Earline #2 2023

Page 1

VAKGENOTEN IN GESPREK

HOORPARTNERS GROEIT DOOR

LANGE TERMIJNAMBITIES

AUDIDAKT DICHTERBIJ

MAKKERBROERS NAAR NEPAL GET READY FOR SUMMER

VAKBLAD VOOR DE TOTALE HOORBRANCHE
82578UK / 2022.12.14 / v1

Moeiteloos kiezen voor

‘s wereldse kleinste CIC met bluetooth

Het eerste CIC hoortoestel met draadloze 2,4 GHz connectiviteit en ingebouwde sensoren. Dit betekent dat het kleine - bijna onzichtbare - CIC-hoortoestel is uitgerust met bluetooth zodat o.a. audio kan worden gestreamd via smartphone of tablet. Uniek: de bluetooth antenne zit verstopt in het trekkoordje.

Zeer binnenkort beschikbaar

Inclusief:

Starkey Sound - 55 miljoen automatische aanpassingen per uur voor een realistisch en zuiver geluid in elke luisteromgeving.

Healthable technieken zoals valdetectie en herinneringen om optimaal van het leven te genieten.

Met de Thrive-app bedien je je toestel zelf, voeg gemakkelijk settings toe en stream je favoriete muziek.

Starkey is lid van vereniging GAIN Starkey Nederland - KIND HOREN B.V. - Distributeur voor Nederland en België +31 (0)55 360 2111 www.starkey.nl info@kindhoren.nl

COLOFON

uitgever

LT Media BV

Frank Smits

Algemeen directeur frank.smits@ltmedia.nl

Loes Brussen

Business strateeg

hoofdredactie

Anneke Pastoor anneke.pastoor@ltmedia.nl

eindredactie

Marie-Catrien van Deijck

redactie

René van der Wilk

Jan de Laat

Wendelina Timmerman

Olav Wagenaar

Liesbeth Immink

Lola Hamers

Martijn Plantinga

Erik Riemens

gastredactie

Richard Zoetemelk

webredactie

Michèle Claassen webredactie@ltmedia.nl

vormgeving

Christel Giezen

Brigitte van Mierlo

Loek Peters

fotografie

Miranda Becker Hoff

Maarten Coolen

Stefan Segers

Rob van de Vlierd

cover

Miranda Becker Hoff, Wertgarantie, Stefan Segers, Rob van de Vlierd, Makker Hoortoestellen

sales

Anneke Pastoor en Frank Smits

traffic

Miranda Becker Hoff traffic@ltmedia.nl

www.earline-magazine.nl

Facebook Earline Magazine

Instagram Earline Magazine

LinkedIn Earline Magazine

ABONNEMENTEN

Bel 026-3616960 of mail office@ltmedia.nl met het verzoek om een abonnement. Prijs abonnement voor een compleet kalenderjaar: 25,00 euro. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, indien geen opzegging plaatsvindt voor 1 november van het lopende kalenderjaar.

Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit Earline worden overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk te houden voor de inhoud van interviews.

Naar buiten

We moeten samen één stem vinden; dat is de boodschap die duidelijk uit ons Vakgenoten in gesprek kwam. En ja, naar buiten toe! Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het zichtbaar maken van de impact van gehoorverlies én de noodzaak tot meer aandacht voor preventie, voorlichting, gehoorbescherming en goede hoorzorg op de agenda blijft staan? En niet alleen binnen onze branche, maar vooral ook aan de slag met andere maatschappelijke sectoren. Bewustwording is hard nodig en inzet van ‘peers’ bij de jongere doelgroep kan daarbij zeker helpen. Hoormaatjes was niet voor niets een van de onderwerpen bij de HoorzorgBeurs van AudiDakt begin juni. ‘Credible’ ambassadeurs noemt Stephen Emmer deze; iets dat in de muziekwereld nogal lastig is aangezien veel artiesten niet met hun gehoorproblemen uit de kast durven te komen. De Artists Against Tinnitus Foundation doet goed werk en kreeg het bij TivoliVredenburg voor elkaar om gehoorbeschermers op een nieuwe manier te promoten. Een prachtig voorbeeld hoe naar buiten te gaan. Jan de Laat schrijft in zijn column over het Belgische Leuven: nog zo’n mooi voorbeeld hoe betaalbare permanente geluidsmonitoring met real-time inzicht voor DJ, uitbater, handhavers en publiek; en dat werkt, mede door het goede overleg met alle belanghebbende partijen. Hij vindt dat zo’n systeem ook in Nederland navolging verdient. Wie weet?!

Wij wensen u alvast een fijne zomer toe en hopen dat u lekker naar buiten kunt!

EARLINE 3
Hoofdredacteur Earline Magazine

het geluid van het goede leven

Unitron introduceert Vivante™, onze nieuwste toplijn met onze beste geluidprestaties tot nu toe, PLUS vooraanstaande connectiviteit en oplaadbaarheid. Vivante is ontworpen om het geluid van het goede leven te geven! De uitgebreide Integra OS automaat, de nieuwe Hyperfocus functie en het speciale programma voor in de auto maken dit mogelijk.

www.unitron.com/nl

MOXI VIVANT E HOO R T O E S T E L L E N L E VEREN
gehoor geven
EARLINE 5 INHOUD EARLINE 2
6 14 18 René van de Kerkhof te gast bij Kool Optiek 27 Mijn hoortoestel & ik met Femmie Gijsen 40 HoorPartners: audiciens kunnen mede-eigenaar worden 44 TECHNIEK & INNOVATIE Starkey Horen zonder grenzen nieuwe standaard 12 Het succes van Signia AX 23 MyOticon is vernieuwd 35 De Hobby Van… 36 Terugblik Optitrade Audiologie Marathon 48 ELK MAGAZINE Wendelina’s Hooridee 16 Column Jan de Laat 38 Doorgeefcolumn Richard Zoetemelk 50 Nieuws 17, 20, 39 36 27 35
- 2023

WE MOETEN SAMEN ÉÉN STEM VINDEN EN NAAR BUITEN TOE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HET AFGELOPEN JAAR VONDEN VERSCHILLENDE PARTIJEN BINNEN DE HOORBRANCHE ELKAAR STEEDS MEER IN HET

AANDACHT VRAGEN VOOR EN ZICHTBAAR MAKEN VAN DE IMPACT VAN GEHOORVERLIES EN DE NOODZAAK TOT MEER AANDACHT VOOR PREVENTIE, VOORLICHTING, GEHOORBESCHERMING EN GOEDE HOORZORG. HET MOMENTUM WAS ER DAN OOK NAAR. HET ADVIES VAN DE GEZONDHEIDSRAAD OVER DE GELUIDSNORM BIJ EVENEMENTEN MAAKTE VEEL LOS EN ZORGDE MEDE DAARDOOR VOOR AANDACHT IN DEN HAAG EN VEEL BELANGSTELLING VANUIT DE (SOCIAL) MEDIA. MAAR NU WE WAT VERDER ZIJN IN DE TIJD, RIJST DE VRAAG: HOE ZORGEN WE DAT DIT ONDERWERP OP DE AGENDA BLIJFT STAAN VANUIT EEN POSITIEVE GRONDHOUDING? RECENTE RAPPORTEN VAN DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE (WHO), WAARIN SCHRIKBARENDE VOORSPELLINGEN WORDEN GEDAAN, BEHOEVEN EIGENLIJK NOG VEEL MEER DIE AANDACHT. MAAR DAAR ONTBREEKT HET NOG AAN. EARLINE EN NVAB GINGEN MET VAKGENOTEN IN GESPREK IN UTRECHT. LEES MEE, ALSOF U ZELF AAN TAFEL ZAT.

MODERATOR Anneke Pastoor TEKST Liesbeth Immink BEELD Miranda Becker Hoff

Wil Verschoor Problemen met het gehoor worden wat mij betreft, ook binnen onze sector, nog te veel als een probleem van de hoorbranche gezien. Ik zie het juist als een maatschappelijk probleem. Als je niet meer mee kunt doen omdat je slecht hoort, moe bent, geen concentratie hebt, of als je je steeds meer terugtrekt omdat je bijvoorbeeld geen feestjes meer vol kunt houden, dan heeft dat ook een enorme maatschappelijke impact. Volgens de meest recente cijfers hebben we te maken met een brede doelgroep van 3,3 miljoen mensen met gehoorklachten: 1,3 miljoen slechthorenden en naar schatting 2 miljoen mensen met tinnitus. Dat zijn enorme aantallen, die door de vergrijzing alleen maar toenemen. In het Sociaal Domein is men zich daar nog onvoldoende van bewust. Veel mensen lijken nog te denken dat je bij problemen met je oren gewoon naar de audicien gaat, zoals je voor een bril naar de opticien gaat, en dat daar alles mee is opgelost. Maar zo werkt het niet. We hebben echt met een groot maatschappelijk probleem te maken en dat is de boodschap die we breed moeten uitdragen, zodat meer mensen zich achter ons kunnen scharen en we meer kunnen bereiken.

Roy Boers Daar ben ik het mee eens; daarmee brengen we se wetgeving in categorie 3, de hoogste risicocategorie voor persoonlijke middelen die beschermen tegen mogelijke ernstige of onomkeerbare schade aan de gezondheid. Het

Carmen de Jonge voorzitter NVAB

Dyon Scheijen klinisch fysicus – audioloog Adelante Hoensbroek

Wil Verschoor directeur Stichting Hoormij

Roy Boers salesmanager Audiology Comfoor/Akouz/Pluggerz

Stephen Emmer (virtueel) eigenaar Stephen Media Music, oprichter Artists against Tinnitus Foundation en ervaringsdeskundige

verbaast me dan nog wel dat we, als maatschappij, oordoppen nog steeds niet zien als iets wat we nodig hebben. Net zoals zonnebrandcrème of een veiligheidsgordel. Ik vind dat we dat meer top-of-mind moeten maken, dat het heel normaal is om gehoorbescherming te dragen. Het is natuurlijk mooi dat de norm bij het maximale geluidsniveau voor veilig luisteren dankzij het advies van de Gezondheidsraad wellicht wordt verlaagd van 103 naar 100 dB, maar dat is alleen nog

EARLINE 7
AAN TAFEL
VAKGENOTEN IN GESPREK
1 2 3 4 5
4 5

de maatschappelijke impact van gehoorverlies, over hoe veel geld het de samenleving kost en om hoeveel mensen het gaat, maar wat het met die mensen dóét, dat is wat mij betreft nog onvoldoende bekend. Bijvoorbeeld dat Stephen door tinnitus en duizeligheid liever in Amsterdam blijft en online bij dit gesprek aansluit, omdat een reis naar Utrecht te veel voor hem is; zo zijn er tal van aspecten bij ernstige gehoorklachten die nu nog onderbelicht blijven. Wat me opviel, toen we onlangs bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan tafel zaten om over dit thema te praten, was dat ze daar vooral dachten dat we over de Arbonorm wilden praten. Maar wat wij juist wilden zeggen, was: besef dat er in de beroepsbevolking een steeds groter aandeel mensen ontstaat dat door gehoorverlies problemen krijgt op het werk. We moeten het hebben over de impact die gehoorschade heeft op hun leefwerelden. We hebben te maken met een stille ramp; in 2050 heeft één op de vier mensen last van gehoorproblemen. Daarom moeten we naar buiten toe, niet alleen binnen de hoorbranche elkaar overtuigen met allerlei onderzoeksresultaten, maar juist met andere maatschappelijke sectoren aan de slag; inzichtelijk maken wat er gebeurt als iemand gehoorverlies heeft en acties ontwikkelen, zodat hier beter mee omgegaan wordt. In preventieve zin, en ook om mensen te helpen mee te blijven doen.

Dyon Scheijen Bewustwording is inderdaad een belangrijke stap, ik denk ook wel de eerste stap. Laatst mocht ik een pitch geven tijdens een bijeenkomst van het Netwerk Inno-

vatie van de Federatie Medisch Specialisten. Het thema was het belang van preventie en leefstijl om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Als klinisch fysicus – audioloog mocht ik spreken over preventie van gehoorklachten, maar weet je wat ik als eerste heb gedaan? Mijn toehoorders er bewust van maken hoe belangrijk het gehoor is in onze maatschappij, want dat besef heb je nodig om vervolgens te voorkomen dat er grote problemen ontstaan. En mag ik trouwens nog even kwijt dat ik het woord ‘gehoorbescherming’ eigenlijk maar een slechte benaming vind? Door de nadruk op ‘bescherming’ maken we mensen bang en bij sommigen kan die angstcomponent gaan overheersen, iets wat ons niet verder helpt.

Wil Mooi dat het nu gaat over bewustwording, want zeker bij de jongeren tot 15 à 16 jaar is er veel meer bewustwording nodig. Te hard geluid en gehoorverlies is in die groep vaak nog een taboe. We zijn er bij Stichting Hoormij inmiddels achter dat peers die één à twee jaar verder zijn de enigen zijn waar jongeren naar luisteren: mede-jongeren die nét een stapje meer ervaring hebben. Dat is een hele smalle groep en daar zoeken wij nu steeds meer naar. Ook met ons project Hoormaatjes proberen we zo dichter bij onze doelgroep te komen. Een ervaren hoortoestelgebruiker kan een beginner adviseren en de drempel verlagen. We zien dat dat werkt. Stephen Emmer Waar Wil nu op koerst, op de kwestie van ‘credible ambassadeurs’ zoeken én vinden, dat gaat ook op in de muziekwereld. Alleen is het daar nog niet zo makkelijk. Veel artiesten durven niet met hun gehoorproblemen ‘uit de kast’ te komen, omdat er angst heerst dat het hun carrière kan schaden. En dat stagneert de koppeling naar ambassadeurs vanuit de eigen beroepsgroep.

HET BESTELLEN VAN OORDOPPEN MOET BIJ

CONCERTEN EN OP FESTIVALS

NET ZO NORMAAL WORDEN ALS HET

BESTELLEN VAN EEN BIERTJE

Carmen Maar toch, wat ik het afgelopen jaar over het algemeen wel zag, is dat er steeds meer mensen over hun eigen slechthorendheid durven te praten en schrijven. Wil en ik vingen steeds vaker geluiden op van ‘hé, dat heb ik ook’ of ‘wat goed dat dit wordt verteld’. Wat ik trouwens nog wel ingewikkeld vind, is dat we altijd positief formuleren. We willen mensen niet afschrikken, zoals Dyon al aangaf, en geen angst creëren door de gevaren van te hard geluid te benoemen. Aan de andere kant is het wel zo dat mensen nu zonnebrandcrème gebruiken, omdat ze ook gewaarschuwd worden voor huidkanker. Als vakgenoten moeten we erover

8 EARLINE

nadenken of we inderdaad altijd positief moeten communiceren of dat die grote waarschuwing er toch wel bij hoort. Voor mij is dat oprecht een dilemma, want als straks een kwart van de bevolking elkaar niet meer goed kan verstaan, dan zitten we met een fors probleem. En ik wil wél dat de overheid nú nadenkt over de vraag welk beleid daarbij hoort. Ik wil niet dat de Tweede Kamer dit onderwerp als een hype ziet, als een vinkje dat straks ook weer is afgetekend. Die stille ramp, die 3,3 miljoen mensen die problemen gaan krijgen: daar moet meer aandacht voor komen. We moeten de hype voorbij!

