Page 1

YOUR PERSONAL COPY

11/2008 - 03/2009

SHOPPING GUIDE

THE BEST SHOPPING IN PRAGUE Jewellery atches ashion esign ourmet 01_LSG_TIT.indd 1

16.10.2008 15:51:30


Inde Mystérieuse collection

Cartier Joailliers – Praha 1 – Staré Mesto – Parˇízˇ ská 2 – Tel. No. +420 221 7090 00


LUXURY SHOPPING GUIDE

S jakými pochoutkami prožijete nejluxusnější svátky svého života? Podívejte se na stranu 94. What delicacies are you going to choose for the most luxurious holidays of your life? Go to page 94.

| EDITORIAL | 1

P

ro každého z nás je největším luxusem něco jiného. Jak vidno, v očích hollywoodské star Sharon Stone jsou tím nejluxusnějším z nejluxusnějších požitků boty Louis Vuitton. Ale vy máte dost možná jiného favorita. Ať už jsou to briliantové šperky, hodinky, neotřelá dovolená nebo čas strávený s vašimi dětmi, připravili jsme vánoční vydání časopisu Luxury Shopping Guide tak, aby v něm každý našel to, co pro něj bude představovat vrchol přepychu. Nový rok proto po prolistování tohoto čísla budete moci přivítat tím nejdražším šampaňským a obklopeni vším, co vám dodá pocit jedinečnosti. The greatest luxury means something different for every one of us. As is well known, in the eyes of Hollywood star Sharon Stone, the greatest of all luxuries is a pair of Louis Vuitton shoes. But you have plenty of other possible favourite choices. Regardless of whether this choice comprises brilliant jewels, watches, an original holiday or time spent with your children, we have prepared a Christmas edition of the Luxury Shopping Guide which will contain something that represents the height of luxury for everyone. Consequently, after leafing through this magazine, you will be able to welcome the New Year with the most expensive champagne and surround yourself with everything that gives you a feeling of exclusivity.

FOTO: MARTIN MATĚJÍČEK

Milena Žampová

001_editorial1.indd 1

„Luxus je můj milenec, který se po milování změní v pár bot značky Vuitton.“ “Luxury is my lover, which changes into a pair of Vuitton shoes after lovemaking.” — Sharon Stone

21.10.2008 13:12:38


2

| OBSAH | LUXURY SHOPPING GUIDE

Zima inter 2008/2009

SHOPPING GUIDE

PEOPLE

10

VIDĚT A BÝT VIDĚN To See and To Be Seen LOUIS VUITTON OSLAVIL 10 LET V ČESKÉ REPUBLICE Louis Vuitton - Ten Years in the Czech Republic MÍT TAK VKUS JAKO HILARY Hilary Out and About

12 14 16 18 20 22 24 26

VĚČNÉ DIAMANTY Diamonds are Forever ČAS JE DRAHÝ Time Is Money ZVONÍ VÁM DIOR Dior Calling LEDOVÁ KRÁSA Chilling Beauty KRÁLOVNA PARKETU Queen of The Dance Floor AŽ DO NEBE Up To the Nines NOČNÍ MOTÝL Night Butterfly DÁMY MAJÍ PŘEDNOST Ladies First

28

KALEIDOSCOPE Kaleidoscope

38

KDO DĚLÁ PRAHU PRAHOU Those Who Make Prague, Prague

46 52 58 84

PODZIMNÍ MÓDA Fashion Trends OPĚT NA VÝSLUNÍ Back in Vogue NA VĚKY SPOLU Together Forever DRAHOKAM VE SKŘÍNI A Wardrobe Gem

78

JAEGER LECOULTRE SLAVÍ 175 LET Jaeger LeCoultre Celebrates 175 Years

66 70 72

NEJDRAŽŠÍ Z NEJDRAŽŠÍCH Priciest Beauty Products KDYŽ PŘÍRODA POTŘEBUJE POMOCI When Nature Needs a Little Help VÁŠ NOVÝ PARFÉM. JEN VÁŠ! Your New Perfume. Only Yours!

76

BRILIANTOVÉ HODINKY Diamond Watches

80 86

SNY PROMĚNĚNÉ V REALITU Dreams Transformed into Reality BIO GLAMOUR Bio Glamour

92

ZADÁNO PRO PRAŽSKOU ELITU Prague's Elite Only, Please

94 124 128 130 134

SVÁTKY V LUXUSU Sumptuous Christmas BRUNCH Brunch PÁRTY V OBLACÍCH Party in the Clouds CHAMPAGNE Champagne TI NEJLEPŠÍ V PRAZE The Best in Prague

104 106 110 114 139

PRESTIŽNÍ ADRESA A Prestigious Address ZLATÉ KUCHYNĚ Golden Kitchens DOMOV SNŮ Dream Home GOLFOVÉ DÁRKY Golf Gifts NEBESKÉ SNĚNÍ Heavenly Dreams

06 08

ZOOM

NEWS PORTRAIT FASHION

JEWELLERY BEAUTY

VITRINE PUBLI

INTERVIEW GOURMET

DESIGN

TRAVEL 146 DOVOLENÁ 3. TISÍCILETÍ 3rd Millennium Vacation

HIGHLIGHT FOTO: LIA HALADA , WILD WATCH „5 - MINUTEN REPITITION“, RŮŽOVÉ 18K ZLATO, DIAMANTY, 1 675 000 KČ

002_obsah1.indd 2

152 NA VLNÁCH LESKU Captivated By The Lustre

21.10.2008 18:57:35


4

| REDAKCE | LUXURY SHOPPING GUIDE

Zima inter 2008/2009

SHOPPING GUIDE

Redakce ditorial Vydavatelka | Publisher VedoucĂ­ vydĂĄnĂ­ | Head of publishing Redakce | Editorial Art director | Art director Design | Design PĹ™eklad AJ | English translation Korektura AJ | English proofreading Korektura ÄŒJ | Czech proofreading Inzerce | Advertising

Produkce a distribuce | Production and distribution

ilena AMPOVĂ neta HRISTOVOVĂ Jitka AKOVSKĂ ucie Ă Ĺ OVĂ RUHELKOVĂ ohdana EEDEROVĂ amil OJKA Jana DOUBALOVĂ , spoleÄ?nost EXTMASTERS Jana OUBALOVĂ , spoleÄ?nost EXTMASTERS agmar ACHKOVĂ arbora ALĂ ana UBEĹ OVĂ lga JEĹ˜Ă BKOVĂ UDIMOVĂ ladimĂ­ra ROĹ˝OVSKĂ uzana LNASOVĂ ichaela ESELĂ , uzana BOĹ˜ILOVĂ

TitulnĂ­ foto Title photo Pasquale Bruni, kolekce Sissi, cena 9 804 Eur. Pasquale Bruni, The Sissi Collection, price EUR 9 804.

ZUZANA ZBOĹ˜ILOVĂ

JITKA BAKOVSKĂ

DARINA SIEGLOVĂ

5Zuzka je nenapravitelnĂ˝ workoholik,

5SvĹŻj volnĂ˝ Ä?as vÄ›nuje oblĂ­benĂŠmu

5Nejraději chodí na prochåzky za

ale i pĹ™esto si Ĺživot dokĂĄĹže uŞívat se vĹĄĂ­m vĹĄudy. K jejĂ­m vĂĄĹĄnĂ­m patří cestovĂĄnĂ­, cizĂ­ jazyky a fotografovĂĄnĂ­. Je vÄ›Ä?nĂ˝ optimista a rĂĄda se smÄ›je. Zuzka is an incorrigible workaholic, but nevertheless she is very much able to enjoy life to the full. Travel, foreign languages and photography are among her passions. She's an eternal optimist and loves to laugh.

sportovĂĄnĂ­. NejÄ?astÄ›ji ale bÄ›hĂĄ po lese s buzolou a mapou v ruce. Jako tĂŠměř kaĹždĂ˝ novinĂĄĹ™ trhĂĄ rekordy jak v psanĂ­, tak i v povĂ­dĂĄnĂ­. RĂĄda zkouĹĄĂ­ novĂŠ vÄ›ci. Jitka's leisure time is devoted to beloved sporting activities. Most often, this means running through woods with a compass and map in hand. Like almost every journalist, she shreds speed records, in both writing and talking. She loves trying out new things.

jĂ­dlem: do lahĹŻdek pro dobroty, do antikvariĂĄtĹŻ pro starĂŠ hrnce a kuchaĹ™ky a do restauracĂ­ pro inspiraci. Vystudovala sice mediĂĄlnĂ­ komunikaci, kromÄ› virtuĂĄlnĂ­ho svÄ›ta je jĂ­ ale nejlĂŠpe v kuchyni, kde vymýťlĂ­ nejrĹŻznÄ›jĹĄĂ­ dobroty, proto se stala redaktorkou Ä?asopisu Apetit. Darina most enjoys going for walks in search of food. She visits delicatessens for delicacies, antique shops for old pots and cookbooks and restaurants for inspiration. SieglovĂĄ studied media communications but, apart from the virtual world, she feels most at home in the kitchen, where she creates a wide range of appetising dishes.

VydavatelstvĂ­ | Publisher LUXURY SHOPPING GUIDE, s. r. o., Na ManinĂĄch 14, 170 00 Praha 7, tel.: 257 312 867, fax: 257 312 248, info@lsgpress.cz, www.luxuryguide.cz, IÄŒO: 26212226, DIÄŒ: CZ26212226 VychĂĄzĂ­ | Issued Listopad 2008 | November 2008 PříťtĂ­ vydĂĄnĂ­ | Next issue BĹ™ezen 2009 | March 2009 Periodicita | Frequency ÄŒtvrtletnÄ› | Quarterly MĂ­sto vydĂĄnĂ­ | Issue location Praha Registrace | Registration MK ÄŒR E-14806 Tisk | Printing TiskĂĄrna Libertas, a.s.

004_redakce.indd 4

FOTO: ARCHIV REDAKCE (3)

SpolupracovnĂ­ci ontributors

21.10.2008 17:44:49


inz BM

3.10.2008

12:21

Stránka 1

The greatest luxury in life is time. Savour every second.

V˘konnost. Luxus. Exkluzivita. Breitling a Bentley, firmy, pro které je absolutní prioritou dokonalost, nekompromisní spolehlivost a pfiesnost, prestiÏ a v˘kon. V ateliérech Breitling i v dílnách Bentley v anglickém Crewe jsou nejmodernûj‰í technologie a osvûdãená tradice v perfektní souhfie. Kolekce Breitling for Bentley, vzniklá z vá‰nû pro krásnou mechaniku, nabízí znalcÛm velmi bohatou paletu v˘jimeãn˘ch chronografÛ. Ve v‰ech náramkov˘ch pfiístrojích tikají vysoce v˘konné „motory“, peãlivû sestavené hodináfisk˘mi mistry, jako vrchol svého umûní. VÏdyÈ ãas je opravdov˘ luxus.

Bentley Motors Chronograph 30sekundov˘ chronograf a variabilní tachometr (exkluzivní systémy) Chronometr s oficiálním certifikátem COSC

HODINÁ¤ - ZLATNÍK Na Pfiíkopû 17, Praha 1, tel.: +420 224 213 025 fax: +420 224 238 180, e-mail: dusak@dusak.cz

breitlingforbentley.com


6

| PEOPLE | LUXURY SHOPPING GUIDE

Vidět a být viděn

o See and o e een Escada slavila deset let od svého otevření v Praze! Escada celebrated its 10 years in Prague!

02

05

03

04

Když v roce 1978 manželé Margaretha a Wolfgang Ley zakládali v Mnichově svou firmu, zřejmě netušili, že z ní za třicet let bude jedna z nejúspěšnějších módních značek na světě! Značku Escada dnes najdete v šedesáti zemích. Luxusní modely z hedvábí, šifonu, kožešin a jiných ušlechtilých materiálů si pro slavnostní příležitosti oblékají největší osobnosti světa včetně hollywoodských hvězd a my máme, už DESET LET, stejnou příležitost. A to se musí oslavit. Nejlépe otevřením butiku na nové, prestižní adrese! Slavnostní party k příležitosti výročí a otevření nového obchodu v Pařížské 21 se konala 10. 10. 2008. Součástí byla velkolepá módní přehlídka kolekce Escada Cruise 2009, kterou dozdobily diamantové šperky firmy ALO Jewelry. Modely z poslední kolekce převedly Lucie Váchová, Iveta Lutovská, Markéta Divišová nebo Pavla Hrbková. Akci si nenechaly ujít ani Jana Štefánková, Dana Morávková, návrhářka Natali Ruden či Gábina Partyšová, která celou akci moderovala.

06

07

006_008_spolecnost1.indd 6

In 1978, when Mr. and Mrs. Ley founded their company in Munich, it surely wouldn’t cross their mind that in thirty years it would become one of the most successful fashion houses in the world! The company is nowadays present in sixty countries. Luxury models made of silk, chiffon, fur and other fine materials are worn for gala events by the famous of the famous, Hollywood stars included; and, since 10 YEARS, they have been within our reach too! That is worth celebrating. And the best way to do so is to reopen a new boutique in a prestigious location! The opening party to mark the 10th anniversary and the opening of the new boutique, at 21 Pařížská street, was held on October, 10th. A magnificent fashion show presenting the new Escada Cruise 2009 collection was part of the program. The models were complete with diamond jewelry provided for by the ALO Jewelry. The latest collection was presented by Lucie Váchová, Iveta Lutovská, Markéta Divišová or Pavla Hrbková. Among the guest figured Jana Štefánková, Dana Morávková, fashion designer Natali Ruden or Gábina Partyšová, who hosted the whole event.

01. Jana Štefánková 02. zleva, from left: Gabriela Partyšová a PR manažerka Escada Barbora Bergová 03. Módní návrhářka Natali Ruden 04. vicemiss ČR 2003 Markéta Divišová 05. zleva, from left: MUDr. Věra Terzijská, MUDr. Dana Jevišovská. Yvetta Lizatović (Point) 06. zleva, from left: Milena Žampová (Luxury Shopping Guide), Nina Popova (Escada) 07. zleva, from left: Věra Rošková (Disemo Consulting), Milena Žampová (Luxury Shopping Guide), Anna Pecková (Studio Nika), Veronika Pecková

FOTO: ARCHIV FIRMY (7)

01

27.10.2008 16:16:04


8

| PEOPLE | LUXURY SHOPPING GUIDE

Louis Vuitton oslavil 10 let v České republice ouis uitton - en Years in the zech epublic

Jedna z nejluxusnějších značek světa, Louis Vuitton, už v Čechách působí celé desetiletí. Louis Vuitton, one of the most prominent luxury fashion brands, has been present in the Czech Republic for ten years! 02

Proto v září zavítal do Prahy vzácný host Patrick Vuitton, aby se zúčastnil oslav tohoto krásného výročí. Exkluzivní večeře pro významné klienty značky Louis Vuitton se konala v restaurantu La Degustation Bohême Bourgeoise. Zde pozvané hosty čekalo speciální menu a vybrané ročníky šampaňského Krug. Mezi hosty nechyběly například topmodelka Veronika Vařeková nebo ředitelka České Miss Michaela Maláčová. Deset let po otevření prvního obchodu v hlavním městě České republiky jsme vedoucí značkou na trhu. Snoubí se zde historie, kultura a umění a Praha se za těch deset 03

04

006_008_spolecnost1.indd 8

05

let stala městem, jenž pulsuje módou a kde naši věrní klienti vždy ocení bohatost a rozmanitost nabídky," řekl Jean-Marc Gallot, prezident Louis Vuitton Europe. On this occasion, Patrick Vuitton himself, paid a visit to Prague to participate in the anniversary celebrations. An exclusive dinner for the most distinguished clients of the brand was held in La Degustation Bohême Bourgeoise restaurant, where the invited guests could enjoy a special menu and a selection of Krug champagne vintages. Among the guests were for example top model Veronika Vařeková or Michaela Maláčová, director of the Czech Miss beauty contest. „Ten years after opening the first shop in the capital of the Czech Republic, we are the leading brand on the market…History, culture and art blend here in Prague which, during these ten years, has become a city pulsating with fashion where our loyal clients always appreciate the richness and variety on offer“, says Jean-Marc Gallot, President, Louis Vuitton Europe.

01. zleva, from left: PR manažerka značky Martina Lewis a Veronika Vařeková 02. Michaela Maláčová (vpravo, right) s kamarádkou, with friend 03. Manželé Dodalovi s Patrickem Vuittonem (vpravo, right) 04. zleva, from left: Martina Lewis a Julie Christensen (Louis Vuitton Paris) 05. Kateřina Vavříčková (Louis Vuitton)

FOTO: ARCHIV FIRMY (5)

01

21.10.2008 13:18:12


Chrono OR_AC_215x275-LSG Carollinum.qxd

30.9.2008

10:00

Pure Performance

Page 1

Absolute Precision

Chronomat w w w. b r e i t l i n g . c o m

Pa¯Ìûsk· 11, Praha 1, tel.: +420 224 810 890 AIRSHOP, LetiötÏ Praha RuzynÏ - Termin·l 2 Sever

Automatick˝ chronograf par excellence. Chronometr s certifik·tem COSC.


10

| FASHIONISTA | LUXURY SHOPPING GUIDE

Hedvábné šaty, Versace, 101 400 Kč Silk dress, Versace, CZK 101 400

02

03

04

Mít tak vkus jako Hilary

ilary ut and bout

Lekce módy od elegantní hollywoodské ikony. Zkuste to jako ona! Fashion lessons from Hollywood icon Hilary Swank. Try her style!

05

06

07

01. Šaty Versace oblékla Hilary na gala večer během berlínského filmového festivalu. Hilary Swank attending the Gala during the 58th Berlinale. 02. Šik v Paříži na filmové premiéře. In Paris for Freedom Writers's movie promotion. 03. Na koncertě Prince v LA. Prince concert. 04. Hilary jako opravdová hvězda při otevíračce hotelu v Las Vegas. Hilary Swank'ś red carpet arrival for the Grand Opening of The Palazzo Las Vegas. 05. Na přehlídkách pret-a-porter v New Yorku. Fashion Week, NY . 06. Při předávání cen Independent Spirit Award. 07. Na divadelní premiéře. Premiere at the Paramount Theater.

010_Fashionista.indd 10

FOTO: PROFIMEDIA.CZ, ISIFA IMAGE SERVICE

01

21.10.2008 17:39:45


LSG (luxury shopping guide) 215x275:Layout 1

Výhradní distributor NA PŘÍKOPĚ 17, PRAHA TEL.: +420 739 008 039

15.10.2008

12:53

Page 1


12

| ZOOM | LUXURY SHOPPING GUIDE

VĚČNÉ DIAMANTY DIAMONDS FOREVER Staří Řekové o nich mluvili jako o hvězdném prachu či božích slzách. Diamanty udělají každou ženu neodolatelnou, vznešenou a krásnější. Tak to bylo. Tak to bude. Navždy. The ancient Greeks called them star dust or tears of the gods. Diamonds make every woman irresistible, noble and beautiful. It has always been true and it will remain true – forever.

tského kleno

y švýcar la nosit ušnicey ztadkíln á n yste je moh í ab n , t n a Eleg hopard byly navržen é večerní. Jednoduchý, aralá-e

nictví C ám i velk echává vyznít pětik oci, k džín ve dne v n y vznešený design n rusu. Chopard Haute b iaristokratick antu v briliantovém dá s ústředním pět až m é tovému dia mantové náušnice, k m brusu, francouzsk ia vé Joaillerie, d iamantem v brilianto na vyžádání. a d karátovým dává Carollinum, cen ro p í, án ín zap

Carollinum: Pařížská 11, Praha 1, tel.: 224 810 890; Klenotnictví Dušák: Na Příkopě 17, Praha 1, tel.: 224 213 025

012_nausnice.indd 12

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

These eleg

Chopard wer ant earrings by the Sw e simple but ar created to be worn day an iss joaillier d is 5 carat brillia tocratically noble design night. Their nt cut diamon valori well as with d. They go with zes the a formal even Haute Joaille ing gown. The jeans as Chopard’s sporting a ce rie earrings with Fren nt ch lock an d you to buy in ral 5 carat brilliant cut di am A Very Fine Carrolinum. Chopard H ond are for aute Joaillerie. Pair of Diam on a brilliant-cut diamond of 5 d Earrings each set with on request. carats and diam onds, price

21.10.2008 17:40:44


ˇ - ZLATNÍK HODINÁR Praha 1 • Na Prˇíkopeˇ 17 • www.dusak.cz


14

| ZOOM | LUXURY SHOPPING GUIDE

ČAS JE DRAHÝ... TIME IS MONEY ...a neodměřuje všem stejně. Proto už nikdy neodkládejte příjemné věci na jindy. Dopřejte si je teď hned! ...and doesn’t treat everybody the same. So don’t hold off on the pleasant things of life. Indulge yourself right now! Secret

ky) jsou Watches (s k a existu specialitou špe r yté či utajen é hodin rkařskéh jí v m Posledn í mode noha překvap o domu Piage l schováv iv t á hned této řady dis ých variacích krétně 1273 ho dva cife . z drahým diny. Dalších 6 rníky a jeho vý a lístky 75 hodin i kamen v o y. Limeli ho a rů zabralo j tr val ž bílých a ového 18karátoght Secret Watc osázení liantové žlutých diaman vého zlata zdo h z bílém tů baguett brusu (přibli , z toho je 17 bí 1755 e ž 1 8,9 ct). (1,6 ct) a 25 v ně 53,5 ct), 20 0 v bribrusu ko Čas uka v Piaget 5 zují leho sočtvern brusu 6 Watch, P. Piaget - Lim učké quartzov ém (asi Carollin é um, dob elight Exceptio strojky a n dodání 1

rok.

al Secre

t

aget’s g Pi This n i d . n d sions ngsta a lo erent ver ials behin e , s b e f d f i h o o d t c t w y s t t Wa in man hides 3 hour set it Seccriaelity, exihst discreettloy ok 1 2775 hours etto Watchs r 6 t Secr and i spe el, whic oliage, othe mod refined f took an Limeligh nk gold amonds i the loped. It stones. and p yellow di 10 are deve precious at whitehite and 3.5 ct), uise-cut r with s 18-ca 1 755 w t-cut (5 re marq quartz t a r h l ht an t o i p s brilli and 25 ltra-lig eptiona ned w ador 710 are (1.6 ct) d with u light Exc y 1 year. – 1 ette-cut equippe t - Lime f deliver o bagu ct). It is 6P. Piage m, term (8.9 anism 5 Carollinu , mech atch

CAROLLINUM: Pařížská 11, Praha 1, tel.: 224 810 890, www.carollinum.cz

014_Piaget.indd 14

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

tW

Secre

27.10.2008 16:14:26


000_ALO_IM_1_2.indd 1

17.10.2008 15:18:15


16

| ZOOM | LUXURY SHOPPING GUIDE

ZVONÍ VÁM DIOR DIOR CALLING Véčková konstrukce, bohatá výbava, štíhlé proporce, diamanty, krokodýlí kůže a hlavně logo Dior, které zaručuje špičkovou kvalitu. Mobile clamshell offering numerous functions and slender design, embedded with diamonds and featuring crocodile skin case engraved with Dior signature logo, the guarantee of the highest quality.

Dior has fi and silver gr nally launched its own ce ey luxury line in versions is decorated ll phone! The classic lin w e ture touch sc black offers an extra 64 ith Dior's signature cann offering pink, red 0 re em en be di dd sp lay and 2 M ed diamonds age stitching. The is the My D px ca .A io no more than r miniature second hand mera. The uniqueness ll cell phones feahave to rum 25g has exactly the sa set you get with it! Thi of your new 'chou' s m m cell phone an age in your handbag, ju e functions as the 'rea pendant weighing l' d st yo co u nn ar ec e t My Dior vi phone. You don't ready to mak The handse a Bluetooth e to your a crocodile t comprises: Leather or receive your calls. sk charging th in case), My Dior in m case (the Black diamon e cell phon d at version feat ching color e an embedded w ith 640 diam d the pendant at th version, and a USB ch ures e same tim arger, onds + My D e. Dio ior miniature version, pric r cell phone e on reques t. CHRISTIAN DIOR: Pařížská 4, Praha 1, tel.: 222 310 134, www.dior.com

016_DiorPhon.indd 16

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

rošem a stříb , červené erné barvě je m é v o ž vč u v rů í kolekce kamerou ckou řad ětě! Klasi prošívání. Luxusnkovou klávesnicí, ní minisv a n je iv é r rmy Dio ristické diorovsk ou vybaveny doty avíc ještě exkluz telefon. telefon fi kte tečný“ dely js nete n u a o k st m „s o y ocí d o n Mobirolnveídení zdobí chaara k “ h kce ja . Všec latíčku pojí pom diam nty ému novému „z a má stejné fun ěk My Dior pro ím hovorů. dém p 0 4 6 a n g e sv z ln án navíc osá toaparátem. Ke váží pouhých 25 kabelce, se dop znamu či přijím ého provedefo v r čern ze se (u tů přía 2Mpx řívěsek My Dio klidně zanechte k ro d ta z n u ko telefon i é po P telefon! modelem, který začít s vytáčenímko telefon, kožen rá nabíjí současně yžádání. v S velkým a hned můžete r ve stejné barvě ja SB nabíječku, kte y Dior, cena na M U th io k o ), D se e to ž ě y e v ů M lu k : pří B manty + krokodýlí í najdete V balen nty je pouzdro z osázený 640 dia r a io m D ia fon ní s d obilní tele věsek. M

24.10.2008 9:24:13


PIA_G33PX170+G34PX400_Carollinum_LSG-2.qxd

07.10.2008

15:04 Uhr

Seite 1

POSSESSION JEWELLERY

Parˇízˇská 11, Praha 1, tel.: +420 224 810 890, www.carollinum.cz


18

| ZOOM | LUXURY SHOPPING GUIDE

LEDOVÁ KRÁSA CHILLING BEAUTY Zimní královna už ukázala svou moc. Nemaluje pouze na okna, jiskřivý půvab vdechla i tomuto šperku. The Winter Queen has shown her power. She has cast a spell of sparkling beauty on this jewel.

Rozkv

talků – to etlá louka rozkvetl jsou překrásn začarovaná do é celém tay úchvatnými d hodinky Folie krásy ledových d h u . B íl é zlato iamanty. A to n es Prés, které d kr yskarátu d a quartzo oplňuje perleťo drahé kameny ejen na lunetě, oslova v v Van Cle ým strojkem. D ý ciferník s dvo o celkové váze ale na e ozdobit f & Arpels už íky mistrům h jicí ruček pohán 17,38 n hodinka o ě mi, či šp emusíte řešit d dinářské spole ných čn ile erkem. C ena na v ma, zda své záp osti yžádání. ěstí

ed into beautiful

amonds ador ice cr ystals; ite gold and r. Mar vellous di diamond flowe ole stem. The watch sports wh her of pearl wh ot e m carats, and a lunette but th anks to Van weighing 17,38 precious stones, ed with a quartz mechanism. Th ve to worr y ha pp ui n’t eq wo is u d dial, an akers yo request. master watchm Cleef & Arpels’ a watch or a jewel. The price on ar whether to we

CAROLLINUM: Pařížská 11, Praha 1, tel.: 224 810 890, www.carollinum.cz

018_hodinky.indd 18

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

lly transform tch is a true bloom magngicaFo lie des Prés wa t only its Flowers in ki ta th n no the brea

27.10.2008 16:51:28


20

| ZOOM | LUXURY SHOPPING GUIDE

KRÁLOVNA PARKETU QUEEN OF THE DANCE FLOOR

hodinářské čin slavné lutní špičpo ný eč jim abso vystihuje vý rie. í značka k Toto slovo Ve svém oboru patř cizí ani Haute Joaille te . st o n č e t. ní Jedin tury Audemars Pigue al“ dokázala, že jí ne ty. Celkem jich napočítá diaman net de B manufak . slova poset níkem „Car na vyžádání ce. Náhrdel k z bílého zlata je do st je 86 karátů. Cena e piece of it is qu er no t this ex ou Skvostný šp h 1039 a jejich hmot ab g one of the in lk t, ýc use when ta turer Audemars Pique has its place to obdivuhodn d or w ’s the ch manufac al“ necklace shows it – 1039 in Uniqucre.eaTtehdatby the famous what ds arnet de B „C with diamon e T ry jewel the trade. lendid jewel is peppered in ds an br s . The sp top clas quest. te Joaillerie” in the „Hau g 86 carats. Price on re in gh ei w l ta to

La Boutique Suisse: Pařížská 17, Praha 1, tel.: 222 319 030, www.lbsprague.cz

020_La boutique swiss.indd 20

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

Zima je časem okázalých plesů. Nechte na své šíji tančit brilianty, bagetky, markýzy i diamantové slzy náhrdelníku Carnet de Bal. Winter is the season of balls. Let the brilliants, baguettes, marquises and diamond tear drops of the “Carnet de Bal” necklace dance on your neck.

21.10.2008 18:00:27


PIA_G032096_Dusak_LSG.qxd

08.10.2008

11:36 Uhr

Seite 1

One watch. Three positions to play with. www.piaget-magic.com LIMELIGHT MAGIC HOUR THREE POSITIONS, ROTATING BEZEL PINK GOLD, DIAMOND SET


22

| ZOOM | LUXURY SHOPPING GUIDE

AŽ DO NEBE UP TO THE NINES Hledáte lodičky s jehlovými podpatky, které by byly nejen krásné, ale i pohodlné? Vsaďte na Sergio Rossi. Are you looking for stiletto heel shoes which would be noble and comfortable at the same time? Sergio Rossi is here for you.

Než s

e se na n na botě objeví z í Proto s učinit přesně načka Sergio Ro e sto dojít v nich dá doslo 120 náročných ssi, musí vém pod domů). Tessa B va protančit no úkonů. iné kože patku (100 mm Color lodičky c (a přenou pře ) zkou pře z lakové kůže na jehlo, s kotník , 11 260 ozdobeKč

SERGIO ROSSI: Pařížská 18, Praha 1, tel.: 224 216 407

022_Rossi.indd 22

FOTO: S. SIBA (1)

perust be tasks m io Rossi lox le p m 120 co nd the Serg Exacdtlbyefore a shoe speolertgsant, comfortaeblewhaole nce th forme s why they are s with ou to da go. That’ balanced, for y nt leather pump iletto y st te a tl d c p n e r a rf il lo o pe ta ssa Bi-C uckle de night. Te er band with b . CZK 11 260 th m a m le 100 wide el height heel. He

27.10.2008 16:54:48


000_ProspektaModa_Etro_Tods_IM.i2 2 REP CECA LUXURY SHOP GUIDE 1 o1 1

23.9.2008 15:21:11 18-09-2008 18:20:35


24

| ZOOM | LUXURY SHOPPING GUIDE

NOČNÍ MOTÝL NIGHT BUTTERFLY Hledáte luxusní pudr nejjemnější konzistence, který by sametově zahalil a perleťově prozářil vaši pleť? Seznamte se s nočním diamantem od Diora. A luxurious powder with soft consistency to cover your face in silk and brighten up your complexion…If this is what you are looking for, Christian Dior’s Night Diamond is the one.

