Page 1

Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190

Regulator niskiego ciśnienia w zbiornikach typ 1190

Wstęp Zawartość instrukcji Instrukcja niniejsza zawiera informacje na temat zasad działania, instalacji, konserwacji i części zamiennych regulatorów niskiego ciśnienia gazu w zbiornikach z cieczą typ 1190 (ilustracja 1) wraz z zaworem pilotowym typ Y150 i regulatorem ciśnienia zasilania typ 95H.

Opis Regulatory typ 1190 do utrzymywania stałego nadciśnienia gazu w zbiornikach są regulatorami pośredniego działania przeznaczonymi do precyzyjnej regulacji ciśnień gazu o małych wartościach w zbiornikach z cieczą. Zapewnienie stałego ciśnienia gazu w zbiorniku ułatwia kontrolę emisji zanieczyszczeń oraz pomaga w zapobieganiu zanieczyszczaniu przechowywanego w zbiorniku produktu przez warunki atmosferyczne dzięki możliwości płukania. Regulator 1190 zapewnia stałe nadciśnienie gazu w zbiorniku zmniejszając prawdopodobieństwo zgniecenia ścian zbiornika podczas wypompowywania cieczy.

Dane techniczne Dane techniczne regulatorów typ 1190 przedstawiono w rozdziale „Dane techniczne” na następnej stronie.

www.Fisher.com

Ilustracja 1. Regulator niskiego ciśnienia typ 1190

Dane techniczne regulatora dostarczanego bezpośrednio od producenta wybite są na tabliczce znamionowej na siłowniku, natomiast zakres regulacji ciśnień sprężyny pilota podany jest na pokrywie obudowy sprężyny pilota.

1


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190 Dane techniczne Wielkości korpusów zaworów1)

Średnica kryz i skoki dla zaworu głównego

ZAWÓR GŁÓWNY I PRZYŁĄCZE PROCESOWY

WIELKOŚĆ ZAWORU GŁÓWNEGO, CALE (DN)

Żeliwo

1 (25), 2 (50)

Gwintowe NPT, kołnierzowe Class 125 FF lub 250RF

3 (80), 4 (100), 6 (150)

Kołnierzowe Class 125 FF lub 250RF

8 x 6 (200)

−−−

Stal WCB lub stal nierdzewna CF8M Gwintowe NPT, kołnierzowe ANSI Class 150RF, 300RF, 600RF, spawane doczołowo lub kołnierzowe PN16/25/40 Gwintowe NPT, kołnierzowe ANSI Class 150RF, 300RF, 600RF, spawane doczołowo lub kołnierzowe PN16/25/40 Kołnierzowe ANSI Class 150RF, 300RF,600RF

Maksymalne ciśnienie wlotowe zaworu głównego(2) 400 psig (27,6 bar) Maksymalne robocze ciśnienie wlotowe(2) 200 psig (13,8 bar) lub 300 psig (20,7 bar) z regulatorem typ 95H ze stali lub stali nierdzewnej

WIELKOŚĆ KORPUSU, cale (DN)

ŚREDNICA GNIAZDA

Standard

mm 33.3

cale

1 (25)

cale 1−5/16

mm 19

2 (50)

2−3/8

60.3

1−1/8

29

3 (80) 4 (100) 6 (150), 8 x 6 (200)

3−3/8 4−3/8 7−3/16

85.7 111.1 182.6

1−1/2

38

2

51

SKOK Ograniczona przepustowość % cale mm −−− −−− 30 3/8 10 70 5/8 16 40 7/8 22 40

1

Wartości ciśnień zasilania dla regulatora typ 95H Patrz tabela 4 Pomiar ciśnienia Zewnętrzny

Maksymalne ciśnienie wylotowe (w obudowie)(2) 75 psig (5,2 bar)

Charakterystyka przepływu zaworu głównego Liniowa

Zakresy regulacji ciśnienia wylotowego (pilot typ Y191A)(2) Patrz tabela 1

Zakresy temperatur stosowania materiałów(2) Guma nitrylowa: −29˚ do 82˚C Fluoroelastomer (FKM): 4˚ do 149˚C Perfluoroelastomer (FFKM): −29˚ do 149˚C Etylenopropylen (EPDM): −29˚ do 82˚C

Współczynniki przepływ do doboru zaworu nadmiarowego Patrz tabela 2 Maksymalne i minimalne ciśnienia różnicowe Patrz tabela 3

25

Przybliżona masa: 1 cal (DN 25): 39 kg 2 cale (DN 50): 45 kg 3 cale (DN 80): 66 kg 4 cale (DN 100): 88 kg 6 cali (DN 150): 172 kg 8 x 6 cali (DN 200): 336 kg

1. Możliwe jest wykonanie innego typu przyłącza procesowego. Informacje można uzyskać w firmie Emerson Process Management. 2. Nie można przekraczać dopuszczalnych warunków temperaturowych i ciśnieniowych podanych w niniejszej instrukcji oraz wynikających z właściwych norm lokalnych i instalacji procesowej, w której pracuje zawór.

Tabela 1. Zakresy ciśnień wylotowych (pilot typ Y191A) ZAKRES REGULACJI CIŚNIEŃ WYLOTOWYCH (1) 0.25 do 2.5−cala H2O (0,6 do 6 mbar)(2) 2 do 7−cali H2O (5 do17 mbar)(2) 5 do16−cali H2O (12 do 40 mbar) 0.5 do 1.2 psig 1.1 do 2.5 psig 2.5 do 4.5 psig 4.5 do 7.0 psig

(0,034 do 0,09 bar) (0,08 do 0,17 bar) (0,17 do 0,31 bar) (0,31 do 0,48 bar)

NUMER SPRĘŻYNY

ŚREDNICA DRUTU SPRĘŻYNY

1B558527052 1B653827052 1B653927022

Pomarańczowy Czerwony Brak

0.072−cala (0,183 cm) 0.085−cala (0,216 cm) 0.105−cala (0,267 cm)

3.780−cala 3.625−cala 3.750−cala

(9,60 cm) (9,21 cm) (9,53 cm)

1B537027052 1B537127022 1B537227022 1B537327052

Żółty Zielony Jasnoniebieski Czarny

0.114−cala 0.156−cala 0.187−cala 0.218−cala

(0,290 cm) (0,396 cm) (0,475 cm) (0,554 cm)

4.188−cala 4.060−cala 3.938−cala 3.980−cala

(10,6 cm) (10,3 cm) (10,0 cm) (10,1 cm)

1. Zakres ciśnień wylotowych podano dla pilota zainstalowanego obudową sprężyny do dołu. 2. Nie wolno stosować membrany z fluoroelastomeru (FKM) ze sprężyną dla temperatur membrany niższych od 16˚C.

2

DŁUGOŚĆ SWOBODNEJ SPRĘŻYNY

KOLOR SPRĘŻYNY


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190

ZAWÓR GŁÓWNY TYP 1098−EGR

REGULATOR ZASILANIA TYP 95H

RURA POMIAROWA

PILOT TYP Y191A

REGULACJA CIŚNIENIA

CIŚNIENIE WLOTOWE CIŚNIENIE WYLOTOWE CIŚNIENIE OBCIĄŻENIA CIŚNIENIE ZASILANIA PILOTA

STAŁY DŁAWIK

PRZEWÓD UPUSTOWY PO STRONIE WYLOTOWEJ

CIŚNIENIE PODUSZKI W ZBIORNIKU

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE B2328_3

Ilustracja 2. Schemat działania regulatora niskiego ciśnienia w zbiorniku typ 1190

Zasada działania Regulator niskiego ciśnienia gazu w zbiorniku typ 1190 zmniejsza ciśnienie gazu obojętnego dla zapewnienia małego nadciśnienia poduszki gazowej nad składowaną cieczą podczas wypompowywania cieczy ze zbiornika. Również wówczas, gdy następuje gwałtowne ochłodzenie zbiornika powodujące kondensację par, regulator typ 1190 zastępuje skroplone pary przez gaz obojętny zabezpieczając tym samym ciśnienie wewnątrz zbiornika przed obniżeniem się. W obu przypadkach nadciśnienie w zbiorniku zabezpiecza przed dostaniem się powietrza z zewnątrz do zbiornika i zanieczyszczeniem go oraz zmniejsza możliwość zgniecenia zbiornika przez ciśnienie atmosferyczne. Regulator typ 1190 jest regulatorem pośredniego działania reagującym na niewielkie zmniejszenie się ciśnienia wewnątrz zbiornika przez otwarcie zaworu dławiącego zwiększającego dopływ gazu obojętnego do zbiornika. Gdy poziom cieczy w zbiorniku spadnie do określonej wartości i ciśnienie par powróci do żądanej wartości następuje zamknięcie regulatora typ 1190. Regulator typ 1190 wykorzystuje zespół typ 1098−EGR (zawór główny EGR i siłownik 1098), pilot pomiarowy typ Y191A i regulator ciśnienia zasilania typ 95H. Pilot typ Y191A wykorzystuje jako ciśnienie obciążenia wysokie

ciśnienie gazu wlotowego zredukowane przez regulator ciśnienia zasilania typ 95H do sterowania pracą siłownika zaworu głównego typ 1098−EGR. Ciśnienie wylotowe lub ciśnienie w zbiorniku podawane jest przez przewód pomiarowy do siłownika zaworu głównego typ 1098− EGR oraz nad membranę pilota typ Y191A. Gdy poziom cieczy w zbiorniku obniża się i ciśnienie w zbiorniku spada poniżej nastawy ciśnienia wylotowego pilota, siła pochodząca od sprężyny pilota powoduje przesunięcie membrany pilota, otwarcie grzyba pilota umożliwiając zwiększenie ciśnienie obciążenia nad membraną w siłowniku zaworu głównego. Ciśnienie obciążenia otwiera grzyb zaworu głównego umożliwiając zwiększenie przepływu gazu do zbiornika. Gdy zapotrzebowanie na gaz po stronie wylotowej zostaną zaspokojone, ciśnienie wylotowe zaczyna lekko wzrastać działając na membrany zaworów pilotowego i głównego. Gdy ciśnienie wylotowe przekroczy wartość nastawy ciśnienia wylotowego pilota, następuje ruch membrany zamykający grzyb pilotowego. Ciśnienie obciążenia zmniejsza się w wyniku odpowietrzenia ciśnienia wylotowego przez stały przepust powodując zamknięcie zaworu głównego przez jego sprężynę. Połączenie siły pochodzącej od sprężyny zaworu głównego i nieodciążenie grzyba zaworu głównego powoduje szczelne zamknięcie głównego zaworu. 3