Dyon Dit onderwerp moet absoluut op de agenda blijven, ik maak mij daar dagelijks hard voor. En heel veel partijen gaan gelukkig al in de goede richting. Maar we moeten wel zorgen dat we samen één stem kunnen vinden en dat mag best wat officiëler en minder incidenteel dan nu het geval is. We streven volgens mij allemaal hetzelfde na. Stephen Ik denk dat we met deze ‘Rondetafel’ wat mij betreft de voorlopige ‘leadcoalitie’ hebben om dit soort dilemma’s goed onder de aandacht kunnen brengen en blijvende bewustwording te creëren. Maar we moeten wel waken voor doublures. Ik zou ervoor pleiten meer gezamenlijk op te trekken en daarbij te zoeken naar onderlinge coördinatie, zodat bij andere partijen de irritatiefactor niet op gaat spe len en we partijen niet onnodig van ons vervreemden.

Dyon Die ‘peer to peer’-benadering die Wil noemde, is iets wat we heel goed samen kunnen oppakken. Tijdens de net werkbijeenkomst van de Federatie Medisch Specialisten kwam het voorbeeld van de longartsen voorbij. Hebben jul lie hun TikTok-filmpjes in het nieuws gezien? Hun missie is om jongeren van het vapen af te krijgen, omdat te veel jon geren nog ten onrechte denken dat vapen de gezonde vari ant van roken is. Na uitgebreid onderzoek hebben ze ervoor gekozen de influencers op TikTok aan te spreken, want zij zijn degenen naar wie de eigenlijke doelgroep luistert; zij zijn de peers. Op het moment dat die influencers je ambassa deurs worden, creëer je een drietrapsraket van boodschap per naar influencer naar eigenlijke doelgroep, een keten van invloed. Zoiets kunnen wij ook doen.

Stephen Ja, het helpt natuurlijk wel degelijk als influencers of BN’ers zich uitspreken, maar er kleeft ook het gevaar van korte termijnrisico’s aan. Ik merk het bijvoorbeeld nu al aan de talkshowredacties. Als ik daar aanklop, krijg ik tegen woordig de reactie: ‘Dat onderwerp hebben we al gehad’. Ik ben daar dus iets cynischer over geworden. Ik denk daarom dat je vooral met eigen media moet gaan werken. Zo’n plan wordt dan misschien uit nood geboren, maar als we continu iteit nastreven in dit debat, dan moeten we misschien samen een Podcast of YouTube-kanaal beginnen.

Carmen Dat vind ik een interessante gedachte, omdat je dan ook gecoördineerd met elkaar kunt communiceren naar verschillende doelgroepen toe.

Stephen Precies. Ik vergelijk ons maar even met een omroep. Je hebt de KRO-NCRV, de AVROTROS en noem maar op. Maar er moet nog een NPO komen voor onze communicatie. Carmen Ik merk dat het best een uitdaging is om de kring van mensen die snappen waar het over gaat groter te maken. We zouden wat mij betreft meer moeten kijken naar de professionals die dicht op de mensen zitten, die net wel of nog net geen gehoorschade hebben. Dat is ook een vorm van ‘peer to peer’. Zo is de NVAB onlangs samen met Stichting Hoormij en de ‘andere NVAB’ [Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, red.] een project gestart met de bedrijfsartsen. Samen willen we bij negen werkgevers in de zorg, het onderwijs en de autobranche de geluidsomgeving in kaart brengen om vervolgens met de betrokken bedrijfsartsen die omgeving en eventuele gehoorproblemen van medewerkers te verbeteren. De bedrijfsartsen hebben sinds drie jaar een richtlijn over tinnitus en slechthorendheid, maar zo’n richtlijn implementeren blijkt een enorme uitdaging. Met deze pilot hopen we daar een bijdrage aan te leveren. Zo brengen we onze kennis dichter bij de mensen die daar in hun sector iets mee kunnen.

Stephen Dat proberen we ook vanuit de Artists against Tinnitus Foundation, de stichting die ik een half jaar geleden heb opgezet en waarbij we het perspectief vanuit de

EARLINE 9 VAKGENOTEN IN GESPREK

We promoten gehoorbeschermers op een nieuwe manier, onder andere via de zalen en poppodia. Zo is TivoliVredenburg ingegaan op ons voorstel om gehoorbescherming in hun interne communicatie mee te nemen. Je kan daar nu via de website, het ticketingsysteem, in de zaal en bij de bar oordoppen bestellen. Het moet net zo normaal worden als het bestellen van een biertje. We hopen dat de rest van de zalen volgt. We zijn al in gesprek met Paradiso, het Muziekgebouw aan ‘t IJ, Het Koninklijk Concertgebouw, Melkweg en 013. Bij Flux in Zaandam willen ze iedereen bij binnenkomst zelfs gratis oordopjes aanbieden voor eenmalig gebruik.

Wil Dat zijn fantastische stappen Stephen! En ook wat Carmen noemde, het project bij die negen organisaties: dáár verbreden we het onderwerp. We kijken niet alleen naar mensen met gehoorverlies, maar naar iedereen die last heeft van geluid op de werkvloer. Dat kunnen ook mensen zijn met een goed gehoor, die doodmoe worden van alle geluiden in hun kantoortuin. Dat maakt de doelgroep een stuk groter en hopelijk daalt het dan ook sneller bij mensen in dat je echt last kunt hebben van geluid. We hopen dat mensen vervolgens gaan zeggen: ik ben nú nog niet slechthorend, maar ik wil wel dat mijn werkomgeving verbetert. Roy Dat is mooi, want we praten heel veel over preventie, maar hiermee zit je ook aan de prevalentiekant. We hebben veel data, maar we missen ook nog heel veel data. Dus op het moment dat we bij machte zijn al die professionals in te zetten, dan krijgen we ook eindelijk de data waar we op zit-

Carmen We weten al tijden dat slecht horen en werken een lastige combinatie is. We weten ook al tijden dat als mensen beginnende dementie hebben én slecht horen, dat het dan sneller bergafwaarts met ze gaat. Ik heb laatst de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) erop nagekeken en daar staat keurig in beschreven dat mensen met beginnende dementieklachten ook een gehoortest moeten doen. Toch gebeurt dit nog nauwelijks! Ook daar ligt dus nog werk voor ons: ik blijf het zeggen, we moeten naar de professionals toe, in dit geval de huisartsen. Wellicht dat een gezamenlijke, gecoördineerde mediastrategie op dit vlak ook zou helpen.

Dyon Dankzij de twee recente WHO-rapporten zitten we in een goede tijd om het onderwerp op de agenda te houden. Het is voor de beroepsgroep, de verenigingen en patiëntenorganisaties nu een heel duidelijk gegeven dat in 2050 zo’n 25 procent van de bevolking met gehoorverlies te maken heeft. Ook onderkennen we allemaal de risico’s voor jongeren op gehoorklachten ten gevolge van luide muziek, vooral in de groep tussen 12 en 35 jaar. En ‘mild hearing loss’ speelt vooral bij 55-plussers, zowel in werk- als privésituaties. Hoe zorgen we dat dit verhaal bij een groter publiek blijft hangen?

Wil En hoe brengen we blijvend onder de aandacht hoeveel het ons kost als we niks doen? Ook dat is interessant. Carmen Op zich is dat natuurlijk allemaal al berekend; het gaat om ongeveer 5,8 miljard euro. De helft van dat bedrag

10 EARLINE

van is heel persoonlijk en het signaal vanuit de overheid is al snel dat het zorgbudget daarvoor niet toereikend is. De andere helft van dat bedrag is gebaseerd op werk. Vandaar ook dat we naar die werkvloer toe moeten. Mijns inziens zou het heel goed zijn als er een periodieke screening zou komen voor iedereen van 50 jaar en ouder. Dat zou veel leed op de werkvloer kunnen voorkomen.

Stephen Zo’n verplichte 50-plus screening, dat is wel een gok. Dat heeft namelijk communicerende vaten met de angst om je baan kwijt te raken. Er zit nog een duidelijke taboekant aan.

Carmen Maar als je zo’n screening vroegtijdig preventief inzet en men ziet dat je daardoor tijdig kunt ingrijpen waardoor mensen langer hun vak kunnen uitoefenen, dan is het misschien wel iets wat we voorzichtig met z’n allen kunnen neerzetten. We mogen tenslotte allemaal tot ons 67e doorwerken.

Wil Dan komen we toch weer uit op de vraag hoe we elkaar binnen de sector kunnen versterken en hoe we elkaar vast kunnen houden, ook na afloop van dit gesprek. Welke stappen kunnen we gezamenlijk zetten naar andere beroepsgroepen toe? Welke initiatieven zijn er? Hoe komen we verder en hoe vinden we de politiek?

Roy We moeten vooral niet over, maar mét alle partijen blijven praten. Zo vond ik het bijvoorbeeld ontzettend jammer dat Koninklijke Horeca Nederland niet aan tafel zat bij de besprekingen over de geluidsnorm en gehoorschade tijdens het preventiedebat in Den Haag eind maart. We moeten de verbinding blijven zoeken. Wat dat betreft sta ik ook wel in tweestrijd nu het derde convenant over decibellen en geluid verlopen is. Moet er weer een convenant komen of moet het geluidsniveau gereguleerd worden door politiek en wetgeving? Bij dat laatste zullen veel mensen mogelijk hun hakken

in het zand zetten, nog even los van de mogelijkheid of het allemaal beheersbaar en handhaafbaar te krijgen zou zijn. Ik zie persoonlijk nog steeds het liefst een convenant, maar het moet er dan wel eentje zijn die klinkt als een klok.

Ik kreeg toevallig vanmorgen een reactie van een Kamerlid die best een keer door wil praten over de adviezen van de Gezondheidsraad en wie weet… ook onze wens om het debat breder te trekken.

Weet je wat we misschien moeten doen? Een heel goed symposium organiseren. Door kennis te delen houden we mensen tegelijkertijd een spiegel voor. Dat biedt ook tijd en ruimte om onze drive goed over te brengen, onze overtuiging dat er iets moet gebeuren. Deelnemers zijn dan de hoorsector, bedrijfsartsen, huisartsen, kno-artsen, ervaringsdeskundigen, muzikanten, patiëntorganisaties etc. De stap die we daarna dan kunnen zetten, is het voorlichten van individuele personen.

Dat is een mooi idee! Ik denk dat we inderdaad een paar stappen te pakken hebben die we gezamenlijk kunnen zetten. We moeten de professionals die aan de andere kant zitten bereiken, en volgens mij hebben we de politiek daarbij nodig. Niet zozeer voor wetgeving, maar wel om anderen bewust te maken dat we met een maatschappelijk probleem te maken hebben. Dus die Tweede Kamerleden met wie Wil in contact is, die kunnen dan mooi op dat symposium aanschuiven. We moeten stoppen met denken vanuit horen en juist gaan denken vanuit combinaties met horen: muzikant & gehoor, ouder worden & gehoor, werk & gehoor.

SCHERMEN IN JE EENTJE LEGT TOCH

MINDER GEWICHT IN DE SCHAAL DAN

SCHERMEN MET EEN SERIEUZE DELEGATIE

Wil Precies! We moeten het probleem specifieker maken naar de bewuste doelgroepen toe en stoppen met denken vanuit onszelf. We hebben de politiek en heel veel sectoren mee, dus de hoorzorg moet nu over zijn eigen schaduw heen stappen. We werken aan een maatschappelijk probleem, het gaat niet om onze concurrentiepositie.

Stephen Volgens mij kunnen we ons beraden op een intentieverklaring van samenwerking, die we vervolgens kunnen gebruiken als hefboom bij het benaderen van mensen. Want simpel gezegd: schermen in mijn eentje legt toch minder gewicht in de schaal dan schermen met een serieuze delegatie.

Reageren op dit gesprek? Eens met zaken of helemaal niet? Zelf een goed idee of een mooie anekdote delen? Of volgende keer meepraten over een ander onderwerp? Mail naar anneke.pastoor@ltmedia.nl

EARLINE 11
VAKGENOTEN IN GESPREK

HOREN ZONDER GRENZEN

NIEUWE STANDAARD

STARKEY EVOLV AI 2400 CIC MET BLUETOOTH

TOT VOOR KORT WAS HET ONMOGELIJK OM MET EEN IHO-TOESTEL DRAADLOOS MUZIEK TE STREAMEN VIA JE ANDROID- OF iPhoneSMARTPHONE. DAAR KOMT NU VERANDERING IN, WANT OPNIEUW HEEFT STARKEY EEN TECHNISCH HOOGSTANDJE: HET EERSTE

HOORTOESTEL OP 2.4 GHZ; EVOLV AI 2400 CIC.

EVOLV AI 2400 REDUCEERT RUMOER MET NÓG EENS VEERTIG PROCENT

12 EARLINE

Dit meest discrete hoortoestel ter wereld beschikt nu over bluetooth en verbindt daarmee de gebruiker moeiteloos met alle apparaten in zijn omgeving. Hoortoesteldragers hebben geen reden meer om hun leven aan te passen aan de mogelijkheden die hun hoortoestel biedt. De Evolv AI 2400 CIC heft alle beperkingen op. Een podcast streamen via de smartphone of handsfree bellen met de laatste Android- of iPhone telefoons is vanaf nu heel gewoon. Horen zonder grenzen, dat is de nieuwe standaard.

DRAADLOZE ANTENNE

Eigenlijk is Starkey’s unieke oplossing heel simpel: het trekkoordje dat nodig is om het toestel uit het oor te verwijderen, is ook een draadloze antenne. Verder beschikt het IHOtoestel over alles waar de Evolv AI om bekend staat. Met het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) tilt Starkey horen naar een next level. Niet alleen vanwege het verminderen van omgevingsgeluiden - waar het toestel om bekend staat - maar ook omdat het mogelijk is om de gezondheid en het welzijn van de gebruiker te monitoren.

RUMOERREDUCTIE

Waar zijn voorganger, de Starkey Livio, al werd verkozen tot het beste hoortoestel voor gesprekken in rumoerige situaties, reduceert de Evolv AI 2400 storende omgevingsgeluiden met nóg eens veertig procent. Daardoor kan de gebruiker zich met dit toestel het best verstaanbaar maken in rumoerige situaties. Dit lijkt ook voorzichtig te worden bevestigd door de eerste resultaten en reviews van de onafhankelijke HearAdvisor Lab Ratings.

FEATURES

Als het gaat om nieuwe features, dan laat de Evolv AI 2400 CIC niets te wensen over. Met de Thrive-app bedien je bijvoorbeeld het toestel zelf, voeg je settings toe en stream je bijvoorbeeld muziek. In combinatie met de app Thrive Care monitor je lichamelijke activiteiten zoals de hartslag of sociale interactie. Met TeleHear is het hoortoestel volledig te programmeren via internet. Ook geeft het een waarschuwing als het hoortoestel kapot is. En is het toestel kwijt? Met de functie ‘Vind mijn toestel’ is het toestel in no-time terug. Bij een plotselinge valpartij verstuurt de Evolv automatisch een val-alarm, inclusief locatieduiding, aan drie, door de gebruiker geselecteerde, contacten. De draadloze Evolv AI 2400 CIC is daarnaast ook een stappenteller en kan worden gekoppeld aan Google Fit en de Apple Health-app.

WATERBESTENDIG

Starkey laat ook weten dat de Evolv AI 2400 CIC beschikt over een IP68-classificatie. Het toestel is daarmee waterbestendig tot wel anderhalve meter diepte gedurende maximaal dertig minuten. Douchen is daarmee nog níet weggelegd voor de Evolv, maar het is een prettig gedachte dat het apparaat goed is beschermd tegen vocht en vuil.