CHRISTIAN DIOR: Pařížská 4, Praha 1, tel.: 222 310 134, www.dior.com

024_DIOR.indd 24

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

Eleg

antn vaši pleť tak, í kompaktní pudr s jem ný krabičku zd že bude vypadat jako za mi perleťovými mikro ob čá ha ní edice ex í třicet kr ystalů, do pu lena do jemně třpytivé stečkami rozzáří istuje ve dv dr u je vy ry to logo Dio ho závoje. Černou ou odstínec vyhovovala r. itovaná váno This elegjaaknbrt oskvovým, tak olivhov–ýmBeityge Diamond a PinLim k Diamond, čpům pleti. C compact po will gently aby wder w ena 2 150 K co č. engraved wit ver your skin with a ith soft micro particles te of h nd th m er ir ot ty ly he cr ystals and sparkling ve r-of-pearl The limited the il. Diamond to Christmas edition offe Dior signature is inscri The black case is bed in the po rs two shad suit both lig es - Beige D ht peach an wder. d olive skin types. CZK iamond and Pink 2 150

27.10.2008 10:18:49


000_ProspektaModa_Etro_Tods_IM.i1 1

23.9.2008 15:20:52

Paížská 18, Prague 1, tel.: 224 216 407

Airport Prague Ruzyn, Terminal 1, tel.: 220 114 311


26

| ZOOM | LUXURY SHOPPING GUIDE

DÁMY MAJÍ PŘEDNOST LADIES FIRST

d í pohle na pr vn t dlouho í ln s o tr va , jenž ý teleNebude plňkem ním do aši pozornost. velmi pohodln2Mpix d ó m je a v í ý 9 á íz k t b U u h i la upo 9 na ký, le ěťovým Motdorurhoý k sobě navužždeyný obdiv. Míavliýčbavou. ModpeolčU aje pam Storage. ín lo n s y, č b za ass nk a na chu hud USB M lidní fu vého si i zcela a získá disponuje so potřeba k posleB) a podporou i pomocí dato vajíiž lý t G fon to rát a vše, co je o velikosti 4 luetooth, tak ED displej sp apev fotoapa microSD (až d ači jak přes B uje vnější OL zajímavá přek í se íz lň ít i kartam připojit k poč ní displej dop v sobě skrývá animace. Nab v ý Lze jej SB 2.0). Hla ft-touch, kter dité pohyblivé 990 Kč. ht 4 (U o kabelu em telefonu S lačítka a nápa a šedá. Cena he ver y first sig ur t o á t t cí s kr y ální doteková á, růžová, zlat reath away at n it has all y ro fo v ní: virtu h: černá, fialo 9 takes your b he second. So and ver y com rds c rola U tention at t , lightweight memor y ca o t v bar vá o M – ll n at an Fashlliyocaptures yooudrreason. Thedsmtoalisten to mucsoicnnection. YoBu 2c.0). fu S o e e g e g d (U a n a n r a ass Sto ion. For s all you SB cable hable admirat ll phone sport B) and USB Mtooth or via U undistinguis uch n e e e G c l e lu a r sc ia B irtu toable table D (up to 4 puter v rises - v l OLED il micro S it to your com erless externa teresting surp vers. It is ava rice P a t connec atures a bord ver offering in ated screens old and grey. g o fe im c , n o k a h ls c l in a a u p o in It , violet, e Soft-t nd orig from th commands a versions: black e r iv lo it co sens llowing in the fo990 CZK 4 Motorola: www.motorola.cz

026_Motorola.indd 26

FOTO: ARCHIV FIRMY (3)

Svůdný telefon pro smyslné ženy. Elegantní a čistá véčková konstrukce oblých tvarů je stylovou novinkou jménem MOTO U9. Sexy cell-phone for sensual women. Elegant and refined round shaped clamshell - that’s the brand new stylish Moto U9.

21.10.2008 13:34:30


©2008 Ebel

www.ebel.com

GISELE WEARS THE NEW EBEL BELUGA


28

| NEWS | LUXURY SHOPPING GUIDE

aleidoscope Nové tvary, barvy, odlesky... Jen ty nejluxusnější a nejzajímavější novinky zde opět máte jako na dlani - podobně jako v čarokrásném sklíčku kaleidoskopu. New shapes, new colors, new glitters…Look through the enchanting kaleidoscope of the most luxurious and most interesting news we have selected for you. CAROLLINUM

Notebook/Laptop, Ego for Bentley, Bang & Olufsen, 325 000 Kč/ CZK 325 000

Klenotnictví Carollinum nabízí zákazníkům nejen nejluxusnější skvosty značek Chopard, Piaget či Bulgari, ale také originální šperky z vlastní dílny. Tu vede designérka Markéta Mitrová a aktuálně vytvořila ojedinělou kolekci postavenou na kráse vzácných přírodních kamenů. Ať se vám zalíbí růženín, topaz, ametyst či záhněda, můžete si být jisti, že každý kousek je unikátní ruční práce, jež uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Carollinum jewelry boutique offers not only the most luxurious jewelry created by Chopard, Piaget or Bulgari but also the brand’s own original jewels. Markéta Mitrová, its main designer, has recently created a unique collection inspired by the beauty of natural precious stones. Whatever stone you prefer - amethyst, topaz, rose quartz or smoky quartz - you will surely find an exquisite hand-made piece of jewelry to your liking; even the most demanding clients will be satisfied. CAROLLINUM: Pařížská 11, Praha 1, tel.: 224 810 890, www.carollinum.cz

EGO FOR BENTLEY

DITÍS

Výrobce notebooků Ego rozšířil své portfolio o exkluzivní edici inspirovanou vozy Bentley. Ale pozor: Notebooků Ego for Bentley nebude více než 250 a spíš než jako počítač vypadají jako luxusní taška s chromovým uchem a linkou z bílého zlata po obvodu. Na výběr je několik barevných provedení – dle barvy vašeho Bentley. Hardware je standardní (procesor AMD Turion 64, pevný disk 160 GB SATA, operační paměť 2 GB). Ego laptopmaker has widened its product portfolio – it now offers an exclusive edition inspired by Bentley cars. But! There will only be some 250 of them. The laptop looks more like a luxury bag with chrome handle and frames made of white gold. It is available in several colors and sports standard hardware (AMD Turion 64 processor, 160 GB SATA hard drive, 2 GB of RAM).

Butik s dětským oblečením Ditís se přestěhoval a rozšířil nabídku. Kromě kolekcí Burberry, DKNY či Monnalisa zde nyní můžete svým ratolestem koupit i sportovní kousky Quiksilver, Roxy a Reima. Children’s apparel store Ditis has changed its address and enlarged its offer. You will still find collections by Burberry, DKNY or Monnalisa but also sport wear by Quiksilver, Roxy a Reima.

BANG & OLUFSEN: Jáchymova 27/4, Praha 1, tel.: 224 811 234

tel.: 222 313 645, www.babyluxury.cz

028_034_NEWS1.indd 28

DITÍS: Týnská 19, Praha 1,

27.10.2008 10:40:45


ALCHYMIST SHOP

LOUIS VUITTON

Unikátní křišťálové benátské lustry z italských skláren Murano v sobě skrývají magickou krásu, jelikož i dnes se při jejich ruční výrobě stále zachovávají tradiční postupy a techniky, které jsou již od 13. století předávány z generace na generaci. V nabídce Alchymist Shop naleznete též skleněná zrcadla Murano, ale i jiné významné produkty, například postele s nebesy či zlacený nábytek ve slohu Ludvíka XV. Okouzlí vás přepych, krása a jedinečnost. A magic beauty emanates from the extraordinary Venetian crystal chandeliers by famous Italian Murano glassmaker. The traditional manufacturing techniques and methods still used today have been handed over from generation to generation since the 13th century. The Alchymist Shop also offers Murano mirrors and other products such as tester beds or gilded furniture in Louis XV style. The beauty, uniqueness and luxury will charm you.

Kolekci Cruise 2009 navrhl pro značku Louis Vuitton Marc Jacobs. Klíčovým tématem je oslnivě bílá, jež ale slouží i jako odrazový můstek pro akcenty živějších barev. Napadlo by vás umístit jehlový podpatek do průsvitného klínku? Kolekce se začíná prodávat v listopadu 2008. Cruise 2009 collection was created for Louis Vuitton Marc Jacobs. Glaring white is the preponderant color of the collection, though leaving enough space to other vivid colors. A transparent heel with a stiletto inside? Who would have thought of that…The collection will be available in November 2008. LOUIS VUITTON: Pařížská 13, Praha 1, tel.: 224 812 774, www.louisvuitton.com

Louis Vuitton, Cruise 2009, zlaté sandály, 520 Eur, kabelka, 25 500 Kč Louis Vuitton, Cruise 2009, gold shoes, 520 EUR, bag, CZK 25 500

ALCHYMIST SHOP: Vlašská 2, Malá Strana, Praha 1, otevřeno denně 10 – 18 hod., tel./fax : 257 532 071, info@alchymistshop.com, www.alchymistshop.com

MAX MARA Módní butik Max Mara představil svou kolekci podzim-zima v novém interiéru. Italští architekti vycházeli z filozofie značky – důraz je kladen na dokonalé provedení, minimalizmus a pastelové barvy, jež umožňují hru světla. To vše navozuje pocit tepla a čisté elegance. Max Mara fashion boutique has launched its winter/autumn collection in a new interior. Italian architects drew inspiration from the brand’s philosophy – perfection, minimalism and pastel colors taking advantage of the effects of light; to achieve a feeling of warmth and pure elegance. MAX MARA: Havířská 1, Praha 1, tel.: 224 212 454, www.maxpraga.cz

028_034_NEWS1.indd 29

27.10.2008 10:38:54


30

| NEWS | LUXURY SHOPPING GUIDE

BUGATTI DIVA GOLD

CORNELIANI V září byla představena exkluzivní limitovaná kolekce Corneliani, jež vznikla na počest padesátiletého výročí této firmy. Do značkových butiků po celém světě putovaly pouhé dvě stovky těchto neobyčejných oděvních kousků. Zvláštní znamení: Rozmanité odstíny šedé, kombinace hedvábí a kašmíru, sofistikované detaily. An exclusive Corneliani limited collection created to celebrate the 50th anniversary of the company was launched in September. Only two hundred pieces of these extraordinary fashion creations will be distributed to all Corneliani boutiques around the world. What makes the difference: various tones of grey, silk and cashmere combination and sophisticated details.

V řadě luxusních a designově dokonalých kávovarů Casa Bugatti nově přibyla limitovaná zlatá edice stroje Bugatti Diva. Vy si tak budete moci své cappuccino, espresso či laté připravit tradičním italským způsobem v kávovaru pokrytém čtyřiadvacetikarátovým zlatem. Skvost jménem Bugatti Diva Gold stojí 75 000 Kč. Casa Bugatti has enriched its offer of exquisitely designed de luxe coffee machines. The new golden version of Bugatti Diva is launched only in a limited edition. From now on you can make a genuine Italian cappuccino, espresso or latté in a coffee machine plated in 24 carat gold. The gem called Bugatti Diva Gold costs CZK 75 000. HOME ART: Metropole Zličín, Řevnická 1, Praha 5, tel.: 226 082 309, Centrum Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4, tel.: 272 075 420, www.homeart.cz

CORNELIANI: Jakubská 6, Praha 1, tel.: 257 952 378, www.corneliani.it

DISEMO INTERIOR Společnost Disemo úspěšně působí na českém trhu již 15 let a specializuje se na kompletní servis od návrhů až po realizaci luxusních interiérů. Neodolatelnou novinkou je přímo královsky vypadající ložnice prokládaná plátky stříbra v kombinaci s kůží, jež pochází z dílny italské značky Scappini & C. Disemo Company has been successfully operating on the Czech market since 15 years. It specializes in luxury interiors and offers a complete range of services from the project up to the realization. The special feature on offer is a truly royal and irresistible bedroom combining silver leaves with leather; designed by the Italian brand Scappini & C. DISEMO: Sázavská 30, Praha 2, tel.: 224 934 321, disemo@disemo.cz, www.disemo.cz

Orientační cena kompletní ložnice: 279 420 Kč The price of the bedroom is approximately CZK 279 420

028_034_NEWS1.indd 30

21.10.2008 13:37:36


Jakubskรก 6, Praha 1

000_Corneliani_IM.indd 1

1.10.2008 11:20:11


32

| NEWS | LUXURY SHOPPING GUIDE

TICIAN BOHEMIA

Ceny koberců se pohybují od 55 300 Kč do 265 000 Kč dle zvoleného rozměru a designu. Price: CZK 55 300 to CZK 265 000 according to the dimensions and design of the carpet

Realizace interiérů, a to především v oblasti bytových doplňků, jsou specialitou firmy Tician Bohemia. Populárními se stávají koberce z plstěné 100% vlny v jedinečných kombinacích s částmi z vlasové vlny, hedvábí nebo kůže. V jedné ze svých nových luxusních kolekcí lanaF+ je nabízí i značka Jab Anstoetz Teppiche. Moderní i klasické tvary, vzory a motivy v různých barvách dodají vašemu interiéru nevšednost a výjimečnost. Specialized in the realization of interiors, Tician Bohemia namely focuses on flat interior design and accessories. Among products that have been enjoying more and more popularity are felted wool carpets in combination with silk, leather or other materials. Jab Anstoetz Teppiche offers them in its new cutting-edge collection lanaF+. A variety of modern or traditional shapes, patterns and motives in a wide range of colors is available to make your interior unique and original. TICIAN BOHEMIA S.R.O.: Vinohradská 37, Praha 2, tel.: 222 252 590, www.tician.com

CONCEPT STORE SIMPLE Od února 2009 bude mít Praha luxusní Concept store. V Pařížské 20 se objeví modely Chloé, Lanvin, Balenciaga, Alexander McQueen či Dior Homme, exkluzivní vůně, CD, knihy i lifestylové doplňky... A Champagne bar Taittinger při nakupování – to je splněný sen! In February 2009 a luxury Concept store will open in Prague. At Pařížská street, no. 20 you will find pieces by Chloé, Lanvin, Balenciaga, Alexander McQueen and Dior Homme, exclusive perfumes, CDs, books and lifestyle accessories… And a Taittinger champagne bar – a shoppers dream coming true. CONCEPT STORE SIMPLE: Pařížská 20, Praha 1

Sandálky z mušelínu/ Mouselline shoes, YSL, Concept store Simple

GAGGENAU Mezi špičkové vestavné kuchyňské spotřebiče Gaggenau přibyla řada Vario cooling. Díky těmto chladničkám, mrazákům a vinotékám poznáte revoluční technologii chlazení, jež bylo dosud jen výsadou profesionálních kuchyní. Vario cooling is a new range of Gaggenau’s luxury built-in kitchen

028_034_NEWS1.indd 32

appliances. Thanks to these refrigerators, freezers and wine storage cabinets you will be able to take advantage of innovative technological solutions which have been until now the exclusive prerogative of professional kitchens. BSH domácí spotřebiče: Pekařská 695/10a, Praha 5, tel.: 251 095 555, www.gaggenau-spotrebice.cz

27.10.2008 10:36:39


shine.

‡ß-ONTBLANC‡

www.montblanc.com

Exquisite diamond rings that celebrate the unique shape of a unique emblem. Simply because with a star around, every personality shines. Montblanc 4810 Ring Collection in 18 K white, yellow and red gold.

montblanc boutique

000_MontBlanc_IM.indd 1

Parizska 9

Prague

7.10.2008 12:13:38


34

| NEWS | LUXURY SHOPPING GUIDE

BOTTEGA VENETA Na konci ledna 2009 čeká Pařížskou ulici skutečně slavnostní událost: otevření luxusního obchodu značky Bottega Veneta. Tato italská firma byla založena v roce 1966 a ručně vyrábí dokonalé kožené skvosty: Boty, pásky, kabelky... Nepotřebují nápadné logo (to většinou najdete jen na rubu produktu), precizní provedení hovoří samo za sebe. At the end of January 2009, Pařížská street will live through a truly solemn event: opening of the Bottega Veneta store. This Italian brand was founded in 1966 and has been, ever since, manufacturing hand-made leather marvels: shoes, belts, bags…No need for a visible logo – usually you only find it on the inside – the quality of the product tells it all. BOTTEGA VENETA: Pařížská 14, Praha 1, www.bottegaveneta.com

STRENESSE

CARIBU

S dámskými modely německé módní značky Strenesse se od poloviny listopadu můžete seznámit v novém butiku na Malém náměstí. Návrhářka Gabriele Strehle pro ženy vytvořila dvě linie: Strenesse Blue a Strenesse Gabriele Strehle. Models for women by German fashion brand Strenesse - for you to discover in a new boutique on Malé náměstí from mid-November on. Gabriele Strehle, the fashion designer, has created two lines: Strenesse Blue a Strenesse Gabriele Strehle.

V centru Prahy byl otevřen obchod se španělskou dětskou módou Caribu. Vašim ratolestem jsou zde k dispozici více než čtyři stovky modelů. Novorozencům je určena pastelová kolekce Petit Lem, Lemur nabízí oblečky na dětské party, kolekce BKD je denimová, Folie obrázková a Trotters zase ležérně pubertální. Bude jim to slušet! A new Spanish children fashion store - Caribu - has opened its doors in the center of Prague. It offers more than 400 different models. Petit Lem collection in pastel colors is designed for babies, Lemur offers clothing for children parties, BKD is a denim collection, Folia a colorful collection and Trotters offers casual clothes for teenagers. They will look lovely!

STRENESSE: Malé náměstí 4, Praha 1, www.strenesse.com

CARIBU: Panská 8, Praha 1, tel.: 224 243 646

Dior, kolekce Milly Carnivora, prsten Egratigna Chipie, bílé zlato, diamanty, korundy a lak. Dior, Milly Carnivora Collection, Egratigna Chipie ring, white gold, diamonds, spinels, lacquer

028_034_NEWS1.indd 34

Novou exkluzivní kolekci šperků, jež dostala jméno Milly Carnivora, pro Dior vytvořila designérka Victoire de Castellane. Florální motivy září barvami, diamanty a polodrahokamy v buticích Dior od listopadu. The new collection of jewelry from Dior, entitled Milly Carnivora, was designed by Victoire de Castellane. Floral motives shining with colors, diamonds and gemstones will be available in Dior boutiques starting November. DIOR: Pařížská 4, Praha 1, tel.: 224 817 060, www.dior.com

Dior, kolekce Milly Carnivora, prsten Ancolia, žluté zlato, diamanty, žluté turmalíny, rubelit a lak. Dior, Milly Carnivora Collection, Ancolia ring, yellow gold, diamonds, yellow tourmalines, rubellite and lacquer.

FOTO: ARCHIV FIREM (19), INDIGO (2)

DIOR

27.10.2008 10:52:08


brioni_ShopGuide1_fall08

PRAHA PRAHA 1 - KRIZOVNICKA 1048/3

BRIONI.COM

1-10-2008

17:42

Pagina 1


LSGuide Inzerce 2x215x275mm spad1-2 1-2 036_037_NIKA_IM.indd 36

20.10.2008 15:10:46


studio NIKA s.r.o., Umฤ›leckรก 1, Praha 7, tel.: +420 233 380 351, info@studionika.cz, www.studionika.cz

036_037_NIKA_IM.indd 37

12:43:16 20.10.2008 15:11:20


38

| PORTRAIT | LUXURY SHOPPING GUIDE

Kdo dělá Prahu Prahou Tvoří budoucnost a jejich minulost se navždy zapsala do historie Prahy. Silné osobnosti, které nelze přehlédnout, nás nechaly nahlédnout do tajů svých úspěchů. They are creating the future, and their past has been written into the history of Prague for ever. Important personalities, who can’t be overlooked, share the secrets of their success with us.

038_042_portrety2.indd 38

hose ho ake rague, rague LENKA VEJVALKOVÁ obdařila Prahu luxusem. Jako první se v Česku rozhodla prodávat oblečení nejprestižnějších módních značek na světě. Před třinácti lety přivezla do metropole firmu Versace a dnes vede pobočky dalších módních gigantů: Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo, Dolce&Gabbana, Sergio Rossi, Tod´s... Lidé dělají módu, nebo móda dělá lidi? Určitě se ovlivňují navzájem. Móda se tvoří pro lidi a ti ji dotvářejí a nosí. Proč myslíte, že je móda pro někoho tak důležitá? V čem se skrývá její tajemství? Pro každého jsou důvody jiné. Ale důležité je, že lidé si tyto věci kupují, a tak má mnoho skvělých umělců možnost navrhovat a tvořit z luxusních látek někdy opravdu umělecká díla, nezanikne tak práce pro mnoho řemeslných umělců a vše není šedé, jednotvárné a strojové. A ostatní mají šanci kopírovat. Co pro vás znamená? Čím vás okouzluje? Obdivuji tvořivé a nápadité umělce, protože sama bych nebyla schopná takové invence. Umíme se jako národ oblékat? Relativně dobře se učíme módu chápat a nosit. Jen by se všichni nemuseli tak striktně držet módních trendů. Do jaké míry by se měl člověk podřizovat módním trendům? Móda by pro člověka měla být jakýmsi vodítkem nebo do určité míry inspirací, ale ten konečný výběr, co si koupím nebo na sebe obléknu, by měl vycházet z každého zevnitř. Musíte mít ten pocit, kdy si jste naprosto jisti že to jste právě „Vy“. Do jaké míry móda vytváří město? Nejenom móda, ale i design obchodů může přispět k dotváření vzhledu některých částí domů. Co byste na Praze změnila a co nikdy? Určitě bych na ní nic neměnila. Lenka Vejvalková introduced luxury to Prague. She was the first person in the Czech Republic who decided to sell clothes from the

world’s most prestigious fashion brands. Thirteen years ago, she brought Versace to the Czech capital and she now runs branches of other fashion giants, including Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo, Dolce&Gabbana, Sergio Rossi, Tod´s, etc. Do people make fashion or does fashion make people? They definitely influence each other. Fashion is created for people, who then add the finishing touches and wear it. Why do you think fashion is so important to people? What is its secret? Everyone has different reasons. But the important thing is that people buy these things, and this gives many great artists an opportunity to design and create what is sometimes a truly artistic piece of work from luxurious materials. Consequently, there is still work for many craftspeople and not everything is drab, monotonous and machine-produced. And others have a chance to copy this work. What does it mean to you? What fascinates you about fashion? I admire creative and imaginative artists, because I myself would not be capable of such invention. Do Czechs, as a nation, know how to dress? We are learning to understand and wear fashion quite well. I would only say that not everyone has to observe fashion trends so strictly. To what extent should someone conform to fashion trends? Fashion should give people a lead or inspire them to a certain extent, but ultimately the final choice about what one buys and wears should come from within oneself. You have to have the feeling that this is really “You”. To what extent does fashion create a city? It’s not just fashion. The design of shops can also put the finishing touches to some parts of buildings. What would you change in Prague and what would you never alter? I definitely wouldn’t change a thing about it. ...

27.10.2008 10:54:40


038_042_portrety2.indd 39

21.10.2008 13:42:44


40

...

| PORTRAIT | LUXURY SHOPPING GUIDE

ANNA PECKOVÁ v roce 1994 založila společnost Studio Nika, jež se zaměřuje na návrhy a realizace soukromých interiérů. Díky svému osobnímu přístupu a kvalitnímu týmu nejen že plní specifické požadavky i těch nejnáročnějších klientů, ale vytváří nezapomenutelné projekty. Podle čeho poznáme, že interiér je od Studia Nika? Zakládáme si na detailech. Naše práce nespočívá jen v poskládání nábytku, i když správně a vhodně rozestavěný a vybraný nábytek je základem všeho. Nedílnou součástí je však

038_042_portrety2.indd 40

také např. rozvod elektřiny a s tím související dobré nasvícení. Jsme zastánci interiérů, které přinášejí klientům komfort také v obsluze. Aby toho bylo možné dosáhnout, musíme se k realizaci zapojit už v době projektu. Kde čerpáte inspiraci? Inspiruje mě objekt, jeho okolí i klient a jeho přání. Naším hlavním cílem je vytvořit interiér, ve kterém se bude zákazník cítit dobře. To je i hnacím motorem. Na finální podobě samozřejmě úzce spolupracujeme se zadavateli, ale jsou i tací, kteří se do našich rukou svěří zcela a výsledek vidí až při stěhování.

Prožila Praha v posledních letech designový „boom“? Určitě a jsem tomu opravdu velmi ráda. Je vidět, že obchody se dostávají na lepší a vyšší úroveň, stejně jako služby. A týká se to právě i kvalitního bydlení. Naši zákazníci už netouží po kvantitě, ale kvalitě. A velká investice se jim rozhodně vyplatí. Co byste na Praze změnila a co nikdy? Určitě bych neměnila Staré Město. Ale přála bych si v Praze vidět víc zeleně. Anna Pecková established the company Studio Nika in 1994. This firm focuses on the design and implementation of private interiors. Its personal approach and high-quality team ensures that it not only fulfils the specific requirements of the most demanding clients, but also creates unforgettable projects. How can we tell an interior has been done by Studio Nika? We pride ourselves on the detail. Our work is not just about putting furniture together, even though suitably arranged and well chosen furnishings are the basis for everything. Nevertheless, things like power distribution and the good lighting that’s connected with this are also an integral part of our work. We champion interiors that ensure comfort for clients in addition to their utility. In order to achieve this, we have to get involved in the implementation of a project as early as the planning stage. Where do you get your inspiration from? I am inspired by the building in question and its surroundings, as well as by the client and his wishes. Our main goal is to create an interior in which the customer feels good. That’s our driving force. Naturally, we cooperate closely with clients on a project’s final appearance, but there are also those who entrust everything to us, and the final result is not seen until they move in. Has Prague gone through a “design boom” in recent years? Definitely, and I’m very happy about this. You can see that shops have achieved a higher, improved standard, just like their services. And this also concerns high-quality housing. Our clients no longer just want quantity, but quality as well. And big investments undoubtedly pay off for them. What would you change in Prague and what would you never alter? I would definitely not change the Old Town, but I would like to see more greenery in Prague.

21.10.2008 13:42:56


„Mám ráda nové budovy, protože nemají paměť, a staré budovy, protože paměť mají. Je na nich výrazný otisk generací.“ “I like new buildings because they have no memory, and I like old buildings because they have. They bear the distinct hallmarks of generations.” ING. IVANA GRILLOVÁ je jednatelkou developerské společnosti ARTA. Firma se již 15 let zabývá rekonstrukcí, modernizací bytových jednotek a v posledních letech výstavbou exkluzivních, luxusních bytů v nejatraktivnějších pražských lokalitách. Město dělají budovy, nebo lidé? Město je sociálně společenský prostor a měli by ho dělat lidé, kteří zase zpětně vytvářejí budovy. Je to tedy vzájemně provázaný a na sobě neodmyslitelně závislý dějinný proces. Vyvážený městský život je naplněn stavbami, budovami a všude rozpoznatelným lidským faktorem. Bohužel se toto dnes vytrácí. Jaký máte názor na kombinace starých a moderních budov? Jsem jejich velkým přítelem a podporuji všechno moderní. Mám ráda neotřelost, nápaditost, avantgardní věci a čím bláznivější, tím lepší. Samozřejmě všechno má své meze. Nová budova by se starou měla ladit. Mohou být zcela rozdílné, ale společně by měly tvořit krásný celek a vyvažovat jedna druhou, jde o celkovou estetičnost. Co byste na Praze změnila a co nikdy? Miluji zeleň a její použití v architektuře. A to mi v Praze velmi chybí. Pokud bych mohla

038_042_portrety2.indd 41

něco měnit, tak jen množství zeleně, stromů a květin. Nikdy bych však neměnila úžasná panoramata Prahy. Ing. Ivana Grillová is an executive of the ARTA development company. This firm has been involved in the reconstruction and modernisation of housing units for 15 years. In recent times, it has been building exclusive, luxury apartments in Prague’s most attractive localities. Do buildings or people make a city? A city is a social space and should be created by people, who then create buildings in turn. Consequently, it is mutually connected and inherently tied to the course of history. Well-balanced urban life is complemented by structures, buildings and the human factor, which can be discerned everywhere. Unfortunately, this is now disappearing.

What do you think of combining old and new buildings? I’m a big fan of modernity and I support everything that is modern. I like originality, imagination and avant-garde things. The crazier something is the better. Of course, everything has its limits. A new building should exist in harmony with an old one. They can be completely different, but together they should create a beautiful whole and one should balance the other. It’s all about aesthetic qualities in general. What would you change in Prague and what would you never alter? I love greenery and its use in architecture. And this is something that is really lacking in Prague. If I could change anything, it would be the amount of green areas, trees and flowers. Nevertheless, I would never change the wonderful panoramas of this city. ...

21.10.2008 13:43:07


42

| PORTRAIT | LUXURY SHOPPING GUIDE

„Podle bot a hodinek poznáte, co je kdo za člověka.“ “You know a person by their watch and their shoes.”

ZDENĚK KVERKA stojí v čele Klenotnictví Dušák. Firma působí na českém trhu 16 let a za tu dobu se stala nedílnou součástí Prahy. Společnost Dušák je totiž synonymem kvality, spolehlivosti, luxusu a tradice. Co pro vás hodinky znamenají? Všechno. Nejsou jen náplní mé práce, ale také mou velkou láskou. Myslím na ně večer, když usínám, i ráno, když se probouzím. Dokázal byste si tedy představit život bez hodinek? Nedokázal. V dnešní době už je to doplněk každého. Říká se, že podle bot a hodinek poznáte, co je kdo za člověka. Co je nyní nejvíc v módě? Hodinky se zvětšují a stávají se unisexové. Stále častěji se používají diamanty a různé doplňující prvky (takzvané hodinářské komplikace). Nové kolekce se každý rok představují v březnu a dubnu, ale není to jako u oblečení. Nepodléhají módním trendům, jsou nadčasové. Vyrábí se také hodinky na míru? Ano, ale pouze u Blancpain. Sestaví vám je hodinář a proces trvá téměř rok. Hodinář se pak na model podepíše a ať jste kdekoliv na světě, tak vám je přijede osobně předat. Stojí kolem 18 milionů Kč. Jakým směrem se hodinářství ubírá? Budoucnost má dobrou. Zákazníci bohatnou a každý rok se zaznamenávají rekordní počty prodaných kusů. Co byste na Praze změnil a co nikdy? Mám Prahu moc rád, kdykoliv jsem na cestách, tak se sem rád vracím. Takže bych nic neměnil. Zdeněk Kverka is the man in charge of Klenotnictví Dušák, a jewellery company that has been operating on the Czech market for 16 years and which has become an integral part of

038_042_portrety2.indd 42

Prague in that time. Dušák is now a synonym for quality, reliability, luxury and tradition. What do watches mean to you? Everything.They are not just my work, but also my great love. I think about them at night when I go to sleep and in the morning when I wake up. Could you imagine life without watches? I couldn’t. Nowadays, it’s an accessory for everyone. They say that you know a person by their watch and their shoes. What is the height of fashion at the moment? Watches are getting bigger and becoming more and more unisex. They are putting diamonds and various accessories on everything (so-called “watch complications”). New collections are presented in March and April every year. But

it’s not like clothing. They are not affected by fashion trends; they are timeless. Are customised watches also produced? Yes, but only by Blancpain. A watchmaker makes it for you and the process lasts nearly a year. The watchmaker then signs the timepiece and will personally deliver it to you anywhere in the world. They cost around 18 million crowns. Where do you think the future of watchmaking is headed? It has a bright future. Customers are getting richer and every year we are selling record numbers of watches. What would you change in Prague and what would you never alter? I really love Prague. I am always happy to return here after travelling, so I wouldn’t change a thing.

FOTO: TOMÁŠ BERAN (4)

...

27.10.2008 10:56:11


Prodejny Lia Halada: Praha 1, Pařížská 7, tel.: 222 311 868 Karlovy Vary, Stará louka 28, tel.: 353 225 182 halada@halada.cz | www.halada.cz Prodejny Halada: Praha 1, Na Příkopě 16, tel.: 224 221 304 Brno, Česká 23, tel.: 542 221 287 České Budějovice, nám. Přem. Otakara II. 31, tel.: 387 311 369

PRINT_HA30_LSGnewFIN.indd 1

7.10.2008 12:12:28


44

| PROMOTION | LUXURY SHOPPING GUIDE

Dokonalý muž je gentleman za každé situace, elegantní a přesný po celý den s modelem hodinek Cockpit. A perfect man – a gentleman in every situation, elegant and always punctual thanks to his Cockpit watch. Tak jako všechny modely firmy Breitling, i Cockpit je oficiálně certifikovaný chronometr. Je stvořený pro aktivity, které bezpodmínečně nevyžadují funkce chronografu, naopak důraz hodinářští mistři kladli na nesmírně elegantní zpracování. Mužské zápěstí obtočí řemínek z krokodýlí kůže, pouzdro je zhotovené z 18karátového růžového zlata, lunetu zdobí 40 diamantů. Místo indexů jsou na perleťovém číselníku rovněž diamanty. Cockpit má to nejlepší, co může Breitling po stránce technologické nabídnout: korunka a spodní víčko pouzdra jsou šroubovací, safírové sklo je odolné proti poškrábání a po obou stranách opatřené antireflexní úpravou. Je konstruován tak, že odolá tlaku 30 bar, což je srovnatelné s hloubkou 300 metrů. Breitling Cockpit model, as well as all the other watches by Breitling, is a formally certified chronometer. However it was not designed for activities necessarily requiring a chronograph function; the master watchmakers focused particularly on its elegance. It features a crocodile leather strap, an 18-carat pink gold case and a lunette set with 40 diamonds. A mother of pearl dial also sports diamond hour makers. From the technological point of view, Cockpit is the best Breitling has to offer: a screw-locked crown and screwed back case and scratch resistant sapphire crystal which is glare proof on both sides. It is water-resistant up to 30 bar, that is to say 300 meters. Carollinum: Pařížská 11, Praha 1, tel.: 224 810 890, www.carollinum.cz Klenotnictví Dušák: Na Příkopě 17, Praha 1, tel.: 224 213 025, www.dusak.cz, www.breitling.com

044_045_Breitling.indd 44

21.10.2008 13:54:33


FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

Breitling, Cockpit: 31 800 Eur / EUR 31 800

044_045_Breitling.indd 45

27.10.2008 16:36:54


46

| FASHION | LUXURY SHOPPING GUIDE

Módní trendyashion rends Tři nejnovější styly pro váš trendy vzhled. 3 trends to update your look. Louis Vuitton vi so Díky Marcu Jacob že ků á en rv če vá ká zís h. sa zcela nový ob

Boty/Shoes, Dior, Pařížská 4, 31 800 Kč, CZK 31 800

Marc Jacobs gives w leather a whole ne . meaning in scarlet

POZOR ČERVENÁ RED ALERT Kabelka/Bag, Salvatore Ferragamo, Pařížská 10, 34 220 Kč, CZK 34 220 Šaty/Dress, MaxMara, Havířská 1, 9 500 Kč, CZK 9 500

Tommy Hilfiger Záblesk saténu, prchavý okamžik, v němž elegance přechází v rafinovanost. The sporty designer goes refined with this fluid satin moment.

