Prázdninový denník - Lukáš

Page 1

1.7. Začiatok. Dnes som bol u mojej babky v Košiciach .S babkou, dedkom a so súrodencami sme zbierali maliny a černice. Dedkovi som pomáhal sekať lístie. A potom som zase pomáhal dedkovi ale vysávať lístie. A potom som si trochu zahral na mobile. A potom som išiel spať.

2.7. Dnes moje sesternice Hanka a Tánička prišli z Lipian a babka mi povedala že Hanka ostane s nami. S dedkom som poobede išli na zmrzlinu a nanuky, zobrali sme aj pre moje sesternice, aj pre moju sestru a brata. Kúpili sme presne 12 zmrzlín. Potom som sa osprchoval, lebo bolo veľmi horúco.

3.7. Dnes mi babka kúpila darček, lebo 5.7. mám narodeniny. Ten darček bola florballová hokejka. Potom som bol o 16:00 v kostole. Lebo si chcem spraviť 9 prvých piatkov.


5.7. Na tento deň som sa veľmi tešil, pretože v tento deň mám NARODENINY. Dostal som hry na PS4, lego Harry Potter, knihu Futbalový atlas sveta. Ešte som dostal florballovú hokejku a pohár v tvare futbalovej lopty. A nakoniec som dostal peniaze. Potom oslava skončila a išli sme domov. A keď sme boli už doma, tak som si išiel vyskúšať novú hru.

10.7 Ten čas ide tak rýchlo. Začiatok dňa. Naraňajkoval som sa. Doobeda sme hrali na PS4. Potom som si išiel prečítať knihu Tigrí Tím. Ešte k nám prišiel môj bratranec Miško. Nakoniec sme išli na návštevu do Humenného. A po návšteve sme išli domov.

13.7. Dnes som začal čítať knihu Percy Jackson. Je to veľmi vtipná a dobrodružná kniha. Potom sme si zase zahrali na PS4. A potom išiel vonku s kamarátmi. A nakoniec ku mne domov prišiel ďalší kamarát. A šiel som spať.


21.7. V tento deň sme išli na faru v ktorej som sa bavil. Hrali sme tam Cukor, káva, čaj, rum, bum a futbal. Mali sme tam guláš a cukrovú vatu. Veľmi sa mi tam nechcelo ísť ale išiel som s mojimi sestrami. A potom som išiel domov.

27.7. Išiel som ráno na svätú omšu. Potom som prišiel z omše a začal som sa baliť do Chorvátska. Išiel som sa s mojou sestrou kúpať do bazéna. Potom som išiel hrať na PS4. Večer som si písal do denníka a išiel som spať.

28.7.- 4.8. Boli sme v Chorvátsku. Ráno sme sa naraňajkovali a potom sme sa chystali na pláž. A boli sme tam aj s mojimi kamarátmi. Keď sme prišli z pláže, oddýchli sme si a zasa sme išli na pláž. A niekedy sme išli aj na námestie. A potom sme už išli spať. A niekedy naši rodičia hrali večer žolíka.


11.8. Ráno som si išiel pozrieť Harryho Pottera. Potom som si išiel zahrať na mobile a PS4. Potom prišli mamka s ockom. A ešte potom som si s mojim bratrancom išiel zakopať loptu. A nakoniec sme išli na opekačku. A potom som išiel spať.

30.8.2020 V tento deň som išiel na Bratislavský hrad. Videl som tam staré kostýmy. Všelijaké obrazy a ďalšie nejaké klenoctvá. A môj ocko sa odfotil zo Schöne Naci. Potom keď sme odišli tak sme išli na obed. Dal som si také ako keby špagety s mojou sestrou. A poobede sme išli na zmrzlinu. A potom sme išli už domov.


1.9. 2020 Na tento deň som sa tiež netešil lebo sme už odchádzali z Bratislavy a ešte lebo už skončili prázdniny. Keď sme prišli domov, tak som si zahral na PS4.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.