STRAK DESIGN

Al dit moois wordt aangevuld met nog meer voordelen zoals een uniek toestel, op maat gemaakt naar de speciale vorm van het oor. En zoals we gewend zijn, is er genoeg keuze uit diverse kleuren. Variërend van discrete en natuurlijke tinten, tot aan bruin en zwart. Met de huidkleur is het apparaat bijvoorbeeld vrijwel onzichtbaar. Maar ook de bruine kleurtinten wekken de indruk dat je slechts de schaduw van het oorkanaal ziet als je direct in het oor kijkt. Eigenlijk hebben gebruikers die een onopvallend IHO-toestel zoeken dat én state of the art is én dat zich moeiteloos aanpast aan hun leven, maar één optie: de Evolv AI 2400 CIC.

voor meer info: www.starkey.nl, www.kindhoren.com, info@kindhoren.nl, +31 (0)55 3602111

INFOTORIAL

WIDEX HEEFT PASSIE VOOR GELUID

PERSOONLIJKE BENADERING EN GRATIS SERVICE

MARTIN HAAR WERKT AL 39 JAAR ALS TECHNICUS BIJ WIDEX. SINDS ZEVEN JAAR IS HIJ OOK HET GEZICHT VAN DE WIDEX-SERVICEDAGEN. MET ZIJN MICROSCOOP, SCHOONMAAKSPULLEN, GEREEDSCHAP EN REPARATIEONDERDELEN TREKT HIJ ER REGELMATIG OP UIT OM BIJ ZELFSTANDIGE AUDICIENS LOKALE SERVICE TE VERLENEN. EEN SERVICE DIE INMIDDELS ERG POPULAIR IS ONDER WIDEX-GEBRUIKERS.

“LOGISCH OOK”, VERTELT MARTIN, “WANT WIE WIL ER NOU GEEN GRATIS APK VAN ZIJN HOORTOESTEL?”

TEKST Liesbeth Immink BEELD Maarten Coolen

BIJZONDERE ‘ZELFPORTRETTEN’

“Bij Widex hebben we nog steeds een paar techneuten in dienst die zelf fysiek kunnen repareren. Ik ben er daar één van”, licht Martin toe. “Omdat de meeste reparaties tegenwoordig in het buitenland worden verricht, zetten we onze kennis graag in om ons merk te promoten. Klanten kunnen servicedagen afnemen, waarbij we op locatie Widexhoortoestellen komen repareren. Dat doen we kosteloos en daarom is het ook zo druk. Tijdens drukke dagen richt ik me voornamelijk op de technische kant en waar mogelijk op persoonlijke vragen van klanten. Het lijkt een beetje op een consult bij de huisarts. Ik maak het toestel open, leg een wit vel neer en zeg dan grappend: ‘Zo, ik ga nu eerst even een zelfportret van u maken’. Als de eigenaar van het hoortoestel vervolgens alle vuiligheid op dat witte vel ziet neerdwarrelen, wordt het nut van goed schoonmaken snel duidelijk. Behalve een grondige schoonmaak en kleine reparaties die ik ter plekke kan uitvoeren, probeer ik deels dus ook preventief bezig te zijn”.

STAMTAFELS EN DANKBARE KLANTEN

“Het komt weleens voor dat mensen al voor openingstijd buiten in het raamkozijn aan het wachten zijn”, lacht Martin. “Soms word ik bijna als een popster onthaald. Daaraan zie je wel hoe populair onze servicedagen zijn. We horen vaak van audiciens dat mensen regelmatig vragen wanneer de vakman weer langskomt”.

“Overal waar ik kom reageren de mensen positief”, gaat Martin verder. “Het gaat vaak om kleine reparaties, maar je krijgt er een enorme dankbaarheid voor terug. Het feit dat mensen laagdrempelig kunnen meekijken, wordt ook gewaardeerd. Die persoonlijke benadering vinden we belangrijk, want ook dat is het geluid van Widex. Mensen moeten het kunnen zien. Niet alleen vanwege de preventieve werking, maar ook om te zien dat wanneer je voor Widex kiest, je er ook onze kwaliteit en service bij krijgt. Het mooie van de servicedagen vind ik dat er op die manier toch een band met de klant ontstaat. Normaal verloopt dat contact natuurlijk via de audicien, maar door deze dagen verandert het veel meer in

14 EARLINE
AD KRIJNEN EN MARTIN HAAR
INFOTORIAL

een driehoek tussen audicien, klant en de serviceman. Die communicatie – samen met de audicien – daar zijn we uniek in bij Widex. Als ik met mijn mobiele werkplaats en eigen bureaustoel bij een audicien binnenkom, krijg ik een werkplek aangewezen. Dat kan overal zijn, dat is aan de audicien: in een eigen werkkamer of gewoon aan de koffietafel, voor in de winkel tussen de mensen in. Sommige audiciens maken er echt een feestje van en nemen de tijd om de klanten in de watten te leggen. Mensen blijven dan ook langer hangen. Soms wordt die koffietafel een echte stamtafel, dat vind ik mooi om te zien”.

NAZORG EN ONDERSTEUNING

“Vijf jaar is een reguliere tijd voor het gebruik van een hoortoestel. Als een toestel op is, kan ik dat tijdens zo’n servicedag goed laten zien. Ik adviseer dan weleens voorzichtig om eens een ander toestel uit te proberen, eentje met nieuwere technieken. Vanuit Widex combineren we onze servicedagen ook weleens met demonstratiedagen. In zo’n geval neem ik folders mee, zodat mensen zich kunnen inschrijven om twee weken later tijdens een demonstratiedag zelf de nieuwste technieken te ervaren. Met onze kwaliteit en service willen we de zelfstandige audicien helpen zich te onderscheiden naar zijn klanten toe. Met onze servicedagen willen we laten zien dat we bij Widex niet alleen voor kwaliteit staan, maar ook voor een persoonlijke benadering met nazorg en ondersteuning. Dát is onze passie, dat is het Widex-geluid!”

AD EN PEGGY KRIJNEN OVER SERVICEDAGEN

“Bij Krijnen HoorVisie organiseren we de servicedagen nu al een aantal jaar en ze zijn inmiddels echt een begrip. We kondigen de dagen altijd aan via een advertentie in de lokale krant en de dag na publicatie staat de telefoon steeds roodgloeiend. Soms wordt er zelfs zo snel op een servicedag ingetekend dat we helaas een ‘nee’ moeten verkopen en mensen al direct in kunnen schrijven voor de eerstvolgende servicedag. Als we zouden willen, zouden we gemakkelijk drie tot vier dagen achter elkaar kunnen vullen. Veel mensen hebben die service ook nodig. Niet iedereen heeft een zoon of dochter die kan helpen bij het onderhoud en ook hebben niet al onze klanten nog de motoriek die nodig is om de dagelijkse schoonmaak goed uit te kunnen voeren. We zijn er daarom trots op dat we onze Widex-klanten deze topsamenwerking kunnen aanbieden. Voor een grondige schoonmaak van je hoortoestel heb je echt een techneut als Martin nodig, met gespecialiseerde apparatuur. We willen graag dat onze klanten tevreden zijn met hun hoortoestel en op tijd geholpen kunnen worden bij problemen. Deze service zorgt dus niet alleen voor een goed gevoel bij onze cliënten, maar ook voor een goed gevoel bij ons. Het helpt ons nét dat beetje extra te kunnen bieden”.

MARTIN HAAR

WENDELINA’S HOORIDEE

WELKE DOMINOSTEEN GA IK AANLEGGEN?

IEDERE DAG krijg ik vragen over hoe verder te gaan met de impact en gevolgen van gehoorverlies. Deze zoektocht gaat altijd over hoe ik de wereld om mij heen en mijn allerliefsten versta. Hoe in dit proces het onmisbare contact te vinden en hervinden. Klanten zeggen: ‘De veranderde wereld van geluid en verstaan wil ik verkennen, onderzoeken, bestuderen en in durven gaan. Daar heb ik een sparringpartner bij nodig’.

Manu Keirse en Dirk de Wachter schrijven hierover op de achterzijde van hun boek1. ‘Wie leeft met kwetsbaarheid en beperking, heeft meer dan wie dan ook behoefte aan verbondenheid en een liefdevolle blik’. Dit is het wezenlijke, dit zijn kernwaarden van het leven met gehoorverlies waar wij bij aansluiten. Hier deel ik enkele impressies van de vragen en thema’s van afgelopen week.

MAANDAG

Jack mailde kortgeleden op aanraden van de medisch adviseur van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. ‘Ik ben mijn gehoor rechts grotendeels verloren en in een compleet nieuwe wereld beland. Ik ga gewoon door met alles en besef dat ik dit niet lang meer volhoud. Ik merk dat ik een grens bereik. Welke mogelijkheden zijn er die ik nog niet ken, hoe ga ik een weg vinden? Kun je hierbij helpen?’

Nu doen we de eerste inventarisatie. Het wordt glashelder dat hij meer rust wil én nodig heeft in zijn dagindeling: is een sterke 1e stap. Daarnaast heeft de KNO-arts aangeraden een hoortoestel uit te proberen. Hij wil dit wel. Hij heeft geen idee hoe dit in zijn werk gaat. We maken een haalbaar stappenplan om dit aan te pakken. Na afloop zegt hij: ‘Ik zie nu welke perspectieven er zijn’.

DINSDAG

Een bedrijfsarts met wie ik vaak samenwerk, vroeg om hulp. Haar dochter hoort een indringende piep. Uitleg van haar moeder, daar wordt ze ontiegelijk dwars van. Vandaag spreek ik haar dochter. Zij doet er veel aan om haar piep hanteerbaar te maken. Mijn uitleg aan de hand van de Tinnitus Retraining Therapie2 en de uitgangspunten van Olav Wagenaar3 geven haar meer duidelijkheid, begrip en nieuwe tools waar ze gelijk goed mee verder kan.

WOENSDAG

Bekijk ik samen met een klant haar werkplekken. We hebben er een akoestiekexpert bij gevraagd. Hij meet de nagalmtijd en zo wordt duidelijk hoeveel absorptie en welke akoestische panelen extra luistercomfort gaan geven. Deze klant is verrast dat zij op deze manier makkelijker zal verstaan en meer energie gaat overhouden en wil ook een passend paneel boven de eettafel thuis organiseren.

DONDERDAG

Harold heeft zijn Cochleair Implantaat (CI) nu 2 jaar. Lang geleden hebben we samen al een keer een meeting georganiseerd om met zijn team de communicatie en samenwerking op een creatieve manier te versterken. Nu zegt hij: ‘Ik had hoge verwachtingen van de CI. Het is mooie techniek, maar het geluid is zo wennen’. Hij wil een paar afspraken maken om zijn ergernissen rond het CI-geluid te bestuderen, de pijn hiervan te verzachten en een meer gezonde verbinding met het geluid te vinden.

VRIJDAG

Samen met een hoorcoach uit het Hooridee-team geven we deskundigheidsbevordering aan de bedrijfsartsen en preventiemedewerkers van een Arbodienst. Zij willen de medewerkers met gehoorverlies op tijd herkennen in de spreekkamer en direct wegwijs maken. We delen actuele cijfers4 over het voorkomen van gehoorverlies en wetenschappelijke onderzoeken van de VU/AMC5 over de noodzaak van herstelbehoefte. We delen het belang van het begrijpen van audiogrammen. Aan de hand van concrete casuïstiek delen we maatwerkkennis, de actuele hooroplossingen, de spelregels voor de communicatie en de gezonde werkindeling. Zij benoemen dat zij met deze inzichten en tools het verschil kunnen maken in de spreekkamer. Zo geeft iedere geschetste dominosteen power, inspiratie en perspectief.

¹ Dirk de Wachter en Manu Keirse: Goed leven met kwetsbaarheid en beperking ² www.tinnitus-trt.info

³ Olav Wagenaar: Eerste Hulp bij Oorsuizen

4 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss, nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/RL_slechthorendheid- tinnitus_2020_def.pdf

5 www.vumc.nl/nieuws/nieuwsdetail/onderzoek-naar-stress-bij-slechthorenden.htm

In deze rubriek van Earline deelt Wendelina Timmerman eigen ervaringen en ervaringen uit de praktijk. Zij traint, samen met haar team, professionals zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, audiologen en audiciens. Haar bedrijf Hooridee geeft workshops en biedt individuele trainingen voor werknemers en ondernemers met gehoorverlies. “Iedere dag werk ik met mensen die een nieuwe stap willen zetten, nieuwsgierig zijn en willen weten wat er bestaat, wat beter kan en welke mogelijkheden er zijn. Zij hebben allemaal hun eigen vragen over leven en werken met gehoorverlies”.

STAR VERWELKOMT

NIEUWE VOORZITTER

GUIDO VAN WOERKOM

EARLINE FELICITEERT GUIDO VAN WOERKOM ALS NIEUWE VOORZITTER VAN STICHTING AUDICIENREGISTER (STAR). DAARMEE IS HET BESTUUR VAN STAR WEER OP VOLLE STERKTE EN VOLGT HIJ GUUS VAN MONTFORT OP VAN WIE DE LAATSTE TERMIJN EROP ZAT.

Met de komst van Guido van Woerkom krijgt StAr een zeer ervaren en gedegen bestuurder. Guido heeft diverse rollen als bestuurder vervuld en is onder andere voorzitter van AWVN, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en voorzitter van de RvT van GGZ Rivierduinen. Daarnaast is Van Woerkom 15 jaar ANWB-hoofddirecteur geweest. Hij heeft uitgebreide kennis en ervaring in de zorg en het politiek bestuurlijk krachtenveld dat hij als voorzitter graag inzet om de kwaliteit van de hoorzorg blijvend te borgen en te ontwikkelen. “Het Audicienregister staat er goed voor, net als de kwaliteit van de hoorzorg. Maar in een veranderend zorgveld is het belangrijk om die kwaliteit en de rol van het register voortdurend te ijken aan de vragen in de maatschappij. Ik doe dat graag samen met het bestuur van de StAr en de betrokken audiciens”.

GUIDO VAN WOERKOM

LANGE TERMIJNAMBITIES AUDIDAKT STEEDS DICHTERBIJ

REGEREN IS VOORUITZIEN. VOOR WIE GELDT DAT NIET? BIJ AUDIDAKT KAN NA DE HOORZORGBEURS VAN 3 EN 5 JUNI DE FOCUS OP HET LANGETERMIJNPLAN EN DE BIJBEHORENDE AMBITIES. VOORZITTER WILRIK VAN ’T NOORDENDE EN DIRECTEUR DIANNE VAN DER GRAAF STAAN DAN OOK TE POPELEN OM VERDER AAN DE SLAG TE GAAN. “ER STAAN HEEL VEEL MOOIE DINGEN TE GEBEUREN”.

“Eind vorig jaar hadden we een enquête uitgezet, die door 176 audiciens is ingevuld. Dat geeft ons een goed representatief beeld van de wensen en behoeften van die audiciens als het gaat om scholing. Het leverde een hele brede focus”, aldus Wilrik. “Op die manier kunnen wij onze rol als brede kennispartner op het gebied van bij- en nascholing voor audiciens nog beter invullen. We hebben daarin ook stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet”.

Uit de enquête kwam een aantal concrete zaken waar audiciens behoefte aan hebben. Ondanks dat de markt voortdurend in ontwikkeling is, staan de doelen en ambities van AudiDakt vandaag de dag nog fier overeind. Zo kan het overbrengen van vaardigheden ook prima online. Verder is er de wens om meer verdieping, discussie en intervisie. Dat geldt ook voor het opbouwen van expertise en scholing op verschillende niveaus. “Wat audiciens ook graag willen zijn regionale sessies, dichterbij dus, en vaker de mogelijkheid om webinars bij te wonen. Kijk je naar thema’s die nu spelen, dan zijn dat toekomstige technologische ontwikkelingen, kinderaanpassingen, de complexe casuïstiek en tinnitus”, somt Wilrik op. “Dat loopt allemaal”.

