TSEry jäsenlehti 2_2012

Page 1

Turun Seudun Ekonomit ry • JÄSENLEHTI 2/2012 •

ä ä v Hy ! ä t s i ä i s ä Pä SEFEn vuotuinen palkkatasotutkimus ja mediaanipalkkojen kehitys Kaikki

2011

Helsingin talou

Turun talousa 2010

2009

6

9

2008 0€

LinkedIn työnhaun ja verkostoitumisen apuna

EKONOMIT RETKELLÄ SATAKUNNASSA

7 1000 €

2000 €

3000 €

4000 €

5000 €

6000 €

Ekonomien palkka nousi vuodessa vajaa 4 %


Turun Seudun Ekonomit ry J Ä S E N L E H T I

Puheenjohtajan tervehdys

T

urun Seudun Ekonomit ry:n toimintavuosi 2012 on lähtenyt mukavasti liikkeelle. Kevään monipuolinen tapahtumatarjonta on selvästi innostanut jäsenistöä. Tästä olemme johtokunnassa oikein tyytyväisiä. Erityisesti kevään hieman pidemmälle suuntautuvat bussiretket vaikuttavat olevan suosittuja, sillä bussit tulivat täyteen nopeasti. Retkille osallistuminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi, koska esimerkiksi perheretkelle TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaan ja Vuojoen kartanoon voi nousta kyytiin Laitilasta ja vierailulle Helsinkiin ja musiikkitalon konserttiin on helppo tulla kyytiin Salosta. Tällä joustavalla tavalla pyrimme huomioimaan yhdistyksemme laajan toiminta-alueen, johon kuuluvat mm. Salo, Loimaa, Huittinen ja Uusikaupunki. Turun Seudun Ekonomit ry:lle on usein esitetty toiveita

vapaamuotoisista tilaisuuksista, joissa olisi helppo verkostoitua muiden ekonomikollegoiden kanssa. Tähän toiveeseen yhdistys vastasi järjestämällä yhteistyössä Wanhat TuKKKilaiset Montussa -organisaation kanssa erityisen verkostoitumistilaisuuden. Helmikuun alussa ensimmäisen kerran järjestetty TGIF – Ekonomi after work -tapahtuma ravintola Blankossa oli menestys. Lisää tästä joka kuun ensimmäisenä perjantaina järjestettävästä tilaisuudesta voitte lukea tämän lehden sivuilta. Yhdessä Turun kauppakorkeakoulun kanssa järjestettävät aamiaisseminaarit ovat jatkaneet suosiotaan. Aamiaisseminaarit ovat erittäin hyviä tilaisuuksia ammatillisen kehittymisen kannalta, ja haluankin kiittää kauppakorkeakoulua näiden tilaisuuksien mahdollistamisesta. Seminaarien alustajat ovat poikkeuksetta olleet ensiluokkaisia alansa ammattilaisia, ja ainakin itse olen kokenut saaneeni joka tilaisuudessa maukkaan aamupalan lisäksi tukun uusia ideoita työelämän haasteisiin. Aamupalaseminaareissa olen myös tavannut paljon uusia ihmisiä. Onkin ollut erityisen mielenkiintoista ja hienoa huomata, että aamulla järjestettävissä tilaisuuksissamme käy selvästi eri henkilöitä kuin iltatilaisuuksissa. Monipuolinen tapahtumatarjontamme tavoittaa jäsenistöä laaja-alaisesti.

Sisällys Laatua sen olla pitää…..............3 Esittelyssä TuKY ry:n uusi puheen­johtaja............................3 Erilainen uratarina....................4 Turun kauppakorkeakoulu auttaa pk-yrityksiä löytämään uutta bisnestä.............................5 Yli 50 ekonomia kokoontui Ekonomi After Work -tapahtumaan............................5 LinkedIn työnhaun ja verkostoitumisen apuna.............6 SEFEn ekonomijäsenten mediaanipalkka nousi vuodessa vajaa neljä prosenttia..................7 Kauppatieteilijät valittiin jälleen Nuorten Yrittäjien parhaimmistoon........................8 Ekonomit retkellä Satakunnassa.............................9

Tulevan syksyn tapahtumatarjonnan suunnittelu on jo käynnistetty. Jos sinulle on syntynyt ideoita ja haluat päästä vaikuttamaan, ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen tai johonkin muuhun johtokunnan jäseneen. Kaikki ideat ja ehdotukset ovat lämpimästi tervetulleita! Tätä juttua kirjoittaessani on laskiaissunnuntai ja ulkona on tupruttanut koko päivän lunta. Ulko-oven avaaminen tuottaa lumen takia ongelmia, ja kadulla kävellessä on joka askeleella varottava, ettei kaadu. Lehden ilmestyessä eletään kuitenkin jo maaliskuuta, joten voinen hyvillä mielin toivottaa kaikille jäsenille erinomaista ja tapahtumarikasta kevättä!

Tulevat tapahtumat.................10

Ville Niukko, puheenjohtaja

Taitto: Mainostoimisto Namutehdas Oy

Turun seudun ekonomit ry JÄSENLEHTI Päätoimittaja: Paula Kairinen

Painopaikka: Tema-Team Oy, Turku

Varaa kalenteristasi 9.3.2013!

Juhlat lähestyvät... 2

ISSN 1797-5964


Turun Seudun Ekonomit ry J Ä S E N L E H T I

Laatua sen olla pitää

L

aatu on meille tuttu sana monista eri asiayhteyksistä. Kaikkialla toitotetaan laatua: on parisuhteen laatua, arjen laatua, yritysten laatua, tuotteiden ja palveluiden laatua, ruuan laatua, elämisen laatua jne. Meillä jokaisella on oma käsitys eri asioiden laaduista. Jokainen meistä määrittää asioille laatukriteerit sen mukaan, mitkä ovat meidän aikaisemmat kokemuksemme, tietomme, tarinamme ja johtopäätelmämme. Myös kulttuuriset ja yhteiskunnalliset asiat vaikuttavat siihen, mikä mielletään laadukkaaksi ja mikä ei. Laadukasta on nykyisin kaikki toiminta, joka on laatukriteerien mukaista. Laatu voidaan määrittää konkreettiselle tuotteelle tai abstraktille palvelulle, asioille tai toimintatavoille. Se henkilö tai taho, joka kriteerit säätää, määrittää siis laadunkin. Oikeastaan kaikesta mitä teemme saadaan laadukasta, kunhan se on määriteltyjen kriteerien mukaista, ja jos laatu on määrittäjäkohtaista, voivat kriteerit vaihdella saman asian suhteen paljonkin. Onko laatu loppupeleissä siis vain katsojan silmissä? Yrityksissä laatuajattelu on jo arkipäivää. Julkisella puolella, jossa yleensä tullaan hieman jälkijunassa, se on tulevaa tai tätä päivää. Laadusta on tullut tuote ja erilaisia laatujärjestelmien teknisiä sovelluksia on tullut pilvin pimein markkinoille. Työryhmissä määritellään erilaisia prosesseja, kirjoitetaan kaavioita ja prosessikuvauksia, liitetään toimintaohjeita ja tiedostoja. Kokoontumiset ja yhteiset laatutilaisuudet ovat kivoja tapahtumia, joissa laatuprosessien tekemisen lisäksi voi vaihtaa kuulumisia ja rupa-

tella mukavia kollegoiden kanssa. Mutta mitä sitten tapahtuu, kun laatuprojekti on valmis ja arki koittaa? Hanskat pudotetaan käsistä ja laatuasia jätetään siihen. Se kuuluisa ”joku muu kuin minä” saa kunnian jatkaa laatuprosessien käytäntöön viemistä, auditointeja sekä laatuasioiden miettimistä ja päivittämistä. Laatua kehitetään monessa yrityksessä vain omin voimin. Yrityksen sisältäpäin mietitään parasta tapaa toimia, eikä askelta ulos oteta. Unohdetaan, että laadun määrittävät kuitenkin asiakkaat. Heitä vartenhan toimintaa ja laatua ollaan kehittämässä, joten miksi meistä joskus tuntuu liian hankalalta selvittää heidän mielipiteitään? Vai pelkäämmekö kenties kuulla totuutta? Laatusanomaa viedään usein yrityksissä ja organisaatioissa ylhäältä alaspäin. Johto on innostunut asiasta ja näkee esim. laatusertifikaattien tärkeyden kilpailtaessa asiakkaista, mutta arkityön raatajaa ”B. Virtasta” asia ei kosketa. Ei riitä, että ylhäällä suunnitellaan, jos alhaalla ei tehdä. Ei myöskään riitä, että ylhäältä käsketään, mutta alas ei anneta resursseja. Hienot järjestelmät, tuhannet määrittelytunnit ja tallennetut toimintaohjeet saadaan nopeassakin ajassa tehtyä toimimattomiksi, jos kaikki eivät koe asiaa yhtä tärkeäksi ja ymmärrä omaa osuuttaan toimintaketjussa. Laatuketjukin kun on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki.

