlH MOllA PWIIIIOI8I UIIDIIlOI.IBS(JtW;

ltYIWJliOII lU!. WWSDOlF 1!1111 t.rol9 ULC IIODllll6 lOUWAOtSPOmWIN IIOIIIIJll6 AlY YÖS!IOOtf l.&llmDIIIEIII liiEI RF WIMM

VS1

·~ 1161 lW 3605 .,!~~~; SS21 ·M 0676

<si-.ldlll

....~ . . . . . IIUDS

;~;IU!J

'~!lAll · 1146 • ;;, ::· •

-

~-:

.lUI) 2317 'ZÄWAOz:P.~

· ''

1

:Wt 0377 ·l4Jifi,IWIJI . • · 4069 ·IMRUJIB;~ . iH64 liU ·JAM.OII5RAI ·00· IISI9 'lWIZI:a.JK

.Wl:2711 .lllllliilJI. AlTOll

2611; 0194 'UIIIICMlB,.OIISIWI ., ·~I'Elll . . ·2'669; 2676 :-IIIST ~ I ·l,,.,. l 1670' 0643 ;iWI. IIAilfS • ' • '2671: 0479 'M i 5653 ·USt IMIRi . . :."j Im :Hi~ f317

:.me: 0709

.JIOUr.llßlat ,.

Sl RQ.WEliGAIIBI OlllMIBIIOif 1SYllloo: 09

imS' 3964

.w,· 4131

:1W' NID

!J+ii' 2514

;SOIIIOT,61UlD

:uwut~~,.w.

~,

ASlSWIUI6 lllt(lliillotBI

611 All! AllT All! ITA AllT AIIT 611

IIÖIJII.URIBI OEIIAU

611 All!

Wltl IRIWIT IWIRUI IUIIIII&I'EOfU Wll S1I.ISSHOf

DBm 1ST us na Sl6AIIIta08l SOitriUASIIIII STAllS W10I IIATTEISIIItli

·.: .

.;

:Wllflt·M- , '·:l

1

'.1M4: iiat 2411 :-taut.~.- · 21U 'l011Qa.... , ·aam. YIT10ilO

..

~111!!! ~\ .

AUT

AllT AIIT AUf All

Will

AUT

"73

laWIUIIY. UDI8I

10 4t 7t Sll

TYlOtiA SCAPllWl ltlll9lltUU

Will

370 175 176 14 SSI 17 111 517 15 311 :J7Z

tiilmuo!

41

Will

43

SIWSHOF

SOIWADOIF W10I

Alll AUT ABT

~

~~!'l 3:48.16'

s:...,•.

l.'tllf

;u m.

101

~

.... Sll 67

1111ll5l.AIIßiiOI' SPOIIIWG QUI PIA10 HAIIAOIB lAUf1Im POOISl1 PADOYAII UTCEDUTZ

.u ui,

~IISI: 171 .141.4t .: M4's1 2S4 ::s:.-.41' . Sot

m:

.

'1•44'

sn t4u7'

~-41;

179 · M . stO 1-41.41· :a . SS2 1111 stl l.4tJI.· . .. 11 J;Q'

J&

~· fl56 ~111111 • ·~ • '

7S3 6 74

4S

,tilaj 0691 •I.IMJ,WUIAiMG . . , . ,. 1679

·llliisOI; IIIlE

.: •

ft6"-: 1611 ·~··· ; ', ~·: 4511 '~~ •

:2ttt

r:;,n :·,

~

.• • 59 2111 ·IUBIOIHI,Olfa' ; ~ '"' •IIOilR,:-.m ... S7

l

. ..

,2694:2236

·~fiB!.MIII ' \16tS 3324 :QIIW, liWI,I , . 1 H , m1 ·• • UIIIISr Mf1• ltsl ,IIIJIAIIII.IIl'A.

1135

SI 0

.... 11 . Wß lS

S:48.52. 1~ l.-.53·

' ~~ !.JI35' Sll J,<lt56 ' 1111 ~ sn 141.56~ 1165

- 1&45! ,: .. . • ·; .P

2S6 J.*-51: S93 {41•' SM j.41.itj SS3 l4UJ

l.4i.i3.

i• 1150. 110 ~41.03 1 : 11!5 S17 ·i 4f.OS: : ilrt 1 m ; ~ SS4 ! liH · 597 ,3.41.0!;

s:•Us

.!tl.o7

~! 374 }..4t17j

.M4f' 2SI 1,4J.IJi .IISO 111 ,3;.4l.lf ' 11M 315 UIJo.:

II3S m t4t.20, l •

SS6

:. ~~ 112 t4ut - · 316 Jt41.2t;

3:•~_.:

"

66 SI

:mo.

.....,JQSIF

·ms:

;TA551,....

;UOfl

•%110. 11132 ·- , .::! 5634 ~MDIBS ~ I ;.2i!2i 3312 ~ I'IEIIO·- . •

ll\U

.ms· 3614 :m4 m4

.~_.... · i-.,1111 . · •. '! ,m5.031S ~~~ .• ,inf. 3912 ~m1 0344 illliUI, 1II.E · ! 11111. tsN r~~

'I:SADB,-

im~

t!JK

3151

!......." I!IJI5l .; : ·

0946 ;lllll, .IMAIIII • • ·

rmt) llM .~Wüli 1 mi 368t :IIIIIII;.OIISliM 1111 :v141 31n ' IAIII,IIIIIIT · '~ SS4S ;501101;RIH lma•

:m:r, :I}ISiilsOaa,aa

~ ~= .==-·

41 53 64 11

.': •

1!134: sm f$UO!Y, 108

!

•'

;~· 2406 im,~ . '~ 2t4S :- . . . ~ ' mij 1192 fWIÖS, .Ji!IIAE

62 st ss

.,

44 S4 44 21 34

~SIAlS. GJIS . . '

:v. 44S3 i:-e.!Ut ' 174! !tOS ~~iiOIAil

•mt

;U5J.

:

1710 ·J!58151T.~ 1446 illllllBJAIB,~ ·.'~

64 .. 51 41 44 66

!r-!Jiu.." ·.!'l!l! '{'. ·; . ..

!2'152, 1111 1 iuS31 3154 ~~ 1 2154! 221S ·JiiOMEIJR DIDII . ·:

't1~i lf/1 ~-·'2756: 1411 ...........

'

.

•J

ss 67 41 11

··• 14U2 ~ • . SS1 ~li~ ; M . 601 ~.'4tJ5: : ll4S' 260 i;41M:

VM 1061 I ;tiu, 3641 illlllt;. . . . . . : iJJ"; FSOl ~~ -:. ) :·1767. 2106 ·.-..~

AllT llA AllT

·.JIH· · 602 UUJ;l

;VIII 3151 IIAISO!fll,,CIIIISNI

14

..IISO! 113 141.31: . 111 • 603 ~~j~· f

:'!1~91 1011 :~ . . . . .:. 2193 !lAll.~_ ...,_ ·~

56 66

.1Jll;

'1

UJ IIOIUII6 IUa1l6 PIDli Wll

IWD Slli!IIGLLWI

YAIIWS

WIBf SWJA

POD IIISEIJCDIDIA A61. PAliS llla1030WIBf

AlSliRJUil Sl!IESfDIIITAl TYlOtiA

lliiÜUITl WIEII

TtWTYIOtiA EllliiSDOif lf 6UßiiUTIIS motJAIIS( TYlOtiA

RUATAI. 1111.11

:ztft

, IMSl 211 ·~·1.47: · Mlsi llS 3.41.(1; 114 13.41,41!

'. o:

• .._, 378

·Utsf

: .. 1 "' *4TJJ~ Jlll.l 107 :tj)jj! .. . 601 U1.53 . ..

=~ ~~

:ao.s.' 3,41110:

AUT AUT AUT SUI llA

· IMS· 261 14103. IIH · 610 3,WIJr 1&4t; 318 ~~; ·1131· Sst 0 116fl 1t ~4U6i

IIA

!3:41if

:t•tor

~11!5'

m

Mt . ics 264 ;i.ttu' AIIT : 1141. 311 !14114j 11111 ' 1131' S60 3.42.16·

AIIT GB AIIT AUT Alt AUT GO AIIT AUT GB AIIT

All GB 58 AIIT .AUT .AUT AIJT

AUT AUT: AIJT 58 611

;fU:l1;

·• ' 611 561 ~4111( '.1155: 1t J!,' tt.ttl

jD ·

~IMJi.

312

' 1141' · ...,.; • lW· . Mls: , 1130. W4e

313 562 S20 S21 S63 17 Jlil ~ 417 :·113$ V ; IIS5i 10 . . . S64 a ' S6S . JMIIi 314 '·llll 613 :'llSOi 116 , 1111~ 614

1

~:~~ · ~l

!u ui1

'.ru..l

~ :J,41.21-, )..fU3.

:3.4113'

~~j

1.i!UT'

rJ:rut~

~·Utl

1 4119· 1.42.30 ;l.4UO. :t42.38i

il.~

ts;413i;

:S.~~ WS'i

s22 26S liS i~-..Q4~ 141, 11 :S.U. JI4SI 266 1:42.37: · ~ 267 1~

:u uo:

SfAIIZ

AUT

,,!141i,

316

RII..OAlAI. TYlOtiA

611 AIIT AIIT AIIT

• lliS\ ; ll6f llit1 ; MMJ

268 i3.'414ti 1 lf~ 70 :itt~· S6l ,~a

WIEII

IIULD61AOI

w • IOI PIICJII1IUISD 1811 YICIUIIEIS SI!' POPlAD HAIIIUI&

SOtWAliAOI/SMl

w

bS6lf5AOfllll. lÜIKH liiiPBf Will lUIUIIFISSOIJIIIDE WB I'IIOIIIliJSDOI F!lDIIIOI I!SYWIEII

lliOIUTII lEOIIISDOIF WD 6W Will

SOllaDliG DAIIlJII6

·• · m

il415t

;'1111·; 416

'MU.:

·,Jlsei ua

1;4tsa:

llA : ... 311 J.4152' U5l , M4S; 269 !i4tsi su ·llSO· 117 .142:.56'

ADI GB

All

1101 AIIT AIIT ITA

1

IIUSSDOlf ll( SllWIIIIB.

G!l

3t 52 42 61 59

, ' · tlllllla.lllr .

: IISS.~

lTlOIIlWIBI IUDWT

AST lBOIEIIIAOI

,u ;

,vu· ms

molll

111. : IH

Wil . 11 !.41.41 1111 : IM 3.41:44 ·JIII·: 60S 3.41.45

u U154; 1141· m 3.4J.Ss 6B l II!S. SI& , ••1.55' AIIT llSSI n :t41.56' MIT , ~~ 115 ).~1.561 tu 1111 1 609 it4t:5i· Im t iM~ 762 [3:41~ Alt · - . 511 ~·~~ I&SS'11 :3.41.59

All! AIIT

AlSliUUW

ABT

377 11

1110 t.roiDIIIG TYlOtiA U&OlS STLUI'SUI&

41

64 6S

:u..! n41 .IW!t, ai!f · ·. · 1 ,'fl-11 4017 ~-- .;. ·:. v•~ 2112 ;~1'911 . · ;· "·

Im Im AIIT

31

! ..60

.

WRWJII&

HIVWIEII

41

' 21(1 2313

AIIT

40

~--aiM • 1139; nn :SQNQ, - --~SI

l.t AIIT ADT AIIT AUT Sill AUT

JUDEUUIG

42 53 73

,Jnli 3464

·.:I

mOUA

llSIIOI Dllllli 1ST lAS DB. TYlOtiA A!C IIWTIIlll filEDIE ElW58I Sllll8l6 IS6 llru5IIDID Dll MG 1ST lAS na

6S -59 ~ 4S

•j

DIElllON

UIIOI ST. 1111101 l!UIIl BSBISUDT lillliiD IV ILIWOIIJf

·

·~

fl)IIIISDOif

39 51 S4

~V-~ 4111 .'f.1Ui5;MRII . j

:2141: 1632 ;•oufiB . 'V4fi 39SG ;Stllo.IIOI.F 'ua' 4106 ;.-...iluw5 ciT# OVI ~.-..... ~u.üj m1 ;~lliiiar '1746, 0166 !~5'1191 ·.

1110 Pll6

OS( JI0(01ST

"

;vn, 2622 :..m.liAIZ

y"""' Wtal

"

~

'm'' oo 1--..S&M .r

sa

39

rmi 2111 :~ S1IBII ~~ 2756 lDIM;IAIIIll

SI 60 33

60 S2

t'tnf. 2Sll ;I'IBfiiOiit.IR'IIIT.

t4ur :v$1: ms ~.-.. • · usa sm •.....,~ a_4Li( :us. 3065 ~lllllal ~4125

' IMS· ISt 1.~1.27·

"

. .. 1415 . . . . . JQsff sz ~2.699! 2St4 ,1!'JII*,IIIIBT ,· , SI 0964 ' 11ft;1llli,JJI ' " :; 39 ~vb 5315 :~M.IIID· · . · -~ rvli. sm i ~11,!11R4 • : · 66 ~ m2 IM~B,imi . .. 47 ·DM Dst1 AIIWI;IIOIMa .st 2191 . 39 !2716 3367 ss 2564 ~~... 64 .vqe 48iO ·srAIIIIIAa, AI.IIIS. 41 snt :u., ]liOII6S 1 11

t•41' :w

1I3S 26 AUT !li!S · 514

6S

~cu~J

1S3 14l2t

AUT

"4J

;uu4'

AUT ' IH sn 141.1'! All . • . 5'99 141.11 AD1 ... . sss 141.12' AUT lMS 7S1 3.41'.13: AUT ' " ; 100 3.41.1~· 6U All! AllT

65 45

~ü~

S06 3;4UO' Sl6 ~-10'

All • • . .sts

6S

..

tu 1ft

su : lA( 2SS ~~1 611 ; a ; m t-.s.;

611

.. "

·M J 1244 ·JIIf Vll i!OIIiW,~ ,ual S13l !~-

2615 3279 iua. 1t9S

Wllll

•riAiao..IOIW ·; . -~lllli;n . ' i

;Mn.4661 ~tJ!I~q, 19111..

AIIT

lU IIIIIOSTADT

so

D · D

S84 SIS

);44.11>'

Sill 611 611

511118D91

"

wss:

14

Wltl I.6Y JÖIIUIIGBI

62

ss

IM '

i•Ji~

1.-J4; .lllt . " IISS1 SOl ·s.~ ' lUD• SSl ,s.•~l ~WfS! 10 !-•41'

AUT AUT 611

:-..-s '

·-SIIBII:

IISI

SOl

: aw ~ S02

AllT AIIT 60 611

4S 65 73 62 11 40

·u

Oll

' 1135.

Ut~. 549 ) . . ,

WIEJ ltlOIIAIIII& l1 siDAiu6E AUGSIUI I.6Y .IÖIIIJira

)6S3

1265( 0112 ~SIIhll

. llS . II1S, ' II3S. '·1111 ; ·1141, . Mi)'! • .se·~

16

,

Will

Wl!l

so

AIIT 114 AUT AllT All! AllT AllT 611 AIIT AIIT

..

: llSS

; 145 lllS

IIWTIIOI QUI SP.U SOIWAIIIÜIOI!I

limB..

611 AlfT All ITA AUT AllT AllT 611 AllT AUT

~ : 2S2 ut.4,! 151' 11l llt.~ :. ·: SIS ~jf i ase: 114 ~44 ' 1130; S41 3:39.5!,

All! AllT

lT $POITAIIIJ6f SÜD 6W WIEI AUEISI1U1 Tn«<A LCTIIOUA

47

5446

111 : II·PI ·%tft· ·.

' 1&11 l.4Ul' Wll '1 48lf . ..... ~.w; ••• , ~l • Mit~ su ~· • M , IS l-.ti~

71

. : .. : ......

•111

AlfT 611 AllT AllT AllT AllT

!26501 4S56 örtml, WAl1ll • 'MSI' 110S SIBIIJ;AIUIJ ·." '

:US1· 2995 .&,..wi

SGIUSSI.CKH MOllA

v~ S67 jl~.; , . . 21 ;~4i~

m \·llil . m 'i41110' Sill : ~i 561 itu.ei· GB

.·D

lt

:uu2

w <IUI. : m '14103· m 1115 m l.4U4: MT Jlil ) m t:atii, i~

:: :~ ~~ All All

All All AIIT

AIIT AIIT 60

; JISSi II ~ 311 . . 569 :. ~ S10

J:UJTl

~07; .J.4Ul:

1:43.10 ii411J. )13S: 524 't 41lt

1111 : 121 3:411~, S2S '141141 :~ : 622 .t.O.lf.

:.JUil


ER_G_E_B_N_IS_S_El994MmfuoN

3~=~~:ü_-_3_:4_6:2_s_____________ l'lt·· sHir .....

.2111 1107 "ioGIIIA.IIWAII

I

; •

2172 1912 '~IIIIST

ui3 rm WJIJIAJil,cO.. ·r

'm.t

·DAI'Si lHCIIAS

.m,.

·WAil8,111111 .

121S 21~S 0646 2120 'lin' 1214 tTit 1512 11-13

-llll,llll6M5

li!MIOa.-- '

.im. &illa

. .

mt 'lliiiii;IUIIZ ~4422 l6w;WAI.ia "

.

2711: 8413 rmw.~ · ..

-

m : 4S20 ·66sst. oaisJi.ul

·•

27l6i 3115 :•1501,JIIIl, ~· .

ms

flii, 2226

lli1W(Jl5UIO

sria!sta.~JB..r

.

·

:.

21at 3979 ...sot.~ ~ S632 SRJM,:~D .' ·v;r 2348 söwa;IOC,Ufl Uti S79G -~,lllll:. tm' 3164 ~.... . • l 21M• 5412 JUS. AIS. . : •

'lrls; 2350 F32l .tif6;

liA&III, l05fF

!

..

.•

'/1fl; 4649 SAIIIII.Iml •

2191: 2SS2

Jikl.llUI. .,

im' 4072 iiBisB; U4is

::

_,. 3990 JWH,IIAUWil~lll Wl 4QS1 IUII.. lll 211!. 1HS .. . . . .

.

··Fm ·~~ ·•

2589 ;m..JOSif

ooi 31za

.-.a..liotlul& ;

,.. 4019 :~ · . . . .

,'11!111934

-~

.:

'2101 2591 :SOIBB. talfiWD' . BlS2 )1111~-

Jltti

""· F230 .Sl1lt OIIISl4

21ifi 4tH Slfllllilpt.IR , · •2lli' 2SOS 21i3! FS01 "2114: 2013 ·a,s, S6S1

-~~~~~~~~~~~~

1A1111, &llt6l1t . . SOIUIFitlt'MAUAifllt . KIIZI; lillsJ

l

.

""; lm JUIIIWOf, llll

·

-2117 31-12 uil, Mlll

21lll ""

~-

•;

'21lf 4221 ~'Julis . 2m 5742 :~·-. : ,' atli 1421 D.IAI, .BS . 2122· 22SI : JIMaS im· 4031 norr,ßQIIOI· · .~ mf. 1234 TAIIIB;IHIAI • • 1

aimJ.

1

nß 2023 ltl&ll, -

: . :-

!Solil,lilll · · 2121\ sm ·YIIIlf. Plllft Df -

J

IS24

,

. IS43 JBf, IUIZ... I :-~:· . 1mt; 2629 :$ZIIilYAJ;snRII· . tllll· Olll .141111&8; ltllllll' tll1 3365 SA«0M111. WUD10 "2131 3454 HlYIIIIll. 1lil .•· . nn•0617 Oll lltOIIAS c •. 12834~ 4306 .• • •

12m, 870CI

-

·~ An ;~IUJ& ·· :.:· , . 1J3Il USI t-I..IDfOUI ~$JBiiUIID.Illll ~· 5505 ;~ 1'011

(139; 24S0

I

•zan; 0641 :finiM. JiiiWIW ~~ 1181 t~·~

·t~if FVI . . . . . . . . •

..: '}

i

.

.~ 2029 - ..~ • 1MS 3340 r-.a.liulll -'•. JM; 3600

~

47

" 61

SIPWIIZtll IIIU

n

111t1

63 52 SS 74 46

HIOW·SIU, SAITW 'fS( llllmWI1JII WIU

6S

61

rn.i• · ·

:2ISi 161l ~-

·. • ~· 2123 iiBilllflW :·. ~ \

1:1 tist l614 ~-

1Y IAIJACH llf YruiiJI: COIAli.U IIWTIIOUE

wo

61

w

61 37 74 71 S3 S7

GriiEIDBS DSIGlAZ ZOANGEII SlriACIUIU Wllll I5Y LO« ZWIWU WS( lllOIIEIG .u liiGEIIl

liÖIISitORII lllOIIQG LU611 PÖ&GSTAU

m

USA AIIT

lt'll AUl AIIT All! GU

, IISO

llt l.CUI •Wif-:; 19 ta.t4' : Jl3tj S70 3.43.25; . 1145; m ~· 1135' m 14Uf

150 4

• 1131! m ! 1148 390 ' IIU; 272 ;·1111 , 623

·-1111 · 11ß·

,:1111 ~ 111 21 ·a · S72 • 20 · ~ 391 1135. 527 •• ,. U6

a; i4S.

274

AIIT

m Ga All!

RA Gll AIIT All!

1145 1145' II S3t 'li4S' 271 1158· 191 .1158" 192 m : 21 111 ; 632 ·.111 633

TC stltÖUAOI fll WIEN DI&ITAL

Gll

WIEI aG!iWU

AU1 Aß

IIIIIRllS UUIIOII WIEII UIIOII GlÜMAU liiiiiiN& l'fOPU CWI UOPIOtll'llliSTIS

18. Aß Aß AUT llA fll AIIT Ga GEl

70 41

l\YIIWTliOII lY zru AM Sll

n

GOsmTWA

47 44 51 S9

llrutt fWIIBIIUI6

63 5l

67 67

SI 71 73 SO S7

ao RA AIIT Alt Aß

LTC SUWIRffi SY tliÖtJ..JilGUB Wllll llll JOIIIAG SOIÖNES UAUIATH WI!N IIIISUU!I I AZZl Üllftll!IGE OlffiW WIGOOEISIOif IJIIOIISTY!ITGÖ!S91 III.JtBJISIIIIG fiSOWIBID

Dill

Alll Aß

AIIT All1

AU1 Mit GU Mit AIIT

l4U6 S.U:41 143.41

U141'

3.43.53·

iW4 ~:;:

""'· Ul- 22 rT6 iwa · lW' 12 .143.59 1111 630 143.S9 .1111 . Ul l4UO' . IMe 3t2 ,i,CU»: · 1135 530 14Ut: . . 23 3.44.04.

IIAIIE 11 WllHIDINGEII

IUif

~:u..t5

3;415!'

MS: m

4t

,u1u,

: '1151 lto lllO.· 57S . 1111 629 I.JS.: S29

m

roTSOAII lT IUUSTBII

3,U.43 143:.43

~43.51_:

OIB'fALJIISOOlf

SlUSSWALOIIN

1f14t~

VS

47 49 49

70 S7 SS

14l40'

~.43_46-

611

ZBUIISII UIPBSDOif

!..Cl.31!

