Page 1

CURRICULUM VITAE

Name: Date of Birth: Contact:

Education:

Lukáš Matěja 29th September 1988 Qantip@gmail.com +420 605 929 088

2012 | now

Industrial Design (master) Academy of Architecture Art and design, Czech republic

2008 | 2012

Industrial Design (bachalor) University of Western Bohemia, Czech Republic

2010 | 2011 Product and Interior Design (Study internship) ASP Lodz; Poland 2004 | 2008 Trainings:

2008 2009 2009 2009 2010 2011 2012

2009 | 2012 Work experience:

Technical Lyceum (High school) SPŠE V Úžlabině, Prague Rhinoceros 3D (Summer school of Art) Serigraphy (Summer school of Art) Digital Photography - Open air (Summer school of Art) Jewelery (Summer school of Art) Digital Painting and Dreawing(Summer school of Art) Photography - USA lector (Summer school of Art) Design Workshop (AutoDesign Prague 2012) Graphics designer The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

2012

Product Designer Maymuse China

Competitions:

2008 2010 2011

Logotype of city Kralupy nad Vltavou (1st place) Young package (TOP 60) Concrete lathe competition (1st place)

Exhibitions:

2010 2011

Dobro i Pienkno (Lodz, Poland) Dialekt (Lodz, Poland)

ŽIVOTOPIS


▲ key sketch

Shape study for Skoda Auto Semestral work

Škoda auto je tradiční česká automobilová značka, která požádala naši školu abychom pro ně udělali tvarovou studii futuristického vozidla. Já jsem vytvořil dopravní prostředek pro jednu osobu řízený umělou inteligencí. Uvnitř je možné spát, pořádat videohovor s přáteli zatímco vozidlo se samo pohybuje k cíli.

Skoda auto is traditional czech automobile brand. They asked our school to make a shape study of futuristic transport. I made one person vehicle, drived by UI. You can sleep, you can videochat with your frends while your vehicle move itself to target.

11


▲ detail of fastening

Safety belt for baby highchair final work

Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybral design dětské krmící židličky a postýlky. Velkou pozornost jsem se rozhodl věnovat detailům jako je způsob a design zapínání pásů, který je nyní řešen dosti nešťastně. Můj nárvh umožňuje lehčí zapínání i jednou rukou. Výhodou je, že pásy lze zapínat v libovolném pořadí

I chose baby highchair and cot as a project of my final work. I decided to focus on details as a way and design of fastening seatbelts, which is now designed quite bad. My design helps to fast belts easier and just with one hand. Fastening seatbelts in any order is also an advantage.

11


Baby cot & Highchair Final work

Téma mé bakalářské práce byla dětská postýlka a dětská krmící židlička. Můj design je založen na podrobné analýze trhu a potřeb rodičů i dětí. V první části jsem se zajímal průzkumem veřejného mínění, norem a ergonomie a následně tyto znalosti aplikoval do výsledného designu.

Topic of my final project was baby cot and highchair. My design is based on deep analysis of market and needs of parents and children. In first part I made a resercho of public meaning, I studied ergonomy and standarts. All of this knowlage I applied to my final design.

◄ Detail of cot column

11


▲ Braile type used on ring

Ring for blind people ArtCamp 2009

V rámci workshopu na ArtCampu 2009 bylo zadáno téma: Šperk jako komunikační prostředek. Můj prsten se snaží zprostředkovávat komunikaci zejména tam, kde jiné šperky nemají co nabídnout. Prsten je složen z mřížky 20 x 3 šroubků, kterými lze na prstenu pomocí braillova písma naspat slovo o 10 znacích. Pro lidi neznalé tohoto písma zůstane sdělení prstenu skryto, zatímco pro slepé a lidi znalé braillova písma tvoří netradiční komunikační prostředek a interaktivní šperk.

The topic of jewellery workshop in ArtCamp 2009 was: Jewellery as communication medium. I designed a ring for the communication in special way, where other jewellery doesn't have anything to offer. The ring is created as grid of 20 x 3 screws, by these screws you can write a word in 10 Braille types. For people who don't know Braille is this word a secret, but for blind persons and for people who know Braille its nontraditional communication way and interactive jewellery.

13


Bathroom accessories

V jednoduchosti je krása, inovativní řešení koupelnových doplňků pro značku NIMCO.

Simple means beautiful. Inovative solution of bathroom accessories for brand NIMCO.