Teksti: Paula Kairinen

Esittelyssä TuKY ry:n uusi puheen­johtaja Hei!

Nimeni on Jussi Heikkonen ja toimin TuKYn hallituksen puheenjohtajana kaudella 2012. Olen Tampereelta kotoisin ja kolmannen vuoden kansainvälisen liiketoiminnan opiskelija. Toimin viime vuoden TuKYn hallituksen koulutuspoliittisena vastaavana ja olen ollut muutenkin aktiivinen monessa TuKYn alaisessa järjestössä. TuKY on organisaationa siis hyvinkin tuttu. TuKYn painopistealueet vuonna 2012 koskevat muun muassa kansainvälisiä asioita, TuKYn strategiaa ja alumniyhteistyötä. Etenkin viimeiseksi mainitun osalta olemme haluk-

kaita tekemään tiivistä yhteistyötä Turun Seudun Ekonomien kanssa. Toivomus alumniyhteistyön tiivistämisestä on tullut nimenomaan opiskelijoiden keskuudesta, joten TuKY kokee tämän työn erittäin tärkeäksi. Kun en ole opiskelemassa tai TuKY-asioiden parissa, vietän aikaani musiikin ja liikunnan parissa. Odotan innolla tämän vuoden tuomia uusia kokemuksia ja haasteita. Turun Seudun Ekonomeilla tulee tänäkin vuonna olemaan merkittävä rooli TuKYn toiminnassa! Teksti ja kuva: Jussi Heikkonen 3


Turun Seudun Ekonomit ry J Ä S E N L E H T I

Erilainen uratarina:

Aikuisiällä opiskelu – raskasta ja vaativaa mutta antoisaa ja virkistävää Teksti ja kuva: Jouni Peltomaa

O

len Jouni Peltomaa, syntynyt 1960, ja suurimman osan elämästäni asunut Turussa, joten koen itseni vahvasti turkulaiseksi. Turun lisäksi on tullut asuttua myös Porissa, Hangossa sekä Tampereella. Perheeseeni kuuluvat vaimo sekä jo kotoa muuttanut tytär. Työurani alkoi SampoYhtiöistä (nykyinen If Vahinkovakuutus Oy), jossa toimin erilaisissa myynti-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä yhteensä 19 vuotta. Tätä vaihetta kuvaa se, että olin lähes koko ajan tulosvastuullisissa tehtävissä kotitalouksien, pk-yritysten ja järjestösektorin parissa. Pitkän vakuutusalan työrupeaman jälkeen siirryin pankkialalle ja toimin Turussa Liedon Säästöpankin johtoryhmässä runsaat viisi vuotta. Sen jälkeen työskentelin lyhyen aikaa vakuutusmeklariyritys Oy Risk Consult Ab:ssä ja seuraavaksi yritysvalmentajana Novetos Oy:ssä. Terveydenhuoltoalalle Mehiläiseen Tampereelle siirryin vuonna 2009. Olin siellä ensin yksikönjohtajana runsaat kaksi vuotta, ja vuoden 2011 huhtikuusta lähtien olen työskennellyt Mehiläisen Länsi-Suomen aluejohtajana, sijaintipaikkana Turku. Jo 1980-luvun lopulla yritin muutamaan otteeseen aloittaa opiskeluja yliopistossa, mutta en silloin päässyt sisään. Työssä ura eteni hyvin ja työ oli intensiivistä, joten opiskelut jäivät. Taustalle jäi kuitenkin kytemään vahva halu opiskella. Vähitellen motivaationi kasvoi ja halusin täydentää vahvaa käytännön kokemusta yliopistotasoisella tutkinnolla. Yhtenä pontimena olivat myös kahdessakin eri yhteydessä esille tulleet tilanteet, joissa johtajat kyselivät koulutustaustaani. Huomasin, että edetäkseni urallani ja varmistaakseni jatkossakin monipuoliset työmahdollisuudet oli jatko-opiskelu lähes välttämätöntä. Kauppatieteet olivat aina kiinnostaneet minua, ja siksi Turun kauppakorkeakoulu oli luonnollinen paikka aloittaa opiskelut. Ajoittain työn, perheen ja opiskelun yhdistäminen oli haastavaa, mutta opinnot kuitenkin etenivät kohtuullisen hyvin. Tosin välillä oli niin vaativia aikoja töissä, että opinnot piti unohtaa useiksi kuukausiksi. Lomilla, viikonloppuisin ja muutoin rauhallisempina aikoina sain sitten kirittyä hidastunutta opiskelua. Kauppatieteiden kandidaatiksi valmistuin syksyllä 2010, ja nyt maisterintutkinnosta puuttuu ainoastaan kaksi tenttiä sekä hyvässä vaiheessa oleva gradu. Ehkäpä vielä tänä vuonna saan opinnot päätökseen.

4

Opiskelu aikuisiällä on tarjonnut valtavan mahdollisuuden peilata työkokemusta uusimpiin teoreettisiin näkemyksiin. Yleensä kurssit tuntuivatkin kuin työn sparraukselta. Tein paljon muistiinpanoja siitä, miten voin soveltaa uusia oppeja heti omassa työssäni. Opiskelu nuorten parissa on ollut erittäin avartavaa. Se on edellyttänyt henkistä uusiutumista, sillä olen saanut peilata omia vanhoja näkemyksiäni nuorten ajatusmaailmaa vasten. Erityisen mielenkiintoisina olen myös kokenut lukuisat keskustelut opettajieni kanssa. Kaiken kaikkiaan opiskelu aikuisiällä ja erityisesti työn ohessa on hyvin raskasta ja vaativaa, mutta samalla erittäin antoisaa ja virkistävää. Koen, että sain opiskeluistani irti enemmän pitkän työkokemukseni pohjalta. Toisaalta nyt huomaan, että olen myös erittäin hyvin päivittänyt osaamiseni tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi, onpa kyse sitten it-taidoista, johtamisesta tai vaikkapa kielitaidosta. Kun saan vielä opintojen rippeet tehtyä, ei lähitulevaisuuden suunnitelmissa ole mitään erityistä. Haluan kuitenkin edelleen kehittyä nykyisessä ammatissani ja samalla parantaa vielä kielitaitoani. Opiskelu ja uusi työ ovat tuoneet huimasti uutta osaamista ja valtavasti energiaa, joten niistä ammennan vielä pitkälle eteenpäin. Mutta eihän sitä koskaan tiedä, mitä taas elämässä eteen tarjoutuu…

ERILAINEN URATARINA? Oletko KTM/ekonomi, joka on hiihdellyt ammatillisesti erilaisia latuja pitkin? Oletko tehnyt työuraasi jossakin muualla kuin liiketalouden perinteisissä työtehtävissä? Haluatko kertoa meille jäsenlehdessä lisää? Ota yhteyttä: paula.kairinen@lskky.fi