• . S73 111 · 621 ..,., ll Im 574 11351 S21

LGY J61U16a

POICIGI.liWIIUIIIEIS SWIDEIIR5 IIOA1WIIIW111011l SAIIIT OlllEI SOIWAIIEISTADT

·2165, 3941

110 AIIT AIIT SUI AUT

61

rT 47 43 4Q SS 67 73 64 41 39 57 63 4G 49 41 60 SI .16

t4U3l

3.43.3tj

3:.43.45'

Ga AIIT

't4w m i«w

aus.

144.01 '3:44.10· 144.18

1145 210

:JiHaBio.- . :.

·tMS 211 •• 21 1145 212 ii30 S79 1145' 213

:S.44.12" ~44.13

uur

UOI ~u ·

144.33-. 3.44.33 _ 1.44-n

• 1131; SIO

All1

.ltS* '" ! 3M

1.44J4i

144.J:S; 1~;

!lll

··

AUT AIIT AIIT SIJI

~114t: 39S ~44.~7 iltt 636 3.401' ' JIII • 637 14Qtl .113"5' S31 i:.44.4t; 1111 . 631 144.4!:

MI! . 63t 396

: I!S_ 139

144.3S'

~44.44'

l4t44 3;~.46

-.JOS&.

un

i

u-.

:Rii· 0937

: ~~~~, LD11Atl6.,

2119 3SIS JIAIIISIBiill, fiiiZ :~ 2112 . .liiiMllll . : mJ• 4419 - . -· • , •

2897 4619

'örnu.MA1111W'·

2Jf3 2194

-.m.a

.ins 2196 2lt7

'DM .2Ift

iMo'

1404 ll3s" 537 144.M:

AU1

.,217!( 27M _ :2171. OISI )1110, Q5JAl Un 0203 4041 lllalRaB,ono ~ 111~ 4264 '51it'5B. wils :211~ 0193 . . . . • .. m•· F341 :~ B.JSMmt 2fiT 5292 ·~JDSff $t. 01+1 .aisr,..... . . . mJ S203 suil&i,!bsl ' . . M ' 2s23 llQll,·unw · 2111 mo ·ilomasolorfWl · :2112 457, ~~...~·. - - 1113 -~.JIUS.mll- . '211( 2991 M.l, dS · .• 5603 llsR,J1111AS 2116 3m fllll M7 3SI2 . . . .IICU

,2981

u _ 1ts ~: 2t

_,Nil '· ,-.,

2Mt, OS21 .. . .AIDim .

144.11.

. ... S7l ~.44.20 . ll40 393 ·1.44.21 1&35 S33 3.44.12· .I&3S S34 3.4!.22, 1111 63S S..44:1S; r- ~ S3S 3.44.25 ·. iaS. S36 1'44.30

't41

-

_' '

i44Jl'

!.44.13; 1111 ' 634 144.14 Ql 193 1.44.15 1155 13 $.44.16 1135 S32 J.44.l7. 11311' S77 3.44.1J' MSO 194 icu9. 1145 279 3.44-lf

AU1

AUT AIIT AIIT ADT

~.CIIKAit. ·; 21Sil 0176 : we,~, .... ~ 2859< 0912 ;SOIIIIOt;lOIIAlil$ y~ !NI 3161 ;~ RLTII . 216f 2111 50ll11Al8T, IAlTII ·

.21SJ: 2919

s.43!lt'

>1111 ·- 627

m ' IMS·

2JSS IIV IOIIllll, CAII-0 . 2IS( 1016 JllU$Oil1l, Wl.$1tt

•116t F231 will. ~~UM . . ~ 1100 :LJIOQIWt, lWAI.O ' :~ 1573 ;~raa

14131,

Yll

WIIM kiA'EIEIJIT

l(l ZlllfJTAI.

tuit.

!Piz SHir ._.

m !.Ws; -- fl4t :Lna;amuM&, ·:... 273 .üs.ß: :tW1 079S 'iurtoJf. iAII ' ns );~ ~~ sm :il{kiN.TB .

AIIT AIIT Allf AIIT AIIT

SI

• •·. ..;·

AKJlJIOI(JI

" 68 62 59 47 41 60 70 Sl

.:;

·za~ oaoa fl.llfSDB;mr

Wltl Wl59E11YI141 IOO!llOHl WA170 WHOMIUI6 511 OIIIIMOY IIWlliOlf Wllll !.ION

42

2J411 3072 ,I'IIIIIII;IIWD ' • • • 2149; 4471 ~.~:~: ··.. ::

.

l1 . : II·PI :Zelt : Im S2S 3.~11

:wu.,HA.s. . .•. ·1

·~~ 4782 ~AI&Ii,IUiz 21sf 2m

Not SLO GEl RA AU! AIIT AIIT Ga AIIT AUT 611 AIIT AUT RA

ss

>c- llllllt

S4e1 , . . . , .

Voroio

TlMWlliOIIPIUJ SY IIÄIDIDOlHS QUI SlOfllf Ir fWI WIU HAin' RlllSS

67

2713• 2504 YMO, DOIIIIIQUf' 1JI4 SS42 l111iaQ..b f ·~· IUIO mY, ~ .

21fT

JG

SS 40 IS 14 47 rT 43 IG 52 48 71

!290i

.M:J:

JG

Ytroill

43 S2 6S 62 64 SI S9 61 57 SI 4Q

ÜIACH WIUUSTIIA .usDOlf

SI SI 47 53 49 47

u n 71 46

u 30 SI SI s2 S4

64 51 72 34

62 41 41 61 64

n

67 4711 ;IIAmB. AI.OIS ;• 60 2912 .16 2522 ·IIIUa. 11111. 47 5212 IIU5IIf. JWI.fMl 64 3770 08l, H8IIU1 . 37 0380 zia.tliSil, 59 S360 ·IWI6, liiiR . .• 46 0411 ;BSIII, AlfiBI .. ' : : 64 I041 WBSSIIIIIOKI, fUIIi c:---24 fl59 .~IIIABISA. S4 8264 IJBR..IIR& .. 1 SI

uW

,_ om .-..,IUidf ·.,. 2tos S40t .au,m · ,.-29M l4S9 •IUOIS. PAULIIWIII • '2t01 "" MB. ma 2901:

4461 2909 5416 2JI0' 3606 .2fll 3917

CAYAI.i.UII;~ ;

-StllliiiUIJII, lltlflUI : K0W1, GIIAI.ll j IIZSYARI, ZOI.WI :2tlt 4047 Z01sot. ~ ffl! 2991 'LJ1Sd. IIIOWl: .2914 FlOO WBGit, SIJSADA .29i5 3639 Ji.lu,"WALm . ·. 291~ Fl61 ·WSEi,..*MAJ .

sa 61 43

u

S2 60 77 63

"

< •••

2921. 4396 "iuna,~ .

mi 2515 :IIOS9, G(Ot6

•• '

·2923' Ull IAYII, OIIIS1IAII

·1

'292.4- 5332 ·li111,118f0lD ..2925 3252 G65al. SlliRID :

·m•. sm

i-

· 1150tm;:~ :

:-

·2921: SSS3 •I!IIIM,WOUiMG

2Ht 2610

......

AMlia»

292f. 093S I WliS. &im! . ·. , 5544 WUIUl CIJI1III

mo2tn; 413s 'IQIIEI, ma . ... . :~

0166 ZlOI.liUT

29S3l 3SSI

·8.11. CHIIS10Pit

:zm Fm

f11Z1, iulilx

'

moUA 16 WllfUIBD!II-WSEl

mOUA II EII lA&OlD WIEI l1lll POICIGliOAD lUIMEIS smTW1

l.INGfltlUIDOIF IEUSitlll/SIE 111611AU

Will DOIWJSTÄDTtl SEJIIIAOI IOliEISDilf

llBt WIEII

MÜKCIIflt WIBt IY IIIWIOIIli.UI HEIZOGEIIUI6 lfOIEISDDlf IUIIIING l'fOPU UUI Wllll IISAIIIEI6 WIEN WIIJC SY 1110 MÜNCHEII IUIIUIG rt:Oft.E filJI 61UEIIIACI

SOUGYIIHASIUII STAllS SllmffliOYAl

ffiOUAGIAZ LGSOt.UOWI

SO

llo.JOSif .

Will

mou•

"

'2921' 40011

lfG F.W lW OllOIEliEN IISY 11H1

62 SI 67

2911' S614 iiW,IIIIIJilOI

.m• mo ·STAIIQ...-st . · ·•

Ultl

4t

'29i7: 3071 'IIUstHilltWIIi.!IJIIAI.~

·1

DI611Al WilllAllSTAll M IIUOAU WIEA Wllll US< St.&EOUBt WIEI 111111 llll(llrf IUJIIING ClUI All YÖ5lltDOlf IIIUSTATT 1111( l6Öil01EII U6DIDIUCHEll BCHilDOlf UTCIAURIS

WIEN

m IIADSTIDIO UEIIS

st

WIEII WIIJC SAUIIA OÖIU116

S4 63

ISY 6UitJIS181

69 65 6o " 6S S3 S3 _16

S3 n

Will Wllll WIEII Will WIEN IWSWißl STEYI TSAPIAmWIEII llBt UUEißlW

69

UITC li1Z8.SOOIF APOlDA/lltÜIIN&EM

77

WOUS1B6

"

ZElTWEG IISAIIID6 l( HEIZOCI:ttiUlli

2935· 5724 ·SIIfAIIlHOIIAS.

S9

'2m 0651

60 62

mm&

6S

WIOSitlll

-~

2911; 3474 -~lDWD ·mt. 31li ~-

SUI AIIT AIIT AIIT AIIT Mit Nlr

AUl AIIT

1151: ;ras ·~, 1145: 1141

197 397 MO ll1 sa2 S40 541 24 S42 398 ltl 30 S43 214 399

liR &EI

1145

m

. 1145· 2f6

Alfl AUl AUT AIIT AIIT .WS

1151 ~

Jllf :

ll3f

1131· 1&35 1135 W30 M3l

II*

.3.44.47 3.44.49 3.44.49 3.44JO 'u üs· 3.44.55

3.44.5i 144.57. .S.44.S8 3.45:110 3.45.82

~.4s.O? 3.45.63' :t-45.03: 3.4S.OS

sJs.1a

.HS.I3 tll II4S 287 3.45.16 AUT IIH 641 S:4S.1! AUT IIH : 642 ;3.4SJo· 101 · 1145, 12 145.21 &EI . W3(lr 2S 3.45.21" AUT Ma' 22 1.-45.12 All! 1141 400 ~4$.23' AUT 1141 401 14S.n· &EI ... 402 1.45.25 AUT · M4l), 403 3.4}.21' AUl 11311. Sl3 i45.2j &EI 1135 S44 US.ZI· AUT 111 : 643 a,4s.2Ji All1 • · 23 '3.45.28" AIIT 1631· Sl4 lCU9 GEl .1145 211 3.45.29i AUT )Ms, 219 3.45.30.• AIIT 11311 SIS 3.45.30. m · M38 516 3.45.32. AIIT •Jilo. Sl7 '3.~s:3S: AIIT 111 . 644 .3.45.:31· AIIT • ur S8l 3.4Ut AIIT . 54S l4S.48· AIIT 11U 298 1.45.41 All1 11311 sn 1.CS.4( 611 IISS. 14 .1.4SJ3 AUl : IUS• S46 '3.4~.44. liOl 1145 191 -3.45.44" AUT 1130 S90 3.4ÜsAIIT ' 11&5· I -3.4l46· ' - ' ITA )MO. 20 3.45.41' AUT 1140· 4M 's.4s.41 AllT , lbS" 547 .145.49 All! 1130 S9l 3.4S.S3 AIIT · llSO 199 3.45.54 GR 11311 S97 ·3.45;SS IIA . 1140 4QS 3.45.56 AIIT ; st3 -3.4S.S6. AIIT ' 11H 645 '3.4S.SI; HUII 11311. St4 3.45.51' AIIT 1111 646 3,45.59 All1 1145 m .146.82' AUT W30 76 3.4 .02 AUl J135. 541 l.4W· AIIT 1111 : 22 3.46.03 AUT , IIH ' 647 :UU4 AllT 11441 406 146.11{ AIIT 1&3S 549 ·3.46.116' AIIT . 1140 4Q7 :l-46.06: AIIT 1 u ' sts '14UI AUl . J111 648 '3.46.09 AIIT lill 649 3.46.10' AUl lpll. S96 ~146.10AIIT · 1111 6SO t4U2 AUT Mir· 6SI .146.1l : AUl - 1140: 408 ,146.12 ITA JH0. 4Gt 3.46.13 AIIT IIS$ ISO 146.1S &EI 1HG 410 3.46.i6· AUT 1130. S97 3.46.17 GEl •IIH 6S2 3.46.1!. AIIT 1111 . 653 1.4&.11 AUl 1H 23 3.46.20 AIIT 1&3S SSI 3.46.22_ All1 M36, S91 3.4.~ AIIT 1130 S99 3.46.27 GEl . 111 • 654 146.21

ms:

m


1 lUAKAl'HU --------~R_G~~N_I~S~ 1994 1\'~~·N -

3:46:31 - 3:49:16 Piz St-Kr ·" -

JG

Vort!o

1939: 1141 WOlF. tml

St 40 62 57

1941 17SI lOifiAisll; JGSEf 2941 ~339 19~2 5367 1943 1014 1944 1824 1945 5656 1946 0430 2947 4195 ·2941 8431 M 1165 2950. 1139 1951 4m 2t52 1690 2tS3 4330 2954. f224 2'155' 3153 1956 4249 2tS1 f160 2tSI 1344

·~ lml ·fAll, WOifGAII6 ., ·S01111onf,IUWID 1810111, All~~ ' E<XIUilllOtf. 6AJWU, GJ.U:T ZUüiWI4U, 101110

iulm.-

DI®,JBIBI 119f111', RA1Z IDVAS, lDLTAII UTH; 18111JND

!Wo tllliBiot

*

it1t 1231 :6005Sill5... . • ·1198, IAI5 . . · .NA!, 6IIIIAaD !IDIII68, AIIIOI 1&1, IWIS-OTTO IIOIIOlO, liAmiMO TWBIBf, AIID«<'AS

56 62 56

kl ' 11-rl Itlt

mOUA

AIIT

11.1S

S5W6 SC AllmWI AltUKES

AIIT

ßiJAGWI SAI.liUlt; l1 GH JASOll WIEN SHHIIDAII WIEII 1'111 ST. PÖlllll

Tlll HEIZOGIIIIIIG mOI.IA IOJAJASE 1Ell1N tim LAUKUlt lACASotAIJ

PIIOlfil(E FW.It llllllBSTE m6liimmG~ lAIUOOlffilfTUMG Allii:M &li!:O!EMUMD MÜIICHEII lOIIIEUIIIIG

WIEN IOTTAlEUIAYIS CESO 11011. Oll AIJSlliA lWIU lADEil WIEII Mlll. WLMI.USTADT

SY GAliiEUIIOIEII POUZEISYGW Sll CHIIIIIOY IIW.lHOM

SPOU P. 101JS..WAYIE m UOITEIIIADE IUL

UMZ llPAISIEIG lV 1906 GO-FIIDEII ' , IIIJIISEIJ(DSI W!EII POMIGt l(W) lUMMEIS JA( ruGBIFnlRAlltl l( llOlllfAJI

AIIT A1IT

1111 . m l.~ 1111. 656 146..36'

AIIT HOL AIIT AUT

1Dt 601 M4t 411

11fT 11fT IIJN GEl AliT AliT

GEl AIIT

W Gll AIIT AIIT 114

AIIT 11fT

m AliT IR GEl AIIT 6B GEl 114

:• :·:

ZAIIIO, . . SOIIIID. fiAIIl lalliiDfF,IAlf ·J Um.llllll ttOIIMIIHJIT,IIIII

3001· 1211

11EIR611.lWil*

IIOUD(OO, liiOßiA

,3004 2006 JIOmÄtlB, Giml

:OtllSIOfOI). aaaa

3006: 1534 ·aEU!ADJ,IIOlAD

-. '"2 .uuo.~~

30111. 0116 ~&riiiAiD ,' 31109 3117 :. . . .

"··

4531 rurOf.. J.11L 1418 SOINIDJ, llllfGAIIG 1t3S ·~!llllin 5598 ~&fOI& HOWI1 DL~

2610 PFBI,ll; GIIA1D .

·-~

~IIDiitf

'

61 41 52 70 SI 56

55 67 46 49 70 67 SI 49

55 61

ss 49 59 61 64 56

sYml,1UDUUt ·,, SIOO., AI.IElT STlAII2I, RW111 STO<IIi1611,lltltWl

IIJ6B,lii.IJIUT

74 47 S2 49

WIU

GOssaTWI THfW lOII'fiSDOif JUDWU AaiÖSTm

ruJlWIJif IP lW Tll UIDEIIIßG Tll UIDEIIIEIG MWLEIIGIACH SV GWIASTETTBI COIEGUAIIO ACCSIIUM AVIS Tl1 GW!fAIII CIKIElWIBI J.r.JIOI6AII GW OSTIUÜMOI!ll UIIDN UliMITZ GltAZ WIEII

3.46.U 3.46.~

U6.« i46... 1.46.46'

:194 202

uua:

)445 · 295 P • 606 . 1135'- sss 414 ~~~~ - 651

l4652i

' IMS

l4U9 1130 60S 146.49: IISS l6 14He. llS8

H

651 556 6S9 ·tw. SS7

·W35 ••

.,$

llß! 1131; 1111 : H • 1111

32

607 SSI 17 601 660 41S 661 662 SS9 24

AliT 511

~$· 561

m

un

.•

JMt

VIC IIJ!IIIRS Ull OMSOIWAaUI

SUIWIWTOII IOO

J.46.41

AliT AIIT All!

m

..

603

MSO 201 UU%

iut :

G41LIU W!EII

Sl 52 61 59

~4UT ,

.ll/1

AIIT AIIT

rioioftt.IUIZ

413

J,46.53'' l~

t4Us' ~; }.46.51!

H7,*3 ·1145 1t6 U7.141

IIÜlli!IOIR

ll

II3S SS4 ~46,~,

1140 . !l3e

AliT All!

IJWOHLEH WIEN nu ST. YEIT

ss

·um

3.46.3' l.U. 146,-,

611

11

~ III'IA

602

3;46.,36

1111 1135 . 1111

AliT AliT

ss

sa

1131

p · 604 tns, 31 TOI 1145. 1t3 . . .JlSS IS 11fT lMS 13

ns . .

SI S3 49

551 U6..3T IISl 100 UU3. ll3t 400 tu.n: 1135 m 3,46.33.

AUT AUT

.'UM~l~Gft. S)eiiAI

1997 S663 2991 1803 mt 1114 3DOt 4tn 3001. 2477 3007: f%04

3634 3011! 16S9 3019: S704 3020 1J.4 5 ~I 5391 3011 0400

15 57 46

ss

:1!111', ~

!996 2500 IWX;.IWIS .

"17

ss

n

2994· llh llllGliOHI,.GBIIAID !99S. 1267 SMDUJ. fUJIZ .

30" 314t

49 43 61 39 41 43 56 53 1D 71

67 51

1tn 3069 ~QBIAW

ssso

u

so

0444 $EKll, OLliKliAR SSS7 S8D1. HlliO' • 0716 IIOIIIIW.IIIII,lO!Uill· 146S DAIIHB, A1fl8l . 1991 14lt :~MII&O'

311 I0. lOH 31112 3013 3014 3015

47 36

31

1916 m7 1911 Mt

·3005! sc"

61

60 67

.SOif. FUil .ISAI..Ilii!J.

0220 11ASQ,

mt f1 sc Mt 4SOS

so

63 57

WE1f1, II®.\

·mr

~s.

60

SI 56 S3 62 41

HLA'ISA, fiAII1lSO Wll1$ll; IIDII; liJSUBII lAßl1llllll, 1100WG 195t 82H SPOIII, PAli[ DL 2960 SS34 ·llOINAMS, 6lOlliE 1961 S291 FIÖHUI, IIIUHT 2962 OJ.49 WUmEISll, flßl ~2963' 0470 LASotOtB,. A1RfD 29'-4 3672 NOVllLJli,RAVIO lHS 0126 ..... OltiSIIAi lllo6. !K6 1St5 YOliiQII; IGlAID 2s.t1 .-KH. JIDAIOil 2961 0673 l'llliJ, WAll 2'169 1316 Sotutl; 11101AR 2t70 0261 lllllll, II8JIIIT 2971: 1867 .WIHIBEI, lml 2972 f070 11!1!1, AIIIIETTE !m 0540 IÖOOI,Iml ' '

tm: 7156 2'176 3409 2977 3599 1971 3217 197f. 5315 1910 3331 !.91) 1037 19it 2315 1913 1753 :1914 5461

69 6S

"•'

AliT

llA

m

I'OL

lW

m 1111

S6l

AlT

AlT AlT fJA

Gll Gll AlT

AUT

nA fJA

fiA AlT fJA

m Gll AIIT All AlT

Ü7Jl: 3.~... it41-tS

UT.tS

l.fl. W .06

:w.22. i47.it• ).47.29

' llfs: 300

~.(1.46 '

1111 667 . 111 · 66& .n: S6S JKi' 301 1135 566 1130; 610 1135 561

~.47.0 '

ic.o

~47~:

'ic.si· ).47.S1 147~· 1.41.52.

WIEII FIIEDVISLAUFSTIMATZ

m m

STlUFBI GIOrtAll TWHDIACH WIEN IUIJST11A UA. ILOSTH OESEOE

Sll TCH

' Iift

AUT AU! Gll

"'

JIS8;

"

'303JI1111 WIIIIIB.IBIB) :~- 2545 1111Tl8J0a. ~ 1333 gll,lAlt

:·4310 ~'Wl ". 3M1 1t92 llllliiB,AQ$5 3M2 3540 '!lW, 5BIIG • 3043 3!69 · H.IIUSOIII( AlElAllDEI ·30f4 3106 'IIIGDü,ZDLWI

304S 4eoa HAiti. mx

,.n·

:3tSJ'

'Wiilna.IIOilll.

:lilill,AII!Ba

Hl!llll, D1mw.

6Ö50l. BKJI.AilOII IDSIII6, STBI lBIPI5ll, PW SIIWO, ~ .1U$0B;IAIIIIID ~109.

i~~:

~41.55,: '147~:

203 3.47.571141 422 147.57; 114S' 303 l41.51.

)urrw, WIIIJIIO.

AUI GU AUI AIIT AUI

llU 570 3.4159 1!401 423 3.47.59 IIH : 611 3.41.00 M40 424 3.41.05 ~ 1135: 571 3.4lOS 113S 572 3.4l06 ' ... 21 3.41.06 1165. 9 3.41.01.

ASPAIIG WIU ACCSI IIJN ACCSIIUN WIEN Wllll

AUI AU1

UIZ

All!