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190 Tabela 2. Współczynniki przepływu

RODZAJ PODŁĄCZENIA ŚREDŚrednica rurociągu równa wielkości zaworu Średnica rurociągu dwa razy większa od wielkości zaworu NICA KORPU− Tuleja liniowa Tuleja Whisper Trim Tuleja liniowa Tuleja Whisper Trim SU, Cv Cg Cv Cg Cv Cg Cv Cg CALE C C C Akty− Pasy− Akty− Pasy− 1 1 1 Akty− Pasy− Akty− Pasy− Akty− Pasy− Akty− Pasy− Akty− Pasy− Akty− Pasy− C1 (DN) wny wny wny wny wny wny wny wny wny wny wny wny wny wny wny wny 1 (25)

600

632

16.8

17.7

35.7

576

607

16.7

17.6

34.5

568

598

17.2

18.1

33.0

529

15.6

16.4

34.0

2 (50)

2280

2400

63.3

66.7

36.0

1970

2080

54

57

36.0

2050

2160

59.6

62.8

34.4

1830 1930

52

55

35.0

3 (80)

4630

4880

132

139

35.1

3760

3960

107

113

35.0

4410

4650

128

135

34.4

3630 3830

106

110

34.2

4 (100)

7320

7710

202

213

36.2

6280

6610

180

190

34.8

6940

7310

198

209

35.0

6020 6340

171

180

35.2

6 (150) 12,900 13,600 397

418

32.5

9450

9950

295

310

32.0 12,100 12,800 390

404

31.7

9240 9730

291

306

31.7

679

23.4 11,100 11,700 475

500

23.4

8x6 (200)

15,100 15,900 645

557

Nie dotyczy

Tabela 3. Maksymalne i minimalne ciśnienia różnicowe dla różnych sprężyn zaworu głównego EGR WIELKOŚĆ KORPUSU, CALE (DN)

NUMER SPRĘŻYNY ZAWORU GŁÓWNEGO

KOLOR SPRĘŻYNY

14A9687X012

Zielony

14A9680X012

Niebieski

1 (25)

2 (50)

3 (80)

14A9679X012

Czerwony

14A6626X012

6 (150), 8 x 6 (200)

60 psig (4,1 bar)

2.5 psig (0,17 bar)

125 psig (8,6 bar)

4 psig (0,28 bar)

300 psig (20,7 bar) lub wytrzymałość korpusu, mniejsza z tych wielkości

5 psig (0,34 bar)

Zielony

60 psig (4,1 bar)

3 psig (0,21 bar)

14A6627X012

Niebieski

125 psig (8,6 bar)

5 psig (0,34 bar)

14A6628X012

Czerwony

300 psig (20,7 bar) lub wytrzymałość korpusu, mniejsza z tych wielkości

10 psig (0,69 bar)

14A6629X012

Zielony

60 psig (4,1 bar)

4 psig (0,28 bar)

14A6630X012

Niebieski

125 psig (8,6 bar)

6 psig (0,41 bar)

Czerwony

300 psig (20,7 bar) lub wytrzymałość korpusu, mniejsza z tych wielkości

11 psig (0,76 bar)

14A6631X012

4 (100)

MINIMALNE CIŚNIENIE RÓŻN ICOWE WYMAGNE DO PEŁNEGO SKOKU

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE RÓŻNICOWE

14A6632X012

Zielony

60 psig (4,1 bar)

5 psig (0,34 bar)

14A6633X012

Niebieski

125 psig (8,6 bar)

8 psig (0,55 bar)

14A6634X012

Czerwony

300 psig (20,7 bar) lub wytrzymałość korpusu, mniejsza z tych wielkości

13 psig (0,90 bar)

14A9686X012

Zielony

60 psig (4,1 bar)

9.5 psig (0,66 bar)

125 psig (8,6 bar)

14 psig (0,97 bar)

14A9685X012

Niebieski

15A2615X012

Czerwony

300 psig (20,7 bar) lub wytrzymałość korpusu, mniejsza z tych wielkości

19 psig (1,3 bar)

Tabela 4. Wymagane ciśnienia zasilania dla regulatora typ 95H WIELKOŚĆ KORPUSU, CALE (DN)

1 (25)

2 (50)

3 (80)

4 (100)

6 (150) 8 x 6 (200)

KOLOR SPRĘŻYNY W EGR

CIŚNIENIE ZASILANIA, PSIG (bar) Kolor sprężyny pilota typ Y191A Pomarańczowy

Czerwony

Brak

Żółty

Zielony

Jasnoniebieski

Czarny

Zielony

6 (0,41)

6 (0,41)

6 (0,41)

7 (0,48)

8 (0,55)

11 (0,76)

13 (0,90)

Niebieski

7 (0,48)

7 (0,48)

7 (0,48)

8 (0,55)

10 (0,69)

13 (0,9)

14 (0,97)

Czerwony

8 (0,55)

8 (0,55)

8 (0,55)

9 (0,62)

11 (0,76)

14 (0,97)

15 (1,03)

Zielony

6 (0,41)

6 (0,41)

6 (0,41)

7 (0,48)

9 (0,62)

12 (0,83)

13 (0,9)

Niebieski

8 (0,55)

8 (0,55)

8 (0,55)

9 (0,62)

11 (0,76)

14 (0,97)

15 (1,03)

Czerwony

13 (0,9)

13 (0,9)

13 (0,9)

14 (0,97)

16 (1,1)

19 (1,31)

20 (1,38)

Zielony

7 (0,48)

7 (0,48)

7 (0,48)

8 (0,55)

10 (0,69)

13 (0,9)

14 (0,97)

Niebieski

9 (0,62)

9 (0,62)

9 (0,62)

10 (0,69)

12 (0,83)

15 (1,03)

16 (1,1)

Czerwony

14 (0,97)

14 (0,97)

14 (0,97)

15 (1,03)

17 (1,17)

20 (1,38)

21 (1,45)

Zielony

8 (0,55)

8 (0,55)

8 (0,55)

9 (0,62)

11 (0,76)

14 (0,97)

15 (1,03)

Niebieski

11 (0,76)

11 (0,76)

11 (0,76)

12 (0,83)

14 (0,97)

17 (1,17)

18 (1,24)

Czerwony

16 (1,1)

16 (1,1)

16 (1,1)

17 (1,17)

19 (1,31)

22 (1,52)

23 (1,58)

Zielony

13 (0,9)

13 (0,9)

13 (0,9)

14 (0,97)

15 (1,03)

18 (1,24)

20 (1,38)

Niebieski

17 (1,17)

17 (1,17)

17 (1,17)

18 (1,24)

20 (1,38)

23 (1,58)

24 (1,65)

Czerwony

22 (1,52)

22 (1,52)

22 (1,52)

23 (1,58)

25 (1,72)

28 (1,93)

29 (2,00)

1. Ciśnienie podane w tabeli to minimalne ciśnienie zasilania wymagane przez pilota. Jeśli ciśnienie wlotowe jest mniejsze od podanego, to konieczne jest zewnętrzne źródło zasilania.

4


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190

Instalacja i uruchomienie

!

OSTRZEŻENIE

Jeśli regulator niskiego ciśnienia jest zainstalowany w warunkach przekraczających dopuszczalne zakresy pracy, lub gdy warunki procesowe przekraczają wytrzymałość dołączonej instalacji rurowej lub przyłączy procesowych, to na skutek ucieczki zgromadzonego gazu lub rozerwania części będących pod ciśnieniem może nastąpić zranienie pracowników obsługi, zniszczenie urządzeń lub wyciek gazu. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy zainstalować właściwe urządzenia zabezpieczające przed nadciśnieniem lub ograniczające ciśnienie (wymagane przez właściwe normy obsługi paliw gazowych i normy bezpieczeństwa). Dodatkowo, mechaniczne zniszczenie systemu regulacji ciśnienia par w zbiorniku może spowodować zranienie pracowników obsługi i zniszczenie urządzeń wskutek ulatnianie się zgromadzonego gazu. Z tego powodu system odzysku par powinien być instalowany w obszarze niezagrożonym wybuchem. Uwaga W przypadku zaworów typu EGR, do szczelnego zamknięcia zaworu konieczne jest istnienie ciśnienia różnicowego. Należy zwrócić uwagę, że zawór nie będzie szczelnie odcinał przepływu w przypadku wystąpienia odwrotnego spadku ciśnienia. 1. Prace instalacyjne, obsługowe i naprawcze przy regulatorach mogą prowadzić tylko osoby wykwalifikowane. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy zbadać stan techniczny zaworu głównego, pilota i przewodów rurowych, czy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Sprawdzić, czy do wnętrza korpusów i przewodów rurowych nie dostały się żadne ciała obce. W przypadku zaworów z przyłączem gwintowym pokryć smarem tylko gwinty zewnętrzne, natomiast w przypadku przyłączy kołnierzowych zastosować odpowiednią uszczelkę i dokręcić we właściwy sposób śruby i nakrętki przyłączy.

!