Turun Seudun Ekonomit ry J Ä S E N L E H T I

Turun kauppakorkeakoulu auttaa pk-yrityksiä löytämään uutta bisnestä Teksti: Arto Kuuluvainen

V

iime vuosina varsinaissuomalaiset pk-yritykset ovat joutuneet taistelemaan olemassaolostaan äärimmäisen haastavassa liiketoimintaympäristössä. Turbulenssi on ollut hurjaa erityisesti merija metalliklustereihin kuuluvien yritysten keskuudessa, eikä yritysruumiiltakaan ole onnistuttu täysin välttymään. Tilanne on pakottanut monet pk-yritykset etsimään uudenlaista liiketoimintaa perinteisen toimialansa ulkopuolelta. Tämä ei ole helppoa, sillä monet alueemme yrityksistä ovat ratsastaneet suhteellisen samankaltaisella liiketoimintakonseptilla menestyksekkäästi jo vuosikymmenten ajan. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu on ollut hereillä asian suhteen ja ryhtynyt konkreettisiin toimenpiteisiin alueen pk-yritysten auttamiseksi. Eräs esimerkki tällaisista toimenpiteistä on Tekesin rahoittama InnoBusiness-hanke. Hankkeen tavoitteena on auttaa valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä uudistamaan liiketoimintamallejaan ja täten parantaa yritysten mahdollisuuksia vastata toimintaympäristön muutoksiin. Uusien markkinoiden löytäminen kun on usein näille yrityksille ainoa mahdollisuus säilyä hengissä myös seuraavat vuosikymmenet. Turun kauppakorkeakoulua edusti InnoBusiness-hankkeessa kauppakorkean uusi CCR (Tutkimusyhteistyö) -yksikkö. Turun kauppakorkeakoulun lisäksi hankkeeseen osallistuivat mm. VTT, Aalto-yliopisto sekä Lappeenrannan- ja Tampereen teknilliset yliopistot. Poikkitieteellinen kokoonpano takasi sen, että hankkeeseen osallistuneet yritykset saivat tukea liiketoimintansa lisäksi myös tuotantoteknologioidensa kehittämiseen. InnoBusiness-hankkeessa CCR:n roolina oli mm. sparrata osallistuneiden yritysten johtoa konseptoimansa työpajaluonteisen strategiatyökalun avulla sekä hyödyntää hankkeen aikana kerättyä tutkimusaineistoa myös akateemisen tutkimuksen näkökulmasta. Mitä tuloksia InnoBusiness-hankkeella sitten saavutettiin? Käytännön esimerkkejä saavutetuista tuloksista ovat mm. täysin uudenlaisen liiketoimintakonseptin luominen turkulaiselle elektroniikan alihankkijalle sekä sopivien yritysostokandidaattien kartoitus liiketoimin-

tamalliaan laajentamaan pyrkivälle meriklusteriyritykselle. – Turun kauppakorkeakoulu pystyy tarjoamaan myös hyvin konkreettista apua liiketoimintansa haasteiden parissa painivien pk-yritysten johdolle. Tästä InnoBusiness-hanke on ollut malliesimerkki. Hankkeessa on hyödynnetty erityisesti osaamistamme liiketoimintamallien uudistamiseen liittyen, mutta unohtaa ei sovi myöskään johdon koulutukseen erikoistuneen TSE exe -yksikkömme panosta hankkeessa, toteaa CCRyksikössä tutkimuspäällikkönä toimiva KTT Arto Kuuluvainen. Pelkkää ruusuilla tanssimista ei InnoBusiness-hankekaan suinkaan ollut. CCR kohtasi hankkeen aikana useita projektijohtamiselle tyypillisiä haasteita. Esimerkkejä näistä ovat mm. useita yliopistoja sisältäneen tutkimusryhmän sisäisen viestinnän ontuminen, tutkimusryhmän kokoonpanon jatkuvat henkilöstövaihdokset, yritysten ja tutkimuslaitosten erilaiset aikakäsitykset sekä osallistuneiden yritysten poikkeavat tahtotilat. Siinä missä osa projektiin osallistuneista yrityksistä lähti hyvin avoimin kortein kartoittamaan uusia liiketoiminta-alueita, käpertyi osa yrityksistä vanhoihin rutiineihinsa. – Markkinoiden muutokset luovat usein mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan, mutta niihin tarttuminen vaatii riskinsietokykyä ja hyppäämistä pois mukavuusalueelta. Osalle yrityksiä tämä oli helpompaa kuin toisille. Henkilökohtaisesti lämmitti erityisesti erään hankkeeseen osallistuneen yritysjohtajan tekemä huomio siitä, että jos yhden pienen yrityksen näköpiiriin tulee näin paljon kaupallistettavia keksintöjä, niin pakko niitä Suomessa on olla vaikka kuinka paljon! Liiketoimintamallien päivittämiselle, puhumattakaan kokonaan uusien mallien luomisesta, on alueemme pk-yrityskentässä selkeää tilausta myös jatkossa. InnoBusiness-hankkeessa luotua tutkimusja kehityskonseptia ei olekaan tarkoitus jättää kertaluontoiseksi, vaan Turun kauppakorkeakoulun CCR-yksikkö suunnittelee jo uusia yrityskehitys- ja tutkimushankkeita aihepiirin ympärille.

Yli 50 ekonomia kokoontui Ekonomi After Work -tapahtumaan Turun Seudun Ekonomien, WTM:n ja ravintola Blankon yhteistyössä mahdollistama tapahtuma veti Blankon Aurajoen puoleisen siiven tupaten täyteen ekonomeja. Tilaisuus järjestettiin mahdollisemman matalalla osallistumiskynnyksellä, eikä sitovia ilmoittautumisia tarvinnut tehdä. Piti ainoastaan ilmaantua paikalle töiden jälkeen ja ottaa mukaan rennon asenteen lisäksi käyntikortti perjantaipullon arvontaa varten. Iloinen puheensorina alkoi välittömästi ja erityisesti nuorten jäsenten kaipaamaa verkostoitumista ja positiivista pöhinää tapahtui luontaisesti. Vaikka osallistuneiden keskimääräinen ikä pyöri 30 vuoden kieppeillä, oli mukana kokeneempiakin tieteenharjoittajia. Yksinkertaisuudessaan homman nimi oli DJ, pientä purtavaa

kera muutaman janojuoman sekä paljon keskustelua tuttujen ja tuntemattomien kanssa. Tämä konsepti tuntui purevan jäsenkuntaamme ja saimme paljon kiitosta. Moni kiitteli mahdollisuutta päästä rennoissa merkeissä tapaamaan vanhoja opiskelukavereita sekä muita samanhenkisiä alueen ekonomeja. Olipa joukkoon löytänyt tiensä myös muutama opiskelijakin, joka sopi tilaisuuden luonteeseen mainiosti. Palautteesta rohkaistuneena päädyimme siis järjestämään tapahtuman ainakin vielä toistamiseen ja näin otamme askeleita kohti

20:42:44 2/3/2012

Onnistuimme saamaan tapahtumasta ainoastaan turvakamerakuvan. Hieman epätarkasta kuvasta näkyy iloinen puheensorina ja Turun Seudun Ekonomien ryhdikäs ständi.

alkavaa perinnettä. Toivottavasti seuraavillakin kerroilla saadaan vielä uusia kasvoja paikalle. Kiitokset osallistuneille ja tervetuloa uudestaan! Teksti: Kimmo Haapasalo *TGIF* Ekonomi After Work -tapahtuma pähkinänkuoressa: Kuun ensimmäinen perjantai klo 16.30–19.00 Vapaata keskustelua ja verkostoitumista ekonomien kesken Tarjolla talon puolesta DJ, tapaksia ja mystinen perjantai­pulloarvonta Ks. www.facebook.com:*TGIF* Ekonomi After Work 5


Turun Seudun Ekonomit ry J Ä S E N L E H T I

LinkedIn työnhaun ja verkostoitumisen apuna Teksti ja kuvat: Ringa Masalin

Turun Seudun Ekonomit järjesti jäsenilleen tammikuussa LinkedIn-koulutuksen. Ajankohtainen sosiaalisen median koulutus kiinnosti jäsenkuntaa kovasti. Tilaisuus täyttyi nopeasti ja moni aiheesta kiinnostunut jäsen jäi valitettavasti ilman paikkaa. Tästä syystä heti jutun aluksi kerrottakoon, että koulutus on tarkoitus uusia syksyllä suuren kysynnän vuoksi.