OPROEP VACATURE

Dianne beaamt dat er inderdaad stappen gemaakt zijn en dat het bestuur druk bezig is met het ondernemen van acties. “We hebben in ieder geval nog meer het idee van wat audiciens nu willen. Waar het allemaal om draait, is de zorg voor de klant, de kennis van het vak en de passie die alle audiciens hebben. Alleen lopen we ook tegen een aantal praktische zaken aan, zoals een gebrek aan vaste inkomsten; we hebben geen vaste winkel- of audicienbijdrage en zijn daardoor meer afhankelijk van vrijwillige inzet van bestuurders naast hun reguliere werk. Dat is soms best een uitdaging, we hebben beperkte menskracht. Daarom doe ik graag een oproep aan audiciens en andere belanghebbenden in de hoorzorg want we hebben een openstaande vacature: vind je het leuk om met ons mee te denken over de uitvoering van ons langetermijnplan, dat vorig jaar als online document gelanceerd is? (zie Ear@line, red.) Je bent van harte welkom!

We vergaderen vijf keer per jaar en ik denk dat er één of twee keer per maand wat van je gevraagd wordt. Denk er in ieder geval over na. Ik sta te popelen om verder met dit plan aan de slag te gaan. Nu de HoorzorgBeurs achter de rug is, hebben we daar ook weer ruimte voor. Wij hopen dat alle be zoekers gemerkt hebben dat we diverse respons op de en quête zo goed mogelijk verwerkt hebben in de diverse work shops op de beurs. We hebben voor 1000 deelnemers een programma neer willen zetten, dat iedereen aanspreekt”.

DURF BREDER TE DENKEN

Tot slot, terug naar het begin. Regeren is vooruitzien. Hoe kijken zowel de voorzitter als de directeur van AudiDakt naar de toekomst? “Er zijn heel veel partijen in de markt en je ziet dan ook de nodige versnippering. Tegelijkertijd verandert de markt en dus ook de wensen ten aanzien van het scholings aanbod. Het is een puzzel die we samen moeten leggen”, vindt Dianne. Wilrik vervolgt: “Een goed voorbeeld zijn de kwalificatiedossiers. Daar kregen we op terug dat een aantal zaken er niet in stonden, maar als we er nu mee verder gaan, dan horen we over een jaar waarschijnlijk weer dat geluid. De markt verandert echt zo snel als je kijkt naar de techno-

logische toekomstige ontwikkeling én blijft ook veranderen. Je ziet wel dat sommige instituten om ons heen wat moeite hebben om mee veranderen en trager zijn dan de markt. Daarin kunnen nog stappen worden gezet, bijvoorbeeld als het gaat om meer commitment tussen audiciens en fabrikanten. Durf breder te denken, zou mijn oproep zijn. Wel vind ik dat wij AudiDakt volgend zijn in die discussie en niet leidend”.

VIVA VIVANTE van Unitron

Unitron kondigde onlangs met trots de lancering van het nieuwste platform Vivante aan, volgens eigen zeggen ‘met onze beste geluidsprestaties tot nu toe’. Vivante biedt tevens een nieuw ontwerp en een reeks nieuwe innovaties met de remote plus app voor een persoonlijke luisterervaring.

Moxi Vivante maakt gebruik van Unitrons automatische signaalverwerkingssysteem, Integra OS, dat zich heeft ontwikkeld tot acht verschillende luisteromgevingen. Een nieuwe omgeving, conversatie in rumoer, helpt in de moeilijkste rumoerige situaties. Dit omvat een nieuwe functie, HyperFocus, die is ontworpen om de signaal-ruisverhouding te verbeteren voor face-to-face gesprekken in lawaaiige omgevingen en past zich automatisch aan in voortdurend veranderende omgevingen. Gebruikers zullen ook toegang hebben tot het nieuwe handmatige programma 360 conversaties in de auto, dat automatisch focust op spraak, ongeacht waar de passagiers zitten. Al deze luisterfuncties zijn toegankelijk via de Remote Plus-app, die beschikbaar is voor iOS- en Android-apparaten.

voor meer info: www.unitron.com/nl

20 EARLINE
WILRIK EN DIANNE

SCHOONENBERG WORLD OF HEARING EXPERIENCE CENTER IN HARTJE ROTTERDAM

OP 1 JUNI JL. OPENDE SCHOONENBERG DE DEUREN VAN HET NIEUWSTE WORLD OF HEARING EXPERIENCE CENTER IN NEDERLAND. DE VESTIGING IN HET STADSCENTRUM

VAN ROTTERDAM IS DE ACHTSTE WORLD OF HEARING-WINKEL, MAAR DE EERSTE MET EEN SENNHEISER SHOP-IN-SHOP. DIT IS TEVENS DE EERSTE FYSIEKE SENNHEISERWINKEL IN EUROPA SINDS DE LAATSTE IN 2020 IN BERLIJN ZIJN DEUREN SLOOT.

De redactie van Earline was bij de opening aanwezig in het voormalig V&D-pand aan de Hoogstraat, dat vol staat met interactieve elementen. Het biedt de nieuwste diensten en technieken op het gebied van horen: hooroplossingen voor optimaal verstaan en muziek beluisteren, gehoorbescherming en tinnituscounseling. “Het draait echt om direct ervaren en laagdrempeligheid”, vertelt Conny Polleunis, Hoofd Audiologie en Shop Concept Specialist bij Sonova. Voor haar is de ‘experience room’ het hoogtepunt van de winkel. “We beginnen met een korte hoortest om een idee te krijgen van het gehoorverlies van de klant. In de experience room, onze minibioscoop, kunnen we de cliënt meer inzicht geven in het gehoorverlies via diverse simulaties. We adviseren altijd om de partner of een ander familielid mee te nemen, zodat we

ook hen kunnen betrekken en inzicht kunnen geven in hoe (ernstig) het gehoorverlies eigenlijk is. Dat is vaak een emotioneel moment. Vervolgens laten we de cliënt ook ervaren wat gehoorversterking in het dagelijkse leven kan betekenen. We bootsen ook situaties na, bijvoorbeeld rumoer in een restaurant, zodat de klant écht kan beleven wat het verschil is. Dit werkt overtuigend voor veel mensen die nog twijfelen”. De focus ligt ook zeker op preventie in het experience center. Conny: “Gelukkig dragen steeds meer jongeren gehoorbescherming wanneer dat nodig is. We hebben opzettelijk de wand met gehoorbeschermingsproducten dicht bij het raam geplaatst, om dit belangrijke maatschappelijke thema optimale aandacht te geven. Met de preventiemiddelen en de producten van Sennheiser hebben we iedereen wat te bieden”.

EARLINE 21

Be Brilliant

Augmented Focus in Signia AX zorgt voor een ongekend contrast: enerzijds hoort jouw klant alles om hem heen, anderzijds wordt de spraak eruit gelicht en extra versterkt. Dat wat jouw klant wil verstaan wordt extra naar voren gehaald.

Hoe dit werkt? Je leest het in onze Signia Library!

gehoor geven

HET SUCCES VAN SIGNIA AX

“WAT DÉ GROOTSTE UITDAGING BLIJFT VOOR HOORTOESTELLEN? SPRAAK SCHEIDEN VAN OMGEVINGSGELUIDEN”, ALDUS BENJAMIN DEN HEIJER, PRODUCT MANAGER VAN SIGNIA. “MAAR WAT ONS BETREFT HEEFT SIGNIA ZICHZELF DAARIN INMIDDELS WEL BEWEZEN”.

“Signia AX – wat staat voor Augmented Experience – maakt gebruik van een unieke chip met twee processors, die spraak en achtergrondgeluid afzonderlijk van elkaar verwerken en een duidelijk contrast creëren”, legt Benjamin uit. “Vervolgens worden spraak en achtergrondgeluid weer gecombineerd, waardoor het lijkt alsof er twee hoortoestellen in één aan het werk zijn. Het resultaat is echt geweldig; de drager hoeft zich niet meer in te spannen om spraak van achter grondlawaai te onderscheiden”.

OP DE EERSTE RIJ

“Uit internationale onderzoeken is gebleken dat in rumoe rige omgevingen slechthorenden met een AX-toestel zelfs beter de zachte spraakgeluiden waarnemen dan normaal horenden”, gaat Benjamin verder. “De slechthorende wordt als het ware op de eerste rij gezet: altijd midden in de omge vingsgeluiden die duidelijk hoorbaar zijn, terwijl spraak eruit wordt gelicht en naar de slechthorende wordt toegehaald. Het beste van beide werelden dus”.

ZELFREDZAAMHEID

Zowel voor de eindgebruiker als voor de audicien heeft Sig nia AX veel voordelen. De audicien, die normaal met drie verschillende regelaars in de software werkt, kan nu met één overzichtelijke slider het toestel op maat aanpassen. De

gebruiker kan via de Signia Assistant – een ‘assistent’ in de app – het toestel ook zelf bijstellen. “Daarmee vergroten we de zelfredzaamheid van de slechthorende”, licht Benjamin toe. “En het mooie is dat het platform, dat gebruikmaakt van Augmented Focus™ technologie, ook mee-evolueert. Er komen regelmatig nieuwe updates, zoals het nog beter en sneller onderdrukken van windruis of de mogelijkheid om via de hoortoestelmicrofoon met een smartphone te bellen. Ook op het gebied van AI zetten we stappen. Ik denk dat we echt wel kunnen zeggen dat het hoortoestel een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij gezondheidsregulatie”.

voor meer info: www.signia-pro.nl

BENJAMIN DEN HEIJER

STIL VERKEER PARADOX VAN DODELIJKE

WIN-WIN-WIN SITUATIE

OP 18 APRIL JL. MELDDE DE KRANT EN NOS.NL DAT HET AANTAL VERKEERSDODEN

HET HOOGST WAS SINDS 2008. IN 2021 WAS BOVENDIEN AL HET BERICHT GEDEELD

DAT ‘ARTSEN ALARM SLAAN OM HET TOENEMEND AANTAL FIETSSLACHTOFFERS MET

HERSENLETSEL’ (NOS NIEUWSUUR 11-7-20211). DAT IS OPMERKELIJK OMDAT VEILIG

VERKEER NEDERLAND AL JAREN CAMPAGNE VOERT OM JUIST DAT TE VERMINDEREN. EN DAT WAS OOK SUCCESVOL. TOT 2020.

Het gehoor speelt een cruciale rol in ons vermogen om de omgeving waar te nemen en erop te reageren. Het gehoor speelt echter ook een rol bij het evenwicht tussen stress en ontspanning. Zo kunnen we bij de aankoop van nieuwe banden voor de auto kiezen voor banden die meer of minder geluid genereren tijdens het rollen. Hoe minder geluid het genereert, des te duurder over het algemeen de band. Er kan 10 dB verschil zitten tussen goedkopere en duurdere banden. Het luxere autosegment wordt gekenmerkt door relatieve stilte in de auto, ook of misschien wel vooral bij hogere snelheden. Een stillere band, die wordt geassocieerd

met comfort in de wagen en daarmee ook hogere aandachtbelastbaarheid, produceert zo’n 65 tot 70 dB. Met andere woorden: een autobestuurder heeft baat bij een geluidsarme auto ten behoeve van veiligheid, terwijl een fietser baat heeft bij geluidsrijke auto’s ten behoeve van veiligheid. Bij het verkeer vanuit het perspectief van de fietser zijn er twee belangrijke soorten geluiden: het geluid dat door het verkeer wordt geproduceerd en het geluid dat door de omgeving wordt gegenereerd, zoals vogelgeluiden of achtergrondgeluiden van de stad. Die informatie is niet alleen belangrijk voor bewuste keuzes van de fietser, maar meer nog

24 EARLINE

voor diens onbewuste mate van alertheid en aandachtverdeling. Met andere woorden: hoort onze fietser veel minder geluid dan hij gewend is, dan wordt hij afgeleid door wat hij ziet, denkt en voelt en dat gaat ten koste van wat hij hoort. Met toename van elektrische voertuigen zal het geluid dat door het verkeer zelf wordt geproduceerd verminderen. De aandacht gaat dan vooral uit naar al het andere. Wat als je dan fietst in de smalle dorpsstraat en wordt gepasseerd door een elektrisch voertuig?

Het alarmerende krantenbericht is gebaseerd op cijfers van CBS2. Als je je verdiept in de cijfers, dan zie je dat het slechts een deel is van het verhaal. Uit de statistieken komt namelijk ook naar voren dat het huidig aantal verkeersdoden bijna twee keer zoveel lager is dan 2000 t/m 2007. Sinds 2014 blijkt de dalende trend te zijn omgebogen naar een stijging en vooral sinds 2020 is het fietsen blijkbaar een stuk gevaarlijker geworden. Opvallend daarbij is dat dat vooral geldt voor mannelijke fietsers. Vrouwelijke fietsers stierven altijd al vele malen minder vaak in het verkeer dan mannen, alhoewel het sinds 2020 óók levensgevaarlijk blijkt te zijn geworden voor vrouwen. En laten we niet vergeten dat er nog eens heel veel meer mannen en vrouwen zijn die weliswaar vallen, maar wel blijven leven en met een vorm van hersenletsel door moeten. Overigens waren die fietsers over het algemeen jonger dan 75. Het echte probleem gaat dus niet persé om het sterven op de fiets, maar om het opmerkelijke feit dat er sinds 2014 en vooral sinds 2020 zo veel meer

ongevallen zijn in het fietsverkeer. Bovendien verongelukte meer dan helft van deze ongelukkige fietsers ten gevolge van een botsing met een auto en daar zit ‘m ook precies de stijging ten opzichte van eerdere jaren: slechts een kwart van de ongevallen waren eenzijdig en hadden niet direct te maken met het verkeer, maar met andere toevalligheden (gladheid, onwel worden etc.). Opmerkelijk feit: zowel de grootste stijging als überhaupt het grootst aantal ongevallen vond plaats in Noord-Brabant. De vraag is nu: vanwaar die stijging, waarom in Noord-Brabant en welke maatregelen kunnen worden genomen?

PERCEPTIE VAN SNELHEID

Verminderd geluid van het verkeer, zoals bijvoorbeeld in het geval van een naderend elektrisch voertuig, kan van invloed zijn op de perceptie van de snelheid. Bij stil verkeer kan de fietser daardoor verkeerde beslissingen nemen bij het oversteken van de weg. Een ander belangrijk aspect van het gehoor bij het verkeer is de locatie van het geluid. Bij traditioneel verkeer, waarbij auto's en fietsers duidelijk te

DOOR OLAV WAGENAAR
EARLINE 25

horen zijn, is het mogelijk om de locatie van het geluid te bepalen. Fietsers kunnen het geluid van een naderende auto gebruiken om te bepalen van welke kant deze komt en kunnen hun aandacht en hun acties hierop aanpassen. Bij stil verkeer is dit moeilijker, waardoor de fietser mogelijk minder alert is ten aanzien van het deel van het verkeer dat zich buiten zijn blikveld afspeelt. In een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)3 wordt elektrische aandrijving dan ook als een verhogende voertuigfactor voor het risico op dodelijk of ernstig verkeersongeval geïdentificeerd.