SCJIBIHBII OIEIWAIT moUA CYJII SEilEJÄtSCHULE WIEN SCAPA-kEIII JYIDUA SCAPA-I!Ill IOblfUitaG YffW Sotllt SID UMZ IUDAPm WIEN WIDI SÄIEillHIIIIGEI lO SCA.IPOIIE lt5Y &10· EIIZIISDOif l600991SH LO SCA.IPOIIE JUotNIUIG FElllEI UIJEII HOOIJIIG LO SWI'ONE YÖLS GutlA WlOI LA SETJE SUIIIIl NEUDÖiffi WIEN KOIIIDIIJlG flwsrorTIIA lT PAISIEIG lA srtiiE SUIIIIl nYitKHElT

GEl AUl AUI GEl AUJ AUI AUI

1130• 113S 1111 140 . W40 .IIH 1145· 1140 . 1135

AIIT All! All1

1140 • . 1140

fJA fJA

AUI HUN AUI All! All! fiA All! AIIT fiA AU! AUI DEM fiA All! AliT

All!

m AUI AU! AU! Sill GEl

KI·P

Ztll

613 573 672 42S 22 673 304 426 S74

.3.41.09· 14lll 141.11 141.13 3.41.13 3.4*.17

417

3.41.24.

um

3.41.23 ~.41.14

674 14U5 421 3.41.25 S7S .3.4*.16

1135 140 419 ,3.4U7

11411 430 3.4l17 W1H 24 3.41;27 IIH ; 67S :3.41.2t: lW~ S76 3.41.11 .. 676 3.41.19 111 - 671 :3..u9 IISO' 204 :3.41.29 1130 614 3.41.29 IIH 671 3.41.30 .1140 431 3.4Ul WSO S 3,41.31 '1135 35 .3.4f.37' . 1141 437 3..4U3· 1111 619 3.41.33 ' II3S sn 3.41.33' : 1135 S7B 3.41.33 · WH 1S 3.41.:13 ,lllS: S79 141.34' · IISS: II .3.41.34 wll : 16 3.4f.34 11o40l 433 3..41.35

:pl!lllt.WOOOIIG

TcumnoG

III!BiBJ, miMJE . 1

S6 36 61 62 46

POUZll KOMIIAGEI HEilOGSOOIF mooA

40

1I8IIAl

Gll

llS8

lOS

:t.:ci.SO.

6S 76 36 49 61 71 11 40 57

GBUIAllllll( SV-El Wl. NEUDOif JASZFENYSWU

All! 118 AUI IIH HUN JIS5 AN 114~ All! ; 1130 All! i' 11H '. AUT ' 1111

6n 683 90 306 617 684 615

,3:41.50

.zumlo, ono . .. .l818118R,l1Bkl ' ' IUCQlrJW,OI~. ·YAI.QI, AllAll ·PWIIII.IIBIZ

·.,..,.m.· '

76

n

Jnll; IIBIIIAI8' .

'

;UBIIr,fWISPSa: ' 'IASSII!Of, IIÄIRED .

flllliKH

'30M\ om .COUJIS.681lG6

39 47

sc

1~ 0711 llju,rft; DAIIIfl

:

SJ

:-.

sc

: ;

'Mi fOS9 :50IIIIIIiil,liBIIIIE ·aBIAI, WAI.l9.:. ·

'IO'IaalS1611011i· ·~om· ' ~19,0 MAIII; GBH!lD

Mrör, rmt DOif,,U illf .

"

66 44 71

~~ 5466 .~~

_ . S31t ~ÜAilrf,owa ·. , ; 4t77 illÖIII(IJIIÜ.

st

n

IIAYEI, StEFM [IJ!US, STIJAII . 'JIOIUSIY, lW.lEl

30tf 0171 ~DIE!IMI·

-,,,1,

• 1f

All! All! AUI AUT All! nA DEli AU! AIIT

;IOIIII.SBIIAID' :lll, Wl

.3191' 1302 -

~ 0169 3100 1943 0413 31821DIS6 l lol1 f'll2 m4 4S7S JIIS. 21112 3116 IIS1

..

Kot

37 72 S4 49 66 69

:JOTi. 0443 'IS'II8, ~ :~ 3412 ;IIAIOll, ISilAN , !Ol'f. 1SI6 jSillA~ W.W, · ·: 1 ' :S739 <I~IIIOWI. ·•·· ; ~). S34S 181111,.105fF - ' .. . :3012, 1216 IE!J,lii..IIO,.IIOUID s 4:m :Ual;am · ·

~ rm

6S 66 56 71

s9

-~0510 ......... ·fll1t 3461 SOIIWI, Si1!Jt11

.30151 3022 3016; 3496 .3017! S301 , . 4414 !elf! 0125 30901 123S

so SI 52

S9 66

flll . DfOWID, Jl.llT1Il

2SSS :31167' 4476 ~ l01S 1969· 3246 .lOiO 0139 ·~I· 3311 :ie72J 2261 JOri' 5650 :il74 fSIIS

S1 6S

sr

3160

3111

S2 67 48 52 S6

41 60 66 SO 40 SI S1 6S

:llis~ 2173 OlM;. am

wt

so

sc

SIIIOI;I!IE :. :MAClUIIAIIIQ, OtWOI'II 'SAI'OUIO,l'EDilf . ' • ' at6CII:..liÖI!IEl

~ 2282 :IIOll,~

'·111( 664 iAlJ!1 1145' 291 U7~ : M40. 410 3..JI!.SS: 1111 66S 3..47.36 . . 411 147J7; lllS S64 3..41-l*: . W3S 34 3.41.~: . iut - "' 147Jt, 114S 1t9 ~47-.q:

.1111 . 670

l.fiZIIIIllifJ.-

;tl~ 1143 .~IIATIHIAS .

J:fl.l?: '.&6

' 114s' 3111 '3.47.5i 1135i 561 141~. l.41.54· :.~i .,.: m l.41ifi

AIIT

llllSot, R.W . WUS. WAN. .:. PAIIIR,IIOIIlTIIIUW6

:303~ F161 .Llllll, T1111151A

3046. fS07 ·.3M7: 1S33 3041 3314 l04f. 1470 & 2116 :1374 J~Si 3747 3053, 1145 •3054. S361 ~}; F764 :3856· fiiO 0456 '30SI1M1

ss 56 S4 26 W S9

147.12:

,.41.1+:

66 Sl

lf~Jl161m

;-

\47.12.

so

3oM: 1"s snman,II6MO ·

' J03t

Vorlio

-ss

IIAIIIISIElSEI,lOIWI TlAJIQtAIIt; PIIIIIPPf

i4?.10':

419 3.41.25

' JW' 569 669

~:11151f 'WIIIAUEJ, 1ll\liiAS 1011.11, WOlFGAIG

3Gb. 4511 ,Wiff,lllllll

w.oa;.

JG

·~JIAIIRBI ·

1.47,01.

416 3:47.17' 417 L47.1tl 291 ~-41.1.,: 562 lfl,l~. . • - 25 '1.47-lt. m 33 .U7ll H

!124:ml m5 5309 3bU· 0109 3oti 1269 3011' 1542 ~ Fl16 ·383!1. 7576 3031 .Sl91 .• . OS63 1033' 21n

141.117.

1l40 ·1148 1145 lW

IMI: 411

·sm 1m

Sill PIOO.ImT :-1 Fl41 11811(, IUTII

"' ~.c.n;

m : 1131· 60'1 m :rw.· sn

m

H7.00

l'fz SHir ·l - '. ·

.

'Gioem;J01t.1111! .

S6 SI 19 s1 47 61 42 46 40 46

fJA!Jaaotal

RIXHAUSEI HSV "NKAFElD I'OD IIISEIKOIDIA AGl

UUIIA WIEII

lOCH Wl6AS1EIII PAIIIII SI KAPOIE WIEII WAIOHDru/TIIAYA Wlal Öll-TY UESIII6 I. H.WUEILAUFTI1FF CIICIIT WIEN PAYElUot I. IWWIEILAUFTIEFF WIEII JIITVA1US1tTIU JIITUIIISltTIEN WIEN HSYIIIU TYIOUA WIK SOIUR SID smtDON WWI liOITBIWÖillt

was

PBotlOlOSOOif ESVZRTWBi

SV GAllliEUlllotEI

m

MU.

lOS

:3.4Ui

. .. : 610 :J.4l36 . liH ' 681 14J.31 . M!S, 580 :3,4U7

II3S< SU iO.lS a 41,40J '3,~.4)1 3.41.41

IISS1 19 11301 61S 11311: 616 145 14

.3.41.44

J.41.S1 3.4l.R ~41.si

3.41.54 .3:44:$4

USA

Hl55 1150 106 .14l.SS f3S- 36 l.'41'.55

AU! AUI All! All! GD All! AUT

l.4Ut 3.41.51 .3.41.51 '3.49.00 3.49.01 '3.49.021 .1.4'-03

fJA

. M11 . 616 118 617 II30f 611 ..,.. : 6h ' M5sl 91 II4S: 307 • llll ' 619 GEl MSO: 207 AliT ~ Mll ~ 4t0 fJA M4o 434 fJA 1140' 43S All! M40 436 AUI · 105· Sl2 All! · W40 23 All! IISS 92 HUM 140 437 AUT 1145 301 AUT . Jll 691 AUI WSO· 6 AUI 1145 309 All! IISO 2Dt AUI . lt!IS 310

14US ,14US .3.49.06 3.49,06< 149.06.

3.49.17

i4uf '3.49.01° 3.49.Dl' l.49.09 3.49:99 3.49.10 3.49.13 3.4f.l5 3.49:16


}994 Mmlli0N _ER_G_E_B_N_IS_S_E_ _ _ _ _ _3_:4_9_:17_-_a_:s_2:4_9 f,li·· St-.. i~ 1187 00 .31oiJ 3927 3109 1467 ·snoi 3191 3111' 1193 liU S371

~nl tm

:

11111\, ~ .

IIA!lOII1S, &MOl llBB,.JIW .

·IAUAIDIII, liAiiao 1IPRI,IOQIIi

·· ·

1

SIIU,taf0

11118. a:

~ht H33 iAii..... ' .'i' :s11s sm IJ6D,IWZ ~lll. l91f lB5fii!DI6,11Ais .jJJ7, S561 iSMm. • "· sjll' 1m jiMOO,.AJ!Dil 's11rl 54%1 lAll. .AIOIS-. -~!·· 1545 •PCIUB,ca.ia llll 30M WlllliMOI,JMIUIR

;3\22! 4615

,.. . _~

ms:

·, · ..-',

;mtl%716

-~-

:ttlf 1. . 'CMa.iiMz ~-·· r :,.,): a ~Ist 5609 3134.· fll4

·. ! ··.:-;

'lsliJw.9.Adls1 ·

•3133' 0945 IOIF,'Jiml · .

• ,.,,.

.,...."SillE .

:ms: 06SI ·~-- ·• \31"; 119% HOlY,IiBIB·. . ;II,

70 31 4f 57 3f

l'

t••'

·'

·~-.IIIIBf

U 60 l2 70 47

1174 'LWB.totiN ;. .3152! 1065 Jl~~ 3093 WIQIOIBT . lSf54i 2243 . . . . . . . . .. • :J flll ~.lllloiiE•.

54

.flll,.. . .

·'

~4Jem

'tBIIU. ~ . . ..

'31.57' 359S ~lW> 1230 3159 4074 .SI~; 215% '3161' 3419& J16~: 147f

'tlllB, ftAilt-XAWI 'UIK8, IIAIIm . •.

'l,lQ 5121

Jf~ 3661

61 3f 3%

·sotir.IILIIir ·. - ' tJ:liii;}IIIIAIIIis

. ..

WMZBiki,Ja

·'I'

3161' 1131 RU;~ . (1 3169 30SG :MATII. MrU '317t 4431 IIIOJIII. &CJIIRIB •

:31~{: 127% ~----

• ,) :~17_!i 2921 ~ " .•

cllls!la--

:3J74: 16%0 1a.J!lli . 1\75; 21172 ''flAllD.IOWI'

. ,•

-317~ f%41 ~imJA

;m_om

:!:~:;

'lDU,IiilmB ..

:! :: .:·::. ··:

~1W A01 ;- . PDIA ~ • .. •:.

.~11!: net

:. . . .Wf:SM!5

. •:

:3il2' 4326 illkmlll;'illll . • .• ·s~n, 4!79 'll5lllSZII. SdDGl • · ·'

3114' 5136 Al.lllOIT, IIIOif . 3115 3131 -~ 11101 . 3116 1ill ;I!Aft,00m ' . _3117 2115 IIUII,IIB-.r' ,31.' 34%7 -~.-

'31" 1571

40 54 4% 56 72

IOlP, Dill

:31"· nn :~ illi:A · ..i lf67, 13411 ~llmSl, liOUCAIIS. . ·:

~ S3M

61 59

·51ACQ111V,a.ww(Q YAII!.OO~'IliDGlf

'nw 57" il'BIB:..

:~""

l)~, ms :~~

. 1·

1110 lfY131MET

WlEl lillrRnZ 1YS IIAS9( UIU WIEII lUSIWUIE AF

Will

36 41 61

57

ltSSJ

OIBWAllßSDOlf 61' ClOa 01010 I'IATO

"

c ·•

'm1

0

49

63

lllomtTIR l!IIWST!l6UUFVBfl. WlBI USIIOIMT 11191 11111 mMWIT Sl.nBIIIT DUn& ÖTI FAIOIIT!ll

liÜII(J9

no 1"' ihlliii'Uilille S14f A3S .JI(IiS,.-

E)

42

llCrtmUl

SI

~I.Ui lf65 .~. .. ' . 'i !31441 1f3S ·JIITIBIIiwi,Ulll · .314S' 3790 :1,\~HAIAII. . .

-

61 SI 57 56 44

IIOSOIOIA6'1Am.ll lVST. wma SGtC.UOmWJ P.IDO IISHIIWIUI sotWJ 1101

WIEII [JJ(IEI HOIDl&

aa:wi . .. .

·su•; m1 :aEmPIZAIIII,I<JOSI,

AUT HU.

61

:• q

;,,.; mo

lÖ~OI-IWIT!III

SI 40 41 45 41

' .:\

:Diia,•·'

71 67 62 SI 71 31 60

~141' om DIW,BIII .. · :m2; 3131

;HJ 2599

11•1 . J1

...

;,.w;1mua11MJ j ~· ma ~lllkla;.-· ~ !'iw lSII :...an: YMiB. ._.:..

.lt41'11"1

Veroll

57 " SG 5% 45 64 63

~lhi 0343 fBWQB,.M .11141 3051 .gm, IIBIIIr . .. .. ' 2956 UIIJI.JIMdUD ,, · 1 3126! 20S9 Wd,I08T :" • . 21%7 %417 ·SIIIIf•.IIBI. • • • . ' 453s .~ma .

?.taa.

JG

OIIISIIIiEil liUl

MZIIUII•EI Sl SlSö lDlZ All sa IIAliB illUIIZ OIBWAIT AYIS lJ( liMOrAII iltOSSWlllliSDI WIBI 1liOUl TCW T'tltUA IIAUE Tl.ll[

GEl ITA AUT AUT AUT AlfT AU! 6EI AU!

II-PI

Jlll

69% 693

Xlit 3.4t.17

. 11ft · 3.49.111 IQe, no .~UI · IUS· 514 3.4Ul -1111 m _14t~ 11$5· 93 3.4f4'. ,d 621 !.4"-27·

m: Sl5 : llti c~ 6!S

149:29'

ÜUJ.~

, Hl'• 417 .l 4tli: ; M 431 MUJ 145' 311 14t.33· 11;10 6!%

AIIT

RA AIIT ; tu$: 516 ~4U1: AU! ITA AUT

FlA AUT

:·1135 517 !:.tS •IISG. 2H 'S.U• . . JSt, 110 ·3:4;.e: : J161 312 ; M,a' ill ·i4f:~;

üt:-0!

.: • . ·. " ' !4f-~ 511 ; ~· H !r-4t.4· AIIT ll4S 313 'i'f9M , AU! ;;JW. Sll ~.,;.. : AU!

6B · ISS DfJ AlfT AUT ~ JIS8! IIOt ; 145'

f5

14t411

SUI AUT TAl AUT

f.~

317

~Je:tt­

6R .WT 6R ITA AU! AUT

' 2ll

1!35. 1111• . 1111 .IISS .....

,1145.

im~

114 ~ 5f2 :3.SUS,

7ot 1506. 711 3.5t27 t7 3.5111 11 !;Q· 311 '1 5Ut

40 53 48

6Q

AU! AU!

,.145' :120 J.se:SS, "1111 70% l.sUS ~Q ZlS :3.51;3i.

Will

AU!

:.. _ 44%

~~; AlfT a ; 629 ·i5U3 ltüM ~~~~ -~ n 15031 AU! AU!

All AU!

56 " SG

LIIIYisuu LJ(S&WIIIR.

AU!

n

liUl WIBI UlJ WlfJ IIÜMOI990

AU!

74

SfS(Jll)CIU

AIIT AU!

ABT

' .,. 621 : lß; 31f

i••.,.;· 216 631

15a:ul aa:

::~: Sf3 $-Q

.D

631 '151.44

1140' 443 :U.-46', . ._, 21 '3 JWI . D ! U2 3.5t.AI'

.wr ·a · 6B 50 AIIT AU!

Hll. 6R AU!

Mu• 6R 6R AU! AU!

211 3-So.• ; Jßl. %II 3:51.49 .... • 29 !1SI,fj' •• 7113 ~~ IMS' 3%1 Ui,SO· . 1111 704 3,5t5S .'1145' m l,.st54 -~ st4 ~; ,'1135 st5 1SU6•

~-.

633

. )dS

5J6

. . U4

)Ii ·:

70S

71 67

llll1lBII

I'ODISTI PADDYAll IAC MIAJEMif SIYI IEitll

l18IDiiiR

:tS':!•-

!

~~ m 151.25' ·135' s" !.5117; ITA , 114S 3%4 'UJJI; All 1'8 m Ul:ill s-. • ·; 7lt .PI~ 6R

,WT

!II- I

711 ~Jf.

AUT SlO

; 1111 ' 713

63 61 54 56

so

Will

.., 449 :151~ . .; 642 l.Sl.st. Alll • IISO• tll tsl~

n • I

i~lfMI.

'IID't, Wit • ·

~ 4056

illiiBIIII.SitAll mi m• .• IIUIIT

'w: ms •Wft;llllllF

· ~ 4144 ' 1.0(80, HAils-ftia nJ$. 0567 ·lllmJ;JOS& .

.

-.au

SZJi IIN ·5Jial, . U . 34%1 .-.liOtFWe

324'1: 144t 'E R ; - . $241 sm liWII, ,® . 3036 AIAIIS~IIUIUinl :SMf403% ~.· 0914 .lfiMiolll. • U46. 3020 .. . . . IIAIII · ~!247 2264 SEIIiP, ..

...m

m.r

:"ws--.....U. H49' FSI6 •1111ilBi. &mullll :!2$( om :HOtiB, llWII 'l!SiliU3 IIAIIAQB.iAL!B 32$t 2650 :IIUDBI.IIATU .3253 H77 i8HIIDT,·IMIIA

miauo,w ·

:. 54'10 liiaaa,IUIIl r3$ 3904 'nm; Will

;~ "" !- . m ,~ 3803 :~ IIOnar ·mt. 0301 :UIA,AIIOIJ. ·UUJ6,IKIAB.

·· 13914 . . . .,,IIIII.Os 4s90 ·m i 1109 ' lW: MIOIAil-'liiG

'JUaia.. • ·

.' .. '· ·~ 1429 f467 '~-- " ,mf -~ 5414 :ans.s~rra

61 43 63 57 52 4t 41

71 56 52

·mr "., ·.-..1!111AD · ,m1i 5649 ~~SlffM ·m. 14"

57 56

57 SI " 5I 62 4G 41 3f 61

62 61 Sl 64 61 60

wo zams mOUA llll Wllll WIBI lT l01lllliiUlli AIJ11601 WBIIJ16 lCHWUÖll WATlliiS löiOn ST. IlOIIM 11111 ST. YBT 11111 111

WIBI Wl.llmSTAIIT Will

OliA IIBCUllOS ST. 6EOt6R/STBIFB. 1SY llfUIT·YOLISlAUF Pl'IBIAOI Rf TYWI6 UIIZ llWfW!IIIIE

·a

643 UJ.541 601 ur~ ~Hf; 450 ;lli561

!"las'

t-II.Sti m :ut~ 11451 3%5 :tnJij

: lli : 7IS s.stSli .icss; 602 'UIJti

t 1140i m 1.51.511

lbsl

i,JUS:

603

1SUi'

11.Suej

: ci: :

uusi

AUT AU!

604 60S t li3fl 606 1111 ~ 716 117 644 · IlSt 223 IMS; 3%6

15111·

llfX AU!

fl!llt

.AIIl All

6EI AUT 1111 AU!

;.

·IISS:

91

111 •!Gij MS

·S..SUit $.511~ ~I

uus:

1S1011·

UUt.

s.mt.

·l Jiiji

... 646 :1S1li' iQS! 601 ·a u·

la · w

AUJ

~~1 •.

!9

mi1i

3.51:17.

m . a~ m 15%.tsi ;· 1111

111 3.52.6'

wo

AUT AUT

·• •

m

ss

11111

AUT

; .J&W

3S U

IISWSlAliAS

11111

'·IISS. "

60

40

54 63 67 71

64 61 54

31

DEli NOISif wr

Kliilwol ASIÖ LUF191IE16 LTAOIAU

STtm110f RITAIST

SC lllOIIEIG WIBI Wl.181SW11

'lW DllTmll!lG

54

WIEII

40

DATIYIWA1l10111EAII

"'311( 3635 ~ Sll'illltD

AUT AU! AU! AU!

ut:-ftl SSI... •ur'.S.:

AU!

60

'ltlt 440% .w,;flt..

6R

HJ

LCT/Iltol. ZIUBTAl

'SW: 1607 ' lt!IIWIS, DlßMAI

isa.s9,

AUT AUT AU! AUT USA All

'" ! 30 · 441 • ~ 608

WlBI

63

. . . . .- . -Hili$, GElllUD IBStD(I.IIIOWl ..........Aillll

AUT AU! AUT AlfT AlfT

tiüt~

.. .. 447 3.rut : .1111~ 714 .,t.s~:~ ' _,.1 641 U1~1

11

· ~·IIOQIIJ

ii6Ptm.-

HU• AU!

m tS1.iT:

"

TIIOUl Wlfll

533f

·a

LY lAll D.Al1911Ul6 TUI.IIA1110Hl11J M& RIISMIUlf WlfAJ. 1llOUl TYIOIIl W1l1l

34l)6 •

:-

s.s).n:

7% 5%

's.SI.Si.

w

AlSUBI Ull IIISliUAOI UNIOIUUI!l6 WI. IEVSTAIIT 1SY AWIBIOIII601

s:suzj

: 11M , 101 IIJii 636 ts~~JS: ,WT ~ JI)Oi 631 1SIJ4l AIIT • IIH = 101 AU! , ..., %4 :1Sl.Tf AIIT 631 m .... . 639 3.51.1]' AUT 1111 709 1SIJ3i AUT 11311 6411 ·1Slisi AU!