Stylové vábení. You'll hear sirens with this trend.

046_050_Fashion trendy.indd 46

Brioni

Shrnovací kozačky a šaty po kolena? Směle do toho! Take a chance with slouchy boots and a knee length dress.

Lodičky/Court shoes, Sergio Rossi, Pařížská 18, 8 040 Kč, CZK 8 040

21.10.2008 16:40:04


000_ALO_IM_1_2.indd 2

17.10.2008 15:18:18


48

| FASHION | LUXURY SHOPPING GUIDE Bolérko/Bolero, MaxMara, iBlues collection, Havířská 1, 3 200 Kč, CZK 3 200

Salvatore Ferragamo Inspirací se pro tohoto Itala stala noblesní dáma v bílém. A sophisticated lady in white was the Italian inspiration.

Dries van Noten

lí Poslední móda ve šiže ko kombinovat jem ým en nu s vrstv . em on šif ným Mix your fur with s soft chiffon layer k. loo t es lat e th for

Šaty/Dress, MaxMara, Havířská 1, 8 200 Kč, CZK 8 200

Kabelka/Bag Dolce&Gabbana, Pařížská No. 18, 49 050 Kč, CZK 49 050

KOŽEŠINA ZDOKONALUJE FUR ACCENTS

Zachumlaná do kožíšku. Cozy up to a little fuzz.

Kabát/Coat, Mazzi, Louvan, 45 000 Kč, CZK 45 000

Fendi Kožešinový kabátek s páskem, to je poslední novinka v klasickém stylu. The belted fur jacket is the latest update to a classic style.

046_050_Fashion trendy.indd 48

Vesta/Waistcoat, Salvatore Ferragamo, Pařížská 10, 95 220 Kč, CZK 95 220

Lodičky z krajtí kůže/ Court shoes - a python's leather, Sergio Rossi, Pařížská 18, 15 960 Kč, CZK 15 960

27.10.2008 16:44:25


PRAGUE 1: Havířská 3, tel: 272 142 242; Široká 11, tel: 224 815 335; KARLOVY VARY: Goethova stezka 43, Grandhotel Pupp, tel: 353 236 141

117_Baldinini.indd 1

10.10.2008 9:07:44


50

| FASHION | LUXURY SHOPPING GUIDE Dolce & Gabbana Směs doplňků a tkanin dodává této módní linii rustikální anglický vzhled. The mix of accessories and texture gives this look a rustic English feeling.

Balmain ý Módní dům, kter ější ičt ot er vždy nabízí u. nd tre í ztvárněn ays This house can alw the be counted on for n sexier interpretatio of the trend.

Šaty/Dress, DSquared2, Pařížská 20, 30 500 Kč, CZK 30 500

Šaty/Dress, Moschino Cheap & Chic, Pařížská 15, 17 100 Kč, CZK 17 100

Nejnovější trend: šaty decentně zahalující. Think covered up, not sheer this time around dress is reborn.

046_050_Fashion trendy.indd 50

Prada Hlavní trend této sezony. Prada zdůrazňuje celou krajkovou módní linii včetně krajkových kabelek. The leader of the trend for this season, Prada featured entire looks of lace, including lace handbags.

Boty/Shoes, Sergio Rossi, Pařížská 18, 18 360 Kč, CZK 18 360

FOTO: S. SIBA (8), ARCHIV FIREM (5), INDIGO (9)

KRAJKA PRO PRAVÉ DÁMY LADY LIKE LACE

Šaty/Dress, Dolce&Gabbana, Pařížská No. 18, 18 350 Kč, CZK 18 350

21.10.2008 18:14:18


Více informací na: Tel.+420 224 221 587/589 MM_RC_Luxury_215x275_I.indd 1

26-09-2008 11:31:15


OPĚT NA VÝSLUNÍ ack in ogue

Krátké kabátky a šaty ve žluté, cyklámenové nebo šarlatové. S potiskem z koláží, které pro Donatellu vytvořil holandský umělec Tim Roeloffs, nebo bez. Kolekce na podzim a zimu 2008/09 patří k tomu nejlepšímu, co jsme za poslední roky u značky Versace viděli. Pořiďte si alespoň jeden kousek, jistotně se stane kouskem kultovním. Little coats and dresses in yellow, cyclamen or deep red. Some of them sporting collage prints created for Donatella by Dutch artist Tim Roeloffs. The autumn/winter collection 2008-9 is one of the best by Versace we have seen in the last few years. To have at least one piece in your wardrobe is imperative, it will surely become iconic.

052_057_Versace.indd 52

21.10.2008 14:07:18


LUXURY SHOPPING GUIDE

| FASHION |

53

Taška z jehněčí kůže, doplněná látkou s potiskem Berlino, 50 150 Kč Lamb skin leather bag with Berlin print fabric, CZK 50 150 Vlevo: Šaty z hedvábí s potiskem Berlino, cena na vyžádání. Boty z telecí kůže, 20 450 Kč Left: Berlin print silk dress, price per request. Veal leather shoes, CZK 20 450

052_057_Versace.indd 53

21.10.2008 18:08:23


Vlněný kabát, 49 450 Kč. Psaníčko z jehněčí kůže, 18 200 Kč. Boty z telecí kůže, 20 450 Kč Wool coat, CZK 49 450. Lamb skin leather purse CZK 18 200. Veal leather shoes, CZK 20 450 Vpravo: Boty z telecí kůže, 20 450 Kč Right: Veal leather shoes, CZK 20 450

052_057_Versace.indd 54

21.10.2008 18:09:15


LUXURY SHOPPING GUIDE

052_057_Versace.indd 55

| FASHION |

55

21.10.2008 14:12:18


56

| FASHION | LUXURY SHOPPING GUIDE

052_057_Versace.indd 56

21.10.2008 14:22:58


Šaty ze směsi vlny a elastanu (95 % vlna, 5 % elastan), 40 500 Kč. Boty z telecí kůže, 19 500 Kč Dress (95% wool, 5% elastan), CZK 40 500. Veal leather shoes, CZK 19 500 Vlevo: Kabelka z telecí kůže s potiskem kroko, 31 200 Kč Left: Veal leather with croco print, CZK 31 200

FOTO: ARCHIV FIRMY (6) XXXXXXXX

VERSACE: U Prašné brány 3, Praha 1/ Prague 1, tel.: 224 810 016. Letiště Praha Ruzyně, Terminál 1 Airport Prague Ruzyně, Terminal 1, tel.: 220 114 311

052_057_Versace.indd 57

21.10.2008 18:10:07


58

| FASHION | LUXURY SHOPPING GUIDE

058_063_ALO.indd 58

21.10.2008 19:13:15


NAVĚKY

SPOLU TOGETHER FOREVER

Šperky jsou jako květy, které nevadnou. Krášlí, těší, uklidňují i zneklidňují. Je jedno, z jaké barvy zlata jsou zhotovené či jaké kameny je zdobí. Musí oslovit, zaujmout. A pak s námi vydržet na věky. Věřte, že ať už jsou vaše touhy a potřeby jakékoliv, určitě je uspokojíte v rozmanitých kolekcích firmy ALO Jewelry. Jewelry – flowers that never fade. They make you beautiful, give you joy, soothe you and excite you. What ever color of gold they are made of or what ever precious stones adorn them, they must attract you and speak to you. And stay with you forever. Any desire or need you may have, it will surely find fulfillment in one of the rich collections of ALO Jewelry.

058_063_ALO.indd 59

21.10.2008 14:32:05


60

| FASHION | LUXURY SHOPPING GUIDE

Předchozí strana: ROZEVLÁTÁ RŮŽE, kolekce ALO Diamonds Luxury. 357 briliantů, bílé zlato 18 k, 198 550 Kč Previous page: BLOOMING ROSE collection ALO Diamonds Luxury. 357 diamonds, white gold 18 ct, CZK 198 550 PRSTENY, kolekce ALO Fashion. Růžové zlato 18 k. Brilianty, ametysty a růžové safíry. Cena za model od 45 000 Kč RINGS, collection ALO Fashion. Rose gold 18 ct. Brilliants, amethysts and pink sapphires. Price per model from CZK 45 000

058_063_ALO.indd 60

29.10.2008 15:56:38


FASHION | LUXURY SHOPPING GUIDE | 61

058_063_ALO.indd 61

21.10.2008 14:33:23


62

| FASHION | LUXURY SHOPPING GUIDE

NÁRAMEK, kolekce ALO Diamonds Luxury. 225 briliantů, bílé zlato 18 k, 372 375 Kč (náramky z této kolekce pořídíte již od 60 000 Kč) BAREVNÉ RŮŽE, kolekce ALO Diamonds Luxury. Bílé, žluté a růžové zlato 18 k, 85 briliantů, 77 350 Kč BRACELET, collection ALO Diamonds Luxury. 225 brilliants, white gold 18 ct, CZK 372 375 (bracelets from CZK 60 000) COLOURS OF THE ROSES, collection ALO Diamonds Luxury. White, yellow and rose gold 18 ct, 85 brilliants, CZK 77 350

FOTO: ARCHIV FIRMY

ALO JEWELRY: např. Klenotnictví Dušák, Na Příkopě 17, Praha 1, tel. 224 213 025 Karlova 2, Praha 1, tel. 222 220 288 Mostecká 3, Praha 1, tel.: 257 531 592 www.alo.cz

058_063_ALO.indd 62

29.10.2008 15:57:25


058_063_ALO.indd 63

21.10.2008 14:34:38


LAKE TAHOE NEVADA STATE PARK, USA TOMMY.COM

000_Tommy_Hilfiger_IM.indd 74

7.10.2008 17:30:22


000_Tommy_Hilfiger_IM.indd 75

7.10.2008 17:32:03


66

| BEAUTY | LUXURY SHOPPING GUIDE

NEJDRAŽŠÍ Z NEJDRAŽŠÍCH riciest eauty roducts

Vyplatí se investovat do nejdražšího krému či parfému na trhu? Můžeme věřit, že nejdražší rovná se zároveň nejlepší? Ptáme se odborníků z kosmetických laboratoří. $500 can buy a lot of things, but can it really buy you healthier, more luminous skin? While a hefty price tag doesn't necessarily make it more effective, there are factors that contribute to the prices of these products.

CO DĚLÁ DRAHÝ PRODUKT DRAHÝ? WHAT MAKES A PRODUCT PRICEY? Podle Rebeccy James Gadberryové, generální ředitelky společnosti YG Laboratories, která se zabývá výzkumem a prodejem nových aktivních látek pro použití v kosmetickém průmyslu (více na www.yglabs.com), je to soubor těchto čtyř ukazatelů: What makes a product pricey? We turned to leading ingredient authority and CoCEO/ Chairman of YG Laboratories, Rebecca James Gadberry, for her opinion on why these offerings are so expensive.

KONCENTRACE HIGH CONCENTRATIONS 1.VYSOKÁ

„Většina drahých produktů obsahuje efektivní látky v té nejvyšší možné koncentraci. Užití koncentrátu v kosmetickém výrobku je vždy dražší, než použití ředěné složky,“ vysvětluje Rebecca. „Many pricey products feature families of effective ingredients at maximum percentage,“ she explains.

066_069_Beauty.indd 66

MANUFACTURING 2.VÝROBA

„Masové výrobky se vyrábějí za přispění automatizovaných linek a tím se snižují náklady na koncovou cenu. Ale špičkové výrobky (tzv. high-end) se vyrábí v omezeném množství, protože jsou daleko náročnější na výrobu, ale to také znamená, že každá z ingrediencí může být zpracována daleko precizněji.“ „Mass beauty products are made using automated, machine-based processes to reduce expenses, but many high-end beauty products are extremely labor-intensive. Each ingredient can be made more precious if it's produced in limited amounts.“

RESEARCH 3.VÝZKUM

„Drahé produkty jsou většinou výsledkem dlouhého a namáhavého výzkumu.“ „Pricey products are often the result of years of research funded by the cosmetic company.“

EXCLUSIVITY 4.EXKLUZIVITA

„Laboratoře, poskytovatelé účinných složek určených do kosmetických výrobků, je za normálních okolností prodávají více společnostem najednou. Účinná látka se tak sice objeví v produktech od několika různých výrobců zároveň, ale tím také klesá koncová cena,“ vysvětluje Rebecca a dodává: „Ti, co chtějí pro svůj produkt něco výjimečného, musí zaplatit laboratořím vysokou cenu za to, že se účinná složka už nebude moci prodat žádnému jinému výrobci kosmetiky. Exkluzivita je drahá, k ní je ještě nutné připočíst cenu za již tak drahou účinnou složku.“ „Under normal circumstances, an ingredient supplier sells the same ingredient to a number of cosmetic companies,“ explains Gadberry. „The companies behind these products often pay a premium for the exclusive rights to use them, on top of them already being expensive to begin with.“

27.10.2008 12:29:22


RÉVIVE PEAU MAGNIFIQUE $ 1 500 Sérum se používá dvakrát ročně po dobu čtyř týdnů jako zázračná kúra pro omlazení pleti. Využitá technologie byla oceněna Nobelovou cenou. Designed to be used twice a year for four weeks, this serum contains Nobel prize-winning technology to regenerate skin cells.

Co o svém produktu říká výrobce: Je to jediný produkt na trhu, který umí probudit staré „unavené“ kmenové buňky a omladit je až o pět let. Vrásky vyhladí o 45 %. Více na www.reviveskincare.com What the company says: It's the only skin-care product on the market to convert aged, sleeping adult stem cells into assertive, fully awake ones, claiming to take at least five years off heavily aged appearances and reduce wrinkles by 45 percent.

01 OMLAZUJE DÍKY ZÁZRAČNÉ LÁTCE MILLION-DOLLAR INGREDIENTS Gram telomerase – zázračné a zároveň nejdražší složky, kterou firma do tohoto séra použila, stojí údajně čtyři miliony dolarů. Telomerase funguje jako katalyzátor stárnoucích kmenových buněk. Podle všeho dokáže „přeřídit” biologické hodiny buněk tak, aby začaly tvořit zase mladou a jemnou pleť. Purported to cost $ 4 million a gram, telomerase is a youth-recruiting molecule that is currently only available in this skin-care product. It is said to stimulate resting adult stem cells to revive fresh, baby-soft tissue, and it is the most expensive ingredient in the brand's entire line.

02 ÚČINKUJE V NEJHLUBŠÍCH VRSTVÁCH EPIDERMU EFFECTS DEEP IN THE SKIN

03 PODPORUJE TVORBU KOLAGENU CREATING NEW COLLAGEN Díky zvýšené tvorbě kolagenových vláken pomůže sérum „opravit” i drobné povrchové nedostatky pleti (rozšířené póry, akné...). Rousing collagen synthesis, the product targets underlying damaged tissue to repair superficial imperfections.

066_069_Beauty.indd 67

Sérum obsahuje EGF (Epidermal Growth Factor), jehož objevení bylo oceněno Nobelovou cenou v roce 1986. Tato látka zásadně zvyšuje schopnost obnovy buněk a tím také tvorbu kolagenu a elastinu. Pleť se tak stane silnější, vypnutější a elastičtější – tedy bez vrásek. Growth Factor's regenerative properties help decrease wrinkles and fine lines by promoting collagen, elastin and protein formation to thicken the deep structural elements of the skin.

27.10.2008 17:24:52


68

| BEAUTY | LUXURY SHOPPING GUIDE

YU PERFUME $ 5 000 Správný postup, jak získat tuto exotickou, omamnou květinovou vůni, firma vyvíjela a zdokonalovala bezmála půldruhého roku. Rostlinné esence z ručně sbíraných květin z pralesů Jižní Ameriky a z vegetace na ostrovech v Indickém oceánu byly presovány přímo na místě, metodou 'Jungle Essence', aby byly získané extrakty z rostlin co nejčerstvější a nejsilnější. This exotic, limited-edition, highly potent floral perfume took a year and a half to develop. Its botanical essence is sourced from plants that were handpicked from South American rainforests and exotic islands in the indian ocean.

Co o svém produktu říká výrobce: Jsme dodavatelé esencí jiným parfumářským firmám už přes sto let. Toto je náš první parfém. Hledali jsme po celém světě nejomamnější rostliny a nejlepší metodu, jak je zpracovat. Výsledkem je Yu – své jméno získal z čínského výrazu pro déšť. Na celosvětový trh jsme uvedli pouze 500 flakonů. V současné době je možné Yu zakoupit v Americe, Anglii, Hong Kongu či na Středním Východě. www.mane.com What the company says: Based on 100 years of knowledge and inspired by the Chinese word for rain, only 500 bottles of this perfume are available worldwide, in the United States, England, Hong Kong and the Middle East. The flowers' sustainability is ensured through a unique extraction process that obtains authentic plant absolutes without threatening their existence.

04 NEOBVYKLÉ PŘÍSADY UNLIKELY ELEMENTS Nevšední svěžest parfému zajišťuje málo používané pižmo ženetek (čeleď cibetkovitých) z jižní Itálie. Direct from Southern Italy's spectacular winding hilltops, Genet absolutes are rarely used in perfumery and lend a distinct sense of freshness.

066_069_Beauty.indd 68

01 OMAMNÁ VŮNĚ OPTIMAL POTENCY Všechny přísady, které jsou v parfému obsaženy se sbíraly v momentě, kdy jejich silice měly největší mocnost. Proto se například extrakt z bílokvětého indického jasmínu získával uprostřed noci. Direct from India, absolutes are extracted from sweet-smelling, whitepetaled Jasmine flowers in the dead of night, at the height of the full fragrance.

02 BALENÍ PRO SBĚRATELE COLLECTIBLE KEEPSAKE Na každém z pětiset flakonů je ručně vyleptáno výrobní číslo parfému. Lahvička s omamnou tekutinou je pak uložena do ručně vyrobené krabičky z břízy, potažené pravou kůží. Each bottle is hand-etched with its respectful production number, housed within a solid, handmade birch box and lined with genuine leather.

03 VŮNĚ, KTERÁ PROBOUZÍ SMYSLY SPIRITUALLY AWAKENING SCENT Společně s pižmem ženetek tvoří základ parfému Champaca. Rostlina z čeledi Magnoliaceae. Ve starých indonéských chrámech se používá už stovky let pro svou ojedinělou, klid navozující vůni. Je pronikavá a říká se, že ji ucítíte na tisíce kilometrů daleko. Champaca, an ancient, wild, persimmon-colored Indonesian flower, is one of the key ingredients in the perfume and has been used for hundreds of years to create sensual ambience in elite temples. It is said this flower can be smelled from hundreds of miles away.

27.10.2008 14:40:25


Co o svém produktu říká výrobce: Tyto ušlechtilé „lázně pro pleť“ nelze koupit jako ostatní výrobky. The Essence získáte jen na objednávku, ve vybraných prodejnách La Mer. V balení najdete také šestnáctistránkovou publikaci s popisem výrobku a návodem jak ho správně používat. The Essence obsahuje nejvyšší možnou koncentraci zázraku firmy La Mer - Miracle Broth, jehož vývoj trval celých dlouhých dvanáct let. www.lamer.com What the company says: Originally available by invitation only in which users received a 16-page hardback brochure, this 'healing spa for the skin' features the highest level of La Mer's Miracle Broth - the company's renowned, youth-inducing agent that took more than 12 years to perfect.

01 KOSMONAUTIKA A KOSMETIKA AEROSPACE SCIENCE Bývalému fyzikovi, působícímu v oblasti letectví a kosmonautiky, se po více než šesti tisících experimentech podařilo propracovat k dokonalosti vysoce účinný kvasný komplex složek Miracle Broth, základ všech krémů společnosti La Mer. Srdcem zázračného komplexu, který viditelně vyhlazuje, zvláčňuje a zjemňuje pleť, není přitom nic výjimečného. Výjimečný je však postup, který Dr. Max Huber vyvinul. Základ zázračného komplexu – mořské chaluhy sbírané v zátokách San Diega – jsou při biologickém kvašení ještě vystavovány zvukovým a světelným vlnám, aby se maximálně zvýšila účinnost získávaných aktivních složek. Developed by an aerospace physicist who performed 6 000+ experiments to perfect the solution, La Mer's Miracle Broth contains hydratating sea kelp. Harvested off the San Diego Bay coast and flown to La Mer's New York laboratories, it is fermented for four months under the influence of sound and light waves to increase activity.

FOTO: ARCHIV FIREM (3)

LA MER THE ESSENCE $ 2 100 V současné době nejdražší produkt na světě v kategorii péče o pleť. Za tři týdny slibuje totální znovuzrození pleti. Presently the world's most expensive face product, and initially coined 'precious project' to ensure it remained a top secret endeavor, this three-week serum-based treatment promises to leave the skin 'visibly reborn'.

066_069_Beauty.indd 69

27.10.2008 14:42:26


70

| BEAUTY | LUXURY SHOPPING GUIDE

Když příroda potřebuje pomoci hen ature eeds a ittle elp

Zajímavosti z oblasti plastických operací prsou představil MUDr. Patrik Paulis Cosmetic breast surgery, what you might not know - interview with plastic surgery expert Patrik Paulis Kosmetická chirurgie je stále opředena řadou mýtů. Některé potenciální zákaznice nechtějí operaci poprsí podstoupit, protože nová ňadra nevypadají přirozeně... Krom toho, že moderní implantáty se mohou v těle nechat neomezeně dlouho, protože použité materiály zamezují pronikání silikonu do těla, dnes se používají i zcela nové, tzv. asymetrické implantáty. Z anatomického hlediska mají ke skutečné mléčné žláze nejblíže. Pravé a levé implantáty jsou tvarově nezaměnitelné a estetický výsledek operace vypadá při správné indikaci zcela přirozeně. Filozofie jejich používání vychází z faktu, že tvar ženského prsu je asymetrický, zatímco umístění ňader na hrudníku je symetrické. Jsou asymetrické implantáty vhodné pro všechny klientky? Tyto implantáty se ukládají výlučně pod žlázu a díky svému tvaru jsou vhodné k použití i u mírné ptózy (poklesu ňader). Omezením je původní velikost prsní žlázy, která musí implantát zcela pokrýt, a tak nemůžeme často prsa zvětšovat o takový

070_071_Plastika.indd 70

objem, jak by si klientka přála. Neexistuje jeden univerzální, nejlepší typ implantátu, jako neexistuje jediná možnost, jak vyřešit daný estetický problém. There remain many rumours about cosmetic surgery. Some women don’t want to undergo breast plastic surgery because the new breasts don’t look natural…. Apart from the fact that the new generation of implants can remain in the body for an unlimited time span, there is a new type of so-called “asymmetric” implants. They look very much like natural breasts. Each implant has its specific shape and, if surgery is carried out properly, the result is perfectly natural. The underlying idea is that though the shape of each breast is specific, their emplacement on the chest is symmetric. Are these asymmetric implants suitable for every woman? These implants are placed under the gland and thanks to their shape they can be used even if the patient suffers light ptosis (drooping or sagging of the breast). The only limiting factor is the size of the breast which must cover completely the implant. Therefore we can’t always enlarge the breasts as much as the patient would wish. Klinické centrum Iscare Lighthouse, Jankovcova 1569, Praha 7, tel.: 800 203 233, www.iscare.cz A2C Antiaging Clinic, Malé náměstí 13, Praha 1, tel.: 221 423 285, www.a2c.cz

21.10.2008 14:43:48


Také slýcháte o novinkách v estetické chirurgii, které znějí tak fantasticky, že tomu ani nelze uvěřit? Naštěstí vědu a zručnost plastických chirurgů nic nezastaví! Seznamte se s novými zkrášlujícími metodami. You have heard about new possibilities of cosmetic surgery which sound too fantastic to be true? The progress in scientific research and plastic surgeons’ abilities is unstoppable. Here are some new methods to make you more beautiful.

MUDr. PATRIK PAULIS, plastický chirurg Plastic surgeon ¢ Diplom AFSA v oboru

Plastická rekonstrukční a estetická chirurgie a univerzitní diplom v oboru Experimentální chirurgie a mikrochirurgie, Université Paris VII – Denis Diderot ¢ Soudní znalec v odvětví plastické chirurgie ¢ AFSA Diploma in Reconstructive & Aesthetic Surgery; university degree in Experimental Surgery and Microsurgery, Université Paris VII – Denis Diderot ¢ Legal expert in Plastic Surgery

FOTO: ARCHIV FIREM (2), INDIGO (1)

MUDr. Petr Hajduk poodhalil roušku nad metodou speciální liposukce MUDr. Petr Hajduk unveils a special method of liposuction Povídá se o jakési metodě liposukce, kdy se do pacienta vstříkne roztok sóji, ten na sebe „nabalí" tuk, který se posléze sám vyloučí z těla, tudíž odpadá klasické „vysávání" tuku... Metoda se nazývá injekční lipolýza. Je známá od roku 1996, kdy se lékařka Rittesová v Brazílii pokusila pomocí preparátu obsahujícího deoxycholát a phosfatidylcholin injekčně rozpustit tukové polštáře v oblasti dolních víček. Úspěch znamenal rozšíření metody na další oblasti těla, např. paže, kolena... Bez nutnosti anestezie se při 10 až 20 minut trvajícím zákroku do požadované oblasti pomocí

070_071_Plastika.indd 71

tenkých jehel aplikuje roztok s látkou. Je procedura vhodná pro všechny zájemce? Jsou účinky trvalé? Je určená k dolaďování postavy, zmírnění projevů celulitidy, ale také k odstraňování lipomů (tukové bulky). Metoda funguje tak u 90 – 95 % pacientů. Ideální jsou tři aplikace, každá po 7 týdnech. Účinek je trvalý. Dojde totiž k rozpuštění stěny tukové buňky, bez níž žít nemůže. Tuk je transportován do jater, kde se rozloží. Cena se pohybuje od 3 000 do 5 000 Kč za aplikaci. A jakou roli zde hraje zmiňovaná sója? Aktivní substance látky, která se do postižených partií aplikuje, jsou skutečně obsažené např. v sojových bobech, nicméně zde jsou připravované jinou cestou. The story goes that there is a new method of liposuction which consists in injecting a soya solution into the patient. The soya then “bundles up” the fat which is eliminated from the body without the need to proceed to the traditional “suction”… The method is called injection lipolysis and it appeared in 1996 when Doctor Rittes tried to dilute lower eyelid fat pads by injecting a substance containing deoxycholate and phosfatidylcholin. The method was successful and it was afterwards used for other parts of the body – arms, knees…It doesn’t require anaesthesia. The intervention lasts 10 to 20 minutes; a special substance is injected to the patient using very thin needles. Is the method suitable for anyone? Is the effect permanent?

It is used to perfect your looks, limit cellulite and to eliminate lipomas. The method is successful in 90 to 95% of cases. The best way is to undergo three interventions with a seven week period between each of them. The effect is permanent, because it dissolves the fat cell walls without which the cell can’t live. The fat is then transferred to the liver and disintegrated. The price is between CZK 3 000 to CZK 5 000 for one application. And what is the role of the above-mentioned soya? The active substance, which is injected into the body, is indeed present also in soya beans for instance. But for this purpose it is prepared in a different way. Aura Medical Clinic, Koněvova 31, Praha 3, tel.: 222 582 002, www.auraclinic.cz

MUDr. PETR HAJDUK, plastický chirurg Plastic surgeon ¢ Věnuje se estetické medicíně, od r. 1996 zejména pak problematice transplantace vlasů, kdy spoluvytvářel metodu tzv. "zonal grafting" s dr. Gallagherem ¢ Zakladatel a vedoucí lékař AURA MEDICAL CLINIC PRAHA ¢ Practicing cosmetic surgeon, specializing in hair transplantation since 1996, he is the co-author (with dr. Gallagher) of the "zonal grafting" method ¢ Founder and head of the AURA MEDICAL CLINIC PRAHA

27.10.2008 12:26:20


72

| BEAUTY | LUXURY SHOPPING GUIDE

Váš nový parfém. Jen váš! Your ew erfume. nly Yours!

Parfumerie jsou plné rozličných flakonků a koupit si je může kdokoli. Proto přichází nový trend: vůně na zakázku! Perfume stores are filled with different bottles of perfume available to anyone. Women want to be unique. A new trend has arrived – a scent that can be customized!

072_073_Parfemy.indd 72

Paříž se, díky nejvyšší koncentraci takzvaných „nosů" (neboli odborníků na tvorbu vůní), stává hlavním městem zakázkového parfumářství. Zdejší prestižní značky jako Guerlain, Cartier nebo Jean Patou stejně jako malá specializovaná parfumářství se začínají orientovat na nejindividuálnější přání svých zákazníků. Cartier začal vyrábět zakázkové parfémy v roce 2005. Zájemce o svou vlastní vůni si sjedná schůzku s hlavní parfumářkou, Mathilde Laurent. Tento „pohovor" trvá zhruba tři hodiny a Mathilde decentními otázkami zjišťuje, jaké jsou klientovy tajné cíle, touhy, oblíbené chutě a vůně. Může dojít klidně i k deseti sezením a následná výroba samotného parfému zabere několik měsíců. Mathilde Laurent vytvoří průměrně osm zakázkových parfémů ročně. Aby dosáhla dokonalé spokojenosti klienta, má naprostou svobodu ve shánění ingrediencí. Kilo jasmínu z Grasse může stát více než 55 000 dolarů... Sylvaine Delacourte z Guerlain si zájemce pozve do staletého butiku na Champs-Elysées a snaží se odkrýt takzvané „čichové dědictví" každého z nich. Někdo má hluboko v sobě zakódovaný libý pocit z vůně maminčiny marmelády, jiný v dětství chodil do krámku na rohu pro úžasné žvýkačky. Když Sylvaine odhalí ideální složení parfému, klient za pár měsíců obdrží tři litry vůně,

27.10.2008 14:45:15


FOTO: ARCHÍV FIRMY GUERLAIN (2)

„Představit si vůni znamená představit si ženu, která ji používá.“ – Jean-Paul Guerlain “To fancy a scent means to fancy a woman who wears it”, said Jean-Paul Guerlain

jakou nemá a nebude mít nikdo jiný, ve speciálně objednávaných křišťálových flakoncích Baccarat. L'Artisan Parfumeur nabízí zakázkovou výrobu parfémů také pouze ve svém pařížském butiku, takže pokud toužíte po téměř zapomenuté vůni vaší zahrady v ranní rose, kupte si letenku do Francie. Za služby parfumářského „nosu" zaplatíte u Cartier a Guerlain něco mezi pětačtyřiceti až devadesáti tisíci dolary. Paris, thanks to its highest concentration of the so-called “noses” (or experts in scent creation), has become the capital of the custom-made perfume industry. Local prestigious names like Guerlain, Cartier, and Jean Patou, as well as small perfumeries, began to focus on the highly individualized desires of their customer. Cartier started making customized perfumes in 2005. The interested client sets an appointment with Mathilde Laurent, the chief perfumer. The meeting might last as long as three hours. During that time, Mathilde asks delicate questions to find out what the client’s secret objectives, desires, favourite tastes and scents are. It isn’t always possible during the first meeting to determine what expresses the client’s uniqueness. It is not unusual for the meetings to be repeated; sometimes as much as ten times. The following process of pro-

072_073_Parfemy.indd 73

ducing the perfume itself takes several months. Mathilde Laurent creates an average of eight customized perfumes a year. In order to satisfy her client entirely, she has complete freedom to select the ingredients. One kilogram of jasmine from Grasse can cost more than 55 000 USD... Sylvaine Delacourte from the Gerlain Company usually invites her clients into their hundred year-old boutique on Champs Elysees, and tries to discover their so-called “olfactory heritage”. Deep down, some people have encrypted the sweet aroma of their mother’s jam; others remember their childhood visits to a small corner shop with the smell of fantastic chewing gum. Within a couple of months, once Sylvaine has developed the ideal perfume, the client receives 3 litres of the unique scent that does not and will not belong to anybody else. The perfume is delivered in special crystal Baccarat perfume bottles. L’Artisan Perfumeur offers customized perfume production only in their Paris boutique; so if you wish to obtain the scent of your garden covered with morning dew, you must first purchase an air ticket to France. The cost of a perfumer’s “nose” services at Cartier’s or Guerlain’s is somewhere between 45 000 and 90 000 dollars.