Het zintuig gehoor geeft onze fietser informatie uit de wereld om ons heen, waarmee hij impliciet weet wat er om hem heen is, waar het vandaan komt en hoe snel het op hem af komt of van hem af beweegt. Zijn andere zintuigen gaan als het ware het gehoor overrulen: op basis van geluid lijkt - in geval van stiller verkeer - de beweging van het onzichtbare om hem heen immers ver weg en niet zo relevant tijdens zijn fietstocht. Tussen 2017 en 2023 steeg het aantal volledig elektrische auto’s van 0,5 naar 4 procent4. Het aantal elektrische bromfietsen steeg zelfs met ruim 36 procent2 Sinds 2019 is het aantal elektrische snor- en bromfietsen en speedpedelecs meer dan verdubbeld. Saillant detail daarbij is dat het merendeel daarvan ook weer in bezit is van 60-plussers. De elektrische fiets is niet geruislozer dan de normale fiets, maar gaat wel veel sneller. Snelheid van cognitieve informatieverwerking daalt echter met de leeftijd. Het bezit van een elektrische fiets was in 2019 echter het hoogst onder de 65-plussers, hoewel de gewone fiets ook nog erg populair is onder ouderen. Het ligt op basis van deze cijfers voor de hand om een relatie te vermoeden tussen toename van dodelijke fietsongevallen en toename van elektrische voertuigen, inclusief de e-bike.

DUBBEL WINST

Noord-Brabant was een van de provincies met het hoogst aantal geregistreerde elektrische voertuigen1. Bovendien is Noord-Brabant een van de drie provincies met de meeste geregistreerde audiciens5. De beschikbaarheid van audi-

ciens is een van de indicatoren van de vraag naar hoorzorg in Nederland, alhoewel Noord-Brabant niet opvallend hoog scoort als het gaat om vergrijzing. Ook kan het feit dat de meeste fietsdoden in Noord-Brabant vielen, volgens cijfers die her en der vindbaar zijn op internet niet gelegen hebben aan overmatige onveiligheid of populariteit van fietsroutes; daarin blinkt die provincie niet uit. De maatregelen zijn misschien eenvoudig. Ten eerste: Volgens de Fietsersbond moet je voor de mooiste fietsroutes overal behalve in Noord-Brabant zijn6. Ten tweede is de toename van elektrisch verkeer niet te stoppen. Dat is winst voor het milieu. Het comfort van steeds meer automobilisten stijgt hierdoor ook, wat niet meer met dure banden of dure merken hoeft te worden vergroot: winst voor de automobilist. De derde maategel is dat fietsers moeten worden beschermd: de jongeren en jongere ouderen moeten een fietshelm dragen. Bedenk daarbij, voordat u dat afwijst, dat dat niet anders is dan het advies van de hoorbranche om gehoorbescherming te dragen tijdens concerten en festivals. Succesvolle campagnevoerders zoals de Hersenstichting - nota bene in samenwerking met de provincie Noord-Brabant - zullen zorgen voor winst voor de fietser met de campagne voor de Landelijke Dag van de Fietshelm7. Maar daarnaast is er dubbel winst te behalen voor de fietsende 75-plussers bij de zo talrijk in Noord-Brabant geregistreerde audiciens: niet meer gemiddeld 7 jaar wachten, maar direct starten met het dragen van geïndiceerde hoortoestellen. Dit voorkomt niet alleen eenzaamheid, depressie en dementie, maar dus mogelijk ook een dodelijk fietsongeval.

REFERENTIES ¹ archive.org ² CBS.nl ³ SWOV-rapport R-2012-12 4 rvo.nl 5 StAr (2021) 6 Fietsersbond.nl 7 Bredavandaag.nl (19-4-2023)

Olav Wagenaar is Klinisch neuropsycholoog en consultant geluids(hinder)beleving

26 EARLINE DOOR OLAV WAGENAAR

ZINTUIGEN OP SCHERP

OUD PROFVOETBALLER, EX-INTERNATIONAL EN PSV-FAN RENÉ VAN DE KERKHOF WAS EIND MEI TE GAST

BIJ KOOL OPTIEK IN ROTTERDAM HILLEGERSBERG, ONDERDEEL VAN DE EYECARE GROEP. JEROEN VAN

ESDONK: “ONZE SLOGAN LUIDT ‘ZINTUIGEN OP SCHERP’. WE ZIJN AL SINDS 1939 ACTIEF IN DE OPTIEK, MAAR NAAST ‘ZIEN’ IS HET GEHOOR NATUURLIJK OOK EEN REUZEBELANGRIJK ZINTUIG. DAAROM

HEBBEN WE NU OOK AUDIO IN ONZE WINKEL GEÏNTEGREERD. NIET ALS WEGGESTOPT SHOP-INSHOP HOEKJE, MAAR ECHT ALS ONDERDEEL VAN DE ZAAK. ONZE AUDICIEN, KOEN WEEVERS, HEEFT

JARENLANGE ERVARING EN SAMEN GAAN WE KOOL OPTIEK NOG BETER OP DE KAART ZETTEN. MET OOGOPLOSSINGEN ÉN HOOROPLOSSINGEN”.

TEKST Martijn Plantinga BEELD Stefan Segers

René van de Kerkhof kent Koen al bijna twintig jaar. “Gehoorproblemen zijn bij ons echt een familiekwaal. Mijn broers en oudere zussen kampen er ook mee. Bij mij begonnen de problemen al rond mijn veertigste. Toen was het nog een soort taboe. Een hoortoestel was iets waar je een beetje bang voor was. Koen, die toen nog bij Siemens werkte, hielp mij destijds aan mijn eerste hoortoestel. Hij heeft trouwens vrijwel mijn hele familie geholpen. Wat een verademing was het! Ik kon me met hoortoestel weer gewoon vrij tussen de mensen begeven. Als ik om me heen kijk, draagt ongeveer

de helft van de mensen die ik spreek een hoortoestel. Het taboe is er gelukkig wel een beetje af. De technologische ontwikkelingen gaan ook razendsnel. Als ik zie wat er nu allemaal mogelijk is met een hoortoestel: je iPhone bedienen, maar ook je hartslag of bloeddruk meten. Ik zit regelmatig met 30 man in een skybox bij PSV, maar ondanks de omgevingsgeluiden kan ik me hier prima redden. Daar ben ik de technologie, maar ook Koen heel dankbaar voor”.

IK ZIT REGELMATIG MET 30 MAN IN EEN SKYBOX BIJ PSV

EN DAAR KAN IK MIJ PRIMA REDDEN

Koen heeft een hechte band met René. “Aanpassingen aan zijn hoortoestel doe ik soms in de winkel, maar ik kom ook bij hem thuis. Ik heb zelfs weleens aanpassingen gedaan in het Philips Stadion. René draagt inmiddels zijn derde hoortoestel, een Phonak Naida P met accessoire Roger On, waarin zich vier luidsprekers bevinden”. René: “Die werkt echt top. Er zitten drie standen op. Ik kan hem op individueel zetten. Als ik bijvoorbeeld met mijn vrouw uit eten ga, hangt zij de Roger On om haar nek zodat we een prima 1-op-1 gesprek kunnen voeren. Er zit ook een interviewmodus op. Dan kan ik de microfoon richten op mijn gesprekspartner. En er zit zelfs een ‘rondom gevoelige modus’ op. Als ik met meerdere mensen zit, leg ik het Roger-apparaatje in het midden, bijvoorbeeld op tafel. Dan kan ik ook in een meer rumoerige ruimte de gesprekken volgen”.

Behalve Koen, werkt ook Carina van der Heiden bij Kool Optiek. Carina gaat over een tijdje aan de slag bij City Horen in Rotterdam. Voor haar audiciensopleiding heeft ze enkele dagen per week een praktijkopleider nodig. En dat is Koen Weevers “Het komt goed uit, want tijdens de eerste dagen van de openingsweek zijn de agenda’s direct al goed gevuld. Zintuigen op scherp: of het nu gaat om zien of horen, klanten kunnen met een gerust gevoel bij Kool Optiek, of straks bij City Horen binnenlopen”.

EARLINE 27
CARINA, KOEN, RENÉ EN JEROEN

GET READY FOR SUMMER

ONBEZORGD OP VAKANTIE

ÓÓK ALS SLECHTHORENDE!

HOOREXPERT IS ONLANGS BEGONNEN MET EEN NIEUW CONCEPT: HOOREXPERT STHOORIES, HET VERZAMELEN EN DELEN VAN BELEVINGEN UIT DE HOORWERELD MET ALS DOEL INFORMATIE-UITWISSELING, VERBINDING, HET VERHOGEN VAN AWARENESS RONDOM

HOORPROBLEMEN EN UITEINDELIJK BETERE TOEGANKELIJKHEID VOOR IEDEREEN. STHOORIES

ZAL OOK TERUGKOMEN IN DE EAR@LINE, WAARIN TELKENS EEN THEMA WORDT BEHANDELD WAARMEE SLECHTHORENDEN IN DE PRAKTIJK TE MAKEN KRIJGEN. DE THEMA’S WORDEN BEPAALD AAN DE HAND VAN ACTUELE ZAKEN, JAARGETIJDEN EN MARKTUPDATES EN DE STHOORIES ZELF ZULLEN WORDEN GEGENEREERD AAN DE HAND VAN REVIEWS, (PROJECT) VERSLAGEN EN ERVARINGEN. MET DE EERSTE LENTEZONNESTRALEN EN DE ZOMERVAKANTIE

VOOR DE DEUR, TRAPPEN WE VANZELFSPREKEND AF MET HET THEMA REIZEN / VAKANTIE.

28 EARLINE

Ik ga op vakantie en ik neem mee… Voor horenden vergt het vaak al een flinke voorbereiding, maar voor slechthorenden is de uitdaging meestal nog een stukje groter. Hoorexpert biedt hooroplossingen in de ruime zin van het woord. Naast het leveren van producten, maakt het bedrijf zich ook sterk voor een inclusieve samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid van openbare gebouwen. Waar krijgen slechthorenden zoal mee te maken als ze op vakantie gaan?

En vooral, wat kan een audicien doen om zijn of haar klanten nog beter te helpen en te adviseren om ‘gewoon’, net als iedereen, een onbezorgde vakantie te beleven?

Een slechthorende is zelf natuurlijk de grootste ervaringsdeskundige. Het eerste waar iemand aan denkt is waarschijnlijk het hoortoestel en toebehoren als (extra) batterijen, opladers, een extra microfoon of een telefoonversterker. Maar Hoorexpert biedt nog veel meer praktische hulpmiddelen. Mooie voorbeelden hiervan zijn de speciale reisversie van het wek- en waarschuwingssysteem, (bluetooth) reiswekkers, gehoorbescherming voor verschillende situaties en de ‘o-zo-onmisbare’ onderhouds- en reinigingssetjes.

VAKANTIE(HUISJE) VOOR SLECHTHORENDEN

Er bestaan heel wat begeleide pakketvakanties voor doven en slechthorenden maar een mate van zelfstandigheid kan ook heel prettig zijn. Zo heeft Hoorexpert bijvoorbeeld een bijzondere samenwerking met Landal Rabbit Hill op de Veluwe. Hier voorzag Hoorexpert een bungalow van diverse slimme aanpassingen en functionaliteiten, waarmee een vakantiewoning speciaal voor slechthorenden werd gerealiseerd. Er zijn aan de bungalow verschillende elementen toegevoegd. Zo is de rookmelder gekoppeld aan een weken waarschuwingssysteem, dat werkt met alarmering via intense lichtsignalen en trilsignalen onder het matras. Wakker worden is via de bijbehorende wekker ook direct functioneel geregeld. Tevens is er gedacht aan vermaak binnen de bungalow. Een ringleiding voor weergave van radio-, dvd-, spelcomputer en tv-geluid is er geïnstalleerd. Op deze manier kunnen families waarbij één of meerdere personen een hoorbeperking hebben, net zo onbezorgd genieten als alle andere Landal-gasten. Zelfs buiten de eigen vakantiewoning zijn aanpassingen gedaan. De openbare gebouwen, zoals de balie van de parkreceptie, zijn voorzien van een ringleiding, zodat men (via de T-stand van het gehoorapparaat) een gesprek met de receptioniste prima kan volgen.

INCLUSIVITEIT

De komende tijd zal Hoorexpert de ‘Get ready for Summer’ campagne verder uitrollen via onder andere social media. Ook de StHOORies zullen dit jaar zeker een vervolg krijgen met belangrijke zaken waar slechthorenden (nog steeds)

dagelijks mee te maken krijgen. Hoorexpert is daarom benieuwd naar alle ervaringen en belevenissen – ook die van de audicien. Heeft u iets te delen? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Want ook úw StHOORie draagt bij aan het realiseren van het ultieme doel: volledige inclusiviteit.

voor meer info:

Hoorexpert, +31 (0)345 632393, www.hoorexpert.nl

“Doof zijn heeft me er nooit van weerhouden om mijn dromen na te streven om over de hele wereld te reizen. Ik hoop anderen te inspireren met de realisatie dat, hoe verlegen of angstig je ook bent, als je doof bent of andere barrières of uitdagingen in het leven hebt, iedereen de wereld kan zien - het zal je leven veranderen!” - Billy

“Wanneer je gehoorverlies hebt, is het belangrijk om spaarzaam om te gaan met jouw energie. Geluiden, gesprekken voeren, muziek, het werkt net even wat anders wanneer je gehoorverlies hebt. Kijk wanneer er momenten zijn dat je even een pauze kunt inlassen. Samen op reis gaan is inspannend genoeg, zelfzorg is daarbij ook echt van belang om het goed met elkaar vol te kunnen houden en op een goede manier je vakantie te starten of af te sluiten!” - Janneke

TIPS & TRICKS

• Ga je vliegen? Bij een oplaadbaar hoortoestel kun je de oplader het beste in je handbagage stoppen

• Koop een klein tasje of etui waarin je alle belangrijke zaken bij elkaar hebt. Denk aan oordoppen, (extra) batterijen en een reinigingssetje

• Neem je eigen trilwekker mee en check vooraf of je een internationale stekker nodig hebt

• In de NVVS webwinkel kun je een blauwe sticker bestellen met het internationale symbool voor slechthorendheid. Hiermee kunt je anderen wijzen op je slechthorendheid

EARLINE 29
INFOTORIAL

SUCCESSFUL DUTCH RETAIL DESIGN

WSB REALISEERT TOONAANGEVENDE AUDICIENWINKELS. WIJ WERKEN O.A. VOOR:

BASCHLEBE HÖRGERÄTE | LEMGO // EYECARE HOORTOESTELLEN | LUNTEREN (NL) //

IDF AUDITION | POISSY, PARIJS (FR) // VAN DER LEEUW HOREN | DELFT (NL) // BASCHLEBE

HÖRGERÄTE | TROISDORF (DE) // GLOWACKI HÖRAKUSTIK | ISERLOHN (DE) // POMPLUN

AUGENOPTIK HÖRAKUSTIK | BAD MÜNSTEREIFEL (DE) // AUGE & OHR | OSNABRÜCK (DE)

SCHERPENZEEL (NL) + 31 33 277 17 14 TRIER (DE) + 49 1609 2589 540 MÜNCHEN (DE) + 49 89 1241 39379 PARIS (FR) + 33 624 52 81 01

GUIDO EN GIJS MAKKER OVER HOORKAMP NEPAL

WE ZAGEN DE EERSTE DRIE DAGEN AL RUIM DRIEHONDERD MENSEN

VAN 18 MAART TOT 2 APRIL JL. MAAKTEN GUIDO EN GIJS MAKKER, EIGENAREN VAN MAKKER

HOORTOESTELLEN EN ONLINEHOORTOESTEL.NL, EEN ONVERGETELIJKE REIS NAAR DE BINNENLANDEN

VAN NEPAL. DOEL WAS ZOVEEL MOGELIJK BEWONERS VAN DE CHITWAN PROVINCIE VAN HUN

GEHOORPROBLEMEN AF TE HELPEN. IN DEZE ARMSTE REGIO VAN NEPAL IS GEEN ELEKTRICITEIT, GEEN

SCHOON DRINKWATER EN HEB JE ZELFS GEEN BEREIK MET JE MOBIELE TELEFOON. SAMEN MET KNO-ARTS

JEFF DUYNDAM, CAMERAMAN STEVEN LAMMERTINK EN DIVERSE VRIJWILLIGERS VAN DE STICHTING CHILD

WELFARE ORGANISATION NEPAL, WERDEN PROVISORISCHE HOORKAMPEN INGERICHT, WAAR INWONERS UIT

TIENTALLEN AFGELEGEN DORPJES NAARTOE KWAMEN.

