Portfolio

Page 1

mail.c ch@g 9677omlu.pr u r 9 460 uc p lu. 604 m 774 t ro w s k a 3 7 5 u499 h 6 o s 1-31261-3 l. . 26 oznań 1 P P ań lskaPols o o ro p a E ia Z

O I L O F T R O

omlu.pruch@gm ail.c 49967746 ail.c gm 460 o w s k a 3 7049 o 77.o s t r1-31261- 5 ul 9 l 6 ańP 31 12Pozn lsk ozn o a aP paEuP o m e

P

@gmail.co lu.p ruch r u.p 499677460 uc ml 60 ro w s k a 3 4996 h@ 7 t 7 96 l.o s61-31261- 5 u 3 o P z 26PoznaPol nań l s Po uEur k E Z mi i

PRUCHNIEWICZŁUKASZPRUCHNIEWICZ ŁUKASZPRUCHNIEWICZŁUKASZPRUCHN IEWICZPRUCHNIEWICZŁUKASZPRUCHNI EWICZŁUKASZPRUCHNIEWICZŁUKASZP RUCHNIEWICZŁUKASZPRUCHNIEWICZŁ UKASZPRUCHNIEWICZŁUKASZPRUCHNI EWICZŁUKASZPRUCHNIEWICZŁUKASZP RUCHNIEWICZŁUKASZPRUCHNIEWICZŁ UKASZPRUCHNIEWICZŁUKASZPRUCHNI EWICZŁUKASZPRUCHNIEWICZŁUKASZP RUCHNIEWICZŁUKASZPRUCHNIEWICZŁ ŁUKASZ PRUCHNIEWICZŁUKASZPR

mlu.pruch il.co 4996774@gmai a m 60 6 l.c @g 774 o w s k a 3 7 5 u049 o 6 s t r -31261-3 l . u O 61 ańPozn 1 a 2 n z aPolska ń k ro p a ue i


a

yk

Fi z

o

tw

fin g

ka

zy

Mu

ur

te s

Ki

rs

la

Że g

n

io

Fu s

0

ro

36

rP

ie

n

ig

es

Pr em

In D

op

sh

ot o

Ph

s

x+

Ma

VRa y

AD

iC

Ar ch

3d

D

CA

to

Au

t

Re vi

ki

Fi ńs

i

i

ie ck

Ni em

gi el sk

An

i

sk

Po l


Edukacja Architektura Politechnika Poznańska

Fizyka Uniwersytet Adama Mickiewicza

2012-teraz 2016-teraz

Praca Ensamble Studio Madryt

2015

Praktykant

2 miesiące

Lahdelma & Mahlamäki Helsinki Praktykant

TOYA Design Poznań Praktykant

2016 3 miesiące

2016 2 tygodnie

Pozostałe K N Studentów Architektury Członek Koła Naukowego

Warsztaty Budownictwa Naturalnego KNSA Przetwory 2014 Warsztaty recyclingu

Kurs Revit (KNSB)

2012-2014 2012-2014 2014 2012-2014


WYBRANE PROJEKTY

2016

6

Praca dyplomowa inżynierska Przeprawa promowa na j. Lednickim

2015

18

Praca konkursowa (I nagroda) Koncepcja urbanistyczna placu miejskiego

2016

38

Budynek usługowy Uprawa warzyw w mieście

2017

44

Adaptacja zabytkowej kamienicy Szkoła artystyczna z internatem


pa w i

wystawie n

12

SPIS TREŚCI

zy nic

n lo

16

s

sto i

26

t rz

n

na

ny

28

t ycja eorety z o

32

34 bu

48

s

welop e

zin ek j ednorod

zk

p ice z odróż

y

pl an y miejscow

a de t e i

ka rs

42

ma k

d

yn

ny

k wielorod kom p

e yn

cz

d

ystawie

ze

24

w ko

yposażenia w

zin

bu

mieszkan i

h wód wielkic

nic

22

dle

e ow

jek pro

tw

os ie

z

na k

50


2016 Przeprawa promowa na jeziorze Lednickim Promotor: dr inż. arch. W. Szeszuła

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA 6


7


Przeanalizowano dwa wnętrza krajobrazowe. Jedno stanowiące główną przestrzeń skansenu, gdzie planuje się lokalizację przedstawionego obiektu , oraz drugie znajdujące się na wyspie Ostrów Lednicki, z którego będzie widoczny. ściana urb. wnętrza pełna zielona wzniesienie terenu ściana urb. otwarcia pełna zielona wzniesienie terenu otwarcie analizowany widok akcent arch.

