Page 1

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR DIRECȚIA MINORITĂȚI

Nr. 28.742/ 31 ianuarie 2013 Inspectoratele Școlare În atenția inspectorilor pentru minorități/pentru problemele educaționale ale rromilor În perioada 1 februarie – 13 aprilie 2013, se va desfășura Concursul național de creație literară în limba rromani (cl. a VII-a – cl. a XII-a), cu faza națională la Tg. Mureș - Târnăveni (11-13 aprilie 2013), conform regulamentului din Anexa I. Concursul se află la ediţia a II-a şi este cuprins în Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanţate de către MEN în anul şcolar 2012-2013, aprobat cu nr. 26.457/18.01.2013. Pentru secțiunea de Criticǎ literară / Analizǎ literarǎ / Recenzie literară / Cronica literară în limba rromani (a unui text la alegere din lirica scriitorului Ştefan Fuli), destinată elevilor liceeni, a se vedea Anexa II (cu un volum al autorului, ce nu se va printa la nivelul inspectoratului școlar, ci se va distribui ca pdf în școli și licee). Vă rugăm să transmiteți, în timp util, aceste informații în toate școlile și liceele eligibile în care se studiază limba și literatura rromani, în scopul organizării și desfășurării etapelor premergătoare de la nivel de școală/local și județean. Director general, Szőcs Domokos Consilier pentru limba rromani și rromi, Gheorghe Sarău Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Tel: +40 (0)21 405 62 18 Fax: +40 (0)21 310 42 15 www.edu.ro

ANEXA I


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE O THEMUTNO EDUKACIAQO MINISTERO O THEMUTNO KONKÙRSO PALAL I LITERATURIKANI KREẦCIA ANѲ-I RROMANI ĆHIB, i dujto edìcia

“ ” Concursul naţional de creaţie literară în limba rromani „Stefan Fuli” Ediţia a II-a

ARGUMENT În lumea cuvintelor, copilul e apa vie. Să nu-i secăm izvorul, ba dimpotrivă, să-l ajutăm să se afirme. Să credem în el şi-n bucuria lui de fiecare zi! Societatea modernă cere oameni creatori, inventivi, inovatori, aceasta fiind o condiţie hotărâtoare a progresului la care aspiră toate fiinţele umane, indiferent de culoarea pielii, de religie sau de condiția lui socială. Concursul poartǎ numele „deschizǎtorului de drumuri,” „cǎlǎuzei” în destinul literar al rromilor din perioada postdecembristǎ, celui care poate deveni emblematic atât prin destinul său tragic, cât şi prin pionieratul creaţiei sale literare, fiind considerat, în publicaţia „Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien”, „primul din etnia lui, cel puţin în ultimii 50 de ani, care poate prezenta un volum de poezie de sine stătător”. Stefan Fuli atrage atenţia aupra unei etnii, asupra necesitǎţii de integrare a etniei rrome, asupra “calvarului “ rromului într-o lume plină de prejudecăţi. A lăsat în urmă două volume de versuri,”Aproape, departe” şi “Calvarul rugului”, dar şi un destin extrem de zbuciumat. “Destinul tragic al poetului Ştefan Fuli e impresionant în întreaga sa complexitate. Dincolo de destin însă stă şi o operă, chiar dacă de mică întindere, dar cele două volume tipărite, unul antum şi celălalt postum, implicarea sa în viaţa culturală a Târnăveniului sunt argumentele pentru ceea ce Holderlin numea "a locui poetic lumea aceasta”. Un Festival de Creaţie Literară "Ştefan Fuli" este un firesc omagiu adus celor care luptă prin arta scrisului împotriva stereotipurilor şi prejudecăţilor faţă de rromi, iar pentru etnia rromă, Ştefan Fuli înseamnă un nou început pentru încrederea în forţele literare ale unei etnii, pentru nevoia rostirii şi rostuirii. Prin invocarea şi evocarea poetului Ştefan Fuli, poate renaşte o lume”, aşa cum spunea poetul şi publicistul contemporan Nicolae Băciuţ, singurul său editor şi promotor al operei lui Ştefan Fuli, cel care este şi membru de onoare în cadrul concursului nostru. Nicolae Băciuţ