21.10.2008 15:07:28


LAKE TAHOE NEVADA STATE PARK, USA TOMMY.COM

000_Tommy_Hilfiger_IM.indd 120

9.10.2008 12:37:57


000_Tommy_Hilfiger_IM.indd 121

9.10.2008 12:38:11


76

| VITRINE | LUXURY SHOPPING GUIDE

Briliantové hodinky

Touha po kráse je věčná. Luxus drahých kamenů si rádi dopřejí ženy i muži. Hodinářské firmy si jsou vědomy poptávky po skvostech, a spojují tak okrasu s funkčností.

Rolex Cosmograph Daytona

Bell & Ross, BR01 92 Top Diamond & Carbon

Breitling for Bentley Flying B

Glashütte Original Panomatictourbillon

Milovníci rychlé jízdy by rozhodně neměli přehlédnout chronometr Daytona společnosti Rolex v provedení v bílém zlatě s bezchybným automatickým certifikovaným strojkem. Číselník je doslova posázený diamantovými bagetkami i fasetami a je doplněný černým koženým řemínkem. Lovers of fast cars certainly should not overlook the white gold Daytona chronometer by Rolex, with its flawless, automatic, certified clockwork, black leather strap and a dial literally strewn with baguette and facet diamonds.

Pro muže je svět automobilů stejně vzrušující jako šperky pro ženy. Když se obojí propojí v podání legendárního „okřídleného B a švýcarské přesnosti", žasnou všichni. Nechybí rafinovanost ani elegance. Jinak se nedá vyjádřit provedení pouze s minutovou ručkou, hodiny se skokem mění v okénku na číselníku s diamanty. The world of cars is just as exciting for men as jewels are for women. When both come together in the form of the legendary “flying B and Swiss precision,” general awe is the result. They are both ingenious and elegant – there is no other way to describe this design with a jumping hour mechanism (where the second hand changes to an hour hand at a touch) on a dial, set with diamonds.

BECHYNĚ, Štěpánská 57, Praha 1,

Výrazný a přehledný ciferník je skvělou devízou hodinek Bell&Ross. Ocelové pouzdro o velikosti 46 x 46 mm černěné uhlíkem má lunetu osazenou diamanty o hmotnosti 1,44 karátů. Hodinky se dodávají se dvěma řemínky, nechybí nářadí na jejich výměnu – záležet už bude jen na vaší náladě, zda zvolíte černý kroko či kaučuk. A vivid and easy-to-read dial is a wonderful Bell&Ross trademark. The 46x46 mm carbon blackened steel casing has a lunette set with 1.44 carat diamonds. The watches come with two straps, along with instruments to change them – whether you choose black crocodile or rubber is entirely a matter of whim.

BREITLING FOR BENTLEY,

Smysl pro absolutní dokonalost. To je vizitka společnosti Glashütte Original. Když se tato vlastnost snoubí s citem pro originalitu, mluvíme o haute horlogerie. Ciferník, který dává stejný prostor ukazateli času i data, zvýrazňuje celkem 64 diamantů. Pozornost poutá viditelný tourbillon eliminující vliv zemské přitažlivosti na přesnost strojku. A sense of absolute perfection: that is the trademark of Glashütte Original. When this quality is joined with a flair for originality, one can speak of haute horlogerie. The dial, which gives equal space to the time and the date, is enhanced by no less than 64 diamonds. The eye-grabbing Tourbilon eliminates the effects of gravity on the precise clockwork.

tel.: 224 214 349,

BELL & ROSS, BR01 - 92 Top Diamond

Flying B: KLENOTNICTVÍ DUŠÁK,

GLASHÜTTE ORIGINAL,

www.hodinarstvibechyne.cz,

& Carbon: LA BOUTIQUE SUISSE,

Na Příkopě 17, Praha 1,

Panomatictourbillon: HODINÁŘSTVÍ

1 880 000 Kč / CZK 1 880 000

Pařížská 17, Praha 1,

tel.: 224 213 025, www.dusak.cz,

BECHYNĚ, Štěpánská 57, Praha 1,

tel.: 222 319 030, www.lbsprague.cz,

CAROLLINUM, s.r.o., Pařížská 1,

tel.: 224 214 349,

221 200 Kč / CZK 221 200

tel.: 224 812 125, www.carollinum.cz

www.hodinarstvibechyne.cz,

128 900 Eur / EUR 128 900

2 570 000 Kč / CZK 2 570 000

ROLEX, Cosmograph Daytona: CAROLLINUM, s.r.o., Pařížská 1, tel.: 224 812 125, www.carollinum.cz,

076_077_griliantove_hodinky.indd76 76

27.10.2008 14:43:55


Diamond Watches

The desire for beauty is eternal. Men and women love to indulge in the luxury of precious stones. Because they are well aware of the demand for gems, watchmakers skilfully unite function with beauty.

Vacheron Constantin 1972 Cambrée

Glashütte Original Lady Serenade Tourbillon

Audemars Piguet Royal Oak Offshore

Bulgari High Jewelry Watches

Netradiční zkosený tvar, který dal jméno většině modelů z kolekce The Ladies Timepieces collection, upoutá pozornost každého. Pouzdro z růžového zlata posázené 333 brilianty vše dokonale zvýrazňuje a vytváří zajímavý předěl mezi nápadným číselníkem a zlatým řemínkem. The unconventional diagonal shape, typical for most of the models in the The Ladies Timepieces collection, will grab anyone’s attention. It is enhanced by the pink gold case, set with 333 diamonds, which creates a fascinating transition between the vivid dial and the gold chain.

I šperkařsky zpracované hodinky s úžasným množstvím drahých kamenů mohou uspokojit sportovně naladěné ženy. Tento model se nepyšní pouze 323 diamanty, ale i nezbytnou funkčností. Nechybí okénko s datumem ani chronograf. Hodinky se dodávají na kaučukovém řemínku. Even jewelled watches with an incredibly high number of gems can satisfy athletic women. This model not only boasts 323 diamonds, it is also eminently practical, with both a datewindow and a chronograph. The watch comes with a rubber strap.

Cambrée: CAROLLINUM, s.r.o.,

Odvážná a pozoruhodná je kombinace nejsložitějšího technického provedení a nejkvalitnějších diamantů v množství opravdu velkém. Jen číselník zdobí 180 diamantů, pouzdro z 18karátového bílého zlata krášlí dalších téměř dvě stě drahých kamenů. Ty ovšem nechybí ani na sponě řemínku ze saténu. This combination of complicated technical design and a very high number of the best diamonds is truly daring and unusual. The dial alone is adorned with 180 diamonds and the 18-carat white gold case sports almost 200 more gems, which are naturally present on the buckle of the sateen strap as well.

Offshore: LA BOUTIQUE SUISSE,

Velké pouzdro nyní požadují i ženy a takovéto poptávky využili hodináři Bulgari ke snoubení svého umu a šperkařské nápaditosti. Dámské ručky tak bude zdobit precizní časomíra s 220 výjimečně zářícími brilianty. Třešničkou na dortu je černý saténový pásek, který nenápadně podtrhuje krásu diamantů. Even women are now demanding large cases and Bulgari’s watchmakers have taken this opportunity to combine their skill with a jeweller’s ingenuity. Ladies hands will be adorned with a precise time-piece with 220 exceptionally brilliant diamonds. A black satin strap that subtly enhances the beauty of the diamonds is the icing on the cake.

Pařížská 1, tel.: 224 812 125,

GLASHÜTTE ORIGINAL, Lady

Pařížská 17, Praha 1, tel.: 222 319 030,

BVLGARI, High Jewelry

www.carollinum.cz,

Serenade Tourbillon: HODINÁŘSTVÍ

www.lbsprague.cz,

Watches: KLENOTNICTVÍ

598 000 Kč / CZK 598 000

BECHYNĚ, Štěpánská 57, Praha 1,

1 703 800 Kč / CZK 1 703 800

DUŠÁK, Na Příkopě 17, Praha 1,

FOTO: ARCHIV FIREM (8)

VACHERON CONSTANTIN, 1972

076_077_griliantove_hodinky.indd77 77

AUDEMARS PIGUET, Royal Oak

tel.: 224 214 349,

tel.: 224 213 025, www.dusak.cz,

www.hodinarstvibechyne.cz,

CAROLLINUM, s.r.o., Pařížská 1,

2 700 000 Kč / CZK 2 700 000

tel.: 224 812 125, www.carollinum.cz 1 675 800 Kč / USD 90 000

21.10.2008 19:12:06


78

| JEWELLERY | LUXURY SHOPPING GUIDE

Jaeger LeCoultre slaví 175 let

Rok 1833 dal světu takové velikány, jakými byli například Alfred Nobel nebo Johannes Brahms. V tomtéž roce si ale švýcarský hodinář Antoine LeCoultre (poté, co o několik let dříve sestrojil jedinečný stroj na výrobu pastorků a ozubených kol, tzv. odvalovačku) založil vlastní dílnu. Tak započala 175letá historie manufaktury Jaeger LeCoultre. Tehdy třicetiletý Antoine LeCoultre s vynalézáním nepřestal, právě naopak. Za dalších jedenáct let představil svůj nový triumf jménem milionometr – převratný a ve své době nejpreciznější strojek, schopný změřit mikron. Jen díky němu později došlo k přechodu celého hodinářského průmyslu na metrický systém. Když Antoine zemřel, manufaktura LeCoultre už zaměstnávala okolo pěti set hodinářů, techniků a designérů. A rodinný podnik díky jeho potomkům dál vzkvétal. Na počátku 20. století došlo díky vnukovi zakladatele, Jacquesovi Davidovi LeCoultre, k navázání partnerství s francouzským hodinářem Edmondem Jaegerem. Tak odstartovala další epocha. Epocha jménem Jaeger LeCoultre. V současné době má značka Jaeger LeCoultre na svém kontě více než tři stovky patentů. Za 175 let vytvořila přes tisíc rozličných kalibrů. Z jejích modelů, jež se staly legendami, jmenujme alespoň Reverso, Duoplan, Master Control, Memovox Polaris, Gyrotourbillon 1 či stolní hodiny Atmos. U příležitosti pozoruhodného výročí je v muzeu manufaktury ve Vallée de Joux instalována expozice největších a nejkrásnějších milníků historie Jaeger LeCoultre. Dvousté výročí bude zajisté ještě slavnější – jen od roku 2000 totiž manufaktura vytvořila přes padesát nových kalibrů...

078_LBS.indd 78

Jaeger LeCoultre: La Boutique Suisse, Pařížská 17, Praha 1, tel.: 222 319 030, www.lbsprague.cz

In 1833, the world was bestowed with giants such as Alfred Nobel and Johannes Brahms. It was also the year in which Swiss watchmaker Antoine LeCoultre established his own manufactory. Several years earlier, LeCoultre had created a unique cutting machine for the production of pinions and cogwheels, but it was the new production premises that heralded the beginning of Jaeger LeCoultre's 175-year history. Not that this implied that the then 30 year-old LeCoultre had become tired of inventing. Quite the reverse was true. The next 11 years saw him achieve another triumph, the millionometer, a revolutionary device of then unparalleled accuracy capable of measuring a micron. Thanks entirely to this development, the entire watchmaking industry switched to the metric system. By LeCoultre’s death, the firm already employed around five hundred watchmakers, technicians and designers. His heirs subsequently ensured the family business continued to thrive. As the 20th century dawned, Jacques David LeCoultre, the founder's grandson, formed a partnership with French watchmaker Edmond Jaeger, initiating the Jaeger LeCoultre era. At present, Jaeger LeCoultre possesses more than three hundred patents. In its lengthy existence, it has created over one thousand different calibres. Of all its legendary models, let’s at least mention Reverso, Duoplan, Master Control, Memovox Polaris, Gyrotourbillon 1 and the Atmos table clock. On the occasion of this eminent jubilee, the company museum in Vallée de Joux organised an exhibition on Jaeger LeCoultre’s greatest historical milestones. Undoubtedly, the bicentenary promises to be even more festive - since 2000, the company has created more than fifty new calibres...

FOTO: ARCHIV FIRMY (2)

Jaeger eoultre elebrates 175 Years

27.10.2008 14:25:02


WE PUT 24 WATCHES IN ONE.

REVERSO SQUADRA WORLD CHRONOGRAPH. Jaeger-LeCoultre Calibre 753/1000速 First-ever automatic movement with chronograph and 24 time zones on two faces, especially created for the swivel case of the legendary Reverso..

HAVE YOU EVER WORN A REAL WATCH?

Squadra_LBS_Prag.indd 1

18.09.2008 13:22:35 Uhr


80

| PUBLI | LUXURY SHOPPING GUIDE

01

Sny proměněné v realitu reams ransformed into eality Dokonalý přepych má v očích každého z nás jiný rozměr. Vyvolení si jej mohou nechat vytvořit přímo na míru. Perfect luxury is perceived differently from person to person. Only a select few can afford to have it tailor-made. Řady osobností, pro které se stal luxus běžnou součástí života, se neustále rozšiřují. Lidé z vysoké společnosti však již nechtějí zapadnout do davu, který se může pochlubit „pouze“ bohatstvím. Chtějí se vymykat. Díky těmto touhám vznikají ty nejbláznivější nápady jak je uspokojit, a pohádkové sny se stávají skutečností. Tak tomu bylo od počátku věků a tak to má být. Výsada mít vše vytvořené na míru se

080_083_EGO.indd 80

nejprve týkala pouze členů královské rodiny (vždyť jedním z nejúžasnějších šperků Cartier je smaragdová čelenka z první poloviny 19. století vyrobená podle předlohy indického mahárádži z knížecího stavu Kapurthala). Poptávka po kvalitních produktech však přicházela i z nižších vrstev a jejich hodnota i originalita se postupně snižovala na úroveň, která již nebyla hodna panovníků. Za výsledek tohoto procesu můžeme považovat

například i vznik dnes již všem dobře známé módní konfekce. Pro exkluzivní zákazníky je však masově šířené oblečení zapovězenou oblastí a výroba čehokoliv na míru je běžnou záležitostí, jejíž obliba stále stoupá. Toho si jsou vědomy i firmy, které se vždy zaměřovaly právě na nejmovitější klienty. Těm nejnáročnějším proto nabízejí více než exkluzivní programy. Zájemci se s mistry v daném oboru sami podílejí na vzniku

21.10.2008 15:14:40


konečného výrobku, který opravdu nikdo jiný mít nikdy nebude. Nad některými nápady jen nevěřícně zakroutíte hlavou, jiné vás inspirují. Zde je malá ochutnávka.

PSÍ PELÍŠEK Dnes už je téměř nezbytností mít prostorný šatník pro malou čivavu. My však tentokrát nezaměříme pozornost na psí oblečení, nýbrž na psí pelíšek. Ten může být totiž dokonalou kopií vašeho domu. „Podle přání zákazníka stavíme domečky psí velikosti, ale i takové, v kterých se může dospělý člověk normálně pohybovat. Každý domek je plně elektrifikovaný, vybavený klimatizací a doplňky vyrobenými na zakázku. Samozřejmě roční produkce podobných pelíšků je též omezena na určitý počet," uvedla Michelle Pollak s tím, že cena za psí domek se pohybuje v rozmezí šesti až pětadvaceti tisíc amerických dolarů.

MÓDNÍ FANTAZIE V oblasti odívání má výroba na míru určitě nejdelší tradici. Služby spojené s individuálními přáními zákazníků poskytuje například francouzský módní dům Lanvin. Roste však

02

080_083_EGO.indd 81

zájem o samotné návrháře, kteří mohou uplatnit svou kreativitu. Potvrzuje to například stoupající hvězda návrháře Thoma Brownea. Tento vynikající krejčí celou polovinu svých zakázek vytváří na individuální přání.

LUXUSNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Značka Ferrari či soukromé jachty uspokojovaly vždy horních deset tisíc. Proč ale nevyjít vstříc těm opravdu nejnáročnějším a nenechat jim naprosto volnou ruku? Díky této myšlence vznikl One-to-One Personalization Program spojený s ateliérem Maranello factory. Podle slov ředitele komunikace Davida Kluzera společnost Ferrari velmi dobře rozumí přání lidí, kteří investují takový obnos peněz do koupi vozu, že nechtějí potkat vůz, který by byl stejný. Proto má klient volnou ruku při výběru materiálů, barev i doplňků do interiéru vozu svých snů. Podobně si své sny splnila i trojice milionářů, díky jejichž iniciativě brázdí světová moře naprosto luxusní a jedinečné jachty — třístěžňový škuner Athena, jachta Maltese Falcon či loď Mirabella V. Každá z nich je naprostý

originál, jak po stránce designové, tak po stránce technické.

HOTELY Jak si svých věrných zákazníků dokážou cenit hotely, zajímavým způsobem předvedl Bel Air v Los Angeles. Manželskému páru Jill a Martinu Handelsmanovým, kteří zde strávili již 27 letních dovolených, připravili zajímavé překvapení. Navrhli Jill, aby oblíbený hotelový pokoj zcela nově vybavila podle svého vkusu. Veškeré vzorky a návrhy přes tapety, látky, koberce i nábytek dostávala Jill domů, odkud mohla vše spokojeně zařizovat. Zajímavou stopu po své návštěvě dokážou milionáři zanechat i jiným způsobem. A to v úžasu personálu. Zaměstnanci hotelu Quisisana na italském ostrově Capri vzpomínají na jubilanta, který v loňském roce v rámci oslav svých narozenin zarezervoval padesát pokojů. Všichni očekávali, že zde hosté stráví noc. Jaké ale bylo překvapení, když po taneční zábavě se všichni v pokojích pouze převlékli a vrátili se zpět na své luxusní jachty. Inu, touha po soukromí nezná hranic. ...

01. Plachetnice Maltese Falcon je dlouhá jako fotbalové hřiště a prošpikovaná supermoderní technikou. The Maltese Falcon—the size of a football pitch and packed with super-modern technology. 02. Speciálně vyrobené kufříky Louis Vuitton na převoz cenných předmětů. Suitcases especially designed by Louis Vuitton for valuable items.

27.10.2008 14:34:59


82

| PUBLI | LUXURY SHOPPING GUIDE

03

The ranks of personalities who consider luxury to be a natural part of daily life constantly grow. However, people from the upper walks of life no longer wish to be associated with those who “merely” flaunt their riches—they choose to rise above the crowd. This aspiration lies at the root of the craziest ideas and the fulfilment of fabulous dreams. It’s been this way since time immemorial, and that is how it ought to be. The privilege of having everything tailormade was initially reserved for royalty - after all, one of Cartier’s most breathtaking jewels is an early 19th century emerald diadem modelled after a piece belonging to a Kapurthala dynasty maharaj. Nevertheless, people from society’s lower reaches started demanding high-quality items. This led to a gradual decline in these products’ value and originality to a level unworthy of monarchs. The advent of today’s ready-to-wear fashion brands was the ultimate stage in this process. In the face of this,

080_083_EGO.indd 82

exclusive customers have come to consider mass-circulation clothing a no-go area. They insist that absolutely everything must be tailor-made, meaning made-to-order products are naturally increasingly popular. Companies catering for the wealthiest, most exacting customers have become aware of this and have thus prepared especially exclusive programmes. Those interested can join a master expert in a given field to create a final product, thereby ensuring that no-one else will own it too. You may shake your head in disbelief at some ideas, but others will inspire. Here’s a small sampling:

DOG DENS Nowadays, a commodious wardrobe for your little chihuahua is almost requisite. But let’s put dog garments aside for now, and take a peek at dog dens. A den can even be a faithful copy of your own house. "Depending on our customers’ wishes, we can build standard-sized dog houses, but also models big

enough for a grown person to move around in. All our houses are fully equipped with electricity, air conditioning and custom-made accessories. Of course, annual production of such dens is limited to a certain number," said Michelle Pollak, adding that the prices range from $ 6 000 to $ 25 000.

FASHION FANTASY The tradition of tailoring to measure is clearly oldest in the field of clothing. Customers' very individual tastes are, for instance, attended to by France’s Lanvin fashion house. There is, however, rising demand for fashion designers to show their creativity in person. Thom Browne is an example of this. Half of this magnificent designer’s creations originate according to individual wishes.

LUXURY CARS AND YACHTS The Ferrari brand mark or private yachts have always satisfied the desires of the top ten thousand. But why not oblige the needs

FOTO: ARCHIV FIREM (2), INDIGO (2)

...

27.10.2008 15:14:02


of the absolutely most demanding and give them a free hand? The One-to-One Personalization Program is linked to the Ferrari factory studio in Maranello. Communication director David Kluzer said Ferrari is fully aware people investing such a considerable sum in a dream car do not wish to subsequently come across the same car. The client is therefore given carte blanche in selecting materials, colours and accessories for his vehicle’s interior. Three millionaires’ dreams have been met in a similar vein. Thanks to their initiatives, utterly luxurious and singular yachts now plough the seven seas—the three-mast schooner Athena, the Maltese Falcon and the Mirabella V. yachts. Each is completely original in the design and technical side.

HOTELS Bel-Air in Los Angeles demonstrated customer appreciation in an exceptional way. Married couple Jill and Martin, who had spent 27 summer holidays at the hotel, were treated to an interesting surprise. Jill was told she could redecorate her favourite room in any way she wished. To assist her, wallpaper, fabric, carpet and furniture samples were sent to her home where she devised a decorating plan. At hotel Quisisana on the Italian island of Capri, it was the millionaire guests who surprised the staff. After a birthday celebration dance, the hotel personnel were startled to see the guests only retiring to their 50 reserved rooms to get changed—they then left the hotel to return to their luxury yachts. Well, the desire for privacy has no boundaries.

03. Interiér Grand hotelu Quisisana Grand Hotel Quisisana’s interior www.quisisana.com 04. Psí domek Colonial Mansion, postavený na zakázku. Dog house Colonial Mansion, built to order. La Petite Maison, 1600 Long Grove Drive, 124, Mt. Pleasant, SC 29464, U.S.A. tel.: 001 843216 670 www.lapetitmaison.com

„Bláznivost má v sobě něco z nezkažené dětské fantazie, a zároveň je vždy trochu ohromující.“ „Craziness has in itself something of a child's fantasy and, at the same time, is always a bit overwhelming.“ — Jan Bauch

04

080_083_EGO.indd 83

27.10.2008 15:12:48


84

| FASHION | LUXURY SHOPPING GUIDE

 ardrobe 

Drahokam ve skříni

Pro někoho jsou nezbytností, pro jiné exkluzivním doplňkem… For some it's a quite ordinary necessity of life, for others it's an exclusive accessory… Jiný kraj, jiný mrav… to platí i o kožiších.

01

084_085_kozichy.indd 84

Zatímco v severských zemích, kde se v zimním nečase bez kožichu opravdu neobejdete, je každou sezónu patrný nový trend. V našich končinách je kožich stále ještě považován za symbol honosného doplňku pro významné příležitosti. „Rusové si potrpí spíše na trendy, česká klientela je naopak konzervativnější a kožichy si kupuje pro radost,“ potvrdila své zkušenosti zaměstnankyně Domu kožešin firmy Liska Praha v centru metropole s tím, že obecně platí to, že co se nosí letos v Rusku, se bude nosit příští rok u nás. Pokud si hodláte rozšířit svůj „hřejivý šatník“ o nový přírůstek, zbystřete pozornost. Koupě kvalitního kousku je ve světě považována za výhodnou investici a v některých případech se dokonce mluví o černém zlatě. „Nejdražší norek, tzv. blackglama se ukládá i do banky. Jeho cena v posledních letech

nesmírně stoupla, což je vidět i v módním průmyslu. V současné době například i takové módní značky jako Gianfranco Ferré šijí z tohoto typu norka už jen na zakázku,“ upozorňuje odbornice z L&L studia. Není se čemu divit, vždyť označení norka za tzv. blackglamu podléhá přísným pravidlům. „Blackglama se vyznačuje černou barvou jako uhel – je velice lesklá a opravdu černočerná. Srst musí být velmi hustá a krátký i dlouhý chlup stejnobarevný. U jiných kožichů tomu tak není,“ dodává. Důležitá je ale i kůže – musí být lehká, pevná a perfektně tvárná. Mimochodem norci označovaní jako blackglama se vyskytují pouze v severní Americe na jezerech u hranic Kanady s USA a využívají se hlavně samičky. Podle odborníků může zákazník velmi snadno poznat, zda je kožešina barvená. U nebarveného chlupu je totiž kůže světlá. Barvení sice kvalitu snižuje, trend si ale úpravu často vyžaduje. „Pokud se kožich barví šetrně a skladuje se za správných podmínek, nemusí se zákaznice ničeho bát,“ podotýká kožešnice obchodu Liska Praha.

21.10.2008 14:24:06


„Vtip je v tom nosit norkový kožich, jako by to byl obyčejný kabát, a nosit obyčejný kabát, jako by to byl norkový kožich.“ ”The brilliance is in wearing a mink as if it were an ordinary coat and wearing an ordinary coat as if it were a mink.” — Pierre Balmain

e em

FOTO: ARCHIV FIREM (4)

So many countries,

so many customs…, a key observation when it comes to fur coats. In countries with raw wintry weather, it is said that you really can't do without one. A new style is thus born every season. But in these parts, a fur coat is still seen as an ostentatious accessory for the exceptional occasion. „Generally, Russians ordinarily embrace fashion trends, whereas our more conservative Czech clientele tend to buy their furs as a special pleasure,“ said one employee of Liska Praha's Dům kožešin fur shop in central Prague, adding that, typically, what's popular in Russia one year, arrives here the next. If you are intent on enlarging your “warm wardrobe” with a new acquisition, then please pay attention to the following: Purchasing a quality piece is held as a good investment around the world. In some cases, fur is even called “black gold”. “The most precious mink, the so-called blackglama, is even sometimes kept in a bank's safetydeposit. Its price has lately risen immensely…

084_085_kozichy.indd 85

02

03

Fashion brands like, for example, Gianfranco Ferré are therefore currently only using this mink for custom-made items,” noted an L&L Studio expert. Labelling a mink as blackglama is naturally subject to strict rules. “Blackglama is distinguished by its coal-black colour. It is extremely lustrous and as black as black can be. The fur must be very dense and its short and long hairs should be of one colour. This isn't so with other furs,” she added. The skin is also key. It should be light-weight, resilient and perfectly pliant. Blackgama can only be obtained from mink living in the Great Lakes area between Canada and America, principally from females. Experts hold that it is easy to recognise a dyed fur, as with undyed materials the skin is light-coloured. It is the case, nevertheless, that although dyeing a fur lowers its quality, fashion trends may require it all the same. “If a fur is dyed sparingly and stored under the right conditions, our customer has no cause to worry,” said the Liska Praha employee.

01. Norkový kožich z tzv. blackglamy v kombinaci scanblack (dlouhý chlup) a short mink (krátký chlup) prokládaný díly ze stoprocentního kašmíru. 145 000 Kč Mink coat- blackglama fur in combination with scanblack (long hair) and short mink (short hair) interlaced with one-hundred per cent pure kashmir. CZK 145 000 L&L Studio, Pasáž Platýz, Národní 37, Praha 1, tel.: 224 210 000, www.l-lstudio.cz 02. Kožich, liška kolorovaná do modra. 180 000 Kč Fur coat - fox fur slightly blue-toned. CZK 180 000 Liska Praha, Dům kožešin, Železná 1, Praha 1, tel.: 224 239 457, www.liskapraha.cz 03. Bundička Mazzi v tmavě fialové barvě se stříbrnou liškou na kapuci kolorovanou tmavě fialovou barvou. 45 000 Kč Mazzi Jacket—dark purple with silver fox fur, dark purple tinted hood. CZK 45 000

27.10.2008 14:28:53


86

| PUBLI | LUXURY SHOPPING GUIDE

BIO

lamour

Nejpopulárnější přepych současnosti je bezesporu takový, jenž se pyšní přídomky bio či eko. Vybrali jsme pro vás ty nejreprezentativnější kousky. Without any doubt, the most popular luxury products are currently those labelled bio or eco-friendly. We have selected some of them for you.

Jak se liší tričko z biobavlny od toho z „běžné“ bavlny? Biobavlnu pěstují farmáři s ekologickým certifikátem, a to způsobem maximálně šetrným k přírodě. Rostlina na jejich polích vyrůstá bez pesticidů, uměle vyráběných hnojiv a bez přispění dětské práce. Podobné je to s certifikovanou přírodní kosmetikou – suroviny použité při její výrobě nesmí pocházet z ropy nebo být umělého původu. Dokonce i dovolenou dnes můžete strávit v luxusním hotelu, který je šetrný k přírodě. To je rozhodně vítaný protějšek k již poměrně běžným venkovským biofarmám. Například čtyřhvězdičkový hotel Morrison House uprostřed historického centra Alexandrie ve Virginii vám v lobby baru nabídne organickou kávu, v koupelně najdete přírodní kosmetiku a při úklidu hotelu používá personál výhradně ekologické čisticí prostředky. Bungalovy Damai Lovina na severním pobřeží Bali zase disponují biorestaurací využívající plodiny z vlastních zahrad. Rádi byste takovou dovolenou vyzkoušeli? Určitě navštivte stránky www.organicholidays.co.uk, kde naleznete přehled organicky zaměřených hotelů z mnoha světových destinací. What is the difference between a T-shirt made of bio-cotton and one made of “regular” cotton? Bio-cotton is grown by farmers who have an ecological certificate; their method of cultivation is protective of fauna and flora. Plants in their fields grow without pesticides, artificial fertilizers and any form of child labor. The same applies to certified natural cosmetics – raw materials used in their production must not have originated from crude oil, or have been made artificially. Nowadays you can even spend your holiday in a luxury hotel that is nature-friendly. This, for sure, is a welcome addition to the relatively common country bio-farms. The four-star hotel Morrison House, located in the historical downtown area of Alexandria, Virginia, offers organic coffee in its lobby bar. You will find natural cosmetics in the hotel’s bathrooms; for cleaning, the hotel staff uses only ecologically approved cleaning agents. Damai Lovina, bungalows located in the northern coast of Bali island, has a bio-restaurant that only uses fruit and vegetables grown in their own gardens. Would you like to experience this kind of holiday? Visit www.organicholidays.co.uk to find a review of organically oriented hotels in top world destinations.