8


Elewację budynku od strony jeziora pozostawiono w całości przeszkloną. Zastosowane podziały nawiązują do proporcji drewnianych elementów zrekonstruowanych budynków o konstrukcji sumikowo-łątkowej. Ten sam detal sąsiadujących obiektów stanowił też inspirację do wykończenia drewnem części ścian oporowych i siedzisk uzupełniających formę architektoniczną restauracji.

9


10


11


2013 Podstawy Projektowania Architektonicznego Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. A. Siniecki

PAWILON WYSTAWIENNICZY MIASTECZKO 12


Wynurzającą się z krajobrazu formę uzyskano wykonując serię makiet roboczych, które pozwoliły na przestudiowanie relacji przestrzennych projektowanego terenu. Projekt budynku wystawienniczego z salą wykładową w bliskim sąsiedztwie rzeki Warty, jeziora Maltańskiego oraz kampusu Politechniki Poznańskiej. Niewielka, wpisująca się w rzeźbę terenu bryła otwiera się przeszkloną ścianą na niewielki placmiejsce spotkań studentów i mieszkańców.

13


142014 Współautorzy: N. Krawiec, A. Grabańska Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. B. Siewczyński

ZNAK WÓD WIELKICH 16

(PRACA KONKURSOWA)


Kompozycja przestrzenna ukazująca historyczne wysokie stany wody w Warcie. Bryła wtopiona w zbocze wzniesienia, nawiązuje do sąsiedniego budynku bramy poznania. Zejście wzdłuż masywnych ścian sprawia wrażenie schodzenia pod wodę. Poziome przepaski oznaczają stan wysokiej wody w Warcie w wybranych latach (datę stanu wody umieszczony na paskach). Dźwięk spadających przez rury kropel deszczu tworzy melodię (długość rury = wysokość dźwięku).

17


21 mp

sc

en

a

2016 Współautorzy: M. Mazur, A. Grabańska Koncepcja urbanistyczna placu miejskiego

CZARNA BIAŁOSTOCKA 18

(PRACA KONKURSOWA, I NAGRODA)


Plac przed urzędem gminy łączy funkcję reprezentacyjną i możliwość organizacji gminnych festynów. Przewidziano miejsce na ustawienie sceny. Projekt obejmuje również tereny wzdłuż nieczynnej kolejki wąskotorowej. 19


Zaproponowane

detale

nawiązu-

ją do elewacji Urzędu Miejskiego i do kościoła

pod

wezwaniem

Jezusa

Miłosiernego oraz jego ogrodzenia. Elementy małej architektury wykonane z jasnoszarego betonu oraz drewna o kolorystyce nawiązującej do drewna użytego na elewacji Urzędu

Miejskiego.

Tablice

informacy-

jne oraz latarnie wykonane z metalu nawiązują do kolejki wąskotorowej.

20


plac przy urzędzie

plac przy kościele

teren kolejki

plac w kratę

teren kolejki

obszar opracowania

plac zabaw

ciąg rekreacyjny (siłownie zewnętrzne + plac zabaw)

kawiarnia w kolejce

ciąg historyczny (tablice informacyjne + kawiarnia w kolejce)

21


2015 Biuro: Ensamble Studio Madrid Architekt prowadzący: Anton Garcia Abril

ZIP TOWER 22

(PROJEKT WYPOSAŻENIA WNĘTRZ)


Projekt stanowi część szerszego studium prefabrykowanych mieszkań (WoHo - World Homes).

Koncepcja modułowego wieżowca mieszkalno-usługowego. Dwie wielkości modułów pozwalają na dużą elastyczność rozwiązań przy zachowaniu niskich kosztów budowy i możliwości prefabrykacji.

23


2016 Biuro: Lahdelma & Mahlamäki Helsinki Architekt prowadzący: Ilmari Lahdelma

TESOMAN HOUSING 24

(PRACA KONKURSOWA)


Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej. Różnej wysokości budynki wielorodzinne i jednorodzinne (szeregowe) skupione są wzdłuż głównej ulicy. Wewnątrz każdego kwartału utworzono niewielkie dziedzińce oraz wspólne ogródki warzywne.