O THEMUTNO EDUKACIAQO MINISTERO


O THEMUTNO KONKÙRSO PALAL I LITERATURIKANI KREẦCIA ANѲ-I RROMANI ĆHIB, i dujto edìcia

“ ” CONCURSULUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ IN LIMBA RROMANI, EDIȚIA A II-A Obiectivul general/scopul: - un exercițiu de creativitate literară sau de redactare a unei recenzii / cronici literare în limba rromani, în vederea formǎrii şi modelǎrii personalitǎţii elevilor, având ca model creaţia scriitorului rrom Ştefan Fuli; Obiectivele specifice: - sustinerea reconstrucţiei identității rrome prin promovarea limbii rromani materne; - încurajarea regăsirii apartenenţei etnice a copilului rrom; - cultivarea încrederii în sine şi în oameni, a gândirii pozitive; - afirmarea individului cu potențial creator literar / cu aptitudini literare; - stimularea creativităţii, a exprimării libere; - creşterea interesului pentru cultură în rândul tinerilor rromi; - lansarea valorilor literare rrome în circuit naţional; - redobândirea valorilor rrome în cultură; - cultivarea dragostei pentru lectură şi dezvoltarea gustului estetic. Grupul tintǎ: Concursul se adreseazǎ elevilor din învǎţământul gimnazial şi liceal. Secţiunile: I. Creaţie literarǎ în limba rromani Teme propuse: o Rromanipen, o ćhavorripen, i natura, o kamipen, i familia, o rasismo etc. - Subsecţiunea poezie (douǎ creaţii lirice) - clasele VII-VIII; - clasele IX-XII. - Subsecţiunea prozǎ (o creaţie 1-2 pagini) - clasele VII-VIII; - clasele IX-XII. II. Criticǎ literară / Analizǎ literarǎ / Recenzie literară / Cronica literară în limba rromani a unui text la alegere din lirica scriitorului Ştefan Fuli - clasele IX-XII Anexa – volumul ”Calvarul rugului” Regulamentul concursului • Pot participa elevi din clasele a VII-a –a XII-a, CARE STUDIAZĂ LIMBA RROMANI ÎN ACEST AN ȘCOLAR ; • Concursul se va desfăşura astfel: 1. Etapa I: faza pe şcoală/ localitate : 18 – 22 februarie 2013; 2. Etapa a II-a : faza judeţeană : 18 – 22 martie 2013; 3. Faza naţională: (în vacanţă): 11 – 13 aprilie 2013; • Lucrările vor fi expediate numai prin poştă, pe adresa Școlii Șuțești, până la data de:


- 18-22 februarie 2013, pentru faza pe şcoală; - 18-22 martie 2013, pentru faza judeţeană. Adresa unde se vor trimite lucrările: prof. Corina Ceamă, Școala Șuțești, str. Râmnicu Sărat nr. 1, județul Brăila, cod poștal 817165; e-mail: scoalasutesti@gmail.com; tel. școală: 0239/ 66 78 13; tel. prof. Ceamă Corina: 0768-097750; 0746-961296; e-mail: ceama_corina@yahoo.com NOTǍ Participanții la etapele premergătoare celei naţionale îşi vor demonstra aptitudinile creatoare în limba maternă rromani într-un cadru organizat, anunţat din timp și coordonatorului național al concursului! • Pe plic se vor face precizările obligatorii: secţiunea de concurs la care participă, ciclul gimnazial sau liceal şi clasa respectivǎ; • Este exclusă varianta trimiterii lucrărilor prin e-mail (orice lucrare care va fi trimisă prin e-mail nu va fi luată în considerare de către comisia de jurizare); • Pentru siguranţa corespondenţei, se recomandă trimiterea plicurilor cu “confirmare de primire”; • Lucrările vor fi scrise de mână, menţionându-se în colţul din dreapta sus numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele profesorului îndrumător, o adresa de e-mail a profesorului îndrumător (sau a elevului) şi un număr de telefon pentru a putea fi contactaţi de catre organizatori; • Lucrările vor fi secretizate (colţ îndoit şi lipit cu etichete pe fiecare lucrare) de către profesorul îndrumător al elevului, după ce s-a asigurat că este completat corect colţul din dreapta sus (a nu se uita adresa de e-mail la care vor fi contactaţi, ulterior, toţi participanţii); • Nu se percepe taxă de participare; Concurenții selectați în urma analizării lucrărilor de la faza județeană (în perioada 18-22 martie 2013) vor fi înștiințați, între 22-29 martie 2013, în vederea participării la Faza națională a concursului, ce se va desfășura în intervalul 11-13 aprilie 2013, la Târgu Mureș / Târnăveni (cu prezentare în ziua de 11 aprilie 2013 la Tg. Mureș). La faza națională, se estimează participarea a 20-25 elevi din întreaga țară și a profesorilor care i-au pregătit pe aceștia. Cheltuielile de deplasare sunt suportate de inspectoratele școlare județene care trimit elevii concurenți și profesorul – însoțitor, iar cele de cazare și de masă sunt asigurate de către ISJ Mureș din fonduri alocate de Minsterul Educației Naționale. Festivitatea de premiere va avea loc în ultima zi a concursului (13 aprilie 2013); Fiecare participant va primi câte o diplomă de participare. JURIZAREA: Preşedintele Comisiei: prof. univ. dr. Gheorghe Sarǎu - Universitatea din Bucureşti Vicepreşedinți onorifici: Nicolae Băciuț, scriitor – Tg. Mureș; Moca Rudolf, actor rrom - Tg. Mureș;