T

ammikuisena iltana parinkymmenen innokkaan ekonomin joukko kokoontui hotelli Scandic Julian kokoustiloihin tutustumaan ja oppimaan lisää LinkedInistä. Kouluttajana toimi MPS Finland Consulting Oy:n aluejohtaja ja seniorikonsultti Seija Raesola, joka itsekin on Turun Seudun Ekonomien jäsen. Raesolan johdolla perehdyimme LinkedInin hyödyntämiseen sekä oman uran että työnantajan näkökulmasta. Lisäksi pureuduimme LinkedInin tekniseen puoleen. Monelle koulutukseen osallistuneelle LinkedIn oli jo entuudestaan tuttu. Lisäksi koulutuksen innoittamana useampi käsi nousi kun tilaisuuden lopuksi kysyttiin, kuinka moni aikoo luoda itselleen LinkedInprofiilin. Nopeimmat loivat profiilin jo koulutuksen aikana. LinkedIn on vuonna 2003 perustettu ammattikäyttöön tarkoitettu sosiaalisen median verkostoitumisväline. LinkedInin ensisijaisena ideana on mahdollisuus verkostoitua ja tuoda oma CV oman verkoston nähtäville, tai halutessaan jopa julkisesti internetiin. Varsinainen työnhakufoorumi LinkedIn ei ole, mutta yhä enenevässä määrin yritykset käyttävät sitä yhtenä rekrytointikanavana. Yritykset voivat ilmoittaa avoimesta työpaikasta LinkedInissä tai etsiä hakusanojen avulla tiettyä profiilia vastaavia henkilöitä. Rekrytointikonsulteille LinkedIn on suorahakutoimeksiantojen yhteydessä nykyään yksi tärkeä kanava potentiaalisten kandidaattien etsintään. Raesolan mukaan LinkedIn-profiili on henkilökohtainen sähköinen käyntikortti, jossa henkilö kertoo oman taustansa, osaamisensa ja kiinnostuksen kohteensa. LinkedInissä henkilö viestittää omaa asiantuntijuuttaan paitsi mahdollisille työnantajille myös edustamansa yrityksen asiakkaille. Koulutuksessa heräsi kysymys, mitä nykyinen työnantaja tuumaa siitä, että työntekijällä on profiili LinkedInissä. Raesola kehotti tarvit-

6

taessa kertomaan LinkedInin muista hyödyistä: LinkedInissä voi seurata ja käydä keskustelua − kysyä ja saada vastauksia − eri alojen ammatillisissa ryhmissä, hankkia tietoja kilpailijoista ja kiinnostavista organisaatioista sekä verkostoitua esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Yhteydenpito liiketuttuihin, entisiin työkavereihin ja opiskelukavereihin ei koskaan ole pahasta, vaan parhaassa tapauksessa verkosto voi poikia lukuisia bisnesmahdollisuuksia. Eräs koulutukseen osallistuneista vertasi LinkedIniä osuvasti perinteiseen puhelinluetteloon: siellä kaikki ilmoittavat omat yhteystietonsa eikä sitä kukaan kyseenalaista, päinvastoin. LinkedIn niin kuin sosiaalinen media ylipäänsä on tänä päivänä yrityksille lisäksi tärkeä väline muun muassa viestintään ja brändin vahvistamiseen. Raesola kehotti kaikkia koulutukseen osallistuneita olemaan rohkeasti mukana LinkedInissä, oman valinnan mukaan joko aktiivisemmin tai passiivisemmin, julkisesti tai vähemmän julkisesti. LinkedIn on nykypäivää eikä siitä ainakaan mitään haittaa pitäisi olla. Raesola toivoi LinkedIn-profiilin omaavan henkilön brändäävän itsensä rohkeasti. LinkedInissä ei kannata olla suomalaisen vaatimaton vaan täytyy uskaltaa kehua itseään ja kertoa avoimesti osaamisestaan. Ei muuta kuin LinkedIn-profiilia luomaan tai päivittämään! Aiheesta kiinnostuneille vielä tiedoksi, että SEFE järjestää LinkedInaiheisen webinaarin 27.3. Seuraa SEFEn ilmoittelua aiheesta. Yhdistyksen oman LinkedIn-koulutuksen uusinnasta tiedotetaan syksyllä.


Turun Seudun Ekonomit ry J Ä S E N L E H T I

SEFEn ekonomijäsenten mediaanipalkka nousi vuodessa vajaa neljä prosenttia Teksti: Juha Oksanen

S

EFEn vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla sekä heidän palkkauksestaan lokakuussa 2011. Tutkimuksen tuloksia käytetään palkkaneuvontaohjelma Palkkatutkan tausta-aineistona. Kaikkiaan noin 5800 jäsentä vastasi kyselyyn marraskuun loppuun mennessä. Kuukausiansiotieto löytyi nyt noin 5250 vastaajan lomakkeesta. Vastausaste, noin 42 prosenttia, on varsin hyvä. Kyselyn vastaajista 84 % oli vakituisessa kokopäivätyössä ja 5 % määräaikaisessa työsuhteessa. Päätoimisia yrittäjiä vastaajista oli 3 %, tämän lisäksi 5 % toimi yrittäjänä sivutoimisesti. Ekonomit työllistyvät erityisesti yksityiselle palvelusektorille. Valtion palveluksessa, kuntasektorilla ja järjestöissä tai säätiöissä oli kussakin viiden prosentin osuus työssä olleista vastaajista. Helsingin talousalueella työskenteli edelleen selvä enemmistö, 62 prosenttia vastaajista. Turun talousalueelta kertyi 7 % vastaajista, lukumääränä hieman runsaat 400. Kokopäivätöissä olleen ekonomin keskiarvopalkka oli ilman tulospalkkioita 5469 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkka oli 4700 euroa. Säännöllisen työajan ansioista (ilman tulospalkkioita) lasketun mediaanipalkan osalta palkkakehitys oli kokopäivätöissä olleilla 3,8 prosenttia. Palkkamediaani oli jonkin verran keskitasoa pienempi – mediaani 4200 euroa – pienimmissä, alle 10 henkilön organisaatioissa. Helsingin talousalueella mediaanipalkka oli 5100 euroa, muualla yhteensä 4200 euroa. Turun talousalueella mediaani oli 4162 euroa; tässä nousua vuodessa 1,3 prosenttia. Talousalueen merkitys on ekonomikunnan palkoissa varsin suuri. Yksityisen sektorin mediaanipalkka oli 4996 euroa ja keskiarvopalkka 5776 euroa. Valtion palveluksessa olevien mediaani oli 4116 euroa, eli heidän euronsa yksityiseen sektoriin verrattuna oli yhä 82