OSTRZEŻENIE

Regulator może wydmuchiwać niewielki ilości gazu do atmosfery. Przy obsłudze gazów palnych lub agresywnych pożar lub wybuch wydmuchiwanego lub gromadzącego się gazu może spowodować zranienie pracowników obsługi lub zniszczenie urządzeń. Aby uniknąć zagrożenia należy podłączyć instalację rurową odprowadzającą gaz do obszaru bezpiecznego z dala od punktów poboru powietrza i innych obszarów zagrożonych. Instalacja odpowietrzająca musi być zabezpieczona przed gromadzeniem się wilgoci oraz przed jej zablokowaniem. 2. Aby utrzymać drożność przyłącza wydmuchowego obudowy sprężyny pilota i zabezpieczyć obudowę przed gromadzeniem się skroplin, cieczy korozyjnych lub innych ciał obcych, przyłącze wydmuchowe musi być skierowane do dołu lub zabezpieczone w inny sposób. Dla zapewnienia prawidłowego działania pilot Y191A powinien być zainstalowany z obudową sprężyny skierowaną do dołu, tak jak pokazano na ilustracji 1. W celu podłączenia instalacji odpowietrzającej pilota typ Y191A należy odkręcić zaślepkę (element 26, ilustracja 8) i zainstalować drożny przewód rurowy giętki lub sztywny zakończony przyłączem gwintowym 1/4 cala NPT. Zabezpieczyć zakończenie instalacji odpowietrzającej zakładając filtr uniemożliwiający zablokowanie jej lub przedostanie się do środka ciał obcych. 3. Prostoliniowy przewód rurowy sterujący 3/4−cala NPT podłączyć do zbiornika. Drugi koniec przewodu podłączyć do przyłącza w pokrywie przyłącza typ 1098 (patrz ilustracja 2).

Czynności przed uruchomieniem regulatora Przed rozpoczęciem procedury uruchomieniowej opisanej w dalszej części należy wykonać następujące sprawdzenia: • Zawory odcinające regulator są zamknięte. • Zawory ręczne są zamknięte. • Manometry mogą być zainstalowane (jeśli są wymagane) w miejsce korków zaślepiających (element 52, ilustracja 10). Uwaga

Uwaga Regulator niskiego ciśnienia typ 1190 musi być zainstalowany w sposób pokazany na ilustracji 1, tak aby kierunek przepływu medium przez zawór główny typ 1098−EGR był zgodny z kierunkiem strzałki znajdującej się na korpusie zaworu głównego.

Dla zapewnienia prawidłowego działania, regulator ciśnienia zasilania typ 95H jest fabrycznie ustawiony na wartości podane w tabeli 4. Powoli otworzyć zawór odcinający po stronie dolotowej podając ciśnienie do regulatora niskiego ciśnienia typ 1190. 5


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190 Powoli otworzyć zawór odcinający po stronie wylotowej. Regulator zacznie działać natychmiast. Należy monitorować ciśnienie w poduszce sprawdzając tym samym prawidłowość działania urządzenia. Uwaga Regulator typ 1190 został nastawiony fabrycznie na ciśnienie podane przez użytkownika w zamówieniu lub na wartość środka zakresu regulacji pilota typu Y191A. Zakres ciśnień wylotowych pilota typ Y191A jest wybity na pokrywie obudowy sprężyny. Jedyną regulacją konieczną w przypadku regulatorów typ 1190 jest nastawa ciśnienia pilota. W pilotach typ Y191A obrót śruby regulacyjnej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do wnętrza obudowy sprężyny zwiększa ściśnięcie sprężyny i nastawę ciśnienia. Obrót śruby regulacyjnej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powodujący wykręcanie śruby z obudowy sprężyny zmniejsza ściśnięcie sprężyny i nastawę ciśnienia.

Wyłączenie z eksploatacji Sposoby instalacji mogą się różnić od siebie, lecz w każdej instalacji ważne jest, aby zawory po stronie dolotowej były otwierane lub zamykane powoli, a zawór odcinający po stronie dolotowej był zamykany w pierwszej kolejności.

Konserwacja Podczas eksploatacji niektóre części regulatora ulegają normalnemu zużyciu i wymagają okresowej wymiany. Częstotliwość dokonywania kontroli zużycia i wymiany zależy od warunków eksploatacji lub norm lokalnych i narodowych. Należy stosować tylko oryginalne części wyprodukowane i dostarczone przez firmę Fisher, gdyż tylko one spełniają wszystkie wymagania produkcyjne (obróbka cieplna, dokładność wykonania, itp.). Pierścienie uszczelniające trzpień w siłowniku typ 1098 powinny być smarowane raz na rok przy użyciu smarownicy (element 28, ilustracja 7). Wyciek ciśnienia procesowego lub wydostawanie się smaru przez przyłącze wydmuchowe (element 27, ilustracja 7) podczas normalnego działania wskazują na uszkodzenie pierścieni uszczelniających trzpień. Wszystkie pierścienie uszczelniające, uszczelki płaskie i uszczelki powinny być smarowane przy użyciu dobrej jakości smaru ogólnego stosowania i instalowane bez użycia siły. Należy zawsze sprawdzić, czy tabliczki znamionowe zawierają aktualne informacje dotyczące urządzenia, materiałów, warunków pracy i nastaw ciśnienia.

6

KOŁNIERZ KORPUSU TULEJA WSKRĘCANA W KOŁNIERZ KORPUSU PIERŚCIEŃ GNIAZDA WKRĘCANY W TULEJĘ

Ilustracja 3. Demontaż zespołu gniazdo−zawieradło

!

OSTRZEŻENIE

Należy unikać gwałtownego uwalniania ciśnienia procesowego, gdyż może spowodować to zranienie osób obsługujących. Przed przystąpieniem do demontażu należy odciąć zawór pilotowy lub regulator od wszystkich ciśnień i ostrożnie uwolnić ciśnienie z zaworu pilotowego i regulatora.

Zawór główny typ EGR Wymiana szybkowymiennego zespołu gniazdo− zawieradło Poniższą procedurę należy wykonać gdy zachodzi konieczność wymiany całego zespołu gniazdo− zawieradło (ilustracja 3). Numery elementów zaworu głównego i zespołu gniazdo−zawieradło odnoszą się do oznaczeń na ilustracji 6. Uwaga Wszystkie prace konserwacyjne, wymiana zespołu gniazdo−zawieradło oraz złożenie zaworu przedstawione w tym rozdziale mogą być wykonywane bez konieczności demontażu zaworu typ EGR z instalacji procesowej. 1. Odłączyć przewody zasilania pneumatycznego z górnej części siłownika zaworu głównego typ 1098−EGR. Odkręcić śruby lub śruby dwustronne (element 3). Zdjąć kołnierz korpusu (element 2) z korpusu zaworu (element 1) i wyjąć zespół gniazdo−zawieradło (ilustracja 3). 2. Wykonać żądane badania stanu technicznego, oczyścić odsłonięte powierzchnie korpusu zaworu oraz zespołu gniazdo−zawieradło. W razie potrzeby wymienić


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190

OSŁONA WSKAŹNIKA (ELEMENT 19) SKALA WSKAŹNIKA(ELEMENT 18)

NAKRĘTKA KOŁNIERZA (ELEMENT 22)

NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA (ELEMENT 8) ŁĄCZNIK WSKAŹNIKA (ELEMENT 5)

TULEJA (ELEMENT 6) PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY TRZPIENIA (ELEMENT 7)

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY ŁĄCZNIKA TRZPIENIA (ELEMENT 21) W2772−1

SPRĘŻYNA (ELEMENT 9) PIERŚCIEŃ TYPU E (ELEMENT 23)

TRZPIEŃ WSKAŹNIKA (ELEMENT 10)

Ilustracja 5. Instalacja lub demontaż pierścienia gniazda i tulei przy wykorzystaniu korpusu zaworu jako uchwytu

SPRĘŻYNA GNIAZDA (ELEMENT 28) ZAŚLEPKA (ELEMENT 31) KOŁNIERZ KORPUSU (ELEMENT 2)

GRZYB ZAWORU (ELEMENT 16) GÓRNA USZCZELKA (ELEMENT 15)

TULEJA (ELEMENT 11) PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY TULEI (ELEMENT 17)

USZCZELKA GNIAZDA (ELEMENT 12)

PIERŚCIEŃ GNIAZDA (ELEMENT 13)

Ilustracja 4. Widok perspektywiczny zespołu gniazdo− zawieradło o pełnej przepustowości

5. Wykręcić zaślepkę rurową (element 31) z kołnierza (element 2) korpus zaworu głównego EGR i podłączyć przewód rurowy ciśnienia z zasilania regulatora typ 95H wraz z innymi elementami w sposób pokazany na ilustracji 10.

Wymiana części zespołu gniazdo−zawieradło Poniższą procedurę należy wykonać gdy zachodzi konieczność wymiany elementów zespołu gniazdo− zawieradło, zbadania ich stanu technicznego lub ich oczyszczenia. Numery elementów odnoszą się do oznaczeń na ilustracji 6. Widok perspektywiczny zespołu gniazdo−zawieradło o standardowej przepustowości pokazano na ilustracji 4. Uwaga

uszczelkę płaską (element 4) lub pierścień uszczelniający (element 17) tulei. 3. W przypadku zespołu gniazdo−zawieradło ze wskaźnikiem położenia zainstalowanym fabrycznie sprawdzić zerowanie wskaźnika. Odkręcić osłonę wskaźnika (element 19) i sprawdzić, czy kołnierz nakrętki wskaźnika (element 22) znajduje się na wysokości dolnego znacznika skali wskaźnika (element 18). Jeśli tak nie jest, to zdjąć skalę wskaźnika i rozdzielić nakrętkę kołnierza i nakrętkę sześciokątną (element 8). Docisnąć skalę wskaźnika do łącznika wskaźnika (element 5) opierając podstawę skali o kołnierz łącznika, odkręcić nakrętkę wskaźnika tak, by jej kołnierz pokrył się z dolnym znacznikiem skali. Skręcić obie nakrętki razem, założyć skalę wskaźnika i osłonę. 4. Smarem dobrej jakości pokryć powierzchnie uszczelniające tulei, korpusu zaworu i kołnierza korpusu. Zainstalować zespół gniazdo−zawieradło wewnątrz korpusu i zamocować przy użyciu śrub lub śrub dwustronnych i nakrętek. Zespół gniazdo−zawieradło nie musi przyjmować określonego położenia w korpusie.