Semestral work

▲ towel hook

▲ soap dispanser

▲ work in progress renders

11 ▲ paper holder

▲ towel holder


Relaxing Bathtub School work 2009

Relaxační vana je složena ze dvou do sebe zapadajících částí. V zádové části je mezi jednoltivými částmi mezera, která slouží jako přepad. Celkově je vana tvarovaná tak aby při koupeli poskytovala maximální pohodlí: podpěrky rukou a zad.

Relaxing bathtub is created from two part which fits to each other. In the back side there is an overflow between two parts. The tub is designed to provide maximum comfort during the bathing: armrest and back comfort.

▼ Design of sink

▼ Detail of both parts


Concrete lathe 1st place at competition

Cílem soutěže bylo navrhnout tvarování těla nového elektronického soustruhu z betonu. Výhodou betonového těla je, že oproti kovovému téměř nerezonuje, což se projevuje ve zvýšené přesnosti a kvalitě povrchu. Nevýhodou je požadavek na mohutnost těla. V duchů těchto požadavků jsem vytvořil tento koncept, který vyhrál 1. místo.

▼ Detail of controllers

Target of competition was to create shape of new electronic lathe made of concrete. Advantage of concrete body is that in compare with metal body this one almost doesn't resonate which increse the accuracy and surface quality. Disadvantage is a bulk of body. Due to this facts I created this concept which won the first place in the competition.

▼ Frontview


Electric heater intership project

Protože kabina lanovky je ryze funkční celek, rozhodl jsem se designem příliš nezasahovat do konstrukce. Můj návrh tvoří jednoduchý oválný tvar zakončený barevnými nárazníky.

▼ Detail of controller

Because the cabin of cable car is more about function then beauty, I decided to not interfere to the construction. My design is simple oval shape framed with colorful bumpers.


▲ Image manual

Simple Kettle My own project

Design rychlovarné konvice je reakce na dnešní předesignované výrobky. Jednoduchý tvar a detail v podobně zásuvného držadla, které se snaží vypořádat se zlozvykem zvedat konvici když voda není ještě dovařená.

Design of the kettle is a reaction on nowadays overdesigned products. Simple shape and detail in inserted handler which is trying to deal with bad habit as picking up the cattle while the water is not boiled yet.

23


Air Sculpture Sculpture studio ASP Lodz 2011

Nafukovací socha je interaktivní objekt pro vytvořený pro snadný transport. Může složit jako sedačka či hračka pro děti.

Blowing up sculpture is interactive object made for simple transport. It can be used as seat or toy for children.

31


Vehicle for disabled people

Vozík pro tělesně postižené osoby je týmový projekt napříč fakultami ZČU. Designér spolupracuje s konstruktéry a zdravotntíky. V současné době je projekt ve fázi navrhování.

Vehicle for disabled people is current team projekt of students across faculties of University. Teams are compound by designer, constructers and medic. In these days the project is in progress.

school teamwork

35


Hand mixer

container for chemicals

school work

my own project

Tvar mixéru vychází z ergonomické studie. Průžez má tvar trojúhelníku a zapínací talčítko ovládané palcem je umístěno na vrchu kde je dobře vidět.

Na podnět kamarádky studujcí medicínu jsem udělal redesign nádoby na chemikálie. Umožnuje lepší úchyt a jednodušší otvírání.

Shape of blender is developed from ergonomic study. Cross-section has a triangle shape and power buttom which is control by thumb is placed on the top, where is noticeable.

By impuls from my medic friend I made a redesign of chemical glass. It helps to better handling and easier opening.


Interior light

Postbox

my own project

school projetc

Design interiérového svítidla, kde tělo slouží zároveň jako naviják na kabel. Jednoduché nastavení výšky svítidla díky odmotávání z těla.

Redesign sočasné poštovní schránky. Redesign of nowadays postbox.

Design of light where the body is as well cable holder. Unrolling cable from the body is simple way to set the height.

39


Personal identity my own project

Vytvořit vlastní logotyp, pseudonym a formu, jakou budu práce prezentovat, se snažím od samého začátku tvorby. Aktuální logo vychází z tvaru a barevnosti české vlajky, vedle toho značí podstatu mého chápaní designu, jakožto spojování umění a techniky v jeden celek.

I have been trying to make my own logotype, pseudonym and way how to present my work since of begining of my creation. Current logo is inspired by shape and colors of czech flag. In addition it symbolizes my opinion about design as combination of art and technic together.

 Postupný vývoj loga

42

43

Portfolio - Lukas Mateja  
Portfolio - Lukas Mateja  
Advertisement