25


2014 Proponowana lokalizacja: Galeria Malta Poznań Prowadzący przedmiot: mgr inż. arch. A. Kasińska-Andruszkiewicz

CZEKOLADA 26

(STOISKO WYSTAWIENNICZE)


Projekt modułowego stoiska wystawowego. Charakterystyczny kształt elementów przypomina kostki czekolady oraz zapewnia łatwy montaż. Przewidziano możliwość prezentacji produktu oraz jego sprzedaży na miejscu. Stoisko można łatwo zaadoptować do różnych przestrzeni handlowych.

27


2015 Zabudowa Mieszkaniowa Wielorodzinna Prowadzący przedmiot: mgr inż. arch. M. Piechnik

KONTRASTOWIEC 28


komunikacja

pom. techniczne

mieszkania

restauracja

29


Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego w gęstej zabudowie śródmiejskiej. Obiekt nawiązuje podziałami elewacji i materiałami do sąsiedniej historycznej zabudowy i podobnie jak one podkreśla narożnik kwartału. Wyróżnia go natomiast współczesna forma o zredukowanym detalu.

30


31


2014 Teoretyczna kompozycja urbanistyczna Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. B. Siewczyński

WNĘTRZA SPRZĘŻONE 32


Studium relacji między wnętrzami urbanistycznymi. Zaproponowano kompozycję o wspólnych ścianach urbanistycznych ale (przeszklonej) posadzce na różnych poziomach

33


2014 Dom dla rodziny wielopokoleniowej Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. R. Barek, dr inż. arch. J. Gałkowski

DOM PÓŁWSPÓLNY 34


35


Projekt domu dla rodziny wielopokoleniowej. Dwa skrzydła odpowiadają potrzebom pary osób starszych oraz rodzinie 2+1. Wspólna część dzienna pozwala na integrację wszystkich mieszkańców. W ramach projektu przygotowano pełną dokumentację budowlaną w branży architektonicznej. 36


37


bi

ur o

bi

ur a

na

wy wa na rz jem yw ni ak

ia an wa w a r o t up go ła o k sz

2015 Produkcja żywności w centru miasta Prowadzący przedmiot: mgr inż. arch. M. Giedrowicz

CENTRUM WARZYW WILDA 38


39


40


Wielofunkcyjny budynek uzupełniający pierzeję głównego placu Wildy - Rynku Wildekiego. Podstawą funkcją jest uprawa warzyw, umieszczona w centralnej, całkowicie przeszklonej części budynku, zapewniającej dobre nasłonecznienie, jednocześnie pozwalając przechodniom jednoznacznie rozpoznać przeznaczenie obiektu. Gotowe produkty mogą być sprzedawane zarówno na znajdującym się tuż obok targu jak i w zaprojektowanym warzywniaku. Poszczególne strefy budynku są podkreślone w złożonej formie architektonicznej.

41


2017 Współautorzy: M. Mazur, A. Grabańska Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

SZCZECIN ŁASZTOWNIA 42

(PRACA KONKURSOWA)


Projekt rewitalizacji obszarów przemysłowych na wyspach na Odrze. Zaproponowano adaptację istniejącej estakady na funkcję handlowo-usługową oraz wprowadzenie licznych kanałów i przystani dla mieszkańców tworząc swoistą Szczecińską Wenecję. 43


projektowane okna dachowe projektowane balkony od strony dziedzińca

2017 Współautor: Oguzhan Kar Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. A. Nadolny

SZEWSKA 20 : ART SCHOOL 44

(ADAPTACJA)


piętro 3 - stan istniejący

piętro 3 - projekt adaptacji

Projekt adaptacji zabytkowej kamienicy na szkołę artystyczną z internatem. Na dolnych piętrach zaprojektowano sale dydaktyczne i reprezentacyjny hol. Na wyższych pokoje dla uczniów. Poddasze przeznaczono na pracownie malarskie. Wszystkie piętra połączono z dziedzińcem szerokimi balkonami o niezależnej od ścian konstrukcji.

45


46


47

zaplecze

hall

sale dydaktyczne

internat

pracownia malarska


2016 / 2017 Klient: Future Building Company Współautorzy: M. Mazur, A. Grabańska

MAKIETA DEWELOPERSKA 48


49


2014 Poznań - pl. Bernardyński

od 2013

SZKICE Z PODRÓŻY 50


2013 Barcelona - Torre Agbar

2016 Helsinki - Kampin kappeli

51