Dostęp do sprężyny (element 9), pierścienia uszczelniającego wskaźnika (element 21) i części wskaźnika położenia w kroku 1 jest możliwy bez konieczności demontażu kołnierza korpusu (element 2). 1. Zdjąć łącznik wskaźnika (element 5) z dołączonymi częściami. Odłączyć przewód zasilania wraz z innymi elementami z górnej części zaworu głównego typ 1098− EGR. Jeśli celem demontażu jest jedynie konserwacja łącznika lub dołączonych części, to przejść do kroku 5. 2. Odkręcić śruby mocujące lub śruby dwustronne (element 3) i wypchnąć kołnierz korpusu (element 2) z korpusu zaworu (element 1). 3. Korpus zaworu można wykorzystać jako uchwyt do demontażu części wewnętrznych. Odwrócić kołnierz korpusu, umieścić go na korpusie zaworu w sposób pokazany na ilustracji 5. 4. Aby uzyskać dostęp do uszczelki gniazda (element 12), górnej uszczelki (element 15) lub części grzyba zaworu, należy wykręcić pierścień gniazda (element 13) z tulei (element 11) oraz tuleję z kołnierza korpusu

7


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190 (element 2). W wycięcia pierścienia gniazda (ilustracja 5) włożyć klucz płaski lub podobne narzędzie, założyć klucz taśmowy wokół tulei lub przełożyć miękki pręt przez otwory w tulei. Jeśli nie są prowadzone dalsze prace konserwacyjne, to przejść do kroku 6. 5. W celu wymiany kołnierza korpusu (element 2) lub uzyskania dostępu do sprężyny (element 9), trzpienia wskaźnika (element 10), pierścienia uszczelniającego trzpienia (element 7), gniazda sprężyny (element 18) lub pierścienia typu E (element 23) należy zdjąć pokrywę wskaźnika (element 19) i skalę wskaźnika (element 18). Sprężyna może być ściśnięta, dlatego należy ostrożnie odkręcić nakrętkę kołnierzową (element 22) i nakrętkę sześciokątną (element 8). Pierścień uszczelniający trzpienia może być zdemontowany przy użyciu wkrętaka bez wyjmowania tulei (element 6). Jeśli zachodzi konieczność, to zdjąć pierścień typu E z trzpienia wskaźnika. 6. Jeśli zachodzi konieczność, wymienić i pokryć smarem uszczelkę płaską (element 4) i pierścień uszczelniający tulei (element 17), uszczelkę pierścienia gniazda (element 12) i górną uszczelkę tulei (element 15). Zainstalować suchą uszczelkę gniazda i górną uszczelkę w wyżłobieniu wklęsłą stroną na zewnątrz. Po zainstalowaniu suchych uszczelek we właściwych wyżłobieniach należy pokryć smarem widoczne powierzchnie uszczelek oraz gwinty tulei i pierścienia gniazda. Można pokryć smarem inne powierzchnie ułatwiające instalację zespołu gniazdo− zawieradło. Zawór główny nie wymaga dalszych prac, jeśli zdemontowano tylko łącznik wskaźnika z dołączonymi częściami. 7. Włożyć grzyb zaworu (element 16) do kołnierza korpusu (element 2). Lekko wkręcić tuleję (element 11) w kołnierz korpusu i powoli wsunąć górną uszczelkę (element 15) odkręcając i dokręcając tuleję. Następnie w tuleję należy wkręcić pierścień gniazda (element 13) wraz z uszczelką gniazda (element 12). Podczas wszystkich powyższych czynności wykorzystać korpus zaworu jako uchwyt w sposób pokazany na ilustracji 5; przy użyciu klucza lub podobnego narzędzia przełożonego przez wycięcia w pierścieniu gniazda dokręcić pierścień gniazda (element 13) i tuleję. 8. Wyjąć z korpusu zaworu (element 1) włożony odwrotnie kołnierz korpusu (element 2) (jeśli był zamocowany). Smarem dobrej jakości ogólnego przeznaczenia lekko pokryć powierzchnie uszczelniające korpusu zaworu i kołnierza korpusu. Zainstalować kołnierz wewnątrz korpusu i zamocować przy użyciu śrub lub śrub dwustronnych i nakrętek (element 3). 9. Na łączniku wskaźnika zainstalować pierścień uszczelniający łącznika (element 21), pierścienie uszczelniające trzpienia (element 7) i tuleje (element 6). Umieścić gniazdo sprężyny w sposób pokazany na ilustracji 6 i przymocować do wielowypustowej końcówki trzpienia wskaźnika (element 10) przy użyciu pierścienia typu E (element 23), a następnie zainstalować sprężynę.

8

10. Ostrożnie, aby nie przeciąć pierścienia uszczelniającego trzpienia (element 7), przez gwint trzpienia nasunąć łącznik wskaźnika (element 5) na trzpień (element 5) do uzyskania kontaktu ze sprężyną (element 9). Na trzpień wskaźnika nakręcić nakrętkę sześciokątną (element 8), a następnie nakrętkę kołnierzową wskaźnika (element 22) naciskając na łącznik, aby odsłonić gwint trzpienia. Aby możliwe było zainstalowanie elementów wskaźnika podnieść sprężynę gniazda (element 28) wkręcając nakrętkę sześciokątną do końca gwintu trzpienia. 11. Wkręcić łącznik wskaźnika (element 5) wraz z dołączonymi częściami w kołnierz korpusu (element 2). Odkręcić nakrętkę sześciokątną (element 8) tak, aby sprężyna (element 9) spowodowała całkowite zamknięcie zaworu przez grzyb zaworu (element 16) dociskając go do gniazda (element 12) i górnych uszczelek (element 15). 12. Docisnąć skalę wskaźnika (element 18) do łącznika wskaźnika opierając podstawę skali o kołnierz łącznika, odkręcić nakrętkę wskaźnika (element 22) tak, by jej kołnierz pokrył się z dolnym znacznikiem skali. Skręcić obie nakrętki razem, założyć skalę wskaźnika i osłonę (element 19).

Pilot typ Y191A Numery elementów zgodne są oznaczeniami na ilustracji 8.

!

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec zranieniu pracowników obsługi wskutek gwałtownego uwolnienia ciśnienia, przed przystąpieniem do demontażu należy odciąć zawór pilotowy od instalacji procesowej i ostrożnie uwolnić ciśnienie z pilota lub regulatora.

Korpus zaworu Poniższa procedura umożliwia dostęp do zespołu dysku, kryzy i pierścienia uszczelniającego korpusu. 1. Wykręcić śruby mocujące (element 2) i oddzielić zespół obudowy membrany (element 4) od korpusu (element 1). 2. Wyjąć i zbadać stan techniczny pierścienia uszczelniającego korpusu (element 11) i pierścienia dociskowego (element 49). Patrz przekrój zaworu na ilustracji 8. 3. Jeśli zachodzi konieczność, to zbadać stan techniczny i wymienić kryzę (element 5). Podczas demontażu i montażu należy chroni przed uszkodzeniem powierzchnię uszczelniającą kryzy. Gwint nowej kryzy pokryć dobrej jakości lekkim smarem i dokręcić momentem siły od 39 do 50 Nm.


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190

4. W celu wymiany zespołu dysku (element 15) lub uszczelnienia przepustu wyrównawczego (element 33) należy wyjąć zawleczkę (element 15).

4. Zbadać stan techniczny wspornika popychacza (element 8) i pierścienia uszczelniającego łącznika (element 49) i w razie potrzeby wymienić na nowe.

5. W celu zbadania stanu technicznego i wymiany pierścienia uszczelniającego przepustu wyrównawczego (element 31) wykręcić śrubę (element 33). Wymienić na nowy i złożyć.

5. W celu oddzielenia membrany (element 4) i dołączonych części należy odkręcić nakrętkę sześciokątną (element 21).

6. Zainstalować zespół dysku (element 13) i zabezpieczyć go przy użyciu zawleczki (element 15). 7. Zainstalować pierścień dociskowy (element 49) w korpusie zaworu (element 1). Następnie w korpusie zaworu należy zainstalować pierścień uszczelniający korpusu (element 11). Patrz ilustracja 8, gdzie pokazano powiększenie opisywanego fragmentu korpusu. 8. Założyć dolną obudowę membrany (element 4) na korpusie (element 1) i zabezpieczyć ją przy użyciu śruby mocującej (element 2).

Membrana i obudowa sprężyny Poniższa procedura umożliwia dostęp do sprężyny regulacyjnej, membrany i trzpienia zespołu dźwigni. W celu wymiany sprężyny regulacyjnej: 1. Zdjąć pokrywę (element 22) i wykręcić śrubę regulacyjną (element 35) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu całkowitego zwolnienia sprężyny (element 6). 2. Wymienić sprężynę regulacyjną (element 6) na inną o żądanym zakresie regulacji ciśnień. 3. Założyć śrubę regulacyjną (element 35). 4. Jeśli zachodzi konieczność, wymienić uszczelkę płaską pokrywy (element 25) i zainstalować pokrywę (element 22). 5. Jeśli zmieniono sprężynę, to należy zmienić opis zakresu regulacji ciśnień na tabliczce znamionowej znajdującej się na obudowie sprężyny. W celu demontażu i montażu części membrany: 1. Zdjąć pokrywę (element 22) i wykręcić śrubę regulacyjną (element 35) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu całkowitego zwolnienia sprężyny (element 6). 2. Zdjąć nakrętki sześciokątne (element 35, niepokazany) śruby mocujące (element 24) i zespół obudowy sprężyny (element 3). 3. Wyjąć membranę (element 10) z dołączonymi częściami poruszając nimi na boki tak, aby wspornik popychacza (element 8) ześlizgnął się z zespołu dźwigni (element 16). W celu odłączenia membrany (element 10) od dołączonych części należy odkręcić śrubę mocującą płytę membrany (element 38) do wspornika popychacza.