senttiä. Kuntasektorin mediaanipalkka oli 4100 euroa. Aineistosta ilmestyy maaliskuun alussa erillinen palkkaepätasapainotutkimus, joka valottaa ns. selittämättömiä palkkaeroja mm. sukupuolen ja työnantajasektorin perusteella. Positiivista on nähdä vastavalmistuneiden palkkatason kääntyminen selkeään nousuun. Aiempaa suurempi osuus vastavalmistuneista ilmoitti työskentelevänsä asiantuntijatehtävissä. Ns. alkupalkkamediaani oli 3020 euroa kuukaudessa. 300 euron nousu alkupalkkamediaanissa on prosentteina mitaten jopa 11. Luontoisetujen yhteenlaskettu verotusarvo oli kokopäiväisten vastaajien osalta lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, keskimäärin 246 euroa kuukaudessa. Mediaanitasolla se oli edelleen puhelinedun verran, 20 euroa. 64 % kaikista vastaajista ilmaisi olevansa luontoisetujen piirissä. 69 % vastaajista ilmoitti ansioidensa nousseen tarkasteluvuoden aikana. Tyypillisin palkankorotus oli 100 euroa, korotusten mediaani puolestaan 200 euroa. Henkilökohtaisen palkankorotuksen ilmoitti saaneensa 41 prosenttia niistä vastaajista, joilla palkka oli muuttunut. Työpaikan vaihtaminen on selvästi tyypillisempää alku-uralla. Alle 30-vuotiaiden ryhmässä peräti 20 prosenttia ilmoitti kokonaisansion muutoksen taustaksi työnantajan vaihdoksen. 56 % vastaajista kuului tulospalkkiojärjestelmien piiriin, yksityisellä sektorilla osuus oli selkeästi korkeampi, 68 %. Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluneista 65 % oli saanut vuoden aikana tulokseen perustuvia palkaneriä. Järjestelmät ovat yleisimmin käytössä suurissa yrityksissä. Tuloksista voit lukea tarkemmin EKONOMI-lehden numerosta 1/2012. Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Juha Oksanen, juha.oksanen@sefe.fi.

SEFEn vuotuinen palkkatasotutkimus ja mediaanipalkkojen kehitys Kaikki

2011

Helsingin talousalue Turun talousalue

2010

2009

2008 0€

1000 €

2000 €

3000 €

4000 €

5000 €

6000 € 7


Turun Seudun Ekonomit ry J Ä S E N L E H T I

Paikka: Hansatori 14.2.2012

Kauppatieteilijät valittiin jälleen Nuorten Yrittäjien parhaimmistoon Teksti: Anu Suominen Kuvat: Turo Numminen

P

ääsin Turun Seudun Ekonomien edustajana tänä vuonna mukaan tuomaroimaan opiskelijoiden lukuvuoden ajaksi perustamia harjoitusyrityksiä. NY Vuosi yrittäjänä on Nuori Yrittäjyys ry:n koordinoima opinto-ohjelma. Joka vuosi valitaan valtakunnalliseen NY Uskalla yrittää -finaaliin paikalliset edustajat tapahtumassa, jossa nuoret NY-yrittäjät esittelevät yrityksiään ja myyvät tuotteitaan ja palveluitaan yleisölle. Tuomaristo valitsee parhaat NY-yritykset eri kilpailusarjoissa (paras tuote, paras messuosasto, vastuullisin messuosasto, paras myyjä ja paras NY-yritys). Tänä vuonna yritysten taso oli erittäin kova ja todennäköisesti näistä yrityksistä kuullaankin vielä myöhemmin.

Vuosi yrittäjänä NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perus- ja toisella asteella opiskelevat nuoret perustavat lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimivia harjoitusyrityksiä, jotka tuottavat palveluja tai tuotteita. Nuoret suunnittelevat itse yrityksensä liikeidean ja toteuttavat sen mukaista miniyritystoimintaa lukuvuoden ajan. Harjoitusyritys toimii oppimisenpolkuna, jolloin yrittäjyys, oma-aloitteisuus, vuorovaikutustaidot, vastuunottaminen, ongelmanratkaisutaidot, tiimityöskentely sekä muut työelämässä tarvittavat taidot kehittyvät käytännön kautta.

Valmis verkosto helpottaa kiinnittymään alueelle KTM Turo Numminen toimii Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmapäällikkönä ja on itsekin osa-aikainen mainosalan yrittäjä. Hänen

8

mielestään tällainen toiminta on erittäin tärkeää Turun seudulle, koska se auttaa vasta opiskeluvaiheessa olevia nuoria näkemään oman alueensa tuomat mahdollisuudet. Turolla itselläänkin on kokemusta siitä, että ekonomina työpaikka on melkein itse luotava Turun seudulla, jos haluaa jäädä paikkakunnalle asumaan opintojen päätyttyä. – Yrittäjänä voi valita asuinpaikkansa vapaammin kuin palkkatyössä, hän toteaa. – Yrittäjänura on luonnollisesti helpompi toteuttaa, jos sitä voi harjoitella jo opiskeluaikana. Samalla tulee luotua verkostoja alueella jo toimiviin yrityksiin, ja valmis verkosto helpottaa kiinnittymään alueelle. Turo myös toteaa, että Turussa on paremmin saatavilla osaavaa työvoimaa kuin pääkaupunkiseudulla, todennäköisesti myös halvemmilla palkkakuluilla.

Pienyrittäjyys on erottava tekijä Turun palvelutarjonnassa Mukana tuomaristossa oli myös Turun Hansakortteli Oy:n toimitusjohtaja Timo Palviainen, joka on työnsä puolesta päivittäin tekemisissä paikallisten yrittäjien kanssa. Hänen mielestään tämän vuoden nuorten yrittäjien taso oli yllättävänkin korkea ja monesta ideasta voisi hänen mielestään saada aikaiseksi kannattavaa liiketoimintaa. Yrittäjyys on hänen mielestään tärkeä voimavara Turulle, erityisesti pienyrittäjyys on erottava tekijä Turun keskustan ilmeessä. Keskustan alueella toimii satoja ellei tuhansia pienyrityksiä, jotka antavat palveluntarjontaan selkeän lisäarvon isojen ketjujen rinnalla. Hän näkee yrittäjäkasvatuksen oleellisen tärkeänä Turun alueen tulevaisuudelle.

– Mitä nuorempana yrittäjyyteen lähdetään mukaan sen parempi, hän toteaa. – Tämäntyyppisen toiminnan kautta saadaan lisää motivoituneita yrittäjiä katraaseen lisää!

Yrittäjänä voi työllistää itsensä Turussa Yksi kilpailun osallistujista on 5. vuosikurssin kansantaloustieteen opiskelija Anna Helminen. Hänen yrityksensä NaNi Design suunnittelee ja valmistaa vaatteita pienille koirille. Tänä vuonna kauppakorkeakoulusta oli hänen lisäkseen useita muitakin kilpailijoita. – Kauppakorkeakoulu opiskelupaikkana on yrittäjähenkinen, tokihan kauppatieteilijä ainakin ymmärtää miten talous toimii! Anna toteaa. Yrittäjyys uravaihtoehtona on hänen mielestään opiskeluaikana ollut taka-alalla. Useimmat opiskelutoverit ovat halunneet työskennellä valmistumisen jälkeen isoissa yrityksissä, mutta nykyään puhutaan enemmän yrittäjyydestäkin. Anna toivoo, että yrittäjänä voisi työllistää itsensä Turun seudulla. Hänen mielestään Turku on loistava paikka design-yritykselle, koska Turussa on paljon kulttuuria sekä mm. Creve-yrittäjyyshautomo luoville aloille.

Tavoitteena vuoden päästä saada bisnes rullaamaan Kilpailuun osallistuivat myös 3. vuosikurssin kauppatieteiden opiskelijat Henri Nieminen, Lauri Nieminen ja Eeri Elohaka. Heidän yrityksensä GoBox tarjoaa modernia ja innovatiivista konttimarkkinointia, jonka tavoitteena on haastaa perinteiset ulkomainonnan keinot. Tarkoituksena on tuoda maailmalla hyvin toimiva konsepti Suomeen. He mainitsevat koko tiimin olevan hyvin yrittäjähenkinen. Nuorten yrittäjien tarkoituksena olisi saada liiketoiminta käynnistymään konttien ympärille vuoden sisällä. He ovat yhtä mieltä siitä, että jos toimintaa pyörittää jo opiskeluaikana, se on helpompi saada käyntiin. Turku on näiden syntyjään porilaisten yrittäjänalkujen mielestä suhteessa iso kaupunki, mutta verkostot ovat selkeät ja siksi uusien toimijoiden on helppo päästä mukaan. Mielenkiintoinen päivä piti sisällään yrittäjien lyhyen yritysesittelyn, haastattelun ja messuosaston rakentamisen ja lopuksi palkintojenjaon Hansatorilla.