TEKST Martijn Plantinga BEELD Makker Hoortoestellen

32 EARLINE

OP EEN OCHTEND LIEP ER EEN JONGE VROUW VAN 21 JAAR BINNEN, ZE LEEK EERDER 14. ZE BLEEK VANAF HAAR GEBOORTE SLECHTHOREND.

TOEN ZE BEVIEL VAN HAAR KINDJE GING HAAR GEHOOR NOG HARDER

ACHTERUIT EN KON ZE VRIJWEL ALLEEN NOG AAN HET LIPLEZEN. TOEN

WE HAAR TWEE HOORTOESTELLEN GAVEN, WAS ZE DOLGELUKKIG. ZO’N MOMENT VERGEET JE NIET SNEL. GUIDO MAKKER

“Sommige mensen moesten een hele dag lopen om bij ons kamp te komen”, opent Guido. “Via de militaire controleposten in de Madi Vallei, hadden we onze komst via pamfletten aangekondigd. Er is in dat gebied werkelijk niets, zelfs geen wegen. Veel gebieden waar wij zaten, meestal midden in de jungle, waren alleen bereikbaar als het niet had geregend. De ‘health camps’ die we hier opzetten waren niet veel meer dan een hutje met wat tafels. We probeerden een selectie te maken waarbij we de meest urgente gevallen en kinderen

GUIDO MAKKER JEFF DUYNDAM, GIJS MAKKER EN STEVEN LAMMERTINK

Omdat ze ook geen woord Engels spreken, kregen we veel hulp van lokale vrijwilligers en was er bijvoorbeeld ook een Nepalese KNO-arts aanwezig”.

CROWDFUNDING

Het oorspronkelijke initiatief voor deze reis kwam van een klant die Stichting Child Welfare Nepal had opgericht. “Zij vroeg of wij misschien nog oude hoortoestellen hadden die ze konden gebruiken”, vertelt Gijs. “We besloten inzamelingsacties te doen en met een donatie voor ieder verkocht hoortoestel via Onlinehoortoestel.nl probeerden we een steentje bij te dragen. In 2020 vroeg ze of we niet eens mee wilden naar Nepal. Corona gooide destijds roet in het eten, al konden we wel doorgaan met inzamelen. Dit jaar was het dan zover. We kregen veel media-aandacht op social media, de radio en de dag- en vakbladen. Afgelopen maart vlogen we dus met een koffer of tien vol batterijtjes, hoortoestellen en oorstukjes naar de hoofdstad Kathmandu. De eerste dag konden we hier al diverse kinderen uit tehuizen helpen”.

EEN MEISJE UIT HET TEHUIS WAS AL OP ZEER JONGE LEEFTIJD BEIDE OUDERS VERLOREN. ZE LEEFDE IN DE JUNGLE EN VOEDDE ZICH VOORNAMELIJK MET INSECTEN. ZE LIEP BIJ ONS BINNEN MET EEN VERWAARLOOSDE

OORONTSTEKING. WAAR IN NEDERLAND EEN SIMPELE ANTIBIOTICAKUUR ZOU VOLSTAAN, LOOPT ZO’N MEISJE MAANDEN ROND MET PIJN EN EEN STEEDS SLECHTER GEHOOR. HET IS ONTZETTEND FIJN DAT JE ZO IEMAND OP VOOR ONS EENVOUDIGE WIJZE KUNT HELPEN. GIJS MAKKER

VERVOLG

De reis heeft Guido en Gijs zoveel voldoening gegeven dat ze hier zeker een vervolg aan gaan geven. “Waarschijnlijk volgend jaar al”, zegt Guido. ”In de tussentijd blijven we doorgaan met inzamelen en doneren we een vast bedrag per online verkocht hoortoestel. Mede door de genoemde media-aandacht zijn we ook al benaderd door andere stichtingen. Landen die ter sprake kwamen, zijn onder andere Syrië, waar natuurlijk gigantisch veel vluchtelingen onder barre omstandigheden leven, maar ook enkele Afrikaanse landen. Het is ook niet ondenkbaar dat we volgend jaar weer naar Nepal gaan, want daar is nog heel veel goed werk te verrichten; en we nemen onze ervaringen van dit jaar mee. Zo hadden we van sommige producten te veel en van sommige te weinig bij ons. Maatwerk, zoals hier bij de audicien, is daar in de jungle niet mogelijk. We hadden veel universele oorstukjes mee, maar de maat die in Nederland bij 75 procent van de mensen past, was daar meestal nog veel te groot. Hierdoor waren we al best snel door de kleine maatjes heen. Extra jammer als je nog wel voldoende hoortoestellen hebt… Dit nemen we mee bij de voorbereidingen voor onze volgende reis. Waar die uiteindelijk naartoe gaat? Daar gaan we dit jaar eens goed over nadenken”. We zijn benieuwd, Earline blijft jullie graag volgen!

OVER DE CHILD WELFARE ORGANISATION

De Child Welfare Organisation Nepal is een organisatie die zich inzet voor de verbetering van de levensomstandigheden van de lokale bevolking van Nepal door hen toegang te geven tot schoon drinkwater en hoorzorg. Veel Nepalezen lijden aan gehoorverlies, waaronder veel kinderen. Het verkrijgen van goede hoortoestellen is echter vaak onmogelijk vanwege de hoge kosten, gebrek aan infrastructuur en gezondheidszorg. Dit zorgt voor ongelijkheid in educatie en voor een sociaal isolement.

34 EARLINE

Oticon vernieuwt MyOticon

OTICON VERNIEUWT ZIJN HELE WEBSHOP- EN SERVICEPLATFORM VOOR ZELFSTANDIGE

AUDICIENSBEDRIJVEN EN BREIDT DEZE SIGNIFICANT UIT. HET VERNIEUWDE MYOTICON BIEDT MEER

MOGELIJKHEDEN EN IS GEREED VOOR DE TOEKOMST. HET WORDT NU VEEL EENVOUDIGER VOOR U ALS

AUDICIEN OM VOOR UW CLIËNTEN TE BESTELLEN. OTICON HEEFT VEEL TE BIEDEN, VAN HOORTOESTELLEN

TOT ACCESSOIRES, EN VAN FILTERS TOT ALLERLEI TOOLS. DANKZIJ DIT VERHOOGDE GEMAK WORDT DE EFFICIËNTIE IN DE PRAKTIJK VERHOOGD EN BLIJFT ER MEER TIJD VOOR U OVER DIE BESTEED KAN WORDEN

AAN HET BIEDEN VAN OPTIMALE HOORZORG AAN HUIDIGE ÉN NIEUWE CLIËNTEN.

Naast de webshopfunctionaliteit, oorspronkelijk geïntroduceerd in 2020, gaat MyOticon extra servicefunctionaliteiten aanbieden. Voorbeelden van de verbeteringen zijn een goed overzicht van alle orders en reparaties, het toevoegen van track & trace nummers en een geüpdatete interface. Dit alles is 24/7 beschikbaar, waardoor er altijd toegang is tot informatie over toestellen en andere bestellingen die zijn geplaatst. Martijn Renzema, Operations Manager bij Demant Nederland zegt hierover: “Een efficiënt en eenvoudig bestelproces is belangrijk voor het overgrote deel van onze klanten en op deze manier willen we hierin voorzien”. Door bestellingen via MyOticon te plaatsen wordt ook de kans om per abuis onjuiste productcombinaties te bestellen kleiner gemaakt. Het is altijd precies duidelijk wat de bestelling is. Het is daarnaast ook mogelijk om favorieten aan te maken in de webshop, zodat de producten die vaak besteld worden heel eenvoudig en snel terug te vinden zijn. Wordt er bijvoorbeeld met regelmaat een Oticon Real 1 miniRITE R in de kleur Olive Green met een 85 luidspreker besteld, dan is deze met minimale inspanning opnieuw te bestellen.

AAN DE SLAG

“Tijd om aan de slag te gaan met MyOticon”, zegt Petra Vergers, Lead Customer Service van Oticon. “Onze zelfstandige klanten kunnen nu nog makkelijker en sneller hun orders plaatsen, wanneer het hen uitkomt. Wij nodigen natuurlijk

BESTEL GEMAKKELIJK EN 24/7

WANNEER DAT HET BESTE UITKOMT

ook klanten die nog geen gebruikmaken van het MyOticonplatform van harte uit hier kennis mee te maken. Neem gerust contact op voor informatie of om gebruik te maken van deze nieuwe versie van MyOticon”.

voor meer info: Customer Service: info-nl@oticon.com, +31 (0)20 5455780, www.oticon.nl/professionals

INFOTORIAL

“Ik heb een fors gehoorverlies, dus hoe doe je dat dan met muziek? Een zoektocht die mij uiteindelijk bracht bij de ukelele. Ik ben opgegroeid in een klein dorp en wij gingen iedere zondag naar de kerk. Daar mochten we dan echt voluit zingen. De dominees zeiden altijd dat ze het bijzonder vonden dat iedereen meezong. Voor mij achteraf belangrijk, want daar heb ik heel vrij leren zingen. En vooral dat het allemaal oké was. Ik speelde vanaf mijn tiende gitaar en heb dat een paar jaar gedaan. Als puber ben ik ermee gestopt en toen ben ik die vaardigheid eigenlijk helemaal verloren. Maar toch was de basis gelegd. Ik heb nog wel saxofoon geprobeerd en hoewel ik dat ontzettend leuk vond, was dit instrument voor mij te luid. Het werkte als aanjager op mijn tinnitus. Toch liet het bespelen van een muziekinstrument mij niet los en na een zoektocht kwam ik vier jaar geleden bij de ukelele terecht. Ik kan dit instrument tegen mijn lichaam aanhouden. Ik neem de ukelele letterlijk in mijn armen en kan deze zo met al mijn zintuigen waarnemen. Met mijn hart, met mijn adem, met mijn huid en… misschien ook wel met het onbenoembare. Het geeft een heerlijk gevoel. Ik heb samen met een paar anderen ook muziekworkshops gegeven voor mensen met gehoorverlies. Ik improviseerde daar met een bamboefluit. En ja, laat maar komen wat er komt, dan ontstaan vanzelf je eigen klanken. Een inspiratiebron voor mij is Evelyn Glennie, een wereldberoemde dove percussionist. Zij gaat heel erg voor het voelen van de muziek, voor het spelen met al je zintuigen. Bij gehoorverlies is het belangrijk dat je alle functies voedt, stimuleert en wakker houdt. Muziek maken is een prachtige manier om die vitaliteit te voeden. Het is zo'n mooie belevenis. Natuurlijk horen er soms belemmeringen bij gehoorverlies, maar dat maakt me niet uit. Dat is het leuke van dit avontuur aangaan: hetgeen ik niet goed hoor, dat ga ik onderzoeken. Dan vraag ik dat aan mijn ukeleledocent en gaan we het samen uitzoeken. Ik kan het stemmen bijvoorbeeld niet horen, daar gebruik ik een stemapparaatje voor; maar ik neem het wel waar als het niet klopt. De oefening is ook om te leren vertrouwen op wat je waarneemt. Dat is een prachtige reis. Ik zie de obstakels als een kans om me verder te ontwikkelen. Als het op deze manier niet kan, hoe dan wel? Met gehoorverlies wordt er vaak op gefocust dat je van alles niet kunt horen, maar er is ook heel veel wat je nog wel kunt horen! Naar die klanken luisteren is een fantastische ervarings- en geluidswereld. De ukelele is wat mij betreft echt een droom”.

WENDELINA TIMMERMAN
TEKST EN BEELD Lola
DE HOBBY VAN DE UKELELE IS WAT MIJ BETREFT ECHT EEN DROOM
Hamers
Ponto™ – Botverankerd hoorsysteem Ponto™-systeem De zekere keuze voor uw patiënten Bewezen oplossingen die tijdloos zijn Levert beter gehoor1 Gekozen door patiënten en chirurgen1;2 Ponto 5 SuperPower clinical data and results (Doc-00121116) Ponto 3 and Ponto 5 first nine months sales data (Doc-00121115) Lees meer over Ponto Systeem Scan de QR-code of ga naar www.oticonmedical.nl

IN LEUVEN SLIMME AANPAK PREVENTIE GEHOORSCHADE DOOR MUZIEKLAWAAI

Gehoorschade ten gevolge van langdurige blootstelling aan te hard geluid, bijvoorbeeld muziek, blijft de gemoederen bezig houden. In deze Earline een Vakgenoten in gesprek hierover. Ik heb daar zelf ook eerder over geschreven in Earline 3-2018¹, met name over de preventie ervan. In december 2022 is een rapport verschenen van de Gezondheidsraad², waarin uitgebreid aandacht besteed wordt aan het vervolg op het zogenaamde derde convenant (2018): de meeste stakeholders, zoals evenementen-, festival- en concertorganisaties hebben in 2018 met elkaar afspraken gemaakt over het maximale geluidsniveau, LAeq,15’ = 103 dB(A), het bevorderen van het dragen van adequate gehoorbescherming, uitwijkmogelijkheden naar ‘stiltezones’ en de juiste informatievoorziening over dit alles. Dit gaat met name over awareness en educatie. Het rapport besluit met het advies om het maximale geluidsniveau op 100 dB(A) vast te leggen, overeenkomstig het WHO-advies hierover, en nog meer aandacht te besteden aan de juiste voorlichting, met name aan jongeren. Het is nu aan de politiek, de staatssecretaris van VWS, om dit voorstel in praktijk te brengen door middel van een vierde convenant, dat dan liefst door alle stakeholders, dus inclusief horeca en sportclubs (kantines), ondertekend zal moeten worden. Alternatief is wetgeving in plaats van een convenant, waardoor er een juridische basis is voor handhaving; dit lijkt overigens geen sinecure te zijn.

In Leuven, België, is een en ander op een slimme manier aangepakt en dat leidt tot goede resultaten. In 2013 is in Vlaanderen de ‘Wet Schauvliege’ (Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw) in werking getreden, met als belangrijk doel het verminderen van gehoorschade bij jongeren. Dit heeft geleid tot duidelijke wettelijke normen

voor alle locaties in Vlaanderen, waar versterkte muziek wordt gespeeld luider dan LAeq,15’=85 dB(A) en toegankelijk zijn voor het publiek. Het geluid mag nooit luider zijn dan LAeq,60 =100 dB(A). Voor activiteiten boven de LAeq,15’=95 dB(A) geldt een meetverplichting, omgevingsvergunning, geluidsplan en het beschikbaar stellen van oordopjes.