6. W celu wymiany zespołu dźwigni (element 16) należy wykręcić wkręty do metalu (element 17). W celu wymiany trzpienia (element 14) należy wykonać krok 1 i 4 procedury konserwacji korpusu zaworu i wyjąć trzpień z wkładki prowadnicy (element 18). 7. Zainstalować trzpień (element 14) we wkładce prowadnicy (element 18) i wykonać kroki od 6 do 8 procedury konserwacji korpusu zaworu. 8. Zainstalować zespół dźwigni (element 16) na trzpieniu (element 14) i zabezpieczyć go przy użyciu wkrętów do metalu (element 17). 9. Na wsporniku popychacza zainstalować w następującej kolejności elementy: • Wspornik popychacza (element 8) • Łącznik wspornika popychacza (element 40) • Uszczelka łącznika (element 49) • Głowica membrany (element 7) • Membrana (element 10) • Głowica membrany (element 7) • Nakrętka sześciokątna (element 21) − dokręcić momentem siły 12 do 15 Nm zabezpieczając elementy na łączniku wspornika popychacza • Sprężyna nadciśnienia (element 39) • Uchwyt sprężyny (element 37) • Wkręt do metalu (element 38) 10. Włożyć i dokręcić śruby mocujące (element 30) momentem siły 1 do 4 Nm zabezpieczając elementy membrany na wsporniku popychacza (element 8). 11. Złożony zespół zainstalować wewnątrz zespołu obudowy membrany (element 4). Sprawdzić, czy zespół dźwigni (element 16) pasuje do wspornika popychacza (element 8), a otwory w membranie (element 10) pokrywają się z otworami w zespole obudowy membrany. 12. Zainstalować zespół obudowy sprężyny (element 3) na zespole dolnej obudowy (element 4) tak, aby zespół wydmuchu (element 26) został prawidłowo umiejscowiony. Obudowę umocować przy użyciu śrub mocujących (element 24) i nakrętek sześciokątnych (element 23, niepokazany) dokręcając je palcami. 13. Włożyć sprężynę regulacyjną (element 6) do zespołu obudowy sprężyny (element 3), a następnie założyć śrubę regulacyjną (element 35). 14. Wkręcić śrubę regulacyjną (element 20) zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby sprężyna regulacyjna (element 6) zadziałała właściwą siłą na membranę (element 10). W sposób krzyżowy dokręcić śruby mocujące (element 24) i nakrętki sześciokątne (element 23, niepokazane) momentem siły 24 do 28 Nm. 9


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190 15. Jeśli zachodzi konieczność, to zainstalować nową uszczelkę płaską pokrywy (element 25) i zainstalować pokrywę (element 22).

Regulator ciśnienia zasilania typ 95H Poniższy rozdział zawiera instrukcje demontażu i wymiany części regulatora ciśnienia zasilania typ 95H. Numery elementów odpowiadają oznaczeniom na ilustracji 9.

!

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec zranieniu pracowników obsługi wskutek gwałtownego uwolnienia ciśnienia, przed przystąpieniem do demontażu należy odciąć regulator od instalacji procesowej i ostrożnie uwolnić ciśnienie z zaworu głównego, pilota lub regulatora zasilania. 1. Odkręcić prowadnicę grzyba zaworu (element 5) z korpusu (element 1). Wraz z prowadnicą grzyba możliwe jest zdemontowanie sprężyny grzyba zaworu (element 10) i grzyba (element 4). 2. Zbadać stan techniczny powierzchni uszczelniającej grzyba zaworu (element 4) upewniając się, że powierzchnia kompozytowa grzyba nie jest uszkodzona. Jeśli tak nie jest, to należy wymienić grzyb zaworu na nowy. 3. Zbadać stan techniczny krawędzi uszczelniającej kryzy (element 3). Jeśli jest uszkodzona, to należy wykręcić kryzę z korpusu i wymienić ją na nową. Jeśli nie jest konieczny dalszy demontaż regulatora, to złożyć go wykonując opisane czynności w odwrotnej kolejności. Przy instalowaniu prowadnicy grzyba (element 5) pokryć gwinty i powierzchnię uszczelniającą smarem uszczelniającym gwarantującym prawidłowe uszczelnienie metal na metal. 4. W celu zbadania stanu technicznego membrany (element 12) lub innych elementów wewnętrznych, odkręcić nakrętkę blokującą (element 17) i śrubę regulacyjną (element 15) tak, by sprężyna nie była ściskana. 5. Wykręcić śruby (element 16) mocujące pokrywę membrany (element 2) i zdjąć ją. Zdemontować górne gniazdo sprężyny (element 9) i sprężynę regulatora (element 11). Wyjąć dolne gniazdo sprężyny (element 8). 6. Zdemontować membranę (element 12) i zbadać jej stan techniczny. Jeśli jest uszkodzona, to wymienić na nową. 7. Po wyjęciu membrany, sprawdzić drożność otworu wyrównawczego. 8. Złożyć regulator wykonując czynności w odwrotnej kolejności. Pokryć smarem górne gniazdo sprężyny (element 9) i odkryty gwint śruby regulacyjnej (element 10

15). Przed dokręceniem śrub (element 16) mocujących pokrywę zainstalować śrubę regulacyjną, jeśli została całkowicie zdemontowana. Wkręcić ją tak, by możliwe było właściwe ustawienie membrany umożliwiające pełny skok grzyba zaworu (element 4). Dokończyć procedurę składania i na czas regulacji ciśnienia zainstalować manometr w miejscu zaślepki rurowej (element 52). Wkręcić śrubę regulacyjną tak, by uzyskać żądaną wartość ciśnienia wylotowego podaną w tabeli 4. Dokręcić nakrętkę blokującą (element 17).

Siłownik typ 1098 i elementy montażowe Poniższą procedurę należy wykonać przy wymianie siłownika, badaniu stanu technicznego elementów siłownika i/lub pilota. Numery elementów odpowiadają oznaczeniom na ilustracjach 7 i 10.

!

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec zranieniu pracowników obsługi wskutek gwałtownego uwolnienia ciśnienia, przed przystąpieniem do demontażu należy odciąć regulator od instalacji procesowej i ostrożnie uwolnić z niego ciśnienie. 1. Siłownik wraz z pilotem mogą być zdemontowane i wymienione jako jedna całość po odłączeniu z zaworu typ 1098 przewodu sterowania. 2. Dostęp do wszystkich części wewnętrznych poza pierścieniami uszczelniającymi trzpienia, łożyskami i pierścieniem czyszczącym (elementy 6, 56 i 57) można uzyskać bez potrzeby zdejmowania pokrywy (element 3) lub górnej części obudowy membrany (element 2) z zaworu głównego. Odłączyć złączkę wkrętną (element 39) z dolnej części obudowy membrany (element 1). 3. Zdemontować śruby mocujące (element 10), nakrętki (element 11), dolną część obudowy membrany (element 1), membranę (element 7) i płytę membrany (element 8). Odkręcić śrubę mocującą trzpień (element 9) i oddzielić trzpień (element 12) od płyty membrany (element 8). 4. W celu zdjęcia pierścienia uszczelniającego pokrywy (element 5) odkręcić cztery śruby mocujące pokrywy (element 4), zdjąć górną część obudowy membrany (element 2) i wyjąć pierścień uszczelniający obudowy. W celu zdjęcia pierścieni uszczelniających trzpienia, łożysk i pierścienia czyszczącego (elementy 6, 56 i 57) odłączyć przewody obciążenia i sterujący. Odkręcić pokrywę (element 3) i zdjąć pierścienie uszczelniające. 5. Pokryć smarem oba pierścienie uszczelniające trzpienia (element 6) i pierścień czyszczący (element 5) i umieścić je wraz z łożyskami trzpienia (element 56) w pokrywie (element 3). Pokryć smarem pierścień uszczelniający pokrywy (element 5) i umieścić go na pokrywie (element 3). Otwory w pokrywie i górnej części obudowy membrany muszą się pokryć; włożyć i dokręcić


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190

cztery śruby mocujące momentem siły 32 do 41 Nm. Wkręcić pokrywę w korpus zaworu głównego. 6. Umocować płytę membrany (element 8) do trzpienia (element 12) przy użyciu śruby mocującej trzpienia (element 9). W dolnej części obudowy membrany (element 2) umieścić membranę (element 7), płytę membrany i zespół trzpienia, tak aby wygięcia membrany znajdowały się ponad płytą membrany, w sposób pokazany na ilustracji 7. Wsunąć ostrożnie trzpień do wnętrza pokrywy (element 3) uważając, by nie uszkodzić trzpienia lub pierścieni uszczelniających, skręcić dolną i górną część obudowy membrany (element 1) przy użyciu śrub i nakrętek. Dokręcić stopniowo śruby mocujące (element 4) w sposób krzyżowy momentem siły od 32 do 41 Nm, by nie uszkodzić membrany. 7. Pokryć smarem pierścienie uszczelniające trzpienia przy użyciu smarownicy (element 28), aż nadmiar smaru zacznie wydostawać się przez przyłącze wydmuchowe (element 27). Wkręcić złączki wkrętne i zainstalować przewody rurowe, jeśli zostały zdemontowane.