Vicepreşedinte (executiv): - prof. metod. Angela Olaru - Școala cu cl. I-VIII “Ion Creangă” Brăila (co-inițiatoarea concursului); Secretar: -Insp. spec., prof. Angelica Moldovanu, ISJ Mureș; Membri: - prof. Corina Ceamă, inițiatoarea concursului, Școala Șuțești – jud. Brăila; - prof. metod. Ionel Cordovan, Școala Ineu, jud. Bihor; - prof. Samuilă Dodoșiu, Școala Adămuș, jud. Mureș. Criteriile de evaluare: - abordarea originală, creativă a temei propuse; - folosirea intuitivă a unor imagini poetice inedite; - respectarea normelor de ortografie și de punctuaţie; - varietatea modalităţilor de analiză critică; - expresivitatea și coerenţa ideilor; - folosirea grafiei oficiale și a limbii rromani literare. Coordonatori organizare concurs, prof. Corina Ceamă, Școala Șuțești, jud. Brăila; prof. Insp. spec., prof. Angelica Moldovanu, ISJ Mureș; prof. univ. dr. Gheorghe Sarău, Universitatea din București, secția de limba și literature rromani

Notă: Persoanǎ

de

contact pentru toate detaliile: prof. iniţiator: Corina Ceamã, e-mail: ceama_corina@yahoo.com; 0768-097750; 0746-961296;

Braila.

Concurs National de Creatie Literara in Limba Rromani

Căminul Cultural, localitatea Şuţeşti, jud. Brăila, ed. I, 2012 In perioada 18 -20 aprilie 2012, s-a desfasurat in judetul Braila concursul national de creatie literara in limba rromani "Stefan Fuli", editia I, organizat de catre Scoala cu clasele I-VIII Sutesti - gazda, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Braila si Primaria Sutesti cu sprijinul Asociatiei Partida Romilor "Pro-Europa".