Turun Seudun Ekonomit ry J Ä S E N L E H T I

Ekonomit retkellä Satakunnassa – kartanoelämää ja ydinvoimaa Teksti: Maija Sormunen Kuvat: Maija Sormunen ja Ville Niukko

P

ilvetön taivas ja ihanasti lämmittävä kevätaurinko saattelivat retkeläiset kohti Satakuntaa maaliskuun ensimmäisenä lauantaiaamuna. Turun Kaupunginteatterilta lähti iloinen joukko ekonomeja ja heidän perheenjäseniään tutustumaan Vuojoen kartanoon sekä Olkiluodon ydinvoimalaan. Matkan varrella Mynämäeltä sekä Laitilasta saatiin lisää matkustajia lähes viimeistä paikkaa myöten täytettyyn bussiin. Eurajoella sijaitseva Vuojoen kartano oli lähes kaikille osallistujille uusi tuttavuus. Kartanon historia sekä upeasti entisöidyt tilat tekivät meihin vaikutuksen, ja muutama taisi innostua kohteesta niinkin paljon, että poimi esitteitä mukaan seuraavan retken suunnittelua varten. Oppaamme olivat pukeutuneet rooliasuihin, jotka henkivät menneen ajan kartanotunnelmaa. Vuojoen kartano on rakennettu vuonna 1836 yksityiskodiksi ja sen on suunnitellut arkkitehti C.L. Engel. Kartanon sanotaan olevan Suomen loistavin empiretyylisen kartanorakennustaiteen saavutus, ja päärakennus onkin yksi maamme komeimmista kartanolinnoista. Lähes koko 1900-luvun kartanon päärakennus toimi kunnan vanhainkotina. Vuonna 2005 restauroitu kartano on edelleen Eurajoen kunnan omistuksessa ja toimii nykyisin kokous- , koulutus- ja kulttuurikeskuksena. Tiloissa toimivat myös Vuojokisäätiö sekä Ravintola Wuojoki. Päärakennus lukuisine huoneineen kätkee sisäänsä monta herkullista tarinaa. Ruokasalin toiset pariovet paljastuivat silmänlumeeksi, sillä ovien takaa löytyi pelkkä tiiliseinä. Ovet on aikanaan rakennettu symmetrian säilyttämiseksi. Kerrotaan, että kartanossa kummittelee, mutta kukaan ei onneksi törmännyt haamuihin ainakaan tämän vierailun aikana. Ryhmämme vieraili myös pihapiirin entisöidyssä kasvihuoneessa, joka aikanaan toimi myös mielisairaalana. Tänä päivänä kasvihuone palvelee alkuperäisessä tarkoituksessaan, ja siellä kasvatetaan muun muassa eksoottista ananasta, kuten jo 1800-luvulla. Mielenkiintoisen kartanokierroksen jälkeen oli aika nauttia maistuva buffet-lounas, jonka jälkeen matkamme jatkui kohti Olkiluotoa. Pyysimme kartanosta ajo-ohjeita lyhyimmän reitin löytämiseksi, mutta kuten arvata saattoi, valinta osoittautui kiertotieksi. Onneksi kuljettajamme oli ammattitaitoinen eikä kevät vielä ollut sulattanut tietä liian pehmeäksi. Loppujen lopuksi pääsimme turvallisesti oikealle tielle. Saimme ennakko-ohjelmasta poiketen kierroksen Eurajoen maaseudulla ja porukka pysyi rauhallisena, kuten vitsiksi muodostuneella matkanjohtajan päivän hokemalla ”pysykää rauhallisina” toivottiin.

Olkiluodon Vierailukeskuksessa henkilötietojen tarkastamisen jälkeen saimme auditoriossa katsauksen TVO Oyj:n toimintaan. TVO:n isäntämme, Porin Seudun Ekonomien puheenjohtajanakin toimiva Petri Koistinen, kertoi Olkiluodon olevan saari, jolla tänä päivänä käy melkoinen kuhina Olkiluoto 3:n työmaan työllistäessä noin 3500 ihmistä. TVO Oyj on toiminut vuodesta 1969 ja työllistää yli 800 henkeä. Voittoa tuottamaton yritys pyörii 355 miljoonan euron liikevaihdolla. Suurimmat omistajat ovat Pohjolan Voima Oy (58 %) sekä Fortum Power and Heat Oy (25 %). Muita omistajia ovat Oy Mankala Ab, Karhu Voima Oy sekä Kemira Oy. Ydinvoimalaitokset Olkiluoto 1 ja 2 ovat olleet kaupallisessa käytössä vuodesta 1979 ja 1982. Ne tuottavat sähköä 880 MW:n verran. Investointipäätös Olkiluoto 3:sta tehtiin joulukuussa 2003. Sähköntuotanto on tarkoitus aloittaa vuonna 2014. Valmistuttuaan Olkiluoto 3 on maailman suurin ydinvoimala, joka tuottaa 1600 MW sähköä. Ydinvoimalla tuotetaan 25 % Suomen sähkön hankinnasta, josta Olkiluodossa tuotetaan 17 %. Yhtiön esittelyn jälkeen vuorossa oli aluekierros. Kypärät päässä laskeuduimme tunnelia pitkin 60 metrin syvyyteen. Säteilymittarien turvin tutustuimme voimalaitosjätteen loppusijoitustilaan. Toinen siiloista on matala-aktiivisen jätteen siilo ja toinen on tarkoitettu keskiaktiiviselle jätteelle. Betonikansien suojissa olevat jätteet eivät onneksi värähdyttäneet yhtäkään mittaria. Asian varmistamiseksi kaikki kävijät astuivat vielä säteilymittauslaitteeseen ennen kuin saivat luvan poistua luolasta hissillä takaisin maan pinnalle. Kiipesimme myös pieneen näköalatorniin katselemaan Olkiluoto 3:n massiivista rakennustyömaata. Isäntäväki jaksoi ahkerasti vastata lukuisiin kysymyksiin, ja vierailun lopuksi tutustuimme vielä Sähköä uraanista -tiedenäyttelyyn. Ennen kotiinlähtöä nautimme iltapäiväkahvit ja kiitimme TVO:ta mielenkiintoisesta ja erittäin ajankohtaisesta vierailusta Suomen sähköisimmässä kunnassa.

9


Turun Seudun Ekonomit ry J Ä S E N L E H T I

Tulevat tapahtumat Tilaisuudet ovat maksuttomia, ellei hintaa ole mainittu.

Nopeimmin ja varmimmin pääset mukaan tapahtumaan ilmoittautumalla SEFEn nettisivujen kautta www.sefe.fi. Sivuilla näet myös osallistujien ja vapaiden paikkojen määrän.

Koulutukset SEFE: LinkedIn työnhaun apuna -webinaari Tiistai 27.3. Tammikuussa järjestetty TSE ry:n oma LinkedInkoulutus oli hyvin suosittu ja monet kiinnostuneet jäivät ilman paikkaa. Kyseinen yhdistyksen oma koulutus on tarkoitus uusia syksyllä. Sillä välin kannattaa kuitenkin osallistua SEFEn webinaariin, mikäli aihe kiinnostaa. Lisätietoa koulutuksesta www.sefe.fi.

Viestintäkoulutus III: Vuoro­vaikutuksesta vähän enemmän Maanantai 16.4. klo 17−19.30 Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku Kolmeosaisen viestintäkoulutuksen viimeinen osio. Kouluttajana Riitta Koskimies. Kouluttajalle voi lähettää sähköpostitse (riitta.koskimies@tse.fi) toiveita ja tarpeita koulutusillalle tai kertoa oman viestinnän hankaluuksista ja kehityskohteista, viimeistään viikkoa ennen koulutusta. Mukaan mahtuu 25 henkilöä. Ilmoittautumiset viimeistään 2.4.