Jackpot Značná část produkce dánské módní společnosti Jackpot je tento podzim vyrobena z biobavlny! Exkluzivně navrhovaná trička z organické bavlny jste však mohli vidět v obchodech Jackpot už v březnu – aktuální kolekce nyní zahrnuje trička (s novým designem šedého listu) a dalších dvacet biokousků. This fall, a considerable part of the production of Danish fashion company, Jackpot, is made of bio-cotton! T-shirts made of organic cotton with an exclusive design were available in Jackpot stores already in March. In addition to the T-shirts (with the new design of a grey leaf), the present collection includes twenty other bio pieces. Jackpot, tričko s dlouhými rukávy Just a little bit of respect, T-shirt made of organic cotton Just a little bit of respect, 899 Kč / CZK 899, www.jackpot.dk

086_090_Bio_Luxus1.indd 86

21.10.2008 15:17:58


Sanoflore Skvělé účinky kosmetiky přírodního původu můžete vyzkoušet i prostřednictvím produktů Sanoflore. Obdivuhodnou regenerační schopnost meduňky využívá například Aqua Melissae, rozjasňující péče proti stárnutí pleti. Meduňku zde doplňuje směs bioesenciálních olejů a květových vod. Výsledkem je hloubková regenerace a zářivý vzhled pleti. Sanoflore products offer an opportunity to experience the wonderful effects of natural cosmetics. Molucca balm, with its admirable capacity to regenerate, is used in Aqua Melissae with a brightening effect that targets ageing complexion. In addition to the Molucca balm, it contains a mix of bio essential oils and floral waters. As a result, complexion is deeply regenerated and brightened. Sanoflore, Aqua Melissae, 970 Kč / CZK 970, www.sanoflore.cz

La Mer Skutečnou organickou bombou pro vaši pleť bude Créme de La Mer. Vzniká přesným biologickým kvašením, výroba jednoho krému trvá až čtyři měsíce. V zájmu zachování účinných složek se kelímky plní ručně. Obsah tvoří mořské řasy sbírané jen v určitém období, oleje z citrusů, eukalyptu, slunečnice a pšeničných klíčků... Créme de La Mer is a real organic miracle for your skin. It is manufactured with a precise bio-fermentation process. To make one cream may take as much as four months. In order to preserve all its active substances, every Crème is hand-filled. It contains rare blue algae, citrus fruits, eucalyptus, sunflowers and wheat germ… La Mer, Créme de La Mer, 3 400 Kč / CZK 3 400, 30 ml, Parfumerie Douglas, Na Příkopě 17, Praha 1, tel.: 222 222 728

FOTO: ARCHIV FIREM (5)

Vivani

086_090_Bio_Luxus1.indd 87

Biočokoláda je největším potěšením každého milovníka čokolád, protože je výborná a obsahuje jen organicky pěstované ingredience. Německou značku Vivani a její širokou nabídku rozhodně nelze přehlédnout. Novinky letošního roku koupíte třeba v internetovém obchodě Bio Nebio. For all chocolate lovers, Bio-chocolate is the best treat. It is excellent and contains only organically grown ingredients. This German brand with its rich selection will certainly not pass unnoticed. Its new products are available for instance in the Bio Internet store. Vivani, Horká čokoláda, strouhaná čokoláda s 58% podílem kakaa, Pure organic drinking chocolade, 177 Kč / CZK 177, Vivani, Olivo, Hořká biočokoláda s olivovým olejem, Organic dark chocolate with olive oil, 55 Kč / CZK 55, www.vivani.de

...

21.10.2008 15:18:07


88

| PUBLI | LUXURY SHOPPING GUIDE

Scorpion

...

Nová generace „zelených“ automobilů, ohleduplných k přírodě, nastupuje! Tento krasavec jménem Scorpion jezdí na hybridní hydrogenový pohon a svými křivkami, jež ukrývají 450 koní, přitáhne každý pohled. Texaská firma Ronn Motor vyrobila limitovanou sérii 200 kusů, o níž se dozvíte více na www.ronnmotors.com. A new generation of “green”, environmentally friendly cars is on the rise! A beauty called Scorpion has a hydrogen hybrid engine; its curves (with 450 horse power under the hood) will attract everybody’s attention. Texas Ronn Motor Company has produced a limited series of 200 cars. To learn more visit www.ronnmotors.com. Ronn Motor Company, Scorpion, cena od 150 000 USD, price from USD 150 000

Dr. Hauschka, Tělové mléko Citron, Lemon body moisturizer, 499 Kč / CZK 499, www.drhauschka.com

086_090_Bio_Luxus1.indd 88

FOTO: ARCHIV FIREM (2), INDIGO (1)

Dr. Hauschka Není divu, že Dr. Hauschka je již dlouho oblíbenou kosmetickou značkou mnoha topmodelek. Stačí se podívat na složení kteréhokoli produktu. Doporučujeme například citronové tělové mléko – obsahuje nejen éterické oleje z citronu, ale také šalvěj, trnku, jojobový a olivový olej… Osvěží i zpevní celé tělo, navíc se bleskově vstřebává. No wonder that Dr. Hauschka has been the favorite cosmetic brand of many top models for a long time. Just look at its products’ ingredients! We recommend a lemon body milk - not only does it contain ethereal lemon oils, but also sage, blackthorn, jojoba and olive oils… The body milk will refresh and strengthen the body; what’s more, it is quickly absorbed.

27.10.2008 14:36:05


90

| PUBLI | LUXURY SHOPPING GUIDE

L’Occitane

Organická kosmetika je to nejlepší, co můžete své pleti dopřát. Organic beauty products – for your skin, only the best

Ve voňavých obchůdcích L´Occitane najde každý milovník přírody opravdový ráj. Organické sprchové gely, tělová mléka s esenciálními oleji… Novinkou je například lehký zklidňující denní krém s bambuckým máslem, extraktem z biobavlny a lékořice vhodný i pro tu nejcitlivější pleť. Jedinečné jsou také názvy jednotlivých produktů vyvedené na obalech Braillovým písmem. All nature lovers will find a piece of heaven in the little fragrant stores of L’Occitane. Organic shower gels, body milks with essential oils… One of their latest products is a light Calming Day Cream with shea butter and extracts from biocotton and liquorice that are suitable even for the most sensitive complexion. Another unique feature is that the names of the products are printed on the packages in Braille. L´Occitane, Zklidňující denní krém, Calming Day Cream, 825 Kč / CZK 825, www.loccitane.cz

Gant Módní značka Gant připravila pro sezonu podzim – zima 2008 unikátní limitovanou kolekci z organické bavlny. Výtěžek z jejího prodeje poputuje na projekt obnovení přírodních biotopů v tanzánském Gombe, který zde organizuje doktorka Jane Goodall. Většinu svého života strávila pozorováním šimpanzů a vlivů civilizace na životní prostředí. For this 2008 fall-winter season, the fashion label Gant has prepared a unique limited organic cotton collection. Profits from its sale will be donated to a project promoting natural biotopes renewal in Gombe, Tanzania. The project is run by Doctor Jane Goodall. She has dedicated most of her life to researching chimpanzees and the effects of civilization on the environment. Gant, 1 399 Kč / CZK 1 399, Palladium, nám. Republiky 1, Praha 1, tel.: 225 771 555, www.gant.com

Rocks Organic, ceny od 89 Kč do 142 Kč, prices from CZK 89 to CZK 142, Petit Café, Thámova 221/7, Praha 8, www.rocksorganic.cz

086_090_Bio_Luxus1.indd 90

FOTO: ARCHIV FIREM (3)

Rocks Organic Kultovní sirupy s certifikátem biokvality si ze své britské domoviny konečně našly cestu i do Čech. Po Británii a Japonsku jsme třetí zemí, kde se Rocks Organic prodává. Vybrat si můžete ze dvou variant koncentrace: slabší „squash" nebo silnější „cordial". Zkuste například zázvorovou a bezovou příchuť! The iconic fruit drinks sporting an organic quality label have finally arrived in the Czech Republic from their native Britain. We are thus the third country, alongside Britain and Japan, to sell Rocks Organic products. You can choose between less concentrated “squash” or stronger “cordial”. Try out the ginger or elderberry flavor.

21.10.2008 15:18:37


E x c l u s i v e ly m a d e i n I ta ly F o r R o c k G o d s , P i m p s & S u pe r s ta r s

V Celnici 10, Praha 1, mon-fri: 10.00–20.00, sat-sun: 13.00–18.00


92

| INTERVIEW | LUXURY SHOPPING GUIDE

Greg Gibb:

ZADÁNO PRO PRAŽSKOU rague’s lite nly, lease

Na nový podnik zvenčí neupozorňuje jediný vývěsní štít. Nejen proto není snadné LS Member's Club navštívit. Zakládající člen Greg Gibb prozrazuje proč. There are absolutely no queues at the door, and yet it's Prague's hardest club to get in to. The founding partner Greg Gibb discloses why.

092_093_LS_club_rozhovor1.indd 92

Otevíráte klub, jaký v Praze nemá konkurenta, ale ani tradici. Proč? V Praze je mnoho výborných restaurací, kde se můžete setkávat s obchodními partnery, ale luxusní prostředí klubů, jaké najdete třeba v Londýně, New Yorku či Paříži, chybí. Proto jsme se rozhodli založit elitní klub s business salonkem, velkým skleněným barem, knihovnou, dokonale audiovizuálně vybaveným konferenčním sálem a restaurací. Kdo se může stát členem? To je v podstatě velmi jednoduché. Pokud nebudete přizváni, členem se nestanete nikdy – a je lhostejné, kolik máte peněz nebo koho znáte. Různé popové hvězdičky v LS Clubu neuvidíte. Uchazečem o členství se stane ten, koho pozve a doporučí některý ze stávajících členů. Žádosti dále schvaluje klubová rada, která dbá na to, aby noví členové pocházeli z vybraných cílových skupin – zejména z řad vrcholových manažerů význačných společností. Počet členů klubu je bohužel omezen, a proto si chceme být jisti, že počet žen a mužů, stejně jako Čechů a cizinců, bude vyrovnaný. Na co se potencionální členové mohou těšit? Business salonek během dne slouží CEO a výkonným ředitelům obdobně jako VIP salonky na letištích nebo hotelová lobby. Na plazmových obrazovkách rozmístěných po stěnách business salonku běží zprávy, je zde k dispozici mezinárodní denní tisk, moučníky, káva a lehké obědy. Večer se klub přeměňuje na přívětivý koktejlový salonek s jednou z nejatraktiv-

21.10.2008 15:43:00


Exkluzivní komunita v exkluzivním prostředí. An exclusive community in an exclusive environment.

Business salonek (vlevo), Greg Gibb (nahoře). Business lounge (left), Greg Gibb (above).

FOTO: ARCHIV FIRMY (3)

U ELITU nějších restaurací ve městě. Náš asijsky laděný restaurant Shiso totiž vede Paul Day, šéfkuchař restaurace NOBU v Londýně, a přináší do Prahy zcela jiný rozměr asijské kuchyně. Výběr osmi koktejlů zase speciálně pro LS Club navrhl Martin So z londýnského restaurantu Bonds. Naši členové se prostě stávají součástí exkluzivní komunity, scházející se ve velmi atraktivním prostředí. Kdy začne LS Club naplno fungovat? Oficiální zahájení plánujeme na konec listopadu 2008. Ale budoucí členové si mohou prohlížet klub i vyzkoušet jeho služby už nyní. I když, pochopitelně, pouze na pozvání. You are opening, here in Prague, a club, which has no competitor, but also no tradition. Why? There are many excellent restaurants in the city to hold a business meeting, but you won’t find the high-end ambience one can experience in the elite clubs in London, New York or Paris. Therefore we have decided to create an exclusive venue with a business lounge, huge glass bar, library, and a meeting and conference room equipped with audiovisual facilities and restaurant. Who can become member? It is very simple. If you are not invited, you can’t join - regardless of how much money you might have. We don’t want to have any of these one-hit wonder pop star types. You need to be invited by an existing

092_093_LS_club_rozhovor1.indd 93

member to be even considered. Thereafter your application is submitted to a committee to ensure you match the targeted profile of a member: namely top managers from big established companies. Unfortunately the number of members is limited, therefore we want to be sure to strike a good balance between gentlemen and ladies, Czechs and expatriates. What can members expect from being part of the club? During the day, the business lounge is at the disposal of CEOs and executives and functions in the same way as a VIP airport lounge or hotel lobby. News is transmitted via plasma TVs, and international newspapers are available as well as pastries, coffee and light lunches. In the evening, the venue transforms into a suave cocktail lounge with what will be one of the best restaurants in town called “Shiso”. It is run by a former chef of the famous London restaurant NOBU, Paul Day, of the UK, who has given a new meaning to Asian food in Prague. The selection of eight cocktails was created specially for LS Club by Martin So (of Bonds, UK). Indeed our members are joining an exclusive community socializing in a very attractive environment. When will the club open? The formal inauguration of the club will take place at the end of November 2008, but prospective members can already visit the premises and try out our services. But, of course, only upon invitation.

21.10.2008 15:43:14


94

| GOURMET | LUXURY SHOPPING GUIDE

Svátkyy v luxusu umptuous hristmas

Slavnostní prostírání, lahodné pokrmy, y výborná ý nálada. Bez stresu. Tak má vypadat vánoční večer. Festive setting, g delicious food and cheerful mood - a perfect Christmas evening. Pro děti jsou Vánoce

nejkrásnějšími svátky roku, naopak dospělí si v posledních letech stěžují, že je to pouze období obrovského stresu. Vždyť ale všechno může být jinak! Ano, můžete mít nádherné dárky, naklizený dům a skvěle prostřeno, aniž byste všemi pracemi ztráceli čas, který můžete věnovat rodině. Podívejte se, co všechno vám může přípravu slavnostního večera usnadnit a hlavně udělat sváteční tabuli opravdu luxusní... Než ale váš zrak spočine na pokladech, které dle nás nemohou na prostřeném stole chybět, přijměte jednu pozvánku: jestli jste milovníky zdravého životního stylu, a přece jen občas zhřešíte, zajděte do hotelu Le Palais v Praze 2. V nádherné dárkové krabičce si odnesete ručně vyráběné pralinky bez použití jediné chemikálie, tedy bez škodlivých „éček". Doba konzumace je proto limitována. Nicméně po ochutnání si pro ně budete chodit klidně každých čtrnáct dní. Zamilujte se do příchutí rumu, malibu, pomeranče a griotky.

For children n, Christmas is the best time of the year. However the grown-ups have been complaining more and more about the stress it brings about. It does not need to be so! You can have great gifts, neat house and good food without wasting your time - which you can spend with your family. Here are some tips to facilitate the task for you and make your Christmas truly exquisite… But first of all, one suggestion: if you are a proponent of a healthy life style, but still like to indulge yourself from time to time, go to Le Palais Hotel, Prague 2. You will leave with a gorgeous parcel of hand-made pralines. They contain no chemicals or preservatives. Therefore they do not last long, but you won’t bother going to get them regularly – you’ll just love the Malibu rum, orange or cherry brandy flavour.

Už nikdy nemusíte péct! No more baking! V průběhu volných dnů, až budete pořádat večírek pro přátele, se nebudete muset rozmýšlet nad tím, čím je potěšíte. Společnost Sweet Delight od listopadu nabízí speciální edici vánočních dobrot. Stále oblíbenější jsou jednoporcové zákusky, kdy si každý může vybrat dle chuti. Vše je na bázi lehkého jogurtu či tvarohu a před hosty naservírujete zaručeně čerstvé delikatesy. Sweet Delight využívá kryogenní mražení, při kterém jsou moučníky zmraženy tak rychle, že molekuly vody při rozmrazování nenasáknou do těsta. Hosting a soirée for your friends during the Christmas holiday? You don’t need to worry about the sweets to offer your guests. The company Sweet Delight has prepared a special edition of Christmas pastry which will be available starting November. Made from light yogurt or white cheese, it remains perfectly fresh since the company uses special cryogenic freezing technique which prevents the water to soak into the dough when defrosting. SWEET DELIGHT: www.sweetdelight.eu, ovocné mousse, cena 55 Kč, fruit mousse, price CZK 55

094_100_gurmet_pralinky.indd 94

27.10.2008 15:11:48


000_Franck_Muller_IM.indd 1

6.10.2008 17:23:21


96

| GOURMET | LUXURY SHOPPING GUIDE

Křišťálový skvost Crystalline jewel Průzračná voda nesmí chybět při žádné příležitosti. A pokud je balená ve skleněné láhvi zdobené ručně vyráběnými krystaly Swarovski, bude i dokonalou ozdobou. Je tedy nejen krásná, ale i chuťově podmanivá. Lahvována přímo u zdroje v English Mountain prochází devítistupňovým procesem purifikace, díky němuž je nejčistší na světě. Limpid water is a must whatever the occasion. If it comes in a glass bottle encrusted with hand-made Swarowski crystals, it will also be an exquisite decoration. It is beautiful and delicious. Bottled at the source in English Mountain, it goes through a nine-step purification process, which makes it the purest water ever.

Sladké mámení Sweet dream I když budou vaše kamarádky držet dietu, malý hřích jim bude odpuštěn při vychutnávání pralinky světoznámé firmy Neuhaus. Even if your friends are on diet, you can spoil them a little with the pralines from the famous Neuhaus company. NEUHAUS: Letiště Ruzyně, Terminál 1 a 2, tel.: 220 113 992, 220 119 693, www.prospektamoda.cz, pralinky Neuhaus, pralines Neuhaus

GURMETUM, Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5, tel.: 257 321 897, www.blingh2o,com, www.gurmetum.com, Bling H2O 1 290 Kč / CZK 1 290

Potěšení pro oči Pleasure for your eyes Nezbytností kvalitního pohoštění je luxusní čajový servis. V prodejnách Home ART si budete připadat jako v ráji, ať upřednostňujete designové novinky, či tradiční dekorace. To be a perfect hostess, you need a luxury tea set. Going to Home ART stores is a pleasure for both those who prefer modern design and for those with a more traditional taste. HOMEART: Metropole Zličín, Řevnická 1, Praha 5, tel.: 226 082 309, Centrum Chodov, Roztylská 19, Praha 4, tel. 272 075 420, www.homeart.cz; čajová konvice 3 040 Kč, šálek 1 210 Kč, podšálek 920 Kč, kávová lžička ze sady Ella 250 Kč, likérové sklenice Lilian Gold 450 Kč / ks Tea pot CZK 3 040, cup CZK 1 210, saucer CZK 920, tea spoon – Ella set CZK 250, liqueur-glass Lilian Gold CZK 450.

Čaj o páté Five o’clock tea U čaje není důležitá jen chuť a ceremonie popíjení nápoje. Díky snu muže, který založil společnost Tea forté, získal horký nápoj i třetí rozměr. Produkty značky nejsou jen chuťovou lahůdkou, ale i designovou. Důkazem je ocenění Nejlepší gurmánský dárek a Nejlepší design obalu. When it comes to tea, what really matters is the taste and the ritual. But not only! Thanks to the founder of the Tea forté company, the favourite hot beverage has acquired a third dimension. The brand’s products are a real delicacy - by its taste and its design. It was awarded the “Best gourmet gift” and the “Best packaging design”. CULINARIA PRAHA: Skořepka 9, Praha 1, www.teaforte.com, cena 6,2 Eur / price EUR 6,2

094_100_gurmet_pralinky.indd 96

27.10.2008 14:33:43


000_AnnaRitaN_IM.indd 1

16.10.2008 16:12:16


98

| GOURMET | LUXURY SHOPPING GUIDE

Zapomeňte na shon u šálku kávy Forget all the fuss over a cup of coffee Společnost Nespresso je u svých zákazníků oblíbená především pro důraz na kvalitní služby, nejlepší kávy světa a inteligentní kávovary. Nezapomíná ani na milá překvapení. Jedním z nich je limitovaná vánoční edice luxusní kávy Grand Cru Nespresso, která je v prodeji od 1. prosince. Ochutnejte přírodní aroma v kombinaci překvapivých chutí — karamelizovaný zázvor, karamel a mandarinka. K dokonalosti kávového potěšení byly navrženy i tři recipe skleničky, jejichž design evokuje sladkou chuť těchto tří směsí. Nespresso is appreciated namely for the quality of the services, the best coffee in the world and smart coffee machines. Its limited Christmas edition of the deluxe coffee Grand Cru Nespresso, which will be available on December 1st, is another of the company’s pleasant surprises. Natural aroma and rare flavours – caramelized ginger, caramel and mandarin. To reach the perfection of coffee drinking, the company has created three Nespresso recipe glasses evoking the sweetness of the three coffee blends. NESPRESSO: Nespresso Boutique, Pařížská 10, Praha 1, tel.: 800 COFFEE; www.nespresso.com

Užijte si štědrovečerní večeři! Enjoy your Christmas dinner! Milujete společnost a nechcete trávit Štědrý večer doma? V luxusním hotelu Hilton Prague pro vás i rodinu připravují štědrovečerní večeři o čtyřech chodech, která bude kulinářským zážitkem. Pochutnejte si například na vývaru z kapouna s tortellinami z lišek či mramorové terině z kachních jater a bažantu s fíkovým chutney a armaňakovou pěnou. Určitě na místě ihned popřemýšlíte i o silvestrovské párty „Letem světem" plné delikates i skvělé zábavy. You enjoy company and don’t want to stay at home for Christmas meal? Hilton Hotel Prague offers sumptuous Christmas dinner for you and your family. The four-course meal will surely be a gastronomic bliss - Cream Capon Consommé with Chanterelle Tortellini Fillet, Marbled Marinated Duck Liver and Pheasant Terrine with Fig Chutney and Armagnac Foam. You will surely be tempted to come back for the New Year’s Eve. HILTON PRAGUE: Pobřežní 1, Praha 8, www.prague.hilton.com

Sýrové pokušení Cheese seduction Vzpomínky na slunné dny na vás dýchnou v obchodě Un Saluto Italiano, v jehož sortimentu italských delikates nechybí ani ručně zpracovávané produkty. Vyberte si na vánoční párty úžasné sýry, víno či pochutiny z lanýžů. Un Saluto Italiano store, offering delicious Italian specialities, will take you back to the summertime sunlit days. You will also find hand-made products and selection of different types of cheese, wines or truffle specialities for your Christmas party. UN SALUTO ITALIANO: Bělohorská 34, Praha 6 — Břevnov, tel.: 233 350 792, www.bjpartners.cz

094_100_gurmet_pralinky.indd 98

27.10.2008 14:55:39


142_LL_studio_IM.indd 1

8.10.2008 9:39:38


100

| GOURMET | LUXURY SHOPPING GUIDE

Půlnoční přípitek Midnight toast Pestré menu okořeňte víny z Francie, Nového Zélandu a JAR či portskými Romariz. Ty nejlepší si vyberte v síti exkluzivních vinoték Le Bouchon společnosti Merlot d'Or. Třeba pak pod stromečkem najdete zájezdy nejen za vínem do celého světa z nabídky cestovní kanceláře Wine Travel. The best wines from France, New Zealand and South Africa or Romariz port wine to make your meal really special. Selection of the most exclusive ones is to be found in La Bouchon wine stores run by the Merlot d'Or company. And as a Christmas gift you will probably get one of the trips offered by Wine Travel agency. MERLOT D'OR: www.merlotdor.cz, www.lebouchon.cz, www.winetravel.cz

Ve víně najdeš pravdu In vino veritas Nezapomenutelné události si zaslouží to nejlepší, co nám příroda poskytuje. Vyberte pro přípitek vína z nabídky firmy Bacchus, která dováží lahodné moky a destiláty prověřené kvality a na něž má výhradní právo importu. Special occasions require special attitude. Choose from the wines offered by Bacchus company, exclusive importer of selected brands of top-quality wines and liqueurs. VINOTÉKA BACCHUS: Dejvická 32, Praha 6, tel.: 283 933 231, www.bachcus.cz

Připravte přátelům párty plnou italských delikates. A Putia – Sicilský koloniál přináší do Čech sicilské speciality i chutě v celé své kráse a nezapomíná ani na vánoční čas. Ochutnejte vánoční panettone se sicilskými pistáciovými oříšky nebo si objednejte nářezové mísy ze sýrů, salámů, nakládané zeleniny a jako přílohu i marmelády k sýrům, např. z paprik a pomerančů, cibulí a cherry rajčátek, a odneste si je domů – obojí dle váhy za 400 až 500 Kč. What about Italian food? The Sicilian store A Putia has brought to the Czech Republic a variety of traditional Sicilian food, including Christmas specialities. Try out Christmas pattone with Sicilian pistachios or a selection of cheese, salami, pickled vegetables and jams to go with the cheese – among them pepper and orange jam or onion and cherry tomato jam. Price: approximately CZK 400 to 500 (according to the weight). A PUTIA – SICILSKÝ KOLONIÁL: Šmeralova 22, Praha 7, www.aputia.cz

094_100_gurmet_pralinky.indd 100

FOTO: ARCHIV FIREM (10)

Pořádáte večírek? Výborně Hosting a party? Great

29.10.2008 9:31:42


Dokonalá souhra v jedinečném designu Vestavné přístroje nové generace 5000 znamenají opravdový převrat v současném vnímání kuchyně a po funkční i designové stránce představují současnou špičkovou úroveň. Užijte si naplno jejich dokonalou souhru, která se díky snadnému intuitivnímu ovládání a řadě automatických programů zcela podřídí vašim přáním a nabídne vám nebývalý komfort a pohodlí. Jednotná linie a designová sladěnost přístrojů navíc umožní přizpůsobit si jejich prostorové uspořádání zcela podle vlastních představ a přání.

www.miele.cz

355025-Miele-Inzerce-Vestavba-LuxuryShopGuide[215x275].indd 1

6.10.2008 14:27:15


ARTA_inzerat_LSG_215x275mm+3mm spad_final.indd 2-3 000_ARTA_IM.indd 130

8.10.2008 17:49:27


000_ARTA_IM.indd 131

8.10.2008 14:05:17 8.10.2008 17:49:38


104

| DESIGN | LUXURY SHOPPING GUIDE

Prestižní adresa  restigious ddress Praha díky své poloze, architektuře a kulturnímu dění zcela zaslouženě patří mezi nejkrásnější města v Evropě. Za posledních 19 let se Česká republika stala také dobrým a stabilním investičním prostorem. Komplexnost těchto faktorů logicky zapříčinila i nárůst cen pražských nemovitostí, zvláště vzácné se pak staly lokality v centru metropole. Dokonalým příkladem prestižního bydlení bude dům v ulici Rybná 15 ve východní části Starého Města v Praze 1. Společnost ARTA zde zrealizuje unikátní projekt s nádherným výhledem nejen na Hradčany. Pětipatrová elegantní budova původně z roku 1902 nabízí především luxusní bytové jednotky, ale také pronajímatelné univerzální prostory se samostatnými vstupy z ulice a dvě podlaží wellness, kde můžete díky sauně, masážím či bazénu nerušeně relaxovat. Samozřejmostí jsou tedy nejen luxusní apartmány, ale také nadstandardní služby, recepce a výtah.

104_ARTA1.indd 104

Given its location, architecture and culture, Prague completely deserves its place among Europe’s most beautiful cities. In the past 19 years, the Czech Republic has also become a good, stable place to invest. The overall value of these factors has logically led to Prague real estate price growth. Downtown locations have become quite costly. An apartment house in Rybná 15 in Prague 1’s Old Town is typical of such high-end housing. ARTA has created a unique project with magnificent views of Hradčany and more. The elegant, five-storey building, built in 1905, particularly offers luxury flats. However, there’s also the chance to lease universal-use spaces with their own off-street entrances, and to access a two-storey wellness center offering complete sauna, massage or pool relaxation. It’s de rigueur: not only luxury apartments, but above-standard services, a reception desk and a lift. ARTA, spol. s r.o.: Korunní 41, 120 00 Praha 2, tel.: 226539540 , www.prague-lofts.cz

FOTO: ARCHIV FIRMY (2)

Hledáte byt v centru Prahy? A jaký by měl být? Luxusní, s recepcí a výhledem na Hradčany? Máte to všechno mít! You’re looking for an apartment in downtown Prague? What have you got in mind? A luxurious address with a reception desk and a view of Hradčany? You shall have it all!

27.10.2008 17:02:45


The bed of your dreams. www.hastens.com

Hร„STENS CONCEPT STORE Vinohradskรก 33/1420, 12000 Praha 2 Tel: +420 222 25 42 92, Fax: +420 222 25 42 63

000_Hastens_IM.indd 1

15.10.2008 16:57:53


106

| DESIGN | LUXURY SHOPPING GUIDE

ZLATÉ KUCHYNĚ Značky jsou pro nás v posledních letech důležitou součástí života. Provází nás v různých oborech jako záruka kvality a specifické image... stejně jako Studio Nika. Brand marks have become an important feature in our lives. In recent years, they have begun accompanying us into many areas, providing a guarantee of quality and a precise image… Studio Nika is no exception. Vstoupíte-li jednou do showroomu Studia Nika, už nikdy nebudete chtít odejít. A proč také? Vždyť jejich prostory jsou zařízené tak vkusně, elegantně a stylově, že okamžitě pocítíte pohodlí a komfort domova. Proto budete chtít koupit nejen to, co zrovna vidíte vystavené před očima, ale zatoužíte mít i všechno to, co jste ještě neviděli. Studio Nika na českém trhu repre-

106_108_Nika.indd 106

zentuje vybrané renomované značky z oblasti designu nábytku a bytových doplňků. V působivém prostředí showroomu jich nabízí hned několik: FENDI Casa, IPE Cavalli či Smania. My se však tentokrát zaměříme na italskou značku SCIC a její luxusní - nejen zlaté - kuchyně. Firma, založená v roce 1963 panem Renzem Fornarim, je již téměř půl století své existence i nadále

27.10.2008 14:52:16


olden itchens vedena členy jeho rodiny. Hned od počátku se společnost vymezila jako stylová, elegantní a výjimečná s hlavním posláním vyrábět „kuchyně na míru“. Značka SCIC patří ke světové špičce a využívá moderní materiály, exkluzivní doplňky a vybavení i jedinečný design. Spektrum možností a kombinací je rozsáhlé. Velkým hitem je pak možnost některé lakované skříně dodávat v dekoru, který vytváří kontrast mezi leskem a matem, a nebo je dokonce pokrýt plátkovým ryzím zlatem a stříbrem. Dále se samozřejmě vyrábí kuchyně ze dřeva, ať už je to zpracování kartáčovaného matu nebo vysoký lesk, a to v tloušťce 30 mm – tzv. systém 30. I v pracovních deskách a doplňcích je velký výběr vzorů a materiálů, přírodních i umělých. Specialitou jsou pracovní desky z nerezu, a to opět v broušeném i lesklém (zrcadlovém) provedení. Firma SCIC též

106_108_Nika.indd 107

vyvíjí i vlastní patentované systémy posuvného otevírání dvířek na vysokých a spodních skříňkách, včetně automatického otevírání. S tím vším je samozřejmě spojena i vysoká cena, kterou za podobné kuchyňské skvosty zaplatíte. Luxusní kuchyně s originálním designem jsou nejen krásné, ale i praktické a velmi účelové, přizpůsobené dnešní uspěchané době. Ukryté jsou totiž nejen všechny možné spotřebiče, ale i skříňky a elektrické zásuvky. Užitek se tedy mění v krásný požitek. As soon as you step into the eye-catching Studio Nika showroom, you’ll never want to leave. No wonder. The spaces are so tasteful, elegant and stylish that you instantly acquire a sense of comfort matched only by that provided by your own home. You’ll not only want to buy everything on display, you’ll even feel tempted to acquire

Kuchyně SCIC se zlatou skříní: Systém 30 (kombinace Sempione a Navigli) - povrchová úprava dveří u skříně je plátkové zlato, zbytek kuchyně je bílý, lak ve vysokém lesku - cena je přibližně 900 000 Kč bez DPH a bez spotřebičů SCIC kitchen with a golden cupboard: System 30 (a combination of Sempione and Navigli) - The kitchen cupboard door’s surface finish is white, high-gloss enamel. - The price is approx. CZK 900 000, not including VAT and kitchen appliances

...