Concursul poarta numele "deschizatorului de drumuri", "calauzei" in destinul literar al rromilor din perioada postdecembrista, celui care poate deveni emblematic atat prin destinul sau tragic, cat si prin pioneratul creatiei sale literare, fiind considerat in publicatia, "Allgemeine Deutsche Zeitung fur Rumanien" primul din etnia lui, cel putin in ultimii cincizeci de ani, care poate prezenta un volum de poezie de sine statator. Stefan Fuli atrage atentia asupra unei etnii, asupra necesitatii de integrare a etniei rrome, asupra "calvarului", "rromului intr-o lume plina de prejudecati". A lasat in urma doua volume de versuri "Aproape, departe" si "Calvarul Rugului''. Un festival de creatie literara "Stefan Fuli" este un firesc omagiu adus celor care lupta prin arta scrisului impotriva stereotipurilor si prejudecatilor fata de rromi, iar pentru etnia rroma Stefan Fuli inseamna un nou inceput pentru increderea in fortele literare ale unei etnii, pentru nevoia rostirii si rostuirii. Concursul a debutat cu festivitatea de deschidere in cadrul careia au fost exprimate ganduri in memoria scriitorului rrom Stefan Fuli, opinii despre importanta creativitatii in limba rromani referitoare la cultura rroma, cuvinte de incurajare a participantilor de a urma exemplul coetnicului lor, de catre invitatii de onoare si organizatori: profesor universitar doctor, consilier pentru limba rromani si rromi, reprezentant al MECTS, Gheorghe Sarau, scriitorul Nicolaie Baciut, membru al USR, profesor Viorel Botea, inspector scolar general al I.S.J. Braila, profesor Mariana Toica, director al Scolii cu clasele I-VIII Sutesti, institutor Gina Anton, Inspector pentru minoritati al ISJ Braila, profesor Codruta Baciut, director al Scolii nr.2, Targu Mures si profesor Corina Ciocarlan, initiator al concursului. La prima editie a concursului a participat un numar de paisprezece elevi insotiti de profesorii coordonatori din douasprezece judete ale tarii: Bihor, Bacau, Botosani, Bucuresti, Brasov, Braila, Buzau, Cluj, Dolj, Dambovita, Mures si Olt. Regulamentul concursului le-a permis participantilor sa-si exprime creativitatea si talentul literar pentru prima data la nivel national in limba rromani, in cadrul a trei sectiuni: poezie, proza si analiza literara. Scoala cu clasele I-VIII Sutesti a asigurat participantilor un climat adecvat elaborarii lucrarilor, timp in care profesorul Gheorghe Sarau a desfasurat cu profesorii indrumatori, "lectia de dirigentie", obisnuita la astfel de evenimente la care se intrunesc profesorii de limba rromani din tara. Dupa terminarea probelor de concurs s-a vizitat mormantul profesorului Ion Ionel, trecut in nefiinta in 2011, unde s-a pastrat un moment de reculegere. Profesorul Gheorghe Sarau a precizat elevilor faptul ca prima olimpiada de limba rromani s-a desfasurat in judetul Braila, la initiativa regretatului profesor. In continuare s-a vizitat Gradina Mare a orasului Braila, Faleza Dunarii, Gradina Zoologica si Muzeul de Istorie al orasului. In ziua de 20 aprilie 2012, in comuna Sutesti, la Caminul Cultural a avut loc Festivitatea de premiere a Concursului National de Creatie Literara in Limba Rromani. Lucrarile au fost evaluate de comisia de jurizare formata din: presedinte, prof.univ.dr.Gheorghe Sarau, vicepresedinti: prof. Viorel Botea, prof. Adrian Simion si prof. metodist ISJ Braila Angela Olaru, secretar Inspector pentru minoritati inst. Gina Anton, membru de onoare, scriitorul Nicolae Baciut membru USR si membrii: prof. Mariana Toica, prof. Codruta Baciut si prof. Corina Ciocarlan. In urma corectarii a fost stabilit urmatorul clasament: Sectiune poezie: Premiul I: Petrila Daniel Samuel, judetul Bihor (prof.Daniela Roxin), Scripcariu Perla, judetul Botosani (prof. Scripcariu Petronia), Tiberiade Izabela, judetul Dolj (prof. Nicolaie Pandelica). Premiul II: Cocoras Andreea, judetul Brasov (prof. Anca Bechi), Mazuru Gabriel, judetul Mures, (prof. Lacatus Casian), Chiriac Veronica, judetul Buzau, (prof. Elena Marin). Premiul III: Bratosin Georgiana, judetul Braila, (prof. Corina Ciocarlan), Chiriac Fernando, judetul Bacau, (prof. Hartescu Monica), Mangalea Elena, judetul Braila, (prof. Corina Ciocarlan). Mentiuni: Brikman Gianni Franco, judetul Dambovita, (prof. Cristian Padure), Ghita David Leonard, judetul Olt, (prof. Gabriela Paduraru). La sectiunea proza, Premiul I: Petrila Daniel Samuel, judetul Bihor, (indrumator Danniela Roxin). Premiul II, Chiriac Maria Andreea, judetul Buzau, (prof. Elena Marin) si Premiul III, Zinkus Larisa, judetul Mures, (prof. Rita Forgats), Stanga Narcis Florin, Bucuresti, (prof. Tache Lepadatu). Elevii premiati au primit diplome, carti si au fost felicitati pentru rezultatele obtinute. In continuarea programului a fost prezentat un program artistic organizat de Scoala cu clasele I-VIII Sutesti, care a cuprins: un moment folcloric cu cantece din folclorul local sustinut de grupurile vocale "Romancutele" si "Mugurasii Baraganului" coordonate de prof.inv. primar Daniela Teisanu si Lenuta Orzaru, scenetele "Pacala si palaria tatalui'' si "Nea Marin si ziua fomeii'' coordonate de prof. Mariana Toica si trupa de dansuri rrome "RromnĹ?rri'' coordonata de inst. Maria Cornea. La finalul manifestarii directorul scolii gazda si primarul comunei au felicitat participantii pentru rezultatele obtinute, au multumit asociatiei Partida Romilor Pro-Europa care a finantat concursul dar si invitatilor din MECTS, ISJ Braila si scriitorului Nicolaie Baciut din Targu Mures care a onorat evenimentul prin participarea sa.

Concursul de poezie Ștefan Fuli  
Concursul de poezie Ștefan Fuli  

Concursul de poezie Ștefan Fuli (în limba țigănească)

Advertisement