Echter, in Leuven werd al snel duidelijk dat deze normen vaak werden overschreden, handhaving arbeidsintensief was en het doel niet werd bereikt. Om deze reden besloot Leuven om te kiezen voor betaalbaar permanente geluidsmonitoring met real-time inzicht voor alle betrokkenen, de DJ, de uitbater, handhaving en publiek. Vanaf dat moment is men in Leuven in goed overleg met elkaar - gemeente, horeca, universiteit en installateur - begonnen met de plaatsing van een omvangrijk monitorsysteem dat bestaat uit real-time online meetstations in 80 cafés. Deze meten op efficiënte wijze de geluidsbelasting en maken deze inzichtelijk. Het systeem is simpel installeerbaar en vergt nagenoeg geen onderhoud. Elke twee jaar wordt het door de stad Leuven gekalibreerd. De metingen/data zijn op afstand (remote) te bedienen en uit te lezen, met verschillende functies voor horeca, bijvoorbeeld inzicht & overzicht, en voor milieudienst/gemeente, bijvoorbeeld signalering van trends, het trekken van vergelijkingen en het maken van analyses. De privacy is gewaarborgd en het systeem is fraudebestendig door middel van authenticatie en encryptie. En er is sprake van simpele zelfregulering voor een kroegbaas of caféhouder, maar ook voor een discotheekeigenaar, sportkantinebeheerder of evenementenorganisatie.

Voor de gemeente en milieudienst is er uiteindelijk geringe arbeidsdruk bij handhaving, want er is snel en blijvend

38 EARLINE
JAN DE LAAT COLUMN

inzicht in duur en mate van overschrijding van geluidsniveaus, met name ook door het aspect van zelfregulering. Bovendien is er een koppeling met cq aansturing van informatieborden en/of informatieprojectie om het gedrag van bezoekers te beïnvloeden (het ‘nudging’ effect). Dit laatste helpt ook ten aanzien van de overlast na afloop van het cafébezoek of evenement als bezoekers lawaaihinder veroorzaken op straat. In het begin schept het verwondering en verbazing, maar uiteindelijk gaat zoiets wel werken en goed in de hoofden van mensen zitten.

De ervaring leert het volgende: na de inwerkingstelling van de monitorstations in 2015, geïnvesteerd door beide partijen: 80 cafés en gemeente, is een en ander in 2020 geevalueerd: iedereen was tevreden vanwege een eerlijk en transparant systeem en een continue ‘vinger aan de pols’.

Na aanvankelijke scepsis was er ook sprake van een hoge acceptatiegraad. Uiteindelijk werd een flink verbeterde bewustwording bereikt terwijl de muziekbeleving door de

bezoekers ongewijzigd is gebleven. Meetresultaat: 3 dB geluidsreductie (dus een halvering), gemiddeld over alle cafés. De handhaving is op een alleszins acceptabel niveau terechtgekomen en mede daarom is deze manier van ‘preventie van gehoorschade’ met 4 jaar verlengd; t/m 2024 en zelfs uitgebreid tot 110 cafés. Bovendien neemt de horeca de zorgplicht voor bezoekers serieus, dat ook door het publiek gewaardeerd wordt.

OPROEP

Het succes van ‘Leuven’ zou mijns inziens ook in Nederland een kans moeten krijgen en navolging verdienen, daarom oproep aan gemeenten (VNG) en ministerie (VWS): neem een kijkje in Leuven om er ‘uw’ voordeel mee te doen.

¹ www.earline-magazine.nl/magazines/Earline Magazine: Earline 3-2018, pag. 32 ² https://www.gezondheidsraad.nl/onderwerpen/preventie/alle-adviezen-over-preventie/gehoorschade-door-versterkte-muziek

FOCUS

OP KLANT PERSPECTIEF OP TOEKOMST

Ook dit jaar was WERTGARANTIE aanwezig op de Optitrade Audiologie Marathon om de contacten in de branche te verdiepen. De Duitse verzekeraar herkent zich in het motto Focus & Perspectief. De focus van WERTGARANTIE ligt volledig op de behoeften van haar partners en klanten. Met verschillende verzekeringsoplossingen biedt de verzekeraar haar partners de mogelijkheid om het perspectief op de toekomst te richten. Hoortoestellen repareren in plaats van weggooien geeft audiciens de kans om bij te dragen aan een duurzamere wereld.

voor meer info:

zakelijk@wertgarantie.com, +31 (0)88 2500650, www.wertgarantie.com

EARLINE 39

FEMMIE IS EEN ECHTE PHONAK-FAN; ZE DRAAGT NU NOG DE BOLERO, MAAR STAPT BINNENKORT OVER OP DE AUDÉO LUMITY

WAT IK NIET HOOR, DAT ZIE IK WEL

IN DEZE RUBRIEK LATEN WE ERVARINGSDESKUNDIGEN AAN HET

WOORD. WANT WIE KAN BETER VERTELLEN WAT HET HEBBEN VAN EEN

HOORTOESTEL BETEKENT, DAN DE DRAGER ZELF? FEMMIE GIJSEN HEEFT

VAN JONGS AF AAN AL HOORTOESTELLEN EN DRAAGT ZE MET TROTS.

TEKST Liesbeth Immink BEELD Miranda Becker Hoff

“Ik ben opgegroeid op een boerderij, buitenaf, en in die tijd was het een vrij gangbare gedachte dat je de kleuterschool best kon overslaan. Mijn ouders brachten me daarom pas vanaf mijn zesde naar school en daar bleek al snel dat ik niet goed kon meekomen. Mijn oma woonde bij ons in en had al weleens gezegd dat ze vond dat ik slecht hoorde, maar omdat ik me op de boerderij prima kon redden werd er verder geen aandacht aan besteed. Na een onderzoek op school kreeg ik mijn eerste hoortoestel. Dat was een kastje met een draadje dat ik moest vastspelden op mijn hemd. Echt een rotding, als ik ging rennen zat het enorm in de weg.

Ik kan me niet meer precies herinneren of dat eerste toestel een wereld van verschil betekende voor me. Eén van mijn vriendinnetjes sprak heel duidelijk, dus als ik iets gemist had, kon ik ook altijd bij haar terecht. Wat ik me wel herinner, is dat ik op het schoolplein vaak in een hoekje stond, zodat ik goed overzicht had. Spelen vond ik lastig en ik was tevreden met mijn plekje, al denk ik achteraf dat ik als kind veel heb gemist. Mijn ouders en de school hebben het er in die tijd wel over gehad om me naar een slechthorendenschool te laten gaan, maar vanwege de afstand was dat geen optie.

Toen ik een jaar of elf was kreeg ik voor het eerst twee oorhangers en ik merkte dat ik ineens veel meer kon registreren. Sindsdien is dat eigenlijk elke keer zo geweest als ik nieuwe hoortoestellen kreeg. Steeds hoorde ik weer meer of anders. Mijn man, Martien, is jarenlang audicien bij Tempel Optometrie & Audiologie geweest. Sinds mei is hij met pensioen, hij hamerde er altijd op dat ik om de vijf jaar nieuwe hoortoestellen nodig had. Zelf dacht ik vaak dat ik er nog wel even mee door kon, maar hij had uiteindelijk altijd gelijk: de techniek ontwikkelt zich razendsnel. De verstaanbaarheid is door de jaren heen veel beter geworden. Nu draag ik nog

een Phonak Bolero, maar we zijn er samen al wel uit dat de Phonak Audéo Lumity mijn volgende set wordt. We zijn allebei fan van Phonak, die filtert de herrie op een mooie manier weg en zorgt voor een goed spraakverstaan.

Mijn gehoorverlies is in de loop der jaren geleidelijk aan erger geworden. Deels heeft dat ook met ouderdom te maken. Een moment waarop mijn slechthorendheid me echt onzeker maakte, is zo’n jaar of twintig geleden. Ik werkte toen met mensen met een verstandelijke beperking en op een gegeven moment merkte ik dat ik de vergaderingen niet meer kon volgen. Ook op andere vlakken liep ik vast. Mijn leidinggevende zei toen tegen me: ‘Femmie, je hoeft niet meer bij de vergaderingen te zijn, het kost je zoveel energie’. Toen ik antwoordde dat ik er dan niet meer echt bij zou horen, zei ze: ‘Maar dat maakt toch niets uit?’ Het emotioneert me nog steeds als ik daaraan denk. Voor mij was het echt belangrijk om betrokken te zijn. Niets voelt zo alleen als ergens voor niets bijzitten. En ik heb altijd gedacht: ik bepaal zélf wel wat ik aankan. Wat ik niet hoor, dat zie ik wel. Gelukkig wees een audicien me toen op de mogelijkheid om soloapparatuur te

EARLINE 41

MARTIEN, AUDICIEN & ECHTGENOOT

“Femmie heeft altijd al hoortoestellen gedragen, van jongs af aan. Als ze dat niet had gedaan, had ze denk ik niet goed in deze maatschappij mee kunnen doen. Dat geeft toch het belang aan van het audiciensvak: we stellen een stukje techniek ten dienste van mensen. Ik heb Femmie vaak gebruikt als voorbeeld uit de praktijk, dat was natuurlijk een grote plus. Het feit dat we allebei fan zijn van Phonak heeft ermee te maken dat de toestellen en accessoires bij Phonak er niet alleen mooi uitzien – wat de drempel om ze te gebruiken verlaagt – maar ook dat de filtering en het spraakverstaan gewoon heel goed zijn. Femmie draagt haar hoortoestellen met trots. Als ze ze ’s ochtends nog niet in heeft en we in haar oor moeten toeteren, zegt ze weleens: ‘Wacht, eerst even mijn

TEMPEL VIERT 100-JARIG JUBILEUM

Op 22 juni bestaat Tempel Optometrie & Audiologie, de zaak waar Martien Gijsen jarenlang audicien is geweest, maar liefst 100 jaar! Earline feliciteert de derde generatie Arie Tempel met dit bijzondere jubileum. Tempel is een begrip in Ermelo en omstreken. De zaak, die op 22 juni 1923 werd geopend op een steenworp afstand van het huidige pand, groeide langzaam maar zeker uit tot de huidige moderne en eigentijdse optometrie- en audiologiezaak, waar kennis, kunde en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Op naar de volgende 100 jaar: misschien wel met een vierde generatie aan het roer…?

42 EARLINE
FEMMIE EN MARTIEN

Het hoortoestel is onmisbaar voor uw klanten. Het zorgt voor zekerheid en verhoogt de levenskwaliteit. Het is dan ook zeer vervelend als het hoortoestel tijdens dagelijks gebruik kapot gaat of kwijtraakt. Gelukkig biedt WERTGARANTIE hiervoor een oplossing. De meestvoorkomende schades worden gedekt, en zelfs slijtage en verlies kunnen worden verzekerd. Samen met u zorgen wij voor uw klant.

WERTGARANTIE All Risk Flex voorkomt hoge reparatienota’s of de aankoop van een nieuw hoortoestel voor uw klant. Voor een laag maandelijks bedrag is uw klant uitstekend verzekerd.

All Risk Flex: dé verzekering om goed te horen Al vanaf € 3,-1 p/maand 1 Incl. 21% assurantiebelasting Since 1963 | Made in Germany | wertgarantie.com Wilt u ook deze exibele verzekering van WERTGARANTIE aan uw klanten aanbieden? Neem dan contact op met ons op via: 088 2500-650 of zakelijk@wertgarantie.com wertgarantie.com
Val- en stootschade Verlies

HOORPARTNERS AUDICIENS KUNNEN

MEDE-EIGENAAR WORDEN

HOORPARTNERS IS EEN BIJZONDERE ORGANISATIE. EÉN VAN DE EERSTE BEDRIJVEN DIE

EIND JAREN ’90 AUDIOLOGIE IN EEN SHOP-IN-SHOP-FORMULE AANBOOD, LATER OOK

EIGEN WINKELS OPENDE ÉN AUDICIENS DE MOGELIJKHEID BIEDT MEDE-EIGENAAR TE WORDEN. VOORAL DAT LAATSTE IS UNIEK. MAAR: DAN MOETEN ZE DE KLANT OP DE EERSTE

PLAATS ZETTEN, EN NIET DE CIJFERS. ONAFHANKELIJK EN PERSOONLIJK; DAT ZIJN DE KERNWAARDEN VAN HOORPARTNERS EN DAAR WORDEN DE AUDICIENS OP GESELECTEERD.

EARLINE ZAT AAN TAFEL MET HET MANAGEMENTTEAM. VIJF PARTNERS, VAN WIE ER TWEE

DEZE ZOMER AFZWAAIEN EN ÉÉN NET NIEUW IS. EEN GESPREK OVER HET VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN DEZE TOEGANKELIJKE EN VERFRISSEND PLATTE ORGANISATIE.

TEKST Marie-Catrien van Deijck BEELD Rob van de Vlierd

44 EARLINE
MARTEN, ERIK, JOOST, ARTHUR EN MARC

Eerst een voorstelrondje. Marten den Ouden richtte begin 2001 HoorPartners op en is nu nét met pensioen. Joost Verbeek stapte in bij Marten en bouwde samen met hem de organisatie uit. Joost ging op de eerste dag van 2023 met pensioen, maar blijft als vertrouwenspersoon voor de medewerkers aan HoorPartners verbonden. Marten en Joost behouden voorlopig een deel van hun aandelen en worden langzaam uitgekocht. Arthur Schuurmans was werkzaam bij ReSound tot hij in 2017 besloot als zelfstandig audicien in zee te gaan met HoorPartners, waar hij nu verantwoordelijk is voor alle commerciële- en marketingactiviteiten. Marc van den Oetelaar sloot in 2008 aan. Hij houdt zich bezig met de inkoop én staat nog regelmatig als audicien op de winkelvloer. Erik Knipscheer was in dienst bij ReSound en trad recentelijk aan als manager en mede-eigenaar. Op Erik na, zijn alle leden van het managementteam audicien.

Marten Onze roots liggen bij Van Boxtel. Dat was vroeger een heel mooi familiebedrijf waar het leuk werken was, totdat het in ’99 werd overgenomen door een beursgenoteerd bedrijf en de sfeer ineens totaal anders werd. Van Boxtel was een Brabants installatiebedrijf, waar later wit- en bruingoed uit voortkwam. Daar kwam een hoortoestellenwinkel bij en toen we steeds verder uitbreidden, hebben we het bruin- en witgoed afgestoten en de audiologie voortgezet onder de naam Van Boxtel Hoortoestellen, inmiddels Van Boxtel Hoorwinkels. Joost en ik werkten daar allebei als audicien.

Joost Ja, ik als audicien en Marten als leidinggevende. Nadat hij vertrok, ben ik nog blijven hangen. Intussen was Marten in contact gekomen met Ton Lips. Hij had tien optiekwinkels, voornamelijk in Brabant. De betere zelfstandige opticiens in de regio. Marten kwam toevallig met hem in contact toen zijn audicien wegging, en in vier winkels werd Marten verantwoordelijk voor de hoortoestellen. Eind 2001 ben ik daarbij ingestapt en hebben we dat lange tijd samen gedaan. Wij wilden het vak uitoefenen zoals we dat ooit geleerd hebben. Bij ons stond en staat de klant centraal. Er komt een mens binnen, niet een wandelende portemonnee. En we bleven eigenlijk vanzelf groeien; er kwamen audiciens bij en er kwamen optiekzaken bij. Wij werkten met z'n tweeën op verschillende locaties.

Marten De eerste jaren was dat onder de naam Ton Lips Horen, tot een vriend van Ton een optiekwinkel in Asten opende en vroeg of we ook bij hem hoortoestellen wilden gaan verkopen. Toen hebben we in 2006 de naam HoorPartners aangenomen, zodat we ook in winkels konden werken die niet van Ton Lips waren. Zo is het ontstaan en de opticiens kwamen naar ons toe. En zo zijn we verder gegroeid, met werknemers die - als ze dat willen - mede-eigenaar zijn van hun bedrijf. Werkende vennoten noemen wij dat. Het is een uniek concept in de markt, dat je als audicien mede-eigenaar kunt worden van een winkel. Zo kwam ook Marc erbij.

