Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora

Page 12

10

Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora

dinatori Anniju Senakolu, Latvijas vēstnieku Lielbritānijā Andri Teikmani un Latvijas vēstnieku Īrijā Gintu Apalu. Bez informatīvā atbalsta mēs nekad nebūtu spējuši aptaujāt vairāk nekā 14 tūkstošus ārpus Latvijas dzīvojošo cilvēku, tādēļ sakām lielu PALDIES draugiem.lv (un personīgi Jurim Auzānam un Jānim Akmentiņam), Tvnet (personīgi Kristapam Armanim), Delfi (personīgi Ingum Bērziņam un Anatolijam Golubovam), Inbox, kā arī diasporas medijiem latviesi.com (personīgi Indulim Bērziņam), latviansonline.com (personīgi Dainai Gross), Anglo-Baltic News un citiem. Mēs, protams, esam pateicīgi arī katram, kas dalījās savā viedoklī, aizpildot aptaujas anketu, kas uzticēja savus migrācijas pieredzes stāstus individuālajās intervijās un mudināja iesaistīties pētījumā arī savus draugus un tuviniekus, – tieši jūsu atsaucība padarīja šo pētījumu par unikālu notikumu ar paliekošu vērtību.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.