21.10.2008 15:58:01


| DESIGN | LUXURY SHOPPING GUIDE

. . . everything that is not. Studio Nika brings a selection of celebrated furniture and interior design brands to the Czech market such as FENDI Casa, IPE Cavalli and Smania, and much, much more. Right now, however, we would like to focus your attention on the Italian SCIC brand mark and its luxurious - and not simply golden - kitchens. Founded in 1963 by Mr. Renzo Fornari, the company has always had family members at the helm. From the outset, SCIC has distinguished itself with smart, elegant and exceptional design as well as its aspiration to tailor kitchens to your true desires. Its use of modern materials, exclusive accessories, singular design and beautiful furniture place SCIC among the world's top brands. There is a broad spectrum of possibilities and combinations. Current favourites include lacquered cupboards in contrasting settings of gloss and matt or even entirely covered with pure

106_108_Nika.indd 108

inlaid gold or silver. In addition, of course, we also shape kitchens from wood with a 30 mm thickness (System 30) - be it brush matt or high-gloss. For worktops and accessories there is a rich selection of patterns and materials, both natural and synthetic. We show great expertise when it comes to stainless steel worktops with either a matt or a shiny mirror finish. SCIC also develops its very own patented - also automatic - sliding door systems for lower and upper kitchen cabinets. All this naturally explains the considerable prices asked for these kitchen jewels. Luxury kitchens with an original design are not just beautiful, they are also practical and extremely purposeful - entirely suited to today's hurried existence. Along with each kitchen appliance, even the plug sockets and casings are entirely screened off. Utility is transformed into an aesthetic pleasure. STUDIO NIKA: Umฤ›leckรก 1, Praha 7, tel.: 233 380 351, www.studionika.cz

Showroom SCIC Milรกno, Itรกlie Showroom SCIC Milan, Italy

FOTO: ARCHIV FIRMY (2)

108

27.10.2008 17:01:02


Čas na změnu

Od d října 2008 společnost EUROLUX LIGHTING s.r.o s.r.o. svůj název a vizuální st styll na EXX s.r.o. mění svů www.exx.cz ww.ex

inz 215x275_LSG-Exx08.indd 1

8.10.2008 11:48:48


Domov snů ream ome Toužíte po luxusním domově, ve kterém se snoubí moderní styl spolu s unikátní atmosférou starých časů? Pak vítejte v Liliové 8. Longing for a sumptuous home where contemporary style blends with the unique charm of bygone days? Liliová 8 is the place to be.

110_111_Liliova8.indd 110

Adresa rezidence Liliová 8 se nachází přímo v epicentru turistické Prahy. O to větší vás čeká překvapení, když se ocitnete na jednom z nejtišších míst staré metropole, na místě, kde máte dokonalý prostor pro vychutnání si ničím nerušené atmosféry historického jádra. Pouhých pár metrů od Karlova mostu se nachází unikátní prostory, o kterých se vám ani nesnilo. Dva přepychové, citlivě zrestaurované domy ze 17. století se soukromou zahradou vám nedají spát, dokud neulehnete pod jejich střechu. Vchod do rezidence je impozantní. Původní vstupní dveře z masivního dřeva, široká chodba s vysokým stropem, která vede do stylového entrée, to vše a více se skrývá za klasicistní fasádou netradičně propojených budov. Decentní nábytek provedený ve světlých odstínech italské značky Versace Home collection stylově dotváří a podtrhuje celkové ladění exkluzivních prostor. I ten nejzazší kout je propracován do nejmenšího detailu. Ve společných prostorách zní příjemná, klid nerušící hudba, a přesto je zde takové ticho, že uslyšíte zpívat i ptáky. V domech se nachází 34 bytových jednotek a dva penthousy s nepopsatelným panoramatickým výhledem na Staré Město. Všechny byty mají podlahové vytápění

21.10.2008 16:00:07


LUXURY SHOPPING GUIDE

| DESIGN | 111

Fantazie je dle Kierkegaarda prostředníkem k nekonečnosti. V Liliové 8 je skutečností. To quote Kierkegaard: fantasy is a ticket to infinity. Liliova 8 is the place to be.

a jsou plně klimatizované. Přírodní materiály, dřevěné dveře i okna, pískovec, mramor a ručně vypracované detaily zapůsobí na každého. Privátní prosklená galerie, kde můžete nerušeně odpočívat a zároveň obdivovat umělecká díla, jen potvrzuje exkluzivitu celého projektu. Liliová 8 také nabízí rozsáhlou škálu 24hodinových služeb, od privátní concierge po nepřetržitý bezpečnostní servis devíti kamer uvnitř i vně budovy. Výraz exkluzivní je u projektu Liliová 8 na správném místě.

FOTO: ARCHIV FIRMY (2)

Considering that the Liliová 8 address is found in the touristic epicentre of Prague, you’d be all the more surprised to find that this unspoilt place is also one of the capital's quietest – and the perfect spot to relish this historic city’s enchanting atmosphere. A mere few metres from Charles Bridge are residential spaces beyond anyone's wildest dreams... You won't sleep until you finally lie down under the roof of this majestic residence comprising two sensitively restored 17th century houses with a private garden. The imposing porch, with its original massive timber door, the lofty entrance hall with its high ceilings leading to a stylish entrée – all this, and more, is hidden

110_111_Liliova8.indd 111

behind the classicistic façades of this unconventionally interconnected building. With its light shades and modest appeal, the Italian Versace Home Collection furniture puts the finishing touches to an exclusive interior. Even the most hidden corner is worked to the last detail. Pleasant, non-intrusive music plays in the communal spaces while, at the same time, you can hear the birds sing. The residence encompasses 34 dwellings and two penthouses with indescribable panoramic Old Town views. All the flats come with underfloor heating and full air-conditioning. The natural materials, wooden windows and doors, sandstone, marble and handcrafted details cannot fail to impress anyone. The glassed-in private gallery, fit for an undisturbed rest while you enjoy the artworks, only underlines the exclusivity of the entire project. In addition, Liliová 8 offers a wide range of 24-hour services, from a caretaker to a round-the-clock security service with 9 CCTV cameras, in and outside the property. Exclusivity is certainly the right term when it comes to this project. Liliova Property s.r.o.: www.liliova8.cz

27.10.2008 14:53:29


112

| PROMOTION | LUXURY SHOPPING GUIDE

Král greenu

he ing of the reen

Pětihvězdičkové golfové hole Honma vznikají jen na jediném místě světa, v rukou několika řemeslníků. A to není zdaleka to jediné, co je činí výjimečnými. The five-star Honma golf clubs are crafted in the caring hands of a few skilled artisans in just one place in the world. But this, by far, is not the only thing which makes them unique. Když si před padesáti lety Japonec Hiro Honma založil živnost zabývající se opravami golfových holí, netušil, že je už o rok později bude díky zájmu zákazníků sám navrhovat. Ve studiu v Sakatě se nyní jeho pětihvězdičkové golfové hole rodí z grafitových vláken a různých slitin titanu, tajným a patentovaným postupem, jenž zná jen několik řemeslných mistrů. V tomto ohledu se výroba holí Honma velmi podobá vzniku samurajských mečů. To, že hůl bývá následně ještě pozlacena, na ní není tím nejdražším faktorem – zákazník platí za její dokonalé vlastnosti. A aby vám mohla být z Japonska doručena hůl skutečně na míru, absolvujete se zástupcem společnosti měření rychlosti švihu a dalších vstupních faktorů na golfovém simulátoru. Pokud chcete produkt Honma darovat jako luxusní překvapení, doporučujeme krom nádherných holí, golfových bagů a cestovních tašek také zlatá, stříbrná a platinová markovátka a další golfové doplňky, které jsou svým provedením naprosto unikátní. When fifty years ago, Hiro Honma of Japan started his golf club repair shop, he could not have imagined that great

customer demand would mean that just one year later he would end up actually designing his own golf clubs. Presently, his five-star clubs are created in his Sakata studio from graphite fibres and a variety of titanium alloys. The patented production approach is known to only a few craftsmen. In this respect, the creation of a Honma club is not dissimilar to how a samurai sword comes into being. The fact that the club is subsequently also gilded is not the most significant price-defining factor – what the customer is paying for are its sublime properties. To ensure the club you order from Japan is genuinely tailor-made, your swing velocity and other relevant input-data must be measured on a golf simulator in consultation with a company representative. If you want to surprise someone with a Honma luxury product, we advise you to not only consider the exquisite clubs, golf bags and travel bags, but also to appraise the gold, silver and platinum golf markers and our other accessories. The workmanship expended on these items is completely unique.

HONMA Showroom-office, Pod Křížkem 1776/2b, Praha 4 HONMA Showroom-boutique: Vinohradský pavilon Praha www.honma.cz

112_113_Golf1.indd 112

21.10.2008 16:08:53


FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

112_113_Golf1.indd 113

Zlaté a platinové golfové doplňky/ Gold and platinum golf accessories

21.10.2008 16:09:12


114

| DESIGN | LUXURY SHOPPING GUIDE

Golfové dárky olf ifts Chcete o Vánocích potěšit milovníky golfu? Máme pro vás inspiraci! Looking for a perfect Christmas gift for an amateur golfer? We have some ideas for you!

Puma

Nika

Nokia

Honma

Letošní kolekce Puma zahrnuje i limitovanou edici Golf Chrome. Progresivní obuv Swing GTX Chrome Edition s optimálně tvarovanými a přilnavými hroty koupíte za 6 990 Kč. This year’s Puma collection includes a limited Golf Chrome edition. The innovative Swing GTX shoes with perfectly fitting shape and spikes for better grip cost CZK 6 990.

Tento reprezentativní kožený golfový bag pochází z kolekce doplňků exkluzivní italské značky Smania. Cena bagu o rozměrech 37 x 22 x 90 cm je 65 907 Kč. This stylish leather golf bag comes from the exclusive accessories collection by Italian brand Smania. The dimensions of the bag are 37 x 22 x 90 cm, its price CZK 65 907.

Puma: Palladium, nám. Republiky 1,

tel.: 233 380 351, www.studionika.cz

Nokia přišla s unikátní aplikací Pro Session Golf. Vestavěný hledáček, speciálně navržený pro golfisty, ideálně zachytí švih hráče. Analýzy nápřahu, video, nákresy, vše můžete sdílet s trenérem či spoluhráči jak emailem, tak i prostřednictvím MMS. Např. Nokia N93 Golf stojí okolo 12 000 Kč. Nokia has launched a unique phone application Pro Session Golf. The camera, developed specifically for golfers, captures and analyses your swing. You can share the video or drawings with your coach or fellow golfer via e-mail or MMS. Nokia N93 Golf, for example, costs approximately CZK 12 000.

Když golfovou hůl, tak prvotřídní. Japonská společnost Honma takové vyrábí již 50 let. Mají nejen dokonalé vlastnosti, ale pozlacení je povyšuje na skutečné klenoty. Ceny na dotaz ve Studiích Honma. Need a golf club? Go for the best one. Japanese company Honma has been manufacturing them for 50 years. Their golf clubs have excellent properties and the gold-plated ones are real jewels. Ask for the prices in Honma Studios.

www.puma.com

Nokia: Palác Flóra, Vinohradská 151, Praha 3, tel.: 222 210 855, www.nokia.com

114_golf1.indd 114

Honma Studio: Pod Křížkem 1776/2b, Praha 4; Horomyslická 1, Dýšina u Plzně, www.honma.cz

FOTO: ARCHIV FIREM (6)

Praha 1, tel.: 222 315 871,

Studio Nika: Umělecká 1, Praha 7,

27.10.2008 16:19:57


PRAGUE STORES

ˇ NA PRÍKOP Eˇ 12 ˚ ZE, ˇ PRAHA 1, T 0224 222 141 CERNÁ R U OPER ATED BY K AYA SPOL. S.R.O.

NOV Y´ SMÍCHOV SHOPPING CENTRE ˇ Á 8, PRAHA 5, T 0257 325 555 PLZEN SK OPER ATED BY CARLINA S.R.O.

ÁRK ÁDY PANKRÁC SHOPPING CENTRE PRAHA 4 OPENING: OCTOBER 2008

08214147 Adv Prague - Luxury Shopping Guide 235x315.indd 1

000_G_star_IM.indd 1

7/31/08 9:19:31 AM

8.10.2008 10:27:06


116

| PROMOTION – STARS | LUXURY SHOPPING GUIDE

Tajemství kožešin Jako královna se budete cítit v péči firmy Liska, v jejíž prostorách dýchá půvab i profesionalita. Liska company will treat you like a queen. A spirit of beauty and professionalism reigns in its premises.

oft ecret

Nejkrásnější kožichy, skvělé služby, lukrativní prostory a tradice – to vše naleznete v centru české metropole v domě kožešin Liska Praha. Právě zde si můžete vybrat tento nádherný kožich ze sobola, který je na trhu nejdražší kožešinou vůbec. Vždy oceníte jeho oboustranné zpracování a věřte, že jej na sobě nebude mít žádná jiná dáma. Každý luxusní model je totiž originál. V opravdu široké nabídce butiku naleznete také kožešinové i jiné módní doplňky. The most beautiful fur coats, excellent service, a prestigious location and tradition – visit Liska company’s fur shop in the very centre of Prague. You will find there, among other pieces, this beautiful sable fur coat, made from the most expensive material available on the market. You’ll appreciate the double-sided finishing and the fact that no other woman wears the same model. Every coat is indeed an original. In the rich offer of the boutique, you’ll find also a wide range of leather and other accessories. Liska Praha, Dům kožešin: Železná 1, Praha 1,

SO, SAT: 10.00 – 15.00 hod., email: gabriela.horcicova@liskapraha.cz, www.liskapraha.cz

Liska: Oboustranný kožich ze sobola, délka 120 cm, cena 850 000 Kč Liska: Double-sided sable fur coat, length 120 cm, price CZK 850 000

116_120_Louvan.indd 116

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

tel.: 224 239 457, PO-PÁ, MO-FR: 10.00 – 19.00 hod.,

21.10.2008 14:36:35


LUXURY SHOPPING GUIDE

| PROMOTION – STARS |

117

Dokonalý detail lawless etail

Deset let září na nebi luxusních výrobků mobilní telefony značky Vertu. Symbolem jubilea se stala speciální edice Vertu Constellation Monogram. Vertu cell phones have been shining within the de luxe product sky for ten years. To mark the anniversary, a special edition of Vertu Constellation Monogram was released. .

Vertu Constellation Monogram: 109 730 Kč / CZK 109 730

FOTO: ARCHIV FIRMY (3)

Spojení čistých a elegantních linií, velmi lesklého, metalického povrchu a celosvětového propojení si oblíbili příznivci kolekce Vertu Constellation. Ta je synonymem zlaté éry cestování a bezchybných funkcí. V rámci oslav Frank Nuovo, hlavní designér značky Vertu a tvůrce ikonického telefonu Vertu „V“, přetvořil toto logo do monogramového vzoru, který se objevuje na kožené podložce profilované pro ruku. Milovníci detailů si mohou být jisti, že speciální edici byla věnována maximální péče při ručním zpracování každého kousku. „Drahokam" mezi telefony

117_122_OT.indd 117

je k dispozici v pěti variantách s povrchovou úpravou v cínové, zelené, červené, azurové nebo třešňově červené kůži s monogramy. A sophisticated and elegant form, a polished metallic surface and worldwide connectivity, that’s what its fans like about the Vertu Constellation collection. It has become the emblem of the golden age of travelling and flawless functions. For this special occasion Frank Nuovo, main designer for Vertu and creator of the iconic phone Vertu ‘V’, has transformed its logo into a monogram pattern that

features an on-the-hand moulded leather back plate. The detail-oriented customers can be sure that each hand-made piece of this special edition has received very special care. This cell phone diamond is available in five colour versions: pewter, green, red, sky blue or cerise. Vertu Boutique: Pařížská 4, Praha 1, tel.: 222 316 072, Vertu Authorized Dealers: Auto Exner, Freyova 95, Praha 9, tel.: 283 892 213; Klenotnictví Dušák, Na Příkopě 17, Praha 1, tel.: 224 213 025; Oriosa, nám. Svobody 15, Brno, tel.: 542 213 339; Oriosa, Stará Louka 64, Karlova Vary, tel.: 353 225 131, www.vertu.com

27.10.2008 16:34:17


118

| PROMOTION – STARS | LUXURY SHOPPING GUIDE

Zimní potěšení inter leasure

S každou novou kolekcí prestižní německá značka Bogner dokazuje, že funkční oblečení pro ženy milující sportovní styl života může být i elegantní. Every new collection of the renowned German brand Bogner proves that practical clothes for women who love sport and an active lifestyle can be elegant. Bez sportu si nedokážete představit život, přesto nechcete vypadat uniformovaně jako člen expedice, ovšem funkčnost oblečení by měla splňovat vysoké nároky? Odpovědí je proslulá německá módní značka Bogner, která každou novou kolekcí dokazuje, že je mistrem oboru. Oblečení je opravdu propracované, navíc ušité tak, že za každé situace budete více než elegantní, se štíhlou siluetou. Nechybí detailní výšivky ani krystaly Swarovski. Stačí jen zajít do butiku a vybrat si. Vždyť značka Bogner je proslulá stylovým designem, ruční výrobou a prvotřídní kvalitou. Sport is your life, but you don’t want to look exactly like all the other members of the expedition? However, the functionality of your clothes is still the top priority? Try the famous German fashion brand Bogner – every new collection confirms that it is at the top in its trade. The clothes are sophisticated and designed in order for you to always look elegant and slender. They also sport refined embroidery and crystals by Swarowski – just stop by in the boutique and choose yourself. Bogner is famous for its stylish design and handmade, top-quality products. Bogner Shop: Michalská 19, Praha 1,

Bundička Kati, odepínatelná kapuce, kontrastní lemování, módní výšivka doplněná krystaly Swarovski. Cena 698 Eur Jacket Kati, with a removable hood, lining in contrasting colour, fashionable embroidery with Swarowski crystals. Price EUR 698

117_122_OT.indd 118

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

tel.: 225 777 155, www.bogner-fashion.cz

21.10.2008 16:15:33


LUXURY SHOPPING GUIDE

| PROMOTION – STARS |

119

Květinové okouzlení lowery harm

Pokaždé, když usednete do křesla od značky Moroso uznávaného návrháře Tokujina Yoshioky, pocítíte podobnou rozkoš, jako kdybyste si přivoněli k vaší oblíbené květině. Every time you sit in the Moroso’s chair created for the brand by renowned Japanese designer Tokujin Yoshioky you'll feel uplifted by the same pleasure as that found in smelling your favourite flower. Preciznost a touha po dokonalosti je potřebná pro vznik křesla Bouquet, které vás okamžitě přenese do světa květinové fantazie. Již na první pohled je patrné, odkud smělý návrhář čerpal svou inspiraci. Díky širokému spektru barevného provedení si každý vybere svou „kytičku". Ať už temně vínová, zářivě barevná či panensky bílá, vždy se rozvine na chromovaném stonku a vykouzlí na vaší tváři úsměv. Každý okvětní lístek je ručně přišitý – už při prvním odpočinku v křesle tvaru vajíčka pocítíte pečlivost, kterou pracovníci pod vedením puntičkářského návrháře Tokujina Yoshioky každému kusu věnovali.

Precision and a yearning for perfection, that’s how this chair, which takes you right away to the world of flower fantasies, was born. The inspiration of the designer is patent at the very first sight. The chair is available in many different colors, you will therefore surely find your own „flower“. Deep red, glaring or snow white petals on a chrome metal tube envelops you in pure pleasure. Every petal is sewn on by hand. When sitting in the egg-shaped chair, you will immediately feel the care with which every single piece was made under the supervision of the very meticulous Tokujin Yoshioky.

Křeslo Bouquet: 171 500 Kč Bouquet chair CZK 171 500

Konsepti: Komunardů 32, Praha 7, tel.: 222 326 928,

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

www.konsepti.com, www.moroso.it

117_122_OT.indd 119

21.10.2008 16:16:27


120

| PROMOTION – STARS | LUXURY SHOPPING GUIDE

Hřejivé objetí arm mbrace V každé ženě je kus šelmy, stačí ji jen probudit. V kabátku značky Mazzi budete přímo nezkrotná. Every woman has a wild side; don’t be afraid to show it! In this Mazzi coat you’ll become indomitable. V zimním nečase je příjemné zahalit se do něčeho hřejivého. V našich podmínkách nejsou obvyklé třeskuté mrazy, proč si ale nechat ujít požitek z luxusních kožešin? Společnost Louvan ve svém butiku La Fortuna nabízí i tento dámský kabátek od Mazzi ozdobený kapucí z lišky. V obchodě si pak můžete vybrat z modelů renomovaných italských, španělských či německých značek: MalaMati, Gianfranco Ferré, Torras, Gallotti, Allegri a jiných. In the cold winter days nothing is more pleasant than wrapping yourself in warm clothes. Even though extremely cold winters are rare, you shouldn’t deny yourself the pleasure of wearing a luxury fur coat. In its boutique, Louvan Company offers, among other items, this Mazzi lady’s coat with a fox fur hood. You can also choose from a selection of models by renowned Italian, Spanish and German brands such as MalaMati, Gianfranco Ferré, Torras, Gallotti, Allegri and others. tel.: 353 223 096, PO-NE, MO-FR: 10.00 – 19.00 hod., email: louvan@seznam.cz

Mazzi: Látkový dámský kabátek s kapucí z lišky, cena 44 500 Kč Mazzi: lady’s coat with a fox fur hood, Price CZK 44 500

116_120_Louvan.indd 120

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

La Fortuna: Lázeňská 4, Karlovy Vary,

27.10.2008 16:53:33


LUXURY SHOPPING GUIDE

| PROMOTION – STARS |

121

Óda na radost de to Joy

Originální, pestré a neodolatelné jsou smaltové šperky vídeňské společnosti Frey Wille. Tak neváhejte a ozdobte se! The enamel jewellery from the Vienna company Frey Wille brings originality, colourfulness and irresistibility. Don’t hesitate, adorn yourself!

02

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

01

Minulost podobně jako budoucnost láká neustále naši pozornost. Významné historické epochy stejně jako současné počiny světově uznávaných umělců jsou i proto múzou týmu návrhářů manufaktury Frey Wille. Nedivte se tedy, že při pohledu na šperky této úchvatné kolekce se vám v uších rozezní tóny Ódy na radost – jednoho z nejznámějších děl německé literatury autora Friedricha Schillera. Vyberte si originál, ať už z linie Paradise Moonlight, Endless Love či Heavenly Joy Bicolor a nechte se unášet na vlně slastných pocitů nekončící radosti.

117_122_OT.indd 121

The past as well as the future keep intriguing us. Frey Wille’s designers have always been drawing inspiration from important historical eras and the work of renowned contemporary artists. So don’t be surprised if the Ode to Joy melody – one of the most notorious pieces by Friedrich Schiller – starts buzzing in your ears when looking at this amazing collection. Choose an original piece of jewellery from one of the lines – Paradise Moonlight, Endless Love or Heavenly Joy Bicolor – and drift away on the wave of an eternally blissful joy.

Frey Wille, náramky z kolekce Ode to Joy of Life, Diva Bangles, kombinace 24kt zlata a smaltu. Frey Wille, bracelets from the collection Ode to Joy of Life, Diva Bangles, combination 24ct gold and enamel. 01. Blue Passion, 8 930 Kč / CZK 8 930 02. Red Passion, 17 550 Kč / CZK 17 550

Frey Wille: Havířská 3, Praha 1, tel.: 272 142 228, www.frey-wille.com

21.10.2008 16:16:50


122

| PROMOTION – STARS | LUXURY SHOPPING GUIDE

Soukromý zvuk Just You and the usic

Vytvořte si uprostřed řinčícího města rajský klid. Se sluchátky EarSet 3 to lze. Serenity in the middle of the roaring crowd. Reach it with the EarSet 3 headset. Sluchátka EarSet 3 společnosti Bang & Olufsen vás odříznou od hluku a rušivých zvuků okolního světa a zajistí vám ten nejčistší poslech. Jsou kompatibilní nejen s běžnými mobilními telefony, ale také s iPhonem. Bang & Olufsen jsou proslulí důrazem na kvalitu produktů, výběrem materiálů a neustálou snahou spojit design výrobku s jeho obsahem. The EarSet 3 headset by Bang & Olufsen isolates you from all the noises and intrusive sounds of the outside world and provides for a perfect sound. It is compatible not only with regular mobile phones but also with the iPhone. Renowned for the quality of their products and selection of the best materials, Bang & Olufsen have achieved harmony between design and function. Bang & Olufsen, Jáchymova 4, Praha 1,

Sluchátka EarSet 3, kompatibilní nejen s běžnými mobilními telefony, ale také s iPhonem. Cena 5 100 Kč The EarSet 3 headset is compatible not only with regular mobile phones but also with the iPhone. Price CZK 5 100

117_122_OT.indd 122

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

tel.: 224 811 234, www.kd-elektronika.cz

21.10.2008 16:17:10


LUXURY SHOPPING GUIDE

| PROMOTION – STARS |

123

Když atmosféra dýchá

hen the tmosphere reathes

Podlehnout „oblé kráse" značky MARUBI není hřích, naopak. Stačí jen zvážit, který kousek dovede váš prostor k dokonalosti. Succumbing to the “round beauty” of the MARUBI brand is not a sin. In fact, the opposite is the case. All you have to do is think about which piece will add the perfect finishing touch to your space. Váza bývá pouhým doplňkem květiny. Pro značku Marubi je však skvostem samotným, čemuž odpovídá její design a velikost. Obří vázy jsou vyrobené z technického kamene. Unikátní technologie nabízí nekonečné množství tvarů, velikostí i povrchů, přičemž každý kus je originál. Za jejich výrobou se skrývají desítky hodin filigránské ruční práce. V interiéru nebo na zahradě vytvoří speciální atmosféru a jejich často až mystická energie vás nepřestane oslovovat.

01

02

Usually, a vase is simply an accessory for flowers. For Marubi, however, it is a precious jewel in itself with an appropriate design and dimensions. Marubi’s giant vases are made from technical stone. Unique technology offers an endless number of shapes, sizes and surfaces. Every piece is an original. Producing the vases involves dozens of hours of manual filigree work. In both interiors and gardens they create a special atmosphere and their energy, which often has a mystic quality, will never cease to appeal to you. MARUBI : Hradešínská 41, Praha 10 — Vinohrady, návštěva po tel. dohodě, visits by arrangement, tel.: 602 356 954, www.marubi.cz

FOTO: ARCHIV FIRMY (4)

03

123_OT_vaza3.indd 123

04

01. šíře/ breadth 95 cm, výše/height 50 cm. 75 000 Kč / CZK 75 000 02. šíře/breadth 53 cm, výše/height 100 cm. 70 000 Kč / CZK 70 000 03. šíře/breadth 70 cm, výška/height 96 cm. 80 000 Kč / CZK 80 000 04. šíře podélná/ lengthwise 70 cm, příčná (elipsa)/ breadth (ellipse) 43 cm, výška/height 93 cm. 90 000 Kč / CZK 90 000

21.10.2008 14:41:43


124

| GOURMET | LUXURY SHOPPING GUIDE

BRUNCH

Skrývá v sobě to nejlepší ze snídaně i z oběda, bonusem je navíc uvolněná atmosféra a pocit, že není kam spěchat. Combining the best of breakfast and lunch, it offers an easy-going atmosphere and shakes off the stress.

Není nic příjemnějšího, než si po náročném týdnu o víkendu trochu déle poležet v posteli. Čas ubíhá a pomalu začnete váhat, zdali si dát snídani, na kterou je už trochu pozdě, nebo rovnou vyrazit s někým na oběd. Francouzi, bránící se veškerým anglicizmům, by vás v takové chvíli pozvali na le grand petit déjeuner, my vás zveme na brunch. Slovní spojení, které vychází z dvou anglických slov: breakfast (snídaně) a lunch (oběd), je staré přes sto let. Britská smetánka si ale užívala opožděných snídaní a prodloužených obědů daleko dříve, než anglický časopis Punch v roce 1896 své čtenáře upozornil, že „chceme-li jít dnes s módou, musíme pěstovat brunch". Podle historiků vznikl na základech honosných obědů a opulentních večeří trvajících několik hodin, které byly vždy výsadou bohatých. Brunch je totiž nejen o jídle, ale i o čase, který mu můžete bez výčitek věnovat. V restauracích a hotelích se vesměs pořádá v neděli. Nejčastěji je ve formě all you can eat bufetu, který může být doplněný i nabídkou a la carte - můžete si tak nechat připravit omeletu či vejce na váš oblíbený způsob. Výjimkou není ani brunch s předem jasně daným menu a obsluhou. Kromě slaného a sladkého pečiva, výběru ze salámů a sýrů, ovocných a zeleninových salátů, vajec, slaniny, párků a klobásek často můžete ochutnat nejrůznější speciality, ať už jde o masa, ryby, mořské plody, slané koláče či fingerfood (jednohubky). Širokou nabídku čajů, kávy a nealkoholických nápojů doplňují čerstvě vymačkané šťávy, víno, pivo, šampaňské nebo míchané drinky jako je Mimosa (šampaňské a pomerančový džus) či Bloody Mary (vodka a rajčatový džus). Brunch u nás získává na popularitě nejen mezi mladými lidmi, kteří se po probdělé noci probouzejí právě v čase oběda, milují jej také rodiny s dětmi. Oblíben je i u manažerů, kteří sázejí na pohodovou a uvolněnou atmosféru, během níž lze navázat nové či prohloubit již stávající kontakty. Ty nejznámější a nejlepší brunche bývají vyprodány a stůl si musíte rezervovat dlouho dopředu. Can you think of anything more pleasant than a long lie-in after a difficult working week? Time passes by and you wonder whether you should take your breakfast – it is a little bit late for it now – or have lunch with someone. French people, who refuse to use any English expressions, would invite you to “le grand petit déjeuner” – the big breakfast or literally the big little lunch but we invite you to have a brunch. This expression, blending the words breakfast and lunch, appeared more than one hundred years ago. British high society would enjoy late breakfasts and long lunches well before the British magazine Punch wrote in 1896 “if you want to be in, you have to start having brunches”. According to historians, brunch evolved from splendid lunches and copious dinners lasting several hours which were the prerogative of the rich. Brunch is not only about food, it is also about time spent without remorse. Restaurants and hotels usually offer brunch on Sundays. It consists most of the time of an “eat-all-you-can” buffet sometimes complete with menu-ordered meals – you can have an omelette or eggs prepared the way you most like. A brunch where the menu and services are set in advance is no exception. You can choose from a range of breadstuffs and pastry, a variety of salami and cheese, fruit or vegetable salads, eggs, bacon, sausages and frankfurters. Often specialities are also available – meat, fish, sea-food, pies or finger food. A wide offer of drinks ranging from different sorts of tea, coffee, soft drinks and fresh juices to wine, beer, champagne or long drinks such as Mimosa (champagne with orange juice) or Bloody Mary (vodka with tomato juice) is included. Brunch is becoming popular not only among young people who wake up at lunch time after a busy night, but also with families. Managers who believe that a relaxed and informal setting is the ideal environment for creating or strengthening business ties cherish it too. For the best brunches, make sure to book a table well in advance, there is extreme demand for places.

124_127_Brunch.indd 124

21.10.2008 16:19:53


Brunch je totiž nejen o jídle, ale i o čase, který mu můžete bez výčitek věnovat. Brunch is not only about food but also about time spent without remorse.

1. Japonsko s Lehkou hlavou

1. Japan and Clear Head

Brunch není jen způsob, jak labužnicky strávit nedělní odpoledne. Je to i možnost ochutnat nové pokrmy, prozkoumat nabídku jednotlivých restaurací a objevit nová místa k lebedění. Vydejte se na procházku světem neznámým, k pestrobarevným stolům plným nejrůznějších delikates. Síť sushi restaurací Sushipoint pro vás každou neděli chystá celé čtyři a půl hodiny japonských lahůdek. Nemusíte se však omezovat jen na tradiční maki rolky nebo nigiri sushi. Ochutnejte nejrůznější polévky, jako je třeba miso ze sojové pasty s řasami wakame nebo velmi pikantní kimichi se směsí zeleniny, bambusu a hub. Z předkrmů pak určitě nesmíte vynechat tradiční Springrolls (jarní závitky), plněné taštičky Gyoza ani tatarský biftek z čerstvého lososa a tuňáka. Dezerty se dělají ze všeho možného, jen ne z mouky, cukru a vajíček – zmrzlina ze zeleného čaje nebo mangové a kokosové košíčky. Sushipoint Brunch pořádá restaurace na Vinohradech každou neděli, restaurace Flóra první neděli v měsíci, restaurace

Brunch is not only a way to spend a gourmet Sunday afternoon. It is an opportunity to try new food, explore menus of different restaurants and discover new places to enjoy yourself. Set out on a journey to the unknown world of colourful tables heavy with a variety of delicious treats. In the chain of sushi restaurants Sushipoint you can enjoy four and a half hours of Japanese food every Sunday. You will find not only the traditional maki rolls or nigiri sushi but also a wide range of soups, for instance a soya bean paste miso with wakame seaweed or the very spicy kimichi with vegetables, bamboo and mushrooms. As far as starters are concerned, don’t forget the traditional spring rolls, Gyoza or salmon and tuna fish steak tartar. The desserts are made of all sorts of ingredients except for flour, sugar and eggs. Try green tea ice-cream or mango or coconut cupcakes. Sushipoint Brunch is held every Sunday in the Vinohrady restaurant, every first Sunday of the month in the Flora restaurant and every last Sunday of the month in the Myslbek

Lehká hlava

Anděl druhou neděli v měsíci a restaurace Myslbek poslední neděli v měsíci. Cena za osobu je 799 Kč, děti do 12 let zaplatí 199 Kč, malé ratolesti do 4 let mají jídlo zdarma. Za netradičním brunchem můžete vyrazit i do příjemně intimního prostředí vegetariánské restaurace Lehká hlava. Bohužel jej nepořádají každou neděli. All you can eat brunch je totiž nejen neuvěřitelně příjemným zážitkem, ale také lahodným požitkem, který vás bude stát pouhých 270 Kč na osobu.

