Broschyr slangupprullare Lundgren Sverige

Page 1

Made in Italy

HOSE REELS


Air-Water

S. 250

S. 300 C

S. 300 A

S. 430

P/N

Series

Pressure

Drum capacity

inlet

462-250 462-300 4601-21015 4602-11015 4602-11310 4602-11315

250 300 C 300 A 430 430 430

20 bar 20 bar 16 bar 20 bar 20 bar 20 bar

12 m - 8x12 mm 15 m - 10x14,5 mm 15 m - 10x14,5 mm 15 m - 3/8” 10 m - 1/2” 15 m - 1/2”

M 3/8”G M 3/8”G M 3/8”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G

S. 530

S. 4430

P/N

Series

Pressure

4603-11025 4603-11325 4604-21010 4604-21015 4604-21310 4604-21315 4605-31010 4605-31015 4606-31010 4606-31015

530 530 4430 4430 4430 4430 4430 I 4430 I 430 I 430 I

20 bar 20 bar 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar

S. 540

S. 4430 I

m m m m m m m m m m

-

S. 430 I

P/N

Series

Pressure

4607-52020 4608-21315 4609-11320 4610-11330

540 430 I 530 I 540 I

10 bar 16 bar 20 bar 20 bar

3/8” 1/2” 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

inlet F F F F F F F F F F

1/2”G 1/2”G 1/2”G 1/2”G 1/2”G 1/2”G 3/8”G 3/8”G 3/8”G 3/8”G

S. 530 I Drum capacity 20 15 20 30

m m m m

-

3/4” 1/2” 1/2” 1/2”

1/4”G 3/8”G 3/8”G 3/8”G 1/2”G 1/2”G

S. 430 I

Drum capacity 25 25 10 15 10 15 10 15 12 15

outlet M M M M M M

outlet M M M M M M M M M M

3/8”G 1/2”G 3/8”G 3/8”G 1/2”G 1/2”G 3/8”G 3/8”G 3/8”G 3/8”G

S. 540 I inlet F 1”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G

outlet M M M M

3/4”G 1/2”G 1/2”G 1/2”G


Welding

S. 430

S. 530

P/N

Series

Pressure

Drum capacity

inlet

outlet

4611-80613 4612-80820

430 530

20 bar 20 bar

13 m - 1/4” 20 m - 5/16”

F 3/8”G F 3/8”G

M 3/8”G M 3/8”G

Overall dimensions G

H

E

Series 250 300 C

I

H

øA

A

I

C

F G

B D

C

D E F

B

L

A

B

C

D

E

281 338 230 173 124 330 416 308 174 124

F

G

H

I

62 62

40 40

from 130 to 210 from 130 to 210

319 319

Series

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

300 A 430 430 I 530 530 I 540 540 I 4430 4430 I

186 186 186 203 203 300 300 186 186

140 140 140 153 153 218 218 140 140

196 196 196 220 220 228 228 196 196

226 226 226 258 258 268 268 226 226

110 115 115 115 115 190 190 115 115

280 261 261 328 328 316 316 261 261

350 420 420 510 510 510 510 420 420

365 460 460 560 560 573 573 460 460

20 20 20 20 20 20 20

215 215 215 230 230 310 310 215 215

Brackets P/N 460-43005

Painted steel swivelling bracket suitable for hose reels Seriess 300 - 430 - 4430 ABS

P/N 460-53005

Painted steel swivelling bracket in steel suitable for hose reels Seriess 530

P/N 460-43006

Stainless steel AISI 304 swivelling bracket suitable for hose reels Seriess 300 - 430 - 4430 ABS

P/N 460-54005

Painted steel swivelling bracket in steel suitable for hose reels Seriess 540

P/N 460-54006

Stainless steel AISI 304 swivelling bracket suitable for hose reels Seriess 540


navigator navigator 2015 2015

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare Lundgrens ingår i Beijer Tech AB, en grupp specialiserade bolag som samarbetar att AB, göraen den nordiska industrin Lundgrens ingår i Beijerför Tech grupp specialiserade ännu mer konkurrenskraftig. Detta ger oss den stora koncerbolag som samarbetar för att göra den nordiska industrin nens när det behövs.Detta Samtidigt är vi enstora flexibel och ännu muskler mer konkurrenskraftig. ger oss den koncersnabbfotad organisation som alltid står redo tillgodose nens muskler när det behövs. Samtidigt är vi att en flexibel och dina önskemål. Beijer Tech representerar några av världens snabbfotad organisation som alltid står redo att tillgodose ledande tillverkare ochTech erbjuder genom sina dotterföretag dina önskemål. Beijer representerar några av världens förädlade, kundanpassade lösningar inomsina produktområdena ledande tillverkare och erbjuder genom dotterföretag ytbehandling, gjuteri, stål-lösningar och smältverk, flödesteknik och förädlade, kundanpassade inom produktområdena industrigummi. www.beijertech.se ytbehandling, gjuteri, stål- och smältverk, flödesteknik och industrigummi. www.beijertech.se

Lundgrens Sverige AB | Box 9114 | 400 93 Göteborg | Tel 031-84 03 90 | Fax 031-25 77 08 lmg@lundgrenssverige.se | www.lundgrenssverige.se Lundgrens Sverige AB | Box 9114 | 400 93 Göteborg | Tel 031-84 03 90 | Fax 031-25 77 08 lmg@lundgrenssverige.se | www.lundgrenssverige.se Hisingen: Box 22092 400Hisingen: 72 Göteborg 22092 Tel:Box 031-51 50 35 400 72 Göteborg Fax: 031-23 47 01 Tel: 031-51 50 35 lmh@lundgrenssverige.se Fax: 031-23 47 01 lmh@lundgrenssverige.se

Helsingborg: Depågatan 111 254Helsingborg: 64 Helsingborg Depågatan 111 Tel: 042-16 95 00 254 Helsingborg Fax:64042-16 44 15 Tel: 042-16 95 00 lme@lundgrenssverige.se Fax: 042-16 44 15 lme@lundgrenssverige.se

Luleå: Fabriksvägen 4 972Luleå: 54 Luleå Fabriksvägen 4 Tel: 0920-670 60 972 54 Luleå50 Fax: 0920-678 Tel: 0920-670 60 lml@lundgrenssverige.se Fax: 0920-678 50 lml@lundgrenssverige.se

Malmö: Jägershillsgatan 16 213Malmö: 75 Malmö Jägershillsgatan 16 Tel: 040-670 18 50 213 75 670 Malmö Fax: 04018 59 Tel: 040-670 18 50 lmm@lundgrenssverige.se Fax: 040- 670 18 59 lmm@lundgrenssverige.se

Skellefteå: Verkstadsvägen 7 931Skellefteå: 61 Skellefteå Verkstadsvägen 7 Tel: 0910-70 24 30 931 61 Skellefteå Fax: 0910-70 24 35 Tel: 0910-70 24 30 lmn@lundgrenssverige.se Fax: 0910-70 24 35 lmn@lundgrenssverige.se

Tyresö: Box 677 135Tyresö: 26 Tyresö Box 67701 60 Tel: 08-712 135 26 Tyresö Fax: 08-798 97 85 Tel: 08-712 01 60 lms@lundgrenssverige.se Fax: 08-798 97 85 lms@lundgrenssverige.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.