Marc Ons shop-in-shop-concept is een synergie tussen zien en horen. Opticiens en audiciens hebben toch min of meer eenzelfde doelgroep. En ook vanuit de consument is er een steeds grotere behoefte om lokaal te kunnen kopen, bij een bekende optiekwinkel waar ze altijd prima geholpen worden. Daar is de drempel lager om en durven ze ook hun gehoor aan toe te vertrouwen.

Joost De klanten zijn hetzelfde, maar het ‘spelletje’ is anders. Dat is wat ik altijd hoor van opticiens. ‘Zien’ vergt een heel andere benadering dan ‘horen’. Maar optiek en audiologie kunnen wel goed onder één dak.

Marten Zelfstandigen hebben tijd en aandacht als kernwaarden. Daar kunnen ze onderscheidend in zijn en wij willen daar volledig bij aansluiten.

Arthur We hebben nu 35 audiciens, waarvan er dus enkelen mede-eigenaar zijn. Zij zijn voor een deel eigenaar van hun eigen vestiging.

Erik Het klinkt als franchise, maar dat is het niet. Franchise is vaak een marketingformule en die koop je mee. Bij ons is de belangrijkste marketingtool de audicien zelf. Hij is wereldkampioen in zijn eigen dorp. Wij zijn niet zoals ‘de ketens’ iedere avond op televisie of radio. Dat heeft voor ons niet zoveel zin. Wij moeten het veel meer hebben van de audicien, die de klanten heel goed bedient en daardoor positieve feedback en mond-op-mondreclame krijgt. Daarop halen wij klanten binnen. Die rol van die audicien is een fundamenteel verschil met de ketens, waar de agenda van bovenaf gevuld wordt en volume gedraaid moet worden. Dat klopt ook vanuit de efficiency, maar wij zeggen: je moet zorgen dat de klanten die je hebt, heel tevreden zijn en terugkomen. Dan is de opticien ook blij met ons, want dan vindt er kruisbestuiving plaats. Als een ondernemer dat uitdraagt en zich verantwoordelijk voelt voor zien én voor horen, en HoorPartners het audiologiedeel op zich neemt, dan gaat die ondernemer vliegen. Maar als hij zich er niet verantwoordelijk voor voelt en denkt: ‘oké, doe er maar bij’, dan wordt het al moeilijker qua chemie. De winkels die het beste lopen, zijn die waar de chemie er is.

Marc Dat zie je ook op de winkelvloer. Als er een klant binnenkomt en je vraagt: ‘Komt u voor de ogen of voor de oren?’, dan draag je het uit. Daar zie je de kracht ontstaan. Ik sta zo nu en dan nog in de winkel; het is goed om voeling te houden met wat er op de vloer gebeurt. Ook ondersteun ik in de regio onze audiciens. Ik ben voor hen het eerste aanspreekpunt.

Joost Bij ons zijn er geen tussenlagen. Wij zijn een platte club. We hebben mensen op de werkvloer. En we hebben deze vijf. Besluitvorming doen we samen, alles in overleg.

EARLINE 45

Arthur Wel hebben we allemaal focusgebieden. Met commerciële vraagstukken kom je bij Marc terecht en met marketingvragen kom je bij mij

Joost Wij zijn makkelijk bereikbaar en benaderbaar. Korte lijnen, snel reageren. Dat past bij wie we zijn, maar vraagt ook wel iets van het team. Want de mensen die we zoeken, moeten zelfstandig kunnen en willen zijn. Doordat we een platte organisatie zijn, hebben de audiciens heel veel vrijheid. Maar daar hoort ook veel verantwoordelijkheid bij.

Arthur Onze audiciens hebben geen directe leiding nodig. Nu Marten en Joost terugtreden, willen we de sfeer bewaren zoals die is, maar tegelijkertijd de organisatie verder ontwikkelen. Het gemakkelijkste was om naar een fabrikant te gaan en een stukje te verkopen, maar dat wilden wij juist niet. En toen zijn we ons gaan afvragen wat we dan wél wilden. Waar moet een nieuwe partij of persoon aan voldoen? Die partij werd dus geen partij, maar een persoon. Dat was heel duidelijk. Maar dat is best complex; je moet de juiste persoon vinden die aan bepaalde kernwaarden voldoet en ook de financiële mogelijkheden heeft om aandeelhouder te worden. Dat is dus Erik geworden

Erik Ik heb met Arthur heel veel gesprekken gehad over wie wij als HoorPartners zijn en wat we willen. De klant staat altijd centraal en bepaalt of wij succesvol zijn. Daar sta ik volledig achter. Daardoor, en dat zien we ook gebeuren, groei je vanzelf. We worden door heel veel opticiens benaderd en wij maken een selectie op basis van wie bij ons past; wie het zelfde gedachtegoed heeft over de klant. En met hen gaan we starten. Wij zeggen niet: we willen er zoveel vestigingen per jaar bij. We hebben niet als doel een landelijke dekking te krijgen. Dat kan wel een gevolg zijn, maar we willen vooral een goede organisatie neerzetten, die ook op een goede manier groeit. Als we de manier van werken die Joost en Marten zijn begonnen, vasthouden, dan groeien we vanzelf. Wanneer we te snel gaan en daardoor ons gedachtegoed verliezen, worden we één van de velen. Dus onze uitdaging is, zoals we het met elkaar geformuleerd hebben, blijven doen wat we belangrijk vinden. En dat blijven vasthouden, ook al worden we groter.

Marc We blijven op een goede manier in contact met de opticiens. En zij waarderen wat wij doen. Het is toch een mooi compliment wanneer opticiens tegen elkaar zeggen: ‘Ga eens met die jongens van HoorPartners praten; die zijn goed bezig’. Dat heeft alles te maken met de manier waarop onze audiciens werken en de klant benaderen.

Erik De kern is om die audiciens te vinden, te binden en te boeien. Dat is echt de kern van onze organisatie. Wij moeten zorgen dat er een kader is waarbinnen audiciens op die manier kunnen werken en het ook voelen.

Arthur We doen een behoorlijk deel in de vrije markt en daardoor kunnen onze audiciens met mooie producten werken. We zijn onafhankelijk, dus ze hebben keuze uit meerdere merken. Onze audiciens bepalen zelf ons beleid mee. Ook dit jaar krijgen we er nieuwe mede-eigenaars bij. Zij werken al bij ons en gaan nu de stap maken van audicien naar eigenaar.

Marc Dat is dus geen must: ze moeten daar zelf achterstaan en klaar voor zijn. En het juiste gedachtegoed meenemen om dat te kunnen doen. Ze blijven één van de 35 collega's die we met z’n allen zijn en we nemen hen als aandeelhouder een aantal dingen uit handen. Zo wordt de financiële administratie centraal gedaan, wordt de StAr-registratie geregeld, de contracten met zorgverzekeraars, contacten met de optiekpartners. Dat is juist waar wij voor zijn. Daar zit denk ik ook de kracht. De audiciens staan al in de winkel, vaak zijn het hun eigen vestigingen. En daar is ook de opticien blij mee: hij realiseert zich dat een audicien die mede-eigenaar wordt, niet zomaar weggaat.

Erik Iedereen wint hierin; qua commitment, qua duidelijkheid. Onze audiciens stappen niet in iets wat vreemd is. Ze zitten er al, kennen de klanten al, weten hoe ze het doen.

Arthur Het mooie daarin is dat je moet durven delen om er uiteindelijk beter van te worden. De opticien deelt een stukje met ons en profiteert daar zelf van. De audicien deelt een stukje eigendom met ons en wordt er beter van. En wij delen een stukje van het bedrijf met onze audicien en daar worden wij ook beter van. Dus uiteindelijk is het gewoon een krachtige manier van samenwerken. En een hele leuke manier, waarbij veel meer betrokkenheid ontstaat.

46 EARLINE

Uniek. Elegant. Verbonden. Met

Phonak Slim

Horen zag er nog nooit zo goed uit! Het prachtige, nieuwe design geeft de unieke mogelijkheid om zakelijk door te groeien. Hoortoestellen zijn aantrekkelijk voor een grotere doelgroep omdat de kans op het eerder starten met een hoortoestel of het eerder vervangen van het bestaande toestel toeneemt. Met de Lumity-techniek beschikt uw cliënt tevens over onze nieuwste mogelijkheden!

• Verbeterd spraakverstaan in rumoer door SmartSpeech™ Technology.

• Universele Bluetooth connectiviteit met elk Bluetooth® apparaat.

• Oplaadbaar met een nieuw type lader waar het unieke design in doorloopt.

Kijk voor meer informatie op www.phonakpro.nl

gehoor geven

OPTITRADE AUDIOLOGIE MARATHON

THEMA FOCUS & PERSPECTIEF GOED UITGEWERKT

DE NEGENDE EDITIE VAN DE AUDIOLOGIE MARATHON VAN OPTITRADE WAS EEN PRETTIGE ÉN LEERZAME. HET IS EEN KUNST OM IEDER JAAR INVULLING

De dag ging dynamisch van start met presentaties van Optitrade-directeur Pim Föster, Product Manager Audiologie Demelza Rapmund en Mirjam Jans van GN, gevolgd door een retailmarkt update van GfK en – last but not least – een verrassende en erg boeiende ‘les’ in mentale veerkracht, door Michael Kortekaas. “Ondanks de moeilijke markt en de concurrentie van de ketens hebben de zelfstandige audiciens toch een mooie plek in de markt”, opent Pim. “Waar wil je je op focussen: je locatie, leveranciers, wellicht een combiwinkel? En als we naar de toekomst kijken: hebben we dan perspectief? Daar kom je vandaag achter”. Demelza ging dieper in op de diverse aspecten waar je je als audicien op kunt focussen: de cijfers, de consument, marketing, groei, samenwerking, je team.

ZELFSTANDIGEN POPULAIR MAAR NIET VOLDOENDE

ZICHTBAAR

Niels van Steijn van GfK gaf een update van de retailmarkt, die volgens hem al enige tijd ‘navigeert door onzekerheid’. Uit GfK-onderzoek onder consumenten blijkt dat 10% een hoortoestel heeft en 12% weet of denkt een hoortoestel nodig te hebben, maar er (nog) geen heeft. De belangrijkste reden voor aankoop zijn beperkingen in sociale situaties en de grootste reden voor uitstel van die aankoop blijken de kosten. Voor de aanschaf hebben lokale audiciens de voorkeur van de consument, maar ze blijken niet altijd zichtbaar (genoeg) voor potentiële klanten. Hekkensluiter van de podiumpresentaties was het inspirerende verhaal van Michael Kortekaas. Hij is bekend van Hunters en trainde militairen en politiemensen in zowel gevechtsvaardigheden als mentale veerkacht. Michael ging op boeiende en interactieve wijze in op energie, focus en werkgeluk. Een van de valkuilen voor onze mentale veerkracht en positieve energie is volgens hem de PAID-maatschappij waarin we leven: Pressure to perform, Always on, never done, Information Overload, Distractors are everywhere.

WORKSHOPS

Na de lunch was het tijd voor de workshops, waar onder meer de aanwezige leveranciers – overzichtelijk bij elkaar op het leveranciersplein – de audiciens bijpraatten over nieuwe ontwikkelingen, technieken en innovaties. De Marathon werd afgesloten met een gezamenlijke discussie en een borrel. Optitrade liet zien een goede traditie te kunnen voortzetten door wederom aan de verwachtingen te voldoen. Op naar Audiologie Marathon 10!

JUISTE ZORG & KEUZEVRIJHEID EEN PRIMA STEL

We worden met z’n allen steeds ouder. Of positiever gezegd: we leven steeds langer. En steeds langer leven leidt er ook toe dat we de zorgkosten jaarlijks zien stijgen. En ja, dat moet allemaal wel betaald worden uit de bestaande budgetten. Dus moet het efficiënter, en goedkoper; en dat met torenhoge inflatie in de afgelopen periode.

Nu hoef je geen briljante econoom te zijn om te beseffen dat het blijven doen wat we deden de problemen in de zorg niet gaat oplossen. Dus wat gaan we dan wél doen? Innoveren? De administratieve ballast overboord gooien? Strakker inkopen? De eigen bijdrage verhogen? En welke zorg is dan gewenst? En ‘verdient’ iedereen dezelfde zorg? Dit zijn allemaal vragen die voorliggen waarbij ieder door zijn eigen bril naar de wereld kijkt. Om uit de knellende kaders te komen en onbegrensder te kunnen kijken, is het van belang samen te werken, elkaar ruimte te bieden en niet te regeren vanuit angst. Feit is dat we niet ongelimiteerd een be-

Dan heeft de slechthorende cliënt (klinkt toch beter vind ik dan ‘patiënt’) ook echt iets te kiezen, krijgt men de individuele oplossing die hij of zij wil met behoud van vergoeding én heeft dus de optie om te kiezen voor meer of andere zorg door hier zelf voor bij te betalen.

Het kan gewoon. We zijn allemaal anders, ieder met zijn eigen wensen en behoeften. We betalen allemaal zorgpremie, dus zolang hoorzorg in het basispakket zit, is het fair iedere slechthorende een (gedeeltelijke) vergoeding te geven én de ruimte te bieden extra te mogen willen en hiervoor zelf extra te kunnen en mogen bijdragen. Of het nu de hooroplossing zelf betreft, de bijbehorende service of allebei. Want hoorzorg is meer dan het hoortoestel, de TV-streamer, het wek- of waarschuwingssysteem, het bijbehorende (preventieve) maatwerk, of één van die andere mooie oplossingen voor slechthorendheid. Hoorzorg is meer dan het product alleen, het is mensenwerk. Mooi

COLUMN DOORGEEF
RICHARD ZOETEMELK

de perfectie van natuurlijk geluid is het gevoel van innerlijke rust

widex soundrelax

Widex Zen-geluiden worden al jaren toegepast in onze hoortoestellen. Ze helpen te ontspannen en de aandacht af te leiden van tinnitusklachten. Daar hebben we nu Widex SoundRelax aan toegevoegd.

Natuurlijk geluid gaat net zo goed over het opnieuw verbinden met uzelf als over het opnieuw verbinden met de wereld om u heen. Daarom hebben we een geweldig nieuw palet van fractale geluiden geïntroduceerd in Widex SoundRelax. Elk ontworpen om de focus te vergroten en de geest te ontspannen en omdat Widex SoundRelax samenwerkt met PureSound, krijgt u de beste geluidskwaliteit, ongeacht uw gehoorverlies.

Wilt u meer weten over Widex SoundRelax? Scan de QR-code of neem contact op met uw accountmanager. Onze customer service staat u ook graag te woord: 085 - 890 20 10.

SOUND LIKE NO OTHER
gehoor geven

van de hoortoestelgebruikers worden dagelijks uitgedaagd door storende geluiden*

Ervaar de geluiden van de echte wereld

Oticon Real™ geeft uw cliënten toegang tot de volledige geluidsscène, en beschermt ze tegen storende geluiden - zodat ze scherp kunnen blijven in de echte wereld.

Onderzoek toont zelfs aan dat Oticon Real significant luisterinspanning vermindert in de aanwezigheid van plotselinge, storende geluiden, wat helpt om hoortoestelgebruikers betrokken te houden bij het luisteren naar spraak in complexe omgevingen.

Nu kunt u helpen om uw cliënten scherp te laten blijven in de echte wereld.

oticon.nl/real

* Gade et al. (2023). Wind & Handling Stabilizer – Evidence and user benefits. Oticon Whitepaper.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.