SEFE: Neuvottelutaitokoulutus Tiistai 22.5. klo 17−20 SEFE järjestää TSE ry:n ja sisaryhdistys Merkurin jäsenille neuvottelutaitokoulutuksen. Koulutuksen teemoja ovat mm. järjestelmällinen neuvotteluprosessi, neuvotteluosapuolen tyyliin valmistautuminen, ihmissuhdekemian ja tunteiden hallinta neuvotteluissa, win-win-neuvottelun rakentaminen. Lisätietoa koulutuksesta tulee suoraan SEFEstä, seuraa ilmoittelua.

Aamiaisseminaari Toukokuu Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku Kevään toinen yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun kanssa järjestettävä aamiaisseminaari pidetään toukokuussa. Ajankohdasta ja aiheesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä tapahtumaa.

10

SEFE: EkonomiEsimies-koulutus Torstai−perjantai 13.−14.9. ja torstai−perjantai 18.−19.10. Suositun EkonomiEsimies-ohjelman lähikoulutusta tarjolla Turussa syksyllä. Lisätietoa koulutuksesta tulee suoraan SEFEstä, seuraa ilmoittelua.

Yritysvierailut Unikulma, Herää levänneenä -luentotapahtuma Torstai 29.3. klo 18−20 Unikulma Raisio, Huom! Raision Unikulma on muuttanut Kauppakeskus Myllystä osoitteeseen Itäniityntie 14, Raisio Tapahtumassa unen asiantuntijat kertovat tärkeää asiaa unen vaikutuksesta terveyteemme, auttavat sinua nukkumaan paremmin sekä innostavat välittämään omasta ja lähimmäistesi nukkumisesta. Mahdollisuus varata aika maksuttomaan unianalyysiin sekä hyödyntää tapahtumatarjoukset. Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Tarjolla terveellistä purtavaa. Ilmoittautumisaika on jo päättynyt, mahdollisia peruutuspaikkoja voi kysellä toimistolta.

Kuntoutuskeskus Petrea Maanantai 23.4. klo 17−19 Peltolantie 3, Turku (bussilinja 61, ympäristössä parkkipaikkoja omalla autolla liikkuville) Tämä käynti kuntoutuskeskus Petreaan tulee olemaan enemmän kuin yritysvierailu. Vuonna 1972 toimintansa Turussa aloittanut kuntoutustutkimuskeskus oli tuolloin ainoa laatuaan Suomessa ja Pohjoismaissa. Vuosien aikana kuntoutuskeskus Petrean toiminta on laajentunut ja sen toiminnasta on vastannut vuodesta 2007 lähtien Petrea Säätiö. Petrea Säätiö jatkaa laadukkaiden kuntoutuspalveluiden tuottamista samalla kun se myös itse aktiivisesti kehittää niin olemassa olevia kuin uusiakin palveluja. Petrean toimitusjohtaja, ekonomi Päivi Dahl, on lupautunut kertomaan, mikä Petrea on tänään ja mitä kaikkea siellä tehdään kuntoutuksen, työhyvinvoinnin ja tutkimuksen sekä kehityksen saralla. Kiinnostavuutta tähän vierailuun tuo Päivin valitsema mielenkiintoinen case: ”NN-yritykselle räätälöity hyvinvointia ja terveyttä edistävä kokonaisuus”. Tästä moni osallistuja saanee ideoita omaan yritykseensä tai työpaikkaansa. Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 60 henkilöä. Tarjolla iltapalaa. Ilmoittautumiset viimeistään 11.4.

Turun Sanomat Tiistai 11.9. klo 17−18.30 Länsikaari 15, Artukainen, Turku (bussilinja 32) Turun Sanomat – paikallinen äänenkannattaja yli 100 vuotta. Tämä ainutlaatuinen yritysvierailu johdattaa meidät merkittävän paikallisen vaikuttajan historiaan ja nykypäivään. Tutustumme sekä lehden että TSTV:n toimintaan. Vierailun emäntänä toimii lukijamarkkinoinnin johtaja Tiina Okko ja isäntänä päätoimittaja Kari Vainio. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Kahvitarjoilu suolaisen kera. Ilmoittautumiset viimeistään 2.9.

Turun Urheiluliitto ja vapaaehtoinen aitajuoksukoulu Maanantai 24.9. klo 18-19.30 Paavo Nurmi -stadion, Turku Turun Urheiluliitto täytti viime vuonna 110 vuotta. Juhlavuoden jälkeisissä tunnelmissa seuran toimintatavoista, historiasta, tavoitteista ja strategiasta meille esitelmöi monivuotinen johtokunnan jäsen Jarmo Rasi. Syksyiseen urheiluseuratutustumiseen on hyvä pukeutua urheilullisesti, sillä luvassa on esittelyn jälkeen vapaaehtoinen aitajuoksukoulu. Aitajuoksukoulun vetäjinä ovat 110 m:n aitojen Suomen mestari Juha Sonck sekä TSE ry:n johtokunnan jäsen Kimmo Haapasalo. Aitoja on eri korkuisia eikä aiempaa kokemusta lajista tarvita, rohkeasti mukaan vaan! Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Ilmoittautumiset viimeistään 17.9.

Nuoret ekonomit SEFE: Ekonomina työelämään Torstai 26.4. Huom! Päivämäärä muuttunut SEFE järjestää Turussa illanvieton vastavalmistuneille teemalla Ekonomina työelämään. Lisätietoa tilaisuudesta tulee suoraan SEFEstä, seuraa ilmoittelua.

Uusien jäsenien ilta Keskiviikko 23.5. klo 17−19 TSE ry:n toimisto, Käsityöläiskatu 17 d 79, Turku Uusien jäsenien ilta on TSE ry:n uusille jäsenille järjestettävä tutustumistilaisuus. Toivotamme kaikki vuonna 2011 ja 2012 yhdistyksen jäseneksi liittyneet lämpimästi tervetulleiksi kuulemaan lisää yhdistyksen toiminnasta, verkostoitumaan sekä kertomaan omia ajatuksia yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Tarjolla iltapalaa. Ilmoittautumiset viimeistään 15.5.


Turun Seudun Ekonomit ry J Ä S E N L E H T I

SEFE: Nuoret Ekonomit Torstai 27.9. Perinteinen Nuoret Ekonomit -tilaisuus järjestetään Turussa syyskuussa. Lisätietoa tilaisuudesta tulee suoraan SEFEstä, seuraa ilmoittelua.

Retket ja perhetapahtumat Retki Helsinkiin: Design Capital Helsinki 2012 ja Musiikkitalon konsertti Lauantai 14.4. klo 9.30−21 Lähtö Turun Kaupunginteatterilta klo 9.30. Reitti kulkee Salon linja-autoaseman kautta, jossa kyytiin voi nousta klo 10.05. Paluu Saloon n. klo 20.30 ja Turkuun n. klo 21. Iltapäivällä vapaaehtoista ohjattua ohjelmaa World Design Capital Helsinki 2012 -teemaan liittyen. Vierailemme Design Forumissa ja tutustumme Design Shopin tarjontaan. Lisäksi teemme yritysvierailun Pohjoismaiden johtavaan Bukowskin huutokauppataloon, jossa esillä Modernin huutokaupan näyttely. Klo 17 kaikille yhteinen konsertti Helsingin uudessa Musiikkitalossa. Tapiola Sinfonietan konsertin kapellimestarina on nuori nouseva tähti Santtu-Matias Rouvali. Koreografiasta sekä tanssista vastaa Jorma Uotinen. Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 100 henkilöä. Hinta 30 € jäsenille ja 38 € avecille. Maksut viitteellä 14041. Ilmoittautumisaika on jo päättynyt, mahdollisia peruutus­paikkoja voi kysellä toimistolta.