124_127_Brunch.indd 125

Obecní dům

restaurant. The price per person amounts to CZK 799, children up to 12 years pay CZK 199, and the brunch is free for the smallest ones up to 4 years of age. You can also have an original brunch in Lehká hlava (Clear Head) restaurant. It is unfortunately not held every Sunday which is really a pity since their “all-you-can-eat” brunch offers not only a wonderful atmosphere but also an exquisite gastronomic experience. Price per person CZK 270. ...

27.10.2008 16:31:19


126

...

| GOURMET | LUXURY SHOPPING GUIDE

2. Na Štědrý den šnečí brunch Šneci se nepočítají mezi masité pokrmy, jsou jídlem postním, a tak splňují všechny podmínky ke spatření zlatého prasátka… brunch zase splňuje všechny podmínky pro příjemný start vánočních oslav. Šneci jsou dnes většinou spojováni především s francouzskou kuchyní. Dříve ale běžně patřili i na český stůl. O Vánocích konkurovali tradičnímu štědrovečernímu pokrmu, kterým je kapr. V nejznámější české kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové, která začala vycházet téměř před 200 roky, jsou hned čtyři recepty na úpravu šnečího masa. Velký boom zažili hlemýždi na začátku šedesátých let, kdy se v Praze ujala tradice chodit v poledne na Štědrý den „na šneky“. Dnes neodmyslitelně patří na menu brunche ve Francouzské restauraci Obecního domu, kde je ale pouhým zlomkem v nabídce štědrodenního menu, které sestavuje šéfkuchař Jiří Král. Podávat se budou kromě snídaňových klasik, jako jsou croissanty, briošky a vejce, i tradiční české vánoční pokrmy – štrůdl, vánočka, kapr

Alcron

a rybí polévka. Nabízí se i příležitost ochutnat vánoční jídla z cizích krajů – pečenou husu, krocana či šunku. Šéfkuchař si pro své hosty chystá také nejedno lahodné překvapení. Štedrodenní brunch stojí 1 290 Kč na osobu a obsahuje neomezenou konzumaci jídla, sektu a nealkoholických nápojů. Děti do 6 let mají brunch zdarma. Doporučujeme včasnou rezervaci. Na ochutnávku českých tradičních vánočních pokrmů i mezinárodních specialit podávaných na Vánoce můžete zajít i do restaura-

124_127_Brunch.indd 126

ce Zlatá Praha hotelu Intercontinental. Brunch plný delikates zabalený do tónů živé hudby zde připravují nejen na Štědrý den, ale i na Boží hod. Podobný chystá i restaurace La Rotonda hotelu Radisson SAS Alcron Praha. Servírovat se budou tradiční vánoční pokrmy, chybět ale nebudou ani typické pokrmy jazzových brunchů – ryby, mořské plody, ústřice, různé druhy mas a biopotraviny. Děti mladší 12 let mají jídlo za poloviční cenu a děti mladší šesti let se stravují zdarma.

2. Escargot brunch on Christmas day It is permitted to eat snails during the fasting period since they are not considered meat in the strict sense of the word. Therefore you don’t need to restrain yourself on Christmas day; even if you eat some snails, your golden piglet, as the story goes, will appear on the wall. Nowadays snails are mostly associated with French cuisine. But a long time ago they were very common in our cuisine too. They even competed with the traditional Czech Christmas dish, the carp. In the most famous

Sushipoint

Dětem je zde totiž podřízeno téměř vše, udělají z nich V.I.K. (Very Important Kids). Everything here is prepared in order to please your small ones and make them V.I.K. - Very Important Kids.

B e l le v u e

Czech cookbook by Magdalena Dobromila Rettigová, first published some 200 years ago, you would find four recipes to prepare and cook snails. Snails enjoyed widespread popularity in the 60s, when having snails for Christmas lunch became a tradition in Prague. Today, you will always find them on the Christmas brunch menu of the French restaurant in Obecní dům. However, there is much more to find on their Christmas menu set up by the chef de cuisine Jiří Král

21.10.2008 16:20:26


in person – regular breakfast food such as croissant and brioche or eggs, but also traditional Czech dishes – strudel, Christmas cake, carp and fish soup. You will also have the opportunity to try out foreign Christmas dishes such as roasted duck, turkey or ham. Besides, the chef always has many a surprise for his guests. The Christmas “all-youcan-eat” brunch will cost you CZK 1 290 per person which includes food, champagne and soft drinks a volonté. For children up to 6 years of age the brunch is free. A reservation in advance is strongly recommended. Traditional Czech and international Christmas cuisine is also to be found on the menu of Zlatá Praha restaurant located in the InterContinental Hotel. It serves a variety of special delicacies accompanied by live music; to enjoy not only on Christmas day but also during the Christmas Feast on December, 25th. You can also try the brunch at La Rotunda restaurant in Radisson SAS Alcron Hotel. On the menu are traditional Christmas dishes but also food served at

Hergeto Cihelna va

jazz brunches such as fish, sea food, oysters, different kinds of meat and organic food. Children aged 6 to 12 pay half price; children up to 6 years of age eat for free.

3. Brunch pro děti Neomezené množství lahůdek a pestrý zábavný program. Přesně takový brunch pořádají přibližně dvakrát do měsíce v hotelu Corinthia Towers, kde z vašich ratolestí udělají V.I.K. (Very Important Kids).

124_127_Brunch.indd 127

Dětem je zde totiž podřízeno téměř vše – od jídla až po výzdobu a oblečení personálu. Na programu je malování na obličej, dětské kino Minimax, PlayStation, plný sál hraček, karaoke, Lego a nechybí ani různé hry. A zatímco vaše dítko bude zkoumat možnosti zábavy, vy se můžete bez ostychu pustit do ochutnávání nejrůznějších pochoutek. V.I.K. brunche v Corinthii jsou vždy tématicky zaměřené a do detailu dotažené dětské párty. První prosincovou neděli (7. 12.) můžete přijít na Mikulášský brunch, 26. prosince si zase užijete pravý Vánoční brunch. Cena pro děti se odvíjí od jejich výšky, za každý centimetr zaplatíte 2 Kč, dospělí platí 850 Kč. Parkování během brunche je zdarma. Doporučujeme rezervaci. S ratolestmi můžete vyrazit i do Hergetovy Cihelny, kde na ně v dětském koutku čekají Sparky's animační hry, kino, soutěže o nejrůznější ceny a nějaké to překvapení. Dospělí zaplatí 495 Kč, dětské menu je za 195 Kč. V restauraci Bellevue se zábava v dětském koutku přizpůsobuje věku a složení malých návštěvníků, kteří tak mohou hrát nejrůznější

Corinthia

hry, učit se anglicky, číst, zpívat či malovat. Jejich brunch se skládá ze tří studených a tří teplých předkrmů, tří degustačních porcí hlavního chodu a tří dezertů. Jednotlivé chody se pokaždé mění. Cena na osobu je 990 Kč a kromě menu zahrnuje i sklenku Champagne De Saint Gall 2002. Cena za dítě od 7 do 12 let je 490 Kč, děti do 6 let mají brunch zdarma.

3. Brunch for kids Plenty of treats and a rich programme for

your kids; Corinthia Towers Hotel offers their special V.I.K. - Very Important Kids – brunches approximately twice a month. Everything here is prepared in order to please your small ones – from food to the apparel of the staff. Kids can enjoy face painting, cinema, Minimax, Play Stations, a playroom full of toys, karaoke and plenty of games. While your kids are busy playing, you can try out delicate food in all tranquillity. The V.I.K. brunches at Corinthia are always conceived as theme parties and prepared to every little detail. Come on Sunday December 7th for the St. Nicolas brunch or on December 26th for a real Christmas one. The price for the kids depends on their stature, as you will pay CZK 2 for every centimetre, while adults will pay CZK 850. Parking is free during the brunch. A reservation in advance is recommended. You can also take your kids to Hergetova Cihelna, where they can play with Sparkys animated games, participate in different contests and win nice prizes, watch movies in the cinema and enjoy many surprises. Adults will pay CZK 495, kids CZK 195.

La Rotonde

In the Bellevue restaurant the programme for kids is adapted to age; they can play different games, learn English, read, sing or draw. The brunch menu consists of three cold or hot starters, three main dishes and three desserts. The menu changes every time. Price per person is CZK 890 and comprises a glass of Champagne De Saint Gall 2002. Kids between 7 and 12 years pay CZK 490, and its free for children up to 6 years of age.

27.10.2008 15:07:50


| GOURMET | LUXURY SHOPPING GUIDE

01

Pártyarty v oblacích in the louds Skvělá zábava, ale hlavně dechberoucí výhled - to jsou Sky bary. Splendid entertainment, but mainly a breathtaking view - Sky Bar. Hodit starosti přes rameno a užít si skvělou zábavu v netradičním prostředí doslova s hlavou v oblacích – vše dohromady můžete jedině ve sky baru. Luxusními sky bary se chlubí všechny významné metropole, v srpnu se mezi ně zařadila i Praha. Sky bary mají několik specifických znaků – tím nejdůležitějším je prostředí s úchvatným výhledem. Není pravidlem, že vždy disponuje i otevřenou terasou, ovšem pak musí celý salon (přesněji označovaný jako sky lounge) oplývat obrovskými okny, které umožňují široký výhled. V nabídce pro hosty nechybí stylové koktejly, menu vhodné pro skupiny přátel a hlavně působivá hudba. Pokud upřednostňujete romantické prostředí, sky bar v hotelu Mondrian v Los Angeles je to pravé. Jeho vybavení je synonymem luxusu. Nábytek byl vytvořen na zakázku. Od baru si odskočte zaplavat do bazénu a hvězdy nad městem andělů vychutnejte ze salonku se zařízením v barvě zlata. Zkušený návštěvník ví, kde „zábavu v oblacích" hledat – nejčastěji

128_Sky bary.indd 128

02

03 04

jsou v nejvyšších patrech nejprestižnějších hotelů. Zářným příkladem je Cloud 9 Sky Bar & Lounge na střeše Hilton Prague. Ve výšce 35 m nad zemí každý čtvrtek až sobotu příjemnou atmosféru dokresluje živá lounge a chill-out hudba známých DJs. Pohádkově působí také jeden z nejvýše položených sky barů v Thajsku, který je součástí restaurace Sirocco a ční nad Bangkokem ze 62 patra hotelu lebua v State Tower. Leave your worries behind and enjoy a wonderful time in a non-traditional atmosphere, with your head in the clouds – only at Sky Bar. The world’s prominent metropolises boast about their luxurious sky bars, and in August Prague joined in. Sky bars have several distinct features, the most important being the setting with an impressive view. No rule states that an open terrace is always available, but it goes without saying that the whole lounge (more specifically, the sky lounge) must

01.-02. Los Angeles Mondrian Sky, USA, www.mondrianhotel.com 03. Sky bar at lebua Hotel, Bangkok, Thajsko / Thailand, www.thedomebkk.com, www.lebua.com 04. Cloud 9 Sky Bar & Lounge, www.prague.hilton.com, www.cloud9.cz

have huge windows in abundance to enable a broad view. Stylish cocktails, meals suitable for groups of friends and, most of all, impressive music are also indispensable. If you prefer a romantic setting, the Mondrian hotel’s sky bar in Los Angeles is the real thing. Its facilities are synonymous with luxury. The furniture was custom-made. Hop from the bar into the pool and enjoy the stars above the City of Angels from the golden-hued lounge. The experienced visitor knows where to look for “fun in the clouds” – most often it’s found on the most prestigious hotels’ highest levels. Cloud 9 Sky Bar & Lounge on the Hilton Prague’s roof is a shining example. Every Thursday to Saturday, 35 meters up, live lounge and chill out music with wellknown DJs makes for a pleasant atmosphere. Also pretty fabulous is one of the world’s most highly situated sky bars, at the Sirocco restaurant in Thailand. You’ll find this venue on the 62nd floor in the lebua Hotel in the State Tower, which soars above Bangkok.

FOTO: ARCHIV FIREM (4)

128

27.10.2008 16:24:11


130

| GOURMET | LUXURY SHOPPING GUIDE

Někteří si šampaňské nechávají pro významné příležitosti, ovšem s luxusním cuvée se každá chvíle stane jedinečnou. Some people only drink champagne on special occasions. A de luxe cuvee will make any occasion unique.

Moët & Chandon Brut Impérial

Dom Pérignon Vintage Rosé by Sylvie Fleury

S padajícím listím v Evropě léto rozhodně nekončí. Přibalte si tedy do kufru některou z limitovaných edicí vybraných druhů vín, které pro vás Moët & Chandon pravidelně několikrát do roka připravuje, a odleťte s ní za sluncem do teplých krajů. Vyzkoušet můžete kolekci „Moët & Chandon Summer“, jež kromě šampaňského Moët & Chandon Brut Impérial zahrnuje i elegantně řešené chladicí boxy na led a isotermické obaly v klasické námořnické červeno-modro-bílé barvě. Luxusní kůži doplňují stylové lodní provazy. Despite the colourful autumn leaves, the summer is far from over. Choose some of the selected wines from the limited editions by Moët & Chandon and fly away to sunbathed regions. You should try the „Moët & Chandon Summer“ collection including the Moët & Chandon Brut Impérial champagne but also an elegant nautical isotherm cooler bag. It

comes in traditional red, white and blue navy colours, in exquisite leather and with stylish navy rope handles.

Luxusním dárkem nejen pro vaše blízké může být limitovaná edice francouzského šampaňského vína Dom Pérignon Vintage Rosé. Exkluzivní komplet zahrnuje prvotřídní ročník 1998 a dvě skleničky s obtiskem dámských rtů, které jsou dílem slavné švýcarské umělkyně Sylvie Fleury. Dárkové balení najdete ve specializovaných obchodech s luxusními nápoji. Available only in a limited edition, this set, containing a bottle of the exquisite 1998 Dom Pérignon Rosé Vintage, is a perfect gift to offer to your close friends or family. Two wine glasses designed by famous Swiss artists Sylvie Fleury sport lipstick marks on the rims of the glasses. The gift pack is available in specialized outlets.

Moët Hennessy Czech Republic s.r.o.,

Moët Hennessy Czech Republic s.r.o., Radlická 608/2,

Radlická 608/2, Praha 5, tel.: 251 552 644,

Praha 5, tel.: 251 552 644, www.moet.com,

www.moet.com, www.lvmh.com

www.domperignon.com

130_131_sampana2.indd 130

FOTO: ARCHIV FIRMY (3)

HAMPAGNE

27.10.2008 15:06:32


GUITAR

Veuve Clicquot Rosé Globalight

Roederer Cristal 2002

Speciální limitovaná edice francouzského šampaňského Veuve Clicquot Rosé nazvaná Globalight kouzelně nejen chutná, ale také vypadá. Přenosné držadlo na lahev, které je z isotermického materiálu, má v sobě zabudované svítidlo s nastavitelnou intenzitou růžového záření. Netradiční dílo od uznávaného designéra Karima Rashida povznese vaši večeři do pohádkových dimenzí. This exclusive limited edition of Veuve Clicquot Globalight is enchanting for its taste but also thanks to its looks. Its isotherm bottle carrier with integrated lights creates a soft pink romantic halo of light. The unique chandelier created by Karim Rashid, one of the greatest designers, will envelope your dinner in a dreamlike romantic atmosphere. Moët Hennessy Czech Republic s.r.o., Radlická 608/2, Praha 5, tel.: 251 552 644, www.moet.com, www.lvmh.com

Toto prestižní cuvée, poprvé vyrobeno roku 1876 na osobní objednávku cara Alexandra II., je opravdovým pojmem mezi znalci Champagne! Zraje na kvasničních kalech okolo šesti let a jeho produkce je redukována na několik desítek tisíc lahví. Velice jemné perlení, vůně mandlí, medu, lučního kvítí a broskví doplňují bílá čokoláda, karamel a lískové oříšky. Mystickou krásu Cristalu podtrhuje speciálně pro lahodný mok vyrobená lahev. V nabídce ojedinělých šampaňských nechybí ani jemné Roederer Cristal Rosé 2000. This prestigious cuvee was created in 1876 upon the personal demand of the tsar Alexander II of Russia. It became highly appreciated by connoisseurs of Champagne wines. Only a very limited edition of just a few dozen thousand bottles is produced. It has a very fine mousse, revealing a mixture of flavours including almond, peaches and wild flower honey and a touch of chocolate, caramel and hazelnut. Its mystic beauty is highlighted by the bottle specially designed for this exceptional wine. The special offer of this unique champagne includes the tender Roederer Cristal rosé 2000. Exkluzivní zastoupení pro ČR: Merlot d´Or, s.r.o.; www.merlot.cz – Distribuce: síť vinoték „Le Bouchon“; www.lebouchon.cz, Praha: Galerie vín Le Bouchon, pasáž Millennium Plaza, V Celnici 10, Praha 1

Champagne Taittinger Jedna z nejstarších rodinných firem v Champagni, společnost Taittinger, byla založena v roce 1734 a její klasická šampaňská vína jsou výrazně ovlivněná jemnou odrůdou Chardonnay. Unikátní cuvée Comtes de Champagne se vyrábí pouze z výjimečně dobrých ročníků ve sklepích starobylého opatství Saint-Nicaise v Remeši, které byly vyhloubeny již v období vlády Říma nad Galií. Zárukou absolutní jemnosti je používání vína z prvního lisování. Buket je intenzivní, výrazný a komplexní se zřetelnou vůní směsi bílých květin, včelího vosku a nádechem zeleného citronu a čerstvého ananasu. Comtes de Champagne Rose 2003 zase nabízí mimořádně harmonickou chuť s tóny čerstvých blum a meruněk. Jemnost, elegance, ale zároveň i komplexnost a síla, která z těchto vín vyzařuje, z nich činí skutečně excelentní šampanské. One of the oldest family companies in the Champagne region, the Taittinger champagne house was founded in 1734. It produces traditional champagne using the finest Chardonnay grapes. Its

130_131_sampana2.indd 131

flagship wine - cuvee Comtes de Champagne – is only produced in exceptionally good vintage years. It is nurtured in the ancient Saint-Nicaise Abbey cellars in Reims, the origins of which can be traced back to the Roman period. An intense, distinctive and fine bouquet offers delicate lemon and pineapple flavour with a hint of bee wax and white flowers aroma. The 2003 Comtes de Champagne Rosé offers a most refined flavour with a touch of fresh plums and apricots. These unique champagne wines are an expression of refinement and elegance but also of power and integrity. Bacchus Vins & Champagnes, Dejvická 32, Praha 6, tel.: 283 933 231, www.bacchus.cz, info@bacchus.cz

27.10.2008 15:09:02


132

| GOURMET | LUXURY SHOPPING GUIDE

PETR PIPEK:

Na počátku bylo... Flambée! In the eginning here as... lambée! Letos tomu bylo už patnáct let, co Petr Pipek založil restaurant Flambée. To znamená patnáct let vysoké gastronomie v Praze. It's already 15 years since Petr Pipek created restaurant Flambée. In other words, Prague has enjoyed 15 years of haute cuisine. Co jste dělal před tím, než jste se stal majitelem Flambée? V gastronomii se pohybuji už od svých patnácti let, kdy jsem nastoupil do učení v pražském hotelu Alcron. Když mi bylo 23 let, stal jsem se vedoucím provozu restaurace V Zátiší, ale politický nátlak se stupňoval tak, že jsem v roce 1985 s celou rodinou emigroval do Německa. Tam jsme pak žili šest let. I tam jste pracoval v restauraci? Po roce už jsem dokonce měl svou vlastní. Nakonec jsem to dotáhl až na dva podniky, a když se otevřely hranice, ještě dva roky jsem pendloval mezi Německem a Prahou, kde jsem vydražil další restauraci, tehdejší Riegrovy sady. Ale v roce 1991 jsme se s rodinou rozhodli pro definitivní návrat do Prahy. Prodal jsem obě své německé restaurace a také Riegrovy sady, abych mohl vybudovat Flambée. Proč jste si pro svou novou restauraci vybral právě Betlémský palác? Okouzlil mě atypickými prostorami. Nechtěl jsem hostům prodávat výhled na Hrad nebo Karlův most – to pak koukají ven a ne na to, co mají na talíři. Šlo mi o to, aby se host mohl na své jídlo plně koncentrovat a nic okolo ho nerozptylovalo. Chtělo to velkou představivost,

132_133_rozhovor_Flambee.indd 132

protože palác patřil Vysokému učení technickému a tam, kde je dnes Flambée, byl v jedné místnosti sklad uhlí a ve druhé sklad baterií. Za jak dlouho po otevření se dostavil úspěch? Prakticky okamžitě. Tehdy v Praze druhá taková restaurace nebyla. Už při otevření na jaře 1993 jsme měli skvělé technické vybavení, například klimatizaci řízenou počítačem! Takže i když při slavnostním otevření mnoho lidí uzavíralo sázky, zda tu vydržím dva měsíce nebo půl roku, Flambée se stalo prvním restaurantem věnujícím se vysoké gastronomii v Praze, udalo její směr. A také tomuto městu v průběhu let dalo téměř všechny významné šéfkuchaře. Na jakou specialitu chodíte do Flambée vy sám? Když je to vhodné a mám náladu, tak nejraději řeknu šéfkuchaři: „Připrav mi něco. Něco, co tě teď napadne a co bychom třeba mohli dát do lístku." A pak o tom spolu diskutujeme. Ve Flambée měníme jídelní lístek každé tři měsíce, nové pokrmy ochutnávám s předstihem a podruhé bezprostředně po jejich zahrnutí do nabídky. Jaké novinky nyní připravujete? Aktuálně se plně soustředíme na vánoční obdo-

bí. Každoročně se ve Flambée koná mnoho firemních vánočních párty, pro něž připravujeme speciální menu. My jsme byli první restaurace, která měla otevřeno i na Štědrý večer – už v roce 1993. Tehdy se mi známí smáli, že jsem blázen, ale měli jsme plno a dnes mají otevřeno skoro všichni. Mnoho našich stálých štědrovečerních zákazníků si dělá rezervaci na příští rok, jakmile se 24. prosince zvednou k odchodu. Kombinujeme staročeskou kuchyni se středomořskou, takže si pochutnají na rybě, ale i na bílém mase... I letos bude krásné štědrovečerní menu o šesti chodech. A co vás čeká v příštím roce? Myslím, že poté, co jsme tu měli několik kontrolních návštěv z průvodce Michelin, máme velkou naději, že příští rok získáme nějakou tu hvězdičku. Troufám si namyšleně říci, že máme s přehledem na jednu, ne-li na dvě. Po Allegru jsme druhá nejlépe hodnocená pražská restaurace. Onehdy se mě jeden zástupce francouzského šampaňského ptal, kolik hvězd máme, zda dvě. Když jsem mu řekl, že ještě žádnou, divil se, že to není možné. Vysvětlil jsem mu, že v Čechách se s hodnocením Michelin teprve začíná, proto ještě hvězdu nemáme. Ale až přijede příště, uvidíme.

27.10.2008 16:28:43


FOTO: KILIÁN HAVLÍČEK (1), ARCHIV FIRMY (2)

„Rád pracuji s mladými lidmi, kvůli jejich nadšení pro obor.“ “I love working with young people because of their enthusiasm for the profession.”

What did you do prior to Flambée? I've been in the world of gastronomy since I was 15 when I started out as an apprentice at Prague's Alcron hotel. By 23, I was manager of the V Zátiší restaurant. But the political pressures became so severe that in 1985 I moved to Germany with my family. We lived there for six years. Did you also work in a restaurant over there? Within a year I even owned one and, in the end, I got as far as owning two. When the borders opened, I shuttled between Germany and Prague for two years. That is when I bought my third restaurant, the then Riegrové sady, in Prague. But in 1991, my family and I definitively decided to return to Prague. I sold my two German restaurants and Riegrový sady to build up Flambée. Why did you choose Betlémský palace as Flambée's location? I was enthralled by its atypical spaces. I didn't want to sell a nice view of Prague Castle or Charles Bridge to my guests—they would stare out the window and not notice their plates. It was my intention to allow my guests to fully concentrate on their dishes without anything in

132_133_rozhovor_Flambee.indd 133

their surroundings distracting them. It required great imagination since the technical university then owned the palace and where Flambée is now situated there was coal storage in one room and battery storage in another. How long did it take to prosper? It was almost instant. Prague had no comparable restaurant. Right from the spring opening in 1993, we had state of the art equipment—computer-controlled air conditioning for example! Many people took bets on whether we'd survive two months or half a year, but Flambée became the first Prague restaurant to not only offer haute cuisine but to also define its future course. Nearly all the city's significant chefs have originated from Flambée. Which Flambée speciality would you like to be treated to? When appropriate and when I'm in the mood, I love to say to the chef, “Prepare me something off the top of your head and we'll perhaps add it to the menu.” We change the menu every three months. I taste every dish beforehand and a second time immediately after its menu introduction. What novelties are you preparing? We are presently fully focussed on Christmas.

Every year, many Christmas company parties are held at Flambée. We are now preparing a special menu for these events. Right from 1993, we were the first restaurant to open on Christmas Eve (the most important day of Christmas for Czechs). My friends thought I was crazy but we were full. Nowadays almost everyone opens on Christmas Eve. Many of our Christmas Eve regulars make a reservation for the next year the instant they arise from the table. We blend old Czech cuisine with Mediterranean cuisine, so you can expect fish and also white meat... and this year also brings a beautiful six-course Christmas Eve menu. What is your outlook for next year? We've had several Michelin guide inspections, so we can hope for a star next year. I even dare say we're capable of perhaps achieving two. After Allegro, we're the second best-rated restaurant in Prague. A French champagne sales representative once asked me if we had two stars. When I told him we as yet had none he could hardly believe it. I explained that in this country the Michelin rating is in its infancy and that therefore we hadn't acquired a star yet. Let's see how things are when he comes again.

27.10.2008 16:26:01


134

| GOURMET | LUXURY SHOPPING GUIDE

Ti nejlepší v Praze

he est in rague

Gastronomický průvodce Michelin Guide již v Praze jednu hvězdičku udělil. Které restaurace dost možná potěší příští rok? The Michelin Restaurant Guide has already awarded one star in Prague. Which restaurants is it likely to favour next year?

Flambée

Alcron

První český restaurant pyšnící se jednou hvězdou Michelin, jež znamená „velmi dobrý ve své kategorii". Průvodce jej popisuje coby elegantní, luxusní restauraci s výhledem na řeku a talentovaným italským šéfkuchařem, jenž vytváří inovativní a harmonicky vyvážené italské pokrmy.

Allegro is the first Czech restaurant to boast

Flambée je po Allegru nejlépe hodnocená

After Allegro, Flambée is the best rated

česká restaurace. Je oceněna třemi červenými příbory s výhledem na hvězdičku. Inspektory Michelin zaujaly prostory sklepa z 11. století, flambované speciality a velmi kreativní, výrazná kuchyně z pohledu chutí a používaných surovin.

Czech restaurant. It has merited three red knives and forks and aspires to a star. The Michelin inspectors were charmed by the 11th century cellars, flambéed specialities and the very creative, fresh, flavourful, vivid cuisine.

Alcron se umístil hned za Flambée, je držitelem tří černých příborů. Tato restaurace pražského hotelu Radisson SAS Alcron se může pochlubit nejen šéfkuchařem Romanem Paulusem a jeho dovednostmi, ale také intimní atmosférou. Kapacita Alcronu je totiž pouhých 24 osob.

Alcron placed directly behind Flambée, with three black knives and forks. Along with the skills of chef Roman Paulus, this restaurant in Prague’s Radisson SAS Alcron Hotel, offers an intimate atmosphere, as it only seats 24 diners.

Nejznámějšími a nejdůležitějšími oceněními Michelin jsou hvězdy. Jedna znamená „velmi dobrá restaurace ve své kategorii", dvě značí „excelentní kuchyně, která stojí za zajížďku". Nejvyšší počet hvězd, tedy tři, hlásá „mimořádná kuchyně hodná zvláštního výletu". The best known and most important Michelin awards are stars. One means “a very good restaurant in its category,” two mean “excellent cuisine, worth a detour.” The highest number, three, means “extraordinary cuisine, worth a trip in itself.”

134_Michelin.indd 134

a Michelin star, which means “very good in its class.” The guide describes it as an elegant, luxury restaurant with a view of the river and a talented Italian chef who creates original and harmonically balanced Italian dishes.

Dále Michelin udílí ocenění v podobě symbolu příboru. Jeden příbor značí „poměrně komfortní restaurace", pět příborů je pak „luxusní restaurace". Pokud jsou příbory zbarveny červeně, znamená to navíc, že restaurant je velice sympatický a příjemný. Michelin also grants awards in the form of knives and forks. One signifies “a quite comfortable restaurant,” five signify a “luxury restaurant.” If the knives and forks are red, it means that the restaurant has a very pleasant and congenial ambience.

FOTO: ARCHIV FIREM (4)

Allegro

21.10.2008 15:34:09


I was taken by the local colors

Share your experiences from the Czech Republic for favourable prices from the T-Mobile network.

www.t-mobile.cz Check your roaming prices with your domestic operator. If you have the †uro tariff, according to EU regulations, the prices for calling within the EU should not exceed 0.49 EUR/min. without VAT.

TMB08004_INR_jidlo_print_215x2751 1 000_T-mobile_IM.indd 1

10/7/08 6:22:58 PM 8.10.2008 13:48:10


136

| PROMOTION – STARS | LUXURY SHOPPING GUIDE

yth in rt

ontezuma

Postavili pyramidy, vytvořili města ve dvoutisícových horských výškách. Jejich civilizace byla jednou z nejstarších a nejrozvinutějších až do 16. století. Aztékové a jeden z jejich posledních králů, Montezuma, ožívají v soše Matse Jonassona, která je zhotovena z kombinace železa a krystalu. Montezuma byl a stále je jen jeden, těchto uměleckých děl je však devět. They built pyramids and created cities on mountains two thousand meters high.They had one of the oldest and developed civilisations till the 16th century. Aztecs and one of their last kings, Montezuma, come to life in an iron and crystal combination sculpture of Mats Jonasson.There was only one Montezuma in history and there are only 9 editions of this work of art. Kosta Boda shop: Karlova 19, Praha 1, tel.: 224 213 228; Palladium, nám. Republiky 1, Praha 1, tel.: 225 771 247, www.poseidonmyth.com

136_138_Kosta Boda.indd 136

Montezuma, limitovaná edice 9 ks, (sada zahrnuje i bílou tabuli na zavěšení; 96 x 95 cm) Montezuma, limited edition 9 pcs (including the white blackboard; 96 x 95 cm)

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

Montezuma

21.10.2008 14:51:04


LUXURY SHOPPING GUIDE

| PROMOTION – STARS |

137

u urano

Lu Murano

FOTO: ARCHIV FIRMY (2)

Autenticita je způsob, jakým můžete díky jedinému lustru udělat z interiéru opravdový unikát. Umělecké dílo z dutého skla vyniká jedinečnými křivkami. Nechte je zářit… Authenticity provides a way for making one interior rich in character with the use of just one chandelier. All blown glass and unique curves. Let it shine... Kosta Boda shop: Karlova 19, Praha 1, tel.: 224 213 228; Palladium, nám. Republiky 1, Praha 1, tel.: 225 771 247, www.poseidonmyth.com

136_138_Kosta Boda.indd 137

Lu Murano, lustr, černé a stříbrné provedení, 70 / 70 cm, 18 lampiček 130 / 130 cm, 24 lampiček 180 / 180 cm, 36 lampiček Bílá, 24 světel, 120 / 150 cm (zlatá, červená, kouřová, ametystová, křišťálová, barevně olejová) Nástěnné svítidlo, 8 světel, bílé, černé a stříbrné provedení Lu Murano, Chandelier, black and silver edition, 70 / 70 cm, 18 lamps 130 / 130 cm, 24 lamps 180 / 180 cm, 36 lamps White 24 Lights , 120 / 150 cm (gold, red, smoke, amethyst, crystal with coloured oil) Wall lamp, 8 lights, white, black, silver edition

21.10.2008 14:51:21


138

| PROMOTION – STARS | LUXURY SHOPPING GUIDE

ance with e?

