Kumina 417 issuu

Page 16

OPISKELIJAT

Apurahakuulumisia Oulusta ja Tampereelta Kumula jakaa vuosittain kaksi 500 euron apurahaa opiskelijajäsentensä kunta-alan asiantuntejuuteen liittyviin graduihin, kandeihin ja oppareihin. Tämän vuoden osalta haku meni kiinni 3.12., mutta apurahojen saajista ei ole vielä päätetty. Viime vuonna apurahat jaettiin Oulun yliopiston Aino Ainalille ja Tampereen yliopiston Laura Lettenmeierille. Nyt kysyimme, miten lopputyöt ovat sujuneet ja mihin apurahaa on tarvittu. Kummallakin lopputyö on vielä kesken, mutta molempien uuden vuoden lupaus on valmistua vuoden 2018 aikana. Mikä lopputyön aihe on? Lopputyössäni tutkin muistiorganisaatioiden – erityisesti kirjastojen – johtajien työn sisältöä ja siihen liittyviä kokemuksia. Lopputyöni nimi on ”Kukin parhaan kykynsä mukaan: Johtajuuden roolit tieto- ja informaatioalan palveluja tuottavissa organisaatioissa”. Laura Pro gradu -tutkielmani aihe on kokeilukulttuuri kunnissa. Tutkin kolmen case-kunnan kannalta minkälaisia koke­ muksia kunnilla on kokeilukulttuurista ja minkälaisia odotuksia kokeilemiseen kohdistuu kunnan keskeisten toimijoiden näkökulmasta. Keskeiseksi kysymykseksi on noussut myös, miten kokeilut yhdistyvät kuntien vetovoimaisuuteen ja millaista kuntakuvaa kokeileminen synnyttää kunnasta. Aino

Miten löysit aiheesi? Aino Ihmisten käytös, yhteisöjen toiminta ja johtajuus ovat kiinnostaneet minua jo pidemmän aikaa. Graduseminaarin alussa tiesin haluavani tutkia johtajuutta, mutta en ollut varma näkökulmasta. Kuunneltuaan pyörittelyäni erilaisista ideoista professorimme ehdotti johtajuuden roolien tutkimista. Aihe tuntui heti oikealta, ja päätin valita sen graduni aiheeksi. Laura Ensimmäisen kerran innostuin kokeilukulttuurista jo kaksi vuotta sitten kandidaatin tutkielmaa kirjoittaessani. Varsinaisen kipinän graduaiheeseen sain harjoitteluni myötä, sillä pääsin osallistumaan kokeilukulttuuria käsittelevään

16 Kumina 4•2017

Aino Ainali

Oppilaitos ja tutkinto: Oulun yliopisto, filosofian kandidaatti, informaatiotutkimus Vuoden 2017 paras juttu: Kummilapsen syntymä

Laura Lettermeier

Oppilaitos ja tutkinto: Tampereen yliopisto, hallinto­ tieteiden tutkinto-ohjelma, kunta- ja alue­johtaminen Vuoden 2017 paras juttu: Kansainväliselle partioleirille osallistuminen Islannissa

koulutustilaisuuteen ja kunnassa toteutettavien konkreettisten kokeilujen ideointiin.

teisten ihmisten kohtaaminen haastatteluja tehdessä.

Miten lopputyö etenee?

Miten olet hyödyntänyt apurahasi? Onko siitä ollut hyötyä gradun kannalta ja jos on, miten?

Teen parhaillaan aineiston sisällönanalyysia ja tulosten kokoamista. Laura Työ on viime aikoina edennyt jaksottaisesti. Välillä on ollut supertehokkaita graduviikkoja, jolloin olen istunut yliopiston kirjastossa aamusta iltaan ja toisinaan aikaa ei tunnu riittävän kirjoittamiseen juurikaan. Kyllä se analyysi sieltä vähitellen hahmottuu! Aino

Mikä on ollut vaikeinta? Aino Aiheen rajaaminen ja aineistovalintojen tekeminen – johtajuutta voisi tutkia monin tavoin, mutta kokonaisuus täytyy pitää hallittuna. Laura Haastavinta on ollut aiheen rajaaminen ja esiin nousevien kysymysten ratkaiseminen yksin. Toisinaan gradun tekeminen tuntuu olevan jatkuvaa ongelmanratkaisua.

Entä mikä on ollut parasta? Aino Parasta on ollut se, että olen oppinut paljon uutta tutkimuksen suorittamisesta ja johtajuudesta ilmiönä. Ja vielä on paljon opittavaa jäljellä. Laura Parasta on yhtäkkisten oivallusten syntyminen, sillä ne vievät työtä aina askeleen eteenpäin. Käytännön tekemisen kannalta parasta on ollut ystävällisten ja ihanan kehittämismyön-

Aino Apurahan ansiosta pystyin tekemään haastattelumatkoja ympäri Suomen, ja sain siten suhteellisen monipuolisen aineiston. Apurahasta on ollut suuri, konkreettinen apu graduni kannalta. Laura Apurahasta osa on kulunut matkakuluihin, esimerkiksi haastattelujen tekeminen vaati kolmeen eri puolilla Suomea sijaitsevaan kuntaan matkustamista. Näin ollen apurahasta on ollut konkreettista hyötyä aineistokeruuvaiheen aikana. Kenties voisi olla myös kohdillaan palkita itsensä jollakin tavalla sitten kun työ on valmis.

Terveisesi/neuvosi muille lopputyön kanssa painiville opiskelijoille? Aino Onnea matkaan! Omalla kohdallani olen huomannut, että välitavoitteiden asettaminen ja työstä keskusteleminen toisten kanssa auttaa, kun vastaan tulee vaikeita hetkiä. Ja valmis gradu palkitsee kaiken vaivan. Laura Kannattaa lyöttäytyä muiden lopputyötä kirjoittavien seuraan, ryhmäpaine auttaa edistämään työtä ja vertaistuki on kullanarvoista. Suuresti tsemppiä kaikille lopputöiden parissa painiville, kyllä me vielä valmistutaan!