''

.... 0163 ~: 3514 .su.f 07fl ,'!Dt 1146

l50.5i

11 64 61 U 41 S5 46 44

IIISIIIKI

S..S1.11 li4S 323 3.51-.if

'

·a11n

mt

W1lll

' Wlt 31

; 1111'i

:,5 : 5435 :St. . .'fii,WAllll

me· 3494

"

446 '1 5U3' IDS• 591 151.141 , • . 706 151.091

AIJf

~2061 ~-18 ·

,~1m

WIIIE(l

••

AUT

~(

5fl 3Jtlr 441 '151.17.

All AUT AUT AUT AU!

wmu

·.111• ! IM~

%7

MIT

11

~6! 4471 . ~IIOIAID (~ 1715 ·io&lo,l'f.\1 • . •

ii j; em

111111111(1

lllllillsoolf

'MU58.•· .' .'

IIA

AU!

WIEil 11111

~T~ 4431

6B AUT

l'lJOII9Ij

" SI

ttASm.moä.-

~1aa \bwi..MIII · ..l

uur1

316 ~ : . ... ,,. lSIJt'

WAl SPAIIt 01100111

fUTWT SC IIBIIIIBII

~w

;.b!. m

15t:tSi

77

m

lfoln.:JO!&.

;SZiJl4163

.. .. 6%7 tiilf .,. ,, 26 :Ul:J4:

"

:·p

II8IPIIIS rw nua

.

\~Jt. 5711 liiDIIJ5, 11118 .32lf 3%69 ~AIIIIIIO

Zelt i

TIIOliA lUDBilliG LTliiiATK PWSUUII. mtiA 111111.;&11.

53

.

- - 3337 tiliAAill, II!OI'6It . ' ' ~ %227 :ilu&a,.lillllal ~! s4n '~IIL·RBIIOI'

AU! AU! AUT t.lfT

:-.ssi .'}MS.

AIIT

46 56 SI 60

4110

l.5U6

Ga

440 : 1111 ; 697

:•

UD1tist.w IOIOUS(

=~:~ :.w~ :Mit· '.asa.IKU!l'

II ' KI·P

:M

S3

73 64 10

1

6tl AU!

ss 4S

:".4311 ·*""~ .~1< 4401 ,UPP, MUTII

llot

SOIIIAD011l01HIIS POUZB Sl Ulll 11111!1

17 SI

nu.· · ~ SOIWI, Nl .• : 2099 :iWml..

··M ·

Alll

44 12

.3J". 3796

.-..IIS!T lfOOM.IWIS

J'Biil.IIIIIZ

>sm' 4065

~~·, uUs~

.AIITMni5Us

liDilSSUG

3u7 4W faut mo

315

._..si:. m ......,

151111.1& T'lllll4

lliloo

3US' 2944 lliMB.1111UUM5.

3JN 29U M~B.allmAI

(~ f510 · JI~II5ftlll;jil&lf

•• . " ' U :l1i : il:lS: 591 Ut.2t~

Jlll(

.:

aMDB,IIISi '

211 ,t4f~: 314 1.'4t.5t·

Wl8l SPmll IIWWIWI III1IIWIISIIOif SPIIIDO.

60 41 40 61 70

3U( %342

v.....

444 1S1.il; ; 1131 635 UUI' Alll liß m 3'.$T.or AUT iwe· 445 3.stlf.

54 63 55 53

:130; v t.e.$21 'IDil - ., I:WA .• ' • löf Slt l ,ö.sJi Mltl S"l .. - , SIW. -

•EIIIIAJn

WlBf

-~UJ 3910 . _ , . . ,

:·a ; 6%3 ·IIWI,.W 6%4 UtJl: ita5! %101 ~IMIS'IWI :W! 419 ;(4tlij :s 4117 } RJZ, 1llllia . •,.

AUT

·M

was

1410 50IIUIJOI; IOIIWa :3}9J 3171 -SAll00611;.SI5RIID

'37.rl 0564 icJB.IIJS" .t4J'.ß ' HI3 5605 SOtiA6a. ..... t.4t.., ~ fll2

47 61 4S 61 67 46

"

.sm

i

AU! AUT AU!

II.Y T'IIClll

)6

AU!

m

WlBI HOOI Rlt!Dil WlBI

-

RA

CH1

IACUIMOI lJ SEtiEISOOlF

l

61

WlBI

57 61

U l!OIIBG D.lnY IWATIIONIEAII

44

llliOul6

64

f{~

MOl

lO

15115'

uui

JISi· 214 i.$2.111

.., 'u u;, 'lSUt·

AWT : llW 649 s.sui Alll · 1140' 452 3.5ut AU! • .,., 6SG S.52..2tl AU! .. , 7%0 HU. I IIIJ) 7%1 uUI," AU! i 1138 651 '3.51Jf:

.iruJ

Alll AIIT

ABT

'· MH '

iMI:

m

m tt.su4i 453 ~

3

l.Si4i

651 -Ht.fl ~ ~ .,.: 6Sl ·1S1(t AU! · M . 454 i52.G GO 'D %%5 :m.., AlfT . 1111 . nl 3;52...: GQ lW' 610 1.51!47 6R ll3li 654 1St.~ t.lfT Jl$11t tU 15t4 All · d ' 6SS S.Sl-.49

AU! GQ

1131'


1994 &fON _ER_G_E_B_N_I_S_S_E_ _ _ _ _ _ _3:_52_:5_1_-_3:_ss_:54_ I'Jr . St·Nr ·ll•e·

·....W.

,.··

"',

3215 ltoa OIIIS11Ü 3347 :mlllllla,.'1110m. S444 (50l811111.,~ .. sm· 1os1 :HAvuar.liii!Olf 121 [. . . . . . .

m•

'J

rur

..

-

.,,:

~,.,,.. :Mti 1tt4 ~IWIUMII. IBUI,!1811m 2f79

·mr .w :fiOIIt.JBiar ·. ··...

nD 107S ~110111J.-'' : '. · m4 2m ·JWIIOlB. 5IEIIII ·

'm&! f121

Voto1o

Not

;.~ · , II-PI ~

'WIBI 100111& lfOili Qlll

·• ; 714 : 111:: 125

SI

1IASOtl Will OIJI51'0111F. fWI ASIÖ lUflliiiB5 610SS st RCIWI

All lU AlT AlT RA All All All

45

;,m- ..

ms- 361, !IIAWI5IA,. JIAIIIo

JG

65 "

··

'l!llllmll,. . _:

~; Sl16 591Q18,111U · •.. ·:·

5217 itaD. aAiiD ;~ISS3 :~~

..: .

;-

':!

tmt' 5778 2461 •• ~--.; .",,: JU11(15(0 . . ' .••

61 S4 46 0 S7

n 52 SI 62 13 "

~ SS11

ms 3204

;STIIIlJIIIi8,1111U' ..• DISSOVK;~

. ·

·. ·

5ms~1111111 5631

3301<F502 '- .IBIIIM.MWA· 150CIIl.IUIIS ". .. :• :1&31 lW..,'OIIS!IIfllf. • • I

.... 03lS 1Db05f"lllllCB • F5lt ~·1115

.:

• ...

.ttSS ;~---'

' ' ..... ;s., 3140 I IBIAIJlf: .lfAI.aAII\E , 1. 31114033 WIIIII8JfiiOI '~ 33H106! .~!iirllll ·. "'! :!312' 5612 IUIIISOIUI,I'EIQ ' ·.• lSJtf IIS4 [iimzilu._MDI • ;

\"J~ 2526 4366 133\S'

:' • •

~,; v~ r~SIII!mf : ~11• 3311 !50mu,.~

.

:3311· OS3t ;ll!lfii.IIUIIJl

I .: •

!31f) 5593 ·.ftriJ.uls;..uos • ·:

~_.. (l ;,m· am . .illeiJ '332Ö'! fl93

.!321, 1391 >SIIJ8UIII.IIIIUI

• \I

(

_

. .~~-· _...... ''

t 1

' ' } = ~~>41U 1944 (~.1111(11"!' ·,., $ S21! !IOIIUIOIB;·IIAIIIIS •• • '

mi 5m liinta.iiur ·

,.,

lw lOTS 'sait.IUl mf34"=JO!IF-;. !329. 5511

·-

~

0196 ;

. IDIIAII •

.

IUiiz • ~ ·:

!~262l !3if:uu ~-- :·.~ ~; 4612 ~ IIIUO • ~:

--.JIMI8::,.

~mo~.~

l

,-.m.

J3ß. 4562 DI1B •• ' !336.1 ~ III&P, ...__ ' mT Vl3 fri4SV,-IIIOIL ~· 4332 i~DUJrOI • ~ 1110~~ :

~ 3122 ~---· r.;. ~-- • ; •

lMJ, 3046 3M2; 4492 3343; 1l10 ,3344. sm ;~Sl 3641 1346•f3U -2111

.. . . . . . . . . ~ . )IUB.IKIMID . .

ux, .-.

QODI,... . .

'u'lt.-·. .·· . I

:}

' ' qa;~

l

-~ m• rtl!lf,IIUI'l • ·. · · ~ 1115 r-lt.tnl . ··~· . ~- 4547 fJOIBCJ;..... · .• '

~1·• un ~~-~- .: . l3St 3199 I'QBIISI..SIMDIIO '' 3$! ovs ~·I'Bii ... ·, ',

,3354l 1117 ~~~ ,;~. ,.! 33Sf 4511 ,. . . liAit1l ' .... .. !356' 3531 ;ftS&II,IIiltiiiD.

W ' ft77 i~USl :· .· ti1Sim1~~. ~··.

'

AlT

a

;,..J 111 m

ITA

: D ; 659

Allf

•.,., 31

53 Tl 47

AlllY IWIIUIG AlllllllU( 11111

45

TC IUCIHOf

36 ST 61

Af(J

noms

31

..

l1 S6 S9 62 31 7S 43 S3 44 71 71 44 47

fOIB!Il POO IIISOKOlDIUGl lAUOfBI PliABIS liiT.W, SHJ, TOIYO, SlstAWSSEWAIDtiOf l(( Wlll110UA 1UUI MYAmstmBI liiEII H5Y W&IIIRirT JllTYAmstmBI 1.11101 LAAQOI8I

S7

St

WU115llll 11181 m:otJA

STUlFOID .llJU1I(

34

115YWAi81RIIT

u

lDml 5IIÜIO 1601R.tOSIAOf 11181

S6 36 75 47 68 41

71 41

MDIEW.OI Ull

IIIOIIIJG liiEII FWIWID

" S4

IÖlJI

S7

Öll

S4 73 67 62 71 66 42 49

11181

56 41

lWIIIIIOif Ulll.

68

SOC.WOTTDB I'ADO

SO SO

WlEII WlEII

72 70

IOIIUAOf YÖaWIII!I

"

axnnnt'

41

~

m

UEZIII IUIWmXJla S.UZIURG SC IHII1II 1111 lAIDIII6

W(100 DIDIO l'tAlD

456 31

: fi, ~ .~

fU

=:--'.·. ., ...

'~

AKf

6S

~ ts8S [~IIUm. ••••

~3175 ~~-

~

ss

u

,s3ot 2!04

ITA Sll

ra ~~!

l30o! 52SS

.liiOSSMB,.'llllliUr ·" ..'

: t:!l :~

1-' FIJUlA/llflll

n

~DSI1 :--.•IBIAIO

ÖllAlll

, ,

31

70 68 63

·. . -3513 ..uu..-: ~llillolll. ...

'uni

WSfl'll~

6S6 ~. ., 4S5 iJjß! 321 tltlll • 726

51

63 S3

iJRs,J81so' .

Wl AIIS1IIl lil066ml ltiTWHll AllS USO lYlWillll llllfDOlf

t1J131!

GSA YAIDOIAIIQ JIKJIEIIWISII Sl GAUJltiQOifl nYBRilT MAIHATTAl 1111011111lWII6UI IIJIDfUIT Ii WAliOlBIBS flC ftt.WS Of ZWI<ll. '11111 . .(

m:r 3226 litmm.IIIDOlf ..

·sm: f149

IJOI1IIIIÖil1l

i-G 611 l.JKs; 327

m i'J!lS~ m

~~i 4S7 m 'JIII · m AIIT ~d 660 liR

'

,.

..

NJT liR NJT NJT liR

:w : n

~~ 614

~-i

~ . ..

ra ~-~ 110 MIT MIT AIIT fU AUT AUT NJT IUT AUT ..

llA I!A AU!

...

6IE

AIIT Afl ABT

661

~~ 662

~-rMs!

730 731

1110 451 31

!30

l~ 711

IMS

331 101 t Mß1 61S ~·Jatl 663 :JWI 616

~ m1

~-1

:K

,.

21

:~m

lu' ~IIÜ!

tJas'

~-1 i.wss!

t llli J

102

m

"' 611

732

~ m ~üil m

ra

).W m

AIIT

' IIIJ 733

58

;;.... 7

AIIT ~ltli 734 m ~~ m .1111

\ JMO> 29

IOi

: ~; ~ Wl

•'1 73S <ti4s1 334

Wl Afl

>..u; "' :'IMSj 33S

.IUT 4UT

• . 736 .:~ 336 ~äl 661

58

~

AUS AJT AJT AIIT

rH ' m

IISA 58

~~~ ~ 32 ( iil~ 1H

:

Air

:

58 llA

460

fii!S, nt j:JII ~ 7JI

~;; :

f-;

I

~:

i ll4S

:·p :

331 669

i.

AIIT f·M i 462 .1111 WT AIIT &II llA

!'IJ'!

463 740 'ill ' 741 :. . 32 231

Hilll '


1994 MllirnoN _ER_G_E_B_N_IS_S_E_ _ _ _ _ _3:_55_:5_7-_3_:58_:4_2 J6

v.....

" SI 53 59 61 S4

511 OIIIIIIOY IIWlliOII SYS6LIIMZ All lU m IIDJEDOif liiBI WIBI

60

CAUA5

JG 69 66 72 65 52

W1B1 IISI&W

un PDKmU

lYIOUA AUIIIIII6

..

fUIIIWIJ Will motJA

5t 51 15 S1 47

GMmll UIIIIGif 6.1. PM51 lCPADI löÖSSB TWI

"

44 15 43

"

1I 61 63 65 SI 70 71

" SI 76 63

fiiSlll

WIK501UH Sll VIIBl 1.60 BI5IIIOBai5T

1111

UliiOtl fB.OIIIOIEI.OO

USI&W Dtiiii'IIIIOif

Wllll 1YIUIA IY WIIIII&IIE&IIIZ ...

Will IIIOilDOIF ..., mast8IWJI liiBI

56

ASiiiWAilliDOIF

3t 66

ISC WIBUlOI MOriE&IWIO (UD)

41 44

W101 I8SBI 'fmiAII&IIIIII

6l SI 60 45 64

IIAillli!IIOif OllliBS

st

Will

IIIIISUU!I 1ADE1 Wllll

41

611511Ufll

41

EA 6llliAlJ AllS 1IE WIJMI

63 71 71 S'!

On SIJ 01111101' IWAlllOII ~WIIDEIIIia

" 43

lJ 11111M601 Wllll

43

DAY1118W111

51

LC SWISSAII

''

l( I'MI 8.llllll1S SI'OITQJJI

41

"

64

IIWIJ

71

S8lllloOI Wl8l

64 76 67

Wl8l AS lYCIHUIICAIS ST.I'ÖtlBI

"

JaOIIOI

65 52 47 62 53

..

55 S4 41

IIWIJIOIInYJ

lftOUl

Ö58 Llllßiii10II Will

lllls!BimD

illV

sa

.,~

65 46 62 61 69 61 49 ., 50 61

... IIWTIOII nYJ INII8G SC IÖIII9IIOf IY IWIAOilJF 6ÖSSBTWI lllUIII86 'tlllll RlJIIIIOIBI IISI5UZ


~a:s~s_:42_-_4_:o_a:~ ______________ ER_G_E_B_N_IS_S_Effi94~N Ph St-llr ....

3411' 4ss2 ~12 F34U 3613 0372 ~14 2318 361$~ 3120 36i. FSll 3617 1116 3611 2605 3619 3811 3620 flH ~11 3840 3622 3555

rwzuoamo IWlB, liAlt4 ' ~100

sttUiB, Alols '

5II.IJIMI. 5UY . .. ·,j' SIJ, AUIIS. ilmll8,111105111 ', ,. WAit..Jurr. &IIUET; ftbft ~HaiiUT

f

:

I

3630 4421 ~~ - . 3631 Ull 'ot.W;IIIiz ,• : m2 7728 ,~JOIIW ·• 36!3 3111 *18;~

1'" .--.liGIST 3636. S6SS 10!WQ,llMAIJ :

3l3S

t!llliGilfl8

. ...

3437 3928 aAY.Ol.WllO ' ~3631 0293

·srma. ...um

·~ fl73 ffll~T;~

',

;

3640 147s ~WRID ,..l OISS IIUI!Il,aiSllMI · ·

~~~..., 3M! JIIZBIMI;HZ 3U4] 3515 iü5). Q.lfl '

'

"1'

8/t 3«5' 1511 .amm. MRID 3644 191 a II!IIZ. iiMlUS

~7 3641

1061

IUKIS.-

5389 SJOPPB,'JOSif !i49• 5713 ·rAOt~ ~ U 1 f146 -

. : •

. .

MIIQ

.SI 0312 aoi.tiUIIZ 3652 1176 Nom; liliiiT 36Sl; 2205 5$IIUID, .OWD 3654 3257 OfiO,. l llOWJS 3655 1021 ~. S8IIUII 3656 3129 lBI, !II6T 3657 F226 OUSTBW, SI.YIA ·.• ~: 5791 iiiiMI.B.WIII g . 1473 ~JOIAIIIII5 0195 :JAW; liiiB(

3661- om •KM4WBr

iSftll.~ ~· 2171 f~AiBGa;FIUZ ~ 4543 :111118;:JOIWI. 3665 133ll ·SJAWF,IIAD) au6 1848 ~ra~ ,

e

3671 3671 3673 3474 ~s

-

3176

ln2 5696 2061 5436 2424 2596

1411 FlOt

., .

;

fllii*OI

DKl.IOIRf .

1St.~

GEl

11161

3.SUS

AUT AUT

Mll ' 796

FRS All WAGWI l&WÜIZJUIG

51

miMD6Wf lÖtllAIIAUI

llll AUT

YOIOIWIA·SIU, IAMAGA lCO ED!llkOIB LA mtfiBSION Wllll FCllUIAOI

!Pli GEl SUI AIIT GEl

WIEII liiEII

Allf Alll

Will

AUT Alll Alll Sill &EI AUT AIIT GEl AIIT AIIT

53 65 37 6G 56 0 56

ttioanut I&ÖYE

46 64

wn

3610- ml ~!lAll·

. ,,

lu2 2496 mMB!AT, 119111 3613 3225 DlfOI.O, MlliFAS ~

3M4. 5503 lllaa.. '

lUllt--

-3W' f300 A!llillJA V. ( lW A!18, Ulfl 3611 3360 ~~~. IIA"OE • 36&1. 4613 1Öa5(l!, J!PUDII 3QO' 3426 TUJUI,JWOJS 3UI 5174 6M8III, AlflfD

3691 5454

-IQlf-UIIB

'3Q4 5434

~- '

~ QS96 SOMimr.~

mmoruuun

70

EIBI11W. IOIIIWl

71 65 70 61 54 51 SI 51 61 65

IIAIIIIESOtUUIIÜlW!l Utml WAJ fl'IDIIlBI Wl!ll

45 59

JU181~

n

47 71 33 55 50 60 43 S7 64 65 52 56 56 63 64 31

MOSONliA6YIÖYAlllliA MOllA AYÖ SPAWSSE HAIIF UD FISCHAU/IIUNM UOiliiWÖm WIBI

S6 WAUlflZBIIIIG l( FÖISlR UNZ lVMSUÖlTIJI Ulll

wux

1V1906 60-fBI)EJI ÖST WIAUSlll4 lT IImBlUCH lY5 latJNM AIIGUII6E IOlTBIIWIN Will

WP{ Wllll EWM SOilBWI

AYÖ SPAIUSI!: IWMf IUIMlBIIIZ W1Ell

16 32 63

WIEII f.Wil

53 54

"

PlAIRliPJPZmlt AYÖIWmll WUJI

45

lUWIEII

5I

~lßllltAID

511 OIIIIMOY MWntDJI

12

'at.änl

~JIIIl .

m

61 60

SOtlllllf.JMXIIIflMil . ·

SOIIIIIIT.~

~~ om llllf', fJJ!I*MI

....--.. 0262

Jl307l3 351.41 W4S 20

59 63 42 12

'fiUif, IBJIIIIAII) ot

36n om I'UOIIi&ll.l'llll· .

3l79 1123

ITA

AUT

5I S7

MI 0118 ~AIIJIAS 166.1379 ~-lWt 2624 llit:ttOIBl

soor. •Alta

Gl. SPOlll'IO lUlltE LS& H. IWikEJ&

41 S9

3Uz; 4591

Wt 3ll41

n

44

31H. 3099 SZAIIJI,.... ' ' • 3627 4m Ailfr, ~ . .uu. 1101 l~Dwf, ~ . ..·i 3629 38U IOUI&IÖi,l'lalf •I

5775

IIst

61 32

3623 4SV4 llßS, WUS lU4 4267 ·,EISlRB; llaiiiiOI . 3625, 2411 ll1lll. EUSf •;,.

-

Ymho

49 31 69

watt,GBHAID

Kl-PI ~ ·

J6

u 61 51

WIEM

6B

AUT Hlll AUT AUT AUT Alll AIIT AUT 6B

lut AU!

AUT AUT AUT &a AUT

IQ

33

M30 714 lDD 39

MOl Hili Alll AUT

AUT AUT AU!

WIEJI

AUT

Wl.JiaJSTAOT PROITOUISOOIF SPIIDOII WDillllBM

AUI

Jilo

711

3.59.04

.. .

IG2

1Sf.M

llli

18:! 3.5l.t4 Jll 104 Ul..S Mlf 105 UJ,07' 1140: 494 ·3.5l Jl' . 1140: 495 WlS 43 3M.!Ii Mß 663 IIK ~ 106 3;SU2'

u,:J,:

illl

107 3.5llt 1145 371 Ut.n· ~

664

U..n'

' 114S 37l !59.14 IUt lOt 15Uf 1160 35 159.26' ~s

665

3.5J.2fi

!140.496 3.59.30

"

WIEII

AU! AU!

UEZEII GIIIITUIISIIOif UIIIOIIIIOIWWJS8I TYIOliA

AUf AUT AUT AU!

61

43 42 43

45 43 34

·.MlS "9 JW' 670 Mll 110 ~ 36 1138 721 li3l 722 .. ... 491

ll40

499

1145 375 Im 671 1130 723 6l50 254 Mlf ' 111

!59.53; uus m.ss

,:s,.$1· 3:22:t8~

3:59-.36 4.10AOJ tOO.OII

..... .... 4.10.01

4.o0.10:

4:ot.U-

1135

1158' 25S 1145· 316 1145 377

~~

45

MSS 1160

112 37

...