01

Starý bronz a foukané sklo se prolnuly a vytvořily jedinečnou skulpturu osudem navždy spojených milenců. Jejich vášnivý tanec ve vás probudí touhu zažít podobnou nikdy nekončící lásku. Bronze and glass, both melted and shaped with patience. And thus emerged the first eternal dance of beloved lovers. Lohe gives the touch of eternity to the hands of the lover with antique bronze and blown glass.

The Sax Ze všech nástrojů orchestru je to právě saxofon, který svými tóny vyčnívá nad všemi ostatními. V tomto uměleckém díle z bronzu a skla lze spatřit, či snad dokonce i zaslech-

136_138_Kosta Boda.indd 138

nout kouzelný zvuk saxofonu vycházející z úst neznámého hudebníka. Designér vás tedy ještě jednou nabádá, abyste využili své představivosti a zaposlouchali se do tónů oblíbených melodií. Of all the instruments in an orchestra, a saxophone is always the most visible once it is blown. In this work of art, made from bronze and glass, you can see or even maybe hear the magical sound of the saxophone. There is even a head that represents the anonymous sax player. Lohe once again calls you to use your imagination, to listen your favourite sounds. Kosta Boda shop: Karlova 19, Praha 1, tel.: 224 213 228; Palladium, nám. Republiky 1, Praha 1, tel.: 225 771 247, www.poseidonmyth.com

01. Dance with Me?, 42 x 35 cm. 02. The sax, 52 x 32 cm. 01. Dance with Me?, 42 x 35 cm. 02. The sax, 52 x 32 cm.

FOTO: ARCHIV FIREM (2)

Dance with Me?

02

21.10.2008 14:51:37


LUXURY SHOPPING GUIDE

| DESIGN | 139

Nebeské snění eavenly reams

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

Poklad současného designu odhalila společnost Fendi Casa v září na mezinárodní výstavě Abitare il Tempo 2008 v italské Veroně. In September, Fendi Casa revealed a jewel of contemporary design at the international trade fair “Abitare il Tempo 2008” in Verona, Italy. Hra stínů a světel byla inspirací pro novou kolekci designérských mágů firmy Fendi Casa. Ikonou luxusu se v jejich podání staly ty nejexkluzivnější materiály jako kůže, kožešina, hedvábí či len v odstínech písku, olova, půlnoční modři či třpytivé šedi. Známkou kvality je ruční zpracování všech komponentů a důraz na detail. Stačí si jen vybrat provedení, které odpovídá vašim požadavkům.

139_Fendi.indd 139

In their new collection, the design wizards at Fendi Casa were inspired by the play of light and shadows. They used the finest materials: leather, fur, silk and linen in shades of sand, lead, midnight blue or glittering grey as icons of luxury. All of the materials are worked by hand to ensure the highest quality and attention to detail. All you have to do is select the design that best meets your demands. STUDIO NIKA: Umělecká 1, Praha 7, tel.: 233 380 351, www.studionika.cz

Postel Diamante s doplňky v barvě půlnoční modři v kombinaci s ledem. Barva ledu vévodí i vysokému, hedvábím polstrovanému záhlaví. Do dokonalosti vše sjednocuje přehoz přes postel v kombinaci s černým kožešinovým plédem. Postel Diamante: cena od 139 350 do 330 000 Kč The Diamante bed, with accessories of midnight blue, combined with ice. The colour of ice also reigns in the high, silk upholstery of the headboard. A bedcover combined with a black fur throw pulls it all together and brings the masterpiece to perfection. The Diamante bed, price from CZK 139 350 to CZK 330 000

21.10.2008 16:27:47


140

| PROMOTION | LUXURY SHOPPING GUIDE

Světoví mistři křišťálu he orld's aster rystal raftsmen

Když y se téměř třísetletá tradice výroby ý y svítidel snoubí s moderními trendy, y vznikne něco výjimečného. Značka PRECIOSA je synonymem kvality, originality a luxusu. Somethingg reallyy exceptional happens when almost three hundred years y of tradition and craftsmanship are wed to contemporaryy trends. PRECIOSA is the epitome of quality, originality and luxury.

Krása a kvalita českého křišťálu se proslavila na všech kontinentech, a tak není divu, že mezi nejvýznamnější výrobce svítidel na světě patří česká společnost Preciosa - Lustry. Její luxusní výrobky zdokonalují interiér nejednoho paláce, divadla, prestižního hotelu, restaurace, obytného domu či elegantního bytu. Téměř třísetletá historie produkce svítidel je zárukou kvalitní ruční výroby a dokonalého mistrovského zpracování všech jejich částí. Tradice však neznamená, že vývoj svítidel nesleduje módní trendy v interiérovém designu a řídí se pouze historickými vzory – opak je pravdou. Společnost Preciosa - Lustry přináší každý rok nové kolekce, které vystavuje na nejprestižnějších světových veletrzích zabývajících se interiérovým designem a osvětlením. S křišťálovými uměleckými díly značky PRECIOSA se setkáte i v jednom ze dvou sedmihvězdičkových hotelů na světě Emirates Palace Hotelu v Abú Dhabí. To, že křišťál a ručně foukané sklo zakomponované do svítidla je vrcholným trendem

140_Preciosa.indd 140

02

současnosti, dokazují také moderní interiéry, jako je restaurace Bellevue v Praze nebo nový pražský designový hotel a restaurace Buddha bar. The beauty and quality of Czech crystal is celebrated across all continents, so it’s no surprise that the Czech Republic’s Preciosa - Lustry is among the most famous creators of light fittings in the world. The interior of many a palace, theatre, prestigious hotel, restaurant, residential home or elegant flat is enriched by its luxury items. A chandelier-making history spanning three centuries warrants exquisite hand-crafted products with every single detail perfectly mastered. This, however, does not imply that we merely adhere to traditional designs. On the contrary, in developing our products we also pursue the newest approaches of interior design. Every year, Preciosa - Lustry introduces a new collection which is exhibited at the most prestigious international fairs in design and lighting. You can also encounter PRECIOSA's crystal

03

works of art in the Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi, one of the world’s two seven-star hotels. The modern interiors of, for example, Prague’s Bellevue restaurant or the soon to be opened designer hotel and restaurant Buddha-Bar in the Czech capital testify to how crystal and handblown glass are a contemporary trend enjoying great popularity. PRECIOSA - Company Shops: Jindřišská 19, Praha 1, tel.: 222 247 406; Freeport Hatě u Znojma, tel.: 515 250 028, www.preciosa.com 01. Svítidlo „SANTINI“, křišťál, design: Jaroslav Bejvl ml., 48 890 Kč "SANTINI" light fixture, crystal, design: Jaroslav Bejvl Jr., CZK 48 890 02. Interiér restaurace Bellevue Praha, design: Rony Plesl Interior of the Bellevue restaurant, Prague, design: Rony Plesl 03. Svítidlo „SANTINI“, Black Hyalit, design: Jaroslav Bejvl ml., 70 940 Kč "SANTINI" light fixture, Black Hyalite, design: Jaroslav Bejvl Jr., CZK 70 940

FOTO: ARCHIV FIRMY (3)

01

27.10.2008 14:59:28


X-TYPE_JAGUAR_inzerce_215x270_Luxury.indd 1

8.10.2008 15:28:47


142

| PROMOTION | LUXURY SHOPPING GUIDE

Cesta do středu zážitku  tunning xperience

Technický skvost, dokonalý design, luxusní provedení - to je vizitka Blu-ray systému domácího kina Pioneer LX-01. A high-tech jewel with perfect design and exquisite style – that’s Blue-ray Pioneer LX01 home cinema.

Trojrozměrný zvuk,

který vyplní každý prostor. Nezáleží, zda máte obývací pokoj velikosti fotbalového hřiště či jen malou místnost. Kompaktně spojené přední/ střední reproduktory domácího kina Pioneer jsou zkonstruovány tak, aby mohly být umístěny vedle bočních stran televizoru a minimalizovaly celkový vzhled. Systém LX01BD obsahuje přehrávač disků Blu-ray, který poskytuje úžasný obraz v přirozeném rozlišení 1080p. Přehrává filmy stejnou rychlostí, jak byly natočeny: 24 snímků za sekundu. Dokonale ladí s televizory KURO. Po zapojení se můžete nechat unášet jedi-

142_Basys.indd 142

nečným zvukem i obrazem a stát se na chvíli pánem všeho – přesunout se v prostoru a čase, kamkoliv budete chtít – do rozpálené nekonečné pouště, do temných zákoutí Londýna či romantického irského venkova. Neexistují hranice, pouze možnosti. An omni directional sound which fills any space. Your living room has the dimensions of a foot-ball field? Never mind, the combined front/central speakers of Pioneer home cinema are designed to be placed on both sides of your TV set and still remain perfectly discrete. The system LX01BD comprises a Blu-ray

DVD recorder offering an excellent image in a natural 1080p scaling. It shows the films in the speed encoded for cinema reproduction – 24 frames per second. And it is perfectly compatible with KURO TVs. After plugging the system in, you will be taken away by its exquisite sound and become omnipotent – travel in space and time, wherever you wish to. To the sunburnt desert, dark corners of London or romantic Irish countryside. There are no limits, only options. BaSys CS, s.r.o.: Sodomkova 1478/8, Praha 10, www.basys.cz, www.kuro.cz

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

Systém Pioneer LX-01BD 69 990 Kč / CZK 69 990

21.10.2008 14:57:23


Proměňte se. Úrovněmi černé, které jsou natolik hluboké, ž e v y t v á ř e j í n o v é d i m e n z e v i d ě n í . B a r va m i , k t e r é j s o u tak energické, že uvádějí do pohybu samotnou hmotu vašeho těla. Zážitk y natolik silnými, že se jim žádné jiné nevyrovnají.

Nové televizory

. Č e r n ě j š í n e ž k dy p ř e d t í m .

Dovozce a distributor: BaSys CS, s.r.o., Tel.: +420 234 706 700, E-mail: office@basys.cz, www.basys.cz, www.kuro.cz


144

| PROMOTION | LUXURY SHOPPING GUIDE

Síla tradice he ower of radition Značka Borbonese je skutečným italským skvostem v oblasti luxusní módy. Firma s více než 60letou tradicí se specializuje na výrobu unikátních doplňků z pravé a jemné telecí kůže. Originálního motivu O.P. je docíleno metodou podobnou tetování. Vysoce technologicky zpracovaný materiál vám zaručí, že se budete pyšnit nejen kvalitní, ale i velmi lehkou kabelkou. Borbonese je synonymem jedinečnosti. The Borbonese mark is a true gem of Italian luxury fashion. The company, with a tradition going back more than 60 years, specialises in the creation of unique accessories made from the softest calf skin. The original O.P. motif is created using a technique similar to tattooing. The meticulously crafted material guarantees you the ownership of a purse which is not only exquisite but also very light. Borbonese is a symbol of singularity. Blue Rabbit: Železná 12, Praha 1, tel.: 224 214 644

Pásky: jemná telecí kůže či semiš, 7 250 Kč; Zlatá kabelka: zvířecí O.P. motiv, semiš z telecí kůže v kombinaci s hladkou telecí kůží se zlatavou úpravou, 18 960 Kč; Černá kabelka: strukturovaná teletina zdobená kovem ve zlaté barvě, 13 590 Kč; Béžová kabelka: strukturovaná teletina, kovové zdobení, 13 590 Kč; Peněženka: strukturovaná teletina, 5 380 Kč; Přívěsky: kov a plexi, Zvířátka: telecí semiš, od 1 190 do 1 320 Kč Straps: soft calf skin or suede, CZK 7 250; Gold Purse: animal O.P. motif, calf skin suede combined with smooth calf skin with a gold finish, CZK 18 960; Black Purse: structured calf skin adorned with gold-coloured metal, CZK 13 590; Beige Purse: structured calf skin, metal facets, CZK 13 590; Wallet: structured calf skin, CZK 5 380; Bangles: metal and plexiglas, Animals: calf skin suede from CZK 1 190 to CZK 1 320

144_BlueRabbit.indd 144

21.10.2008 15:04:30


o b c h o d

Že l e z n á 1 2 , 1 1 0 0 0 P r a h a 1 , T e l . : + 4 2 0 / 2 2 4 2 1 4 6 4 4 O C A R K A D Y , P a n k r á c o d l i s t o p a d u v 000_BlueRabbit_IM.indd 24

25.9.2008 12:44:17


146

| TRAVEL | LUXURY SHOPPING GUIDE

Dovolená 3. tisíciletí Éra polehávání u bazénů pětihvězdičkových hotelů s koktejlem v ruce definitivně skončila. Co ji nahradilo? The times of idling around five-star hotel pools with a cocktail in hand are, once and for all, over?

146_148_Travel1.indd 146

Zkoušky odolnosti, půsty, litry potu, mráz... a nezapomenutelné zážitky. Elitní cestovatelé začali toužit po tom, co se nedá jen tak koupit: poznávat sebe sama uprostřed přírody, sáhnout si až na samé dno svých fyzických i psychických sil. Ti, co už mají vše, chtějí totiž také zažít vše. Nocovat ve slumu, projet vlakem Indii... Představujeme vám ta nejzajímavější místa na Zemi, kde se můžete nechat okouzlit majestátní krajinou, ale také otestovat, zda vydržíte tolik, kolik myslíte. Nebo ještě víc.

CESTY ZA TICHEM Den v irském programu Body & Soul začíná v půl sedmé ráno. A to zaboucháním na dveře, po němž neexistuje otočení se na druhý bok – za půl hodiny už totiž budete lapat po dechu na cvičební podložce, končetiny zamotané jako preclík... Po pidisnídani (čaj bez kofeinu, o mléku či cukru nemluvě) vyrazíte na půldenní

trek do okolních hor spojený s jízdou na kajaku nebo šlapáním do pedálů horských kol. Druhý den ráno vás budou bolet i ty svaly, o nichž jste ani nevěděli, že existují. Za pětidenní týrání těla zaplatíte 2 500 dolarů a celou dobu budete odpočítávat hodiny do konce – abyste pak zjistili, že tento zážitek si rozhodně chcete zopakovat. Intenzivní fitness program v lázních Golden Door v Kalifornii vám zocelí tělo za 7 995 dolarů týdně. Vedle dvacetimílových pochodů horskými serpentinami tu pro vás mají solárium, saunu, hydroterapii, procházky japonskými zahradami, spinning či tenis.

PO KOLEJÍCH JAKO KDYSI Zapomeňte na Orient Express – tím už jel každý druhý. Nostalgické několikadenní cestování vlakem můžete zažít na mnoha okouzlujících místech planety. Kanadský Rocky Mountaineer vás poveze divokou přírodou z jednoho pobřeží Kanady na druhé!

27.10.2008 17:08:14


Vlak Rocky Mountaineer na trase (vlevo). Meditace v Golden Door Spa v kalifornském Escondidu (dole). The Rocky Mountaineer train on the tracks (left). Golden Door Spa meditation at the Californian Escondido (below).

rd illennium acation Náročnější cestující si mohou koupit jízdenky do třídy GoldLeaf, jež má dvě poschodí a obrovská okna. Díky tomu budete mít jezera, hluboké lesy a nespoutané hory jako na dlani, nemluvě o zážitku při přejezdu přes most Stoney Creek. Raději byste obdivovali jiný kontinent? Pak nastupte na palubu vlaku Pýcha Afriky na trati Rovos Rail. V kupé obloženém dřevem můžete strávit jednu noc nebo i dvoutýdenní výlet. Během cesty z Kapského Města do Tanzanie uvidíte Viktoriiny vodopády, pouštní planiny, třtinová pole, rezervace... Jen nepočítejte s tím, že shodíte nějaké to kilo – vlak totiž disponuje pětihvězdičkovou kuchyní. S vlakem Deccan Odyssey procestujete za osm dní notný kus Indie. Jeho vozy jsou zařízeny v duchu indické královské honorace a pozor, pojede s vámi i speciální vagon se spa! Nástup i cíl je v Bombaji, ale už druhý den budete obědvat na písečné pláži a prohlížet si paláce, bazary, chrámy, jeskyně...

146_148_Travel1.indd 147

Mnohé dovolené ve vlaku si můžete objednat i prostřednictvím české kanceláře Dovolená snů (www.dovolenasnu.cz) – cena osmidenní cesty z Bombaje do Bombaje zde začíná na 51 250 Kč.

MRÁZ V ZÁDECH Lyžování v Aspenu je passé. Zimní dovolenou, na kterou se nezapomíná, prožijete v ledovém hotelu. Ve švédské vesnici Jukkasjärvi, 200 kilometrů severně od polárního kruhu, na vás čeká designový skvost – ICEHOTEL. Každoročně je vystavěn z ledových kvádrů zamrzlého toku Torne River. První větší stavba se na zdejší řece objevila před téměř dvaceti lety – bylo jí iglú zabírající plochu 60 čtverečních metrů. Sloužilo pro zahájení výstavy francouzského umělce Jannota Derita. Jednoho dne večer se skupinka zahraničních hostů rozhodla, že iglú využije místo hotelu. Následujícího rána nadšeně vyprávěli o unikátním zážitku – a koncept

ICEHOTELU byl na světě. Dnes už v ledovém hotelu hosté nejen přespávají. ICEHOTEL pro své klienty organizuje například výlety na sněžných skůtrech za polární září. Vedle nich ale rozhodně doporučujeme kurz sochání z ledu! Za 600 švédských korun zažijete dvě a půl hodiny pod vedením profesionálního lektora a s profesionálními nástroji. Během kurzu se podává horký brusinkový džus. Možná v sobě objevíte skrytý talent a za rok už budete trávit dovolenou ve svém vlastním iglú. Možná ne. Ale to přece nemůžete vědět, dokud to na vlastní kůži nezkusíte!

Endurance trials, fasting, litres of sweat and frost … along with unforgettable experiences. Top-of-the-chart travellers began longing for something even money can not easily buy: getting to know oneself in the middle of a wilderness, reaching to the absolute limits of one’s physical and mental strength. Those who have everything also wish to experience . . .

27.10.2008 17:07:08


148

| TRAVEL | LUXURY SHOPPING GUIDE

Ledové hotely vás vyvezou za polární září Ice hotels will lead you to the Aurora

Okouzlující interiér indického vlaku Deccan Odyssey The glamorous interior of the Indian Deccan Odyssey train

Lyžování v Aspenu je out. Tvořte sochy z ledu! Skiing in Aspen is passé. Carve ice statues!

travel across India on a train. We introduce you to the most interesting places on Earth. You can be entranced by majestic scenery but you can also challenge yourself to endure as much as you can take, and more.

JOURNEY INTO SILENCE A day at the Irish Body & Soul programme starts at 6.30 a.m. After the first bang on the door there's no turning back, no time for a sleep-in - half an hour later you’ll be trying to catch your breath on a mat with your legs twisted like a pretzel. Once you're through your “mini-mini” breakfast (caffeine-free tea, not to mention the milk and sugar), you’ll rush out for a half-day trek in the surrounding mountains, with some added kayaking or a mountain bike ride. The next morning you’ll feel pain in muscles you've never heard of. This five-day abuse of your body will set you back 2 500 dollars. You'll constantly be counting the minutes to the end, but later you'll discover you want more. The Californian Golden Door spa intensive fitness programme will harden your body for 7 995 dollars a week. Apart from a 20-mile-long march along mountainous paths you can enjoy a solarium,

146_148_Travel1.indd 148

ONCE UPON A TIME ON THE TRAIN TRACKS

day, you will lunch on a sandy beach and discover palaces, bazaars, temples and caves. You can reserve such vacations through Czech travel office Dovolena snu (www.dovolenasnu. cz). Journey prices start at CZK 51 250.

Forget the Orient Express - it's nothing new under the sun. There are now plenty of alternative nostalgic several-day train travels along many varied, fascinating routes. The coast-tocoast Canadian Rocky Mountaineer takes you through a wilderness. The more demanding traveller can opt for the GoldLeaf doubledecker class with huge windows. All the lakes, deep forests and mountains will be right before your eyes, not to mention the thrill of the Stoney Creek bridge crossing. Rail holiday enthusiasts can also hop on the Pride of Africa on the Rovos Rail route. Trips from one day to two weeks' long provide comfortable coupés inlaid with wood. Going from Cape Town to Tanzania, you will see Victoria Falls, desert plains, sugar cane fields and nature reserves. Just don't expect to lose weight en route; the train has a five-star kitchen. On the Deccan Odyssey you’ll travel through a good part of India in eight days. The carriages, equipped in the Indian Royal nobility style, include a special spa wagon. The train starts and finishes in Bombay. On the second

Skiing in Aspen is an obsolete fashion. For an unforgettable winter vacation you need the ICEHOTEL. Set in the Swedish village of Jukkasjärvi, 200 kilometres north of the Arctic Circle, this design jewel is rebuilt annually from ice blocks taken from the Torne River. The first large building – an Igloo covering almost 650 square feet constructed for an exhibition of French artist Jannota Derita – appeared on this frozen river almost twenty years ago. One day, some foreign visitors decided to use it as a hotel. The next morning they enthusiastically told of their unique experience and the ICE HOTEL concept was born. Today’s visitors not only sleep here, they also enjoy snow scooter trips in search of the Aurora lights or take an ice statue carving course with provided tools and a professional lecturer, along with warm cranberry juice! Perhaps you have a hidden talent and will soon be vacationing in your own igloo.

sauna, hydrotherapy, spinning, tennis and Japanese garden walks.

CHILL IN THE BACK

FOTO: ARCHIV FIRMY (2), INDIGO (2)

. . . everything. To spend a night in a slum or to

27.10.2008 15:04:04


Health Club Ecsotica Spa

A tranquil oasis dedicated to well-being, the finest luxury spa offers restful rejuvenation in unrivalled privacy and comfort, combining exclusive treatments with extraordinary design elements. The top-of-the-line Ecsotica Spa offers a range of Indonesian inspired signature treatments from deep muscular massages and relaxation aromatherapy to detoxifying cleansing wraps and Darphin´s beautifying treatments new that promise to pamper the senses. Opening hours Ecsotica Spa: 9.00 a.m. – 9.00 p.m. daily

The health club includes private pool and relaxation area, separate locker rooms, dry and steam saunas, is air-conditioned and features the latest Technogym cardio and weight fitness equipment. Monthly or annual membership for non hotel guests includes member discounts on Ecsotica Spa treatments. Opening hours Health Club:

Monday – Friday: Saturday – Sunday:

7.00 a.m. – 9.00 p.m. 8.00 a.m. – 8.00 p.m.

Alchymist Grand Hotel and Spa Tržiště 19, 118 00 Prague 1, Czech Republic, Phone: +420 257 286 066, Fax: +420 257 286 017 E-mail: spa@alchymisthotel.com, www.ecsoticaspa.com


150

| ADRESSES | LUXURY SHOPPING GUIDE

Obchody v centru Prahy

Max Mara, kabelka / handbag, 23 700 Kč / CZK 23 700

1 ALO JEWELRY: Karlova 2, Prague 1, tel: 222 220 288; Mostecká 3, tel: 257 531 592, www.alo.cz 2 ANNA RITA N: Široká 11, Prague 1, gsm: 606 690 088, www.annaritan.com 3 BALDININI: Havířská 3, Prague 1, tel: 272 142 242; Široká 11, Prague 1, tel: 224 815 335, www.baldinini.it 4 BANG & OLUFSEN: Jáchymova 27/4, Prague 1, tel: 224 811 234, www.bang-olufsen.com 5 BLUE RABBIT SHOP: Železná 12, Prague 1, tel: 224 214 644 6 BOGNER: Michalská 19, Prague 1, tel: 225 775 155, www.bogner-fashion.cz 7 BOTTEGA VENETA (1/2009): Pařížská 14, Prague 1, www.bottegaveneta.com 8 BRIONI: Křižovnická 3, Prague 1, tel: 224 814 201, www.brioni.com 9 BURBERRY: Pařížská 11, Prague 1, tel: 222 317 445, www.burberry.com 10 CARIBU: Panská 8, Prague 1, tel: 224 243 646, www.caribu.es 11 CAROLLINUM: Pařížská 11, Prague 1, tel: 224 810 890, www.carollinum.cz 12 CARTIER: Pařížská 2, Prague 1, tel: 221 709 000, www.cartier.fr 13 COCEPT STORE (2/2009): Pařížská 20, www.conceptstore.cz 14 CORNELIANI: Jakubská 6, Prague 1, tel: 224 829 472, www.corneliani.com 15 15 DIOR: Pařížská 4, Prague 1, tel: 224 817 060, www.dior.com 16 DITÍS: Týnská 19, Prague 1, tel: 222 313 645, www.babyluxury.cz 17 DUNHILL: Pařížská 14, Prague 1, tel: 222 310 134, www.dunhill.com 18 ERMENEGILDO ZEGNA: U Prašné brány 3, Prague 1, tel: 224 810 018; Pařížská 18, Prague 1, tel: 224 216 407, www.prospektamoda.cz 19 ESCADA: Pařížská 21, Prague 1, tel: 257 941 211, www.escada.com 20 ESCADA SPORT: Pařížská 23, Prague 1, tel: 224 233 060, www.escada.com 21 FREY WILLE: Havířská 3, Prague 1, tel: 272 142 228, www.frey-wille.com 22 GALLIANO: U Prašné brány 2, Prague 1, tel: 222 315 530, www.carollinum.cz 23 GUCCI: Pařížská 9, Prague 1, www.gucci.com 24 GUESS ACCESSORIES: Celetná 11, Prague 1, www.guess.com 25 HALADA: Na Příkopě 16, Prague 1, tel: 224 221 304, www.halada.cz 26 HENRY COTTON’S: Široká 9, Prague 1, tel: 283 922 733, www.henrycottons.it 27 HERMÉS: Pařížská 12, Prague 1, tel: 224 817 545, www.hermes.com 28 HISAR (ORREFORS, KOSTA BODA, MATS JONASSON): Karlova 19, Prague 1, tel: 224 213 228; Palladium, nám. Republiky 1, Prague 1 29 HODINÁŘSTVÍ BECHYNĚ: Štěpánská 57, Prague 1, tel: 224 214 349, www.hodinarstvibechyne.cz 30 HUGO BOSS MAN: Pařížská 6, Prague 1, tel: 222 324 536; Jungmannovo nám. 18, Prague 1, tel: 224 222 144, www.hugoboss.com 31 HUGO BOSS WOMAN: Pařížská 28, Prague 1, tel: 222 314 584, www.hugoboss.com 32 KENZO: Obecní dům, U Prašné brány, Prague 1, tel: 222 002 302, www.kenzo.com 33 KLENOTNICTVÍ DUŠÁK: Na Příkopě 17, Prague 1, tel. 224 213 025, www.dusak.cz 34 LA BOUTIQUE SUISSE: Pařížská 17, Prague 1, tel: 222 319 030, www.lbsprague.cz 35 LIA HALADA: Pařížská 7, Prague 1, tel: 222 311 868, www.halada.cz 36 LISKA PRAHA: Dům kožešin, Železná 1, Prague 1, tel: 224 239 457, www.liskapraha.cz 37 L&L STUDIO: Národní 37, Pasáž Platýz, Prague 1, tel. 224 210 000, www.l-lstudio.cz 38 LOUIS VUITTON: Pařížská 13, Prague 1, tel: 224 812 774, www.louisvuitton.com 39 MAX MARA: Havířská 1, Prague 1, tel: 224 212 454 40 MERCURY: hotel InterContinental, náměstí Curieových 43/5, Prague 1, tel: 296 631 197 41 MONTBLANC: Pařížská 9, Prague 1, www.montblanc.com 42 PAL ZILERI: Havířská 3, Prague 1, tel: 272 142 241 43 PAŘÍŽSKÁ No. 13 (MIU MIU, PRADA, TOD’S): Pařížská 13, Prague 1, tel: 222 313 608, www.prospektamoda.cz 44 PAŘÍŽSKÁ No. 18 (DOLCE&GABBANA, ETRO, GIORGIO ARMANI, SERGIO ROSSI): Pařížská 18, Prague 1, tel: 224 216 407, www.prospektamoda.cz 45 PAŘÍŽSKÁ No. 22 (CALVIN KLEIN, GUESS, PINKO): Pařížská 22, Prague 1, tel: 222 328 649 46 REPLAY: Rytířská 23, Prague 1, tel: 224 232 531, www.replaybluejeans.cz 47 REPLAY & SONS: Rytířská 15, Prague 1, tel: 224 234 459, www.replay-and-sons.it 48 SALVATORE FERRAGAMO: Pařížská 10, Prague 1, tel: 224 814 779, www.prospektamoda.cz 49 SKLO MOSER: Staroměstské nám. 603, Prague 1; Na Příkopě 12, Prague 1, tel: 224 211 293; Malé nám. 11, Prague 1, tel: 224 222 012; www.moser.cz 50 SOHO BOUTIQUE (BLUGIRL, BLUMARINE, SONIA RYKIEL, D&G): Pařížská 15, Prague 1, tel: 222 322 314 51 SPORTALM: Týn 2-Ungelt, Prague 1, tel: 224 895 813, www.sportalm.cz 52 STRENESSE: Malé náměstí 4, Prague 1, www.strenesse.com 53 TOMMY HILFIGER: Vodičkova 23, Prague 1, gsm: 739 658 610, www.tommy.com 54 VERSACE: U Prašné brány 3, Prague 1, tel: 224 810 016; Airport Prague Ruzyně, Terminal 1, tel: 220 114 311

1

Šperky l Jewellery

150_151_adresy_mapa.indd 150

2

Móda l Fashion

3

Sklo, ostatní l Glass, other items

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

hops in the entre of Prague

24.10.2008 12:06:10


LUXURY SHOPPING GUIDE

| MAP | 151

20 19

31 45

34

13 50

26

18 44

3 2 27 7 17 38 11 43 41 9 48 35 23

16

30 15 15

4

51

12

8

14 18 54

49

22 32

24

36

52 49 5

28

25

39 3 42

6

33 21 49

46 47

10

37 30

29 53 1

150_151_adresy_mapa.indd 151

28

40

Mimo výřez mapy l Not displayed

24.10.2008 13:03:09


152

| HIGHLIGHT | LUXURY SHOPPING GUIDE

NA VLNÁCH LESKU CAPTIVATED BY THE LUSTRE Metalická záře si vydobyla své místo na výsluní již v loňské sezoně a jak dokazuje kabelka Versace, ještě nějaký čas si jej bude plně užívat. Metallic lustre came into vogue last season. This Versace bag shows that its days of glory are not over yet.

Drahé

VERSACE: U Prašné brány 3, Praha 1 / Prague 1, tel.: 224 810 016; Letiště Praha Ruzyně, Terminál 1 / Airport Prague Ruzyně, Terminal 1, tel.: 220 114 311

152_zlaty_hreb.indd 152

FOTO: ARCHIV FIRMY (1)

ko a luxus. Stej vy od počátku symboliz ný Versace. Dop mi přídomky se pyšní ovaly slávu, úspěch i a hlavně přek řejte si tento skvost italský módní dům v podobě pr rá sn é ka be lk cováním všec ak y h pr vků v ba na rameno s detailním tické proprarvě metalické Precious met še al di ha . 67 700 Kč. s always been and wealth. a sym Italian fash These very words are bol of fame, success io as with this am n house of Gianni Ver sociated with the azing and pr sace. Spoil little detail ac yourself ti ca l bag in m has been take n care of. Pri etallic grey. Every ce CZK 67 700.

27.10.2008 14:58:04


Carollinum_LuxShopGuide_09_08.qxd

rolex.com

29.9.2008

11:47

Page 1

oyster perpetual cosmograph daytona

LSG 11 2008 komplet  

LSG 11 2008 komplet

LSG 11 2008 komplet  

LSG 11 2008 komplet

Advertisement