Sposób zamawiania części Każdy regulator typ 1190 ma swój własny numer seryjny, który można znaleźć na tabliczce znamionowej na siłowniku zaworu głównego. Przy korespondencji z przedstawicielstwem firmy Emerson Process Management lub zamawianiu części zamiennych należy zawsze podawać ten numer. Przy zamawianiu części zamiennych należy podawać cały 11−znakowy numer wymieniony w wykazie części zamiennych.

Wykaz części zamiennych (ilustracje 6 do 10) Części oznaczone NACE mogą być wykorzystywane do obsługi gazów kwaśnych zgodnie z normą MR0175. Części te można znaleźć na ilustracjach od 6 do 10.

Zawór główny model EGR (ilustracja 6) Część

Opis

Numer zamówieniowy

Zestaw części, elastomer nitrylowy (zawiera części 4, 7, 12, 14, 15, 17, 20 i 21) 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali, 8 x 6 cali 1 2

Korpus Kołnierz korpusu Żeliwo, ENC 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali Stal węglowa, ENC, wyżarzana 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali Stal nierdzewna CF8M, ENC (NACE) 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali

REGRX000012 R63EGX00022 R63EGX00032 R63EGX00042 R63EGX00062 patrz tabela 2

24A6761X012 25A3168X012 24A9034X012 25A2309X012 34A8172X012 24A6779X012 25A2254X012 25A2300X012 24A9032X012 34A7152X012 24A6779X062 25A2254X082 24A2300X122 24A9032X042 34A7152X052

*Zalecane części zapasowe

Tabela 5. Numery zamówieniowe elementów korpusu zaworów typ EGR MATERIAŁ KORPUSU

PRZYŁĄCZE PROCESOWE

Gwintowe NPT Żeliwo ANSI Class 125FF ANSI Class 250RF Gwintowe NPT Spawane wpustowe ANSI Class 150RF ANSI Class 300RF Stal węglowa ANSI Class 600RF BWE (SCHD 40) BWE (SCHD 80) PN 16/25/40 ANSI Class 150RF Stal węglowa ANSI Class 300RF (NACE) ANSI Class 600RF Gwintowe NPT Spawane wpustowe ANSI Class 150RF Stal nierdzewna CF8M ANSI Class 300RF (NACE) ANSI Class 600RF Spawane wpustowo (40) Spawane wpustowo (80)

WIELKOŚĆ KORPUSU, CALE (DN) 1 (25) 34A6351X012 34A6353X012 34A6354X012 34A6352X012 36A3941X012 34A6355X012 34A6754X012 34A6755X012 36A3942X012 36A3943X012 47B2727X012 −−− −−− −−− 34A6352X062 36A3941X032 34A6355X052 34A6745X092 34A6755X032 36A3942X022 36A3943X022

2 (50) 34A6763X012 34A5694X012 34A5672X012 34A6764X012 36A3945X012 34A6765X012 34A6766X012 34A6767X012 36A3944X012 36A3946X012 37B1991X012 34A6765X022 34A6766X032 34A6767X032 34A6764X042 36A3945X022 34A6765X052 34A6766X072 34A6767X042 36A3944X022 36A3946X022

3 (80) −−− 34A5695X012 34A5657X012 −−− −−− 34A6773X012 34A6774X012 34A6775X012 36A3947X012 36A3948X012 37B1992X012 34A6773X032 34A6774X022 34A6775X022 −−− −−− 34A6773X062 34A6774X042 34A6775X032 36A3947X022 36A3948X022

4 (100) −−− 34A5703X012 34A5642X012 −−− −−− 34A6776X012 34A6777X012 34A6778X012 36A3949X012 36A3950X012 37B1993X012 34A6776X032 34A6777X032 34A6778X022 −−− −−− 34A6776X042 34A3777X042 34A6778X032 36A3949X022 36A3950X022

6 (150) −−− 34A6999X012 34A7000X012 −−− −−− 34A6998X012 34A6993X012 34A6997X012 36A3952X012 36A3951X012 37B1994X012 34A6998X032 34A6993X022 34A6997X022 −−− −−− 34A6998X052 34A6993X042 34A6997X032 36A3952X022 36A3951X022

8 x 6 (200) −−− −−− −−− −−− −−− 38A4214X012 38A5825X012 39A7068X032 −−− −−− −−− 38A4214X022 38A5825X032 39A7068X022 −−− −−− −−− −−− −−− 34B9898X022 −−−

11


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190 Część 3

3

4*

5

6

7*

8 9

Opis

Śruba mocująca, stal cynkowana (korpusy z żeliwa i stali) 1 cal (4 szt.) 1R281124052 2 cale (8 szt.) 1A453324052 3 cale (8 szt.) 1A454124052 4 cale (8 szt.) 1A485724052 6 cali (12 szt.) 1U513124052 Śruba dwustronna, stal nierdzewna (korpusy ze stali nierdzewnej, niepokazane) 1 cal (4 szt.) 1R284835222 2 cale (8 szt.) 1K242935222 3 cale (8 szt.) 1A378135222 4 cale (8 szt.) 1R369035222 6 cali (12 szt.) 1A365635222 Uszczelka płaska, kompozyt 1 cal 14A6785X012 2 cale 14A5685X012 3 cale 14A5665X012 4 cale 14A5650X012 6 cali 14A6984X012 Łącznik wskaźnika, stal platerowana (nie do korpusów ze stali nierdzewnej) 1 cal 14A6758X012 1 cal (NACE) 14A6758X022 2, 3, 4 cale 14A9689X012 2, 3, 4 cale (NACE) 14A9689X042 6 cali 24A8183X012 6 cali (NACE) 24A8183X022 Tuleja Stal nierdzewna S41600 14A5677X012 Stal nierdzewna S41600 (NACE) 14A5677X022 Pierścień uszczelniający trzpienia Guma nitrylowa 1D687506992 Fluoroelastomer 1N430406382 Kalrez 1D6875X0102 Zalak 1D6875X0082 Etylenopropylen (EPDM) 1D6875X0092 Nakrętka sześciokątna, stal platerowana 1A662228992 Sprężyna, stal 60 psi (4,1 bar) maksymalny spadek ciśnienia, zielona 1 cal 14A9687X012 1 cal (NACE) 11B6769X012 2 cale 14A6626X012 2 cale (NACE) 16A5501X012 3 cale 14A6629X012 3 cale (NACE) 16A5503X012 4 cale 14A6632X012 4 cale (NACE) 16A5506X012 6 cali 14A9686X012 6 cali (NACE) 16A5510X012 125 psi (8,6 bar) maksymalny spadek ciśnienia, niebieska 1 cal 14A9680X012 1 cal (NACE) 12B8326X012 2 cale 14A6627X012 2 cale (NACE) 16A5995X012 3 cale 14A6630X012 3 cale (NACE) 16A5996X012 4 cale 14A6633X012 4 cale (NACE) 16A5997X012 6 cali 14A9685X012 6 cali (NACE) 16A5999X012 300 psi (20,7 bar) maksymalny spadek ciśnienia, czerwona 1 cal 14A9679X012 1 cal (NACE) 10B1882X012 2 cale 14A6628X012 2 cale (NACE) 16A5499X012 3 cale 14A6631X012 3 cale (NACE) 16A5500X012 4 cale 14A6634X012 4 cale (NACE) 16A5998X012 6 cali 15A2615X012 6 cali (NACE) 16A6000X012

*Zalecane części zapasowe

12

Numer zamówieniowy

Część 10

11

12*

Opis

Numer zamówieniowy

Trzpień wskaźnika Stal nierdzewna 1 cal 14A6756X012 2 cale 14A6994X012 3 cale 14A6995X012 4 cale 14A8179X012 6 cali 14A6986X012 Stal nierdzewna S31600 (NACE) 1 cal 14A6756X022 2 cale 14A6994X022 3 cale 14A6995X022 4 cale 14A8179X022 6 cali 14A6986X022 Tuleja Liniowa (do korpusu z żeliwa lub ze stali) Żeliwo, ENC 1 cal 24A6783X012 2 cale 24A5669X012 3 cale 24A5654X012 4 cale 24A5639X012 6 cali 24A6990X012 Stal węglowa, ENC, wyżarzana (do korpusów ze stali) 1 cal 24A6783X022 1 cal (NACE) 24A6783X032 2 cale 24A5669X022 2 cale (NACE) 24A5669X032 3 cale 24A5654X022 3 cale (NACE) 24A5654X042 4 cale 24A5639X022 4 cale (NACE) 24A5639X032 6 cali 24A6990X022 6 cali (NACE) 24A6990X022 Whisper Trim (do korpusów ze stali nierdzewnej) Stal nierdzewna S41600 1 cal 24A2043X012 2 cale 24A5707X012 3 cale 24A5708X012 4 cale 24A5709X012 6 cali 24A8174X012 Stal nierdzewna S31600 (NACE) 1 cel 47B9268X012 2 cale 47B9269X012 3 cale 47B9270X012 4 cale 47B9271X012 6 cali 47B9272X012 Uszczelka gniazda Guma nitrylowa (NBR), standard 1 cal 14A6786X012 2 cale 24A5673X012 3 cale 24A5658X012 4 cale 24A5643X012 6 cali 14A8175X012 Fluoroelastomer (FKM) 1 cal 14A8186X012 2 cale 25A7412X012 3 cale 25A7375X012 4 cale 25A7469X012 6 cali 14A6996X012 Kalrez 1 cal 14A6788X042 2 cale 24A5673X082 3 cale 24A5658X052 4 cale 24A5643X032 6 cali 14A8175X042 Zalak 1 cal 14A6788X032 2 cale 24A5673X072 3 cale 24A5658X042 4 cale 24A5643X042 6 cali 14A8175X032 Etylenopropylen (EPDM) 1 cal 14A6788X022 2 cale 24A5673X062 3 cale 24A5658X062 4 cale 24A5643X052 6 cali 14A8175X022