UtJ1

.ue.sa: 4.00.59.

113 114 UIA1· llli BIS -4.01.03' ~ · 156 U1ß IISII

257

~ f2~

!729

f3l)3

'j

·~an&

,

~. wuo

'fEIII. &W

'.

!730· 2617 ;WAISIIATB.IIKHAII.. 3731 5224 ,. PAIII.

UUi

1150. 251 UUl

HSYSTADl~IIIA

AUT

lA{AIIA.lEIJIESJm

.J132' 2749 ~. ·4011 'mi 3282 :'IQfWIIW. OIAllO

-· .•

.3731: 3195 IIU,. ~lO

61

IWIT IIAIIIIAUSDOif

AUT

Sl

tUMMIM& PEIII'tHtU8 toNETEAU

!!A fll

IIUGGBM lBOIBDOif Al JUGEND

AUT AUT AUT Alll All AUT

61

IIU661111

WIBI WIBI Tll81lW16BI AVIWOUEIB6

Sll CHIMIIOT MUAlltOI

AUT

lllf

64 63

"

WIEN WIBI

AUT AUT

FOtmiL

ITA ITA lTA

..

31 41 42 46 Sl

rDDISTI PADOYANI lOSC.WC. 1YIIB1ll

BSmllDI LA Sf111E Sll MEt E5POO

AMT

AUT

UR llOSTR OESEOE SPillDOM FWIFIJtl ST. IADEGtiiD IWITPIESTilG PWIET

6B GEl AIIT AUT

5I 6S 57 59 47

IÜll<H

WSIWIIir. fiUZ

3146i 0399 !747 1315

'

Jl!Wiw; flHW . j 'Slli8JI&bl, lf'fB • I

374f f312 IJ!)liWlf. OIAILDII[ . •::: om 111110

~ 3149:

3150: 2237 3751 3271 !752' 1346 11~ 1115 3754: 3m !iss 4216

srna

SIJASSII. fiUZ '

3757 3224

IAUSII$, .....

75 41 SI

1110111.011, 5ll"VIO · .HIIWIOuR. ~

39 37 52

WIEM

u

SflfiiDE

61 44 11 59 5I 75 68 54 45 40 59 46

GWSDOlf WIEM WÖllaSDOlf

~-.

IKif..,..

·• .·

IIIIJUI"OIIISnAI ' ••

31611: 1lS1 Jftmll5ft. OIII51MI l16t 0462 'AAid.IIIST ·

3162' 3948 ·~lllßiiAi ··: ~763 f4t5 , IIAST,OIIISll!l~ . . 37U Fm ftolf. Dllll : : STJS F4S1 rl(lll!t,~ ; , !7l6i 4024 IAIJlllia, Oß1l " ... I

.31.'? 11446 ~-EU ~ 3161' 1392 . . . . WUBI. ~" !711 ~~-t

'l770' 3150

39 59 64

·. ~ •' lil05tQIJSTWI ·.··: .

lnl 0554 GRUB,~ mt 2111 PRlftt.D ..; . 3773 f4H lfl911G.81Wall .: V/4 44!5 JIBBIIIOfll..OII$IIAII !775 5510 'DOfmHil. ~ I ·31.16. 2142 nt1F11A111!. 01E1HUD , !t1T f4t4 .JIOilO, IIWIE . .•. . 3111 4471 AIJIB

.-a.

35

72 45

rooiSI1 PA»OYAlll

ll lOIIAlH rDDISTI PADOYAIII

lCRJI llCsaWIIIm WÖllmDOlf IKHSIIUCl roamll

WIBI WIBI

IWKTPIESTIN& UTUIIZ 1111( IIÜIIBBI liOliEISIMif

Nl-Ll SOIWBZ

5a 49

lHOJIUlH

73 63 61 12

lOAD IUIIIOS YOIAU

41

FILD«<ICH lllAU IIIIISIIUCl WIEII

1111 , 111 4.01.45; : 1161' 39 1130: 730 -4.01.48

uus

W40

...

131 UUt

AIIT AUT ITA AIIT AUT AUT AIIT

&a AUT Sill AUT AIIT AUT AUT AUT AUT Alll

Ut03

111

d

260 ·ut04

li30 132 4,0:!.04 11!5. 616 4.02.01. 1111 122 4.02.11

1150 261 4.02.14, Wl 38 4.02.15: 1168' 40 '4.02.17

J&35; m up1 J145, 310 4.0!.20

li30' 42 · 1130~ 43 ljl

111

4.01.22 ·4.01.22

123 4.11U3

m ..f.D1.23. m uus 504 114

311 263 382 SOS

~.otis

4.02.27

·~

4.02.30·

4.02.34.

M ~4.0l.3i MSS. 115 UUS 111 1150 JUS 1111 1US M!S M4S IISS Wß

125 4.DUI' 264 ~~40'

671 4.014' 116 l02.46 619 4.0:!.41 680 4.02.49' 383 t02.Si 1U 4.02:54 46

4.Q2.5e

733 4.03;01 117 013.11 314

U3.12

5416 .,03.1~ 117 4JI3.1J.

AUT Ga Alll AUT

4,01.51 4,01.52 4.,111.52: 4.01.54 4.01.56

II

AUT ITA AUT AIIT !!A

AUT

3l)

1140 501 lll 119 1140, 503 lll 120

fiA

UNZ

3141 2413 ~ lBI

817 .4..0US 371 4.01.40· 379 ·4.111.41:

lSt' 259 4.01.4r 1161 31 4.11.43

&a AUT

SOOlW

IIOIITAZIIE SI.UZJY .l5P

!74$\ 2951

GEl

LT611W<Hl

liED

42

3144' 3116 IIA~IQilll

AIIT Ga

AM AIIT AIIT KUN Sill AUT

73

GEl GEl AUT

mOUA

3741;5670 ~-... · , 3141: 1034 .stAIO, YOiJrol ~

.·l• i

AUT AUT

WM IUIIIIS Bllll 181Z1BG NlEllaltEDEII

59

arun

~..,

AUT

WIDI WIDI

38

:ti4Jlm

AUT

33

12 41 54

3751: Fl21 'liOE«<I, IJAUflqiiE ' 31st 43Sl SCIIffl.'IIIIIMAS

·~

1111 1111

.IICIEIIf.3Tfl 1476 ~ S2C9

UO.ll~

UO.lS Ul4t! M48SGO Ul43' 11.15 67S .;

1111

nomuE1IUIG

3156: 2711 ~· IWIS

4Je.3f,

lut

43 64 55

!71t' 4344 IBIIDIIr. WlllUIJ ~ 37~ 5314 1I8IAll, •AiiB !72i42l0 H05l011Ell;RAIIZ · !7n! 1748 ·lrtlJ,Uia . .· . ·~

-4.00.1S: 4:08.16'

673 UOll;

IOEHEIIIIIICHBI W.TEIUIIIIiUEII SCAPA-ml

o.u.

;llmWDT, 111tn1 -

109 '3.59.ll 4fT 3.59.31 · ilS· "7 3.59.39' · 1135: 44 1-59.41 ' · l&$t 719 1Sf.46' 1140

AUT

"69

MAina.WOll:iAII511A5:

lUO' m uu4

AUT

lt6fuOIB. t&mll

l.llll.u.AD ..

AUT 6B

SÖSSBlWI

371l 4116

1U16$11111ii, ltllft . . I

113 714

WIBI

·~~

ms·

AUT AUT AUT

AUT AUT AUT

n

·4:81.20, 4,111.21 4.01.22 725 .4.01.23· 1131Jl 126 4.01.23.: 501

GEl

1131' 721 4.111.21 1111 116 4.01.30 11311 129 :4.01.30

51 69 53 12

.sm, s586

l11f

I( IIBßiAIIIl116

:PAIIMISCO, fWIUOSAIJA . ·0GIIhlll,l911 ' ' ;

: ~~~

48

WIDI

!

49

EIIBOISDOlf UNION MÖIIIOIWALD llEll

3712: F261 371~ 2497 3714. 4175 3063 37U· 5417 3117 1411

.tm.: 2267

AIX Elf I'IIIYOO AYÖ UlfiBIIII&

IUiliN& PEOilE nDI

l

~.59.36~

AUT fll AIIT

33 61

,~T,UO

3.59~

AUT . Im 674 UUt:

Ull

3104' 5756 ·~OIIISlOfll ..

l70So 0514

w 3310 ·C!Amliw.... •.3l3l: ms m' ·~IWI5'-STil lÖffiB, Oll

11311· 40 üfJe 1150 153 ßt~

Will

35

UIUIOI, •Alta

lln· 2691 ·1JII!IIU."'!' .... , 40 ; 67 ls1JJ1 '1134' f074 lllltl$,SOIJA . ·!iß 0158 -~Wiomt :41'> 31

AU!

AUT AUT AUT ITA

cbtAlWI!IB

~

799 3.5157, .,S 6U 15l57 1111 100 1585t· M4S 371 !51.51 ' PI 716 '..1 1111 ' 101 " 359.~

GMÜIID

WIEII

mt 2011 !70!' 4415

.

1&15 "1

illl

IUl6flWIESOI

5I S7

~"' 4365 SCitlllm, WL 3liO 4560 PM1, llt Wl. . lltl *Bf.'IIIOIIlS Dl.

'31tti 1992 lOflll. fllll . . : m,; 1956 $(iliGo, Alll1ll9S _.: •SilO' 4512 .. . . . . , l11l, 0113 :liAulultwa. sorRiil !

lSYUIOAU latJCI/UIIliA

&a

36t1 2141 .DAOIO,.UUS , . ··::: WOI.f, lloUllll6 : .

im· 2161

UlS.

UUB} 6B Im 672 Ut.M< 4.aut' &a · • 41 AU! Mll 112 .....14

llRltr I.II( A5PAII6

SlmfiMÜKl lT SPICH IOMDOlf

:1107: 3253 ,IUOII; EIIOI '

5I

5l

51 39 60 62 64 61 63 10 62 66

~.~

40

..

3&95: 2075 iiOuB, lOWID · 36M· 111&1 :«UiilDDW. EUGll .

35Uf'

JISS111

AUT

Ytrtll

791 6l5S 110 l&$t71S

lllf .

AUT 1145 374 AUT . 1135· 661 AUT

J6

· . , 3716: 00 IB(IIB; WAI.UI · • '

~120

AU!

3.51.:.S

:lds "' Ga · 1130 na AUT AIIT AIIT AMT

uus

... 491 111 797 ;.sa... 116Q · 34 3.51.46 ~ 10 ~,5L46 · 1140 493 3.5l47'

Alll

AU!

uus

Ph SHir . . . .

wso·

1lS 4.03.16 501 4.0116, 11 4.03.11· 121 4;0)-Ja' 11 '4.0"11,

129 O!.U 611 lallO IUS 612 0124 liH 130 4.0W~ 'Wil 39 4.03.28 1111 JUS

~ W40' 31 . 1145 21 Jlsil 265

4:0Ut

4,03.33 4.03.31

613 4.03.3&; 4,8138 119 4.8131 315

131 316

t.u

4.03.40

684 U1i0 22 UUI 132 4.03.42 734 4.D3J2

133 4.81.44 40 4.0146 317 4.03....


1994 MmTIIoN _ER_G~E_B_N_IS_S_E_ _ _ _ _ _4._·o3_:so_-4_:0_9:_36 !

,.

fti ' St-tlr 'lii.i.i

Jn;i ons

~-..te~W~E.1051f

17.0: 2225 1DlltAS. allOll

'j

3711' 51'll -IIIIIWI :3712: O'l/ 1IÖ(ßlfii,·WilfW

.l•

3713 SUI ·JIOIIBT ,3714' m7 ·~-

~41lt .JlM' 311S

. . . .. j . . , . _ •'' . i

l!nr 1319 ~-JWZ· ' ·ma· noo ~ 'llAIHE11I 3119 rno ~~ '37901sm -sou,lioam · ~- • ---~ !~m4 -~-..

i

~: .zs-J.'!'~.. 1· -w· I"' ~'110

smi 2lS6 :. . . . . . ,

':u":

-.~n•

2263 ,11!11811,:- . --~ 4178 )Ed!Ji.- .

1j1m'l •11OS!I -~­ 912 ~.111!if

!*i lm :iiüri~ ·· ~ ,.... ons :~IIMIO ·~ ~fM.IIt;THOiwll .. . 3601 I!WJI, ...0 :31111: 3SI9 . . . . . .~ -~ INS :.,_a,Msa

.

;* ; 3126

I .

., 4141~­

.Jilt,IID4 . . . . . \)lili fl17~-­ ~~· 1791 :.j,; 137S ~- . 3114! 5126 ,~~ .

.iiiJD.a.....

JIIS: 3169

·~·~

flf

72

Will

n SI

DIOS8IDOif

S2 63 34 60 S6 SI

ltWTIIOUA Wl8l OlCMOUA Wllll CAIIOllllllrADOYA 1SU 11111501'14111 Will

so

Will 111

41 49

61 "

41 41

69

n

WIBI

OIBNJ..IIDOlf ltiA Qll WAUMIIIf IIÖOUIIS IMIISIJW(l WIBI 1YIOUA WIBI '1181 liiBl

WIEI Y4110411S wrt lAD TÖli

~ ~-: ~ )( g ~- 1 ~ AUT ':H S09 ~...l

S7 S6 67 41 51 61

RA

6Q

."Dj

Alll AUT ITA

•!U

AUT Oll

ITA Oll SIE Dll

AUf

:

26 S6 36

sru l11ll

AUI

LTWASA Tllllll AIMQ l:llmCm SIU. Wl8l Tl 1911660-RIDIII UIIIOIII'IIOil1JlMBOif Wl8l Wl8l I'BOil1liiSIIOI

AUT

-3219 ~Ibis'

~J' lW ·~lillna mt I S44 '11111. J05If

so

·a 2114 :s..IIUIS

S6 63

·~,1111111

• D'l/ .. . . . . . .

ss

'

~ 41S7 i~;....,.,. - !..., -,r !21M ;o,r-. ....

1;,!

. ,, 3874 ~CIJAI.D ·. ,: 3174 . . . . . Aillll JMii 27n 11JQB;.IIIIl;

3141 • 04'[] .. ............ 3142' 1383 •J.UIWJ!I.IIdMa.

:-~

~. 4433 }!1(1.;111..

:l':fS. MIO ;. . . . .. ·.,. ._.., 'l/43 !fiEili..SIO , 3147. 4S6S \IEJSOI.1110 . .... 3319 il.llllSSI9I,--

-~

21!3 :ll•t'UUIED: '

,j:i<l

.l

i

'

I •

~1sm .~~ ,JmlM4 ;~-­ ~11ll :~-.... .; 115( 5216 JI!:JII;Rll[

: ••.•

11Stmt ......,.ma l&S6; H97 . . . llBliiiO( :3151 442' .~OKI-' :·: ,q ; 4117 -.llllolll ·. ! 31st· 1109 ,._~ 11IOIIIß ' . 1161i 1171 ~~'fAI1Ei ... .1, llH ;~1111r . · · ,\'" 3162 41R _@I~J~ :.

.,A - •

.1

'.;:!

IBOI1tlDSDOaf

~..M:2f;,

~~~

·i4Si

·~

711 41 (k..J 319 ~lf-41

3'9 tk~l ' 151; 12 ~ .. .i S1l

~-·A f.-:j

Alll AUT

'1191

S4 39 60

,.

AUT

fOimOtiiU liAIMFAU

"

• 41 •:P.'J ' 7'11

. ·•~ 137 7Jf ' H; 511

43 49

i.,JII'.U ·1

·•

AUT AUf AUT AUT AUT AUT ITA AUT Alll AUT AUT AIIT AUT

AUT AUT AUf

1

736 ~.puai 24 ~Ul

:: ~:l : r~ I

~

PBOI1llDSDOif

:148 SOl 111! . 134 • .04.81 'JMSi 311 :U4-9fJ ~'fis: 23 :QUI, ~j

Nil

65

.I

. . .~ 3025 :~~~ • ~ ..,. HU ~3611 !l!!ß!llll}.... t '1119' fru ~. . . . . .

so

ss

Wllll

nJIISPOmFIPFUII

m IIIIISOti411D

.u,.-.. .'1

..... 1517

44

roo1m PAOOYUI Lm WlB1 _,. UIIU lllll l'lliZB lllfliiWiBI AVIS Tlf liAlOfAIII POUZB lOPIIIliASBI llBIWI' SPOmUII

63 13 S6 61

61

IÖIIIlmlEIIIIGIIM&

st 5I

~4 3236 :llt$, 1609 - 2

1141' ISS4

TIIOUA

v...

52

!

llÖIIÖ;-

1

49

:jn, 615 UtSI:

J6

........

~--- '

3121' 3440 ;~·-312114479 )~iuasl ~ 57S4 JIU. S36S 'JiiSm, IIIR

u .w.llill

·Jdo. m ~-Of~

~

64 41

'31fll4!1l ,i m~~-

,3134, nu

n

n

41 51

·

.;.,,; 2994 ;~.-- ' ..171 S3S9 ~....",-

.•

S2

WAU.SEE Wllll Wllll Wllll UIIIOM ki.OSTWEUIUI& AllKAli IIAIQI5( UI 1IIBilJIK.WD IISlBIL!oOI IIÖOUIK

n m wamoo

'3191!3211 i3x~ 4133

.me:nt7

60 SI 53 74 49 47 SS

AUI AUT Alll Alll AUT

- ~ SI!

-~ 740 -M 42 ·D · 741 ; 611

flS!

·-IMI' m :H., Sl4 ! J.illh 131 ~ ,1> 41

r~ m

IM ~ "' h~

141 141

"'

~ ~~

: t:E AUT llA ABT

611 A111 AUT AUT AUf

MT

IJii,i 143 r ltil! 2U ·!iß.: 397

.......

.. 51 71 44 S6 34

11111

mu LEYfSOUI.T mBSIBQAOI

~

63

ST.GlOIGBI II!DIISliiiiAOI IHIIUG

4l

1811

" 65 41 64

UIIA SlUSS8I UPIOIO 61Ü111lDBS UL< .b ll.OSTibEUIUl

SI

"

LG AJI6119SH

"

1llBI lOiliiUI IV IIAliAOI LJf l'fl ST. PÖlTBI Wl

~ ~

~

SI 4S 4S 44 61

6! 61

47 S1 56 Sl ..

SWIJl&

~--i 692

SI

WIBI

S6 64 SI

llf.l(LllllliDOB.

". , 121 l,JI> M4 ~ l1 '~ 121

··• 1 743 ~-; -W \ lgl_ IQSl :H~ i.Q-~

SlS

m

744 41

SI 21 SI

POU2II Sl WIEI W1lll

7S 55

Rll8lft.

39

WIIJ

AtfT

; llj$:; 121

46 Sl

49

POO MISHKOIDIA ACl

ITA AUT 611

. ·~

394

sn

SI

·H

64 S4

UlSDOif

IOOIIAI[

lii5B1IMII. 2

72

W5BIII5BI

60 3S 60 60 ..

YIC lllllllS L1 Al5DOif OS1 Wllll WIBI Wllll liSY wmlltiA TUil 11111 ll.IBISIAIT

30 41 41

AUT lill 511 MT IIS.l

Gll

·•!

745

517 ~-, 741 ~: 393 LJ!Sf• Hl >Pi, 145 ~ ~~ 261

••

~ ...

~-;

741

~-: 147 ~i 741

~•

m

•• ..: 141 . .J 741 ~~ 123

AUT AUT

...

. 7SI .M3J: 7SI

i

AtfT

••

.AUT .AUT

.!Mi• 43m

AIIT

i

141

-

-Jiii

396

Will

..

~

SI ,.

::: j:: :!

"

sa

~EIDBS

IKH1IIIB6 WIBI Wllll llAU &11.1 181.11 kÖIUOt Wllll uc lliRIISIUt6

Wl8l Wl8l

LC IEOIIIBfi

&iml!DOIF A&APf

U SI

" 41 Tl 41 40

64

SAUIA DÖIURG TIIIIIIZ 1llBI WIBI SAIIti DÖIU1I& llllliiP 5POQIUIII IIUIA llllmDOir

12

~~~

• ...·c •

All

so WIIJ

IBIIIISDOtF GW

n s.uo

lllßi9S WIFIIUf llf.(IIOllf

WlBI

WIBI

S4

ur

IIOIIIIoQ

<OIRtWIO LT I'IOilliGSEE

..

WIBI

Alll All! All! AUT AUT AUT AUf

GIÜIBDBS T!XIII6 Wllll WSYIADTÖIZ lll WIDSOIATTIII

51 61

52 63 S4 62 49 43

Ul( 110111 MOllA AlUS &IOSSE1IliiSIOI

lG RUA./111611 LY IIÖ1KIBDOif

S6 71

GÜSIIIIDOlf

VWHLllllV.

5S

IIAll8lm 23 ASIÖ LIDIIDI16

29 S1

a6lalmL

46 61

ÖAY

S4 51 3t 74 5.S 6I 51

11 47 61 61

SOIIAIIISTADT

Will FOl!Dfl WIBI WIEI

WIBI TUiiiBI UIIOIIIIIIS

llbol WIJ1IA llC lllAIIlUIIIRIS l4l1ll*f llmllliAUSDOtF ASIÖQJJIYlW. WIBI WIBI

4S

fOIMMilll( 111111

..

IS61111110UlT 1111 111 IIUJI5

5I

AUT

AUT 611 Gll


_4:0_9_:3s_-_4_:1_5:2_6_ _ _ _ _ _ _ ER_G_E_B_N_IS_S_E JG

v...

15 61 71

l.llllJIAIISUI& 1IAIJ1I liiTliWIIISIUIG

61

W1E1I

u

IIÖOUI6

54 62

ST.IW&UE11IBI 1YtOUA

St "

lMS 111101 sr.mr t i

S3 54 41 61 56

" ftiiZI8Ij .lSPA116 S6mJUDI.OimM

53 .,

TIIOUA

SI 61 SI 53 65 67 S3 56 6S 61

4S 4t SI 54 46 S7 11 7S 59 42 64

IlD 1110

'IK lltlltiBS S6 JUmZWAOIE SAUI SUÖIJII 'IK l!IQ!IS

m IWOSI10if

was

YKIUUBS

1111 aua m rornot 111111 ßllll&Wil

..