Hyväntekeväisyystempaus Kerttulin vanhuskeskuksessa Keskiviikko 9.5. klo 16.45–18.30 Hovioikeudenkatu 3, käynti Vähä Hämeenkadun puoleisesta pääovesta Lähde mukaan tempaukseen tärkeän asian – vanhusten hyvinvoinnin − puolesta! Tämä on sarjassaan kolmas TSE ry:n hyväntekeväisyysilta Kerttulin vanhuskeskuksessa. Viime lokakuussa järjestetyssä tilaisuudessa viihdytimme vanhuksia mm. bingon ja tietovisan merkeissä. Vanhukset ilahtuivat vierailustamme kovasti ja toivottivat ekonomit tervetulleiksi pian uudelleen. Tällä kertaa ohjelmassa on jotain vastaavan tyylistä aktiviteettia. Riittää, että saavut tapahtumaan iloisen mielen kera. Kerttulin henkilökunta ideoi tarjoamamme ajanvietteen valmiiksi, järjestää tarvittavan materiaalin sekä ohjeistaa meitä tapahtuman

aluksi. Pieni hetki aikaasi voi olla valtavan iso asia jollekin toiselle! Mikäli et pääse mukaan tempaukseen, mutta olet kiinnostunut hyväntekeväisyystoiminnasta vanhusten hyväksi, ilmoita asiasta toimistolle. Olemme nimittäin aloittamassa Kerttulin kanssa myös ns. yksilöllisen ystävätoiminnan. Avec-tilaisuus, ota mukaan vaikka useampi ystäväsi, kaikki vauvasta vaariin ovat tervetulleita! Ilmoittautumiset viimeistään 2.5.

Keväinen perheretki Ruissalon kasvitieteelliseen puutarhaan Lauantai 12.5. klo 11−13 Ruissalon puistotie 215, Turku (bussilinja 8, autoilijoille parkkipaikka 200 m ennen puutarhaa, josta opastettu kävelyreitti paikalle). Tulethan paikalle ajoissa, n. 30 min ennen, jotta opastukset voivat alkaa sovittuun aikaan klo 11! Vierailemme Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa, jossa oppaan johdolla tutustutaan sekä upeaan sisäpuutarhaan että ulkopuutarhaan juuri kevään värien kukkiessa! Opastetun kierroksen jälkeen (kesto 1 h) on mahdollisuus vielä kierrellä omia aikojaan ja käydä nauttimassa suolaista tai makeaa puutarhassa sijaitsevassa Wanhan Tammen Kahvilassa, joka leipoo kaikki tarjottavansa itse joka aamu. Tilaisuuden avecien määrää ei ole rajoitettu. Mukaan mahtuu 50 henkilöä. TSE ry tarjoaa retken opastuksen, pääsymaksut puutarhoihin kukin osallistuja maksaa itse paikan päällä. Aikuiset 5 €, eläkel./opisk./7−18 v. 3 €, perhelippu 13 € (max 2 aikuista + lapset, joille ei max määrää), alle 7 v. ilmaiseksi. Vierailumme erikoishintana Wanhan Tammen Kahvilassa kahvi/ mehu+pulla/munkki tai kahvi/mehu+suolainen piirakka 3 €. Ilmoittautumiset viimeistään 20.4.

Merkurin Luosto-maja vuokrattavana TSE ry:n jäsenille Sisaryhdistys Merkurin huoneisto on kahdessa kerroksessa, neliöitä on 60,5. Huoneisto on täysin kalustettu ja makuupaikkoja on 7 hengelle. Huoneiston osoite on Aarnitie 2 C, 99555 Luosto. Valitettavasti huoneistoon ei voi tuoda kotieläimiä. Huoneistossa ei ole pakastinta. Lisätietoja www.ekonomforeningenmerkur.fi.

Tapahtumiin ilmoittautuminen Tapahtumiin ilmoittaudutaan SEFEn nettisivujen kautta: www.sefe.fi. SEFEn jäsensivuille

pääset kirjautumaan etusivun oikean ylälaidan Kirjaudu sisään jäsensivuille! -linkin kautta. Käyttäjätunnuksena toimii SEFEn jäsennumero (löytyy mm. Talouselämä-lehden takakannesta sekä jäsenmaksulaskusta). Salasana on henkilötunnuksesi loppuosa. Salasanan voit muuttaa kirjautumisen jälkeen. Kun olet kirjautunut SEFEn jäsensivuille, klikkaa kohtaa Tapahtumakalenteri ja ilmoittautuminen. Lisätietoa tapahtumasta näet klikkaamalla tapahtuman otsikkoa. Ilmoittautuminen tapahtuu Ilmoittaudu-painikkeen kautta. Ilmoittautumisesta lähetetään pääsääntöisesti vahvistusviesti sähköpostiisi. Voit tarkastella ja muuttaa ilmoittautumisiasi ilmoittautumisajan kuluessa kohdasta Minun tapahtumani. Ongelmatilanteissa saat apua rekisterisihteeriltä jasenrekisteri@sefe.fi ja puh. 020 693 200. Halutessasi voit ilmoittautua voi myös TSE ry:n toimistoon, yhteystiedot alla – huomioi toimistoajat.

Ilmoittautumisen peruuttaminen Mahdolliset peruutukset tulee tehdä ilmoittautumisajan kuluessa. Tällöin myös jo maksettu osallistumismaksu palautetaan. Peruutus onnistuu samassa paikassa kuin ilmoittautuminen tai halutessasi TSE ry:n toimiston kautta. SEFEn jäsensivujen Tapahtumakalenterin tapahtumatiedoissa klikkaa Peruuta osallistuminen. Maksullisista tapahtumista peritään maksu viimeisen ilmoittautumispäivän osallistujalistan mukaan – siis esteen ilmaantuessa muistathan perua osallistumisesi ajoissa!

Tapahtumien maksut Tapahtumien osallistumismaksut tulee suorittaa TSE ry:n tilille: Turun Seudun Ekonomit ry, Turun Seudun Osuuspankki FI75 5710 0420 2539 32. Maksaessa tulee mainita tapahtuman viitenumero, joka löytyy tapahtumailmoituksesta.

TSE ry:n toimisto Toimistonhoitaja Marjatta Postinen Sähköposti: tsery@co.inet.fi Puhelin: (02) 469 0680 Osoite: Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Toimistoajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu Toimisto suljettu 1.6.−31.8.2012 Puheenjohtaja Ville Niukko, puh. 050 525 5645, ville.niukko@gmail.com Tapahtumavastaava Ringa Masalin, puh. 040 5020 285 www.turunseudunekonomit.fi

11


TURUN SEUDUN EKONOMIT 75 V Hyödynnä juhlavuosi – tavoita vaikuttajat tuplanäkyvyydellä! Turun Seudun Ekonomien jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja se luetaan kannesta kanteen. Saavuta 2500 ekonomilukijaamme helposti ja varmasti.

1) Paketti 1300 €

Kaksi koko sivun mainosta kahdessa lehdessä tai yksi aukeaman mainos yhdessä lehdessä.

2) Paketti 700 €

Kaksi puolen sivun mainosta kahdessa lehdessä tai yksi koko sivun mainos yhdessä lehdessä. EDELLISIIN LISÄKSI: nimi/logo historiikissa, näkyvyys 75-vuotisjuhlien käsiohjelmassa ja bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla 1–3 kuukautta

3) Paketti 350 € Yksi puolen sivun mainos yhdessä lehdessä. LISÄKSI: nimi/logo historiikissa ja näkyvyys 75-vuotisjuhlien käsiohjelmassa

4) Ilmoitus 250 € 1/4 sivu yhdessä lehdessä (90 mm x 133 mm) 5) Ilmoitus 150 € 1/8 sivu yhdessä lehdessä (90 mm x 65 mm) HYÖDYNNÄ JUHLAVUODEN EDUT!

TEMA-TEAM 12430-12

Tiedustelut ja varaukset: tsery@co.inet.fi tai toimisto puh. (02) 469 0680 Toimistoajat: ma–to 9–14, pe suljettu