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190

KOMPLETNY ZAWÓR Z ŻELIWA O PEŁNEJ PRZEPUSTOWOŚCI

Ilustracja 6. Zawór główny typ EGR

13


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190 Część 13*

15*

16*

17*

Opis

Pierścień gniazda Stal nierdzewna S41600 1 cal, gniazdo 1−5/16 cala (33 mm) 2 cale, gniazdo 2−3/8 cala (60 mm) 3 cale, gniazdo 3−3/8 cala (86 mm) 4 cale, gniazdo 4−3/8 cala (111 mm) 6 cali, 7−3/16 cala (183 mm) Stal nierdzewna S31600 (NACE) 1 cal, gniazdo 1−5/16 cala (33 mm) 2 cale, gniazdo 2−3/8 cala (60 mm) 3 cale, gniazdo 3−3/8 cala (86 mm) 4 cale, gniazdo 4−3/8 cala (111 mm) 6 cali, 7−3/16 cala (183 mm) Uszczelka górna Guma nitrylowa (NBR), standard 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali Fluoroelastomer (FKM) 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali Kalrez 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali Zalak 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali Etylenopropylen (EPDM) 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali Grzyb zaworu Stal nierdzewna S41600 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali Stal nierdzewna S31600 (NACE) 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali Pierścień uszczelniający tulei Guma nitrylowa (NBR), standard 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali Fluoroelastomer (FKM) 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali Kalrez 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali

Numer zamówieniowy

Część 17*

24A6781X012 24A5670X012 24A5655X012 24A5640X012 24A6989X012 24A6781X022 24A5670X022 24A5655X022 24A5640X022 24A6989X022 18 14A6789X012 24A5674X012 24A5659X012 24A5644X012 14A8176X012 19 14A8187X012 25A7413X012 25A7376X012 25A7468X012 14A8185X012 14A6789X042 24A5674X082 24A5659X052 24A5644X032 14A8176X042

21*

14A6789X032 24A5674X072 24A5659X042 24A5644X042 14A8176X032 14A6789X022 24A5674X062 24A5659X062 24A5644X052 14A8176X022

14A6780X012 24A6772X012 24A9421X012 24A8182X012 24A6992X012 14A6780X022 24A6772X032 24A9421X022 24A8182X022 24A6992X022

22 23

24 25 28

10A7777X012 10A7779X012 14A5688X012 10A3481X012 18A2556X012 29 10A7778X012 10A7779X022 14A5688X022 10A3483X012 18A2556X032 10A7777X032 10A7779X082 14A5688X092 10A3481X032 18A2556X092

31

33 34

Opis

Pierścień uszczelniający tulei (ciąg dalszy) Zalak 1 cal 10A7777X042 2 cale 10A7779X072 3 cale 14A5688X102 4 cale 10A3481X042 6 cali 18A2556X082 Etylenopropylen (EPDM) 1 cal 10A7777X022 2 cale 10A7779X052 3 cale 14A5688X082 4 cale 10A3481X052 6 cali 18A2556X072 Skala wskaźnika, plastik 1 cal 14A6759X012 2 cale 14A5678X012 3 cale 14A5662X012 4 cale, skok 2 cale (51 mm) 14A5647X012 4 cale, skok 1−1/2 cala (38 mm) 14A5662X012 6 cali 14A5647X012 Zabezpieczenie wskaźnika, stal platerowana 1 cal 24B1301X012 2 cale 24B1301X012 3 cale 14A6769X012 4 cale o skoku 2 cale (51 mm) 14A6769X012 4 cale o skoku 1−1/2 cala (38 mm) 14A6769X012 6 cali 14A6769X012 Pierścień uszczelniający łącznik wskaźnika Guma nitrylowa (NBR), standard 1 cal 10A8931X012 2, 3, i 4 cale 10A3800X012 6 cali 1F262906992 Fluoroelastomer (FKM) 1 cal 10A0811X012 2, 3, i 4 cale 1R727606382 6 cali 1F2629X0012 Kalrez 1 cal 10A8931X032 2, 3, i 4 cale 10A3800X052 6 cali 1F2629X0042 Zalak 1 cal 10A8931X042 2, 3 i 4 cale 10A3800X062 6 cali 1F2629X0052 Etylenopropylen (EPDM) 1 cal 10A8931X022 2, 3 i 4 cale 10A3800X042 6 cali 1F2629X0032 Nakrętka kołnierza, stal platerowana 14A5693X012 Pierścień typu E Stal nierdzewna 14A8181X012 Stal 1577, wyżarzona (NACE) 14A8181X022 Wkręt do metalu, stal nierdzewna(4 szt.) 1A368228982 Tabliczka kierunku przepływu, stal nierdzewna 1V105938982 Gniazdo sprężyny, zespół gniazdo−zawieradło o pełnej przepustowości Stal cynkowana 1 cal 14A6982X012 2, 3, i 4 cale 15A2206X012 6 cali 14A8177X012 Stal ciągniona wyżarzana (NACE) 1 cal 14A6982X022 2, 3 i 4 cale 15A2206X022 6 cali 14A8177X022 Nakrętka sześciokątna (do korpusów ze stali nierdzewnej, niepokazana) 1 cal (4 szt.) 1C330635252 2 cale (8 szt.) 1A377235252 3 cale (8 szt.) 1A376035252 4 cale (8 szt.) 1A352035252 6 cali (12 szt.) 1A440935252 Zaślepka Stal cynkowana (NACE) 1A767524662 1 cal 1A767535052 2, 3, 4 i 6 cali 1A767524012 Tabliczka znamionowa NACE, stal nierdzewna (niepokazana) 19A6034X012 Drut do przywieszki, stal nierdzewna (niepokaznay) 1U7581X0022

*Zalecane części zapasowe

14

Numer zamówieniowy


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190

Ilustracja 7. Siłownik typ 1098

Siłownik typ 1098, wielkość 40 (ilustracja 7) Część

Opis

Część 8

Numer zamówieniowy 9

Zestaw części (obejmuje elementy 5, 6, 7, 56 i 57) 1

2

3

4

5*

6*

7*

Dolna część obudowy membrany Stal Stal (NACE) Stal nierdzewna (NACE) Górna część obudowy membrany Stal cynkowana Stal ciągniona (NACE) Stal nierdzewna (NACE) Pokrywa Stal Stal nierdzewna Śruby mocujące (4 szt.) Stal cynkowana Stal B7M cynkowana (NACE) Pierścień uszczelniający obudowy Guma nitrylowa Fluoroelastomer (FKM) Etylenopropylen (EPDM) Pierścień uszczelniający trzpienia (2 szt.) Guma nitrylowa Fluoroelastomer (FKM) Etylenopropylen (EPDM) Membrana Guma nitrylowa Fluoroelastomer (FKM) Etylenopropylen (EPDM)

R1098X00402

24A7155X012 24A7155X032 24A7155X052

10 11 12

24A5680X012 24A5680X022 24A5680X042 33B0301X012 33B0301X022 1D529824052 1D529838992 1F358106992 1F3581X0022 1F3581X0052 1C782206992 1K756106382 1C7822X0052

13 27 28 54 55

27B9744X012 27B9744X022 2789744X032

56 57

Opis

Numer zamówieniowy

Płyta membrany Żeliwo Stal węglowa wyżarzana (NACE) Śruba mocująca trzpień Stal platerowana Stal grade 8 (NACE) Stal nierdzewna Śruba mocująca, stal cynkowana (16 szt.) Nakrętka sześciokątna, stal cynkowana (16 szt.) Trzpień Stal nierdzewna 17−4PH 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali 8 x 6 cali Stal nierdzewna S31600 (NACE) 1 cal 2 cale 3 cale 4 cale 6 cali 8 x 6 cali Tabliczka znamionowa, stal nierdzewna Zespół wydmuchu typ Y602−12 Smarownica, stal Tabliczka znamionowa NACE, stal nierdzewna (niepokazana) Drut do przywieszki NACE, stal nierdzewna S30300 (niepokaznay) Łożysko, nylon (2 szt.) Pierścień czyszczący

14A5682X012 19A7318X022 1L545428982 1L5454X0012 1L545438992 1E760324052 1A346524122

14A6757X012 14A5683X012 14A5663X012 14A5648X012 14A6987X012 18A4217X012 14A6757X022 14A5683X022 14A5663X022 14A5648X022 14A6987X022 18A4217X022 −−− 27A5516X012 1L847828992 19A6034X012 1U7581X0022 17A7112X012 15A6002XN12

*Zalecane części zapasowe

15


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190

SCHEMAT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ PILOTA Y191A

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY KORPUSU (ELEMENT 11) PIERŚCIEŃ DOCISKOWY (ELEMENT 49) KORPUS (ELEMENT 1)

FRAGMENT KORPUSU ZAWORU Z PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM I PIERŚCIENIEM DOCISKOWYM

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE PILOTA Y291A

Ilustracja 8. Zespół pilota typ Y191A

16


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190 Część

Pilot typ Y191A (ilustracja 8) Część

Opis

Numer zamówieniowy

Zestaw części (obejmuje elementy 10, 11, 12, 13, 15, 31, 33, 45, 48 i 49) do wszystkich aplikacji poza aplikacjami do obsługi gazów kwaśnych powodujących korozję RY690AX0012 1