W!lwlll« Wl8l JIIIIDEJI.W!51WDI

Am ru lilllfAI1 1SV UIIIAOI lO SOUOllE 1181 llR11511F,/1Aftlll Wl91 fllDlllOI

" 46

08WII

"

svrrumin

tl S2 46 13

74 SI 56 S7 63 " SI

"

41

« 59 67

lJIIFJAD

Q1TllUElJ)

.. .. SCJIUIAWill SC IIAIIl Will SilliDOl UIUIISllll SV GlUJI8IIIIOt9l J.l(

Wl.11111STA11 WB

1118 OU8IIIOif

MI1III6BIIOO SAIIT GIE60ilE JUUJBIAOI FmiiUI10II UlZ

.,

m

64

Wl!ll

61 lil. SPOil1ft TAillE 64 · Sll OIIIIIIOYlLW11tOII 43 6lßiiiT1tS.Ifll 61 m:smum 59 HAmEl6 43 PllOflOUISOOlf 62 1IIIDBI/Orf

59

lUIIIIIIG PEllPIE QUI

61 45 l4 SI 49

ISlSIIEll. ,, 111lt1Slll!IISI

" 3t

54 64 54

U!l6W fiR10 lfllliJIGUil UIIOiltED l1liiTJI.

..

"49

WB

71 S3

lliÖ QJJUITAI. llllmBl FIOHIIIl1T

"

lÖlltllSTBI

41

lliÖ QUI Y1W.

" 61

Will

6ÖSSII TWl

SI St 56

!lSiflHll

l(tslllll W1El

1994 Mmm0N


1994 MmmQN =-=ER_G.:__E_B_N_IS_S_E_ _ _ _ _ _ _4:_1s_:2_7_-4_:2_1_:43 JG

Vonlo

11411

'll

«

W\Eil W\01 lt.WSOOif OIIIOP Cf IUSIIUCX WIBI WIDI WIDI W\01

AUT lUT AUT AUT AUT

. ~: 292 !M4$' 425 M40 561 ,· MI(" 911 >llll'i< 912 : 1131. 110 114~ : 426 i li4S 427 •1111 ' 913

WA!DIK6

AUT

VOsaloolf

S1ll

WlEI mouA W'fÖSWI WHII IBJEIAHI UD natmlOUIBM WIOI 1111 OOIAUD.IFIWEtl UI.TJA-JOG WlfltiiJIIlE suom AKIIAOI 1181 MIOU ll( AlmmBI POOtsn P.IOOYAIU POO MISOKOitDIU61. WlEI DEtllSOIEI AIIBMlll

AUT

45

so 71 70 60 49

45 72

41 61 59 45 51 63 S1 59 69

«

39

st

's «

46 47 36 !1 55 39 43 61 41

Wl8l lYIOlll

n

DElWlGtsrtASDB.

63

lliKI/1111

7l 54 )1

WAl WSBMUHIBC 11.000, OOT& !WS I!DOD, SIUT& !WS Biß WlEil

5I 59 61 73

Wll 1181

61

UIZ

60 75 40 59

WIOI

« 47 48

40 74 51 51

Ul)IElSOOJf SOtWBliAT WlEil GOIDIJE 51.0 6P aoo 11010 PIAll DDIIIOISII'Wl I8ID lmiAI06IIliD PBOITOliSDOif WIBI

n

IIITTEI5IU wmt

U

IIÜNOQ

63

IIÖDUK6 lTIIIII

49 55

61

U SI

68 61 34 46

WIOI WIDI

ESSUI&al UMIOIIW ÖTI TYAISII6lUMD GW:

68

OIIU, JAPAN Ull &UII1Z

"

1IIBf

72 S1 65 5I 24 63 34 46 S1

«

Ellll1W.

UIIIOII SUi016Bt Wllll

IUl&W 11IOIJA WIOI ltiiiSOtiiG

AUT AUT AUT

AUT

:4.15.27 4.1$.3.8' UUJ

:u ils: A.\5.361

:us.»

~IS.4t .

4.15.42J

~.IS.ifi

i·MU' 421 ~f$;(41, ..

914

!_lb$; 132 AUT f11451 429 AUT

• ' 56t

AUT

·. . 111

.fJS.-".

tl5.47"

~1m;

'4.15.5(

-~

.&UT AUT

· 733 ·•~~'~ 915

AUT

U · 2U 4:J5.56) :1155. 131 :Ü ßl,

AUT GB AU! GB

563 'Us.st;

,._!

564

!ilt : 916

um:

:u~s;

:

nA nA AUT

!-s$·

&EI

133 : IQS; 734 ' Jiß' 134 : 115el t9S

AUT .&UT

•• ' J!4S :• 917 43t

.. "' m

AUT AU! AU! AUT

-.. : u ; 919 .. .; 565 · IIJsn 73S

IRJ.

~.mj

na

11011

1101

ALn AUT AU!

56 ' IISSi 736 i i!Jij: 5I

~ .,.. ~: m 713 ~.i31\ 714 ! 111 ~ 921 . AlSp' m llis~ 7V

r. •IISI!l M$'· 1i5ii

61[

AUT AUT 6ß

AUT AU! ALn JPII

m ALn AU! AUT AU!

t97 433 13 14

ll!i' ! ttt i 148; 566 . ll48 I 567

: :· ALn

~~

~ÜI' 717

iJlti!

434

us; na

• :·•

:

m

!'Q); 711 i IQS 739

Jatl ö · . .1161·

7H SI 47 \ ~ 435 . • • 191 . . . 791

:IIH ' m ! 1135.1

740

: ;:; ~!: m :•Als:

li.WOIIIf lAll AUS1lJA

AUT GB 114 AUT

QlliQIA(Jf

ALn AU!

41 69

GEl AU!

SS

UDFÜSSIII6

&EI

56 56 41

11IOIJA maot AW 6IISIIfJf

AUT AlT ALn

-

1731

16

L.a.: 792 :wft!

' JMS' :• : ~~; ·.IlSt;

·lK$::

t• ;

2 436 561 291 793 431 4S

~ 1135' 742 ' 1135: 743 ; ll!i" 744 ··~ : t99

-~-

• ·•

'•em ~taa ·. • :Wl 5412 -~ · :

'4201( 31U ;IJIIIIAOtEl, OIIISliAII, '·

l• om 'l~MM.!DUMII · ·.

..

.. . 3117 MSIWIIIS.EMur~ : -ul~ 4345 ;IA1al;lll!llla . . ''·.

'GJt 5647

:U'IAII,..... .

.ffl~ ISU :~IQlAiM& · ~~ st95 i llllml, fllllll'. . ,. . :

:411S: F2D ' ~ san 42ll;F306 'lmlls.IIWA 4l[1: 3&43 lltlOQII(Ulf, ~ ·

4:102\

· ··

.u1a: sv1 rHifiiiiiB;JIAIRBI• ..•

. . ·:·

.j

•422t 3101 IJ11111Mf, Wll. • .•·••• '

!a ' m uuc. :4221! 3241 ;. f49l

SUJ

All AlT AUT AU! AUT AU! 51.0

~--

.4199' 09'7 STIAUS;DUSAII , . :· • ' 4,_ F196 ··1Jdl;JI6E . ·... . :~!' 5471 ~,OIIISll.ll ,.•:· : ' 4M 0999 ·w;iMJOwl · ·· . (iii313200 ;IMIW:6J111410 .... ...

UU'i-! ·4%1" Fll61 ;JliiiiF, wuu

: i= :: ~:~ m m

AU! AU!

Ph St-Jir ·....

tn:".f7:: ii21'~ asot > ~~MD~AM,II&.& ·

AUT

POWliDOif WIBI lYIOlJl

63

11-1'1 lelt

:~ 131S

·· -· .. . . . . .-

412{: 7400 '.tiRI, MAIIO o~m; 5514

:

~

1VI'IJMI!!I.OIAF

:~

• .

.att ans

·

!

' ~SIDMD

3191 2114 ·4134: 2531 ;~ «90 :.ti!'J 4HI 7-mt 3519

:.ua:

wwia.uwa.IBO , AlllliiUGB.WWIBMHII.

. :

'~m

iWuztt..IIAIIII . , ; ~..-,SBRIIIJ

: ~lllßl.Alflal

,.,.,. 1461 ,, . ,. . . :·

~424! 3034 'lllrASOB. _.

-

: 4~ f214 : ~~

;i~Hf: •m 1233 :-.IIOUIIT . ·' 5474 : I6R, 1liOIAS :

~

424S' 4217 ' IDIAIEI,IIAUWID • :~ sm ·, ~'fii .· ·

..,IIU .. . ,. . .

'.....-r,1IISIIIA

• ·.

-~ 2211 : IIIB.!GBJIAIII.MWIII

'

t,qSl• 0191 :IJSwa. RIIDIK1I . . · ! :rut; 0117 6011111AQ.IJMJI •

r,m;i 4071 :"42541 26U ~S Dm '42$6; 11611 '& m6 1'454 ~; 1391 ~~: fttl ,ft41; tnt

4fil.

:ÜII;JOSW

''

' •"'',

; SOfM.~

~ 'III.IIIIJ

OJIJ,·II98K

;.

AD YEJliAII

71 10

lCÖAIIItGllllfl TfiOIJA MAll

·.

'1isanlt,.OOAII9 .

'1'19$1liBIIIr

..., 4126 lt'!llii,:MIOIR

.: .:

;._l!4354 ·•roa .. : ,. ·47ft 4029 MIO(I, 11011A11 ..:

6ÖSSIIIWI

43

WIEil

71 10

Wt HElSTADT

m!JSIIIIG UIJOIIIBTWI~

st

m

U

Wtms!ADT

36 62 63 71 39 47

1SP00 IIOIMIJI600SAIIIOfBI

41 SI

u

59

I'AlSOilll6

m

IOTDI&Illlll. WIBI

m VlVIIWliiO.

TOGlOSSUIIIBI

m WIEJI

lYGOIDIAOI WBISM6 61ÜIEUIBS

63

nosJIIIIGJJIIIS

57

m

59 34 5I 58

D.lli•60!DS1AUT WHII I.SOMlllllllllOI 1ll WllltSOIATTBI

63

WIBI

40 SI 41 39

lTVTmiJ.l lliZWD. llYmDUAfllliiSII. ISYIIÖOISWll UEZBI OIATtllY.JW.UlY

•. •

f4t7S! 1376 1WSfelilnB • . :42lii 4139 •'DIIIsr, IUDOU • ·• • ~· 3Sst 'OIIAU• _· · ' ~ .~ 4263 :~.~ • .• ~

fFl' W4

3S

n 69 32 U 5I

·IAimll. *ta .·· ...:

~ llil 'm i t ; m3 'III.UIIIIAliA

• 42'{~ 00

"

U

:.U,; 3392 (~ - - - - ·~ ~.42701 3109 ciAISil, WAIJB f tlf RSI ·-Bitm; { '421J

AKF 1Y IIOYtllOO WlfJ

··• I

4261! 4410 ;Tlllli'I..IO$&

IÖZSA 1091( 611WZI

10

;IIBiiMtsiJ.~

1-ltBim

IJB5TADT 501t6YMIIASIUII STAllS

31

)1

~~n: •m :OfliiiÖCI.HAMIB. ~ su5 ''QIIIÜ,mm , .... :4Hti 2144 i18f}llllllt · : · ' caS 1713 '~ 'llllf. 1 mt 4St9 : ~ IMJlST '4Hl 5351

wa68SOOu WBDUI6 IADBI

67 51 60 49

!STMT, OIIIS

P'IISBIIIII6

63 60 41 11 8

.

~IIUIISI · ta_an~, QTIIAIJ..

GW:

68

41 57

·_, om ,Jiiuaasa.IIDISJ

i4Mt; f4U

Wllll WlBI IAIDIS& m GW lHAlWl

«

:. - R11 -~IIIIIA

:• ow H 4656 filiiB. UUID

41 30 41 69 46 67 10

.u

S6QO ,. . . . ,. . .

d

Sll OIINIIOY IIAIAlliOH WltALIAOillf kl1DIIl6 lfiEll ÖSili.AIIf5flll011

69

-4271 :. . . . - . . . . -

;413T

S9 45 75 61 41

n

t.u2tl m1 :•sä '" ·. '4m 4036 ;f!IIUJ,:~ .

Voroll

74

OOIII$1i8.JlUEU

·4226' 4016 ·STIIB,cuus·

JG

s'

mc WIEJI WIBI Sfi'UOBI.A<ll WIBI WIOI wtfll WIOI IB&aiMWTIIOII LG GUlSBI ll!AQiliUTSOII.lEJIZ

n

m

72

.IIIASDOlf

41

WUUSlliA

6S

WIEJI WIEJI

41

«

47 62 52 70 41 69

.u

"

u

TIIALWil

lllllllll'l'fOPU nDI

IIÖDI.IIIS WlfJ

WIDI ASIÖWATEZBITlllll 'm IIÖRBN a.oa stOl11f ar fiAll

m

IIADHSHIIl

llal , II

11·1'


1994 MAR!moN _ER_G_E_B_N_IS_S_E_ _ _ _ _ _4_:2_1:44_-_4:3_o_:o1 th St-Nr 'lhilli

0

JG

Yortla

Nil

. II

m1 1m .Mllf.lOIBT

63

Ulll AIISlliA

MT

' 1130 111 4.21.44'

~

41

WS$ )OitliQG• Elf

40

EGEl

68 1181

IMS' 444 Q1:.4l' 1150· 311 4.21.49

72 66 55 65 61 50 61

1101

Wll : SI

n

EGO Wlo HEUSTADl IIONIM6 PllGIISOOif WIEII IIIUM 1Y 1'106 GO-mDOI MI5D IOSIJDB IF

57

UIIOlllliOLOIIOf

60

MATZEil

OHS Wlml,M 3191 IUIIIllOYII5, 111t lAIOS ·

:ms

4216 f304 O MA11110m5,BIIT 4117 sm O Jiihui,aom o.:

.

4!11 0714 IIAlJSUI1B. AlllOIJ 4219 4643 11A1t!i.5ml&... 4%90 3160 lllllrfl1iGB; IiDo ' 419l 2107 ii!IWH.W.IIlil • 3211 1111501,.... ' 0

;

42!3; 3121 ~-

'

m4' 0790 .IIAlllllill.'tiOUiiQ6 4295. 30!4 rASPAt, 1IOtFGAIIG 42U. 5300 ~biiiOIII

mr 5299 srum. Bill ma 1m

o42f9 3817 ,. A16 :Gel SfiS :~ 2m 5430

-

53

0

:

0

0

wtUIIdl, OII:ISllAa

.

uu•11.1BE ·

H

Mll\ ~ .. lo . •IUMIIa,tQH , II&. -.r ...

·4304 f4U 11m"lil5fm aos 2191 .IÄ<iliJI.votml, .OWID ·4306 5725 'SJUU;IMII!Ii. ·001 4236 'fAIJBIUAID " •. : : 5616

~WIJIJGAIG _:

.ein

5601 . .Gilla oo 3194 'SliiAOIIt, WL

013 5602 PIRJI!)F, !W12 014: !3H 'ltUJIIII, IIAI.la

Soilllf, IIAII$

IIÜNOIBI WIBI WIEII LGADEG EBE1IS!f. lllM6EII Will 06GAll

·Am F496 liiAIIIIAIUUAIIUIJA , 4324 2502 Willm, liBas .4325, lli4 ·~llllst . l

50 57 65 7S SI S2 64 59 63 47 &0

-~ 3047 liUitAIDIBS

57

0

.4311 Sli1 ~JOIIAIII5 ~.; 54tll :illoasu; ..... :alt A44 .~JOS1IIIIIA oB! 0301 llllJCAII&,JOI!Aa15 '4311; 5465 SUISlY, OliiS11AI •

0

w sm IKi. ono

• 0

. . 0

4m' tsM

,

,

IIUII5,.... :. o

;0344336 . . . . . :4ll5 lfH •$IAISQI...-.D

:~. 1415

>o • "

.mr ons :~~~tm,.W

4131] f514 :mGBJ, M.DIEJA . ~ :;

4339• 3S3S IÖilll; li6alm 'UAO' 2303 ~~ ,; 4i4l' 5510 QUTAI,IIIAS •. 0

~!

-

ms

·SOUUD, SIAIIISUIIS ;

mo ·JOlSS:, w.o

~ 4210 \II'I!(JUilll

.o

- :0 : 0

0

~ 2312 RIIII,IWPS

_;

·:

,

0

••

·4146 3124 ~II&YUIJ • 4347 1962 ~QirT . : ~ 0 5666 611WMYa.IIIIAIIO •. 0~: '43ft: 0962 -11rnl;AUD*B ' 43SC!i 5710 11AGG,A11WDB • 4UI R1t4 ·.W.:., OlllllJl , o:l ilist~ WS . . . . liMOS ,!•.. '4353' 4l24 'SIMI11.1l.OIII5IIU ::· ' •4354' 4250 ~ liMAID .. 0~ 5321 ',IWfl. frnl 4354 1093 liüwr;lllll' :'·::,,;, 0. /.t!51: FOI2 ~MI,GIOEGQ '.4358 1046 SOti'll. Pml . A3S9i F4S2 suloY~ IDWI!UA 0

0

:

0

0

·:: :

0

·;:

0

0

.:

0

..,

0

0

;,.

0

0

:

~

1405 . . .imllilr

'

..

0:;: =-=·0)0: .~

4213 1AIIJO, ~!{(HAU - :.

4364- 2509

:M

~ liiOOif

•o

4621 OOII,.IU&.I'BB ~ 4702 'DOH,IIJII i· I 0

°

··,o

ABT

)111

S2 114 140

'm -

GO AUT

! .. , tS1

'4 :U

AUT

:·111.

·u uf

OliGAU 5G.IUST1ZWAliESIG

AUT AUl AUT

W1BI

AUT

WIEII WB11111G WXI Ol1AIIII6 'lYIWJAOillf IAIGIII1IISDOIF lllEISIIOlf Wl!ll llllC MUlllot 50!SSOO

AUT

: 1130 111 '4.22040 'D 119 1145~ 444 ~ASO !140! 574 U144i · 1135; 756 uuÖ!

STAJIIAot

wo

AUT AUT

AUT AUT

68 AUT

AUl AUl 68 FIA

AUT

oii3Q•

ts2

• •' • 1NO . 1140 M30

953 954 37

GW

AUT

WAll

1111 . ll4l 576

44

S1l1l l'SY 1119 JIA6ASAD.SHI, IIAGASA

AUr AU1 JPI

6t!SSIIÜII. Wl!ll n:wmOUA Wllll OUBif SPAIIIIIIG

AlJT

6I

SI

74 4t 51 64 46 44 22 32 70 64 61 56 l3 67

AU! AUT AUT SlO AU1

1 1138:

All!

'lllS

IQO • 0

, 1155· 1111

Will

USVIIALJH.Vo Wllll Wllll IE1581 'IUEUIIOGIOHD YSYniOlKA llPIOYSlY MilULAS WJ9(

11181 mIIIIDWmll UII mllOSTIIUOIFRD Wllll SCCIEIUN

Ji4SI 449

•1145 450 ; W~ 38 ; IsS 7&0 i 1158· 313

! 1151

1135.

11ft-, M4o:

AUT AUT AUr

GEl

:

4311. 0459 ·USU.!HIIS1WI 0 ,4319 10f4 WX.ilAUS 00, ' .0 .m~r 1112 •IUI6ll, J058' " '4391: 3149 OUUAJb, DU'AUII ;4391 1759 .JIIIIOIB;.WOUii,IXi

·. : ms .ftmSiiJDI'i•..S. ~ S3l7 liiou.ul.llatJW5 °

j

:..zu;;

114~ 452 ttU~ •WSIO 16 4.24.41· 116S: 18 U4.e: .... 3 'U Ut; • : 962 ü~

74

0

43ft F311 lUIIIWIAI.. Jll~IIH

63

'4391; 4441 OY~SATOSIII . iUiQ 1314 ®D;WlllOO ,~",, 2611

49 40

.IIBif('lilus

'

:~: 2611 ~Al

I

·4.4n 5312 :- . . .

(40~ 3110 °~ liiOOI.f

'4406' 07S4 I'Öla;llllt

0 ·'

14417. FOS2 rfiAR.ISi IIIIBA .. ;- : 5390 : iBsatal}~

i44K

om 1A1111i A1W11DB

SI

0

0

OPIAOtAI.RfiZ

55ll 'SQIIIIIJ;JOSEf . (41~ 3419 :IIISWOS, Wl. 441i 3121 r~IUIOSHt Mi~ 3609 olllDJ, IMl · .

'-l41,~ 3110 ;aiai.TWSII

.

' ;..._50 i 41

0 0

,.]

'

0

0

i

0

SOiiöla.lllllliAID

0

. ..0 Oe; o 0'

1

.t.-.a.~

1429 3351 •lAVA, 1II6UIIIr :443t. 311S iiAiml simlt '1P.I! 5!63 : ~ 1liOMAS •

m üU.i

·~ 5264

44331 5531

r ,o

0

•4442'

~

ill6o

4.25.90:

6ll

52

J4jui

AUT USA

Jlll

963 964

4.25Jr

4441 7114 WlDIW.II.IWZSllf'AII 444' 1410 . ~IIBIBT

61

0

44st'

o

sm :IAIJfiiAIIII, GaO!i .:·

0

60 66

u,.34)

;uUij

111 : 970 J.2U'l lll5 768 4.2i~! 111 · 971 ·4.26.411

.4.H.Sti

IMS, 454 111 ' 972

J111

W30 55 :4.26.51) 1145· 455 .4J1St1

MUUilllotEII

liR AUT USA

lllt · 974 ~/II· M : SIO '42(

WU fiUIIIOlZÖSIII SU.WAl.fiiJI Wl9 WIBI

IIÖOUIG

lOWUJUIG lo HAIIAUII WlfiiEif

Wlflf IOTiflfiWII Wlflf

USJGAffid

1111 0

973

MSeo 316

W.st -4,2u,j

•Ü7~·

: ·: [ ~~i lt

AUT SUI AUT

0

Al1ll'

iJ

68 AUT AUT AUT AUT

~t

M40' S82 4.27.!~ M45' 451 :4l1J!l lllS 76J W45' 31 AJ27

no i•o.ii~

1135' ' 1130: 133 1110· SU

wm

4l1~

975 4l1~

liC

JIH . 976 O U1Jfj

WÜIIIU Wl!ll MOUA

AUT AUT

rw m w .W,

AUT

· 1140 514 ·4;27-Vj ,

FISOWIIIID

AUT Jrll AUT Jrll ltllll

1145' 451 ,4.27-'J : • : 54 ; ~ · m ;t,21.3t]

PAIIMONIAlOWISIOU SAUIUIG l(JIOAIIA

l'IIS 1tE GAlOFAIII OJIIOPCF IUIIIIIIIGI'!IIrlf nua 61Al Wlflf

1SY GUCISIIIG 09 WJOI Wllll PIISSIAUJI SOll nut HElltAlS WIEII

71 31

4.BJti um

AUT AUT GER

n

... ·,

51«1 'll1II,.DII5lWI ' 4447 f1S3 .· ~. ~

969

All

tiismolf

~.

' "

nomtii!IIIUIS PEUIIl TY GIJSIAYSIUIG Wllll1tl, tWfOllllA

61

VBO; 54 lllS 766 .4JljSi

AUT AUT AUT

Gll HUN AUT AUT lU AUT IIA AUT AUT AUT

74 Sf SI 47

~~ :::~

AUT ; lllS: 767

IWWl

69

0

AUT

40 76 70 47 2S 68

53 53

iulJ~

•Ul.!

Wllll

IEIUN UDal

0211 IIAif,IIURfl

,

0

FIA

65 70

uuo!

w ll

ll3f 137 .4oti-l2J lllf 765 U6J! 111 H1 -4.26.~

m : 111 . .wr

m

~.25.57J

1130: l3l 4o2illj WS~ 6 :4.26.1:!1

AUT

AUT

61

Ylll'

JMO· 53

Wl05

35

1" SS

FIA

41

41 76 ß

an ..usJ!!

68 POL

11

11

. ~·

Xtlfl

54 :US.l] 453 OS.J31 763 4,1S.ll ] 315 .4o25-o4~ 965 4.25.4t1

830 1165: 19

IOl1IIJMI Will miJI1IOD LASEYIIESUliB Wllll WIEII rfAFfSIIJ1lll IISBISTADT Wl8l

57

., 0

All!

SAPPOIG-6111, HOWIO WMIIIG UIAYAs-U-51!1, OIJIA PAIIIOIIA ltilfPISIOU ISA W1flf

ss

WIIDlJ5Ir10IIISIWI

AUT

1130:

POL AUT

:

~ 4Uf 4l7l ~. ISA ~ 3665 ~IIUJ!Ui .

0

AUT GEl

: 0:0

.......

_o

i~ 334t ·CDWoi.O,SAIUU

AUT AUT IIA

WIOOAW WIEII

WIBI

'

0571 -~IIOIMI. 1673 liDUI,AIIlOJI ·:

'44U F512 oaozi-. W 0171 .IBI.,IIMI ~ 1m :IIISil.lGISial

30

tlll 1145 lllS liSO 1111 1130'

LHONIAIH W18l FIANmlll/IIAIN

&9

:

~· 2474 '1AIJiilia.IBIIAIJ :

J44l 4196

WIOOAW

57

0

.'4434' 1901 ;1S111111, fiiBlllol

~iW

LA srtiiE SIIIIB PIIIRBG

lllflf lllEII ISG NEUSIEDlEI IIÜStll lJIOIIIAIH Will! mNING l'IDPU nua XIOOJIEI WlAilSlllA

OWflll, Alllll.W

53 .1135 762

'us:u:

:

o:'

riiiiEIII, lllWl$ "

0

All

:UU..'

o',

.:

WIEII mOUA

THALWIL

St~

0 0 0

0

Wlll

49 S9

1313 oma;SiiAI.D 4413 lliMIS1R1B, tmm j

0

YEIIE11A HSYWÖIGL

HOHWU

49 ss

.... '

Will! Wl9l Wllll

SI

64 52 73 61

i44ll, !111 !#1'li 4412 :4413 4414

65 51 41

57 541

0

68 AUT

'JIIi.

°;

ss 57 68 59 " 41 70

0

"0 .4.24.29 · 577 S9 -~~~

"

"

:4395, ssu :Smm.Jtii&BI

i442f 13'1 4J2~;

56

0

44211663~~

:4.204 ) 1140' 571 ~lUf

·

::

1

utu

SlO AU!

n

0

jdo 127

AU1 1101

68 54 64

0

~ 5575 I!SilfJ.,JIAIIUS !:44Hi 0250 'lilswmti,IIBJIZ .

:: l: :: 0

63 39

· - 3405 ' lliD; IKJWl . --74 •• AU :lOIIIOIUIAIItUIRll 61

i4'n4: mo '&IIIIIYIJfifzA

68 AUT

32

~ SilllUD '

i(ol2t FS04 : IAII;WQS.

JU!,: 9Sf u~l

26

0

:l42t Flll ' IIWO, rusumt

314 161

·1160; SI .1130. 126

AUT

,

fiiltfr,~

. . 4551

:4471• 1442

: IUO' 125

AUT AUT

SI 61

•i4J!; A32 (IWI;AIIIIO , . · ,_ . 2549 i~.--

Jl4$o 441 0

Uua;.a.luD

5712

•4.2122 '

SI

: ll3ll

:4313' 5f&O

820

:mn

AUT

~,

0205 Uft5D,TAD91Sl :

575

7SI '4.213t 9ss 122 U13l 123 124 9Sf 141 957 1St

0

4SIJi 3015 liOD.IIAik .•

-4412· f474 ;w;ra,;Mil

Ms5.· 757 ~. ....; 52 '4.i3.271 ' 114$ 447 ·~:2f, ,.1130 . 121 '.4:.23.3to

..

0

,4.CI3 3m IUO, IUAIJ. 4404j 4112 oi!Kir;IIIOOI.f

AUT hu ' t51

70 65 52

Utsl '

0

4,11(41 ~15 1

Wllll

37

,m:36

wrm

61 64

U2.54'

"

5S

'IJUS U2.35 °

0

SlÖßW TtiOUA

I11Z

~~-

m..

WlUSTIIA

JIIT YAIBSliT1lll YUEIIJE

OUt·

65

3713 . SASPAI011l,AIIl01110

i-437f; F139 WliJt R~ •4310; 4355 DIElllOI. TliOIIAS

"*

Not , Jl o III·P

1266 : ~0 0°0; 2369 · ~m 0

0

;-

Voroio

56 41 65

0

0

JG

••

2514 RAM1S101,1UIIZ F179 :fOifAUS; CAIQl . J~ 41" • •IIQW • 0431f 112116 kMIE01. ~ ..

uui,

llSO' 312 116 •M4S: 445 ·1130° 117 ;:lllf' 951

AUl

S9 44 6!

-U!.lt~

ut'l• 1130 115 tlt21' WH ' 53 'ü ui

AlJ' FIA SLO AU1 AUT

75

Sl&lliüll.llMAI.Ii .

Afl AllT

llliiL

9

38

..

ll3t m ·tft14

Sf 41 41 46 Sl

63 62

0

•:nai-'

1140 573 4.ttJS.: IIW : 941 Ul.l6: 1111 949 4.22.:11' . 1130 113 4iiw

m All

u6f. om 'SBM. 68IIAIII 4l7l 5712 ·.km11.11ANt

0

rmt 1115 · dllt6. F~A~Z

*S' 17 (.n.Jl 1135 755 4.22.1L

0

4361' f322 JlllDI,....

945 UI.SI, 4l7L JtlS 754 oue: .4371; 1111· 946 U2.QJ ~ · m~; JIH • 947 tn,820 114. 571 Ü2o03: ,qfs' ~ UlJ, 1130 111

611

All All All

'

..-..., -,ma

Jlll

All AllT All 6ll

m !m m :jt

n

.03) 45!4 .GIIIIItlilila.lWIZ O 4332 469S ,movte,_lll6111 '4333 4281 'I'OMifl, OliV :L, .:

All

Öll II!ILIUOIIS tOIISIIJI6 SC UlllON LOIIISIUIG Wllll WEil GOlEIUE SlO nOSIIIMEIJIUIG

64

0

<4321i mn ~ JIIJZ ·4ln• 3441 •flll1.'JOIMMS 433(1° 1462 ·IIÖIIIW lll illasJwl

42

41

~· 01~· 4634 'IßiiiSllilfB,. DiETIIAI

4315 5611

F( EIDIBG IQlS

49

0

WIEI

4.21.49,

;rtz St-llr ·. _

0

m

n

&0 's 74 70 &0 61

.(!Jl

motiA TtiOUA

0

0

: 3973 'sQw, llOIIAl 4!1104311 ~ SllBii'

mom

64

0

.

63

"

63 37 &O

'SIIIOi.lll ,. '

WO

lii·Pl Z*ft

.W.:!J

0

.s.:

i Wil :

317 :.UJ~ Sf o4.27.4t;

AUT . 1111 ' 971 4.21.41j AUT

1111 ' 979 U7o~

0

Wfs: 32

;4.27.4ij

: wsoi : lll ol : Mfo : M(s; ' II6S • '

11 :4l1o4'1 910 ~l150J fll ~27~ 459 >4.2UOJ !0 !'4~ 912 ·4.21.W

M55

I47 4,21.1,)

1111

983 :4.21.18! 1111 ' 914 4JIJOj . • . 915 uuo'

Glt ' 1140 515 .4.tuli AUT • 1140• 516 4.21o4tj AUT AUT

.·.W m .._.4f

II

916 4.21.'44>

AUT

'1135· 773 4.21~

IIA

1145

460 .4o2fo02'

HUN

1135

m ,UtoOl': n5 :U..Ofi

AUT AUT Gll

AUT GR

MSS · Mll 911 4.2folti II4G 511 57 4029.211 11311 134 ·mJ!:

4'».1•1

0

na mlf.

GO

AUT AUT AUT

1111 919 4.2t.34i WSS 7 Ü9.39i 1111 HO 4:29.4~ 1130 135 ;U9,sti

AUT AUT

.1111

°

991

4.31.81]


ERGEBNISSE

4:30:06 _ 4:45:26

~~~--~~~---------------------------------

'Piz ·· SHir< llßie . ·.: 44S1; 1111 •IIIISOif, l!IIIBTOI. 44Sl' 2152 )oW•GR. lOSif 44S3! 3316 ·11011&115CJ; 61Mo: . 4454! 3313 tAIOIKBU, Alt9TO

:.um; IIIWil

~~ 321S

;IOIOIIiSf.lWsulO

:4464· 3214 ·1118«A.IIIS.W

'~utl ;~5MIIt· . 44'4 4633 :~- . 2154 '!IAOIA.Pml ' .

58

LOSWPOIIt IOTT!llllolliM

ITA

W4S 33 11511 32'1 4.3t.le· IISS. 116 4.3UI

SAUIIADÖ&UMS

lUJ

flwsrotiSU

SUl AUJ AUJ ITA ITA 1101 AIIJ AUJ AUJ HUM AUl AU1 JIIT

..

" " 56 65

71 70

WIEI STUISHOF YEIEZIA Yllllll6 PMIOIIA lomtSIOIA DllllSOI POIIIISDOlf Wl9 Will FAllilOMlA XOZEPISOO OUwtGISIOASDa WIEII WIBI

~S0541 t~~~o~~~~~:

6t 55

SC AISliiAII AIIJitS AIJSllODEIIT Wl!l

..,., 0445 'JIII50I, AUIA1ID8

12

sw

4477 FIS8 SOIIIID,.I&Illl

56

SY GlUIIEIJilWIBI

4471 5311 '5.\110,~ 4479: 3756 ~llliiiT ·44111· 3090 ·~ 1111111$ •

49 46

6 , IIOIISWall!l

:• • lllS 'f C: 11M

..-..m;Will '

.

-l.4D' tm .- - . • '-

65

~' 5594 ~~ OIIS10fll 441>· 0102 :rilltl6;aa..r i4l6 2121 :iaWBit llollflll -~: F21l • • IIIIU 4411 2495 PIISMD, Will

441tsm ·. ._...,

•...: tlS9

'4491; 5414 '44ni f247 44n' 1&46 4494 0561 4495 0112 4496 5321 M?1 1072 , .. 1474

ll ll

~-.s·

76

' •

r..~

l

\ilollY, ~

IIIA11U50I,ftlB SNUIJII,IIIOI SBIY, AIMlD . ·DI:SIIm,AIIOIIE

6MIIB.Iiwu

31311

,. W,] 3137

;!su2i 0353 ~-

~ 4444 ~l'flB

:Qt!

•. . . , ; . . .

t~NO

'

. ··~

.. ~

'

i .

;58ftl,IIIDI\AD. I.IOIIBIS(ar,.IOSif

•m: 0111 .1111&, ~ .• 4SI3: 4342 ~.l!I.IIB, 11101

,

• :1 ' •~

'45J4i f410 ;~- . ;. ., ,ti'IS S1S3 ~~ IIJill .;:;- ~ ,4,ß6.- .~...., ~5.17 f240

.PJISOf;.. . ·4Slt 4584 '$S11,1110Aa 4520' 5613 liotA,.IIM!AD • •n1• 4321 ·OMIG,IiiO.YiiiG . '4522. 3745 .LAll&, liliiiAID

4523. ..,

~ 45SI ,4si6~ Ult

:~. . . . . '.

'

·D dll(-- : ~11A11Us '

1

·ililnsoi;a..

•m·5353 .SJUWF,HAE •.,.

4S30' 5334 ~llowl 453\: 2449 :WAIJIII, tDIIIl 'W, 2694 ;ilai,•IIAUIJ .

:.sn: OSlS ;IGIIJ;.. ' '

:·~

4525

TIIUIIOIIWIBI SC toiU!SIA llllJ I WIEI IAISOOIF

IIEI

54

AIIIWf fiAIIC.W lAWIIAOif WIEII Wl8l 6MY mJ5IIIIl AVIS 1lf 6AlOfUI

65 62 54 SI 36 60 67 69 50 40

111111 6MIIBI IIJIOIIIAIIBI YETWII

Tll WIIDSCIIATilll u•m AIISliiJIII WIEII

TAllOtBI SAIJUDÖtuiiG Will

n

IISIRIIOI

"

Will Wl8l

n

lUIMING I'EOI'U QIJI Wllll

·· .,

61

WIEI

"

11111

42

I.K~SIIIII

70

TIIIIAU

" 41 61 70

" " 49

.;..:

~llllll ·1:

..

u

WIIJ

·45ti 3953 !iitszAias.MtAD 4521: 4316

was

55 41

4519 F262 'PIUIII; IUIIA lll6l

Ul4. 1619

54

60

51 41

··"'~~ ~..

~. 1443 F33l 1211 4510 1634 j$11 1414

57 62

45

·~. 0266 ~ '4585 1665 iWDAI, &IAICMlD

lliOUA WB WB 1119 llY moUA EIZIISD.

54

nntiA W18l Will Wlllf

54 70

63

~--~ms = ~ fK

IISBJSlADT

UY5 WIWU l'EYEIQII[

59 45

.llla.lioiM

GW NEDlßl

54 49

u

~ rot---IWli

lf:

SI

"

·: J.

~.-...HIIX

ASYIEIIIN

. 1165 1145 . 1160 ..5' IISS: ..5 :H '~

LGYbculla

:WEia.AIRm

Q.OIISnAI . '

31

Gll AIIT G!l RA GB All

.. .

63

~- IZII

VII. 93 IWliUI6 111111

AlT

m:;:

~~

21 49

llUIIOitf

7l

:-.~ma

4516: 0273 DIIIAOU.l110114S .4531 1120 NIIIIO\ WAI.TH I .

' 1150 · 311 llSO 319

4461 f337 ·IOifSIASI', SUSAIIE ...., 1m •lUlii,-ZSI&IIGP wno wa· 2754 •lllml, SUASIWI . .

4Cn, 4401 :4411 4141

4JUt

ITA ITA

55 49

4411 4217

·u

' 1138:

43

ml 3060 .IKIUI, JHIII5 . , m2 2431 'nii&swmii,l.ll!B · I

Hai

II 1140

.4459. 1021 'wtJm.IBfa.IIBMIIT 4460 4513 ;~ WI1IIIUl

Vtrtlo

Hol AUJ AUJ

•m• -._... 4458 0904

JG

4m OltO l6ssUI, II8IJWT1I

Vortlo Wllll UlY DOUliAY~ 1'00 IIISBJ(otDIUGl roo IIISfii<OlDIA AGL

~mo :-..c;tBB

'4451• 3379 :UIDI; l'loGtll

Ph St·Nr lleM

4.3U6

JG

S2 63 42 43

63

AUJ

AUl AlT AU1 AUl AU1 lU AUJ AUJ JIIT AlT

11-PI Itlt Slt 136

Sl9

'· 1150

3'11 ' ll4s 461 • IISS! m 1111 : 993 • : 994 ... 995 lllS 111 1145 462 · W30 56 ' 1111 m 1111 ' 997 113S 119 Wl m

4JU2 4.30,13 ~14 Ullt

(311.21

OUt

m uue

• 1130 11SS ' 1111 ' ' IDS IMS· :·IMS'

"' 131 710 1000 61 463 464 M60 55 ' IISS. Ttl Jl ' SI

AIIT AUl AUl

· lllS 112 :1111 1801 JUS 713 m 1130 lll lU. ... 39 RA 114s· 465 AIIT · .... SM AIIT : Wl 11102 w · ~· m Alll . ni 57 AUJ . 1140· 591 AliT . 1130 139 611 MS 21 AIIJ 1135- 715 611 W4S 34 AlT 1130 ... AUl : D . MI

.4.38.51 .

U1.53: 4156'

~UUt 'OU 2' Ul.ll 4.31.15

4.3U4' UT.25 OUI 01.31 4JU9 01.40 4.l1.46 01.41 01.5).

~:31.55. ~~1.58.

'Ut.59 ~. 4..32.05

;4.:12.01 ~.3109

W.n

~11

:ut.44 02.45

oua 4.3150 ' A.Jt51 . 02.59, 4J.U(

H

sn UU4 593

Am All

611

.......... ~:

,4-SUS,

~1 '·~: 143 plll ~ 7t6 UU4 ~·

uus

"" 143 ' . . ; 1004 03:)6 : MI! i IOOS 4'.a3J7

r~~;

41

·a · m llll

"''

J~'

(ll46

üu1;

. .. : 59 ~47 II3S ' 711 U15U.

lr4s.

35 U3.51., . 1111' 1007 .. 4.31Sf l l!ll' 144 ~l4JO'

AUf AUT AUT Alll

; ISS: 144 '04,1l

AUr Alll

s ...

mm

A1ll

WIEII

AUf

;mlY,liBIWD 'lOIIISTIIIB; JIAliRII) '

67 65

WJn WIEII

AUI

'IR!B..IOSIF llA8liiMSa, OJlO •

61 54 39 70

lAD WIIIJIOIMSll TATIBIDOif I.SUHlß SVOG Wl8l

'SOIRIR.IIIOM .

76

·IUDII,-105& lJIOlOQ)JS, fj(OHJOS ·f01501JD, lllrr IASPU, OJSAJEIH .. ltUIII,SAIIIE ~ IBID, IIOIJ(A

40

UITBIIIAIII SI.IIAilll liiZIÜH!i IIUOOif

4.3151.

: ~ · 323 UU3 , . . 1101 Uc.ß, ... . 145 Al4M! · 1&511 314 UU7 • . . 146 4J4.st' 1111 ' 1009 1111 1010 US:Ü' c IMS 469 . .. . 1811 :1!:41 596 m43. ' . . 141 4)5.$7

us.u: u.s.1a' Os.2T

.

~JOAOUM

IA&&a..WZ . ' I

o

1

4561 2644 lOTIII, Wllil

4S.t ""'' •4563 4359

! '·

.• AIDIBS 0486 ~JDUAID -~ 30tt ;Will, . . . 4598 'SII(J,..UU 4561 1001 IMII,. ailslWl '456t 2091 SOIMIDl, LEO 4569 3162 '.illlB, OIIISliAM .4570. 1771 I.OIEI1,lWRBI

I

. :

·4517 0911 .• HililUD 4571 4eSt SIBIB,.BAI.D . j un' 4053 '&llllll5,111d11S

1J1.15

Sl]4

5333 iSIBIIJOIUI, 1llOIIAS ' 1 ~00 11659 111011,1111 .,csä ms ,..._.. Ullll .. · ~

i4,Sif; 2926 •lBIII, IBI8 • ~ tm;tJiiatii..JIIUI.·~.

~ .'

··. .':

4S93 060D lliBII.IBIIIi .· 4.59,t; 0991 's6aa, 6Üil1lll ~ 5441 'IDB.Wll, llliiAULD

I

'

.4$96 1492 ; tUDASOI.IJ!Illl5. ' !00: 5562 11AS15, IIBifl .._. 'AStli A31 ·J!:O&U\ IIOIOJIIE4 • ·1 4.5991 429S -IIORf.lllllll

.... ... .~IUI!D

181i,18S81Ailr . ·,

nas ~~ . ~ 0543 ~IIIIDOlF . . 460'111441 ,.... ~ . ;46it 4578 )OUIUII',sOIGWt. '•

;4607;

d

.4Wnn

Wirf, IUDOif : IIAin:,A~i~JuAS • i sOI.las,JIPii..~

:WIJUOIIJSOI, RA11Z

;'IIBW;AIWDil

Ulliti.IIUJMIII .

~u..

4611! 4417 111!1S, SBIIAIII

PGOCSIICA TAW WIGEIIHAGEII

47

WllAUSllU. WIEN WIEII

74

71 61

OSTIIIfllllll

Will ITIOUAGW I.EOIOI-001/.WITZ

SI

IIEI

Si

srorDIID

SI

WIEI

44 41 55 44 70 53

5UIIZEIIOOif

Alllot SZOIIIA1118.T GÖJZlS W1E11 SNIOOI OAY 'llmADBI USY D.WUIIEIIE 11111 U.JUGaiD U.JIIGEIID

52 62

WIEI lWSIJlotEll 1101 I1EII 11101

" " 42 65 ..

lllEll 111111 11101 Will lllTOliAAGlASTBll.

39

66 54

33 43 54

"

56 46

m . wso·

lt

AIIT -

. 1150. 329 ' 135 62

58

; 1151~ 330 Jl!l 1022 . 1140 600 . 1111 1023

AllT AllT

:CI.4f

uw·

:4:31.49·

,4:A.si, :Ul57

;UI.SI' ;4Ja.S9.

14'.31.59. ,4.39.21 ·4.39.29. 09.30·

.4J9.43. 4.39.49

uüt. 'w.so· '4.~

,._......

4AO.lt' <4.40.fi· '4.40.30:

«40.30

11!1"

1824 .4,40.3J:

as1 •-uo.43:

AUl AIIT AliT

· ~ · 62

All

: 1111

Alll oa

" •11311 tsl -4.4U3

,~40.36;

1025 4.40.50 41 4.41.18

1026 ,4:41.04:

: ::J AIIT AliT

DAYWIESWOI

G!l AliT A1IT AUJ A1ll A1IT

. .. , 1011 .4.4US ; y ; 601 ·.4.41.36 . ... 51 •4.41.37.

m

m

26

1135. 1150 Wll ' WH ' . W4S; . 11M . .. '

1116 ·ur.09 m UT.l9 719 4:37.27 327 4.37.31 1 60 4.37.40 61 4.37.40' 36 :4.37.43· 57 ;U7.SO 1117 •.37.st

IIEII IIIKIIIWESTWIBI

60 S4

6t

:• · llll

I.AIIflloi50IESft116116

59 67

64

145 ~.37.01 111 . 1015 U7.oi

; 1155

)~lD!

IÖIUIII/DOIWI DAYWIESIADEI LIYllß.-OSl Wllll 1111

31

1014 4.36.55 m Ul.OI·

AUl A1IT

46 40 51

u ·1141!

'P

Will

54

11H . 1017 4.36.53 1111 . 1013 06.55

. 1130: 153 '4.41.07

..

54

22 4.36.04 470 4.36.13 5l .4.36.25' 471 .4.36.21. 711 4.36.40 412 4.36.40 597 '4.301 325 4.36.52

lU : 1165 13 GEl · wsa: 18 AUJ IlSt' 321 AUJ ' 1111 1811 AUJ .. 1019 AUJ 1111 : 1020 AUJ • Q~ 141 Alll . li3S 790 AUJ j lllS 791 All! ' lW m AUJ .... 599 Q 149 AIIT AIIT lllOl 150 1IUI u ! 1021

AUI

Zolt

AUl

St

46

60 39 64

AUJ

KI·P

AUJ

lllllBIIutHI. WIEII UllAU DOUIIU llYIIUAlllllll SI. PfTll OIIA IIBGmOS Wllll GW

61

4601: 3031 llGII51D.JIAII1511S 4601 5230 ;OTIIIAB, WAI.ltl . ~. 2713 jAIIIIlSOI;liA&.IIlßAII&I .41114 5419 : IIBS.IIT,~ . :460f 1231 '2lOIIISIB,IIIIiaol

.46\l 4541 4611.461S 2733 ;4614 1416 '4615 3191 461{ 5477

27 40

64 70

:;tilf. 4059 ',SMftDO, IOmllli6ll,.llJII

f061

lUDlACH

76 67

.no..

'4606l

78

GB GB Alll

77

4~~ f457 'SiiRB,W. 4SIIi l1104 lt011i;J0am .. . 31166 • RIAIJ •4513' f49l :lllll, llmlllllDM

~~~ 0449 ,....llOIAR. ·~ 1436 :!'BOt-.m

A1ll

sm

72

15191. SilllOT

AIIT

WIEII

60

...