2

3

4

5

6

7 8

10*

11*

12*

13*

14

15 16 17 18 21

Korpus, 3/4 cala NPT wkręcany Żeliwo ciągliwe Stal nierdzewna Śruby mocujące (2 szt.) Żeliwo ciągliwe Stal nierdzewna Zespół obudowy sprężyny Typ Y191A Żeliwo ciągliwe Stal nierdzewna Obudowa membrany Żeliwo ciągliwe Stal nierdzewna Kryza, 3/8 cala (9,5 mm) Stal nierdzewna S30300 Stal nierdzewna S31600 Sprężyna Typ Y191A 0,6 do 6 mbar 5 do 17 mbar 12 do 40 mbar 0,034 do 0,09 bar 0,08 do 0,17 bar 0,17 do 0,31 bar 0,31 do 0,48 bar Głowica membrany Wspornik popychacza Stal nierdzewna Stal nierdzewna (NACE) Membrana Guma nitrylowa (NBR) Fluoroelastomer (FKM) Guma nitrylowa (NBR) z zabezpieczeniem teflonowym (PTFE) Uszczelka korpusu Guma nitrylowa (NBR) Fluoroelastomer (FKM) Perlfluoroelastomer (FFKM) Etylenopropylen (EPDM) Uszczelnienie wkładki Guma nitrylowa (NBR) Fluoroelastomer (FKM) Perlfluoroelastomer (FFKM) Etylenopropylen (EPDM) Zespół dysku Uchwyt dysku ze stali nierdzewnej S30300 Guma nitrylowa (NBR) Fluoroelastomer (FKM) Etylenopropylen (EPDM) Uchwyt dysku ze stali nierdzewnej S30300 (NACE) Guma nitrylowa (NBR) Fluoroelastomer (FKM) Perlfluoroelastomer (FFKM) Etylenopropylen (EPDM) Trzpień Stal nierdzewna Stal nierdzewna (NACE) Zawleczka Zespół dźwigni Wkręt do metalu (2 szt.) Wkładka prowadnicy Nakrętka sześciokątna

17B5351X012 17B5351X032 1C856228992 18B3456X012

22

23

24

25 26 31*

13B0109X042 13B0109X032 47B3063X012 47B3064X012 0B042035032 0B0420X0012

1B558527052 1B653827052 1B653927022 1B537027052 1B537127022 1B537227022 1B537327052 17B9723X032 27B5354X012 27B5354X022

33 35 37 38 39 40

46 47 48

49 50

37B9720X012 23B0101X052 34B4375X012 1H993806992 1H9938X0012 1H9938X0042 1H9938X0022

50

Pokrywa Plastik (standard) Stal Stal nierdzewna Nakrętka sześciokątna (niepokazana) (8 szt.) Żeliwo ciągliwe Stal nierdzewna Śruba mocująca (8 szt.) Żeliwo ciągliwe Stal nierdzewna Uszczelka płaska pokrywy (do pokryw ze stali i stali nierdzewnej) Zespół wydmuchu, Y602−1 Uszczelka otworu wyrównawczego Guma nitrylowa (NBR) Fluoroelastomer (FKM) Perlfluoroelastomer (FFKM) Etylenopropylen (EPDM) Wkręt do metalu Śruba regulacyjna Uchwyt sprężyny Śruba mocująca Sprężyna nadciśnienia Łącznik wspornika popychacza Stal nierdzewna Stal nierdzewna (NACE) Tabliczka znamionowa (niepokazana) Wkręt mocujący (niepokazany)(2 szt.) Uszczelka wspornika Guma nitrylowa Fluoroelastomer Perlfluoroelastomer Etylenopropylen Pierścień dociskowy Pierścień uszczelniający łącznika Guma nitrylowa Fluoroelastomer Perlfluoroelastomer Etylenopropylen Zespół głowicy membrany do ciężkiej pracy

Część

T13524T0062 1E422724092 1E422735072 1A352724122 1A352735252 1A352524052 18B3455X012 1P753306992 17A6570X012 1D682506992 1D6825X0012 1D6825X0032 1D6825X0042 18A0703X022 1B537944012 1R982025072 10B6189X022 1B541327022 27B7982X012 27B7982X022 −−− 1A368228982 1D687506992 1N430406382 1D6875X0082 1D6875X0032 18B3446X012 13A1584X012 13A1584X022 13A1584X032 13A1584X042 18B3464X012

Opis

Numer zamówieniowy

Zestaw części (obejmuje elementy 3, 4, 10 i 12) do kompozytowego zespołu gniazdo− zawieradło 3A, korpus 1/4 cala 1

1C4248X0202 1C4248X0052 1C4248X0022 2

17B3423X012 17B3423X022 1A866537022 1B5375000B2 19A7151X022 27B4028X022 1A354024122

Numer zamówieniowy

Regulator typ 95H (ilustracja 9)

1B885506992 1B8855X0012 1B8855X0062 1B8855X0022

1C4248X0252 1C4248X0192 1C4248X0332 1C4248X0152

Opis

3*

4*

Korpus regulatora, 1/4 cala NPT wkręcany Żeliwo Stal Stal (NACE) Stal nierdzewna Obudowa sprężyny Żeliwo Stal Stal nierdzewna Kryza Stal nierdzewna S41600 Stal nierdzewna S31600 (NACE) Grzyb zaworu Stal nierdzewna S41600 z Guma nitrylowa (NBR) Fluoroelastomer (FKM) Stal nierdzewna S31600 z Neoprenem (NACE)

R95HX000102

1E391019012 1J127322012 1J1273X0072 1J127333092 2E391219012 2J127522012 2J1275X0012 1E393235132 1E393235072

1E3933000E2 1E3933X0102 1E3933X0012

*Zalecane części zapasowe

17


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190

Ilustracja 9. Zespół typ 95H

Część 5

6

7*

8

9

10

Opis

Prowadnica grzyba zaworu Stal nierdzewna S41600 Stal nierdzewna S31600 (NACE) Zespół trzpienia Stal nierdzewna Stal nierdzewna S31600 (NACE) Tuleja prowadnicy trzpienia Stal nierdzewna Stal nierdzewna S31600 (NACE) Dolne gniazdo sprężyny Aluminium (standard) NACE Górne gniazdo sprężyny Stal NACE Sprężyna grzyba zaworu Stal nierdzewna Stal nierdzewna S31600 (NACE)

Numer zamówieniowy

Część 11

1E391835132 1E391835072 1F2113000A2 1F2113000C2 1E392235132 1E392235072 1E392309012 1E392335022 1B798525062 1B798535022

12*

13 15 16

17 18 56 57

Opis

Sprężyna regulatora 0,34 do 1,4 bar, żółta Membrana Neopren Fluoroelastomer (FKM) Tabliczka znamionowa, aluminium Śruba regulacyjna, stal Śruba mocująca (6 szt.) Stal NACE Nakrętka blokująca, stal Wkręt do metalu, stal nierdzewna (2 szt.) Przywieszka NACE, stal nierdzewna Drut do przywieszki, stal nierdzewna

1E392437022 19A2862X012 *Zalecane części zapasowe

18

Numer zamówieniowy

1E392527022 1E393502112 1E393502402 −−−−− 1E639928992 1A407824052 1A391724052 1A352224122 1A368228982 19A6034X012 1U7581X0022


Instrukcja obsługi Druk 5307 Maj 2002

Typ 1190

REGULATOR CIŚNIENIA ZASILANIA TYP 95H

PILOT TYP Y191A

Ilustracja 10. Elementy montażowe regulatora typ 1190

Elementy montażowe (ilustracja 10) Część 16

22

24

30 31 32 35

36

Opis

Trójnik Stal cynkowana Stal nierdzewna (NACE) Kolano Stal platerowana Stal nierdzewna (NACE) Przewody rurowe Stal Stal nierdzewna (NACE) Obejma montażowa, stal nierdzewna Śruba mocująca, stal nierdzewna (2 szt.) Śruba mocująca, stal nierdzewna (2 szt.) Łącznik rurowy (4 szt.) Stal Stal nierdzewna (NACE) Tuleja Stal Stal nierdzewna Stal nierdzewna (NACE)

Numer zamówieniowy

1C597547362 1P506938982 15A6002X472 15A6002X612 0500212401W 0500213809W 24B0203X012 1A582824052 1A553424052 15A6002X462 15A6002X602 1A342428992 1A3424X0022 1A3424X00A2

Część 38

39

43

44

50

51 52

53

Opis

Złączka wkrętna Stal cynkowana (NACE) Stal nierdzewna 316 Złączka wkrętna (3 szt.) Stal cynkowana (NACE) Stal nierdzewna 316 Tuleja (2 szt.) Stal (NACE) Stal nierdzewna 316 Tuleja Stal (NACE) Stal nierdzewna 316 Czwórnik rurowy Stal cynkowana Stal nierdzewna 316 (NACE) Dławik, stal nierdzewna 316 Zaślepka (2 szt.) Stal Stal nierdzewna 316 (NACE) Trójnik Stal cynkowana Stal nierdzewna 316

Numer zamówieniowy

1C782526012 15A4786X012 1C488226232 1C488238982 1C379026232 1C3790X0012 1K289528992 1K2895X0012 1C679021992 1C6790X0012 1K9484X0022 1A767524662 1A767535072 1L9802X00B2 1L9802X0012

*Zalecane części zapasowe

19


Instrukcja obsługi

Typ 1190

Druk 5307 Maj 2002

Fisher i Fisher Regulators są zastrzeżonymi znakami towarowymi Fisher Controls International, Inc. Logo Emerson jest zastrzeżonym znakiem towarowym Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki towarowe zastrzeżone są prze ich prawowitych właścicieli.

Informacje zawarte w tej publikacji mają charakter informacyjny i zostały przedstawione w dobrej wierze, że są prawdziwe. Żadne informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mogą stanowić podstawy dochodzenia praw gwarancyjnych. Zastrzega się prawo do zmian i ulepszania konstrukcji urządzeń oraz do zmiany danych technicznych bez dodatkowej informacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A, 02−673 Warszawa tel. 22 45 89 200 faks 22 45 89 231 www.Fisher.com © Fisher Controls International, Inc. 1991, 2002; Wszystkie prawa zastrzeżone

20

Regulator niskiego ciśnienia w zbiornikach 1190  

Regulator niskiego ciśnienia w zbiornikach typ 1190 - instrukcja obsługi