6lE

Wllll

61

SIURI,IMI

AUl AllT G!l AUJ AUJ AUJ

66

57

:w..

AllT

65 41 31

69

H!IWIAIII, IIOlGa

:.f~

I 4~

57 44

- ~~

: W7 4061 llaAm. ....aJ ·~ 1233 •~ 1.1161 4559 F199 69Df5;lUJH ,4$60 1072 ·SOUBB.AIRill

1111 1003 ;(33.1,:

ITA AUl AUl AUl

AU! AliT AUl AliT AUJ AUJ

:u.

J:••

".liiSS:.

Alll AUl All!

~~05

. iM~ ' 467 ps..-,~

G11 A1ll AUl

•4543 5497 4544 0793 00 4312 fS4i 1199 ·4547 1981 lJ65 ''s.t t161 '4558 4511 45SJ 2939 4552 S2Sl 4553' f14l .4554. f456 4SS5 A92 4556 2316

'-l5t6:

t)Me; 48

54 41

~

.45* 4017 .~II.W .454} 1111 •llikwa,IObmlll6. :4_542' 4506 ; DAUIO, PfTll ' ,. '

. 1145: 466 03.13. ·, 1140; 594 03.111

AIIT CIO

114-m.DU 95412 6Efl llll

Ot-43

·o ut

1140

ITA

aua srornm FlAII

SI 49

~s 0212 :457f 2913

Uue.

lU.

....."" .,,.,.: 142 MT r!MO· 595

u

ct40.

·o u•

•••

4538 4121 DOIIUf.Mil~ 4539 0162 SMIIl1ll, IIMfiSI'

4571 5213 "JAM,tSlyAJI .. 45Ji Al6 'kOI'f, iia64 .. :4513: 5201 .YA«Uwr;'silml 4574 FIU :~ WAll

RA AUT AIIT AUl

1994 MARATHoN

bSC

Wl!l IADIJI HSY HEJU6111Drul lfOIEII

6ri1Bom

I.ASl'llllSliiiiB WIEI

331 ;~.41.01. 1111 : 1021 ,uut 473 :t4t:24 146 ;4:41.151

: !llD .!141

337 A4U7' 602 ,4.41.31 ~s: 474 · ÜI~'

1130! tS4 ~.41.5S:

; W5S: • ABI Jl.tO ISS AIIT ' D • &56 llfi . 114e. 603 AliT : 1140· 604 AUT 1135 793 AIIT . IMSi 475 AUl ..Sl 476 lO GB ~·~ 58 •lMG! 43 AUl i !PS; 794 AUl : .. 1029 1IIA . 1130 157 AUl 1140 605 AUl 1130. ISI 611 ·1155! 147 AUl 1165· 24 AliT : 1111 ; 1030 AIIJ • 1031 lU. lOS 79S AUJ . 1145 477

;4;42,02~

•4.42.03.t41l9 -4'.4125 :4.42.21

4.4t4o 4.4%.41 u~

4.43.00· 4:4103'

t.U04

-~.4132 :4.43.36 ·4;43.46 4.41.41. 4.44.14. ;4.44.17 _4.44.20 4.44.12 4.44.30:

4.45l6


1994 MmmQN _ER_G_E_B_N_IS_S_E_ _ _ _ _ _4:_45_:3_6-_s_:54_:o_o li-PI hit

l'h · Sr-llr . _

J&

Vortla

1111

II

#19 ~29 mo· S40l 4Ul; 2415 46n• SJU 4623 0~8 4624: 2M1 :4625 4414

'STIB6, IIWIII llliiSIBSB, RAJa.

46 SI

WIEN

.IWI.UI. WGtEiioiiiS

56 73

IWIBJ fOISISOtiU: GAINFAIJI WIEII

AUT AUT 68 AUT AIIT AIIT AIIT .wT AUT

JMS. 471 4..U.36· lllS 196 4.45.lt JQS 197 4.45.41

. WlS• 63

:

;:

A1IT USA AIIT AIIT 68

IKS' 419 .UU2 ' JMS 410 ,4.4U4 D 159 4.406

SOIIM, Jlil1a . OI8WIA, Oll®. .11111, llltAiM6

3S

55

111111111.~ 5599 !!ßlUI.. .. ftlll #~; MI 'IAIOC. lll. 1111011111

Sl

00 615S11Üil W1Ell

·- UJ.JU. raDJ

51 56 58

""' 3m 'llllMll.lllllO . 4UD. 5~7 ~IWIIAI, 111. Ull..az

31 47

4631' 0110 'SWA1151JJ1,6115

41 60

YICIIJQ!IS ST. PÖLTIII UD V11JR Wllll

44 34

Wllll 1011

55

AISAll WAUIIII UD8f FUIIIRilT WIEJ LTSPIOI lTSPIOI

4611- F242

_46.12: 1115 llUIB. OIMIJ 4633· 0311 OU.IIAIIS .w( 146t JIISr,IBll

.44!S VII :.III.F.WIIKAII& -4436. 1116 -miiiMB, WAI.lll 4437' 0411 '* '. AIDifAS

61 41 52 4S U 51 16

4631- flS4 ~JMII · 4639: 030( ·WJ&, lLIIfl9 "

4440· fOII :.u4l 11113

:IIUIIA,.m

..-....,ma ··

.4642. 17S7 · ~AUIAIDII. 4643" 3179 :IIB.fUiiz 4644 0690 'SIIOIU. B1UE 4651 IIAI.II;IIIOIAB: : 4646 4673 1AIIfBIIIII.JOSif L '~1i S4S6 :Jilrruir.~Allita .4641· S2SI ~ llWII

·..u

I :

44t f321 :st&IJIE1111!5.\ :..SO' 5SlS ·- ao11t ~· S596 'Wila,.51ma

4652' 5641 lMDSIIIJ,MiiJAS. {(m' All '4654 3274 .IISSAIDIOI, 1111(0 -~ 3267 ,W.,JIIIIO .

'Dsm.Unu.

sm jJIJJGu!l, OIISIIU

'4U6i

~

.465f. S4SO .flOIII!III.llllllll • .• 4233 .• . ..-s,lfiiBT .46ST 5514 ;~OSUI :46M: 31. ~~· 3681 •Jiiewrr,.a~Aa 4662 3103 ~SZ1111J1S, 5BAIII .4663 2SSO >llllXD.IIIIIAI • •.. ,. ·4664 oaS4 4665; 4146 -WIDZ ~: 5669 :11811l11. ....

...5IIIIMI

:a-.JIIIsa

~ 5619 :4WiS4S7 '46691S17l q 4649 ~d m4 ·4671 04SO ·w1 SS71 :4qt S60I .Os' 1102 '467' fl3.4 4II1 14M

etlollif.IUiiU

'4HJ 3451 ....,,. . .

·AIDifAS·

~IISIIA

.~.M

:4Qt, 2569 ,IASOIOt8, W111B 47a& S71S I'BiliNiii,BI'l'l 4701 4114 'aaa. OIISRifll

~tllll ~0""'

-

~"

.

...

·i

1135· ..

4.41~

' 1135: 101 1111 I~ 114.5: 413 Mll : 1035 11311 161

4.47.59' 4.41.16' 4.41.11· UUI

4,41.22

IIA 114 Nil

llll . 1031 4..4t.iS lti' 334 4.~.17 : _113t 162 4.4UI : l&lll 163 (49,11.

Wllll

All

64 111 64 59 74

W1lll

61

römoaK

62

llf6Bfl

.

n 5' 70 S7

so

1914 'soirnliG, JIAIIII A69$, Nil IIUJil8, OIID .

WS0 SI A.47,49 ...... 4.47.50 lll 1033 '4.47.si '

PODISll ,ADOYAIII POOISll 'ADOYAIII 11111 111111 AISHIJlO l'lllll AllSTADT

wo ~

AIIT IJlr

54 51 15 59 S7

Wllll WB.I Will

11101 WBIBSDOIF Wlfl W1Ell

" JS 63 6I

TEm12 GIEATWffiBIIIo.ID l IUlSIWIOlliiiS JI05II1llS

73

PlAIRIIP/PlSIIH

" 111 75 41 12

W1Ell Wllll UD UlliBSIUIG IWlli.Uil!lllOIJ'

65 31 S6

W1lll u; IUIIEllfRJI

31

Wllt(IHI UDII MAma

61 56

noS1811rulnl aua I.EOIIII

. llf . . 1135 lll llll .

63

4.4US

112 4.4.4( 1136 4.41.44 1037 .4.41.50

lll5 103

4.4J36!

'( .4f.lt.

All

' UJ 164 UU4

GB

1111. · um lllO'. 165 ll!s· 104 111 • 1040 ' 1111 1041 ' 1130· 166 111 1041 .1155 1511 . Mll 11143 . 1111 11144 II!S: lOS -llll . 104S . llll 1046 167 ·IIJI•. 1047

m All All All AUT All AIIT

~lllk.U(-

'iiltii,:..S ' .

114.5 411 A-47.39'

65 42 64 63 56

aa.

,•

'·'*

wst 21

AU!

"4611: 0761 ·-~. . .. 4219 Dl.liiiDDOI ~: 0496 -~; AII$S . ;46fJ. 1371 '11161.1110

'4'.46.47 JQS 7" 4.46.57 l&lll' 160 ~.47·.2$ ' »es· 411 '(.47.21 44 -4.47.29 1160. 59

AUI

W1lll WBmllllf 1IIIOOIG WIBI Wl9l W19J

ltlanuiRofa. Al.fXAII!18 .

am.uus

PIKIIIBG

WWBI

'.JiimiEr,Aam

·!:! ::

43

65 ., 47

!a.II,JIIII

Ül17

1I1BI OIUb

64

~~• •

~9

4.4l.ll :4.4US UU7

6S 76

:wtwiS,PIIIIO

-46151M1 . . . . . . . . .

'u.a otts

.wT 68 68 WT WT 6R WT WT AliT AliT

J1lll. &115UYAIJJI

'srt&ii.OIISIWI

~- 4041 A1181101J, OIIISIWI

-46K: 3244 4ß7 1'346

DITlBßl)

HOl

:

'4.46.81·

llA WT WT AUT

72

':f61t 4S41 IAIRMII,tollll

. .u: 5554

111011111 llliUU16l lTIWlmll Wllll IOIJliJSYIIIII

A1IT

SS 12 67

'MIB, IUIIIIil

S40I .. . . . . . ..

S13l

11101

AUT AUT

lKIUUIIS IIIT1HfRD JliiSIIIKI SUUDIIIM6 ZU11111fßSOIIUEDE Will

'4610 0110 ~:4MJI · 1105 118151.1E,;JGIA8 . .4612~ 35U _WDII; IIIIST

c(W.

OTTEJIOOlf

AJHO;

58

36

:-a:IIUIJIIAID.A.

1032 1!55 141 JDS 791 11411' 606 1140. fl1

GUIUDOif 61. srorTift Ulllt I1EUSlBlL

n

......

:4411' 0124 ~--IOIRAIJ6 :4619 5565 "BalaD.IliiMD :·. •

55 59 .. 45 12 64 ..

Wllll

111

All! AIIT

Alll A1IT

68 1I5A

a

1145

414 W4S 37

:Uus t49.4l ~.49.44 '

4.49.45 ~,49J1 4.4t.s2. 4.49.5( (.49.59 4.5IJS

4Je.l6 OOJT

4JO.lt

'4.50.3f

w · 4.Se:U.

;ts0.45'

lll : 1041 oa.n· : M3S 106 4J.ll55

AU!

' 1111 1049 4.511.St• IUS. 107 ÜUI' . . 609 45!.21 ' l64f 610 4JUt'

: =:. !!::: .wr

. JUS 109 ·~ ..1135 IlD 4.,51.51 • ... , 1051 '452.01 GU ljS5. 151 ~JUI ' A1IT . .. 161 ~,52.1!' A1IT 11311 169 4.52.16 AIIT 1111 1051 4.St"' AIIT b 11e t:sur· .wr . • 1153 4.5133 AIIT · 111 18S4 4D: AIIT 114S 415 4.51.36 AUT 1111 ' 10SS .4..5US AUT ; 111 64 4.Sl-l 0 68 ISS 151 0112 AllT II!S 111 4.53.26 USA II$S 153 4.5126 AUT ll3i. 171 4.5l,3Z: AliT lDS 111 4..53.31 AIJl A1IT AIIT

JG

Voroll

1111 . II • IU·P :l'elt •

14

AUIOOIIlm WIIIBWAlDWIJIDIIUK ST.1'61.1Ell

64

Wlfll

AIIT AIIT AUT AIIT

53 41

4SIÖ (11)1 mAL lT 6UTIIIIliiS 19111

Alil Ga

39

Y.wzDIR

S7 41 66 0 71 41

Wllll

BO AUT IIA AIIT F1A AUT ITA Jlll Nil AIIT

·~-- ­

:4113. 1510 '.47114. 1292 ' lltSII9, lllf 1367 ;..wsa;OIIISIJAII ;4706· 3553 ·fltiHUol, 1Hil.IIAS 41t1 1-163 ~-. 4181 1045 aAsiWJS, Wl.IIIJIZ .mt' 5510 IRIIlHII, tml 47Jt, 3611 liAID.\6111WD

w

:4111. 4442 :47)2' 5514 ~71!. 4114 :4714' f249 4715. WS 41lf mo 4111 5621 411~ G63l 4719- 3371 •4720; 3315 4121 1115

I

OIJSl1lll. NI6IUU1l . •

llWAI. ~

;611fAD,IUIIIS ;I'IOJWiA,III&IT

.

JWZAIIl,AilllAIIO

:TAIIADA.lASlD

37 70 46 4S

IUIIU..-m UlfiAII,IIIIHJ ; l8lll, LlkWIO . '

6fi8AI.t JIAIIO

'oarn.,l'OII

,";

·~-

4722! 5472 .472S 4116 lll!ll, J6MJO . 4724; flSl . IBIATO,IllSA

.

4125 RSO · ~~o~~~~~...4126. STSJ ·w IDI · SlllllllB, I.'I9E :412t H75 SXOif, IIISI1U 472' 5521

41 11 37 75

'lliiiiStJIIUi.az

m.: mt

74 52 ll

·ima.- . ~ AUIIS.

'-4731; 44Sl · ~An~~

.41ri 3062 liOIUiNill. iUiz ;ml A51 , ftllll,IISIOW . INSl 4715! ßiS 4136> 1924 ,w ' 5711 :4731 2601 f13't, 5661 '4741; -1179 .Q34·

" SI 53

1lllll, rmt · fll8!llll, 8B11E

55

so

,Jlam,tlllf

imlsol,~ P09, Rlll

S7 51

iiiB.IiBiiut

:-UIB, RAJa .4141' 4411 liiiSOD; Allllll. 4142 136G :..-...a.m ·

41 SI

.

NNIIIIGI'Ulrt.E Q.lll WIOI CllllstOlllf II' fWI Wllll 1'01115ll'ADOY.IIU OSW,JAPIJI

nnru Wllll lO SUI?ORE LOSCWOIIE WJOIII M Cllll AUBliiJ$ll

U . PIYESI I10YOOA PADOYW, Pf 111111 R\'116mt!S W1lll Wllll AIYWlDil W1Ell OllllllllBI WIOI ~SPIEZAllf

WliiJ DIGITAL Sftlll61UPPJ: SPIElAllt 111111 6UIIPOUl5lllOII BS815Wll UDill fAliBIS1llll Mlllli OJ1IA, .IAPM

4143' fl21 U..IIIIO 4744' 4m :~.uu 414~ Fl10 :Jiilsq,USIIJ

4S

4746 f419 lOIIYll. IIA&lllllf5. ... tm' 5311 • OIIIStllfil :4741' IIISI ' 4749. 3495 ,SAI.OII,IUIIII 4151, f314 SUJI5I, 1IUIIIf:

11

Wllll

71 52 59 67 33

Wl8l 6IIRAl1l

llWit

MY

t.um.

.IIIIISOB,IIIIIT

4751' snt llikl!t.11BM111 .41ST :4753 4754. 47SS:

2311 3111 2396 3125 14756' fll1 .4757: fll2 ·4151. 3715

:4.5U6. '4m

AIIT A1IT AUT AIJl

Pb Sr-Jir " - .

so

6'161

.A50liMolll. .JOSEf :. . . . . ~ •. ; ' ' DliJIO,DA

45 41 17 75 37 31

DÖSOIEiliiUNREII W1lll

lliiii'UWI,s,WIIiA· rll8A1Jif, lYDIA IIIWMBI5JI, I'ISlMt

.

1

IIISli..RAIIZ

,.• 1

' lß!IDI,JIITZ

PIIRAIB. .....

umuilwl.llAIIIJ

li1BI 11111

wz YOßEIUlOlf OIUWAL18Sil0lf I'I1DUfG I8JOUOI

llllll Wllll ßY Rll1IIA Ulnl6 lllf 1llll rmJ 6IAl

61

Wl!l

i..-.st,- ,',' .

65

IIAUSSI.MOIT IIÖOIST Wl.IBISJADT

70

Will

61 43

GIIOIJ( SlO

.,...,11115

"

.un: 3213 · nuo.~·

.411)1 3833 ~~

·m ; zw :iitiiCii,IUIIII"

!

62 79 62 62 51 73 41 43

ASmGWSffUia

3S 60

. ',,·,

56 55 40

·mt f459 .U1J,IIIUA·

49

SUAE-SIIJ, IUIUI liYOBlS

•aos.llf,JQII ;SOIIBDII,IIAa'lll ' ·:

IPSIBI.IOIIII liJiou.JU1SIIIl.W' 4776 f351 ' HlllllM, Al8JllJl ,4111 na ,lllJIIIIIßS. AIJIIII 411t 1117

..

ss

'twi,IIMIIJOI

.ijllllSTB1II, SAI1It

'u:ma,:I'IJBI '47"i m• ~liMI·lUI5IIliAI.lWA :41rt fl1t i. . .WIAIIIA -DU lHS 'lVITl\ 1811 410: All '4110! 4317 .4111 3800 _411!. 4147 !fl1'i 4440 '4774' rus :m~ fl43

W1lll WliiJ

'ftllflll, 25lltJ

5564 as.LD,UMb o..: 5619 ;._.,...."-

4761 IDSI :47u; rot~ ·4763! 5639 4164' 2914 47Ui 4:109

S( IIBl06IR.

0

' '··'

Sl 24

SliASS1IOf SII&EllllOif OOIIJIIlSOtoJBI PUJISJI UllO'IAJII Will W1lll UIIIEIJI40IIIS/UYru

n•

ITA AIIT AIIT ITA llA NJT AIIT AUT AUT (10

AUT Sill 4IIT SU1 AIIT AUT SUI

Alll AUT AliT AIIT

AUT AIJl

...

J&3t, 112 .4~.1!1t ;_ 1151' liS [4.544ij IIH : 1056 ~ 113 '.C:St~ M 4S 4..54.S5 114$ 416 4..55.11 · IISS 154 ·4.55.15. . II!S 113 ·f.SS,Il 1151' 336 ~.SSJf IIH : 1057 'Os$}~ 1111 . IISI ;4:55~ · Wll : 6S ;4.SS.5fl IISIIi 337 '(.56.is· WSS· 9 :4JUs 1611 1159 4.51.06 1145- 411 4c56.11 1145 41& ·uu2 . IIR · 1060 4,SUJ ' 1150; 331 :4.54.221 ·Jitl ' 1861 j4.56~' . IISS. ISS :.4;56,14 .. . " -~

·QJ:

u

n ·o ul

1 , 1111 ' 1067 4.56.S 1Wll : 61 -4.S6.31' ' N i 46 4.5Ul ; JllS; 15 .~.56.43, ' IISS· I56 :4..56:~ IISsl 1S7 ;t.56.s'2/ . . ; 1063 '07.11' • 47 :4.51.16· M . 611 ·4.57.11 m · 65 w .u JMO· 611 -4.57JS 1

. lW 114 4.57.21' ' il4o 613 ·(57~ . 1141li ' ISO' . l64f .• :

614 ,w :rl 339 . ·(.57Jt'

61S 4.57.44

I 064 4.57.41 .4.51.411 1101 . IISS 151 4.5a.17 IIOl 'IM$ 39· ·4.51.20. All! Wll .. 4JU2l 1065 .f:5U2' A1IT GEl 1140 616 ·s.ae.lt 4IIT IDS All! " .UO.tt AIIT lllO, .. 5..80.53 HUI -1141 617 5.0UO SUI 1145: 419 :S.GJ.OI~ A1IT . ..S: 49Q.._5.t141 JPII f·MU, 26 Ut~ AIIT • wil ! 71 ~JUI F1A . wss: 10 . W4S 31

lit i

m ,s:ee.a•

••

I'Ol

....

SJUt·

61

:S....N

A1IT , 1145. 491 ~.22 4IIT . 111 ' 1066 :5.17.56 AUT ' 1135· 116 .~.09.U AUT :Di. 59 ,s,o..u 1111 ; 1067 'S.ID.ll· AUT 174 Nil ; AUT 115 ~.11.01' AIIT ' w : 41 tll.lt AUT 'II! 11 5.1141 68 ISO 340 5.17.19 23 5.1,.50 AUT & AUT . JIH 1068 <5.10.24 F1A · IISS' IS9 _5)2.17• 176 :S.t tsi AUT Jlll ! IIR ' 1069 '5.23.Jii 4IIT -1111 1010 ·s.n.ts AliT g : .o SIO l5t 24 'U U4. AlT J3S 111 .Utn AlT 1135 111 UÜ3 ITA 1150: 341 UU6 AlT 1111 , 1071 ·UUS AIIT ' 1140' 611 lll.IIO• 68 1145' V .554...

....

•i

't lu4'

..

uut


94_  
Advertisement